Vejledning om generelle indstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om generelle indstillinger"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering af adresser og brugere til scannerfunktioner Andre brugerfunktioner Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevar den i nærheden af maskinen, så du nemt kan slå op i den. For sikker og korrekt brug skal du læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Om maskinen", inden maskinen tages i brug.

2 Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, af hensyn til din egen sikkerhed og for at få mest mulig nytte af maskinen. Opbevar denne vejledning i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Vigtigt! Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, hændelige skader eller følgeskader, der opstår som følge af håndtering eller betjening af maskinen. Bemærkninger: Visse illustrationer i denne vejledning kan afvige en smule fra den leverede maskine. Visse former for ekstraudstyr er muligvis ikke tilgængeligt i visse lande. Kontakt venligst din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Afhængig af hvilket land du befinder dig i, kan visse enheder være ekstraudstyr. Kontakt venligst din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Bemærkninger: Modelnavne på maskinerne vises ikke på de efterfølgende sider. Se efter, hvilken maskinmodel du har, før du læser denne vejledning. Type 1: 55 kopier/min. (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Type 2: 65 kopier/min. (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Type 3: 75 kopier/min. (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Visse typer kan ikke fås i alle lande. Kontakt venligst din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Der anvendes to typer størrelsesangivelser i denne vejledning. Til denne maskine anvendes den metriske version.

3 Vejledninger til denne maskine Se de vejledninger, der er relevante i forhold til, hvad du vil foretage dig med maskinen. Om maskinen Sørg for at læse sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, før maskinen tages i brug. Denne vejledning giver en introduktion til maskinens funktioner. Den forklarer også om betjeningspanelet, forberedelsesproceduren til at benytte maskinen, hvordan der indtastes tekst, og hvordan de medfølgende cd-rommer installeres. Vejledning om generelle indstillinger Forklarer brugerfunktionsindstillinger og adressebogsprocedurer som f.eks. registrering af -adresser og brugerkoder. Se også denne vejledning for forklaringer på, hvordan maskinen tilsluttes. Fejlsøgning Der medfølger en vejledning til at løse generelle problemer og en forklaring på, hvordan papir, toner, hæfteklammer og andre forbrugsstoffer udskiftes. Sikkerhedsreference Denne vejledning er beregnet til administratorer af maskinen. Den forklarer de sikkerhedsfunktioner, som administratorerne kan anvende til at beskytte data imod indgreb eller til at forhindre uautoriseret brug af maskinen. Se også i denne vejledning, hvis du ønsker oplysninger om procedurer for registrering af administratorer samt indstilling af godkendelse af bruger og administrator. Kopi-/Dokumentserverreference Forklarer kopi- og dokumentserverfunktioner og handlinger. Se også denne vejledning for forklaringer på, hvordan originalerne placeres. Printerreference Forklarer printerfunktioner og handlinger. Scannerreference Forklarer scannerfunktioner og handlinger. Netværksvejledning Forklarer, hvordan maskinen konfigureres og betjenes i et netværksmiljø, og hvordan den medfølgende software bruges. Denne vejledning dækker alle modeller og indeholder beskrivelse af funktioner og indstillinger, som muligvis ikke er tilgængelige på denne maskine. Billeder, illustrationer og oplysninger om understøttede operativsystemer kan også være en smule anderledes i forhold til det, der gælder for denne maskine. i

4 Andre vejledninger Vejledninger til denne maskine Sikkerhedsoplysninger Lynvejledning - Kopi Lynvejledning - Printer Lynvejledning - Scanner PostScript3-tillæg UNIX-tillæg Vejledninger til DeskTopBinder Lite Installationsvejledning til DeskTopBinder Lite Introduktionsvejledning til DeskTopBinder Vejledning til Auto Document Link Bemærk De medfølgende vejledninger gælder specifikt for de enkelte maskintyper. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal installeres for at kunne læse vejledningerne som PDF-filer. Hvad angår "UNIX-tillægget", kan du besøge vores website eller kontakte en autoriseret forhandler. "PostScript3-tillæg" og "UNIX-tillæg" indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, der muligvis ikke er tilgængelige på denne maskine. ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læses denne vejledning...1 Symboler...1 Displaypanel...2 Adgang til Brugerfunktioner (Systemindstillinger)...3 Ændring af standardindstillinger...3 Afslut Brugerfunktioner...4 Om Menubeskyttelse Sådan tilslutter du maskinen Sådan tilslutter du til interfacene...5 Sådan tilslutter du Ethernet-interfacet...6 Sådan tilslutter du USB-interfacet...7 Sådan tilslutter du IEEE 1394-interfacet...8 Sådan tilslutter du IEEE 1284-interfacet...8 Sådan tilslutter du IEEE b-interfacet (trådløst LAN)...9 Netværksindstillinger...13 Indstillinger, som kræves for at kunne bruge printeren...13 Indstillinger, som kræves for at kunne bruge -funktionen...18 Indstillinger, der kræves for at kunne bruge funktionen Scan til mappe...23 Indstillinger, der kræves for at kunne bruge scanneren til netværkslevering...26 Indstillinger, som kræves for at kunne bruge en TWAIN-netværksscanner...30 Nødvendige indstillinger til brug af dokumentserveren...34 Sådan bruger du hjælpeprogrammer til at foretage indstillinger Systemindstillinger Generelle funktioner...47 Indstillinger for modtagebakke...51 Indstillinger for papirkassette...52 Timerindstillinger...57 Interface-indstillinger...60 Netværk...60 Parallelinterface...64 IEEE IEEE b...67 Udskriv liste...69 Filoverførsel...70 Administratorværktøjer...76 Programm./Skift/Slet LDAP-server...85 Sådan programmeres LDAP-serveren...86 Systemindstillinger på hoved- og tilsluttede maskiner...92 Generelle funktioner...92 Papirkass. indstil Timerindstillinger...95 Administratorværktøjer...97 iii

6 3. Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Generelle funktioner Zoom-procent Redigér Stempel Baggrundsnummerering Fast stempel Brugerstempel Datostempel Sidenummerering Stempeltekst Input/output Indstillinger for dokumentserveren Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner på hovedmaskine og tilsluttede maskiner Generelle funktioner Zoom-procent Redigér Stempel Input/output Printerfunktioner Liste-/testudskrivning Udskrivning af konfigurationssiden Sådan tydes konfigurationssiden Vedligeholdelse System Host-interface PCL-menu PS-menu PDF-menu Scannerfunktioner Generelle indstillinger Scanningsindstillinger Sende-indstillinger iv

7 6. Registrering af adresser og brugere til scannerfunktioner Adressebog Administration af navne i adressebogen Afsendelse af vha. kvikopkald Afsendelse af scannede filer direkte til en delt mappe Forhindring af uautoriseret brugeradgang til delte mapper fra maskinen Administration af brugere og maskinanvendelse Registrering af navne Registrering af navne Ændring af et registreret navn Sletning af et registreret navn Godkendelsesinformation Sådan registreres en brugerkode Ændring af en brugerkode Sletning af en brugerkode Visning af tælleren for hver enkelt bruger Udskrivning af tælleren til hver enkelt bruger Udskrivning af tælleren for alle brugere Sletning af antallet af udskrifter destination Registrering af en -destination Ændring af en -destination Sletning af en -destination Registrering af mapper Brug af SMB for tilslutning Brug af FTP for tilslutning Brug af NCP for tilslutning Registrering af navne til en gruppe Sådan registreres en gruppe Registrering af navne til en gruppe Tilføjelse af en gruppe til en anden gruppe Visning af navne registreret i en gruppe Fjernelse af et navn fra en gruppe Sletning af en gruppe i en anden gruppe Ændring af et gruppenavn Sådan slettes en gruppe Registrering af en beskyttelseskode Registrering af en beskyttelseskode til en enkelt bruger Registrering af beskyttelseskode til en gruppebruger Registrering af SMTP- og LDAP-godkendelse SMTP-godkendelse LDAP-godkendelse Andre brugerfunktioner Ændring af displaysprog Forespørgsel Tæller Visning af den samlede tæller v

8 8. Appendiks Specifikationer for hovedenheden Dokumentserver Automatisk dokumentføder Specifikationer for ekstraudstyr Mailbox Booklet-efterbehandler ark-50 arks hæftningsefterbehandler ark-100 arks hæftningsefterbehandler Hulle-enhed (Booklet-efterbehandler, ark-50 arks hæftningsefterbehandler) Hulle-enhed (3.000 ark-100 arks hæftningsefterbehandler) Z-foldningsenhed Kopibakke Elevatorkassette (LCT) Mellemlæg Specifikationer for andre Bemærk! Bemærkning til brugere af trådløst LAN-interface (ekstraudstyr) Copyright og varemærker Varemærker Oplysninger om installeret software INDEKS vi

9 Sådan læses denne vejledning Symboler I vejledningen er følgende symboler anvendt: Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Hvis disse meddelelser ignoreres, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald. Sørg for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i "Om maskinen". Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Hvis disse oplysninger ignoreres, kan det medføre moderate eller mindre personskader eller skader på maskinen eller ejendom. Sørg for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i "Om maskinen". Angiver ting, du skal være opmærksom på ved brug af maskinen, og forklaringer på mulige årsager til papirstop, skader på originaler eller tab af data. Sørg for at læse disse oplysninger. Angiver yderligere forklaringer på maskinens funktioner og anvisninger til, hvordan brugerfejl løses. Dette symbol er placeret i slutningen af afsnittene. Det angiver, hvor du kan finde yderligere relevante oplysninger. [ ] Angiver navne på taster, der vises i maskinens displaypanel. { } Angiver navne på taster på maskinens betjeningspanel. 1

10 Displaypanel Displayet viser maskinens status, fejlmeddelelser og funktionsmenuer. De viste funktionsemner fungerer som valgtaster. Du kan vælge eller specificere et emne ved at trykke let på dem. Når du vælger eller angiver et element i displaypanelet, fremhæves det således. Taster, der vises som, kan ikke anvendes. Vigtigt Et tryk eller en påvirkning på mere end 30 N (ca. 3 kgf) vil beskadige displayet. For at få vist følgende skærmbillede skal du trykke på {Brugerfunktioner/Tæller}- tasten for at få vist menuen Brugerfunktioner og derefter trykke på [Systemindst.]. Med udgangspunkt i menuskærmen Systemindstillinger forklarer dette afsnit, hvordan maskinens betjeningspanel bruges. DA AMC001S 1. Menufanerne til forskellige indstillinger vises. For at få vist den indstilling, du vil angive eller ændre, skal du trykke på den pågældende menufane. 2. Der vises en oversigt over indstillinger. For at få vist den indstilling, du vil angive eller ændre, skal du vælge det pågældende punkt på listen. 3. Tryk på denne for at lukke menuen Brugerfunktioner. 2

11 Adgang til Brugerfunktioner (Systemindstillinger) Dette afsnit er for de administratorer, der har ansvaret for maskinen. Med Brugerfunktioner kan du ændre eller foretage standardindstillinger. Bemærk Brugen af systemindstillingerne er anderledes end normale funktioner. Afslut altid Brugerfunktioner, når du er færdig. De ændringer, du foretager med Brugerfunktioner, annulleres ikke, selvom der slukkes på hovedkontakten eller strømafbryderen, eller der trykkes på {Energisparer}- eller {Slet funktioner}-tasten. Reference S.4 Afslut Brugerfunktioner Ændring af standardindstillinger Dette afsnit forklarer, hvordan indstillingerne i Brugerfunktioner ændres. Vigtigt Hvis der kræves godkendelse af administrator, skal du kontakte din administrator. A Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. AMG003S B Vælg menuen. Tryk på [Systemindst.] for at ændre systemindstillinger. Tryk på [Kopimask.- / Dokumentserverfunkt.] for at ændre kopimaskine-/dokumentserverfunktioner. Tryk på [Printerfunktioner] for at ændre printerfunktioner. Tryk på [Scannerfunkt.] for at ændre scannerfunktioner. Tryk på [ Français] eller [English] for at ændre displaysproget. Tryk på [Forespørgsel] for at finde ud af, hvem du skal kontakte angående vedligeholdelse, og hvor du kan bestille forbrugsstoffer. Tryk på [Tæller] for at kontrollere tælleren. 3

12 C Vælg menufanen. D Skift indstillingerne ved at følge instruktionerne i displayet, og tryk derefter på [OK] Bemærk Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger og returnere til startdisplayet, skal du trykke på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Reference S.47 Systemindstillinger S.101 Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner S.143 Printerfunktioner S.159 Scannerfunktioner S.225 Andre brugerfunktioner Afslut Brugerfunktioner Dette afsnit forklarer, hvordan du afslutter Brugerfunktioner. A Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. AMG003S Bemærk Du kan også afslutte Brugerfunktioner ved at trykke på [Afslut]. Om Menubeskyttelse Ved hjæp af Menubeskyttelse kan du begrænse de indstillinger, der er tilgængelige for andre brugere med undtagelse af administratoren. I de følgende Brugerfunktioner-menuer kan du angive Menubeskyttelse til hver indstilling. Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger om menubeskyttelse. 4

13 1. Sådan tilslutter du maskinen Tilslut maskinen til netværket for at konfigurere netværksmiljøet. Sådan tilslutter du til interfacene Dette afsnit forklarer, hvordan du kontrollerer maskinens interface, tilslutter maskinen i overensstemmelse med netværksmiljøet og angiver netværksindstillingerne. 1. IEEE 1394-porte (ekstraudstyr) Porte til tilslutning af IEEE 1394-interfacekablet 2. 10BASE-T-/100BASE-TX-port Port til tilslutning af 100BASE-TX- eller 10BASE-T-kablet Port til tilslutning af 1000BASE-T-, 100BASE-TX- eller 10BASE-T-kablet, når Gigabit Ethernet (ekstraudstyr) er blevet installeret 3. USB 2.0-port Port til tilslutning af USB 2.0-interfacekablet 4. IEEE 1284-port (ekstraudstyr) Port til tilslutning af IEEE 1284-interfacekablet 5. Trådløs LAN-port (ekstraudstyr) Port til at bruge det trådløse LAN Bemærk Du kan ikke installere mere end ét af følgende ekstraudstyr: IEEE 1394-interfacekort, IEEE 1284-interfacekort, IEEE b trådløst LAN 5

14 Sådan tilslutter du maskinen Sådan tilslutter du Ethernet-interfacet 1 Tilslut 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kablet til Ethernet-interfacet. Vigtigt Hvis hovedafbryderen er på "Til", skal du sætte den på "Fra". A Til denne maskine medfølger en ferritekerne til Ethernet-kablet. Ethernetkablets løkke skal være ca. 15 cm (A) fra kablets maskinende. AEV047S B Kontrollér, at hovedafbryderen på maskinen er på "Fra". C Forbind Ethernet-interfacekablet til 10BASE-T-/100BASE-TX-porten. AMM007S D Tilslut den anden ende af Ethernet-kablet til en netværksforbindelsesenhed, f.eks. en hub. E Tænd for maskinens hovedafbryder. AMM008S 6

15 Sådan tilslutter du til interfacene A Indikator (grøn) Forbliver grøn, hvis maskinen er forbundet korrekt til netværket. B Indikator (gul) Bliver gul, når 100 BASE-TX er i gang. Slukkes, hvis 10 BASE-TX er i gang. Reference Om maskinen Printerreference 1 Sådan tilslutter du USB-interfacet Tilslut USB 2.0-interfacekablet til USB 2.0-porten. A Tilslut interfacekablet USB 2.0 til USB 2.0-porten. AMM009S B Tilslut den anden ende af USB-porten til værtscomputeren. Bemærk Køb et separat USB-kabel, som svarer til den pc, der er i brug. USB 2.0-interface-kortet understøttes af Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS X v eller højere. Til Windows Me: Sørg for at installere "USB printersupport". Hvis der bruges USB 2.0 med Windows Me, kan der kun anvendes en hastighed svarende til USB 1.1. Til Mac OS: For at kunne bruge Macintosh skal maskinen været forsynet med Post- Script 3-enheden, som fås som ekstraudstyr. Hvis der bruges USB 2.0 med Mac OS X v eller højere, understøttes en overførselshastighed svarende til USB 2.0. Se under Printerreference for at få oplysninger om installation af printerdriver. Reference Printerreference 7

16 Sådan tilslutter du maskinen Sådan tilslutter du IEEE 1394-interfacet 1 Forbind IEEE 1394-interfacekablet med IEEE 1394-interfacekortet. A Tilslut IEEE 1394-interfacekablet til IEEE 1394-porten. AMM010S B For at tilslutte IEEE 1394 (SCSI-print) skal du indsætte den anden ende af kablet i interfacestikket på værtscomputeren. Kontrollér, at formen på stikket passer til computeren. Sæt stikket ordentligt i computeren. Bemærk Brug interfacekablet, som fulgte med IEEE 1394-interfacekortet (ekstraudstyr) Kontrollér, at interfacekablet ikke har slået knuder. Der findes to interfaceporte til tilslutning af IEEE 1394-interfacekablet. Begge kan bruges. Se under Printerreference for at få oplysninger om installation af printerdriver. Reference Om maskinen Printerreference Sådan tilslutter du IEEE 1284-interfacet Forbind IEEE 1284-interfacekablet med IEEE 1284-interfacekortet. A Kontrollér, at hovedafbryderen på maskinen er på "Fra". Hvis hovedafbryderen er på "Til", skal du sætte den på "Fra". B Sluk for hovedafbryderen på værtscomputeren 8

17 Sådan tilslutter du til interfacene C Tilslut IEEE 1284-interfacekablet til IEEE 1284-porten. 1 For at få forbindelse skal du bruge konverteringsstikket (1), der følger med IEEE 1284-interface-kortet. D Isæt den anden ende af interfacestikket i værtscomputeren. Kontrollér, at formen på stikket passer til computeren. Sæt stikket ordentligt i computeren. E Sæt maskinens hovedafbryder på "Til". F Tænd for værtscomputeren. Hvis du bruger Windows 95/98/Me/2000/XP og Windows Server 2003, vises muligvis et installationsskærmbillede til printerdrivere, når computeren er tændt. Hvis dette sker, skal du klikke på [Annullér] på skærmen. Bemærk Se under Printerreference for at få oplysninger om installation af printerdriver Reference Om maskinen Printerreference AMB011S Sådan tilslutter du IEEE b-interfacet (trådløst LAN) Sådan tilslutter du IEEE b-interfacet (trådløst LAN). Bemærk Kontrollér indstillingen for maskinens IPv4-adresse og subnetmaske. Se under "Interface-indstillinger" for at få oplysninger om, hvordan IPv4- adressen og subnetmasken indstilles fra maskinens betjeningspanel. Reference S.60 Netværk 9

18 Sådan tilslutter du maskinen Opsætningsprocedure 1 Opsæt IEEE b (trådløst LAN) i oversstemmelse med følgende proces: Bemærk Vælg [ Ad hoc-tilstand], når du forbinder Windows XP som en trådløs LAN-klient ved hjælp af Windows XP-standarddriver eller hjælpeprogrammer, eller hvis du ikke bruger infrastrukturtilstanden. Se under "IEEE b" for at få oplysninger om, hvordan du foretager trådløse LAN-indstillinger fra maskinens betjeningspanel. Se under afsnittet om anvendelsen af hjælpeprogrammer til at foretage indstillinger, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du foretager trådløse LAN-indstillinger andre steder end på maskinens betjeningspanel. Se "IEEE b" for at få oplysninger om indstillingsemnerne. Reference S.67 IEEE b S.38 Sådan bruger du hjælpeprogrammer til at foretage indstillinger 10

19 Sådan tilslutter du til interfacene Sådan kontrollerer du forbindelsen Kontrollér den trådløse LAN-forbindelse. Kontrollér, at lysdioden på IEEE b-interfaceenheden lyser. Ved brug i infrastrukturtilstand ZGDH600J 1. Hvis [LAN-type] [Interface-indstill.]- / [Netværk]-skærmen ikke er indstillet til [IEEE b], lyser den ikke, selvom hovedafbryderen er tændt. 2. Hvis den er forbundet korrekt til netværket, er lysdioden grøn, når den er i infrastrukturtilstand. Hvis lysdioden blinker, søger maskinen efter enheder. Ved brug i ad hoc-tilstand / ad hoc-tilstand 1 2 ZGDH600J 1. Hvis IEEE b-interfaceenheden fungerer, lyser den orange. 2. Hvis den er tilsluttet korrekt til netværket, er lysdioden grøn, når den er i ad hoc-tilstand eller i ad hoc-tilstand. Hvis lysdioden blinker, søger maskinen efter enheder. Lysdioden lyser efter få sekunder. Udskriv konfigurationssiden for at verificere indstillingerne. Bemærk Se "Udskriv liste" for at få yderligere oplysninger om udskrivning af en konfigurationsside. Reference S.144 Udskrivning af konfigurationssiden 11

20 Sådan tilslutter du maskinen Sådan kontrollerer du signalet 1 Når maskinen bruges i infrastrukturtilstand, kan du kontrollere maskinens radiobølgestatus ved hjælp af betjeningspanelet. A Tryk på [Systemindst.]. B Tryk på [Interface-indstill.]. C Tryk på [IEEE b]. D Tryk på [Signal for trådløs LAN]. Maskinens radiobølgestatus vises. E Når radiobølgestatussen er kontrolleret, skal du trykke på [Afslut]. F Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten for at vende tilbage til menuen Brugerfunktioner/Tæller/Forespørgsel. Bemærk For at kontrollere radiobølgestatussen skal du trykke på [IEEE b] under [LAN-type] på [Netværk]-skærmen. 12

21 Netværksindstillinger Netværksindstillinger Dette afsnit beskriver de netværksindstillinger, du kan ændre med Brugerfunktioner (Systemindstillinger). Foretag indstillinger i overensstemmelse med de funktioner, du vil bruge, og interfacet, der skal forbindes. 1 Vigtigt Disse indstillinger bør foretages af systemadministratoren eller efter anvisninger fra systemadministratoren. Indstillinger, som kræves for at kunne bruge printeren Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, som kræves for at kunne bruge printerfunktionen. Ethernet Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, der kræves for at kunne bruge printerfunktionen med en Ethernet-forbindelse. Se under "Interface-indstillinger" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Autokonfiguration for IPv6 Stateless-adresse Maskinens IPv4-adresse IPv4-gateway-adresse Maskinens IPv6-adresse IPv6-gateway-adresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol Obligatorisk Obligatorisk 13

22 Sådan tilslutter du maskinen Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav NCP-leveringsprotokol 1 NW-rammetype SMB-computernavn SMB-arbejdsgruppe Ethernet-hastighed LAN-type Obligatorisk Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Maskinnavn Bemærk IPv6 kan kun bruges til printerfunktionen. Under [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du ønsker at bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort, som er ekstraudstyr, bliver installeret. Hvis både Ethernet og IEEE b (trådløst LAN) er tilsluttet, prioriteres det valgte interface. Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel 14

23 Netværksindstillinger IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige til brugen af printer med IEEE 1394-interfacekablet. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. 1 Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 IPv4-gateway-adresse DNS-konfiguration Effektiv protokol Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Bemærk [IEEE 1394] vises, hvis IEEE 1394-interfacekortet, som er ekstraudstyr, bliver installeret. Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel 15

24 Sådan tilslutter du maskinen IEEE b (trådløst LAN) 1 Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for at kunne bruge printeren med IEEE b (trådløst LAN). Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Autokonfiguration for IPv6 Stateless-adresse Maskinens IPv4-adresse IPv4-gateway-adresse Maskinens IPv6-adresse IPv6-gateway-adresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol NCP-leveringsprotokol NW-rammetype SMB-computernavn SMB-arbejdsgruppe LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk 16

25 Netværksindstillinger Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Værtsnavn Maskinnavn 1 Interface-indstillinger/IE- EE b Kommunikationstilstand Obligatorisk Interface-indstillinger/IE- EE b SSID-indstilling Interface-indstillinger/IE- EE b Kanal Interface-indstillinger/IE- EE b Sikkerhedsmetode Interface-indstillinger/IE- EE b Transmissionshastighed Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel 17

26 Sådan tilslutter du maskinen Indstillinger, som kræves for at kunne bruge -funktionen 1 Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for at kunne sende . Ethernet Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for at sende med Ethernet-kabel. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4-gateway-adresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol Ethernet-hastighed LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Filoverførsel SMTP-server Obligatorisk Filoverførsel SMTP-godkendelse Filoverførsel POP før SMTP Filoverførsel Modtagelsesprotokol Filoverførsel POP3/IMAP4-indstillinger 18

27 Netværksindstillinger Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Filoverførsel Administrators -adresse Filoverførsel -kommunikationsport Filoverførsel Programmér/Skift/Slet -meddelelse 1 Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afsendelser af scannede billeder Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Hvis du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du også indstille [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Hvis du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3]-portnummeret i [ -kommunikationsport]. Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel 19

28 Sådan tilslutter du maskinen IEEE 1394 (IPv4 over 1394) 1 Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for at kunne sende med IEEE 1394-interfacekablet. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 IPv4-gateway-adresse DNS-konfiguration Effektiv protokol Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Filoverførsel SMTP-server Obligatorisk Filoverførsel SMTP-godkendelse Filoverførsel POP før SMTP Filoverførsel Modtagelsesprotokol Filoverførsel POP3/IMAP4-indstillinger Filoverførsel Administrators -adresse Filoverførsel -kommunikationsport Filoverførsel Programmér/Skift/Slet -meddelelse Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afsendelser af scannede billeder Bemærk [IEEE 1394] vises, hvis IEEE 1394-interfacekort (ekstraudstyr) bliver installeret. 20

29 Netværksindstillinger Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. Hvis du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du også indstille [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Hvis du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3]-portnummeret i [ -kommunikationsport]. 1 Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for at kunne sende med IEEE b (trådløst LAN). Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstillinger/IE- EE b Maskinens IPv4-adresse IPv4-gateway-adresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Kommunikationstilstand Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk 21

30 Sådan tilslutter du maskinen Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstillinger/IE- EE b SSID-indstilling 1 Interface-indstillinger/IE- EE b Kanal Interface-indstillinger/IE- EE b Sikkerhedsmetode Interface-indstillinger/IE- EE b Transmissionshastighed Filoverførsel SMTP-server Obligatorisk Filoverførsel SMTP-godkendelse Filoverførsel POP før SMTP Filoverførsel Modtagelsesprotokol Filoverførsel POP3/IMAP4-indstillinger Filoverførsel Administrators -adresse Filoverførsel -kommunikationsport Filoverførsel Programmér/Skift/Slet -meddelelse Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afsendelser af scannede billeder Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Hvis du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du også indstille [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Hvis du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3]-portnummeret i [ -kommunikationsport]. Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel 22

31 Netværksindstillinger Indstillinger, der kræves for at kunne bruge funktionen Scan til mappe Dette afsnit beskriver, hvilke indstillinger der er nødvendige for at kunne sende filer. 1 Ethernet Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for at sende filer med Ethernet-kabel. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4-gateway-adresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol Ethernet-hastighed LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afsendelser af scannede billeder 23

32 Sådan tilslutter du maskinen 1 Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for at kunne sende filer med IEEE 1394-interfacekabel. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Bemærk [IEEE 1394] vises, hvis IEEE 1394-interfacekortet (ekstraudstyr) bliver installeret. Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 IPv4-gateway-adresse DNS-konfiguration Effektiv protokol Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afsendelser af scannede billeder 24

33 Netværksindstillinger Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel 1 IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der nødvendige for at sende filer med IEEE b (trådløst LAN). Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstillinger/IE- EE b Interface-indstillinger/IE- EE b Interface-indstillinger/IE- EE b Maskinens IPv4-adresse IPv4-gateway-adresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Kommunikationstilstand SSID-indstilling Kanal Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk 25

34 Sådan tilslutter du maskinen Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstillinger/IE- EE b Sikkerhedsmetode 1 Interface-indstillinger/IE- EE b Transmissionshastighed Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel Indstillinger, der kræves for at kunne bruge scanneren til netværkslevering Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for at levere data til netværket. Ethernet Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for at levere data til netværket med Ethernet-kablet. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Antal afsendelser af scannede billeder Maskinens IPv4-adresse IPv4-gateway-adresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Obligatorisk 26

35 Netværksindstillinger Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Domænenavn WINS-konfiguration 1 Effektiv protokol Obligatorisk Ethernet-hastighed LAN-type Obligatorisk Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Filoverførsel Leveringsindstilling Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afsendelser af scannede billeder Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Hvis [Leveringsindstilling] er indstillet til [Til], skal du kontrollere, at IPv4- adressen er indstillet. Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel 27

36 Sådan tilslutter du maskinen IEEE 1394 (IPv4 over 1394) 1 Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for at levere data til netværket med IEEE 1394-interfacekablet. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 IPv4-gateway-adresse DNS-konfiguration Effektiv protokol Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Filoverførsel Leveringsindstilling Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Filoverførsel Antal afsendelser af scannede billeder Bemærk [IEEE 1394] vises, hvis IEEE 1394-interfacekortet (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. Hvis [Leveringsindstilling] er indstillet til [Til], skal du kontrollere, at IPv4- adressen er indstillet. Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel 28

37 Netværksindstillinger IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for at levere data til netværket med IEEE b (trådløst LAN). Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. 1 Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstillinger/IE- EE b Interface-indstillinger/IE- EE b Interface-indstillinger/IE- EE b Interface-indstillinger/IE- EE b Interface-indstillinger/IE- EE b Maskinens IPv4-adresse IPv4-gateway-adresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Kommunikationstilstand SSID-indstilling Kanal Sikkerhedsmetode Transmissionshastighed Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Filoverførsel Leveringsindstilling Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder 29

38 Sådan tilslutter du maskinen Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Filoverførsel 1 Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Hvis [Leveringsindstilling] er indstillet til [Til], skal du kontrollere, at IPv4- adressen er indstillet. Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel Indstillinger, som kræves for at kunne bruge en TWAINnetværksscanner Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for at bruge en TWAIN-scanner i netværksmiljøet. Ethernet Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for at kunne bruge en TWAIN-netværksscanner ved hjælp af Ethernet-kablet. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Antal afsendelser af scannede billeder Maskinens IPv4-adresse IPv4-gateway-adresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Obligatorisk 30

39 Netværksindstillinger Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Effektiv protokol Obligatorisk LAN-type Obligatorisk 1 Ethernet-hastighed Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel 31

40 Sådan tilslutter du maskinen IEEE 1394 (IPv4 over 1394) 1 Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for at kunne bruge en TWAIN-netværksscanner med IEEE 1394 interface-kabel. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Bemærk [IEEE 1394] vises, hvis IEEE 1394-interfacekortet (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 IPv4-gateway-adresse DNS-konfiguration Effektiv protokol Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel 32

41 Netværksindstillinger IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for at kunne bruge en TWAIN-netværksscanner med IEEE b (trådløst LAN). Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. 1 Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstillinger/IE- EE b Interface-indstillinger/IE- EE b Interface-indstillinger/IE- EE b Interface-indstillinger/IE- EE b Interface-indstillinger/IE- EE b Maskinens IPv4-adresse IPv4-gateway-adresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Kommunikationstilstand SSID-indstilling Kanal Sikkerhedsmetode Transmissionshastighed Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk 33

42 Sådan tilslutter du maskinen 1 Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel Nødvendige indstillinger til brug af dokumentserveren Dette afsnit beskriver, hvilke indstillinger der er nødvendige for at kunne bruge funktionen Dokumentserver i netværksmiljøet. Ethernet Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for at kunne bruge funktionen Dokumentserver med Ethernet-kabel. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4-gateway-adresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol Ethernet-hastighed LAN-type Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk 34

43 Netværksindstillinger Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation 1 Værtsnavn Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel 35

44 Sådan tilslutter du maskinen IEEE 1394 (IPv4 over 1394) 1 Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for kunne bruge funktionen Dokumentserver med IEEE 1394-interfacekabel. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Bemærk [IEEE 1394] vises, hvis IEEE 1394-interfacekortet (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 Interface-indstillinger/IE- EE 1394 IPv4-adresse DDNS-konfiguration Værtsnavn Domænenavn WINS-konfiguration IPv4 over 1394 IPv4-gateway-adresse DNS-konfiguration Effektiv protokol Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel 36

45 Netværksindstillinger IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit beskriver, hvilke indstillingsemner der er nødvendige for kunne bruge funktionen Dokumentserver med IEEE b (trådløst LAN). Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. 1 Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstillinger/IE- EE b Interface-indstillinger/IE- EE b Interface-indstillinger/IE- EE b Interface-indstillinger/IE- EE b Interface-indstillinger/IE- EE b Maskinens IPv4-adresse IPv4-gateway-adresse DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domænenavn WINS-konfiguration Effektiv protokol LAN-type Tillad SNMPv3-kommunikation Tillad SSL/TLS-kommunikation Værtsnavn Kommunikationstilstand SSID-indstilling Kanal Sikkerhedsmetode Transmissionshastighed Obligatorisk Obligatorisk /Obligatorisk Obligatorisk 37

46 Sådan tilslutter du maskinen 1 Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Reference S.60 Interface-indstillinger S.70 Filoverførsel Sådan bruger du hjælpeprogrammer til at foretage indstillinger Netværksindstillinger kan ikke blot angives på maskinens betjeningspanel, men også ved hjælp af hjælpeprogrammer som Web Image Monitor, SmartDevice- Monitor for Admin og telnet. Bemærk Se Netværksvejledning for at få oplysninger om, hvordan Web Image Monitor bruges. Se Netværksvejledning for at få oplysninger om, hvordan SmartDeviceMonitor for Admin bruges. Se Netværksvejledning for at få oplysninger om, hvordan telnet bruges. Reference Netværksvejledning Interface-indstillinger Skift de indstillede værdier for [Interface-indstill.] i [Systemindst.] på denne maskine ved hjælp af Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin og telnet. [Netværk] [Maskinens IPv4-adresse] [Auto-hent (DHCP)] Web Image Monitor: kan bruges til at angive indstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: kan bruges til at angive indstillingen. telnet: kan bruges til at angive indstillingen. [Netværk] [Maskinens IPv4-adresse] [Angiv] [IPv4-adresse] Web Image Monitor: kan bruges til at angive indstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: kan bruges til at angive indstillingen. telnet: kan bruges til at angive indstillingen. 38

47 Netværksindstillinger [Netværk] [Maskinens IPv4-adresse] [Angiv] [Subnetmaske] Web Image Monitor: kan bruges til at angive indstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: kan bruges til at angive indstillingen. telnet: kan bruges til at angive indstillingen. [Netværk] [IPv4-gatewayadresse] Web Image Monitor: kan bruges til at angive indstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: kan bruges til at angive indstillingen. telnet: kan bruges til at angive indstillingen. 1 [Netværk] [Maskinens IPv6-adresse] [Manuel konfigurationsadresse] Web Image Monitor: kan bruges til at angive indstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: kan ikke bruges til at angive indstillingen. telnet: kan bruges til at angive indstillingen. [Netværk] [Autokonfiguration for IPv6 Stateless-adr.] Web Image Monitor: kan bruges til at angive indstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: kan ikke bruges til at angive indstillingen. telnet: kan bruges til at angive indstillingen. [Netværk] [DNS-konfiguration] [Auto-hent (DHCP)] Web Image Monitor: kan bruges til at angive indstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: kan ikke bruges til at angive indstillingen. telnet: kan bruges til at angive indstillingen. [Netværk] [DNS-konfiguration] [Angiv] [DNS-server 1] - [DNS-server 3] Web Image Monitor: kan bruges til at angive indstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: kan ikke bruges til at angive indstillingen. telnet: kan bruges til at angive indstillingen. [Netværk] [DDNS-konfiguration] Web Image Monitor: kan bruges til at angive indstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: kan ikke bruges til at angive indstillingen. telnet: kan bruges til at angive indstillingen. 39

48 Sådan tilslutter du maskinen 1 [Netværk] [Domænenavn] [Auto-hent (DHCP)] Web Image Monitor: kan bruges til at angive indstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: kan ikke bruges til at angive indstillingen. telnet: kan bruges til at angive indstillingen. [Netværk] [Domænenavn] [Angiv] [Domænenavn] Web Image Monitor: kan bruges til at angive indstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: kan ikke bruges til at angive indstillingen. telnet: kan bruges til at angive indstillingen. [Netværk] [WINS-konfiguration] [Primær WINS-server] / [Sekundær WINSserver] Web Image Monitor: kan bruges til at angive indstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: kan ikke bruges til at angive indstillingen. telnet: kan bruges til at angive indstillingen. [Netværk] [WINS-konfiguration] [Område-ID] Web Image Monitor: kan bruges til at angive indstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: kan ikke bruges til at angive indstillingen. telnet: kan bruges til at angive indstillingen. [Netværk] [Effektiv protokol] [IPv4] Web Image Monitor: kan bruges til at angive indstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Du kan foretage TCP/IP-indstillingerne, hvis SmartDeviceMonitor for Admin kommunikerer med maskinen ved hjælp af IPX/SPX. telnet: kan bruges til at angive indstillingen. [Netværk] [Effektiv protokol] [IPv6] Web Image Monitor: kan bruges til at angive indstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: kan bruges til at angive indstillingen. telnet: kan bruges til at angive indstillingen. [Netværk] [Effektiv protokol] [NetWare] Web Image Monitor: kan bruges til at angive indstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Du kan foretage TCP/IP-indstillingerne, hvis SmartDeviceMonitor for Admin kommunikerer med maskinen ved hjælp af TCP/IP. telnet: kan bruges til at angive indstillingen. 40

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Indledning Vigtigt Versionsbetegnelser for software anvendt i denne manual Varemærker

Indledning Vigtigt Versionsbetegnelser for software anvendt i denne manual Varemærker Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 Sådan kommer man i gang Tilslutning og opsætning Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Beskrivelse af den angivne model...12 Sådan læses denne vejledning...13 Symboler...13 Forberedelse til udskrivning

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Læs dette først Placeringer af ADVARSEL- og FORSIGTIG-mærkater...6 Vejledninger til denne printer...7 Sådan læses denne vejledning...8 Symboler...8 Beskrivelse af

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Netværksvejledning 1 3 4 Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Manualer til denne printer...8 Forberedelse til udskrivning Lyninstallation...9 Bekræftelse af tilslutningsmetoden...11 Netværksforbindelse...11

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 1350 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer vha. scannerfunktionen

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...12 Beskrivelser for den enkelte printermodel...13 Sådan læses denne vejledning...14 Symboler...14 Brug af taster...15

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Netværksvejledning 1 3 4 Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug,

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 7500 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Placering af etiketterne RADVARSEL og RFORSIGTIG

Placering af etiketterne RADVARSEL og RFORSIGTIG Hardwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vejledning til printeren Installering af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer Justering af printeren

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Transmissionsfunktion Kontrol og annullering af transmissionsfiler Kommunikationsoplysninger Andre

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

DX-C200P. Hardwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Hardwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Hardwarevejledning 1 Vejledning til printeren 2 Installation af printer og ekstraudstyr 3 Tilslutning af printeren 4 Konfiguration 5 Papir og andre medier 6 Udskiftning af

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Valg af printerindstillinger ved hjælp af betjeningspanelet

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Levering af scanningsfiler Brug af TWAIN-netværksscannerfunktionen

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Læs dette først Placering af mærkaterne ADVARSEL og FORSIGTIG...5 Vejledninger til denne printer...7 Sådan læser du denne vejledning...8 Symboler...8 Navne på vigtigt

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Sådan kommer du i gang Ændring og kombinering af funktioner Brugerfunktioner (systemindstillinger) Problemløsning Andre funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Printer-/Scannerreference

Printer-/Scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne vejledning bør

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktionen Fejlsøgning i printerfunktionen Fejlsøgning i scannerfunktionen Sådan tilføjes papir,

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Fejlfinding. Betjeningsvejledning

Fejlfinding. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlfinding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning under brug af faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning

Læs mere

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Forside-LED'er Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret CPE-boksen.

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) ninger Specifikationer Læs omhyggeligt denne vejledning, før du bruger maskinen,

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brugsanvisning Version 1.0 Ophavsrettighedserklæring Ingen del af denne brugsanvisning må reproduceres eller overføres på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, inklusive

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-2300N MX-2700N MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug. Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Sådan kommer du i gang Ilægning af papir Problemløsning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere