maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11"

Transkript

1 maler nyt April 2010 nr. 2 Veto lammer dansk model Dansk Industri har håndhævet et veto imod, at der indføres et værn i danske overenskomster imod løndumpning fra øst-firmaer. Dansk Industris veto har effektivt forhindret alle de decentrale overenskomstområder deriblandt ma - ler faget i at aftale såkaldt kædeansvar. Kædeansvar går ud på at forhindre løndumpning og dermed at sikre lige vilkår på det danske ar - bejdsmarked. Malernes fagforening beklager, at de toneangivende forhandlere har valgt ikke at tage kampen op imod Dansk Industris diktat. Forhandlernes manglende enighed om at tage kampen op imod løndumpning, er dræbende for den danske model. Malernes fagforening Stor køben - havns bestyrelse anbefaler på denne baggrund fagforeningens medlemmer at stemme nej til det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte, og som vil danne grundlag for en urafstemning. Vi beklager denne udvikling og opfordrer alle gode kræfter på både arbejdsgiver- og arbejderside til at støtte kampen for at bevare den danske model. Se facts om maler - fagets overenskomstforslag på side 3 Den danske model stedt til hvile Nu 500 ID- kort i malerfaget Læs side 11

2 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Ansvarshavende redaktør: Bo Rosschou Redaktionsudvalg: Bo Rosschou og Rasmus Gunnarson Oplag: eks. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN Redaktionen sluttet 22. marts 2010 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde 18. juni 2010 Malernes Fagforening Storkøbenhavn: Lygten 10, 2400 København NV. Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag Lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Indhold Status efter forhandlingerne FAI overenskomsten Tiden er til værkstedsklubber Er der nedgang i beskæftigelsen ID-kort nr Medlemsfremgang Tværfaglig organiseringsindsats Arbejdsmiljø på Danske Pelsauktioner »System-Carl«klarer det hele Wanted Arbejdspladsliste Forlig på Pihl-pladser Status på Augustagade Arbejdsløshedsstatistik Afdelingen gratulerer Seniorklubben Det offentlige område Lønstatistik Hentet til medlemmerne Seniorernes skovtur Klubliste maj Forsiden Ved en happening i forbindelse med overenskomstforhandlingerne blev den danske model stedt til hvile af aktionerende malersvende. Maler nyt er trykt på Multiart Silk 100 g, som er godkendt til Svanemærkning Foto: Harry Nielsen

3 Din fagforening din overenskomst Overenskomst 2010 STATUS Mestrene har stillet talrige krav til overenskomsterne, som efter vo res opfattelse ville have været katastrofale, hvis de var blevet indført. Der har blandt andet været ønsker om forældelsesfrist på faglige sager, ungløn, fjernelse af siddepenge, hvis man har firmabil osv. Disse krav blev fejet af bordet fra vores side. Man har nu krav på ansættelsesbevis fra første dag samt en skriftlig opsigelse uanset anciennitet. Dette er dog meget billige krav at efterleve fra mestrenes side, men udmærkede ting at få ind i overenskomsten. Man har fået to ugers mere barsel over de to overens - komstår. Der sker ingen stigning i betalingen af denne orlov, så set herfra er det svendene, der kommer til at betale prisen for dette og altså reelt går ned i betaling ved barsel. Man hæver akkordudbetalingen 1,10 kr. det første år og 1,75 kr. det andet år. Intet værn mod social dumping Der er ikke kommet noget effektivt ind i overenskomsten imod social dumping altså det, der kan beskytte vores arbejdspladser og firmaernes konkurrenceevne imod platugler, der benytter sig af underbetalte østeuropæere for at score en hurtig profit, og som ikke tager nogle lærlinge ind og angriber din overens komst. Samtidig har man åbnet op for en regulær lønnedgang for mange malersvende på grund af, at man nu har prissat sprøjtepriser. Se faktaboksen FAI overenskomsten Overenskomsten for vognmaler/industrilakerer området har stort set haft samme forløb som forhandlingerne på bygningsmalerområdet. Krav fra mestersiden har været ingen lønstigninger, ingen stigninger i de bløde satser, kortere opsigelser, højre anciennitetskrav og reduktion af fonden til efteruddannelse for vognmalerne. Forhandlingerne har været overvåget af DA, og der er ikke truffet nogen aftaler, som ikke har været inde at vende i DA, 4-5 protokollater, som der var enighed om, blev afvist i DA, så man måtte tage en omgang forhandlinger mere. Det vil sige, Der er altså tale om et resultat, der ikke kun er tyndt, men også udhuler vores fag samt indtjeningsmuligheder. Der vil komme brev ud med mæglingsforslaget, så man kan se det samlede resultat. FAKTA: Derfor anbefaler vi et NEJ Nedgang for indtjeningsmuligheder med de nye priser i prislisten. Det vil også påvirke svende på slumpakkorder, og i sidste ende vil det påvirke timelønnen, der fastsættes af akkorderne. Regningseksempel Plejeboliger med kontorer, gangarealer og diverse rum. Bestående af gips & betonvægge. Pris før = kr. Pris efter = kr. (en lønnedgang på 11,8 pct.) Lejligheder bestående af gipsvægge samt beton vægge/ lofter Pris før = kr. Pris efter = kr. (en lønnedgang på 3,8 pct.) at de opnåede resultater er så ringe at det må blive et nej til overenskomsten. Når det er sagt, er der sket mindre forbedringer: Grundlovsdag og juleaften bliver hele fri dage. Stigninger på timeløn pr. 1. marts 2010 kr. 1,10 pr. time og pr. 1. marts 2011 kr. 1,75 pr time. Garantibetaling pr. 1. marts 2010 kr. 133,10 pr. time og pr. 1. marts kr. 134,85 pr. time. Ret til 2 x 2 dages årlig uddannelse, med tilskud fra Malkom. Du får tilsendt alle overenskomstforslag sammen med stemmesedlen. Husk at bruge din stemme den afgør din fremtid! maler nyt 3

4 DIN FAGFORENING DIN OVERENSKOMST Tiden er til værkstedsklubber Det mener malersvendene i ejendomsfirmaet Jeudan, og derfor stiftede de for nylig deres egen klub Af Ulla Jeppesen Ejendomsfirmaet Jeudan, som opkøber, istandsætter og udlejer ejendomme, adskiller sig fra de fleste andre lignende selskaber ved at have sine egne håndværkere. Det omfatter ud over en malerafdeling blandt andet også en elektrikerafdeling, en murerafdeling, en VVS-afdeling og en tømrer/snedkerafdeling. Malerafdelingen tæller omkring 30 malere, og når de går under betegnelsen de sorte malere er det udelukkende på grund af deres arbejdstøj, der som alt arbejdstøj i koncernen er sort. Da de ville indføre det sorte arbejdstøj, sagde vi det vil vi i hvert fald ikke gå i, men vi vænnede os hurtigt til det, konstaterer Kenneth Andersen, der har arbejdet i Jeudan i cirka 10 år og er nyvalgt næstformand i den arbejdspladsklub, som Jeudans malersvende for kort tid siden har oprettet. Klubben blev stiftet på et møde i Malernes Fagforening på Lygten, hvor tæt på 100 procent af Jeudans malersvende mødte op og stemte for at oprette klubben. Der er således massiv opbakning bag den nye klub, som ellers har været længe under vejs. To gange tidligere har der været taget initiativ til at oprette en klub, men begge gange er forsøget løbet ud i sandet. Fagligt fælleskab På spørgsmålet om, hvorfor klubben så kommer nu, siger Kenneth: - Tiden er bare til det. Mange af de nye unge kolleger har kun oplevet opsvinget. Som tiden er nu, er der brug for det faglige fællesskab, en klub kan give. Jeudan er et godt firma at arbejde for, og vi har ikke nogle konkrete problemer, men vi har et behov for større samhørighed svendene imellem, mener Thomas Hansen, der er valgt som bestyrelsesmedlem i den nye klub og har været ansat hos Jeudan i et års tid. Han har tidligere arbejdet i andre større firmaer, hvor han har haft gode erfaringer med klubarbejde. Kenneth og Thomas arbejder i øjeblikket i et sjak på 12 mand på Valhøjs Alle i Rødovre med at istandsætte en ejendom, som skal være Jeudans nye hovedkontor. Formand for den nye klub er Stig Jeske Hansen, som arbejder et andet sted i byen. Ud over formand, næstformand og kasserer blev der på det stiftende møde valgt syv andre klubbestyrelsesmedlemmer, så der er lagt et solidt fundament for det kommende klubarbejde. Der er indkaldt til klubgeneralforsamling den 15. april. Her skal man drøfte forslag til det fremtidige klubarbejde, men da MalerNyt talte med Kenneth og Thomas, havde klubbestyrelsen endnu ikke holdt sit første møde, og de kunne derfor ikke fortælle, hvilke forslag man vil forelægge på generalforsamlingen. Men det kunne for eksempel være relevant at vælge en lærlingeansvarlig, peger Thomas på. Hen ad vejen vil vi sikkert også organisere pladsbesøg, hvor klubformand og sikkerhedsrepræsentant tager rundt og besøger kollegerne, siger Kenneth. Alle i fagforening I Jeudan er alle malersvende medlemmer af Malernes Fagforening. Vi tjekker medlemskabet, hver gang der kommer en ny maler på pladsen. Vi vil Jeg kan ikke huske noget problem, vi ikke har kunnet løse med et godt skænderi, siger Kenneth Andersen, der er næstformand i den nye klub. Selvom vi ikke har konkrete problemer, har vi behov for en større faglig samhørighed, mener Thomas Hansen. 4 maler nyt

5 DIN FAGFORENING DIN OVERENSKOMST KURSER Er der nedgang i beskæftigelsen i dit firma så læs her Kenneth og Thomas er henholdsvis næstformand og bestyrelsesmedlem i den nye klub. ikke acceptere at arbejde sammen med uorganiserede. Jeg kan kun huske en enkelt svend, vi havde problemer med, og han måtte hurtigt holde op igen, siger Kenneth, der også fortæller, at man i Jeudan var nogle af de første, der tog malerfagets nye id-kort i brug. Jeudan har i det hele taget et godt ry og gør også meget for at holde på sine folk. Denne vinter er der for eksempel kun blevet fyret en enkelt maler, og her er i det hele taget ordnede forhold. Firmaet tager sikkerhedsarbejdet meget alvorligt, og de faglige sager løser vi som regel selv. Jeg kan faktisk ikke huske noget problem, der ikke har kunnet afgøres af et godt skænderi, konstaterer Kenneth. Både blikkenslagerne og tømrerne i Jeudan har også klubber, og selvom der ikke er tale om noget formaliseret samarbejde, taler grupperne meget med hinanden, og samarbejdet fungerer fint. Bestyrelsen tager på kursus Ikke alle i den nye klubbestyrelse har erfaring med klubarbejde. For at komme bedst muligt i gang med arbejdet er den nyvalgte kasserer derfor tilmeldt et kassererkursus, og hele klubbestyrelsen har tilmeldt sig et klubbestyrelseskursus på Loskolen i Helsingør. Det har både Kenneth og Thomas store forventninger til. Sådan et kursus kan forhåbentlig både styrke vores faglige sammenhold og give os gode ideer til klubarbejdet, siger de. Ved overenskomstfornyelsen i 2007 blev overenskomstparterne enige om at styrke efteruddannelsesindsatsen i malerfaget. Det skulle dels ske ved at give medarbejderne mulighed for selvvalgt efteruddannelse, dels ved at støtte virksomhedernes engagement i medarbejdernes efter- og videreuddannelse ved at oprette en kompetenceudviklingsfond ved navn MALKOM se Fonden kan også bruges, hvis firmaer/medarbejdere ønsker at oprette et kursus af en eller flere dages varighed. Kurset kan tilrettes efter ønsker, der for eksempel kan være nye malertekniker, prislisteforståelse eller spartelteknikker. Men har du/i andre ønsker, kan det rent faktisk også lade sig gøre. Firmaer, der er tilsluttet Danske Malermestre/FAI, eller er en kooperativ virksomhed kan søge om tilskud til lønandelen, kursusafgiften og befordringsudgifter. Se Det er en oplagt aktivitet at komme i gang med, idet det kan give en opdatering af ens faglig kunnen og samtidig være med til at strække beskæftigelsen i firmaet. I de firmaer, hvor der er klubber, vil det være en god ide, at klubben og firmaet sætter sig sammen for at tilrettelægge et kursusprogram. I andre firmaer gå til ledelsen med forslaget. Fagforeningen vil gerne bistå med yderlig oplysninger. maler nyt 5

6 DIN FAGFORENING DIN OVERENSKOMST Københavns Malerlaug har nu udstedt IDkort nr Kortet gik til malersvend Per Larsen (i hvidt malertøj) her flankeret af (fv.) Guido Schmeer, Henrik Plam og den glade giver, oldermand Per Vangekjær. ID-kort nr. 500 Af Adam Pade Den 24. februar kl udstedte Kø ben - havns Malerlaug ID-kort nr Rekvirent var malerfirmaet Schmeer & Plam A/S i Ishøj, og kortholder blev malersvend Peter Larsen. Den store milepæl blev markeret med blomster og vin til mestre og svend. Virksomheden beskæftiger 15 mand. Det har jo aldrig skadet at markere, at man er medlem af Københavns Ma ler - laug. Der ligger et godt signal i ID-kortet over for bygherren, siger malermester Henrik Plam, der i tre år har drevet virksomhed sammen med Guido Schmeer. ID-kortet er en god idé. Vi bliver nødt til at markere faget i konkurrencen mod firmaer, der ikke overholder spilleregler- ne. Vi har selv været ude at rydde op efter et antal udenlandske svende. Det viste sig i øvrigt, at vi havde været billigst, hvis bygherren havde valgt os i første om - gang, tilføjer Guido Schmeer. Schmeer & Plam A/S holdt ikke noget personalemøde forud for beslutningen om at indføre ID-kortet. De blev i stedet fanget med kameraet en dag, da alle svendene alligevel var på værkstedet. Nej, vi blev ikke hørt, men vi synes også, det er en god idé, og vi er enige om, at vi gerne vil gå med det, fortæller Peter Larsen, der har været i firmaet i godt to år. Han kan godt tilslutte sig, at ID-kortet både har en markedsføringsværdi og er en politisk manifestation om at værne om den danske model. Schmeer & Plam har for det meste erhvervskunder og kun lidt privat. Endnu har de ikke mødt nogle konkrete reaktioner på kortet 2009 betød samlet medlemsfremgang for fagforeningen Fagforeningen har haft en lille medlemsfremgang i 2009, som det fremgår af denne tabel. De medlemmer, der er A-fuldtid, er fuldt betalende aktive malersvende. Ud over A-fuldtid og Lærlinge er der andre kategorier som fx efterlønnere og pensionister. Tilsammen giver alle medlemskategorier altså en fremgang til i alt medlemmer af fagforeningen pr. 22. januar Som det ses, er der endnu et stykke vej til at nå 2005 niveauet, men det skal vi nok nå A-fuldtid Lærlinge Total Udsigt til tværfaglig organiseringsindsats Fælles indsats i Byggefagenes Samvirke Efter et forarbejde fra en lille gruppe i byggefagene, som malerne var en del af, har byggefagenes samvirkes årsmøde netop besluttet, at hver fagforening skal arbejde for, at der senere i år startes en tværfaglig organiseringsgruppe op. Der startes med 9 timer fra hver fagforening hver uge, så man har en gruppe der skal ind i to entreprenørvirksomheder samt en større byggeplads for at få opbygget fællesklub, tværfaglig forståelse og faglig styrkelse i virksomhed og på byggeplads. Det vil ske ud fra de organiseringsprincipper, der arbejdes efter i TIB og malerne i København. Der arbejdes også med at lave åbne kurser i organisering med FIU-midler, for at få så mange som muligt til at løfte opgaven ude på pladserne og i firmaerne. Der vil blive udarbejdet måltal for udviklingen af tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, kontaktfolk og klubber. 6 maler nyt

7 DIN FAGFORENING DIN OVERENSKOMST Arbejdsmiljø på Danske Pelsauktioner En opringning til fagforeningen om et arbejdsmiljø spørgsmål førte til et besøg på Danske Pelsauktioner i Glostrup, hvor malersvend Palle Andresen har arbejdet i 28 år Af Gert Hansen Først i januar blev Malernes Fag forening ringet op af malersvend Palle Andresen, der spurgte om, hvad der er af produktblade på naphthalen (naftalin). Grunden var, at nogle skind fra Kina og Rusland er imprægnerede, og når kas serne bliver åbnet, afgiver det en meget stærk lugt. Problemet blev snakket igennem og samtalen resulterede i et besøg på verdens største pelsaktion Copenhagen Fur på Langagervej i Glostrup for at høre om sikkerheds- og arbejdsforhold på arbejdspladsen. Da fagforeningens arbejdsmiljøansvarlige tirsdag eftermiddag den 26. januar ankom, skulle han tjekkes ind og have gæsteadgangskort på, og han blev her - efter budt velkommen af teknisk leder Henrik Bengtsson, som er ansvarlig for de 12 håndværkere, der er ansat hos Danske Pelsaktioner Nok at tage fat på Når der skal males, er det på i alt etagekvadratmeter, så der er hele tiden noget at lave. Der er cirka 400 ansatte af forskellige nationaliteter blandt andet polske, tyrkiske og russiske. Palle fortæller at han selv regulerer, hvor og hvornår der skal males indvendigt og udvendigt. Ved opgaver, hvor der skal flyttes ting eller sættes stillads op, får Palle hjælp fra de andre håndværkere Fastansat På turen gennem de store haller, svarer Palle på spørgsmålet om, hvordan han fik arbejdet her? Jeg var ansat hos V.S. Larsen og var herude og lave lidt opgaver. Da den da - værende faste maler døde, blev jeg opfordret til at søge jobbet og fik det. Hvornår var det? Ja, det er 28 år siden og til næste år er det mig, der skal på pension Arbejdsmiljø og sikkerhed I de 28 år, jeg har været ansat, har jeg været sikkerhedsrepræsentant i 11 år, fortæller Palle, og det leder til spørgsmålet om, hvordan de har tacklet problemet med det stærkt lugtende naftalin i skindene? Tidligere blev skindene pakket ud udenfor, og de blev herefter tromlet, til lugten var aftaget. Nu er der et rum, hvor de bliver pakket ud, og her bæres masker! Skindene bliver tromlet indenfor, hvor der er udluftning, og til sidst kommer de ind i et rum, hvor de hænger, for at den sidste lugt kommer ud, forklarer Palle. På vores vej rundt kommer vi til Palles værksted, hvor vi ser på, hvad der står på hylderne. Alt er vandbaseret, ingen produkter over mal-kode 0-1, og hvis jeg skal bruge noget sikkerhedsudstyr, er der grønt lys for, at jeg køber det fornødne. Der har i mine 28 år her ikke været nogen alvorlige ulykker. Der er alkohol- og rygeforbud i bygningen, dog er der et rygerum og 4 pavilloner udenfor. Der er placeret hjertestarter rundt om, og to gange dagligt er der indlagt gymnastik. Der findes mo - tionsrum til fri afbenyttelse uden for arbejdstiden. Der findes golfklub og fiskeklub. Man har som ansat her de bedst mulige betingelser for et godt arbejdsmiljø, mener Palle. Besøget slutter i det store auktionsrum med plads til lidt over 400 siddende i en vifteformation. Selv om jeg er glad for at være her, bliver det nu rart et nyde tilværelsen som pensionist sammen med lillemor. Fagforeningen takke den hele tiden smilende Palle for besøget på Danske Pelsaktioner. Vi håber, du må nyde dit otium fra næste år. På Danske Pelsauktioner har man de bedst mulige betingelser for et godt ar - bejdsmiljø, siger Palle Andresen, der har arbejdet i virksomheden i 28 år. maler nyt 7

8 »System-Carl«klarer det hele I 1964 blev Carl Rasmussen ansat som opmåler i Malernes Fagforening, der dengang havde til huse i Stengade på Nørrebro. Som 70-årig er han stadig ansat nu som vicevært i 15 timer om måneden Af Ulla Jeppesen Carl Rasmussen er ordblind, og det gav ham problemer, da han gik i skole. Til gengæld var han ikke spor talblind. Faktisk var han meget stærk i regning og matematik, og regnefærdighederne førte for 46 år siden til en ansættelse som opmåler i Malernes Fagforening, hvor han er ansat den dag i dag. Jeg valgte malerfaget, fordi jeg ikke var til det boglige, og jeg havde en rigtig god læremester, som desværre holdt op, inden jeg var udlært. Min nye læremester og jeg gik ikke ret godt i spænd. Min tidligere mester og jeg havde haft et stærkt tillidsforhold, men den nye mester ville hele tiden kontrollere mig, så det holdt ikke. Jeg afsluttede derfor min læretid hos malermester Vendelbo, der var oldermand og havde et stort værksted, fortæller Carl, som også husker, at den første ugeløn som lærling var på 15 kroner, og at han i svendestykkets farveprøve skulle ramme en farve, der bedst kan betegnes som fru Nielsens natkjole. En helt ny verden Med en opvækst i et socialdemokratisk hjem var fagforeningsmedlemskabet en Carl Rasmussen foran fagforeningshuset på Lygten, hvor han nu er ansat som indendørs vicevært. selvfølge, men faktisk var den unge Carl ikke særlig optaget af fagforeningspolitik. Men alt med tal og beregninger havde hans interesse, og han meldte sig derfor til et kursus i akkordsystemer. Efter at kurset var færdigt, ringede det en aften på min dør. Udenfor stod Kaj Rasmussen, der var opmåler i Malernes Fagforening og havde undervist på kurset. Han spurgte, om det ikke var noget for mig at blive opmåler. Efter lidt betænkningstid sagde jeg ja, og da jeg startede i Malernes Fagforening åbnede der sig en helt ny verden for mig. Jeg havde aldrig været den, der gik på talerstolen og sagde smarte ting, og jeg havde hverken været tillidsmand eller klubformand, så det med pludselig at sidde bag et skrivebord og skulle have ting i gang samtidig var svært. Der var tit meget travlt, og den første tid skete det flere gange, at jeg gik hjem med ondt i maven, husker Carl. Jeg skulle jo gerne kunne tjene min løn hjem. Stor opmålerafdeling Jeg var kun 24 år og helt grøn, da jeg startede, så det første år sagde jeg nærmest ingen ting, når vi holdt møder i opmålerafdelingen. Men det generede mig, at der ikke var noget system i de mange sagsmapper, så efter et års tid spurgte jeg på et møde, om vi ikke skulle lave et arkivsystem. Jo. Kan du ikke gøre det?, lød svaret, og så gik jeg ellers i gang med at få det hele sat i system. Det betød blandt andet, at sager fra store ejendomme blev arkiveret, så de var nemme at finde frem, når der igen kom sager fra samme ejendom. Det med at sætte i system har Carl gjort lige siden. I dag arkiveres det meste elektronisk, men der er også mange gammeldags mapper, og rigtig mange af dem har stadig Carls håndskrift udenpå. I opgangstiderne i 1960 erne var der mange opmålere. Opmålerafdelingen blev næsten udvidet med et par mand hvert år, og på et tidspunkt var man oppe på at være omkring 30 opmålere i Kø - benhavn og omkring 50 i alt på Sjælland. Til sammenligning er der i alt fem opmålere på Sjælland i dag. Hvorfor er det gået sådan tilbage? Når der er stor arbejdsløshed, er det mestrene, der bestemmer lønnen og lønsystemerne, og når der er nok at lave, er det omvendt. Men den teknologiske udvikling har også haft en stor betydning og gjort mange ting lettere, forklarer Carl. Seks afdelingsformænd 46 år er det blevet til som ansat i Malernes Fagforening, der i samme periode har haft ikke mindre end seks afdelingsformænd. Selv synes Carl ikke, at det er noget særligt. Jeg kan ikke forstå, at det skulle kunne være interessant for nogen at høre om mig, siger han beskedent. Tilnavnet System-Carl har han fået på grund af sin særlige interesse for edb. Den interesse gjorde, at han i 1980 erne var med til at indføre edb i fagforeningen, og at han løbende videreuddannede sig inden for området. Hans evner og viden på området førte også til, at han i en årrække underviste både fagforeningens ansatte og medlemmer på særlige edbkurser, der gjorde mange af de mere håndværksmæssigt orienterede medlemmer mere trygge ved den ny teknik. Utallige er også de regneark, som Carl har udarbejdet til brug for opmålerafdelingen, men også til bl.a. kørepengeregnskaber, mødekalendere for fagforeningens valgte og ansatte, og fagforeningshusets interne øl- og vandregnskab. Andre opgaver er det også blevet til 8 maler nyt

9 medalje harmonerer med at arbejde i en fagforening, siger Carl. En medalje fik han nu alligevel. Ved festen i forbindelse med jubilæet havde fagforeningen hyret en skuespiller, der udklædt som dronning Margrethe holdt tale for Carl og overrakte ham»fortjenstmedaljen«. gennem årene. Carl har blandt andet været valgt som tillidsmand for fagforeningens ansatte, og han har været med på forbundskongresser, hvor han har deltaget i de udvalg, der skulle regne på forskellige forslags betydning for kontingentets størrelse. Jeg har også været med til overenskomstforhandlinger flere gange og i den forbindelse været med i Forligsinstitu - tionen. Jeg deltog naturligvis ikke i selve forhandlingerne, men jeg sad udenfor, så jeg kunne hjælpe forhandlerne, når der skulle regnes på tallene, fortæller Carl. Fortjenstmedaljen Hen ad vejen har Carls arbejdsopgaver ændret sig. Han har i vid udstrækning påtaget sig praktiske opgaver, og fungerer i dag som indendørs vicevært 15 timer om måneden. Skal en pære skiftes, et håndtag skrues fast, eller skal der foretages en mindre reparation, er det Carl, der klarer det, og han har indrettet sit eget lille værksted i kælderen på Lygten. Vice - værtrollen har også givet ham et andet tilnavn Meyer efter viceværten i tvserien Huset på Christianshavn. Som 60-årig gik Carl på 4-dages uge, og som 64-årig valgte han i forbindelse med sit 40-års jubilæum at sige stop. Kolle - gerne i fagforeningen havde i den forbindelse indstillet Carl til Dronningens Carl har indrettet værksted i kælderen på Lygten. Her er er der også system i tingene. Fortjenstmedalje. De troede, at de kunne holde det hemmeligt for ham, men den gik ikke. Jeg fik et brev fra ministeriet, som spurgte, om jeg ville modtage medaljen. Efter at have overvejet det lidt, valgte jeg at sige nej. Jeg synes ikke rigtig, sådan en Glad for sit arbejde Selvom Carl altså forsøgte at stoppe i 2006, er det aldrig lykkedes ham at holde helt op. Viceværtjobbet betyder, at han kommer i huset hver anden torsdag. Men det bliver nogle gange til lidt flere timer. Jeg har også været inde og passe telefon under kongresser, og i det hele taget hjælper jeg til, hvor jeg kan, fortæller Carl. Jeg bliver ved, så længe der er brug for mig, og jeg har kræfterne til det. Jeg har altid været glad for mit arbejde. Tænk at have en arbejdsplads, hvor man kan lave det, man har lyst til, slutter Carl. WANTED FØLGENDE FIRMAER EFTERLYSES I KAMPEN FOR LIGE VILKÅR: NEMT OG BILLIGTEU V. ROBERT HENINZ HOVEDSTADEMS BYGNINGSRENOVERING DARKMAL RING TIL DIN FAGFORENING, HVIS DU MØDER DEM DUSØR: LIGE VILKÅR DISSE FIRMAER ØNSKER IKKE AT INDGÅ OVERENSKOMST MED MALERNES FAGFORENING STORKØBENHAVN maler nyt 9

10 ARBEJDSPLADSLISTE Nedenstående arbejdspladser er tilmeldt opmålingsafdelingen siden sidste nummer af maler nyt Firma Arbejdsplads Arbejdets art Atega Fosgården m.fl., Albertslund.Trapper Vedligehold C.Møllmann & Co A/S Rygaards Skole. Niels Andersen Vej 26 Nybygning E. Pihl & Søn Bybjergvej,Rosenhaven, Skovlunde Nybygning E.Pihl & Søn Valby Langgade 95 Valby Nyt Plejehjem E.Pihl & Søn Baltorpvej 124 m.fl. Hovedtrapper Vedligehold G. Roel Jensen Markmandsgade Kbh. S Hovedtrap. Vedligehold G. Roel Jensen Amagergade 7, 2300 Kbh. S Hovedtrap. Vedligehold H.Friedmann & Søn A/S Teglhomsgade 1. Bygn. C 2 sal Ombygning H.Friedmann & Søn A/S Kirkebakken 4. Lynæs Renovering H.Friedmann & Søn A/S Guldborgsgade 38-44/Godthåbsvej Udv. Vinduer Holger Christensen & søn Bakkenborgvej 2 Skælskør. 2 nye boliger Holger Christensen & søn Jordbærvej slagelse Ny tilbygning Holger Christensen & søn Ndr.ringvej.Company house etape.2 Nybygning stueplan Holger Christensen & søn Frece Sorøvej 8 Slagelse Ombygning Holger Christensen & søn Vandrehjemmet Bjergbygade 78 Slagelse Ombygning Holger Christensen & søn Filadelfia bygn 25 Dianalund Ombygning Holger Christensen & søn Rennebjergvej 70 Skælskør. Ombygning Holger E. Jensen Niels Juels Gade, kontore Vedligehold Kofoed`s Malerservice Hørmarken 2. 1.sal +1 trappe Ombygning Per Bladtkramer Toplanhuse Bandholmvej 45 Torrig lolland Nyt hus Per Bladtkramer Toplanhuse Toftegårdsvej 44 Farum Nyt hus Peter Maler A/S Ingerslevsgade, Kbh.V Hovedtrap. Renovering Petersen & Andersen A/S Frederikssund Shopping Center Ny bygning Petersen & Andersen A/S Rolighedsvej 23. Skov & Landskab Ny bygning Petersen & Andersen A/S Aldersrogade 6C, Kbh. Ø Ombygning Petersen & Andersen A/S Strandvejen 161, 2900 Helleup Udv. Facade Robert Rasmussen A/S Industriparken 21 Ballerup Nyt Erhvervsbyggeri Steen Nielsen Industriholmen 2, Hvidovre Nybygning Vinkler Aps Ringstedgade 4-6, Kbh.Ø 4 Hovedtrapper Fagforeningen: Byggefagenes A-kasse: Opmålerne: maler nyt

11 Dansk Byggeri indgår forlig om Pihl-pladser Dansk Byggeri indgik sidst i februar forlig med Malernes fagforening Storkøbenhavn vedrørende de to Pihl-pladser Rambøl og SEB Bank. Der er mellem parterne enighed om, at Malerfirmaet Brdr. Jakobsen A/S indbetaler kr til Malernes fagforening Storkøbenhavn. Beløbet vedrører manglende overenskomstmæssig betaling af feriepenge, sh-betaling og pensionsindbetaling. Fagforeningen viderefører det fremsatte lønkrav over for HMH ApS. Den etablerede blokade mod Malerfirmaet Brdr. Jakobsen er ophævet. Malernes fagforening Storkøbenhavn er tilfredse med forliget. Forliget er med til at beskytte den danske model mod underbetaling og mod en unfair konkurrence, der rammer både mestre og svende«, siger Bo Rosschou. Status på Augustagade Den konstellation, som Robert Heinz har lavet med firmaet Nemtogbilligt.EU og hans såkaldte enkeltmandsfirmaer, ligger nu til afgørelse i SKAT, efter at de lavede en razzia i ejendommen med en enhed på syv mand. Firmaerne er i realiteten arme & ben-firmaer, altså folk med et cvr-nummer, der reelt fungerer som lønmodtagere SKAT lavede razziaen, fordi de havde mistanke om, at det, der foregik på pladsen, ikke var i orden i henhold til SKAT s regler. Vi venter stadig på afgørelsen, og det er der sagen ligger lige nu. Imens holder vi øje med Søren Impgaards ejendomme, da vi ved han har flere projekter under vejs. Han har ikke set det sidste til os, hvis han vil forsætte sine angreb på den danske model. Som konsekvens af denne sag har der været forhandlinger imellem Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Dansk Byggeri & ejendomsforeningen danmark, der er den andenstørste aktør på boligmarkedet. Forhandlingerne har resulteret i en aftaleklausul, som de anbefaler deres medlemmer at indføre i deres entrepriseaftaler, og som skal være med til at sikre, at der ikke foregår unfair konkurrence på ulige vilkår i den danske byggebranche. ADVARSEL ADVARSEL ADVARSEL ADVARSEL ADVARSEL Pas på med»aftalte«priser Pas på, hvis du får en»pris«(slump) af mester. Vi har i den senere tid set adskillige tilfælde, hvor prisen ligger langt under, hvad arbejdet kan måles op til. Vi kan se, at mestrene underbyder hinanden og derfor presser de jer på prisen. Hvis I accepterer disse priser, er I med til at dumpe fagets løn. Eksempel 1 Firma pris 6.650,44 kr. Opmålt ,57 kr. Forskel i alt 4.309,13 kr. Flyttelejlighed Helsingør Eksempel 2 Firma pris ,83 kr. Opmålt ,83 kr. Forskel i alt ,00 kr. Ombygning Østerbro maler nyt 11

12 Afdelingen gratulerer Seniorklubben 70 år Hans Jørn Jensen Jørgen Hugo Larsen Alf Pedersen Per Møller Rasmussen Jørgen Lykke Pedersen Kaj Ole Pedersen Bjørn Bille Ole Wiinblad Jepsen 75 år Leif Børge Jensen Else Bering Fjeldså K E Bjarne Røgilds Leif Nielsen Arne Frederik Mathiesen Robin Birk Erik Nielsen 80 år John Harry Kock Kai Erik Kristensen Fritz Egon Sørensen Asger Pedersen Kjældgaard Femi Asani 85år Aksel Pless 90 år Otto Niels G. Rasmussen 95 år Carl Johan Th. S Mikkelsen Problemer af faglig eller sikkerhedsmæssig karakter på arbejdspladsen? Husk: Vi er ikke længere væk end telefonen Forårsfest Formanden for seniorudvalget, Benny Christensen, bød velkommen og orienterede om de besparelser, vi er nødt til at foretage. Vores tilskud fra malerforbundet er ikke blevet pristalsreguleret i 20 år, og vi har haft en medlemstilbagegang på cirka 250, hvilket resulterer i et mindre tilskud til vores aktiviteter. Trods disse lidt kedelige kendsgerninger kan vi jo se, at både erantis og vintergækker skyder op af jorden som bevis på, at foråret er på vej, og det er jo værd at feste for. Vi hygger os og har nogle dejlige timer sammen med gamle kolleger. DET OFFENTLIGE OMRÅDE OK 2011 Medlemmerne opfordres til at indsende forslag Nu nærmer vi os overenskomstforhandlingerne 2011 på det offentlige område. I den anledning opfordres offentligt ansatte medlemmer til at indsende overenskomstforslag både fra det statslige område, regionerne samt det kommu - nale område. Forslagene skal være Malerforbundet i hænde senest 1. juli For at vi rettidigt kan fremsende forslagene til Ma - lerforbundet, skal de derfor være Ma ler - nes Fagforening Stor køben havn i hænde senest fredag den 25. juni Lysbilledforedrag Den 22. februar havde vi et velbesøgt møde sammen med»rør og Blik«. Flemming Street viste lysbilleder og fortalte om sine rejser i Sydøstasien. Der var mange smukke og spændende billeder, men vi kunne også høre, at det stadig er et uroligt hjørne af verden. Oticon Turen til Oticon 12. april blev overtegnet på få dage, så vi har aftalt et nyt besøg, som først kan lade sig gøre i foråret Vi håber, de kolleger, der ikke kommer med i år, kan få en mulighed næste gang. På udvalgets vegne, Uffe Bloch. Opråb! Fra den 24. til 26. august 2010 holdes konference for offentligt an satte. Da programmet i skrivende stund ikke er fastlagt, opfordres I til at komme med forslag til, hvad programmet skal indeholde. For at vi rettidig kan fremsende forslagene til Malerforbundet, skal de være Ma lernes Fagforening Storkøbenhavn i hænde senest onsdag den 20. maj Tilmelding og andre praktiske forhold vil blive udsendt på et senere tidspunkt, så husk at notere dato for afholdelse af konferencen. 12 maler nyt

13 250,00 Lønstatistik Fortjeneste opmålt arbejde Malernes fagforening Storkøbenhavn 240,00 230,00 220,00 210,00 200,00 190,00 180,00 170,00 203,06 215,01 230,03 224,40 Hentet til medlemmerne 216,92 206, Malernes fagforening Storkøbenhavn har i 2009 skaffet kr ,00 kr. til medlemmerne Beløbene er fordelt på: Arbejdsskadeerstatninger kr ,00 Faglige sager og bod kr ,00 Lønmodtagernes Garantifond Sø & Handelsretten kr ,00 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 19. maj 2010 kl i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV. Dagsorden: 1. Valg af dirigent samt tilforordnede 2. Forslag til Malerforbundets 32. kongres oktober 2010 i Ålborg 3. Valg af delegerede til kongressen 4. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på ge - neralforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 11. maj 2010 Der vil blive serveret lidt mad og kaffe fra kl Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen. Seniorernes årlige skovtur Onsdag den 9. juni 2010 Så er foråret kommet, og sommeren er på vej. Det betyder, at der indbydes til afdelingens årlige skovtur for vores pensionister og medlemmer på efterløn og overgangsydelse. Skov turen finder sted onsdag den 9. juni Vi mødes på Ravelinen kl , hvor vi byder på en øl eller vand. I år skal vi derfor ikke køre med bus, men mødes på Ravelinen, Torvegade 79, 1400 København K (på Christianshavn). Vi indtager frokosten kl , og efter frokosten vil der være mulighed for at nyde området. Før dagen slutter, vil der blive serveret kaffe med kage. Vi forventer at slutte. kl. ca.16.30, hvor man hver især tager hjem på egen hånd. Bemærk! Skovturen er uden ledsager, og tilmelding skal være fagforeningens sekretariat i hænde senest onsdag den 19. maj Med venlig hilsen Bo Rosschou Formand Susanne Rasmussen Tilmelding Til Pensionist og efterlønsmodtagernes skovtur onsdag den 9. juni 2010 Navn: Cpr. nr. Tlf.nr. Tilmeldingen skal være sekretariatet i hænde senest den 19. maj maler nyt 13

14 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Arne Valling Rasmussen A/S Andreas Valdemar Hage Dron. Dagmars Allé Valby Artex Byggeentreprise A/S Mads Jensen Vedskøllevej 101, 4600 Køge Casper Månsson Taastrup Vænge 47,2, Taastrup / Monika Severinsen Elmevej 21, 4681 Herfølge / Atega Farveforsyning Henrik Brinckmann Fosdal Blokland 74,st tv 2620 Albertslund Bech & Koch Brian Carl Øllegaard Stenløsebo 7, 3660 Stenløse Allan Christensen Thomas Kingosvej Ringsted Bendt Barsdal ApS Michael Thomas Wenzel Bygaden 25, 3500 Værløse Bjørn Forsberg Katrinedalsvej 43,st, Vanløse Carsten Alwin Wenzel Højnæsvej Rødovre / Brdr. Steinfath A/S Villy Boas Børkop Stærevej 60,1 tv 2400 København NV Flemming Søderberg Valby Kirkevej 12, 2500 Valby Preben Nørlund Andersen Søndre Kildetoften Solrød Strand / Bühring & Johansen ApS Steen Skovbæk Johansen Ensianvej Roskilde C. Møllmann & Co A/S Karina Mona Helsengren Valhøjs Alle 86 B,st tv 2610 Rødovre Allan Steen Madsen Hesseløgade 31,1 tv 2100 København Ø C. S. Service Aps Marius Krog Petersen Alleen 129,st th 2770 Kastrup / Kenneth Lindsø Street Kildeholm 10, 2600 Glostrup Dan Wiche A/S Kimie Kaas Christensen Skolestrædet 3, 3330 Gørløse Daugaard ApS Tommy Saurbrey Mikkelsen Broksøvej Vallensbæk Strand / E. Pihl & Søn A/S Jørgen Hedemann Gulbrandsen Læsøvej 5, 4600 Køge Arno Eigil Jensen Hejrebanken 48, 4681 Herfølge / Martin Michael Nielsen Nordlindsväg 96 C S Malmø 0 Sverige Folmer Hansen A/S Majbritt Klink Dalgaard Hansstedvej 10,st th 2500 Valby Geert Hansen og Co ApS Brian Clasen Blåbærhaven 8,2 mf 2980 Kokkedal / Jørn Preben Barnekov Johansen Rosenåen 5, 2600 Glostrup Tea Fenger-Cederborg Høsten Teglværksvej Haslev Georg Preisler ApS Uffe Falk Petersen Egernvænget Kokkedal Heini Sandner Møllemoseparken Allerød Gert Jensen Aps Bent Bertram Nyvej 35,1 tv, 2750 Ballerup Gilleleje Malerentreprise ApS Tommy Jensen Jensløvs Tværvej 12,st th 2920 Charlottenlund / H. Friedmann & Søn A/S Peter Friis Nielsen Aksel Møllers Have 24,6 tv 2000 Frederiksberg Morten Brynald Listedvej 24,1 tv 2770 Kastrup Harald Jørgensen A/S Flemming Beck Jørgensen Poppel Alle 44, 2650 Hvidovre Gitte Lisbeth Diemar Mølle Allé 19,3 th, 2500 Valby Claus Stannius Karetmagerporten Hvidovre / Henrik Munck Aps Sonny Brian Hansen Lucernevænget Haslev Holger E. Jensen A/S Knud Emil Larsen Højvangsvej Roskilde / Svend Erik Peitzsch Dalvænget 11, 2750 Ballerup / J. P. Olsen & Søn ApS Rene Hofmann Pedersen Vildtbaneparken Ishøj / Jens E Kraft Kristensen Hornsherredvej Kirke Hyllinge / J.P. Hoverby A/S Tommy Balken Lillekær 2,8 th, 2610 Rødovre Kristina Tornvig / Jan Jakobsen ApS Arne Bent Pedersen Brønshøjvej 72 F, 2700 Brønshøj Jens Hansen & Søn ApS Lars Mathiassen Lundtoftegade 117,4 th 2200 København N / Jens Peter Hansen Rytterkær 45, 2765 Smørum / Kristina Svenning Mølgaard Toftevej 9, 2630 Taastrup Jeudan Servicepartner A/S Stig Jeske Hansen Hesseløgade 47, 2 tv 2100 København Ø Rune Kofoed Egholmvej 11, st, 2720 Vanløse Susan Winther Åfløjen 28, 2tv, 2700 Brønshøj Jørgen Holm A/S Michael Broch Ærtebjergvej 83, 2650 Hvidovre Klaus Christoffersen A/S Niels Hansen Kløvervej 8,2 th, 4600 Køge / Karen Folmer Østergaard Gunløgsgade 16,5 th 2300 København S Martin Jesper Jeppesen Sundholmsvej 53,2 th 2300 København S / maler nyt

15 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Kurt Hansen A/S Jon Panduro Petersen Nyvej 45,1 tv, 2750 Ballerup Jesper Ib Larsen Skellet 9,1 th, 2600 Glostrup Michael Rosendahl Larsen Fiskerhusene Albertslund / Løvens Kemiske Fabrik Torben Steen Adamsen Hyrdeengen Vallensbæk / Malerfirma J. Haunstoft ApS Linda Margrethe Assingbo Nyvej 10, 2620 Albertslund Malerfirmaet Eskildsen A/S Erik Fritz Riise Frederiksdalsvej 47,3 tv 2830 Virum Peter Lidegaard Jægergangen 19, 2880 Bagsværd Malerfirmaet Theisen ApS Claus Rosengaard Kristensen Topperne 1, Albertslund Malermestergruppen af 1983 ApS Finn Hansson Nørrebrogade 202,2 tv 2200 København N Nielsen & Kromann A/S Jimi Pedersen Bellahøjvej 112, Vanløse / Nybo Malerfirma ApS Anders Tange Jessen Sortemosevej 109, 2730 Herlev / Ole V. Hansen ApS Martin Dreymann Hindustanvej 36, 2300 København S Matias Eloy Casanas Ree Testrup Alle 20, 2770 Kastrup Per Hardi ApS Ole Tokehøj Nordvanggårdsvej 6,2, Birkerød Mikael Jørgen Søfeldt Fruebjergvej 4, St Tv 2100 København Ø Lars Dyrby Frederikssundsvej 233, 1 Tv Brønshøj Peter Maler Aps Mie Grove Jensen Humlebækgade 28,2 th 2200 København N Klaus Jørgen Kristensen Frederikssundsvej 61,2 tv 2400 København NV / Jakob Hartmund Rolandsen Schubertsvej 3, 2 Tv 2450 København SV Petersen & Andersen A/S / Bjarne Petersen Birkedommervej 13,st th 2400 København NV Nicolas H. Jørgensen Vesterbrogade 119,2 th 1620 København V / Rema Aps Tommy Absalon Kragh-Kofod Karise Alle Hvidovre / Robert Rasmussen A/S Jesper Brønsbjerg Hyacintgartan 27, Malmø Sverige / Jesper Carl Tulpangatan 8, Malmø Sverige Roel Jensen A/S Flemming Peder Christensen Søndervangs Allé 48, 2500 Valby / Erling Friis Ungarnsgade 30,4 tv 2300 København S / S.B.M. A/S Jørgen Rasmus Pedersen Kløverprisvej 123, 2650 Hvidovre Haris Klipo Dansögatan 10, Malmö Sverige Jesper Milsted Sortedam Dossering 59 H, København Ø / Sander & Dam A/S Lars Peter Hansen Budstikken 100, 2630 Taastrup SAS Poul Annard Stenzel Avnbøl Alle 15, 2770 Kastrup / Seehusen A/S Fritz Werner Schmidt Vegas Alle 8, 2770 Kastrup Flemming Breining Blokland 16,1 th 2620 Albertslund Steen Nielsen af 1938 A/S Finn Lehmann Møller Jyllandsvej 10,st mf 2000 Frederiksberg / Kitt Møller Christia Holm Gersagerparken 117,5 tv, 2670 Greve / Th. Jensen & Søn A/S Henrik Broe Granskoven Glostrup / Jørgen Brandt Müller Røjlehaven 25, 2630 Taastrup Claus Nielsen Hegnet 27,2 th, 2600 Glostrup Tom Olsen A/S Jannis Robert Kvist Valdemarskrogen 48, 2860 Søborg Tommy Eriksen ApS Denis Jakobsen Mollerupvej 9, 2610 Rødovre Torben Madsen A/S Bjarne Larsen Urtehaven 42, 2500 Valby Jesper Faber Alberts Specht Rådmand Billes Vej Rødovre V.S. Larsen A/S Thomas Gottlieb Bennetzen Ved Egedam 19,st, Hillerød Karl Viggo Hansen Tårnbjerggårdsvej Lejre Michael Bo Vejlgaard Uglevej 9,4 tv 2400 København NV / Vinkler ApS Per Hesselholdt Tornekrogen 27, 3500 Værløse John Nordbo Marbæk Park Ballerup Søren Jespersen Skyttehusene Albertslund / Aage Møller & Søn Aps Nicolai Hjorth Sjællandsgade 27,1 th 2200 København N Søren Kastrup Petersen Egevangshusene Taastrup Thomas Kofod Oldenborggade 2,1 th 2300 København S / Rettelser/tilføjelser til tillids mands - listen skal indsendes skriftligt maler nyt 15

16 ID NR: maj tilbage på Lygten Fælles 1. maj I Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 København NV Lørdag den 1. maj kl. 9.00: Morgenmad og taler Overborgmester Frank Jensen holder 1. maj talen Underholdning ved Traveling Band Kl : Fælles demonstration til Fælledparken Arrangører: Malernes fagforening Storkøbenhavn og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1 maler nyt Januar 2010 nr. 1 Lad male nu! Af det organiserede malerfag! Det er budskabet i det brev, som Københavns Malerlaug og Maler nes fagforening har sendt til bolig- og ejerforeninger i Stor kø benhavn.

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken

maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken maler nyt Juli 2010 nr. 3 Fair forandring Lærlinge sagde også nej til pakken Det er på høje tid, at Lars Løkke Ras - mussens regering kommer væk. Den blå regering påfører os: Meget stor arbejdsløshed især

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

God arbejdsplads med stærkt fagligt sammenhold. April 2011 nr. 2. 480 ledige malere og boligmangel i byen. Pihl & Søn: Læs side 4-5

God arbejdsplads med stærkt fagligt sammenhold. April 2011 nr. 2. 480 ledige malere og boligmangel i byen. Pihl & Søn: Læs side 4-5 April 2011 nr. 2 480 ledige malere og boligmangel i byen Der er p.t. 480 ledige malersvende i Storkøbenhavn. Det betyder dårlig økonomi for vores ledige kolleger, for familierne og for omsætningen og dermed

Læs mere

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d.

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d. maler nyt Oktober 2010 nr. 4 Beskyt dit fag og din overenskomst Malerfaget og andre håndværksfag er forts under hårdt pres. Arbejdsløsheden og en unfair konkurrence på byggepladserne fra uorganiseret udenlandsk

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Ingen stemmer til blå blok Side 4-5. Juli 2011 nr. 3

Ingen stemmer til blå blok Side 4-5. Juli 2011 nr. 3 Juli 2011 nr. 3 Folketingsvalget Tryghed, job og efterløn Det er vigtige emner for malerne. Partiernes holdning til de tre spørgsmål vil for mange afgøre, hvor krydset bliver sat. Tryghed er, at kunne

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

1. maj. Job til malerne. April 2013 nr. 2. Se mere på bagsiden. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

1. maj. Job til malerne. April 2013 nr. 2. Se mere på bagsiden. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 April 2013 nr. 2 Job til malerne Regeringens forslag til vækstplan giver job til malerne. Fortsættelsen af BoligJob-ordningen i 2013 og 2014 imødekommer et stort ønske fra byggebranchen ikke mindst fra

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Juli 2012 nr. 3 Dumping I dette nummer af Maler Nyt beskriver vi igen eksempler på, hvordan malerfaget undergraves af virksomheder, der ikke følger danske regler. Et litauisk netværk snyder sig fra at

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3 Juli 2013 nr. 3 80 fremskridt 80 fremskridt* har den socialdemokratisk ledede regering fået gennemført i folketinget. Enhedslisten har lagt stemmer til langt de fleste af disse fremskridt. Døm selv, om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4 maler nyt Oktober 2008 nr. 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Med aftalen om et ID-kort, der synliggør det organiserede malerfag, har Københavns Malerlaug og Malernes Fagforening Storkøbenhavn

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Allerød Idræt Sportigan (Kim Alex) M.D. Madsensvej 12, 3540 Allerød 48173774 alleroed@sportigan.dk Allerød Industri Lakering, Lasse Fredsgaard Gydevang 15, 3450 Allerød

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Store summer hives ud af betændt model

Store summer hives ud af betændt model Oktober 2012 nr. 4 Fagforeningen afværger dagpengefald Ingen medlemmer af Malernes fagforening falder ud af dagpengesystemet 1. januar som følge af halveringen af dagpengeperioden. Det er besluttet i fagforeningens

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2

maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2 maler nyt Juli 2008 nr. 2»100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Gitte er organizer Side 8 Malerfaget er under stærkt pres fra udenlandske firmaer og lyssky personer. Det er derfor nødvendigt at forsvare

Læs mere

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr.

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr. April 2014 nr. 2 Stem NEJ Forhandlingerne på bygningsmaler området er brudt sammen. Det betyder, at faget fortsat er hårdt angrebet af social dumping. Mestrene beholder deres ret til at frigøre sig fra

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

maler nyt Tilfredshed med id-kortet Side 8 Juli 2009 nr. 3

maler nyt Tilfredshed med id-kortet Side 8 Juli 2009 nr. 3 maler nyt Juli 2009 nr. 3 Flere med i malernes fællesskab Nu er det frit for danske spekulanter at ansætte udenlandsk arbejdskraft fra EU- landene uden at betale dem løn efter dansk overenskomst. Samtidig

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

100 håndværkere deltog i demonstration. Dumping er på dagsordenen. Oktober 2013 nr. 4. Kommunalvalg:

100 håndværkere deltog i demonstration. Dumping er på dagsordenen. Oktober 2013 nr. 4. Kommunalvalg: Oktober 2013 nr. 4 Kommunalvalg: Dumping er på dagsordenen Der er valg til kommunalbestyrelserne tirsdag den 19. november. Regeringen har opfordret kommuner og regioner til at indføje arbejdsklausuler

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Arbejdsmiljø info. Oktober 2014 nr. 4. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Arbejdsmiljø info. Oktober 2014 nr. 4. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Oktober 2014 nr. 4 Arbejdsmiljø info Hvis uheldet er ude! Anmeldelse af arbejdsskade? Har du mistanke om, at din sygdom skyldes arbejdsmiljøet som for eksempel nedslidning af kroppen, eller har du været

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland

Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Referat af regionsmøde den 26. juni i 3F Midtsjællands lokaler i Stenlille. Deltagere: Torben Bekke, Greve Kommune, Jan Rasmussen,

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Medlem

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden

maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou Oplag:

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere