maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11"

Transkript

1 maler nyt April 2010 nr. 2 Veto lammer dansk model Dansk Industri har håndhævet et veto imod, at der indføres et værn i danske overenskomster imod løndumpning fra øst-firmaer. Dansk Industris veto har effektivt forhindret alle de decentrale overenskomstområder deriblandt ma - ler faget i at aftale såkaldt kædeansvar. Kædeansvar går ud på at forhindre løndumpning og dermed at sikre lige vilkår på det danske ar - bejdsmarked. Malernes fagforening beklager, at de toneangivende forhandlere har valgt ikke at tage kampen op imod Dansk Industris diktat. Forhandlernes manglende enighed om at tage kampen op imod løndumpning, er dræbende for den danske model. Malernes fagforening Stor køben - havns bestyrelse anbefaler på denne baggrund fagforeningens medlemmer at stemme nej til det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte, og som vil danne grundlag for en urafstemning. Vi beklager denne udvikling og opfordrer alle gode kræfter på både arbejdsgiver- og arbejderside til at støtte kampen for at bevare den danske model. Se facts om maler - fagets overenskomstforslag på side 3 Den danske model stedt til hvile Nu 500 ID- kort i malerfaget Læs side 11

2 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Ansvarshavende redaktør: Bo Rosschou Redaktionsudvalg: Bo Rosschou og Rasmus Gunnarson Oplag: eks. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN Redaktionen sluttet 22. marts 2010 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde 18. juni 2010 Malernes Fagforening Storkøbenhavn: Lygten 10, 2400 København NV. Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag Lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Indhold Status efter forhandlingerne FAI overenskomsten Tiden er til værkstedsklubber Er der nedgang i beskæftigelsen ID-kort nr Medlemsfremgang Tværfaglig organiseringsindsats Arbejdsmiljø på Danske Pelsauktioner »System-Carl«klarer det hele Wanted Arbejdspladsliste Forlig på Pihl-pladser Status på Augustagade Arbejdsløshedsstatistik Afdelingen gratulerer Seniorklubben Det offentlige område Lønstatistik Hentet til medlemmerne Seniorernes skovtur Klubliste maj Forsiden Ved en happening i forbindelse med overenskomstforhandlingerne blev den danske model stedt til hvile af aktionerende malersvende. Maler nyt er trykt på Multiart Silk 100 g, som er godkendt til Svanemærkning Foto: Harry Nielsen

3 Din fagforening din overenskomst Overenskomst 2010 STATUS Mestrene har stillet talrige krav til overenskomsterne, som efter vo res opfattelse ville have været katastrofale, hvis de var blevet indført. Der har blandt andet været ønsker om forældelsesfrist på faglige sager, ungløn, fjernelse af siddepenge, hvis man har firmabil osv. Disse krav blev fejet af bordet fra vores side. Man har nu krav på ansættelsesbevis fra første dag samt en skriftlig opsigelse uanset anciennitet. Dette er dog meget billige krav at efterleve fra mestrenes side, men udmærkede ting at få ind i overenskomsten. Man har fået to ugers mere barsel over de to overens - komstår. Der sker ingen stigning i betalingen af denne orlov, så set herfra er det svendene, der kommer til at betale prisen for dette og altså reelt går ned i betaling ved barsel. Man hæver akkordudbetalingen 1,10 kr. det første år og 1,75 kr. det andet år. Intet værn mod social dumping Der er ikke kommet noget effektivt ind i overenskomsten imod social dumping altså det, der kan beskytte vores arbejdspladser og firmaernes konkurrenceevne imod platugler, der benytter sig af underbetalte østeuropæere for at score en hurtig profit, og som ikke tager nogle lærlinge ind og angriber din overens komst. Samtidig har man åbnet op for en regulær lønnedgang for mange malersvende på grund af, at man nu har prissat sprøjtepriser. Se faktaboksen FAI overenskomsten Overenskomsten for vognmaler/industrilakerer området har stort set haft samme forløb som forhandlingerne på bygningsmalerområdet. Krav fra mestersiden har været ingen lønstigninger, ingen stigninger i de bløde satser, kortere opsigelser, højre anciennitetskrav og reduktion af fonden til efteruddannelse for vognmalerne. Forhandlingerne har været overvåget af DA, og der er ikke truffet nogen aftaler, som ikke har været inde at vende i DA, 4-5 protokollater, som der var enighed om, blev afvist i DA, så man måtte tage en omgang forhandlinger mere. Det vil sige, Der er altså tale om et resultat, der ikke kun er tyndt, men også udhuler vores fag samt indtjeningsmuligheder. Der vil komme brev ud med mæglingsforslaget, så man kan se det samlede resultat. FAKTA: Derfor anbefaler vi et NEJ Nedgang for indtjeningsmuligheder med de nye priser i prislisten. Det vil også påvirke svende på slumpakkorder, og i sidste ende vil det påvirke timelønnen, der fastsættes af akkorderne. Regningseksempel Plejeboliger med kontorer, gangarealer og diverse rum. Bestående af gips & betonvægge. Pris før = kr. Pris efter = kr. (en lønnedgang på 11,8 pct.) Lejligheder bestående af gipsvægge samt beton vægge/ lofter Pris før = kr. Pris efter = kr. (en lønnedgang på 3,8 pct.) at de opnåede resultater er så ringe at det må blive et nej til overenskomsten. Når det er sagt, er der sket mindre forbedringer: Grundlovsdag og juleaften bliver hele fri dage. Stigninger på timeløn pr. 1. marts 2010 kr. 1,10 pr. time og pr. 1. marts 2011 kr. 1,75 pr time. Garantibetaling pr. 1. marts 2010 kr. 133,10 pr. time og pr. 1. marts kr. 134,85 pr. time. Ret til 2 x 2 dages årlig uddannelse, med tilskud fra Malkom. Du får tilsendt alle overenskomstforslag sammen med stemmesedlen. Husk at bruge din stemme den afgør din fremtid! maler nyt 3

4 DIN FAGFORENING DIN OVERENSKOMST Tiden er til værkstedsklubber Det mener malersvendene i ejendomsfirmaet Jeudan, og derfor stiftede de for nylig deres egen klub Af Ulla Jeppesen Ejendomsfirmaet Jeudan, som opkøber, istandsætter og udlejer ejendomme, adskiller sig fra de fleste andre lignende selskaber ved at have sine egne håndværkere. Det omfatter ud over en malerafdeling blandt andet også en elektrikerafdeling, en murerafdeling, en VVS-afdeling og en tømrer/snedkerafdeling. Malerafdelingen tæller omkring 30 malere, og når de går under betegnelsen de sorte malere er det udelukkende på grund af deres arbejdstøj, der som alt arbejdstøj i koncernen er sort. Da de ville indføre det sorte arbejdstøj, sagde vi det vil vi i hvert fald ikke gå i, men vi vænnede os hurtigt til det, konstaterer Kenneth Andersen, der har arbejdet i Jeudan i cirka 10 år og er nyvalgt næstformand i den arbejdspladsklub, som Jeudans malersvende for kort tid siden har oprettet. Klubben blev stiftet på et møde i Malernes Fagforening på Lygten, hvor tæt på 100 procent af Jeudans malersvende mødte op og stemte for at oprette klubben. Der er således massiv opbakning bag den nye klub, som ellers har været længe under vejs. To gange tidligere har der været taget initiativ til at oprette en klub, men begge gange er forsøget løbet ud i sandet. Fagligt fælleskab På spørgsmålet om, hvorfor klubben så kommer nu, siger Kenneth: - Tiden er bare til det. Mange af de nye unge kolleger har kun oplevet opsvinget. Som tiden er nu, er der brug for det faglige fællesskab, en klub kan give. Jeudan er et godt firma at arbejde for, og vi har ikke nogle konkrete problemer, men vi har et behov for større samhørighed svendene imellem, mener Thomas Hansen, der er valgt som bestyrelsesmedlem i den nye klub og har været ansat hos Jeudan i et års tid. Han har tidligere arbejdet i andre større firmaer, hvor han har haft gode erfaringer med klubarbejde. Kenneth og Thomas arbejder i øjeblikket i et sjak på 12 mand på Valhøjs Alle i Rødovre med at istandsætte en ejendom, som skal være Jeudans nye hovedkontor. Formand for den nye klub er Stig Jeske Hansen, som arbejder et andet sted i byen. Ud over formand, næstformand og kasserer blev der på det stiftende møde valgt syv andre klubbestyrelsesmedlemmer, så der er lagt et solidt fundament for det kommende klubarbejde. Der er indkaldt til klubgeneralforsamling den 15. april. Her skal man drøfte forslag til det fremtidige klubarbejde, men da MalerNyt talte med Kenneth og Thomas, havde klubbestyrelsen endnu ikke holdt sit første møde, og de kunne derfor ikke fortælle, hvilke forslag man vil forelægge på generalforsamlingen. Men det kunne for eksempel være relevant at vælge en lærlingeansvarlig, peger Thomas på. Hen ad vejen vil vi sikkert også organisere pladsbesøg, hvor klubformand og sikkerhedsrepræsentant tager rundt og besøger kollegerne, siger Kenneth. Alle i fagforening I Jeudan er alle malersvende medlemmer af Malernes Fagforening. Vi tjekker medlemskabet, hver gang der kommer en ny maler på pladsen. Vi vil Jeg kan ikke huske noget problem, vi ikke har kunnet løse med et godt skænderi, siger Kenneth Andersen, der er næstformand i den nye klub. Selvom vi ikke har konkrete problemer, har vi behov for en større faglig samhørighed, mener Thomas Hansen. 4 maler nyt

5 DIN FAGFORENING DIN OVERENSKOMST KURSER Er der nedgang i beskæftigelsen i dit firma så læs her Kenneth og Thomas er henholdsvis næstformand og bestyrelsesmedlem i den nye klub. ikke acceptere at arbejde sammen med uorganiserede. Jeg kan kun huske en enkelt svend, vi havde problemer med, og han måtte hurtigt holde op igen, siger Kenneth, der også fortæller, at man i Jeudan var nogle af de første, der tog malerfagets nye id-kort i brug. Jeudan har i det hele taget et godt ry og gør også meget for at holde på sine folk. Denne vinter er der for eksempel kun blevet fyret en enkelt maler, og her er i det hele taget ordnede forhold. Firmaet tager sikkerhedsarbejdet meget alvorligt, og de faglige sager løser vi som regel selv. Jeg kan faktisk ikke huske noget problem, der ikke har kunnet afgøres af et godt skænderi, konstaterer Kenneth. Både blikkenslagerne og tømrerne i Jeudan har også klubber, og selvom der ikke er tale om noget formaliseret samarbejde, taler grupperne meget med hinanden, og samarbejdet fungerer fint. Bestyrelsen tager på kursus Ikke alle i den nye klubbestyrelse har erfaring med klubarbejde. For at komme bedst muligt i gang med arbejdet er den nyvalgte kasserer derfor tilmeldt et kassererkursus, og hele klubbestyrelsen har tilmeldt sig et klubbestyrelseskursus på Loskolen i Helsingør. Det har både Kenneth og Thomas store forventninger til. Sådan et kursus kan forhåbentlig både styrke vores faglige sammenhold og give os gode ideer til klubarbejdet, siger de. Ved overenskomstfornyelsen i 2007 blev overenskomstparterne enige om at styrke efteruddannelsesindsatsen i malerfaget. Det skulle dels ske ved at give medarbejderne mulighed for selvvalgt efteruddannelse, dels ved at støtte virksomhedernes engagement i medarbejdernes efter- og videreuddannelse ved at oprette en kompetenceudviklingsfond ved navn MALKOM se Fonden kan også bruges, hvis firmaer/medarbejdere ønsker at oprette et kursus af en eller flere dages varighed. Kurset kan tilrettes efter ønsker, der for eksempel kan være nye malertekniker, prislisteforståelse eller spartelteknikker. Men har du/i andre ønsker, kan det rent faktisk også lade sig gøre. Firmaer, der er tilsluttet Danske Malermestre/FAI, eller er en kooperativ virksomhed kan søge om tilskud til lønandelen, kursusafgiften og befordringsudgifter. Se Det er en oplagt aktivitet at komme i gang med, idet det kan give en opdatering af ens faglig kunnen og samtidig være med til at strække beskæftigelsen i firmaet. I de firmaer, hvor der er klubber, vil det være en god ide, at klubben og firmaet sætter sig sammen for at tilrettelægge et kursusprogram. I andre firmaer gå til ledelsen med forslaget. Fagforeningen vil gerne bistå med yderlig oplysninger. maler nyt 5

6 DIN FAGFORENING DIN OVERENSKOMST Københavns Malerlaug har nu udstedt IDkort nr Kortet gik til malersvend Per Larsen (i hvidt malertøj) her flankeret af (fv.) Guido Schmeer, Henrik Plam og den glade giver, oldermand Per Vangekjær. ID-kort nr. 500 Af Adam Pade Den 24. februar kl udstedte Kø ben - havns Malerlaug ID-kort nr Rekvirent var malerfirmaet Schmeer & Plam A/S i Ishøj, og kortholder blev malersvend Peter Larsen. Den store milepæl blev markeret med blomster og vin til mestre og svend. Virksomheden beskæftiger 15 mand. Det har jo aldrig skadet at markere, at man er medlem af Københavns Ma ler - laug. Der ligger et godt signal i ID-kortet over for bygherren, siger malermester Henrik Plam, der i tre år har drevet virksomhed sammen med Guido Schmeer. ID-kortet er en god idé. Vi bliver nødt til at markere faget i konkurrencen mod firmaer, der ikke overholder spilleregler- ne. Vi har selv været ude at rydde op efter et antal udenlandske svende. Det viste sig i øvrigt, at vi havde været billigst, hvis bygherren havde valgt os i første om - gang, tilføjer Guido Schmeer. Schmeer & Plam A/S holdt ikke noget personalemøde forud for beslutningen om at indføre ID-kortet. De blev i stedet fanget med kameraet en dag, da alle svendene alligevel var på værkstedet. Nej, vi blev ikke hørt, men vi synes også, det er en god idé, og vi er enige om, at vi gerne vil gå med det, fortæller Peter Larsen, der har været i firmaet i godt to år. Han kan godt tilslutte sig, at ID-kortet både har en markedsføringsværdi og er en politisk manifestation om at værne om den danske model. Schmeer & Plam har for det meste erhvervskunder og kun lidt privat. Endnu har de ikke mødt nogle konkrete reaktioner på kortet 2009 betød samlet medlemsfremgang for fagforeningen Fagforeningen har haft en lille medlemsfremgang i 2009, som det fremgår af denne tabel. De medlemmer, der er A-fuldtid, er fuldt betalende aktive malersvende. Ud over A-fuldtid og Lærlinge er der andre kategorier som fx efterlønnere og pensionister. Tilsammen giver alle medlemskategorier altså en fremgang til i alt medlemmer af fagforeningen pr. 22. januar Som det ses, er der endnu et stykke vej til at nå 2005 niveauet, men det skal vi nok nå A-fuldtid Lærlinge Total Udsigt til tværfaglig organiseringsindsats Fælles indsats i Byggefagenes Samvirke Efter et forarbejde fra en lille gruppe i byggefagene, som malerne var en del af, har byggefagenes samvirkes årsmøde netop besluttet, at hver fagforening skal arbejde for, at der senere i år startes en tværfaglig organiseringsgruppe op. Der startes med 9 timer fra hver fagforening hver uge, så man har en gruppe der skal ind i to entreprenørvirksomheder samt en større byggeplads for at få opbygget fællesklub, tværfaglig forståelse og faglig styrkelse i virksomhed og på byggeplads. Det vil ske ud fra de organiseringsprincipper, der arbejdes efter i TIB og malerne i København. Der arbejdes også med at lave åbne kurser i organisering med FIU-midler, for at få så mange som muligt til at løfte opgaven ude på pladserne og i firmaerne. Der vil blive udarbejdet måltal for udviklingen af tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, kontaktfolk og klubber. 6 maler nyt

7 DIN FAGFORENING DIN OVERENSKOMST Arbejdsmiljø på Danske Pelsauktioner En opringning til fagforeningen om et arbejdsmiljø spørgsmål førte til et besøg på Danske Pelsauktioner i Glostrup, hvor malersvend Palle Andresen har arbejdet i 28 år Af Gert Hansen Først i januar blev Malernes Fag forening ringet op af malersvend Palle Andresen, der spurgte om, hvad der er af produktblade på naphthalen (naftalin). Grunden var, at nogle skind fra Kina og Rusland er imprægnerede, og når kas serne bliver åbnet, afgiver det en meget stærk lugt. Problemet blev snakket igennem og samtalen resulterede i et besøg på verdens største pelsaktion Copenhagen Fur på Langagervej i Glostrup for at høre om sikkerheds- og arbejdsforhold på arbejdspladsen. Da fagforeningens arbejdsmiljøansvarlige tirsdag eftermiddag den 26. januar ankom, skulle han tjekkes ind og have gæsteadgangskort på, og han blev her - efter budt velkommen af teknisk leder Henrik Bengtsson, som er ansvarlig for de 12 håndværkere, der er ansat hos Danske Pelsaktioner Nok at tage fat på Når der skal males, er det på i alt etagekvadratmeter, så der er hele tiden noget at lave. Der er cirka 400 ansatte af forskellige nationaliteter blandt andet polske, tyrkiske og russiske. Palle fortæller at han selv regulerer, hvor og hvornår der skal males indvendigt og udvendigt. Ved opgaver, hvor der skal flyttes ting eller sættes stillads op, får Palle hjælp fra de andre håndværkere Fastansat På turen gennem de store haller, svarer Palle på spørgsmålet om, hvordan han fik arbejdet her? Jeg var ansat hos V.S. Larsen og var herude og lave lidt opgaver. Da den da - værende faste maler døde, blev jeg opfordret til at søge jobbet og fik det. Hvornår var det? Ja, det er 28 år siden og til næste år er det mig, der skal på pension Arbejdsmiljø og sikkerhed I de 28 år, jeg har været ansat, har jeg været sikkerhedsrepræsentant i 11 år, fortæller Palle, og det leder til spørgsmålet om, hvordan de har tacklet problemet med det stærkt lugtende naftalin i skindene? Tidligere blev skindene pakket ud udenfor, og de blev herefter tromlet, til lugten var aftaget. Nu er der et rum, hvor de bliver pakket ud, og her bæres masker! Skindene bliver tromlet indenfor, hvor der er udluftning, og til sidst kommer de ind i et rum, hvor de hænger, for at den sidste lugt kommer ud, forklarer Palle. På vores vej rundt kommer vi til Palles værksted, hvor vi ser på, hvad der står på hylderne. Alt er vandbaseret, ingen produkter over mal-kode 0-1, og hvis jeg skal bruge noget sikkerhedsudstyr, er der grønt lys for, at jeg køber det fornødne. Der har i mine 28 år her ikke været nogen alvorlige ulykker. Der er alkohol- og rygeforbud i bygningen, dog er der et rygerum og 4 pavilloner udenfor. Der er placeret hjertestarter rundt om, og to gange dagligt er der indlagt gymnastik. Der findes mo - tionsrum til fri afbenyttelse uden for arbejdstiden. Der findes golfklub og fiskeklub. Man har som ansat her de bedst mulige betingelser for et godt arbejdsmiljø, mener Palle. Besøget slutter i det store auktionsrum med plads til lidt over 400 siddende i en vifteformation. Selv om jeg er glad for at være her, bliver det nu rart et nyde tilværelsen som pensionist sammen med lillemor. Fagforeningen takke den hele tiden smilende Palle for besøget på Danske Pelsaktioner. Vi håber, du må nyde dit otium fra næste år. På Danske Pelsauktioner har man de bedst mulige betingelser for et godt ar - bejdsmiljø, siger Palle Andresen, der har arbejdet i virksomheden i 28 år. maler nyt 7

8 »System-Carl«klarer det hele I 1964 blev Carl Rasmussen ansat som opmåler i Malernes Fagforening, der dengang havde til huse i Stengade på Nørrebro. Som 70-årig er han stadig ansat nu som vicevært i 15 timer om måneden Af Ulla Jeppesen Carl Rasmussen er ordblind, og det gav ham problemer, da han gik i skole. Til gengæld var han ikke spor talblind. Faktisk var han meget stærk i regning og matematik, og regnefærdighederne førte for 46 år siden til en ansættelse som opmåler i Malernes Fagforening, hvor han er ansat den dag i dag. Jeg valgte malerfaget, fordi jeg ikke var til det boglige, og jeg havde en rigtig god læremester, som desværre holdt op, inden jeg var udlært. Min nye læremester og jeg gik ikke ret godt i spænd. Min tidligere mester og jeg havde haft et stærkt tillidsforhold, men den nye mester ville hele tiden kontrollere mig, så det holdt ikke. Jeg afsluttede derfor min læretid hos malermester Vendelbo, der var oldermand og havde et stort værksted, fortæller Carl, som også husker, at den første ugeløn som lærling var på 15 kroner, og at han i svendestykkets farveprøve skulle ramme en farve, der bedst kan betegnes som fru Nielsens natkjole. En helt ny verden Med en opvækst i et socialdemokratisk hjem var fagforeningsmedlemskabet en Carl Rasmussen foran fagforeningshuset på Lygten, hvor han nu er ansat som indendørs vicevært. selvfølge, men faktisk var den unge Carl ikke særlig optaget af fagforeningspolitik. Men alt med tal og beregninger havde hans interesse, og han meldte sig derfor til et kursus i akkordsystemer. Efter at kurset var færdigt, ringede det en aften på min dør. Udenfor stod Kaj Rasmussen, der var opmåler i Malernes Fagforening og havde undervist på kurset. Han spurgte, om det ikke var noget for mig at blive opmåler. Efter lidt betænkningstid sagde jeg ja, og da jeg startede i Malernes Fagforening åbnede der sig en helt ny verden for mig. Jeg havde aldrig været den, der gik på talerstolen og sagde smarte ting, og jeg havde hverken været tillidsmand eller klubformand, så det med pludselig at sidde bag et skrivebord og skulle have ting i gang samtidig var svært. Der var tit meget travlt, og den første tid skete det flere gange, at jeg gik hjem med ondt i maven, husker Carl. Jeg skulle jo gerne kunne tjene min løn hjem. Stor opmålerafdeling Jeg var kun 24 år og helt grøn, da jeg startede, så det første år sagde jeg nærmest ingen ting, når vi holdt møder i opmålerafdelingen. Men det generede mig, at der ikke var noget system i de mange sagsmapper, så efter et års tid spurgte jeg på et møde, om vi ikke skulle lave et arkivsystem. Jo. Kan du ikke gøre det?, lød svaret, og så gik jeg ellers i gang med at få det hele sat i system. Det betød blandt andet, at sager fra store ejendomme blev arkiveret, så de var nemme at finde frem, når der igen kom sager fra samme ejendom. Det med at sætte i system har Carl gjort lige siden. I dag arkiveres det meste elektronisk, men der er også mange gammeldags mapper, og rigtig mange af dem har stadig Carls håndskrift udenpå. I opgangstiderne i 1960 erne var der mange opmålere. Opmålerafdelingen blev næsten udvidet med et par mand hvert år, og på et tidspunkt var man oppe på at være omkring 30 opmålere i Kø - benhavn og omkring 50 i alt på Sjælland. Til sammenligning er der i alt fem opmålere på Sjælland i dag. Hvorfor er det gået sådan tilbage? Når der er stor arbejdsløshed, er det mestrene, der bestemmer lønnen og lønsystemerne, og når der er nok at lave, er det omvendt. Men den teknologiske udvikling har også haft en stor betydning og gjort mange ting lettere, forklarer Carl. Seks afdelingsformænd 46 år er det blevet til som ansat i Malernes Fagforening, der i samme periode har haft ikke mindre end seks afdelingsformænd. Selv synes Carl ikke, at det er noget særligt. Jeg kan ikke forstå, at det skulle kunne være interessant for nogen at høre om mig, siger han beskedent. Tilnavnet System-Carl har han fået på grund af sin særlige interesse for edb. Den interesse gjorde, at han i 1980 erne var med til at indføre edb i fagforeningen, og at han løbende videreuddannede sig inden for området. Hans evner og viden på området førte også til, at han i en årrække underviste både fagforeningens ansatte og medlemmer på særlige edbkurser, der gjorde mange af de mere håndværksmæssigt orienterede medlemmer mere trygge ved den ny teknik. Utallige er også de regneark, som Carl har udarbejdet til brug for opmålerafdelingen, men også til bl.a. kørepengeregnskaber, mødekalendere for fagforeningens valgte og ansatte, og fagforeningshusets interne øl- og vandregnskab. Andre opgaver er det også blevet til 8 maler nyt

9 medalje harmonerer med at arbejde i en fagforening, siger Carl. En medalje fik han nu alligevel. Ved festen i forbindelse med jubilæet havde fagforeningen hyret en skuespiller, der udklædt som dronning Margrethe holdt tale for Carl og overrakte ham»fortjenstmedaljen«. gennem årene. Carl har blandt andet været valgt som tillidsmand for fagforeningens ansatte, og han har været med på forbundskongresser, hvor han har deltaget i de udvalg, der skulle regne på forskellige forslags betydning for kontingentets størrelse. Jeg har også været med til overenskomstforhandlinger flere gange og i den forbindelse været med i Forligsinstitu - tionen. Jeg deltog naturligvis ikke i selve forhandlingerne, men jeg sad udenfor, så jeg kunne hjælpe forhandlerne, når der skulle regnes på tallene, fortæller Carl. Fortjenstmedaljen Hen ad vejen har Carls arbejdsopgaver ændret sig. Han har i vid udstrækning påtaget sig praktiske opgaver, og fungerer i dag som indendørs vicevært 15 timer om måneden. Skal en pære skiftes, et håndtag skrues fast, eller skal der foretages en mindre reparation, er det Carl, der klarer det, og han har indrettet sit eget lille værksted i kælderen på Lygten. Vice - værtrollen har også givet ham et andet tilnavn Meyer efter viceværten i tvserien Huset på Christianshavn. Som 60-årig gik Carl på 4-dages uge, og som 64-årig valgte han i forbindelse med sit 40-års jubilæum at sige stop. Kolle - gerne i fagforeningen havde i den forbindelse indstillet Carl til Dronningens Carl har indrettet værksted i kælderen på Lygten. Her er er der også system i tingene. Fortjenstmedalje. De troede, at de kunne holde det hemmeligt for ham, men den gik ikke. Jeg fik et brev fra ministeriet, som spurgte, om jeg ville modtage medaljen. Efter at have overvejet det lidt, valgte jeg at sige nej. Jeg synes ikke rigtig, sådan en Glad for sit arbejde Selvom Carl altså forsøgte at stoppe i 2006, er det aldrig lykkedes ham at holde helt op. Viceværtjobbet betyder, at han kommer i huset hver anden torsdag. Men det bliver nogle gange til lidt flere timer. Jeg har også været inde og passe telefon under kongresser, og i det hele taget hjælper jeg til, hvor jeg kan, fortæller Carl. Jeg bliver ved, så længe der er brug for mig, og jeg har kræfterne til det. Jeg har altid været glad for mit arbejde. Tænk at have en arbejdsplads, hvor man kan lave det, man har lyst til, slutter Carl. WANTED FØLGENDE FIRMAER EFTERLYSES I KAMPEN FOR LIGE VILKÅR: NEMT OG BILLIGTEU V. ROBERT HENINZ HOVEDSTADEMS BYGNINGSRENOVERING DARKMAL RING TIL DIN FAGFORENING, HVIS DU MØDER DEM DUSØR: LIGE VILKÅR DISSE FIRMAER ØNSKER IKKE AT INDGÅ OVERENSKOMST MED MALERNES FAGFORENING STORKØBENHAVN maler nyt 9

10 ARBEJDSPLADSLISTE Nedenstående arbejdspladser er tilmeldt opmålingsafdelingen siden sidste nummer af maler nyt Firma Arbejdsplads Arbejdets art Atega Fosgården m.fl., Albertslund.Trapper Vedligehold C.Møllmann & Co A/S Rygaards Skole. Niels Andersen Vej 26 Nybygning E. Pihl & Søn Bybjergvej,Rosenhaven, Skovlunde Nybygning E.Pihl & Søn Valby Langgade 95 Valby Nyt Plejehjem E.Pihl & Søn Baltorpvej 124 m.fl. Hovedtrapper Vedligehold G. Roel Jensen Markmandsgade Kbh. S Hovedtrap. Vedligehold G. Roel Jensen Amagergade 7, 2300 Kbh. S Hovedtrap. Vedligehold H.Friedmann & Søn A/S Teglhomsgade 1. Bygn. C 2 sal Ombygning H.Friedmann & Søn A/S Kirkebakken 4. Lynæs Renovering H.Friedmann & Søn A/S Guldborgsgade 38-44/Godthåbsvej Udv. Vinduer Holger Christensen & søn Bakkenborgvej 2 Skælskør. 2 nye boliger Holger Christensen & søn Jordbærvej slagelse Ny tilbygning Holger Christensen & søn Ndr.ringvej.Company house etape.2 Nybygning stueplan Holger Christensen & søn Frece Sorøvej 8 Slagelse Ombygning Holger Christensen & søn Vandrehjemmet Bjergbygade 78 Slagelse Ombygning Holger Christensen & søn Filadelfia bygn 25 Dianalund Ombygning Holger Christensen & søn Rennebjergvej 70 Skælskør. Ombygning Holger E. Jensen Niels Juels Gade, kontore Vedligehold Kofoed`s Malerservice Hørmarken 2. 1.sal +1 trappe Ombygning Per Bladtkramer Toplanhuse Bandholmvej 45 Torrig lolland Nyt hus Per Bladtkramer Toplanhuse Toftegårdsvej 44 Farum Nyt hus Peter Maler A/S Ingerslevsgade, Kbh.V Hovedtrap. Renovering Petersen & Andersen A/S Frederikssund Shopping Center Ny bygning Petersen & Andersen A/S Rolighedsvej 23. Skov & Landskab Ny bygning Petersen & Andersen A/S Aldersrogade 6C, Kbh. Ø Ombygning Petersen & Andersen A/S Strandvejen 161, 2900 Helleup Udv. Facade Robert Rasmussen A/S Industriparken 21 Ballerup Nyt Erhvervsbyggeri Steen Nielsen Industriholmen 2, Hvidovre Nybygning Vinkler Aps Ringstedgade 4-6, Kbh.Ø 4 Hovedtrapper Fagforeningen: Byggefagenes A-kasse: Opmålerne: maler nyt

11 Dansk Byggeri indgår forlig om Pihl-pladser Dansk Byggeri indgik sidst i februar forlig med Malernes fagforening Storkøbenhavn vedrørende de to Pihl-pladser Rambøl og SEB Bank. Der er mellem parterne enighed om, at Malerfirmaet Brdr. Jakobsen A/S indbetaler kr til Malernes fagforening Storkøbenhavn. Beløbet vedrører manglende overenskomstmæssig betaling af feriepenge, sh-betaling og pensionsindbetaling. Fagforeningen viderefører det fremsatte lønkrav over for HMH ApS. Den etablerede blokade mod Malerfirmaet Brdr. Jakobsen er ophævet. Malernes fagforening Storkøbenhavn er tilfredse med forliget. Forliget er med til at beskytte den danske model mod underbetaling og mod en unfair konkurrence, der rammer både mestre og svende«, siger Bo Rosschou. Status på Augustagade Den konstellation, som Robert Heinz har lavet med firmaet Nemtogbilligt.EU og hans såkaldte enkeltmandsfirmaer, ligger nu til afgørelse i SKAT, efter at de lavede en razzia i ejendommen med en enhed på syv mand. Firmaerne er i realiteten arme & ben-firmaer, altså folk med et cvr-nummer, der reelt fungerer som lønmodtagere SKAT lavede razziaen, fordi de havde mistanke om, at det, der foregik på pladsen, ikke var i orden i henhold til SKAT s regler. Vi venter stadig på afgørelsen, og det er der sagen ligger lige nu. Imens holder vi øje med Søren Impgaards ejendomme, da vi ved han har flere projekter under vejs. Han har ikke set det sidste til os, hvis han vil forsætte sine angreb på den danske model. Som konsekvens af denne sag har der været forhandlinger imellem Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Dansk Byggeri & ejendomsforeningen danmark, der er den andenstørste aktør på boligmarkedet. Forhandlingerne har resulteret i en aftaleklausul, som de anbefaler deres medlemmer at indføre i deres entrepriseaftaler, og som skal være med til at sikre, at der ikke foregår unfair konkurrence på ulige vilkår i den danske byggebranche. ADVARSEL ADVARSEL ADVARSEL ADVARSEL ADVARSEL Pas på med»aftalte«priser Pas på, hvis du får en»pris«(slump) af mester. Vi har i den senere tid set adskillige tilfælde, hvor prisen ligger langt under, hvad arbejdet kan måles op til. Vi kan se, at mestrene underbyder hinanden og derfor presser de jer på prisen. Hvis I accepterer disse priser, er I med til at dumpe fagets løn. Eksempel 1 Firma pris 6.650,44 kr. Opmålt ,57 kr. Forskel i alt 4.309,13 kr. Flyttelejlighed Helsingør Eksempel 2 Firma pris ,83 kr. Opmålt ,83 kr. Forskel i alt ,00 kr. Ombygning Østerbro maler nyt 11

12 Afdelingen gratulerer Seniorklubben 70 år Hans Jørn Jensen Jørgen Hugo Larsen Alf Pedersen Per Møller Rasmussen Jørgen Lykke Pedersen Kaj Ole Pedersen Bjørn Bille Ole Wiinblad Jepsen 75 år Leif Børge Jensen Else Bering Fjeldså K E Bjarne Røgilds Leif Nielsen Arne Frederik Mathiesen Robin Birk Erik Nielsen 80 år John Harry Kock Kai Erik Kristensen Fritz Egon Sørensen Asger Pedersen Kjældgaard Femi Asani 85år Aksel Pless 90 år Otto Niels G. Rasmussen 95 år Carl Johan Th. S Mikkelsen Problemer af faglig eller sikkerhedsmæssig karakter på arbejdspladsen? Husk: Vi er ikke længere væk end telefonen Forårsfest Formanden for seniorudvalget, Benny Christensen, bød velkommen og orienterede om de besparelser, vi er nødt til at foretage. Vores tilskud fra malerforbundet er ikke blevet pristalsreguleret i 20 år, og vi har haft en medlemstilbagegang på cirka 250, hvilket resulterer i et mindre tilskud til vores aktiviteter. Trods disse lidt kedelige kendsgerninger kan vi jo se, at både erantis og vintergækker skyder op af jorden som bevis på, at foråret er på vej, og det er jo værd at feste for. Vi hygger os og har nogle dejlige timer sammen med gamle kolleger. DET OFFENTLIGE OMRÅDE OK 2011 Medlemmerne opfordres til at indsende forslag Nu nærmer vi os overenskomstforhandlingerne 2011 på det offentlige område. I den anledning opfordres offentligt ansatte medlemmer til at indsende overenskomstforslag både fra det statslige område, regionerne samt det kommu - nale område. Forslagene skal være Malerforbundet i hænde senest 1. juli For at vi rettidigt kan fremsende forslagene til Ma - lerforbundet, skal de derfor være Ma ler - nes Fagforening Stor køben havn i hænde senest fredag den 25. juni Lysbilledforedrag Den 22. februar havde vi et velbesøgt møde sammen med»rør og Blik«. Flemming Street viste lysbilleder og fortalte om sine rejser i Sydøstasien. Der var mange smukke og spændende billeder, men vi kunne også høre, at det stadig er et uroligt hjørne af verden. Oticon Turen til Oticon 12. april blev overtegnet på få dage, så vi har aftalt et nyt besøg, som først kan lade sig gøre i foråret Vi håber, de kolleger, der ikke kommer med i år, kan få en mulighed næste gang. På udvalgets vegne, Uffe Bloch. Opråb! Fra den 24. til 26. august 2010 holdes konference for offentligt an satte. Da programmet i skrivende stund ikke er fastlagt, opfordres I til at komme med forslag til, hvad programmet skal indeholde. For at vi rettidig kan fremsende forslagene til Malerforbundet, skal de være Ma lernes Fagforening Storkøbenhavn i hænde senest onsdag den 20. maj Tilmelding og andre praktiske forhold vil blive udsendt på et senere tidspunkt, så husk at notere dato for afholdelse af konferencen. 12 maler nyt

13 250,00 Lønstatistik Fortjeneste opmålt arbejde Malernes fagforening Storkøbenhavn 240,00 230,00 220,00 210,00 200,00 190,00 180,00 170,00 203,06 215,01 230,03 224,40 Hentet til medlemmerne 216,92 206, Malernes fagforening Storkøbenhavn har i 2009 skaffet kr ,00 kr. til medlemmerne Beløbene er fordelt på: Arbejdsskadeerstatninger kr ,00 Faglige sager og bod kr ,00 Lønmodtagernes Garantifond Sø & Handelsretten kr ,00 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 19. maj 2010 kl i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV. Dagsorden: 1. Valg af dirigent samt tilforordnede 2. Forslag til Malerforbundets 32. kongres oktober 2010 i Ålborg 3. Valg af delegerede til kongressen 4. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på ge - neralforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 11. maj 2010 Der vil blive serveret lidt mad og kaffe fra kl Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen. Seniorernes årlige skovtur Onsdag den 9. juni 2010 Så er foråret kommet, og sommeren er på vej. Det betyder, at der indbydes til afdelingens årlige skovtur for vores pensionister og medlemmer på efterløn og overgangsydelse. Skov turen finder sted onsdag den 9. juni Vi mødes på Ravelinen kl , hvor vi byder på en øl eller vand. I år skal vi derfor ikke køre med bus, men mødes på Ravelinen, Torvegade 79, 1400 København K (på Christianshavn). Vi indtager frokosten kl , og efter frokosten vil der være mulighed for at nyde området. Før dagen slutter, vil der blive serveret kaffe med kage. Vi forventer at slutte. kl. ca.16.30, hvor man hver især tager hjem på egen hånd. Bemærk! Skovturen er uden ledsager, og tilmelding skal være fagforeningens sekretariat i hænde senest onsdag den 19. maj Med venlig hilsen Bo Rosschou Formand Susanne Rasmussen Tilmelding Til Pensionist og efterlønsmodtagernes skovtur onsdag den 9. juni 2010 Navn: Cpr. nr. Tlf.nr. Tilmeldingen skal være sekretariatet i hænde senest den 19. maj maler nyt 13

14 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Arne Valling Rasmussen A/S Andreas Valdemar Hage Dron. Dagmars Allé Valby Artex Byggeentreprise A/S Mads Jensen Vedskøllevej 101, 4600 Køge Casper Månsson Taastrup Vænge 47,2, Taastrup / Monika Severinsen Elmevej 21, 4681 Herfølge / Atega Farveforsyning Henrik Brinckmann Fosdal Blokland 74,st tv 2620 Albertslund Bech & Koch Brian Carl Øllegaard Stenløsebo 7, 3660 Stenløse Allan Christensen Thomas Kingosvej Ringsted Bendt Barsdal ApS Michael Thomas Wenzel Bygaden 25, 3500 Værløse Bjørn Forsberg Katrinedalsvej 43,st, Vanløse Carsten Alwin Wenzel Højnæsvej Rødovre / Brdr. Steinfath A/S Villy Boas Børkop Stærevej 60,1 tv 2400 København NV Flemming Søderberg Valby Kirkevej 12, 2500 Valby Preben Nørlund Andersen Søndre Kildetoften Solrød Strand / Bühring & Johansen ApS Steen Skovbæk Johansen Ensianvej Roskilde C. Møllmann & Co A/S Karina Mona Helsengren Valhøjs Alle 86 B,st tv 2610 Rødovre Allan Steen Madsen Hesseløgade 31,1 tv 2100 København Ø C. S. Service Aps Marius Krog Petersen Alleen 129,st th 2770 Kastrup / Kenneth Lindsø Street Kildeholm 10, 2600 Glostrup Dan Wiche A/S Kimie Kaas Christensen Skolestrædet 3, 3330 Gørløse Daugaard ApS Tommy Saurbrey Mikkelsen Broksøvej Vallensbæk Strand / E. Pihl & Søn A/S Jørgen Hedemann Gulbrandsen Læsøvej 5, 4600 Køge Arno Eigil Jensen Hejrebanken 48, 4681 Herfølge / Martin Michael Nielsen Nordlindsväg 96 C S Malmø 0 Sverige Folmer Hansen A/S Majbritt Klink Dalgaard Hansstedvej 10,st th 2500 Valby Geert Hansen og Co ApS Brian Clasen Blåbærhaven 8,2 mf 2980 Kokkedal / Jørn Preben Barnekov Johansen Rosenåen 5, 2600 Glostrup Tea Fenger-Cederborg Høsten Teglværksvej Haslev Georg Preisler ApS Uffe Falk Petersen Egernvænget Kokkedal Heini Sandner Møllemoseparken Allerød Gert Jensen Aps Bent Bertram Nyvej 35,1 tv, 2750 Ballerup Gilleleje Malerentreprise ApS Tommy Jensen Jensløvs Tværvej 12,st th 2920 Charlottenlund / H. Friedmann & Søn A/S Peter Friis Nielsen Aksel Møllers Have 24,6 tv 2000 Frederiksberg Morten Brynald Listedvej 24,1 tv 2770 Kastrup Harald Jørgensen A/S Flemming Beck Jørgensen Poppel Alle 44, 2650 Hvidovre Gitte Lisbeth Diemar Mølle Allé 19,3 th, 2500 Valby Claus Stannius Karetmagerporten Hvidovre / Henrik Munck Aps Sonny Brian Hansen Lucernevænget Haslev Holger E. Jensen A/S Knud Emil Larsen Højvangsvej Roskilde / Svend Erik Peitzsch Dalvænget 11, 2750 Ballerup / J. P. Olsen & Søn ApS Rene Hofmann Pedersen Vildtbaneparken Ishøj / Jens E Kraft Kristensen Hornsherredvej Kirke Hyllinge / J.P. Hoverby A/S Tommy Balken Lillekær 2,8 th, 2610 Rødovre Kristina Tornvig / Jan Jakobsen ApS Arne Bent Pedersen Brønshøjvej 72 F, 2700 Brønshøj Jens Hansen & Søn ApS Lars Mathiassen Lundtoftegade 117,4 th 2200 København N / Jens Peter Hansen Rytterkær 45, 2765 Smørum / Kristina Svenning Mølgaard Toftevej 9, 2630 Taastrup Jeudan Servicepartner A/S Stig Jeske Hansen Hesseløgade 47, 2 tv 2100 København Ø Rune Kofoed Egholmvej 11, st, 2720 Vanløse Susan Winther Åfløjen 28, 2tv, 2700 Brønshøj Jørgen Holm A/S Michael Broch Ærtebjergvej 83, 2650 Hvidovre Klaus Christoffersen A/S Niels Hansen Kløvervej 8,2 th, 4600 Køge / Karen Folmer Østergaard Gunløgsgade 16,5 th 2300 København S Martin Jesper Jeppesen Sundholmsvej 53,2 th 2300 København S / maler nyt

15 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Kurt Hansen A/S Jon Panduro Petersen Nyvej 45,1 tv, 2750 Ballerup Jesper Ib Larsen Skellet 9,1 th, 2600 Glostrup Michael Rosendahl Larsen Fiskerhusene Albertslund / Løvens Kemiske Fabrik Torben Steen Adamsen Hyrdeengen Vallensbæk / Malerfirma J. Haunstoft ApS Linda Margrethe Assingbo Nyvej 10, 2620 Albertslund Malerfirmaet Eskildsen A/S Erik Fritz Riise Frederiksdalsvej 47,3 tv 2830 Virum Peter Lidegaard Jægergangen 19, 2880 Bagsværd Malerfirmaet Theisen ApS Claus Rosengaard Kristensen Topperne 1, Albertslund Malermestergruppen af 1983 ApS Finn Hansson Nørrebrogade 202,2 tv 2200 København N Nielsen & Kromann A/S Jimi Pedersen Bellahøjvej 112, Vanløse / Nybo Malerfirma ApS Anders Tange Jessen Sortemosevej 109, 2730 Herlev / Ole V. Hansen ApS Martin Dreymann Hindustanvej 36, 2300 København S Matias Eloy Casanas Ree Testrup Alle 20, 2770 Kastrup Per Hardi ApS Ole Tokehøj Nordvanggårdsvej 6,2, Birkerød Mikael Jørgen Søfeldt Fruebjergvej 4, St Tv 2100 København Ø Lars Dyrby Frederikssundsvej 233, 1 Tv Brønshøj Peter Maler Aps Mie Grove Jensen Humlebækgade 28,2 th 2200 København N Klaus Jørgen Kristensen Frederikssundsvej 61,2 tv 2400 København NV / Jakob Hartmund Rolandsen Schubertsvej 3, 2 Tv 2450 København SV Petersen & Andersen A/S / Bjarne Petersen Birkedommervej 13,st th 2400 København NV Nicolas H. Jørgensen Vesterbrogade 119,2 th 1620 København V / Rema Aps Tommy Absalon Kragh-Kofod Karise Alle Hvidovre / Robert Rasmussen A/S Jesper Brønsbjerg Hyacintgartan 27, Malmø Sverige / Jesper Carl Tulpangatan 8, Malmø Sverige Roel Jensen A/S Flemming Peder Christensen Søndervangs Allé 48, 2500 Valby / Erling Friis Ungarnsgade 30,4 tv 2300 København S / S.B.M. A/S Jørgen Rasmus Pedersen Kløverprisvej 123, 2650 Hvidovre Haris Klipo Dansögatan 10, Malmö Sverige Jesper Milsted Sortedam Dossering 59 H, København Ø / Sander & Dam A/S Lars Peter Hansen Budstikken 100, 2630 Taastrup SAS Poul Annard Stenzel Avnbøl Alle 15, 2770 Kastrup / Seehusen A/S Fritz Werner Schmidt Vegas Alle 8, 2770 Kastrup Flemming Breining Blokland 16,1 th 2620 Albertslund Steen Nielsen af 1938 A/S Finn Lehmann Møller Jyllandsvej 10,st mf 2000 Frederiksberg / Kitt Møller Christia Holm Gersagerparken 117,5 tv, 2670 Greve / Th. Jensen & Søn A/S Henrik Broe Granskoven Glostrup / Jørgen Brandt Müller Røjlehaven 25, 2630 Taastrup Claus Nielsen Hegnet 27,2 th, 2600 Glostrup Tom Olsen A/S Jannis Robert Kvist Valdemarskrogen 48, 2860 Søborg Tommy Eriksen ApS Denis Jakobsen Mollerupvej 9, 2610 Rødovre Torben Madsen A/S Bjarne Larsen Urtehaven 42, 2500 Valby Jesper Faber Alberts Specht Rådmand Billes Vej Rødovre V.S. Larsen A/S Thomas Gottlieb Bennetzen Ved Egedam 19,st, Hillerød Karl Viggo Hansen Tårnbjerggårdsvej Lejre Michael Bo Vejlgaard Uglevej 9,4 tv 2400 København NV / Vinkler ApS Per Hesselholdt Tornekrogen 27, 3500 Værløse John Nordbo Marbæk Park Ballerup Søren Jespersen Skyttehusene Albertslund / Aage Møller & Søn Aps Nicolai Hjorth Sjællandsgade 27,1 th 2200 København N Søren Kastrup Petersen Egevangshusene Taastrup Thomas Kofod Oldenborggade 2,1 th 2300 København S / Rettelser/tilføjelser til tillids mands - listen skal indsendes skriftligt maler nyt 15

16 ID NR: maj tilbage på Lygten Fælles 1. maj I Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 København NV Lørdag den 1. maj kl. 9.00: Morgenmad og taler Overborgmester Frank Jensen holder 1. maj talen Underholdning ved Traveling Band Kl : Fælles demonstration til Fælledparken Arrangører: Malernes fagforening Storkøbenhavn og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1 maler nyt Januar 2010 nr. 1 Lad male nu! Af det organiserede malerfag! Det er budskabet i det brev, som Københavns Malerlaug og Maler nes fagforening har sendt til bolig- og ejerforeninger i Stor kø benhavn.

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken

maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken maler nyt Juli 2010 nr. 3 Fair forandring Lærlinge sagde også nej til pakken Det er på høje tid, at Lars Løkke Ras - mussens regering kommer væk. Den blå regering påfører os: Meget stor arbejdsløshed især

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 25 april 2017.04.28 Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Villy foreslår at bestyrelsen sammensætter sig

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Nr Spillere i Centerturneringen - 2016/2017 17-05-2016 Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Aktivitetscenter 28,06 8 2. Aage Larsen Glostrup Aktivitetscenter

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d.21-05-2017. TID: KLUB: NAVN: KLASSE: 900 VELKOMMEN - KONTROL AF DUER. 930 D.J. Køge - Herfølge Jagtforening Veteran Hold Robert Hansen Veteran D.J. Køge - Herfølge

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Plc Plc JFM SC Nr. 1.kører / 2.kører Licensnummer Kateg. Bil Kl. Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Rute I alt Kla Gen Kla Kla

Plc Plc JFM SC Nr. 1.kører / 2.kører Licensnummer Kateg. Bil Kl. Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Rute I alt Kla Gen Kla Kla Klasse. : R1 - Rallylicens, 0-1400 ccm, klassede dæk - Rally kategori 2 4 Michael Springer 093-0-050773 R1 Peugeot R1 01=02:10 02=02:54 03=02:14 04=02:30 05=03:15 06=02:24 00:00 00:29:23 1 15 Gert M. Jensen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

LØRDAG 28. APRIL 2012 15:00 VALBY IDRÆTSPARK FORKAMP KL. 13.30 U-11 FREM - ALLERØD

LØRDAG 28. APRIL 2012 15:00 VALBY IDRÆTSPARK FORKAMP KL. 13.30 U-11 FREM - ALLERØD FREM ALLERØD LØRDAG 28. APRIL 2012 1:00 VALBY IDRÆTSPARK FORKAMP KL. 1.0 U-11 FREM - ALLERØD FREM S JUBILÆUMSBOG Boldklubben FREM gennem 12 år - 1886-2011 I forbindelse med Boldklubben FREM's 12 års jubilæum

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM

Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM kl.9:00 1 Christian M Kruse KFK s 2 Jacob Eriksen Strandager s 3 Rasmus Trærup Sevel s 4 Jerry Gordon KFK s 5 Lasse Sommer Gilleleje o 6 Henrik Løcke Hjallerup o 7

Læs mere