SALGSPROSPEKT. Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag Boligudlejningsejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSPROSPEKT. Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1. Boligudlejningsejendom"

Transkript

1 ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: SALGSPROSPEKT Boligudlejningsejendom Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag Fantastisk beliggenhed Velholdt ejendom Centralt ved Israels Plads Fremtidigt potentiale i erhvervslejemålene

2 . Deas Erhverv Mægler: Daniel Bengtsson Dato: 21. maj 2013 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Vendersgade 21/Nansensgade København K Matr.nr. 180 Nørrevold kvarter, København KOMMUNE ANVENDELSE Ejendomstype Anvendelse København Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom OPFØRT / OMBYGGET Opførelsesår 1878 Ombygningsår 1975 AREALER Grundareal 423 m², heraf vej 0 m². Bebygget areal 289 m² Erhvervsareal u/afskrivning 482 m² Boligareal m² Etageareal i alt m² Sekundære arealer 413 m² OFFENTLIG VURDERING År 2012 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejendommen er ikke under omvurdering. FORSIKRINGSFORHOLD ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er p.t. forsikret således: Danske Forsikring, police nr Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Gyldigt energimærke foreligger af med energiklassifikation D. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE Vendersgade 21/Nansensgade 82 er opført og indrettet, som en tidstypisk beboelsesejendom opført i 1878 ifølge BBR-meddelelse. Ejendommen har 18 lejligheder fra 57 m2 til 77 m2 og et fritidshjem der har lejet stueetagen og kælderen. Ejendommen har pudset hvid facade med tagdækning af skifereternit i fibercement. Ejendommens vinduer med trærammer er udskiftet indenfor de seneste 15 år og fremstår pæne og vedligeholdt. Ejendommen har en mindre gård befæstet med asfalt med adgang til det Kongelige Vajsenhus skolegård, som fritidshjemmet deler med skolen. Nansensgade er opkald efter Hans Nansen, tidligere borgmester i København og storkøbmand. Gaden blev anlagt i ca og var en del af tidligere militære arealer. I dag er gaden eftertragtet med mange hyggelige Sag Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Side 2 af 14

3 caféer og restauranter og ligger i kort afstand fra Nørreport Station og Torvehallerne. SALGSVILKÅR KØBESUM Kontantpris kr KAPITALBEHOV Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion depositum kr Refusion forudbetalt leje kr Refusion vedligeholdelse (i h.t. lejelove) kr Anslået kapitalbehov kr STARTFORRENTNING 3,34 %. LIKVIDITET: Der henvises til særskilt bilag. LEJEINDTÆGTER Samlede årlige lejeindtægter udgør kr Boliglejemål kr Erhvervslejemål kr I øvrigt henvises til særskilt bilag. VEDLIGEHOLDELSESKONTI Regnskabskonti BRL 18 kr Pr Regnskabskonti LL 22 kr Pr Bindingskonti GI BRL 18 kr Pr B TILBUDSPLIGT Ejendommen er omfattet af tilbudspligt i h.t. lejelovgivningen, og skal tilbydes lejerne til overtagelse på andelsbasis, inden den kan overdrages til anden side. PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS Ejendommen er beliggende i byzone. VEJ Ejendommen er beliggende til offentlig vej. KLOAKFORHOLD Kloakforholdene er noteret som offentlig. OFFENTLIGE PLANER / FORHOLD Ejendommen er ikke omfattet af nogen lokalplan, men der henvises til kommuneplanen Ejendommen er jf. Kulturarvestyrelsens hjemmeside bevaringsværdig med bevaringsværdi 4 SERVITUTTER Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Sag Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Side 3 af 14

4 . Deas Erhverv Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog af Dok om bebyggelse, benyttelse mv Dok om fælles brandmur/gavl, bebyggelse, benyttelse mv Dok om skure mv Dok om fjernvarme/anlæg mv. ØVRIGE FORHOLD Ejendommen er klassificeret som bevaringsværdig med bevaringsværdi 4. MILJØFORHOLD AFFALDSDEPOT TIDLIGERE FORURENING Om affaldsdepot og tidligere forurening oplyser sælger følgende: at der ikke i sælgers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen. at der sælger bekendt ikke er uopfyldte krav om evt. registrering som affaldsdepot. at der sælger bekendt ikke tidligere er forurening på ejendommen. FORURENING V1/V2 NIVEAU Ifølge Københavns Kommunes hjemmeside er ejendommen ikke kortlagt iht. lov om forurenet jord. Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning som forurenet. DRIFTSUDGIFTER år 2013 Ejendomsskatter (år 2013) kr Renovation / miljøafgifter kr Vand / vandafledning / el kr Renholdelse / vicevært kr Vedligeholdelse (i h.t. lejelove) kr Administration kr Forsikringer, præmie kr Rottebekæmpelse kr. 340 El kr Varmeregnskab mv. kr Driftsudgifter år 2013, i alt anslået kr Der henvises til specificerede driftsudgifter under bilag. BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejer venligst rettet til: Deas Erhverv, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Att.: Daniel Bengtsson, mobil: , Sag Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Side 4 af 14

5 X Bogmærke1B yg X Bogmærke1B yg Deas Erhverv BILAG - SPECIFIKATIONER Bygningsspecifikation BYGNING NR. 1 BBR-nr. 1 Opført / ombygget år 1878/ 1975 Bebygget areal 289 m² Sekundære arealer 413 m² Antal etager 5 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Beboelse m² Boligareal Nej Erhverv 482 m² Erhvervsareal Nej Kælder 289 m² Sekundært areal Nej Tagetage 124 m² Sekundært areal Nej Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsprospekt. Lejeindtægter / Refunderede driftsudgifter FAKTISKE LEJEINDTÆGTER Boliglejemål kr Erhvervslejemål kr I alt kr Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Refunderede driftsudgifter er ekskl. evt. fradragsberettiget moms for momsregistrerede lejemål. LEJEMÅLSOVERSIGT Der henvises til specifikation over samtlige lejemål på ejendommen, herunder opgørelse af lejeindtægter, deposita, driftsudgifter, arealer, kontraktforhold m.m. Likviditetsbudget Skattemæssigt: Likviditetsmæssigt: UDGIFTER Driftsudgifter kr kr INDTÆGTER Lejeindtægter, faktiske kr kr år før afskrivning / skat kr kr Afskrivning 1. år, anslået kr. 0 Skattemæssigt resultat 1. år kr Likviditet 1. år før skat kr Skattevirkning ved skatteprocent på 25,00 % kr Sag Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Side 5 af 14

6 Likviditetsmæssigt resultat 1. år ved 25,00 % kr Driftsudgifter år 2013, specificerede EJENDOMSSKATTER (år 2013) kr RENOVATION Renovation kr VAND / VANDAFLEDNING / EL Vandafgift kr RENHOLDELSE / VICEVÆRT Renholdelse kr Trappevask kr Vinduespolering kr Vicevært kr VEDLIGEHOLDELSE (i h.t. lejelove) Regnskabskonti: BRL 18: Bolig 1234 m2 á kr. 75 kr Erhverv 482 m2 á kr. 77 kr LL 22: kr Bindingskonto: BRL 18 B: Bolig lav 1234 m2 á kr. 56 kr Erhverv 482 m2 á kr. 70 kr ADMINISTRATION Administration kr FORSIKRINGER Præmie årligt forsikring I kr ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER Rottebekæmpelse kr. 340 El kr Varmeregnskab mv. kr Driftsudgifter år 2013, i alt anslået kr Købesummens fordeling KONTANTOMREGNING AF KØBESUM Udbetaling kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger anslået: Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms ekskl. evt. momsrefusion kr Kontantomregnet anskaffelsessum kr Sag Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Side 6 af 14

7 Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslået. DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER Bygninger og installationer Ikke afskriv.berettiget bygninger kr Grundens værdi kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET) Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms kr Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr Startforrentning KONTANTKØB Købers kapitalbehov Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion deposita kr Refusion forudbetalt leje kr Refusion konti kr Investeret kapital, omregnet kr Nettoleje til forrentning af investeret kapital Lejeindtægter m.v. iht. budget kr Driftsudgifter iht. budget kr Nettoleje til forrentning kr STARTFORRENTNING på kontantbasis, 1. år, vejledende: X 100 = 3,34 % (anslået) Sag Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Side 7 af 14

8 FOTO Sag Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Side 8 af 14

9 Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: LEJEMÅLSOVERSIGT - ØKONOMI Lejemålsoversigt pr.: Nr. Lejer Adresse Type Anvendelse Areal m 2 Aktuel årlig leje Leje pr. m 2 Basisleje Depositum Depositum garanti 1 Katrine Friese Nansensgade 82, 1. tv. 2 Jette brandt Nansensgade 82, 1. th. 3 Iben Brix Nansensgade 82, 2. tv. 4 Linnea Louise Mejer Hansen Nansensgade 82, 2. th. 5 Lisbet Svanøe Nansensgade 82, 3. tv. 6 Nina Parum Plougmann 7 Christina Bjørnsten Praefke Nansensgade 82, 3. th. Nansensgade 82, 4. tv. 8 Thomas Olsen Nansensgade 82, 4. th. 9 Det Kongelige 10 Det Kongelige 11 Anders-Christian Mejer Hansen 12 Line Vanggaard Nielsen 13 Mikkel Dam Schwartz & Didde Overgaard Nansensgade 82, st st. th. Nansensgade 82, kld. Vendersgade 21, 1. tv. Vendersgade 21, 1. th. Vendersgade 21, 2. tv. 14 Malene Hougaard Vendersgade 21, 2. th. Forudbetalt leje Refunderede driftsudgifter Bolig Beboelse , Bolig Beboelse , Bolig beboelse , Bolig Beboelse , Bolig Beboelse , Bolig Beboelse , Bolig Beboelse , Bolig Beboelse , Erhverv Erhverv , Erhverv Erhverv , Bolig Beboelse , Bolig Beboelse , Bolig Beboelse , Bolig Beboelse , Sag Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Side 9 af 14

10 Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: Rasmus Rung Andersen 16 Brian Standley Vandrup/ Det Kongelige 17 Fie Overby Hagenbo 18 Andreas Rokkedal Nielsen Vendersgade 21, 3. tv. Vendersgade 21, 3. th. Vendersgade 21, 4. tv. Vendersgade 21, 4. th. 19 Bo Alkjær Vendersgade 21, 5. tv. 20 Sven Hjort Jensen Vendersgade 21, 5. th. Bolig Beboelse , Bolig beboelse , Bolig beboelse , Bolig Beboelse , Bolig Beboelse , Bolig Beboelse , I ALT Erhvervsdelens andel Boligdelens andel Øvrige arealer Faktisk / anslået LEJE / DEPOSITA/FORUDBETALT LEJE I ALT heraf faktisk heraf anslået Sag Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Side 10 af 14

11 Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: LEJEMÅLSOVERSIGT ØKONOMI / REGULERINGER Lejeoversigt pr.: Nr. Lejer Varme á conto Vand á conto Moms Status Reguleringsprincip Seneste regulering Næste regulering Regulering for skatter og afgifter 1 Katrine Friese 2 Jette brandt 3 Iben Brix 4 Linnea Louise Mejer Hansen 5 Lisbet Svanøe 6 Nina Parum Plougmann 7 Christina Bjørnsten Praefke 8 Thomas Olsen 9 Det Kongelige 10 Det Kongelige 11 Anders-Christian Mejer Hansen 12 Line Vanggaard Nielsen 13 Mikkel Dam Schwartz & Didde Overgaard 14 Malene Hougaard 15 Rasmus Rung Andersen 16 Brian Standley Vandrup/ Det Kongelige 17 Fie Overby Hagenbo Lejen påklaget Sag Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Side 11 af 14

12 Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: Andreas Rokkedal Nielsen 19 Bo Alkjær 20 Sven Hjort Jensen Sag Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Side 12 af 14

13 Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: LEJEMÅLSOVERSIGT - KONTRAKTSVILKÅR Lejeoversigt pr.: Nr. Lejer P-pl Lejestart Opsigelsesvarse l Uopsigelighe d udlejer Uopsigeligh ed lejer Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Sag Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Side 13 af 14 Afståelse sret 1 Katrine Friese Lejer Udlejer Nej Nej 2 Jette brandt Lejer Udlejer Nej Nej 3 Iben Brix Lejer Udlejer Nej Nej 4 Linnea Louise Mejer Hansen Lejer Udlejer Nej Nej 5 Lisbet Svanøe Lejer Udlejer Nej Nej 6 Nina Parum Plougmann 7 Christina Bjørnsten Praefke Lejer Udlejer Nej Nej Lejer Udlejer Nej Nej 8 Thomas Olsen Lejer Udlejer Nej Nej 9 Det Kongelige 10 Det Kongelige 11 Anders-Christian Mejer Hansen 12 Line Vanggaard Nielsen 13 Mikkel Dam Schwartz & Didde Overgaard Lejer Udlejer Nej Nej Lejer Udlejer Nej Nej Lejer Udlejer Nej Nej Lejer Udlejer Nej Nej Lejer Udlejer Nej Nej 14 Malene Hougaard Lejer Udlejer Nej Nej 15 Rasmus Rung Andersen 16 Brian Standley Vandrup/ Det Kongelige Lejer Udlejer Nej Nej Lejer Udlejer Nej Nej Fremlej eret Bemærkninger

14 Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: Fie Overby Hagenbo Lejer Udlejer Nej Nej 18 Andreas Rokkedal Nielsen Lejer Udlejer Nej Nej 19 Bo Alkjær Lejer Udlejer Nej Nej 20 Sven Hjort Jensen Lejer Udlejer Nej Nej Sag Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Side 14 af 14

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105 SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø SALGSPROSPEKT Værkstedsejendom med beboelse. Dyrlevvej 26, 4720 Præstø Sag ERH14072 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Dyrlevvej 26 4720 Præstø

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre. Sag 956PK000289

SALGSOPSTILLING. Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre. Sag 956PK000289 SALGSOPSTILLING Nyholms Allé 30 B, 2610 Rødovre Sag 956PK000289 Nydelig erhvervsejendom Pris kr. 8.900.000 Højloftet kontoretage på 799 m² og kælder på 799 m² . Mægler: Peter Kjær Dato: 11. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT. 170 m2 bolig ledig til ny ejer. Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018

SALGSPROSPEKT. 170 m2 bolig ledig til ny ejer. Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018 ½- SALGSPROSPEKT 170 m2 bolig ledig til ny ejer Vestergade 1E, 5600 Faaborg Sag 5018 Forrentning ca. 5,5 % Mulighed for etablering af flere lejligheder på 800 frie m2 Ejendommen er fredet, hvorfor udstykning

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Åderupvej 71, 4700 Næstved. Sag ERH15053

SALGSOPSTILLING. Åderupvej 71, 4700 Næstved. Sag ERH15053 SALGSOPSTILLING Ejendom, som kan anvendes til både bolig og/eller erhverv - synlig beliggenhed 206 m² p.t. er registreret til beboelse + 177 m² kælder m/integreret garage med ialt 4 porte. Åderupvej 71,

Læs mere

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Salgsopstilling Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Investeringsejendom med god lejer Sag 10S1313 Ahlgade 56, 4300 Holbæk Velegnet for mange brancher God plads for gadesalg Veleksponeret facade

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

Velbeliggende investeringsejendom

Velbeliggende investeringsejendom Salgsopstilling Velbeliggende investeringsejendom Velholdt, nyere ejendom Sag 10S1077 Jættevej 50, 4100 Ringsted Beliggende i udbygget erhvervsområde syd-øst for Ringsted Facade ud til Haslevvej - indfaldsvej

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Beliggenhed - beliggenhed - beliggenhed... 289 m² fuldmuret erhvervsejendom. Elverhøjsvej 16, 4700 Næstved.

SALGSOPSTILLING. Beliggenhed - beliggenhed - beliggenhed... 289 m² fuldmuret erhvervsejendom. Elverhøjsvej 16, 4700 Næstved. SALGSOPSTILLING Beliggenhed - beliggenhed - beliggenhed... 289 m² fuldmuret erhvervsejendom. Elverhøjsvej 16, 4700 Næstved Sag ERH15051 Med lidt opdatering - kan du få en super moderne og funktionel erhvervsejendom

Læs mere

Hammervej 1-3, 2970 Hørsholm

Hammervej 1-3, 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Hammervej 1-3, 2970 Hørsholm Sag 94500011014 Domicilejendom med meget synlig beliggenhed . Mægler: Johnny Hallas Dato: 30. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hammervej

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø SALGSOPSTILLING Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset Facade Landskronagade 56, 2100 København Ø Sag 956BT138005 Ingen tomgang. Høj standard på ombyggede

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Attraktiv erhvervsejendom Velegnet til håndværksvirksomhed

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Attraktiv erhvervsejendom Velegnet til håndværksvirksomhed SALGSPROSPEKT Attraktiv erhvervsejendom Velegnet til håndværksvirksomhed Håndværkervej 22, 3700 Rønne Sag 5634 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk Mægler: Carsten

Læs mere

1 m Ydernæs, Næstved Jorder. Næstved

1 m Ydernæs, Næstved Jorder. Næstved SALGSPROSPEKT Værkstedsvej 1, 4700 Næstved Sag ERH11120 674 m² tømrer og snedkerværksted tæt på omfartsvej. 319 m² lager tæt på hovedbygningen. 142 m² højloftet og åben lagerbygning. Samlet grund - 3.799

Læs mere

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Amager sælges Samlet etageareal: 2.155 m² - heraf 1.802 m² bolig, 353 m² erhverv samt 370 m² kælder Let adgang til

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Salgsopstilling Blandet bolig/erhverv Sag 23627 Lundsager 32, 5540 Ullerslev Gode anvendelsesmuligheder Synlig beliggenhed på hjørnegrund Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 1.700.000 Etageareal

Læs mere

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Sag 905606

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Sag 905606 - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Kragenæsvej 59, 4943 Torrig L Sag 905606 Hotel og kursusvirksomhed med skøn beliggenhed i Kragenæs. Erhvervsmæ

Læs mere

Projektejendom Hviding Sygehus

Projektejendom Hviding Sygehus Salgsopstilling Projektejendom Hviding Sygehus Sælges i off. udbud - bud senest 1. januar 2013 Sag 1597 Ribevej 27, 6760 Ribe Oprindelig dansk-tysk grænse- og toldstation for jernbanen Centralt beliggende

Læs mere

Willemoesgade 14, Aarhus N

Willemoesgade 14, Aarhus N Willemoesgade 14, Aarhus N Velbeliggende boligudlejningsejendom på Trøjborg Samlet etageareal: 569 m² Gennemgribende moderniserede lejligheder 3. tv. ledig for køber Årlige lejeindtægter: kr. 752.400,-

Læs mere

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsandel Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj Sag 94500010967 Pris 2.000.000 Butiksareal ca. 287 m² . Mægler: Johnny Hallas Dato: 1. oktober 2014 EJENDOMMEN

Læs mere

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Centralt beliggende udlejningsejendom udbydes til salg Samlet etageareal: 810 m² - heraf 716 m² bolig og 94 m² frisørsalon. Derudover 114 m² kælder Årlige

Læs mere