HERBERGERNE PÅ FREDERIKSBERG. virksomhedsplan LINDEVANGEN & LÆRKEHØJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERBERGERNE PÅ FREDERIKSBERG. virksomhedsplan LINDEVANGEN & LÆRKEHØJ"

Transkript

1 212 HERBERGERNE PÅ FREDERIKSBERG virksomhedsplan LINDEVANGEN & LÆRKEHØJ

2 INDhOLD INDLEDNING 2 LINDEVANGEN OG LærkEhøj I TAL 3 Belægningsprocenter 3 Betalings kommune 4 Fordeling af mænd og kvinder 5 Udskrivninger 5 LINDEVANGEN 7 Indledning 7 Lindevangens Beboerråd 7 Værkstedet 8 Bofællesskabet Terrassen 8 Alder 9 Statsborgerskab 9 Forsørgelsesgrundlag 1 LærkEhøj 11 Skitur 11 Sociale aktiviteter 11 Træningsaktiviteter 12 Beboerkøkkenet 12 Knivstikkeri 12 Skybrud 12 Alder 13 Statsborgerskab 13 Forsørgelsesgrundlag 14 ETABLErEDE TILBUD 15 Bostøtten 15 Natvarmestuen 15 Projektet/ Carpe Diem 16 hjemløsestrategien 18 Alternative herbergspladser 2 Særlige ungdomsboliger 23 Bofællesskabet Udsigten 23 Akutboliger 24 SærLIGE UDFOrDrINGEr 27

3 INDLEDNING Siden 197 har den selvejende institution Lindevangen i samarbejde med Frederiksberg Kommune drevet herberget Lindevangen og siden 22 herberget Lærkehøj. Der er udfærdiget 2 driftsoverenskomster mellem Frederiksberg Kommune og Den selvejende institution Lindevangen. Boformerne er tilknyttet KFUKs sociale arbejde, som ejer bygningerne. Der er indgået én Fokusaftale for mellem Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune og forstanderen for Lindevangen og Lærkehøj. Det samlede tilbud består af: LINDEVANGEN Herberg med 26 pladser heraf 1 akutplads Bofællesskabet Terrassen med 5 pladser Bofællesskabet Udsigten med 4 pladser Bostøtten et efterværnstilbud, som støtter borgeren i egen bolig 7 alternative herbergspladser til unge mellem år 1 Særlige Ungdomsboliger til unge mellem år Værkstedstilbud med op til 7 pladser. LærkEhøj Herberg med 26 pladser Natvarmestue med 13 sovepladser Carpe Diem Projektet - et tilbud til Natvarmestuebrugere 7 akutboliger til gadesovere i samarbejde med kommunens Gadeplansindsats 1 særboliger til gadesovere i samarbejde med kommunens Gadeplansindsats. OPGAVEN OG MÅLSæTNING Opgaven er at medvirke til at løse Frederiksberg Kommunens hjemløseproblem herunder at give midlertidigt eller længerevarende ophold til hjemløse og til særligt socialt udsatte grupper, såsom mennesker med misbrug og / eller psykiske lidelser. Det samlede tilbud drives efter Servicelovens 11. OrGANISATION Lindevangen og Lærkehøj har fælles bestyrelse, fælles forstander, et fælles MED-udvalg og begge boformer har et beboerråd. BESTYrELSE Den selvejende institution Lindevangen ledes af en bestyrelse bestående af mellem 5-7 medlemmer, heraf et medlem med særlig faglig ekspertise inden for institutionens arbejde. Der stilles 1 bestyrelsesplads til rådighed for Kommunen, såfremt denne måtte ønske at benytte denne plads. Endvidere deltager boformernes forstander, de 2 daglige ledere og 2 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsesmøderne, som afholdes minimum 4 gange om året. 2.

4 Alm. hospital 3% nvist fra 88% 16% t 85 personer Norden nfor EU/Norden I alt 85 personer Udskrevet til 3 Egen bolig 19 Anden 11 boform 13 Intet/gaden 9 Familie/venner 8 Værelse 3 LINDEVAGEN OG LærkEhøj I TAL FAKTA BOX Fremlejemål 2 1 LINDEVANGEN Udlandet Der har været 85 beboere i 211, hvoraf de 6 har været Kriminalforsorgen 1 Psyk. hospital gengangere, så der har boet 1 79 forskellige personer. Derudover har der været 26 1 børn. Der har været 59 udskrivninger. Heraf har været 3 beboere der har været udskrevet 2 gange. 34% I alt 59 personer 2 BELÆGNINGSPROCENTER 1 8 Udskrevet til 6 Intet/gaden 17 Egen bolig 12 4 Familie/venner 8 Anden 11 boform 8 Død indenfor Frederiksberg 4 for EU Kriminalforsorgen Psyk. hospital 2 Uoplyst 2 Kæreste LÆRKEHØJ Der har været 92 beboere i 211, hvoraf de 12 har været gengangere, så der har boet 8 forskellige personer. Der har været 66 udskrivninger. Heraf har været 5 beboere der har været udskrevet 2 gange. Udskrivningsårsag Planlagt 39 Ikke planlagt 14 Efter udeblivelse 3 Bortvist I alt 66 personer I alt 57 personer LINDEVANGEN 97% 98% 98% Både Lindevangen og Lærkehøj har en belægningsprocent meget tæt på de 1 % % 6% LærkEhøj Begge boformer får rigtig mange henvendelser fra hjemløse borgere, og har dagligt måtte afvise 2-3 personer, som vi forsøger at henvise til andre herberger i hovedstadsregionen % 99% 99% 9 98% Udskrivningsårsag Planlagt 26 Ikke planlagt 3 19 Bortvist 1 Efter udeblivelse Død 5 3. I alt 66 personer

5 Fordeling af kvinder og mænd Fordeling af kvinder og mænd 69% 1 89% LINDEVANGEN BETALINGSKOMMUNER Betalingskommune Frederiksberg Kommune Københavns Kommune 2, 2, 2, Andre kommuner Lønindkomst I alt 85 personer Sygedagpenge Udskrevet til 1 LINDEVAGEN Egen bolig Mænd OG LærkEhøj I TAL Anden 11 boform Kvinder Intet/gaden Henvist fra Familie/venner Værelse Mænd Selvmøder Fremlejemål Natvarmestuen Udlandet Kvinder 11 institution udenfor kommunen Kriminalforsorgen Socialforvaltningen Psyk. hospital 1 Alm. hospital Anden institution udenfor kommunen FKRCl Psyk. hospital 88% I alt 59 personer Anden institution indenfor amtet Familie/venner Udskrivningsårsag Planlagt I alt 85 personer 3 Ikke planlagt 1 Efter udeblivelse 3 Bortvist 2 I alt 57 personer I lighed Statsborgerskab med tidligere år er det primært Frederiksbergborgere som bliver indskrevet på Lindevangen. 1 38% LærkEhøj BETALINGSKOMMUNER Betalingskommune 6% Frederiksberg Fødeland Kommune 4% Københavns Kommune Andre 4% kommuner 56% 56% 13% Dansk Statsborger EU/Norden Statsborger udenfor EU/Norden % % Dansk 2 Statsborger EU Statsborger udenfor EU Udskrevet til Intet/gaden 97% 98% 98% Egen 1 bolig 99 Familie/venner Anden 11 bo Død 11 indenfor F Kriminalforsorg Psyk. hospital Uoplyst Kæreste I alt 66 persone Forsørgelsesgrundlag Statsborgerskab Kontanthjælp 5 Lønindkomst 1 Kontanthjælp/besk.gdt Pension Sygedagpenge 1 4% SU Integrationsydelse 8 6% 1 8% Dansk Der er fortsat en stor søgning af udenbysborgere til Lærkehøj, og af de 92 borgere, der har været indskrevet i 211, er over halvdelen kommet fra andre kommuner. 7% Statsborger i EU/Norden Statsborger udenfor EU/Norden Arbejdsløshedsdagpenge Udskrivnings Planlagt Ikke planlagt Bortvist Efter udeblivel Død I alt 66 persone 4.

6 institution indenfor amtet Arbejdsformidling Psyk. hospital Misbrugscenter 2, 2, Alm. hospital 17, 3% 13% , LINDEVAGEN OG LærkEhøj I TAL forvaltningen forvaltningen Selvmøder ndenfor Selvmøder amtet indenfor ejdsformidling amtet ejdsformidling Psyk. hospital Psyk. hospital isbrugscenter isbrugscenter Alm. hospital Alm. hospital 88% 88% LINDEVANGEN Fordeling af kvinder og mænd 3 Udskrevet til 69% Mænd Egen bolig Mænd 89% Anden 11 Kvinder boform Kvinder Intet/gaden Familie/venner 11 instit Værelse Fremlejemål Anden instit 79 forskellige personer 8 forskellige personer Udlandet Kriminalforsorgen Henvist fra Psyk. hospital Anden Som Henvist i de foregående fra år har hovedparten af de indskrevne været mænd. Kønsfordelingen på Lindevangen Betalingskommune ligner fordelingen på landsplan. Frederiksberg Kommune UdskrIvnInger 3 LærkEhøj Fordeling af kvinder og mænd Københavns Kommune 211 har været et særdeles udfordrende år i forhold til at indstille borgere til egen bolig via Frederiksberg Udskrivningsårsag kommune. 3% Planlagt 39 Frederiksberg Andre Kommunes kommuner Særlige Boligvisitatonsudvalg blev i en længere periode sat i dvale, Ikke planlagt da der 14 stort set ikke 3% har været nogen boliger at anvise. Efter udeblivelse 3 Dette visitstionsudvalg har ellers givet 2 en mulighed 4 for, at nogle 6 af Lindevangens 8 1og Lærkehøjs Bortvist beboere, 2 som har massive fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger, er blevet anvist en bolig i kommunen. Det har betydet, at færre er blevet skrevet op, og at de, der er blevet godkendt, har måttet I alt vente 57 personer meget Statsborgerskab lang tid, før de er 1 blevet tildelt en 2 bolig Betalingskommune I alt 85 personer 56% Dansk LINDEVANGEN 38% Statsborger Frederiksberg EU/Norden Kommune 48% UDSKREVET Udskrevet TIL til Statsborger udenfor EU/Norden 97% 98% 98% 1 99% 1 Egen Udskrevet bolig til 19 De fleste af de 19, der blev udskrevet til egen bolig, Københavns Kommune 39% Anden 6% Egen bolig 11 boform var børnefamilier, som har 8fået anvist husvildeboliger Intet/gaden Anden 11 boform 13 9 gennem Frederiksberg kommune. Familie/venner Fødeland Andre kommuner Intet/gaden % Værelse Familie/venner 4% 38 8 af de beboere, der flyttede til anden 11 boform Fremlejemål 4 Værelse 23 var unge, som flyttede ud i Lindevangens Alternative Udlandet Fremlejemål 56% 2 Herbergspladser og 5 andre flyttede i bofællesskabet Dansk Kriminalforsorgen 2 Udlandet 1 Terrassen. 4% Statsborger 2 EU Psyk. Kriminalforsorgen hospital 1 Statsborgerskab Statsborger udenfor EU Psyk. hospital 1 9 beboere blev udskrevet til gaden eller intet. Det handler primært om beboere som forsvinder ; 1 bliver væk, er indsat i varetægt eller lign. Der er også Dansk beboere, der bliver udskrevet pga. manglende logibetaling, manglende samarbejde eller Statsborger overtrædelse i EU/Norden Forsørgelsesgrundlag I alt 59 personer Kontanthjælp 5 I alt 59 personer af de almindelige husregler. Statsborger udenfor EU/No Lønindkomst 1 Kontanthjælp/besk.gdt 1 Udskrivningsårsag Pension 8% 5. Planlagt Sygedagpenge Udskrivningsårsag 39 7% SU 6% Ikke Planlagt planlagt % 1 47% 88% 47% I alt 85 personer I alt 85 personer I alt 59 personer

7 I alt 85 personer I alt 85 personer LINDEVAGEN OG LærkEhøj I TAL LærkEhøj UDSKREVET Udskrevet TIL til Intet/gaden 17 Egen Udskrevet bolig til 12 Familie/venner Intet/gaden 8 17 Anden Egen 11 bolig boform 8 12 Død Familie/venner Anden indenfor 11 Frederiksberg boform 4 8 Kriminalforsorgen Død indenfor Frederiksberg 3 4 Psyk. Kriminalforsorgen hospital 2 4 Uoplyst 2 3 Kæreste Psyk. hospital 1 2 Uoplyst 2 Kæreste % 99% 99% % 99% 99% I alt 66 personer I alt 66 personer I 211 blev der i alt udskrevet 66 personer på Lærkehøj. 5 af disse personer er blevet udskrevet 2 gange i løbet af året. Det er nøjagtig det samme antal udskrivninger som i 21. Udskrivningsårsag Der Planlagt er 26 Ikke Udskrivningsårsag 2 beboere, som har været indskrevet under 1 måned og 5 beboere som har været indskrevet over 1 år. Den planlagt længste indskrivning har været 19 på knap 2½ år. I gennemsnit har beboerne boet på Lærkehøj i lidt Bortvist Planlagt 1 26 under 5 måneder (145 dage), hvilket er det samme som året før. Efter Ikke udeblivelse planlagt 6 19 Død Bortvist 5 1 Der er 13 personer, som er flyttet til andre 11 boformer, 4 af dem er flyttet videre i vores Akutboliger og Efter udeblivelse 6 de resterende Død 9 til 11 boformer i andre kommuner. 5 I alt 66 personer Mest bemærkelsesværdigt er dog uden tvivl, at Lærkehøj har haft hele 5 dødsfald i løbet af 211. En voldsom I alt 66 personer stigning i forhold til tidligere år. 6.

8 LINDEVANGEN Indledning Lindevangen havde i voksne og 26 børn boende. Beboergruppen spænder over alle aldersgrupper, fra nyfødte til pensionister, ligesom det er et hus med mange nationaliteter. Det kræver en stor grad af tolerence hos såvel beboere som medarbejdere, en udfordring vi er opmærksomme på. Det er dog vores opfattelse, at det generelt fungerer rigtigt fint. Lindevangen arrangerede i 211 meget forskellige ture for beboerne. Der var 2 vandreture i Sverige hvor det var de unge og friske der var ude og vandre og overnattede under primitive forhold. I børnenes skolesommerferie blev der arrangeret en miniferie for kvinderne med børn på Lalandia. Alle meget vellykkede ture. I eftersommeren blev der afholdt en sommerfest for alle i huset. En sommerfest som alle bidrog til blev en stor succes. Fabelagtig skøn somalisk middag lavet af husets kvinder, spil i haven, sang og musikunderholdning af både børn og voksne. Det store skybrud i juli over København og Frederiksberg gav desværre også Lindevangen store udfordringer. Hele Lindevangens underetage stod under vand, hvilket betød at husets Værksted blev totaltskadet og har været igennem en længere varende renovering. Kommunikationssystemet gik helt ned og medførte at Lindevangen i over en måned kun havde en mobil linje og intet netværk. Lindevangens Beboerråd Beboerrådet har i løbet af 211haft fokus på at sørge for at optimere udbyttet af at deltage i de månedlige husmøder, hvor samtlige beboere er inviteret. Resultatet er blevet, at en udefrakommende eller en gæst fra huset fortæller om relevante emner. Der har f.eks. været en underviser fra AMU-centret, som afholdt et kort kursus i hygiejne og dens betydning i køkkener og badeværelser. Torben Kjær, som selv har oplevet at blive arbejdsløs efter mange års fast tilknytning til arbejdsmarkedet, har præsenteret beboerne for hvordan, han selv har oplevet nedturen og primært hvordan man kan overleve og udvikle sig til trods. En forhenværende beboer på Lindevangen har fortalt om sit liv som misbruger, hvordan han kom videre og om sit ønske om at starte et netværk for forhenværende beboere på Lindevangen. SAND (hjemløses interesseorganisation) har orienteret om lovgivning, som er relevant for hjemløse og om deres tilbud i øvrigt. Listen er lang. Beboerrådet har i det hele taget været meget aktive omkring praktiske tiltag og aktiviteter i huset. 7.

9 LINDEVANGEN Værkstedet Der har været ekstra store udfordringer på værkstedet i år, da skybruddet i juli medførte vandskader i alle kælderlokaler, deriblandt snedkerværkstedet og et stort møderum, som begge endte med at skulle totalrenoveres. I 211 har der været ansat 8 personer, 7 mænd og 1 kvinde i alderen 31 til 53, i virksomhedspraktik på Værkstedet - de resterende var arbejdsledige borgere fra Frederiksberg kommune. Alle praktikanter har bidraget til løsningen af værkstedets opgaver under hensyntagen til den individuelle afklaringsproces. Næsten alle i praktikken har haft andre væsentlige problematikker end arbejdsløshed. Eksempelvis fysiske og og psykiske lidelser, misbrug, meget langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet og manglende netværk. Det er vores erfaring, at vi gennem det tætte samarbejde, vi har omkring løsning af opgaverne på værkstedet og i huset, udvikler et naturligt tillidsforhold, der har vist sig meget gavnligt for afklaringen omkring arbejdsevne og nødvendige tiltag fremover. Det har også været positivt at se at der opstår nye relationer og netværk blandt virksomhedspraktikanterne - et netværk der også bidrager til personlig udvikling. I det forgangne år har vi haft et tæt samarbejde med Jobcenteret og sagsbehandlere på F86, HKI instituttet mfl. Bofællesskabet Terrassen Januar 211 overgik Terrassen til Bostøtten. Der har boet 9 forskellige beboere siden januar 211. Beboerne, som alle kommer fra Lindevangen, har været vurderet til at have et mindre behov for støtte end de øvrige beboere på boformen. I 211 har nogle af beboernes ophold været af længerevarende karakter. Bl.a. har det vist sig, at disse beboere havde/har større udfordringer end først antaget. Der er to medarbejdere fra Bostøtten tilknyttet Terrassen. De fungerer til dels som kontaktperson for den enkelte beboer, men arbejder også med hele gruppen. 8.

10 5 69% Fordeling af kvinder og mænd LINDEVANGEN I TAL Mænd Kvinder Misbrugscenter Alm. hospital LINDEVANGEN Ege And Inte Fam Væ Fre Henvis Ud Fødeland Frederiksberg Over halvdelen Kommune af Lindevangens beboere er danske statsborgere og en mindre gruppe 6 er 88% I alt 59 statsborgere i EU/Norden. 4% 4% 4 38 % er statsborgere i lande udenfor Norden/EU og denne gruppe beboere har ofte andre Københavns Kommune 4 udfordringer i deres liv end Lindevangens 56% øvrige beboere. Det handler bl.a. om de sproglige barriere de møder og at de i mange 56% tilfælde Dansk har en meget ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. 2 Udskr 4% Statsborger Dansk EU 2 Planlag 4% Andre kommuner Statsborger Statsborger udenfor EU Ikke pla 2 Statsborger udenfor EU Efter ud Bortvis Forsørgelsesgrundlag I alt 57 Kontanthjælp 1 I alt 85 personer 3 Udskrevet til ALDER Alder Egen bolig Mænd Krim 69% Anden 11 boform 3 28% Psy Kvinder Intet/gaden 2 Socialforvaltningen 25 Familie/venner And 2 Betalingskommune Værelse Selvmøder 2 94 institution indenfor Fremlejemål amtet Arbejdsformidling Udlandet 15 13% Frederiksberg Kommune 1 Psyk. Kriminalforsorgen 88% hospital I al 1 Psyk. hospital 3 Misbrugscenter Betalingskommune 5 Københavns Kommune Alm. hospital Frederiksberg Kommune 88% I alt 59 personer Ud Vi sætter pris på, at Lindevangen kan rumme mange forskellige aldersgrupper. Pla Andre kommuner Københavns Kommune Ikk Når Fordeling det er sagt, af er det kvinder dog meget og mænd bekymrende, at der gennem de sidste 2 år har været en stigning I alt Udskrivningsårsag Efte 85 i aldersgruppen 18 til 25 år. I 211 udgjorde denne gruppe 28 %, hvor den i 29 udgjorde 18 % Planlagt 1 Bor Stigningen Andre kommuner sket i den periode, hvor 3 der er blevet etableret 7 Alternative Herbergspladser under Ikke planlagt Hjemløsestrategien og det giver et tydeligt billede af, at der er sket en markant stigning af hjemløse Efter udeblivelse Udskr unge på Frederiksberg. I al Statsborgerskab Bortvist Egen b Mænd 69% Anden I alt 57 personer Statsborgerskab STATSBORGERSKAB Kvinder Intet/g Familie Værelse 56% Dansk Fremle 38% 56% Dansk Statsborger EU/Norden Udland 38% Statsborger EU/Norden Krimina Statsborger udenfor EU/Norden 1 97% Statsborger udenfor EU/Norden 1 97% 98% 98% Psyk. ho 1 Betalingskommune 6% 6% Ud

11 Fødeland 6 4% 4 4% 56% Dansk Statsborger EU Statsborger udenfor EU LINDEVANGEN FORSØRGELSESGRUNDLAG Forsørgelsesgrundlag Kontanthjælp Lønindkomst Kontanthjælp/besk.gdt Pension Sygedagpenge SU Integrationsydelse Arbejdsløshedsdagpenge 6% 1 1 8% 7% Lidt over halvdelen af Lindevangens beboere modtager kontanthjælp, og for de unge, som er på den reducerede kontanthjælpstakst, har det den alvorlige konsekvens, at det vanskeliggør muligheden for at finde et sted at bo, da deres økonomi ikke matcher den udgift det koster at fremleje et værelse, dele lejlighed eller lignende. 1.

12 lærkehøj LÆRKEHØJ SKITUR I begyndelsen af februar 211 arrangerede Lærkehøj en skitur til Sälen i Sverige. I turen deltog 6 borgere (3 fra Herberget og 3 fra Varmestuen), samt 4 ansatte. Den strakte sig over 5 dage, og foregik med 2 lejebiler fra Helsingborg til Sälen og tilbage igen. Både beboere, brugere og personale gav efterfølgende udtryk for at turen havde været en kæmpe succes. Den blev afviklet praktisk talt uden nogen problemer, og det var en god mulighed for personalet at se borgerne i et andet miljø end det vante, og derigennem opnå en bedre kontakt til dem. Samtidig gav det vores beboere en mulighed for at deltage aktivt i planlægningen og føle et ansvar for de beslutninger der blev truffet i forbindelse med arrangementet. Det var også en chance for at udfolde sig i en mere fysisk grad, end den som Lærkehøj på dette tidspunkt hidtil havde kunnet tilbyde. SOCIALE AKTIVITETER I løbet af 211 har der været en del sociale aktiviteter på Lærkehøj. Det blev besluttet at indkøbe et nyt billardbord, et ønske der længe havde været ytret blandt beboerne, da det gamle var i dårlig stand. Det nye bord har været med til at løfte stemningen på fællesarealet i positiv retning, og langt flere søger nu op end tidligere for at udfordre hinanden til et spil kegler, eller blot hygge blandt dem der spiller. Computerrummet på 3.sal er desuden blevet udvidet til også at fungere som hobbyrum, hvor det er muligt at male, sy o.l. Fodbold- og håndbold-tvaftener på fællesarealet på 3. sal har også været en tilbagevendende begivenhed. Husets projektor er blevet benyttet, så de interesserede har kunnet følge med i Champions League og EM håndbold på storskærm. Lærkehøj har i 211 anskaffet sig et gruppekort til Zoologisk Have, som beboere har mulighed for at låne. Det har været en succes, især fordi beboerne har haft muligheden for at invitere familie eller venner med i Zoo. Af andre sociale aktiviteter har der bl.a. været arrangeret fisketure, både endagsture med fiskekutter og ved stranden med overnatning, biografture og tøseture, hvor husets kvindelige beboere fik mulighed for at blive forkælet lidt. Ofte er det beboerne selv, der tager initiativet til at arrangere udflugter i fællesskab, både med henblik på omkostninger og logistik. 11.

13 lærkehøj TRÆNINGSAKTIVITETER I 211 lykkedes det også at få Lærkehøjs træningslokale op at køre igen. Efter at træningsudstyr og maskiner havde stået ubrugt hen i en periode, blev der indrettet et nyt træningsrum i kælderen. Siden da er det blevet til fællestræning, i samarbejde med en medarbejder, ca. 2 gange om ugen for de, der har været interesserede. Dette har været et tilbud som flere af Herbergets beboere har benyttet sig af. Den øgede fokus på fysiske aktiviteter har også givet sig til udtryk i form af udflugter til svømmehallen, cykelture og en enkelt udflugt til en klatrevæg. Lidt fodboldtræning blev også prioriteret i 211. I den forbindelse blev der også arrangeret en fodboldkamp mellem Lærkehøjs beboere og ansatte, som beboerne vandt knebent. BEBOERKØKKENET Beboerkøkkenet er fortsat en succes, selvom det som oftest er den samme gruppe af beboere, der benytter det. Det blev brugt næsten dagligt i løbet af 211, ofte flere gange om dagen, da beboerne har mulighed for at booke køkkenet på forskellige tidsrum af dagen. Køkkenet er ligeledes blevet brugt til enkelte fællesspisninger i forbindelse med fødselsdage, julebagning, billard-aftener o.l. Samtidig oplever mange det som meget positivt, at de kan invitere en ven eller et familiemedlem til middag i beboerkøkkenet, da gæster ellers ikke har adgang til fællesarealerne. Overvejelserne om at anvende køkkenet med henblik på botræning, er endnu ikke blevet implementeret. KNIVSTIKKERI Året 211 var desværre også det år, hvor en medarbejder blev udsat for drabsforsøg med en kniv af en psykisk syg beboer. Samme dag blev en anden medarbejder groft overfaldet af en beboer, som en udløber af episoden med knivstikket. Disse to episoder har for Lærkehøj betydet en diskussion om, hvilke borgere vi er i stand til at rumme, samt en øget fokus på konflikter og håndtering af disse i forhold til stærkt påvirkede eller psykisk syge borgere. Hele medarbejdergruppen samt vikarer har deltaget i et kursus vedrørende netop dette emne. I kølvandet på overfaldet er der desuden sat en udarbejdelse af nye procedurer i gang i Frederiksberg Kommune og hos Politiet i forhold til borgere, der bryder betingelserne for deres behandlingsdom. SKYBRUD Lærkehøj blev, som så mange andre, berørt af skybruddet d. 2 juli 211. Der trængte vand ind i kælderen, hvor vores computerservere står, men der gik heldigvis ikke vigtig data tabt. Vandet fik dog ødelagt vores interne net, og der var en del udfordringer i forhold til computer- og netværksproblemer i de efterfølgende måneder. Boksen der kontrollerer de TV-kanaler, der kan ses i huset, blev også vandskadet, hvilket efterfølgende betød, at beboerne samt Natvarmestuen i en længere periode måtte undvære en række kanaler. 12.

14 LærkEhøj I alt 85 pers LærkEhøj I TAL ALDER 3 2 Alder Betalingskommune 4 Frederiksberg Kommune Betalingskommune 15 Københavns Kommune 1 Frederiksberg Kommune 5 2, 2, Andre kommuner Københavns Kommune % 36% 13% 39% 39% 17, 48% 48% 2, Forsørgelsesg Uds Inte Egen Fam And Død 11 Krim Konta Lønin And Sygedag Psyk Uop Kær Aldersmæssigt Andre kommuner der sket et fald i andelen af yngre beboere på Lærkehøj. Andelen af unge Fordeling af kvinder 13% mellem år er over et par år faldet og mænd til en tredjedel. Dette skyldes bl.a. at der er blevet etableret Alternative Herbergspladser til denne aldersgruppe. Der har også været et fald i antallet af indskrivninger af beboere 2 i aldersgruppen årige. 8 1 Statsborgerskab STATSBORGERSKAB 89% Statsborgerskab 1 1 4% % 8 Mænd Selv Uds Natvarm Plan Kvinder 11 institution udenfor kom Ikke Dansk Socialforval Bort Statsborger i EU/Norden Alm. Efteh Anden institution udenfor kom Død Statsborger udenfor EU/Norden Dansk Statsborger i EU/Norden Statsborger udenfor EU/Norden Psyk. h Anden institution indenfo Tallene fra 211 har ikke ændret sig meget i forhold til de forrige år. Af de 8 forskellige beboere Familie/ der har boet på Lærkehøj i 211 er de 85 % danske statsborgere og kun 4 % er statsborgere i lande uden for EU/Norden. I alt I alt 13.

15 LærkEhøj Forsørgelsesgrundlag FORSØRGELSESGRUNDLAG Kontanthjælp Pension Ingen Lønindkomst Sygedagpenge 3% % Som det fremgår af tallene er hovedparten af beboernes forsørgelsesgrundlag kontanthjælp eller pension. Henvist fra Selvmøder Natvarmestuen titution udenfor kommunen Socialforvaltningen Alm. hospital titution udenfor kommunen FKRCl Psyk. hospital n institution indenfor amtet Familie/venner 1 16% 34% I alt 85 personer Udskrevet til Intet/gaden 17 Egen bolig 12 Familie/venner 8 Anden 11 boform 8 Død 5 11 indenfor Frederiksberg 4 Kriminalforsorgen

16 ETABLErEDE TILBUD pers an 1 pers Eritrea BOSTøTTEN Der er ansat 5 medarbejdere i Bostøtten. Bostøtten har lokaler på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Bostøtten yder hhv. 85 Bostøtte og 11 efterforsorg til tidligere beboere på hhv. Lindevangen og Lærkehøj og til borgere henvist fra Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter. I forbindelse med hjemløsestrategien er de Alternative Herbergspladser for unge, Særlige Ungdomsboliger og bofællesskabet Udsigten blevet forankret i Bostøtten. Herudover er bofællesskabet Terrassen blevet tilknyttet 5 Bostøtten pr. 1/ Bostøttens primære arbejdsfunktioner er at støtte den enkelte i at etablere sig i egen bolig, at hjælpe med at etablere, opretholde og koordinere kontakten til diverse private/offentlige instanser og at rådgive omkring økonomi. 4 6 Arbejdet foregår som udgangspunkt i brugerens hjem og efter brugerens behov for støtte/hjælp. Der er pt. indskrevet 49 borgere i Bostøttens regi. NATVArMESTUEN Natvarmestuen har i 211 været velbesøgt og der har været en god gennemstrømning af forskellige borgere. Vi har igen i år haft åbent alle årets dage og har fastholdt Natvarmestuens sædvanlige høje standard for imødekommenhed, støtte og service gennem hele året. Vi har i 211 valgt at udvide det faste antal overnatningspladser i Natvarmestuen med yderligere en soveplads, så vi nu kan tilbyde overnatning til 13 borgere. Januar Februar Marts 66 April Maj Juni 46 Juli 546 August September Oktober November December Antal bruger Der har været 6154 besøg i 211 Det er et gennemsnit på knap 17 brugere pr. nat. Kønsfordelingen har været at 94 % var mænd og 6 % var kvinder

17 ETABLErEDE TILBUD Vi har fra tidligere år erfaring for, at de kolde vintermåneder er svære for brugerne af Natvarmestuen, hvorfor vi igen i år besluttede at ansøge om ekstra midler fra Socialministeriets pulje Overnatningspladser til hjemløse i vintermånederne. Vi fik bevilliget penge til ekstra personale, indkøb af sækkestole, tæpper ol. samt til driften af det udvidede tilbud. Vi kunne dermed udvide Natvarmestuens pladser fra det normale maksimum på 13 sovepladser til mellem pladser fra december 211 til 31. marts 212. Den udvidede åbningstid og udvidelsen af antallet af pladser i vintermånederne i starten og slutningen af 211 har en naturlig indflydelse på antallet af brugere i Natvarmestuen jævnfør statistikken indsat herover. Antal besøgende i den udvidede åbningstid i januar, februar, marts og december (13-31 dec) 211 udgjorde 1495, hvilket var et gennemsnit på knap 14 brugere pr aften i den udvidede åbningstid. Natvarmestuen og Projektet/ Carpe Diem arbejder tæt sammen i samme lokaler med samme brugergruppe men på forskellige tider af døgnet. ProJektet / CarPe diem Lærkehøjs FA2 Projekt blev planmæssigt afsluttet 31. maj 211, men vi har haft mulighed for at videreføre Projektets aktiviteter og tilbud under Hjemløseplanen. I den forbindelse fik Projektet et nyt navn og hedder nu Carpe Diem. Carpe Diem henvender sig fortsat til alle indenfor hjemløse- eller funktionelt hjemløse-området uagtet kulturelle og sproglige baggrunde, misbrugsformer, køn, alder, registreringskommune, mennesker med og uden offentlig forsørgelse, samt er henvendt til borgere med massive psykiske og/eller sociale problemstillinger. Alle borgere der benytter eller har benyttet Lærkehøjs Natvarmestue, har mulighed for, at få et tilbud om støtte og hjælp. Aktiviteterne under projektet fungerer bl.a. som fødekæde til Akutboligerne under hjemløseplanen og forbinder dermed Natvarmestuens tilbud med Akutboligerne. Carpe Diems aktiviteter indgår derudover i naturligt samspil med hjemløseplanens øvrige initiativer. Året i Carpe Diem har som altid budt på mange forskellige oplevelser, udfordringer og indsatsområder for derved at kunne støtte og vejlede borgerne bedst muligt. 16.

18 ETABLErEDE TILBUD Samarbejdet med Frederiksberg Kommune omkring borgere der har taget ophold i Natvarmestuen på Frederiksberg (læs: Lærkehøj) om den enkelte borgers ret til socialhjælp fra Frederiksberg (opholds) Kommune har været debatteret i årets løb. Loven bliver nu forvaltet korrekt, hvilket har stor betydning for vores målgruppes retssikkerhed og i forhold til, at borgeren kan genfinde troen på, at systemet er til for at hjælpe og støtte borgeren. Der er et godt samarbejde med Frederiksberg samt andre Kommuner om vores fælles brugere, og Carpe Diems medarbejdere er gode til at overskride kommunegrænserne med brugerne, så den enkelte får den mangeartede støtte, der er nødvendig. Det vil sige, at brugeren tilbydes følgeskab til fx Københavns Kommunes forskellige afdelinger, og omvendt kommer der forskellige fagpersoner til Lærkehøj/brugeren, når det er nødvendigt. Alt selvfølgelig efter aftale og i samarbejde med brugeren. Nogle brugere vil kun have en fra Carpe Diem, som følger dem til de steder, de er tvunget til at tage til, andre er glade for et sammensat tilbud om støtte, så flere personer/relationer/faggrupper er ind over. Dette er en styrke, og det gør, atder ved den første kontakt med de brugere, der er lidt skeptiske, kan berettes om erfaringer med godt samarbejde med henblik på at opnå, hvad brugeren ønsker og har behov for. Der har i årets løb været arrangeret nogle udflugter til blandt andet Zoo og Tivoli, både på tomandshånd og i gruppe på 7-1 stk. Disse ture er altid givtige både for brugere og personale. Vi har været i Den Gamle By i Aarhus, hvor vi overnattede på campingplads og hvor alt planlægning foregik mellem brugere og personale, herunder indkøb og madlavning. Et rigtig godt pusterum, hvor tilbagemeldingerne efterfølgende var i top, og hvor sammenholdet og respekten blandt brugerne blev styrket. Der er afholdt grill, brunch, påske- og julefrokoster, banko og filmfremvisning i NV, hvor både personale og brugere har pyntet og lavet forberedelserne i fællesskab. Dette har nok været det bedste, idet selve rummet det afholdes i, og relationerne mellem bruger/personale og bruger/bruger bliver sat på en positiv prøve, og bliver ændret ret væsentligt. Det er tydeligt, at afbrækket i hverdagen betyder noget, men også det at fortage sig noget så normalt som at pynte, købe ind og lave mad sammen i de vante omgivelser, men uden for åbningstid, ændrer lidt på selvopfattelsen, og styrker bevidstheden i forhold til at kunne se andre muligheder for sit liv. Nogen gange skal der ikke så meget til at rykke bevidstheden i retning af noget andet end den trummerum, man er kommet ind i som hjemløs. 17.

19 hjemløse STrATEGIEN HJEMLØSESTRATEGIENS FORMÅL: at nedbringe antallet af hjemløse, der sover på gaden at finde andre løsninger til unge end en plads på forsorgshjem at begrænse opholdstiden på forsorgshjem til 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne støtte. Frederiksberg Kommune indgår, som en del af i alt 8 kommuner, i Hjemløsestrategien og udfra den vedtog kommunalbestyrelsen i 29 en Hjemløseplan, som indebærer en række nye tilbud til hjemløseområdet. frederiksberg kommunes HJeMlØsePlan Hjemløseplanen indeholder bl.a. etablering af nye tilbud, som indbefatter møblerede Akutboliger og Alternative Herbergspladser, umøblerede Særboliger og Særlige Ungdomsboliger. Der er tilknyttet bostøtte til boligtilbuddene. Der er derudover etableret en opsøgende og kontaktskabende indsats, afprøvning af Udredning og Plan og et bofællesskab for borgere, der har haft tilknytning til Lærkehøj. Hele fundamentet for hjemløsestrategien er, at tilbuddene bakkes op af flere midler til personale og udvikling af nye metoder i arbejdet. Alle hjemløse, som kommer til at nyde godt af Hjemløseplanens tilbud, vil således blive hjulpet på vej via den indsats, som passer bedst til den enkeltes livssituation og funktionsniveau. Implementeringen foregår løbende i årene og er i perioden støttet af midler fra Hjemløsestrategien. Perioden er udvidet med otte måneder frem til 31. august 213. I Frederiksberg Kommune er det besluttet, at Hjemløsestrategien bliver udmøntet af henholdsvis Lindevangen / Lærkehøj og kommunens Gadeplansindsats. Lærkehøj har ansvaret for Akutboliger for gadesovere og implementeringen af Udredning og Plan på Lærkehøj. Derudover er der et tæt samarbejde med det kommunale Hjemløseteam under SKP ordningen om Særboligerne til voksne over 25 samt Akutboligerne. Lindevangen har ansvaret for de Alternative Herbergspladser for unge og de Særlige Ungdomsboliger for unge samt Bofællesskabet Udsigten. De differentierede bo- og støttetilbud sigter mod, at borgeren oplever øget selvværd, forbedrede sociale relationer samt kompetencer til at leve og føle sig hjemme i egen bolig. På lang sigt er målet at opnå et mere stabilt og værdigt liv, og at opnå og fastholde en permanent boligsituation. For en uddybning af Frederiksberg Kommunes Hjemløseplan se 18.

20 hjemløse STrATEGIEN HJeMlØsestrategIens MetodeUdvIklIng og afprøvning Hjemløsestrategiens metodeudvikling og afprøvning foregår i de nyoprettede boliger under Hjemløsestrategien, på herbergerne og på gadeplan. Derudover er vi i gang med at udvikle og beskrive en metode til det opsøgende- og kontaktskabende arbejde. Metodeudvikling kan beskrives som en proces, der starter fra bunden med at udvikle procedurer, arbejdsgange og indhold samt målsætninger. Processen foregår løbende med at udvikle tilgange og beskrivelser undervejs og har mere fokus på udvikling end evaluering af effekter. Metodeafprøvning kan beskrives som f.eks. afprøvning og tilpasning af en kendt og dokumenteret metode i en anden kontekst. Det er vigtigt at evaluere effekten af de enkelte metoder, som vi afprøver og udvikler under Hjemløsestrategien, og måle om metoderne virker. Om metoderne er virksomme i forhold til at opnå og fastholde en stabil boligsituation for den enkelte borger, og om metoderne er medvirkende til at afhjælpe og forebygge hjemløshed. Der måles både på individniveau og på den samlede indsats omkring de enkelte metoder. For en uddybning af metodernes formål og indhold se 19.

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Virksomhedsplan Lindevangen & Lærkehøj

Virksomhedsplan Lindevangen & Lærkehøj Virksomhedsplan 2011 Lindevangen & Lærkehøj Lindevangen Lindevangs Allé 7 2000 Frederiksberg www.lindevangen.dk post@lindevangen.dk Forstander: Søren Romar Daglig leder: Annette Mainz Lærkehøj Lindevangs

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune

Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune 1 Indledning Årsrapporten handler om den dataindsamling, der har været i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser i forhold

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Virksomhedsplan. Den selvejende institution. Lindevangen

Virksomhedsplan. Den selvejende institution. Lindevangen Virksomhedsplan 2014 Den selvejende institution Lindevangen Udarbejdet i juni 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Lærkehøj Gitte Jensen grafiraf.dk Eksskolens Trykkeri Lindevangs Allé 7 2000 Frederiksberg

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Forankring og udvikling af bostøtteindsatsen på Lærkehøj og Lindevangen i Frederiksberg

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Beboere på forsorgshjem og herberger står midt i en nedadgående social spiral. En forløbsanalyse

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet Følgende er en oversigt over

Læs mere

Hjemløshed i Danmark 2017

Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløsheden stiger fortsat Fra 6.138 personer i 2015 til 6.635 personer i 2017. Andelen af hjemløse kvinder er steget Procentandel af kvinder, særskilt for aldersgrupper Alder

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Natherberg: År Benyttelsesgrad % ,5 % ,5 % ,8 %

Natherberg: År Benyttelsesgrad % ,5 % ,5 % ,8 % Indskrivninger Tre Ege Kirkens Korshær Tre Ege driver 3 Natherbergspladser. Natherbergspladserne kan benyttes fra kl. 19.00 om aftenen til kl. 9.00 den efterfølgende dag. En borger kan indskrives på en

Læs mere

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 HJEMMESIDE FOR HJEMLØSESTRATEGIEN WWW.HJEMLOSESTRATEGIEN.RAMBOLL.DK Hjemløsestrategien Overordnet ambition: At reducere hjemløsheden Hjemløsestrategien

Læs mere

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Opdrag til oplæg De politiske 2020 mål på hjemløseområdet

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Brugere af botilbud efter servicelovens 110 Årsstatistik 2009

Ankestyrelsens statistikker. Brugere af botilbud efter servicelovens 110 Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Brugere af botilbud efter servicelovens 110 Årsstatistik 2009 Titel Brugere af botilbud efter servicelovens 110, årsstatistik 2009 Udgiver Ankestyrelsen, november 2010 ISBN

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

SU-møde. Tirsdag den 4. marts

SU-møde. Tirsdag den 4. marts SU-møde Tirsdag den 4. marts Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Tema om boliger Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Orientering om tilkendelse af boliger Midlertidig indkvartering

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Indhold Ansøgt beløb... 1 Projektets formål... 1 Projektets målgruppe... 1 Antal forskellige brugere... 2 Hvordan opgøres antallet af brugere?...

Læs mere

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1 From: Lotte Rørtoft-Madsen Sent: 10. februar 2017 10:17 To: SOFDL Udvalgsteamet Subject: Til orientering af SUD - sagsnr. 2017-0074767 Attachments: om 108 att. Jesper Christensen.pdf; budgetudmelding 2014.pdf;

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Hjemløse og hjemløsetælling 2013

Hjemløse og hjemløsetælling 2013 Hjemløse og hjemløsetælling 2013 for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Lotte Kragelund Tilbudsleder Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, Center for Psykiatri og Handicap Sted:

Læs mere

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT.

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Bostøttemetoder (CTI, ICM og ACT) Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Husk at alle spørgsmål skal indtastes

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

Brugere af botilbud efter servicelovens 110

Brugere af botilbud efter servicelovens 110 Ankestyrelsens statistikker Brugere af botilbud efter servicelovens 110 Årsstatistik 2007 Titel Brugere af botilbud efter servicelovens 110, årsstatistik 2007 Udgiver Ankestyrelsen, Januar 2009 ISBN nr

Læs mere

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015 Spørgsmål: Hvor mange brugere kan være indskrevet på Østervang? Er der et introduktionsprogram? Svar: På Forsorgshjemmet Østervang kan der være i alt 137 brugere indskrevet. Modtagelsesenheden: 12 værelser

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationen TAKSTBILAG : Socialudvalget Bilag 9 Takster på betaling for ophold, hjemløse-herberger ( 110), Kvindekrisecentre ( 109) samt bofællesskaber ( 107) Når en person flytter på hjemløse-herberger ( 110), kvindekrisecentre

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002 Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSAT Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet Punkt 10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet 2016-004698 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At nedenstående er status og udgangspunkt

Læs mere

Formål med aftalen. Politiske visioner, mål og krav. Lovgrundlag og målgruppe

Formål med aftalen. Politiske visioner, mål og krav. Lovgrundlag og målgruppe - Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune, herunder selvejende institutioner. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger Kategorier: På indskrivningstidspunktet beskrives de unges funktionsniveauer indenfor 11 kategorier. I skemaet

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere