HERBERGERNE PÅ FREDERIKSBERG. virksomhedsplan LINDEVANGEN & LÆRKEHØJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERBERGERNE PÅ FREDERIKSBERG. virksomhedsplan LINDEVANGEN & LÆRKEHØJ"

Transkript

1 212 HERBERGERNE PÅ FREDERIKSBERG virksomhedsplan LINDEVANGEN & LÆRKEHØJ

2 INDhOLD INDLEDNING 2 LINDEVANGEN OG LærkEhøj I TAL 3 Belægningsprocenter 3 Betalings kommune 4 Fordeling af mænd og kvinder 5 Udskrivninger 5 LINDEVANGEN 7 Indledning 7 Lindevangens Beboerråd 7 Værkstedet 8 Bofællesskabet Terrassen 8 Alder 9 Statsborgerskab 9 Forsørgelsesgrundlag 1 LærkEhøj 11 Skitur 11 Sociale aktiviteter 11 Træningsaktiviteter 12 Beboerkøkkenet 12 Knivstikkeri 12 Skybrud 12 Alder 13 Statsborgerskab 13 Forsørgelsesgrundlag 14 ETABLErEDE TILBUD 15 Bostøtten 15 Natvarmestuen 15 Projektet/ Carpe Diem 16 hjemløsestrategien 18 Alternative herbergspladser 2 Særlige ungdomsboliger 23 Bofællesskabet Udsigten 23 Akutboliger 24 SærLIGE UDFOrDrINGEr 27

3 INDLEDNING Siden 197 har den selvejende institution Lindevangen i samarbejde med Frederiksberg Kommune drevet herberget Lindevangen og siden 22 herberget Lærkehøj. Der er udfærdiget 2 driftsoverenskomster mellem Frederiksberg Kommune og Den selvejende institution Lindevangen. Boformerne er tilknyttet KFUKs sociale arbejde, som ejer bygningerne. Der er indgået én Fokusaftale for mellem Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune og forstanderen for Lindevangen og Lærkehøj. Det samlede tilbud består af: LINDEVANGEN Herberg med 26 pladser heraf 1 akutplads Bofællesskabet Terrassen med 5 pladser Bofællesskabet Udsigten med 4 pladser Bostøtten et efterværnstilbud, som støtter borgeren i egen bolig 7 alternative herbergspladser til unge mellem år 1 Særlige Ungdomsboliger til unge mellem år Værkstedstilbud med op til 7 pladser. LærkEhøj Herberg med 26 pladser Natvarmestue med 13 sovepladser Carpe Diem Projektet - et tilbud til Natvarmestuebrugere 7 akutboliger til gadesovere i samarbejde med kommunens Gadeplansindsats 1 særboliger til gadesovere i samarbejde med kommunens Gadeplansindsats. OPGAVEN OG MÅLSæTNING Opgaven er at medvirke til at løse Frederiksberg Kommunens hjemløseproblem herunder at give midlertidigt eller længerevarende ophold til hjemløse og til særligt socialt udsatte grupper, såsom mennesker med misbrug og / eller psykiske lidelser. Det samlede tilbud drives efter Servicelovens 11. OrGANISATION Lindevangen og Lærkehøj har fælles bestyrelse, fælles forstander, et fælles MED-udvalg og begge boformer har et beboerråd. BESTYrELSE Den selvejende institution Lindevangen ledes af en bestyrelse bestående af mellem 5-7 medlemmer, heraf et medlem med særlig faglig ekspertise inden for institutionens arbejde. Der stilles 1 bestyrelsesplads til rådighed for Kommunen, såfremt denne måtte ønske at benytte denne plads. Endvidere deltager boformernes forstander, de 2 daglige ledere og 2 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsesmøderne, som afholdes minimum 4 gange om året. 2.

4 Alm. hospital 3% nvist fra 88% 16% t 85 personer Norden nfor EU/Norden I alt 85 personer Udskrevet til 3 Egen bolig 19 Anden 11 boform 13 Intet/gaden 9 Familie/venner 8 Værelse 3 LINDEVAGEN OG LærkEhøj I TAL FAKTA BOX Fremlejemål 2 1 LINDEVANGEN Udlandet Der har været 85 beboere i 211, hvoraf de 6 har været Kriminalforsorgen 1 Psyk. hospital gengangere, så der har boet 1 79 forskellige personer. Derudover har der været 26 1 børn. Der har været 59 udskrivninger. Heraf har været 3 beboere der har været udskrevet 2 gange. 34% I alt 59 personer 2 BELÆGNINGSPROCENTER 1 8 Udskrevet til 6 Intet/gaden 17 Egen bolig 12 4 Familie/venner 8 Anden 11 boform 8 Død indenfor Frederiksberg 4 for EU Kriminalforsorgen Psyk. hospital 2 Uoplyst 2 Kæreste LÆRKEHØJ Der har været 92 beboere i 211, hvoraf de 12 har været gengangere, så der har boet 8 forskellige personer. Der har været 66 udskrivninger. Heraf har været 5 beboere der har været udskrevet 2 gange. Udskrivningsårsag Planlagt 39 Ikke planlagt 14 Efter udeblivelse 3 Bortvist I alt 66 personer I alt 57 personer LINDEVANGEN 97% 98% 98% Både Lindevangen og Lærkehøj har en belægningsprocent meget tæt på de 1 % % 6% LærkEhøj Begge boformer får rigtig mange henvendelser fra hjemløse borgere, og har dagligt måtte afvise 2-3 personer, som vi forsøger at henvise til andre herberger i hovedstadsregionen % 99% 99% 9 98% Udskrivningsårsag Planlagt 26 Ikke planlagt 3 19 Bortvist 1 Efter udeblivelse Død 5 3. I alt 66 personer

5 Fordeling af kvinder og mænd Fordeling af kvinder og mænd 69% 1 89% LINDEVANGEN BETALINGSKOMMUNER Betalingskommune Frederiksberg Kommune Københavns Kommune 2, 2, 2, Andre kommuner Lønindkomst I alt 85 personer Sygedagpenge Udskrevet til 1 LINDEVAGEN Egen bolig Mænd OG LærkEhøj I TAL Anden 11 boform Kvinder Intet/gaden Henvist fra Familie/venner Værelse Mænd Selvmøder Fremlejemål Natvarmestuen Udlandet Kvinder 11 institution udenfor kommunen Kriminalforsorgen Socialforvaltningen Psyk. hospital 1 Alm. hospital Anden institution udenfor kommunen FKRCl Psyk. hospital 88% I alt 59 personer Anden institution indenfor amtet Familie/venner Udskrivningsårsag Planlagt I alt 85 personer 3 Ikke planlagt 1 Efter udeblivelse 3 Bortvist 2 I alt 57 personer I lighed Statsborgerskab med tidligere år er det primært Frederiksbergborgere som bliver indskrevet på Lindevangen. 1 38% LærkEhøj BETALINGSKOMMUNER Betalingskommune 6% Frederiksberg Fødeland Kommune 4% Københavns Kommune Andre 4% kommuner 56% 56% 13% Dansk Statsborger EU/Norden Statsborger udenfor EU/Norden % % Dansk 2 Statsborger EU Statsborger udenfor EU Udskrevet til Intet/gaden 97% 98% 98% Egen 1 bolig 99 Familie/venner Anden 11 bo Død 11 indenfor F Kriminalforsorg Psyk. hospital Uoplyst Kæreste I alt 66 persone Forsørgelsesgrundlag Statsborgerskab Kontanthjælp 5 Lønindkomst 1 Kontanthjælp/besk.gdt Pension Sygedagpenge 1 4% SU Integrationsydelse 8 6% 1 8% Dansk Der er fortsat en stor søgning af udenbysborgere til Lærkehøj, og af de 92 borgere, der har været indskrevet i 211, er over halvdelen kommet fra andre kommuner. 7% Statsborger i EU/Norden Statsborger udenfor EU/Norden Arbejdsløshedsdagpenge Udskrivnings Planlagt Ikke planlagt Bortvist Efter udeblivel Død I alt 66 persone 4.

6 institution indenfor amtet Arbejdsformidling Psyk. hospital Misbrugscenter 2, 2, Alm. hospital 17, 3% 13% , LINDEVAGEN OG LærkEhøj I TAL forvaltningen forvaltningen Selvmøder ndenfor Selvmøder amtet indenfor ejdsformidling amtet ejdsformidling Psyk. hospital Psyk. hospital isbrugscenter isbrugscenter Alm. hospital Alm. hospital 88% 88% LINDEVANGEN Fordeling af kvinder og mænd 3 Udskrevet til 69% Mænd Egen bolig Mænd 89% Anden 11 Kvinder boform Kvinder Intet/gaden Familie/venner 11 instit Værelse Fremlejemål Anden instit 79 forskellige personer 8 forskellige personer Udlandet Kriminalforsorgen Henvist fra Psyk. hospital Anden Som Henvist i de foregående fra år har hovedparten af de indskrevne været mænd. Kønsfordelingen på Lindevangen Betalingskommune ligner fordelingen på landsplan. Frederiksberg Kommune UdskrIvnInger 3 LærkEhøj Fordeling af kvinder og mænd Københavns Kommune 211 har været et særdeles udfordrende år i forhold til at indstille borgere til egen bolig via Frederiksberg Udskrivningsårsag kommune. 3% Planlagt 39 Frederiksberg Andre Kommunes kommuner Særlige Boligvisitatonsudvalg blev i en længere periode sat i dvale, Ikke planlagt da der 14 stort set ikke 3% har været nogen boliger at anvise. Efter udeblivelse 3 Dette visitstionsudvalg har ellers givet 2 en mulighed 4 for, at nogle 6 af Lindevangens 8 1og Lærkehøjs Bortvist beboere, 2 som har massive fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger, er blevet anvist en bolig i kommunen. Det har betydet, at færre er blevet skrevet op, og at de, der er blevet godkendt, har måttet I alt vente 57 personer meget Statsborgerskab lang tid, før de er 1 blevet tildelt en 2 bolig Betalingskommune I alt 85 personer 56% Dansk LINDEVANGEN 38% Statsborger Frederiksberg EU/Norden Kommune 48% UDSKREVET Udskrevet TIL til Statsborger udenfor EU/Norden 97% 98% 98% 1 99% 1 Egen Udskrevet bolig til 19 De fleste af de 19, der blev udskrevet til egen bolig, Københavns Kommune 39% Anden 6% Egen bolig 11 boform var børnefamilier, som har 8fået anvist husvildeboliger Intet/gaden Anden 11 boform 13 9 gennem Frederiksberg kommune. Familie/venner Fødeland Andre kommuner Intet/gaden % Værelse Familie/venner 4% 38 8 af de beboere, der flyttede til anden 11 boform Fremlejemål 4 Værelse 23 var unge, som flyttede ud i Lindevangens Alternative Udlandet Fremlejemål 56% 2 Herbergspladser og 5 andre flyttede i bofællesskabet Dansk Kriminalforsorgen 2 Udlandet 1 Terrassen. 4% Statsborger 2 EU Psyk. Kriminalforsorgen hospital 1 Statsborgerskab Statsborger udenfor EU Psyk. hospital 1 9 beboere blev udskrevet til gaden eller intet. Det handler primært om beboere som forsvinder ; 1 bliver væk, er indsat i varetægt eller lign. Der er også Dansk beboere, der bliver udskrevet pga. manglende logibetaling, manglende samarbejde eller Statsborger overtrædelse i EU/Norden Forsørgelsesgrundlag I alt 59 personer Kontanthjælp 5 I alt 59 personer af de almindelige husregler. Statsborger udenfor EU/No Lønindkomst 1 Kontanthjælp/besk.gdt 1 Udskrivningsårsag Pension 8% 5. Planlagt Sygedagpenge Udskrivningsårsag 39 7% SU 6% Ikke Planlagt planlagt % 1 47% 88% 47% I alt 85 personer I alt 85 personer I alt 59 personer

7 I alt 85 personer I alt 85 personer LINDEVAGEN OG LærkEhøj I TAL LærkEhøj UDSKREVET Udskrevet TIL til Intet/gaden 17 Egen Udskrevet bolig til 12 Familie/venner Intet/gaden 8 17 Anden Egen 11 bolig boform 8 12 Død Familie/venner Anden indenfor 11 Frederiksberg boform 4 8 Kriminalforsorgen Død indenfor Frederiksberg 3 4 Psyk. Kriminalforsorgen hospital 2 4 Uoplyst 2 3 Kæreste Psyk. hospital 1 2 Uoplyst 2 Kæreste % 99% 99% % 99% 99% I alt 66 personer I alt 66 personer I 211 blev der i alt udskrevet 66 personer på Lærkehøj. 5 af disse personer er blevet udskrevet 2 gange i løbet af året. Det er nøjagtig det samme antal udskrivninger som i 21. Udskrivningsårsag Der Planlagt er 26 Ikke Udskrivningsårsag 2 beboere, som har været indskrevet under 1 måned og 5 beboere som har været indskrevet over 1 år. Den planlagt længste indskrivning har været 19 på knap 2½ år. I gennemsnit har beboerne boet på Lærkehøj i lidt Bortvist Planlagt 1 26 under 5 måneder (145 dage), hvilket er det samme som året før. Efter Ikke udeblivelse planlagt 6 19 Død Bortvist 5 1 Der er 13 personer, som er flyttet til andre 11 boformer, 4 af dem er flyttet videre i vores Akutboliger og Efter udeblivelse 6 de resterende Død 9 til 11 boformer i andre kommuner. 5 I alt 66 personer Mest bemærkelsesværdigt er dog uden tvivl, at Lærkehøj har haft hele 5 dødsfald i løbet af 211. En voldsom I alt 66 personer stigning i forhold til tidligere år. 6.

8 LINDEVANGEN Indledning Lindevangen havde i voksne og 26 børn boende. Beboergruppen spænder over alle aldersgrupper, fra nyfødte til pensionister, ligesom det er et hus med mange nationaliteter. Det kræver en stor grad af tolerence hos såvel beboere som medarbejdere, en udfordring vi er opmærksomme på. Det er dog vores opfattelse, at det generelt fungerer rigtigt fint. Lindevangen arrangerede i 211 meget forskellige ture for beboerne. Der var 2 vandreture i Sverige hvor det var de unge og friske der var ude og vandre og overnattede under primitive forhold. I børnenes skolesommerferie blev der arrangeret en miniferie for kvinderne med børn på Lalandia. Alle meget vellykkede ture. I eftersommeren blev der afholdt en sommerfest for alle i huset. En sommerfest som alle bidrog til blev en stor succes. Fabelagtig skøn somalisk middag lavet af husets kvinder, spil i haven, sang og musikunderholdning af både børn og voksne. Det store skybrud i juli over København og Frederiksberg gav desværre også Lindevangen store udfordringer. Hele Lindevangens underetage stod under vand, hvilket betød at husets Værksted blev totaltskadet og har været igennem en længere varende renovering. Kommunikationssystemet gik helt ned og medførte at Lindevangen i over en måned kun havde en mobil linje og intet netværk. Lindevangens Beboerråd Beboerrådet har i løbet af 211haft fokus på at sørge for at optimere udbyttet af at deltage i de månedlige husmøder, hvor samtlige beboere er inviteret. Resultatet er blevet, at en udefrakommende eller en gæst fra huset fortæller om relevante emner. Der har f.eks. været en underviser fra AMU-centret, som afholdt et kort kursus i hygiejne og dens betydning i køkkener og badeværelser. Torben Kjær, som selv har oplevet at blive arbejdsløs efter mange års fast tilknytning til arbejdsmarkedet, har præsenteret beboerne for hvordan, han selv har oplevet nedturen og primært hvordan man kan overleve og udvikle sig til trods. En forhenværende beboer på Lindevangen har fortalt om sit liv som misbruger, hvordan han kom videre og om sit ønske om at starte et netværk for forhenværende beboere på Lindevangen. SAND (hjemløses interesseorganisation) har orienteret om lovgivning, som er relevant for hjemløse og om deres tilbud i øvrigt. Listen er lang. Beboerrådet har i det hele taget været meget aktive omkring praktiske tiltag og aktiviteter i huset. 7.

9 LINDEVANGEN Værkstedet Der har været ekstra store udfordringer på værkstedet i år, da skybruddet i juli medførte vandskader i alle kælderlokaler, deriblandt snedkerværkstedet og et stort møderum, som begge endte med at skulle totalrenoveres. I 211 har der været ansat 8 personer, 7 mænd og 1 kvinde i alderen 31 til 53, i virksomhedspraktik på Værkstedet - de resterende var arbejdsledige borgere fra Frederiksberg kommune. Alle praktikanter har bidraget til løsningen af værkstedets opgaver under hensyntagen til den individuelle afklaringsproces. Næsten alle i praktikken har haft andre væsentlige problematikker end arbejdsløshed. Eksempelvis fysiske og og psykiske lidelser, misbrug, meget langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet og manglende netværk. Det er vores erfaring, at vi gennem det tætte samarbejde, vi har omkring løsning af opgaverne på værkstedet og i huset, udvikler et naturligt tillidsforhold, der har vist sig meget gavnligt for afklaringen omkring arbejdsevne og nødvendige tiltag fremover. Det har også været positivt at se at der opstår nye relationer og netværk blandt virksomhedspraktikanterne - et netværk der også bidrager til personlig udvikling. I det forgangne år har vi haft et tæt samarbejde med Jobcenteret og sagsbehandlere på F86, HKI instituttet mfl. Bofællesskabet Terrassen Januar 211 overgik Terrassen til Bostøtten. Der har boet 9 forskellige beboere siden januar 211. Beboerne, som alle kommer fra Lindevangen, har været vurderet til at have et mindre behov for støtte end de øvrige beboere på boformen. I 211 har nogle af beboernes ophold været af længerevarende karakter. Bl.a. har det vist sig, at disse beboere havde/har større udfordringer end først antaget. Der er to medarbejdere fra Bostøtten tilknyttet Terrassen. De fungerer til dels som kontaktperson for den enkelte beboer, men arbejder også med hele gruppen. 8.

10 5 69% Fordeling af kvinder og mænd LINDEVANGEN I TAL Mænd Kvinder Misbrugscenter Alm. hospital LINDEVANGEN Ege And Inte Fam Væ Fre Henvis Ud Fødeland Frederiksberg Over halvdelen Kommune af Lindevangens beboere er danske statsborgere og en mindre gruppe 6 er 88% I alt 59 statsborgere i EU/Norden. 4% 4% 4 38 % er statsborgere i lande udenfor Norden/EU og denne gruppe beboere har ofte andre Københavns Kommune 4 udfordringer i deres liv end Lindevangens 56% øvrige beboere. Det handler bl.a. om de sproglige barriere de møder og at de i mange 56% tilfælde Dansk har en meget ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. 2 Udskr 4% Statsborger Dansk EU 2 Planlag 4% Andre kommuner Statsborger Statsborger udenfor EU Ikke pla 2 Statsborger udenfor EU Efter ud Bortvis Forsørgelsesgrundlag I alt 57 Kontanthjælp 1 I alt 85 personer 3 Udskrevet til ALDER Alder Egen bolig Mænd Krim 69% Anden 11 boform 3 28% Psy Kvinder Intet/gaden 2 Socialforvaltningen 25 Familie/venner And 2 Betalingskommune Værelse Selvmøder 2 94 institution indenfor Fremlejemål amtet Arbejdsformidling Udlandet 15 13% Frederiksberg Kommune 1 Psyk. Kriminalforsorgen 88% hospital I al 1 Psyk. hospital 3 Misbrugscenter Betalingskommune 5 Københavns Kommune Alm. hospital Frederiksberg Kommune 88% I alt 59 personer Ud Vi sætter pris på, at Lindevangen kan rumme mange forskellige aldersgrupper. Pla Andre kommuner Københavns Kommune Ikk Når Fordeling det er sagt, af er det kvinder dog meget og mænd bekymrende, at der gennem de sidste 2 år har været en stigning I alt Udskrivningsårsag Efte 85 i aldersgruppen 18 til 25 år. I 211 udgjorde denne gruppe 28 %, hvor den i 29 udgjorde 18 % Planlagt 1 Bor Stigningen Andre kommuner sket i den periode, hvor 3 der er blevet etableret 7 Alternative Herbergspladser under Ikke planlagt Hjemløsestrategien og det giver et tydeligt billede af, at der er sket en markant stigning af hjemløse Efter udeblivelse Udskr unge på Frederiksberg. I al Statsborgerskab Bortvist Egen b Mænd 69% Anden I alt 57 personer Statsborgerskab STATSBORGERSKAB Kvinder Intet/g Familie Værelse 56% Dansk Fremle 38% 56% Dansk Statsborger EU/Norden Udland 38% Statsborger EU/Norden Krimina Statsborger udenfor EU/Norden 1 97% Statsborger udenfor EU/Norden 1 97% 98% 98% Psyk. ho 1 Betalingskommune 6% 6% Ud

11 Fødeland 6 4% 4 4% 56% Dansk Statsborger EU Statsborger udenfor EU LINDEVANGEN FORSØRGELSESGRUNDLAG Forsørgelsesgrundlag Kontanthjælp Lønindkomst Kontanthjælp/besk.gdt Pension Sygedagpenge SU Integrationsydelse Arbejdsløshedsdagpenge 6% 1 1 8% 7% Lidt over halvdelen af Lindevangens beboere modtager kontanthjælp, og for de unge, som er på den reducerede kontanthjælpstakst, har det den alvorlige konsekvens, at det vanskeliggør muligheden for at finde et sted at bo, da deres økonomi ikke matcher den udgift det koster at fremleje et værelse, dele lejlighed eller lignende. 1.

12 lærkehøj LÆRKEHØJ SKITUR I begyndelsen af februar 211 arrangerede Lærkehøj en skitur til Sälen i Sverige. I turen deltog 6 borgere (3 fra Herberget og 3 fra Varmestuen), samt 4 ansatte. Den strakte sig over 5 dage, og foregik med 2 lejebiler fra Helsingborg til Sälen og tilbage igen. Både beboere, brugere og personale gav efterfølgende udtryk for at turen havde været en kæmpe succes. Den blev afviklet praktisk talt uden nogen problemer, og det var en god mulighed for personalet at se borgerne i et andet miljø end det vante, og derigennem opnå en bedre kontakt til dem. Samtidig gav det vores beboere en mulighed for at deltage aktivt i planlægningen og føle et ansvar for de beslutninger der blev truffet i forbindelse med arrangementet. Det var også en chance for at udfolde sig i en mere fysisk grad, end den som Lærkehøj på dette tidspunkt hidtil havde kunnet tilbyde. SOCIALE AKTIVITETER I løbet af 211 har der været en del sociale aktiviteter på Lærkehøj. Det blev besluttet at indkøbe et nyt billardbord, et ønske der længe havde været ytret blandt beboerne, da det gamle var i dårlig stand. Det nye bord har været med til at løfte stemningen på fællesarealet i positiv retning, og langt flere søger nu op end tidligere for at udfordre hinanden til et spil kegler, eller blot hygge blandt dem der spiller. Computerrummet på 3.sal er desuden blevet udvidet til også at fungere som hobbyrum, hvor det er muligt at male, sy o.l. Fodbold- og håndbold-tvaftener på fællesarealet på 3. sal har også været en tilbagevendende begivenhed. Husets projektor er blevet benyttet, så de interesserede har kunnet følge med i Champions League og EM håndbold på storskærm. Lærkehøj har i 211 anskaffet sig et gruppekort til Zoologisk Have, som beboere har mulighed for at låne. Det har været en succes, især fordi beboerne har haft muligheden for at invitere familie eller venner med i Zoo. Af andre sociale aktiviteter har der bl.a. været arrangeret fisketure, både endagsture med fiskekutter og ved stranden med overnatning, biografture og tøseture, hvor husets kvindelige beboere fik mulighed for at blive forkælet lidt. Ofte er det beboerne selv, der tager initiativet til at arrangere udflugter i fællesskab, både med henblik på omkostninger og logistik. 11.

13 lærkehøj TRÆNINGSAKTIVITETER I 211 lykkedes det også at få Lærkehøjs træningslokale op at køre igen. Efter at træningsudstyr og maskiner havde stået ubrugt hen i en periode, blev der indrettet et nyt træningsrum i kælderen. Siden da er det blevet til fællestræning, i samarbejde med en medarbejder, ca. 2 gange om ugen for de, der har været interesserede. Dette har været et tilbud som flere af Herbergets beboere har benyttet sig af. Den øgede fokus på fysiske aktiviteter har også givet sig til udtryk i form af udflugter til svømmehallen, cykelture og en enkelt udflugt til en klatrevæg. Lidt fodboldtræning blev også prioriteret i 211. I den forbindelse blev der også arrangeret en fodboldkamp mellem Lærkehøjs beboere og ansatte, som beboerne vandt knebent. BEBOERKØKKENET Beboerkøkkenet er fortsat en succes, selvom det som oftest er den samme gruppe af beboere, der benytter det. Det blev brugt næsten dagligt i løbet af 211, ofte flere gange om dagen, da beboerne har mulighed for at booke køkkenet på forskellige tidsrum af dagen. Køkkenet er ligeledes blevet brugt til enkelte fællesspisninger i forbindelse med fødselsdage, julebagning, billard-aftener o.l. Samtidig oplever mange det som meget positivt, at de kan invitere en ven eller et familiemedlem til middag i beboerkøkkenet, da gæster ellers ikke har adgang til fællesarealerne. Overvejelserne om at anvende køkkenet med henblik på botræning, er endnu ikke blevet implementeret. KNIVSTIKKERI Året 211 var desværre også det år, hvor en medarbejder blev udsat for drabsforsøg med en kniv af en psykisk syg beboer. Samme dag blev en anden medarbejder groft overfaldet af en beboer, som en udløber af episoden med knivstikket. Disse to episoder har for Lærkehøj betydet en diskussion om, hvilke borgere vi er i stand til at rumme, samt en øget fokus på konflikter og håndtering af disse i forhold til stærkt påvirkede eller psykisk syge borgere. Hele medarbejdergruppen samt vikarer har deltaget i et kursus vedrørende netop dette emne. I kølvandet på overfaldet er der desuden sat en udarbejdelse af nye procedurer i gang i Frederiksberg Kommune og hos Politiet i forhold til borgere, der bryder betingelserne for deres behandlingsdom. SKYBRUD Lærkehøj blev, som så mange andre, berørt af skybruddet d. 2 juli 211. Der trængte vand ind i kælderen, hvor vores computerservere står, men der gik heldigvis ikke vigtig data tabt. Vandet fik dog ødelagt vores interne net, og der var en del udfordringer i forhold til computer- og netværksproblemer i de efterfølgende måneder. Boksen der kontrollerer de TV-kanaler, der kan ses i huset, blev også vandskadet, hvilket efterfølgende betød, at beboerne samt Natvarmestuen i en længere periode måtte undvære en række kanaler. 12.

14 LærkEhøj I alt 85 pers LærkEhøj I TAL ALDER 3 2 Alder Betalingskommune 4 Frederiksberg Kommune Betalingskommune 15 Københavns Kommune 1 Frederiksberg Kommune 5 2, 2, Andre kommuner Københavns Kommune % 36% 13% 39% 39% 17, 48% 48% 2, Forsørgelsesg Uds Inte Egen Fam And Død 11 Krim Konta Lønin And Sygedag Psyk Uop Kær Aldersmæssigt Andre kommuner der sket et fald i andelen af yngre beboere på Lærkehøj. Andelen af unge Fordeling af kvinder 13% mellem år er over et par år faldet og mænd til en tredjedel. Dette skyldes bl.a. at der er blevet etableret Alternative Herbergspladser til denne aldersgruppe. Der har også været et fald i antallet af indskrivninger af beboere 2 i aldersgruppen årige. 8 1 Statsborgerskab STATSBORGERSKAB 89% Statsborgerskab 1 1 4% % 8 Mænd Selv Uds Natvarm Plan Kvinder 11 institution udenfor kom Ikke Dansk Socialforval Bort Statsborger i EU/Norden Alm. Efteh Anden institution udenfor kom Død Statsborger udenfor EU/Norden Dansk Statsborger i EU/Norden Statsborger udenfor EU/Norden Psyk. h Anden institution indenfo Tallene fra 211 har ikke ændret sig meget i forhold til de forrige år. Af de 8 forskellige beboere Familie/ der har boet på Lærkehøj i 211 er de 85 % danske statsborgere og kun 4 % er statsborgere i lande uden for EU/Norden. I alt I alt 13.

15 LærkEhøj Forsørgelsesgrundlag FORSØRGELSESGRUNDLAG Kontanthjælp Pension Ingen Lønindkomst Sygedagpenge 3% % Som det fremgår af tallene er hovedparten af beboernes forsørgelsesgrundlag kontanthjælp eller pension. Henvist fra Selvmøder Natvarmestuen titution udenfor kommunen Socialforvaltningen Alm. hospital titution udenfor kommunen FKRCl Psyk. hospital n institution indenfor amtet Familie/venner 1 16% 34% I alt 85 personer Udskrevet til Intet/gaden 17 Egen bolig 12 Familie/venner 8 Anden 11 boform 8 Død 5 11 indenfor Frederiksberg 4 Kriminalforsorgen

16 ETABLErEDE TILBUD pers an 1 pers Eritrea BOSTøTTEN Der er ansat 5 medarbejdere i Bostøtten. Bostøtten har lokaler på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Bostøtten yder hhv. 85 Bostøtte og 11 efterforsorg til tidligere beboere på hhv. Lindevangen og Lærkehøj og til borgere henvist fra Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter. I forbindelse med hjemløsestrategien er de Alternative Herbergspladser for unge, Særlige Ungdomsboliger og bofællesskabet Udsigten blevet forankret i Bostøtten. Herudover er bofællesskabet Terrassen blevet tilknyttet 5 Bostøtten pr. 1/ Bostøttens primære arbejdsfunktioner er at støtte den enkelte i at etablere sig i egen bolig, at hjælpe med at etablere, opretholde og koordinere kontakten til diverse private/offentlige instanser og at rådgive omkring økonomi. 4 6 Arbejdet foregår som udgangspunkt i brugerens hjem og efter brugerens behov for støtte/hjælp. Der er pt. indskrevet 49 borgere i Bostøttens regi. NATVArMESTUEN Natvarmestuen har i 211 været velbesøgt og der har været en god gennemstrømning af forskellige borgere. Vi har igen i år haft åbent alle årets dage og har fastholdt Natvarmestuens sædvanlige høje standard for imødekommenhed, støtte og service gennem hele året. Vi har i 211 valgt at udvide det faste antal overnatningspladser i Natvarmestuen med yderligere en soveplads, så vi nu kan tilbyde overnatning til 13 borgere. Januar Februar Marts 66 April Maj Juni 46 Juli 546 August September Oktober November December Antal bruger Der har været 6154 besøg i 211 Det er et gennemsnit på knap 17 brugere pr. nat. Kønsfordelingen har været at 94 % var mænd og 6 % var kvinder

17 ETABLErEDE TILBUD Vi har fra tidligere år erfaring for, at de kolde vintermåneder er svære for brugerne af Natvarmestuen, hvorfor vi igen i år besluttede at ansøge om ekstra midler fra Socialministeriets pulje Overnatningspladser til hjemløse i vintermånederne. Vi fik bevilliget penge til ekstra personale, indkøb af sækkestole, tæpper ol. samt til driften af det udvidede tilbud. Vi kunne dermed udvide Natvarmestuens pladser fra det normale maksimum på 13 sovepladser til mellem pladser fra december 211 til 31. marts 212. Den udvidede åbningstid og udvidelsen af antallet af pladser i vintermånederne i starten og slutningen af 211 har en naturlig indflydelse på antallet af brugere i Natvarmestuen jævnfør statistikken indsat herover. Antal besøgende i den udvidede åbningstid i januar, februar, marts og december (13-31 dec) 211 udgjorde 1495, hvilket var et gennemsnit på knap 14 brugere pr aften i den udvidede åbningstid. Natvarmestuen og Projektet/ Carpe Diem arbejder tæt sammen i samme lokaler med samme brugergruppe men på forskellige tider af døgnet. ProJektet / CarPe diem Lærkehøjs FA2 Projekt blev planmæssigt afsluttet 31. maj 211, men vi har haft mulighed for at videreføre Projektets aktiviteter og tilbud under Hjemløseplanen. I den forbindelse fik Projektet et nyt navn og hedder nu Carpe Diem. Carpe Diem henvender sig fortsat til alle indenfor hjemløse- eller funktionelt hjemløse-området uagtet kulturelle og sproglige baggrunde, misbrugsformer, køn, alder, registreringskommune, mennesker med og uden offentlig forsørgelse, samt er henvendt til borgere med massive psykiske og/eller sociale problemstillinger. Alle borgere der benytter eller har benyttet Lærkehøjs Natvarmestue, har mulighed for, at få et tilbud om støtte og hjælp. Aktiviteterne under projektet fungerer bl.a. som fødekæde til Akutboligerne under hjemløseplanen og forbinder dermed Natvarmestuens tilbud med Akutboligerne. Carpe Diems aktiviteter indgår derudover i naturligt samspil med hjemløseplanens øvrige initiativer. Året i Carpe Diem har som altid budt på mange forskellige oplevelser, udfordringer og indsatsområder for derved at kunne støtte og vejlede borgerne bedst muligt. 16.

18 ETABLErEDE TILBUD Samarbejdet med Frederiksberg Kommune omkring borgere der har taget ophold i Natvarmestuen på Frederiksberg (læs: Lærkehøj) om den enkelte borgers ret til socialhjælp fra Frederiksberg (opholds) Kommune har været debatteret i årets løb. Loven bliver nu forvaltet korrekt, hvilket har stor betydning for vores målgruppes retssikkerhed og i forhold til, at borgeren kan genfinde troen på, at systemet er til for at hjælpe og støtte borgeren. Der er et godt samarbejde med Frederiksberg samt andre Kommuner om vores fælles brugere, og Carpe Diems medarbejdere er gode til at overskride kommunegrænserne med brugerne, så den enkelte får den mangeartede støtte, der er nødvendig. Det vil sige, at brugeren tilbydes følgeskab til fx Københavns Kommunes forskellige afdelinger, og omvendt kommer der forskellige fagpersoner til Lærkehøj/brugeren, når det er nødvendigt. Alt selvfølgelig efter aftale og i samarbejde med brugeren. Nogle brugere vil kun have en fra Carpe Diem, som følger dem til de steder, de er tvunget til at tage til, andre er glade for et sammensat tilbud om støtte, så flere personer/relationer/faggrupper er ind over. Dette er en styrke, og det gør, atder ved den første kontakt med de brugere, der er lidt skeptiske, kan berettes om erfaringer med godt samarbejde med henblik på at opnå, hvad brugeren ønsker og har behov for. Der har i årets løb været arrangeret nogle udflugter til blandt andet Zoo og Tivoli, både på tomandshånd og i gruppe på 7-1 stk. Disse ture er altid givtige både for brugere og personale. Vi har været i Den Gamle By i Aarhus, hvor vi overnattede på campingplads og hvor alt planlægning foregik mellem brugere og personale, herunder indkøb og madlavning. Et rigtig godt pusterum, hvor tilbagemeldingerne efterfølgende var i top, og hvor sammenholdet og respekten blandt brugerne blev styrket. Der er afholdt grill, brunch, påske- og julefrokoster, banko og filmfremvisning i NV, hvor både personale og brugere har pyntet og lavet forberedelserne i fællesskab. Dette har nok været det bedste, idet selve rummet det afholdes i, og relationerne mellem bruger/personale og bruger/bruger bliver sat på en positiv prøve, og bliver ændret ret væsentligt. Det er tydeligt, at afbrækket i hverdagen betyder noget, men også det at fortage sig noget så normalt som at pynte, købe ind og lave mad sammen i de vante omgivelser, men uden for åbningstid, ændrer lidt på selvopfattelsen, og styrker bevidstheden i forhold til at kunne se andre muligheder for sit liv. Nogen gange skal der ikke så meget til at rykke bevidstheden i retning af noget andet end den trummerum, man er kommet ind i som hjemløs. 17.

19 hjemløse STrATEGIEN HJEMLØSESTRATEGIENS FORMÅL: at nedbringe antallet af hjemløse, der sover på gaden at finde andre løsninger til unge end en plads på forsorgshjem at begrænse opholdstiden på forsorgshjem til 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne støtte. Frederiksberg Kommune indgår, som en del af i alt 8 kommuner, i Hjemløsestrategien og udfra den vedtog kommunalbestyrelsen i 29 en Hjemløseplan, som indebærer en række nye tilbud til hjemløseområdet. frederiksberg kommunes HJeMlØsePlan Hjemløseplanen indeholder bl.a. etablering af nye tilbud, som indbefatter møblerede Akutboliger og Alternative Herbergspladser, umøblerede Særboliger og Særlige Ungdomsboliger. Der er tilknyttet bostøtte til boligtilbuddene. Der er derudover etableret en opsøgende og kontaktskabende indsats, afprøvning af Udredning og Plan og et bofællesskab for borgere, der har haft tilknytning til Lærkehøj. Hele fundamentet for hjemløsestrategien er, at tilbuddene bakkes op af flere midler til personale og udvikling af nye metoder i arbejdet. Alle hjemløse, som kommer til at nyde godt af Hjemløseplanens tilbud, vil således blive hjulpet på vej via den indsats, som passer bedst til den enkeltes livssituation og funktionsniveau. Implementeringen foregår løbende i årene og er i perioden støttet af midler fra Hjemløsestrategien. Perioden er udvidet med otte måneder frem til 31. august 213. I Frederiksberg Kommune er det besluttet, at Hjemløsestrategien bliver udmøntet af henholdsvis Lindevangen / Lærkehøj og kommunens Gadeplansindsats. Lærkehøj har ansvaret for Akutboliger for gadesovere og implementeringen af Udredning og Plan på Lærkehøj. Derudover er der et tæt samarbejde med det kommunale Hjemløseteam under SKP ordningen om Særboligerne til voksne over 25 samt Akutboligerne. Lindevangen har ansvaret for de Alternative Herbergspladser for unge og de Særlige Ungdomsboliger for unge samt Bofællesskabet Udsigten. De differentierede bo- og støttetilbud sigter mod, at borgeren oplever øget selvværd, forbedrede sociale relationer samt kompetencer til at leve og føle sig hjemme i egen bolig. På lang sigt er målet at opnå et mere stabilt og værdigt liv, og at opnå og fastholde en permanent boligsituation. For en uddybning af Frederiksberg Kommunes Hjemløseplan se 18.

20 hjemløse STrATEGIEN HJeMlØsestrategIens MetodeUdvIklIng og afprøvning Hjemløsestrategiens metodeudvikling og afprøvning foregår i de nyoprettede boliger under Hjemløsestrategien, på herbergerne og på gadeplan. Derudover er vi i gang med at udvikle og beskrive en metode til det opsøgende- og kontaktskabende arbejde. Metodeudvikling kan beskrives som en proces, der starter fra bunden med at udvikle procedurer, arbejdsgange og indhold samt målsætninger. Processen foregår løbende med at udvikle tilgange og beskrivelser undervejs og har mere fokus på udvikling end evaluering af effekter. Metodeafprøvning kan beskrives som f.eks. afprøvning og tilpasning af en kendt og dokumenteret metode i en anden kontekst. Det er vigtigt at evaluere effekten af de enkelte metoder, som vi afprøver og udvikler under Hjemløsestrategien, og måle om metoderne virker. Om metoderne er virksomme i forhold til at opnå og fastholde en stabil boligsituation for den enkelte borger, og om metoderne er medvirkende til at afhjælpe og forebygge hjemløshed. Der måles både på individniveau og på den samlede indsats omkring de enkelte metoder. For en uddybning af metodernes formål og indhold se 19.

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Virksomhedsplan. Den selvejende institution. Lindevangen

Virksomhedsplan. Den selvejende institution. Lindevangen Virksomhedsplan 2014 Den selvejende institution Lindevangen Udarbejdet i juni 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Lærkehøj Gitte Jensen grafiraf.dk Eksskolens Trykkeri Lindevangs Allé 7 2000 Frederiksberg

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Evaluering af Lærkehøj - en 94-boform for hjemløse med misbrug

Evaluering af Lærkehøj - en 94-boform for hjemløse med misbrug Evaluering af Lærkehøj - en 94-boform for hjemløse med misbrug September 2005 Finn Kenneth Hansen og Marianne Malmgren CASA Evaluering af Lærkehøj - en 94-boform for hjemløse med misbrug September 2005

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor?

Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor? Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor? Denne artikel giver et indblik i de forhindringer der møder en hjemløs, som i forvejen har det svært, når vedkommende har besluttet sig for at finde et sted

Læs mere

Lærkehøj - et herberg for hjemløse

Lærkehøj - et herberg for hjemløse Lærkehøj - et herberg for hjemløse Rapport 1 Resumé og opmærksomhedspunkter November 2003 Finn Kenneth Hansen og Claus B. Olsen CASA Lærkehøj - et herberg for hjemløse Rapport 1 Resumé og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af

Læs mere

I perioden april december 2009 har Jobcenter Faxe visiteret 70 deltagere til projektet. Af disse er 34 startet i uddannelse og 6 er kommet i arbejde.

I perioden april december 2009 har Jobcenter Faxe visiteret 70 deltagere til projektet. Af disse er 34 startet i uddannelse og 6 er kommet i arbejde. A k t i e s e l s k a b e t Naesborg w w w. n a e s b o r g. d k Ringstedgade 24-26, 2. 4700 Næstved Tlf.: 55774466, Fax: 55774467 E-mail: naesborg@naesborg.dk 9. februar 2010 Kort evaluering af projektet

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139.

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139. Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jfr. servicelovens 109 jfr. 139... 2 Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

FOKA. Frederiksbergs Opsøgende & Kontaktskabende Arbejde

FOKA. Frederiksbergs Opsøgende & Kontaktskabende Arbejde FOKA Frederiksbergs Opsøgende & Kontaktskabende Arbejde Frederiksberg, juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FOKA - Frederiksbergs Opsøgende og Kontaktskabende Arbejde... 3 1.1 Målsætninger for rapporten...

Læs mere

Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter

Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter "Målgruppen for Sundhedshotellet er de 55+ årige borgere i Aarhus Kommune, som har behov for et rekreativt, sundhedsfremmende og rehabiliterende

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere