HERBERGERNE PÅ FREDERIKSBERG. virksomhedsplan LINDEVANGEN & LÆRKEHØJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERBERGERNE PÅ FREDERIKSBERG. virksomhedsplan LINDEVANGEN & LÆRKEHØJ"

Transkript

1 212 HERBERGERNE PÅ FREDERIKSBERG virksomhedsplan LINDEVANGEN & LÆRKEHØJ

2 INDhOLD INDLEDNING 2 LINDEVANGEN OG LærkEhøj I TAL 3 Belægningsprocenter 3 Betalings kommune 4 Fordeling af mænd og kvinder 5 Udskrivninger 5 LINDEVANGEN 7 Indledning 7 Lindevangens Beboerråd 7 Værkstedet 8 Bofællesskabet Terrassen 8 Alder 9 Statsborgerskab 9 Forsørgelsesgrundlag 1 LærkEhøj 11 Skitur 11 Sociale aktiviteter 11 Træningsaktiviteter 12 Beboerkøkkenet 12 Knivstikkeri 12 Skybrud 12 Alder 13 Statsborgerskab 13 Forsørgelsesgrundlag 14 ETABLErEDE TILBUD 15 Bostøtten 15 Natvarmestuen 15 Projektet/ Carpe Diem 16 hjemløsestrategien 18 Alternative herbergspladser 2 Særlige ungdomsboliger 23 Bofællesskabet Udsigten 23 Akutboliger 24 SærLIGE UDFOrDrINGEr 27

3 INDLEDNING Siden 197 har den selvejende institution Lindevangen i samarbejde med Frederiksberg Kommune drevet herberget Lindevangen og siden 22 herberget Lærkehøj. Der er udfærdiget 2 driftsoverenskomster mellem Frederiksberg Kommune og Den selvejende institution Lindevangen. Boformerne er tilknyttet KFUKs sociale arbejde, som ejer bygningerne. Der er indgået én Fokusaftale for mellem Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune og forstanderen for Lindevangen og Lærkehøj. Det samlede tilbud består af: LINDEVANGEN Herberg med 26 pladser heraf 1 akutplads Bofællesskabet Terrassen med 5 pladser Bofællesskabet Udsigten med 4 pladser Bostøtten et efterværnstilbud, som støtter borgeren i egen bolig 7 alternative herbergspladser til unge mellem år 1 Særlige Ungdomsboliger til unge mellem år Værkstedstilbud med op til 7 pladser. LærkEhøj Herberg med 26 pladser Natvarmestue med 13 sovepladser Carpe Diem Projektet - et tilbud til Natvarmestuebrugere 7 akutboliger til gadesovere i samarbejde med kommunens Gadeplansindsats 1 særboliger til gadesovere i samarbejde med kommunens Gadeplansindsats. OPGAVEN OG MÅLSæTNING Opgaven er at medvirke til at løse Frederiksberg Kommunens hjemløseproblem herunder at give midlertidigt eller længerevarende ophold til hjemløse og til særligt socialt udsatte grupper, såsom mennesker med misbrug og / eller psykiske lidelser. Det samlede tilbud drives efter Servicelovens 11. OrGANISATION Lindevangen og Lærkehøj har fælles bestyrelse, fælles forstander, et fælles MED-udvalg og begge boformer har et beboerråd. BESTYrELSE Den selvejende institution Lindevangen ledes af en bestyrelse bestående af mellem 5-7 medlemmer, heraf et medlem med særlig faglig ekspertise inden for institutionens arbejde. Der stilles 1 bestyrelsesplads til rådighed for Kommunen, såfremt denne måtte ønske at benytte denne plads. Endvidere deltager boformernes forstander, de 2 daglige ledere og 2 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsesmøderne, som afholdes minimum 4 gange om året. 2.

4 Alm. hospital 3% nvist fra 88% 16% t 85 personer Norden nfor EU/Norden I alt 85 personer Udskrevet til 3 Egen bolig 19 Anden 11 boform 13 Intet/gaden 9 Familie/venner 8 Værelse 3 LINDEVAGEN OG LærkEhøj I TAL FAKTA BOX Fremlejemål 2 1 LINDEVANGEN Udlandet Der har været 85 beboere i 211, hvoraf de 6 har været Kriminalforsorgen 1 Psyk. hospital gengangere, så der har boet 1 79 forskellige personer. Derudover har der været 26 1 børn. Der har været 59 udskrivninger. Heraf har været 3 beboere der har været udskrevet 2 gange. 34% I alt 59 personer 2 BELÆGNINGSPROCENTER 1 8 Udskrevet til 6 Intet/gaden 17 Egen bolig 12 4 Familie/venner 8 Anden 11 boform 8 Død indenfor Frederiksberg 4 for EU Kriminalforsorgen Psyk. hospital 2 Uoplyst 2 Kæreste LÆRKEHØJ Der har været 92 beboere i 211, hvoraf de 12 har været gengangere, så der har boet 8 forskellige personer. Der har været 66 udskrivninger. Heraf har været 5 beboere der har været udskrevet 2 gange. Udskrivningsårsag Planlagt 39 Ikke planlagt 14 Efter udeblivelse 3 Bortvist I alt 66 personer I alt 57 personer LINDEVANGEN 97% 98% 98% Både Lindevangen og Lærkehøj har en belægningsprocent meget tæt på de 1 % % 6% LærkEhøj Begge boformer får rigtig mange henvendelser fra hjemløse borgere, og har dagligt måtte afvise 2-3 personer, som vi forsøger at henvise til andre herberger i hovedstadsregionen % 99% 99% 9 98% Udskrivningsårsag Planlagt 26 Ikke planlagt 3 19 Bortvist 1 Efter udeblivelse Død 5 3. I alt 66 personer

5 Fordeling af kvinder og mænd Fordeling af kvinder og mænd 69% 1 89% LINDEVANGEN BETALINGSKOMMUNER Betalingskommune Frederiksberg Kommune Københavns Kommune 2, 2, 2, Andre kommuner Lønindkomst I alt 85 personer Sygedagpenge Udskrevet til 1 LINDEVAGEN Egen bolig Mænd OG LærkEhøj I TAL Anden 11 boform Kvinder Intet/gaden Henvist fra Familie/venner Værelse Mænd Selvmøder Fremlejemål Natvarmestuen Udlandet Kvinder 11 institution udenfor kommunen Kriminalforsorgen Socialforvaltningen Psyk. hospital 1 Alm. hospital Anden institution udenfor kommunen FKRCl Psyk. hospital 88% I alt 59 personer Anden institution indenfor amtet Familie/venner Udskrivningsårsag Planlagt I alt 85 personer 3 Ikke planlagt 1 Efter udeblivelse 3 Bortvist 2 I alt 57 personer I lighed Statsborgerskab med tidligere år er det primært Frederiksbergborgere som bliver indskrevet på Lindevangen. 1 38% LærkEhøj BETALINGSKOMMUNER Betalingskommune 6% Frederiksberg Fødeland Kommune 4% Københavns Kommune Andre 4% kommuner 56% 56% 13% Dansk Statsborger EU/Norden Statsborger udenfor EU/Norden % % Dansk 2 Statsborger EU Statsborger udenfor EU Udskrevet til Intet/gaden 97% 98% 98% Egen 1 bolig 99 Familie/venner Anden 11 bo Død 11 indenfor F Kriminalforsorg Psyk. hospital Uoplyst Kæreste I alt 66 persone Forsørgelsesgrundlag Statsborgerskab Kontanthjælp 5 Lønindkomst 1 Kontanthjælp/besk.gdt Pension Sygedagpenge 1 4% SU Integrationsydelse 8 6% 1 8% Dansk Der er fortsat en stor søgning af udenbysborgere til Lærkehøj, og af de 92 borgere, der har været indskrevet i 211, er over halvdelen kommet fra andre kommuner. 7% Statsborger i EU/Norden Statsborger udenfor EU/Norden Arbejdsløshedsdagpenge Udskrivnings Planlagt Ikke planlagt Bortvist Efter udeblivel Død I alt 66 persone 4.

6 institution indenfor amtet Arbejdsformidling Psyk. hospital Misbrugscenter 2, 2, Alm. hospital 17, 3% 13% , LINDEVAGEN OG LærkEhøj I TAL forvaltningen forvaltningen Selvmøder ndenfor Selvmøder amtet indenfor ejdsformidling amtet ejdsformidling Psyk. hospital Psyk. hospital isbrugscenter isbrugscenter Alm. hospital Alm. hospital 88% 88% LINDEVANGEN Fordeling af kvinder og mænd 3 Udskrevet til 69% Mænd Egen bolig Mænd 89% Anden 11 Kvinder boform Kvinder Intet/gaden Familie/venner 11 instit Værelse Fremlejemål Anden instit 79 forskellige personer 8 forskellige personer Udlandet Kriminalforsorgen Henvist fra Psyk. hospital Anden Som Henvist i de foregående fra år har hovedparten af de indskrevne været mænd. Kønsfordelingen på Lindevangen Betalingskommune ligner fordelingen på landsplan. Frederiksberg Kommune UdskrIvnInger 3 LærkEhøj Fordeling af kvinder og mænd Københavns Kommune 211 har været et særdeles udfordrende år i forhold til at indstille borgere til egen bolig via Frederiksberg Udskrivningsårsag kommune. 3% Planlagt 39 Frederiksberg Andre Kommunes kommuner Særlige Boligvisitatonsudvalg blev i en længere periode sat i dvale, Ikke planlagt da der 14 stort set ikke 3% har været nogen boliger at anvise. Efter udeblivelse 3 Dette visitstionsudvalg har ellers givet 2 en mulighed 4 for, at nogle 6 af Lindevangens 8 1og Lærkehøjs Bortvist beboere, 2 som har massive fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger, er blevet anvist en bolig i kommunen. Det har betydet, at færre er blevet skrevet op, og at de, der er blevet godkendt, har måttet I alt vente 57 personer meget Statsborgerskab lang tid, før de er 1 blevet tildelt en 2 bolig Betalingskommune I alt 85 personer 56% Dansk LINDEVANGEN 38% Statsborger Frederiksberg EU/Norden Kommune 48% UDSKREVET Udskrevet TIL til Statsborger udenfor EU/Norden 97% 98% 98% 1 99% 1 Egen Udskrevet bolig til 19 De fleste af de 19, der blev udskrevet til egen bolig, Københavns Kommune 39% Anden 6% Egen bolig 11 boform var børnefamilier, som har 8fået anvist husvildeboliger Intet/gaden Anden 11 boform 13 9 gennem Frederiksberg kommune. Familie/venner Fødeland Andre kommuner Intet/gaden % Værelse Familie/venner 4% 38 8 af de beboere, der flyttede til anden 11 boform Fremlejemål 4 Værelse 23 var unge, som flyttede ud i Lindevangens Alternative Udlandet Fremlejemål 56% 2 Herbergspladser og 5 andre flyttede i bofællesskabet Dansk Kriminalforsorgen 2 Udlandet 1 Terrassen. 4% Statsborger 2 EU Psyk. Kriminalforsorgen hospital 1 Statsborgerskab Statsborger udenfor EU Psyk. hospital 1 9 beboere blev udskrevet til gaden eller intet. Det handler primært om beboere som forsvinder ; 1 bliver væk, er indsat i varetægt eller lign. Der er også Dansk beboere, der bliver udskrevet pga. manglende logibetaling, manglende samarbejde eller Statsborger overtrædelse i EU/Norden Forsørgelsesgrundlag I alt 59 personer Kontanthjælp 5 I alt 59 personer af de almindelige husregler. Statsborger udenfor EU/No Lønindkomst 1 Kontanthjælp/besk.gdt 1 Udskrivningsårsag Pension 8% 5. Planlagt Sygedagpenge Udskrivningsårsag 39 7% SU 6% Ikke Planlagt planlagt % 1 47% 88% 47% I alt 85 personer I alt 85 personer I alt 59 personer

7 I alt 85 personer I alt 85 personer LINDEVAGEN OG LærkEhøj I TAL LærkEhøj UDSKREVET Udskrevet TIL til Intet/gaden 17 Egen Udskrevet bolig til 12 Familie/venner Intet/gaden 8 17 Anden Egen 11 bolig boform 8 12 Død Familie/venner Anden indenfor 11 Frederiksberg boform 4 8 Kriminalforsorgen Død indenfor Frederiksberg 3 4 Psyk. Kriminalforsorgen hospital 2 4 Uoplyst 2 3 Kæreste Psyk. hospital 1 2 Uoplyst 2 Kæreste % 99% 99% % 99% 99% I alt 66 personer I alt 66 personer I 211 blev der i alt udskrevet 66 personer på Lærkehøj. 5 af disse personer er blevet udskrevet 2 gange i løbet af året. Det er nøjagtig det samme antal udskrivninger som i 21. Udskrivningsårsag Der Planlagt er 26 Ikke Udskrivningsårsag 2 beboere, som har været indskrevet under 1 måned og 5 beboere som har været indskrevet over 1 år. Den planlagt længste indskrivning har været 19 på knap 2½ år. I gennemsnit har beboerne boet på Lærkehøj i lidt Bortvist Planlagt 1 26 under 5 måneder (145 dage), hvilket er det samme som året før. Efter Ikke udeblivelse planlagt 6 19 Død Bortvist 5 1 Der er 13 personer, som er flyttet til andre 11 boformer, 4 af dem er flyttet videre i vores Akutboliger og Efter udeblivelse 6 de resterende Død 9 til 11 boformer i andre kommuner. 5 I alt 66 personer Mest bemærkelsesværdigt er dog uden tvivl, at Lærkehøj har haft hele 5 dødsfald i løbet af 211. En voldsom I alt 66 personer stigning i forhold til tidligere år. 6.

8 LINDEVANGEN Indledning Lindevangen havde i voksne og 26 børn boende. Beboergruppen spænder over alle aldersgrupper, fra nyfødte til pensionister, ligesom det er et hus med mange nationaliteter. Det kræver en stor grad af tolerence hos såvel beboere som medarbejdere, en udfordring vi er opmærksomme på. Det er dog vores opfattelse, at det generelt fungerer rigtigt fint. Lindevangen arrangerede i 211 meget forskellige ture for beboerne. Der var 2 vandreture i Sverige hvor det var de unge og friske der var ude og vandre og overnattede under primitive forhold. I børnenes skolesommerferie blev der arrangeret en miniferie for kvinderne med børn på Lalandia. Alle meget vellykkede ture. I eftersommeren blev der afholdt en sommerfest for alle i huset. En sommerfest som alle bidrog til blev en stor succes. Fabelagtig skøn somalisk middag lavet af husets kvinder, spil i haven, sang og musikunderholdning af både børn og voksne. Det store skybrud i juli over København og Frederiksberg gav desværre også Lindevangen store udfordringer. Hele Lindevangens underetage stod under vand, hvilket betød at husets Værksted blev totaltskadet og har været igennem en længere varende renovering. Kommunikationssystemet gik helt ned og medførte at Lindevangen i over en måned kun havde en mobil linje og intet netværk. Lindevangens Beboerråd Beboerrådet har i løbet af 211haft fokus på at sørge for at optimere udbyttet af at deltage i de månedlige husmøder, hvor samtlige beboere er inviteret. Resultatet er blevet, at en udefrakommende eller en gæst fra huset fortæller om relevante emner. Der har f.eks. været en underviser fra AMU-centret, som afholdt et kort kursus i hygiejne og dens betydning i køkkener og badeværelser. Torben Kjær, som selv har oplevet at blive arbejdsløs efter mange års fast tilknytning til arbejdsmarkedet, har præsenteret beboerne for hvordan, han selv har oplevet nedturen og primært hvordan man kan overleve og udvikle sig til trods. En forhenværende beboer på Lindevangen har fortalt om sit liv som misbruger, hvordan han kom videre og om sit ønske om at starte et netværk for forhenværende beboere på Lindevangen. SAND (hjemløses interesseorganisation) har orienteret om lovgivning, som er relevant for hjemløse og om deres tilbud i øvrigt. Listen er lang. Beboerrådet har i det hele taget været meget aktive omkring praktiske tiltag og aktiviteter i huset. 7.

9 LINDEVANGEN Værkstedet Der har været ekstra store udfordringer på værkstedet i år, da skybruddet i juli medførte vandskader i alle kælderlokaler, deriblandt snedkerværkstedet og et stort møderum, som begge endte med at skulle totalrenoveres. I 211 har der været ansat 8 personer, 7 mænd og 1 kvinde i alderen 31 til 53, i virksomhedspraktik på Værkstedet - de resterende var arbejdsledige borgere fra Frederiksberg kommune. Alle praktikanter har bidraget til løsningen af værkstedets opgaver under hensyntagen til den individuelle afklaringsproces. Næsten alle i praktikken har haft andre væsentlige problematikker end arbejdsløshed. Eksempelvis fysiske og og psykiske lidelser, misbrug, meget langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet og manglende netværk. Det er vores erfaring, at vi gennem det tætte samarbejde, vi har omkring løsning af opgaverne på værkstedet og i huset, udvikler et naturligt tillidsforhold, der har vist sig meget gavnligt for afklaringen omkring arbejdsevne og nødvendige tiltag fremover. Det har også været positivt at se at der opstår nye relationer og netværk blandt virksomhedspraktikanterne - et netværk der også bidrager til personlig udvikling. I det forgangne år har vi haft et tæt samarbejde med Jobcenteret og sagsbehandlere på F86, HKI instituttet mfl. Bofællesskabet Terrassen Januar 211 overgik Terrassen til Bostøtten. Der har boet 9 forskellige beboere siden januar 211. Beboerne, som alle kommer fra Lindevangen, har været vurderet til at have et mindre behov for støtte end de øvrige beboere på boformen. I 211 har nogle af beboernes ophold været af længerevarende karakter. Bl.a. har det vist sig, at disse beboere havde/har større udfordringer end først antaget. Der er to medarbejdere fra Bostøtten tilknyttet Terrassen. De fungerer til dels som kontaktperson for den enkelte beboer, men arbejder også med hele gruppen. 8.

10 5 69% Fordeling af kvinder og mænd LINDEVANGEN I TAL Mænd Kvinder Misbrugscenter Alm. hospital LINDEVANGEN Ege And Inte Fam Væ Fre Henvis Ud Fødeland Frederiksberg Over halvdelen Kommune af Lindevangens beboere er danske statsborgere og en mindre gruppe 6 er 88% I alt 59 statsborgere i EU/Norden. 4% 4% 4 38 % er statsborgere i lande udenfor Norden/EU og denne gruppe beboere har ofte andre Københavns Kommune 4 udfordringer i deres liv end Lindevangens 56% øvrige beboere. Det handler bl.a. om de sproglige barriere de møder og at de i mange 56% tilfælde Dansk har en meget ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. 2 Udskr 4% Statsborger Dansk EU 2 Planlag 4% Andre kommuner Statsborger Statsborger udenfor EU Ikke pla 2 Statsborger udenfor EU Efter ud Bortvis Forsørgelsesgrundlag I alt 57 Kontanthjælp 1 I alt 85 personer 3 Udskrevet til ALDER Alder Egen bolig Mænd Krim 69% Anden 11 boform 3 28% Psy Kvinder Intet/gaden 2 Socialforvaltningen 25 Familie/venner And 2 Betalingskommune Værelse Selvmøder 2 94 institution indenfor Fremlejemål amtet Arbejdsformidling Udlandet 15 13% Frederiksberg Kommune 1 Psyk. Kriminalforsorgen 88% hospital I al 1 Psyk. hospital 3 Misbrugscenter Betalingskommune 5 Københavns Kommune Alm. hospital Frederiksberg Kommune 88% I alt 59 personer Ud Vi sætter pris på, at Lindevangen kan rumme mange forskellige aldersgrupper. Pla Andre kommuner Københavns Kommune Ikk Når Fordeling det er sagt, af er det kvinder dog meget og mænd bekymrende, at der gennem de sidste 2 år har været en stigning I alt Udskrivningsårsag Efte 85 i aldersgruppen 18 til 25 år. I 211 udgjorde denne gruppe 28 %, hvor den i 29 udgjorde 18 % Planlagt 1 Bor Stigningen Andre kommuner sket i den periode, hvor 3 der er blevet etableret 7 Alternative Herbergspladser under Ikke planlagt Hjemløsestrategien og det giver et tydeligt billede af, at der er sket en markant stigning af hjemløse Efter udeblivelse Udskr unge på Frederiksberg. I al Statsborgerskab Bortvist Egen b Mænd 69% Anden I alt 57 personer Statsborgerskab STATSBORGERSKAB Kvinder Intet/g Familie Værelse 56% Dansk Fremle 38% 56% Dansk Statsborger EU/Norden Udland 38% Statsborger EU/Norden Krimina Statsborger udenfor EU/Norden 1 97% Statsborger udenfor EU/Norden 1 97% 98% 98% Psyk. ho 1 Betalingskommune 6% 6% Ud

11 Fødeland 6 4% 4 4% 56% Dansk Statsborger EU Statsborger udenfor EU LINDEVANGEN FORSØRGELSESGRUNDLAG Forsørgelsesgrundlag Kontanthjælp Lønindkomst Kontanthjælp/besk.gdt Pension Sygedagpenge SU Integrationsydelse Arbejdsløshedsdagpenge 6% 1 1 8% 7% Lidt over halvdelen af Lindevangens beboere modtager kontanthjælp, og for de unge, som er på den reducerede kontanthjælpstakst, har det den alvorlige konsekvens, at det vanskeliggør muligheden for at finde et sted at bo, da deres økonomi ikke matcher den udgift det koster at fremleje et værelse, dele lejlighed eller lignende. 1.

12 lærkehøj LÆRKEHØJ SKITUR I begyndelsen af februar 211 arrangerede Lærkehøj en skitur til Sälen i Sverige. I turen deltog 6 borgere (3 fra Herberget og 3 fra Varmestuen), samt 4 ansatte. Den strakte sig over 5 dage, og foregik med 2 lejebiler fra Helsingborg til Sälen og tilbage igen. Både beboere, brugere og personale gav efterfølgende udtryk for at turen havde været en kæmpe succes. Den blev afviklet praktisk talt uden nogen problemer, og det var en god mulighed for personalet at se borgerne i et andet miljø end det vante, og derigennem opnå en bedre kontakt til dem. Samtidig gav det vores beboere en mulighed for at deltage aktivt i planlægningen og føle et ansvar for de beslutninger der blev truffet i forbindelse med arrangementet. Det var også en chance for at udfolde sig i en mere fysisk grad, end den som Lærkehøj på dette tidspunkt hidtil havde kunnet tilbyde. SOCIALE AKTIVITETER I løbet af 211 har der været en del sociale aktiviteter på Lærkehøj. Det blev besluttet at indkøbe et nyt billardbord, et ønske der længe havde været ytret blandt beboerne, da det gamle var i dårlig stand. Det nye bord har været med til at løfte stemningen på fællesarealet i positiv retning, og langt flere søger nu op end tidligere for at udfordre hinanden til et spil kegler, eller blot hygge blandt dem der spiller. Computerrummet på 3.sal er desuden blevet udvidet til også at fungere som hobbyrum, hvor det er muligt at male, sy o.l. Fodbold- og håndbold-tvaftener på fællesarealet på 3. sal har også været en tilbagevendende begivenhed. Husets projektor er blevet benyttet, så de interesserede har kunnet følge med i Champions League og EM håndbold på storskærm. Lærkehøj har i 211 anskaffet sig et gruppekort til Zoologisk Have, som beboere har mulighed for at låne. Det har været en succes, især fordi beboerne har haft muligheden for at invitere familie eller venner med i Zoo. Af andre sociale aktiviteter har der bl.a. været arrangeret fisketure, både endagsture med fiskekutter og ved stranden med overnatning, biografture og tøseture, hvor husets kvindelige beboere fik mulighed for at blive forkælet lidt. Ofte er det beboerne selv, der tager initiativet til at arrangere udflugter i fællesskab, både med henblik på omkostninger og logistik. 11.

13 lærkehøj TRÆNINGSAKTIVITETER I 211 lykkedes det også at få Lærkehøjs træningslokale op at køre igen. Efter at træningsudstyr og maskiner havde stået ubrugt hen i en periode, blev der indrettet et nyt træningsrum i kælderen. Siden da er det blevet til fællestræning, i samarbejde med en medarbejder, ca. 2 gange om ugen for de, der har været interesserede. Dette har været et tilbud som flere af Herbergets beboere har benyttet sig af. Den øgede fokus på fysiske aktiviteter har også givet sig til udtryk i form af udflugter til svømmehallen, cykelture og en enkelt udflugt til en klatrevæg. Lidt fodboldtræning blev også prioriteret i 211. I den forbindelse blev der også arrangeret en fodboldkamp mellem Lærkehøjs beboere og ansatte, som beboerne vandt knebent. BEBOERKØKKENET Beboerkøkkenet er fortsat en succes, selvom det som oftest er den samme gruppe af beboere, der benytter det. Det blev brugt næsten dagligt i løbet af 211, ofte flere gange om dagen, da beboerne har mulighed for at booke køkkenet på forskellige tidsrum af dagen. Køkkenet er ligeledes blevet brugt til enkelte fællesspisninger i forbindelse med fødselsdage, julebagning, billard-aftener o.l. Samtidig oplever mange det som meget positivt, at de kan invitere en ven eller et familiemedlem til middag i beboerkøkkenet, da gæster ellers ikke har adgang til fællesarealerne. Overvejelserne om at anvende køkkenet med henblik på botræning, er endnu ikke blevet implementeret. KNIVSTIKKERI Året 211 var desværre også det år, hvor en medarbejder blev udsat for drabsforsøg med en kniv af en psykisk syg beboer. Samme dag blev en anden medarbejder groft overfaldet af en beboer, som en udløber af episoden med knivstikket. Disse to episoder har for Lærkehøj betydet en diskussion om, hvilke borgere vi er i stand til at rumme, samt en øget fokus på konflikter og håndtering af disse i forhold til stærkt påvirkede eller psykisk syge borgere. Hele medarbejdergruppen samt vikarer har deltaget i et kursus vedrørende netop dette emne. I kølvandet på overfaldet er der desuden sat en udarbejdelse af nye procedurer i gang i Frederiksberg Kommune og hos Politiet i forhold til borgere, der bryder betingelserne for deres behandlingsdom. SKYBRUD Lærkehøj blev, som så mange andre, berørt af skybruddet d. 2 juli 211. Der trængte vand ind i kælderen, hvor vores computerservere står, men der gik heldigvis ikke vigtig data tabt. Vandet fik dog ødelagt vores interne net, og der var en del udfordringer i forhold til computer- og netværksproblemer i de efterfølgende måneder. Boksen der kontrollerer de TV-kanaler, der kan ses i huset, blev også vandskadet, hvilket efterfølgende betød, at beboerne samt Natvarmestuen i en længere periode måtte undvære en række kanaler. 12.

14 LærkEhøj I alt 85 pers LærkEhøj I TAL ALDER 3 2 Alder Betalingskommune 4 Frederiksberg Kommune Betalingskommune 15 Københavns Kommune 1 Frederiksberg Kommune 5 2, 2, Andre kommuner Københavns Kommune % 36% 13% 39% 39% 17, 48% 48% 2, Forsørgelsesg Uds Inte Egen Fam And Død 11 Krim Konta Lønin And Sygedag Psyk Uop Kær Aldersmæssigt Andre kommuner der sket et fald i andelen af yngre beboere på Lærkehøj. Andelen af unge Fordeling af kvinder 13% mellem år er over et par år faldet og mænd til en tredjedel. Dette skyldes bl.a. at der er blevet etableret Alternative Herbergspladser til denne aldersgruppe. Der har også været et fald i antallet af indskrivninger af beboere 2 i aldersgruppen årige. 8 1 Statsborgerskab STATSBORGERSKAB 89% Statsborgerskab 1 1 4% % 8 Mænd Selv Uds Natvarm Plan Kvinder 11 institution udenfor kom Ikke Dansk Socialforval Bort Statsborger i EU/Norden Alm. Efteh Anden institution udenfor kom Død Statsborger udenfor EU/Norden Dansk Statsborger i EU/Norden Statsborger udenfor EU/Norden Psyk. h Anden institution indenfo Tallene fra 211 har ikke ændret sig meget i forhold til de forrige år. Af de 8 forskellige beboere Familie/ der har boet på Lærkehøj i 211 er de 85 % danske statsborgere og kun 4 % er statsborgere i lande uden for EU/Norden. I alt I alt 13.

15 LærkEhøj Forsørgelsesgrundlag FORSØRGELSESGRUNDLAG Kontanthjælp Pension Ingen Lønindkomst Sygedagpenge 3% % Som det fremgår af tallene er hovedparten af beboernes forsørgelsesgrundlag kontanthjælp eller pension. Henvist fra Selvmøder Natvarmestuen titution udenfor kommunen Socialforvaltningen Alm. hospital titution udenfor kommunen FKRCl Psyk. hospital n institution indenfor amtet Familie/venner 1 16% 34% I alt 85 personer Udskrevet til Intet/gaden 17 Egen bolig 12 Familie/venner 8 Anden 11 boform 8 Død 5 11 indenfor Frederiksberg 4 Kriminalforsorgen

16 ETABLErEDE TILBUD pers an 1 pers Eritrea BOSTøTTEN Der er ansat 5 medarbejdere i Bostøtten. Bostøtten har lokaler på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Bostøtten yder hhv. 85 Bostøtte og 11 efterforsorg til tidligere beboere på hhv. Lindevangen og Lærkehøj og til borgere henvist fra Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter. I forbindelse med hjemløsestrategien er de Alternative Herbergspladser for unge, Særlige Ungdomsboliger og bofællesskabet Udsigten blevet forankret i Bostøtten. Herudover er bofællesskabet Terrassen blevet tilknyttet 5 Bostøtten pr. 1/ Bostøttens primære arbejdsfunktioner er at støtte den enkelte i at etablere sig i egen bolig, at hjælpe med at etablere, opretholde og koordinere kontakten til diverse private/offentlige instanser og at rådgive omkring økonomi. 4 6 Arbejdet foregår som udgangspunkt i brugerens hjem og efter brugerens behov for støtte/hjælp. Der er pt. indskrevet 49 borgere i Bostøttens regi. NATVArMESTUEN Natvarmestuen har i 211 været velbesøgt og der har været en god gennemstrømning af forskellige borgere. Vi har igen i år haft åbent alle årets dage og har fastholdt Natvarmestuens sædvanlige høje standard for imødekommenhed, støtte og service gennem hele året. Vi har i 211 valgt at udvide det faste antal overnatningspladser i Natvarmestuen med yderligere en soveplads, så vi nu kan tilbyde overnatning til 13 borgere. Januar Februar Marts 66 April Maj Juni 46 Juli 546 August September Oktober November December Antal bruger Der har været 6154 besøg i 211 Det er et gennemsnit på knap 17 brugere pr. nat. Kønsfordelingen har været at 94 % var mænd og 6 % var kvinder

17 ETABLErEDE TILBUD Vi har fra tidligere år erfaring for, at de kolde vintermåneder er svære for brugerne af Natvarmestuen, hvorfor vi igen i år besluttede at ansøge om ekstra midler fra Socialministeriets pulje Overnatningspladser til hjemløse i vintermånederne. Vi fik bevilliget penge til ekstra personale, indkøb af sækkestole, tæpper ol. samt til driften af det udvidede tilbud. Vi kunne dermed udvide Natvarmestuens pladser fra det normale maksimum på 13 sovepladser til mellem pladser fra december 211 til 31. marts 212. Den udvidede åbningstid og udvidelsen af antallet af pladser i vintermånederne i starten og slutningen af 211 har en naturlig indflydelse på antallet af brugere i Natvarmestuen jævnfør statistikken indsat herover. Antal besøgende i den udvidede åbningstid i januar, februar, marts og december (13-31 dec) 211 udgjorde 1495, hvilket var et gennemsnit på knap 14 brugere pr aften i den udvidede åbningstid. Natvarmestuen og Projektet/ Carpe Diem arbejder tæt sammen i samme lokaler med samme brugergruppe men på forskellige tider af døgnet. ProJektet / CarPe diem Lærkehøjs FA2 Projekt blev planmæssigt afsluttet 31. maj 211, men vi har haft mulighed for at videreføre Projektets aktiviteter og tilbud under Hjemløseplanen. I den forbindelse fik Projektet et nyt navn og hedder nu Carpe Diem. Carpe Diem henvender sig fortsat til alle indenfor hjemløse- eller funktionelt hjemløse-området uagtet kulturelle og sproglige baggrunde, misbrugsformer, køn, alder, registreringskommune, mennesker med og uden offentlig forsørgelse, samt er henvendt til borgere med massive psykiske og/eller sociale problemstillinger. Alle borgere der benytter eller har benyttet Lærkehøjs Natvarmestue, har mulighed for, at få et tilbud om støtte og hjælp. Aktiviteterne under projektet fungerer bl.a. som fødekæde til Akutboligerne under hjemløseplanen og forbinder dermed Natvarmestuens tilbud med Akutboligerne. Carpe Diems aktiviteter indgår derudover i naturligt samspil med hjemløseplanens øvrige initiativer. Året i Carpe Diem har som altid budt på mange forskellige oplevelser, udfordringer og indsatsområder for derved at kunne støtte og vejlede borgerne bedst muligt. 16.

18 ETABLErEDE TILBUD Samarbejdet med Frederiksberg Kommune omkring borgere der har taget ophold i Natvarmestuen på Frederiksberg (læs: Lærkehøj) om den enkelte borgers ret til socialhjælp fra Frederiksberg (opholds) Kommune har været debatteret i årets løb. Loven bliver nu forvaltet korrekt, hvilket har stor betydning for vores målgruppes retssikkerhed og i forhold til, at borgeren kan genfinde troen på, at systemet er til for at hjælpe og støtte borgeren. Der er et godt samarbejde med Frederiksberg samt andre Kommuner om vores fælles brugere, og Carpe Diems medarbejdere er gode til at overskride kommunegrænserne med brugerne, så den enkelte får den mangeartede støtte, der er nødvendig. Det vil sige, at brugeren tilbydes følgeskab til fx Københavns Kommunes forskellige afdelinger, og omvendt kommer der forskellige fagpersoner til Lærkehøj/brugeren, når det er nødvendigt. Alt selvfølgelig efter aftale og i samarbejde med brugeren. Nogle brugere vil kun have en fra Carpe Diem, som følger dem til de steder, de er tvunget til at tage til, andre er glade for et sammensat tilbud om støtte, så flere personer/relationer/faggrupper er ind over. Dette er en styrke, og det gør, atder ved den første kontakt med de brugere, der er lidt skeptiske, kan berettes om erfaringer med godt samarbejde med henblik på at opnå, hvad brugeren ønsker og har behov for. Der har i årets løb været arrangeret nogle udflugter til blandt andet Zoo og Tivoli, både på tomandshånd og i gruppe på 7-1 stk. Disse ture er altid givtige både for brugere og personale. Vi har været i Den Gamle By i Aarhus, hvor vi overnattede på campingplads og hvor alt planlægning foregik mellem brugere og personale, herunder indkøb og madlavning. Et rigtig godt pusterum, hvor tilbagemeldingerne efterfølgende var i top, og hvor sammenholdet og respekten blandt brugerne blev styrket. Der er afholdt grill, brunch, påske- og julefrokoster, banko og filmfremvisning i NV, hvor både personale og brugere har pyntet og lavet forberedelserne i fællesskab. Dette har nok været det bedste, idet selve rummet det afholdes i, og relationerne mellem bruger/personale og bruger/bruger bliver sat på en positiv prøve, og bliver ændret ret væsentligt. Det er tydeligt, at afbrækket i hverdagen betyder noget, men også det at fortage sig noget så normalt som at pynte, købe ind og lave mad sammen i de vante omgivelser, men uden for åbningstid, ændrer lidt på selvopfattelsen, og styrker bevidstheden i forhold til at kunne se andre muligheder for sit liv. Nogen gange skal der ikke så meget til at rykke bevidstheden i retning af noget andet end den trummerum, man er kommet ind i som hjemløs. 17.

19 hjemløse STrATEGIEN HJEMLØSESTRATEGIENS FORMÅL: at nedbringe antallet af hjemløse, der sover på gaden at finde andre løsninger til unge end en plads på forsorgshjem at begrænse opholdstiden på forsorgshjem til 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne støtte. Frederiksberg Kommune indgår, som en del af i alt 8 kommuner, i Hjemløsestrategien og udfra den vedtog kommunalbestyrelsen i 29 en Hjemløseplan, som indebærer en række nye tilbud til hjemløseområdet. frederiksberg kommunes HJeMlØsePlan Hjemløseplanen indeholder bl.a. etablering af nye tilbud, som indbefatter møblerede Akutboliger og Alternative Herbergspladser, umøblerede Særboliger og Særlige Ungdomsboliger. Der er tilknyttet bostøtte til boligtilbuddene. Der er derudover etableret en opsøgende og kontaktskabende indsats, afprøvning af Udredning og Plan og et bofællesskab for borgere, der har haft tilknytning til Lærkehøj. Hele fundamentet for hjemløsestrategien er, at tilbuddene bakkes op af flere midler til personale og udvikling af nye metoder i arbejdet. Alle hjemløse, som kommer til at nyde godt af Hjemløseplanens tilbud, vil således blive hjulpet på vej via den indsats, som passer bedst til den enkeltes livssituation og funktionsniveau. Implementeringen foregår løbende i årene og er i perioden støttet af midler fra Hjemløsestrategien. Perioden er udvidet med otte måneder frem til 31. august 213. I Frederiksberg Kommune er det besluttet, at Hjemløsestrategien bliver udmøntet af henholdsvis Lindevangen / Lærkehøj og kommunens Gadeplansindsats. Lærkehøj har ansvaret for Akutboliger for gadesovere og implementeringen af Udredning og Plan på Lærkehøj. Derudover er der et tæt samarbejde med det kommunale Hjemløseteam under SKP ordningen om Særboligerne til voksne over 25 samt Akutboligerne. Lindevangen har ansvaret for de Alternative Herbergspladser for unge og de Særlige Ungdomsboliger for unge samt Bofællesskabet Udsigten. De differentierede bo- og støttetilbud sigter mod, at borgeren oplever øget selvværd, forbedrede sociale relationer samt kompetencer til at leve og føle sig hjemme i egen bolig. På lang sigt er målet at opnå et mere stabilt og værdigt liv, og at opnå og fastholde en permanent boligsituation. For en uddybning af Frederiksberg Kommunes Hjemløseplan se 18.

20 hjemløse STrATEGIEN HJeMlØsestrategIens MetodeUdvIklIng og afprøvning Hjemløsestrategiens metodeudvikling og afprøvning foregår i de nyoprettede boliger under Hjemløsestrategien, på herbergerne og på gadeplan. Derudover er vi i gang med at udvikle og beskrive en metode til det opsøgende- og kontaktskabende arbejde. Metodeudvikling kan beskrives som en proces, der starter fra bunden med at udvikle procedurer, arbejdsgange og indhold samt målsætninger. Processen foregår løbende med at udvikle tilgange og beskrivelser undervejs og har mere fokus på udvikling end evaluering af effekter. Metodeafprøvning kan beskrives som f.eks. afprøvning og tilpasning af en kendt og dokumenteret metode i en anden kontekst. Det er vigtigt at evaluere effekten af de enkelte metoder, som vi afprøver og udvikler under Hjemløsestrategien, og måle om metoderne virker. Om metoderne er virksomme i forhold til at opnå og fastholde en stabil boligsituation for den enkelte borger, og om metoderne er medvirkende til at afhjælpe og forebygge hjemløshed. Der måles både på individniveau og på den samlede indsats omkring de enkelte metoder. For en uddybning af metodernes formål og indhold se 19.

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Hjemløsestrategi for København

Hjemløsestrategi for København Hjemløsestrategi for København 1 Hjemløsestrategi for Københavns Kommune Revideret på baggrund af høringssvar Hvad er en hjemløsestrategi? Hjemløsestrategien skal give retningen for Københavns Kommunes

Læs mere

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 1 Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 Udarbejdet af: Ilja Sabaj-Kjær, under supervision af projektleder Jesper Hegelund Bertelsen, under Hjemløseplanen, Plan og Projektstaben, Social-

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2013 Forebyggelse i Reden København Pro Odense et godt samarbejde med kommunen Nye spændende aktiviteter i Krisecentret Formandens beretning 2013-2014

Læs mere

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE 13:2006 ARBEJDSPAPIR Lars Benjaminsen Nina Fabricius Eva Børjesson INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE EVALUERING AF PULJEN TIL SOCIALT UDSATTE GRUPPER I DE SEKS STØRSTE BYER DELRAPPORT III AFDELINGEN FOR SOCIALPOLITIK

Læs mere

Et alternativ til at lægge sig ned og græde!

Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Evaluering af Projektet På Vej et metodeudviklingsprojekt til støtte for unge med psykisk sygdom i uddannelse og arbejde. På Vej projektet løb i 2 år (2012-14)

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. Juni 2011 35. årgang Nr. 2 ÅRSBERETNING 2010

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. Juni 2011 35. årgang Nr. 2 ÅRSBERETNING 2010 Budstikken KFUKs Sociale Arbejde ÅRSBERETNING 2010 Juni 2011 35. årgang Nr. 2 Formandens BERETNING Endnu et år er gået med travlhed hos KFUKs Sociale Arbejde. De politiske vinde har blæst i mange forskellige

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Midtvejsevaluering af Café Klare - natcaféen for kvinder

Midtvejsevaluering af Café Klare - natcaféen for kvinder Midtvejsevaluering af Café Klare - natcaféen for kvinder December 2011 Ane Kirk 1 Resumé Denne rapport indeholder resultaterne af midtvejsevalueringen af Café Klare, en natcafé for kvinder. Café Klare

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Indhold 1. Introduktion... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 5 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt 1 Indhold Indledning... 4 1.0 Baggrund... 5 2.0 Formål... 5 3.0 Målgruppen... 6 4.0 Metode... 6 5.0 Organiseringen af Enkeltmandprojekterne - et

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere