Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 4) Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget samt beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5) Forslag (se vedlagte forslag til generalforsamlingen). 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Jens Leth-Nissen (modtager genvalg) Dorthe Bjerregaard (modtager ikke genvalg som formand, men som menigt bestyrelsesmedlem) Sidse Marie Brandt (modtager genvalg) 7) Eventuelt Formand Dorthe Bjerregaard fra bestyrelen bød velkommen til de fremmødte. I alt 58 lejligheder (heraf 16 ved behørig fuldmagt) ud af 88 lejligheder i foreningen var repræsenteret på generalforsamlingen. Ad 1. Valg af dirigent Diana Jensen fra Administrationshuset A/S blev valgt som hhv. dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til den fremsendte dagsorden. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Ad 3. Bestyrelsens beretning Side 1 af 6

2 Dirigenten henviste til den med indkaldelsen fremsendte beretning, der også er uploadet på administrationshuset.dk hjemmeside under intranet. Bestyrelsen ønskede derfor ikke at knytte yderligere kommentarer til beretningen. Den eneste bemærkning der var til beretningen var, at den var velskrevet, klar og forståelig. Beretningen, blev efterfølgende taget til efterretning uden yderligere bemærkninger. Ad 4. Fremlæggelse af årsrapport Diana Jensen fra administrationshuset kommenterede og gennemgik det med indkaldelsen fremsendte årsrapport for Der var spørgsmålet omkring udløb af afdragsfrihed på prioritetsgælden pr. 31. dec Datoen er fra man optog lånet. Efterfølgende er lånet blevet ændret med en længere periode for afdragsfrihed. Det korrekte årstal som også er skrevet længere nede i noten, at renteswapaftalen og de 10 års afdragsfrihed udløber i John Lind påpegede, at der skulle ligge en aftale med RealKredit Danmark, der skulle have bevilliget yderligere 10 års afdragsfrihed, så der først pr skal betales afdrag på lånet. Efter afklaring af enkelte spørgsmål, blev årsregnskabet sat til afstemning. Årsrapporten blev godkendt med et underskud på årets resultat på kr ,00 efter afdrag på prioritetsgæld, idet der var 57 ja stemmer og 1 blanke stemmer. Andelskronen blev enstemmigt godkendt til kr. 89,86. Ad 5. Fremlæggelse af budget Bestyrelsesmedlem Jens Leth-Nissen gennemgik og kommenterede årets budget for Følgende spørgsmål blev besvaret: Hvornår påtænker bestyrelsen at vinduerne skal males? Vinduerne bliver der først kigget på i 2017 jf. tilstandsrapporten. Men skulle der være vinduer som er i så ringe en stand, vil bestyrelsen kigge på dette. Der er helt klart nogle vinduer som er mere udsat end andre. Hvordan med sætningsskader i lejlighederne? De sætningsskader bestyrelsen påtænker at reparere er de udvendige. De indvendige skal beboeren selv vedligeholde jf. vedtægterne. Kunne disse skader ikke have noget at gøre med kommunens opgravning og den tunge trafik i samme forbindelse? Side 2 af 6

3 Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen, og fremlægge ejendommens problemstilling. Beboerne vil efterfølgende blive informeret. Hvordan finder man frem til hvilke faldstammer der skal udskiftes/ repareres. Bestyrelsen vil informere beboerne om forløbet. Det vil nok være viceværten der kommer rundt til de enkelte beboere, evt. sammen med en fagmand. Da der ikke var flere spørgsmål til budgettet, blev budgettet sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Ad 6. Forslag Alle forslag var fremsendt sammen med indkaldelsen og motiveret skriftligt. Inden gennemgang af de 10 forslag, blev man enige om at de ikke yderlige skulle motiveres. De spørgsmål der måtte være ville blive besvaret. 1. Udskiftning af foreningens nuværende Revisor. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 2. Provenu fra lejlighedssalg benyttes til den samlede strategiplan omkring refinansiering og vedligeholdelsen af ejendommen via tilstandsrapporten. Bestyrelsen gjorde det dog klart at evt. omprioriteringer af nuværende lån, vil blive fremsat på en generalforsamling. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 3. Salg af foreningens lejelejligheder til mindst 50 % af andelsværdien. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 4. Opsplitning af lejligheden/erhverv Esperance Alle 1, st. tv. I forbindelse med avancebeskatning ved salg af sidste lejelejlighed, har bestyrelsen i samråd med Administrationshuset fundet frem til, at opsplitningen af ovenstående lejlighed, hvor af den ene skal sælges som andel og den anden halvdel skal udlejes som erhverv, giver andelsboligforeningen mulighed for at sælge alle deres leje lejligheder, og at den derfor IKKE vil blive beskattet, da erhvervet indgår under betegnelsen (leje). Det vil sige, at dette lejemål skal være foreningens sidste lejemål, således at foreningens ikke bliver beskattet af den avance foreningen har haft på deres salg af lejelejligheder til andelsboliger. 5. Mulighed for anvendelse af arbejdsweekender. Forslaget blev vedtaget med 3 nej stemmer, 2 blanke stemmer og 53 ja stemmer. 6. Ændring af vedtægtens 13,3 (den sidste ledige lejlighed) bestyrelsen valgte at trække forslaget. Da der var en diskussion under forslag 4, som satte tvivl ved om bestyrelsen var blevet oplyst korrekt omkring skatteforholdene ved salg af den sidste andelsbolig. Side 3 af 6

4 I mellem tiden er der en beboer der forlod generalforsamlingen, således at der i alt er 57 tilstede. 7. Ændring af rullerummet til tørrerum. Forslaget blev vedtaget med 4 nej stemmer, 9 blanke og 44 ja stemmer. 8. Opsættelse af principper for vedligehold af terrasser. Forslaget blev vedtaget med 2 nej stemmer og 55 ja stemmer. Det blev pointeret, at det kun var terrasserne forslaget omhandlede. Det er stadig ikke tilladt for andelshavere selv at foretage beplantning på foreningens område, uden at have fået bestyrelsens samtykke. 9. Ændring af vedtægternes 6,3 fjernelse af fysiske andelsbeviser. Forslaget kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Da der ikke var 2/3 tilstede kunne vedtægtsændringen ikke vedtages, men forslaget blev vedtaget med 2/3 af de fremmødte. Forslaget blive vedtages på næste generalforsamling med 2/3 uanset antallet af fremmødte. (2 stemte nej og 55 stemte ja). 10. Ændring af vedtægternes 15 (EL og VVS syn ved salg) Forslaget kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Da der ikke var 2/3 tilstede kunne vedtægtsændringen ikke vedtages, men forslaget blev vedtaget med 2/3 af de fremmødte. Forslaget kan vedtages på næste generalforsamling med 2/3 uanset antallet af fremmødte. (4 stemte nej og 53 stemte ja). Ad 7. Valg af bestyrelse Følgende var på valg: - Jens Leth-Nissen (modtager genvalg) - Formand Dorthe Bjerregaard (modtager genvalg som bestyrelsesmedlem) - Sidse Marie Brandt (modtager genvalg, hvis ikke der er andre der vil ind i bestyrelsen) Der blev først spurgt om, der var nogen af de fremmødte, der ville indtræde i bestyrelsen som formand. Det var der ingen der ville. Dernæst blev der spurgt om, der var nogen, der ville stille op som bestyrelsesmedlem. Der var 1 der meldte sig, Pernille Ruberg. Dette bevirkede at bestyrelsesmedlem Jens Leth-Nissen meldte sig som formand. Sidse Marie Brandt tiltrådte i stedet som suppleant. Kirsten Bredahl meldte sig også som suppleant. Bestyrelsen blev efterfølgende sammensat således: Til bestyrelsen blev valgt: - Jens Leth-Nissen (formand) Side 4 af 6

5 - Dorthe Bjerregaard - Pernille Ruberg - Som suppleanter blev valgt: - Kirsten Bredahl - Sidse Marie Brandt Hermed består den samlede bestyrelse af: - Formand Jens Leth-Nissen (på valg i 2015) - Medlem Pernille Ruberg (på valg i 2015) - Medlem Dorthe Bjerregaard (på valg i 2015) - Medlem Mads Peter Grann (på valg i 2014) - Medlem Christian L. Damm (på valg i 2014) - Medlem Frederik Fensbo (på valg i 2014) Ad 9. Eventuelt Tagarbejdet. I forbindelse med tagarbejdet, vil man så tjekke op på ovenlys vinduerne.? En beboer fra Blidahlund 3 havde problemer med et ovenlys vindue. Vinduerne blev gennemgået udvendigt sidste år. Det tyder på, at der er noget galt indvendigt. Det aftaltes med beboeren og bestyrelsesmedlem Mads Peter Grann, at de vil kigge på det sammen. Hjemmesiden: Der var et ønske om, at de ting, der bliver hængt op i opgangene, også kommer på hjemmesiden. Bestyrelsen meddelte, at stort set alt hvad de hænger op også er på hjemmesiden. Lukning af varmen. Der blev spurgt til om fyret kunne kører på halv, indtil temperaturen er mere stabilt. Fyret kan ikke køre på halvt, men bestyrelsen er opmærksom på ikke at få slukket for anlægget for tidligt. Grønne container. Man savner opsætning af sedler, der angiver hvor hvilket skrald må lægges i hvilke containere. Der er stadigvæk nogle beboere, som smider affald i de forkerte containere. Bestyrelsen er i gang, og vil hurtigst muligt sætte skilte op. Der opfordres i øvrigt til, at beboerne høfligt vejleder hinanden, hvis nogle skulle lægge skrald i de forkerte containere. Storskrald. Man skal kontakte viceværten hvis man har storskrald. Varmeregnskab. Side 5 af 6

6 Der blev spurgt, hvorfor der endnu ikke forelå et varmeregnskab. Hertil svarede dirigenten, at Administrationshuset endnu ikke havde modtaget det. Da der ikke var flere punkter og emner til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamling kl Underskrevet: Bestyrelsen: Formand Jens Leth-Nissen Pernille Ruberg Dorthe Bjerregaard Mads Peter Grann Christian Damm Frederik Fensbo Som dirigent og referent: Diana Jensen København den 2013 Side 6 af 6

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere