Hit med Sangen Musik i Lundtoftegade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hit med Sangen Musik i Lundtoftegade"

Transkript

1 Marts 2014 Hit med Sangen Musik i Lundtoftegade Rapportering af udviklingsprojekt støttet af Ensomme Gamles Værn Gennemført 4. marts 17. december 2013 Af Hans-Christian Enggaard Jepsen Seniormusik København 1

2 Baggrund for projektet I sommeren 2012 mødtes Irma Tonnesen, social vicevært i Lundtoftegade, og Hans- Christian Jepsen, initiativtager til foreningen Seniormusik Kbh. Baggrunden for mødet var et ønske om at etablere et nyt musikfællesskab for og med beboerne i AKB Lundtoftegade. Fonden Ensomme Gamles Værn blev kontaktet, og da fonden bevilgede et tilskud til projektet, kunne Irma, Hans-Christian og en lille gruppe af frivillige mandag 4. marts 2013 klokken 13:30 for første gang åbne dørene til arrangementet Hit med Sangen Musik i Lundtoftegade. Arrangementet, der blev afholdt i AKB Lundtoftegades beboerhus, var det første i en række på 34, hvor det sidste blev afholdt i december Her følger en lille rapport fra udviklingsprojektet. Lundtoftegade er et almennyttigt boligbyggeri under AKB med 693 lejligheder. Der bor mange ældre mennesker i Lundtoftegade og også mange andre, der af forskellige årsager ikke har noget arbejde. Formålet med udviklingsprojektet i Lundtoftegade var med musikken som samlingspunkt at skabe et nyt socialt fællesskab, primært for de mange ældre, der bor i Lundtoftegade, men også for interesserede i lokalområdet i det hele taget. At være en del af et fællesskab kan man måske let komme til at tage for givet. Når man f.eks. har en arbejdsplads med kollegaer, bliver man hurtigt en del af et fællesskab. Når man ikke (længere) går på arbejde hver dag, kan det være svært at få opfyldt de sociale behov. Det kan være grænseoverskridende at tage kontakt til nye mennesker også selvom de bor lige ved siden af. Det var denne problemstilling, vores projekt skulle sætte fokus på. Lundtoftegade-projektet havde samtidig et konceptudviklende sigte, idet formen for samværet skulle undersøges. I rapporten vil vi først berette om konceptudvikling og erfaringer med tilrettelæggelse og afholdelse af arrangementerne. Derefter vil vi behandle erfaringerne omkring implementeringen af konceptet i AKB Lundtoftegades beboerhus. 2

3 Men jeg kan jo slet ikke synge I de senere år har flere uafhængige TV-udsendelser fulgt opstarten af et kor inden for en given samfundsgruppe. Programserien Gangstativerne viste arbejdet med et starte et ældrekor, mens Stemmer fra Opgangen fandt sine korsangere i Urban Planen i København. Programmerne har skabt almindelig omtale, ligesom deres amerikanske og engelske forløbere gjorde det. At komme med i et kor kan være en livsændrende oplevelse. Man kommer ind i et samarbejdende fællesskab, hvor man deler gode oplevelser og sammen kan dele begejstringen, når koncerten er gået godt. Hans-Christian, der er cand. mag. i dansk og musik, har i en årrække fungeret som korleder for et seniorkor. Han har med stor interesse og begejstring fulgt de omtalte programmer, men han oplevede samtidig, at der var en bagside ved de omtalte sociale korprojekter; for det er ikke alle, der kan være med i et kor. At synge i det offentlige rum er for mange mennesker en grænseoverskridende handling. For nogle mennesker føles f.eks. fællessang i kirken som en ubehagelig oplevelse. Hvis man har det sådan, kan det være aldeles grænseoverskridende at skulle gå til en kor-prøve. Af frygt for at bliver sorteret fra eller ligefrem at blive til grin vil mange sikkert vælge at blive hjemme. Resultatet kan meget vel blive, at et kor der egentlig har et socialt sigte, reelt henvender sig til en gruppe af mennesker, som med god sandsynlighed allerede er engageret i lignende tilbud. Visionen for Lundtoftegade-projektet var således at udvikle et arrangement, hvor man som deltager trådte ind i et aktivt fællesskab, blev engageret og lærte andre mennesker at kende tilsvarende hvad et kormedlemskab kan føre med sig men hvor enhver antydning af sangmæssige kvalifikationskrav på forhånd var elimineret. Konceptet i praksis De fleste kan huske tv-programmet Hit med Sangen, hvor to hold på skift vendte ord og gættede melodier på en elektronisk tavle. Vi havde en idé om, at genkendeligheden ville arbejde for os og tiltrække en del nysgerrige mennesker. Succeskriterierne for quizarrangementet var ganske klare: Vi ville skabe en ramme, der var så inkluderende som 3

4 mulig, og som samtidig var fordrende for det sociale samvær. For at få arrangementet til at fungere måtte vi imidlertid ændre lidt på spillereglerne. Grundformen på arrangementerne kom til at se således ud: Når deltagerne ankom til beboerhuset i Lundtoftegade, blev de bedt om at trække et nummer, som afgjorde hvilket bord, de skulle sætte sig ved. Deres bord var samtidig deres holdplacering i quizzen. Nummersystemet gjorde, at folk lærte hinanden at kende på tværs af, hvem de evt. måtte kende i forvejen. Når deltagerne var blevet placeret ved bordene, startede vi med en navnerunde og en lille lære hinanden at kende leg. Det kunne f.eks. være af typen, Hvis du kunne få lov til at møde en kendt musikpersonlighed, hvem skulle det så være? Vi oplevede dette indslag som både hyggeligt og effektivt til at løsne stemningen og sætte gang i snakken. Derefter gik quizzen i gang: Hvert bord valgte en sekretær til at varetage udfyldelsen af tipskuponen, som skulle repræsentere holdets endelige svar til de forskellige indlagte musikquizzer. Der var altså lagt op til, at svaret skulle drøftes på tværs af bordet. Til sidst i quizzen blev dagens vinderhold kåret præmien var indskrivning i turneringslisten, og vi sluttede således forløbet med en lille finale for de deltagere, der havde fået flest point. Imellem quizrunderne blev der drukket kaffe og ønsket sange fra sangbøgerne. Erfaringer vedrørende konceptet Det var vores generelle indtryk, at vi er lykkedes med at skabe et effektivt og formålsopfyldende koncept. Deltagerne var glade for legen og var hurtige til at gå med på spøgen. Der var mange, der gav udtryk for, at det var rart, at arrangementet startede allerede, idet de ankom til beboerhuset, jf. bordnumrene. Flere gav også udtryk for, at det var dejligt, at man ikke var forpligtet til at komme hver gang. Dette gjorde også, at mange af de første deltagere løbende tog nye deltagere med. Vi blev samtidig positivt overraskede over, hvor hurtigt der blev etableret en fast kerne på ca. 20 personer, der deltog i stort set alle arrangementer. Vores initiativ blev tydeligvis godt modtaget i denne gruppe. Derudover så vi, hvordan vores koncept inviterede til meddeltagelse. Der blev hurtigt etableret en kultur, hvor deltagerne selv medbragte forskellige musik- og quiz-relaterede indslag. Meddeltagelsen kulminerede i forbindelse med afholdelsen af vores afsluttende julearrangement, 4

5 hvor én af deltagerne tog initiativ til at lave smørrebrød til hele selskabet. Endelig oplevede vi, at konceptet rummede et interessant potentiale: Undervejs i forløbet fik vi flere gange besøg udefra, først af en delegation fra værestedet Drys ind! og sidenhen af beboere fra plejehjemmet Aftensol. Det var dejligt at opleve, hvordan arrangører og hjælpere, den faste kerne og vores gæster udefra, kunne mødes om quizzens let forståelige regelsæt. Uanset de forskelligheder, der adskiller os i andre af livets sammenhænge. Annoncering i Lundtoftegade Målgruppen for arrangementet var, som nævnt, todelt: dels beboere fra AKB Lundtoftegade, dels udefrakommende fra lokalområdet. Inden afholdelsen af det første arrangement blev der iværksat et større annonceringsarbejde: Der blev sat en artikel i Nørrebroavisen, i Lundtoftegade blev der hængt opslag op i alle opgangene, og Irma lavede også en række personlige, mundtlige invitationer til de faste brugere af AKB-Lundtoftegades værested, Pusterummet. I værestedet er der også tilknyttet en gruppe af frivillige, som tilbød deres hjælp til forberedelse og afvikling af arrangementerne. Endelig har Lundtoftegade en Facebook-gruppe, der ligeledes gjorde hvad den kunne for at sprede budskabet. Til det første arrangement var der ca. 15 deltagere, hvoraf ca 1/3 kom fra Lundtoftegade og 2/3 kom udefra (alle i sidstnævnte gruppe læsere af lokalavisen). Arrangementet kom godt fra start, og i løbet af de første uger steg antallet en smule. Ved de sidste arrangementer var der omkring deltagere. Det var imidlertid tydeligt, at det var væsentligt lettere at få deltagere udenfor Lundtoftegade lokket til. Flere af deltagerne viste sig at være effektive mund-til-mund-annoncører. Den oprindelige gruppe fra Lundtoftegade forblev imidlertid stort set uændret. Og dette til trods for løbende tiltag, bl.a. genopslag i alle opgange og flyers i alle 693 postkasser. Der har i alt været 12 beboere fra Lundtoftegade, der har været med på et eller andet tidspunkt i forløbet. Vi oplevede det som besynderligt og også ærgerligt, at der ikke kom flere. Deltagerne til arrangementet gav alle udtryk for, hvor glade de var for vores initiativ. Men det var jo formålet, at det i særlig grad skulle tilgodese AKB Lundtoftegades beboere. Det kom det desværre aldrig til i tilstrækkeligt omfang. I forberedelsesfasen 5

6 overvejede vi, om vi skulle holde arrangementet i Pusterummet, hvor der i forvejen kommer en fast Lundtofte-gruppe, eller om vi skulle rykke ind i beboerhuset. Måske var skiftet fra Pusterummets vante rammer til beboerhusets større forhold (selv om de ligger ca. 50 meter fra hinanden) større end vi havde forventet. Hvad det skyldes er svært at sige med sikkerhed, men vi har i hvert fald oplevet, at det kan være mere end vanskeligt at lokke folk til selv når de bor lige rundt om hjørnet. Måske er det i det hele taget et større kulturskift, end man tænker det pludselig at være social i nærmiljøet. Det kan være, at der skal mere end 34 musikmandage til at foretage en sådan kulturændring. Det lader også til, at mund-til-mund annoncering havde bedre effekt end de mange tryksager. Vi erfarede i hvert fald, at opslag i opgangene ikke kunne gøre det alene. Endelig var der en gruppe af frivillige (ligeledes Lundtofte-beboere) som faldt fra. De havde været meget aktive i forberedelses-fasen (med at lave scenografi mv.), men da startskuddet lød, dukkede de ikke op til arrangementerne. Måske de skulle have haft en aktiv rolle at spille, også under afviklingen af arrangementerne. Afslutning og videreførelse Den oprindelige tanke var efter udviklingsprojektets afslutning at foretage en umiddelbar videreførelse under AKB Lundtoftegades administration. Desværre lykkedes det ikke at få udbygget en tilstrækkelig stor gruppe Lundtoftebeboere, til at dette kunne lade sig gøre. Det var der mange, der var kede af ved juleafslutningen; vi afsluttede med at lave en stor interesse-liste i tilfældet af, at vi finder en ny model til at invitere til Hit med Sangen i Lundtoftegade. En videreførelse, dog i et andet format, er også til overvejelse i Lundtoftegade, hvor Irma Tonnesen undersøger muligheden for etablering af et nyt musikfællesskab denne gang i Pusterummet med deltagelse fra den faste kerne fra udviklingsprojektet. Samtidig har konceptet fundet et nyt felt at udfolde sig indenfor. Undervejs i forløbet afprøvede Hans-Christian konceptet i en anden kontekst, på et plejehjem i Valby, hvor det viste sig at være godt til at lave inkluderende arrangementer for flere forskellige re- 6

7 sursegrupper, ikke mindst som et nyt fælles rum for beboere og pårørende. Siden projektets afslutning har flere københavnske plejehjem åbnet dørene for musikquizzen. Som vi erfarede i AKB Lundtoftegades beboerhus, er quizzen en god ramme for at mødes, uanfægtet de skel, der er imellem deltagerne i andre af livets sammenhænge. 7

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier Hvis jeg skulle bruge en præst, skulle han være mere som et menneske end en præst med en titel - at bygge bro mellem kirkens budskab og unges virkelighed Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

GAM3 OG BETYDNINGSFULDE FORANDRINGER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

GAM3 OG BETYDNINGSFULDE FORANDRINGER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER GAM3 OG BETYDNINGSFULDE FORANDRINGER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER GAM3, november 2010 GAM3 og betydningsfulde forandringer i udsatte boligområder København, november 2010 GAM3 - Urban Sports Organization Copyright

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere