SUF Den Sociale Udviklingsfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUF Den Sociale Udviklingsfond"

Transkript

1 ISSN Juli 2012 SUF Den Sociale Udviklingsfond Magasinet En tryg skulder at læne sig op af Bjarne har brugt sin mentor til at få ro på hverdagen og arbejdslivet Et kærligt skub ind i voksenlivet Efter to år i Opgangen har Amalie fået mod på at stå på egne ben

2 2 Udgiver: Den Sociale Udviklingsfond Ansvarshavende redaktør: Michael Hansen Forsidefoto: Emil Ryge Christoffersen Kontakt redaktionen: Layout: Tryk: KreativGrafisk Rosendahls A/S Læs denne gang om: Leder s. 3 Et kærligt skub ind i voksenlivet s. 4 En tryg skulder at læne sig op af s. 8 ADHD-piger bliver ikke udredt s. 14 Nyt tilbud Arbejdsmarkedsafklaring og mentorordning under Incita En af Den sociale udviklingsfonds afdelinger i København SUF Beta er blevet underleverandør til Incita med en mentorordning og to arbejdsmarkedsafklaringsforløb. Målet er at give borgerne mulighed for at blive inkluderet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Alle borgere får en fast kontaktperson, så den enkelte oplever tryghed og kontinuitet igennem hele forløbet, samtidig med at relationen kan virke motiverende og udviklende for den enkelte. De to afklaringsforløb varer hhv. 12 uger og seks måneder. Incita har fået tildelt to rammeaftaler i København Kommunens beskæftigelsestilbud til indsatsklare ledige borgere (match 2). Rammeaftalerne træder i kraft fra 1. juli Alle kommuner i Region Hovedstaden kan henvise til de nye tilbud, herunder SUF Betas mentorordning og afklaringsforløb, hos Incita. Hvis du vil høre mere om SUF Betas tilbud, er du velkommen til at kontakte socialkonsulent Allan Nagel på mobil eller Vil du vide mere om SUF? Bestil folderen Individuelle socialpædagogiske løsninger og hør mere om, hvordan vi arbejder, og hvad vi kan tilbyde. Du er også altid velkommen til at ringe og tale med en af vores 21 afdelinger. Sammen finder vi den rigtige løsning til den borger, du skal hjælpe videre. Kontaktoplysninger på de enkelte afdelinger finder du på SUF Den Sociale Udviklingsfond Individuelle socialpædagoiske løsninger - fleksibilitet og høj faglighed til mennesker med særlig komplekse problemstillinger SUF Folder 2012.indd 1 29/05/

3 3 Juli 2012 Leder Startboliger: Brug pengene på sociale viceværter Af Michael Hansen, direktør i Den Sociale Udviklingsfond At skabe et selvstændigt liv og en overskuelig hverdag i egen bolig kan være en stor omvæltning og udfordring for udsatte unge. Det har SUFs socialkonsulenter set igen og igen i arbejdet med unge, der har brug for ekstra støtte for at få et godt fodfæste i voksenlivet. Derfor er det opmuntrende for de unge, at by-, bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen med hele Folketingets opbakning fik vedtaget tidligere socialminister Henriette Kjærs forslag om at afsætte midler til såkaldte start-boliger til unge med særlige behov. 131,2 mio. kr. er der til rådighed over de næste fire år. Sociale viceværter giver tryghed Lovforslaget, som bakkes op af alle Folketingets partier, tager udgangspunkt i, at de sociale viceværter skal skabe et trygt miljø for de unge. Tanken er, at viceværten skal være sociale rollemodeller og give de unge en hjælpende hånd med lektierne, lære de unge at skifte en sikring og gøre rent. Vi oplever, at mange udsatte unge hverken har et stort netværk eller en familie, som kan træde til, når de har brug for en hjælpende hånd til at komme i gang med voksenlivet. I SUF ønsker vi derfor, at flest mulige af de afsatte midler bliver brugt til at ansætte sociale viceværter, som kan være med til at skabe en tryg ramme for unge i overgangen til voksenlivet. På den måde kan de nye startboliger med tilknyttede sociale viceværter være med til at sikre, at flere at de unge kommer godt i gang med en tilværelse som voksen med uddannelse, arbejde og egen bolig. Startboligerne kan samle udsatte unge op Det er svært ikke at være begejstret for den nye mulighed. Ikke mindst fordi undersøgelse på undersøgelse dokumenterer, at alt for få af de tidligere anbragte unge får tilbudt efterværn, når de skal ud og etablere sig på egen hånd. Samtidig er det en stor udfordring, at de få midler, der generelt er til rådighed på området, betyder, at mange unge i grænseområdet mellem det normale og den lettere eller periodevise kriminalitet og misbrug ikke bliver samlet op i det sociale system. Den opgave kan startboligerne med deres sociale viceværter i høj grad være med til at løfte. Brug ikke pengene på mursten Det er endnu uvist, hvordan den endelige bekendtgørelse kommer til at se ud, og hvorledes de 131,2 mio. kr. skal fordeles mellem hhv. bygninger og løn til sociale viceværter. Der er ingen tvivl om, at de udsatte unge har lige så meget brug for gode rollemodeller og hjælp til at etablere gode vaner og mønsterbrydning i en selvstændig voksentilværelse, som de har brug for billige boliger. Mit håb er derfor, at der i samarbejde med især de almene boligforeninger kan frigøres boliger uden større omkostninger, og at de 131,2 mio. kr. til startboliger dermed primært kan bruges på sociale viceværter og deres helt afgørende indsats med at støtte de udsatte unge til en positiv udvikling.

4 4

5 5 Juli 2012 Et kærligt skub ind i voksenlivet Efter to år i SUFs opgangsfælleskab Opgangen i Odense er Amalie klar til at stå på egne ben. Sammen med SUFs socialkonsulenter har hun lært at håndtere sin OCD og sine depressioner, så hun kan få hverdagen til at fungere på egen hånd Tekst: Suzette Frovin Foto: Emil Ryge Christoffersen I begyndelsen af maj 2010 pakkede Amalie sine ting, forlod efterskolen og Ærø for altid. Hun led af angst og svær depression, og hun kunne ikke længere holde ud at være på skolen. På det tidspunkt havde hun mange års erfaringer med at stå uden for det sociale liv i skolen. Efterskolen skulle have været en ny start og et helle. I stedet blev det lige det modsatte. Endnu en prøve på, hvor svært det er at passe ind i de rigtige kasser. Jeg var blevet ekstremt forsigtig og overopmærksom på mine omgivelser, for jeg havde lært på den hårde måde, at hvis jeg bare trådte det mindste ved siden af eller skilte mig ud fra gruppen, så blev jeg drillet, fortæller Amalie. Bo med støtte Da Amalie gik fra efterskolen på Ærø, vidste hun, at hun ville stå på egne ben, men hun vidste også, at hun ikke ville kunne klare hverdagen alene. Hendes angst og depressionen, som hun havde svært ved at komme ud af, betød, at hun havde brug for støtte til at komme videre. På nettet fandt hun Opgangen, SUFs opgangsfællesskab i Odense. Her kunne hun få sin egen lejlighed og stadig være i tæt kontakt med de socialkonsulenter, der er tilknyttet fællesskabet. Den tætte kontakt var præcis, hvad Amalie havde brug for. Jeg har følt mig svigtet så mange gange, og jeg havde ikke nogen positive erfaringer med at være sammen med andre. Tværtimod. Derfor brugte jeg noget tid på at se socialkonsulenterne i Opgangen an. Jeg var nødt til at være helt sikker på, at jeg kunne stole på dem, før jeg turde åbne mig, fortæller Amalie. Barn med OCD Amalie var 12 år, da hun viste de første tegn på OCD. Da hun et år senere blev akutpatient på Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på Odense Universitetshospital, vaskede hun hænder op til 100 gange om dagen, og hun brugte næsten tre timer på et vaskeritual, inden hun skulle i seng. Som 13-årig blev Amalie indlagt med generaliseret angst og svær OCD. Det sidste halve år op til indlæggelsen, talte jeg stort set ikke. OCD blev min redningsplanke, for ritualerne skabte orden i mit liv og gav mig en mærkelig form for ro, fortæller Amalie. I starten blev Amalie kørt til hospitalet om morgen og hjem til forældrene igen om aftenen, men lægerne ønskede at døgnindlægge Amalie. De ville gerne kunne følge hendes ritualer på tæt hold og tilbyde hende den rigtige behandling. Amalie nægtede ikke for at være på tværs, men fordi hun var bange. Ritualerne var det eneste, jeg havde, og jeg gik i panik ved tanken, om at jeg skulle være væk hjemmefra og uden de faste rammer, som OCD en gav mig, siger Amalie. Så kom en tvangsindlæggelse på tale, og hen- >>>

6 6 Sådan arbejder SUF med unge i Opgangen Annie Aastrup, leder af Opgangen fortæller om arbejdet med Amalie: Vores udgangspunkt er altid det samme; nemlig at vi ser på den enkeltes situation og behov mere end på diagnosen. Det gjorde vi også med Amalie, hvor vores opgave var at støtte hende i at finde en voksenidentitet. Amalie har følt sig udelukket fra fællesskabet i mange sammenhænge, og derfor har vi arbejdet med, hvor den følelse kommer fra. Når Amalie fx har fortalt, at hun føler sig udenfor, har vi bedt hende give to beviser på, at det faktisk var sådan. Det har hjulpet hende til at forstå, at nogle gange er det mere en følelse der foregår inde i hende. Den erfaring kan hun bruge til at tage ansvar for sin egen situation, så hun på sigt selv kan sortere i sine følelser. Sammen har vi også lavet et genogram, som er en metode til at fortælle sin livshistorie og få overblik over strukturerne i hendes familie. Det har hjulpet hende til at forstå, hvad hun kommer fra, og hvordan hun kan agere hensigtsmæssigt i forhold til sin familie. Helt konkret har Amalie på grund af sine depressioner haft brug for at blive guidet i forhold til helt almindelige gøremål. Vi har hjulpet hende med at organisere hverdagen og finde ud af, hvad hun vil bruge sit liv på, så hun har lyst til at stå ud af sengen om morgen. Derudover har vi haft mange jeg-støttende samtaler. Formålet er, at hun skal lære sig selv bedre at kende, så hun kan reagere hensigtsmæssigt på de signaler, hendes krop giver hende. Det betyder fx, at hvis hendes OCD begynder at blusse op, skal hun på sigt selv kunne stoppe op og se på, hvad der stresser hende. Derudover har vi også med samtalerne søgt at styrke hendes ego, så hun har noget mere at stå imod med. Endelig har vi arbejdet med affektregulering. Det vil sige givet hende nogle værktøjer til, hvad hun kan gøre, når hun har brug for at få ro på fx ved at have fokus på sin vejrtrækning. I løbet af den periode Amalie har boet i Opgangen har hun rykket sig utrolig meget. Fra at være en pige, der sneg sig langs panelerne og helst ikke så os i øjnene, har hun fået styr på hverdagen og mod på at deltage i sociale fællesskaber, som ellers tidligere har været en udfordring for hende. Med efterværn vil Amalie snart være klar til at komme ud og bo for sig selv. des forældre bakkede op om lægernes forslag, for de kunne se, hvor dårligt deres 13-årige datter havde det. Amalie bed tænderne sammen og besluttede sig for at bevise over for lægerne, at hun ikke havde brug for at blive døgnindlagt på Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. I løbet af en måned halverede hun antallet af håndvaske, og hun tvang sig selv til at gå i seng om aftenen uden sit omstændelige vaskeritual. Det var så forfærdeligt, men jeg ville ikke døgnindlægges. Så jeg kæmpede alt, hvad jeg kunne i den måned, og det var en stor sejr for mig, at jeg kunne rykke mig så langt, at vi blev enige om en dagsindlæggelse, siger Amalie. Diagnoserne trøster Efter fire måneder med kliniske undersøgelser og samtaler med en psykolog fik Amalies forældre besked om, hvad hun fejlede: Svær OCD, depression, generaliseret angst og personlighedsforstyrrelse. Både hendes forældre og lægerne gav samtidig udtryk for, at Amalie havde svært ved at være sammen med andre og fungere i fællesskab. Jeg ville så gerne have været med til den samtale, for jeg fik slet ikke mulighed for at stille spørgsmål, men måtte bare tage det, mine

7 7 Juli 2012 Opgangen et opgangsfællesskab for unge med brug for støtte til at bo selv SUFs opgangsfællesskab i Odense er for unge mellem 17 og 35 år med psykiske og sociale problemer. Hver beboer har en døgntilgængelig kontaktperson. Socialkonsulenten tager fat i de problemstillinger, den enkelte beboer har behov for at arbejde med gennem kompetencegivende samtaler. Der ydes støtte efter behov. Tilbuddet placerer sig mellem en døgninstitution og et boselv-tilbud. Opgangen har en akutlejlighed, hvor et tilbud kan oprettes med kort varsel og fleksibel varighed. Kontakt Opgangen på tlf eller skriv til hvis du vil høre mere om tilbuddet. forældre fortalte mig, for gode vare. Den gang slugte jeg det meste af det råt. Jeg tog diagnoserne til mig, satte mig selv i bås og blev mine sygdomme, fortæller Amalie, som under sin indlæggelse også udviklede panikangst og efterfølgende isolerede sig endnu mere fra sine omgivelser. En indelukket pige Amalie fortæller selv, at hun næsten krøb langs panelerne, da hun flyttede ind. Hun turde ikke tale med nogen og havde ikke lyst til at være sammen med andre. I starten fik hun daglig støtte fra Opgangens socialkonsulenter til at få hverdagen i lejligheden til at fungere med opvask, indkøb og tøjvask. Når det var svært for hende at tage sig sammen til at tage opvasken, foreslog konsulenterne fx, at hun i stedet kunne bruge plasticservice, indtil hun igen fik mere overskud. Samtidig arbejdede socialkonsulenterne med at udfordre Amalies grænser, så hun fik nogle positive oplevelser med at være sammen med andre og med at tage ansvar fx for, hvordan hun havde det. Jeg havde lukket ned for alle følelser. Jeg turde ikke være vred eller ked af det, fordi jeg var sikker på, at de følelser betød, at jeg var ved at blive depressiv igen. Derfor blev jeg også meget nemt såret, fordi jeg aldrig fik sagt fra over for andre, siger Amalie. Den nye Amalie I dag har hun efter næsten to år i sin lille toværelses lejlighed i Odense lært at adskille diagnoserne fra sig selv, ligesom hun har lært at være mere ærlig over for sig selv og andre. Nu ved Amalie, at følelsesmæssig stress forværrer hendes OCD. Sådan vil det nok altid være, men hun kender symptomerne og har fået nogle positive erfaringer med, hvordan hun kan holde OCD en i skak. Jeg har lært, at det, jeg har mindst lyst til at tage fat i, er lige præcis det, jeg skal gøre noget ved. Ikke i morgen, men lige nu. Den hjælp, jeg har fået fra Annie og Tine, er den bedste hjælp, jeg nogensinde har fået, fortæller Amalie, der er blevet forsanger i et rockband, går til karate to gange om ugen og skal til at holde foredrag i foreningen Sind. Alt sammen noget, der var utænkeligt og uopnåeligt for bare to år siden. Det er så mærkeligt at tænke på, hvor dårlig jeg var, da jeg flyttede ind i Opgangen. Jeg er en helt anden person i dag. Nu skal jeg videre. Jeg har lyst til at komme ud og stå på egne ben, siger Amalie

8 8 En tryg skulder at læne sig op af Først som 43-årig fandt Bjarne ud af, at han havde ADHD og Aspergers syndrom. BOAS Mentor i København har støttet ham i at få skabt nogle rammer omkring sit liv, så han kunne beholde det arbejde, som han holder så meget af.

9 9 Juli 2012 Tekst: Suzette Frovin Foto: Emil Ryge Christoffersen Det lille hvidkalkede hus med stråtag, der ligger ved indgangen til Bernstorffparken i København, oser af idyl. Træerne er næsten sprunget ud, og skovbunden, der omgiver huset, er dækket af hvide anemoner. Alt ånder ro. Inden for dufter der af frisklavet kaffe, og også her hersker der en særlig form for stilhed. Huset er Bjarnes helle. Det er her, han trækker sig tilbage og lader op. For bare tre år siden boede også hans kone og to børn i huset. Dengang var Bjarne sjældent hjemme. Han havde ikke tid eller lyst, for han havde svært ved at falde ind i rollen som ægtemand og familiefar. De sociale spilleregler har altid været en udfordring for ham. Skal vi tale sammen? Da jeg flyttede sammen med min kone i starten af 20 erne, spurgte jeg hende, om det var meningen, at vi skulle tale sammen hver dag. Jeg havde svært ved at forstå, hvorfor vi ikke bare kunne være sammen uden at tale med hinanden, fortæller Bjarne, mens han smiler. Han ved godt, at spørgsmålet må have lydt mærkværdigt i hans kones ører. Når Bjarne ser tilbage på de første mange år af sit liv, kan han se, at han må have været lidt af en overlever. Han gennemførte folkeskolen og fik en studentereksamen lidt på trods. Han var en enspænder, der havde det bedst med sit eget selskab, og samtidig havde han svært ved at slappe af. Han fik afløb for den værste uro ved at cykle lange ture. Jeg levede jo på mange måder et ensomt liv, fordi jeg ikke kunne finde ud af at knytte venskaber. I stedet trak jeg mig og fordybede mig i bøgerne og det faglige, fortæller Bjarne. Efter gymnasiet og et par år som arbejdsmand uddannede han sig til gartner, og siden tog han en videregående gartneruddannelse. I årevis passede han sit job samtidig med, at han havde sin egen anlægsgartnervirksomhed. I den sparsomme fritid gav han en hånd med hos venner og bekendte og var frivillig hos de lokale KFUM-spejdere. I stedet for de lange cykelture holdt Bjarne nu uroen i kroppen i skak ved at arbejde mere og mere. Efter 40 år på overarbejde sagde hans krop en dag stop, og han blev sygemeldt med svær depression. Bjarne fik en aftale om fleksjob forhandlet på plads, og efter en periode i en administrativ stilling fik han job som gartner, hvor han trivedes med de faste rammer og daglige rutiner. Diagnosen er en lettelse Tre år senere mødte Bjarne en 12-årig dreng med ADHD, som gjorde et stort indtryk på ham. Det var som at se sig selv udefra, fortæller han nu. Han blev udredt og fik besked om, at han udover ADHD også havde Aspergers syndrom og så begyndte brikkerne at falde på plads. Det var en stor lettelse for mig at få en forklaring på, hvorfor jeg havde det, som jeg havde det, og hvorfor jeg reagerede, som jeg gjorde. Det var rart, at jeg ikke var den eneste, der kunne se, at jeg var anderledes, siger Bjarne. Næsten samtidig med diagnoserne fik han kontakt til SUFs Aspergers-specialister, BOAS Mentor i København, som støtter folk med Asperger syndrom i at kunne fungere i hverdagen. Bjarne nåede at få en mentor, inden han igen blev indlagt med svær depression, og mentorens støtte har været uvurderligt. Ikke mindst under indlæggelsen. Det var en stor trøst for mig, at min mentor var der for mig i den periode af mit liv, hvor alt faldt fra hinanden. Mens jeg var indlagt, >>>

10 10 bragte hun noget normalitet ind i mit liv og hjalp mig med at holde kontakten til min arbejdsplads. Det har været en vigtig del af min helingsproces at have bevaret den kontakt, fortæller Bjarne. Kontakten til arbejdet Da Bjarne en måned senere blev udskrevet, brugte han sin mentor til at få sat sin hverdag i rammer og holde møder med arbejdet om, hvordan de i fællesskab kunne skrue en model sammen, som gav mening for både Bjarne og arbejdspladsen. Bjarne har fra starten valgt at være åben om sine diagnoser, og hvad det betyder for hans indsats på arbejdet og som kollega. Jeg ville gerne have, at de vidste, hvorfor jeg sommetider reagerer, som jeg gør. Min åbenhed er smittet af på dem, og jeg oplever, at mine kollegaer er utroligt gode til at spørge, hvis der er noget, de undrer sig over, siger Bjarne. Brug for struktur og ro Noget af det første, han gjorde efter udskrivelsen, var sammen med sin mentor at holde et møde med sin chef og sine kollegaer, hvor de forklarede, hvad det vil sige at have ADHD og Aspergers syndrom. Mentoren kom også med forslag til, hvordan Bjarnes kollegaer kunne hjælpe ham med at få en god arbejdsdag. Arbejdspladsen har håndteret Bjarnes diagnoser på forbilledlig vis, siger han i dag, og de har været indstillet på at skrue en stilling sammen, som imødekommer Bjarnes behov. Han arbejder typisk 4-5 timer om dagen, og så har han brug for at komme hjem i sit skovhus og hvile sig. Struktur og faste rammer og masser af tid til at lade op er opskriften på Bjarnes nye liv, og det krævet noget for den tidligere arbejdshest at vænne sig til den omstilling. I starten følte jeg nok lidt, at jeg var en halv medarbejder, og at jeg mest var der, fordi arbejdspladsen havde ondt af mig. Men i takt med at jeg har fået det bedre, har jeg også kunne påtage mig mere ansvar. Jeg kan se, at jeg er en vigtig brik, og at jeg betyder meget for mine kollegaer, fortæller Bjarne. Mod på mere Der kom en helt ny ro ind i Bjarnes hverdag, efter hans mentor har hjulpet med at få hverdagen lagt i faste rammer. Han skriver dagbog hver dag og følger sit ugeskema, så han er sikker på, at der er luft til at lade op og tømme hovedet for tanker og indtryk. Hans mentor har støttet ham i at få styr på sin økonomi, og han har fået mere struktur på de daglige gøremål i det lille hvide hus. Min mentor er min blomsterpind. Hun støtter mig i at se, hvor langt jeg er kommet, og hun hjælper med at holde fast i et positivt tankemønster. Jeg bliver bedre og bedre til at klare hverdagen selv, fordi jeg har lært at arbejde med mine diagnoser i stedet for imod. Jeg ser diagnoserne som en mulighed for at se mig selv i et andet perspektiv og lære af det, fortæller Bjarne. I dag formidler Bjarne sine erfaringer til andre med samme udfordringer som han selv. Han har skrevet flere artikler, givet interview til TV2 Lorry og er i gang med at holde foredrag. Jeg synes, at jeg skal bruge mine erfaringer og overskud til, at inspirere andre i samme situation. Det giver rigtig meget mening for mig, siger Bjarne. På den måde udfordrer Bjarne med støtte fra sin mentor hele tiden sig selv og sine grænser. De seneste år har han også været på højskole med sine børn, og for nogle måneder siden inviterede han for første gang de andre i BOAS Mentors klub hjem på middag. Noget, der var utænkeligt for år tilbage.

11 11 Juli typiske udfordringer for sent diagnosticerede voksne med ADHD/Aspergers syndrom Magter ikke at planlægge dagligdagen. Magter ikke at holde styr/orden på sit hjem. Har svært ved at håndtere og styre sin økonomi. Har vanskeligt ved at organisere og skabe struktur på arbejdet, uddannelsen og i fritiden. Har svært ved at ændre og slippe gamle, indlærte mønstre. For at skabe forandring forudsætter det, at den voksne med ADHD/Aspergers syndrom accepterer sine vanskeligheder og har et ønske om større selvindsigt. Kilde: BOAS Mentor >>>

12 12 I behandling Om at lære sig selv at kende og bygge sig selv op på ny Bjarnes mentor, socialkonsulent Gitte Ladefoged, fortæller: I den tid Bjarne har været tilknyttet BOAS Mentor, har han været meget positiv og virkelig motiveret til at indgå i et fælles teamwork med sine mentorer. Bjarnes har med egne ord nulstillet sit liv og derfra lært at bygge sig selv op igen. Til at begynde med var Bjarne psykisk ustabil, og han havde brug for meget tæt og støttende opfølgning, men efterhånden som han har fået det bedre, har vores indsats udviklet sig til et fælles projekt. Han tager mere og mere ansvar for at skabe sig et godt liv. Vi har kontinuerligt stillet ham over for nye udfordringer eller krævende eksponeringsøvelser, som han har taget åbent imod. Han har med stor iver været parat til at udforske forandringsprocesser og vist stor interesse i at søge nye veje for at lære nye metoder og strategier, der virker. Bjarne har mærket fremgang og en større stabilitet i sit liv i den periode, han har været tilknyttet BOAS Mentor. Han udforsker og afprøver sig selv i flere og flere selvstændige handlinger, som vi sammen efterfølgende bearbejder. I dag skrives fundamentet og drejebogen egenhændig af Bjarne, og han oplever derfor også at være på forkant med begivenhederne og ikke omvendt. Vi har igennem hele forløbet understøttet Bjarne i den gode udvikling samtidig med, at vi har haft fokus på at støtte op om hans evner og kompetencer til hjælp til selvhjælp.

13 13 Juli 2012 Bjarne Christensen sammen med sin kollega Stine Krüth Andersen på deres fælles arbejdsplads, Kongens Have i København. På arbejde At have en kollega med ADHD og Aspergers syndrom Uden viden og værktøjer kan det være en udfordring at være kollega til en person med ADHD og Aspergers syndrom. Stine Krüth Andersen og Bjarne Christensen fik hjælp af hans mentor til at få hverdagen til at fungere så godt som muligt Tekst: Suzette Frovin. Foto: Emil Ryge Christoffersen I maj 2009 fik Stine Krüth Andersen en ny kollega. Hun vidste, han hed Bjarne, og at de sammen skulle passe roserne og staudebedene i Kongens Have midt i København. Hun vidste også, at han kun skulle være på arbejde fire timer hver dag, men hun forstod ikke hvorfor. I hendes øjne så Bjarne både stor og stærk ud. Først senere fandt Stine ud af, at Bjarne havde ADHD og Aspergers syndrom. Stine var derfor fuldstændig uforberedt på, hvad det var for udfordringer, der fulgte med hendes nye kollega, og allerede da de nåede sommerferien to måneder senere, var hun ved at tabe pusten. Jeg følte mig ret presset, fordi Bjarne hele tiden havde nye ideer til, hvordan vi kunne gribe arbejdet an. Samtidig sprang han alle de normale led over og gik straks i gang med at fortælle mig, hvordan han havde det. Det var meget grænseoverskridende, fordi jeg ikke kendte noget til ADHD eller Aspergers syndrom, siger Stine. På arbejde derhjemme En overgang fortrød hun næsten, at hun havde givet ham sit private telefonnummer, for det var hårdt, når han ringede midt i aftensmaden og fortalte hende om de ideer, han lige havde fået. Bjarne fortæller selv, at han dengang ikke var opmærksom på, at han overskred Stines grænser. Jeg forstod ikke, at der er en grænse mellem privatsfæren og arbejdslivet. Det er først noget, jeg har lært senere. Derfor er jeg også blevet bedre til at spørge, om Stine har tid til at snakke og om hun har lyst til at høre, hvad jeg har på hjertet, siger Bjarne. Stine blev forpustet af den energi og intensitet Bjarne lagde for dagen. Derfor fik hun ikke sagt stop og fortalt Bjarne, at han overskred hendes grænser, når han blotlagde sit liv og sine private udfordringer for hende. Efter sommerferien kom Bjarnes mentor på besøg på arbejdspladsen. Hun fortalte Bjarnes kollegaer om, hvordan det er at have ADHD og Aspergers syndrom og at det for Bjarne blandt andet betød, at han er meget lys- og lydfølsom. Det, der for Stine var almindelig baggrundsstøj fra byen, udmattede Bjarne og gjorde ham træt. Det møde var så vigtigt for nu kunne jeg pludselig forstå, hvorfor han er anderledes end os andre, og hvorfor han nogle gange har brug for at trække sig, hvis der er for mange indtryk, fortæller Stine. Bjarnes mentor gav dem også nogle konkrete værktøjer, de kunne bruge til at skabe den struktur og forudsigelig i hverdagen, som er så vigtig for Bjarne. Daglig planlægning Efter mødet aftalte Stine og Bjarne, at de hver morgen skulle bruge fem minutter på at løbe dagen igennem. Hvilke opgaver skulle løses, og hvem skulle Bjarne arbejde sammen med. De blev også enige om, at Bjarne skulle sende sine ideer på mail til deres fælles chef, så Stine ikke hele tiden skulle tage stilling til hans forslag. I dag har de begge to fundet en god balance i deres indbyrdes forhold. Den fælles tillid betyder, at de kan være ærlige over for hinanden og sige til og fra, når der er brug for det. Efterhånden fylder Bjarnes diagnoser mindre og mindre i hverdagen. Bjarne har udviklet sig helt vildt, mens han har været her, men jeg har jo også flyttet mig. Nu er han jo mest bare Bjarne, en god kollega, som jeg ikke ville være foruden, siger Stine.

14 14 ADHD-piger bliver ikke udredt Færre piger end drenge bliver udredt for ADHD, og mange piger er teenagere, før de får en diagnose. Det fortalte den førende svenske ekspert i piger og ADHD, psykiateren Svenny Kopp, til SUF Magasinet, da hun var i Danmark i maj. Tekst: Suzette Frovin. Foto: Shutterstock, modelfoto. Hun er ikke så nem at få øje på som drengen. Det er en af psykiateren Svenny Kopps bud på, hvorfor så få piger bliver udredt for ADHD. Hendes forskning viser, at mens drengenes ADHD ofte kommer til udtryk i en meget udadreagerende adfærd, så opfører piger med ADHD sig sjældent så voldsomt. I hvert ikke i det offentlige rum. Derfor kan der gå mange år, før pigerne får en diagnose og kommer i behandling. Hvis vi havde rene pigeskoler, ville ADHDpigerne være meget lettere at få øje på, men sammen med drengene forsvinder de. De fleste piger med ADHD lever en ret stille og for mange en meget ulykkelig tilværelse i skolen. Til gengæld oplever forældrene store udfordringer derhjemme, fortæller Svenny Kopp. Konflikter derhjemme De piger, som den svenske psykiater, har fulgt i sit forskningsprojekt, er for de flestes vedkommende først blev udredt omkring 14 års alderen. Og det på trods af, at forældrene allerede har henvendt sig til læger og psykiatere i barnets første år, fordi de var bekymrede for deres datter. Når forældre kontakter Svenny Kopp, beretter de om en hverdag med mange konflikter. Deres datter er aggressiv. Hun har svært ved at sove om natten og kan ikke komme ud af sengen om morgen. Hun vil ikke i skole og har ingen fritidsinteresser, og hun har stadige konfrontationer med sine kammerater. Det sociale er en stor udfordring for piger med ADHD. De forstår ikke de komplekse spilleregler, der ofte gælder i en pigegruppe, og deres veninder synes måske, de er for besværlige at være sammen med. Derfor ender mange af pigerne med at være ret ensomme, siger Svenny Kopp. Mindre hjælp til piger Selv når pigerne bliver udredt, får de mindre hjælp og bliver sjældnere medicineret end drengene. Uden hjælp bliver pigerne typisk rodløse og rastløse. De dropper ud af skolen. De ryger og drikker mere end deres jævnaldrende, og der er en større andel af teenagegraviditeter blandt piger med ADHD end hos andre piger i samme aldersgruppe. Der er en klar tendens til, at vi i behandlingssystemet ikke tager pigernes signaler helt så alvorligt som drengenes. Vi synes ikke, de er så farlige, men vi er nødt til at holde op med at sammenligne dem med drengene, ellers taber vi en hel gruppe af piger på gulvet, og de bliver meget svære at samle op, når først de er blevet voksne, siger Svenny Kopp.

15 15 Juli 2012 Svenny Kopp, førende svensk ADHD-forsker Svenny Kopp er børneneuropsykiater og forsker ved Karolinska Instituttet i Göteborg. Hun har gennem 20 år forsket i ADHD. Hendes seneste forskningsprojekt (Girls with social and/or attention impairments, 2010) følger 100 piger mellem tre og 18 år. Halvdelen af gruppen har ADHD, og halvdelen har Aspergers syndrom. 80 % af de piger, der har Aspergers syndrom, bliver senere udredt for ADHD, mens 30 % af pigerne med ADHD også viser sig at have Aspergers syndrom. Halvdelen af pigerne har alvorlige søvnproblemer. En tredjedel lider af angst og depression. Stort set alle teenagepiger i ADHD-gruppen er rygere. Typiske tegn på ADHD hos piger Problemer med at koncentrere sig i længere tid ad gangen Søvnproblemer Rastløshed Stor udskiftning blandt hendes venner Foretrækker drengevenner og gerne nogen, der er ældre end hende selv Svært ved at følge med i skolen Svært ved at lære at læse og skrive Pjækker tidligt i sin skolegang fra idrætstimerne, fordi hun motorisk ikke kan følge med sine kammerater Kilde: Svenny Kopp, psykiater og ekspert i piger og ADHD

Voksne mænd med ADHD - Barrierer og muligheder

Voksne mænd med ADHD - Barrierer og muligheder De utilpassede Voksne mænd med ADHD - Barrierer og muligheder Erfaringer, observationer og casefortællinger fra Handicapidrættens Videnscenters projekt: Voksne mænd med ADHD, 2012-2013 De utilpassede

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

10 STÆRKE HISTORIER. Geert Jørgensen Direktør LOS Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

10 STÆRKE HISTORIER. Geert Jørgensen Direktør LOS Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud 10 stærke historier 10 STÆRKE HISTORIER 10 dejlige unge mennesker har stillet sig til rådighed. De har delt deres historie med os og om lidt også med dig. Historien om hvordan de har kæmpet sig frem til

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension HÅNDBOG MAJ 2013 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension Kalundborg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling,

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Socialpædagogen. Undervisning i første række

Socialpædagogen. Undervisning i første række 3. februar 69. årgang Socialpædagogen Undervisning i første række På Stutgårdsskolen opprioriteres skolefagligheden og de sociale problemer parkeres uden for klasseværelset 18 03 09 12 2 Socialpædagogen

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere