Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER"

Transkript

1 Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER Projekterende: Masanti A/S - Postboks Ilulissat tlf fax: Masanti A/S sags nr

2 Registrering Atuarfik Mathias Storch Indholdsfortegnelse. 1 INDLEDNING ORGANISATION GENERELT REGISTERING ASBESTHOLDIGE MATERIALER BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING BYGNING FORSLAG TIL SIKRING MOD ASBEST FORSEGLING KONKLUSION...9 Bilagsfortegnelse. Bilag nr. 1: Bilag nr. 2: Tilstandsgrader Registreringsskemaer Sags nr Side 1

3 Registrering Atuarfik Mathias Storch 1 INDLEDNING. Efter anmodning fra Ilulissat Kommuneat, Kultur og Undervisningsforvaltningen har Masanti A/S foretaget en registrering af Atuarfik Mathias Storch i Ilulissat i uge 8 og Registreringen er sket med henblik på at fastlægge omfanget af asbest på skolen samt registrere tilstanden af de asbestholdige byggematerialer. Efterfølgende er nærværende registreringsrapport blevet udarbejdet. 1.1 ORGANISATION. Rekvirent: Registrering: Brugere: Ansvar og kompetence: Ilulissat Kommeat Børne- og kulturforvaltningen Postboks Ilulissat Tlf Fax Kontaktperson: Skoledirektør Lasse Østergaard Masanti A/S Postboks Ilulissat Tlf Fax Kontaktperson: Morten V. Jørgensen Atuarfik Mathias Storch Nuisariannguaq Ilulissat Tlf Fax Masanti A/S foretager registrering samt udarbejder nærværende registreringsrapport. 2 GENERELT. Atuarfik Mathias Storch består af 12 bygninger, der er opført i starten af 1970 erne i flere etaper. Denne registreringsrapport beskriver bygningerne enkeltvis med henblik på at lokalisere, hvor der er anvendt asbest, samt bestemme tilstanden af de asbestholdige byggematerialer. Registreringsrapporten vil kunne anvendes som beslutningsgrundlag for hvilke tiltag, der bør iværksættes for at undgå, at elever og personale på skolen bliver udsat for asbest. Til grund for registreringen ligger dele af de oprindelige projektmaterialer samt gennemgang af skolens lokaler. I den efterfølgende tekst er bygningerne nummeret som i det oprindelige projektmateriale. Sags nr Side 2

4 Registrering Atuarfik Mathias Storch 3 REGISTERING. 3.1 ASBESTHOLDIGE MATERIALER. Af det oprindelige projektmateriale fremgår det, at der er anvendt to typer asbestholdige materialer på skolen. Det drejer sig om plader af asbestolux og plader af internit. 3.2 BYGNING 1. Bygning 1 er en 2-etagers bygning med byens tandklinik beliggende i kælderetagen. Stueetagen rummer lokale 53 og lokale 52. Der er ikke lavet en gennemgang af kælderetagen for asbest. I klasselokalerne, toiletterne, trapperummet til tandklinikken og depotet er tagkonstruktionen en klemt konstruktion med synlige spær, der er beklædt med asbestoluxplader. Loftbeklædningen er internitplader. Asbestoluxpladerne og internitpladerne er forseglet. Tilstandsgrad 0. I klasselokalerne, trapperummet til tandklinikken, depotet samt i gangen er væggene beklædt med astbestoluxplader. I klasselokalerne er der enkelte huller fra søm eller skruer samt et enkelt sted i lokale 53 med afskallet maling. I de øvrige rum er asbestoluxpladerne forseglet. I mellemgangen til bygning 2 (B-498) er der anvendt asbestoluxplader som vægbeklædning. Den er dækket med glasvæv og der er begyndende nedslidning af malingen. Det anbefales at overfladebehandle områderne hvor malingen er slidt. 3.3 BYGNING 2. Bygning 2 er i ét plan og rummer lokale 14, lokale 15, lokale 16 og lokale 17. Der er ikke registeret asbestholdige materialer i selve bygningen. I mellemgangen mellem bygning 2 og 5 er der registeret én plade ved brandskabet, der kan indeholde asbest. Der er sømhuller i pladen, som skal forsegles. 3.4 BYGNING 3. Bygning 3 er i ét plan og rummer lokale 35, lokale 36, lokale 37 og lokale 38. I klasselokalerne og depotet er tagkonstruktionen en klemt konstruktion med synlige spær, der er beklædt med asbestoluxplader. Loftbeklædningen er internitplader. I Sags nr Side 3

5 Registrering Atuarfik Mathias Storch henhold til projektmaterialet består loftspladerne i rum 36 af mineralplader, disse indeholder ikke asbest. Asbestoluxplader og internitplader er forseglet. Tilstandsgrad 0. I alle rum er væggene beklædt med asbestoluxplader. I gangen er der tegn på nedslidning af maling og glasvæv, som bør overfladebehandles. I depotet er der ligeledes steder, som bør overfladebehandles. I klasselokalerne er der flere steder huller fra søm og skruer, som skal forsegles. I lokale 36 er der et område på ca. 10 x 10 cm, hvor der er hul på en asbesttoluxplade. Dette område skal forsegles hurtigst muligt. 3.5 BYGNING 4. Bygning 4 er i ét plan og rummer lokale 18, lokale 19, lokale 20 og lokale 21. Der er ikke registeret asbestholdige materialer i denne bygning. 3.6 BYGNING 5. Bygning 5 er i ét plan og rummer lokale 41, lokale 42, lokale 43, lokale 44 og lokale 45. I klasselokalerne og depotet er tagkonstruktionen en klemt konstruktion med synlige spær, der er beklædt med asbestoluxplader. I henhold til projektmaterialet er loftsbeklædningen udført i et træprodukt, der ikke indeholder asbest. Asbestoluxplader er forseglet. Tilstandsgrad 0. Der er ikke registeret asbestholdige materialer i væggene. 3.7 BYGNING 6. Bygning 6 er i to plan med lokale 46 i kælderen. Stueetagen rummer lokale 47, lokale 48, lokale 49, lokale 50 og lokale 51. I klasselokalerne i stueetagen og depotet er tagkonstruktionen en klemt konstruktion med synlige spær, der er beklædt med asbestoluxplader. I henhold til projektmaterialet er loftsbeklædningen udført i et træprodukt, der ikke indeholder asbest. I lokale 49 er der en afbrækket kant på en asbestoluxplade. Det åbne asbesttolux skal forsegles hurtigst muligt. I de øvrige rum er asbestoluxplader er forseglet. Der er ikke registeret asbestholdige materialer i væggene. Sags nr Side 4

6 Registrering Atuarfik Mathias Storch 3.8 BYGNING 7. Bygning 7 er i to plan. Stueetagen rummer lokale 22, lokale 23, lokale 24, lokale 25 samt KU-forvaltningen. 1. sal rummer kontorer og læreværelser Stueetagen. I stueetagen er der ikke registeret nogen asbestholdige materialer i lofterne. I klasselokalerne og depoterne er væggene beklædt med asbestoluxplader. I dele af depoterne er væggene beklædt med træ. I samtlige lokaler er der søm og skruehuller, som skal forsegles. I lokale 22 er der et område omkring en stikkontakt med asbestolux, som ikke er forseglet. I KU-forvaltningen er ydervæggene beklædt med asbestoluxplader. Afskallet maling på den nordlige væg skal forsegles. Øvrige vægge er forseglet. I gangen foran KU-forvaltningen er væggene beklædt både med asbestoluxplader og træplader. Asbestolux er bl.a. anvendt omkring spindeltrappen og brandskabet. Asbestolux er forseglet. Tilstandsgrad sal. I de fleste lokaler er tagkonstruktionen en klemt konstruktion med synlige spær, der er beklædt med asbestoluxplader. I henhold til projektmaterialet er loftspladerne udført i et træprodukt, der ikke indeholder asbest. I sekretærens kontor, i læreværelset, det pædagogiske værksted samt i PC-rummet er der i pladerne skruehuller og lignende, som skal forsegles. På toiletterne er der loftsplader af Internit, som er forseglet. I alle lokaler er der vægge beklædt med asbestoluxplader. I sekretærens kontor er der skruehuller, som skal forsegles. I de øvrige rum er asbestoluxplader forseglet. 3.9 BYGNING 8. Bygning 8 er i to plan. Stueetagen rummer lokale 27 geografi/biologi og 1. sal rummer lokale 28 husgerning Stueetagen. I stueetagen er der kun registeret asbestholdige materialer i væggene i lokale 27. Der er skruhuller, der skal forsegles. I en enkelt plade er der en del store skruehuller samt afskallet maling/tapet. Denne plade skal forsegles hurtigst muligt. Sags nr Side 5

7 Registrering Atuarfik Mathias Storch sal. I skolekøkkenet og kontor er tagkonstruktionen en klemt konstruktion med synlige spær, der er beklædt med asbestoluxplader. Loftspladerne er udført i et træprodukt, der ikke indeholder asbest. I skolekøkkenet er der skruehuller i plader og én brækket kant. Disse skal forsegles I skolekøkkenet er der vægge, som er beklædt med asbestoluxplader. Der er en del skruehuller, der skal forsegles. I kontoret er der én væg beklædt med asbestoluxplader. Der er to huller deriblandt ét hul omkring en rørgennemføring ved gulv, som skal forsegles BYGNING 9. Bygning 9 er i to plan. Stueetagen rummer lokale 32 sang og musik og 1. sal rummer lokale 29 fysik/kemi Stueetagen. I stueetagen er der kun registeret asbestholdige materialer i væggene i lokale 32 og gangen foran 32. I begge rum er asbesten forseglet. Tilstandsgrad sal. I fysik/kemi er tagkonstruktionen en klemt konstruktion med synlige spær, der er beklædt med asbestoluxplader. Loftbeklædningen er internitplader. Der er en brækket kant, som skal forsegles. I fysik/kemi og det tilhørende depot er væggene beklædt med asbestoluxplader. Der er skruehuller, som skal forsegles. I depotet er der én plade af asbestolux, som er ubehandlet, den skal forsegles hurtigst muligt BYGNING 10. Bygning 10 er i to plan. Stueetagen rummer lokale 33 metalsløjd og 1. sal rummer lokale 30 håndgerning. Sags nr Side 6

8 Registrering Atuarfik Mathias Storch Stueetagen. I stueetagen er der registeret asbestholdige materialer i væggene i lokale 33, gangen foran lokale 33, ventilationsrummet samt bejdserummet. I lokale 33 og bejdserum er der skruehuller, som skal forsegles. I de øvrige rum er asbestoluxplader forseglet sal. I håndgerning er tagkonstruktionen en klemt konstruktion med synlige spær, der er beklædt med asbestoluxplader. Loftbeklædningen er internitplader. Asbestoluxplader og internitplader er forseglet. Tilstandsgrad 0. I håndgerning og det tilhørende lokale er væggene beklædt med plader af asbestolux. I begge lokaler er der skruehuller, som skal forsegles BYGNING 11. Bygning 11 er i to plan. Stueetagen rummer lokale 34 træsløjd og 1. sal rummer lokale 31 formning og EDB-lokalet i forbindelse med biblioteket Stueetagen. I stueetagen er der kun registeret asbestholdige materialer i væggene i lokale 32 og gangen foran lokale 32. I begge rum er asbesten forseglet. Tilstandsgrad sal. I formning og EDB-lokalet er tagkonstruktionen en klemt konstruktion med synlige spær, der er beklædt med asbestoluxplader. Loftbeklædningen er internitplader. I formning er asbestoluxplader og internitplader forseglet. I EDB-rummet er der skruehuller, som skal forsegles.. I formning og EDB-rummet er væggene beklædt med plader af asbestolux. I formning er der steder med afskallet maling, som skal forsegles. Sags nr Side 7

9 Registrering Atuarfik Mathias Storch 3.13 BYGNING 12. Bygning 12 er i to plan. Stueetagen rummer pedelkontor, Astrids kontor og en række specialundervisningslokale og depoter. 1. sal rummer lokale 5, lokale 6, lokale 7 samt biblioteket Stueetagen. I stueetagen er der kun registeret asbestholdige materialer i ydervæggene i pedelkontoret og opholdsrummet til rengøringspersonalet. I opholdsrummet til rengøringspersonalet er malingen slået af 2 steder og asbestoluxplader skal forsegles sal. I biblioteket og bibliotekarkontoret er tagkonstruktionen en klemt konstruktion med synlige spær, der er beklædt med asbestoluxplader. Loftbeklædningen er internitplader. I biblioteket er der skruehuller, som skal forsegles. Der er et hul på ca. 10x10 cm i en plade, hvor vand fra taget siver igennem i tøbrudsperioden. Denne plade er muligvis asbestholdig. Det bør undersøges nærmere, om der er tale om asbestholdig plade. Utæthederne, der forårsager indsivningen af vand gennem tagkonstruktionen, skal stoppes og hullet skal forsegles. Tilstandsgrad 1-2. I biblioteket, bibliotekarkontoret og læsestuen er væggene beklædt med plader af asbestoluxplader. I biblioteket er der skruehuller, som skal forsegles. I de øvrige rum er asbestoluxplader forseglet. I biblioteksgangen er spærene over trælamellerne beklædt med asbestoluxplader, der er forseglet. Tilstandsgrad 0. 4 FORSLAG TIL SIKRING MOD ASBEST. For at sikre elever og personale mod påvirkning fra asbest må den eksisterende forsegling, hvad enten det er glasvæv eller maling, ikke brydes. Dette betyder, at det skal sikres at der fremover ikke bliver anvendt skruer, tegnestifter eller anden mekanisk fastgørelse på asbestholdige bygningsdele. Ligeledes må der ikke nedtages inventar, som er fastgjort til vægge, da dette arbejde vil medfører en risiko for spredning af asbestfibre i rumluften. Det ser ud til at den brudte kant på asbestoluxpladen i lokale 49 er opstået ved at børn har kravlet i spærene. Det bør indskærpes over for eleverne, at de asbestholdige bygningsmaterialer skal behandles med en vis varsomhed. Sags nr Side 8

10 Registrering Atuarfik Mathias Storch 4.1 FORSEGLING. For at udbedre eksisterende skader i de asbestholdige bygningsdele, samt for at forhindre spredning af asbestfibre fra evt. fremtidige skader, skal blotlagte bygningsdele forsegles. Forseglingen bør ske ved at huller fra skruer og søm bliver udfyldt med acrylfugemasse eller lignende. Hvor der er åbne flader uden forsegling skal disse flader grundes med en acrylplast grunder som Flügger forankringsgrunder. Efter behandling med fugemasse og/eller grunder skal det forseglede område lukkes med acrylplasmaling som Dekso-plast 25 fabr. Flügger. Ved anvendelse af produkterne skal producentens vejledning følges nøje. Ved arbejderne med forseglingen af de asbestholdige materialer må der ikke foretages afrensning af fladerne ved slibning, da dette arbejde vil sprede asbestfibre til luften. Ved de større huller, der ikke umiddelbart kan fyldes med fugemasse, skal de åbne kanter forsegles med den nævnte grunder, hvorefter der monteres en tynd krydsfinerplade på hullet således at det dækkes. Pladen må ikke fastholdes med skruer men skal monteres med en bygningslim. I øvrigt skal Arbejdstilsynets regler følges nøje. Forsegling af asbestholdige materialer må ikke betragtes som en permanent foranstaltning men som midlertidige løsninger indtil en endelig udskiftning af de asbestholdige materialer kan finde sted. 5 KONKLUSION. Det vurderes ud fra omfanget af asbestholdige bygningsdele samt den registrerede tilstand af disse, at det er muligt at holde bygningsdelene i en forsvarlig stand indtil en endelig udskiftning kan finde sted. Det anbefales at der jævnligt foretages en gennemgang for at sikre at alle asbestholdige bygningsdele er forseglede. Det er vores vurdering at de registrerede skader i de asbestholdige materialer kan udbedres for i alt kr kr. Ved en nedtagning af de asbestholdige materialer skal disse erstattes af materialer med tilsvarende egenskaber med hensyn til styrke og brandmodstandsevne. Dette, sammenholdt med bygningernes øvrige tilstand medfører at det økonomiske forsvarlige i en renovering frem for en nybygning skal overvejes nøje før arbejder igangsættes. Bygningerne fremstår i dag meget nedslidte og er ikke tidssvarende. Uanset om der foretages en renovering eller en nedrivning af de bygninger der indeholde asbest skal det forventes, at arbejderne omkring de asbestholdige materialer samt de økonomiske konsekvenser heraf bliver af en betydende størrelsesorden. Årsagen til dette er at der skal iværksættes en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskyttede arbejdere og omgivelserne mod påvirkning af asbestfibre. Disse sikkerhedsforanstaltninger bestemmes af Arbejdstilsynet. Sags nr Side 9

11 Registrering, Bilag nr. 1 Atuarfik Mathias Storch Generel forklaring til tilstandsgrader Tilstandsgrad 0 Aktion: Ingen Registrering: Det registrerede er intakt, uden generende overfladesymptoner og fuldt funktionsdygtigt. Tilstandsgrad 1 Aktion: Overfladebehandling Registrering: Det registrerede er intakt og funktionsdygtigt, der er dog overfladesymptoner, der skal udbedres ved overfladebehandling. Tilstandsgrad 2 Aktion: Overfladebehandling og reparation Registrering: Det registrerede er lettere beskadiget og funktiondygtigheden er hæmmet. Der skal udbedres ved reparation eller partiel udskiftning samt ved omfattende overfladebehandling. Tilstandsgrad 3 Aktion: Totalreparation eller udskiftning Registrering: Det registrerede er ikke funktionsdygtigt. Dele af, eller hele komponenter er beskadiget eller mangler. Der skal udbedres ved udskiftning eller totalreparation. Sags nr Side 10

12 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 1/18 Bygning 1 eksl. Tandklinik 1 Loft Spær beklædt med Asbestolux Gang m trappe til tandklinik Asbestolux 2 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 52 Kl. 1. B forsvarligt Asbestolux Tilstand: Enkelte søm og skruehuller 3 Loft Hårde og bløde plader Gang Tilstand:Forseglet Asbestolux 4 Loft Spær beklædt med Asbestolux Pige toilet 5 Loft Spær beklædt med Asbestolux Drenge toilet 6 Loft Spær beklædt med Asbestolux Depot 7 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 53 kl. 1. A Asbestolux Tilstand: Søm og skruehuller, ét sted afskallet maling, skal forsegles 8 Loft Internit Gang ml. Byg 1 og 2. Asbestolux Tilstand: Begyndende afskalning, skal malerbehandles

13 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 2/18 Bygning 2 1 Loft Gips Rum 14 EDB Gips og krydsfiner 2 Loft Gips Rum 15 Kl. 4. A Sandsynligvis gips 3 Loft Mineralplader Rum 16 Kl. 4. B Træ 4 Loft Gips 17 Kl. 5. B Træ 5 Loft Træ Gang Træ 6 Loft Træ Reng. Rum Krydsfiner 7 Loft Træ Gang ml byg 2 og 5 1 plade evt af Abestolux Tilstand: Små sømhuller skal forsegles 8 Loft

14 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 3/18 Bygning 3 1 Loft Træ Gang Astbestolux med glasvæv Tilstand: Bør overfladebehandles flere steder 2 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 35 Kl. 3. B Asbestolux Tilstand: Steder med afskallet maling. Skal forsegles 3 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 7 Depot Asbestolux 4 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 36 Loftsplader mineralplader, evt Internit Kl. 3. A Asbestolux Tilstand: Hul i en plade ca. 10x10 cm. Skal forsegles. 5 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 37 Kl. 2. A Asbestolux Tilstand: Bør malerbehandles et par steder 6 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 38 Kl. 2. B Asbestolux Tilstand: Gamle skruehuller, afskallet maling. Skal forsegles 7 Loft Træfibre Rengøringsrum Astbestolux med glasvæv Tilstand: Skal forsegles flere steder 8 Loft

15 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 4/18 Bygning 4 1 Loft Gips Rum 20 Kl. 9. D Træ 2 Loft Gang ml. kl. 9. D-9. B Træ 3 Loft Gips Rum 21 kl. 9. B Træ 4 Loft Træfibre Gang til bygning 7 Træ 5 Loft Gips Rum 19 Kl. 11. V Træ og gips 6 Loft Gips Rum 18 Kl. 11. U Træ og gips 7 Loft 8 Loft

16 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 5/18 Bygning 5 1 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 41 Kl. 7.A Træ 2 Loft Træfibre Gang Træ 3 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 42 Kl. 7. B Træ 4 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 43 Kl. 6. B Træ og beton 5 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 44 Kl. 6. A Træ 6 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 45 Kl. 5. A Træ 7 Loft Træfibre Regørings rum Træ 8 Loft

17 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 6/18 Bygning 6 1 Loft Træ Gang Træ 2 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 47 Kl. 10. V Træ 3 Loft Spær beklædt med Asbestolux Depot Træ 4 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 48 Kl. 10. U Træ 5 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 49 Tilstand: Afbrækket kant på hul på spær nr. 3. Skal forsegles. Træ 6 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 50 Kl. 10. A Tilstand: Skal forsegles et par steder. Træ 7 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 51 Kl. 11. B Træ 8 Loft Træfibre Rum 46 Kl. 11. A Træ (I øvrigt blev der bemærket en åbenstående el-installation)

18 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 7/18 Bygning 7 1 Loft Træ Gang Træ 2 Loft Træ Drenge Toilet Fliser 3 Loft Træ Pige Toilet Fliser 4 Loft Mineralplader Rum 22 EDB Asbestolux Tilstand: Skruhuller skal forsegles 5 Loft Træ Rum 23 Kl. 9. A. Asbestolux og træ. Tilstand: Skruehuller skal forsegles 6 Loft Mineralplader Rum 24 Kl. 8. D Asbestolux Tilstand: Skruehuller skal forsegles 7 Loft Mineralplader Rum 25 Kl. 2. B Asbetolux og træ Tilstand: Skruehuller skal forsegles 8 Loft Bog depot Asbetolux Tilstand: Skruehuller ved elskab skal forsegles

19 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 8/18 Bygning 7 9 Loft Højre depot over for kontor Asbestolux og træ 10 Loft Mineralplade Venstre depot over for kontor Asbestolux, træ og gips 11 Loft Træ Gang foran kontor Består bl.a. af Asbestolux. Findes bl.a. ved branskab og bag trappen. 12 Loft Mineralplader Kontor Asbestolux på 2 vægge. Tilstand: En væg med skallet maling. Skal forsegles 13 Loft Mineralplader Lille kontor Asbestolux ydervæg. 14 Loft Spær beklædt med Asbestolux Forgang læreværelse Asbestolux 15 Loft Gipsloft Viceinspekt. Asbestolux og træ 16 Loft Træ Sekretær gardarope Asbestolux

20 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 9/18 Bygning 7 17 Loft Spær beklædt med Asbestolux Sekretær Tilstand: Småskader skal forsegles. Astbestolux Tilstand: Skruehuller skal forsegles 18 Loft Herretoilet Lærer Astbestolux 19 Loft Dametoilet Lærer Astbestolux 20 Loft Spær beklædt med Asbestolux Tekøkken Astbestolux og træ 21 Loft Spær beklædt med Asbestolux Læreværelse Tilstand: Skruehuller skal forsegles Astbestolux 22 Loft Spær beklædt med Asbestolux Pædagog. værksted Tilstand: Skruehuller skal forsegles Astbestolux 23 Loft Spær beklædt med Asbestolux PC-rum Tilstand: Skruehuller skal forsegles Astbestolux 24 Loft

21 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 10/18 Bygning 8 1 Loft Træ Vindfang Træ 2 Loft Træ Drenge toilet Fliser 3 Loft Træ Pige toilet Fliser 4 Loft Træ Gang Træ 5 Loft Mineralplader Rum 27 Geografi/ biologi Asbestolux Tilstand: En vægplade med mange huller, skal forsegles. 6 Loft Træ Trappegang Træ 7 Loft Spær beklædt med Asbestolux Skolekøkken Tilstand: Skruehuller og brækkede kanter skal forsegles Astbestolux Tilstand: Skruehuller skal forsegles 8 Loft Træ Mellemgang Gips

22 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 11/18 Bygning 8 9 Loft Spær beklædt med Asbestolux Lis' Kontor Asbestolux og gips Tilstand: Huller skal forsegles 10 Loft Træ Rengørings rum Træ 11 Loft 12 Loft 13 Loft 14 Loft 15 Loft 16 Loft

23 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 13/18 Bygning 9 1 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 29 Fysik Kemi Tilstand: Brækket kant skal forsegles Astbestolux Tilstand: Skruehuller skal forsegles 2 Loft Mineralplader Fysik Kemi depot Asbestolux Tilstand: 1 plade står uden overfladebehandling, skal forsegles 3 Loft Træ Gang Asbestolux 4 Loft Mineralplader Musik sang Asbestolux 5 Loft 6 Loft 7 Loft 8 Loft

24 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 14/18 Bygning 10 1 Loft Træ Gang Asbestolux 2 Loft Mineralplader Rum 33 Sløjd Metal Astbestolux Tilstand: Sruehuller bør forsegles 3 Loft Mineralplader Ventilation for sløjd Astbestolux 4 Loft Mineralplader Bejserum Astbestolux Tilstand: Skruehuller bør forsegles 5 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 30 Håndgerning Astbestolux Tilstand: Skruehuller skal forsegles 6 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 30 A Astbestolux Tilstand: Skruehuller skal forsegles 7 Loft 8 Loft

25 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 15/18 Bygning 11 1 Loft Træ Gang Asbestolux 2 Loft Mineralplader Træsløjd Astbestolux 3 Loft Beton Depotrum sløjd Beton 4 Loft Spær beklædt med Asbestolux Rum 31 Formning Astbestolux Tilstand: Huller ved vaske skal forsegles 5 Loft Spær beklædt med Asbestolux EDB rum v. bibliotek Tilstand: Skruehuller skal forsegles Astbestolux Træ og asbestlolux beklædt med opslagstavler., dog ikke muligt at se bag opslagstavler 6 Loft 7 Loft 8 Loft

26 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 16/18 Bygning 12 1 Loft Beton med nedhængte loftplader Astrids kontor Beton 2 Loft Beton Gang kælder Beton og træ 3 Loft Beton Rum 11 Beton 4 Loft Beton med nedhængte loftplader Rum til venstre f. 11 Beton 5 Loft Beton Gang til venstre f. indgang Træ 6 Loft Gips Rum 10 Gips 7 Loft Beton Rengøring depot Gips og beton 8 Loft Træ Indgang Træ

27 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 17/18 Bygning 12 9 Loft Træ Pedelrum Beton Ydervæg Asbestolux Tilstand: Småskader skal forsegles 10 Loft Træ Pigetoilet Beton 11 Loft Træ Drengetoilet Beton 12 Loft Spær beklædt med Asbestolux Bibliotek Tilstand: Skruehuller og manglende maling skal forsegles. Hul i plade Astbestolux, gips og træ Tilstand: Enkelte huller skal forsegles 13 Loft Spær beklædt med Asbestolux Biblotekar kontor Astbestolux, gips og træ 14 Loft Loftsfliser Læsestue Ydervægge asbestolux 15 Loft Gips Bogdepot Gips 16 Loft Gips. Gang Loft over træripperne er asbest. 1. Sal Træ og beton

28 Registrering, Atuarfik Mathias Storch Side 18/18 Bygning Loft Gips Rum 5 kl. 9. C. Gips eller beton 18 Loft Gips Rum 6 Kl. 9. C Gips eller beton 19 Loft Gips Rum 7 Kl. 8. A Gips eller beton 20 Loft Gips Rum 8 Gips eller beton 21 Loft 22 Loft 23 Loft 24 Loft

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 784,1. Område 4, Nødebo, Nødebovej 77, Undervisning (bygn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 784,1. Område 4, Nødebo, Nødebovej 77, Undervisning (bygn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 784,1 Område 4, Nødebo, Nødebovej 77, Undervisning (bygn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf:

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BYPLANVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Byplanvejens Skole Byplanvej 2 9210 aalborg sø Telefon 99824770 E-mail

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole

Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole Svendsen OSv Al kontrol foretages af Skolelederen. Fysiske

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole August 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 0954 lejl@gentofte.dk

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 708. Botanisk Museum. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 708. Botanisk Museum. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 708 Botanisk Museum Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Botanisk Museum, Gothersgade 130

Læs mere

Den Classenske Legatskole Status 2009

Den Classenske Legatskole Status 2009 Den Classenske Legatskole Status 2009 gruppe Kælder Gymnastiksal 1 1 1 3 3 Puds faldet af, mgl. lakkering gulv og dårlig luft Handleplan: Der tages en vurdering af prisniveau for oppudsning af Omklædning

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning BOLIGSELSKABET BSB ESBJERG AFDELING 5002 ENGPARKEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 2. maj 2001 Ændret på afdelingsmødet den 2. november 2004. Ændret på afdelingsmødet den 1. november

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA)

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) Bygherre: Dato: 03.08.2012 Qaasuitsup Kommunia Sag nr.: 10084 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) For samtlige entrepriser Vedr. Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Etape 0: Nedrivning af bygning 4 og 6 tnt

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 772. H.C. Ørsted Instituttet

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 772. H.C. Ørsted Instituttet Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. H.C. Ørsted Instituttet Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 HC ØRSTED INSTITUTTET 01.03.2013 Mikkelsen arkitekter

Læs mere

ETAPE PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF CAMPUS KUJALLEQ ILLUSTRATIONSHÆFTE FOR OMBYGNINGEN 17. NOVEMBER 2014

ETAPE PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF CAMPUS KUJALLEQ ILLUSTRATIONSHÆFTE FOR OMBYGNINGEN 17. NOVEMBER 2014 ETAPE 2 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF CAMPUS KUJALLEQ ILLUSTRATIONSHÆFTE FOR OMBYGNINGEN 17. NOVEMBER 2014 INDHOLD INDLEDNING Indledning Placering i byen Campus Kujalleq: Eksisterende fysisk kapacitet Udvidelse

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Gorrissen El A/S Stutmestervej 32. 3400 Hillerød. Tlf.: 48242240

Elinstallationsrapport for ejendommen. Gorrissen El A/S Stutmestervej 32. 3400 Hillerød. Tlf.: 48242240 for ejendommen Sælger en Pedersen Adresse gtvej 7 Postnr. og by 3400 Hillerød Dato 24.11.2014 Udløbsdato 24.11.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Gorrissen El A/S Stutmestervej 32 3400 Hillerød Tlf.:

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705 Fiolstr.10,St.K.18 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: FIOLSTRÆDE 10 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50 23 22 12

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50 23 22 12 for ejendommen Sælger Peter Winther Adresse Søndergade 10 Postnr. og by 8870 Langå Dato 12.02.2015 Udløbsdato 12.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,1. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 10-16)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,1. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 10-16) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 10-16) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Universitetsparken 2 (UP 2) Dato:

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Side: 1.1 ARKITEKTSYN

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Lau Halkær Adresse Tilst Skolevej 6 Postnr. og by 8381 Tilst Dato 19.01.2016 Udløbsdato 19.01.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.:

Læs mere

Registreringen er er fortaget med udgangspunkt i synlige bygningsdele og overflader og beskriver derfor ikke bagvedliggende konstruktioner.

Registreringen er er fortaget med udgangspunkt i synlige bygningsdele og overflader og beskriver derfor ikke bagvedliggende konstruktioner. Side 1/5 Orientering Nærværende rumskemer er udarbejdet i forbindelse med registrering af Poul Paghs Gade Skole, Poul Paghs Gade 2, 9000 Aalborg. Registreringen er foretaget i februar/ marts 2014. Registreringen

Læs mere

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2C - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 25. ØSTERVANGSSKOLEN ØSTERVANGSSKOLEN Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Østervangskolen er beliggende i den nordøstlige del af Randers. Skolen har

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Lisbeth Irene Nielsen Adresse Staldgaarden 22 Postnr. og by 4800 Nykøbing F Dato 21.08.2013 Udløbsdato 21.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger G Johs Christoffersen Adresse Menstrup Bygade 5 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 11.10.2015 Udløbsdato 11.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712 Købmagergade 50 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Trinitatis Annekset, Købmagergade

Læs mere

ASBEST METALLER - PCB

ASBEST METALLER - PCB ASBEST METALLER - PCB Gødsholmvej 1 Side 1 af 8 Rekvirent. Niels Bendtsen Tjørnevej 49 4684 Holmegaard Tlf: 22344062 Rapporten er udført af: Nicolai Ploug, tlf. 40 89 36 36 Indholdsfortegnelse: Registrering

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Nyhavn 43 B, st. 1051 København K Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Nyhavn 43 B, st. 1051 København K Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Sabine Christiansen Adresse Østergade 39 Postnr. og by 4880 Nysted Dato 15.10.2015 Udløbsdato 15.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Nyhavn 43 B, st. 1051

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers Kommune. Skolen

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Hejrevangen, undersøgelse for asbest i tagkonstruktion for afd. 5 og 6. INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Undersøgelse 2.

Hejrevangen, undersøgelse for asbest i tagkonstruktion for afd. 5 og 6. INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Undersøgelse 2. BOLIGKONTORET DANMARK Hejrevangen, undersøgelse for asbest i tagkonstruktion for afd. 5 og 6. ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50232212 8-15-189

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50232212 8-15-189 for ejendommen Sælger Svend Aage Sørensen Adresse Bakkegårdsparken 11 Postnr. og by 7171 Uldum Dato 13.07.2015 Udløbsdato 13.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om asbest i Byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Januar 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013)

APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013) APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013) LOKALE APV DATO ANSVAR LIG Udbedret senest Udbedret/bemærkning er Bil/Hån Lokalet er godt indrettet og alt skønnes i orden. Dog mangler: En afklaring

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken Generelt: Udbudsbetingelser, sikkerhedsstillelse: Præcisering: Hvis den samlede entreprisesum

Læs mere

TILSTANDSVURDERING STRANDMARKENS FRITIDSCENTER TAGRENOVERING HVIDOVRE KOMMUNE KULTUR-, TEKNIK-, MILJØ- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN

TILSTANDSVURDERING STRANDMARKENS FRITIDSCENTER TAGRENOVERING HVIDOVRE KOMMUNE KULTUR-, TEKNIK-, MILJØ- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN HVIDOVRE KOMMUNE KULTUR-, TEKNIK-, MILJØ- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN STRANDMARKENS FRITIDSCENTER TAGRENOVERING TILSTANDSVURDERING Tilstandsvurdering Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDERVÆGGE... 3 INDERVÆGSOVERFLADER...

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport for Østervej Børnehave

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport for Østervej Børnehave FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport for Østervej Børnehave Teknisk Forvaltning december 21 Tilstandsrapport 21 Østervej Børnehave,stervej 1AJ48 Fredensborg Indledning Teknisk

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43 5750 Ringe Tlf.: 62621109

Elinstallationsrapport for ejendommen. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43 5750 Ringe Tlf.: 62621109 for ejendommen Sælger Holger Carlo Lund Adresse Øksenbjergvej 56 Postnr. og by 5700 Svendborg Dato 18.06.2014 Udløbsdato 18.06.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre

Læs mere

01 Rumskemaer - Kælderplan DATO: 04-03-2014 Side 1/41 Rumskema nr. 1

01 Rumskemaer - Kælderplan DATO: 04-03-2014 Side 1/41 Rumskema nr. 1 Side 1/41 Rumskema nr. 1 Ansvarlig: Arkitekt Rum nr: 1.01 Overflader Kvm: 32 m2 Væg Type 1 Pudset væg med maling Rumfunktion: Trappeopgang 3 Væg Type 3 Berappet væg med maling Plan: 01 - Kælderplan Væg

Læs mere

Naborøg. (Lækagesporing) Kunde: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: xxxxx

Naborøg. (Lækagesporing) Kunde: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: xxxxx Naborøg (Lækagesporing) Inspektion udført 15/10-2015 Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 5382 1362 kr@termo-service.dk Kunde: xxxxx Info@termo-service.dk Fyn: 2982 1362 Jylland: 2982 1379 Sjælland: 2982

Læs mere

23. MENIGHEDSBØRNEHAVEN

23. MENIGHEDSBØRNEHAVEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 23. MENIGHEDSBØRNEHAVEN Gl. Kongevej 48, 6000 Kolding Menighedsbørnehaven er beliggende i den nordlige del af Kolding by. Institutionen

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Dorte Juul Rasmussen Adresse Bispegade 26 Postnr. og by 4800 Nykøbing F Dato 21.05.2015 Udløbsdato 21.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1

Læs mere

FIBRE FRA UDSKIFTNING AF ASBESTTAGE REGLER, ANVISNINGER OG PRAKSIS

FIBRE FRA UDSKIFTNING AF ASBESTTAGE REGLER, ANVISNINGER OG PRAKSIS FIBRE FRA UDSKIFTNING AF ASBESTTAGE REGLER, ANVISNINGER OG PRAKSIS T O R B E N V. R A S M U S S E N, 6. S T Å E N D E B Y G G E PA N E L Regler BR18 329-333 Forureninger fra byggematerialer Arbejdstilsynet

Læs mere

Hegels Minde. Nye familieboliger i Fredensborg. 10 nyrenoverede familieboliger med hver deres unikke charme

Hegels Minde. Nye familieboliger i Fredensborg. 10 nyrenoverede familieboliger med hver deres unikke charme Hegels Minde Nye familieboliger i Fredensborg 10 nyrenoverede familieboliger med hver deres unikke charme Afdeling 747-0 Lejerbo Fredensborg Udlejningsteam 2 Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. 24/7 Eftersyn Kalundborgvej 170 4300 Holbæk Tlf.: 51939386

Elinstallationsrapport for ejendommen. 24/7 Eftersyn Kalundborgvej 170 4300 Holbæk Tlf.: 51939386 for ejendommen Sælger Lars Hovmand Adresse Rykkerupvej 33 Postnr. og by 4990 Sakskøbing Dato 17.03.2016 Udløbsdato 17.03.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed 24/7 Eftersyn Kalundborgvej 170 4300 Holbæk

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 19.11.2010 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 19.11.2010 / 02.12.2010 Faktura fra EL-installatør

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Jerrik Park Bisgaard Adresse Anders Olesens Vej 8 Postnr. og by 9310 Vodskov Dato 25.01.2016 Udløbsdato 25.01.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen Adresse Nebbegårds Alle 1 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 25.08.2015 Udløbsdato 25.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64 41 04 91

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64 41 04 91 for ejendommen Sælger Ruth Nielsen Adresse Snoghøjparken 1 Postnr. og by 7000 Fredericia Dato 17.03.2013 Udløbsdato 17.03.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen Adresse Færgevej 39 Postnr. og by 6430 Nordborg Dato 06.03.2015 Udløbsdato 06.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet Masterplan for administrationsbygninger i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet juni 2010 1. Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes denne masterplan

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Aalborg Kommune Adresse Sydvestvej 4 Postnr. og by 9400 Nørresundby Dato 26.05.2014 Udløbsdato 26.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund

Læs mere

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 4 Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 INVENDIG ISOLERING HVIS FACADEN SKAL BIBEHOLDES, SOM

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby. Standard malerbehandlinger og farver

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby. Standard malerbehandlinger og farver Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard malerbehandlinger og farver Gældende fra: 15. april 2016 Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Definitioner... 4 Dokumentation... 4 Malerbehandling

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter: Helge Vang Jensen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter: Helge Vang Jensen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger Boet efter: Helge Vang Jensen Adresse Skovvej 30 Postnr. og by 4160 Herlufmagle Dato 24.05.2016 Udløbsdato 24.05.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 24. november 2014 Udsendt den 2. december 2014 Side 1 af 5

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 24. november 2014 Udsendt den 2. december 2014 Side 1 af 5 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 24. november 2014 Udsendt den 2. december 2014 Side 1 af 5 Referat af ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Mandag

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BISLEV SKOLE FAKA Adresse elefon 98357160 E-mail Web Skoleleder Antal elever 44 Antal klasser 6 Antal klassetrin

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Jyta Petersen Adresse Søndergårdevej 6 Postnr. og by 7884 Fur Dato 19.05.2015 Udløbsdato 19.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785 Område 5, Djursland / Eldrupgaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Eldrupgård Dato:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Hjortespring Elektrikeren ApS Bispebjerg Bakke 22 F 2400 København NV Tlf.: 44 94 85 14

Elinstallationsrapport for ejendommen. Hjortespring Elektrikeren ApS Bispebjerg Bakke 22 F 2400 København NV Tlf.: 44 94 85 14 for ejendommen Sælger Joh Aleksander Hansen Adresse Markersvænge 8 Postnr. og by 2690 Karlslunde Dato 24.09.2015 Udløbsdato 24.09.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hjortespring Elektrikeren ApS

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars Peter Bredahl Kristensen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars Peter Bredahl Kristensen for ejendommen Sælger Lars Peter Bredahl Kristensen Adresse Søndervangen 5 Postnr. og by 3630 Jægerspris Dato 14.10.2013 Udløbsdato 14.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik as

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birger Iversen & Sara Højer Iversen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birger Iversen & Sara Højer Iversen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Birger Iversen & Sara Højer Iversen Adresse Ubberødvej 8 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 02.07.2014 Udløbsdato 02.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Niels Åge Toldam & Gitte Philip. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Niels Åge Toldam & Gitte Philip. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Niels Åge Toldam & Gitte Philip Adresse Solsikkevej 4 Postnr. og by 2700 Brønshøj Dato 05.05.2015 Udløbsdato 05.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg. Oktober 2015 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 96306447 Vestre Havnepromenade

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jørgen Nielsen Koldingvej 22 6520 Toftlund Tlf.: 74 83 21 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jørgen Nielsen Koldingvej 22 6520 Toftlund Tlf.: 74 83 21 99 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Hans S. Sjælland Kongevej 317A 6510 Gram Dato 24.02.2015 Udløbsdato 24.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Jørgen Nielsen Koldingvej 22 6520 Toftlund

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn.

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn. NOTAT Projekt Afhjælpning af vandskader over varmtvandsbassin og tag over glassal samt mellemgang ud for varmtvandsbassin med tilstødende mellemgang mod syd Kunde Lemvig Idræts- og Kulturcenter Notat nr.

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bodil Nedergaard Madsen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bodil Nedergaard Madsen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger Bodil Nedergaard Madsen Adresse Fredensvej 12 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 31.05.2016 Udløbsdato 31.05.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg Tlf.: 59 50 40 04

Elinstallationsrapport for ejendommen. Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg Tlf.: 59 50 40 04 for ejendommen Sælger Martin Backe Adresse Tingerupvej 96 Postnr. og by 4330 Hvalsø Dato 03.07.2015 Udløbsdato 03.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1095629/cur

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1095629/cur for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Ole Dissing Snogegårdsvej 34A 2820 Gentofte Dato 19.05.2015 Udløbsdato 19.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER MARIENDAL SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824720 E-mail Web Skoleleder Antal elever 491 Antal

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kanagasabapathy Lyer B. Lyer og Sarojini Kanagasabapathy

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kanagasabapathy Lyer B. Lyer og Sarojini Kanagasabapathy for ejendommen Sælger Kanagasabapathy Lyer B. Lyer og Sarojini Kanagasabapathy Adresse Skolegade 11 Postnr. og by 6200 Aabenraa Dato 05.03.2014 Udløbsdato 05.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen vadehavet. Knud Jørgensen El Aps Nørregade 23 6690 Gørding Tlf.: 75178999

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen vadehavet. Knud Jørgensen El Aps Nørregade 23 6690 Gørding Tlf.: 75178999 for ejendommen Sælger Naturstyrelsen vadehavet Adresse Koldingvej 5 Postnr. og by 6630 Rødding Dato 21.08.2014 Udløbsdato 21.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Knud Jørgensen El Aps Nørregade

Læs mere