SCOT- Opgave 2 Skraldesugesystemet i Nyhavn og affaldshåndteringen København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCOT- Opgave 2 Skraldesugesystemet i Nyhavn og affaldshåndteringen København"

Transkript

1 SCOT- Opgave 2 Skraldesugesystemet i Nyhavn og affaldshåndteringen København images/748/2/626x352- c/ nyhavn.jpg Mandag d. 19/ : Produkters Brug og Design Design og Innovation 1. semester... Jakob Wulff Andersen s

2 Skraldesugesystemet og den almindelige affaldshåndtering Indledning Jeg har valgt at se på skraldesugesystemet og sammenligne det med hvad jeg kalder "det dominerende affaldssystem" i København (almindelig husholdningsaffaldshåndtering som køres til forbrænding). I opgaven undersøger jeg det socio- tekniske ensemble, det teknologiske regime, den semiotiske magtstruktur, diskurser, institutioner samt domesticering. Et komplekst ensemble Det socio- tekniske ensemble for henholdsvis sugesystemet og det dominerende affaldssystem kan anses som ét samlet socio- teknisk ensemble (til højre 1 ), da det indeholder mange af de samme institutioner, regler og aktører, heriblandt: Arbejdsmiljøloven, skraldebilerne, viden og lovgivning om affald og hygiejne, økonomipolitik med henblik på affaldshåndtering, borgerne, restauranter og andre virksomheder samt forbrændingsanlæggene og byplanlægning. Desuden er aktørerne: renovationsarbejdere, viceværter, beboere og ingeniører. Hvis man ser nærmere på det område af det socio- tekniske ensemble, der omfatter sugeskraldesystemet (til højre) ses et aspekt som fx byplanlægning at spille en stor rolle, eftersom etablering af sådanne systemer kræver nedgravning i undergrunden. Det er dog vigtigt at understrege at byplanlægning også hænger sammen med lovgivningen - der må ikke graves hvorsomhelst. Ensemblet er nemlig sammenvævet; på illustrationen ses kun én del af sammenvævningen. 1 Illustrationerne, på denne side, skal tolkes som ufuldkomne og forenklede modeller af virkelighedens kompleksitet. 2

3 Sugecentralerne, Envac's viden og virksomhed er sat i fokus på illustrationen. Det betyder dog ikke at aspekterne ikke er sammenvævede i ensemblet. Eksempelvis hænger Envac's markedsvilkår sammen med lovgivning om affaldssortering mens sugecentralerne bl. a. er forbundne m. transportnettet af skraldebiler, der sørger for transport til forbrændingsanlæggene. Og det stopper ikke her, for sugecentralen er også underlagt lovgivning og markedsvilkårene (herunder virksomhedens økonomi og kundernes købekraft), samtidigt kan sugecentralen optimeres igennem Envac's tiltagende tekniske viden. "At gå ud med skraldet" Det dominerende affaldssystem, hvor skraldebiler afhenter affald fra skraldespande og affaldscontainere til husholdningsaffald og kører det til forbrændingsanlæg, kan anses for det mest dominerende teknologiske regime. Det skal ses i sammenhæng med institutioner som forbrændingsanlæggene, arbejdsmiljøloven, fagforeninger, lovgivning, skraldespandene og affaldscontainerne samt skraldebilerne m. fl. Dette system er stabiliseret i en sådan grad, at aktørernes tilskrivning af betydning til det socio- tekniske ensemble er fastlåst. De fleste har en grøn affaldscontainer og alle ved hvad en skraldebil er - det bliver taget for givet og anset som den eneste eller i hvert fald den bedste løsning på affaldshåndtering. Der er altså mangel på fortolkningsfleksibilitet mht. affaldshåndtering. Det er bl.a. grundet det teknologiske regimes udbredelse, som ligger til grund for semiotiske magtstrukturer og heri betydningsrelationer, som aktørerne reproducerer igennem deres rutiner - som "at gå ud med skraldet" dagligt (læs: og smide det i en grøn affaldscontainer). Det teknologiske regimes udbredelse skyldes i høj grad institutionalisering i 60-70'erne (fx Vestforbrænding og Amagerforbrændingen) og løbende er arbejdsmiljøloven (1977) blevet mere og mere omfattende. Skraldesugesystemet, derimod, skal ses som et konkurrerende design, der hverken er så udbredt eller kendt som det dominerende system. Skraldesug er et alternativt delsystem, der er underlagt nogle af de samme institutioner og strukturer fra det ovennævnte teknologiske regime, nemlig de lovgivende institutioner, forbrændingsanlæggene og infrastrukturer som fx skraldebilstransporten hertil. 2 2 Reference: Animation fra 3

4 Aktører tilskriver denne type affaldshåndtering helt anderledes betydninger end det dominerende affaldssystem, såsom: - "Byrummet bliver renere og pænere. Trafikmiljøet bliver mere trygt for beboerne.." "... samtidig er affaldssystemet lukket, så skadedyr og insekter ikke kommer i kontakt med affaldet. Lugtgener og brandrisici er derfor næsten væk." - "Arbejdsmiljøet bliver bedre for renovationsarbejdere og viceværter". 3 Disse er positive betydninger, der tager udgangspunkt i en sammenligning med det dominerende affaldssystem, som ikke kan konkurrere på disse punkter og derfor står i klar kontrast til det. Men med disse positive betydninger, hvorfor har skraldesugesystemet endnu ikke haft en ligeså succesfuld domesticering som det dominerende affaldssystem? Obstruktioner for sugesystemet Etableringen af skraldesug er væsentligt dyrere end at købe affaldscontainere og stille dem i en nybygget ejendom. Men på lang sigt er det en investering, da der kan spares procent på driften. Da det sjældent er bygherrer, der kommer til at stå for driften, men blot dem der vil sælge ejendommen til fremtidige ejere, vil de ikke ud i en millioninvestering for at etablere et skraldesugesystem. De vil hellere optimere omkostningerne, så de kan få solgt ejendommen til konkurrencedygtige priser 4. Samtidig kræver det en større teknisk ekspertise at få rørsystemer og sugning til at fungere og det er tilmed en udfordring at opdrage aktørerne i korrekt brug af skraldesuget. Det synes altså at være en lettere og billigere løsning at have en affaldscontainer, som man skal smide skraldet i, hvorefter der kommer en skraldebil og tømmer den. Dette skyldes det dominerende affaldssystems udbredelse, der medfører en semiotisk magt, som bl.a. bygherrerne understøtter igennem de ovennævnte salgsrutiner. Måden virksomhederne konkurrerer på, bidrager altså til at opretholde affaldssystemets semiotiske magtstrukturer. På den anden side influeres bygherrens beslutning til en hvis grad også af en diskurs om at optimere omkostningerne og dermed lade være med at investere i skraldesug, fordi kunderne blot vil have ejendommen til den laveste pris. En alternativ mulighed ville være at bygherren investerede i skraldesug og derefter reklamerede med at driften for 3 Kilde: artiklen "Sug i skraldet", afsnittet "skraldesug på 2 måder", bilag 1. 4 Kilde: artiklen "Sug i skraldet", afsnittet "5 lastbiler på rapsolie", bilag 1. 4

5 affaldshåndteringen var meget billigere end almindeligvis, så kunderne ville tjene ekstraudgifterne hjem efter en årrække - denne salgsteknik strider dog mod diskursen "billigst er bedst" blandt aktørerne på markedet, der i denne sammenhæng omfatter købere og sælgere og måden at drive handel på. Sådan gør de i Nyhavn Det dominerende affaldssystem er fuldt ud domesticeret i danskernes hverdag. Ser man på hvor langt suge- teknologien er i domesticeringsprocessen på samfundsmæssigt plan, kan man konkludere følgende: På det store plan er sugesystemet ikke tilgængeligt i mental forstand, da det er få aktører der kender til dets eksistens. Hvis man undersøger Nyhavn, er sugesystemet veldomesticeret. Der er en omfattende inkorporation, hvor bl.a. 120 restauranter dagligt anvender teknologien 5. Desuden er der sket en konvertering, hvor aktørerne forbinder systemets fordele med Nyhavn (jævnfør betydningerne s. 3); ingen lugtgener, byrummet er renere og pænere, så den æstetiske og kulturhistoriske side af bydelen kan komme i fokus. Sugesystemet har altså påvirket aktørerne i Nyhavn og er blevet en del af deres identitet og livsstil. Konklusion Sugesystemet er en teknologi, der er passet ind i det eksisterende socio- tekniske ensemble og teknologiske regime, men fordi det bygger på andre løsningsmetoder end det dominerende affaldssystem er det også underlagt andre udfordringer, som fx markedsvilkår, der bygger på en diskurs for salg, økonomi og konkurrence eller fx de fysiske begrænsninger, der gør sig gældende ved nedgravning og etablering af systemet. Desuden konkurrerer teknologien med et fuldt ud domesticeret affaldssystem, der mange steder er så inkorporeret at det bliver taget for givet - der er kun én betydning af "at gå ud med skraldet". Ser man blot på Nyhavn, har det dog ladet sig gøre at domesticere suge- teknologien i en sådan grad at den har medvirket til områdets selvforståelse. 5 Kilde: artiklen "Sug i skraldet" bilag 1 og 5

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Ra 2 hauge White Paper

Ra 2 hauge White Paper Ra 2 hauge White Paper #1 November 2013 Det Værdifokuserede Afsætningsparadigme Introduktion Filosofien bag Det værdifokuserede Afsætningskoncept At fokusere på at levere værdi til kunderne er ikke noget

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk

Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk udspil Oktober 2012 2 Styrket konkurrence til gavn for Danmark Regeringen ønsker at styrke konkurrencen i hele Danmark. Effektiv konkurrence

Læs mere