67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14"

Transkript

1 67. ÅRGANG Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 NR. 1 MARTS 2015

2 ADMINISTRATION HAB Varbergvej Haderslev Tlf Åbningstider: Mandag - onsdag: Torsdag: Fredag: Telefontiden følger åbningstiden. MEDLEMSBLADET Ansvarhavende Christian Skovfoged Bladet udkommer 4 gange årligt Oplag stk. Kontakt redaktionen: Journalist Sune Falther Mail: Telefon HAB MARTS 2015 NR. 1

3 NORDBYEN SERVICELEDER JOHN PEDERSEN, TLF Bygruppen Afd. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,16,31,32,33,34,40,42,44,47,55,56 Kontaktperson: Thomas Hansen Knud Petersen René Nielsen Benny Mythel-Petersen Skolebakken Afd. 13,14,15,17 Kontaktperson: John Pedersen Karl Dall Erik Duus Rene Boisen Varbergparken Afd. 24,26,27,29 Kontaktperson: Bjarne Pedersen Kim Gugel Kirsten Pedersen Mersad Ferizovic Per Kertevig Torben - Det Grønne Sjak SYDBYEN SERVICELEDER MARTIN RAVN, TLF Landgruppen Afd. 25,30,35,37,38,39,41,45,48,51 Kontaktperson: Lasse Kragelund kontaktperson: Kurt Maarup Jan Bundgaard Hjortebrovej Afd. 18,19,20,21,22,23 Kontaktperson: Martin Ravn Kontaktperson: Arne Larsen Michael Nagel Helle Larsen Steen Houmark Aabenraavej, Humletoften, Rådmandsvej Afd. 61,62,63,64,66 Kontaktperson: Preben Axelsen Kontaktperson: Martin Ravn Børge Nielsen Karina Axelsen Ole Møller Hertug Hans Kirken Afd. 41 Jeppe Friis Viekær Afd. 25 Egon Christensen HAB MARTS 2015 NR. 1 3

4 FORRETNINGSUDVALG Formand: Ole Aaris, Råkærvej 34, tlf , Næstformand: Mette S. Maimburg, Viekær 3, tlf , Bestyrelsesmedlem: Ellen Corfits, Remisen , tlf , Bestyrelsesmedlem: Palle Agø, Aabenraavej 80, st. th. tlf Forretningsudvalget mødes hver torsdag kl i HAB s administration. BESTYRELSESMEDLEMMER MED SÆRLIG OMRÅDEKONTAKT Afd., 4, 5, 7, 12, 34, 37, 55 og 56: Ellen Corfits, Remisen 63, 1., tlf , Afd. 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16: Niels Vincent Andersen, Lembckesvej 21, 2. th., tlf , Afd og 48: Per Friis, Anløbsbroen 4, 2.mf., tlf , Afd. 13, 14, 15, 17, 25 og 32: Mohammad Hadid, Varbergvej 41, st.th., tlf , Afd. 24, 26, 27, 29 og 40: Ove Brix Therkildsen, Fjordagerring 66, tlf , Afd. 30, 35 og 45: Mette S. Maimburg, Viekær 3, tlf , Afd. 31, 33, 42 og 44: Leif Hartmann, Zeisesvej 2, tlf , Afd. 51: Ole Aaris, Råkærvej 34, telefon , Afd. 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65 og 66: Palle Agø, Aabenraavej 80, st. th. telefon ØVRIGE REPRÆSENTATIONER Øsby Centeret ejerlejlighedsforening: Niels V. Andersen Kildebakken brugergruppe: Ole Aaris 4 HAB MARTS 2015 NR. 1

5 INFORMATION VEDR. TV-PAKKE Fast aftale med YouSee på grundpakke Flere afdelinger har forhørt sig omkring muligheden for at udtræde af HAB s aftale med YouSee om levering af tvgrundpakken. Det kan man ikke. Aftalen med YouSee blev indgået i december 2013 og kan først opsiges med et års varsel fra december Altså leverer YouSee grundpakken frem til december Vi valgte at indgå aftalen med YouSee af flere grunde. Dels muliggjorde en fælles aftale, hvor alle afdelinger bakkede op, en meget favorabel pris på grundpakken. Vi fik stor rabat på grund af den store volumen. En fælles aftale betød også, at forhandlingen ikke skulle ligge ude i de enkelte afdelinger men håndteres af administrationen. Det letter arbejdsbyrden for afdelingsbestyrelsen. Og endelig betyder en fælles ordning en beskyttelse af afdelingerne mod beboere, som ikke betaler deres regning. Hvis en afdeling selv indgår aftale med en tv-pakke-leverandør, vil afdelingen selv skulle hæfte for eventuelle restancer samt selv afholde udgifter til genåbning af et lukket signal. Aftalen med YouSee vedrører udelukkende grundpakken. Man kan som beboer frit tilvælge andre pakker og kanaler. Med venlig hilsen Claus Kristensen, teknisk chef, HAB HAB MARTS 2015 NR. 1 5

6 Jørgen bliver soc SOCIAL VICEVÆRT HAB har fået tilsagn om tilskud til startboliger for unge, der har brug for en ekstra hjælpende hånd i hverdagen. Der er dage, hvor det hele kører skævt; intet lykkes og hvor man har mest lyst til at gå tidligt i seng og prøve igen i morgen. Som regel er der heldigvis længe mellem de dage men for nogle af os er det de dage, der synes at være fl est af. Nu yder HAB og Haderslev Kommune i fællesskab hjælp til unge mellem 18 og 24 år, som har fl ere minusdage end plusdage: Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter har besluttet at give HAB tilskud til startboliger i form af en social vicevært i 15 timer pr. uge. - Det er unge, der har brug for en hjælpende hånd og lidt vejledning i hverdagen, siger Torben Steen Jensen, holdleder på Det Grønne Sjak, som udover at være et gartnerfi rma i Varbergområdet også bistår HAB med fl ere sociale funktioner: - Det er ofte små ting, som kan gøre en stor forskel. At gå med en tur i banken eller at ringe og vække dem om morgenen. Nogle gange skal de lige have et skub, og det får de, siger Torben Steen Jensen. HOLDE KURSEN Planen er at etablere en afdeling, hvor der er et element af bofællesskab. Det er boligerne på Christen Koldsvej, der skal være rammen, og det er Jørgen Redtmond Stüker Hansen, der skal være social vicevært. 6 HAB MARTS 2015 NR. 1

7 SOCIAL VICEVÆRT ial vicevært Jørgen er formand i Det Grønne Sjak, men han har også en baggrund som socialpædagog, der gør ham velegnet til jobbet. - Opgaven minder lidt om at være en personlig guide til tilværelsen, siger Jørgen Redtmond Stüker Hansen: - Jeg skal ikke være specialist men blot bidrage med det, jeg kan som almindeligt menneske. Ofte er det ganske små ting, der kan gøre en kæmpe forskel. Nogle gange har de brug for en bisidder ved kommunen en, de er trygge ved og stoler på, og som kan forklare, hvad der foregår. Det er ikke kompliceret, men blot nogle få nøk i den rigtige retning, som gør det muligt for dem at holde kursen i tilværelsen, siger Jørgen Redtmond Stüker Hansen. GODT TILBUD Tilsagnet om støtte gælder for 15 år, hvilket HAB s direktør Christian Skovfoged tager som udtryk for, at man ønsker at investere i at etablere en god relation: - Det er et stort arbejde i at ansøge og i at sammensætte et godt tilbud for disse beboere. Men vi mener det alvorligt i HAB, når vi siger, at mennesker er forskellige. Derfor skal vi også Fortsættes på næste side HAB MARTS 2015 NR. 1 7

8 SOCIAL VICEVÆRT have forskellige typer boliger til forskellige typer behov, og social vicevært er et rigtig godt tilbud til dem, der mangler det lille skub i hverdagen, siger han: - Det kan sagtens tænkes, at vi allerede i dag har nogle beboere i HAB, som kunne have gavn af det botilbud, der kommer med den sociale viceværtordning, siger Christian Skovfoged. Zirkus genopstår 15 unge mennesker fra Varbergparken og Sydbyen gør sig klar til Zirkus Fantastika 2. Der var show, livsglæde og spruttende latter over hele linjen, da der i 2010 blev gennemført artistworkshops i Varbergområdet. Zirkus Fantastica hed projektet, som endte i forestillingen 1001 nat i Varbergparkens festlokaler, og som over fi re dages forestillinger trak fl ere end 500 publikummer til og som desuden bidrog til sammenhold og glæde i hverdagen ved at trække rigtig mange frivillige ud af busken og vise området frem positivt. Nu genopstår Zirkus-projektet. 15 unge i alderen år vil atter repræsentere Varbergparken og Sydbyen i særdeleshed og HAB i almindelighed på bedst tænkelige måde med en ny forestilling. Temaerne er denne gang netværk, nærvær og sociale relationer og den betydning, de har for et godt liv. Teksterne er lavet af de unge selv og viser, at man med humor kan give stof til eftertanke. - De unge har så mange talenter, ideer og formåen, og det er så vigtigt for dem og vi andre, at de får lov at vise deres bredspektrede kunnen frem, siger Marianne Rom, som er tilknyttet Zirkus Fantastica. Det hele vil blive udtrykt gennem musik, dans og sketchs om hverdagsoplevelser på godt og ondt i en forestilling den 10., 11. og 12. april, hvor der både vil være forestilling i Varbergparken og i Sydbyen. Hold øje med HAB s hjemmeside og Facebook, hvor der vil komme fl ere informationer nærmere tidspunktet. 8 HAB MARTS 2015 NR. 1

9 God opbakning til julefrokost Skolebakkens årlige julefrokost i fælleshuset blev et tilløbsstykke med mange fremmødte. Det blev en kæmpe succes og alle beboerne ser frem til flere af den slags arrangementer på Skolebakken i 2015, siger Niels V. Andersen, formand i afdeling 13. HAB MARTS 2015 NR. 1 9

10 Ældre Sagen gæs ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB præsenterede Varbergparken for potentielle beboere, da Ældre Sagen gæstede området. Betegnelsen vaskeægte succes skal man ikke gå og slynge om sig med i tide og utide. Men hvis ikke vendingen kan bruges om det arrangement, HAB og Ældre Sagen gennemførte sammen den 21. januar, så skal den slettes af ordforrådet. HAB havde forhørt sig ved Haderslev Ældre Sagen, om der kunne være interesse for en rundvisning i Varbergområdet og et kig på områdets lejligheder. Det mente Ældre Sagen nok, der kunne være, og det havde de ret i: Det ene arrangement blev til foreløbigt tre med et fjerde på vej. I alt har over 200 af Ældre Sagens medlemmer nu besøgt HAB og fået en guidet tur i Varbergparken. - Interessen har været meget overraskende, siger Christian Skovfoged, adm. direktør i HAB: - Vi har helt tydeligt ramt plet i en målgruppe, som har et behov for en anden bolig, en mindre bolig eller måske endda en anden boligform, siger han. INTET HVILEHJEM HAB er i forvejen et populært valg for mange seniorer, også Varbergparken. Det bliver man gerne ved med at være: - Vi er hverken ved at skabe et oldekolle eller et plejehjem, understreger Christian Skovfoged: - Men vi har set, at der er en særlig kvalitet for beboere over 10 HAB MARTS 2015 NR. 1

11 ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG tede Varberg en vis alder i at bo sammen med andre på det samme sted i livet, siger han. HAB er i dialog med kommunen om at udleje boligerne i højhuset i Varbergparken som fl eksibel udlejning, hvor eksempelvis et kriterie kan være alder: - Hvis højhuset blev for beboere 50+, kunne det måske bidrage til at gøre boligerne endnu mere attraktive for den gruppe borgere. Det bliver det ikke til et hvilehjem af! Vores afdeling Strandhusene er for beboere over 50 år, og det er en af de mest dynamiske og aktive afdelinger, vi har med et stort og stærkt sammenhold og godt naboskab, siger Christian Skovfoged. NYT IMAGE For mange af de besøgende pensionister var rundturen i området den første gang, de var i Varbergparken: - Der var nogle med, som havde boet 60 år i byen og aldrig er nået forbi Kiwi. Det kom de med besøget, og det var rart at høre, at mange var så positivt overraskede over, hvad Varberg har at byde på, siger Christian Skovfoged. Der blev ikke skrevet nye lejekontrakter under rundturene, men alle fi k en indmeldelses blanket med hjem og noget at tænke over. - Vi har taget det første, lange skridt, siger Christian Skovfoged: - For nogle betød besøget en drejning på 180 grader. Deres opfattelse af Varbergparken er total ændret. De har nu selv set, at her er fredeligt og rart, og at der er gode lejligheder. Nu får vi i hvert fald spredt den gode historie ud, siger han. Fortsættes på næste side HAB MARTS 2015 NR. 1 11

12 ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG Folk i den 3. alder er afgjort en vigtig målgruppe for os. Mange bor i hus, og de vil gerne fl ytte i noget mindre. Og de vil hellere bruge pengene på rødvin end mursten. Christian Skovfoged adm. direktør HAB 12 HAB MARTS 2015 NR. 1

13 ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG Hvorfor er du taget på rundvisning? Ole Kjøng: Jeg er her på grund af min alder! Jeg bor på Christiansfeldvej og kender området godt. Udsigten er formidabel, både fra højhuset og fra blok 15. Området er meget kønt og der er en god fornemmelse af åbne vidder og udsyn. Boligerne er attraktive med en fin indretning. Jeg vil gerne bo her, helt bestemt. Det er ikke aktuelt nu, men det kan det jo blive en dag. Karen Holm: Vi har vores hus til salg og kigger efter en lejlighed i stedet. Det, jeg har set her, er helt fantastisk. Området er meget attraktivt, og jeg var klar til at tage en af lejlighederne i højhuset som de er nu. Jeg har boet i Haderslev i 43 år og kendte Varberg for det, det var engang. Nu har jeg set, det er forandret. Det har været meget positivt at besøge området. Ingrid Steffensen: Jeg er her for at se det nye. Jeg bor på Jakob Knudsensvej, så jeg kender området godt og går ofte ture her. Det er rart at se lejlighederne indefra. Det er nogle utrolig dejlige boliger, meget lækkert. På længere sigt kune jeg godt finde på at flytte hertil. Marianne Jørgensen: Jeg har været i Varbergparken for mange år siden, og jeg skal da love for, der er sket noget siden! Dengang kørte jeg for hjemmeplejen, og Varberg var et område, jeg simpelthen ikke ville køre ind i. Sådan er det ikke i dag. Her er rart, og her er flot. De boliger, der kommer i det, der er ved at blive renoveret nu, kunne jeg godt finde på at flytte til. Knud Løv: Jeg er her for frokosten! Og så vil jeg gerne se højhuset. Jeg har før boet i højhus, og det er en fantastisk rar måde at bo det giver et skønt lys. Det er der også her. Området er meget rart, og det har været fint og spændende at blive vist rundt. Jeg troede, der var ballade her i området, men det er der jo ikke. HAB MARTS 2015 NR. 1 13

14 HADERSLEV IDRÆTSAKADEMI Naboer besøgte akademiboliger Haderslev Idrætsakademi, HAB s afdeling 56 på Louisevej, bød naboerne på brunkager, æbleskiver, gløgg og rundvisning en kold fredag aften i november. Bagefter vankede der endda syddansk topbold, da SønderjyskE mødte EfB. Naboerne tog godt imod invitationen, og i Haderslev Idrætsakademis fællesrum kunne daglig leder Calle Stenger byde gæster velkommen: - Vi har fået et godt naboskab her og føler os meget velkomne. Også selv om vi kan forstå, at vi ikke altid deler musiksmag eller ønsker til lydstyrken, sagde Calle Stenger med et grin. HAB s direktør Christian Skovfoged takkede for naboernes tålmodighed med byggeriet og en konstruktiv dialog og takkede også de nye beboere for at gøre et stort arbejde med at promovere HAB til et ungt publikum: - I har været rigtig gode til at dele jeres oplevelse af, at I har et godt sted at bo. I gør god reklame for os, sagde Christian Skovfoged, som kvitterede for den indsats med en omgang biograf billetter til de 21 elever på Haderslev Idrætsakademi. 14 HAB MARTS 2015 NR. 1

15 MUSIK Musik Vi Ka Li var musik, de ku li! Varbergparkens Seniorklub indledte sæsonen igen den 15. januar med Musik Vi Ka Li fra Vojens og det var musik, de ku li : Der var mødt 35 personer op trods et forrygende storm- og regnvejr. Den 29. januar var det Syng og Spil fra Vamdrup, og her trodsede 33 personer snevejret og mødte op. Mange tak til alle jer, der møder trofast op, du/i må gerne tage en nabo eller ven med, der er ingen tilmelding. Prisen er 50 kr. for underholdning og kaffe med hjemmebagt kage. Det er i Selskabslokalet Varbergvej 51 fra kl Hilsen Dagny og Marie HAB MARTS 2015 NR. 1 15

16 GENERALFORSAMLINGEN Travlt år for HAB Fint fremmøde til generalforsamling i HAB. Generalforsamlingen i HAB trak igen rigtig mange beboere til Kulturhus Harmonien. 226 fremmødte fra 34 afdelinger var to flere end sidste år, og et vidnesbyrd om, at mange beboere engagerer sig i boligforeningen. I år skulle de fremmødte gennem både den ordinære generalforsamling og en helt kort ny generalforsamling: Bestyrelsen havde et forslag om en forskydning af regnskabsåret, så det følger kvartaler, hvilket vil spare energi og tid på periodiseringer. Det forslag krævede en ændring i vedtægterne, og den skal et kvalificeret flertal stemme for to gange derfor de to generalforsamlinger. Formand for organisationsbestyrelsen Ole Aaris aflagde beretning over et travlt år for HAB bød således på flere renoveringsprojekter, fortsættelse af helhedsplaner, nybyggeri og meget andet. Nu skal varen sælges: - Vi skal være bedre til at fortælle om fordelene ved at bo alment. Det kan ske ved en bedre markedsføring, som der nu arbejdes på i dialog med et reklame bureau, og vi overvejer lige nu evt. tiltag, sagde Ole Aaris. MERE FUT I ERHVERVSLIVET Han ærgrede sig over, at Haderslevs nabokommuner var bedre til at tiltrække virksomheder og institutioner og dermed arbejdspladser: - De er attraktive erhvervskommuner, og det samme kan man desværre ikke sige om Haderslev, som har et dårligt erhvervsmæssigt image. 16 HAB MARTS 2015 NR. 1

17 GENERALFORSAMLINGEN Kommunen er blevet bedømt lidt bedre som erhvervs kommune, men der er lang vej igen. Kommunen skulle se at komme op på dupperne og få sat fut i erhvervslivet, få virksomheder hertil og dermed arbejdspladser. Vi har boligerne, sagde Ole Aaris. Formanden slog også til lyd for, at HAB havde haft et travlt år på de boligsociale fronter og fremhævede blandt andet, at HAB var finalist om at blive årets sociale virksomhed med Det Grønne Sjak. Da antallet af medlemmer i bestyrelsen bliver reduceret med to medlemmer jf. fusionsaftalen og vedtægterne, og da bestyrelsesmedlem Mikael Hansen flytter til Kolding, var der fire bestyrelsesmedlemmer på valg. Tre på valg til en toårig og en på valg til en etårig periode. For en toårig periode blev Ellen Corfitz, Leif Hartmann og Ove Brix Therkildsen valgt, mens Per Friis blev valgt for et år. Der var ingen modkandidater. Søren Knudsen var også på valg men ønskede ikke genvalg. Suppleanter blev Erik Bernhard Hansen og Christian Schulz. Flere billeder på næste side. HAB MARTS 2015 NR. 1 17

18 GENERALFORSAMLINGEN Vi skal være bedre til at fortælle om fordelene ved at bo alment. Ole Aaris 18 HAB MARTS 2015 NR. 1

19 GENERALFORSAMLINGEN HABs organisationsbestyrelse 2015 Ved generalforsamlingen i HAB var der valg til bestyrelsen. Medlemmerne Ellen Corfitz, Leif Hartmann og Ove Brix Therkildsen blev genvalgt til toårige perioder, mens Per Friis blev genvalgt for et år. Erik Bernhard Hansen og Christian Schulz er suppleanter. Da HAB og SydBo fusionerede, blev bestyrelsen udvidet. Det blev samtidig aftalt, at antallet af bestyrelsesmedlemmer skulle reduceres med to efter et år. Det er nu sket, idet Søren Knudsen og Mikael Hansen er trådt ud. Bestyrelsen er (fra venstre): Ove Brix Therkildsen, Mette Maimburg (næst formand), Per Friis, Niels Vincent Andersen, Ole Aaris (formand) Palle Agø, Leif Hartmann, Ellen Corfits og Mohammed Hadid. Nye områderepræsentanter Den nye organisationsbestyrelse har rystet posen lidt og fordelt områderepræsentationen således: Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12, 34, 37, 55 og 56: Ellen Corfits Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16: Niels Vincent Andersen Afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 48: Per Friis Afdelingerne 13, 14, 15, 17, 25 og 32: Mohammad Hadid Afdelingerne 24, 26, 27, 29 og 40: Ove Brix Therkildsen Afdelingerne 30, 35 og 45: Mette Maimburg Afdelingerne 31, 33, 42 og 44: Leif Hartmann Afdeling 51: Ole Aaris Afdelingerne 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65 og 66: Palle Agø ØVRIGE REPRÆSENTATIONER Øsby Centeret ejerlejlighedsforening: Niels V. Andersen Kildebakken brugergruppe: Ole Aaris HAB MARTS 2015 NR. 1 19

20 GENERALFORSAMLINGEN HAB-pris til Holger HAB-prisen 2015 gik til Holger Bønneland, afdeling 13 på Thrigesvej. Holger blev hyldet på generalforsamlingen, hvor begrundelsen for valget af ham til prisen blandt andet gik på en stor hjælpsomhed og venlighed: - Han hjælper med at sætte både lamper og gardiner op, og han kan endda også bruge tid på at sætte folk ind i betalingssystemet i vaskeriet. Han går med i biografen og på cafemøder han er typen, man bare kan ringe til, hvis man vil have hjælp, sagde organisationsbestyrelsens formand, Ole Aaris: - Holger er et skoleeksempel på den livskvalitet, det giver, når man er noget for og med andre, sagde han. Holger Bønneland følger dermed i tråd på en fin liste af tidligere vindere, som alle er beboere, som har gjort noget for fællesskabet FAKTA HAB-Prisen, tidligere vindere: 2009: Anne Lise Hansen, Gåskærgade, for et stort arbejde som afdelingsformand og et stort socialt arbejde til gavn for mange. 2010: Marie Schwarz, Varbergvej, for sin indsats for Parkcafeen, Varbergparkens Seniorklub og Varbergparkens Støtteklub. 2011: Lilly Rickens, Kløvervej, for gennem mere end 20 år at have været en aktiv drivkraft bag aktiviteter i Hjortebro. 2012: Edith Andersen og Birthe Bertz, Hjortebro, for deres store frivillige arbejde med lottoklubben på Hjortebro. 2013: Villy Hansen og Anette Damgaard Pedersen, Varberg, for aktiviteter som eksempelvis banko, udflugter, ældrekabaret og juleaften for de ældre. 2014: Christian Kedde Hansen, Gåskærgade, for en frivillig indsats og et socialt engagement ud over det sædvanlige til stor gavn for beboerne og afdelingen. 20 HAB MARTS 2015 NR. 1

21 Reception i reception! Blok 15 i Varbergparken har indviet den lyse og åbne reception i blokken, hvor der samtidig var fernisering på lokalproduceret kunst og præsentation af den grønne væg. Kunsten giver farve, og den grønne væg giver en friskere luft, som gør en stor forskel i receptionen. Der var cirka 40 beboere samlet fra hele bygningen. Bestyrelseslokale bliver til arbejdspladser Administrationen mangler arbejdspladser og mødefaciliteter, og derfor er bestyrelseslokalet nu inddraget. - Vi får to kontorer og et mødelokale, som vi har manglet, siger Christian Skovfoged, adm. direktør i HAB. Fremover vil alle bestyrelsesmøder derfor holdes ude af huset i de fælleslokaler, der er rundt om i HAB s afdelinger. HAB MARTS 2015 NR. 1 21

22 SENIORMOTION Seniormotion i Varbergparken og snart i Sydbyen I efteråret kom seniormotion og gymnastik på programmet i Varbergparken i et samarbejde med Haderslev Kommune. Alle er velkomne til at deltage og prøve det af bopæl i Varbergparken er intet krav, aktuelt er der deltagere fra Hoptrup, og vi skulle hilse fra Tove, Ketty og Marie og sige, at alle er velkomne til at kigge forbi og se, hvad de laver. Der er 14 deltagere på holdet aktuelt, og de har fået sponseret trafikveste af Rotary i Vojens, så der også kan motioneres sikkert i det fri. Vil du være med så kig forbi mandag formiddag fra kl i Mødestedet, Det Blå Hus ved HABs administrationskontor eller ring til Tove Christiansen og hør nærmere på telefon Døren er åben fra kl Der er ligeledes planer om motionsprogrammer i Sydbyen. 22 HAB MARTS 2015 NR. 1

23 SENIORMOTION HAB MARTS 2015 NR. 1 23

24 LOTTE ROD Besøg af Lotte Rod Lotte Rod, medlem af Folketinget for De Radikale, hvor hun er partiets ordfører for børn, undervisning, social og integration, besøgte i december HAB. Vi spurgte ind til hendes syn på at bo alment og den almene udfordring. Har du boet alment? hvis ja, hvor og hvordan var det? Jeg har boet i Ungdomsbo i Esbjerg, mens jeg var i praktik på kommunen som en del af mit studie. Lejligheden lå centralt og var til at betale - og vi havde en flink og omhyggelig vicevært. Hvilke udfordringer ser du for den almene sektor på kort/langt sigt? (ex. renovering af boligmassen og udfordringer omkring 2 pct.-regel) Der er en stor udfordring med fire ting, som vi radikale ser det: 1. En stor del af de almene boliger trænger til at blive renoveret. Det har vi forsøgt at skubbe på gennem forskellige boligaftaler. 2. Nogle steder står almene boliger tomme, som ikke kan lejes ud. Vi har lavet nedrivningspuljer og forskellige andre initiativer for at løse det. 3. Andre steder særligt i de store byer mangler der derimod almene boliger. Derfor laver vi bl.a. en planlovsændring, som gør det muligt for kommunerne at stille krav om Adm. direktør Christian Skovfoged viste Folketingsmedlem Lotte Rod rundt i HAB. 24 HAB MARTS 2015 NR. 1

25 LOTTE ROD en bestemt procentsats almene boliger. Det er godt for mere blandede byer og mere almen boligmasse, der kan blende ind med resten af byen. 4. Sidst men ikke mindst er der de udsatte boligområder, hvor vi hele tiden skal blive bedre til at tackle udfordringerne, hvor de er, uden at stemple bydelen. Hvad tænker du om HABs boligsociale tilgang (ex. aktivering af beboere i renoverings- og byggeprojekter, job-cop, antropologisk tilgang til behov frem for de arkitektoniske hensyn)? Det var en stor oplevelse for mig at få lov til at følge det grønne sjak og få et indblik i deres arbejde. Det er et godt eksempel på, at man lokalt har fundet en stærk løsning, som vi kan lære af på Christiansborg. Der er mange forskellige tiltag, der har vist sig at virke, og det bør vi politikere følge op på ved at sørge for mere erfaringsudveksling. Som radikal er jeg tilhænger af både såkaldte antropologiske og arkitektoniske tiltag: det betyder både noget, at områderne er smukke, men også hvordan vi omgås som mennesker. Hvilke kvaliteter vil du fremhæve ved at kunne bo alment? Jeg kan godt lide ideen om, at vores byer er blandede, og at forskellige mennesker kan bo på forskellige måder imellem hinanden. Man får noget for pengene i det almene - og hvis man er heldig, får man også skønne naboer og spændende aktiviteter oveni. Den måde folkene i det grønne sjak går op i deres arbejde på, viser hvor meget de holder af området. Er det muligt at ændre på de bureaukratiske regler, som i dag forhindrer os i at bruge bevilligede renoveringsmidler, som jo er beboernes egne opsparede midler, til at bygge nyt, hvis alle undervejs i projektet må erkende, at renoveringsprojektet bliver meget bedre i alle henseender ved at rive alt ned og starte forfra? Vi er åbne overfor at diskutere det, men også lidt bekymrede for, at der så vil mangle midler til den renoveringsindsats, som der også er brug for. Derfor er det vigtigt, at vi diskuterer med hinanden, hvor balancen mellem renovering og nybyggeri giver mening. Lasse Radik ansat som inspektør Den 1. oktober begyndte den 27-årige Lasse Radik som inspektør i HAB. Lasse er født og opvokset i Haderslev, hvor han stadig bor, og han har både en faglig baggrund som tømrer og bygningskonstruktør med ind i sit nye job. Han har haft god brug af begge dele allerede: - Det er et job med stor aktivitet og mange udfordringer i hverdagen. Samtidig er det et arbejde, hvor opgaverne også er at få de mange forskellige parter beboere, håndværkere, organisation og andre til at gå op i en højere enhed gennem planlægningen. Jeg holder meget af både at arbejde med mennesker og at afhjælpe problemer med gode løsninger, og det får jeg brugt i HAB, siger Lasse Radik. Han har Sydbyen som arbejdsområde og har følt sig vel modtaget af både beboere og kolleger. - Jeg ser frem til at møde op hver dag! Vi er et godt team i den tekniske afdeling, som arbejder rigtig godt sammen, og det er jeg glad for at være en del af, siger Lasse Radik. I fritiden spiller Lasse Radik fodbold og tennis, og han går også gerne på jagt. HAB MARTS 2015 NR. 1 25

26 Julegave fra HAB til Sygehus Sønderjylland HAB spredte julehumør, da adm. direktør Christian Skovfoged legede julemand og gav kroner som en kontant julegave til børneafdelingen på Sygehus Sønderjylland. Beløbet skal bruges til indkøb af legetøj, og Merete Højfeldt (tv) og Dorte Westergaard har kig på en ny dukkevogn eller to som nu kan anskaffes. 26 HAB MARTS 2015 NR. 1

27 Aktiviteter ved Øsby Centret Forår og sommer 2015 Den første mandag i hver måned er der aktiviteter på Øsby Centret. Program 2015 for alle efterlønsmodtagere og pensionister. MANDAG DEN 2. MARTS KL REKLAMELOTTO: Der spilles om fine gevinster fra de lokale handlende og håndværkere. Der sælges øl og vand. Kaffe og kage og amerikansk lotteri i pausen. Overskuddet går ubeskåret til aktiviteter på Plejecentret i Øsby. MANDAG DEN 13. APRIL KL ÆLDREKABARETTEN fra Haderslev kommer til Øsby, og så bliver der mulighed for at få rørt lattermusklerne og nyde dejlig sang og musik! MANDAG DEN 4. MAJ KL FOREDRAG ved diakon Hanne Juul-Dam: Nær ved medmennesket. Et muntert indlæg i ord og billeder om de to diakonissesøstre: Alice og Dagmars virke i Haderslev fra Hanne er opvokset i Haderslev i 50 - og 60 erne og har som mange andre oplevet søstrene på nært hold. Senere fik hun igen kontakt med dem i København, og det kom der et nært venskab ud af. MANDAG DEN 8. JUNI KL SOMMERFEST. Der drikkes kaffe og spises kage. Imens underholder Karsten Holdt med sin dejlige musik. Festen sluttes af med sommermad leveret fra Plejecenteret. Pris: kr. 150,- Tilmeld senest den 6. juni: Elly tlf DER ER LOPPEMARKED I 2015 Centret modtager gerne lopper alle dage, f.eks. gerne møbler og brugsting, frem til ca. den 1. august, hvor loppemarkedet holdes. Overskuddet går ubeskåret til centrets beboere. Hvor intet andet er nævnt er prisen kr. 45,- for kaffe og kage. Forbehold for ændringer. AKTIVITETSRÅDET VED ØSBY CENTRET: Elly Jepsen, / Solveig Christensen, / Marie Skøtt, / Jette Witt, / Valborg Møller, Mona Detlefsen, Ami Sørensen, / Anne Platz, /

28 STRANDHUSENE Strandhusene fejrede sig selv Tiden suser afsted, og det kan man blandt andet konstatere ved, at afdeling 55 Strandhusene allerede har tre år på bagen. Det markerede afdelingen med et fælles kaffebord og et par timers hygge. 28 HAB MARTS 2015 NR. 1

29 STRANDHUSENE HAB MARTS 2015 NR. 1 29

30 UDLUFTNING Udluftning er godt for dig og din bolig En grundig udluftning kan mærkes på både helbred og velvære boligen har også godt af det. Og så kan det knap ses på varmeregningen! Det er en rigtig god ide at lufte grundigt ud i sin bolig. Men det er der desværre mange, der undlader at gøre, siger Claus Kristensen, HAB s tekniske chef. - Mange er af den opfattelse, at udluftninger svarer til at fyre for kragerne. Det er en masse god varme, man lukker ud, og hvem skal så betale for at få varmet boligen op igen? Den slags hører vi ofte, siger Claus Kristensen. Men det er faktisk en forkert opfattelse. Når du udlufter din bolig efter anbefalingerne, hvilket vil sige fem minutter med godt gennemtræk gerne to gange dagligt, er det stort set umuligt at registrere på varmeregningen. Årsagen er, at luften udenfor er billigere at varme op end luften indenfor, fordi luftfugtigheden ude er lavere end inde. Et menneske afgiver nemlig op mod tre liter fugt i døgnet i form af udånding og sved, og hertil kommer fugt fra madlavning og brusebad. Det betyder, at en dårligt udluftet bolig har en høj luftfugtighed, hvilket gør det vanskeligere at varme boligen op. SUNDERE FOR OS ALLE Udluftning er uhyre vigtigt for både dig og din bolig: - Rygning og stearinlys fylder boligen med partikler, der er 30 HAB MARTS 2015 NR. 1

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! Hvis du vil have god hjælp som boligsøgende, så skal du ringe til HAB. Blandt 27 boligselskaber

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 67. ÅRGANG Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 NR. 3 SEPTEMBER 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev Tlf.

Læs mere

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 67. ÅRGANG Medlemsbladet GODT SELSKAB TIL MIDDAG Hver måned er fælleshuset ved Strandhusene rammen om fællesspisning for cirka 20 medlemmer af afdelingens madklub. Der er meget andet end mad på menuen

Læs mere

67. ÅRGANG Medlemsbladet

67. ÅRGANG Medlemsbladet 67. ÅRGANG Medlemsbladet High five på Harmonien Der blev klasket i hænder på generalforsamlingen, hvor der blandt andet var fokus på bedre service, bedre boliger og bedre humør! Nr. 1 Marts 2014 Nordbyen

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Reddede nabo ud fra brand Morten Sørensen slæbte en nabo ud fra en brændende lejlighed på Sydhavnsvej selv om naboen ikke ville med.

MEDLEMSBLADET. Reddede nabo ud fra brand Morten Sørensen slæbte en nabo ud fra en brændende lejlighed på Sydhavnsvej selv om naboen ikke ville med. Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet

65. årgang Medlemsbladet 65. årgang Medlemsbladet Ungdomsboliger bliver en del af stadionprojekt HAB etablerer både sportshotel og ungdomsboliger som en del af stadionombygningen. Projektet gør det muligt for os at tilbyde attraktive

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig.

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. 65. årgang Medlemsbladet Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. Nr. 1 Marts 2012 Tillidsrepræsentant Arne Larsen, serviceassistent i Hjortebroområdet,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

66. årgang Medlemsbladet

66. årgang Medlemsbladet 66. årgang Medlemsbladet ENDELIG! Mere end ti år efter formuleringen af en helhedsplan for Varbergområdet kan anden halvdel af projektet gå i gang. Nu kommer blok 4, 5, 6 og 7 endelig med. Nr. 2 Juni 2013

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 5. marts 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 25. februar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet

65. årgang Medlemsbladet 65. årgang Medlemsbladet Frivillige skal hyldes! Hver dag er der mange frivillige, der gør en forskel og det skal fejres. HAB inviterer alle frivillige til fest for at anderkende det store arbejde, der

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Stor interesse om Strandhusene Seniorerne mødte talstærkt op, da HAB havde rejsegilde på seniorbofællesskab ved kanten af fjorden.

MEDLEMSBLADET. Stor interesse om Strandhusene Seniorerne mødte talstærkt op, da HAB havde rejsegilde på seniorbofællesskab ved kanten af fjorden. Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Sløjfe-nyt Marts - April 2015

Sløjfe-nyt Marts - April 2015 Sløjfe-nyt Marts - April 2015 Så er der gang i Zumba i Sløjfen. Tirsdage kl. Kom bare an! VIN - TOBAK- KIOSK- TIPS- LOTTO - TRAV- SPILLEMASKINER Det lille Vinhjørne Med tips og travcafé Østrigsgade 46,

Læs mere

Menuer 2015 CAMPING CAFEEN

Menuer 2015 CAMPING CAFEEN Menuer 2015 CAMPING CAFEEN MARTS Fredag d. 20. Lørdag d. 21. Fredag d. 27. Lørdag d. 28. Forloren hare m/kartofler, fløde sauce og tyttebær Ribbensteg m/tag-selv tilbehørsbar Herregårdsbøf med tag-selv

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere