67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14"

Transkript

1 67. ÅRGANG Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 NR. 1 MARTS 2015

2 ADMINISTRATION HAB Varbergvej Haderslev Tlf Åbningstider: Mandag - onsdag: Torsdag: Fredag: Telefontiden følger åbningstiden. MEDLEMSBLADET Ansvarhavende Christian Skovfoged Bladet udkommer 4 gange årligt Oplag stk. Kontakt redaktionen: Journalist Sune Falther Mail: Telefon HAB MARTS 2015 NR. 1

3 NORDBYEN SERVICELEDER JOHN PEDERSEN, TLF Bygruppen Afd. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,16,31,32,33,34,40,42,44,47,55,56 Kontaktperson: Thomas Hansen Knud Petersen René Nielsen Benny Mythel-Petersen Skolebakken Afd. 13,14,15,17 Kontaktperson: John Pedersen Karl Dall Erik Duus Rene Boisen Varbergparken Afd. 24,26,27,29 Kontaktperson: Bjarne Pedersen Kim Gugel Kirsten Pedersen Mersad Ferizovic Per Kertevig Torben - Det Grønne Sjak SYDBYEN SERVICELEDER MARTIN RAVN, TLF Landgruppen Afd. 25,30,35,37,38,39,41,45,48,51 Kontaktperson: Lasse Kragelund kontaktperson: Kurt Maarup Jan Bundgaard Hjortebrovej Afd. 18,19,20,21,22,23 Kontaktperson: Martin Ravn Kontaktperson: Arne Larsen Michael Nagel Helle Larsen Steen Houmark Aabenraavej, Humletoften, Rådmandsvej Afd. 61,62,63,64,66 Kontaktperson: Preben Axelsen Kontaktperson: Martin Ravn Børge Nielsen Karina Axelsen Ole Møller Hertug Hans Kirken Afd. 41 Jeppe Friis Viekær Afd. 25 Egon Christensen HAB MARTS 2015 NR. 1 3

4 FORRETNINGSUDVALG Formand: Ole Aaris, Råkærvej 34, tlf , Næstformand: Mette S. Maimburg, Viekær 3, tlf , Bestyrelsesmedlem: Ellen Corfits, Remisen , tlf , Bestyrelsesmedlem: Palle Agø, Aabenraavej 80, st. th. tlf Forretningsudvalget mødes hver torsdag kl i HAB s administration. BESTYRELSESMEDLEMMER MED SÆRLIG OMRÅDEKONTAKT Afd., 4, 5, 7, 12, 34, 37, 55 og 56: Ellen Corfits, Remisen 63, 1., tlf , Afd. 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16: Niels Vincent Andersen, Lembckesvej 21, 2. th., tlf , Afd og 48: Per Friis, Anløbsbroen 4, 2.mf., tlf , Afd. 13, 14, 15, 17, 25 og 32: Mohammad Hadid, Varbergvej 41, st.th., tlf , Afd. 24, 26, 27, 29 og 40: Ove Brix Therkildsen, Fjordagerring 66, tlf , Afd. 30, 35 og 45: Mette S. Maimburg, Viekær 3, tlf , Afd. 31, 33, 42 og 44: Leif Hartmann, Zeisesvej 2, tlf , Afd. 51: Ole Aaris, Råkærvej 34, telefon , Afd. 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65 og 66: Palle Agø, Aabenraavej 80, st. th. telefon ØVRIGE REPRÆSENTATIONER Øsby Centeret ejerlejlighedsforening: Niels V. Andersen Kildebakken brugergruppe: Ole Aaris 4 HAB MARTS 2015 NR. 1

5 INFORMATION VEDR. TV-PAKKE Fast aftale med YouSee på grundpakke Flere afdelinger har forhørt sig omkring muligheden for at udtræde af HAB s aftale med YouSee om levering af tvgrundpakken. Det kan man ikke. Aftalen med YouSee blev indgået i december 2013 og kan først opsiges med et års varsel fra december Altså leverer YouSee grundpakken frem til december Vi valgte at indgå aftalen med YouSee af flere grunde. Dels muliggjorde en fælles aftale, hvor alle afdelinger bakkede op, en meget favorabel pris på grundpakken. Vi fik stor rabat på grund af den store volumen. En fælles aftale betød også, at forhandlingen ikke skulle ligge ude i de enkelte afdelinger men håndteres af administrationen. Det letter arbejdsbyrden for afdelingsbestyrelsen. Og endelig betyder en fælles ordning en beskyttelse af afdelingerne mod beboere, som ikke betaler deres regning. Hvis en afdeling selv indgår aftale med en tv-pakke-leverandør, vil afdelingen selv skulle hæfte for eventuelle restancer samt selv afholde udgifter til genåbning af et lukket signal. Aftalen med YouSee vedrører udelukkende grundpakken. Man kan som beboer frit tilvælge andre pakker og kanaler. Med venlig hilsen Claus Kristensen, teknisk chef, HAB HAB MARTS 2015 NR. 1 5

6 Jørgen bliver soc SOCIAL VICEVÆRT HAB har fået tilsagn om tilskud til startboliger for unge, der har brug for en ekstra hjælpende hånd i hverdagen. Der er dage, hvor det hele kører skævt; intet lykkes og hvor man har mest lyst til at gå tidligt i seng og prøve igen i morgen. Som regel er der heldigvis længe mellem de dage men for nogle af os er det de dage, der synes at være fl est af. Nu yder HAB og Haderslev Kommune i fællesskab hjælp til unge mellem 18 og 24 år, som har fl ere minusdage end plusdage: Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter har besluttet at give HAB tilskud til startboliger i form af en social vicevært i 15 timer pr. uge. - Det er unge, der har brug for en hjælpende hånd og lidt vejledning i hverdagen, siger Torben Steen Jensen, holdleder på Det Grønne Sjak, som udover at være et gartnerfi rma i Varbergområdet også bistår HAB med fl ere sociale funktioner: - Det er ofte små ting, som kan gøre en stor forskel. At gå med en tur i banken eller at ringe og vække dem om morgenen. Nogle gange skal de lige have et skub, og det får de, siger Torben Steen Jensen. HOLDE KURSEN Planen er at etablere en afdeling, hvor der er et element af bofællesskab. Det er boligerne på Christen Koldsvej, der skal være rammen, og det er Jørgen Redtmond Stüker Hansen, der skal være social vicevært. 6 HAB MARTS 2015 NR. 1

7 SOCIAL VICEVÆRT ial vicevært Jørgen er formand i Det Grønne Sjak, men han har også en baggrund som socialpædagog, der gør ham velegnet til jobbet. - Opgaven minder lidt om at være en personlig guide til tilværelsen, siger Jørgen Redtmond Stüker Hansen: - Jeg skal ikke være specialist men blot bidrage med det, jeg kan som almindeligt menneske. Ofte er det ganske små ting, der kan gøre en kæmpe forskel. Nogle gange har de brug for en bisidder ved kommunen en, de er trygge ved og stoler på, og som kan forklare, hvad der foregår. Det er ikke kompliceret, men blot nogle få nøk i den rigtige retning, som gør det muligt for dem at holde kursen i tilværelsen, siger Jørgen Redtmond Stüker Hansen. GODT TILBUD Tilsagnet om støtte gælder for 15 år, hvilket HAB s direktør Christian Skovfoged tager som udtryk for, at man ønsker at investere i at etablere en god relation: - Det er et stort arbejde i at ansøge og i at sammensætte et godt tilbud for disse beboere. Men vi mener det alvorligt i HAB, når vi siger, at mennesker er forskellige. Derfor skal vi også Fortsættes på næste side HAB MARTS 2015 NR. 1 7

8 SOCIAL VICEVÆRT have forskellige typer boliger til forskellige typer behov, og social vicevært er et rigtig godt tilbud til dem, der mangler det lille skub i hverdagen, siger han: - Det kan sagtens tænkes, at vi allerede i dag har nogle beboere i HAB, som kunne have gavn af det botilbud, der kommer med den sociale viceværtordning, siger Christian Skovfoged. Zirkus genopstår 15 unge mennesker fra Varbergparken og Sydbyen gør sig klar til Zirkus Fantastika 2. Der var show, livsglæde og spruttende latter over hele linjen, da der i 2010 blev gennemført artistworkshops i Varbergområdet. Zirkus Fantastica hed projektet, som endte i forestillingen 1001 nat i Varbergparkens festlokaler, og som over fi re dages forestillinger trak fl ere end 500 publikummer til og som desuden bidrog til sammenhold og glæde i hverdagen ved at trække rigtig mange frivillige ud af busken og vise området frem positivt. Nu genopstår Zirkus-projektet. 15 unge i alderen år vil atter repræsentere Varbergparken og Sydbyen i særdeleshed og HAB i almindelighed på bedst tænkelige måde med en ny forestilling. Temaerne er denne gang netværk, nærvær og sociale relationer og den betydning, de har for et godt liv. Teksterne er lavet af de unge selv og viser, at man med humor kan give stof til eftertanke. - De unge har så mange talenter, ideer og formåen, og det er så vigtigt for dem og vi andre, at de får lov at vise deres bredspektrede kunnen frem, siger Marianne Rom, som er tilknyttet Zirkus Fantastica. Det hele vil blive udtrykt gennem musik, dans og sketchs om hverdagsoplevelser på godt og ondt i en forestilling den 10., 11. og 12. april, hvor der både vil være forestilling i Varbergparken og i Sydbyen. Hold øje med HAB s hjemmeside og Facebook, hvor der vil komme fl ere informationer nærmere tidspunktet. 8 HAB MARTS 2015 NR. 1

9 God opbakning til julefrokost Skolebakkens årlige julefrokost i fælleshuset blev et tilløbsstykke med mange fremmødte. Det blev en kæmpe succes og alle beboerne ser frem til flere af den slags arrangementer på Skolebakken i 2015, siger Niels V. Andersen, formand i afdeling 13. HAB MARTS 2015 NR. 1 9

10 Ældre Sagen gæs ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB præsenterede Varbergparken for potentielle beboere, da Ældre Sagen gæstede området. Betegnelsen vaskeægte succes skal man ikke gå og slynge om sig med i tide og utide. Men hvis ikke vendingen kan bruges om det arrangement, HAB og Ældre Sagen gennemførte sammen den 21. januar, så skal den slettes af ordforrådet. HAB havde forhørt sig ved Haderslev Ældre Sagen, om der kunne være interesse for en rundvisning i Varbergområdet og et kig på områdets lejligheder. Det mente Ældre Sagen nok, der kunne være, og det havde de ret i: Det ene arrangement blev til foreløbigt tre med et fjerde på vej. I alt har over 200 af Ældre Sagens medlemmer nu besøgt HAB og fået en guidet tur i Varbergparken. - Interessen har været meget overraskende, siger Christian Skovfoged, adm. direktør i HAB: - Vi har helt tydeligt ramt plet i en målgruppe, som har et behov for en anden bolig, en mindre bolig eller måske endda en anden boligform, siger han. INTET HVILEHJEM HAB er i forvejen et populært valg for mange seniorer, også Varbergparken. Det bliver man gerne ved med at være: - Vi er hverken ved at skabe et oldekolle eller et plejehjem, understreger Christian Skovfoged: - Men vi har set, at der er en særlig kvalitet for beboere over 10 HAB MARTS 2015 NR. 1

11 ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG tede Varberg en vis alder i at bo sammen med andre på det samme sted i livet, siger han. HAB er i dialog med kommunen om at udleje boligerne i højhuset i Varbergparken som fl eksibel udlejning, hvor eksempelvis et kriterie kan være alder: - Hvis højhuset blev for beboere 50+, kunne det måske bidrage til at gøre boligerne endnu mere attraktive for den gruppe borgere. Det bliver det ikke til et hvilehjem af! Vores afdeling Strandhusene er for beboere over 50 år, og det er en af de mest dynamiske og aktive afdelinger, vi har med et stort og stærkt sammenhold og godt naboskab, siger Christian Skovfoged. NYT IMAGE For mange af de besøgende pensionister var rundturen i området den første gang, de var i Varbergparken: - Der var nogle med, som havde boet 60 år i byen og aldrig er nået forbi Kiwi. Det kom de med besøget, og det var rart at høre, at mange var så positivt overraskede over, hvad Varberg har at byde på, siger Christian Skovfoged. Der blev ikke skrevet nye lejekontrakter under rundturene, men alle fi k en indmeldelses blanket med hjem og noget at tænke over. - Vi har taget det første, lange skridt, siger Christian Skovfoged: - For nogle betød besøget en drejning på 180 grader. Deres opfattelse af Varbergparken er total ændret. De har nu selv set, at her er fredeligt og rart, og at der er gode lejligheder. Nu får vi i hvert fald spredt den gode historie ud, siger han. Fortsættes på næste side HAB MARTS 2015 NR. 1 11

12 ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG Folk i den 3. alder er afgjort en vigtig målgruppe for os. Mange bor i hus, og de vil gerne fl ytte i noget mindre. Og de vil hellere bruge pengene på rødvin end mursten. Christian Skovfoged adm. direktør HAB 12 HAB MARTS 2015 NR. 1

13 ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG Hvorfor er du taget på rundvisning? Ole Kjøng: Jeg er her på grund af min alder! Jeg bor på Christiansfeldvej og kender området godt. Udsigten er formidabel, både fra højhuset og fra blok 15. Området er meget kønt og der er en god fornemmelse af åbne vidder og udsyn. Boligerne er attraktive med en fin indretning. Jeg vil gerne bo her, helt bestemt. Det er ikke aktuelt nu, men det kan det jo blive en dag. Karen Holm: Vi har vores hus til salg og kigger efter en lejlighed i stedet. Det, jeg har set her, er helt fantastisk. Området er meget attraktivt, og jeg var klar til at tage en af lejlighederne i højhuset som de er nu. Jeg har boet i Haderslev i 43 år og kendte Varberg for det, det var engang. Nu har jeg set, det er forandret. Det har været meget positivt at besøge området. Ingrid Steffensen: Jeg er her for at se det nye. Jeg bor på Jakob Knudsensvej, så jeg kender området godt og går ofte ture her. Det er rart at se lejlighederne indefra. Det er nogle utrolig dejlige boliger, meget lækkert. På længere sigt kune jeg godt finde på at flytte hertil. Marianne Jørgensen: Jeg har været i Varbergparken for mange år siden, og jeg skal da love for, der er sket noget siden! Dengang kørte jeg for hjemmeplejen, og Varberg var et område, jeg simpelthen ikke ville køre ind i. Sådan er det ikke i dag. Her er rart, og her er flot. De boliger, der kommer i det, der er ved at blive renoveret nu, kunne jeg godt finde på at flytte til. Knud Løv: Jeg er her for frokosten! Og så vil jeg gerne se højhuset. Jeg har før boet i højhus, og det er en fantastisk rar måde at bo det giver et skønt lys. Det er der også her. Området er meget rart, og det har været fint og spændende at blive vist rundt. Jeg troede, der var ballade her i området, men det er der jo ikke. HAB MARTS 2015 NR. 1 13

14 HADERSLEV IDRÆTSAKADEMI Naboer besøgte akademiboliger Haderslev Idrætsakademi, HAB s afdeling 56 på Louisevej, bød naboerne på brunkager, æbleskiver, gløgg og rundvisning en kold fredag aften i november. Bagefter vankede der endda syddansk topbold, da SønderjyskE mødte EfB. Naboerne tog godt imod invitationen, og i Haderslev Idrætsakademis fællesrum kunne daglig leder Calle Stenger byde gæster velkommen: - Vi har fået et godt naboskab her og føler os meget velkomne. Også selv om vi kan forstå, at vi ikke altid deler musiksmag eller ønsker til lydstyrken, sagde Calle Stenger med et grin. HAB s direktør Christian Skovfoged takkede for naboernes tålmodighed med byggeriet og en konstruktiv dialog og takkede også de nye beboere for at gøre et stort arbejde med at promovere HAB til et ungt publikum: - I har været rigtig gode til at dele jeres oplevelse af, at I har et godt sted at bo. I gør god reklame for os, sagde Christian Skovfoged, som kvitterede for den indsats med en omgang biograf billetter til de 21 elever på Haderslev Idrætsakademi. 14 HAB MARTS 2015 NR. 1

15 MUSIK Musik Vi Ka Li var musik, de ku li! Varbergparkens Seniorklub indledte sæsonen igen den 15. januar med Musik Vi Ka Li fra Vojens og det var musik, de ku li : Der var mødt 35 personer op trods et forrygende storm- og regnvejr. Den 29. januar var det Syng og Spil fra Vamdrup, og her trodsede 33 personer snevejret og mødte op. Mange tak til alle jer, der møder trofast op, du/i må gerne tage en nabo eller ven med, der er ingen tilmelding. Prisen er 50 kr. for underholdning og kaffe med hjemmebagt kage. Det er i Selskabslokalet Varbergvej 51 fra kl Hilsen Dagny og Marie HAB MARTS 2015 NR. 1 15

16 GENERALFORSAMLINGEN Travlt år for HAB Fint fremmøde til generalforsamling i HAB. Generalforsamlingen i HAB trak igen rigtig mange beboere til Kulturhus Harmonien. 226 fremmødte fra 34 afdelinger var to flere end sidste år, og et vidnesbyrd om, at mange beboere engagerer sig i boligforeningen. I år skulle de fremmødte gennem både den ordinære generalforsamling og en helt kort ny generalforsamling: Bestyrelsen havde et forslag om en forskydning af regnskabsåret, så det følger kvartaler, hvilket vil spare energi og tid på periodiseringer. Det forslag krævede en ændring i vedtægterne, og den skal et kvalificeret flertal stemme for to gange derfor de to generalforsamlinger. Formand for organisationsbestyrelsen Ole Aaris aflagde beretning over et travlt år for HAB bød således på flere renoveringsprojekter, fortsættelse af helhedsplaner, nybyggeri og meget andet. Nu skal varen sælges: - Vi skal være bedre til at fortælle om fordelene ved at bo alment. Det kan ske ved en bedre markedsføring, som der nu arbejdes på i dialog med et reklame bureau, og vi overvejer lige nu evt. tiltag, sagde Ole Aaris. MERE FUT I ERHVERVSLIVET Han ærgrede sig over, at Haderslevs nabokommuner var bedre til at tiltrække virksomheder og institutioner og dermed arbejdspladser: - De er attraktive erhvervskommuner, og det samme kan man desværre ikke sige om Haderslev, som har et dårligt erhvervsmæssigt image. 16 HAB MARTS 2015 NR. 1

17 GENERALFORSAMLINGEN Kommunen er blevet bedømt lidt bedre som erhvervs kommune, men der er lang vej igen. Kommunen skulle se at komme op på dupperne og få sat fut i erhvervslivet, få virksomheder hertil og dermed arbejdspladser. Vi har boligerne, sagde Ole Aaris. Formanden slog også til lyd for, at HAB havde haft et travlt år på de boligsociale fronter og fremhævede blandt andet, at HAB var finalist om at blive årets sociale virksomhed med Det Grønne Sjak. Da antallet af medlemmer i bestyrelsen bliver reduceret med to medlemmer jf. fusionsaftalen og vedtægterne, og da bestyrelsesmedlem Mikael Hansen flytter til Kolding, var der fire bestyrelsesmedlemmer på valg. Tre på valg til en toårig og en på valg til en etårig periode. For en toårig periode blev Ellen Corfitz, Leif Hartmann og Ove Brix Therkildsen valgt, mens Per Friis blev valgt for et år. Der var ingen modkandidater. Søren Knudsen var også på valg men ønskede ikke genvalg. Suppleanter blev Erik Bernhard Hansen og Christian Schulz. Flere billeder på næste side. HAB MARTS 2015 NR. 1 17

18 GENERALFORSAMLINGEN Vi skal være bedre til at fortælle om fordelene ved at bo alment. Ole Aaris 18 HAB MARTS 2015 NR. 1

19 GENERALFORSAMLINGEN HABs organisationsbestyrelse 2015 Ved generalforsamlingen i HAB var der valg til bestyrelsen. Medlemmerne Ellen Corfitz, Leif Hartmann og Ove Brix Therkildsen blev genvalgt til toårige perioder, mens Per Friis blev genvalgt for et år. Erik Bernhard Hansen og Christian Schulz er suppleanter. Da HAB og SydBo fusionerede, blev bestyrelsen udvidet. Det blev samtidig aftalt, at antallet af bestyrelsesmedlemmer skulle reduceres med to efter et år. Det er nu sket, idet Søren Knudsen og Mikael Hansen er trådt ud. Bestyrelsen er (fra venstre): Ove Brix Therkildsen, Mette Maimburg (næst formand), Per Friis, Niels Vincent Andersen, Ole Aaris (formand) Palle Agø, Leif Hartmann, Ellen Corfits og Mohammed Hadid. Nye områderepræsentanter Den nye organisationsbestyrelse har rystet posen lidt og fordelt områderepræsentationen således: Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12, 34, 37, 55 og 56: Ellen Corfits Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16: Niels Vincent Andersen Afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 48: Per Friis Afdelingerne 13, 14, 15, 17, 25 og 32: Mohammad Hadid Afdelingerne 24, 26, 27, 29 og 40: Ove Brix Therkildsen Afdelingerne 30, 35 og 45: Mette Maimburg Afdelingerne 31, 33, 42 og 44: Leif Hartmann Afdeling 51: Ole Aaris Afdelingerne 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65 og 66: Palle Agø ØVRIGE REPRÆSENTATIONER Øsby Centeret ejerlejlighedsforening: Niels V. Andersen Kildebakken brugergruppe: Ole Aaris HAB MARTS 2015 NR. 1 19

20 GENERALFORSAMLINGEN HAB-pris til Holger HAB-prisen 2015 gik til Holger Bønneland, afdeling 13 på Thrigesvej. Holger blev hyldet på generalforsamlingen, hvor begrundelsen for valget af ham til prisen blandt andet gik på en stor hjælpsomhed og venlighed: - Han hjælper med at sætte både lamper og gardiner op, og han kan endda også bruge tid på at sætte folk ind i betalingssystemet i vaskeriet. Han går med i biografen og på cafemøder han er typen, man bare kan ringe til, hvis man vil have hjælp, sagde organisationsbestyrelsens formand, Ole Aaris: - Holger er et skoleeksempel på den livskvalitet, det giver, når man er noget for og med andre, sagde han. Holger Bønneland følger dermed i tråd på en fin liste af tidligere vindere, som alle er beboere, som har gjort noget for fællesskabet FAKTA HAB-Prisen, tidligere vindere: 2009: Anne Lise Hansen, Gåskærgade, for et stort arbejde som afdelingsformand og et stort socialt arbejde til gavn for mange. 2010: Marie Schwarz, Varbergvej, for sin indsats for Parkcafeen, Varbergparkens Seniorklub og Varbergparkens Støtteklub. 2011: Lilly Rickens, Kløvervej, for gennem mere end 20 år at have været en aktiv drivkraft bag aktiviteter i Hjortebro. 2012: Edith Andersen og Birthe Bertz, Hjortebro, for deres store frivillige arbejde med lottoklubben på Hjortebro. 2013: Villy Hansen og Anette Damgaard Pedersen, Varberg, for aktiviteter som eksempelvis banko, udflugter, ældrekabaret og juleaften for de ældre. 2014: Christian Kedde Hansen, Gåskærgade, for en frivillig indsats og et socialt engagement ud over det sædvanlige til stor gavn for beboerne og afdelingen. 20 HAB MARTS 2015 NR. 1

21 Reception i reception! Blok 15 i Varbergparken har indviet den lyse og åbne reception i blokken, hvor der samtidig var fernisering på lokalproduceret kunst og præsentation af den grønne væg. Kunsten giver farve, og den grønne væg giver en friskere luft, som gør en stor forskel i receptionen. Der var cirka 40 beboere samlet fra hele bygningen. Bestyrelseslokale bliver til arbejdspladser Administrationen mangler arbejdspladser og mødefaciliteter, og derfor er bestyrelseslokalet nu inddraget. - Vi får to kontorer og et mødelokale, som vi har manglet, siger Christian Skovfoged, adm. direktør i HAB. Fremover vil alle bestyrelsesmøder derfor holdes ude af huset i de fælleslokaler, der er rundt om i HAB s afdelinger. HAB MARTS 2015 NR. 1 21

22 SENIORMOTION Seniormotion i Varbergparken og snart i Sydbyen I efteråret kom seniormotion og gymnastik på programmet i Varbergparken i et samarbejde med Haderslev Kommune. Alle er velkomne til at deltage og prøve det af bopæl i Varbergparken er intet krav, aktuelt er der deltagere fra Hoptrup, og vi skulle hilse fra Tove, Ketty og Marie og sige, at alle er velkomne til at kigge forbi og se, hvad de laver. Der er 14 deltagere på holdet aktuelt, og de har fået sponseret trafikveste af Rotary i Vojens, så der også kan motioneres sikkert i det fri. Vil du være med så kig forbi mandag formiddag fra kl i Mødestedet, Det Blå Hus ved HABs administrationskontor eller ring til Tove Christiansen og hør nærmere på telefon Døren er åben fra kl Der er ligeledes planer om motionsprogrammer i Sydbyen. 22 HAB MARTS 2015 NR. 1

23 SENIORMOTION HAB MARTS 2015 NR. 1 23

24 LOTTE ROD Besøg af Lotte Rod Lotte Rod, medlem af Folketinget for De Radikale, hvor hun er partiets ordfører for børn, undervisning, social og integration, besøgte i december HAB. Vi spurgte ind til hendes syn på at bo alment og den almene udfordring. Har du boet alment? hvis ja, hvor og hvordan var det? Jeg har boet i Ungdomsbo i Esbjerg, mens jeg var i praktik på kommunen som en del af mit studie. Lejligheden lå centralt og var til at betale - og vi havde en flink og omhyggelig vicevært. Hvilke udfordringer ser du for den almene sektor på kort/langt sigt? (ex. renovering af boligmassen og udfordringer omkring 2 pct.-regel) Der er en stor udfordring med fire ting, som vi radikale ser det: 1. En stor del af de almene boliger trænger til at blive renoveret. Det har vi forsøgt at skubbe på gennem forskellige boligaftaler. 2. Nogle steder står almene boliger tomme, som ikke kan lejes ud. Vi har lavet nedrivningspuljer og forskellige andre initiativer for at løse det. 3. Andre steder særligt i de store byer mangler der derimod almene boliger. Derfor laver vi bl.a. en planlovsændring, som gør det muligt for kommunerne at stille krav om Adm. direktør Christian Skovfoged viste Folketingsmedlem Lotte Rod rundt i HAB. 24 HAB MARTS 2015 NR. 1

25 LOTTE ROD en bestemt procentsats almene boliger. Det er godt for mere blandede byer og mere almen boligmasse, der kan blende ind med resten af byen. 4. Sidst men ikke mindst er der de udsatte boligområder, hvor vi hele tiden skal blive bedre til at tackle udfordringerne, hvor de er, uden at stemple bydelen. Hvad tænker du om HABs boligsociale tilgang (ex. aktivering af beboere i renoverings- og byggeprojekter, job-cop, antropologisk tilgang til behov frem for de arkitektoniske hensyn)? Det var en stor oplevelse for mig at få lov til at følge det grønne sjak og få et indblik i deres arbejde. Det er et godt eksempel på, at man lokalt har fundet en stærk løsning, som vi kan lære af på Christiansborg. Der er mange forskellige tiltag, der har vist sig at virke, og det bør vi politikere følge op på ved at sørge for mere erfaringsudveksling. Som radikal er jeg tilhænger af både såkaldte antropologiske og arkitektoniske tiltag: det betyder både noget, at områderne er smukke, men også hvordan vi omgås som mennesker. Hvilke kvaliteter vil du fremhæve ved at kunne bo alment? Jeg kan godt lide ideen om, at vores byer er blandede, og at forskellige mennesker kan bo på forskellige måder imellem hinanden. Man får noget for pengene i det almene - og hvis man er heldig, får man også skønne naboer og spændende aktiviteter oveni. Den måde folkene i det grønne sjak går op i deres arbejde på, viser hvor meget de holder af området. Er det muligt at ændre på de bureaukratiske regler, som i dag forhindrer os i at bruge bevilligede renoveringsmidler, som jo er beboernes egne opsparede midler, til at bygge nyt, hvis alle undervejs i projektet må erkende, at renoveringsprojektet bliver meget bedre i alle henseender ved at rive alt ned og starte forfra? Vi er åbne overfor at diskutere det, men også lidt bekymrede for, at der så vil mangle midler til den renoveringsindsats, som der også er brug for. Derfor er det vigtigt, at vi diskuterer med hinanden, hvor balancen mellem renovering og nybyggeri giver mening. Lasse Radik ansat som inspektør Den 1. oktober begyndte den 27-årige Lasse Radik som inspektør i HAB. Lasse er født og opvokset i Haderslev, hvor han stadig bor, og han har både en faglig baggrund som tømrer og bygningskonstruktør med ind i sit nye job. Han har haft god brug af begge dele allerede: - Det er et job med stor aktivitet og mange udfordringer i hverdagen. Samtidig er det et arbejde, hvor opgaverne også er at få de mange forskellige parter beboere, håndværkere, organisation og andre til at gå op i en højere enhed gennem planlægningen. Jeg holder meget af både at arbejde med mennesker og at afhjælpe problemer med gode løsninger, og det får jeg brugt i HAB, siger Lasse Radik. Han har Sydbyen som arbejdsområde og har følt sig vel modtaget af både beboere og kolleger. - Jeg ser frem til at møde op hver dag! Vi er et godt team i den tekniske afdeling, som arbejder rigtig godt sammen, og det er jeg glad for at være en del af, siger Lasse Radik. I fritiden spiller Lasse Radik fodbold og tennis, og han går også gerne på jagt. HAB MARTS 2015 NR. 1 25

26 Julegave fra HAB til Sygehus Sønderjylland HAB spredte julehumør, da adm. direktør Christian Skovfoged legede julemand og gav kroner som en kontant julegave til børneafdelingen på Sygehus Sønderjylland. Beløbet skal bruges til indkøb af legetøj, og Merete Højfeldt (tv) og Dorte Westergaard har kig på en ny dukkevogn eller to som nu kan anskaffes. 26 HAB MARTS 2015 NR. 1

27 Aktiviteter ved Øsby Centret Forår og sommer 2015 Den første mandag i hver måned er der aktiviteter på Øsby Centret. Program 2015 for alle efterlønsmodtagere og pensionister. MANDAG DEN 2. MARTS KL REKLAMELOTTO: Der spilles om fine gevinster fra de lokale handlende og håndværkere. Der sælges øl og vand. Kaffe og kage og amerikansk lotteri i pausen. Overskuddet går ubeskåret til aktiviteter på Plejecentret i Øsby. MANDAG DEN 13. APRIL KL ÆLDREKABARETTEN fra Haderslev kommer til Øsby, og så bliver der mulighed for at få rørt lattermusklerne og nyde dejlig sang og musik! MANDAG DEN 4. MAJ KL FOREDRAG ved diakon Hanne Juul-Dam: Nær ved medmennesket. Et muntert indlæg i ord og billeder om de to diakonissesøstre: Alice og Dagmars virke i Haderslev fra Hanne er opvokset i Haderslev i 50 - og 60 erne og har som mange andre oplevet søstrene på nært hold. Senere fik hun igen kontakt med dem i København, og det kom der et nært venskab ud af. MANDAG DEN 8. JUNI KL SOMMERFEST. Der drikkes kaffe og spises kage. Imens underholder Karsten Holdt med sin dejlige musik. Festen sluttes af med sommermad leveret fra Plejecenteret. Pris: kr. 150,- Tilmeld senest den 6. juni: Elly tlf DER ER LOPPEMARKED I 2015 Centret modtager gerne lopper alle dage, f.eks. gerne møbler og brugsting, frem til ca. den 1. august, hvor loppemarkedet holdes. Overskuddet går ubeskåret til centrets beboere. Hvor intet andet er nævnt er prisen kr. 45,- for kaffe og kage. Forbehold for ændringer. AKTIVITETSRÅDET VED ØSBY CENTRET: Elly Jepsen, / Solveig Christensen, / Marie Skøtt, / Jette Witt, / Valborg Møller, Mona Detlefsen, Ami Sørensen, / Anne Platz, /

28 STRANDHUSENE Strandhusene fejrede sig selv Tiden suser afsted, og det kan man blandt andet konstatere ved, at afdeling 55 Strandhusene allerede har tre år på bagen. Det markerede afdelingen med et fælles kaffebord og et par timers hygge. 28 HAB MARTS 2015 NR. 1

29 STRANDHUSENE HAB MARTS 2015 NR. 1 29

30 UDLUFTNING Udluftning er godt for dig og din bolig En grundig udluftning kan mærkes på både helbred og velvære boligen har også godt af det. Og så kan det knap ses på varmeregningen! Det er en rigtig god ide at lufte grundigt ud i sin bolig. Men det er der desværre mange, der undlader at gøre, siger Claus Kristensen, HAB s tekniske chef. - Mange er af den opfattelse, at udluftninger svarer til at fyre for kragerne. Det er en masse god varme, man lukker ud, og hvem skal så betale for at få varmet boligen op igen? Den slags hører vi ofte, siger Claus Kristensen. Men det er faktisk en forkert opfattelse. Når du udlufter din bolig efter anbefalingerne, hvilket vil sige fem minutter med godt gennemtræk gerne to gange dagligt, er det stort set umuligt at registrere på varmeregningen. Årsagen er, at luften udenfor er billigere at varme op end luften indenfor, fordi luftfugtigheden ude er lavere end inde. Et menneske afgiver nemlig op mod tre liter fugt i døgnet i form af udånding og sved, og hertil kommer fugt fra madlavning og brusebad. Det betyder, at en dårligt udluftet bolig har en høj luftfugtighed, hvilket gør det vanskeligere at varme boligen op. SUNDERE FOR OS ALLE Udluftning er uhyre vigtigt for både dig og din bolig: - Rygning og stearinlys fylder boligen med partikler, der er 30 HAB MARTS 2015 NR. 1

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! Hvis du vil have god hjælp som boligsøgende, så skal du ringe til HAB. Blandt 27 boligselskaber

Læs mere

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

SKRÆPPEBLADET JUNI 2006. Nr.05. Skræppebladet på besøg i Livsværkstederne

SKRÆPPEBLADET JUNI 2006. Nr.05. Skræppebladet på besøg i Livsværkstederne SKRÆPPEBLADET JUNI 2006 Nr.05 Skræppebladet på besøg i Livsværkstederne ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.dk Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Vores blad. Naboskab på mange niveauer. Meget mere end at låne en kop sukker

Vores blad. Naboskab på mange niveauer. Meget mere end at låne en kop sukker FEBRUAR 2014 #09 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Vores blad BeboerbladET for Østjysk Bolig Tema: DET GODE naboskab Naboskab på mange niveauer SIDE 4-9 DET gode naboskab FRA SIDE 4: Meget

Læs mere

Esplanaden. Beboerbladet

Esplanaden. Beboerbladet Esplanaden Beboerbladet Maj 2010 Årgang 14 nr. 4 BSI 75 ÅRS JUBILÆUM SIDE 6 VÆLG ÅRETS BRØNDBY STRAND BORGER SIDE 9 side 12 Motion & Trivsel i T13 Træning, motion, hygge og fællesskab. Siden 2003 har der

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ] TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ] Hvad skal huset hedde? side 3 Farvel til Tonny Nissen side 8 Mere sammenhold i Møllebæk Kollegiet side 10 [ Formandens hjørne ] Generationsskiftet - og nye boliger Farvel og

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 14 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 14 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 14 ] De styrer økonomien side 6-7 Flotte haver på Stengårdsvej (afd. 18) De mødte Stengårdsvej Nedgravede affaldsløsninger side 15 side 18 side 20 Fra formandens skrivebord!

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

April 2009 Årgang 13. nr. 3

April 2009 Årgang 13. nr. 3 April 2009 Årgang 13. nr. 3 Bogstart for de mindste børn - side 3 Nyd livet, hele livet - side 8-9 Teater på Brøndbys skoler - side 17 Perlen fylder ti år - side 17 Så kom de digitale kanaler - side 18-19

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] Ny helhedsplan for Stengårdsvej side 7 Glade for tilværelsen på Stengårdsvej side 4 Ny plan: 3i1 satser på 7 områder side 6 Badeværelset kommer som færdigt kabinet side

Læs mere

VORES BLAD FAGRE NYE DIGITALE VERDEN BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-7

VORES BLAD FAGRE NYE DIGITALE VERDEN BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-7 August 2015 #18 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK FAGRE NYE DIGITALE VERDEN SIDE 4-7 TEMA SIDE 4-7: Teknikkens mange muligheder INTERVIEW

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere