Opgave hæfte til Word nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave hæfte til Word nr. 1"

Transkript

1 Side 1 af 16 Opgave hæfte til Word nr. 1 Opgave hæfte til Word nr Forord til opgavehæftet...2 Lidt om arbejdet med opgaverne...2 Lidt om opgavernes skriftsprog...3 Opgave Oprette, redigere, udskrive og gemme en tekst....3 Opgave Justering af tekst samt indrykninger...5 Opgave Markering, flytning og kopiering af tekst...9 Opgave Blokmarkering og indryk/justering og stavekontrolfunktionen Opgave Skrifttyper og størrelser....15

2 Side 2 af 16 Forord til opgavehæftet Det hæfte du nu sidder med, er et opgavehæfte til Word 97. Det kan selvfølgelig også godt benyttes til tidligere versioner af Word derhjemme, men enkelte opgaver vil så enten ikke kunne løses på den viste måde eller slet ikke løses. Benyttes en senere version, skulle der ikke være problemer. Lidt om arbejdet med opgaverne ETB-faget (elektronisk tekstbehandling) er i virkeligheden et "redskabsfag" - præcis som keramik eller maskinskrivning. Det tjener ikke noget formål at gennemarbejde disse fag gennem grundig teoretisk gennemgang. Den bedste måde at lære sådanne "redskabsfag" på er gennem afprøvning og selvstændig, individuel bearbejdning af de forskellige emner. Jeg har derfor tænkt mig arbejdet med opgaverne sådan, at du selv skal kunne sidde og arbejde med dem uden egentlig forudgående undervisning fra underviseren. Opgaveformuleringen er således tilstræbt en så høj grad af selvforklarethed som muligt, for at give dig den bedste mulighed for at kunne arbejde selvstændigt. På denne måde kan du arbejde med Word i præcis dit tempo og få mest muligt ud af det. En ting skal du være opmærksom på: når arbejdsformen er som skitseret ovenfor, vil alle på holdet arbejde i forskellige tempi. Dette bevirker, at alle ikke når lige langt. Dette forhold må man acceptere, idet de "langsommere" ellers skal forcere opgaverne i et for højt tempo for at nå de "hurtigere". De langsommere" vil naturligvis ikke få det optimale ud af det på denne måde. Lad derfor være med at sammenligne dine præstationer med andres. Det er dit kursus, og det er dig der skal have noget ud af det. Det samme gør sig gældende i arbejdet med de enkelte opgaver. Når tiden ikke er en nødvendig stressfaktor, kan du lige så godt give dig tid til at eksperimentere. Hvis opgaven har gennemgået hvordan man stiller en tekst op i fx. 2 spalter i en vis bredde, kan du efterfølgende prøve at ændre teksten til fx. 3 spalter i en anden bredde. Prøv dig frem - hvis du har gemt teksten inden dine forsøg, kan det ikke gå galt. Hvis du skaber en "forskerånd" i dig selv bliver arbejdet meget mere interessant og indlæringen bliver bedre.

3 Side 3 af 16 Lidt om opgavernes skriftsprog I Word kan alle funktioner findes ved hjælp af menuerne. Hvis man fx. vil have udskrevet et dokument på printeren skal man have fat i Filermenuen (peg og vælg med musen). Her skal man vælge menupunktet Udskriv... med musen. Til sidst skal man vælge OK for at får sin udskrift. Hele denne "menuvej" er i opgaverne angivet på følgende måde: Filer/Udskriv/OK Som du ser, er enkelte bogstaver understreget. Dette indikerer, at man i stedet for at bruge musen blot kan trykke ALT-tasten + bogstavet for at vælge menupunktet. Ved flere menupunkter er der desuden angivet en genvej, som vil bringe dig direkte til punktet f.eks. Ctrl + P for udskriv. Mange punkter vil derudover kunne findes på de såkaldte værktøjslinier. Endelig skal det nævnes, at hvis du har helt fod på det med tastaturet og ikke har brug for træning i dette, behøver du ikke at skrive teksterne, der bruges i opgaverne. Vejledningen her kan læses af Adobe Reader, herfra kan teksterne markeres og kopieres over i dit dokument. Er du i tvivl om fremgangsmåden, så er den beskrevet i vejledningerne til Adobe Reader. God fornøjelse med arbejdet. Opgave 1 Oprette, redigere, udskrive og gemme en tekst. Start Word. Peg nu med musen på det hvide dokument på værktøjslinien og klik på tegningen lige over teksten Normal een gang. Dette giver dig en ny fil (et tomt dokument) hvori du kan skive løs. Indskriv nu teksten i det indrammede felt. Du skal ikke trykke <ENTER>-tasten, når du kommer til enden af en linie, lad Word klare dette for dig. Du skal kun trykke <ENTER> når du skal skifte til nyt afsnit. Til sidst i teksten er der nogle punkter, der er rykket lidt ind. Brug tabulatortasten (den med de 2 pile lige over Caps Lock/lås skift-tasten) til at rykke markøren ind, før du skriver disse punkter.

4 Side 4 af 16 Når tekstbehandlingen på computere - eller Elektronisk TekstBehandling (ETB) som det egentlig hedder - har vundet stor udbredelse skyldes det, at ETB giver den enkelte meget større muligheder for at redigere teksten end en skrive maskine gør. Hvem har ikke prøvet at sidde i sit ansigts fodsved og skrive en tekst på skrivemaskine, som er nøjagtigt mage til den tekst, man skrev for en halv time siden bortset fra den lille irriterende linie, man glemte i den sidste tekst? Princippet i ETB er, at man kan forfatte sin tekst SAMTIDIGT med, man redigerer i den. Først når teksten har et tilfredsstillende udseende, "trykker" man den på papiret. Man kan altså koncentrere sig om at skrive teksten i stedet for at være nervøs for eventuelle fejl, - dem kan man altid rette senere. Med ETB er det blevet lettere at: * forfatte en tekst * udskrive et udkast * rette teksten * placere teksten på siden * fremhæve vigtige ord * skrive med forskellige skrifttyper * mangfoldiggøre tekster * opbevare tekster til senere brug Et klogt hoved har udtrykt: "ETB er ikke mere sikker end teknikken, og ens omhyggelighed tillader. Får man f.eks. gemt sine indskrevne dokumenter på en diskette, og taber en kop kaffe på diskette, er det næsten sikkert, at alt er tabt for evigt..." Du skal nu til at udskrive din tekst. Først skal du se hvordan teksten kommer til at se ud på et helt stykke papir. Klik derfor på Vis udskrift-ikonet eller vælg Filer/Vis udskrift. Her vil du kunne se teksten som den ville blive opstillet på et helt A4-ark. Hvis du nu ville udskrive teksten, skulle du klikke på Udskriv-knappen, men det skal du ikke gøre endnu! Der mangler nemlig noget - din navn nederst i teksten. Hvis 20 mennesker skriver en tekst ud hver på printeren, kan det godt være lidt svært at gennemskue hvis tekst, der er hvis. Klik derfor Annuller og skriv dit navn nederst i teksten.

5 Side 5 af 16 Nu kan du udskrive og få et resultat ud, som du kan hænge op på væggen over din seng derhjemme. Til sidst skal filen gemmes. Dette gør du ved at vælge Filer/Gem som... Først skal dokumentet have et navn, skriv OPGAVE1, og se dernæst, om du er i dit eget bibliotek. Endeligt klikker du på OK. Teksten vil så blive gemt med navnet opgave1. Nu er du færdig og filen kan lukkes. Dette gør du ved at vælge Filer/Luk. Yep, det var ordene. Hvis dette var ligetil for dig, kan du blot gå videre til næste opgave. Hvis det var svært, vil du nok få endnu bedre tjek på de grundlæggende funktioner ved at prøve opgaven igennem en gang til. For fremtiden vil jeg ikke skrive noget om, at du skal oprette en ny fil eller hvordan du udskriver og gemmer. Jeg tager for helt givet, at du har fod på det fra nu af. Opgave 2 Justering af tekst samt indrykninger. I denne opgave handler det om at lære noget om opstilling af din tekst. Det hedder også din teksts lay-out. Du kan blandt andet bruge indrykninger til at fremhæve dit dokuments struktur. Indrykningerne bestemmer afstanden mellem venstre- og højremargin og det enkelte afsnit. Du skal vide, at hver gang du trykker <ENTER>-knappen, fortæller du Word, at du afslutter et afsnit. topmargin venstre margin højre margin her kan du skrive bundmargin

6 Indskriv nedenstående tekst. Word nr. 1 ved Erik Hindkjær Side 6 af 16 Min kære dreng. Jeg skriver kun nogle få linier, for at du skal vide, at jeg stadig lever. Jeg skriver dette brev langsomt, da jeg ved, at du ikke kan læse så stærkt. Du kan ikke kende huset igen, da vi er flyttet. Din får har fået et godt arbejde med 500 mennesker under sig. Han slår græsset på kirkegården i Århus. Der er vaskemaskine i vores nye hus, men den er desværre længe om at vaske tøjet. Jeg puttede i sidste uge fem skjorter ned i den, trak i snoren, og hørte den starte, men jeg har endnu ikke fået dem retur. Med den tid der er gået må den vel også stryge dem. Din søster har fået et barn til morgen. Jeg har endnu ikke fundet ud af om det er en pige eller en dreng, så jeg ved ikke om du er blevet tante eller onkel. Din onkel Tim druknede i sidste uge i en sprittank på Aalborg Spritfabrik. Hans arbejdskammerater prøvede på at redde ham, men forgæves. Vi brændte hans jordiske rester. Det tog tre dage inden han gik ud. Din far fik ikke meget at drikke mellem jul og nytår. Juleaften kom vi amerikansk olie i hans øl. Det holdt ham på das - resten af året. Jeg var hos lægen i torsdags, og din far ved med. Lægen puttede et lille glasrør i munden på mig og bad mig om at holde den lukket i ti minutter. Din far tilbød lægen en masse penge for røret. Det har kun regnet to gange i sidste uge. Første gang i tre dage, og anden gang i fire dage. Det blæste også meget. Faktisk så meget, at een af vores høns lagde det samme æg 4 gange. Vi fik brev fra bedemanden, der bad om sidste afdrag på mormors begravelse. Han sagde, at hvis vi ikke betalte inden 8 dage, gravede han hende op igen. Kærlig hilsen din mor PS. - Jeg ville have sendt dig kr. 100,00 sammen med brevet, men jeg nåede desværre at lukke kuverten inden.

7 Side 7 af 16 Placer markøren (ikke musepilen) i den første linie i teksten. Det er lige meget, hvor i linien markøren står. Vælg nu Formater/Afsnit.../Indrykning og afstand. Det vi give dig følgende dialogboks: Klik med musen i vinduet ved Justering og vælg Centreret. Som du vil se, vil første afsnit blive centreret på linien - smart!

8 Side 8 af 16 Placer så markøren i næste afsnit og vælg atter Formater/Afsnit.../ Indrykning og afstand. Jeg vil nu gerne have hele afsnittet rykket 1 cm. ind fra både venstre- og højre margin. Dette gøres ved at skrive 1 cm i kasserne til højre for ordene Venstre og Højre. Vælg slutteligt OK og se miraklet ske. På samme måde skal du indrykke og justere hver enkelt afsnit efter følgende skema: I boksen under Speciel vælges Første linje, når tallet er positivt og Hængende når tallet er negativt. Tallet skrives i boksen under Med. (Minuset skal ikke skrives, det angiver kun at det drejer sig om et hængende indryk). Afsnitsnummer Venstre Højre Speciel Justering Lige marginer Lige marginer Venstre Venstre Højre Lige marginer Det fik ikke just teksten til at se bedre ud, men det er god træning. Udskriv teksten, og brug lidt tid på at sammenligne udskriften med skemaet - find ud af, hvad du egentlig har gjort hvor. Se hvordan de enkelte justeringer og indrykninger tager sig ud på papir. Skriv ved hvert enkelt afsnit med kuglepen, hvilken justeringen/indrykning du har brugt. Gem filen med navnet Opgave2

9 Side 9 af 16 Opgave 3 Markering, flytning og kopiering af tekst. Forestil dig, at du er ansat i en virksomhed som sekretær, og chefen kommer ind til dig med den rapport, du lige har skrevet. Han siger: "Ja, lille De, det er en nydelig 150 siders rapport, De har skrevet her; men de to øverste afsnit på alle lige sider skal lige byttes om..." Hvis du havde skrevet rapporten på skrivemaskine, skulle der nok en stærk kop kaffe til, for at få dig til at tage dette "lige" med et smil. Men, når du bruger word som tekstbehandling, vil en sådan ombytning være en leg. Hele hemmeligheden handler om blokmarkering. Du skal simpelthen markere det stykke tekst, der skal flyttes og flytte det med musen - let og elefant. Foretag følgende lille øvelse: - Opret et nyt dokument - Skriv mænd og kvinder bruger ofte lidt vand til dessert - Grib nu musen og placér musemarkøren umiddelbart før teksten (markøren skal være en lige blinkende streg - ikke en pil) - Hold venstre knap nede medens du trækker musen til højre og markerer derved det første ord - Slip knappen, peg på det markerede ord og du vil se, at markøren bliver omdannet til en pil. - Hold nu venstreknap nede og peg med pilen lige efter bogstavet "d" i ordet "vand" og slip knappen - Nu har sætningen en helt ny betydning På samme måde kan du markere hele afsnit og flytte dem rundt i teksten. Bemærk at musen slæber på et brev, der fortæller, at et element tekst eller billede er ved at blive flyttet. Mulighederne med blokke er mange. Hvis du vil ændre justeringen eller indrykningen (øvelse 2) for flere afsnit ad gangen, kan du blot markere disse afsnit og foretage ændringerne på den i ét hug.

10 Side 10 af 16 Indskriv følgende tekst: 1) Kursus i skining!!!!! 10) Hvis man er mange samlet til fællesskining, må der være en visdisciplin, for der vil altid være nogle, der skier til venstre, og andre der skier til højre, og nogle skier simpelthen over det hele. Nej, er man samlet til skining, bør man skie i en lang række. Nu er det jo lettest og mest naturligt at skie nedad, men ved hjælp af skistaver kan det faktisk - hvis man er meget dygtig - lade sig gøre i bakket terræn også at skie opad. 9) Der findes også store konkurrencer sted, særlig i langdistanceskining! Her gælder det udholdenhed og teknik. Man bør ikke forivre sig og brænde krudtet af for tidligt, - og frem for alt ikke tabe luften. 3) Først lidt om materialet: Askeski er at foretrække frem for den blødere bøgeski, som under skiningen let får splinter i enden, så denne bliver flosset. 11) Jeg vil hermed ønske alle skiudøvere og skitrængende en god SKINING!!!!! 2) Når vinteren er over os, er der jo mange; der ta'r ud i naturen for at skie hen over terrænet. Et par gode råd desangående vil derfor nok være på sin plads. 6) Hvis man under skiningen mærker klumper eller sten, bør man straks standse skiningen, og slå én ski mod den anden. Så forsvinder klumperne straks, og I vil snart mærke den velgørende fornemmelse, det er, når skiningen atter går glat og glidende. 5) Skiningen foregår bedst stående. Man bliver spændt til brædtet, eller rettere sagt de to brædder, idet lufttrykket og de opadgående vinde, der opstår under skiningen, kan have indflydelse på legemets balance. Man skier bedst i let foroverbøjet stilling. Knæene skal ikke være for strakte. Begge ben skal være på jorden samtidig, da skining på et ben er en ret vanskelig sag. 7) Man bør dog ikke slå en klumpet ski for mange gange, idet det derved går slid i kanterne, hvilket giver en susende og maskingeværagtig lyd, når man skier hen over sneen. Under skining i bakket terræn, skal man passe på ikke at vælte omkuld, idet skining med enden i vejret skal være meget ubehageligt. 8) Skiningen kan også foregå i hop. Det foregår fra en såkaldt skihopbakke. For at komme op på en sådan bakke benyttes en tovbane med træk og slip system. På toppen er som regel opbygget

11 Side 11 af 16 et overdækket skihus, med en lang glidebane foran. Man skier først et langt stykke ned ad banen og flyver derefter ud i det tomme rum, og det gælder nu om at lande på brættet igen. Der findes også store rum, og det gælder nu om at lande på brættet igen. 4) Nu er der jo mange forskellige slags ski: Man har langski til de høje, og til de mindre har man småski!!! Endvidere er der hop- og springski, - og til de særligt slanke og tynde har man specielle tyndski!! Som du nok bemærkede står afsnittene i en besynderlig orden, - det skal du nu rette op på. Flyt derfor om på afsnittene, så de kommer til at stå i rækkefølge efter tallene. Når teksten,som i dette tilfælde er meget lang, er det dog noget besværligt at bruge metoden fra før, til at flytte afsnit. Vi benytter os i stedet for af to funktioner under menupunktet Rediger, nemlig Klip og Sæt ind, eller saksen og Sæt ind på værktøjlinien. Udskriv og gem filen med navnet OPGAVE3 God fornøjelse...

12 Side 12 af 16 Opgave 4 Blokmarkering og indryk/justering og stavekontrolfunktionen. Understående tekst er en rense-kur, som du eventuelt kan benytte, hvis du vil være rigtig sund - men det er altså også ret hårdt! Indskriv teksten - du skal også skrive stavefejlene. Overskriften er justeret med centrering (se opgave 2). Den amerikanske drøm Denne 7-dagesplan kan bruges så ofte, man vil. Hvis den bliver fulgt nøjagtigt, vil den rense dit system for urenheder og give dig en følelse af velvære, som du troede var umulig. Efter kun 7 dage med denne fremgangsmåde, vil du begynde at føle dig lettere, fordi du har tabt mindst 4,5 kg; muligvis 7,5 kg, og have n overslod af energi. Fortsæt denne plan, så længe du vil, og mærk forskellen både fysisk og psysisk. Dag 2 Alle grøntsager. Spis al slags friske kogte grøntsager efter eget valg til du er mær. Prøv at spise grønne, bladrige grøntsager, og hold dig fra bønner, ærter og korn. Disse grøntgger er gode, men ikke hvis du prøver at reducere din kalorieindtagen. Du må også tage en stor bagt kartoffel med smør på din grøntsagsdag. Dag 4 Spis op til 8 bananner og drik op til 8 glas skummetymælk denne dag sammen med T J Suppe. Babaner indeholder mange kulhydrater og vil nedsætte enhver stærk taragng til noget sødt. Dag 1 Alle slags frugt, undtagen banan, Din første dag vil bestå af al slags frugt, undtagen banan. For alle melonelskere er dette den rette dag. To grugter som har færre kalorier end de fleste andre er vandmelon gg cantaloup (en melon-art). I tilfælde af at du spiser melon er din chance for at tane 1,5 kg den første dag større. Dag 7 Brune ris, frugtjuice (usødet) og grønsager. Fylde sig igen. Dag 5 Oksekød og græntsager. Du kan tage gram oksekød og tomater. Prøv at dirkke mindst 8 glas vand for at skylle kroppens urinsyre bort. Dag 6 Oksekød og grønsager. Spis alt hvad hjertet begærer af oksekød og grønsager. (Ingen kartofler) Dag 3 Frugt og grøntsager. Det samme som dag 1 og 2, blot ingen kartogler.

13 Side 13 af 16 Som du ser, står også denne tekst i en besynderlig orden - ret lige op på det! (Som i sidste opgave) Teksten ville se lidt pænere ud med hængende indrykning, så det skal vi lave. Markér alle afsnittene, der starter med Dag og et hængende indryk på 1,15 Voila! Hængende indryk - smart! Som du ser, har der sneget sig en stavefejl eller mange ind i teksten, - dette skal vi rette, men word kan hjælpe med en stor del... - Placér markøren i toppen af teksten - Klik på stavekontrol-knappen (den med "ABC" og et "flueben") - Dette lille vindue dukker op på skærmen: Ordet "vul" kender word ikke, derfor markerer den det og prøver at komme med alternativer. Desværre finder den ikke det rigtige ord til os - nemlig "vil". Derfor må du selv skrive det og klikke på Erstat-knappen.

14 Side 14 af 16 Så hopper stavekontrollen videre til det næste ord - hvis et alternativ kan bruges, klikker du blot på det og dernæst på Erstat-kanppen. Hvis et ord er ok, men ikke kendes af Word, klikker du blot på Ignorer-knappen. Der er også mulighed for at gemme ordet i Words ordbog, så ordet kendes en anden gang. Dette gør du med Tilføj-knappen Hvis du klikker i kassen til venstre for Foreslå altid, så der kommer et kryds, vil word altid komme med alternative stavemåder. Kontroller på samme måde hele dit dokument. Tilføj følgende nederst i teksten T-J Mirakelsuppe: 6 store løg, 2 grønne peber, 1 stor dåse tomat, 1 stort kålhovede, 1 stilk bladselleri. Skær grøntsagerne i terninger og kom dem i en stor gryde og dæk med vand. Koges i 10 min, læg låg på og lad dem småkoge ved svag varme indtil grøntsagerne er bløde. Sæt en ramme om det sidste afsnit ved at markere det og vælge Formater/Kanter og skygge... og klikke i figuren over Boks og til sidst klikke på OK-knappen - så nemt! Prøv at eksperimentere lidt med at sætte forskellige rammestreger rundt om de øvrige afsnit. Udskriv til sidst, og gem med navnet OPGAVE4 Rigtig god fornøjelse

15 Side 15 af 16 Opgave 5 Skrifttyper og størrelser. Når man vil gøre noget ekstra ud af sit dokument, kan man, som vi så, lege lidt med indrykninger og justeringer. En anden metode til at fremhæve ord, afsnit og overskrifter er at benytte forskellige skrifttyper, skriftstørrelser og typografi. En skrifttype kaldes også en font. Der findes flere tusinde skrifttyper og ikke alle er lige pæne. Hver skrifttype har et navn. Denne tekst er skrevet i med Times New Roman. Du kan finde alle skrifttyperne i Formater/Skrifttype eller ved at klikke på pilen til højre for den kasse, der står under menuen Filer. Når du vil ændre en skrifttype, skal du blot vælge en i før omtalte kasse eller vælge i menuen Formater/Skrifttype Husk!!! at markere teksten først, hvis det er en tekst, du allerede har skrevet. En skriftstørrelse er angivet i enheden punkt (pkt.). Et pkt. er 1/72 af en tomme. En normal skriftstørrelse til tekst er 10pkt - 12pkt. Denne tekst er skrevet i 12pkt. Typografi er et ord, der betegner hvordan teksten ser ud. En teksts typografi kan være: Fed Kursiv Understreget Gennemstreget Prøv at indskrive teksten på næste side. Overskriften skal være en Arial og resten skal skrives i en Times New Roman. Skriftstørrelserne er hhv. 40, 20, 10, 14 og 18. Du skal selv eksperimentere dig frem, så det passer med opgaveforlægget. Prøv dernæst at lege lidt med forskellige skrifttyper Udskriv og gem teksten med navnet OPGAVE5 Lav slutteligt en liste over forskellige skrifttyper i din maskine, lignende understående: Arial Courier New Modern Times New Roman

16 Side 16 af 16 Word nr. 1 ved Erik Hindkjær T. Ålmod Ventevejen Tøveslev Anders And Paradisæblevej Andeby Horsens, d. 4/27/07 Vedr. skade på lygtepæl Kære Anders, Det er nu snart 2 måneder siden, at du i et raserianfald påkørte min lygtepæl gentagne gange i din - efterhånden - noget ramponerede røde bil. Jeg vil i den anledning derfor gerne høre dig om hvornår jeg atter kan få min ligusterhæk tilbage, som hang fast i anhængertrækket på din bil, da du kørte væk fra min bolig i stor hast. Jeg er efterhånden ved at savne min pæne lille liguster og håber derfor snarest at høre fra dig. Med venlig og tålmodig hilsen P.S. Jeg har vedlagt en stump af lygtepælen, som du ikke fik smadret helt - jeg kan alligevel ikke bruge den til noget april 2007 Erik Hindkjær

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker Videre med Word 7/97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 1

Øvelser til regnearket Excel 1 1 af 22 Øvelser til regnearket Excel 1 Indhold Øvelser til regnearket Excel 1...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Indføring i brugen af regnearksfunktionen i Excel....2 Opgave 2...5 Opstilling og smarte kopifunktioner...5

Læs mere

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp: 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.12, 4. maj 2006 Indholdsfortegnelse Inden du går i gang... vii Forord... ix 1. Sanser og intelligenser...

Læs mere

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk 32,- KnowWare Start med Access 7/97 Kåre Thomsen www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere