Opgave hæfte til Word nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave hæfte til Word nr. 1"

Transkript

1 Side 1 af 16 Opgave hæfte til Word nr. 1 Opgave hæfte til Word nr Forord til opgavehæftet...2 Lidt om arbejdet med opgaverne...2 Lidt om opgavernes skriftsprog...3 Opgave Oprette, redigere, udskrive og gemme en tekst....3 Opgave Justering af tekst samt indrykninger...5 Opgave Markering, flytning og kopiering af tekst...9 Opgave Blokmarkering og indryk/justering og stavekontrolfunktionen Opgave Skrifttyper og størrelser....15

2 Side 2 af 16 Forord til opgavehæftet Det hæfte du nu sidder med, er et opgavehæfte til Word 97. Det kan selvfølgelig også godt benyttes til tidligere versioner af Word derhjemme, men enkelte opgaver vil så enten ikke kunne løses på den viste måde eller slet ikke løses. Benyttes en senere version, skulle der ikke være problemer. Lidt om arbejdet med opgaverne ETB-faget (elektronisk tekstbehandling) er i virkeligheden et "redskabsfag" - præcis som keramik eller maskinskrivning. Det tjener ikke noget formål at gennemarbejde disse fag gennem grundig teoretisk gennemgang. Den bedste måde at lære sådanne "redskabsfag" på er gennem afprøvning og selvstændig, individuel bearbejdning af de forskellige emner. Jeg har derfor tænkt mig arbejdet med opgaverne sådan, at du selv skal kunne sidde og arbejde med dem uden egentlig forudgående undervisning fra underviseren. Opgaveformuleringen er således tilstræbt en så høj grad af selvforklarethed som muligt, for at give dig den bedste mulighed for at kunne arbejde selvstændigt. På denne måde kan du arbejde med Word i præcis dit tempo og få mest muligt ud af det. En ting skal du være opmærksom på: når arbejdsformen er som skitseret ovenfor, vil alle på holdet arbejde i forskellige tempi. Dette bevirker, at alle ikke når lige langt. Dette forhold må man acceptere, idet de "langsommere" ellers skal forcere opgaverne i et for højt tempo for at nå de "hurtigere". De langsommere" vil naturligvis ikke få det optimale ud af det på denne måde. Lad derfor være med at sammenligne dine præstationer med andres. Det er dit kursus, og det er dig der skal have noget ud af det. Det samme gør sig gældende i arbejdet med de enkelte opgaver. Når tiden ikke er en nødvendig stressfaktor, kan du lige så godt give dig tid til at eksperimentere. Hvis opgaven har gennemgået hvordan man stiller en tekst op i fx. 2 spalter i en vis bredde, kan du efterfølgende prøve at ændre teksten til fx. 3 spalter i en anden bredde. Prøv dig frem - hvis du har gemt teksten inden dine forsøg, kan det ikke gå galt. Hvis du skaber en "forskerånd" i dig selv bliver arbejdet meget mere interessant og indlæringen bliver bedre.

3 Side 3 af 16 Lidt om opgavernes skriftsprog I Word kan alle funktioner findes ved hjælp af menuerne. Hvis man fx. vil have udskrevet et dokument på printeren skal man have fat i Filermenuen (peg og vælg med musen). Her skal man vælge menupunktet Udskriv... med musen. Til sidst skal man vælge OK for at får sin udskrift. Hele denne "menuvej" er i opgaverne angivet på følgende måde: Filer/Udskriv/OK Som du ser, er enkelte bogstaver understreget. Dette indikerer, at man i stedet for at bruge musen blot kan trykke ALT-tasten + bogstavet for at vælge menupunktet. Ved flere menupunkter er der desuden angivet en genvej, som vil bringe dig direkte til punktet f.eks. Ctrl + P for udskriv. Mange punkter vil derudover kunne findes på de såkaldte værktøjslinier. Endelig skal det nævnes, at hvis du har helt fod på det med tastaturet og ikke har brug for træning i dette, behøver du ikke at skrive teksterne, der bruges i opgaverne. Vejledningen her kan læses af Adobe Reader, herfra kan teksterne markeres og kopieres over i dit dokument. Er du i tvivl om fremgangsmåden, så er den beskrevet i vejledningerne til Adobe Reader. God fornøjelse med arbejdet. Opgave 1 Oprette, redigere, udskrive og gemme en tekst. Start Word. Peg nu med musen på det hvide dokument på værktøjslinien og klik på tegningen lige over teksten Normal een gang. Dette giver dig en ny fil (et tomt dokument) hvori du kan skive løs. Indskriv nu teksten i det indrammede felt. Du skal ikke trykke <ENTER>-tasten, når du kommer til enden af en linie, lad Word klare dette for dig. Du skal kun trykke <ENTER> når du skal skifte til nyt afsnit. Til sidst i teksten er der nogle punkter, der er rykket lidt ind. Brug tabulatortasten (den med de 2 pile lige over Caps Lock/lås skift-tasten) til at rykke markøren ind, før du skriver disse punkter.

4 Side 4 af 16 Når tekstbehandlingen på computere - eller Elektronisk TekstBehandling (ETB) som det egentlig hedder - har vundet stor udbredelse skyldes det, at ETB giver den enkelte meget større muligheder for at redigere teksten end en skrive maskine gør. Hvem har ikke prøvet at sidde i sit ansigts fodsved og skrive en tekst på skrivemaskine, som er nøjagtigt mage til den tekst, man skrev for en halv time siden bortset fra den lille irriterende linie, man glemte i den sidste tekst? Princippet i ETB er, at man kan forfatte sin tekst SAMTIDIGT med, man redigerer i den. Først når teksten har et tilfredsstillende udseende, "trykker" man den på papiret. Man kan altså koncentrere sig om at skrive teksten i stedet for at være nervøs for eventuelle fejl, - dem kan man altid rette senere. Med ETB er det blevet lettere at: * forfatte en tekst * udskrive et udkast * rette teksten * placere teksten på siden * fremhæve vigtige ord * skrive med forskellige skrifttyper * mangfoldiggøre tekster * opbevare tekster til senere brug Et klogt hoved har udtrykt: "ETB er ikke mere sikker end teknikken, og ens omhyggelighed tillader. Får man f.eks. gemt sine indskrevne dokumenter på en diskette, og taber en kop kaffe på diskette, er det næsten sikkert, at alt er tabt for evigt..." Du skal nu til at udskrive din tekst. Først skal du se hvordan teksten kommer til at se ud på et helt stykke papir. Klik derfor på Vis udskrift-ikonet eller vælg Filer/Vis udskrift. Her vil du kunne se teksten som den ville blive opstillet på et helt A4-ark. Hvis du nu ville udskrive teksten, skulle du klikke på Udskriv-knappen, men det skal du ikke gøre endnu! Der mangler nemlig noget - din navn nederst i teksten. Hvis 20 mennesker skriver en tekst ud hver på printeren, kan det godt være lidt svært at gennemskue hvis tekst, der er hvis. Klik derfor Annuller og skriv dit navn nederst i teksten.

5 Side 5 af 16 Nu kan du udskrive og få et resultat ud, som du kan hænge op på væggen over din seng derhjemme. Til sidst skal filen gemmes. Dette gør du ved at vælge Filer/Gem som... Først skal dokumentet have et navn, skriv OPGAVE1, og se dernæst, om du er i dit eget bibliotek. Endeligt klikker du på OK. Teksten vil så blive gemt med navnet opgave1. Nu er du færdig og filen kan lukkes. Dette gør du ved at vælge Filer/Luk. Yep, det var ordene. Hvis dette var ligetil for dig, kan du blot gå videre til næste opgave. Hvis det var svært, vil du nok få endnu bedre tjek på de grundlæggende funktioner ved at prøve opgaven igennem en gang til. For fremtiden vil jeg ikke skrive noget om, at du skal oprette en ny fil eller hvordan du udskriver og gemmer. Jeg tager for helt givet, at du har fod på det fra nu af. Opgave 2 Justering af tekst samt indrykninger. I denne opgave handler det om at lære noget om opstilling af din tekst. Det hedder også din teksts lay-out. Du kan blandt andet bruge indrykninger til at fremhæve dit dokuments struktur. Indrykningerne bestemmer afstanden mellem venstre- og højremargin og det enkelte afsnit. Du skal vide, at hver gang du trykker <ENTER>-knappen, fortæller du Word, at du afslutter et afsnit. topmargin venstre margin højre margin her kan du skrive bundmargin

6 Indskriv nedenstående tekst. Word nr. 1 ved Erik Hindkjær Side 6 af 16 Min kære dreng. Jeg skriver kun nogle få linier, for at du skal vide, at jeg stadig lever. Jeg skriver dette brev langsomt, da jeg ved, at du ikke kan læse så stærkt. Du kan ikke kende huset igen, da vi er flyttet. Din får har fået et godt arbejde med 500 mennesker under sig. Han slår græsset på kirkegården i Århus. Der er vaskemaskine i vores nye hus, men den er desværre længe om at vaske tøjet. Jeg puttede i sidste uge fem skjorter ned i den, trak i snoren, og hørte den starte, men jeg har endnu ikke fået dem retur. Med den tid der er gået må den vel også stryge dem. Din søster har fået et barn til morgen. Jeg har endnu ikke fundet ud af om det er en pige eller en dreng, så jeg ved ikke om du er blevet tante eller onkel. Din onkel Tim druknede i sidste uge i en sprittank på Aalborg Spritfabrik. Hans arbejdskammerater prøvede på at redde ham, men forgæves. Vi brændte hans jordiske rester. Det tog tre dage inden han gik ud. Din far fik ikke meget at drikke mellem jul og nytår. Juleaften kom vi amerikansk olie i hans øl. Det holdt ham på das - resten af året. Jeg var hos lægen i torsdags, og din far ved med. Lægen puttede et lille glasrør i munden på mig og bad mig om at holde den lukket i ti minutter. Din far tilbød lægen en masse penge for røret. Det har kun regnet to gange i sidste uge. Første gang i tre dage, og anden gang i fire dage. Det blæste også meget. Faktisk så meget, at een af vores høns lagde det samme æg 4 gange. Vi fik brev fra bedemanden, der bad om sidste afdrag på mormors begravelse. Han sagde, at hvis vi ikke betalte inden 8 dage, gravede han hende op igen. Kærlig hilsen din mor PS. - Jeg ville have sendt dig kr. 100,00 sammen med brevet, men jeg nåede desværre at lukke kuverten inden.

7 Side 7 af 16 Placer markøren (ikke musepilen) i den første linie i teksten. Det er lige meget, hvor i linien markøren står. Vælg nu Formater/Afsnit.../Indrykning og afstand. Det vi give dig følgende dialogboks: Klik med musen i vinduet ved Justering og vælg Centreret. Som du vil se, vil første afsnit blive centreret på linien - smart!

8 Side 8 af 16 Placer så markøren i næste afsnit og vælg atter Formater/Afsnit.../ Indrykning og afstand. Jeg vil nu gerne have hele afsnittet rykket 1 cm. ind fra både venstre- og højre margin. Dette gøres ved at skrive 1 cm i kasserne til højre for ordene Venstre og Højre. Vælg slutteligt OK og se miraklet ske. På samme måde skal du indrykke og justere hver enkelt afsnit efter følgende skema: I boksen under Speciel vælges Første linje, når tallet er positivt og Hængende når tallet er negativt. Tallet skrives i boksen under Med. (Minuset skal ikke skrives, det angiver kun at det drejer sig om et hængende indryk). Afsnitsnummer Venstre Højre Speciel Justering Lige marginer Lige marginer Venstre Venstre Højre Lige marginer Det fik ikke just teksten til at se bedre ud, men det er god træning. Udskriv teksten, og brug lidt tid på at sammenligne udskriften med skemaet - find ud af, hvad du egentlig har gjort hvor. Se hvordan de enkelte justeringer og indrykninger tager sig ud på papir. Skriv ved hvert enkelt afsnit med kuglepen, hvilken justeringen/indrykning du har brugt. Gem filen med navnet Opgave2

9 Side 9 af 16 Opgave 3 Markering, flytning og kopiering af tekst. Forestil dig, at du er ansat i en virksomhed som sekretær, og chefen kommer ind til dig med den rapport, du lige har skrevet. Han siger: "Ja, lille De, det er en nydelig 150 siders rapport, De har skrevet her; men de to øverste afsnit på alle lige sider skal lige byttes om..." Hvis du havde skrevet rapporten på skrivemaskine, skulle der nok en stærk kop kaffe til, for at få dig til at tage dette "lige" med et smil. Men, når du bruger word som tekstbehandling, vil en sådan ombytning være en leg. Hele hemmeligheden handler om blokmarkering. Du skal simpelthen markere det stykke tekst, der skal flyttes og flytte det med musen - let og elefant. Foretag følgende lille øvelse: - Opret et nyt dokument - Skriv mænd og kvinder bruger ofte lidt vand til dessert - Grib nu musen og placér musemarkøren umiddelbart før teksten (markøren skal være en lige blinkende streg - ikke en pil) - Hold venstre knap nede medens du trækker musen til højre og markerer derved det første ord - Slip knappen, peg på det markerede ord og du vil se, at markøren bliver omdannet til en pil. - Hold nu venstreknap nede og peg med pilen lige efter bogstavet "d" i ordet "vand" og slip knappen - Nu har sætningen en helt ny betydning På samme måde kan du markere hele afsnit og flytte dem rundt i teksten. Bemærk at musen slæber på et brev, der fortæller, at et element tekst eller billede er ved at blive flyttet. Mulighederne med blokke er mange. Hvis du vil ændre justeringen eller indrykningen (øvelse 2) for flere afsnit ad gangen, kan du blot markere disse afsnit og foretage ændringerne på den i ét hug.

10 Side 10 af 16 Indskriv følgende tekst: 1) Kursus i skining!!!!! 10) Hvis man er mange samlet til fællesskining, må der være en visdisciplin, for der vil altid være nogle, der skier til venstre, og andre der skier til højre, og nogle skier simpelthen over det hele. Nej, er man samlet til skining, bør man skie i en lang række. Nu er det jo lettest og mest naturligt at skie nedad, men ved hjælp af skistaver kan det faktisk - hvis man er meget dygtig - lade sig gøre i bakket terræn også at skie opad. 9) Der findes også store konkurrencer sted, særlig i langdistanceskining! Her gælder det udholdenhed og teknik. Man bør ikke forivre sig og brænde krudtet af for tidligt, - og frem for alt ikke tabe luften. 3) Først lidt om materialet: Askeski er at foretrække frem for den blødere bøgeski, som under skiningen let får splinter i enden, så denne bliver flosset. 11) Jeg vil hermed ønske alle skiudøvere og skitrængende en god SKINING!!!!! 2) Når vinteren er over os, er der jo mange; der ta'r ud i naturen for at skie hen over terrænet. Et par gode råd desangående vil derfor nok være på sin plads. 6) Hvis man under skiningen mærker klumper eller sten, bør man straks standse skiningen, og slå én ski mod den anden. Så forsvinder klumperne straks, og I vil snart mærke den velgørende fornemmelse, det er, når skiningen atter går glat og glidende. 5) Skiningen foregår bedst stående. Man bliver spændt til brædtet, eller rettere sagt de to brædder, idet lufttrykket og de opadgående vinde, der opstår under skiningen, kan have indflydelse på legemets balance. Man skier bedst i let foroverbøjet stilling. Knæene skal ikke være for strakte. Begge ben skal være på jorden samtidig, da skining på et ben er en ret vanskelig sag. 7) Man bør dog ikke slå en klumpet ski for mange gange, idet det derved går slid i kanterne, hvilket giver en susende og maskingeværagtig lyd, når man skier hen over sneen. Under skining i bakket terræn, skal man passe på ikke at vælte omkuld, idet skining med enden i vejret skal være meget ubehageligt. 8) Skiningen kan også foregå i hop. Det foregår fra en såkaldt skihopbakke. For at komme op på en sådan bakke benyttes en tovbane med træk og slip system. På toppen er som regel opbygget

11 Side 11 af 16 et overdækket skihus, med en lang glidebane foran. Man skier først et langt stykke ned ad banen og flyver derefter ud i det tomme rum, og det gælder nu om at lande på brættet igen. Der findes også store rum, og det gælder nu om at lande på brættet igen. 4) Nu er der jo mange forskellige slags ski: Man har langski til de høje, og til de mindre har man småski!!! Endvidere er der hop- og springski, - og til de særligt slanke og tynde har man specielle tyndski!! Som du nok bemærkede står afsnittene i en besynderlig orden, - det skal du nu rette op på. Flyt derfor om på afsnittene, så de kommer til at stå i rækkefølge efter tallene. Når teksten,som i dette tilfælde er meget lang, er det dog noget besværligt at bruge metoden fra før, til at flytte afsnit. Vi benytter os i stedet for af to funktioner under menupunktet Rediger, nemlig Klip og Sæt ind, eller saksen og Sæt ind på værktøjlinien. Udskriv og gem filen med navnet OPGAVE3 God fornøjelse...

12 Side 12 af 16 Opgave 4 Blokmarkering og indryk/justering og stavekontrolfunktionen. Understående tekst er en rense-kur, som du eventuelt kan benytte, hvis du vil være rigtig sund - men det er altså også ret hårdt! Indskriv teksten - du skal også skrive stavefejlene. Overskriften er justeret med centrering (se opgave 2). Den amerikanske drøm Denne 7-dagesplan kan bruges så ofte, man vil. Hvis den bliver fulgt nøjagtigt, vil den rense dit system for urenheder og give dig en følelse af velvære, som du troede var umulig. Efter kun 7 dage med denne fremgangsmåde, vil du begynde at føle dig lettere, fordi du har tabt mindst 4,5 kg; muligvis 7,5 kg, og have n overslod af energi. Fortsæt denne plan, så længe du vil, og mærk forskellen både fysisk og psysisk. Dag 2 Alle grøntsager. Spis al slags friske kogte grøntsager efter eget valg til du er mær. Prøv at spise grønne, bladrige grøntsager, og hold dig fra bønner, ærter og korn. Disse grøntgger er gode, men ikke hvis du prøver at reducere din kalorieindtagen. Du må også tage en stor bagt kartoffel med smør på din grøntsagsdag. Dag 4 Spis op til 8 bananner og drik op til 8 glas skummetymælk denne dag sammen med T J Suppe. Babaner indeholder mange kulhydrater og vil nedsætte enhver stærk taragng til noget sødt. Dag 1 Alle slags frugt, undtagen banan, Din første dag vil bestå af al slags frugt, undtagen banan. For alle melonelskere er dette den rette dag. To grugter som har færre kalorier end de fleste andre er vandmelon gg cantaloup (en melon-art). I tilfælde af at du spiser melon er din chance for at tane 1,5 kg den første dag større. Dag 7 Brune ris, frugtjuice (usødet) og grønsager. Fylde sig igen. Dag 5 Oksekød og græntsager. Du kan tage gram oksekød og tomater. Prøv at dirkke mindst 8 glas vand for at skylle kroppens urinsyre bort. Dag 6 Oksekød og grønsager. Spis alt hvad hjertet begærer af oksekød og grønsager. (Ingen kartofler) Dag 3 Frugt og grøntsager. Det samme som dag 1 og 2, blot ingen kartogler.

13 Side 13 af 16 Som du ser, står også denne tekst i en besynderlig orden - ret lige op på det! (Som i sidste opgave) Teksten ville se lidt pænere ud med hængende indrykning, så det skal vi lave. Markér alle afsnittene, der starter med Dag og et hængende indryk på 1,15 Voila! Hængende indryk - smart! Som du ser, har der sneget sig en stavefejl eller mange ind i teksten, - dette skal vi rette, men word kan hjælpe med en stor del... - Placér markøren i toppen af teksten - Klik på stavekontrol-knappen (den med "ABC" og et "flueben") - Dette lille vindue dukker op på skærmen: Ordet "vul" kender word ikke, derfor markerer den det og prøver at komme med alternativer. Desværre finder den ikke det rigtige ord til os - nemlig "vil". Derfor må du selv skrive det og klikke på Erstat-knappen.

14 Side 14 af 16 Så hopper stavekontrollen videre til det næste ord - hvis et alternativ kan bruges, klikker du blot på det og dernæst på Erstat-kanppen. Hvis et ord er ok, men ikke kendes af Word, klikker du blot på Ignorer-knappen. Der er også mulighed for at gemme ordet i Words ordbog, så ordet kendes en anden gang. Dette gør du med Tilføj-knappen Hvis du klikker i kassen til venstre for Foreslå altid, så der kommer et kryds, vil word altid komme med alternative stavemåder. Kontroller på samme måde hele dit dokument. Tilføj følgende nederst i teksten T-J Mirakelsuppe: 6 store løg, 2 grønne peber, 1 stor dåse tomat, 1 stort kålhovede, 1 stilk bladselleri. Skær grøntsagerne i terninger og kom dem i en stor gryde og dæk med vand. Koges i 10 min, læg låg på og lad dem småkoge ved svag varme indtil grøntsagerne er bløde. Sæt en ramme om det sidste afsnit ved at markere det og vælge Formater/Kanter og skygge... og klikke i figuren over Boks og til sidst klikke på OK-knappen - så nemt! Prøv at eksperimentere lidt med at sætte forskellige rammestreger rundt om de øvrige afsnit. Udskriv til sidst, og gem med navnet OPGAVE4 Rigtig god fornøjelse

15 Side 15 af 16 Opgave 5 Skrifttyper og størrelser. Når man vil gøre noget ekstra ud af sit dokument, kan man, som vi så, lege lidt med indrykninger og justeringer. En anden metode til at fremhæve ord, afsnit og overskrifter er at benytte forskellige skrifttyper, skriftstørrelser og typografi. En skrifttype kaldes også en font. Der findes flere tusinde skrifttyper og ikke alle er lige pæne. Hver skrifttype har et navn. Denne tekst er skrevet i med Times New Roman. Du kan finde alle skrifttyperne i Formater/Skrifttype eller ved at klikke på pilen til højre for den kasse, der står under menuen Filer. Når du vil ændre en skrifttype, skal du blot vælge en i før omtalte kasse eller vælge i menuen Formater/Skrifttype Husk!!! at markere teksten først, hvis det er en tekst, du allerede har skrevet. En skriftstørrelse er angivet i enheden punkt (pkt.). Et pkt. er 1/72 af en tomme. En normal skriftstørrelse til tekst er 10pkt - 12pkt. Denne tekst er skrevet i 12pkt. Typografi er et ord, der betegner hvordan teksten ser ud. En teksts typografi kan være: Fed Kursiv Understreget Gennemstreget Prøv at indskrive teksten på næste side. Overskriften skal være en Arial og resten skal skrives i en Times New Roman. Skriftstørrelserne er hhv. 40, 20, 10, 14 og 18. Du skal selv eksperimentere dig frem, så det passer med opgaveforlægget. Prøv dernæst at lege lidt med forskellige skrifttyper Udskriv og gem teksten med navnet OPGAVE5 Lav slutteligt en liste over forskellige skrifttyper i din maskine, lignende understående: Arial Courier New Modern Times New Roman

16 Side 16 af 16 Word nr. 1 ved Erik Hindkjær T. Ålmod Ventevejen Tøveslev Anders And Paradisæblevej Andeby Horsens, d. 4/27/07 Vedr. skade på lygtepæl Kære Anders, Det er nu snart 2 måneder siden, at du i et raserianfald påkørte min lygtepæl gentagne gange i din - efterhånden - noget ramponerede røde bil. Jeg vil i den anledning derfor gerne høre dig om hvornår jeg atter kan få min ligusterhæk tilbage, som hang fast i anhængertrækket på din bil, da du kørte væk fra min bolig i stor hast. Jeg er efterhånden ved at savne min pæne lille liguster og håber derfor snarest at høre fra dig. Med venlig og tålmodig hilsen P.S. Jeg har vedlagt en stump af lygtepælen, som du ikke fik smadret helt - jeg kan alligevel ikke bruge den til noget april 2007 Erik Hindkjær

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på.

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på. Indhold Lav en tekstboks...2 Indskrivning af tekst...2 Tekstboksens størrelse...3 Sammenkædning af tekstbokse...4 Billeder og tekster...4 Rækkefølge...6 Fjerne en tekstboks...6 Rammer og udfyldning...6

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog INDHOLD VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN FILER UDSKRIV KOPIER AFSLUT VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN SØGEMULIGHEDER OPSLAGSORD ORDFORBINDELSER AL TEKST

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

IntoWords Online mikrov.dk

IntoWords Online mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords Online mikrov.dk Indhold Overblik over IntoWords Online 4 Profiler 5 Tekstvindue 5 Kopier og Sæt ind 6 Åbn 6 Gem 7 Andre tips 7 Oplæsning 8 Læs op/pause og Stop 8 Highlight

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Fortæl NU! Brugervejledning. 2004 Mikro Værkstedet A/S

Fortæl NU! Brugervejledning. 2004 Mikro Værkstedet A/S Fortæl NU! Brugervejledning 2004 Mikro Værkstedet A/S Fortæl NU! & Fortæl! Glæd dig til at blive ført ind i fortællingens verden. Du vil meget hurtigt blive god til at lave dine egne historier med flotte

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Tabulatorer, tabeller eller hængende indrykning

Tabulatorer, tabeller eller hængende indrykning Tabulatorer, tabeller eller hængende indrykning Disse områder volder ofte problemer for mange - derfor har jeg lavet dette lille ekstra materiale til dem, som gerne vil forstå det - og kunne bruge det.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere