Formatering, typografier og sidelayout (I)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formatering, typografier og sidelayout (I)"

Transkript

1 Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret typografi på basis af et formateret afsnit Ny typografi Opret typografi på basis af et formateret afsnit Tabulatorer i typografi Sektionsskift og kolonner Temaer Sektionsskift og kolonner Tabulatorer i typografi Temaer o evt. Avanceret formatering og typografiinspektion Tekstombrydning om billeder, tabeller og tekstboks Tekstombrydning om billeder, tabeller og tekstboks Kursussite:

2 Printvenlig side for Ny typografi Page 1 of 3 Opret og rediger typografi I denne øvelse lærer du: At oprette en ny typografi fra bunden. Vælg fanen Startside gruppen Typografier Tryk dialogboksstarter Herved fremkommer boksen Typografier Tryk Ny typografi Herved fremkommer boksen Opret ny typografi ud fra formatering Skriv navn for den ny typografi (1) Vælg hvilken typografi der skal bruges når man taster Enter (næste afsnit) (2) Vælg Skrifttype (3) Vælg Skriftstørrelse(4) Tryk Centreret (5) Tryk Formater (6) Vælg Kant (7) Herved fremkommer boksen Kanter og Skygger

3 Printvenlig side for Ny typografi Page 2 of 3 Vælg Brugerdef. (1) Vælg Farve (2) Vælg Bredde = 6 pkt. (3) Klik i diagrammets venstre og højre kant (4 og 5)

4 Printvenlig side for Ny typografi Page 3 of 3 Vælg Bredde = 2¼ pkt. (1) Klik i diagrammets nedre og øvre kant (2 og 3) Tryk OK Afmærk Nye dokumenter baseret på skabelon (1) Tryk OK Skriv Teksten

5 Printvenlig side for Rediger eller opret typografi Page 1 of 7 Opret typografi baseret på et formateret afsnit I denne øvelse lærer du: At oprette en typografi på basis af en tekst der er afsnitsformateret At anvende forskellige typografier på forskellige afsnit Åben dokumentet Ole sad.docx De første 8 linier er vist til højre. er manuelle linjeskift (Shift + Retur) Vælg fanen Vis gruppen Vis/skjul Afmærk Lineal Anbring markøren i første linje Træk øverste indrykningsskyder på den vandrette lineal til 1,25 Træk nederste indrykningsskyder på den vandrette lineal til 2 Anbring markøren i 5. linje

6 Printvenlig side for Rediger eller opret typografi Page 2 of 7 Træk nederste indrykningsskyder på den vandrette lineal til 10 Træk øverste indrykningsskyder på den vandrette lineal til 8,75 Marker linje 5-8. Højreklik i markeringen Tryk K (kursiv) i genvejsmenuen Nu skal teksten se ud som vist til højre Anbring markøren i et uformateret afsnit (Den sidste manøvre gøres for at opdatere typografierne i det sidst formaterede vers) Vælg fanen Startside gruppen Typografier

7 Printvenlig side for Rediger eller opret typografi Page 3 of 7 Tryk dialogboksstarter eller Tryk Alt +Ctrl + Skift +S Herved fremkommer ruden Typografier Vælg Indstillinger Herved fremkommer boksen Indstillinger for typografirude Afmærk som vist Tryk OK Herved vises nye formateringer som nye typografier. De kan omdøbes som vist herunder Tryk i feltet

8 Printvenlig side for Rediger eller opret typografi Page 4 of 7 Vælg typografier som skal vises (1) Vælg I brug Tryk OK Anbring markøren i 1. linje i teksten Højreklik på den tilhørende typografi i boksen Typografier Vælg Rediger typografi

9 Printvenlig side for Rediger eller opret typografi Page 5 of 7 Skriv Ulige vers i stedet for det nuværende navn Omdøb på lignende måde den anden typografi Herefter skal dokumentet indeholde 3 typografier i brug. Normal er i brug fordi de to andre typografier er baseret på Normal. Derfor kan Normal ikke slettes. Tryk Administrer typografier

10 Printvenlig side for Rediger eller opret typografi Page 6 of 7 Herved fremkommer boksen Administrer typografier Du kan vælge at de ny typografier kun skal være tilgængelige i det aktuelle dokument (1), eller i nye dokumenter baseret på normalskabelonen (2) Tryk OK for at gemme indstillingerne (3) Anbring markøren i skiftevise ulige

11 Printvenlig side for Rediger eller opret typografi Page 7 of 7 vers og lige vers og vælg den tilhørende typografi i boksen Typografi

12 Printvenlig side for Sektionsskift Page 1 of 5 Sektionsskift og kolonner (spalter) Du kan anvende sektionsskift til at opdele dit dokument i områder med forskellig opsætning. Det kan fx være områder med forskellig: orientering af siden margener antal kolonner (spalter) sidenummerering sidehoved og sidefod I denne øvelse lærer du at: indsætte sektionsskift justere margener for de enkelte sektioner arbejde med kolonner (spalter) Åben teksten Spalter.docx Anbring markøren i starten af linje 2. Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning (1) Tryk Skift (2) Vælg Sektionsskift Fortløbende (3) Anbring markøren i starten af sidste afsnit. Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning Tryk Skift

13 Printvenlig side for Sektionsskift Page 2 of 5 Vælg Sektionsskift Fortløbende Anbring markøren i starten af andet afsnit. Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning Tryk Kolonner (1) Vælg Tre (2) Anbring markøren i starten af andet afsnit. Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning Tryk Margener (1) Vælg Brugerdefinerede margener (2) Herved fremkommer boksen

14 Printvenlig side for Sektionsskift Page 3 of 5 Sideopsætning Sæt Venstre = 1 cm og Højre = 1 cm Tryk OK

15 Printvenlig side for Sektionsskift Page 4 of 5 Anbring markøren i starten af tredje afsnit. Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning Tryk Skift Vælg Spalte Anbring markøren i starten af femte afsnit. Tryk Skift Vælg Spalte Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning Tryk Orddeling (1)

16 Printvenlig side for Sektionsskift Page 5 of 5 Vælg Automatisk (2) Marker hele kolonne-teksten Vælg fanen Startside gruppen Afsnit Tryk Juster lige margener

17 Printvenlig side for Tabulatorer Page 1 of 4 Tabulatorer I denne øvelse lærer du: At sætte nye tabulatorstop At omdefinere typografien Normal, så den indeholder nye tabulatorstop Åbn dokumentet Fugletur med tabulator.docx Anbring Markøren i linje 2 Vælg fanen Startside (1) Gruppen Afsnit indeholder de mest almindelige indstillinger. Yderligere indstillinger foretages i dialogboksen Afsnit. Tryk Dialogboksstarter (2) Herved fremkommer boksen Afsnit. Tryk Tabulatorer Herved fremkommer boksen Tabulatorer.

18 Printvenlig side for Tabulatorer Page 2 of 4 Skriv 4 under Position Tryk OK Herved indsættes et nyt tabulatorstop i det pågældende afsnit. Nu skal det slå igennem i alle afsnit med typografien Normal.

19 Printvenlig side for Tabulatorer Page 3 of 4 Bemærk ikonen for venstretabulering i linealen. Vælg fanen Startside gruppen Typografier Tryk dialogboksstarter Herved fremkommer boksen Typografier Vælg Opdater Normal, så det svarer til markeringen

20 Printvenlig side for Tabulatorer Page 4 of 4 Nu er det slået igennem i alle afsnit med typografien Normal.

21 Huskeseddel til opslagstavlen Naturture med Danske Grønspætter Lokalforbund Kolding 2008 Gældende for alle ture: Husk forplejning! Yderligere oplysninger om turene kan fås ved henvendelse til: Skipper Skræk Rasmus Klump Onsdag d kl Jog er godt for hjertet Joggingtur til: Drejens Mødested: Foran Sulten Karlsen Distance: Ca. 25 km Turleder: Georg Gearløs Søndag d kl Søndag d kl Fuglelivet i Donssøerne Foråret er højsæson for fuglene ved de naturskønne søer. Grågæssene har fået unger, blishønsene bygger rede, lærken skråler i vilden sky og hættemågerne har indtaget Mågeøen. Undervejs håber vi at få et glimt af fiskeørn. Fodtussernes dag MOTTO: MOBIL UDEN BIL Fugletur til: Mødested: Distance: Turleder: Dons Søerne Ved pølsevognen Ca km Mickey Mouse Vandretur til: Mødested: Distance: Turleder: Tørskind Grusgrav Asbendos Ca km G Garfield Tillæg til medlemsbladet Den Madglade Vandrer. Bladet udgives med støtte af Foreningen af Danske Pølsemænd. Oplagstal i 2007: Danske Grønspætters første, eneste og sidste mål er at nyde naturen i stille pagt med måltidets glæder. Alle over 125 kg kan bliver medlemmer.

22 Printvenlig side for Typografiinspektion Page 1 of 3 Avanceret formatering og typografiinspektion I denne øvelse lærer du: Avanceret opsætning af et dokument At foretage typografiinspektion Øvelsens første del er en repetition, der forudsætter at du har arbejdet med Sektionsskift og kolonner HurtigeTypografier og typografisæt Ny typografi Tabulatorer i typografi Avanceret formatering Udskriv teksten Huskeseddel til opslagstavlen redigeret.pdf. Denne tekst viser hvorledes det færdige dokument kan se ud. Åbn dokumentet Huskeseddel til opslagstavlen.docx Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning Retning Liggende Indsæt 2 sektionsskift som vist herunder (Husk at anbringe markøren i starten af det afsnit hvor den ny sektion skal starte) Opret 2 kolonner i den midterste sektion Indsæt et spalteskift før Onsdag Vælg typografi til Titel, Undertitel, Overskrift 1 og Overskrift 2 Opret ny typografi: Nyt Afsnit på basis af Normal + Kant nederst Opret ny typografi: Sidefod bred på basis af Normal + Kant øverst, nederst, højre, venstre Formater typografien Normal så den får tabulatorstop 3 cm Formater afsnit startende med Onsdag: 0 pkt. før Formater afsnit startende med Fodtussernes: 124 pkt. før eller mere indtil et pænt resultat

23 Printvenlig side for Typografiinspektion Page 2 of 3 Typografiinspektion Hent teksten Huskeseddel til opslagstavlen redigeret.docx Vælg fanen Startside gruppen Typografier Tryk dialogboksstarter Herved fremkommer boksen Typografier Tryk Typografiinspektion Herved fremkommer boksen Typografiinspektion Anbring Markøren i et afsnit Herved kan du let afgøre hvilken typografi afsnittet har og om der er sket yderligere formatering. Her er første linje ren Titel Her har anden linje en

24 Printvenlig side for Typografiinspektion Page 3 of 3 supplerende tekstformatering. Her er en Overskrift 2 blevet afsnitsformateret med en større afstand til det foregående afsnit og desuden en supplerende tekstformatering.

25 Printvenlig side for Temaer Page 1 of 4 Temaer Du kan knytte et tema til dit dokument. Dvs. at hele dokumentet formateres med afstemte tekst- og afsnitstypografier samt farver på afsnit og grafiske elementer (figurer, diagrammer og SmartArt), der anvender temafarver. Et tema består af et farveskema, et skrifttypeskema og effekter på SmartArtopbjekter. Et farveskema består af 12 afstemte farvekombinationer: Farveskemaets 4 farver definerer hvor mørk tekst ses på en lys baggrund, lys tekst på en mørk baggrund. Farveskemaets 6 andre farver er markeringsfarve der altid er synlige oven på de fire mulige baggrundsfarver. De 2 resterende farver i farveskemaet definerer farverne af hyperlinks og besøgte hyperlinks Til højre ses et eksempel på et sæt temafarver. Man kan selv komponere et tema ved hjælp af farvevælgere. Et skrifttypeskema består af 2 skrifttyper, der er afstemt til hinanden med en passende kontrast. Forudsætningen for et godt resultat er, at alle afsnit er tildelt en typografi, der passer til afsnittet. Fx skal en overskrift have en overskriftstypografi. I denne øvelse lærer du: At anvende et tema på det dokument, der er afsnitsformateret Åbn dokumentet Mariehønen Evigglad formateret.docx De første 10 linier er vist til højre. er manuelle linjeskift (Shift + Retur) Vælg fanen Sidelayout gruppen Temaer Tryk Temaer (1) Peg på nogle

26 Printvenlig side for Temaer Page 2 of 4 temaer på skift (2) Bemærk at Skriftype og skriftfarve og farve på figuren ændres, mens sidefarve på sidekantfarve ikke ændres. Klik på et passende tema Vælg fanen Sidelayout gruppen Sidebaggrund (1) Vælg en Temafarve (2)

27 Printvenlig side for Temaer Page 3 of 4 Vælg fanen Sidelayout gruppen Sidebaggrund Tryk Sidekanter Herved fremkommer boksen Kanter og skygge Klik i feltet Farve (1) Vælg en anden Temafarve (2) Vælg fanen Sidelayout gruppen Temaer Tryk Temaer (1) Peg på nogle temaer på skift Bemærk at skrifttype, skriftfarve og farven på figuren ændres og nu også sidefarven. Det sidste skyldes, at nu er sidefarven valgt som Temafarve. Derimod er

28 Printvenlig side for Temaer Page 4 of 4 prikkerne på Mariehønen altid sorte. Det er fordi de er farvet med Standardfarve.

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

PowerPoint-kursus. Tekst på 1. dias

PowerPoint-kursus. Tekst på 1. dias PowerPoint-kursus Enkle præsentationer ACU 1 Tekst på 1. dias Klik i øverste pladsholder Skriv overskrift for foredraget Klik i nederste pladsholder Uddyb overskriften ACU 2 Side 1 af 51 1 Nyt dias Tryk

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 9. november 2007. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner

SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner Copyright 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...1 1.1 Lidt om programmet OpenOffice.org. 1 1.2 Gode råd...3 2 Skabeloner...4 2.1 Brug af skabeloner...4

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Regneark for edb informatik

Regneark for edb informatik Regneark for edb informatik Programmer: Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse August 2008 Regneark for edb informatik Side 2 Indhold Båndet... 3 Lektion

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion

Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion Microsoft PowerPoint 97 UK - Introduktion til Windows 9x / Windows NT 4.0. Version: 97 Copyright 1999 by F.M.T. F.M.T.

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker Videre med Word 7/97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere