SØPARKENS BEBOERMAPPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØPARKENS BEBOERMAPPE"

Transkript

1 SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning

2 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag 5 Vicevært 6 Håndværkerliste 6 Reparationer, vedligeholdelse m.m. 7 Hvor henvender man sig 11 Omkostningsfordeling 12 Renovering af køkken/faldstammer 14 Standard for faldstammeudskiftning 15 Fællesvaskeri 16 Hoveddøre/dørklokker 17 Markiser på altan 18 Søparkens faciliteter 20 Affald/containere 21 Diverse 23 Fraflytning 23 Ordensregler 24 Kort over Søparken 26 Bilag: 1 Vinduer - Produktinformation 10 2 Omkostningsfordelingsskitser Vedtægter fra side 27 Revideret marts

3 Indledning Denne beboermappe gælder for ejerboliger i ejerforeningen Søparken. Den skal gemmes og overdrages til ny beboer ved fraflytning. Ved bortkomst kan et erstatningseksemplar fås hos bestyrelsen. Formålet med denne beboermappe er først og fremmest at give svar på en del praktiske spørgsmål, der måtte opstå hos såvel nye som gamle beboere i Søparken. Mappen er tænkt som en kortfattet og enkel oversigt, der vil kunne tjene som opslagsværk i tvivlsspørgsmål eller akutte nødsituationer. Mappen er udarbejdet af ejerforeningen Søparkens bestyrelse og bør opbevares i lejligheden og overdrages til senere beboere. Mappen vil løbende blive holdt ajour og eventuelt suppleret med yderligere oplysninger. Desuden foreslår vi, at der i denne mappe samles diverse relevante rundskrivelser og informationer. Såfremt der måtte opstå ønske om yderligere oplysninger/forslag til samme, står bestyrelsen gerne til rådighed. Med venlig hilsen E/F Søparkens bestyrelse. Preface This booklet is provided by the home owners association of E/F Søparken. It should always reside in the apartment, and be transferred to a new occupant when the apartment is vacated. The booklet contains rules and regulations as well as practical information that is useful when living in E/F Søparken. The booklet is not translated into English, so if you do not understand the Danish text, please get in touch with a neighbor or a member of the board. Kind regards The board of the home owners association of E/F Søparken Revideret marts

4 Adresse- og telefonliste Administrationskontoret Advokaterne Rosenborggade Tlf. nr Rosenborggade 3, 3 sal. Fax nr København K Kontaktperson: Advokat Margrét Johannsdottir Postadresse: Advokaterne Rosenborggade Rosenborggade 3, Postboks København K Søparkens bestyrelse Søparkens daglige drift varetages af bestyrelsen i fællesskab med Administrationskontoret. Bestyrelsen vælges på ejerforeningens årlige generalforsamling. Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer (+ 2 suppleanter), mødes 1 gang om måneden. Derudover har en repræsentant for bestyrelsen åbent hus den 1. mandag og den 3. tirsdag i måneden (der kan forekomme undtagelser, se opslag). Her kan man henvende sig med spørgsmål, ideer, fylde penge på vaskekort, bestille ekstra nøgler etc. Åbent hus afholdes i bestyrelsens lokale under Sorrentovej nr. 2. Bestyrelsesformanden varetager generelt kontakten til Administrationskontoret. Derudover vælger bestyrelsen en repræsentant, der har den daglige kontakt til viceværten. Bestyrelsen vælger også en udvalgsansvarlig, som hjælper diverse udvalg, der måtte opstå. Bestyrelsen iværksætter diverse projekter og opfordrer i denne forbindelse Søparkens beboere til en aktiv medvirken til realiseringen af disse projekter. Hermed opnås dels en reduktion af omkostninger til håndværkere, og dels at beboerne lærer hinanden bedre at kende. Bestyrelsen informerer om disse projekter via opslag, så enhver, der har tid og lyst, kan deltage. Blandt de større projekter kan nævnes vedligeholdelse af vores grønne områder samt løbende reparationer. Ethvert forslag til nye projekter modtages med glæde af bestyrelsen. Vi kan alle hjælpe til med at gøre Søparken et bedre sted at bo! Bestyrelsen er beboernes repræsentanter og modtager således også gerne forbedringsforslag m.v. og behandler eventuelle beboerklager over driften af de fælles områder. Revideret marts

5 Kort om Søparken Ejerforeningen Søparken er en sammenslutning af ejere fra i alt 125 lejligheder, hvoraf 11 i juli 2007 er usolgte lejelejligheder. Lejlighederne fordeler sig over 5 blokke på matr.nr Sundbyøster (jvf. efterfølgende kort over Søparken) på hhv. Backersvej 43-47, Marengovej 2-6, Marengovej 8-12, Sorrentovej 2-6 og Sorrentovej De usolgte lejligheder ejes af Jensen og Møller Invest A/S. Alle 125 lejligheder administreres af Advokatfirmaet Cubus (herefter kaldet Administrationskontoret ), som samtidig formidler diverse informationer/rundskrivelser til samtlige beboere og indkalder til generalforsamling i foreningen. Ved indflytning i Søparken er det tilrådeligt straks at kontakte Administrationskontoret for korrekt ejerregistrering samt bestyrelsen, blandt andet mht. rettelse af navnetavler. Revideret marts

6 Trivsel og livskvalitet Søparkens trivselsgrundlag Ejerne og lejerne i Søparken skal have mulighed for at have optimal livskvalitet både i deres egen bolig og i fællesområderne. Ejerforeningens retningslinjer skal afspejle balancen mellem fællesskabets behov og beboernes individuelle ønsker. Fremtid Tidligere bestyrelser har udarbejdet retningslinjer på baggrund af trivselsgrundlaget på mange områder, og kommende bestyrelser vil fortsætte dette arbejde ved at udarbejde retningslinjer for nye muligheder for beboerne. Eksisterende retningslinjer på baggrund af trivselsgrundlaget (2007): Der er mulighed for at holde husdyr hund og kat. Der er mulighed for at sætte markiser op. Der er beboervaskeri. Der er mulighed for at afholde loppemarked op til 2 gange årligt, efter aftale med bestyrelsen. Der er mulighed for individuel vinduesudskiftning. Der er plads til en del biler på fællesarealerne. Der udlejes ekstra kælderrum. Enkelte beboere har mulighed for at kunne passe planter i fællesområderne. Der er cykelkælder. Der er barnevognsrum. Der er organiseret affaldshåndtering (storskrald, elektronik, miljøfarligt, glas, papir, pap). Initiativer på kort sigt (2007): 1. Plantepassere: Bestyrelsen ønsker at flere beboere kan få glæde af at passe planter i fællesområderne. I den forbindelse har bestyrelsen udarbejdet retningslinjer for, at beboerne kan passe krukken med planter ved egen hoveddør, hvis alle i opgangen accepterer det. Ligeledes åbner bestyrelsen mulighed for, at beboere kan få tilladelse til at trimme roserne i blomstringssæsonen. 2. Genetablering af legeredskaber for småbørn (2008) Initiativer på langt sigt: Bedre brug af alle udearealerne (2008 og følgende år). Der er vedtaget en overordnet visionsplan for hele området på den ordinære generalforsamling i Revideret marts

7 Vicevært Vicevært funktionen varetages af Sundby Rengøring v. Danielle og Jimmi Hansen. Ring ved almindelige problemer i tidsrummet Du kan også maile til - husk venligst at mærke mailen Søparken Henvendelserne kan dreje sig om f.eks. Vaskemaskinerne i fællesvaskeriet Varme / radiatorer Anmodning om håndværker anmeldelse af en skade på fællesområderne Dørlukkere og problemer med dørlåse Brandalarmer, som skal have nye batterier eller el-pærer, som skal skiftes i kældre og opgange Særlige problemer med diverse affald Ring ved akutte problemer, som skal løses straks. Henvendelserne kan dreje sig om fx Akut vandskade Kloak-oversvømmelser Større strømafbrydelser i fællesområder Problemer med varmen Håndværkerliste Denne liste indeholder de håndværkere, som ejerforeningen normalt bruger til arbejder på ejendommen. Arbejder på ejendommen skal altid rekvireres gennem viceværten, som kontakter bestyrelsen for aftale om arbejdets udførelse. Ejerne kan ligeledes kontakte disse håndværkere i forbindelse med arbejder på egne lejligheder for egen regning, men det står ejerne frit at benytte andre håndværkere hvis det foretrækkes. Blikkenslager Ole Andersen VVS Låsesmed Dahlberg Låse Elektriker Dr. Strøm Tømrer Claus Jørgensen Revideret marts

8 Reparationer, vedligeholdelse m.m. Generelt kan det af praktiske årsager anbefales at benytte de håndværkere, der normalt benyttes af Søparken, til arbejder i beboernes lejligheder. Dette skyldes at disse håndværkere kender ejerforeningen og derfor ved hvor de skal henvende sig vedrørende fælles installationer. Beboerne forestår selv kontakten til håndværkere de bruger privat. For overskuelighedens skyld gives der på den efterfølgende side en skematisk oversigt over principielle ansvarsområder i forbindelse med de mest almindeligt forekommende reparationer. Det efterfølgende skema er alene vejledende, idet der kan være situationer, der kræver en individuel vurdering. Vinduer Der er på generalforsamlingen i 1999 vedtaget, at beboerne individuelt kan udskifte deres vinduer. Der er vedtaget en standard, som anbefales. Benytter man denne standard, er man sikret mod ikke igen at skulle udskifte, hvis generalforsamlingen inden for de næste 15 år efter udskiftningen vedtager en generel udskiftning. Bruger man andre standarder, må man være med til udskiftningen. Maling af vinduer Bestyrelsen ser gerne, at vinduerne males, blot skal det være i en godkendt farve (dvs. hvid som bebyggelsens øvrige vinduer). Maling af vinduer sker på ejers regning. Materialer betales af ejerforeningen og skal rekvireres hos viceværten af hensyn til ensartetheden. Revideret marts

9 Beslutning om standard for individuel vinduesudskiftning samt anbefaling af leverandør. Baggrund: Der har i flere år på generalforsamlingen været et udtrykt ønske fra beboerne om at få nye vinduer. Dette har desværre ikke været indenfor ejerforeningens økonomiske rækkevidde, at tilbyde beboerne en fælles udskiftning af de eksisterende vinduer til nye og mere energirigtige termovinduer. Som en direkte konsekvens af dette har beboerne naturligvis haft ønske om, i det mindste selv at få udskiftet vinduer. Dette har, principielt set, hele tiden været muligt, dog med den risiko, at beboeren kunne risikere senere at skulle deltage i en evt. fællesudskiftning. Dette er ikke en tilfredsstillende løsning! På Generalforsamlingen 1998 besluttedes det, at bestyrelsen skulle tage initiativer til, at en sådan vinduesudskiftning kunne finde sted, uden at en given beboer løb ovennævnte risiko. Dette er nu på plads, og der foreligger en definition af Søparkens vinduesstandard samt en formalisering af reglerne omkring udskiftningen. Vinduesstandarden skal sikre, at beboeren får det bedst mulige resultat, samt at Søparken kommer til at fremstå ensartet. For at opfylde dette vil det være nødvendigt, at alle anvender det samme produkt - altså vinduer fra samme producent. Selve vinduesudskiftningen skal udføres af et anerkendt snedker- eller tømmerfirma. Ejerforeningens ansvar: Vælger en beboer at udskifte sine gamle vinduer, så er dette udelukkende et forhold imellem pågældende beboer og udførende entreprenør. Ejerforeningen kan på ingen måde inddrages i dette forhold hverken i forhold til den fysiske udskiftning eller eventuelle tvister. Ejerforeningens bestyrelse, vicevært eller bygningsinspektør kan efter bedste vurdering, vælge at udskifte et gammelt vinduesfag til et nyt vinduesfag af den nye type. Dette kan gøres i de tilfælde, hvor en reparation af et gammelt vinduesfag, vurderes som værende "spild af penge". Et sådant "tvangsskiftet" vindue ændrer ikke på beboerens forpligtelser i forhold til ejerforeningen. Disse er uændret, som om beboeren ikke havde fået skiftet vinduet. Revideret marts

10 Vinduesstandard: Farve: Hvid (RAL 9010) Bundglasliste: Aluminium i hvid (RAL 9010) Glas: Lavenergi klimaplus, U-værdi: 1,3 eller bedre. Udvendige belagt: Forsinket jern. Imprægnering Mod råd og svamp jf. Dansk Standard DS 2122 Klasse B Lukkebeslag 2 stk. anverfere per ramme samt 1 stormkrog. På 3 fags vinduer, små sidehængte vinduer samt på hjørnevindue i forbindelse med det store vinduesparti, monteres der pudsebeslag. Ventilation Alle oplukkelige vinduer forsynes med friskluftventil min. 30 cm2 monteret i overramme, type Biobe, indfarvet i vinduesfarven. For yderligere produktinformation, se bilag 1. Tømrer: Følgende tømrer anbefales, da han har udskiftet mange af vinduerne i ejerforeningen, og derfor kender kravene. Claus Jørgensen - Kastrup Tømrer Telefon: Beboerens valg: Den beskrevne standard skal overholdes, så vidt angår de ting der kan ses udefra. Dette betyder, at hvis man ønsker andre vinduesgreb eller faste positionslukninger, kan man sagtens anskaffe vinduer, der tilgodeser dette uden at bryde standarden. Det er i den forbindelse vigtigt at huske, at f.eks. ønske om andre lukkebeslag skal oplyses ved bestilling. Fremtidig vedligeholdelse af nye vinduer: Da prisforskellen er minimal mellem at få udskiftet ruder i nye termovinduer og de eksisterende enkeltglasvinduer, har ejerforeningen uforandret vedligeholdelsen af samtlige E/F Søparkens vinduespartier. Revideret marts

11 BILAG 1 Revideret marts

12 Hvor henvender man sig, når... - og hvem betaler? Skema for lejlighedsejere Hvor henvender man sig? Hvem skal betale? Problem Viceværten Eget problem Ejerforeningen Ejer Afløb i køkken og bad (X) X X Rep. af haner og pakning X X Udskiftning af vandhaner X X Rep. af vandledning X X X X Rep. af radiator og rør X X Intet varmt vand X X Ingen centralvarme X X Rep. af vinduer/døre X X udvendigt Ituslået rude X X Vandskade/indbrudsskade (X) X (X) X El-kontakter/TV-stik (X) X (X) X Utæt badeværelsesgulv (X) X (X) X Defekt cisterne X X Defekt køkkenvask X X Ituslået håndvask X (X) * X Ituslået WC-skål X (X) * X Lys, trapper/kælder X X Navnetavler X X Modtagerproblemer, TV X X Noter (X) Betyder at ansvaret som udgangspunkt ikke ligger her, men det kan flyttes afhængig af omstændighederne. Dette kræver en inspektion af bestyrelsen/administrator. Såfremt viceværten ikke træffes, henvises der enten til bestyrelsen eller i akutte nødstilfælde til de i håndværkerlisten anførte døgntjenester. Skader/defekter på Søparkens ejendomme, installationer, arealer eller inventar meddeles viceværten eller bestyrelsen. Søparkens forsikringsselskab er Østifterne. Der er tegnet glas- og kummeforsikring. Ejendommens forsikring dækker også skader på døre, dog kun i forbindelse med indbrud. * I det omfang skader dækkes af kummeforsikringen. I modsat fald må ejeren selv betale. Revideret marts

13 Omkostningsfordeling (vejledende og alene for ejerlejligheder) VAND-/ AFLØB-/ GAS-/VARME- OG EL-INSTALLATIONER Planchen viser grænserne mellem, hvad der ved vedligeholdelsesarbejder betales af ejerforeningen og af ejeren af ejerlejligheden. BILAG 2 Vandinstallation Afløbsinstallation Revideret marts

14 Revideret marts

15 Renovering af køkken/faldstammer Enhver ejer kan frit renovere/modernisere sit køkken. Vær dog opmærksom på, at der er tilstrækkelig plads omkring gasmåleren, således at udskiftning umiddelbart kan foretages. I modsat fald kan Københavns Energi forlange dele af køkkenet nedtaget! Ønsker en ejer at udskifte fra gas til el, kontaktes Københavns Energi for nedtagning af gasmåler. Bemærk at ikke alle lejligheder har fremført 380 Volt (3 faser). Er der utæthed ved gasmåleren, indebærer dette eksplosionsfare, og Københavns Energi skal derfor straks kontaktes. Udskiftning af faldstammer badeværelse/køkken. Hvis en faldstamme bliver defekt, vil hele strengen fra kælder til 2. sal som hovedregel blive udskiftet, da det er det mest økonomiske for foreningen. Indgreb ved udskiftning af køkkenfaldstamme (forefindes kun i enkelte lejligheder) er af mindre karakter, og det tilstræbes at renovere til samme stand som inden renoveringens påbegyndelse. Ved renovering af badeværelsesfaldstamme, vil store dele af badeværelset blive revet ned, og der er derfor opsat en standard for denne udskiftning, der ses på næste side. Ydermere skal der gøres opmærksom på, at kasser opsat omkring vandrør og faldstamme skal fjernes inden renovering. Ejeren kan, såfremt dette ønskes, genopsætte disse for egen regning når renoveringen er afsluttet. Revideret marts

16 Standard for faldstammeudskiftning Ved udskiftning af gamle støbejernsfaldstammer udføres en renovering af de berørte badeværelser. Denne standard beskriver omfanget af renoveringen og ejernes muligheder i forbindelse hermed. Som udgangspunkt ejer ejerforeningen alle lodrette rør (faldstammer, vandrør), hvorimod alt andet indbo, inkl. håndvask, toilet og fliser tilhører den enkelte ejer. Ejerforeningen vil i forbindelse med renoveringen genetablere badeværelset til aktuel stand og dermed erstatte fliser m.m., som skal fjernes for at gennemføre renoveringen. Hvis det opstillede toilet ikke er et vandsparetoilet, vil ejerforeningen udskifte toilettet til et sådant på ejerforeningens regning. Dette gøres for at nedbringe vandforbruget i ejerforeningen, da udgiften til vand bliver betalt solidarisk via fællesbidraget. Omfang af renovering Ved renoveringen fjernes gulv og loft i badeværelset for at kunne udskifte alle lodrette rør til nye. Endvidere fjernes fliser op til 15 cm fra gulvet, for at kunne etablere en ny vådrumsmembran. Alt fastmonteret indbo på badeværelset fjernes inden renovering, og genindsættes efterfølgende igen (evt. med nyt toilet) Ejerens muligheder I forbindelse med renoveringen har ejeren mulighed for at renovere hele badeværelset, hvis dette ønskes. Dette ekstra arbejde aftales separat med den valgte entreprenør. I tilfælde af, at en fuld renovering ønskes, vurderes det hvad den oprindelige genetablering af badeværelset vil koste, hvorefter ejerforeningen dækker op til dette beløb. Alle udgifter udover dette dækkes af ejeren. Eventuelle tvister imellem ejer og entreprenør, som vedrører en eventuel fuld renovering er ejerforeningen uvedkommende. Ejerens pligter Ifølge husordenen for ejerforeningen Søparken skal ejere, der har indkapslet vandrør og faldstammer, blotlægge disse inden renovering, da ejerforeningen ikke skal belastes økonomisk af en sådan boligændring. Er indkapsling ikke fjernet, vil entreprenøren fjerne den for ejerens regning. Revideret marts

17 Fællesvaskeri Søparkens fællesvaskeri befinder sig under Sorrentovej 6, og kan benyttes af alle beboere i EF Søparken. Det består af 2 vaskemaskiner og 1 tørretumbler. Prisen for henholdsvis vask og tørretumbling kan ses på opslag i vaskeriet. For at anvende vaskeriet skal man have et chip-kort, som kan genoplades utallige gange. Dette kort koster 100,- kr. i depositum. Man kan købe kort og få påfyldt penge på vaskekortet den 1. mandag og den 3. tirsdag hver måned mellem kl og i bestyrelseslokalet. Alle brugere af vaskeriet bedes være med til at holde vaskeriet rent. Når man er færdig med vaskeriet fejes evt. snavs op fra gulvet, filtret på tørretumbleren renses og sæbeskufferne checkes for eventuelle rester. Der har været problemer med for meget sæbe i sæbeskuffen. Maskinerne vasker længere tid end beregnet, da der skal mere til at vaske sæben ud af tøjet. Brug derfor den dosering, der er anvist på pakken, eller evt. en anelse mindre. Et andet problem er, at man propper for meget tøj i maskinerne. Det kan betyde, at maskinen centrifugerer op til 20 min. længere. Endelig et sidste problem. Hvis du vasker BH er med bøjle, kom dem da i en vaskepose. Vi har ofte reparatøren ude og fjerne bøjler. Revideret marts

18 Lejlighedernes hoveddøre Der må ikke opsættes eget navneskilt på hoveddørene. Derimod skal Søparkens standard navneskilt anvendes. Ligeledes må der ikke opsættes andre skilte, klistermærker m.m. eller sættes søm/skruer til diverse hængende ting på hoveddørene. Hvis noget sådan er meget nødvendigt kan dette opsættes på dørkarmen i stedet. Hvis man i juletiden ønsker at have en krans hængende, bør den opsættes med almindeligt kontortape. Man kan hvis man ønsker det montere én (og kun én) ekstra lås på sin hoveddør. Den skal være af mærket Zeiss Ikon med 2 låsestolper og monteres 25 cm under dørhåndtaget (målt fra midten af dørhåndtaget). Der må ikke anvendes andre låsesystemer end de af Zeiss-typen. Der må ikke opsættes ting på indersiden af hoveddøren, hvis dette kan bevirke, at ydersidens fremtræden ændres. Dette kan f.eks. ske ved brug af for lange skruer. Ovenstående har udelukkende til formål at give Søparken nogle pæne og ensartede opgange. Hvis ovenstående ikke overholdes, kan ejeren pålægges at udskifte døren til en tilsvarende for egen regning. Dørklokker De fleste lejligheder er tilsluttet ejendommens fælles el-ringeanlæg, der fungerer ved hjælp af en omformer (4,5 volt) placeret i kælderen. Derfor må disse beboere kun benytte klokker uden batteri, såfremt ringeklokken er tilsluttet det fælles anlæg. Revideret marts

19 Markiser på altan Det er tilladt at opsætte markiser på altanerne, såfremt nedenstående kriterier for opsættelse overholdes. Beskrivelse af markise der kan accepteres Type: Markisen er med kappe Alle synlige metaldele er hvidlakerede Når markisen er sammenrullet fremstår den blot som en rulle der er altså ikke vanger eller lignede synligt, når markisen er sammenrullet. Markisen kan være manuelt betjent eller betjent med motor. Der er et stort marked for markiser, og der er derfor ikke krav om et bestemt mærke, blot typen er som det beskrevne. Placering: Lige over altanen. Markiser foreslås placeret længst fra muren, hæftet på altan ovenover. De øverste lejligheder kan ophænge markise på lægte fastsat på spær nær muren. Man kan under ingen omstændigheder fastgøre markise i murværk, da der er risiko for murskader ved kraftig vind! Ved denne placering opnås maksimal skygge for egen altan. Størrelse: Bredden for alle markiser skal være som de små altaners længde. Hjørnelejligheder kan opsætte markiser, så det ligner de små altaners markiser. Det vil sige, at de kan opsættes, så det udefra ser ud som markisen dækker over en almindelig lille altan. Stue og første sals lejligheders markiser skal være med 2 meters udfald og 1,50 m. arme Anden sals lejligheder skal være med 2,12 m. udfald og 1,75 m. arme (anden sal har særlige mål, fordi markisen skal ophænges lidt længere inde ved muren.) Markisernes mål skal overholdes for at undgå gener for andre beboere. Farver: Markiserne skal videst muligt holdes i gule, orange, hvide og brune nuancer Større flader med kraftige farver (f.eks. rød og blå) accepteres ikke Ved tvivlsspørgsmål kan bestyrelsen forelægges en stofprøve. Indsigelser og sanktioner Ved indsigelser over opsatte markiser der menes at overskride de opstillede retningslinier, vurderer bestyrelsen de enkelte markiser. Den efterfølgende bestyrelsesbeslutning er endelig. Besluttes det at markisen strider mod retningslinierne, pålægges ejeren at skifte markisedug og/eller metalramme for egen regning. Revideret marts

20 Besigtigelse En markise af det foreslåede design kan ses opsat på en bebyggelse på Randkløve Allé i Kastrup. Man kan også se markiserne i Amager Markiser Sunmatic, Strandlodsvej 13A i forretningens åbningstid man fre kl (lø. lukket) Eksempler på priser (pr. juni 2006) En manuel betjent markise kan fås for ca. kr ,- + beslag til ophæng på altan ovenover ca. kr ,- De øverste lejligheder kan købe en manuelt betjent markise til ca. kr ,- + tømrerarbejde i forbindelse med opsætning af lægte. Motor til betjening koster ca. kr ,- + elektrikerens arbejde i forbindelse med opsætning. Økonomi Ejerforeningen har ikke udgifter i denne forbindelse. Det bemærkes, at det står enhver beboer frit for selv at anskaffe markise. Revideret marts

21 Søparkens faciliteter Nedenfor gives kort nogle retningslinier mht. brug af Søparkens faciliteter. Tallene i parentes angiver markering på vedlagte kort over Søparken. I øvrigt henvises til ejerforeningens ordensreglement. Tørrerum (Nr. 2 på kort) Tørrerummet skal efterlades i ordentlig og ryddet stand. Alle er velkomne til at feje gulvene efter brug. Der står koste i rummene. Barnevognsrum (Nr. 3 på kort) Nøgle til barnevognsrum rekvireres hos bestyrelsen, mod betaling af depositum på 100 kr. Revideret marts

22 Affald/containere Dagrenovationscontainere Der står containere flere steder på området til dagrenovation. Disse må kun bruges til dagrenovation og ikke storskrald, elektronik, pap, flasker etc. Storskrald Der bliver opstilles en midlertidig storskraldscontainer ca. 4 gange årligt. Se opslag i opgangene om hvornår den opstilles. Denne container må bruges til møbler, renovationsaffald, og andet større indbo. Den må ikke benyttes til dagrenovation, elektronik, hvidevarer, pap, flasker etc. Derudover er det op til den enkelte beboer selv at sørge for at få sine storskraldsseffekter til genbrugsstationen, eller selv opbevare det på sit private område indtil næste afhentning. Nærmeste genbrugsstation er: Hvidevarer Vermlandsgade Genbrugsstation Herjedalgade København S Åbningstider: Hverdage (1/4-30/9) Hverdage (1/10-31/3) Lørdage, søndage og helligdage Hvidevarer modtages ikke i ejerforeningen. Det er op til den enkelte beboer selv at sørge for at få hvidevarer til genbrugsstationen, eller bortskaffet på anden vis. Elektronik/batterier/miljøaffald Mindre elektroniske effekter til afhentning, (mobiltelefoner, barbermaskiner mm.) kan stilles i den gule kasse, ved kældernedgangen på Marengovej, hvor også miljøaffald lægges, i ugen inden afhentning. Større elektroniske effekter (TV, computere mm) leveres til genbrugsstationen. Der er opstillet en fast affaldsbeholder til batterier på Marengovej. Flaskecontainer Kan benyttes til flasker og diverse glasemballage (syltetøjsglas ect.) i rimeligt rengjort stand. Flaskerne skal anbringes i containeren, og må under ingen omstændigheder stilles ved siden af denne. Revideret marts

23 Aviscontainere Der står flere aviscontainere på området. Disse må under ingen omstændigheder bruges til andet end aviser og ugeblade. Papcontainere Der står flere aviscontainere på området. Disse må under ingen omstændigheder bruges til andet end aviser og ugeblade. Hundeefterladenskaber Ved luftning af hunde på Søparkens område skal man gøre brug af plastposer til at fjerne efterladenskaber. Revideret marts

24 Diverse Udlejning af ekstra kælderrum I det omfang, der er ledige kælderrum, kan disse mod betaling lejes som ekstra kælderrum. For at komme i betragtning skal man noteres på venteliste, som administreres af bestyrelsen. Opskrivning kan fortages ved åbent hus. Tidspunkter kan ses på opslag i alle opgange. Retningslinier for leje af ekstra kælderrum: Lejer skal være fastboende i Søparken Lejer skal være noteret på E/F Søparkens venteliste for ekstra kælderrum. Der kan kun lejes et ekstra kælderrum pr. lejlighed. Ved lejers fraflytning kan kælderrummet ikke overdrages til andre, men vil blive tilbudt den på ventelisten øverst placerede. E/F Søparkens bestyrelse kan til enhver tid opsige lejen af ekstra kælderrum, dog med mindst 1 måneds varsel. Fraflytning HUSK Aflæsning af el og gas. Aflæsning af varme (kontakt evt viceværten). Oplysning om ny adresse til Administrationskontoret i forbindelse med ejerskifte. Aflevere alle nøgler. Efterlade denne beboermappe. Fremleje Forud for fremleje rettes henvendelse til bestyrelsen og administrator. Desuden opgives adresse til både bestyrelsen og administrator, for hvor man i fremlejerperioden kan kontaktes. Revideret marts

25 Ordensregler for Søparken Følgende husorden er fastlagt for ejerforeningen Søparken og skal følges. Affald Alm. køkkenaffald anbringes i de dertil opsatte skraldecontainere. Glas anbringes i flaskecontaineren. Batterier anbringes i batteribeholderen der er opstillet ved Marengovej 4. Miljøfarligt affald anbringes ved det specielt indrettede kælderrum, Sorrentovej 4. Gamle aviser/ugeblade anbringes i de behørige aviscontainere og pap i de behørige papcontainere. Intet affald må henkastes eller anbringes noget andet sted end i de tilstedeværende affaldsspande/containere/rum. Fælles arealer Det er forbudt at fodre katte på terræn eller fra altan, da det giver gener i form af f.eks. rotter, som er en kostbar affære at komme af med igen. Redebyggeri af duer/måger på altaner skal straks fjernes. Anlæg, beplantning og inventar stilles under beboernes beskyttelse. Finder forurening af fællesarealer sted, skal den nødvendige rengøring straks foretages af den pågældende beboer. Ved luftning af hunde på ejendommens grundareal skal der straks drages omsorg for, at deres efterladenskaber fjernes i medbragt plastpose, der henlægges i skraldebøtterne. Al skriven, tegnen og kradsen på vægge, trapper og andet af ejendommens fælles inventar er forbudt, evt. skade medfører erstatningskrav. Der må ikke på ejendommens mure, tage eller altaner anbringes, flagstænger, paraboler, antenner, skilte eller reklamer af nogen art, uden at dette er godkendt af ejerforeningens bestyrelse. Al opsætning og reparation af altaninddækning bør udføres af den af ejendommen anviste glarmester. Støjgener Ved fest i lejligheden skal dette varsles en uge forinden, ved opslag i den pågældende opgang. Musiceren i erhvervsøjemed må ikke finde sted uden ejerforeningens skriftlige samtykker. Revideret marts

26 Ved brug af diverse lydapparater må der iht. politivedtægten tages fornødent hensyn til de øvrige beboere. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen skal installeres således, at de ikke ved støj eller anden måde er til gene for ejendommen eller dennes beboere. Støjende leg, boldspild m.v. skal foregå uden unødig gene for ejendommens beboere og på et rimeligt tidspunkt af dagen, dvs. ikke efter kl Det er tilladt at bruge de udendørs borde til grill aftener og lignende. Det henstilles dog til, at dette ikke er til gene for de øvrige beboere, samt at det ikke foregår efter kl Lejligheds- og motorreparation m.m. skal foregå uden unødig gene for ejendommens beboere og på et rimeligt tidspunkt af dagen. Bestyrelsen har fastlagt, at dette er mellem kl og kl på hverdage og lørdage, samt mellem kl til på søndage. Tæppebankning/tøjtørring Møbel- og tæppebankning samt luftning af sengetøj og lignende må ikke finde sted ud over altanerne. Der henvises til de udendørs tørrepladser. Tøjtørring må ikke finde sted fra vinduer, altaner eller trapper. Der henvises til tørrerum eller udendørs tørrepladser. Tørrerum skal afleveres i rengjort stand. Cykler, barnevogne, biler m.v. Cykler, barne- og legevogne eller lign. må ikke henstilles på ejendommens trapper eller til gene for de øvrige beboere. Der henvises i øvrigt til ejendommens cykelkældre samt barnevognsrum. Biler må ikke henstilles til gene for de øvrige beboere, eller således, at de generer ind- og udkørsel for andre, f.eks. R98. Benzin må ikke opbevares i ejendommen. Knallerter og motorcykler må ikke henstilles til gene for øvrige beboere. Knallerter med tank på over 5 liter må ikke henstilles i ejendommens kælderrum. Kælderrum Alle beboeres kælderrum skal være aflåst, og man må regelmæssig efterse, at låsen er intakt. WC Der må kun benyttes toiletpapir i WC erne, og intet som kan tilstoppe afløbet, må kastes i WC-kummen. Såfremt cisterne bliver utæt, skal den straks repareres. For at nedbringe vedligeholdelsesudgifterne bør man i øvrigt straks gøre ejendommens vicevært opmærksom på selv små skader, så de kan blive udbedret i tide. Revideret marts

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere