SØPARKENS BEBOERMAPPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØPARKENS BEBOERMAPPE"

Transkript

1 SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning

2 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag 5 Vicevært 6 Håndværkerliste 6 Reparationer, vedligeholdelse m.m. 7 Hvor henvender man sig 11 Omkostningsfordeling 12 Renovering af køkken/faldstammer 14 Standard for faldstammeudskiftning 15 Fællesvaskeri 16 Hoveddøre/dørklokker 17 Markiser på altan 18 Søparkens faciliteter 20 Affald/containere 21 Diverse 23 Fraflytning 23 Ordensregler 24 Kort over Søparken 26 Bilag: 1 Vinduer - Produktinformation 10 2 Omkostningsfordelingsskitser Vedtægter fra side 27 Revideret marts

3 Indledning Denne beboermappe gælder for ejerboliger i ejerforeningen Søparken. Den skal gemmes og overdrages til ny beboer ved fraflytning. Ved bortkomst kan et erstatningseksemplar fås hos bestyrelsen. Formålet med denne beboermappe er først og fremmest at give svar på en del praktiske spørgsmål, der måtte opstå hos såvel nye som gamle beboere i Søparken. Mappen er tænkt som en kortfattet og enkel oversigt, der vil kunne tjene som opslagsværk i tvivlsspørgsmål eller akutte nødsituationer. Mappen er udarbejdet af ejerforeningen Søparkens bestyrelse og bør opbevares i lejligheden og overdrages til senere beboere. Mappen vil løbende blive holdt ajour og eventuelt suppleret med yderligere oplysninger. Desuden foreslår vi, at der i denne mappe samles diverse relevante rundskrivelser og informationer. Såfremt der måtte opstå ønske om yderligere oplysninger/forslag til samme, står bestyrelsen gerne til rådighed. Med venlig hilsen E/F Søparkens bestyrelse. Preface This booklet is provided by the home owners association of E/F Søparken. It should always reside in the apartment, and be transferred to a new occupant when the apartment is vacated. The booklet contains rules and regulations as well as practical information that is useful when living in E/F Søparken. The booklet is not translated into English, so if you do not understand the Danish text, please get in touch with a neighbor or a member of the board. Kind regards The board of the home owners association of E/F Søparken Revideret marts

4 Adresse- og telefonliste Administrationskontoret Advokaterne Rosenborggade Tlf. nr Rosenborggade 3, 3 sal. Fax nr København K Kontaktperson: Advokat Margrét Johannsdottir Postadresse: Advokaterne Rosenborggade Rosenborggade 3, Postboks København K Søparkens bestyrelse Søparkens daglige drift varetages af bestyrelsen i fællesskab med Administrationskontoret. Bestyrelsen vælges på ejerforeningens årlige generalforsamling. Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer (+ 2 suppleanter), mødes 1 gang om måneden. Derudover har en repræsentant for bestyrelsen åbent hus den 1. mandag og den 3. tirsdag i måneden (der kan forekomme undtagelser, se opslag). Her kan man henvende sig med spørgsmål, ideer, fylde penge på vaskekort, bestille ekstra nøgler etc. Åbent hus afholdes i bestyrelsens lokale under Sorrentovej nr. 2. Bestyrelsesformanden varetager generelt kontakten til Administrationskontoret. Derudover vælger bestyrelsen en repræsentant, der har den daglige kontakt til viceværten. Bestyrelsen vælger også en udvalgsansvarlig, som hjælper diverse udvalg, der måtte opstå. Bestyrelsen iværksætter diverse projekter og opfordrer i denne forbindelse Søparkens beboere til en aktiv medvirken til realiseringen af disse projekter. Hermed opnås dels en reduktion af omkostninger til håndværkere, og dels at beboerne lærer hinanden bedre at kende. Bestyrelsen informerer om disse projekter via opslag, så enhver, der har tid og lyst, kan deltage. Blandt de større projekter kan nævnes vedligeholdelse af vores grønne områder samt løbende reparationer. Ethvert forslag til nye projekter modtages med glæde af bestyrelsen. Vi kan alle hjælpe til med at gøre Søparken et bedre sted at bo! Bestyrelsen er beboernes repræsentanter og modtager således også gerne forbedringsforslag m.v. og behandler eventuelle beboerklager over driften af de fælles områder. Revideret marts

5 Kort om Søparken Ejerforeningen Søparken er en sammenslutning af ejere fra i alt 125 lejligheder, hvoraf 11 i juli 2007 er usolgte lejelejligheder. Lejlighederne fordeler sig over 5 blokke på matr.nr Sundbyøster (jvf. efterfølgende kort over Søparken) på hhv. Backersvej 43-47, Marengovej 2-6, Marengovej 8-12, Sorrentovej 2-6 og Sorrentovej De usolgte lejligheder ejes af Jensen og Møller Invest A/S. Alle 125 lejligheder administreres af Advokatfirmaet Cubus (herefter kaldet Administrationskontoret ), som samtidig formidler diverse informationer/rundskrivelser til samtlige beboere og indkalder til generalforsamling i foreningen. Ved indflytning i Søparken er det tilrådeligt straks at kontakte Administrationskontoret for korrekt ejerregistrering samt bestyrelsen, blandt andet mht. rettelse af navnetavler. Revideret marts

6 Trivsel og livskvalitet Søparkens trivselsgrundlag Ejerne og lejerne i Søparken skal have mulighed for at have optimal livskvalitet både i deres egen bolig og i fællesområderne. Ejerforeningens retningslinjer skal afspejle balancen mellem fællesskabets behov og beboernes individuelle ønsker. Fremtid Tidligere bestyrelser har udarbejdet retningslinjer på baggrund af trivselsgrundlaget på mange områder, og kommende bestyrelser vil fortsætte dette arbejde ved at udarbejde retningslinjer for nye muligheder for beboerne. Eksisterende retningslinjer på baggrund af trivselsgrundlaget (2007): Der er mulighed for at holde husdyr hund og kat. Der er mulighed for at sætte markiser op. Der er beboervaskeri. Der er mulighed for at afholde loppemarked op til 2 gange årligt, efter aftale med bestyrelsen. Der er mulighed for individuel vinduesudskiftning. Der er plads til en del biler på fællesarealerne. Der udlejes ekstra kælderrum. Enkelte beboere har mulighed for at kunne passe planter i fællesområderne. Der er cykelkælder. Der er barnevognsrum. Der er organiseret affaldshåndtering (storskrald, elektronik, miljøfarligt, glas, papir, pap). Initiativer på kort sigt (2007): 1. Plantepassere: Bestyrelsen ønsker at flere beboere kan få glæde af at passe planter i fællesområderne. I den forbindelse har bestyrelsen udarbejdet retningslinjer for, at beboerne kan passe krukken med planter ved egen hoveddør, hvis alle i opgangen accepterer det. Ligeledes åbner bestyrelsen mulighed for, at beboere kan få tilladelse til at trimme roserne i blomstringssæsonen. 2. Genetablering af legeredskaber for småbørn (2008) Initiativer på langt sigt: Bedre brug af alle udearealerne (2008 og følgende år). Der er vedtaget en overordnet visionsplan for hele området på den ordinære generalforsamling i Revideret marts

7 Vicevært Vicevært funktionen varetages af Sundby Rengøring v. Danielle og Jimmi Hansen. Ring ved almindelige problemer i tidsrummet Du kan også maile til - husk venligst at mærke mailen Søparken Henvendelserne kan dreje sig om f.eks. Vaskemaskinerne i fællesvaskeriet Varme / radiatorer Anmodning om håndværker anmeldelse af en skade på fællesområderne Dørlukkere og problemer med dørlåse Brandalarmer, som skal have nye batterier eller el-pærer, som skal skiftes i kældre og opgange Særlige problemer med diverse affald Ring ved akutte problemer, som skal løses straks. Henvendelserne kan dreje sig om fx Akut vandskade Kloak-oversvømmelser Større strømafbrydelser i fællesområder Problemer med varmen Håndværkerliste Denne liste indeholder de håndværkere, som ejerforeningen normalt bruger til arbejder på ejendommen. Arbejder på ejendommen skal altid rekvireres gennem viceværten, som kontakter bestyrelsen for aftale om arbejdets udførelse. Ejerne kan ligeledes kontakte disse håndværkere i forbindelse med arbejder på egne lejligheder for egen regning, men det står ejerne frit at benytte andre håndværkere hvis det foretrækkes. Blikkenslager Ole Andersen VVS Låsesmed Dahlberg Låse Elektriker Dr. Strøm Tømrer Claus Jørgensen Revideret marts

8 Reparationer, vedligeholdelse m.m. Generelt kan det af praktiske årsager anbefales at benytte de håndværkere, der normalt benyttes af Søparken, til arbejder i beboernes lejligheder. Dette skyldes at disse håndværkere kender ejerforeningen og derfor ved hvor de skal henvende sig vedrørende fælles installationer. Beboerne forestår selv kontakten til håndværkere de bruger privat. For overskuelighedens skyld gives der på den efterfølgende side en skematisk oversigt over principielle ansvarsområder i forbindelse med de mest almindeligt forekommende reparationer. Det efterfølgende skema er alene vejledende, idet der kan være situationer, der kræver en individuel vurdering. Vinduer Der er på generalforsamlingen i 1999 vedtaget, at beboerne individuelt kan udskifte deres vinduer. Der er vedtaget en standard, som anbefales. Benytter man denne standard, er man sikret mod ikke igen at skulle udskifte, hvis generalforsamlingen inden for de næste 15 år efter udskiftningen vedtager en generel udskiftning. Bruger man andre standarder, må man være med til udskiftningen. Maling af vinduer Bestyrelsen ser gerne, at vinduerne males, blot skal det være i en godkendt farve (dvs. hvid som bebyggelsens øvrige vinduer). Maling af vinduer sker på ejers regning. Materialer betales af ejerforeningen og skal rekvireres hos viceværten af hensyn til ensartetheden. Revideret marts

9 Beslutning om standard for individuel vinduesudskiftning samt anbefaling af leverandør. Baggrund: Der har i flere år på generalforsamlingen været et udtrykt ønske fra beboerne om at få nye vinduer. Dette har desværre ikke været indenfor ejerforeningens økonomiske rækkevidde, at tilbyde beboerne en fælles udskiftning af de eksisterende vinduer til nye og mere energirigtige termovinduer. Som en direkte konsekvens af dette har beboerne naturligvis haft ønske om, i det mindste selv at få udskiftet vinduer. Dette har, principielt set, hele tiden været muligt, dog med den risiko, at beboeren kunne risikere senere at skulle deltage i en evt. fællesudskiftning. Dette er ikke en tilfredsstillende løsning! På Generalforsamlingen 1998 besluttedes det, at bestyrelsen skulle tage initiativer til, at en sådan vinduesudskiftning kunne finde sted, uden at en given beboer løb ovennævnte risiko. Dette er nu på plads, og der foreligger en definition af Søparkens vinduesstandard samt en formalisering af reglerne omkring udskiftningen. Vinduesstandarden skal sikre, at beboeren får det bedst mulige resultat, samt at Søparken kommer til at fremstå ensartet. For at opfylde dette vil det være nødvendigt, at alle anvender det samme produkt - altså vinduer fra samme producent. Selve vinduesudskiftningen skal udføres af et anerkendt snedker- eller tømmerfirma. Ejerforeningens ansvar: Vælger en beboer at udskifte sine gamle vinduer, så er dette udelukkende et forhold imellem pågældende beboer og udførende entreprenør. Ejerforeningen kan på ingen måde inddrages i dette forhold hverken i forhold til den fysiske udskiftning eller eventuelle tvister. Ejerforeningens bestyrelse, vicevært eller bygningsinspektør kan efter bedste vurdering, vælge at udskifte et gammelt vinduesfag til et nyt vinduesfag af den nye type. Dette kan gøres i de tilfælde, hvor en reparation af et gammelt vinduesfag, vurderes som værende "spild af penge". Et sådant "tvangsskiftet" vindue ændrer ikke på beboerens forpligtelser i forhold til ejerforeningen. Disse er uændret, som om beboeren ikke havde fået skiftet vinduet. Revideret marts

10 Vinduesstandard: Farve: Hvid (RAL 9010) Bundglasliste: Aluminium i hvid (RAL 9010) Glas: Lavenergi klimaplus, U-værdi: 1,3 eller bedre. Udvendige belagt: Forsinket jern. Imprægnering Mod råd og svamp jf. Dansk Standard DS 2122 Klasse B Lukkebeslag 2 stk. anverfere per ramme samt 1 stormkrog. På 3 fags vinduer, små sidehængte vinduer samt på hjørnevindue i forbindelse med det store vinduesparti, monteres der pudsebeslag. Ventilation Alle oplukkelige vinduer forsynes med friskluftventil min. 30 cm2 monteret i overramme, type Biobe, indfarvet i vinduesfarven. For yderligere produktinformation, se bilag 1. Tømrer: Følgende tømrer anbefales, da han har udskiftet mange af vinduerne i ejerforeningen, og derfor kender kravene. Claus Jørgensen - Kastrup Tømrer Telefon: Beboerens valg: Den beskrevne standard skal overholdes, så vidt angår de ting der kan ses udefra. Dette betyder, at hvis man ønsker andre vinduesgreb eller faste positionslukninger, kan man sagtens anskaffe vinduer, der tilgodeser dette uden at bryde standarden. Det er i den forbindelse vigtigt at huske, at f.eks. ønske om andre lukkebeslag skal oplyses ved bestilling. Fremtidig vedligeholdelse af nye vinduer: Da prisforskellen er minimal mellem at få udskiftet ruder i nye termovinduer og de eksisterende enkeltglasvinduer, har ejerforeningen uforandret vedligeholdelsen af samtlige E/F Søparkens vinduespartier. Revideret marts

11 BILAG 1 Revideret marts

12 Hvor henvender man sig, når... - og hvem betaler? Skema for lejlighedsejere Hvor henvender man sig? Hvem skal betale? Problem Viceværten Eget problem Ejerforeningen Ejer Afløb i køkken og bad (X) X X Rep. af haner og pakning X X Udskiftning af vandhaner X X Rep. af vandledning X X X X Rep. af radiator og rør X X Intet varmt vand X X Ingen centralvarme X X Rep. af vinduer/døre X X udvendigt Ituslået rude X X Vandskade/indbrudsskade (X) X (X) X El-kontakter/TV-stik (X) X (X) X Utæt badeværelsesgulv (X) X (X) X Defekt cisterne X X Defekt køkkenvask X X Ituslået håndvask X (X) * X Ituslået WC-skål X (X) * X Lys, trapper/kælder X X Navnetavler X X Modtagerproblemer, TV X X Noter (X) Betyder at ansvaret som udgangspunkt ikke ligger her, men det kan flyttes afhængig af omstændighederne. Dette kræver en inspektion af bestyrelsen/administrator. Såfremt viceværten ikke træffes, henvises der enten til bestyrelsen eller i akutte nødstilfælde til de i håndværkerlisten anførte døgntjenester. Skader/defekter på Søparkens ejendomme, installationer, arealer eller inventar meddeles viceværten eller bestyrelsen. Søparkens forsikringsselskab er Østifterne. Der er tegnet glas- og kummeforsikring. Ejendommens forsikring dækker også skader på døre, dog kun i forbindelse med indbrud. * I det omfang skader dækkes af kummeforsikringen. I modsat fald må ejeren selv betale. Revideret marts

13 Omkostningsfordeling (vejledende og alene for ejerlejligheder) VAND-/ AFLØB-/ GAS-/VARME- OG EL-INSTALLATIONER Planchen viser grænserne mellem, hvad der ved vedligeholdelsesarbejder betales af ejerforeningen og af ejeren af ejerlejligheden. BILAG 2 Vandinstallation Afløbsinstallation Revideret marts

14 Revideret marts

15 Renovering af køkken/faldstammer Enhver ejer kan frit renovere/modernisere sit køkken. Vær dog opmærksom på, at der er tilstrækkelig plads omkring gasmåleren, således at udskiftning umiddelbart kan foretages. I modsat fald kan Københavns Energi forlange dele af køkkenet nedtaget! Ønsker en ejer at udskifte fra gas til el, kontaktes Københavns Energi for nedtagning af gasmåler. Bemærk at ikke alle lejligheder har fremført 380 Volt (3 faser). Er der utæthed ved gasmåleren, indebærer dette eksplosionsfare, og Københavns Energi skal derfor straks kontaktes. Udskiftning af faldstammer badeværelse/køkken. Hvis en faldstamme bliver defekt, vil hele strengen fra kælder til 2. sal som hovedregel blive udskiftet, da det er det mest økonomiske for foreningen. Indgreb ved udskiftning af køkkenfaldstamme (forefindes kun i enkelte lejligheder) er af mindre karakter, og det tilstræbes at renovere til samme stand som inden renoveringens påbegyndelse. Ved renovering af badeværelsesfaldstamme, vil store dele af badeværelset blive revet ned, og der er derfor opsat en standard for denne udskiftning, der ses på næste side. Ydermere skal der gøres opmærksom på, at kasser opsat omkring vandrør og faldstamme skal fjernes inden renovering. Ejeren kan, såfremt dette ønskes, genopsætte disse for egen regning når renoveringen er afsluttet. Revideret marts

16 Standard for faldstammeudskiftning Ved udskiftning af gamle støbejernsfaldstammer udføres en renovering af de berørte badeværelser. Denne standard beskriver omfanget af renoveringen og ejernes muligheder i forbindelse hermed. Som udgangspunkt ejer ejerforeningen alle lodrette rør (faldstammer, vandrør), hvorimod alt andet indbo, inkl. håndvask, toilet og fliser tilhører den enkelte ejer. Ejerforeningen vil i forbindelse med renoveringen genetablere badeværelset til aktuel stand og dermed erstatte fliser m.m., som skal fjernes for at gennemføre renoveringen. Hvis det opstillede toilet ikke er et vandsparetoilet, vil ejerforeningen udskifte toilettet til et sådant på ejerforeningens regning. Dette gøres for at nedbringe vandforbruget i ejerforeningen, da udgiften til vand bliver betalt solidarisk via fællesbidraget. Omfang af renovering Ved renoveringen fjernes gulv og loft i badeværelset for at kunne udskifte alle lodrette rør til nye. Endvidere fjernes fliser op til 15 cm fra gulvet, for at kunne etablere en ny vådrumsmembran. Alt fastmonteret indbo på badeværelset fjernes inden renovering, og genindsættes efterfølgende igen (evt. med nyt toilet) Ejerens muligheder I forbindelse med renoveringen har ejeren mulighed for at renovere hele badeværelset, hvis dette ønskes. Dette ekstra arbejde aftales separat med den valgte entreprenør. I tilfælde af, at en fuld renovering ønskes, vurderes det hvad den oprindelige genetablering af badeværelset vil koste, hvorefter ejerforeningen dækker op til dette beløb. Alle udgifter udover dette dækkes af ejeren. Eventuelle tvister imellem ejer og entreprenør, som vedrører en eventuel fuld renovering er ejerforeningen uvedkommende. Ejerens pligter Ifølge husordenen for ejerforeningen Søparken skal ejere, der har indkapslet vandrør og faldstammer, blotlægge disse inden renovering, da ejerforeningen ikke skal belastes økonomisk af en sådan boligændring. Er indkapsling ikke fjernet, vil entreprenøren fjerne den for ejerens regning. Revideret marts

17 Fællesvaskeri Søparkens fællesvaskeri befinder sig under Sorrentovej 6, og kan benyttes af alle beboere i EF Søparken. Det består af 2 vaskemaskiner og 1 tørretumbler. Prisen for henholdsvis vask og tørretumbling kan ses på opslag i vaskeriet. For at anvende vaskeriet skal man have et chip-kort, som kan genoplades utallige gange. Dette kort koster 100,- kr. i depositum. Man kan købe kort og få påfyldt penge på vaskekortet den 1. mandag og den 3. tirsdag hver måned mellem kl og i bestyrelseslokalet. Alle brugere af vaskeriet bedes være med til at holde vaskeriet rent. Når man er færdig med vaskeriet fejes evt. snavs op fra gulvet, filtret på tørretumbleren renses og sæbeskufferne checkes for eventuelle rester. Der har været problemer med for meget sæbe i sæbeskuffen. Maskinerne vasker længere tid end beregnet, da der skal mere til at vaske sæben ud af tøjet. Brug derfor den dosering, der er anvist på pakken, eller evt. en anelse mindre. Et andet problem er, at man propper for meget tøj i maskinerne. Det kan betyde, at maskinen centrifugerer op til 20 min. længere. Endelig et sidste problem. Hvis du vasker BH er med bøjle, kom dem da i en vaskepose. Vi har ofte reparatøren ude og fjerne bøjler. Revideret marts

18 Lejlighedernes hoveddøre Der må ikke opsættes eget navneskilt på hoveddørene. Derimod skal Søparkens standard navneskilt anvendes. Ligeledes må der ikke opsættes andre skilte, klistermærker m.m. eller sættes søm/skruer til diverse hængende ting på hoveddørene. Hvis noget sådan er meget nødvendigt kan dette opsættes på dørkarmen i stedet. Hvis man i juletiden ønsker at have en krans hængende, bør den opsættes med almindeligt kontortape. Man kan hvis man ønsker det montere én (og kun én) ekstra lås på sin hoveddør. Den skal være af mærket Zeiss Ikon med 2 låsestolper og monteres 25 cm under dørhåndtaget (målt fra midten af dørhåndtaget). Der må ikke anvendes andre låsesystemer end de af Zeiss-typen. Der må ikke opsættes ting på indersiden af hoveddøren, hvis dette kan bevirke, at ydersidens fremtræden ændres. Dette kan f.eks. ske ved brug af for lange skruer. Ovenstående har udelukkende til formål at give Søparken nogle pæne og ensartede opgange. Hvis ovenstående ikke overholdes, kan ejeren pålægges at udskifte døren til en tilsvarende for egen regning. Dørklokker De fleste lejligheder er tilsluttet ejendommens fælles el-ringeanlæg, der fungerer ved hjælp af en omformer (4,5 volt) placeret i kælderen. Derfor må disse beboere kun benytte klokker uden batteri, såfremt ringeklokken er tilsluttet det fælles anlæg. Revideret marts

19 Markiser på altan Det er tilladt at opsætte markiser på altanerne, såfremt nedenstående kriterier for opsættelse overholdes. Beskrivelse af markise der kan accepteres Type: Markisen er med kappe Alle synlige metaldele er hvidlakerede Når markisen er sammenrullet fremstår den blot som en rulle der er altså ikke vanger eller lignede synligt, når markisen er sammenrullet. Markisen kan være manuelt betjent eller betjent med motor. Der er et stort marked for markiser, og der er derfor ikke krav om et bestemt mærke, blot typen er som det beskrevne. Placering: Lige over altanen. Markiser foreslås placeret længst fra muren, hæftet på altan ovenover. De øverste lejligheder kan ophænge markise på lægte fastsat på spær nær muren. Man kan under ingen omstændigheder fastgøre markise i murværk, da der er risiko for murskader ved kraftig vind! Ved denne placering opnås maksimal skygge for egen altan. Størrelse: Bredden for alle markiser skal være som de små altaners længde. Hjørnelejligheder kan opsætte markiser, så det ligner de små altaners markiser. Det vil sige, at de kan opsættes, så det udefra ser ud som markisen dækker over en almindelig lille altan. Stue og første sals lejligheders markiser skal være med 2 meters udfald og 1,50 m. arme Anden sals lejligheder skal være med 2,12 m. udfald og 1,75 m. arme (anden sal har særlige mål, fordi markisen skal ophænges lidt længere inde ved muren.) Markisernes mål skal overholdes for at undgå gener for andre beboere. Farver: Markiserne skal videst muligt holdes i gule, orange, hvide og brune nuancer Større flader med kraftige farver (f.eks. rød og blå) accepteres ikke Ved tvivlsspørgsmål kan bestyrelsen forelægges en stofprøve. Indsigelser og sanktioner Ved indsigelser over opsatte markiser der menes at overskride de opstillede retningslinier, vurderer bestyrelsen de enkelte markiser. Den efterfølgende bestyrelsesbeslutning er endelig. Besluttes det at markisen strider mod retningslinierne, pålægges ejeren at skifte markisedug og/eller metalramme for egen regning. Revideret marts

20 Besigtigelse En markise af det foreslåede design kan ses opsat på en bebyggelse på Randkløve Allé i Kastrup. Man kan også se markiserne i Amager Markiser Sunmatic, Strandlodsvej 13A i forretningens åbningstid man fre kl (lø. lukket) Eksempler på priser (pr. juni 2006) En manuel betjent markise kan fås for ca. kr ,- + beslag til ophæng på altan ovenover ca. kr ,- De øverste lejligheder kan købe en manuelt betjent markise til ca. kr ,- + tømrerarbejde i forbindelse med opsætning af lægte. Motor til betjening koster ca. kr ,- + elektrikerens arbejde i forbindelse med opsætning. Økonomi Ejerforeningen har ikke udgifter i denne forbindelse. Det bemærkes, at det står enhver beboer frit for selv at anskaffe markise. Revideret marts

21 Søparkens faciliteter Nedenfor gives kort nogle retningslinier mht. brug af Søparkens faciliteter. Tallene i parentes angiver markering på vedlagte kort over Søparken. I øvrigt henvises til ejerforeningens ordensreglement. Tørrerum (Nr. 2 på kort) Tørrerummet skal efterlades i ordentlig og ryddet stand. Alle er velkomne til at feje gulvene efter brug. Der står koste i rummene. Barnevognsrum (Nr. 3 på kort) Nøgle til barnevognsrum rekvireres hos bestyrelsen, mod betaling af depositum på 100 kr. Revideret marts

22 Affald/containere Dagrenovationscontainere Der står containere flere steder på området til dagrenovation. Disse må kun bruges til dagrenovation og ikke storskrald, elektronik, pap, flasker etc. Storskrald Der bliver opstilles en midlertidig storskraldscontainer ca. 4 gange årligt. Se opslag i opgangene om hvornår den opstilles. Denne container må bruges til møbler, renovationsaffald, og andet større indbo. Den må ikke benyttes til dagrenovation, elektronik, hvidevarer, pap, flasker etc. Derudover er det op til den enkelte beboer selv at sørge for at få sine storskraldsseffekter til genbrugsstationen, eller selv opbevare det på sit private område indtil næste afhentning. Nærmeste genbrugsstation er: Hvidevarer Vermlandsgade Genbrugsstation Herjedalgade København S Åbningstider: Hverdage (1/4-30/9) Hverdage (1/10-31/3) Lørdage, søndage og helligdage Hvidevarer modtages ikke i ejerforeningen. Det er op til den enkelte beboer selv at sørge for at få hvidevarer til genbrugsstationen, eller bortskaffet på anden vis. Elektronik/batterier/miljøaffald Mindre elektroniske effekter til afhentning, (mobiltelefoner, barbermaskiner mm.) kan stilles i den gule kasse, ved kældernedgangen på Marengovej, hvor også miljøaffald lægges, i ugen inden afhentning. Større elektroniske effekter (TV, computere mm) leveres til genbrugsstationen. Der er opstillet en fast affaldsbeholder til batterier på Marengovej. Flaskecontainer Kan benyttes til flasker og diverse glasemballage (syltetøjsglas ect.) i rimeligt rengjort stand. Flaskerne skal anbringes i containeren, og må under ingen omstændigheder stilles ved siden af denne. Revideret marts

23 Aviscontainere Der står flere aviscontainere på området. Disse må under ingen omstændigheder bruges til andet end aviser og ugeblade. Papcontainere Der står flere aviscontainere på området. Disse må under ingen omstændigheder bruges til andet end aviser og ugeblade. Hundeefterladenskaber Ved luftning af hunde på Søparkens område skal man gøre brug af plastposer til at fjerne efterladenskaber. Revideret marts

24 Diverse Udlejning af ekstra kælderrum I det omfang, der er ledige kælderrum, kan disse mod betaling lejes som ekstra kælderrum. For at komme i betragtning skal man noteres på venteliste, som administreres af bestyrelsen. Opskrivning kan fortages ved åbent hus. Tidspunkter kan ses på opslag i alle opgange. Retningslinier for leje af ekstra kælderrum: Lejer skal være fastboende i Søparken Lejer skal være noteret på E/F Søparkens venteliste for ekstra kælderrum. Der kan kun lejes et ekstra kælderrum pr. lejlighed. Ved lejers fraflytning kan kælderrummet ikke overdrages til andre, men vil blive tilbudt den på ventelisten øverst placerede. E/F Søparkens bestyrelse kan til enhver tid opsige lejen af ekstra kælderrum, dog med mindst 1 måneds varsel. Fraflytning HUSK Aflæsning af el og gas. Aflæsning af varme (kontakt evt viceværten). Oplysning om ny adresse til Administrationskontoret i forbindelse med ejerskifte. Aflevere alle nøgler. Efterlade denne beboermappe. Fremleje Forud for fremleje rettes henvendelse til bestyrelsen og administrator. Desuden opgives adresse til både bestyrelsen og administrator, for hvor man i fremlejerperioden kan kontaktes. Revideret marts

25 Ordensregler for Søparken Følgende husorden er fastlagt for ejerforeningen Søparken og skal følges. Affald Alm. køkkenaffald anbringes i de dertil opsatte skraldecontainere. Glas anbringes i flaskecontaineren. Batterier anbringes i batteribeholderen der er opstillet ved Marengovej 4. Miljøfarligt affald anbringes ved det specielt indrettede kælderrum, Sorrentovej 4. Gamle aviser/ugeblade anbringes i de behørige aviscontainere og pap i de behørige papcontainere. Intet affald må henkastes eller anbringes noget andet sted end i de tilstedeværende affaldsspande/containere/rum. Fælles arealer Det er forbudt at fodre katte på terræn eller fra altan, da det giver gener i form af f.eks. rotter, som er en kostbar affære at komme af med igen. Redebyggeri af duer/måger på altaner skal straks fjernes. Anlæg, beplantning og inventar stilles under beboernes beskyttelse. Finder forurening af fællesarealer sted, skal den nødvendige rengøring straks foretages af den pågældende beboer. Ved luftning af hunde på ejendommens grundareal skal der straks drages omsorg for, at deres efterladenskaber fjernes i medbragt plastpose, der henlægges i skraldebøtterne. Al skriven, tegnen og kradsen på vægge, trapper og andet af ejendommens fælles inventar er forbudt, evt. skade medfører erstatningskrav. Der må ikke på ejendommens mure, tage eller altaner anbringes, flagstænger, paraboler, antenner, skilte eller reklamer af nogen art, uden at dette er godkendt af ejerforeningens bestyrelse. Al opsætning og reparation af altaninddækning bør udføres af den af ejendommen anviste glarmester. Støjgener Ved fest i lejligheden skal dette varsles en uge forinden, ved opslag i den pågældende opgang. Musiceren i erhvervsøjemed må ikke finde sted uden ejerforeningens skriftlige samtykker. Revideret marts

26 Ved brug af diverse lydapparater må der iht. politivedtægten tages fornødent hensyn til de øvrige beboere. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen skal installeres således, at de ikke ved støj eller anden måde er til gene for ejendommen eller dennes beboere. Støjende leg, boldspild m.v. skal foregå uden unødig gene for ejendommens beboere og på et rimeligt tidspunkt af dagen, dvs. ikke efter kl Det er tilladt at bruge de udendørs borde til grill aftener og lignende. Det henstilles dog til, at dette ikke er til gene for de øvrige beboere, samt at det ikke foregår efter kl Lejligheds- og motorreparation m.m. skal foregå uden unødig gene for ejendommens beboere og på et rimeligt tidspunkt af dagen. Bestyrelsen har fastlagt, at dette er mellem kl og kl på hverdage og lørdage, samt mellem kl til på søndage. Tæppebankning/tøjtørring Møbel- og tæppebankning samt luftning af sengetøj og lignende må ikke finde sted ud over altanerne. Der henvises til de udendørs tørrepladser. Tøjtørring må ikke finde sted fra vinduer, altaner eller trapper. Der henvises til tørrerum eller udendørs tørrepladser. Tørrerum skal afleveres i rengjort stand. Cykler, barnevogne, biler m.v. Cykler, barne- og legevogne eller lign. må ikke henstilles på ejendommens trapper eller til gene for de øvrige beboere. Der henvises i øvrigt til ejendommens cykelkældre samt barnevognsrum. Biler må ikke henstilles til gene for de øvrige beboere, eller således, at de generer ind- og udkørsel for andre, f.eks. R98. Benzin må ikke opbevares i ejendommen. Knallerter og motorcykler må ikke henstilles til gene for øvrige beboere. Knallerter med tank på over 5 liter må ikke henstilles i ejendommens kælderrum. Kælderrum Alle beboeres kælderrum skal være aflåst, og man må regelmæssig efterse, at låsen er intakt. WC Der må kun benyttes toiletpapir i WC erne, og intet som kan tilstoppe afløbet, må kastes i WC-kummen. Såfremt cisterne bliver utæt, skal den straks repareres. For at nedbringe vedligeholdelsesudgifterne bør man i øvrigt straks gøre ejendommens vicevært opmærksom på selv små skader, så de kan blive udbedret i tide. Revideret marts

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

Husorden Femte Maj Plads

Husorden Femte Maj Plads Husorden Femte Maj Plads Affald Altaner Ansvar Antenne Auktion Bad/toilet Beboerrum Cykler/barnevogne Alt affald skal lægges i poser, som lukkes forsvarligt inden de anbringes i affaldsbeholderne. Altaner

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

Husorden for Andelsboligforeningen Svanemosegård af 1. september 1976

Husorden for Andelsboligforeningen Svanemosegård af 1. september 1976 Husorden for Andelsboligforeningen Svanemosegård af 1. 1 Affald Det er forbudt at bruge trapper, gård, kældergange, loftsgange, port samt tørrelofter til henstilling af enhver form for effekter, affald

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 009 Ørstedsgården m.fl. Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2

Læs mere

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Vedtaget den 19. september 2012 Ændring af husorden omkring husdyrhold vedtaget på budgetafdelingsmødet den 15. september 2014 Et godt klima er meget værd Remisevænget

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

HUSORDEN A/B Duevej

HUSORDEN A/B Duevej HUSORDEN A/B Duevej 84-106 Husordenen er udarbejdet for at skabe ro og rammer, så alle andelshavere kan føle sig godt tilpas i foreningen. Foreningen ønsker at holde ejendommen og fællesarealerne i pæn

Læs mere

Infofolderen. Adresse:

Infofolderen. Adresse: Udgivet Juni 2009 Infofolderen Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom.

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 210 - Fredbovej Godkendt på afdelingsmøde den 21.11.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej

Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej Til overholdelse af god orden i ejendommen påhviler det enhver lejer at overholde de bestemmelser, som boligselskabet og afdelingsbestyrelsen træffer, herunder nedenstående

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde.

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Nedergården Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 016 - Sjællandsparken Godkendt på afdelingsmøde den 16.08.2016 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler. 3 Affald... 3 Altaner og altankasser.. 3 Barnevogne, cykler,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 11. Neptunvej 40-72

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 11. Neptunvej 40-72 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Generel opførsel. Affald beholderne findes på affaldspladsen ved porten ved Tingskrivervej

Generel opførsel. Affald beholderne findes på affaldspladsen ved porten ved Tingskrivervej Husk du er din egen vicevært. Det handler om vores fælles ejendom gør det nemmere, renere, pænere for dig selv og alle andre. Brug de faciliteter ejendommen har og udvis respekt for ejendommen og andre

Læs mere

Husordensreglement. Indledning

Husordensreglement. Indledning Husordensreglement Indledning En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere.

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere. A/B Amagerparkgaard Husorden Indledning Husordenen er besluttet og vedtaget af andelsboligforeningens generalforsamling og skal overholdes i alle ord og punkter af samtlige andelshavere og lejere. Tilsidesættelse

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere