1930 ernes danske filmkomedie i et lyd-, medie- og genreperspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1930 ernes danske filmkomedie i et lyd-, medie- og genreperspektiv"

Transkript

1 1930 ernes danske filmkomedie i et lyd-, medie- og genreperspektiv Ph.d.-afhandling af Niels Henrik Hartvigson Det humanistiske fakultet, Københavns Universitet Institut for medier, erkendelse og formidling, 2007

2 Indholdsfortegnelse 1 0. Praktiske bemærkninger 2 Indledning 4 Problemformulering 4 Udvælgelse af enogtres tonefilmskomedier 5 Opbygning 9 Forskningsoversigt Del I: Lyd og medier Indledning til lyd og medier Forskningsoversigt med fokus på lyd Crisis historiography Mediekonvergens knyttet til lyd Musik Matchning den synlige musik Lyrik Sammensat lyrik Baggrunds-, forgrunds- og blandingsmusik Musikalitet og lyriske potentiale i lyde og stemmer sammensætning af stilarter Stemmen Matchning af læber og stemme sigende instrumenter Stemmen som udklædning og performance Stemmen som temperament Stemmen som køn Barnestemmer og barnlige stemmer Flerstemmighed og kontrasterende stemmer Normale stemmer Mikrofonstemmer Bel Canto Sproget Stumfilmens internationale orientering Danske lokaliteter og motiver Matchning - mund og sprog Traditionsbundet og historisk sprog Sammensætning af gammelt og nyt sprog Dialekter Sociolekter Ordspil og slang Fremmed- og dansk sprog Danmark og omverdenen København, Kalundborg og? Modernitetens lyde Lyd-og billedmatchning Telefon, grammofon og telegraf Tidens rytme Ersatz-lyd Byen i Fart Moderne landskaber - Sol over Danmark Moderne blikke og filmens begivenhed

3 73 6. Musiknummeret - kontakt, performance og kropslighed Kontakt og performance Film efter noder Scener og sceneetablering Performative rum Kroppens musikalitet Moderne kropslighed Dans Vitalistisk fremførsel Opsummering Del II: Genre Forskningsoversigt: genre Opsamling Komedieteori Gag og narration Ritualer Latter Dér hvor latteren stopper, fortsætter komedien - direktøren, August og den hvide klovn Brudflader og spændstighed Fiktionsironier Karakterer og et komedieplot Brudflader og spændstighed i trediverkomedien Skaf en Sensation! Stilbrud og performance Med fuld Musik Karakter-kontekstbrud Min Kone er Husar! Intriger og forklædninger Plat eller Krone Iscenesættelse af virkeligheden Kidnapped Brudfladeleg med motiver Der var engang en Vicevært Scener og masker Cirkusrevyen - Roller og performere Motiver Parret Overvindelse af klasseskel Fester Scener, fiktioner og iscenesættelse Slutningens scener Karakterer Den klassicistiske karakter/idekarakteren Den fysiske karakter Stjernekarakteren Collagekarakteren Opsummering Konklusion Tonefilmens dominans i årtiet Videre perspektiver 175 Dvd-liste 179 Litteraturliste 186 Dansk resume 187 Engelske resume

4 Praktiske bemærkninger Filmtitler er generelt taget fra Chris Brøggers 30 ernes danske spillefilm. Titlerne er understregede og gengivet med trediverortografi. Flådens blå matroser bliver derfor skrevet som Flaadens blaa Matroser. Undtagelser skyldes uoverensstemmelse med filmens titelbillede. Følgende titler er således gengivet efter titelbilledet: Skal vi vædder en Million -? (i stedet for Skal vi vædde en Million?), Tretten Aar (i stedet for 13 år), Min Kone er Husar! (i stedet for Min kone er husar), Barken Margrethe (i stedet for Barken Margrethe af Danmark), Week-end (i stedet for Weekend), De bør forelske Dem! (i stedetstedet for De bør forelske Dem), Provinsen kalder --! (i stedet for Provinsen kalder) og De tre maaske fire (i stedet for De tre, måske fire). Dog medtager afhandlingen ikke eventuelle gåseøjne omkring titlen på billedet. Sangtitler og citater fra filmene er ligeledes skrevet med trediverortografi. Bogtitler, sangtitler og teatertitler er kursiverede. Citater er i gåseøjne, længere citater er udhævet og uden. Filmenes årstal og produktionsoplysninger er kun medtaget, hvis det har en direkte relevans for sammenhængen. En filmografi over de enogtres behandlede film findes i et separat hæfte, der er vedlagt afhandlingen. Den indeholder produktionsoplysninger, liste over de medvirkende og de roller de spiller og resumé. Filmografien indeholder den fyldigste liste over filmenes sangnumre som er tilgængelig. Der er generelt tvivl om sangenes titler. Filmografien er beregnet som hjælpemiddel i forhold til denne afhandling, til andet er den ikke gennemarbejdet nok. Afhandlingen følger den praksis at anføre skuespillerne i forbindelse med de roller, de spiller, fordi det hjælper forestillingskraften. Af samme årsag har jeg lavet en eksempel-dvd. Flere eksempler bruges i forskellige sammenhæng, hvilket kan betyde, at nogle eksempler ved første gennemsyn kan forekomme overdrevent lange. Eksemplerne på dvd en kan forbigås, uden at nogle pointer går tabt. En indholdsliste til dvd en findes umiddelbart efter konklusionen. Alle illustrationer med undtagelse af plakatmotiverne er digitale affotograferinger fra video- eller dvd-udgaver af filmene. Tak til Åse Malmkjær og Cinemateket for at stille kopier af Flugten fra Millionerne, Fange Nr. 1 og Elverhøj til rådighed, og til Michael Braae og Naverland for at give mig adgang til at se Kobberbryllup, Sjette Trækning og Skaf en Sensation. Tak til Tove Jystrup og Nordisk for Lynet og Saa til Søs, og tak til Arbejdermuseet og Darius Monfared for lån af I Folkets Navn og Danmark for Folket samt fagbevægelsens stumfilm. Tak til Palladium og Ulla Hansen for at stille trediverstumfilmene Krudt med Knald og Pas paa Pigerne til min rådighed. Tak til min vejleder Casper Tybjerg. Tak til Connie Linck for helt andre vinkler på denne afhandling. Tak til bror Paul for interesse og kritik. Tak til Thea og Lisbeth for korrekturlæsning. Tak til Filip for korrekturlæsning og teknisk hjælp. 1

5 Indledning Trediverfilmen præsenterer os for en hidtil uhørt kombination af stemmer, lyde og musik, der kommer til udtryk i et virvar af eksempler. Skrivemaskinens klakken slår tonen an i Tretten Aar. Sangstemmens mangfoldige muligheder kommer til os for fuld udblæsning i Liva Weels overgearede Ih hvor jeg, uh hvor jeg, aah hvor jeg vil fra De blaa Drenge. Stemmens og sprogets excentriciteter flyder af Bodil Ipsens latter og Peter Malbergs dialekt i Bolettes Brudefærd. Grammofonen illustreres i Kidnapped med et musikalsk parallelunivers af syngende børn, der med klokkelyse stemmer synger Æh, bæh, buh, det er sjovt at være lille. Set og hørt med moderne ører kan den store fokus på lyd næsten ikke undgå at virke overdrevet, omstændeligt og distraherende. Skal Liva Weel skære sådan stemme? Er det ikke nok at høre telefonen ringe, skal vi også partout se den? Hvad handler al den sang om? Hvorfor råbes, hikkes og hulkes sangene? Skal musikken forestille baggrundsmusik - og hvis den skal, er den så ikke meget lidt i baggrunden? Tonefilmen inkarnerer en slående mediekonvergens. Den går i mange retninger og peger på tonefilmens stadige behov for at afsøge forskellige sider af sin identitet. Revykunstnere indtager filmene med overspil, direkte henvendelser og mest af alt med musikperformance, der effektivt placerer filmene i relation til folkeligt teater. Jazzorkestrenes grammofonmusik invaderer filmens mange landskabsmontager, der i sig selv fungerer som motoriserede prospektkort. Et markant karakteristikum ved filmene er, hvordan karakterer, miljøer, motiver iscenesættes imod hinanden, således at der skabes overraskende betydninger og sammenhænge. Denne modsatrettede iscenesættelse er ofte kombineret med gammelkendte og forudsigelige komediemotiver. Igennem tilstedeværelsen af uforligelige motiver fremstår filmene med en karakteristisk æstetisk sammensathed, der synes at få oplevelsen til at bryde sammen, men som på en forunderlig måde fungerer. Før der opstilles en problemformulering, skal vi se nærmere på de tre forhold, som er karakteristisk for af trediverfilmene: lyd, mediekonvergens og genre. Lyd Lyden er så markant i tredivernes danske tonefilm, at afhandlingen vil gå imod billedets traditionelle forrang inden for filmvidenskaben og arbejde med lyden som analytisk omdrejningspunkt. Billedsiden bliver som følge af dette fokus kun behandlet i samhørighed med eller forlængelse af lyden. Lydens kraft er hårdtslående både i sig selv og i relation til billedet. En central grund er ifølge lydteotetikeren Walter Ong filmlydens ontologi. Han fremfører, at vi som publikum ikke skal lave det samme afkodningsarbejde for at forstå og forholde os til lyden, som vi skal til billedet. Den afspillede lyd er ikke til at skelne fra den oprindelige lyd, men er som en klon, der under afspilningen genskabes i rummet omkring os. Billedet er i modsætning hertil en illusion af rumlighed. Den genskabte lyds høje virkelighedsstatus betyder, at lyden giver billedet et virkelighedsalibi af kropslighed og nærvær, der hjælper med at kamuflere dens kopiidentitet. Ong kalder i tråd med dette film uden lyd for media of absence, mens han kalder film med lyd for media of presence (Ong 1967: 115). Trediverfilmen iscenesætter sig tydeligt i forhold til lydfilmens tilstedeværelseskarakterisika. Den er således optaget af at splejse lyde og deres kilder og at matche stemmer og læber, båt og horn, ring og klokke. Matchningens lyd-billedredundans 2

6 - 3 - skaber en utvetydig kropsliggørelse af filmens billeder. Matchningen tjener samtidigt et pædagogisk/genkendelsesprojekt, hvor lyd og billede identificerer hinanden som sammenhørende. Dette kommer i særlig grad til udtryk i relation til moderne maskiner og medier. Mediekonvergens Lydene er i udstrakt grad iscenesat efter strategier og logikker, der er relateret til folkeligt teater, radio, grammofon, telegraf og telefon. Derfor kan trediverfilmen ikke meningsfuldt behandles som eksklusivt filmisk, men bør ses i sammenhæng med de medier, den relaterer sig til og identificerer sig med. Rick Altmans crisis historiography (Altman 2004) er skabt til at beskæftige sig med den voldsomme identitetsforhandling, som medier i opbygnings- eller brydningsperioder gennemgår, og som kommer til udtryk i en ofte voldsom mediekonvergens. Crisis historiography er en synkron metode, der lægger vægt på den kvalitative flerhed af æstetiske og udsigelsesmæssige strategier i mediets identitetsforhandling, således at den også sætter fokus på de æstetiske træk og mediekonvergenser, der, set fra et nutidigt synspunkt, viser sig at være blindgyder. Målet er at skabe et så nuanceret portræt som muligt af medier i en overgangsfase. Genre Dansk trediverfilm kategoiserer sig selv i et forrygende væld af genrebetegnelser Filmskomedier, Tonefilms-Lystspil, Films-Farcer, Helmuth-Film, Film- Sangspil og Sommerspil er bare nogle eksempler. Filmene synes heri at signalere en grænseløshed og en lav grad af genremæssig identitet. Senere tiders forskere har systematiseret filmene i forhold til genrer og kategorier, der er tradition for at arbejde med inden for filmvidenskaben. Et generelt forhold ved disse kategoriseringer er dog, at de sjældent er følsomme over for den splittelse og spændstighed, der er så karakteristisk for tonefilmskomedierne. Dette forhold får ikke sjældent filmene til at fremstå som dårlige eller principløse. Afhandlingen ønsker at nuancere forståelsen af tonefilmskomedierne ved at tilbyde en komedieæstetisk forklaringsramme på et mere abstrakt plan. Det er således afhandlingens genreæstetiske projekt at opstille en generel genreæstetisk model, der kan belyse den komedieenergi, som disse film har, og som i ringe grad afspejles i kategoriseringen af filmene i diverse komedieundergenrer. Afhandlingen søger ikke at anfægte konkrete kategoriseringer, men snarere at tilbyde disse en overordnet komedieæstetisk fortolkningsramme. Afhandlingens forståelse af komedie opstilles i et teoretisk kapitel, der starter med at diskutere en række problemstillinger, der er fremstillet eller behandlet som generelle for filmkomedier: Forholdet mellem gag og narration, ritualer og latter. Disse problemstillinger bliver efterfølgende tilbudt en overordnet forståelsesramme i form af den brudfladeæstetik og medfølgende spændstighed, som afhandlingen finder er karakteristisk for komedier generelt. Som hovedsponsorer til dette genrebillede fremhæves Ole Thomsen, Jens Kruuse og L. J. Potts, der på hver deres måde arbejder med komedien som brudfladers interaktion i en spændstig ramme. De repræsenterer i høj grad en ikke-mediespecifik og generel komedieforståelse. 3

7 - 4 - Problemformulering Jeg søger i denne afhandling at give svar på følgende spørgsmål: Kan man ud fra æstetiske forhold give en dækkende og samlende karakteristik af 1930 ernes danske tonefilmskomedier? Det mener jeg, at man kan, og det vil jeg vise ved at behandle filmene med udgangspunkt i for det første deres brug af lyden, for det andet deres konvergens med andre medier, og for det tredje ved at nytænke det genreteoretiske grundlag for at karakterisere disse film som komedier. I tilgift mener jeg, at min undersøgelse vil kunne give et svar på et andet vigtigt spørgsmål: Hvad er grunden til trediverkomediens dominans i årtiet? Dette vil jeg kortfattet vende tilbage til ved afhandlingens afslutning. Udvælgelse af enogtres lydkomedier Årtiets spillefilmsproduktion består af syvoghalvfjerds lydfilm, der har haft kommerciel premiere plus to socialdemokratiske propagandafilm, der er blevet vist i forsamlingshuse. Af den samlede produktion på nioghalvfjerds film har jeg udvalgt enogtres film, der danner afhandlingens korpus af tonefilmskomedier. Disse er opført i alfabetisk orden i afhandlingens filmografi. Jeg har valgt at inkludere alle de film, som der er tradition for at se som komedier eller tilhørende komedieundergenrer. Jeg tager udgangspunkt i kategoriseringer fra Chris Brøgger (Brøgger 1979) Peter Schepelern (Schepelern 1994), Søren Kjørup (Kjørup1971) og Morten Piil (Piil1998). Et væld af trediverfilm er udkommet på video og dvd i de sidste år, og det har gjort det muligt for mig at se og gense filmene i markant større omfang end mine forgængere. Således har Chris Brøgger, der er forfatter til hovedværket om dansk trediverfilm kun haft adgang til elleve film ud af de 77 trediverfilm, han behandler (Brøgger 1979: 26). Jeg har set alle årtiets tilgængelige lydfilm for at sikre, at afhandlingens konklusioner blev til på det bredest mulige grundlag. Ud over de film, som de tidligere filmhistorikere har kategoriseret som komedier, har jeg valg at inkludere Kobberbryllup, Den kloge Mand, Elverhøj og propagandafilmene Danmark for Folket og I Folkets Navn i filmens korpus af tonefilmskomedier, da de alle er spillefilm med en stor grad af æstetisk og diskursiv sammensathed. Det er ikke lykkedes mig at få fingre i Paustians Uhr, der, så vidt vides, ikke er bevaret (Brøgger 1979: 99). Den århusianske film var en selvstændig produktion og den eneste ikke-københavnerbaserede produktion i årtiet. Filmen er ud fra trykte kilder kategoriseret som ikke tragisk drama (Brøgger 1979: 35) og derfor ikke medtaget i korpus. Det har heller ikke været muligt at få fat på Nordisk-produktion Den ny Husassistent og Bag Københavns Kulisser fra Teatrenes Films-Kontor. Filmene er kategoriseret som henholdsvis Rødekro-komedie og moderne lystspil på baggrund af trykte kilder (Brøgger 1979: 35), og de er derfor medtaget i korpus, men bliver i sagens natur kun inddraget i meget begrænset omfang i afhandlingen. De trediverfilm, der ikke er medtaget i afhandlingens korpus, er således fire Fyrtårnet og Bivognen-stumfilm samt årtiets dramaer, der falder inden for af afhandlingens tonefilmskomediefokus: Eskimo, Paustians Uhr, Præsten i Vejlby, Hotel Paradis, Kirke og Orgel, Tango, Palos Brudefærd, Det gyldne Smil, Fredløs, Lajla, Kongen bød, Den gamle Præst, Skilsmissens Børn og Nordhavets Mænd. Når der bruges eksempler fra disse eller andre film er der tale om perspektivering. 4

8 - 5 - Opbygning Efter den indledende opstilling af problemformulering og korpusovervejelse følger en generel forskningsoversigt, der placerer behandlingen af danske trediverfilm i en dansk videnskabelig tradition. Den generelle forskningsoversigt gælder for afhandlingen som helhed. Afhandlingen er herefter struktureret i to dele. Første del behandler tonefilmskomediens lydlige karakteristika og deres konvergens med andre lydmedier; anden del behandler trediverkomedierne, deres motiver og karakterer i forhold til en genremæssig brudfladeæstetik og spændstighed. Lyd- og mediekonvergensdelen indledes med en lydforskningsoversigt, der illustrerer den tradition, der er for at arbejde med lydsiden i disse film. Afhandlingen lægger vægt på at ville undersøge den kvalitative bredde i filmenes lyd og medieforhold. I afsnittet om medieidentitet og mediekonvergens vil Rick Altmans crisis historiography således blive introduceret, da den har kvalitativ bredde som hovedfokus. Crisis historiography er en metode, der er skabt til at behandle medier i etablerings- og overgangsfaser, og den bliver introduceret i en modificeret æstetiskformel udgave som metodisk basis for afhandlingens første del. I forbindelse med denne opstilling identificerer jeg tonefilmskomedierne med lydmediet. Dette sker ud fra overvejelser om filmkomediernes kvalitative bredde samt komediernes dominans i årtiet. I denne forbindelse trækker jeg på filmhistorikeren Richard Barrios, der har foretaget en lignende identificering af tidlige amerikanske musicals og lydfilmmediet. Jeg fremfører i de næste fem analysekapitler en omfattende beskrivelse af lydsiden og dens bindinger i tredivernes tonefilmskomedier. Afhandlingens kvalitative fokus betyder, at filmeksemplerne ikke er underlagt krav om generel gyldighed. Med et relativt lille korpus er det dog trods alt ofte muligt at gøre både den kvalitative og kvantitative bredde anskuelig. Samtidig lægges der vægt på at kapitlernes konklusion er foretaget på det bredest mulige grundlag med inddragelse af flest mulig film. Musikkapitlet indledes med en beskrivelse af, at filmenes lyriske spændvidde i forhold til stumfilmen udvides kraftigt i samspillet med lyde og stemmer. Musikkens lyriske potentiale bliver fremstillet isoleret og dernæst i samhørighed med stemmer og lyde. Musikforskeren Simon Friths begreber indre og ydre tid introduceres som redskaber til at arbejde med lyrik i praksis. Herefter påvises, at den ikke-diegetiske musik i trediverne optræder med stor variation og indtager en fremtrædende plads i forhold til et klassisk paradigme, som beskrevet af Claudia Gorbman. Gorbmans tanker om en klassisk baggrundsmusik vil blive brugt som udgangspunkt for at analysere musikkens relation til billedsiden. Afhandlingen introducerer begreberne baggrundsmusik, forgrundsmusik og to former for blandingsmusik til at illustrere lyrikkens bredde. Kapitlet ender med at fremføre, at en anden lyrisk bredde kommer til udtryk på den måde, filmene kombinerer forskellige musikalske stilarter som klassisk, folkemusik, jazz, swing og revyvise. Stemmekapitlet gør rede for årtiets store fokus på stemmer og det, de repræsenterer. Jeg bruger her musikteoretikerne Simon Frith og Ansa Lønstrup, der arbejder med stemmer og sprog i relation til performance, hvilket passer godt til tonefilmskomediernes markante iscenesættelse af sprog og stemme. Friths stemmebegreber, stemme som instrument/krop/personlighed/karakter bruges som afsæt for analyse af stemmen og sprogets repræsentativitet. Filmens store grad af 5

9 - 6 - iscenesættelse eller udklædning i filmenes stemmebrug vil således blive fremført som en metode til at bringe stemmen i fokus. Det samme gælder i forhold til temperament og køn. Udklædningstematikken vil herefter blive overført til diskussionerne af temperamentsfulde og kønnede stemmer. Afhandlingen fremhæver barnestemmen i tonefilmen som en nyskabelse for lydmedier generelt, og dens specielle fascinationskraft vil blive diskuteret med fokus på umiddelbarhed og talent. Afhandlingen fremhæver de generelle praksisser, at flere kontrasterende stemmestrategier støder sammen i mødet mellem karakterer, og at én karakter arbejder med forskellige stemmestrategier. Den mikrofonforstærkede stemme behandles i grænselandet mellem betydning og ren lyd. I modsætning til den teknikforstærkede stemme præsenteres bel canto eller skønsang som en mere højstemt eller højkulturel dyrkelse af stemmens æstetik. Sprogkapitlet fokuserer på dansk sprog, og på hvordan det bliver iscenesat i filmene. Som introduktion behandles den internationalt orienterede stumfilm som en diametral modsætning til tonefilmskomediens markerede danskhed. Afsnittet om danske lokaliteter og motiver gør rede for, hvordan Danmark og danskhed udpeges i filmens miljøer, handling og tematik. Herefter viser kapitlet, hvordan sproget fremstilles på forskellige måder, som arkaisk sprog, dialektalt, sociolekt sprog, som slang og til sidst i forhold til fremmedsprog. I forbindelse med dette vil jeg give eksempler på, hvordan Danmark bliver iscensat i relation til udlandet. Som afslutning på sprogkapitlet bliver København, Kalundborg og? fremhævet for deres sprogpluralisme. Analysen af filmen fokuserer på, at filmen konvergerer både til radioen og varieté. Kapitlet om modernitetens lyde starter med at fremhæve en matchningstrategi for lyd og billede som typisk for årtiets film. Herefter flytter fokus over på, hvordan moderne lydmedier som telefon, grammofon og telegraf har direkte betydning for filmens handlinger og tematik. Kapitlet viser, at mange af filmene arbejder med rytmisk musik som symbol for det moderne liv. Det vil blive argumenteret, at denne rytme opstår i grænselandet mellem den maskinelle lyd og den maskinelle musik, jazz og swing. I forlængelse heraf argumenterer afhandlingen, at jazz- og swingmusik ofte fungerer som en ersatz-realyd til underlægning af billedmontager af landskaber i motoriseret bevægelse. Ligeledes argumentes der, at disse montager fungerer som lyriske kontaktflader, der spejler en moderne erfaring. Sol over Danmark fremhæves i kapitlets afsluttende analyse for sin varierede tilgang til montagefænomenet. Analysen introducerer det afsluttende afsnit om film og filmoptagelse som fænomen i virkeligheden og i filmen. Kapitlet om musiknumres kontakt, performance og kropslighed fokuserer på de oplevelsesmæssige kvaliteter ved musiknumrene. Musiknumrene vil blive udlagt i relation til filmenes gennemgående lyrificeringsstrategi, og det bliver argumenteret, at det er inden for rammerne af denne lyrik, at filmens performere skaber en kontaktflade mellem film og publikum. Ydermere viser kapitlet, hvordan filmen på forskellige måder søger at give den lyriske performerkontakt en karakteristisk kropslighed. 6

10 - 7 - Opsummeringen af første del fremstiller filmenes lydfokus under overskrifterne: lydlig bredde, matchning af lyd og billede, lyrik, kontakt, kropslighed og performance. Tonefilmens assimilation til, portrættering og tematisering af medier, fremføres som gennemgribende, og jeg lægger vægt på en slående bredde i de medier, som filmen konvergerer med. Afhandlingen fremhæver konvergensen som mest typisk i forhold til genrer inden for musik- og performanceteater samt grammofon, radio, telefon og telegraf. Afhandlingens genredel starter med en forskningsoversigt, der beskriver den videnskabelige tradition for at genrekategorisere tredivernes tonefilmskomedier og i det hele taget behandle deres genreperspektiver. Kapitlet fremfører bredden i genrekategoriseringen hos de vigtigste teoretikere, Chris Brøgger, Peter Schepelern, Søren Kjørup og Ib Bondebjerg. Kapitlet opsummeres med en diskussion af forskellige forklaringsmodeller på komediegenrens dominans i trediverne. Genredelens teoretiske hovedbegreb opstilles i et teoretisk kapitel, der starter med at diskutere en række problemstillinger, der er fremstillet eller behandlet som generelle for filmkomedier. Diskussionen om gag og narration fokuserer på, hvorvidt gags forstås som integrerbare eller uintegrerbare i forhold til narration. Afsnittet om ritualer præsenterer en sociologisk-rituel synsvinkel på genrer som ritualer, der forhandler kulturelle konflikter. Latterafsnittet præsenterer Torben Kragh Grodals kognitivistiske forklaringsmodel på komedien som en række af følelsesophobninger, der bliver forløst via latter. Herefter følger en analyse af en scene fra Cirkusrevyen med den slagordsagtige overskrift Dér, hvor latteren stopper, fortsætter komedien. Analysen viser, at der selv i de mest prototypiske komiske situationer findes en brudfladeæstetik, der ikke kan siges at indgå i følelsesophobnings- /forløsningsprocesser, som beskrevet ovenfor. Analysen er udgangspunkt for afhandlingens opstilling af en overordnet forståelsesramme i form af den brudfladeæstetik og medfølgende spændstighed, som, jeg vil hævde, er karakteristisk for komedier generelt. Ole Thomsen, Jens Kruuse og L. J. Potts repræsenterer i høj grad en ikke-mediespecifik og generel komedieforståelse, der på hver deres måde arbejder med komedien som brudfladers interaktion i en spændstig ramme. Jeg lægger vægt på at skelne imellem betegnelsen komedie, når den er brugt i forbindelse med tredivernes tonefilmkomedier og det generelle komediebegreb, som afhandlingens brudfladeæstetik og spændstighed er opstillet ud fra. Kapitlet om brudfladeæstetik og spændstighed i tredivernes tonefilmskomedier er genredelens analytiske hovedkapitel, hvor brudfladeæstetik og spændstighed afprøves som analysebegreber på en række forskellige trediverkomedier. Kapitlet viser, hvordan filmen aktiverer sin komedieæstetik på forskellige måder. Skaf en Sensation fremhæves for sin ekstreme spændstighed, idet den sammenstiller elementer til sin fiktion, der bryder imod hinanden. Analysen peger på, at et diffust kontakt- og fremvisningsprincip træder i stedet for narration som sammenhængsgrundlag for filmoplevelsen. I forhold til Med Fuld Musik vises det, hvordan komedieæstetikken opstiller stiliserede figurer mod veldefinerede normer og regler, kulturelle såvel som æstetiske, som de kan spille op imod. Karakterernes tydelige konstruerethed giver komedien mulighed for at udvide grænserne for fiktionen. Min Kone er Husar! udstiller forskellige handlinger, motiver og karakterers æstetiske konventioner. 7

11 - 8 - I Der var engang en Vicevært og Plat eller Krone bruges tilstedeværelsen af scener, forklædninger og andre fiktioner til at aktivere en karakteristisk brudfladestrategi. Dette er ligeledes tilfældet med dokumentariske optagelser, der ikke sjældent pådrager sig opmærksomhed som virkeligheds-citater iscenesat i stiliserede kontekster. I kapitlet om motiver fremstilles centrale traditionsbundne motiver, som trediverkomedien arbejder med. Her er tale om det romantiske par, den lykkelige slutning, den afsluttende fest og teaterscener, der indgår i eller befordrer filmens struktur og handling. Motivernes dominans beskrives som spinkel, idet de ikke sjældent bliver udstillet som gammelkendte citater i komediens manipulerende leg. Denne spinkle dominans gælder i særdeleshed parret, hvis betydning for filmens struktur er uomtvistelig, men hvis tilbagetrukne karakteristika indbyder til at lede efter andre fokuspunkter. Komediens afsluttende fester præsenteres som sociologiske fester, der ikke sjældent udvikler sig til at danne ramme om skuespillets og filmens kontaktstrategi. I karakterkapitlet demonstreres, hvordan brudfladeæstetikken kommer til udtryk i fire komedieprototyper. - den klassicistiske karakter/ idekarakteren, hvor der forekommer en bearbejdning hen imod et abstrakt potentiale. - den fysiske karakter, hvor der forekommer en bearbejdning hen imod et udelukkende kropsligt potentiale (par og grupperinger behandles under den fysiske karakter). - stjernekarakteren er splittet mellem en nominel rolle og en performer-/skuespilleridentitet. - collagekarakteren invaderes af æstetisk og diskursiv leg, og der gives helt afkald på ideen om en central rolleidentitet. I opsummeringen af genredelen fremhæver jeg en rækker begreber og elementer som karakteristiske for tonefilmskomedierne: citatkunst, brudfladeæstetik, spændstighed samt fiktionsironi, der iværksættes via virkeligheds- og fiktionsreferencer. Teaterscener, udklædninger, intriger, det unge par, overvindelse af klasseskel og afsluttende fester er ligeledes vigtige motiver. I relation til karaktererne vægtes idepotentiale, karikering, kropslighed, performance og kontakt. Afhandlingen konkluderer, at man ved at se på lyd, mediekonvergens og genre kan opstille en samlende og dækkende beskrivelse af tredivernes filmkomedier. Til slut argumenteres det, at tonefilmkomediens dominans i dansk trediverfilm beror på genrens brudfladeæstetik og spændstighed, og at filmene originalt og flertydigt udvikler lydmediets muligheder inden for komediens elastiske rammer. 8

12 - 9 - Generel forskningsoversigt Hovedskikkelser blandt tredivernes danske filmkritikere var Ebbe Neergaard, Rudolf Broby-Johansen, Ole Roos, Theodor Christensen, Harald Engberg og Ove Brusendorff. Blandt disse pionærer var det en dominerende holdning, at filmen burde forstås som en filmisk eller filmeksklusiv kunst, hvor visuelle stilfænomener som klipning, montage, billedmanipulation er fremhævet. Med sine virkemidler skulle filmen skabe film, der fik direkte indflydelse på samfundet 1. I 1931 skriver Harald Engberg: Filmen er blevet en Samfundsmagt, en mægtig Formidler af aandelig Paaavirkning, et Redskab til Beherskelse af Menneskehjerner, en Retleder eller Vildfører af Folkemasser. Det er en Misforståelse, at anse Filmen som et Forlystelsesmiddel, et uskyldigt Tidsfordriv. Det hvide Lærred er en Tribune, og den er rejst i hvert af Storbyens Kvarterer som i den mest afsides Flække. De Idéer, den Samfundsopfattelse, som de fleste Films gør sig til Talsmand for, vil umærkeligt sætte deres Spor i Sind og Tankegang hos Tilskuerne. Og det Indtryk, som Filmens Billedsprog efterlader sig, går dybere end Pressens, end Bøgernes, end Teatrenes, end Radioens. Filmen er en Stormagt; den kan være med os, og den kan være mod os. (gengivet i Nørrested 1979: 120) Dansk trediverfilm var en helt anden surdej, og dyrkere af filmmeiets politiske, sociale og filmiske kraft har stort set ikke prøvet at finde progressive eller politiske elementer i dem; de blev naturligt nok ignoreret. I Harald Engbergs Filmen, som den var som den er og som den kunne være fra 1939 tales der ultrakort om farcefilm af meget lav standard og de danske filmmanuskripters gennemgaaende jammerlighed Engberg 1939: 95 og 98). En af kæphestene var eskapismen, her fra Engberg, der bruger billedet, man allerede kender fra litteraturen, af den lille mand/ekspeditricen, der er flygtet ind i mørket (Schepelern 1995: 14-16). Disse Folk ønsker at slippe for Ansvar. (...) De vil bare væk. Dette hjælper Filmene dem med. De har Drømme til Salg (...) Den fortæller Eventyr for modløse Mennesker. (Engberg 1939: 78) Engbergs eskapisme-overvejelser gælder filmmediet generelt, men op igennem århundredet bliver eskapismen med Engbergs citater en altoverskyggende indgangsbøn specifikt knyttet til behandlingen af trediverfilmen. Eskapismen ses i hvert et kærestepar og smil, hver en ørehænger og solskinsstråle og allermest i underholdningen. Lene Nordin har gennemgået den samtidige kritik af dansk film og opsummerer anklagepunkterne som den teatralske skuespilstil, det filmede teater, den trivielle handling, den gumpede lavkomik, dårlig instruktion [og] forloren folkelighed (Nordin 1985: 26). Disse er mere eller mindre tydeligt knyttet til en forestilling om ufilmiske film, der tager stil, holdning eller temaer fra revyen, teateret og den kulørte presse. Og folkeligheden er forloren, fordi den ikke er bevidsthedsgørende. 1 Ebbe Neergaard var medlem af gruppen omkring det marxistiske tidsskrift Monde, der også var udgiver af hans første filmbog (...) Det socialdemokratiske A.O.F (Arbejdernes oplysningsforbund) stod bag udgivelsen af Harald Engberg: 1939 (Schepelern 1995: 13). 9

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Abstract. Indholdsfortegnelse. Resumé

Abstract. Indholdsfortegnelse. Resumé Abstract Dette projekt søger en forståelse af censurrestriktionernes indflydelse på revyens virke som samfundskritisk kommentator under besættelsen af Danmark (1940-45). Vi har i første del af projektet

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 4 3.2 Indhold... 57 1.4 Metode... 4 1.5 Paradis...

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 4 3.2 Indhold... 57 1.4 Metode... 4 1.5 Paradis... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Metode... 4 1.4.1 Projektets opbygning... 4 1.5 Paradis... 6 2. Redegørelse... 8 2.1 Kulturhistorisk oprids...

Læs mere

Et godt liv som gammel

Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Marie Konge Nielsen Syddansk Universitetsforlag 2006 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2006 Trykt af Narayana Press, Gylling Omslag: Anne Charlotte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 2. METODE...12 3. TEORI...19 4. CASES...45 5. PERSPEKTIVERING...82

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 2. METODE...12 3. TEORI...19 4. CASES...45 5. PERSPEKTIVERING...82 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 PROBLEMFORMULERING... 4 INTERESSEFELT... 5 PRÆSENTATION AF KURSER OG DELTAGERE... 6 INTRODUKTION TIL SPECIALETS OPBYGNING... 10 BEGRUNDELSE FOR TEORIVALGET...

Læs mere

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læselyst. Kulturministeriets kampagne om børn og bøger Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læsningens

Læs mere

Herman Bangs Kvinder

Herman Bangs Kvinder Dansk, forår 2013 Herman Bangs Kvinder - En karakterologisk analyse af Herman Bangs værker Irene Holm og Ludvigsbakke Speciale i dansk litteratur Af Camilla Vallentin Weller & Cathrine Kronborg Leth Vejleder:

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Det kan ved første øjekast synes paradoksalt:

Det kan ved første øjekast synes paradoksalt: FREM- TIDENS DANMARK - TILBAGE PÅ PLADS Af Niels Vium Olesen På baggrund af en analyse af Socialdemokratiets efterkrigsprogram Fremtidens Danmark i Årbog for arbejderhistorie 1993 diskuteres programmets

Læs mere

5. Teori... 20 5.1. Annemette Hejlsted... 20. 4. Videnskabsteori... 15 4.1. Russisk formalisme, nykritik og strukturalisme... 15

5. Teori... 20 5.1. Annemette Hejlsted... 20. 4. Videnskabsteori... 15 4.1. Russisk formalisme, nykritik og strukturalisme... 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Problemformulering... 5 1.2. Læsevejledning... 6 2. Introduktion til Mount København... 7 2.1. Læsningen af Mount København... 7 2.2. Paratekster... 8 3. Metode...

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Fra bog til film Typiske træk i danske filmatiseringer

Fra bog til film Typiske træk i danske filmatiseringer Fra bog til film Typiske træk i danske filmatiseringer af Peter Schepelern Filmatiseringen er et vigtigt skæringspunkt mellem to kulturelle former, mellem ordkultur og billedkultur. Fra begyndelsen har

Læs mere

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Speciale Af Anne Line Bang Nielsen Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet Nykøbing Falster er en by, som er så

Læs mere

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt,

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, Blæksprutten, 1914 ISBN 978-87-92994-00-4 Udgivet november

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere Forord. Denne rapport beskriver resultaterne af forskningsprojektet Verdensborger og Hjemmefødning i den globale landsby?. Initiativet til projektet er taget af Folkeligt Institut for Udkantsforhold på

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere