Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier."

Transkript

1

2 2

3 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten i forskellige aspekter af uddannelsesinstitutionens organisation og undervisningsformidling. De fire afsnit beskrives i det følgende afsnit. Det første afsnit, Uddannelsesinstitution og administration af uddannelsesudbud, indeholder kriterier, der relaterer til uddannelsesinstitutionen, inklusive den organisatoriske struktur, de administrative processer og udformning af indlæringsprocessen. Det andet afsnit, Kursistbehov og kursusudvikling, indeholder kriterier, der relaterer til kursisten, inklusive undervisningsmiljø, kurser og indhold, såvel som kursistbehov og -mål. Det tredje afsnit, Måling af den opnåede indlæring, indeholder kriterier, der relaterer til kursistresultater og feedback til kursisterne. Det fjerde afsnit, Kvalitetshåndtering indeholder kriterier, der relaterer til kvalitetsspørgsmål inklusive håndtering af selv-evalueringsprocessen. Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for et hvilket som helst og alt arbejde, der udføres for denne af dens personale. Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for et hvilket som helst og alt arbejde, der udføres for denne af anden part. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at anden part opfylder nøjagtig de samme kriterier og benytter samme kvalitetsniveau, som kræves af dem selv under EQM. Der er intet uddelegeret ansvar. 3

4 0 Generelle informationer om uddannelsesinstitutionen Beskrivelse af uddannelsesinstitutionen og dens vigtigste undervisningsaktiviteter så vel som grunden til ansøgningen. Denne bør understøttes af dokumentation for de tilbudte kurser. Hvis man er en afdeling af en større uddannelsesinstitution, skal uddannelsesinstitutionens gennemgående uddannelsesgruppe tydeligt identificeres inden for uddannelsesinstitutionens struktur og understøttet af gruppens egen målsætning eller et lignende dokument, der definerer deres ansvar inden for uddannelsesinstitutionen. 1 Uddannelsesinstitution og administration af uddannelsesudbud Beskrivelse af uddannelsesinstitutionens vigtigste administrative processer og ressourcer til undervisningen. 1.1 Administration og arkivstyring Interne administrative systemer for administration og kursistregistreringer og kursistfremmøde, kontrol med kursistresultater, evalueringsprocesser og interne certifikater angående fuldførelse af kursus. Uddannelsesinstitutionens personale skal være rutineret i at kunne vedligeholde dette arkivstyringssystem. Uddannelsesinstitutionen: Sørger for omhyggelig administration af kurser og kursistregistrering Fører omhyggelige mødeprotokoller Registrerer kursistresultater Overholder tavshedspligt og sikrer kursistinformationer Definerer kravene til tilfredsstillende fuldførelse for hvert kursus 1.2 Undervisningsmiljø og ressourcer Beskrivelse af undervisningsmiljø og ressourcer, og hvordan de er relateret til kursusbeskrivelser, kursistbehov og undervisningsmål. Uddannelsesinstitutionen: Sørger for passende fysisk miljø til undervisningsaktiviteterne Forsyner kursister med faciliteter, udstyr, passende undervisning og ressourcematerialer 4

5 2 Kursistbehov og kursusudvikling Beskrivelse af processer til 1) at identificere kursistbehov, kursusindhold og undervisningsmål; 2) at identificere personalets ansvar for at sikre, at kursisterne bliver effektivt støttet, så de kan nå deres undervisningsmål. 2.1 Identifikation af kursistbehov og -mål En identifikationsproces af kursisternes behov for at kunne designe en passende undervisningsbane. Kursisternes mål er de vigtigste områder af undervisningen, hvilke skal inkluderes i kurset for at sætte kursisterne i stand til at arbejde hen imod deres slutmål. Uddannelsesinstitutionen: Sikrer at kursistbehov og -mål er tydeligt identificeret og aftalt før kursusstart 2.2 Undervisningsmål Undervisningsmålene for kurset aftales med kursisten og udgør en ramme for kursusplanlægning og udvikling. Undervisningsmålene beskriver for kursisterne, hvilken viden eller hvilke færdigheder de forventes at opnå som resultat af undervisningsprogrammet og tjener som basis for periodisk feedback og måling af fremskridt og resultater. Uddannelsesinstitutionen: Sørger for skriftlige undervisningsmål, som er klare, kortfattede, passende i antal og passende for det aktuelle kursus Sikrer at undervisningsmålene er under konstant evaluering, og at de er tilpasset i henhold til kursistens behov under kurset Sørger for en undervisningsaftale mellem uddannelsesinstitutionen og kursist/økonomisk interessent før kursusstart Sikrer at lærerne effektivt imødekommer de aftalte undervisningsmål (som beskrevet i 2.2.3) 2.3 Kursusindhold og undervisningsmetoder Beskrivelse af indhold og undervisningsmetoder i relation til undervisningsmål. Uddannelsesinstitutionen: Sikrer at kursusindholdet er tilrettelagt omkring identificerede behov og mål for at sikre at undervisningsmålene imødekommes Sikrer at individuelle kursistbehov imødekommes ved anvendelse af forskellige undervisningsmetoder under kurset 2.4 Personalebehov Beskrivelse af politik relateret til personale og personaleudvikling. Uddannelsesinstitutionen: Sikrer at lærere er kvalificerede i kraft af deres uddannelse, rutine og/eller erfaring Sikrer at lærere får støtte til at opnå relevant og passende rutine og relevant opdatering 5

6 3 Måling af resultater i undervisningen Beskrivelse af interne kursistevalueringsprocesser inklusive måling af kursistresultater i forhold til undervisningsmål, givning af feedback og brug af kursusevaluering til udvikling af praksis. 3.1 Opnåelse af undervisningsmål Der bruges strukturerede processer for at måle opnåelse af undervisningsmål. Uddannelsesinstitutionen: Sikrer at lærere bruger et passende udvalg af metoder til at måle opnåelse af undervisningsmål Sikrer at kursister informeres i forvejen om, at opnåelsen af deres undervisningsmål vil blive målt, og at der gives feedback Sikrer, at kursister får løbende og afsluttende feedback til sammenligning med opnåelsen af undervisningsmål Informerer kursisterne om deres opnåelse af undervisningsmål ved kursusslut. 4 Kvalitetshåndtering Kriterier, som er relaterede til uddannelsesinstitutionen, inklusive håndtering af selvevalueringsprocessen, forbedringstiltag, ændringer i undervisning og kursus baseret på feedback fra kursister og personale i kursusafdelingen 4.1 Kursus- og kvalitetsevaluering Brug af feedback for at informere om organisatoriske og/eller kursusmæssige ændringer. Uddannelsesinstitutionen: Sikrer, at lærerne/uddannelsesinstitutionen under kurset får feedback fra kursister, hvilket bruges til at overvåge og tilpasse kurset i overensstemmelse med behovene Sikrer at personalet er engageret i kvalitetsevalueringsprocesser og giver informationer og feedback til ledelsen. 4.2 Kvalitetssikring Intern politik inden for uddannelsesinstitutionens organisatoriske struktur, der medvirker til at sikre, at kvalitetsstandarderne imødekommes og kvalitetskriterierne opfyldes. Dette inkluderer udnævnelse af en designeret administrator med ansvar for kvalitetsprocedurerne, som skal sikre, at kriterierne bliver opfyldt. Uddannelsesinstitutionen: Sikrer at en navngiven person eller team har accepteret ansvaret for kvalitetsevaluering Sikrer at der er en aftalt intern proces for kvalitetsevaluering Sikrer at der er aftalt kvalitetskriterier for kvalitetsevalueringsprocessen Sikrer at intern kvalitetsevaluering bliver arkiveret og kædet sammen med ændringstiltag, og at disse tiltag udføres Sikrer at al personale, der er involveret i evalueringen, får hjælp til at forstå og bruge kvalitetsprocessen 6

7 0 Generelle informationer om uddannelsesinstitutionen Informationer om uddannelsesinstitutionen og dens organisatoriske struktur: Beskrivelse af kernevirksomhed, undervisningsområder, kurser og andre tilbud/aktiviteter Beskriv jeres kernevirksomhed og undervisningsområder Vedhæft en liste over kurser og andre tilbud/aktiviteter Logisk begrundelse for at bruge EQM kvalitetssikring Forklar hvorfor I ønsker at bruge EQM kriterierne til kvalitetssikring 7

8 1.1 Administration og arkivstyring Uddannelsesinstitutionen sørger for omhyggelig administration af kurser og kursistregistrering Hvordan ved I, hvilke kursister der lærer hvad? Hvor findes den information? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen kontrol Nogle detaljer noteret på kontakttidspunkt Almindeligt frivilligt system med tilstrækkelige detaljer Almindeligt frivilligt system med udførlige detaljer Uddannelsesinstitutionen har et system til kontrol, nogen overvågning Uddannelsesinstitutionen har et dokumenteret system til kontrol af al kontakt og overvågning af kursistregistrering 8

9 1.1 Administration og arkivstyring Uddannelsesinstitutionen fører omhyggelige mødeprotokoller Hvordan fører I kontrol med kursistfremmøde? Hvor findes den information? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Intet system Lærers ansvar, ingen støtte fra uddannelsesinstitution Lærers ansvar, støtte fra uddannelsesinstitution Uddannelsesinstitutionens ansvar, delegeret til lærer Uddannelsesinstitutionens fulde ansvar, mødeprotokoller af og til checket for uoverensstemmelser. Normalt gemt i nogen tid, overholdelse af regulativer Uddannelsesinstitutionens fulde ansvar, mødeprotokoller af og til checket for uoverensstemmelser. Gemt på en sikker måde. Overholdelse af regulativer 9

10 1.1 Administration og arkivstyring Uddannelsesinstitution registrerer kursistresultater Hvordan kan I vise, hvad kursisterne opnår? Hvor findes den information? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Intet system Information om kursistresultater registreres Registreringer arkiveres Individuelle registreringer arkiveres i sikre omgivelser i 1 år Individuelle registreringer arkiveres i sikre omgivelser i 3 år Individuelle registreringer arkiveres i sikre omgivelser i 10 år 10

11 1.1 Administration og arkivstyring Uddannelsesinstitutionen overholder tavshedspligt og sikrer kursistinformationer Hvordan sikrer I jer, at kursistinformationer forbliver fortrolige? Har I en erklæring til sikring af tavshedspligten i jeres organisation? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen erklæring Erklæring på plads og iværksat 11

12 1.1 Administration og arkivstyring Uddannelsesinstitutionen definerer kravene til tilfredsstillende fuldførelse for hvert kursus Hvad er administrationsprocesserne til afslutning af hvert kursus (hvornår ved I, at det administrative arbejde med kurset er afsluttet)? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Intet officielt eller fastlagt system Efter sidste lektion er kurset afsluttet Efter sidste lektion plus deltagernes mundtlige evaluering er kurset afsluttet Efter sidste lektion plus deltagernes mundtlige og skriftlige evaluering er kurset afsluttet Efter sidste lektion plus deltagernes og lærerens mundtlige og skriftlige evaluering er kurset afsluttet Dokumenteret proces for afslutning, mundtlig feedback men ingen skriftlig feedback til deltager og/eller lærer Dokumenteret proces for afslutning inklusive skriftlig feedback til deltager og/eller lærer 12

13 1.2 Undervisningsmiljø og ressourcer Uddannelsesinstitutionen sørger for passende fysisk miljø til undervisningsaktiviteterne Hvordan sikrer I jer, at undervisningsmiljøet er passende? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Intet kontrolsystem Ikke godt, og ændringer umulige Kunne være bedre Skiftende Noget mangelfulde for deltagere og emne Fuldt ud passende for deltagere, noget mangelfulde for emne Fuldt ud passende for deltagere og emne 13

14 1.2 Undervisningsmiljø og ressourcer Uddannelsesinstitution forsyner kursister med faciliteter, udstyr, passende undervisning og ressourcematerialer Hvilke ressourcer, materialer og aktiviteter stiller I til rådighed som støtte til kursister og deres indlæring? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen adgang til faciliteter, udstyr, ressourcematerialer andre end dem lærerne medbringer Nogen adgang til faciliteter, udstyr, ressourcematerialer ud over hvad lærerne medbringer God adgang når læreren anser det for nødvendigt Fuld adgang i timerne Fuld adgang i personalets arbejdstid/skolens åbningstider 14

15 2.1 Identifikation af kursistbehov og -mål Uddannelsesinstitutionen sikrer, at kursistbehov og mål er tydeligt identificeret og aftalt før kursusstart Hvordan identificerer og aftaler I, hvad kursisten ønsker/har behov for at lære, og hvor er den aftale? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen proces Kursister kan vælge niveau/kursus med informationer og vejledning fra uddannelsesinstitution/lærer Kursister kan vælge niveau/kursus baseret på en kontrol eller en evaluering af aktuelle kompetencer, lærer har ansvar for at overvåge og tilpasse evalueringsprocessen hvor det er passende Kursister deltager i individuel kompetencevurdering og placeres på et kursus i henhold til resultater. Læreren er ansvarlig men får hjælp fra administration. Kursister deltager i individuel kompetencevurdering, kursusindhold tilpasses specifikt til gruppen. Administration har ansvaret. 15

16 2.2 Undervisningsmål Uddannelsesinstitution sørger for skriftlige undervisningsmål, som er klare, kortfattede, passende i antal og passende for det aktuelle kursus Vedhæft et eksempel på undervisningsmålene for et af jeres kurser med fx dette indhold. Som resultat af denne undervisning, vil kursisten være i stand til at Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen skriftlige undervisningsmål Undervisningsmål under udvikling Undervisningsmål på plads og tilgængelige på skrift 16

17 2.2 Undervisningsmål Uddannelsesinstitutionen sikrer, at undervisningsmålene er under konstant evaluering, og at de er tilpasset i henhold til kursisternes behov under kurset Når I først har diskuteret og har aftalt undervisningsmålene med gruppen af kursister, hvordan sikrer I jer så, at slutmålene for kurset passer til kursisternes behov? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Der foregår ingen specifikke handlinger Diskussion og aftale mellem lærer og gruppen af kursister under kurset Klasseanalyse foretages af lærer og administration Om nødvendigt vil administrationen omgruppere kursister eller udføre begrænsede tilpasninger til kursusindhold i henhold til kursisternes behov Individuel behovsvurdering med individuel fokuseret undervisning 17

18 2.2 Undervisningsaftale Uddannelsesinstitutionen sørger for en undervisningsaftale mellem uddannelsesinstitution og kursist/økonomisk interessent før kursusstart Vedhæft et eksempel på en undervisningsaftale mellem uddannelsesinstitution og kursist/økonomisk interessent (i tilfælde af, at det drejer sig om ekstern finansiering af kurset) Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen undervisningsaftale Undervisning diskuteres og aftales mundtligt mellem uddannelsesinstitution og kursist/økonomisk interessent Undervisning diskuteres og aftales, og den er tilgængelig på skrift mellem uddannelsesinstitution og kursist/økonomisk interessent Undervisning er aftalt mundtligt/skriftligt mellem uddannelsesinstitution, kursist og økonomisk interessent 18

19 2.2 Personalekrav Uddannelsesinstitutionen sikrer, at lærerne effektivt imødekommer de aftalte undervisningsmål (som beskrevet i 2.2.3) Hvordan sikrer I jer, at lærerne imødekommer de undervisningsmål, der er aftalt med kursister/økonomisk interessent? Hvilken støtte kan I tilbyde lærerne om nødvendigt? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen procedure Lærer er ansvarlig Lærer er ansvarlig, af og til mundtlig information Lejlighedsvise møder, mundtlig information og/eller spørgeskema Regelmæssige møder, mundtlig information og/eller spørgeskema Regelmæssige møder, regelmæssig skriftlig rapport 19

20 2.3 Kursusindhold og undervisningsmetoder Uddannelsesinstitutionen sikrer, at kursusindholdet er tilrettelagt omkring identificerede behov og mål for at sikre, at undervisningsmålene imødekommes Giv eksempler på, hvordan kursusindhold er baseret på identificerede behov Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Intet system/ingen rutiner Kursistbehov skal passe ind i kurset Kursistbehov bruges som hjælp til tilpasning af kurset Kursistbehov bliver indbygget i kurset 20

21 2.3 Kursusindhold og undervisningsmetoder Uddannelsesinstitutionen sikrer, at individuelle kursistbehov imødekommes ved anvendelse af forskellige undervisningsmetoder under kurset Hvordan sikrer I, at lærerne anvender forskellige undervisningsmetoder for at imødekomme kursistbehov? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen procedure Lærernes ansvar Lærernes ansvar, noget udstyr, nogen støtte fra uddannelsesinstitutionens administrative personale Uddannelsesinstitution og lærer deler ansvaret. Tilstrækkeligt udstyr og ressourcer Uddannelsesinstitution og lærere deler ansvar. Alt nødvendigt udstyr og ressourcer. Støtte og vejledning til lærerne 21

22 2.4 Personalebehov Uddannelsesinstitutionen sikrer, at lærere er kvalificerede i kraft af deres uddannelse, rutine og/eller erfaring Hvordan sikrer I, at lærere er fagligt kvalificerede og kompetente med hensyn til indhold og rutinerede i passende indlæringsmetoder? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen vidnesbyrd om kvalifikationer Lærerpersonale er ansvarligt for kvalifikationer Lærere interviewes om deres kvalifikationer /kompetencer og præsenterer et CV Lærere interviewes om deres kvalifikationer/kompetencer og præsenterer et CV. I tilfælde af manglende pædagogisk uddannelse tilbydes støtte og vejledning til undervisningen (mundtlig information, skriftlige retningslinjer, møder, telefonsamtaler efter behov osv). Lærere interviewes om deres kvalifikationer/kompetencer og præsenterer et CV. I tilfælde af manglende rutine i at undervise, tilbydes et kursus i pædagogik/androgogy og undervisning Lærere interviewes om deres kvalifikationer/kompetencer og præsenterer et CV og i tilfælde af manglende rutine i at undervise, kræves et kursus i pædagogik/androgogy Lærere interviewes om deres kvalifikationer/kompetencer og præsenterer et CV. Formelle pædagogiske/androgogiske kvalifikationer kræves 22

23 2.4 Personalebehov Uddannelsesinstitutionen sikrer, at lærere får støtte til at opnå relevant og passende rutine og relevant opdatering Hvordan sikrer I jer, at lærerne er ajourført med hensyn til den undervisning og de undervisningsområder, de arbejder med? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen procedure Mundtlig information, ingen speciel støtte Sørger for information om relevant kompetenceudvikling, ingen speciel støtte Regelmæssig information om relevant kompetenceudvikling. Finansiel og/eller praktisk støtte til rådighed Organisatorisk plan for undervisning og udvikling for lærere inklusive praktisk og finansiel støtte 23

24 3.1 Opnåelse af undervisningsmål Uddannelsesinstitutionen sikrer, at lærere bruger et passende udvalg af metoder til at måle opnåelse af undervisningsmål Hvordan ved I, at kursisterne har nået deres undervisningsmål? Giv et eksempel Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen procedure Af og til feedback til kursisterne Regelmæssig feedback til kursisterne, skriftlig og/eller mundtlig og/eller passende kompetencevurdering/praktisk test til sidst Regelmæssig feedback til kursisterne, vedvarende vurdering (skriftlig og/eller mundtlig) 24

25 3.1 Kriterier for opnåelse af undervisningsmål Uddannelsesinstitutionen sikrer, at kursister informeres i forvejen om, at deres opnåelse af undervisningsmål vil blive målt, og at der gives feedback Hvordan og hvornår informerer I kursister om, at deres fremskridt vil blive overvåget og kontrolleret gennem hele kurset? Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen procedure Mundtlig information ved start Skriftlig information ved start Skriftlig information ved ansøgning/registrering til et kursus Beskrevet i kursusplan s kommentarer Beskrevet i kursusplan og mundtlig information ved ansøgning og/eller start af kursus Uddannelsesinstitution 25

26 3.1 Opnåelse af undervisningsmål Uddannelsesinstitutionen sikrer, at kursister får løbende og afsluttende feedback til sammenligning med opnåelsen af undervisningsmål Hvordan giver I feedback til kursister for at hjælpe dem med at imødekomme undervisningsmålene? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen fastsatte rutiner eller fastsat system Feedback gives kun mundtligt (uddannelsesinstitutioner skal forklare og begrunde) Feedback gives mundtligt og skriftligt Feedback gives mundtligt og skriftligt og relateres til den individuelle undervisningsplan 26

27 3.1 Opnåelse af undervisningsmål Uddannelsesinstitutionen informerer kursisterne om deres opnåelse af undervisningsmål ved kursusslut. Hvordan informeres kursister om deres opnåelse af undervisningsmål ved kursusslut? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen proces Skriftligt bevis på fremmøde med beskrivelse af kursusindhold på forlangende Diplom/certifikat Diplom/certifilkat med kursusindhold Diplom/certifilkat med kursusindhold og detaljer om individuel opnåelse 27

28 4.1 Kursusevaluering Uddannelsesinstitutionen sikrer, at lærerne/uddannelsesinstitutionen under kurset får feedback fra kursister, hvilket bruges til at overvåge og tilpasse kurset Hvordan kan kursister give konstruktiv feedback til lærere/uddannelsesinstitution om kurset? Uddannelsesinstitution Niveau Beskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Intet system for modtagelse af feedback fra kursister Lærers ansvar ved kursusslut Kursisterne bliver bedt om at give feedback som gruppe Mundtlig feedback/evaluering under kurset Anonym skriftlig feedback under eller efter kurset Mundtlig og skriftlig feedback (anonym) under kurset, system/rutine på plads til anvendelse af feedback til at overvåge og tilpasse kurset 28

29 4.1 Kursusevaluering og kvalitetsvurdering Uddannelsesinstitutionen sikrer, at personalet er engageret i kvalitetsundersøgelsesprocesserne og giver informationer og feedback til ledelsen Hvordan er personalet involveret i regelmæssig forbedring af kurser, undervisningsmetoder, ressourcer og materialer, kursistresultater, feedback og kursiststøtte? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Intet system til kvalitetsforbedring, hvor personalet er involveret Kun seniorpersonale involveret Lærere og administrativt personale involveret i evaluering af kurser og resultater Hele uddannelsesinstitutionen involveret i vurdering og selv-evaluering af undervisning og uddannelsesinstitution Hele uddannelsesinstitutionen involveret i løbende kvalitetsforbedring 29

30 4.2 Kvalitetssikring Uddannelsesinstitutionen sikrer, at en navngiven person eller hold har accepteret ansvaret for kvalitetsevaluering Opgiv navnet(ne) på den person/det hold, der er ansvarlig for kvalitetsevalueringsprocessen og tilføj kontaktinformation. Uddannelsesinstitution Ingen information afgivet Information afgivet 30

31 4.2 Kvalitetssikring Uddannelsesinstitutionen sikrer, at der er en aftalt intern proces for kvalitetsevaluering Hvordan sikrer I kvaliteten i jeres undervisningstilbud fremover? Forklar. Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen intern proces Mundtlige diskussioner, møder, intet skriftligt materiale Mundtlige diskussioner, møder, skriftligt materiale Nogen skriftlig dokumentation af processerne, mundtlige diskussioner og møder, skriftligt materiale Proces på plads, men ingen beskrivelse af iværksættelse Proces på plads, iværksat og beskrevet 31

32 4.2 Kvalitetssikring Uddannelsesinstitutionen sikrer, at der er aftalt kvalitetskriterier for kvalitetsevalueringsprocessen Hvad bruger I for at kvalitetssikre jeres undervisning/alle uddannelsesinstitutionens aktiviteter fx EQM, ISO 9E37, internt aftalte spørgsmål/retningslinjer/kriterier/kvalitetscheckliste (forklar)? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen interne kriterier for evaluering af undervisning/undervisningstilbud Interne kriterier for evaluering af undervisning/undervisningstilbud Eksterne kriterier for evaluering af undervisning/undervisningstilbud - forklar 32

33 4.2 Kvalitetssikring Uddannelsesinstitutionen sikrer, at intern kvalitetsevaluering bliver arkiveret og kædet sammen med ændringstiltag, og at disse tiltag udføres Hvordan arkiverer I kvalitetsevalueringer, og hvordan sikrer I jer opfølgning på alle tiltag? Fx en handlingsplan med fuldførelsesdatoer Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen arkivering Begrænset arkivering Begrænset arkivering og handlingsplaner på plads Fuldstændig arkivering og handlingsplaner fuldført og arkiveret 33

34 4.2 Kvalitetssikring Uddannelsesinstitutionen sikrer, at al personale, der er involveret i evalueringen, får hjælp til at forstå og bruge kvalitetsprocessen Hvordan oplæres og involveres personalet i kvalitetsevalueringsprocessen? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Personale ikke involveret Personale informeret om evaluering Personale oplært til at forstå og bruge kvalitetsproces Effektiv personaledeltagelse i evaluering arkiveret fuldt ud 34

35 35

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Arbejder du ofte med opgaver, som kun du kan udføre? Tør du uddelegere? Eller er du bange for at miste kontrollen? Har du ikke tid til at uddelegere?

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

360 Graders Evaluering

360 Graders Evaluering 360 Graders Evaluering 20.04.06 Metoden giver et helhedsorienteret statusbillede af organisationens præstationer, sådan som de opfattes af interne og eksterne kunder og af de enkelte medarbejdere og ledere.

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

International Computer and Information Literacy Study. Skolelederspørgeskema Hovedundersøgelse

International Computer and Information Literacy Study. Skolelederspørgeskema Hovedundersøgelse International Computer and Information Literacy Study Skolelederspørgeskema Hovedundersøgelse Februar 2013 FORTROLIGT ICILS-MATERIALE MÅ IKKE CITERES ELLER REFERERES Secretariat The Australian Council

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Tid til at give kvalitetsarbejdet et eftersyn?

Tid til at give kvalitetsarbejdet et eftersyn? Tid til at give kvalitetsarbejdet et eftersyn? Auditering som metode som middel til at undersøge om kvalitetsarbejdet møder eksterne forventninger og interne udfordringer i praksis. 4. april 2013 Chefkonsulent

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016

Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016 Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016 1 Indhold: 1. AMU Kvalitetsarbejde 2. Udbudspolitik og udliciteringspolitik for Selandia 3. Ansvarsområder under AMU Kvalitetssystem - Selandia 3.1 Vicedirektør

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Evaluering 5. semester efteråret 2012

Evaluering 5. semester efteråret 2012 Evaluering 5. semester efteråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 5. semester: Evaluering af modul 14: Makroøkonomi Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset? Dette spørgsmål

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability Udgivet august 2014 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

Evaluering 7. semester efteråret 2012

Evaluering 7. semester efteråret 2012 Evaluering 7. semester efteråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 7. semester: Evaluering af modul 1: Videregående makroøkonomisk teori og økonomisk politik Hvordan vurderer du dine forudsætninger

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Dansk Handel & Service. Forandring med succes. Et ledelsesværktøj

Dansk Handel & Service. Forandring med succes. Et ledelsesværktøj Dansk Handel & Service Forandring med succes Et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse: [ 1 ] Hvad kan du bruge forandringsværktøjet til... 5 [ 2 ] Vigtige fokus områder i en forandringsproces... 5 [ 2.1

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning

Skolens evaluering af den samlede undervisning Vejledning: Skolens evaluering af den samlede undervisning Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

WP243 BILAG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

WP243 BILAG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL WP243 BILAG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Formålet med dette bilag er at besvare, i et forenklet og letlæseligt format, nogle af de centrale spørgsmål, som organisationer eventuelt har med hensyn til de nye

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Surveyrapport - Tandplejen

Surveyrapport - Tandplejen Surveyrapport - Tandplejen Sektor: Kommune Akkrediteringsstatus: Org.: Kolding Kommune, Tandplejen Begrundelse: Type: Ekstern survey Startdato: 17.06.2013 Slutdato: 20.06.2013 Standard/Indikator Trin Vurdering

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode : Generel kursusbeskrivelse...2 Introduktion...2 sætning og indholdsprioritering...2 Kursusdesign blended learning...2

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning information og vejledning Læs mere på sde.dk/kvalitet Kvalitetssystemet Syddansk Erhvervsskole Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning...HVIS DU VIL BRUGE

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for systematisk undervisningsevaluering og -opfølgning på Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere