Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier."

Transkript

1

2 2

3 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten i forskellige aspekter af uddannelsesinstitutionens organisation og undervisningsformidling. De fire afsnit beskrives i det følgende afsnit. Det første afsnit, Uddannelsesinstitution og administration af uddannelsesudbud, indeholder kriterier, der relaterer til uddannelsesinstitutionen, inklusive den organisatoriske struktur, de administrative processer og udformning af indlæringsprocessen. Det andet afsnit, Kursistbehov og kursusudvikling, indeholder kriterier, der relaterer til kursisten, inklusive undervisningsmiljø, kurser og indhold, såvel som kursistbehov og -mål. Det tredje afsnit, Måling af den opnåede indlæring, indeholder kriterier, der relaterer til kursistresultater og feedback til kursisterne. Det fjerde afsnit, Kvalitetshåndtering indeholder kriterier, der relaterer til kvalitetsspørgsmål inklusive håndtering af selv-evalueringsprocessen. Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for et hvilket som helst og alt arbejde, der udføres for denne af dens personale. Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for et hvilket som helst og alt arbejde, der udføres for denne af anden part. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at anden part opfylder nøjagtig de samme kriterier og benytter samme kvalitetsniveau, som kræves af dem selv under EQM. Der er intet uddelegeret ansvar. 3

4 0 Generelle informationer om uddannelsesinstitutionen Beskrivelse af uddannelsesinstitutionen og dens vigtigste undervisningsaktiviteter så vel som grunden til ansøgningen. Denne bør understøttes af dokumentation for de tilbudte kurser. Hvis man er en afdeling af en større uddannelsesinstitution, skal uddannelsesinstitutionens gennemgående uddannelsesgruppe tydeligt identificeres inden for uddannelsesinstitutionens struktur og understøttet af gruppens egen målsætning eller et lignende dokument, der definerer deres ansvar inden for uddannelsesinstitutionen. 1 Uddannelsesinstitution og administration af uddannelsesudbud Beskrivelse af uddannelsesinstitutionens vigtigste administrative processer og ressourcer til undervisningen. 1.1 Administration og arkivstyring Interne administrative systemer for administration og kursistregistreringer og kursistfremmøde, kontrol med kursistresultater, evalueringsprocesser og interne certifikater angående fuldførelse af kursus. Uddannelsesinstitutionens personale skal være rutineret i at kunne vedligeholde dette arkivstyringssystem. Uddannelsesinstitutionen: Sørger for omhyggelig administration af kurser og kursistregistrering Fører omhyggelige mødeprotokoller Registrerer kursistresultater Overholder tavshedspligt og sikrer kursistinformationer Definerer kravene til tilfredsstillende fuldførelse for hvert kursus 1.2 Undervisningsmiljø og ressourcer Beskrivelse af undervisningsmiljø og ressourcer, og hvordan de er relateret til kursusbeskrivelser, kursistbehov og undervisningsmål. Uddannelsesinstitutionen: Sørger for passende fysisk miljø til undervisningsaktiviteterne Forsyner kursister med faciliteter, udstyr, passende undervisning og ressourcematerialer 4

5 2 Kursistbehov og kursusudvikling Beskrivelse af processer til 1) at identificere kursistbehov, kursusindhold og undervisningsmål; 2) at identificere personalets ansvar for at sikre, at kursisterne bliver effektivt støttet, så de kan nå deres undervisningsmål. 2.1 Identifikation af kursistbehov og -mål En identifikationsproces af kursisternes behov for at kunne designe en passende undervisningsbane. Kursisternes mål er de vigtigste områder af undervisningen, hvilke skal inkluderes i kurset for at sætte kursisterne i stand til at arbejde hen imod deres slutmål. Uddannelsesinstitutionen: Sikrer at kursistbehov og -mål er tydeligt identificeret og aftalt før kursusstart 2.2 Undervisningsmål Undervisningsmålene for kurset aftales med kursisten og udgør en ramme for kursusplanlægning og udvikling. Undervisningsmålene beskriver for kursisterne, hvilken viden eller hvilke færdigheder de forventes at opnå som resultat af undervisningsprogrammet og tjener som basis for periodisk feedback og måling af fremskridt og resultater. Uddannelsesinstitutionen: Sørger for skriftlige undervisningsmål, som er klare, kortfattede, passende i antal og passende for det aktuelle kursus Sikrer at undervisningsmålene er under konstant evaluering, og at de er tilpasset i henhold til kursistens behov under kurset Sørger for en undervisningsaftale mellem uddannelsesinstitutionen og kursist/økonomisk interessent før kursusstart Sikrer at lærerne effektivt imødekommer de aftalte undervisningsmål (som beskrevet i 2.2.3) 2.3 Kursusindhold og undervisningsmetoder Beskrivelse af indhold og undervisningsmetoder i relation til undervisningsmål. Uddannelsesinstitutionen: Sikrer at kursusindholdet er tilrettelagt omkring identificerede behov og mål for at sikre at undervisningsmålene imødekommes Sikrer at individuelle kursistbehov imødekommes ved anvendelse af forskellige undervisningsmetoder under kurset 2.4 Personalebehov Beskrivelse af politik relateret til personale og personaleudvikling. Uddannelsesinstitutionen: Sikrer at lærere er kvalificerede i kraft af deres uddannelse, rutine og/eller erfaring Sikrer at lærere får støtte til at opnå relevant og passende rutine og relevant opdatering 5

6 3 Måling af resultater i undervisningen Beskrivelse af interne kursistevalueringsprocesser inklusive måling af kursistresultater i forhold til undervisningsmål, givning af feedback og brug af kursusevaluering til udvikling af praksis. 3.1 Opnåelse af undervisningsmål Der bruges strukturerede processer for at måle opnåelse af undervisningsmål. Uddannelsesinstitutionen: Sikrer at lærere bruger et passende udvalg af metoder til at måle opnåelse af undervisningsmål Sikrer at kursister informeres i forvejen om, at opnåelsen af deres undervisningsmål vil blive målt, og at der gives feedback Sikrer, at kursister får løbende og afsluttende feedback til sammenligning med opnåelsen af undervisningsmål Informerer kursisterne om deres opnåelse af undervisningsmål ved kursusslut. 4 Kvalitetshåndtering Kriterier, som er relaterede til uddannelsesinstitutionen, inklusive håndtering af selvevalueringsprocessen, forbedringstiltag, ændringer i undervisning og kursus baseret på feedback fra kursister og personale i kursusafdelingen 4.1 Kursus- og kvalitetsevaluering Brug af feedback for at informere om organisatoriske og/eller kursusmæssige ændringer. Uddannelsesinstitutionen: Sikrer, at lærerne/uddannelsesinstitutionen under kurset får feedback fra kursister, hvilket bruges til at overvåge og tilpasse kurset i overensstemmelse med behovene Sikrer at personalet er engageret i kvalitetsevalueringsprocesser og giver informationer og feedback til ledelsen. 4.2 Kvalitetssikring Intern politik inden for uddannelsesinstitutionens organisatoriske struktur, der medvirker til at sikre, at kvalitetsstandarderne imødekommes og kvalitetskriterierne opfyldes. Dette inkluderer udnævnelse af en designeret administrator med ansvar for kvalitetsprocedurerne, som skal sikre, at kriterierne bliver opfyldt. Uddannelsesinstitutionen: Sikrer at en navngiven person eller team har accepteret ansvaret for kvalitetsevaluering Sikrer at der er en aftalt intern proces for kvalitetsevaluering Sikrer at der er aftalt kvalitetskriterier for kvalitetsevalueringsprocessen Sikrer at intern kvalitetsevaluering bliver arkiveret og kædet sammen med ændringstiltag, og at disse tiltag udføres Sikrer at al personale, der er involveret i evalueringen, får hjælp til at forstå og bruge kvalitetsprocessen 6

7 0 Generelle informationer om uddannelsesinstitutionen Informationer om uddannelsesinstitutionen og dens organisatoriske struktur: Beskrivelse af kernevirksomhed, undervisningsområder, kurser og andre tilbud/aktiviteter Beskriv jeres kernevirksomhed og undervisningsområder Vedhæft en liste over kurser og andre tilbud/aktiviteter Logisk begrundelse for at bruge EQM kvalitetssikring Forklar hvorfor I ønsker at bruge EQM kriterierne til kvalitetssikring 7

8 1.1 Administration og arkivstyring Uddannelsesinstitutionen sørger for omhyggelig administration af kurser og kursistregistrering Hvordan ved I, hvilke kursister der lærer hvad? Hvor findes den information? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen kontrol Nogle detaljer noteret på kontakttidspunkt Almindeligt frivilligt system med tilstrækkelige detaljer Almindeligt frivilligt system med udførlige detaljer Uddannelsesinstitutionen har et system til kontrol, nogen overvågning Uddannelsesinstitutionen har et dokumenteret system til kontrol af al kontakt og overvågning af kursistregistrering 8

9 1.1 Administration og arkivstyring Uddannelsesinstitutionen fører omhyggelige mødeprotokoller Hvordan fører I kontrol med kursistfremmøde? Hvor findes den information? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Intet system Lærers ansvar, ingen støtte fra uddannelsesinstitution Lærers ansvar, støtte fra uddannelsesinstitution Uddannelsesinstitutionens ansvar, delegeret til lærer Uddannelsesinstitutionens fulde ansvar, mødeprotokoller af og til checket for uoverensstemmelser. Normalt gemt i nogen tid, overholdelse af regulativer Uddannelsesinstitutionens fulde ansvar, mødeprotokoller af og til checket for uoverensstemmelser. Gemt på en sikker måde. Overholdelse af regulativer 9

10 1.1 Administration og arkivstyring Uddannelsesinstitution registrerer kursistresultater Hvordan kan I vise, hvad kursisterne opnår? Hvor findes den information? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Intet system Information om kursistresultater registreres Registreringer arkiveres Individuelle registreringer arkiveres i sikre omgivelser i 1 år Individuelle registreringer arkiveres i sikre omgivelser i 3 år Individuelle registreringer arkiveres i sikre omgivelser i 10 år 10

11 1.1 Administration og arkivstyring Uddannelsesinstitutionen overholder tavshedspligt og sikrer kursistinformationer Hvordan sikrer I jer, at kursistinformationer forbliver fortrolige? Har I en erklæring til sikring af tavshedspligten i jeres organisation? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen erklæring Erklæring på plads og iværksat 11

12 1.1 Administration og arkivstyring Uddannelsesinstitutionen definerer kravene til tilfredsstillende fuldførelse for hvert kursus Hvad er administrationsprocesserne til afslutning af hvert kursus (hvornår ved I, at det administrative arbejde med kurset er afsluttet)? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Intet officielt eller fastlagt system Efter sidste lektion er kurset afsluttet Efter sidste lektion plus deltagernes mundtlige evaluering er kurset afsluttet Efter sidste lektion plus deltagernes mundtlige og skriftlige evaluering er kurset afsluttet Efter sidste lektion plus deltagernes og lærerens mundtlige og skriftlige evaluering er kurset afsluttet Dokumenteret proces for afslutning, mundtlig feedback men ingen skriftlig feedback til deltager og/eller lærer Dokumenteret proces for afslutning inklusive skriftlig feedback til deltager og/eller lærer 12

13 1.2 Undervisningsmiljø og ressourcer Uddannelsesinstitutionen sørger for passende fysisk miljø til undervisningsaktiviteterne Hvordan sikrer I jer, at undervisningsmiljøet er passende? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Intet kontrolsystem Ikke godt, og ændringer umulige Kunne være bedre Skiftende Noget mangelfulde for deltagere og emne Fuldt ud passende for deltagere, noget mangelfulde for emne Fuldt ud passende for deltagere og emne 13

14 1.2 Undervisningsmiljø og ressourcer Uddannelsesinstitution forsyner kursister med faciliteter, udstyr, passende undervisning og ressourcematerialer Hvilke ressourcer, materialer og aktiviteter stiller I til rådighed som støtte til kursister og deres indlæring? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen adgang til faciliteter, udstyr, ressourcematerialer andre end dem lærerne medbringer Nogen adgang til faciliteter, udstyr, ressourcematerialer ud over hvad lærerne medbringer God adgang når læreren anser det for nødvendigt Fuld adgang i timerne Fuld adgang i personalets arbejdstid/skolens åbningstider 14

15 2.1 Identifikation af kursistbehov og -mål Uddannelsesinstitutionen sikrer, at kursistbehov og mål er tydeligt identificeret og aftalt før kursusstart Hvordan identificerer og aftaler I, hvad kursisten ønsker/har behov for at lære, og hvor er den aftale? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen proces Kursister kan vælge niveau/kursus med informationer og vejledning fra uddannelsesinstitution/lærer Kursister kan vælge niveau/kursus baseret på en kontrol eller en evaluering af aktuelle kompetencer, lærer har ansvar for at overvåge og tilpasse evalueringsprocessen hvor det er passende Kursister deltager i individuel kompetencevurdering og placeres på et kursus i henhold til resultater. Læreren er ansvarlig men får hjælp fra administration. Kursister deltager i individuel kompetencevurdering, kursusindhold tilpasses specifikt til gruppen. Administration har ansvaret. 15

16 2.2 Undervisningsmål Uddannelsesinstitution sørger for skriftlige undervisningsmål, som er klare, kortfattede, passende i antal og passende for det aktuelle kursus Vedhæft et eksempel på undervisningsmålene for et af jeres kurser med fx dette indhold. Som resultat af denne undervisning, vil kursisten være i stand til at Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen skriftlige undervisningsmål Undervisningsmål under udvikling Undervisningsmål på plads og tilgængelige på skrift 16

17 2.2 Undervisningsmål Uddannelsesinstitutionen sikrer, at undervisningsmålene er under konstant evaluering, og at de er tilpasset i henhold til kursisternes behov under kurset Når I først har diskuteret og har aftalt undervisningsmålene med gruppen af kursister, hvordan sikrer I jer så, at slutmålene for kurset passer til kursisternes behov? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Der foregår ingen specifikke handlinger Diskussion og aftale mellem lærer og gruppen af kursister under kurset Klasseanalyse foretages af lærer og administration Om nødvendigt vil administrationen omgruppere kursister eller udføre begrænsede tilpasninger til kursusindhold i henhold til kursisternes behov Individuel behovsvurdering med individuel fokuseret undervisning 17

18 2.2 Undervisningsaftale Uddannelsesinstitutionen sørger for en undervisningsaftale mellem uddannelsesinstitution og kursist/økonomisk interessent før kursusstart Vedhæft et eksempel på en undervisningsaftale mellem uddannelsesinstitution og kursist/økonomisk interessent (i tilfælde af, at det drejer sig om ekstern finansiering af kurset) Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen undervisningsaftale Undervisning diskuteres og aftales mundtligt mellem uddannelsesinstitution og kursist/økonomisk interessent Undervisning diskuteres og aftales, og den er tilgængelig på skrift mellem uddannelsesinstitution og kursist/økonomisk interessent Undervisning er aftalt mundtligt/skriftligt mellem uddannelsesinstitution, kursist og økonomisk interessent 18

19 2.2 Personalekrav Uddannelsesinstitutionen sikrer, at lærerne effektivt imødekommer de aftalte undervisningsmål (som beskrevet i 2.2.3) Hvordan sikrer I jer, at lærerne imødekommer de undervisningsmål, der er aftalt med kursister/økonomisk interessent? Hvilken støtte kan I tilbyde lærerne om nødvendigt? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen procedure Lærer er ansvarlig Lærer er ansvarlig, af og til mundtlig information Lejlighedsvise møder, mundtlig information og/eller spørgeskema Regelmæssige møder, mundtlig information og/eller spørgeskema Regelmæssige møder, regelmæssig skriftlig rapport 19

20 2.3 Kursusindhold og undervisningsmetoder Uddannelsesinstitutionen sikrer, at kursusindholdet er tilrettelagt omkring identificerede behov og mål for at sikre, at undervisningsmålene imødekommes Giv eksempler på, hvordan kursusindhold er baseret på identificerede behov Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Intet system/ingen rutiner Kursistbehov skal passe ind i kurset Kursistbehov bruges som hjælp til tilpasning af kurset Kursistbehov bliver indbygget i kurset 20

21 2.3 Kursusindhold og undervisningsmetoder Uddannelsesinstitutionen sikrer, at individuelle kursistbehov imødekommes ved anvendelse af forskellige undervisningsmetoder under kurset Hvordan sikrer I, at lærerne anvender forskellige undervisningsmetoder for at imødekomme kursistbehov? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen procedure Lærernes ansvar Lærernes ansvar, noget udstyr, nogen støtte fra uddannelsesinstitutionens administrative personale Uddannelsesinstitution og lærer deler ansvaret. Tilstrækkeligt udstyr og ressourcer Uddannelsesinstitution og lærere deler ansvar. Alt nødvendigt udstyr og ressourcer. Støtte og vejledning til lærerne 21

22 2.4 Personalebehov Uddannelsesinstitutionen sikrer, at lærere er kvalificerede i kraft af deres uddannelse, rutine og/eller erfaring Hvordan sikrer I, at lærere er fagligt kvalificerede og kompetente med hensyn til indhold og rutinerede i passende indlæringsmetoder? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen vidnesbyrd om kvalifikationer Lærerpersonale er ansvarligt for kvalifikationer Lærere interviewes om deres kvalifikationer /kompetencer og præsenterer et CV Lærere interviewes om deres kvalifikationer/kompetencer og præsenterer et CV. I tilfælde af manglende pædagogisk uddannelse tilbydes støtte og vejledning til undervisningen (mundtlig information, skriftlige retningslinjer, møder, telefonsamtaler efter behov osv). Lærere interviewes om deres kvalifikationer/kompetencer og præsenterer et CV. I tilfælde af manglende rutine i at undervise, tilbydes et kursus i pædagogik/androgogy og undervisning Lærere interviewes om deres kvalifikationer/kompetencer og præsenterer et CV og i tilfælde af manglende rutine i at undervise, kræves et kursus i pædagogik/androgogy Lærere interviewes om deres kvalifikationer/kompetencer og præsenterer et CV. Formelle pædagogiske/androgogiske kvalifikationer kræves 22

23 2.4 Personalebehov Uddannelsesinstitutionen sikrer, at lærere får støtte til at opnå relevant og passende rutine og relevant opdatering Hvordan sikrer I jer, at lærerne er ajourført med hensyn til den undervisning og de undervisningsområder, de arbejder med? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen procedure Mundtlig information, ingen speciel støtte Sørger for information om relevant kompetenceudvikling, ingen speciel støtte Regelmæssig information om relevant kompetenceudvikling. Finansiel og/eller praktisk støtte til rådighed Organisatorisk plan for undervisning og udvikling for lærere inklusive praktisk og finansiel støtte 23

24 3.1 Opnåelse af undervisningsmål Uddannelsesinstitutionen sikrer, at lærere bruger et passende udvalg af metoder til at måle opnåelse af undervisningsmål Hvordan ved I, at kursisterne har nået deres undervisningsmål? Giv et eksempel Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen procedure Af og til feedback til kursisterne Regelmæssig feedback til kursisterne, skriftlig og/eller mundtlig og/eller passende kompetencevurdering/praktisk test til sidst Regelmæssig feedback til kursisterne, vedvarende vurdering (skriftlig og/eller mundtlig) 24

25 3.1 Kriterier for opnåelse af undervisningsmål Uddannelsesinstitutionen sikrer, at kursister informeres i forvejen om, at deres opnåelse af undervisningsmål vil blive målt, og at der gives feedback Hvordan og hvornår informerer I kursister om, at deres fremskridt vil blive overvåget og kontrolleret gennem hele kurset? Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen procedure Mundtlig information ved start Skriftlig information ved start Skriftlig information ved ansøgning/registrering til et kursus Beskrevet i kursusplan s kommentarer Beskrevet i kursusplan og mundtlig information ved ansøgning og/eller start af kursus Uddannelsesinstitution 25

26 3.1 Opnåelse af undervisningsmål Uddannelsesinstitutionen sikrer, at kursister får løbende og afsluttende feedback til sammenligning med opnåelsen af undervisningsmål Hvordan giver I feedback til kursister for at hjælpe dem med at imødekomme undervisningsmålene? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen fastsatte rutiner eller fastsat system Feedback gives kun mundtligt (uddannelsesinstitutioner skal forklare og begrunde) Feedback gives mundtligt og skriftligt Feedback gives mundtligt og skriftligt og relateres til den individuelle undervisningsplan 26

27 3.1 Opnåelse af undervisningsmål Uddannelsesinstitutionen informerer kursisterne om deres opnåelse af undervisningsmål ved kursusslut. Hvordan informeres kursister om deres opnåelse af undervisningsmål ved kursusslut? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen proces Skriftligt bevis på fremmøde med beskrivelse af kursusindhold på forlangende Diplom/certifikat Diplom/certifilkat med kursusindhold Diplom/certifilkat med kursusindhold og detaljer om individuel opnåelse 27

28 4.1 Kursusevaluering Uddannelsesinstitutionen sikrer, at lærerne/uddannelsesinstitutionen under kurset får feedback fra kursister, hvilket bruges til at overvåge og tilpasse kurset Hvordan kan kursister give konstruktiv feedback til lærere/uddannelsesinstitution om kurset? Uddannelsesinstitution Niveau Beskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Intet system for modtagelse af feedback fra kursister Lærers ansvar ved kursusslut Kursisterne bliver bedt om at give feedback som gruppe Mundtlig feedback/evaluering under kurset Anonym skriftlig feedback under eller efter kurset Mundtlig og skriftlig feedback (anonym) under kurset, system/rutine på plads til anvendelse af feedback til at overvåge og tilpasse kurset 28

29 4.1 Kursusevaluering og kvalitetsvurdering Uddannelsesinstitutionen sikrer, at personalet er engageret i kvalitetsundersøgelsesprocesserne og giver informationer og feedback til ledelsen Hvordan er personalet involveret i regelmæssig forbedring af kurser, undervisningsmetoder, ressourcer og materialer, kursistresultater, feedback og kursiststøtte? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Intet system til kvalitetsforbedring, hvor personalet er involveret Kun seniorpersonale involveret Lærere og administrativt personale involveret i evaluering af kurser og resultater Hele uddannelsesinstitutionen involveret i vurdering og selv-evaluering af undervisning og uddannelsesinstitution Hele uddannelsesinstitutionen involveret i løbende kvalitetsforbedring 29

30 4.2 Kvalitetssikring Uddannelsesinstitutionen sikrer, at en navngiven person eller hold har accepteret ansvaret for kvalitetsevaluering Opgiv navnet(ne) på den person/det hold, der er ansvarlig for kvalitetsevalueringsprocessen og tilføj kontaktinformation. Uddannelsesinstitution Ingen information afgivet Information afgivet 30

31 4.2 Kvalitetssikring Uddannelsesinstitutionen sikrer, at der er en aftalt intern proces for kvalitetsevaluering Hvordan sikrer I kvaliteten i jeres undervisningstilbud fremover? Forklar. Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen intern proces Mundtlige diskussioner, møder, intet skriftligt materiale Mundtlige diskussioner, møder, skriftligt materiale Nogen skriftlig dokumentation af processerne, mundtlige diskussioner og møder, skriftligt materiale Proces på plads, men ingen beskrivelse af iværksættelse Proces på plads, iværksat og beskrevet 31

32 4.2 Kvalitetssikring Uddannelsesinstitutionen sikrer, at der er aftalt kvalitetskriterier for kvalitetsevalueringsprocessen Hvad bruger I for at kvalitetssikre jeres undervisning/alle uddannelsesinstitutionens aktiviteter fx EQM, ISO 9E37, internt aftalte spørgsmål/retningslinjer/kriterier/kvalitetscheckliste (forklar)? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen interne kriterier for evaluering af undervisning/undervisningstilbud Interne kriterier for evaluering af undervisning/undervisningstilbud Eksterne kriterier for evaluering af undervisning/undervisningstilbud - forklar 32

33 4.2 Kvalitetssikring Uddannelsesinstitutionen sikrer, at intern kvalitetsevaluering bliver arkiveret og kædet sammen med ændringstiltag, og at disse tiltag udføres Hvordan arkiverer I kvalitetsevalueringer, og hvordan sikrer I jer opfølgning på alle tiltag? Fx en handlingsplan med fuldførelsesdatoer Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Ingen arkivering Begrænset arkivering Begrænset arkivering og handlingsplaner på plads Fuldstændig arkivering og handlingsplaner fuldført og arkiveret 33

34 4.2 Kvalitetssikring Uddannelsesinstitutionen sikrer, at al personale, der er involveret i evalueringen, får hjælp til at forstå og bruge kvalitetsprocessen Hvordan oplæres og involveres personalet i kvalitetsevalueringsprocessen? Uddannelsesinstitution Niveaubeskrivelse Ikke mulig (forklar ovenfor hvorfor) Personale ikke involveret Personale informeret om evaluering Personale oplært til at forstå og bruge kvalitetsproces Effektiv personaledeltagelse i evaluering arkiveret fuldt ud 34

35 35

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering Kvalitetskoncept Kvalitetskonceptet for CELF retter sig mod samtlige forhold på skolen, som skolen har et medansvar for, og som har betydning for mennesker på og omkring skolen (elever, kursister og studerende,

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vilkår og forudsætninger for kvalitetssikring. Indlæg v. DSFAM s møde d. 31.3.04

Vilkår og forudsætninger for kvalitetssikring. Indlæg v. DSFAM s møde d. 31.3.04 Vilkår og forudsætninger for kvalitetssikring Indlæg v. DSFAM s møde d. 31.3.04 Hvad er kvalitetssikring? Aktiviteter, der har til formål at sikre overensstemmelse mellem eksplicitte kvalitetsmål og det

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursusmodul til 2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursustitel: Undervisningstype: Rammer for undervisningen: Fundraising til udvikling af produktionsmetoder

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Torben V. Jensen Konsulent, itai a/s Min baggrund Økonomi- og personalechef på Fredericia-Middelfart Tekniske Skole

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends IR BEST PRACTICE Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends AGENDA Kl. 15.30 16.00 Præsentation af opdaterede IR Best Practice-anbefalinger v/ Flemming Ole Nielsen, IR Director, DSV og

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør Dagsorden 1. Præsentation 2. Roskilde Universitet 3. Risikostyring - hvorfor? 4. Ledelsesopbakning 5. ISO27001 6. Forretningsorienteret risikostyring 7. It-teknisk sikkerhedsstyring 8. Hvordan bruges risikostyring

Læs mere

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Valg af tilsynsmodel Valg af Offentliggøre liste over Valg af én flere Underrette og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om Offentliggøre Valg af tilsyn Anmode kommune

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere