Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner"

Transkript

1 Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

2 CO-industri Vester Søgade 12, København V Telefon: Telefax: Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V. Telefon: Telefax: Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Telefon: Telefax: Henvendelser rettes til partssekretariaterne. Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelser til organisationerne og kan downloades på De kan også købes hos Arbejdsmiljøbutikken, tlf Varenummer: Layout: Erhvervsskolernes Forlag Foto: Harry Nielsen Tryk: Clausen Offset ApS Trykt på miljøvenligt papir Oplag: stk. Juni 2006 ISBN:

3 Vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet af den i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samt lige relevante områder inden for det pågældende område. Vejledningen omhandler alene forholdsregler mod stråling og giver i den forbindelse udtryk for, den gode praksis partnerne er enige om, skal gælde for arbejde nær sendeantenner. Indholdsfortegnelse Introduktion side 2 Hvem er målgruppen? side 2 Hvem har ansvaret for hvad? side 3 Arbejdspladsvurdering side 6 Instruktion side 8 Hvilke regler gælder? side 8 Er du i tvivl? side 8 1

4 Introduktion Sendeantenner til radio, tv og mobiltelefon udsender elektromagnetisk stråling i form af radiobølger. Strålingen kan påvirke den menneskelige organisme, og denne påvirkning skal reduceres mest muligt. Overflødig stråling skal undgås. Antenner til radio- og TV-transmission er som regel anbragt i høje master, og som regel udføres der ikke arbejde i umiddelbar nærhed af dem. Derimod er sendeantenner til mobiltelefoni ofte anbragt på hustage undertiden tæt på andre tekniske installationer. Antenner til modtagelse af signaler udgør ikke nogen sundhedsmæssig risiko. Hvem er målgruppen? Målgruppen er arbejdsgivere samt deres ansatte og sikkerhedsrepræsentanter, der udfører arbejde i nærheden af sendeantenner. Som eksempler kan nævnes kølemontører, tagdækkere, skorstensfejere, elevatormontører m.v. Ansatte, der arbejder direkte på sendere eller på de mas ter, hvor sendere er monteret, er ikke omfattet af denne vejledning. Der henvises i stedet til Industriens Branchearbejdsmiljøråds vejledning om antenner og antennemaster. 2

5 Hvem har ansvar for hvad? Den der opstiller sendemasten Opstilleren af en sendeantenne vil typisk være en teleoperatør, der samtidig ejer den til antennen hørende installation. Antennen skal opstilles i overensstemmelse med reglerne for arbejde med ikke-ioniserende stråling. Den mobiloperatør som ejer sendeantennen (ejeren) har ansvaret for, at denne opfylder gældende standarder og regler. Ejeren har endvidere ansvaret for, at adgangsveje, der fører frem til sendeantennens nærhed (tage eller tilsvarende) er forsynet med advarsler. I advarslen beskrives, hvorledes sendeantennen kan afbrydes. Der kan evt. være tale om et telefonnummer til en driftscentral eller tilsvarende. Når ejeren af en sendeantenne bliver bekendt med, at der udføres arbejde nær antennen, er det ejerens ansvar, at grænseværdien for sendeantennen overholdes. Det er alene teleoperatøren eller en dertil bemyndiget, som har ret til at afbryde sendeantennen, Ejeren af sendeantennen skal sikre sig, at an - ten nens sikkerhedsområde er markeret eller angivet/oplyst. (Senderen kan være forsynet med en indikation af, om sendeantennen er i drift eller slukket. Denne indikation skal kunne ses også uden for sikkerhedsområdet). 3

6 Den der opstiller andre installationer nær sendeantennen Den, der monterer eller installerer andre former for teknisk udstyr på tage eller andre steder, hvor der er opstillet sendeantenner i nærheden, har ansvaret for, at service- og reparationsarbejde på sådanne tekniske installationer kan udføres forsvarligt. Hvor det er muligt, skal tekniske installationer etableres udenfor sendeantennens angivne sikkerhedsområde således, at service og reparationsarbejde udføres så langt væk fra sendeantennen som muligt. Der skal dog tages hensyn til andre arbejdsmiljøfaktorer - arbejdsstillinger, adgangsveje, risiko for fald eller nedstyrtning osv. Ejer / bruger af installationerne Som ejer eller bruger af tekniske installationer i nærheden af sendeantenner har man ansvaret for, at service- og reparationsarbejde på installationerne kan udføres forsvarligt. Det er typisk ejeren af installationerne, som enten lader egne ansatte udføre arbejdet eller rekvirerer fremmede håndværkere til dette. Ejeren har ansvaret for, at de arbejdstagere, der skal udføre reparations- og servicearbejde, er instrueret om særlige arbejdsforhold ved installationerne, herunder nærheden til sendeantenner. Denne instruktion skal indeholde informationer om antennens senderetning og -styrke samt om sikkerhedsområdets størrelse. 4

7 Der skal endvidere gives instruktion om, hvorledes man sikrer sig, at der ikke sendes fra antennen, når der skal udføres arbejde indenfor sikkerhedsområdet. Såfremt ejeren af installationerne ikke selv kontrollerer den fysiske adgang til arbejdsstedet, kan ejeren indgå aftaler med en repræsentant på stedet (en vicevært eller ejendomsfunktionær), som kan give adgang til arbejdsstedet, og som kan varetage kontakten til operatøren af sendeantennen. Den ansattes arbejdsgiver Som arbejdsgiver for medarbejdere, der udfører serviceog reparationsarbejde på installationer tæt ved sendeantenner, har man ansvar for, at de ansatte er instrueret om risikoen ved dette arbejde og om de retningslinier, der gælder. De ansatte skal være instrueret om at tage kontakt til ejeren af installationerne eller dennes repræsentant således, at der om fornødent kan lukkes for sendeantennen i det tidsrum, hvor arbejdet udføres. De ansatte skal være instrueret om, at færdsel nær antennen skal reduceres til et minimum. Den ansatte selv Som ansat har man ansvar for, at de retningslinier for arbejdet som er givet fra arbejdsgiveren, ejeren af antennen eller ejeren af de installationer, som der skal arbejdes på, overholdes. 5

8 Arbejdspladsvurdering 1. For virksomheder, der har sendeantenner på virksomhedens areal eller bygninger: I forbindelse med opsætning af antennen oplyser operatøren den virksomhed, hvor antennen placeres hvilke sikkerhedsafstande, som gælder for antennen. Områderne markeres, ligesom adgangsveje tydeligt mærkes med skilte, som angiver, at man ved at passere døren/ lågen træder ind i et område med stråling over grænseværdien. Mærkningen foretages af operatøren. Operatøren er ansvarlig for at eventuelle ændringer i grænseværdier bliver påført mærkningen. Den sikkerhedsansvarlige/viceværten opbevarer nøgler til adgangsveje. Den sikkerhedsansvarlige kontakter operatøren forud for at eventuelt arbejde i området påbegyndes for at sikre, at sendeantennen er lukket ned. <> < > 23 cm 320 cm Når arbejdet er afsluttet modtager operatøren meddelelse herom. OK <> 23 cm OK OK 6

9 2. For virksomheder der udfører arbejde i nærheden af eller på arealer, hvor sendeantenner er monteret: Eksempler på sådanne virksomheder kan være: reparation og service af køleanlæg, tagdækning, elevatormontører eller blikkenslagervirksomhed. Denne type af virksomheder må i deres APV indarbejde følgende checkpunkter: Forud for tilbudsgivning bør det afklares, om der forefindes sendeantenner på tage, skorstene o.l. i nærheden af arbejdsområdet. Tilbud på arbejdsopgaver må indeholde forbehold for, at eventuelle sendeantenner er afbrudt, inden arbejdet påbegyndes. De ansatte må instrueres om vigtigheden af, ikke at påbegynde arbejdsopgaver inden for det markerede sikkerhedsområde før sendeantennen er afbrudt. De ansatte bør instrueres om betydningen af den faremærkning, som er opsat på adgangsveje til tage o.l, hvor sendeantenner kan være opsat. I instruktionen lægges særlig vægt på sikkerhedsafstande. De ansatte må instrueres om, at give færdigmelding til teleoperatøren, når deres arbejde er afsluttet. 7

10 Instruktion Ansatte, der udfører arbejde nær sendeantenner skal være instrueret om risikoen ved arbejde nær sendeantenner og sendeantennemaster, og om hvilke forholdsregler, der skal tages. De skal være instrueret om, hvorledes man kan sikre sig, at sendeantennen er afbrudt, når der udføres arbejde i sikkerhedsområdet. De skal være instrueret om, at færdsel på taget (hvis senderen ikke er afbrudt) skal foregå uden for sikkerhedsområdet, og at færdsel tæt på sikkerhedsområdet skal reduceres mest muligt. Hvilke regler gælder? AT vejledning D om ikke-ioniserende stråling. AT vejledning D.1.1 om APV. Er du i tvivl? Er du i tvivl om, hvilken retning en mobilantenne peger, eller hvilken antennetype der er tale om, bør du ikke gå tættere på end de 320 cm. Dog er det generelt sådan, at mobilantennerne peger væk fra bygningen, skorstenen eller masten for at dække det ønskede område. Det er mobilantennens plastikfront, der viser senderetningen. 8

11 For sendeantenner af paraboltypen med en diameter på 120 cm er sikkerhedsafstanden dog 340 cm. < > 23 cm < 320 cm > < 320 cm > < > 23 cm <<< Senderetning Senderetning >>> Telefonnumre på alle mobiloperatørers døgntelefonvagter Selskab Telefonnummer Senderlokation ID 3: (vest) (øst) SITE KODE: Sonofon: SITE KODE: TDC Mobil: SITE KODE: Telia Mobile: SITE KODE:

12 juni 2006

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem At arbejde i brugernes hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere