Der er forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system."

Transkript

1 AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at benytte mulighederne i AMU-systemet. AMU-kurserne er en mulighed for virksomhederne til at få udviklet medarbejderne. AMU-systemet kan være relevant at benytte i såvel opgangs- som nedgangstider, men systemet er svært at overskue. DI har samlet information om mulighederne i AMU-systemet, som kan hjælpe virksomhederne til at bruge mulighederne. Det kan være vanskeligt at finde det rigtige AMU-kursus, få overblik over økonomien og i det hele taget gennemskue mulighederne i dette omfattende og relativt fleksible uddannelsessystem. Der er forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. DI har som en hjælp til medlemmerne udarbejdet en guide til, hvordan man bruger AMU-systemet, herunder også en gennemgang af økonomi, papirgang og muligheder. Materialet er udformet som en række spørgsmål med tilhørende svar samt henvisninger til centrale informationskilder. Vi håber, at virksomhederne med materialet vil få bedre overblik over mulighederne i AMUsystemet, så de mange tilbud i systemet kan bruges professionelt og til glæde for såvel virksomheder som medarbejdere. Vi har tematiseret spørgsmålene, så det forhåbentligt bliver mere overskueligt at finde frem til det relevante svar. Spørgsmålene og de tilhørende svar kan du finde i de seks kategorier nedenfor. Identificer AMU-kurser og -udbydere Økonomi Deltagerkreds Medarbejderens kompetencer før kurset Kvalitet og resultat Andet

2 IDENTIFICER AMU-KURSER OG - UDBYDERE Her finder en række spørgsmål og svar om, hvordan man finder det rigtige AMUkursus, og hvor man kan finde ud af, hvor AMU-kurserne bliver gennemført. Her kan du findes svar på følgende spørgsmål: Hvad er et AMU-kursus? Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne? Kan man få lovmæssige obligatoriske kurser i AMU-systemet? Hvad er en AMU-udbyder? Hvor afholdes AMU-kurserne? Hvad gør man, hvis det søgte AMU-kursus ikke findes? Hvad hvis det AMU-kursus, som jeg skal bruge, ikke udbydes af den nærmeste AMU-udbyder? Hvad hvis vi ønsker AMU-kurset gennemført om aftenen eller i weekenden? Kan vi få AMU-kurset gennemført på virksomheden? Kan en af virksomhedens ansatte undervise på AMU-kurset? Kan man få AMU-kurser splittet op over flere uger? Kan man afkorte et AMU-kursus? Hvordan tilmelder man en medarbejder til et AMU-kursus? Kan medarbejderne selv tilmelde sig et kursus? Hvor finder jeg et AMU-kursus til medarbejdere, der skal have et særligt bevis, certifikat eller kørekort? Hvad er et AMU-kursus? AMU-kurser er faglige kurser, hvor medarbejderens kompetencer kan blive udviklet, så vedkommende bedre kan varetage sin jobfunktion. AMU er en forkortelse for arbejdsmarkedsuddannelse. AMU-kurser er udviklet af arbejdsmarkedets parter i tæt samarbejde med bl.a. virksomheder, der har fastlagt indhold og varighed. AMU-kurserne afholdes med statstilskud, som finansieres af Undervisningsministeriet. Der er en beskeden deltagerbetaling. AMU-kurser er åbne for alle medarbejdere, men kun medarbejdere, der har en uddannelse til og med faglært niveau, kan få løntabsgodtgørelse, tilskud til befordring og tilskud til kost og logi. AMU-kurser skal udbydes offentligt, men der kan være situationer, hvor kursisterne alene består af medarbejdere fra én virksomhed. Dette ændrer dog ikke ved kursets indhold. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne? Der er ca forskellige AMU-kurser at vælge mellem. Information om kurserne kan findes på forskellig vis: 1. på under fritekstsøgning 2. på og vælg AMU 3. kontakt en lokal AMU-udbyder Den sidste mulighed kan være relevant, hvis du ikke kender nogen særlig præcis beskrivelse af kurset eller dets indhold.

3 Man kan også finde AMU-kurserne ved at bruge søgeord på det man ønsker at lære. men bemærk at man i AMU-systemet ikke bruger firmanavne, så man kan ikke finde et kursus i f.eks. Word. Men man kan finde et kursus i tekstbehandling og AMU-Kurset i tekstbehandling kan så efterfølgende afvikles i Word. Kan man få lovmæssige obligatoriske kurser i AMU-systemet? Ja, det er der på de forskellige brancheområder. Disse kurser kan findes via Hvad er en AMU-udbyder? En AMU-udbyder er en teknisk skole, handelsskole, AMU-center, erhvervsuddannelsescenter eller privat udbyder, der er godkendt af Undervisningsministeriet. Udbyderne kan man finde på hjemmesiden ved at vælge menupunktet 'godkendte udbydere af AMU'. Hvor afholdes AMU-kurserne? AMU-kurser afholdes hos en godkendt AMU-udbyder. Information om hvem, der udbyder specifikke AMU-kurser, kan findes via søgefunktionen i under AMU. Du kan også kontakte en AMU-udbyder. Hvad gør man, hvis det søgte AMU-kursus ikke findes? Afklar først gennem kontakt til en AMU-udbyder om kurset findes - hold fast i, at du er interesseret i et AMU-kursus. Hvis kurset ikke findes og dit behov er akut, kan udbyderen eventuelt gennemføre det på markedsvilkår, dvs. uden statstilskud og adgang til løntabsgodtgørelse. Du kan kontakte DI's erhvervsuddannelsesafdeling på tlf , hvor vi kan behjælpelige med at finde ud af om der er mulighed for at udvikle det ønskede kursus som AMU-kursus. Hvad hvis det AMU-kursus, som jeg skal bruge, ikke udbydes af den nærmeste AMUudbyder? Du kan bede AMU-udbyderen om at finde frem til hvilke andre AMU-udbydere, der kan gennemføre dette AMU-kursus. Du kan også søge efter kurset under hvor du kan finde de andre AMU-udbydere, der netop gennemfører det ønskede AMU-kursus. Hvad hvis vi ønsker AMU-kurset gennemført om aftenen eller i weekenden? Det er muligt at få gennemført AMU-kurser uden for normal arbejdstid. AMU-udbyderen er dog berettiget til at kræve en højere deltagerbetaling for kurset, hvis det afholdes uden for normal arbejdstid. Denne ekstrabetaling må ikke overstige 140 kr. pr. deltager per dag (= 7,4 timer), og udbyderen skal godtgøre, at der er tale om en merudgift ved gennemførelsen. Dette kan I bede om at få skriftligt dokumenteret. Kan vi få AMU-kurset gennemført på virksomheden? Det kan lade sig gøre og skal aftales med udbyderen. AMU-kurset skal være åbent for alle, så medarbejdere fra andre virksomheder også kan deltage, medmindre holdet er fyldt op. Der skal forhandles om vilkårene, herunder om virksomheden skal betale ekstra for at få kurset gennemført på virksomheden. Den maksimale ekstra betaling for den virksomhedsforlagte undervisning er kr. 140 per dag per deltager, og udbyderen skal skriftligt dokumentere, at der rent faktisk er ekstra udgifter ved at lægge undervisningen på en virksomhed. Kan en af virksomhedens ansatte undervise på AMU-kurset? Det kan lade sig gøre, hvis visse krav er opfyldt. AMU-udbyderen er ansvarlig for, at kursisterne når målene for et givent AMU-kursus, og at kurset har den fornødne kvalitet. Udgangspunktet er, at det er AMU-udbyderens faglærere, der underviser.

4 Men det kan lade sig gøre, at en af virksomhedens ansatte underviser sammen med faglæreren, eller at en af virksomhedens ansatte bliver ansat af AMU-udbyderen til at undervise. Det er dog et ufravigeligt krav, at kurset er åbent, så også medarbejdere fra andre virksomheder kan deltage. I bør sikre jer skriftligt, at AMU-udbyderen garanterer, at gældende love og regler er overholdt. Kan man få AMU-kurser splittet op over flere uger? Ja, man kan få det gennemført på halve dage, en fast ugedag, flere måneder mellem enkelte kursusdage. Den samlede varighed skal dog overholdes. Kan man afkorte et AMU-kursus? Ja, det kan man. En medarbejder behøver ikke at blive undervist i de emner i AMU-kurset, som medarbejderen allerede behersker. Den enkelte medarbejder kan derfor få afkortet kurset. For at få afkortet et kursus for et helt hold kræver det, at samtlige medarbejdere på holdet har fået den samme afkortning. Det er dog ikke altid så vanskeligt, som det lyder - det kan være ulejligheden værd at tale med flere AMU-udbydere om mulighederne herfor. Hvordan tilmelder man en medarbejder til et AMU-kursus? Udbyderne har typisk et ansøgningsskema. Du skal kontakte den enkelte udbyder, eventuelt via I skal endvidere være opmærksomme på, at deltagerbetalingen skal indbetales før AMU-kursets start. Kan medarbejderne selv tilmelde sig et kursus? Ja, det kan medarbejderne. Medarbejdernes adgang til uddannelse i arbejdstiden er reguleret i f.eks. overenskomsterne blandt andet i form af bestemmelserne om adgang til "selvvalgt uddannelse". Derudover er AMU åbent for borgere med fast bopæl i Danmark. Jeres medarbejdere kan til enhver tid kontakte en AMU-udbyder med henblik på efteruddannelse i fritiden. I sådanne situationer er der ikke mulighed for løntabsgodtgørelse. Hvor finder jeg et AMU-kursus til medarbejdere, der skal have et særligt bevis, certifikat eller kørekort? Der findes mange AMU- kurser for at opnå særlige beviser, certifikater eller erhvervsrelaterede kørekort. Du finder disse kurser på samme vis, som du identificerer andre kurser. En mulighed kan være at søge på ordet 'certifikat'. I nogle tilfælde kan der være ekstra omkostninger forbundet med udstedelsen af beviset, certifikatet eller kørekortet - se spørgsmål og svar vedrørende økonomi.

5 ØKONOMI Her finder du svar på, hvad det koster at sende medarbejdere på AMU-kurser. Der er ligeledes information om løntabsgodtgørelse samt takster for kost og logi. Her kan du finde svar på nedenstående spørgsmål: Hvad koster det at sende en medarbejder på AMU-kursus? Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra AMU-kurset? Har vi krav på at få deltagerbetalingen tilbage for en medarbejder, som vi har tilmeldt og betalt for, men som melder afbud/ikke møder op til kurset? Hvor mange deltagere skal der være, før et hold bliver oprettet? Hvad koster det at afmelde en medarbejder til et AMU-kursus? Kan en medarbejder bestå/få bevis for et AMU-kursus, hvis man er fraværende på en del af AMU-kurset pga. sygdom eller andet? Hvad gør man, hvis et hold bliver aflyst, fordi der er for få tilmeldte? Kan man få tilskud til kost og logi? Hvis flere medarbejdere følges ad på AMU-kursus? Skal vi betale ekstra for at sende medarbejdere af sted på AMU-kursus? Hvad koster det at sende medarbejdere på AMU-kursus, hvor der er certifikat? Hvad koster det at sende en medarbejder på AMU-kursus? Der opkræves deltagerbetaling ved deltagelse i AMU-kurser, undtaget er dog kurser, der indgår en grundlæggende voksenuddannelse (GVU), og individuel kompetencevurdering (IKV). På AMU-kurser er deltagerbetalingen i 2009 enten 110 kr. eller 170 kr. pr. deltager per dag. Man vil altid kunne sende medarbejderen af sted på AMU-kursus uden anden betaling end deltagerbetalingen. AMU-udbyderne kan kræve yderligere betaling, hvis I har særlige ønske til f.eks. tilrettelæggelsen. Denne ekstrabetaling kan maksimalt udgøre kr. 140 per dag per deltager. Vi opfordrer jer til at få et skriftligt tilbud fra AMU-udbyderen på den ekstraydelse. Det kan være en god ide at indhente tilbud fra flere udbydere, så man kan sammenligne tilbuddene. For ufaglærte og faglærte medarbejdere er der mulighed for at få VEU-godtgørelse, som svarer til højeste dagpengesats. VEU-godtgørelsen er på kr. 725 per deltager per dag i Der skal søges om VEU-godtgørelse på to forskellige skemaer afhængig af om der er tale om forsikrede eller ikke ikke-forsikrede medarbejdere. Skemaerne kan I få via jeres AMU-udbyder, de kan også findes på Vær opmærksom på, at VEU-godtgørelsesskemaer skal indsendes til forskellige A-kasser afhængig af medarbejderens placering i A-kasse systemet. Skemaer for de uforsikrede skal sendes til AMUudbyderen, som sender det videre til SU-styrelsen. Bemærk, at der er en tidsfrist på fire uger for aflevering af skemaerne fra uddannelsens sidste dag. Det har ingen betydning, om uddannelsen tidsmæssigt er delt op i flere adskilte forløb, så længe der er tale om et sammenhængende uddannelsesforløb. Har medarbejderen f.eks. deltaget i uddannelsen tre dage i uge 17, to dage i uge 18 og tre dage i uge 20, skal fire ugers fristen regnes fra den sidste uddannelsesdag i uge 20.

6 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra AMU-kurset? AMU-udbyderen kan beslutte at opkræve udeblivelsesgebyr. Udeblivelsesgebyret er kr. for lektioner med en varighed på til og med 37 lektioner og kr. for lektioner med en varighed der er længere end 37 timer. Har vi krav på at få deltagerbetalingen tilbage for en medarbejder, som vi har tilmeldt og betalt for, men som melder afbud/ikke møder op til kurset? Hvis udbyderen ved annonceringen af udbuddet eller i andet materiale ikke har angivet, at deltagerbetaling vil blive tilbagebetalt ved forfald, så betragtes tilmelding og betalt deltagerbetaling for et AMU-kursus som bindende for medarbejderen/virksomheden. Udbyderen kan derfor som udgangspunkt beholde deltagerbetalingen. Der er dog ikke noget i vejen for, at AMU-udbyderen vælger at tilbagebetale deltagerbetalingen til medarbejderen/virksomheden. Der er her tale om en aftale mellem virksomhed/deltager og AMU-udbyder, som ikke er reguleret af ministeriet. Hvor mange deltagere skal der være, før et hold bliver oprettet? Der er meget stor forskel på, hvor mange kursister, der skal være på et hold, før AMU-kurset gennemføres. AMU-udbyderen kan vælge at annoncere det minimumsantal, der skal være tilmeldt et hold, for at det oprettes. Det er en god ide som virksomhed at indgå en samarbejdsarbejdsaftale med AMU-udbyderen om netop holdstørrelser. Man kan aftale med AMU-udbyderen at betale for de tomme pladser, så man er sikker på at AMUkurset bliver afholdt. AMU-udbyderen kan frit sætte sin pris for de tomme pladser, så I bør forhandle denne pris og få AMU-udbyderen til at beregne de merudgifter de har. DI vil stærkt opfordre jer til at kontakte os, hvis prisen for tomme pladser er ublu. Hvis du synes, at AMU-udbyderens krav til holdstørrelse er urealistisk højt, kan du kontakte DI. Hvad koster det at afmelde en medarbejder til et AMU-kursus? Afmelder du medarbejderen mere end en uge før AMU-kursets start, skal du ikke betale afmeldegebyr. Sker afmeldingen mindre end en uge før kursets start, kan der være et afmeldegebyr. Det er op til den enkelte AMU-udbyder at beslutte om der skal være afmeldegebyr på AMU-kurser. Undersøg derfor før du vælger AMU-udbyder, om udbyderen opkræver afmeldegebyrer. Hvis der er afmeldegebyr er gebyret kr. for AMU-kurser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner og for AMU-kurser med en vejledende varighed på mere en 37 timer. Kan en medarbejder bestå/få bevis for et AMU-kursus, hvis man er fraværende på en del af AMU-kurset pga. sygdom eller andet? Ja, det kan lade sig gøre, men det er underviseren, der vurderer, om den enkelte medarbejder har nået AMU-kursets mål, og det kan man godt, selv om man har været fraværende på en mindre del af kurset. Hvad gør man, hvis et hold bliver aflyst, fordi der er for få tilmeldte? Der er flere muligheder. Du kan: 1. gå i dialog med AMU-udbyderen om minimumskravet til holdstørrelsen. AMU-udbyderen fastlægger selv holdstørrelsen. 2. finde en anden AMU-udbyder, som måske ikke har så høje holdstørrelser.

7 3. vælge at betale for tomme pladser op til det minimumsantal, som AMU-udbyderen har annonceret, at der skal til, for at AMU-kurset afvikles. Dette kan være meget dyrt på især de meget udstyrstunge AMU-kurser. 4. bede AMU-udbyderen om at tage kontakt til andre lokale virksomheder, som formodes at have medarbejdere med tilsvarende kompetencebehov, for at høre om de har medarbejdere, der skal på samme kursus. Eller du kan selv kontakte sådanne virksomheder. 5. identificere flere medarbejdere i din virksomhed, som kan sendes af sted. Kan man få tilskud til kost og logi? Hvis medarbejderen under AMU-kurset er indkvarteret uden for sin bopæl, er der ret til tilskud til kost og logi, hvis medarbejderen har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at medarbejderen er indkvarteret uden for sin bopæl. Satser for kost i 2009 Kost pr. dag 292,50 kr. Reduktion heraf skal foretages med nedenstående satser, hvis der ydes et eller flere måltider. Måltidssatser: morgenmad 43,88 kr. frokost 87,75 kr. middag 87,75 kr. Reduktion ved fuld kost 219,38 kr. Satser for logi i 2009 Hoteldispositionsbeløbet udgør pr. dag: Med dokumentation hovedstadsområdet 728 kr. Århus 650 kr. øvrige land 604 kr. Udokumenteret nattillæg 146,25 kr. Man kan få yderligere oplysninger på Befordringstilskud ved indkvartering Medarbejderen kan også få befordringstilskud, hvis der er mere end 12 km mellem indkvarteringsstedet og uddannelsesstedet. I dette sidstnævnte tilfælde anses indkvarteringsstedet for at være medarbejdernes bopæl under AMU-kurset. Taksten er kr. 2,00 per km. Tilskuddet er skattefrit. Der er en bagatelgrænse, idet der ikke udbetales beløb under 30 kr. Befordringstilskud uden indkvartering Der skal være mindst 12 km mellem medarbejderens bopæl og uddannelsesstedet, for at man kan få befordringstilskud. Taksterne pr. 7. juli 2008 er 1,10 kr. pr. km. Der er en bagatelgrænse på at beløb under kr. 30 ikke udbetales. Der ydes ikke tilskud hvis AMU-kurset, holdes på virksomheden eller virksomhedens afdelinger.

8 Medarbejderen får tilskud per kilometer uanset hvilket transportmiddel, der anvendes. Der ydes med andre ord ikke tilskud til de faktiske udgifter, som f.eks. færgebilletter. Man kan få yderligere oplysninger på Hvis flere medarbejdere følges ad på AMU-kursus? Hvis flere medarbejdere følges ad, f.eks. fire personer i én bil, kan kun den person, der har udgifter til benzin mm. modtage tilskud til befordring. Skal vi betale ekstra for at sende medarbejdere af sted på AMU-kursus? Nej, kun hvis der er tale om afvikling af kurset uden for normal arbejdstid eller f.eks. på virksomheden. Det er ikke sikkert, at AMU-udbyderen kræver ekstra betaling for en sådan tilrettelæggelse. Ekstrabetalingen skal være annonceret i forbindelse med tilmeldingen af medarbejderne. Hvis nogle udbydere prøver at kræve ekstra betaling for AMU-kurser, der foregår på normale vilkår, bør det afvises. Kontakt eventuelt DI s erhvervsuddannelsesafdeling på tlf.: Hvad koster det at sende medarbejdere på AMU-kursus, hvor der er certifikat? Det koster normalt ikke ekstra, hvis der er tale om AMU-kurser, som leder frem til udstedelse af certifikater eller særlige beviser - men der er undtagelser. Ekstra gebyrer skal oplyses over for virksomheden inden kursustilmelding. I nogle tilfælde er det medarbejderen selv, der betaler gebyret for det særlige bevis eller certifikat - i andre tilfælde er det virksomheden. Det afhænger af de aftaler, der er truffet mellem virksomheden og medarbejderne. Du kan eventuelt kontakte det relevante brancheservicecenter i DI.

9 DELTAGERKREDS Her finder du en række spørgsmål og svar om, hvem der kan deltage i et AMUkursus. Hvilke medarbejdergrupper har adgang til AMU? Alle medarbejdere, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, her adgang til AMU-kursus. For at sikre at medarbejderen sprogligt vil være i stand til at følge undervisningen med tilfredsstillende resultat, kan det forud for optagelse til et AMU-kursus pålægges medarbejderen at gennemføre en test i undervisningssproget. AMU kan udbydes såvel på dansk som andre sprog eller med en kombination af dansk og andre sprog. Har selvstændige adgang til at deltage i AMU-kurser? Ja, selvstændig erhvervsdrivende har adgang til AMU. Har efterlønnere/pensionister adgang til at deltage i AMU-kurser? Målgruppen for AMU-kurserne er beskæftigede, men pensionister/efterlønnere kan deltage i AMU som led i deres beskæftigelse i virksomhederne. Der kan være tilfælde, hvor efterlønnere/pensionister fortsat arbejder som lønmodtager et mindre antal timer, og derfor kan være berettiget til godtgørelse ved deltagelse i AMU-kursus i de timer/dage, hvor man normalt arbejder. Kan en elev/ lærling deltage i et AMU-kursus? Hvis den pågældende AMU-kursus ikke er en del af den erhvervsuddannelse eleven følger, og eleven i øvrigt opfylder kravene til at være tilskudsberettiget, så kan eleven/lærlingen deltage. Der ydes ikke VEU-godtgørelse til elever og lærlinge, men de kan modtage befordringstilskud, hvis de opfylder reglerne.

10 MEDARBEJDERENS KOMPETENCER FØR KURSET Her finder du spørgsmål og svar om samspillet mellem AMU-kurserne og medarbejderens kompetencer før kurset. Du kan her finde svar på følgende spørgsmål: Kan en medarbejder med uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau deltage i AMU-kurser? Er undervisningssproget altid dansk? Afholdes der AMU-kurser for flygtninge/indvandrere? Kan man få testet sine læse-skrive-regne færdigheder i AMU? Kan alle medarbejdere få vurderet deres realkompetencer i AMU? Hvilke realkompetencer kan medarbejderen få vurderet i AMU? Hvad kan en realkompetencevurdering i AMU bruges til? Kan en medarbejder med uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau deltage i AMU-kurser? Ja, hvis personen i øvrigt opfylder betingelserne for at deltage i AMU-kurser. Men vær opmærksom på, at medarbejderen ikke kan få VEU-godtgørelse, hvis medarbejderen har en uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelse, med mindre uddannelsen ikke har været anvendt de sidste 5 år. Er undervisningssproget altid dansk? Nej. Undervisningen kan afholdes på andre sprog end dansk. Hvis undervisningen foregår på andre sprog end dansk, vil det fremgå ved annonceringen af uddannelsen. Afholdes der AMU-kurser for flygtninge/indvandrere? Der er særlige muligheder for medarbejder, der ikke kan tilstrækkeligt dansk til at få fuldt udbytte af almindelige AMU-kurser. Eksempler er Dansk som andetsprog Særlige uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere Forlænge de enkelte AMU- kurser for flygtninge og indvandrere med op til 25 pct. Praktik i et AMU forløb. Du kan få mere at vide ved at kontakte din AMU-udbyder. Kan man få testet sine læse-skrive-regne færdigheder i AMU? Medarbejdere, der deltager i AMU-kurser eller Individuel KompetenceVurdering via AMU, har mulighed for at få vurderet deres basale færdigheder i læsning, skrivning og regning. Man kan få vejledning om evt. efterfølgende undervisning via den forbedrende voksenuddannelse (FVU). Der er ikke deltagerbetaling, ligesom der også er mulighed for løntilskud, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. Du kan kontakte et lokalt VUC-center for at få igangsat FVU-undervisning. Det er også muligt at kombinere FVU-undervisning og AMU-kurser. Forhør dig hos udbyderen om disse muligheder.

11 Kan alle medarbejdere få vurderet deres realkompetencer i AMU? Alle medarbejdere, der har adgang til AMU-kurser, har også adgang til at få vurderet deres realkompetencer i AMU. I AMU kaldes realkompetencevurdering for individuel kompetencevurdering (IKV). Hvilke realkompetencer kan medarbejderen få vurderet i AMU? Realkompetencer er alt det, den enkelte medarbejdere kan og ved uanset hvor og hvordan det er lært. Det kan være lært gennem arbejdslivet eller måske gennem andre aktiviteter i fritiden. I AMU kan den enkelte medarbejder få vurderet den del af sine realkompetencer, der svarer til alt det, den enkelte medarbejder kunne have lært, hvis hun eller han havde gennemført en eller flere AMUkurser. Hvad kan en realkompetencevurdering i AMU bruges til? En individuel kompetencevurdering i AMU kan for medarbejderen resultere i tre forskellige former for anerkendelse af den enkeltes realkompetencer. De tre anerkendelsesformer er: Anerkendelse i form af en individuelt tilpasset AMU-uddannelsesplan, Anerkendelse i form af AMU-uddannelsesbevis(-er), når AMU-udbyderen har vurderet, at medarbejderen har kompetencer, der svarer til det, medarbejderen kunne have lært ved at gennemføre et helt AMU-kursus. Anerkendelse i form af et AMU-kompetencebevis, når AMU-udbyderen har vurderet, at medarbejderen har kompetencer, der svarer til en del af en AMU-kursus. I mange tilfælde vil en IKV også kunne bruges til afklaring af, hvad medarbejderen mangler for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse.

12 KVALITET OG RESULTAT Her kan du finde svar på, hvordan du kan finde information om kurserne kvalitet mv. Hvordan sikrer virksomheden, at undervisningen har den kvalitet man ønsker? Det er en god ide at have en tæt dialog med AMU-udbyderen om et givet uddannelsesforløb for at afstemme forventningerne også til kvalitet. Man kan også indgå en samarbejdsaftale med udbyderen, hvor man beskriver sine krav og ønsker til kvalitet. Det er f.eks. en god ide at sikre sig, at medarbejderen får udleveret relevante undervisningsmaterialer, og at de faciliteter, der anvendes i AMU-kurset, er tidssvarende. Kan man få at vide, hvad virksomhedsledere og medarbejdere mener om AMUkurserne? Medarbejdere og ledere svarer løbende på spørgeskemaer om AMU-kurserne s kvalitet. Disse svar er samlet på Hvordan er jeg sikker på at AMU-udbyderne følger gældende love og regler? Er man det mindste i tvivl om, at det, man aftaler med en AMU-udbyder, er i overensstemmelse med gældende love og regler, er det en god ide at få AMU-udbyderen til skriftligt at garantere, at gældende love og regler er overholdt. Dette kan også stadfæstes i en samarbejdsarbejdsaftale mellem virksomhed og AMU-udbyder.

13 ANDET Her kan du finde en række spørgsmål og tilhørende svar, som vi ikke har fundet det hensigtsmæssigt at placere under de øvrige kategorier. Her kan du finde svar på følgende spørgsmål: Hvilke regler gælder for deltidsansatte, når de skal på AMU-kursus fuldtid? Kan VEU-godtgørelsen udbetales til virksomheden, selvom uddannelsen foregår uden for normal arbejdstid, hvis virksomheden kompenserer i form af løn, flex, tillæg eller andet? Hvis en medarbejder, der har brugt sin ret til selvvalgt uddannelse, ønsker at få yderligere fri uden løn til at gå på AMU- kursus, kan medarbejderen så få VEU-godtgørelse? Hvilke regler er der, hvis en deltager bliver syg og ikke kan deltage i kurset? Hvor kan man klage, hvis man er utilfreds med AMU-udbyderens ydelser eller priser? Er medarbejderne på kursus i 37 timer, når de er af sted i en uge? Hvad er lærerfri undervisning? Er der mulighed for støtte under et AMU-kursus? Hvilke regler gælder for deltidsansatte, når de skal på AMU-kursus fuldtid? Deltidsansatte kan deltage på AMU-kursus, men der kan kun udbetales VEU-godtgørelse for det antal timer, der aflønnes for. Hvis virksomheden udbetaler løn for hele kursusforløbet, kan der udbetales VEU-godtgørelse. Læs mere Kan VEU-godtgørelsen udbetales til virksomheden, selvom uddannelsen foregår uden for normal arbejdstid, hvis virksomheden kompenserer i form af løn, flex, tillæg eller andet? Ja, det kan godt lade sig gøre, så skal medarbejderen markere i ansøgningsskemaet om VEUgodtgørelse, punkt 2, at Min arbejdsgiver udbetaler sædvanlig løn under uddannelsen og arbejdsgiveren skal udfylde punkt 6. Hvis en medarbejder, der har brugt sin ret til selvvalgt uddannelse, ønsker at få yderligere fri uden løn til at gå på AMU- kursus, kan medarbejderen så få VEUgodtgørelse? Ja, så skal medarbejderen markere i ansøgningsskemaet om VEU-godtgørelse, punkt 2, at Jeg har hovedkort med fradrag pr. uge, og medarbejderen får så udbetalt godtgørelsen på sin NemKonto. Hvilke regler er der, hvis en deltager bliver syg og ikke kan deltage i kurset? Hvis en medarbejder blive syg og derfor har fravær, kan der ikke udbetales VEU refusion for den tid fraværet har varet. Her gælder de almindelige sygedagpenge regler. Hvor kan man klage, hvis man er utilfreds med AMU-udbyderens ydelser eller priser? Det er AMU-udbyderens daglige ledelse, der er på vegne af bestyrelsen har ansvaret for drift, udbud og kvaliteten i uddannelserne samt prisfastsættelser af særlige ydelser. En eventuel klage skal derfor først rettes til skolen. Øverste instans er undervisningsministeriet. Er medarbejderne på kursus i 37 timer, når de er af sted i en uge? Ja, et ugekursus på AMU svarer til 37 timer og en dag til 7,4 timer. Man skal dog være opmærksom på, at AMU-udbyderne regner i lektioner, som ofte er kortere end en hel time, og medarbejdere kan derfor have en kortere reel arbejdstid end normalt. Hvad er lærerfri undervisning? Der skal altid være en faglærer til stede på et AMU-kursus, med mindre faglærerunderviseren pludselig er blevet syg. Lærerfri undervisning og selvstudie er ikke tilladt, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at medarbejderen bruger noget af sin fritid på at forberede sig, hvis medarbejderen har svært ved at tilegne sig stoffet på den afsatte tid.

14 Er der mulighed for støtte under et AMU-kursus? Ja, men normalt kun i form af IT-støtte. Hvis en medarbejder har svært ved at tilegne sig det teoretiske indhold, så er der gode muligheder for støtte. Det kræver blot, at man gør AMU-udbyderen opmærksom på dette i forholdsvis god tid - normalt senest 1-2 uger før kursusstart. AMU-udbyderen vil så vurdere forholdet og eventuelt indkalde medarbejderen til en læseprøve. Støtten består i, at medarbejderen får udleveret en IT-rygsæk og instrueres i brug af denne. Rygsækken består af en bærbar computer og en scanner. Det undervisningsmateriale, der benyttes på AMU-kurset, vil være indlæst på computeren, så medarbejderen kan få oplæst dette. Scanneren benyttes til at indscanne og derefter oplæse de materialer, der udleveres under AMU-kurset. Ordningen er gratis. Også medarbejdere med fysiske handicap kan få støtte.

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere