Mappe- og fil-håndtering til husbehov. (Win. 7)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mappe- og fil-håndtering til husbehov. (Win. 7)"

Transkript

1 Mappe- og fil-håndtering til husbehov. (Win. 7) Senior IT Allerød Nærværende kortfattede noter er tænkt anvendt til støtte for kursisterne ved undervisningen i kurset: Mapper og filer og er næppe velegnet til selvstudium. Indhold: 1. Introduktion 2. Mappe-struktur / Sti / Navigation 3. Stifinder / Mappevisning 4. Mapper og filer, oprette / slette / kopiere / flytte / søge / gendan / Back-up 5. Gemme / åbne filer 6. Biblioteker 7. Filtyper/ Åbn med 8. Mail 9. Flytbare medier (Sikkerhedskopi) 10. Download-filer / Systemgendannelse 1. Introduktion: En væsentlig funktion i Pc en er at opbevare og holde styr på programmer og andre data af forskellig art, således også de brugerskabte. Pc en skal altså kunne gemme eller lægge på lager på en organiseret, helst brugervenlig, måde. Denne lagring sker på Pc ens såkaldte drev, som f.eks. kan være en Harddisk, et CD/DVDdrev eller en USB-nøgle. Det er væsentligt ved disse drev, at det lagrede her ikke berøres af, at Pc en slukkes, hvorimod indholdet i arbejdslageret, Pc ens hurtige elektroniske hukommelse (eng.: memory), slettes. Programmerne og de forskellige data lagres i såkaldte filer, hver med et entydigt fil-navn, således at de kan genfindes på Pc ens drev og gendannes i arbejdslageret (RAM) (Random Acces Memory). Filstørrelsen angives i byte (b), ofte kilo byte (kb) = 1000b eller mega Byte (Mb)= 1000kb, medens lagerkapacitet ofte angives i giga Byte(Gb) = 1000Mb, nu også tera Byte (Tb) = 1000Gb. (Een byte kan være eet bogstav eller eet talciffer) Da det typisk kommer til at dreje sig om lagring af tusindvis af filer, må der nødvendigvis ske en systematisk opdeling i grupper af samhørende filer. Man bruger betegnelsen, at filerne opdeles og lægges i forskellige mapper med hver sit mappe-navn. I praksis bliver der tale om måske hundredvis af sådanne mapper, som derfor igen må systematisk opdeles og lægges i andre mapper, som igen må opdeles.. osv man taler om, at mapperne ordnes i et mappe-hieraki eller i en mappe-struktur. Denne mappestruktur afspejles også i de entydige fuldstændige fil-navne, der, foruden selve filnavnet, angiver Stien (adressen) til de enkelte filers plads i mappe-strukturen. Mappestrukturen kan i Pc en vises grafisk v. hj a. visnings-programmet Stifinder (eng. Explorer), der er en del af Microsoft-Windows-styresystemet. Med dette program kan visningen tilpasses til stor overskuelighed af den ofte komplicerede mappestruktur, og der gives desuden mulighed for at ændre, tilpasse og udvide strukturen individuelt. De grundlæggende funktioner i Pc en varetages af Styresystemet, der hermed danner basis for de forskellige brugerprogrammer (f. eks Word. Excel, Mail, Internet, Spil o.s.v) Nærværende note er baseret på styresystemet Windows 7 fra Microsoft. NB: Bl.a. flg. Forkortelser anvendes: klik for venstre-, h.klik for højre-, d.klik for dobbelt- klik. 1

2 2. Mappe-struktur / Sti / Navigation. Mappestrukturen beskriver organiseringen af samhørende filer i mapper, der igen kan være organiseret samhørende grupper, lagt i tilsvarende mapper, der igen o.s.v.. PC en kan indeholde flere drev (f. eks hard-diske), der lagrer hver sine mapper og filer og Microsoft har lavet en overbygning, der samler disse drev i begrebet Computer. Vejen gennem mappestrukturen til en bestemt fil beskrives som stien til filen. Er filen markéret (se senere) ses stien øverst i Stifinder-programmet (se side 3) på den såkaldte Navigationslinie. For at finde den markérede fil skal man her lede i mappen Udklip (fra højre mod venstre): Mappen Udklip ligger i mappen Andet, der ligger i mappen Dokumenter, der findes på disken Data (F:) i Computer(en). Ved den grafiske afbildning af strukturen vises det overordnede øverst længst til venstre. I søjler herunder, små trin mod højre, vises de tilhørende underordnede elementer, og jo længere til højre og nedenunder, des længere ud i forgreningerne. Figuren til venstre er klippet ud af programmet Stifinder (herom side 3), der i sin venstre side viser Mappestrukturen. Her er kun medtaget den del, der viser Computer og dens 3 harddisk-drev, og for disken Data (F:) vises en del af mapperne. Hver linie viser en enhed med et ikon, der indikerer typen (drev, mappe o.a.) samt et navn. Her peges på et gult mappe-ikon ved mappen Dokumenter. En lille pil til venstre for ikonet indikerer et indehold, f. eks. drev eller mapper. Peger den lille pil lidt nedad (og udfyldt med sort) vises indholdet nedenunder, og lidt til højre ellers ikke. Pilen, og dermed visningen, ændres med et klik på pilen. Forstå figuren herover sådan: - Øverst, længst til venstre, vises Computer-en. Den sorte nedadvendte pil indikerer, at visning af indholdet er valgt (med klik på pilen). Indholdet vises umiddelbart under, lidt til højre. Her kun vist de tre harddiske: Win XP (C:), Win.7 (E:) og Data (F:). - Mapperne (i roden ) på den 3 harddisk (Data (F:)) vises tilsvarende umiddelbart under disken, yderligere lidt til højre, her kun vist to: 24f751eb8cbb7c og Dokumenter. Det er tillige valgt at vise indhold i Dokumenter (her vist fem mapper), hvoraf også den øverste, mappen Andet, indeholder mapper. Det er valgt at vise disse, der ses umiddelbart under, yderligere lidt til højre (Bordplaner og Udklip). Disse indeholder ikke andre mapper (ingen lille pil). De øvrige 4 mapper i Dokumenter er vist nederst (i samme lodrette søjle som mappen Andet). I tidligere udgaver af Microsoft s Styresystemer blev dette eksempels Sti (adressen) præsenteret således: F:\Dokumenter\Andet\Udklip\ Med Sti-en sat foran et filnavn dannes det fuldstændige entydige filnavn, som anvendes internt i PC-ens system, der ikke kender mappe-begrebet. Denne udtryksform for sti-en anvendes også visse steder i Windows 7, og kan vises ved et klik i Navigations-linien. (ændres tilbage med klik på et tomt sted under linien). For at strukturen skal kunne huskes og føles naturlig og logisk, er det vigtigt, at det er den enkelte PC-bruger, der selv har udtænkt og konstrueret den, nøjagtig som brugeren ville havde indrettet sit personlige kartoteks-skab med skuffer, hængemapper og charteks. (Om konstruktion af en mappestruktur, se side 6.) 2

3 3. Stifinder / Mappevisning. Stifinder er et Windows-program, der bl.a.egner sig til at studere og ændre computerens mappestruktur og fil-indhold, f.eks. ved udvidelser, sletning, kopiering, flytning og omdøbning. Stifinder åbnes lettest ved et h.klik på Start (nederste venstre hjørne) og valg (med klik) eller via et evt. genvejs-ikon i Hurtigstart-området på Proceslinien (nederst til venstre). I venstre side (der i Windows 7 kaldes Navigations-ruden ) vises system-mapper, drev og mapper, i den såkaldte Mappe-struktur. I venstre side vises aldrig filer, de vises kun i højre side (se nedenfor). En lille pil til venstre for en enhed indikerer et indhold, og et klik på pilen åbner/lukker visning af indholdet, lige nedenunder og lidt til højre. (Ved visning peger pilen nedad og er udfyldt) Elementerne Favoritter, Biblioteker, Hjemmegruppe, Computer og Netværk er oprettet af systemet. Der vises indhold i Favoritter og Computer. Biblioteker er ikke åbnet for visning i Navigatonssiden, men markéret (grå) med klik, og indholdet vises da i højre side (her special-mapper (biblioteker) for Billeder, Dokumenter, musik og videoer). Frem eller tilbage i handlinger (hvis blå) venstre side: Navigation/ Træ /Mapstruktur Navigation/Adresse/Sti Indhold af Biblioteker (markéret) højre side: Indhold af markéret mappe Menu Værktøj Indhold af Computer vises nedenfor denne, lidt til højre. Her tre disk-drev og en USB-nøgle, alle med drevbogstaver tildelt af PC en (C:, E:, F: og H:), og i dette tilfælde også navngivet for lettere identificering: Win XP, Win7, Data og NIS. I delfiguren til venstre er disken Data (F:) åbnet for visning af indhold, som ses nedenfor, i søjle lidt til højre. Her er på figuren medtaget to, hvoraf mappe Dokumenter ligeledes er åbnet for visning af indhold. Heraf har mappe Andet et indhold, nemlig to mapper. Nedenfor ses yderligere 4 mapper, som ligger i Andet. Mappen Udklip er markeret (grå), og dens indhold (filer og evt. mapper) vises nu i højre side (her 5 billed-filer). Visningen i højre side kan tilpasses fra menuen Vis eller med værktøjsknappen Skift visningen helt til højre. Pilen giver valgmuligheder. På Værktøjslinien her findes endvidere værktøjer for Eksempelruden, der viser dele af indholdet af markéret fil - - og helt til højre startes Hjælp (?). De øvrige tilbud på Værktøjslinien tilpasses efter det markérede. Stifinder optræder i Vinduet for valg af mappe, når der Åbnes eller Gemmes filer (se side 4). Vælges Computer i Startmenuen åbner Stifinder med fokus på Computer og PC ens drev. NB: De små pile i venstre side forsvinder midlertidigt, når cursoren er i højre side! (formål???) 3

4 4. Mapper og filer, oprette / slette / kopiere / flytte / søge / gendan / Back-up Åbn Stifinder! 1. Opret en mappe: Markér (klik) det drev eller den mappe i venstre side, hvori mappen skal oprettes. --- Højre side viser nu indholdet af det markérede, og det er altså her mappen oprettes. Brug så Værktøjsknappen Ny mappe (rød pil) - eller - h.klik på et tomt sted (i højre side) og peg på Ny og derefter vælg (klik) Mappe i det næste lille vindue. Navngiv den Ny mappe ved at skrive/overskrive i navnefeltet - og afslut med et klik uden for feltet. Se også den nye mappe i strukturen i venstre side. Handlingerne 2. til 5. (nedenfor) foregår således: H.klik først på mappen eller filen (i højre eller venstre side) og vælg på tilbuds -menuen. 2. Omdøb en mappe/fil. - Vælg Omdøb. Overskriv navnet og afslut med klik uden for navnefeltet. 3. Slet mappe/fil., evt. flere se nederst vedr. markéring af flere. - Vælg Slet og Ja til overføre til Papirkurv (eller markér og tast Delete). 4. Kopier mappe/fil., evt. flere - se nederst vedr. markéring af flere. - Vælg Kopier. H.klik derefter på den mappe hvor kopien skal indsættes og vælg Sæt ind. 5. Flyt (=Klip) mappe/fil., evt. flere - se nederst vedr. markéring af flere. - Vælg Klip (emnet blir fjernet). Derpå h.klik på mappen hvor der skal indsættes og vælg Sæt ind. 6. Søg mappe/fil. - Udfyld søgefeltet øverst, yderst til højre bedst muligt: (klik her) 7. Gendan slettet mappe/fil. - Åbn Papirkurven (Skrivebordet). Markér filen og vælg Gendan.., så flyttes filen tilbage på plads. Husk!!: Når Papirkurven tømmes slettes alt permanent, og intet kan herefter gendannes. 8. Back-up af mappe/fil. (se side 5.), - Hav altid en frisk sikkerhedskopi af dine mapper/filer, fordi Pc ens harddisk, hvorpå alt gemmes, er en mekanisk enhed der slides. Det er altså ikke et spørgsmål om disken bryder sammen, men kun et spørgsmål om hvornår.! - Nogle er heldige, men sats ikke!! - det fornuftige er: Hav altid en frisk BACK-UP!!! Kopier personlige dokumenter o.a. til et medie, der kan fjernes fra Pc en: CD/DVD, USB-nøgle, ekstern harddisk o.l. - og: Opbevar kopierne sikkert helst ikke ved Pc en! (tyveri o.a.) NB: I Stifinder s højre side kan flere filer/mapper markéres ved klik med Ctrl-tast holdt nede. En stribe kan markéres ved at markére den første (med klik) og dernæst at holde Shift-tast nede, når den sidste i striben markéres. 4

5 5. Gemme / åbne filer (Microsoft Word) Når en fil gemmes på Pc en, f. eks et tekstdokument fra Word, sker det ved klik øverst til venstre i skærmbilledet, og afhængigt af Word-versionen skal der klikkes på: I Word-2003: Filer -menu, - i Word-2007 : Office-knap, i Word-2010: Filer -faneblad. Dernæst vælges Gem eller Gem som. (I Word-2007 skal herefter (for et nyt dokument) vælges format ). Derefter vises Gemme -vinduet. I de nye Word-versioner fremtræder Gemme -vinduet stort set som Stifinder og fungerer som sådan. I ældre Word-versioner (2003) ser vinduet lidt anderledes ud, idet mappe-strukturen er skjult i en drop-down-menu, der vises ved klik på lille pil til højre på øverste linie (den valgte mappe). (I figuren nedenfor er kun vist Gemme -vinduet for de nyere Word-versioner). Der skal altid tages stilling til: 1. Hvor skal filen gemmes? 2. Hvilket fil-navn? 3. Hvilken fil-type? Pkt. 1. Word 2003: Gemmemappen skal derfor først d. klik es i mappestrukturen i rulle-menuen (lille pil til højre i øverste linie) og mappens navn skal derpå stå i øverste linie. Nye Word: Gemme-mappen markéres venstre side. I øverste linie ses herefter Stien til den markérede mappe. Gemme-mappens indhold vises derefter i højre side, der hvor filen gemmes. Indhold af markéret mappe Pkt. 2. Herpå skal filnavn vælges. Det systemet foreslår kan ændres/overskrives. Pkt. 3. Endelig check/vælg Filtype, og valget bestemmer også hvilke filer, der vises i højre side. - Og først nu bør der Gemmes! Visning på højre side tilpasses ved valg på rulle menu, der fremkommer ved klik på lille pil For en eksisterende fil: Vælg altid Gem som (se øverst på siden) og få præsenteret Gemme som -vinduet med mulighed for nyvalg af gemmested, navn og type. (Vælg kun Gem, når man kender gemmestedet og accepterer at overskrive en evt. eksisterende ældre udgave af filen.) Vælg også Gem som (efter h.klik) hvis du vil gemme en vedhæftet mail-fil et kendt sted i PC en. Stort set alle fil- og mappe-manipulationer, kan udføres i dette vindue (ny mappe, slette, omdøbe, kopiere osv. se side 4). Fra Værktøjslinien (næst-øverst) kan f. eks. oprettes en Ny mappe i den markérede mappe. Når en fil skal åbnes, sker det tilsvarende ved klik på Office -knappen (se øverst på siden) og efterfølgende valg her. Åbn -vinduet er stort set det samme som ved Gemme som og med samme muligheder. 5

6 6. Biblioteker. Udover de fysiske drev med mapper og filer er der, især i Windows 7, indført nogle overordnede elementer med det formål at give overblik og lette navigationen. Her omtales kun Skrivebord og Biblioteker. Start med at åbne Stifinder og i venstre side her (Navigationssiden) klik på alle små sort-udfyldte, skråt nedadpegende pile, så al visning af indhold er fjernet. - Tilbage bliver to elementer: Favoritter og Skrivebord. Skrivebordet er en (system)-mappe, og hvis markéret ses indholdet på højre side. Mappen kan anvendes som en normal mappe og bruges typisk til midlertidigt gemme-sted, men også til mapper/filer, som man ønsker hurtig adgang til. Man taler om at gemme på Skrivebordet. Den lille lyse pil ved Skrivebordet viser, at der findes indhold her, og efter et klik på pilen (udfyldes (sort) og drejes skråt nedad), vises indholdet nedenfor, lidt til højre, nemlig det der findes på Skrivebordet (eller i nærmeste omgivelser): - Biblioteker indeholder en samling af (under)-biblioteker af forskellig kategori til organiseret opbevaring af mapper med filer. (kartoteksskabe?) - Hjemmegruppe indeholder deltagere i et evt. netværkssamarbejde. - En personlig mappe NIS. (efterladt på Skrivebordet) - Computer indeholder/viser PC ens drev. (og evt. tilsluttede drev) - Netværk viser tilgængelige netvækscomputere. (adgang til via Router ) - Kontrolpanelet med en mængde muligheder for ændring og tilpasning af PC en. - Papirkurven, hvor slettede emner opbevares indtil tømning. (nok under Skrivebordet) Biblioteker: Biblioteker er en samling af under-biblioteker. Klikkes på den lyse pil vises standard-(under)-biblioteker for Billeder, Dokumenter, Musik og Videoer. I disse standard-biblioteker er der, fra start, normalt oprettet mapper, hvori brugeren kan oprette sin personlige mappestruktur til sine filer. Filer bør ikke gemmes direkte i et Bibliotek, men i relevante mapper der. Et eksempel: I mit Billeder-bibliotek var fra ny oprettet to mapper: Billeder og Delte Billeder. Senere har jeg medtaget mappen Mine billeder, beliggende på Drev F: (h.klik på mappen, vælg Medtag i bibliotek og dernæst vælg biblioteket.) Biblioteks-mapperne er som standard lagret på systemdisken (ses efter et h.klik og valg af Egenskaber). Denne standardplacering flyttes således: - Opret en mappe på det nye sted og medtag den i biblioteket. - Markér biblioteket (her Dokumenter) - Klik på - placeringer øverst i højre side - H.klik på den valgte ny standard-placering - Vælg Benyt denne placering til ny Her er valgt en mappe Dokumenter på drev F:. En mappe fjernes fra biblioteket ved markéring og valg af Fjern. (det sletter ikke mappen) Der kan oprettes nye biblioteker fra tilbud på Værktøjslinien, når Biblioteker (hoved-bibliotek) er markerét. 6

7 7. Filtyper/ Åbn med Et d. klik på en fil åbner filen i et egnet program, som vil afhænge af filens type. Fil-typen angives ved den sidste del af det fuldstændige filnavn, som f. eks. kunne være: C:\Brugere\nis\Dokumenter\sange\Peter.doc Sidste del.doc benævnes fil-typen. (bemærk. (punktum) som skilletegn mellem navn og type). (Det foranstående kaldes stien, som jo fortæller, hvor i mappestrukturen filen findes.) Check først om PC en viser fil-type (i Stifinder), og det er ikke altid tilfældet, derfor: Åbn Stifinder. Markér en mappe med filer. Vælg Visning: Oversigt eller Detaljer (se side 3). Hvis ingen filtyper ses så: I menuen Funktioner, vælg Mappeindstillinger og på fanebladet Vis fjernes flueben ved Skjul filtypenavne for kendte filer. Derefter klik på Anvend og OK. Typebetegnelsen (normalt 3-4 bogstaver) angiver for Pc en, hvordan data er lagret i filen, og dermed også af hvilket program, de lagrede data kan tydes (filen åbnes ). Eksempler: - Word gemmer bogstaver, tegn, figurer, div. atributter, linieskift m.m på sin egen måde, og i princippet kan kun Word tyde filen og genskabe teksten. Word-type :.docx - Exel gemmer tal, oplysning om kolonner, rækker, formler osv. Exel-type :.xlsx - Kameraets billeddata skal tydes af egnet billedprogram. F.eks. Billed-type:.jpg Efter et d. klik på en fil, vælger Pc en selv det egnede program til at Åbne filen (tyde data ene). Valget bestemmes i en tabel i Windows, som brugeren kan ændre således: I Stifinder: H.klik på filen og vælg herefter: Åbn med. Øverste del i vinduet viser filnavnet og det program, PC en vælger. Efter et klik på den lille pil vises de programmer, der er installeret. Men før man vælger, skal man jo vide, om programmet kender filtypen ellers går det ikke. Nedenfor kan det vælges, om omvalget kun skal gælde denne fil, eller om det skal gælde alle af denne type. Et eksempel: Et d.klik på en billede-fil af type.jpg vil normalt åbnes af Windows Live Photo Gallery. Foretrækkes et andet program, f. eks. et bestemt billedbehandlingsprogram, kan man på denne måde få dette andet program til at åbne filen (og evt. alle filer af denne type). Et kendt problem, der vedrører fil-typer, er f. eks., at den nye udgave af Office-pakken (2007/2010) anvender et nyt format i bl.a. Word :.docx. (det gamle var :.doc) Den nye type skyldes selvfølgelig, at der er tilføjet funktioner i den nye version, som ikke kendes af de ældre versioner. Filer af den nye type kan ikke, og skal derfor heller ikke kunne åbnes af gamle Word-versioner - uden konvertering. (Program hertil kan gratis downloades fra Microsoft) Også de, i øvrigt udmærkede, gratisprogrammer i OpenOffice bruger normalt en speciel type, som dog kan omvælges. Dette skal man være sig bevidst, specielt ved udveksling af dokumenter med andre, der f. eks. bruger Microsoft Word. 7

8 8. Mail (elektronisk post) forudsætter internetforbindelse og et abonnement hos en udbyder (gratis eller mod betaling). Hos udbyderen, på en eller flere store computere, såkaldte servere, tildeles brugeren et område til post (indgående og udgående post) og serveren sørger for at modtage og afsende mail en fra brugerens tildelte område via det globale internet. Brugerens postområde (e-postkasse) på serveren er personlig og sikret med et brugernavn og password. For at få adgang til sin e-postkasse skal man kende serverens internetadresse(r), evt. hvordan posten kodes, sit brugernavn (ofte mailadressen) og sin adgangskode. Det er oplysninger, som brugeren modtager/fastlægger ved oprettelsen af abonnementet. E-postkassens størrelse er fastlagt af udbyderen, men kan i nogle tilfælde udvides (mod betaling). Der er principielt to måder at kontakte sin e-postkasse på: 1. Via et mail-program på egen PC, f. eks. Outlook Express, Windows Live Mail, Thunderbird. I mail-programmet oprettes en konto med de nødvendige oplysninger (serveradresse(r), brugernavn, password m.m.). Med disse oplysninger kan mailprogrammet nu udføre det nødvendige for dels at hente mail fra serveren til egen PC, dels for at afsende mail fra PC en via serveren til modtageren. Det er derfor kun mailprogrammet på egen PC med konto-oplysningerne, der kan anvendes. Indbakke, Sendt mail, Adressekartotek m.m. gemmes i dette tilfælde også på egen PC, og normalt slettes modtaget post på serveren ved afhentningen. (kan dog ofte ændres) Har man flere mailadresser/udbydere, kan flere konti oprettes, så mail-programmet henter fra flere steder. 2. Direkte via internettet, med brug af serverens internetadresse, brugernavn (ofte mailadressen) og adgangskode. Denne metode kræver, at udbyderen understøtter Web-mail. Det gør bl.a. TDC, Googles gmail eller Windows Live Hotmail (sidste to gratis). Efter log-in på en sådan Web-mail-server åbnes her et mail-program, som bl.a. muliggør læsning af modtagne mails og skrivning/afsendelse af egne mails. Både Indbakke, Sendt mail, Adressekartotek m.m. ligger i dette tilfælde på serveren, og størrelsen er begrænset af den tildelte kvote. Mailfunktionerne kan her nås fra en vilkårlig PC. Vedhæftede filer: En nyttig mulighed er at vedhæfte filer til mails, f. eks dokumenter, billeder, film og musik. Værktøjet hertil er ofte illustreret med en clips i den nye mail, og man præsenteres dette valg for et Åbn -vindue lig Stifinder i reduceret form. Her markéres den aktuelle fil og der vælges Åbn. Filen anbringes derved i feltet for vedhæftede filer i den nye mail og medsendes. Når man modtager en vedhæftet fil kan fil-indholdet umiddelbart ses ved et d.klik på filen. En kopi af filen kan gemmes på et udvalgt sted i PC en ved valg af Gem som efter et h.klik. Tænk på, om modtageren kan læse den fil-type, der er anvendt for det vedhæftede!! Sikkerhedskopiering: Mail-programmet på PC en gemmer mails (sendt/modtaget) og adressekartotek på eget sted i mappestrukturen i et specielt format, som kun mail-programmet (eller specielle programmer) kan tyde. Stedet findes ved at starte i Indstillinger og så, efter flere valg, finde Lagringsmapper, f. eks: I OutlookExpress under: Funktioner > Indstillinger > I-mail > Vedligeholdelse. I Liv under: Lille pil øverst t.v. Indstill. > Avanceret >Vedligehold. Mailprogrammer tilbyder en export/import-mulighed, altså mulighed for at eksporter informationen til en fil i et egnet format, med det formål senere at kunne importere indholdet i et nyt mailprogram, som forstår det valget format. Denne mulighed gælder både mails, adressekartotek og konti. I OutlookExpress findes værktøjerne under Filer-menuen, I Liv under blå pil øverst t.v. I visse tilfælde kan flytning ske ved simpel kopiering, hvis man har styr på placeringer og format. Her skal man holde ørene stive!! 8

9 9. Flytbare medier. (Sikkerhedskopi) Filer på PC en kan kopieres til et flytbart medium ved at udnytte et indbygget CD/DVD drev eller at tilslutte eksterne lagringsenheder via USB-portene. USB-systemet vil normalt kunne identificere en tilsluttet enhed, og er det første gang, vil systemet forsøge at finde og installere en egnet driver, så styresystemet kan anvende enheden. Til nogle enheder kan der medfølge speciel software (driver) på CD. a). Kopiere data til CD/DVD: (den beskrevne metode benævnes hos Microsoft for Mastered ) CD/DVD- brænding kræver, at data ene leveres til brænderen i en uafbrudt strøm, passende til CD/DVD ens omløbstal således, at der ikke opstår huller i datastrømmen. Dette kan f. eks. ske, hvis der skal ledes længe på harddisken for at finde (sammenstykke) filerne, der skal brændes. Derfor består brændingen af to faser: Først kopieres filerne til et midlertidigt sted på harddisken, hvor der er plads til at skrive filerne ufragmenteret ( i halen på hinanden uden mellemrum). Derefter starter selve brændingen fra dette midlertidige sted, der til slut automatisk slettes. Til sidst afsluttes CD/DVD en ved, at der brændes et reserveret område med oplysninger om indhold, størrelser m.m.. Dette område benyttes ved afspilning og er nødvendigt for at kunne afspille på forskellige afspillere. Efter afslutning kan der ikke brændes yderligere data på CD/DVD en. CD (Compact Disk) kan lagre ca. 700 Mb og findes som: CD/ROM: Read Only Memory = fabriksfremstillede skiver, som kun kan læses. CD/R: Read= læse, men kun brænde én gang. CD/RW: Read/Write= læse, men skrive flere gange, altså sletbar og genskrivelig. DVD (Digital Versatile Disk) kan lagre 4,7 Gb (eller mere) og findes som: DVD/ROM/Film: Fabriksfremstillede, som kan rumme mere end nedenstående brændbare. DVD+R og DVD-R er forskellige rent fysisk - brænde én gang, derefter kun læse. (4,7Mb.) DVD+RW og DVD-RW sletbar og genskrivelige, ± valg afhængigt af brænder/læser. (4,7Mb.) DVD±RW DL: som ovenfor, men dual layer og lagrer ca. 8,5Gb. DVD Blue ray : Rummer ca. 23 Gb, altså mere end en DVD/Film. Anvendes typisk ved HD-film. Fra Windows Stifinder er der 2 måder for brænding : (se i Hjælp og support for andre måder) I Stifinder markéres filerne og der vælges Brænd på øverste linie. Her anvendes CD-brænderen. Så starter kopieringen til det midlertidige sted og der afsluttes med en boble nederst til højre med tilbud om at se filerne. Klik her og se filerne i et nyt vindue, hvor der vælges Brænd på disk. Bemærk: Dette vindue kan skjule sig bag det oprindelige!! Eller h.klik på de markérede filer og vælg Send til. Her kan evt. også vælges en DVD-brænder. b). USB-nøgler (Universal Serial Bus) er genskrivelig en hukommelse og findes som USB1, USB2, og USB3, alt efter skrive/læse-hastighed, som naturligvis skal modsvares af PC ens muligheder. NB!. USB3 findes kun i nyere PC ere med et specielt stik. PS: Check altid pladsforholdene på USB-nøglen inden der kopieres til den. USB-hastigheder (b/s=bit pr. sekund): USB1: 12Mb/s, USB2: 480Mb/s, USB3: 5Gb/s c). En ekstern harddisk, tilsluttet via en USB-port, giver stor lagerplads, typisk mere end 500Gb. Undertegnede foretrækker almindelig kopiering - og ikke brug af specielle back-up -programmer. Endnu engang: Opbevar altid dine personlige data to steder!! (Programmer kan jo geninstalleres) Gem på f.eks.: PC, ekstern harddisk, CD/DVD er, USB-nøgle eller i Space man ved jo aldrig!!. Nedbrud/ Uheld sker oftere end man forestiller sig, og altid, når man mindst venter det!! I Windows 7 er det muligt at danne en speciel Systemafbildning, hvorfra hele PC en kan gendannes efter sammenbrud. Se herom i Hjælp og support (i Start-menu en) og søg efter Systemafbildning. Metoden er ret kompliceret, men er nyttig og behandles i en forventet senere note. 9

10 10. Download-filer / Systemgendannelse. Vær altid opmærksom på risikoen for virus-eller lignende angreb, når der hentes filer/programmer fra Internettet!! (download) Download helst kun fra kendte steder, og vær opdateret, ikke mindst m.h.t. antivirus-programmet. Installerede programmer består oftest flere filer, anbragt i mapper forskellige steder i PCén. Selve programfilen er af typen.exe, de øvrige er hjælpefiler, som bruges under kørslen. NB: Skadelige virus-programmer er også typisk af typen.exe!!! Til allerede installerede programmer tilbydes ofte automatisk opdateringer, og anvendes dette, downloades og installeres opdaterings-filerne af sig selv. Opdateringer har til formål at ajourføre, videreudvikle og forbedre programmet. Den automatiske opdatering kan fravælges. Læs grundigt hvad der tilbydes ved opdatering/download (små flueben o.l.) og vælg, så der ikke installeres andet end det ønskede. Til nye programmer findes download-filerne oftest i en komprimeret (pakket, zip -komprimeret) udgave, for fylde mindre og derved lette overførslen. På den aktuelle Hjemmeside klikkes på Download, og Windows svarer med et pop-up - vindue med tilbud om Gem eller Kør (eng. Save eller Run ). 1. Vælges Gem overføres de komprimerede filer til et undervejs udpeget sted på PC en, og kan derfor bevares (gemmes). Udpakning og selve installationen må herefter udføres manuelt således: Består det downloadede materiale af en enkelt.zip-type fil, må udpakning først udføres ved et d.klik på filen, som vil starte et program (un-zip) på PC en, der udpakker til flere filer. Installationen foretages derefter ved at starte (d.klik) et medfølgende (nu udpakket) installationsprogram benævnt Setup.exe (eller lign.). 2. Vælges Kør overføres filerne (ofte komprimerede) til et midlertidigt (ukendt) sted på PC en, og udpakningen og installationen igangsættes automatisk. Efter installationen slettes de download ede filer automatisk. Ofte kommer der undervejs advarsler fra Styresystemet om risikoen, således man får mulighed for at fortryde eller godkende installationen. Systemgendannelse: Systemgendannelse kan gendanne computerens systemfiler (Windows) til en tidligere tilstand. Herved kan systemændringer fortrydes uden at berøre personlige filer (mails, dokumenter og fotos). F. eks. kan installation af et program eller en driver medføre uønskede ændringer i PC ens funktion. Kan problemet ikke løses ved at fjerne programmet eller driveren, kan en Systemgendannelse forsøges. Denne kan gendanne computerens system til en tidligere tilstand, hvor alt fungerede. Windows Systembeskyttelse opretter selv gendannelses-punkter i forbindelse med væsentlige opdateringer, og man kan selv oprette disse. Herved gemmes nødvendige data for en gendannelse. I Kontrolpanelet vælges System, derefter Systembeskyttelse, læs teksten og klik Opret. Brug af et System-gendannelses-punkt : I Kontrolpanelet vælges Genoprettelse og her klik es på Åbn Systemgendannelse. Læs teksten og klik Næste. Vælg et tidspunkt (sæt evt. flueben i Vis flere ) og klik Næste. Check alt er som ønsket og klik Udfør og vent!! (man kan fortryde ved at vælge det oprindelige tidspunkt). 10 Lynge, april 2011 /Hans Peter Nissen

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer på

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Der er flere muligheder for at flytte billeder fra kamera til computer. Hvilken du benytter, afhænger af temperament

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Hvordan bruger jeg WebMail?

Hvordan bruger jeg WebMail? AluData: Hvordan bruger jeg WebMail? Til Elisabeth 2014 AluData::Vanløse 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Vi kobler os på WebMail...3 3. Vi ser nærmere på postkassens opbygning...5 4. Vi skriver

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Bruge Diskoprydning-programmet i Windows 7 76 Defragmentere en harddisk, er det nødvendigt? 78 Der mangler forskellige programmer i Windows 7 80

Bruge Diskoprydning-programmet i Windows 7 76 Defragmentere en harddisk, er det nødvendigt? 78 Der mangler forskellige programmer i Windows 7 80 1 Indholdsfortegnelse Køb videobøger på Forlaget Globe 5 TextMaster på YouTube 6 Forord... 8 Jeg er logget på som administrator 10 System-mapper, drev og hardware 11 Drev (harddisk, dvd-drev, USB-drev

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Dual boot. af Windows 7 og Linux Mint. Af Thomas Bødtcher-Hansen

Dual boot. af Windows 7 og Linux Mint. Af Thomas Bødtcher-Hansen Dual boot af Windows 7 og Linux Mint Af Thomas Bødtcher-Hansen Dual boot af Windows 7 og Linux Mint "Dual boot af Windows 7 og Linux Mint" er en udvidelse af min IT guide "Linux Mint med fokus på privatliv

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Velkommen. sidste runde

Velkommen. sidste runde Velkommen sidste runde Spørgsmål om ekstraopgaven og et par oplysninger Mail v /Niels Adressebog Opret ny Tilføj til adressebog fra en modtaget mail Vedhæfte filer Signatur Lave egne mapper Indsætte billeder

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Organisering af billeder.

Organisering af billeder. Organisering af billeder. Da du startede Picasa op for første gang, havde du mulighed for at scanne hele computeren igennem for billeder eller lade Picasa holde øje med nogle bestemte mapper (mine billeder,

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

komplet kopi af harddisken: 20 minu sådan! Med en kopi af Windows og dine programmer får du en ustabil eller fejlramt pc på ret kurs i en ruf.

komplet kopi af harddisken: 20 minu sådan! Med en kopi af Windows og dine programmer får du en ustabil eller fejlramt pc på ret kurs i en ruf. sådan! Med en kopi af Windows og dine programmer får du en ustabil eller fejlramt pc på ret kurs i en ruf. det skal du bruge Ekstern harddisk, dvd er eller adgang til en NAS. udgifter Ingen, hvis du har

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide. Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015

Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide. Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015 Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015 2 Hvad gør Revo Uninstaller? Programmet, der fås både i en gratis udgave og en købeudgave, kan afinstallere alle dine forskellige

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet.

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Klik på det billede du vil bruge og vælg opret/anvend som baggrundsbillede, i værktøjslinien Klik

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Lidt om harddisken. Harddisken er dit lager

Lidt om harddisken. Harddisken er dit lager 60+Bornholm Lidt om harddisken Harddisken er dit lager Alt, hvad du arbejder med på din pc, skal ligge på en (hard)disk (eller på en cd/dvd eller USBstick men de opfattes som diske af pc en). Alle de programmer,

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Ipad. Sådan fotograferer du.

Ipad. Sådan fotograferer du. Ipad. Sådan fotograferer du. Se på nissens arbejde, giv dig god tid og få fine billeder. Tag et billede: Check Foto/Video knappen lyser gult på Foto, Zoom frem og tilbage, klik evt. en enkelt gang, på

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7

Windows XP - generelt...1. <Start> - venstre menu... 6 <Start> - Alle programmer... 7 Tilbehør - Spil... 7 Indholdsfortegnelse Windows XP - generelt...1 Opstartsskærmbilledet Skrivebordet... 2 Brug af musen... 3 Tastatur... 4 -knappen...5 - venstre menu... 6 - Alle programmer... 7 Tilbehør

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere