Personalekursus i Dreamweaver 3. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalekursus i Dreamweaver 3. Vejledning"

Transkript

1 Personalekursus i Dreamweaver 3 Vejledning Velkommen til personalekursus Dreamweaver 3 på RUC Det er ingen hemmelighed, at vi skal nå meget stof på relativ kort tid, så det kan være i vil føle at vi går lidt hurtigt frem i teksten. For at råde bod på det har vi skrevet disse papirer, der dels indeholder en lille vejledning med oplysninger om de emner vi kommer til at beskæftige os med i forbindelse med den 1.kursusgang. Det er tanken at vejledningen skal fungere som en lille igangsætningshåndbog, når i skal til at arbejde med Dreamweaver og HTML alene. Vi har også gjort lidt ud af at finde forslag til anden litteratur om HTML og Dreamweaver. En af de bedste og mest praktiske ressourcer er faktisk internettet selv. På internettet ligger oceaner af materiale om HTML og for dem der er interesserede i at arbejde videre med programmeringen selv (og det vil vi kraftigt anbefale), vil vi ved afslutningen af kurset give et par tips til, hvordan man kommer videre. Kritik af vejledningen imødekommes med glæde! God fornøjelse Med venlig hilsen Jakob og Jens

2 HTML-dokumentets opbygning Alle opmarkeringer har en startkode <> og en slutkode </>. Eksempelvis angives koden for fed skrift <B></B>. Teksten mellem start- og slutkoden bliver til fed skrift: <B>Denne tekst er fed</b> Sådan her ser ser koden ud for et helt nyt dokument i Dreamweaver: (Bemærkningerne efter bindestregen er vores tilføjelser og vises ikke i dokumentet!) <html> - Fortæller browseren at det er et HTML-dokument <head> - Dokumenthoved <title>untitled Document</title> - Dokumentets titel <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> - Metatags </head> - Slukode for dokumenthoved <body bgcolor="#ffffff"> - startkode for body-sektion Mellem body-tagsene indsættes sidens indholde; tekst, billeder, tabeller m.m. </body> - slutkoden for body </html> - Slutkode for HTML-dokumentet Opmarkeringer; tags og metatags Simple tags Bold Itallic Underline Strikethrough Teletype Code Variabel Sample Keyboard Citation Definition <b>bold</b> <i>itallic</i> <u>underline</u> <strike>strikethrough</strike> <tt>teletype</tt> <code>code</code> <var>variabel</var> <samp>sample</samp> <kbd>keyboard</kbd> <cite>citation</cite> <dfn>definition</dfn>

3 Font Size="-1"; "-2" <p><font size=-1>font Size="-1";</font><font size=-2>"-2"</font> Font Size="+1"; "+2" <p><font size=+1>font Size="+1";</font> <font size=+2>"+2"</font> Superscript sample Subscript sample Blink (kun i Netscape) <p>superscript<sup>sample</sup> <p>subscript<sub>sample</sub> <p><blink>blink</blink> (kun i Netscape) align center <div align="center">align center </div> align right <p align="right">align right</p> align left <p align="left">align left</p> Unordered list (bulletted) <ul> <li>unordered list(bulletted)</li> </ul><ol> 1. Ordered list <ol><li>ordered list</li></ol> Description list Outdent Directory list Menu list Indent font face="arial,helvetica, sans-serif" font color="#ff0000" <dl>description list</dl> <dir><li>directory list</li></dir> <menu><li>menu list</li></menu> <p>outdent <blockquote>indent</blockquote> <font face="arial, Helvetica, sans-serif">font face="arial, Helvetica, sans-serif"</font> <font face="arial, Helvetica, sans-serif"><font

4 (dvs. RØD i RGB-koder på 256 trin skala) Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4 Heading 5 Heading 6 color="#ff0000">font color="#ff0000"</font> (dvs. RØD i RGB-koder på 256 trin skala)</font> <h1>heading 1</h1> <h2>heading 2</h2> <h3>heading 3</h3> <h4>heading 4</h4> <h5>heading 5</h5> <h6>heading 6</h6> Metatags Metatags indstættes i HTML-dokumentets HEAD-sektion og vises derfor ikke i browservinduet; det er så at sige skjulte oplysninger om dokumentet, som søgemaskiner bruger til at indeksere siderne med. <meta name="author" content="jens Justesen"> <meta name="keywords" content="personalekursus, Dreamweaver"> <meta name="description" content="denne side er "> Programmet Dreamweaver 3 Dreamweaver er HTML-editor et program til konstruktion af websiter til internettet (filer med endelsen.htm). En HTML-editor minder på mange måder om et almindeligt tekstbehandlingsprogram, dvs. man kan skrive tekst med programmet, vælge bestemte skrifttyper, indsætte billeder osv. Dreamweaver er en såkaldt WYSIWYG-editor, hvilket vil sige, at det man ser på skærmen, stort set er det samme som resultatet, når det vises i en browser ( en browser er et program til visning af indholdet af et HTML-dokument m.m. Internet Explorer og Netscape er eksempler på de mest udbredte browsere). Dette har den fordel, at man ikke selv behøver skrive så mange sætninger med besværlig kode. Hovedvinduet i Dreamweaver er dokumentvinduet. Det er her tekst og billeder m.m. indsættes. Hver gang man foretager sig noget i dokumentvinduet, eksempelvis indsætter en tekst, ændrer tekststørrelsen eller laver et lille tekststykke om til et link, så ændrer man samtidig i et bagvedliggende dokument det egentlige HTML-dokument. Dreamweaver sørger simpelthen for at indsætte de rigtige koder, der får tekster og billeder til at fremstå som man gerne vil have det. Kodedokumentet vises på skærmen ved tryk på F10, men det er i dokumentvinduet det meste af arbejdet vil foregå.

5 De andre vinduer vil blive gennemgået hen af vejen i forbindelse med arbejdet, så der er ingen grund til at bekymre sig om de mange knapper og symboler. Tekst og tekstformatering Brugen af tekst i en HTML-editor adskiller sig ved at man definerer relative tekststørrelser for sin tekst, frem for absolutte punktstørrelser (OBS: tekst kan også derfineres absolut i HTML-editoren, men bliver fremvist i browseren i en slags relativ form) som man kender det fra tekstbehandlingsprogrammer. I Dreamweaver styres stort set alle ændringer og typografiske funktioner på den skrevne tekst i vinduet properties: Window! Properties el. (Ctrl+F3). Ændringer foretages ved at markere teksten i dokumentvinduet og derefter klikke på den ønskede funktion i properties. Billeder og billedformater Billeder indlejres i form af reference til grafik-fil uden for HTML-dokumentet. De to altdominerende billedformater, der bruges på internettet, er gif- og jpeg-formaterne Gif-billeder (8-bit farvedybde; 256 forskellige vilkårlige farver) anvendes fortrinsvis til små simple illustrationer samt animationer. 216 Websikre farver, transparente billeder. Jpeg-billeder (24-bit farvedybde; ca. 16 mio. farver) anvendes til primært til større mere detaljerede billeder såsom fotografier og lignende. Billeder fylder meget og man skal derfor være opmærksom på at billeder har stor indflydelse på hvor hurtigt websiten femkommer i brugerens browser (download-tiden øges jo mere grafik der er på siden). Når man har fundet de billeder man gerne vil ligge på sin website, og har behandlet dem i et billedbehandlingsprogram (eksempelvis Photoshop), er det forholdvis nemt at sætte dem ind i sit HTML-dokument. Man markerer det sted i dokumentet billedet skal placeres vælger i menuen insert! image. Herefter markeres det billede man vil indsætte. Export til GIF-format i Photoshop. Oprettelse af ImageMap i Dreamweaver. Tabeller En tabel består af rækker og kolonner. Man kan bruge tabeller til at strukture indholdet på websiten, udover til præsentation af bestemte typer data såsom en tidsplan eller navneliste. HTML-formatet kender ikke begrebet spalter

6 I Dreamweaver oprettes tabeller via Insert! Table (Ctrl+Alt+T), hvorefter man selv definerer antallet af rækker og kolonner m.m. i den fremkomne dialogboks. Når tabellen er oprettet kan udseende ændres ved hjælp af træk og slip med musen, og ved hjælp af properties-vinduet. Husk at tabellen skal markeres med musen før den kan ændres. Her er højreklik på musen et stærkt værktøj. Links (lænker, ankre) Både tekst, billeder eller udsnit af billeder (imagemaps) kan laves om til links dvs. referencer til andre HTML-dokumenter. Man skelner mellem fire typer links: 1. Eksterne links (http-protekollen) Henviser til et dokument udenfor webserver hvor nærværende dokument er uploadet. Eksempel: Henvisning til ex.vis Miljø- og energiministeriets side med udgivelser: 2. Interne links (fil-henvisning) Henviser til et andet dokument på egen website, som ligger i et andet bibliotek Eksempel: Henvisning fra til ved 3. Dokument-relative links Henviser til et dokument på egen website, som ligger i samme bibliotek. Eksempel: Hvis man har en henvisning på siden lasagne.htm til siden pizza.htm og pizza.htm ligger i samme bibliotek (opskrifter) som lasagne.htm behøver man kun skrive pizza.htm som link. 4. Navngivet sted i et dokument Henviser til et navngivet sted (named anchor #) på et bestemt sted på siden, eller til et bestemt sted på en anden website. Eksempel: eller

7 Placering og navngivning af anker i Dreamweaver: Markøren placeres i dokumentvinduet på det sted man vil indføre sit navngivne anker. I menuen vælges Insert! Named Anchor. I vinduet skriver man navnet anker. Hvis et tekststykke længere oppe i teksten skal henvise til dette sted i dokumentet, markeres teksten, hvorefter man indsætter en havelåge (#) og navnet på ankeret i properties-vinduets Link -felt. Obs! Et billede kan også henvise til et navngivet anker længere nede i dokumentvinduet. Ved indsættelse af links bestemmer man, hvordan referecen skal vises ved hjælp af TARGETattributten. Man kan f.eks. vælge om siden skal vises i et nyt browservindue (_blank) eller om det skal åbnes i det samme vindue som som detforegående (_self). Når man indfører et link skal man først markere den tekst eller det billede, der skal fungere som link. Derefter indsætter man linket i properties-vinduet. Imagemaps er en mulighed for at lave et lille udsnit af et billede om til et link. Man markerer billedet og trykker på map i properties-vinduet. Sitemanager styr på sider, biblioteker og links! Når man har kreeret sin website med alle de HTML-dokumenter, der hører til, kan man let komme ud for at miste det forkromede overblik man kan ikke huske, hvor bestemte sider befinder sig, hvilke biblioteker dokumneterne ligger i, og man kan slet ikke huske, hvordan man har knyttet dokumenterne samme via links. Dette problem kan selvfølgelig minimeres med god planlægning allerede fra starten, eller ved flittig brug af stifinder, men selv med god planlægning kan man komme ud for at glemme, hvordan man i sin tid opbyggede websiten. I Dreamweaver findes et hjælpemiddel, Sitemanageren, der på en nem og overskuelig måde kan hjælpe med til at holde styr på websiten. Sitemanageren står i elektronisk forbindelse til det sted på internettet (server eller harddisk), hvor websiten befinder sig, og kan automatisk opdatere hypertekstreferencerne i relevante HTMLdokumenter i forbindelse med flytning af fil fra en mappe til anden. Sitemanageren minder på mange måder om et lille filhåndteringsprogram á la stifinder i Windows. Man åbner Sitemanageren i menuen Site! Site files eller ved tryk på F5. Skabeloner (templates) Skabeloner benyttes til at standardisere HTML sider, dvs. give siderne et ensartet udseende. Hvis man forestiller sig en række medarbejdere i en virksomhed får frit slag med hensyn til udseende af deres egne hjemmesider vil virksomhedens profil udadtil bære præg af alle medarbejdernes mere eller mindre 'skøre' indslag. Som web-ansvarlig i en virksomhed eller på en institution kan man lave sine egne skabeloner, der er i overensstemmelse med virksomhedens 'ansigt ' på nettet og derefter distribuere skabelonen til alle medarbejderne. Når man laver en skabelon definerer man områder i sit HTML-dokument som andre kan redigere samt områder som andre ikke kan redigere.

8 Eksempel: Et firma ønsker at alle HTML-sider på deres websted indeholder firmaets logo i øverste højre hjørne. Ved at placere logoet det ønskede sted i skabelon-dokumentet kan man sikre at sider baseret på denne skabelon altid indeholder logoet. Man kan lave en skabelon helt fra bunden eller man kan redigere en eksisterende skabelon og opdatere hele sit websted med de nye ændringer (kun HTML-dokumenter der er baseret på den ændrede skablonen vil blive ændret!!!). Ny side baseret på skabelon Hvis man vil lave en side baseret på en eksisterende skabelon hentes skabelonen først (File! New from Template ) og siden gemmes derefter som et almindeligt HTML-dokument (File -> Save as ). Ny skabelon Man laver en skabelon ligesom et almindeligt HTML-dokument i Dreamweaver. Når dokumentet skal gemmes gemmer man det som en skabelon (File! Save as Template ). Først når dokumentet er gemt som skabelon kan man definere hvilke dele af dokumentet man kan redigere og hvilke man ikke kan. For at definere et redigérbart område klikker man med musen på det sted man ønsker og vælger: Modify! Templates! New Editable Region. Ændre skabelon Hvis man skal redigere en eksisterende skabelon åbnes dokumentet som skabelon (File! Open.dokumenter med endelsen 'dwt'). Flere skabeloner Man er ikke kun begrænset til at arbejde med en bestemt skabelon på sit websted. Man kan sagtens arbejde med flere forskellige skabeloner. I Dreamweaver gemmes skabelonfilerne (*.dwt) i folderen 'templates'). 'Templates'-folderen er placeret samme sted som indexsiden (index.htm). Hver side, der er baseret på en skabelon, får tilført en oplysning i kodedokumentet med oplysninger om skabelonens navn og placering. Konvertering af Word-filer Hvis man har en tekst som er skrevet i Word-format (eller for den sags skyld ved hjælp af et andet tekstbehandlingsprogram) er der mulighed for at gemme sit Word-dokument direkte i HTMLformat. I Word åbner man det dokument man ønsker at konvertere og gemmer det derefter som HTML-dokument (Filer! Save as... vælg herefter filformatet til htm, html.). Word vil desværre tilføje en masse unødvendige koder til dokumentet og det kan være lidt af en jungle at rydde op efter en Wordkonvertering. Tricket er alligevel godt at kende i en håndevending. Alternativt kan man linke direkte til Word-dokumentet i 'properties'-vinduet! Det kræver selvfølgelig at den besøgende på siden, selv har installeret Word (i den rigtige eller nyere version) for at kunne læse dokumentet! Publicering på nettet! Publicering på nettet er det sidste skridt på vejen til at mangfoldiggøre sine sider på nettet. På RUC har vi alle plads (i hvert fald mulighed for plads) på akira-drevet. Index-siden skal placeres i

9 mappen 'public_html'. Hvis ikke den allerede eksisterer skal mappen oprettes. Browseren søger automatisk efter en index-side (index.html) i denne mappe, når man besøger brugerens akira-drev. Adressen til din afdeling af akiradrevet ser sådan ud: akira.ruc.dk/~dit brugernavn/ Flettede typografiark (Cascading Style Sheets, CSS) Man anvender flettede typografiark (herefter kaldet CSS efter endelsen i filnavnet *.css) til at opnå en bedre kontrol over layoutet på sit websted. Tænk på hvor meget tid man egentlig bruger på at sidde og ændre tekststørrelsen på forskellige overskrifter, ændre skriftfamilie (font), ændre udseendet på sine links osv. Alt dette besvær skal oven i købet gentages hver gang man skal oprette en ny side på sit websted! Med CSS kan man én gang for alle definere typografien på sine sider. Oplysningerne i en CSS-fil indsættes i HTML-dokumentets <HEAD>-sektion. CSS-filen kan indsættes i sin fulde længde (som i eksempel 1) eller indsættes som reference til en ekstern CSS-fil (eksempel 2). Eksempel 1: Indsættelse af style sheet i et HTML-dokument: <html> <head> <title>untitled Document</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <style type="text/css"> h3 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16pt; font-style: normal} </style> </head> <body bgcolor="#ffffff"> </body> </html> I dette eksempel er der kun defineret en enkelt typografi for et h3-flag. Dvs., at al tekst i Bodysektionen af HTML-dokumentet omsluttet af h3-flaget nu vil blive vist som normal skrift med skrifttypen Arial i punktstørrelse 16: Eksempel 2: Indsættelse af et style sheet som en henvisning i HTML-dokumentet

10 Ved at have et style sheet som selvstændig kan man nøjes med at rette sit style-sheet ét sted og derefter opdatere alle HTML-dokumenter, der refererer til dette style sheet. <html> <head> <title>untitled Document</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <link rel="stylesheet" href="../css/style1"> </head> <body bgcolor="#ffffff"> </body> </html> I en anden mappe har jeg så placeret min style sheet fil. Filen i ovenstående eksempel hedder Style1.css og den ligger i mappen css. Indholdet af filen ser sådan her ud: <style type="text/css"> h3 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16pt; font-style: normal} </style> Effekten på HTML-dokumentet, når det vises i en browser, er nøjagtig den samme for de to viste eksempler Dette tekststykke ligger nu bare gemt som en selvstændig fil i en anden mappe! I Dreamweaver kan man definerer typografier for alle mulige tags (ikke kun h3, som vist i eksemplet. Skiftede vi h3 ud med a ville typografien gælde for alle links Man kan definere ligeså mange typografier for tags det skal være og indsætte dem efter hinanden i HTML-dokumentet eller den eksterne css-fil. Jeg kan f.eks. tilføje en ny typografi, som skal gælde for h2 (heading 2) osv. I Dreamweaver 3 indsættes style sheets fra menuen: Text! CSS Styles! Edit Style Sheet... Herefter skal man vælge om man vil indsætte et style sheet direkte i dokumentet (New...) eller som eksternt style sheet (Link...). Billedbehandling Programmer til billedbehandling

11 Billedets farvedybde Skærmens farver (indstillinger for skærm) Billedformater (fortsat): Gif, Jpeg og PNG Transparente Gif-billeder Konvertering af billedformatet Litteratur og links Bøger Towers, J.T. (1999), Dreamweaver for Windows & Macintosh i serien: Visual Quickstart Guide, Peachpit press. Hæfter fra IDG Books (billige og nemme opslagsværker, ca. 70kr/hæfte): Pedersen, Søren. (2000), Dreamweaver 3 Karboe, Michael B. (1999), Websites lær det selv Karboe, Michael B. (1998), Internet lær det selv Steffensen, Jan B. (1999), Introduktion til HTML Norling, Ivan. (2000), Brugervenlige websider Tittel, E., J.Michael, Stewart & Natanya Pitts (2000), HTML 4 leksikon Links - Web Style Guide - Gode råd om design af website. - Web page design 2, Niels Erik Wille, kan bruges som manual til HTML og CSS - Ressourcer til netdesign og information om nettets brugere og koder. - Jakob Nielsens råd om brugervenlighed ved design af websiter dages demo af Dreamweaver 3. Stones Webwriter Gratis dansk HTML-editor i topkvalitet Paint Shop Pro Shareware tegne/grafik-program

12 Kursusholderne: Jakob Gudmandsen Jens Christian Stenz Justesen Tlf.nr

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS6, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

I gang med Adobe Muse CC

I gang med Adobe Muse CC I gang med MUSE Muse er et program fra Adobe til fremstilling af websites, for de som ikke ønsker at arbejde med koder. De fremstillede websites baserer sig naturligvis på HTML, CSS, Javascript mm., du

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Nvu hjemmesider hurtigt og let

Nvu hjemmesider hurtigt og let Nvu hjemmesider hurtigt og let Brugervenlig og grafisk præsentation af textdokumenter var en af de store udfordringer indenfor softwareudvikling i slutningen af 1980erne. Tim Berners-Lee fra CERN udvikler

Læs mere

Mit grafiske workflow inkluderer:

Mit grafiske workflow inkluderer: GRAFISK WORKFLOW Opgave: Opgaven var at producere en bog og et website med temaet stilhistorie. Jeg har valgt at beskrive mit grafiske workflow i produktionen af websitet. Kravene var, at der skulle være

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Nolde Museet. I gang med Dreamweaver. Opgave. Opgavebeskrivelse. Layout. Mål og CSS

Nolde Museet. I gang med Dreamweaver. Opgave. Opgavebeskrivelse. Layout. Mål og CSS Opgavebeskrivelse Lav en webside om i Sønderjylland. Opgaven fører dig igennem de basale ting, hvad angår opbygningen af en side med CSS. Der er ikke tale om et komplet site, men du kan bruge opgaven som

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Byg et website med Dreamweaver

Byg et website med Dreamweaver Byg et website med Dreamweaver I denne øvelse skal vi opbygge et website for Hotel Holiday i Dreamweaver. Det færdige site kan ses her: http://www.itu.dk/people/khhp/hotel_holidays/velkommen.html Øvelsen

Læs mere

Om styles / typografier / typografiark / stylesheets

Om styles / typografier / typografiark / stylesheets Om styles / typografier / typografiark / stylesheets (dvs. Cascading StyleSheet ~ CSS) CSS er et sprog til at definere layout på HTML-dokumenter. CSS indeholder flere muligheder for layout end HTML og

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Opret en formular i Dreamweaver

Opret en formular i Dreamweaver Opret en formular i Dreamweaver. Åben det html-dokument hvor du vil have din formular skal være på. 2. Klik i det felt (DIV eller tabel) hvor du vil have din formular skal være. Du kan se du er i feltet

Læs mere

Manual Serif Web & Tableau Public

Manual Serif Web & Tableau Public Manual Serif Web & Tableau Public Indhold 2 Start 3 Festivalprogram 4-19 Kursuskatalog 20-22 Dramaskolehold 23-28 Visitkort konsulenter 29-30 Visitkort scener 31-35 Amatørkulturens tal 36-42 VIGTIGT! For

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE DOKUMENTATION Opgaven Arkitekt Mette Schelde skulle have designet og programmeret et website, hvorpå hun kunne præsentere hendes produkter. Designkrav Sitet skal være

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord

Indholdsfortegnelse. Forord Indholdsfortegnelse Forord i Indholdsfortegnelse iii Indledning ix 1. Introduktion til HTML 1 Websider laves med HTML 2 Websider læses med en browser 2 Browserspecifikke markører 3 HTML-dokumentet 4 Hvad

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Aptana editor til MAC og Windows

Aptana editor til MAC og Windows 1 Aptana editor til MAC og Windows http://aptana.com/products/studio3/download For at downloade Mac versionen skal du klikke på : Customize Your Download og der efter klikke på MAC OS X. Indtast navn og

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Denne artikel er til dem der ønsker at vide mere om hvad CSS er og hvad CSS kan bruges til hvad angår WWW.

Denne artikel er til dem der ønsker at vide mere om hvad CSS er og hvad CSS kan bruges til hvad angår WWW. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk CSS - en gennemgang Denne artikel er til dem der ønsker at vide mere om hvad CSS er og hvad CSS kan bruges til hvad angår WWW. Der er lidt CSS historie

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

web via Photoshop, så de fylder mindst muligt for at mindske indlæsningstiden for websitet.

web via Photoshop, så de fylder mindst muligt for at mindske indlæsningstiden for websitet. GRAFISK WORKFLOW Grafisk workflow Beskrivelse Opgaven Redesign af website for bilforhandleren PerB. Opgave har jeg stillet mig selv med det formål at lave en simpel men indbydende udgave af PerB s website.

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning SkoleKomNet

Brugervejledning SkoleKomNet Brugervejledning SkoleKomNet Tilrettelæggelse og indhold af SkoleKom Klasse-Web med klient version 7.1 Brugervejledning - SkoleKomNet Tilrettelæggelse og indhold af SkoleKom Klasse-Web med klient version

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Introduktion til redigeringsfaciliteterne 11. august 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Opret en div til feltet hvorpå scrollbaren ønskes placeret. Giv div'en mål og position absolut. Vælg Overflow: auto.

Fase Forklaring Navigation. Opret en div til feltet hvorpå scrollbaren ønskes placeret. Giv div'en mål og position absolut. Vælg Overflow: auto. 1 Scrollbar Åbn index.html Der skal være en side åben. Indsæt en div: scroll Opret en div til feltet hvorpå scrollbaren ønskes placeret. Definér div'en Giv div'en mål og position absolut. Vælg Overflow:

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1

GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1 GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1 GRAFISK WORKFLOW DOKUMENTATION OPGAVEN Denne opgave er lavet som en fiktiv opgave. Opgaven er lavet for et fiktivt firma, som tilbyder personlig fitness træning.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Konstruktion af websites - 1. kursusgang Øvelse 1 opsætning af tekst

Konstruktion af websites - 1. kursusgang Øvelse 1 opsætning af tekst Konstruktion af websites - 1. kursusgang Øvelse 1 opsætning af tekst Lav ved hjælp af teksteditor og browser en webside, der indeholder elementer som den herunder - tilføj desuden din udgave af hjemmeside

Læs mere

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio 2016 Grafisk workflow Svendeprøve Kvalitetsvurdering Hjemmesiden fungere som den skal, og kunden er meget glad for resultatet. Siden er simpel, men giver den ønskede

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11 Introduktion til OneDrive Windows-selvstudium: Side 11 af 11 I Windows 8.1 og Windows RT 8.1 kan du nemt gemme dine filer i OneDrive og åbne dem fra en hvilken som helst enhed, f.eks. din pc, tablet eller

Læs mere

HVAD ER WORDPRESS 2 HVORDAN LOGGES IND 3 HVORDAN NAVIGERES DER 4 HVORDAN SKRIVES EN SIMPEL NYHED 5 AVANCEREDE NYHEDER 6 HVORDAN RETTES EN NYHED 7

HVAD ER WORDPRESS 2 HVORDAN LOGGES IND 3 HVORDAN NAVIGERES DER 4 HVORDAN SKRIVES EN SIMPEL NYHED 5 AVANCEREDE NYHEDER 6 HVORDAN RETTES EN NYHED 7 JonLitle.dk HVAD ER WORDPRESS 2 HVORDAN LOGGES IND 3 HVORDAN NAVIGERES DER 4 HVORDAN SKRIVES EN SIMPEL NYHED 5 AVANCEREDE NYHEDER 6 HVORDAN RETTES EN NYHED 7 PROFIL 7 KOMMENTARER 7 Hvad er Wordpress Wordpress

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Sitecore Foundry 3.0 Introduktion til redigeringsfaciliteterne 25. april 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Introduktion til billedbehandling med IrfanView

Introduktion til billedbehandling med IrfanView Introduktion til billedbehandling med IrfanView I takt med at digitalkameraer bliver billigere og efterhånden snart er hvermands eje, stiger behovet også for at kunne behandle sine billeder på en nem,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse 1 ordpad er en grundlæggende tekstbehandlingsprogram, der er inkluderet i Windows W (siden Windows 95, hvor det

Læs mere

Grafisk Redegørelse Opgaven Programvalg Kvalitetsvurdering Målgruppe Arbejdsproces Kvalitet Komposition og layout Brugervenlighed

Grafisk Redegørelse Opgaven Programvalg Kvalitetsvurdering Målgruppe Arbejdsproces Kvalitet Komposition og layout Brugervenlighed Redegørelse Grafisk Opgaven At redesigne en hjemmeside for AGF fanclub, som har et mere moderne look og et nyhedsarkiv som er let oversskueligt. Hjemmesiden er en opgave jeg selv har stillet mig og kunne

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Mindmaps med Freemind

Mindmaps med Freemind Mindmaps med Freemind Et mindmap kan oversættes til at være et mentalt kort over et bestemt emne. Det kan bruges til at sætte struktur på resultatet af en brainstorm eller give overblik over et bestemt

Læs mere

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008 ASB E-mailsignatur I det følgende forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men skal opsættes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Office-pakke... Opgradering til Office 2013. KAPITEL ET... 7 Fælles funktioner i Office 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Office-pakke... Opgradering til Office 2013. KAPITEL ET... 7 Fælles funktioner i Office 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Office-pakke... Opgradering til Office 2013 KAPITEL ET... 7 Fælles funktioner i Office 2013 Velkomstopsætningen... 8 Det nye look... 9 Startskærmen... 10 Skabeloner...

Læs mere

Lav hjemmesider i StarOffice 6.0

Lav hjemmesider i StarOffice 6.0 Appendiks til hæftet StarOffice 6.0 af Palle Bruselius Udgivet på Forlaget Libris 1 Copyright 2003 by Palle Bruselius Forside og dtp: Palle Bruselius Dette materiale må ikke gøres til genstand for kommerciel

Læs mere

Vejledning til brug af pileforeningen.dk for redaktører.

Vejledning til brug af pileforeningen.dk for redaktører. Vejledning til brug af pileforeningen.dk for redaktører. Log in: Gå ind på: http://pileforeningen.dk Tryk på Login for medlemmer Brugernavn: contentmanager. Password: 1234 Når du er logget ind kan du se

Læs mere

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla skrevet af Inge Vittrup Paragraph anvender du ved almindelige sætninger. Heading 1 er hovedoverskrift med største skrift. Heading 2 er overskrift til en artikel

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Indhold Indledning... 1 Installation af DCE s rapportskabelon... 1 DCE's rapportskabelon: Det grundlæggende... 1 Sådan laves en ny rapport... 2 Genvejstaster

Læs mere

Oprettelse af en e-mail skabelon

Oprettelse af en e-mail skabelon Dynamics CRM 4.0 Bredana Systemudvikling A/S - How to Oprettelse af en e-mail skabelon En af de smarte funktioner i Dynamics CRM er muligheden for at oprette e-mail skabeloner. E-mail skabeloner kan anvendes

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW OPGAVEBESKRIVELSE KVALITETSVURDERING HJÆLPEMIDLER BROWSER BRUGERVENLIGHED/USABILLITY

GRAFISK WORKFLOW OPGAVEBESKRIVELSE KVALITETSVURDERING HJÆLPEMIDLER BROWSER BRUGERVENLIGHED/USABILLITY GRAFISK WORKFLOW OPGAVEBESKRIVELSE Min kunde er en ung mand som ønskede at få lavet en hjemmeside til hans fremtidig firma, den skulle være responsiv og simpel. Da kunden ikke havde noget ønske om selv

Læs mere

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning Flash Logic Free CMS Manual og brugervejledning Indhold: 1. Funktionalitet 2. Fil-oversigt 3. Baggrundsbillede 4. Banner-billede 5. Redigering af tekst 6. Brug af html-tags 7. Web site navn 8. Upload til

Læs mere

Vejledning. Indhold. Side 1

Vejledning. Indhold. Side 1 Indhold HTML-faneblade... 2 Sådan tilføjer du et HTML-faneblad til din Facebook side.... 3 Sådan redigerer du et HTML-faneblad på din Facebook side.... 5 Sådan deler du fanebladet... 10 Side 1 HTML-faneblade

Læs mere

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det?

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? I dag skal du lære at lave hjemmesider, så du også kan bidrage til at opbygge

Læs mere