Din brugermanual SAMSUNG P1405J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Sørg for, at tilslutning af vand og el foretages af kvalificerede håndværkere, og at producentens anvisninger og de lokale sikkerhedsregler overholdes (se "Installation af vaskemaskinen" på side 2). Al emballage og alle transportbolte skal fjernes, før maskinen anvendes. Der kan opstå alvorlige skader, hvis de ikke fjernes. Se "Afmontering af transportbolte" på side 3. Før du vasker tøj første gang, skal du først køre en fuld vask uden tøj. Se "Den første vask" på side 9. Sikkerhedsvejledning Før rengøring og vedligholdelse kobles maskinen fra stikkontakten, eller (På/Af)-knappen stilles på Af. Kobl altid vand og el fra maskinen efter brug. ikke døren, hvis der stadigvæk kan ses vand. ind i maskinen før hver vask. Glasdøren bliver meget varm i løbet af vasken. Hold børn væk fra maskinen, mens den kører. Forsøg ikke selv at reparere maskinen. Reparationer af uerfarne og ukyndige kan anrette personskader og/eller nødvendiggøre mere alvorlige reparationer på maskinen. Hvis stikket på netledningen beskadiges, skal det erstattes af producenten eller en tilsvarende kvalificeret person for at forhindre en ulykke. Denne maskine må kun serviceres af et autoriseret servicecenter, og der må kun anvendes originale reservedele. q GEM DENNE VEJLEDNING Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Omslagets inderside Installation af vaskemaskinen Udpakning af vaskemaskinen Oversigt over vaskemaskinen Valg af placering Justering af nivelleringsfødderne Afmontering af transportbolte Tilslutning af vandslangen Placering af afløbsslangen El-tilslutning af maskinen Vask af en maskinfuld tøj Oversigt over kontrolpanelet Den første vask Placering af sæbe i vaskemaskinen Tøjvask med Fuzzy Logic Indstilling af forvask Valgmuligheder Manuel tøjvask Anvendelse af forsinket start Tips og råd til vask Vedligeholdelse af vaskemaskinen Nødtømning af vaskemaskinen Reparation af en frosset vaskemaskine Udvendig rengøring Rengøring af sæbeskuffe og fordybning Rengøring af snavsfilter Rengøring af vandslangens trådnetfilter Fejlfinding Problemer og løsninger Om fejlmeddelelser Programoversigt Tillæg Behandlingsvejledning Elektriske advarsler Beskyttelse af miljøet Overensstemmelseserklæring Specifikationer SAMSUNG Vaskemaskine Brugsvejledning 1 Installation af vaskemaskinen Udpakning af vaskemaskinen Pak vaskemaskinen ud og efterse den for transportskader. Sørg også for, at du har modtaget alle nedenstående dele. Hvis vaskemaskinen er blevet beskadiget under transport, eller du ikke har modtaget alle dele, skal du straks kontakte din Samsungforhandler. Oversigt over vaskemaskinen Arbejdstopplade Kontrolpanel Sæbeskuffe Dør Snavsfilter Døråbner Bunddæksel Justerbare fødder P1405J P1205J P1005J P805J Nødtømningsrøret Nøgle Afløbsslange Koldtvandsslange Føring til vandslangen Stik * (Valgmulighed) Varmtvandsslange Bolthuldæksler 2 SAMSUNG Vaskemaskine Brugsvejledning Installation af vaskemaskinen Valg af placering Før du installerer vaskemaskinen, skal du vælge en placering med følgende egenskaber: En hård, vandret overflade (Se "Justering af nivelleringsfødderne" nedenfor, hvis overfladen er ujævn ) Beskyttet mod direkte sollys Tilstrækkelig udluftning En rumtemperatur, der ikke falder under 0 C Ikke i nærheden af varmekilder som kul eller gas Sørg for, at vaskemaskinen ikke står på netledningen. Ventilationsåbningerne må ikke blokeres af tæpper, hvis vaskemaskinen installeres på et gulv med tæppe. Justering af nivelleringsfødderne Juster fødderne, hvis gulvet er ujævnt (læg ikke træstykker eller andre genstande under fødderne): 1. Løsn benbolten ved at dreje den med hånden, til den har den ønskede højde. 2. Stram låsemøtrikken ved at dreje den med den medfølgende nøgle. Placer vaskemaskinen på et fast, jævnt underlag. Hvis vaskemaskinen placeres på et ujævnt eller blødt underlag, opstår der støj eller vibrationer.

3 (Der er kun 1 grads tolerance.) Afmontering af transportbolte Før vaskemaskinen anvendes, skal du afmontere de fem transportbolte fra maskinens bagside. Sådan afmonteres boltene: 1. Løsn alle bolte med den medfølgende nøgle, før de udtages. 2. Tag hvert bolthovede og træk det gennem den brede del af hullet. Gentag dette med hver bolt. 3. Udfyld hullerne med de medfølgende plastdæksler. 4. Behold transportboltene til fremtidig brug. Tilslutning af vandslangen (Valgmulighed) 1. Afmonter adapteren fra vandslangen. c 4. Slut vandslangen til adapteren. Træk del (c) på vandslangen ned. Når du løsner del (c), kobles slangen automatisk på adapteren med en "klik"-lyd. 5. Slut den anden ende af vandslangen til vandindtagsventilen øverst på vaskemaskinen. Skru slangen med uret hele vejen ind. Hvis hanen har en anden tud af skruetypen, tilsluttes vandslangen til hanen som vist. 2. Løsn først de fire skruer fra adapteren med en stjerneskruetrækker. Tag derefter adapteren og drej del (b) i pilens retning, til der er 5mm mellemrum. 3. Forbind adapteren til vandhanen ved at spænde skruerne godt fast. Drej derefter del (b) i pilens retning og sæt (a) og (b) sammen. a b BEMÆRK: Hvis vandslangen lækker vand efter tilslutningen, gentages de samme trin. Anvend den mest konventionelle type vandhane til vandforsyningen. Hvis vandhanen er firkantet eller for stor, aftages afstandsringen, før hanen sættes ind i adapteren. SAMSUNG Vaskemaskine Brugsvejledning 3 Installation af vaskemaskinen Tilslutning af vandslangen Vandslangen skal forbindes med vaskemaskinen i den ene ende og vandhanen i den anden. Undlad at strække vandslangen. Hvis vandslangen er for kort, og du ikke vil flytte vandhanen, skal du erstatte slangen med en længere højtryksslange. Sådan tilsluttes vandslangen: 1. Tag det L-formede armbeslag til koldtvandsslangen og slut den til koldtvandsindtaget bag på maskinen. Spænd til med hånden. 2. Slut den anden ende af koldtvandsslangen til vaskens koldtvandshane og spænd til med hånden. Du kan om nødvendigt flytte vandslangen på vaskemaskinen ved at løsne beslaget, dreje slangen og spænde beslaget igen. Valgmulighed: 1. Tag det røde L-formede armbeslag til varmtvandsslangen og slut den til det røde varmtvandsindtag bag på maskinen. Spænd til med hånden. 2. Slut den anden ende af varmtvandsslangen til vaskens varmtvandshane og spænd til med hånden. 3. Anvend et Y-grenstykke, hvis du kun vil anvende koldt vand. Placering af afløbsslangen Afløbsslangens ende kan placeres på tre måder: Over kanten på en vask Afløbsslangen skal være placeret i en højde på mellem 60 og 90 cm. Afløbsslangens ende holdes bøjet med de medfølgende plastføringer til vandslangen. Fastgør føringen til væggen med en krog eller til vandhanen med et stykke snor for at forhindre afløbsslangen i at bevæge sig. Med en afgrening på vaskens afløb Afløbsslangen skal være over vaskens vandlås, så slangen ender mindst 60 cm over jorden. l et rør til kloakken Samsung anbefaler, at anvende et 65 cm højt lodret rør, der er mindst 60 cm og højst 90 cm højt. 4 SAMSUNG Vaskemaskine Brugsvejledning Installation af vaskemaskinen El-tilslutning af maskinen Til europæiske forbrugere: Det er IKKE nødvendigt at jorde stikket til vaskemaskinen. ADVARSEL Kontroller, at stikket og netledningen ikke er beskadiget før brug. Hvis du har en grund til at fjerne det støbte el-stik fra maskinen, skal sikringen straks udtages og stikket bortskaffes. Sæt ikke stikket i kontakten under nogen omstændigheder, da det indebærer risiko for elektrisk stød Tryk gentagne gange på knappen for at gennemløbe de tilgængelige deyl+centrifugering, Centrifugering, Tøm (P1405J, P1403J, P1205J, P1203J). Du ser lamperne lyse i kontrolpanelet. 9. Tryk på knappen Dør åben. anvendes forvask: 1. Hæld forvaskemidlet i rummet i sæbeskuffen. 2. funktion er velegnet til vask af babytøj. valgmulighed nedsætter opvarmningstiden og temperaturen. Maskinen kører igennem en ekstra skylning. Vasketiden forlænges tilsvarende. gør du således: 1. Åbn for vandet ved vaskens hane. 2. Tryk på (På /Af) knappen på vaskemaskinen. 3. Tryk på knappen Dør åben. døren. døren. pr. minut (opm)]. (no: Ingen centrifugering, rh: Stop skyl) på Start/Pause-knappen, og maskinen starter vasken. Når vasken er afsluttet: 1. Tryk på knappen Dør åben. 2. gør du således: 1. Indstil vaskemaskinen manuelt eller automatisk til den tøjtype, du vasker. 2. Tryk på Forsinket start-knappen, til forsinkelsestiden er indstillet. 3. Tryk på Start/Pause-knappen. Forsinket start-lampen lyser, og uret begynder at tælle ned, til det når starttidspunktet. 4. Du kan annullere Forsinket start ved at trykke på (På /Af)-knappen og derefter tænde vaskemaskinen igen. 12 SAMSUNG Vaskemaskine Brugsvejledning Vask af en maskinfuld tøj Tips og råd til vask Sortering af vasketøj: orter vasketøjet efter følgende kendetegn: Symboltypen på stoffets vaskemærke: Sorter vasketøjet efter bomuld, blandede fibre, syntetisk, silke, uld og rayon. Farve: Del hvidt og kulørt. Vask nye, kulørte dele separat. Størrelse: Placering af dele af forskellig størrelse i samme maskinfuld forbedre vasken. Følsomhed: Vask sarte dele separat med Finvaskprogrammet til ren, ny uld, gardiner og silketøj. Kontroller mærkerne på de dele, du vasker, eller se behandlingsplejeoversigten i tillægget. Tømning af lommer: Mønter, sikkerhedsnåle og lignende genstande kan skade tøjet, vaskemaskinens tromle og vaskekarret. Sikring af hæftninger: Luk lynlåse og knap knapper eller hægter. Løse bælter eller bånd skal bindes sammen. Forvask af bomuld: Din nye vaskemaskine vil sammen med de moderne vaskemidler give perfekte vaskeresultater og spare energi, tid, vand og sæbe. Men hvis dit bomuldstøj er særligt snavset, skal du anvende en forvask med et proteinbaseret vaskemiddel.

4 Bestemmelse af vaskemængden: Overlæs ikke vaskemaskinen, ellers vasker den ikke rigtigt. Bestem ved hjælp af nedenstående diagram vaskemængden for den aktuelle type vasketøj. Stoftype Kulørt vask/bomuld -middel/let snavset -stærkt snavset Syntetisk Finvask Uld Vaskemængde 5,5 kg 5,5 kg 2,5 kg 2,0 kg 1,5 kg Sæbetips: Den sæbetype, du bør anvende, er baseret på den stoftype (Bomuld, Syntetisk, Finvask, Uld), farve, vasketemperatur, tilsnavsningsgrad og snavstype. Anvend altid "lavtskummende" maskinsæbe, der er beregnet til automatiske vaskemaskiner. Følg sæbeproducentens anbefalinger ud fra vasketøjets vægt, tilsnavsningsgraden og vandets hårdhed i det pågældende område. Spørg vandforsyningen, hvis du ikke kender vandets hårdhedsgrad. Bemærk: Opbevar vaskemidler og tilsætningsstoffer på et sikkert, tørt sted uden for børns rækkevidde. SAMSUNG Vaskemaskine Brugsvejledning 13 Vedligeholdelse af vaskemaskinen Nødtømning af vaskemaskinen Tag vaskemaskinens stik ud af stikkontakten. Afmonter bunddækslet ved at lirke det af med en skruetrækker. 3. Skru nødtømningslåget af ved at dreje det mod venstre. Tag fat i låget på enden af nødtømningsrøret og træk det langsomt ca 20 cm ud Lad vandet løbe ud i en skål. vaskemaskinen ud af stikkontakten. 2. Afmonter vandslangen og læg den i varmt vand overfladerne med en blød klud Tag låget af rummet. Vask alle dele under rindende vand. Rengør skuffefordybningen med en gammel tandbørste. skuffen tilbage på plads. Aftag bunddækslet fra vaskemaskinens forside. 2. "Nødtømning af vaskemaskinen " på side Afskru filterlåget og tag det ud. 4. Vask eventuelt snavs eller andet materiale af filteret. Sørg for at aftømningspumpens impeller bag filteret ikke er blokeret. Sæt filterdækslet på plads. 5. Sæt bunddækslet på plads igen. Rengøring af vandslangens trådnetfilter Rengør vandslangens trådnetfilter mindst en gang hvert år, eller når følgende fejlmeddelelse vises på displayet: Dette gør du således: 1. Luk for vandforsyningen til vaskemaskinen. 2. Skru slangen af på vaskemaskinens bagside. 3. Træk med en pincettang forsigtigt trådnetilteret ud af enden på slangen og skyld det under vand, til det er rent. Rengør også inder- og yderside af gevindstykket. 4. Tryk filteret tilbage på plads. 5. Skru slangen på plads på vaskemaskinen. 6. Åbn hanen, og kontroller, at forbindelserne er vandtætte. SAMSUNG Vaskemaskine Brugsvejledning 15 Fejlfinding Problemer og løsninger Vaskemaskinen vil ikke starte Kontroller, at døren er tæt lukket. Kontroller, at vaskemaskinen er sat til stikkontakten. Kontroller, at hanen til vandforsyningen er åbnet. Sørg for at trykke på Start/Pause-knappen. Intet vand eller utilstrækkelig vandforsyning Kontroller, at hanen til vandforsyningen er åbnet. Kontroller, at hanen til vandforsyningen ikke er frosset. Kontroller, at slangen til vandindtag ikke er bøjet. Kontroller, at filteret på slangen til vandindtag ikke er stoppet. Vaskemidlet bliver tilbage i sæbeskuffen, når vaskeprogrammet er gennemført Sørg for, at vaskemaskinen kører med tilstrækkeligt vandtryk. Læg vaskemidlerne i sæbeskuffens indvendige dele (bort fra yderkanter). Vaskemaskinen vibrerer eller er for støjende Kontroller, at vaskemaskinen er anbragt på en vandret flade. Hvis fladen ikke er vandret, skal du justere vaskemaskinens fødder for at nivellere maskinen (se side 3). Kontroller at transportboltene er afmonteret (se side 3). Kontroller, at vaskemaskinen ikke berører andre genstande. stikket ud af stikkontakten. 2. Tag vandet ud af vaskemaskinen. 3. Tag plastbunddækslet af med en skruetrækker. Sæt det tilside. 4. Find den orange plastflig og træk den fremefter for at åbne døren. Om fejlmeddelelser Vist fejl Løsning Luk døren. Kontroller, at hanen til vandforsyningen er åbnet. Kontroller vandtrykket. Rengør snavsfilteret Kontroller, at afløbsslangen er installeret korrekt. Vasketøjet er ude af balance. Løsn eventuelt vasketøj, der er viklet sammen. Hvis kun et enkelt stykke skal vaskes, for eksempel en badekåbe eller et par cowboybukser kan den sidste centrifugering være utilfredsstillende, og fejlmeddelelsen "E4" vises i displayet. Kontroller, om afløbsslangens ende sidder for lavt. (Sørg for at afløbsslangens holder på bagsiden er intakt) Kontroller, om afløbsslangens ende er dyppet i vand. Før du kontakter After-Sales service: 1. Start programmet igen for at se, om fejlen gentager sig. 3. til let snavsede bluser, skjorter mm. i polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandinger. Sarte gardiner, dragter/kjoler, skørter og bluser. Kun maskinvaskbart uldtøj med et mærke for ren, ny uld. Let snavset uldtøj eller lærredsbluser, skjorter, mørkt farvet frotté, farvet lærred, cowboybukser mm. 1. Programmet varer ca. 15 minuttes længere med forvask. 2. Programmets varighedsdata er målt under betingelser som angivet i Standard IEC Forbruget i den enkelte husholdning kan afvige fra værdierne med vandforsyningens tryk og temperatur samt vasketøjstype og -mængde. SAMSUNG Vaskemaskine Brugsvejledning 17 Tillæg Behandlingsvejledning Kogeægte materiale Sart stof Tøjet kan vaskes ved 95 C Tøjet kan vaskes ved 60 C Tøjet kan vaskes ved 40 C Tøjet kan vaskes ved 30 C Tøjet kan håndvaskes Må kun renses Kan bleges i koldt vand Må ikke bleges Tørretumbles ved normal varme Kan stryges ved 200 C maks Tørretumbles ved nedsat varme Kan stryges ved150 C maks Må ikke tørretumbles Tørres liggende Kan tørres ophængt Tørres på bøjle Kan stryges ved 100 C maks Må ikke stryges Kan renses med et opløsningsmiddel Rens kun med perklor, lightervæske, ren alkohol eller R113 Rens med flybrændstof, ren alkohol eller R113 Må ikke renses Elektriske advarsler Husk følgende sikkerhedsforanstaltninger for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød og andre skader: Kør kun maskinen med den strømforsyning, der er angivet på mærkeskiltet.

5 Powered by TCPDF ( Hvis du ikke er sikker på, hvilken form for strøm, der er i hjemmet, skal du kontakte vaskemaskineforhandleren eller den lokale el-forsyning. Brug kun en jordet eller polariseret kontakt. Af hensyn til sikkerheden er denne maskine udstyret med et polariseret vekselstrømsstik med et ben, der er bredere end det andet. Dette stik passer kun i stikkontakten på én måde. Prøv at vende stikket, hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i kontakten. Hvis stikket stadigvæk ikke passer, skal du kontakte elektrikeren og få udskiftet stikkontakten. Beskyt netledningen. Netledninger skal føres, så de ikke bliver trådt på eller klemt af genstande, der placeres på eller mod dem. Vær særligt opmærksom på kabler ved stik og stikdåser og stedet, hvor de kommer ud af enheden. Overbelast ikke stikkontakten eller forlængerledningerne. Overbelastning kan medføre brand eller elektrisk stød. 18 SAMSUNG Vaskemaskine Brugsvejledning Tillæg Beskyttelse af miljøet Denne maskine er fremtillet af genbrugsmaterialer. Hvis maskinen skal bortskaffes, skal de lokale regler for bortskaffelse af affald overholdes. Skær netledningen af, så maskinen ikke kan sluttes til strømmen. Aftag døren, så dyr og små børn ikke kan blive fanget i maskinen. Overskrid ikke de sæbemængder, der anbefales i sæbeproducentens anvisninger. Anvend kun pletfjerner og blegemidler før vasken, hvis det er strengt nødvendigt. Spar vand og el ved kun at vaske hele maskinfulde (Den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program). Overensstemmelseserklæring Denne maskine overholder de europæiske sikkerhedsstandarder, direktiv 93/68 EØF og IEC standard Specifikationer TYPE DIMENSIONER BxDxH VANDTRYK VÆGT VASKE OG CENTR. KAP. VASK FRONTBETJENT VASKEMASKINE 598 mm 550 mm 844 mm 50 kpa ~ 800 kpa 75 kg 5,5 kg (TØRT VASKETØJ) 220V 240V VASK OG EFFEKTFORBRUG OPVARMNING CENTRIFU MODEL GERING PUMPNING VANDMÆNGDE CENTRIFUGERINGSHASTIGHED PAKKEVÆGT MODEL o. /min. PAPIR PLAST P1405J P1403J P1205J P1203J 180W 180W 2000W 2400W P1205J P1203J P1005J P1003J P805J P803J 220V 240V P1405J P1403J 220V 550W 550W 34W 500W 430W 49 l (STANDARDFORLØB) P1005J P1003J P805J P803J ,6 kg 0,9 kg SAMSUNG Vaskemaskine Brugsvejledning 19 HVIS DER OPSTÅR BEHOV FOR SERVICERING Tøv ikke med at kontakte et AS center i området med oplysninger om navn, adresse og telefonnummer, hvis der opstår nogen fejl på produktet..

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG Q1435V

Din brugermanual SAMSUNG Q1435V Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG Q1457AT

Din brugermanual SAMSUNG Q1457AT Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug WE 125 X Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer 40006001Dan.qxd 28/07/2009 14:03 Page 92 Introduktion.............................................. 93 Leveringsoplysninger............................................

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Miljøbetingelser. Indhold. Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine.

Miljøbetingelser. Indhold. Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. UKR NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter dag. Læs omhyggeligt denne

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C DK Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning TWINJET 1607 C 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60 DK Brugervejledning Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning WME 32714-60 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Sikkerhedsadvarsler 4-5 Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Vaskemaskine Type VM 1200-00 digital AQUA SPRAY

Vaskemaskine Type VM 1200-00 digital AQUA SPRAY Vaskemaskine Type VM 1200-00 digital AQUA SPRAY DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM vaskemaskine Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager vaskemaskinen i brug Gør dig fortrolig med

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SR-S2029DSS http://da.yourpdfguides.com/dref/788350

Din brugermanual SAMSUNG SR-S2029DSS http://da.yourpdfguides.com/dref/788350 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA FI SE Brugervejledning Opvaskemaskine Käyttöohjeet Astianpesukone Handbok Diskmaskin NO Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA Brugervejledning Opvaskemaskine OPVASKEMASKINE Brugervejledning

Læs mere

Type WDE 1250 BETJENINGSVEJLEDNING VASKEMASKINE

Type WDE 1250 BETJENINGSVEJLEDNING VASKEMASKINE Type WDE 1250 BETJENINGSVEJLEDNING VASKEMASKINE Tillykke med din nye GRAM vaskemaskine Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager vaskemaskinen i brug Gør dig fortrolig med din nye vaskemaskine og

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere