GLB0049 GLB0050 GLB0051

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLB0049 GLB0050 GLB0051"

Transkript

1 GLB0049 GLB0050 GLB0051

2 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING side. 225 INDHOLD KAP.1 FORORD KAP.2 BEFORDRING OG TRANSPORT AF MASKINEN TRANSPORT OG EMBALLAGE BEFORDRING OPMAGASINERING OMFANG KAP.3 INSTALLATION AFSKÆRMNINGER OPLYSNINGER OM RISICI DER IKKE KAN ELIMINERES AF KONSTRUKTØRENS SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER BESKYTTELSE AF MASKINENS FARLIGE PUNKTER UDPAKNING OG POSITIONERING PLADSBEHOV UNDER VEDLIGEHOLDELSEN MILJØFORHOLD GARANTIEN DÆKKER IKKE: TILSLUTNING RIL MASKINENS ENERGIKILDER TILSLUTNING TIL EL-FORSYNINGEN TILSLUTNING TIL VANDFORSYNINGEN TILSLUTNING TIL AFLØB FORBINDELSE AF GRÆNSEAFBRYDEREN VARIANT TIL MASKINE MED DAMPKONDENSERING DRIFTSFORBEREDELSER KEDELOPFYLDNING KONTROL DOSERINGSANORDNINGER FORHOLDSREGLER, DER SKAL RESPEKTERES SIKKERHEDSNORMER KAP.4 BESKRIVELSE AF MASKINEN BESKRIVELSE AF MASKINEN, DENS TILBEHØR, DENS AFSKÆRMNINGER OG SIKKERHEDSANORDNINGER BESKRIVELSE AF MASKINEN ANLÆGSSYSTEM BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER MASKINENS ANVENDELSESOMRÅDE TILLADT BRUG KAP.5 MASKINENS BRUG BETJENINGSBESKRIVELSE MASKINTÆNDING OPVARMNING VASK VASKEPROGRAMMER STANDSNINGSMETODER OG MIDLER STOPANORDNING DISPLAYFUNKTIONER JUSTERINGER JUSTERING AF TEMPERATUR PÅ VASKEVAND JUSTERING AF TEMPERATUR PÅ SKYLLEVAND JUSTERING AF TEMPERATUR PÅ TØRREAFSNITTETS LUFT

3 side. 226 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING MELDINGSINDSTILLING: TEMPERATUR VANDINDTAG ER LAV TEMPERATURINDSTILLING I KONTROLFUNKTIONEN TERMOSTOP INDSTILLING AF TIDSRUM I FUNKTIONEN AUTOTIMER INDSTILLING AF OPVASKEMIDDELDOSERING VASKEAFSLUTNINGENS VALGMULIGHEDER AUTODIAGNOSE KAP.6 VEDLIGEHOLDELSE GENERELLE REGLER SIKKERHEDSREGLER VED VEDLIGEHOLDELSESMANØVRER OLE VEDLIGEHOLDELSES INDGREB DER SKAL UDFØRES HVER 20. DAG VEDLIGEHOLDELSES INDGREB DER SKAL UDFØRES HVER ANDEN MÅNED TEGNINGER OG SKEMAER SOM TILLADER DE ANSVARLIGE FOR VEDLIGEHOLDELSEN AT UDFØRE DERES ARBEJDE PÅ RATIONEL VIS KAP.7 NEDTAGNING NEDTAGNING AF MASKINEN BRUGEROPLYSNINGER

4 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING side. 227 KAP.1 FORORD I denne brugsanvisning beskrives alle normer for montering, brug og vedligeholdelse der vil tillade Dem at opnå de bedste resultater og så lang holdbarhed for maskinen som muligt. Vi tilråder en omhyggelig gennemlæsning af de følgende forholdsregler inden maskinen sættes i gang og at de strengt overholdes. Vi gør opmærksom på, at vi står til Deres fulde rådighed for alle de assistancebehov der kan opstå men tillader samtidig at minde om, at manglende overholdelse af forskrifterne der beskrives i denne brugsanvisning betyder at garantien bortfalder. Firmaet reserverer sig ret til at bidrage med ændringer som anses for nødvendige for en bedre drift af maskinen. For evt. vejledning og ved problemer som kan opstå kontakt venligst de autoriserede assistancecentre. EU-NORMATIV Denne brugsanvisning er udarbejdet i overensstemmelse med EUdirektiverne 89/392-91/368-93/44-93/68 som oplyst i projekteringen af maskiner, brugsanvisningen er en integrerende del af maskinen. Kriterierne anvendt til udarbejdelsen følger de anviste i den Europæiske norm pr. EN 1010 og særlig kapitlet: Brugsinformation (anvisninger, generelle forudsætninger og anvisningernes karakter) og kapitlet Brugsanvisning (indhold og karakteristika). INSTRUKTIONERNE INDEHOLDT I DENNE BRUGSANVISNING ER BESTEMT FOR BRUGERE (OPERATØRER OSV.) KAP.2 BEFORDRING OG TRANSPORT AF MASKINEN 2.1 TRANSPORT OG EMBALLAGE Transporten af maskinerne kan foregå på to måder: - med lastvogn - med container I begge tilfælde benyttes samme type emballage: En åben kasse i træ. Maskinerne skal inden de placeres i kasserne emballeres i polyætylensække.

5 side. 228 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING 2.2 BEFORDRING Befordringen af maskinerne må foretages med stor omhu ved brug af gaffeltruck. Maskinens løftepunkter er angivet med mærkater. BEMÆRK: Under transporten er det forbudt at opholde sig i nærheden af maskinen, da den kan vælte og derved forårsage skader på personer, der opholder sig i nærheden. Der kan forekomme ulykker pga. stød og man kan blive revet med eller blive indfanget af maskinen under transporten og opmagasineringen. 2.3 OPMAGASINERING Opmagasineringen skal foregå på følgende måde - med lastpaller, beholdere, transportmidler, køretøjer, redskaber og løfteanordninger, egnede til at forhindre at der opstår skader ved rystelser, stød, skrammer, ætsning, temperatursvingerne og andre omstændigheder. De opmagasinerede dele bør efterses regelmæssigt for at kunne spore eventuelle beskadigelser. 2.4 OMFANG Maskiner med kurvetræk fremstilles i forskellige modeller, som leveres med separate layout-skitser, hvor deres omfang angives.

6 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING side. 229 KAP.3 INSTALLATION 3.1 AFSKÆRMNINGER FARLIGE OMRÅDER Definition af farlige områder og hvordan de tilkendegives (se figuren på næste side) og en generel beskrivelse af de benyttede beskyttelsesforholdsregler. Fare for at blive klemt eller revet med DELE I BEVÆGELSE - på træktøjet Fare af termisk natur VARME DELE - på dørene der giver adgang til vaske- og skyllesektionen og på tørresektionens vægge. Denne risiko er ikke tilstede i versioner med isolerede udføring. - på vandvarmeren under installeringen og ved vedligeholdelse af maskinen. Farlig el-spænding - den elektriske hovedtavle FARLIG ELEKTRISK SPÆNDING - elektropumpe - ventilator - el-modstandskasserne Snitfare VENTILATOR I OMDREJNINGER - på udsugningsaggregatets blæsehjul 3.2 OPLYSNINGER OM RISICI DER IKKE KAN ELIMINERES AF KONSTRUKTØRENS SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Risici tilstede på selve maskinen Risiko for at blive revet med af træktøjet. Tryk på stop-trykknappen i faretilfælde. Anvend aldrig løsthængende beklædningsgenstande.

7 side. 230 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING 3.3 BESKYTTELSE AF MASKINENS FARLIGE PUNKTER Maskinen er udstyret med afskærmninger som begrænser adgangen til dens indre og dele i bevægelse. Disse afskærmninger er fastgjort med skruer. FARLIGE OMRÅDER 3.4 UDPAKNING OG POSITIONERING Ved modtagelsen åbnes maskinens emballage og det kontrolleres at maskinen og dens tilbehør ikke har lidt overlast under transporten. Er der opstået skader skal der gøres opmærksom på dette øjeblikkeligt over for transportøren. Påbegynd ikke installeringen men henvend Dem til kvalificeret, autoriseret personale. Konstruktøren er ikke ansvarlig for skader der er opstået under transporten. Emballage-elementerne (plastiksække, ekspanderet polystyren, lister af træ, søm osv.) må ikke efterlades inden for børn rækkevidde, da de kan være farlige. Anbring maskinen i overensstemmelse med anvisningerne i installationsoversigten, der leveres separat, efter have undersøgt maskinens korrekte placering i funktion af vedligeholdelseskravene Skru fødderne på maskinens støttepunkter, anbring den i den korrekte position og bring den i plan ved at skrue fødderne op eller ned. På grund af disse maskiners længde, bør man benytte et vaterpas.

8 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING side. 231 Bemærk: Træk ikke maskinen hen over gulvet under placeringen, da denne manøvre kan forårsage skader på maskinens struktur. Angående gulvbelægningen skal der tages hensyn til maskinens samlede vægt; derudover skal gulvet være nivelleret. 3.5 PLADSBEHOV UNDER VEDLIGEHOLDELSEN Pladsbehovet under brug og vedligeholdelse skal tage højde for de indgreb som beskrives i kap. 6. Det tilrådes at stille maskinen så der er 0.5 m. til de omkringstående vægge. For yderligere anvisninger se det vedlagte installationsskema. 3.6 MILJØFORHOLD Maskinen må ikke efterlades i omgivelser, hvor temperaturen kan falde til under 0 C. 3.7 GARANTIEN DÆKKER IKKE: Skader forårsaget af transport. Hvis dette forhold skulle opstå, skal kunden oplyse forhandler og fragtmand pr. fax eller anbefalet skrivelse om hændelsen, ved at anføre oplysningerne i kopien af transportdokumenterne. Den specialiserede installationstekniker vil, på baggrund af skadens omfang, bedømme om installationen kan udføres. Skader forårsaget af fejlagtig installation. Skader forårsaget af abnorm slitage på de adskillelige komponenter. Skader forårsaget af manglende overholdelse af forskrifterne i disse anvisninger. 3.8 TILSLUTNING RIL MASKINENS ENERGIKILDER TILSLUTNING TIL EL-FORSYNINGEN WARNING! THE INSTALLATION OF COMPETENT TECHNICIANS MUST BE ONLY PERFORMED! BEMÆRK: Alle maskinerne i serien med kurvetræk leveres til trefases el-forsyning, 400v 50 Hz og varmtvandsforsyning. Undtagen ved specifikke krav som skal specificeres under ordreindlevering. a) Kontroller, inden apparatet sluttes til, at el-forsyningens spænding og frekvens stemmer overens med de værdier der er angivet på skiltet med maskinens egenskaber, der er anbragt på sidepanelet. b) Det er obligatorisk at tilslutte maskinen til el-forsyningen via en retningsuafhængig, dediceret strømafbryder i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsregler. Denne sikring skal være af den automatiske type og skal mave en åbning mellem kontakterne på mindst 3mm. Den ovennævnte afbryder, som ikke leveres sammen med maskinen skal installeres på væggen i en let tilgængelig position. Højden fra gulvet skal være mellem 0.6m og 1.70m.

9 side. 232 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING c) Inden tilslutningen til det elektriske net må De sikre Dem, at der ikke er strøm på forsyningslinien. B d) Tilslut strømforsyningskablet som forklaret nedenfor: A d1) Tag frontpanelet B af, ved at løsne skruerne A. d2) Fjern derefter panelet bagpå D, indfør det elektriske kabel i maskinen gennem åbningen udstyret med kabelsko E D E d3) Fjern tavlens afskærmning og tag adgang til afskærmningen af forsyningsskinnerne d4) Tag forsyningsskinnernes afskærmning af.

10 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING side. 233 M N L d5) Udfør gennemtrækningen af det elektriske kabel L som vist i figuren. Benyt kabelskoen N i mikroåbningen M, til gennemtrækning af kablet fra det øvre panel. d6)... fastgør forsyningskablet med de relevante øskner i de overskydende huller på forsyningsskinnerne af kobber. d7) Forbind jordforbindelsen til den gulgrønne klemskrue. d8) Kontroller stramning af kablerne i fjernbetjeningerne, de termiske sikringer, osv., da deres skruer kan have løsnet sig under transporten. d9) Genmonter yderbeklædningens frontpanel og betjeningspanelet med de medfølgende skruer. BEMÆRK: afbryderens og strømforsyningskablets dimensionering skal udføres ved at konsultere det vedlagte tekniske skema.

11 side. 234 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING TILSLUTNING TIL VANDFORSYNINGEN Indret lokalet i overensstemmelse med vedlagte vvs-skema. Kontroller, inden apparatet forbindes, at der er anbragt en spærreventil, der giver mulighed for at afbryde vandforsyningen efter behov og under reparationer, mellem vandtilførslen og apparatet. Kontroller at vandtilførslens temperatur og tryk svarer til de værdier der er angivet på skiltet med de tekniske karakteristika. Installer en trykforøgende pumpe hvis trykket ikke er tilstrækkeligt. I tilfælde af at vandets hårdhedsgrad overstiger den værdi der angives i tabellen, anbefales det at installere en afkalkningsanordning på vandforbindelsen før maskinens tilførsels-magnetventil. I tilfælde af at vandet indeholder meget høje mineralrestkoncentrationer med høj ledningsevne, anbefales det at installere et kalibreret demineraliseringsanlæg for at opnå en hårdhedsgrad som i nedenstående tabel. Karakteristika Fra Til Hårdhedsgrad Franske grader f 5 10 Tyske grader dh Engelske grader e 5 9,5 Dele pr. million ppm Mineralrester Maksimum mg/l 300/400 C Aftag panelet E efter at have fjernet skruerne C. Det er påkrævet at udvise stor forsigtighed omkring betjeningspanel og forbindelseskablet Flat. C E

12 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING side. 235 Forbind vandtilførselsslangen til samlestykket H ( diameter ¾ tommer til gas). Forbind koldvandsindtaget til samlestykke G, hvis den leverede maskine er udstyret med forvask. ( diameter ¾ tommer til gas). Forbind koldvandsforsyningsslangen til indgang I, hvis maskinen er udstyret med dampkondensering. ( Diameter ¾ tommer til gas). G H I Benyt udelukkende slanger, der kan tåle maskinens driftstemperatur og tryk, til tilslutninger til forsyningspunkterne TILSLUTNING TIL AFLØB Maskiner med kurvetræk kan være i konstant drift, og de har af denne grund behov for særlig effektive og velfungerende faldafløb. For placering af afløb konsulter den installationens generelle oversigt, der er vedlagt separat. Forbind maskinens afløb til afløbssystemet ved hjælp af slanger, som er resistente overfor en konstant temperatur på 70 C. Tømning af skyllevandets kar På visse modeller vil skyllevandets afløbsslange ikke være forbundet med karret. Det er, af samme årsag påkrævet, at slutte samme afløbsslange til afløbsmagnetventilen Z. Eksempler på tilslutninger af afløb Benyt det medfølgende nedløb, for at lette afløbsslangens tilslutning.

13 side. 236 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING Installatøren skal skabe en rørledning af samme type som den i figur S, udstyret med understøtninger, der sikrer en korrekt hældning der tillader vandet i karret, i kraft af tyngdekraften, bortledes uden problemer. Sæt dobbeltskylningens rørledning R i afløbsgruppen og fastgør denne helhed ved hjælp af nedløbene Q Gulvafløbet T, skal være udstyret med en vandlås. Giv agt : Maskinens medfølgende udstyr omfatter ikke rørledningen i figuren. Jævnfør den vedlagte dokumentation hvad angår mål, tværsnit og yderligere oplysninger FORBINDELSE AF GRÆNSEAFBRYDEREN Forbind grænseafbryderen, der er placeret på udgangsbordet, med klemskruerne i forgreningsdåsen, som findes på maskinens sidepanel, idet der benyttes et egnet kabel. 3.9 VARIANT TIL MASKINE MED DAMPKONDENSERING Det er nødvendigt at tilslutte batteriernes afledningsslange, inden maskinen positioneres. B C A - Skrue afledningssamlestykket A på maskinens nedløb (samlestykket leveres som standardudstyr) - Forbind den sorte slagne B, der stikker ud af gummiholderen C på panelet på maskinens bagside - Stram omhyggeligt det medfølgende bånd - Påsæt tilslut afledningsslangen og sørg for at stramme det medfølgende bånd omhyggeligt til. Jævnfør det vedlagte installationsskema, for at fastlægge de nødvendige tilslutningers eksakte placering.

14 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING side DRIFTSFORBEREDELSER KEDELOPFYLDNING Under installationsfasen er det påkrævet at afvikle proceduren omkring kedlens opfyldning. Udfør følgende: 1) Aktiver maskinens elektriske linje ved hjælp af den vægmonterede afbryder. L3 2) Kontrollampen tænder P2 3) Tryk på linjeknappen indtil kontrollampen L2 ved siden af tænder. Maskinen starter vandindtagning i kar og kedel. L2 4) Kedlen er fyldt når skyllearmene stikker ud af vandet. P2 5) Sluk maskinen med P2 L2 L13 L5 L6 L7 P5 P4 P3 6) Tryk samtidigt i 3 sekunder på knapperne P5, P4 og P3, indtil Boiler No visualiseres Kontrollampen L13 tænder 7) Tryk derefter på P4 så boiler Yes visualiseres. 8) Sluk og tænd maskinen med P2. Den indstillede tilstand forbliver i hukommelsen. Man vil kunne bemærke at: - Kedlen begynder at varme op - Karrene tager vand ind normalt.

15 side. 238 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING KONTROL a) Kontroller at niveauet i skyllebassinet, efter at påfyldningen er fuldført, er 1-2 cm under overløbspunktet. b) Kontroller at temperaturen i vaskekarret ligger på C. Kontroller at temperaturen i kedlen ligger på C. c) Kontroller træksystemets justeringsskrue, ved at forsikre Dem om at det er muligt at standse kurvenes fremdrift ved håndkraft. En fuld last af kurve fyldt med tallerkner må ikke blokere fremdriften d) Kontroller, at afspændingsmidlets automatiske doseringsmekanisme virker. Denne skal dog sættes i gang af en installationstekniker. e) Kontroller at skyllespareknappen fungerer. Den skal starte varmtvandsudladningen så snart en kurv ankommer under vandbajonetterne og stoppe den, idet kurven forlader sektionen. Vi anbefaler at denne manøvre udføres mens vandet i vandvarmeren er koldt. f) Kontroller at maskinens grænseafbryder fungerer; denne skal blokere motorfremdriftsfunktionen og pumpefunktionen når en kurv når frem til planets afslutning. Driften skal sætte i gang igen når kurven fjernes. g) Kontroller pumperne og motorernes omdrejningsretning, hvis de drejer mod hinanden, skal de to faser i forsyningskablet ombyttes. NOTABENE KONTROLLER TRÆKMEKANISMENS ROTATIONSRETNING. REDUKTIONSGEARET SKAL DREJE IMOD URETS RETNING (JFR. FIGUR). I OMVENDT FALD SKAL DER BYTTES OM PÅ AF FASERNE I FORSYNINGSKABLETS STIK. GIV AGT: HVIS TRÆKMEKANISMEN DREJER I DEN OMVENDTE RETNING VIL DEN MEKANISKE SIKKERHED IKKE FUNGERE! DET UNDERSTREGES AT MANGLENDE OVERHOLDELSE AF OVENSTÅENDE EFTERSYN AUTOMATISK FORÅRSAGER BORTFALD AF GARANTIEN

16 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING side. 239 Hold øje med manometeret under skylningen Indvirk, om nødvendigt, på trykregulatoren og indstil værdien som angivet i nedenstående tabel: Model bar Kurve / t , , ,2 EFTER INSTALLATION Installatøren har pligt til at oplyse konstruktøren om eventuelle driftsrelaterede anomalier og eller anomalier vedrørende sikkerheden, der har vist sig under første afprøvning. Maskinen må først benyttes efter afsluttet installation. Teknikeren skal udstede en erklæring om at arbejdet er udført i henhold til Brancheforskrifterne, der attesterer at alle handlingerne er udført i overensstemmelse med alle den gældende lovgivnings regler og forskrifter DOSERINGSANORDNINGER Konsulter doseringsanordningernes anvisninger i sættet. Jævnfør de vedlagte el-diagrammer, for at indhente oplysninger om alle andre installationer FORHOLDSREGLER, DER SKAL RESPEKTERES SIKKERHEDSNORMER For at bevare maskinen i perfekt funktionsstand og for at garantere operatøren, at denne kan anvende maskinen i fuld sikkerhed, tilråder vi, at man med omhu følger de nedenstående normer: Dette apparat må kun anvendes til det formål, hvortil det udtrykkeligt er beregnet. Enhver anden brug må regnes for forkert og derfor farlig. Udsæt ikke maskinen for sol, regn osv. Tillad aldrig at maskinen betjenes af børn eller inhabile personer. Maskinen må kun benyttes af oplært personale.

17 side. 240 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING Sørg for at maskinen er i perfekt driftstand og benyt altid de forskellige former for beskyttelse, som maskinen er udstyret med og sørg for, at den periodiske vedligeholdelse udføres af fagligt kvalificeret personale. Det er især vigtigt at fagfolk periodisk kontrollerer at alle sikkerhedsanordningerne fungerer. Inden apparatet tilsluttes skal man forsikre sig om at maskinskiltets data stemmer overens med strømforsyningen og vandtilførslen. Forsikr Dem om at maskinen har en perfekt jordforbindelse, som det forudsættes af de gældende sikkerhedsnormer. Det er nødvendigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforudsætning overholdes. I tvivlstilfælde, bed da en kvalificeret teknikker om at udføre en grundig kontrol af anlægget. Kontroller at anlæggets elektriske belastningsevne er i overensstemmelse med maskinens maksimumsforbrug. Henvend Dem i tvivlstilfælde til en kvalificeret person, som kan kontrollere at kabeltværsnittet i anlægget passer til den kraft, apparatet absorberer. Kablerne, som fører strøm til hovedafbryderen, skal være mærket med oplysninger om fare. Fjern ikke disse oplysninger fra kablerne, før De har taget alle mulige nødvendige forholdsregler (f.eks. ved af afbryde strømtilførslen) Dette apparats strømførende kabel skal være af typen H07RN-F. Inden De udfører nogen form for vedligeholdelsesindgreb, afbrydes maskinens strømtilførsel ved at slå hovedkontakten fra. I tilfælde af skade og/eller hvis apparatet fungerer dårligt, slukkes hovedafbryderen og hold Dem fra at forsøge at reparere maskinen. En eventuel reparation af produktet må kun udføres af konstruktionsfirmaet eller et autoriseret assistance center, og der må kun benyttes originale reservedele. Hvis disse normer ikke respekteres, kan maskinens sikkerhed ødelægges. Brug ikke vandslukkere til slukning af brand på de elektriske dele, men derimod pulverslukker. Maskinen må ikke forblive under spænding, når den ikke anvendes.

18 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING side. 241 Beskyttelsesanordningerne må ikke modificeres og må kun fjernes i tilfælde af, at maskinen er standset med afbrudt strømtilførsel. Hvis de beslutter Dem til ikke at benytte maskinen længere, råder vi Dem til at sætte den ud af drift ved at fjerne strømtilførselskablet efter at have fjernet det fra el-forsyningen. Hvad angår rengøringen, så hold Dem til, hvad der fremgår af konstruktørens informationshæfte. Sørg for af ristene til udsugning osv. ikke tilstoppes. Benyt ikke maskinen uden filtre. Efter at have afbrudt spændingen, må kun kvalificeret personale få adgang til betjeningspanelet. Stik aldrig hænderne i vandet med opvaskemiddel. Ved øjenkontakt - skyl med koldt vand. Åbn ikke dørene for hurtigt. Vent mindst 15 sek. efter motoren er stoppet. Ved åbningen af dørene skal man forsikre sig om at de sidder godt fast i deres holdere. I tilfælde af at træksystemet standser som følge af udløsning af sikkerhedsanordningen er det nødvendigt at afhjælpe blokeringens årsag og derefter genoptage funktionen. Man må sikre sig, at servicet, der anvendes, kan tåle at blive vasket i opvaskemaskine. Benyt ikke doseringsanlæg eller andre apparater, der ikke er udtænkt af konstruktøren, og derved i stand til at ændre apparatets sikkerhed og funktionskarakteristika. Benyt kun ikke skumfremkaldende vaskemidler, specielt egnede til opvaskemaskiner i de af fabrikanten anbefalede doser. Tag hensyn til vandets hårdhedsgrad og bassinkapaciteten. Det er forbudt at benytte syreholdige, ætsende og lignende produkter til rengøring af maskinen og servicet. Til rengøring af delene i rustfrit stål er det strengt forbudt at bruge spåner, stålsvampe og stålbørster. For at beskytte miljøet, råder vi til ikke at anvende ætsende eller forurenende produkter og til ikke af overskride de anbefalede doser. Personalet som er ansvarligt for behandlingen af servicet efter rengøringen, skal nøje overholde den gældende hygiejnelovgivning.

19 side. 242 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING Stands alle bevægelserne og sluk for maskinen ved behov for at samle genstande op fra maskinens indre. Undgå at vedhæng, armbånd eller løsthængende skjorteærmer kommer i nærheden af trækmekanismens bevægelige elementer, for at undgå fare for at de kommer i klemme eller bliver trukket ind i mekanismen. Benyt aldrig maskinen som afsætningsplan for nogen form for genstande eller udstyr. Sluk altid for maskinen, med den vægmonterede strømafbryder, når den ikke bruges. Luk for vandforsyningen hver gang maskinen ikke er i brug. Sluk øjeblikkelig for maskinen, hvis der forekommer vandudslip. VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT NØDSFALDS-STOPKNAPPEN SVARER TIL DEN PÅ LINJEN P2 ( JFR. KAP. 5). KAP.4 BESKRIVELSE AF MASKINEN 4.1 BESKRIVELSE AF MASKINEN, DENS TILBEHØR, DENS AFSKÆRMNINGER OG SIKKERHEDSANORDNINGER BESKRIVELSE AF MASKINEN Se bilagene angående de tekniske data. 1 Forvaskkammer 5 Kammer til afsluttende skylning 9 Vaskevandkar 2 Vaskekammer 6 Tørrekammer 10 Skyllevandkar 3 Forskylningskammer 7 Dampkondenseringsområde 11 Kedel 4 Første afskylningskammer 8 Forvaskevandkar

20 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING side. 243 Maskinerne med trukket kurv er bygget med materialer af høj kvalitet, rustfrit stål af typen AISI 316, til udformning af vaskevandkarrene, og rustfrit stål af typen AISI 304, på de resterende dele. De består af et skylleafsnit, der, på forespørgsel, kan udbygges med en forvask, kondensudsugningsgruppen og tørregruppen. 1. Kurvetræksystemet fører automatisk kurvene gennem de forskellige afsnit ved hjælp af de sidemonterede trækmekanismer. 2. I forvaskens afsnit 1 hvis temperatur termostatisk er reguleret på 40, foregår den første grove afvask af indholdet. 3. I vaskens afsnit 2 hvis temperatur termostatisk er reguleret på 55, foregår den selve vasken af indholdet. 4. I skylleafsnittet foregår en skylning med varmt vand, termostatisk reguleret på 85 varmt. 5. I tørreafsnittet 6 sidder en turbine, der henter luften i maskinen og leder den, gennem et batteri med elektrisk modstand eller dampmodstand, hen over maskinens indhold. 6. Kondenseringen 7 afvikles ved hjælp af en udsugning af dampene, gennem et batteri, hvori der cirkulere koldt vand. 7. Forvaskens og skylleafsnittes vaskearmene er udstyret med bajonetmonterede antitilstopningsdyser, fuldstændigt udført i rustfrit stål, som nemt og hurtigt kan tages ud og som er lette at rengøre og vedligeholde ANLÆGSSYSTEM Konsulter bilagene, der leveres separat, både hvad angår den elanlægget samt det hydrauliske anlæg BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Et farligt punkt eller et farligt område på maskinen, er en zone hvori der kan opstå farer for ulykker hvis de nedenstående anvisninger ikke efterleves. Tryk på linjeknappen, hvis trækmekanismen blokerer under den normale drift. Tænd først for maskinen igen efter at have fundet frem til og elimineret blokeringens årsag. Det er forbudt og meget farligt at nærme sig maskinens indre enten fra indgangen eller udgangen, når maskinen er i bevægelse.

21 side. 244 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING Det er forbudt og meget farligt at foretage reparationer på trækkesystemet og de elektriske varmelementer, mens maskinen er i gang. Det er forbudt at benytte maskinen uden opsyn af en operatør. Stik ikke hænderne ned i vandet i bassinerne Det er farligt at slå hovedafbryderen til eller fra med våde hænder. Det er strengt forbudt at tage adgang til el-kabinens indre FARLIGE PUNKTER - På maskiner med trukket kurv, har lågerne påmonteret visse magnetiske grænseafbrydere, der øjeblikkeligt vil afbryde forvask-, vask-, skylle- og kurvetrækfunktionerne, hvis lågerne åbnes. Løbebaneafslutningsafbryder. Denne grænseafbryder, monteret på udgangsoverfladen, har til opgave at afbryde maskinens drift, når en kurv når frem til overfladens afslutning. Sikring mod utilsigtet igangsætning. Hvis maskinen skulle standse på grund af et strømsvigt, vil maskinen ikke automatisk genoptage driften når strømmen vender tilbage. Dobbelte fjernbetjeninger på varmeelementerne. Hvis en fjernbetjening skulle blokeres i lukkepositionen vil endnu en fjernbetjening fortsætte med at virke normalt. Termobeskyttelse med sikringer til elektropumper og motorer, der sikrer at de ikke belastes i tilfælde kortslutning og overbelastning. Beskyttelse med INT.AVT / eller sikringer til hver enkelt varmeelement; herved beskyttes elementerne mod farerne omkring kortslutning og overbelastning. Kedlens sikkerhedstermostat. I tilfælde af havari på en af termostaterne, der overvåger temperaturerne, vil en sikkerhedstermostat ( der sidder under skytteafsnittet) gribe ind og afbryde driften på varmeelementerne. Trækmekanismens sikkerhedsafbryder. Hvis trækmekanismen af en eller anden årsag blokerer, vil afbryderen, der sidder i nærheden af reduktionsgearunderstøttelsen, gribe ind og afbryde trækfunktionen. Lågernes sikkerhedslås. Når lågerne åbnes, fastlåses de på krogene således at nedfald i tilfælde af at en af lågernes fjedre går i stykker, forhindres.

22 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING side. 245 Lavspændings-betjeningspanel. A B Lågernes sikkerhedslås eller nødsfaldslåge. D Trækmekanisme-sikring C Sikkerhedsafbryder E Sikkerhedstermostater 4.2 MASKINENS ANVENDELSESOMRÅDE TILLADT BRUG Maskinerne med trukne kurve er specielt fremstillet til vask af tallerkner, glas, kopper, bestik og lignende såvel som kurvene der modtager servicet Ethvert andet brug hører ikke ind under tilladt brug. Fabrikanten er ikke forpligtet til at dække eventuelle skader, som opstår ved forkert anvendelse. Risikoen er for brugerens egen regning. Sikkerhedsnormerne og konstruktørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger skal overholdes. De ulykkesforebyggende regler samt de yderligere kendte sikkerhedsregler skal respekteres. Maskinen må kun benyttes, vedligeholdes og repareres af personer, som har erfaring med den og som er blevet oplyst om evt. farer. Ved uautoriserede modifikationer på maskinen bortfalder fabrikantens ansvar for eventuelle skader. Betjening, vedligeholdelse og reparation må kun udføres af personer der er fortrolige med maskinen og som er blevet instruerede omkring eventuelle farer. Ikke autoriserede maskinmodifikationer, vil medføre at fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader. Maskinen må kun benyttes med tilbehør og originale reservedele fra fabrikanten.

23 side. 246 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING KAP.5 MASKINENS BRUG L BETJENINGSBESKRIVELSE L8 P1 L9 L10 L11 L12 L5 L6 L7 L1 P2 L2 L3 L13 P1: Trykknappen start/stop vask. P2: Trykknappen Tænd/Sluk maskine P3: Knap til kurvehastighedsmarkering. P4: Knap til markering af glasvaskprogram. P5: Knap til visualisering af vaskeoplysninger. L1: Signalering af vask under afvikling. L2: Signalering af at maskinen er tændt On L3: Signalering af tilsluttet el-linje L4: Signalering af maskinhavari. L5: Kontrollampen 2 hastighed aktiveret. L6: Kontrollampen 1 hastighed aktiveret. L7: Kontrollampen intermitterende hastighed aktiveret. L8: Kontrollampen vandpåfyldning. L9: Kontrollampen kedel under opvarmning. L10: Kontrollampen kar under opvarmning. L11: Kontrollampen indstillet temperatur oparbejdet L12: Kontrollampen kurve ved løbebaneafslutning. L13: Kontrollampen maskine i programmeringstilstand. L14: Maskindisplay. P5 P4 P3 L MASKINTÆNDING Slå den elektriske forsyning til med den vægmonterede hovedafbryder L3 kontrollampen ved siden af tænder,

24 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING side. 247 P2 L2 Tryk på knappen P2, kontrollampen L2 tænder og maskinen starter derefter vandpåfyldningen. L8 Når signaleringen L8 blinker foregår påfyldningen uden problemer. Displayet L14 angiver temperaturen på det vand maskinen tager ind. Bemærk: Selvom maskinen allerede er fuld, tager den alligevel vand ind i et kort øjeblik, for at genoprette vandniveauet i skyllekarret og eventuelt korrigere niveauet i de andre kar OPVARMNING L10 Maskinen starter automatisk opvarmningen, når vandpåfyldningen er fuldført, og kontrollamperne L10 og L9 tænder for at signalerer opvarmning i kar og kedel. L9 Displayet L14 visualiserer meddelelsen opvarmning. L11 Så snart maskinen har oparbejdet den rette temperatur tænder kontrollampe L11 og det vil være muligt at starte selve vasken. P VASK P5 L1 Det er tilstrækkeligt at skubbe en kurv ind i maskinindgangen hvor den kobles på trækmekanismen, for at starte vasken. Kontrollampen L1, ved siden af knappen P1, tænder og displayet visualiserer kurvetræksystemets bevægelser. Om ønsket og ved behov kan vasken aktiveres og afbrydes igen med knappen P1. Det er muligt at visualisere temperaturer eller oplysninger vedrørende vasken, ved at trykke på knappen P5 Indhent yderligere oplysninger i Kap. 5.3 Displayfunktioner. L12 Kontrollampen L12 vil signalere at en kurv i maskinens udgang når frem til planets afslutning. Trækmekanismen vil standse indtil kurven er blevet fjernet. Man kan standse maskinen i et hvilket som helst øjeblik ved hjælp af knapperne P1 og/eller P2.

25 side. 248 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING Bemærk: Hvis kurven ikke flyttes indenfor få minutter vil maskinen, i følgende rækkefølge, slukke for skylleafsnittet, vaskafsnittet, forvaskafsnittet og tilslut tørreafsnittet. Det er tilstrækkeligt at fjerne kurven ved planets afslutning, for at sætte maskinen i drift igen. GIV AGT: DET ER FORBUDT AT TAGE KURVEN UD AF MASKINEN INDEN DEN ER KØRT FULDSTÆNDIGT UD AF TUNNELLEN VASKEPROGRAMMER L5 L6 L7 P3 Ved hjælp af knappen P3, kan man markere kurvens hastighed og derigennem også det ønskede vaskeprogramtype L5 tændt: Høj kurvehastighed. Det anbefales at markere dette program til vask uden overdreven snavs. L6 tændt: Langsom kurvehastighed. Det anbefales at vælge dette program til vask af temmelig snavset indhold. L7 tændt: Intermitterende hastighed. Dette program giver mulighed for vask af genstande så som: små forme, gryder og lignende genstande. P4 Til glasvask anbefales det at benytte det specielle glasvaskprogram, der aktiveres ved hjælp af knappen (Udelukkelse af forvask) 5.2 STANDSNINGSMETODER OG MIDLER STOPANORDNING Maskinen er udstyret med en stopanordning, anbragt på styretavlen. Hvis den aktiveres forårsages en øjeblikkelig stansning af alle de bevægelige komponenter samt af vaskecyklussen Knap P2.

26 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING side DISPLAYFUNKTIONER Ved hjælp af knappen P5 kan man visualisere de nedenstående oplysninger: VA = temperatur på vaskevand. BO = temperatur på skyllevand. AS = temperatur på tørreafsnittets luft. IA = temperatur på forsyningsvand Pr = temperatur på forvaskvand N = antal vaskede kurve Por = Gennemstrømning af skyllevand i liter pr. minut. Displayet vender automatisk tilbage til udgangsforholdene. 5.4 JUSTERINGER Det er altid påkrævet at stille maskinen i tilstanden programmering, ved behov for justering. Udfør følgende: L5 L6 L7 Tryk samtidig på knapperne P5;P4;P3, indtil L13 tænder. L13 P5 P4 P JUSTERING AF TEMPERATUR PÅ VASKEVAND Tryk på P3 indtil TVSET visualiseres med den indstillede temperaturværdi nedenfor. ; Der skrues op for temperaturindstillingen ved hjælp af P4. Der skrues ned for temperaturindstillingen ved hjælp af P5. Værdien lagres automatisk. (justeringsinterval: mellem 30 C og 60 C) JUSTERING AF TEMPERATUR PÅ SKYLLEVAND Tryk på P3 indtil TBSET visualiseres med den indstillede temperaturværdi nedenfor. ; Der skrues op for temperaturindstillingen ved hjælp af P4. Der skrues ned for temperaturindstillingen ved hjælp af P5. Værdien lagres automatisk. (justeringsinterval: mellem 60 C og 90 C)

27 side. 250 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING JUSTERING AF TEMPERATUR PÅ TØRREAFSNITTETS LUFT Tryk på P3 indtil TASET visualiseres med den indstillede temperaturværdi nedenfor. ; Der skrues op for temperaturindstillingen ved hjælp af P4. Der skrues ned for temperaturindstillingen ved hjælp af P5. Værdien lagres automatisk. ( justeringsinterval: mellem 40 C og 95 C) MELDINGSINDSTILLING: TEMPERATUR VANDINDTAG ER LAV Tryk på P3 indtil TIASET visualiseres med den indstillede temperaturværdi nedenfor. ; Der skrues op for temperaturindstillingen ved hjælp af P4. Der skrues ned for temperaturindstillingen ved hjælp af P5. Værdien lagres automatisk. Meldingen visualiseres når vandtemperaturen i indtaget er lavere end den indstillede værdi. ( justeringsinterval: mellem 8 C og 70 C) TEMPERATURINDSTILLING I KONTROLFUNKTIONEN TERMOSTOP Teknikeren kan, på brugers forespørgsel, indstille funktionen termostop. Ved hjælp af denne funktion vil maskinen være i stand til at afbryde kurvetrækningen når den reelle temperatur i kedlen ligger lavere end den indstillede temperatur. Tryk på P3 indtil TSTOP, vandtemperatur hvorunder kurvetrækningen indstilles, visualiseres. Tryk på P3 indtil TSTART, indstilling af vandtemperatur hvorunder kurvetrækningen indstilles, visualiseres INDSTILLING AF TIDSRUM I FUNKTIONEN AUTOTIMER Funktionen Autotimer tillader en automatisk indstilling af vasken hvis der ikke indføres kurve indenfor et indstillet tidsrum. Tryk på P3 indtil TAUT visualiseres med det indstillede tidsrum i sekunder nedenfor. Tryk på P5, for at sænke tidsrummet. Tryk på P4, for at øge tidsrummet. ( justeringsinterval: mellem 5 sekunder og 10 minutter) INDSTILLING AF OPVASKEMIDDELDOSERING Tyk på P3 indtil TDD visualiseres. Det indstillede tidsrum svarer til varigheden af doseringspumpens intermittens. Man kan sænke tidsrummet med P5 og man kan øge det med P4.

28 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING side VASKEAFSLUTNINGENS VALGMULIGHEDER a) Stop maskinen med linjeknappen b) Slå hovedafbryderen på væggen fra og åbn lågerne samtidig med at det kontrolleres, at de sidder godt fast. c) Tag de vandrette filtre ud og pas på, at madresterne ikke falder ned i vaskebassinet. d) Løft det lodrette skuffefilter og hæld indholdet bort. Med en stiv børste renses dels de vandrette filtre dels skuffefiltret. e) Tag overløbene ud og lad bassinet løbe tørt. Gør bassinets bund omhyggeligt rent med rindende vand. Gør også gardinerne ved ind- og udgangen rene. f) Når karret er tomt, fjernes eventuelle rester af snavs. Fjern først nu pumpens sikkerhedsfilter og vask det under rindende vand. g) Maskinens ydre rengøres med en svamp, når overfladen er kold. Der skal benyttes produkter, der ikke fremkalder skum, og som ikke ridser overfladen. h) Sæt overløbene, sikkerhedsfiltrene og bakkefiltrene på plads igen. Nu er maskinen klar til brug. BEMÆRK: Rengør ikke maskinen med direkte vandstråler eller ved højtryksspuling, da eventuelle infiltrationer i de elektriske komponenter kan udsætte den normale drift af maskinen o dens sikkerhedssystemer for fare, hvilket vil få garantien til af falde bort. Det tilrådes, at lade dørene stå åbne for at undgå dannelse af ubehagelig lugt.

29 side. 252 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING 5.6 AUTODIAGNOSE Maskinen kan genkende forskellige alarmsituationer eller fejlfunktioner. Enhver fejlfunktion signaleres med meddelelser på displayet Fejlkode Visualiseret meddelelse beskrivelse ER 01 VANDMANGEL Alarmforholdet visualiseres hvis vandgennemstrømningsmåleren i tilførslen registrerer et utilstrækkeligt vandtryk til at sikre afskylning af maskinens indhold. ER 04 PÅFYLDNINGSHAVARI Alarmforholdet visualiseres hvis maskinens vandpåfyldning ikke foregår korrekt. Dette alarmforhold angiver at karrets temperatursonde ikke virker korrekt. ER 05 ÅBEN KARSONDE. ER 06 KARSONDE I Dette alarmforhold angiver at karrets temperatursonde ikke virker KORTSLUTNING korrekt. ER 07 ÅBEN KEDELSONDE Dette alarmforhold angiver at kedlens temperatursonde ikke virker korrekt. ER 08 KEDELSONDE I Dette alarmforhold angiver at kedlens temperatursonde ikke virker korrekt. KORTSLUTNING ER 13 PUMPEHAVARI Dette alarmforhold angiver en fejlfunktion på vaskens/forvaskens elektropumpe. ER 14 TRÆKSYSTEMHAVARI Dette alarmforhold angiver en fejlfunktion på kurvetrækkets motor. ER 15 ÅBEN TØRRESONDE Dette alarmforhold angiver at tørreafsnittets temperatursonde ikke virker korrekt. ER 16 KORTSLUTNING PÅ TØRREAFSNITTETS SONDE Dette alarmforhold angiver at tørreafsnittets temperatursonde ikke virker korrekt. ER 17 ÅBEN SONDE I VANDINDTAG Dette alarmforhold angiver at vandindtagets temperatursonde ikke virker korrekt. ER 18 KORTSLUTNING PÅ SONDE I VANDINDTAG Dette alarmforhold angiver at vandindtagets temperatursonde ikke virker korrekt. ER 19 ÅBEN SONDE I FORVASK Dette alarmforhold angiver at forvaskens temperatursonde ikke virker korrekt. ER 20 KORTSLUTNING PÅ SONDE I FORVASK Dette alarmforhold angiver at forvaskens temperatursonde ikke virker korrekt. SAFE Denne alarmmeddelelse visualiseres ved indgreb af en hvilken som helst temperatursikkerhedstermostat. Den visualiseres også hvis træksystemet skulle være overbelastet eller hvis det kører fast KEDEL HI KEDEL LO KAR HI KAR LO OVERDREVEN VANDGENNEMSTRØMNING UTILSTRÆKKELIG VANDGENNEMSTRØMNING LAV VANDTEMPERATUR I INDTAG SKIFT VAND I KAR FOR HØJ TEMPERATUR PÅ FORVASKEVAND FOR HØJ TEMPERATUR I TØRREAFSNIT Overdreven kedeltemperatur Frossen vandkedel Overdreven temperatur i karret Frossent vandkar Denne meddelelse visualiseres hvis vandgennemstrømningen i indgangen er for stor og derfor forhindrer korrekt opvarmning af kedlen. Denne meddelelse visualiseres hvis vandgennemstrømningen i indgang ikke er tilstrækkelig til at sikre en korrekt skylning. Denne meddelelse signalerer at maskinen forsynes med vand ved en for lav temperatur hvorfor kedlen ikke kan opvarme korrekt. Denne meddelelse visualiseres når vaskevandet ikke udskiftes i over 1 arbejdsdag. Denne meddelelse visualiseres hvis forvaskens kølesystem ikke fungerer korrekt. Det afsluttende vaskeresultat kan påvirkes negativt. Denne meddelelse visualiseres hvis tørresystemet arbejder ved en for høj temperatur, hvorfor tørreafsnittets modstande, eller endog genstandende i tørreafsnittet, kan tage skade. Alle alarmsituationer eller fejlfunktioner signaleres derudover ved at kontrollampen L4 tænder

30 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING side. 253 Af samme årsag anbefales det at kontakte en kvalificeret tekniker og oplyse den eventuelt visualiserede kode. Teknikeren kan, inden indgrebene afvikles, koble telefonisk på maskinen og afvikle en fejlsøgning. ( Jævnfør de vedlagte anvisninger ved telefejlsøgningstilkoblinger ). KAP.6 VEDLIGEHOLDELSE 6.1 GENERELLE REGLER Maskiner med trukne kurve er konstruerede for at reducere vedligeholdelseskravene. Reglerne, som følger, må i alle tilfælde respekteres for at garantere en lang holdbarhed og en drift uden vanskeligheder. I alle tilfælde, må de generelle sikkerhedsregler respekteres for at holde maskinerne i perfekt stand. - maskinen skal holdes ren og i orden. - undgå at provisoriske reparationer gentager sig. Det er uhyre vigtig, at vedligeholdelsesreglerne overholdes strengt. Alle maskinens dele skal periodemæssigt efterses for at undgå, at der opstår evt. anomalier. På denne måde kan man komme evt. vedligeholdelsesindgreb i forkøbet. 6.2 SIKKERHEDSREGLER VED VEDLIGEHOLDELSESMANØVRER OLE Alle indgreb i maskinen må være kompatible med og strengt overholde operatørens gældende sikkerhedsnormer. Når man skal intervenere i strømkredsen er det strengt nødvendigt at slå hovedafbryderen på væggen i position 0 for at kunne garantere en sikker adgang til panelet. 6.3 VEDLIGEHOLDELSES INDGREB DER SKAL UDFØRES HVER 20. DAG Afmonter vaskestængerne (ved at dreje dem mod uret) og fjern den beklædningen der er placeret på oversiden af stængerne, gør dem omhyggelig rent og sæt dem på plads igen. Afmonter gummigardinerne og vask dem under rindende vand med en børste.

31 side. 254 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING 6.4 VEDLIGEHOLDELSES INDGREB DER SKAL UDFØRES HVER ANDEN MÅNED I tilfælde medforekomster af vand i maskinen, kan der opstå kalkaflejringer og disse kan fjernes ved hjælp af et kalkfjernende middel. Ved fjernelse af kalken følges omhyggeligt fabrikantens instruktioner for produktet. Til slut skylles grundigt med vand. Kontroller at sikkerhedsanordningerne fungerer. Hvis dampkondenseringsbatteriet er snavset, afmonter det og rengør det med trykluft mellem rækkerne. HUSK ALTID PÅ AT: Alle maskinens mekaniske og elektromekaniske elementer er underlagt fysisk slitage og derfor skal en kvalificeret tekniker jævnligt afvikle kontrol og eftersyn af: Træksystemets glidestykker Pakningerne på elektropumperne i vask/skylleafsnit. Lågernes styreskinner og fjedre Fjernbetjeninger Sikkerhedsanordninger Det er ydermere påkrævet at teste og kontrollere de anordninger, der ikke udgør en del af maskinen, som for eksempel: at jorddifferentialeafbryderen virker korrekt, korrekt jordingsdispersion, automatafbrydere og/eller el-linjesikringer, alle de elektriske ledere, vandslangernes tilstand, afløbssystemet, at eventuelle doseringsapparater fungerer korrekt. 6.5 TEGNINGER OG SKEMAER SOM TILLADER DE ANSVARLIGE FOR VEDLIGEHOLDELSEN AT UDFØRE DERES ARBEJDE PÅ RATIONEL VIS Bilagt denne brugsanvisning følger nedenstående skemaer og tegninger: - Installationsskema, hvor der angives, hvor meget plads maskinen optager og tilslutning til energikilder. - Skema med alle maskinens tekniske data.

32 OPVASKEMASKINENS BRUGSANVISNING side Skema over det elektriske anlæg. - Justeringsskema ang. smeltesikringernes størrelse. KAP.7 NEDTAGNING 7.1 NEDTAGNING AF MASKINEN På vores maskiner findes intet materiale, der kræver em speciel procedure ved nedtagning. 7.2 BRUGEROPLYSNINGER I henhold til art. 13 i dl n. 15 af d. 25 juli 2005, Gennemførelse af Direktiverne 2002/95/EF, 2002/96/EF e 2003/108/EF, om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, samt om affaldsbortskaffelse" Symbolet med den overkrydsede skraldespand på selve apparatet angiver at produktet, ved afsluttet levetid, skal bortskaffes separat fra almindeligt husholdningsaffald. Brugeren skal, af samme årsag, overdrage apparatet, ved dets afsluttede levetid, til indsamlingsanstalter der kan håndtere differentieret indsamling af elektronisk og elektroteknisk affald, eller indlevere det til en forhandler ved indkøb af et nyt apparatur af samme type, i forholdet et til et. Korrekt differentieret indsamling og derpå følgende genbrug af det bortskaffede apparatur, behandling og miljøvenlig bortskaffelse modvirker negativ indflydelse på miljø og helbred og fremmer genbrug af de materialer, som apparatet indeholder. Uautoriseret bortskaffelse af produktet, foranstaltet af bruger, medfører administrative sanktioner i henhold til den gældende lovgivning.

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

10/2013. Mod: 015/25D-NP. Production code: ST70BE2

10/2013. Mod: 015/25D-NP. Production code: ST70BE2 10/2013 Mod: 015/25D-NP Production code: ST70BE2 DK BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL Pag. 99 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INDLEDNING... 101 KAP. 2 INSTALLATION... 101 2.1 FLYTNING OG FJERNELSE AF EMBALLAGE...

Læs mere

GLB0049 GLB0050 GLB0051

GLB0049 GLB0050 GLB0051 GLB0049 GLB0050 GLB0051 Indholdsfortegnelse Parameterindstilling 2. niveau side 3 Test af kortvirkning side 4 Strømningsmåler side 6 Sprogindstilling side 6 Indstilling af Baudrate side 7 Defekt / Fejlmelding

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL Industriopvasker INDHOLDSFORTEGNELSE Identifikation af maskine Generelle leveringsnoter Beskrivelse af maskine Sikkerhedsnormer Brugers inspektion Kontrolpanel Fyldning

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER Ed. 03-2002 Date 10-2002 1 2 5 3 4 Mod. N. V. W 1 2 6 3 4 ~ 100 mm 8 9 10 7 11 12 8 7 10 11

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

07/2013. Mod: DC502-N. Production code: 916317

07/2013. Mod: DC502-N. Production code: 916317 07/2013 Mod: DC502-N Production code: 916317 BRUGSVEJLEDNING TIL OPVASKEMASKINE DK INDHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 FORORD... 2 KAP 2 INSTALLATION... 2 2.1 UDPAKNING... 2 2.2 PLACERING... 3 2.3 ELTILSLUTNING...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Isterningsmaskiner Model S

Isterningsmaskiner Model S Isterningsmaskiner Model S Installation Strømforsyning Placering af isterningsmaskine Det valgte sted til placering af isterningsmaskinen skal overholde nedenstående kriterier. Vælg et andet sted, hvis

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

10/2013. Mod: 02D-EK/BT. Production code: CTT920BE

10/2013. Mod: 02D-EK/BT. Production code: CTT920BE 10/2013 Mod: 02D-EK/BT Production code: CTT920BE DK BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL Pag. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INDLEDNING... 3 KAP. 2 INSTALLATION... 3 2.1 FLYTNING OG FJERNELSE AF EMBALLAGE...

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E Sikkerhedsråd - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE 03/05/89 (Elektromagnetisme) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2. Når emballagen er fjernet bør maskinen

Læs mere

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1.

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1. KIPSTEGER Prince TYPE:60,85 Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND Installations- og betjeningsvejledning S/N: Rev. 1.0 Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Symboler i manualen... 3 1.2 Symboler på

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Spabad fra GBwood - Guide

Spabad fra GBwood - Guide Spabad fra GBwood - Guide Vi ved, at du nu har mange dejlige oplevelser i sigte med dit nye Spabad fra GBwood. Inden du tager spabadet i brug vil vi anbefale, at du blot gør følgende: 1. Gennemlæser guiden,

Læs mere

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING Em-Fang BT 09.5 NORSK: En utgave av bruksanvisningen finner du på www.baumatic.no, eller ring Nordic Trading AS på tlf.: + 47 21 69 77 73 SVENSK: En version av denna bruksanvisning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere