STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov"

Transkript

1 STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov Version Dato 1. Personlig præsentation Emne Fornavn Kristian Efternavn Cpr. nr. Gadenavn og nr. Postnr. By Tlf. Mail Sidste grundskole Kommune Specialskole x-købing Sagsbehandler(e) Tlf. nr. og adresser Forsørgelse Evt. behov for botilbud Nej Kristian bor i et velfungerende bofællesskab UU- og Vejledernavn: (Stempel) Tlf. Mail 1

2 Den unges beskrivelse af sig selv Hvem er jeg? Interesser, fritidsaktiviteter, familie, venner, styrkesider, faglige kompetencer, fritidsjob og andet af interesse Ressourcepersoner Jeg er 22 år og har min egen lejlighed i et bofællesskab. Der er jeg rigtig glad for at bo, fordi jeg får hjælp til det, jeg har svært ved at klare, bl.a. når der er noget der skal læses, og fordi vi har det godt sammen. Jeg flyttede ind for 2 år siden, da jeg kom hjem fra Højskole. Samtidig startede jeg på det Beskyttede værksted i pakkesorteringsafdelingen, og der arbejder jeg stadigvæk. Men sidste år snakkede jeg med jobkonsulenten på værkstedet, fordi jeg gerne ville prøve noget andet. Det havde jeg snakket med min far om, og han havde ringet til jobkonsulenten, og spurgt om det var muligt at få arbejde udenfor værkstedet. Jobkonsulenten sagde, at det godt kunne lade sig gøre, og efter at have snakket med min far skaffede han en praktik ved en vicevært. Jeg var i praktik i en måned hos viceværten, Børge hedder han, vi havde det godt sammen, men der var også meget at lære. Jeg kan ikke læse, så jeg må have hjælp hver gang, der er noget der skal læses, indtil jeg kan det udenad. Og der er faktisk mere, end man regner med. Da jeg blev færdig med praktikken snakkede jobkonsulenten med min far og mig. Vi fik derefter fat i Dennis, som sørger for det med uddannelse, og vi blev sammen enige om, at det var en god idé at tage en ungdomsuddannelse. Både fordi jeg kan lære noget mere om at arbejde og blive bedre til at klare mig i det hele taget. Jeg synes nu ellers, jeg klarer mig meget godt, men der er selvfølgelig nogle ting, jeg har svært ved - nu f.eks. det med at læse- og der er også sommetider noget jeg har lyst til, som jeg lader være med, fordi jeg er lidt bange og usikker på det. Jeg var f.eks. aldrig kommet på lystfisker ferie i Norge, hvis Erik fra Bofællesskabet ikke havde arrangeret det og selv været med. I min fritid er jeg lystfisker både sommer og vinter, og jeg fisker meget sammen med Erik. De andre siger, at det er gået i fisk for os. Vi har været på et aftenskolekursus, hvor vi lærte at binde fluer, og vi har været på en speciel bustur for lystfiskere til Norge og fanget laks i en stor elv. Vi fangede så mange fisk, at vi umuligt kunne spise dem alle sammen, og det var en helt vild god tur, som jeg gerne vil prøve igen. Når jeg ikke fisker, er jeg mest hjemme, ser fjernsyn og hygger mig med de andre. Og så hører jeg dansktop på DAB radioen, den er næsten aldrig slukket, når jeg er hjemme. Jeg kan synge med på de fleste, men John Mogensen er min favorit. Jeg er i klubben en gang om ugen, hvor vi spiller billard, og jeg er også med på ture. Vi har f.eks. til idrætsstævner og på Sjølund Festival, det er tredje gang jeg har været der. Jeg besøger også tit min far, som bor tæt på. Min mor og far blev skilt, da jeg var lille, og min mor bor ovre i Jylland med sin nye mand, og jeg har boet hos min far, indtil jeg flyttede hjemmefra. 2

3 Vejledningsaktiviteter: Institutionsbesøg, virksomhedsbesøg, praktik, oplevelsespræsentationskurser, introduktionskurser, særligt tilrettelagte brobygningsforløb, o.a. Væsentlige informationer fra grundskolen +10. og evt. 11. klasse. Og derefter Faglige og sociale kompetencer, projekter, begrænsninger, social træning, speciel støtte, prøver, mm I specialskolens 10. klasse var Kristian i praktik i 14 dage ved en skovfoged, hvor han gik til hånde, og i det ekstra 11. skoleår var han i praktik ved en cykelsmed. Desuden var der virksomhedsbesøg på en konservesfabrik, et skibsværft og en elektronikfabrik. Kristian husker praktikken ved skovfogeden, som den bedste, fordi opgaverne var ukomplicerede og blev vist for ham. F.eks. Nu viser jeg dig, hvordan jeg spreder foder ud til fasanerne, og så gør du det bagefter Kristian startede i et integrationsprojekt i en almindelig folkeskole i O.-1. og 2. klasse. Men på grund af hans meget udtalte ordblindhed og generelle indlæringsvanskeligheder, som kan henføres til de funktioner, som lå markant lavere end det alderssvarende gennemsnit, blev han flyttet til en specialskole. Kristian var desuden socialt isoleret og trivedes ikke, så hans skoleskift til en specialskole betød en opblomstring i et miljø, hvor han kunne spejle sig i blandt jævnaldrende udviklingshæmmede som han matchede, og kunne deltage i en undervisningsform, hvor der var rum og indsigt til at tage de nødvendige hensyn. På trods af en ihærdig indsats i hele hans skoletid, har Kristian aldrig lært at læse, han kan ikke skelne bogstaverne og hans underskrift tegnet uden forståelse for bogstavernes sammenhæng. Hans matematikkundskaber strækker sig til med en vis usikkerhed at kunne lægge tocifrede tal sammen. Piktogrammer, farver og symboler har derfor været en del af hans visuelle hjælpemidler, og hans dominerende indlæringsvej er den auditive, støttet af visuel demonstration og praktisk læring. De sidste år i folkeskolen blev mange af de nye elektroniske hjælpemidler til ordblinde introduceret for Kristian, læsepenne og læseprogrammer som f.eks. Dictus og Adgang for alle, men Kristian er aldrig blevet helt fortrolig med brug af computer, og gør derfor kun begrænset brug af disse hjælpemidler. Det skønnes, at en holdningsbearbejdning fra det med computere er svært til computere er noget alle kan bruge samt intensiv og gentagen træning af de grundlæggende procedurer i en PC, åbne og lukke samt de specifikke hjælpeprogrammer kan bringe Kristian til at bruge Computer som et naturligt og dagligt hjælpemiddel i læse- og skriveprocessen m.v. Efter folkeskolen kom Kristian på en Folkehøjskole, som kunne rumme mennesker med særlige behov, og som kunne give et tilbud, der var tilpasset den enkelte elevs ønsker og muligheder. Foruden de sociale og almene aspekter, som er en naturlig del af et højskoleophold, var de individuelle mål for Kristian i høj grad af faglig og personlig karakter. Holde orden og gøre rent på værelse, personlig hygiejne, tøjvask, pengeregning og indkøb, køkkentjans, praktiske udendørs opgaver sammen med gartner og pedel. 3

4 Desuden indgik en lang række musiske og kreative fag samt idræt og boldspil. Det var også her, han blev en passioneret lystfisker. Det fremgår af det foreliggende, at Kristian gjorde store fremskridt både socialt, fagligt og personligt, og på det grundlag blev han visiteret til hans nuværende bofællesskab og startede på det beskyttede værksted. 2. Afklaringsforløb inden start på STU Aktivitet Undervisning Træning Praktiske aktiviteter, praktik Muligheder Begrænsninger Andet Beskrivelse af aktivitet 12 ugers afklaringsforløb med vægt på afdækning af Kristians faglige og sociale kompetencer m.h.p. på at lægge et fagligt/beskæftigelsesrettet uddannelsesforløb og opkvalificere og tilføre nye kompetencer m.h.p bo og fritid En del af afklaringsforløbet kan foregå i Kristians lejlighed/bofællesskab, for at observere og beskrive faktiske begrænsninger og udviklingsmuligheder, som kan tilgodeses gennem uddannelsen. Kontakt til Tale-høreinstituttet for at teste og afdække muligheder for taletræning. Der er taget kontakt til den vicevært, hvor Kristian tidligere har været i praktik, og han er positivt indstillet til en ny praktik og egentlige undervisningsforløb, hvis praktikken falder godt ud At væsentlige dele af uddannelsen bliver virksomhedsforlagt undervisning. Som nævnt er praktisk læring imitation i de naturlige sammenhænge for Kristian den bedste og ofte den eneste måde at tilegne sig nye kompetencer. Derfor vil virksomhedsforlagt undervisning være optimal i forhold til de beskæftigelsesrettede uddannelsesmål. Kristians svære ordblindhed og hans usikkerhed i nye, ukendte situationer. Han tale er lidt snøvlet, men ordforrådet dækker en almindelig dagligdags samtale, og er tilstrækkeligt til at kommunikere på en almindelig arbejdsplads og i andre sociale sammenhænge. Foruden en ekstern støtteperson i praktik og virksomhedsforlagt undervisning skønnes det vigtigt, at der er en gennemgående støtteperson igennem hele afklaringsforløbet. 3. Den unges mål for uddannelsen 4

5 Overordnet mål: At uddannelsen fører til et skånejob med støtteperson på det almindelige arbejdsmarked. Det skal være et arbejdsområde, som ikke fordrer læsefærdigheder. Medhjælp ved vicevært kunne være en mulighed. At uddannelsen, udover hans altoverskyggende interesse, fiskeri, giver Kristian flere alternative fritidsinteresser end de nuværende i en social kontekst. Fagligt: Arbejdspladsrelateret: Sikkerhed Løfteteknik og ergonomi Materialekendskab Værktøjslære og vedligeholdelse Affaldssortering M.v., afhængig af arbejdsområdet At Kristian lærer at bruge en PC på egen hånd, så han få større glæde af de hjælpeprogrammer og redskaber, som kan kompensere for hans manglende læsefærdigheder. Pengeforståelse, mønters og sedlers indbyrdes værdi. Alternativ er brug af Dankort, evt. som kompensation utilstrækkelig pengeforståelse. At Kristian bliver mere selvhjulpen og højner kvaliteten i daglige, huslige gøremål, såsom Rengøring, der udarbejdes kvalitetsstandarder, som beskriver progression og mål Tøjvask do. Madlavning do. Hygiejne, dagligt bad, tandbørstning morgen og aften, neglerens og klipning, brug af deodorant, tøjskift, o.l. Der laves en tjekliste vis piktogram e.l. Sundhed og kost. Døgnrytme, søvnbehov, sund mad, hvad er det?, God form=fysisk aktivitet m.v. Indkøb, dagligvarer, personlige ting, hvad koster, hvad har jeg råd til (budget) Socialt: Kristian er vellidt i de kredse, han færdes, men tilbageholdende og anonym i forhold til egne ønsker og behov. Han skal lære at sige til og fra og få indflydelse i sociale sammenhænge, i stedet for at trække sig. Dette forhold skal implementeres i samtlige undervisnings- og uddannelsesaktiviteter. Der skal være tid til at tage relevante situationer op til bearbejdelse, og fastholde Kristian i aktiv stillingtagen og indflydelse. Personligt Relateret til beskæftigelse: Selvstændighed; f.eks. lære at gå i gang med foreliggende kendte arbejdsopgaver uden opfordring. Indlære rutiner, bl.a. som kompensation for ordblindhed. Bruge farver og form, få lavet personlige symboler og piktogrammer, hvor det kan lade sig gøre. 5

6 Godt håndelag og finish; at gøre sig umage og gøre arbejdet helt færdigt. Der laves kvalitetsstandarder for daglige gøremål. Omstillingsparathed og lærevillighed; lære at indstille sig på nye opgaver, dage, der ikke er ens, og afbrudte opgaver, fordi noget andet aktuelt er vigtigere. Regler for fravær, præcision vedr. mødetider, andre specifikke regler og aftaler, der vedrører arbejdspladsen. I øvrigt: At bede om hjælp, at sige til og fra, at slippe de vante rutiner og prøve nyt f.eks. i fritidssituationen. Bruger de givne hjælpemidler og støttepersoner. Der henvises til sociale mål. Evt. taletræning på Tale-Høreinstituttet 4. Uddannelsesplan - indhold Beskrivelse Almene del: (udvikling personligt socialt, samfundsfagligt - kommunikation/indsigt/viden, bo - undervisning, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi, kendskab til det offentliges tilbud og uddannelsesmæssige hjælpemidler.) Specifikke del. (udvikling af interesser, evner, særlige færdigheder, fritidsaktiviteter, forberedelse til beskæftigelse, virksomheds og institutionsbesøg, arbejdsmarkedsforhold og praktikforberedelse.) Individuel undervisning i P.C. m.h.p. sikker, selvstændig brug af kompenserende ordblindeprogrammer og redskaber, så de bliver en dagligt, naturligt kompenserende hjælpemiddel i forhold til læsning og skrivning. Afhængig af progression kan yderligere tilføres undervisningen, f.eks. spil, internet mv. Bo undervisning: Opkvalificering af kompetencer og tilførsel af nye i henhold til de fastlagte mål for uddannelsen. Se punkt 3. Kreative og musiske fag med sigte på supplement til nuværende indhold i fritidslivet. Do. Idræt og boldspil. Lokalkendskab og muligheder i det offentlige rum: Borgerservice, bibliotek (lydbøger), lægevagt, brug af telefon og vigtige telefonnumre o.s.v. Overordnet har Kristian sin helt store interesse i lystfiskeri, som han naturligvis skal bibeholde. Denne hobby kunne tilføres nye discipliner og muligheder, og dermed udvide hans handlemuligheder. F.eks. kunne aftenskolekurset med fluebinderi følges op af lignende kurser. Desuden skal der undervises i basalt arbejdsmarkedskendskab samt de grundlæggende forhold på en almindelig arbejdsplads, mødetid, forfald ved sygdom o.a., det rigtige arbejdstøj, sikkerhed, ergonomi m.v. Disse kompetencer afprøves i praksis i praktik og den virksomhedsforlagte undervisning, hvor Kristian involveres i hver enkelt kompetence for at følge progression, ikke mindst de fremskridt der gøres. Ikke blot ud fra det rent faglige hensyn, men lige så meget for at styrke selvværd og lysten til at forbedre sig. Afhængigt af den første praktiks forløb kan eksterne 6

7 Praktiske del (praktiske aktiviteter og praktik) arbejdsmarkedskurser starte i denne del af uddannelsen. Det skal være særligt tilrettelagte kurser, som tager hensyn til Kristians handicap, evt. AMU-kurser udviklet i samarbejde med det beskyttede værksted. Praktik som medhjælp for vicevært. Såfremt praktikken forløber tilfredsstillende, og Kristian ønsker at fortsætte i dette spor indledes virksomhedsforlagt praktik med viceværten som underviser og støtteperson. 5. Uddannelsens delelementer: Uddannelsesdel nr. 1 Af 1 i alt 3 :uddannelsesdele UDDANNELSESSTED Skole /praktikvært m.m. Kontaktperson/ Oplæringsansvarlig Personlige, sociale og faglige mål for denne uddannelsesdel (delmål og planlagt progression ) Start og slutdato Navn, adresse, telefonnummer Navn og telefonnummer Antal uger i alt:52 inkl. ferie Antal kalenderuger i alt: 52 Fagligt: - At Kristian arbejder frem mod en beskæftigelse som medhjælper for en vicevært eller lignende manuelt servicearbejde. Dette kunne f.eks. være : - Feje gård - Slå græs - Holde bede og krukker - Holde orden og gøre rent - Tømme skraldespande - Sortere affald - Male og vedligeholde - O.s.v. - Arbejder frem mod/opnår de basale tekniske og almene kompetencer, som kræves: o Sikkerhed på arbejdspladsen, forholdsregler, beklædning, beskyttelse. o Materialelære o Affaldssortering, farligt og ufarligt affald, hvordan skelner man. o Løfteteknik og ergonomi o Brug og vedligeholdelse af værktøj. Det forudsættes, at Kristian har en elementær teoretisk basisviden om såvel praktiske som organisatoriske forhold på arbejdspladsen inden han starter den virksomhedsforlagte undervisning, men at en stor del af den beskæftigelsesrettede undervisning foregår som virksomhedsforlagt i et mester - lærelignende forhold. Opnå fortrolighed med PC og de kompenserende 7

8 ordblindeprogrammer og redskaber, der findes i den forbindelse. Botræning, de mål, der er anført i punkt 3 inddrages. Socialt: Opnå større selvtillid og selvstændighed i sociale samspil At være tydelig i sin sociale profil, sige til og fra, sige sin mening og tage selvstændige valg. Målet skal implementeres i den samlede uddannelse, en af metoderne er at have fokus på fremskridt og opnåelse af nye kompetencer. De små sejre i hverdagen. Evt. taletræning kan være medvirkende til at nå frem mod dette delmål. I den daglige undervisning skal der være fokus på at involvere Kristian i dialog, debat, stillingtagen og fælles beslutninger. Metoden afhænger af undervisningsformen, og progressionen drøftes og evalueres løbende i underviserforum. Personligt: Afprøve og lære nye kreative, musiske og fysiske færdigheder, som kan supplere hans nuværende fritidsliv. Se punkt 3. Uddannelsesdelens indhold Fag, linie, hold, arbejdsområder og funktioner Almene og specifikke elementer PC, hjælpeprogrammer og IT, individuelt Pengeregning, individuelt og små hold Basalt arbejdsmarkedskendskab små hold Kreative og musiske fag, holdundervisning Idræt og boldspil Botræning, herunder forlagt Lokalkendskab, muligheder Praktik og evt. virksomhedsforlagt undervisning, medhjælp vicevært Fritidsaktiviteter målsætning Evt. tilhørende boform - målsætning Antal timer i alt pr. uge (60 min.) Uddannelsesaftale aftalt? Dato indgået Hvis nej, hvornår(dato) Aftalt pris Behov for specialpædagogisk støtte Forsørgelsesgrundlag At udvide spektret af fritidsmuligheder, 1-2 om ugen fysisk aktivitet, som er konditionsforbedrende, et alternativ og en afveksling til lystfiskeri af mere social karakter, f.eks. kreative/musiske aktiviteter på holdbasis, f.eks. aftenskole eller holddart. At styrke nuværende og tilføre nye kompetencer i nuværende bofællesskab. Min. 28 pr. uge Aftale indgået med STU-center d Praktik aftalt med vicevært, evt. efterfølgende virksomhedsforlagt undervisning. Gennemgående kontakt og støtteperson i 1 del af uddannelsen. Vicevært er støtte og kontaktperson i praktik og virksomhedsforlagt undervisning. Førtidspension 8

9 (denne udd.del) Vejledning/opfølgning UU Samtale mellem Kristian, UU-vejleder og kontaktperson efter behov. Ekstern underviser inddrages, når det er relevant. 6. Uddannelsesplan (oversigt) *) Uddannelsesaftale indgået eller optaget på skole Fra til Uddannelseselementer - Skoler/virksomheder Udd.del 1 STU- center, X-købing Praktik som medhjælper for vicevært Evt. Tale-Høreinstitut Kontaktperson/oplæringsansvarlig navn og telefonnummer XX Aftale indgået*, sæt X x Antal uger 26 inkl. ferie Udd.del 2 STU center Virksomhedsforlagt undervisning 2 dage om ugen Erhvervskursus, basisdel tilrettet Evt. Tale-Høreinstitut xx x 26 inkl. ferie Udd.del 3+4 Udd.del 4 STU-center Virksomhedsforlagt undervisning 2-3 dage om ugen. Erhvervskurser, tilrettet STU-center Virksomhedsforlagt undervisning 3 dage om ugen, samt 1 sammenhængende måned Udd.del Overvejende sammenhængende virksomhedsforlagt undervisning. STU Center Erhvervskurser, tilrettet 52 I alt antal Uger: 156 Forslag til vejledningssamtaler generelt: (løbende opfølgning af den uddannelsesansvarlige institution på hele uddannelsesforløbet) Opfølgningssamtale 2 gange årligt mellem Kristian, uddannelsesinstitution og UU-vejleder. Ekstern underviser og støtteperson inddrages i forbindelse med virksomhedsforlagt undervisning. 9

10 Den unges bemærkninger: Bare det ender med noget godt arbejde, så er jeg tilfreds. Forældre/Værges bemærkninger Kristians far er glad for denne mulighed, og synes planen ser fornuftig ud. Som han siger: Der kan jo altid laves om på den, hvis det ikke går. Vejlederens bemærkninger Med den usikkerhed der kan være om virksomhedsforlagt undervisning og evt. ansættelse på samme arbejdsplads er planen relevant og kommer hele vejen rundt om Kristians uddannelses ønsker og behov. Generelle bemærkninger Dato Elevens underskrift: Christian Dato Hjemmets underskrift (hvis den unge er under 18 år): Dato UU -vejlederens underskrift: Ønskes det eventuelt at klage over visitationsudvalgets afgørelser, skal dette ske inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Klagen skal i givet fald sendes til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, Snarregade 10A, 1205 København K 10

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Stjernerne og Bossen Stjernerne og Bossen Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Udarbejdet af Klaus G. Henriksen, Udviklings- og Formidlingscenter for Socialt Arbejde med Unge. Forsidefoto: Musikprojektet

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Uddannelsesmotiverende samtaler med unge en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Forord Denne rapport beskriver og giver konkrete eksempler på uddannelsesmotiverende

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere