FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen"

Transkript

1 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade og Fensmarksgade Teknik- og Miljøudvalget vedtog den at sende dette forslag om fælles gårdhave i Sjællandsgade Karréen i høring. Frem til kan ejere og beboere fremsende bemærkninger til Københavns Kommune, Center for Nye anlægsprojekter, Område- og Byfornyelse, Postbox 339, 1504 København V eller på I høringsperioden afholdes et karrémøde, hvor forslaget vil blive gennemgået og der er mulighed for at stille spørgsmål. Mødet afholdes onsdag d. 1. april 2014 kl , i Verdens Kultur Centret, Nørre Allé 7, lokale 103. Forslaget er husstandsomsdelt og sendt til ejerne den

2 BAGGRUND FOR FORSLAGET sbs rådgivning a/s og Charlotte Skibsted landskabsarkitekter har udarbejdet forslag til ny fælles gårdhave i Sjællandsgade Karréen. På side 4-5 ses forslaget. Tegningen kan også ses på - Fælles gårdhaver, Sjællandsgade Karréen. Forslaget er udviklet i nært samarbejde med karréens beboere ved 4 afholdte gårdgruppemøder. Mødedeltagerne har aktivt påvirket og fået afgørende indflydelse på udformningen af det foreliggende forslag til gårdhavens indretning. Københavns Kommune har i perioden gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt karreens beboere og ejere om karreens fortsatte interesse i gårdprojektet. Undersøgelsen viser, at der er flertal for at gennemføre den fælles gårdhave. GÅRDEN I DAG Sjællandsgade Karréen fremder i dag som 3 adskilte gårdrum omgivet af beboelsesejendomme. Der er adgang til gårdrummene fra omgivende gader via portgennemgange og låger i hegn mod Sjællandsgade.I det store gårdrum er en brandvej rundt langs hele facaden og i midten, er der plads til og leg. Fritidsklubben Stjerneskuddet anvender dagligt denne gård til legeplads. I de to mindre gårdrum er forskellige typer gammel belægning, skure, hegn og legeredskaber. Der er indrettet små sarealer i tilkning til køkkentrapperne. Renovation, barnevognsparkering og tørrefaciliteter er placeret i gamle murede bygninger og under overdækninger, der optager en stor del af pladsen i de små gårdrum. Cykler står i skure og langs bygningerne. Trods nedslidning vidner havemøbler og blomsterkrukker ved køkkentrapperne om et levende socialt fællesskab, og at der her er et rekreativt behov. RYDNING Eksisterende forhold. Rydningen omfatter fjernelse af gamle skure, hegn, belægninger og dårlig beplantning, så der kan etableres fælles gårdhave i alle de tre gårdrum. Fjernelse af materiale sker i de små gårdrum via portene og i den store gård via åbningen mod Sjællandsgade. 2

3 INDRETNING AF DEN FÆLLES GÅRDHAVE Den nye gårdhave vægter samspillet mellem beboernes ønsker og rekreative behov i de to små gårde og i den store gård med fritidsklubbens aktiviteter. I de små gårdrum skabes et lyst og venligt gårdmiljø med græs, e og små frugter. Her er skabt inspirerende rammer for gårdfester under farvede lanterner, ud for sin egen køkkentrappe med en kop kaffe og en god bog og mulighed for, at børn kan tegne hinkeruder på den nye belægning. Det sociale liv, der i dag leves i de små gårdrum, skal have re fysiske rammer. Muligheden for at komme hinanden ved på tværs af opgange understøttes af de rekreative tiltag. Det store gårdrum mod Sjællandsgade forbliver aflukket med hegn og indgang via låger. Der etableres passage mellem det store gårdrum og begge de to små gårdrum via nye kældergennemgange. Beplantning Eksisterende bevaringsværdig beplantning bevares i videst mulig omfang. Eksisterende røn og robinie i den store gård bevares, og der suppleres med en række nye er. Skurene i den store gård er med grønne tage og fremder lette og luftige i designet. Der etableres klatreplanter på espalier op ad bygningerne. Der etableres e langs bygningerne med stedsegrønne buske og bundplantning, nye lettere løver på græsarealer i de små gårdrum samt klatrende planter på hegn og skure. Funktioner, leg og I den store gård bevares eksisterende boldbane inkl. faldunderlag. Eksisterende gyngestativ og klatretårn genanvendes i ny placering. Legeredskaberne lægges ud på et samlende underlag af faldgrus. På den måde undgår man de mange hævede kanter omkring redskaberne og man oplever hverken visuelt eller fysisk de sikkerhedsafstande, der kter sig til redskaberne. På den faste belægning langs facaderne, der også fremover skal fungere som redningsvej, bliver anlagt en opstribet mooncarbane. I overgangszonen mellem eksisterende boldbane og legeområde foreslås et lounge-møbel udført i med passende siddehøjde, så man kan sidde eller Inspiration til den fremtidige gårdhave 3

4 FE MATR.NR.5313 UK MA med lysguirlander 28 REFSNÆSGADE port nye små er blomstrende buske perma grusbe ning sandkasse frugt skur med grønt tag ladcykler og barnevogne tørreplads nedsænket græslavning regne regne regne frugt høj høj gennemgang via kælder græs eksist.røn bevares regn erhvervsaffald bærbuske regn eksist.boldbane og grønt faldunderlag bevares opstribet mooncarbane lille tr brandvej 3 skure med grønne tage til dag Adgang via låge fra Sjællandsg gårdanlæg SJÆLL 4

5 NSMARKSGADE ATR.NR.5312 UK MATR.NR.5311 UK bænk sandkasse bel elæg- møbel til eksist. gynge permabelt faldgrus græslavning/ regn eksist. legetårn tagterrasse skur eksist.robinie bevares bær- buske bænk pilekrat pilekrat lille gennemgang via kælder regn regn bro regn bro græs tørresnore på farvede stativer lille skur med grønt tag ladcykler og barnevogne regn sti regn regn bro mistbænke mistbænke port NØDDEBOGADE ræ passage under tag tagterrasse skur brandvej renovation. ade og skur indrettes for gårdmand, storskrald og fritidshjem ANDSGADE SJÆLLANDSGADE-KARREEN Forslag til indretning af fælles gårdhave Mål - se målepind 5

6 ligge. Træmøblet orienterer sig både mod aktiviteter på boldbanen og aktiviteter ved legetårn og gynge. Træmøblet kan også anvendes rekreativt af gårdens beboere. Eksempelvis ved gårdfester, hvor man kan opstille langbord på boldbanen og bete møblet som siddebænk. Renovation m.v. Dagrenovation mm. placeres ud mod Sjællandsgade i skure med grønne tage. Der vil være adgang til renovation via låge i hegn fra Sjællandsgade samt fra det store gårdrum. Der tages hensyn til de krav, der stilles fra Københavns Kommune vedr. antal containere og sortering af restaffald; pap, papir, batterier, småt hårdt plast, småt metal, småt elektronik, farligt affald mm. Skulle det senere vise sig, at der kan etableres en miljøstation, kan skurene anvendes til andre funktioner. Faciliteter for storskrald, vicevært og fritidsklub indrettes i et overdækket skur i den store gård mod Sjællandsgade. Oven på dette vil der være mulighed for at etablere en tagterrasse med mulighed for i gårdens mest solbeskinnede område. Belysning Der etableres belysning ved køkken- og kældertrapper, i fællesporte samt ved renovations- og cykelskure (med bevægelsessensorer). Desuden etableres orienteringsgivende pullertbelysning i terræn. Belysningen tilsluttes en fællesmåler. Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Regnvand, der falder på den faste belægning i de to små gårde, ledes til regne med planter, der kan tåle såvel våde som tørre perioder, og nedsiver derefter.så vidt det er muligt, håndteres regnvand via regnee og en græslavning med nedsivning til faskine samt grønne tage på skure i gårdrummene. Faldgruset i den store gård er permeabelt (gennemngeligt) og kan derfor håndtere lokal afledning af regnvand. Cykelparkering m.m. Inspiration til den fremtidige gårdhave Barnevogne og ladcykler organiseres i nye skure i et 6

7 ligge. Træmøblet orienterer sig både mod aktiviteter på boldbanen og aktiviteter ved legetårn og gynge. Træmøblet kan også anvendes rekreativt af gårdens beboere. Eksempelvis ved gårdfester, hvor man kan opstille langbord på boldbanen og bete møblet som siddebænk. Renovation m.v. Dagrenovation mm. placeres ud mod Sjællandsgade i skure med grønne tage. Der vil være adgang til renovation via låge i hegn fra Sjællandsgade samt fra det store gårdrum. Der tages hensyn til de krav, der stilles fra Københavns Kommune vedr. antal containere og sortering af restaffald; pap, papir, batterier, småt hårdt plast, småt metal, småt elektronik, farligt affald mm. Skulle det senere vise sig, at der kan etableres en miljøstation, kan skurene anvendes til andre funktioner. Faciliteter for storskrald, vicevært og fritidsklub indrettes i et overdækket skur i den store gård mod Sjællandsgade. Oven på dette vil der være mulighed for at etablere en tagterrasse med mulighed for i gårdens mest solbeskinnede område. Belysning Der etableres belysning ved køkken- og kældertrapper, i fællesporte samt ved renovations- og cykelskure (med bevægelsessensorer). Desuden etableres orienteringsgivende pullertbelysning i terræn. Belysningen tilsluttes en fællesmåler. Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Regnvand, der falder på den faste belægning i de to små gårde, ledes til regne med planter, der kan tåle såvel våde som tørre perioder, og nedsiver derefter.så vidt det er muligt, håndteres regnvand via regnee og en græslavning med nedsivning til faskine samt grønne tage på skure i gårdrummene. Faldgruset i den store gård er permeabelt (gennemngeligt) og kan derfor håndtere lokal afledning af regnvand. Cykelparkering m.m. Barnevogne og ladcykler organiseres i nye skure i et Inspiration til den fremtidige gårdhave 7

8 INFORMATION OMKRING FORSLAGET sbs rådgivning a/s Kigkurren 8M 2300 København S Tlf BEMÆRKNINGER OG INDSIGELSER Center for Nye anlægsprojekter Område- og Byfornyelse Postbox 339, 1504 København V Tlf

FÆLLES GÅRDHAVE. Karreen Frederikssundsvej 66, 68 A-I, Provstevej 2A-E, Theklavej 15-17 og Houmanns Allé 1-7. Notat fra orienteringsmøde

FÆLLES GÅRDHAVE. Karreen Frederikssundsvej 66, 68 A-I, Provstevej 2A-E, Theklavej 15-17 og Houmanns Allé 1-7. Notat fra orienteringsmøde FÆLLES GÅRDHAVE Karreen Frederikssundsvej 66, 68 A-I, Provstevej 2A-E, Theklavej 15-17 og Houmanns Allé 1-7 20.10.2011 Notat fra orienteringsmøde Mandag den 4.oktober 2011, kl. 17.00 i Kulturhuset Bispebjerg,

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Nørrebro rykker - også med miljøet!

Nørrebro rykker - også med miljøet! Nørrebro rykker - også med miljøet! Arbejdsprogram 2005 2006 Årsplan 2005 2006 Succeskriterier 2005 2006 Lokal Agenda 2. årgang 21 plan for Indre Nørrebro 1 Indhold Introduktion og læsevejledning 3 Grundlag

Læs mere

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 INDHOLD Forord 3 Energi 5 Energiproduktion Energibesparelse Synliggørelse af energiforbrug Begrønning 21 Grønne gårdrum

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Copla. Kompetencer & referencer

Copla. Kompetencer & referencer Kompetencer & referencer Kløverskolen - Sønderborg Indretning af gårdrum til udeundervisning. Med afsæt i et eksisterende lukket gårdrum har vi indrettet et udeundervisnings- rum som i princippet kan bruges

Læs mere

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE,

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING DANNEBROGSGADEKVARTERET KARRÈ 13 RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, Redegørelse (grå sider) Indledning... 1 Baggrunden... 2 Målsætningen...

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan.

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan. Referater 2003 Bestyrelsesmøde mandag d. 24. november 2003, kl. 19.00. Tilstede: Trudy Velders, Frank Vælum, Lars Mortensen. Der var 3 punkter på programmet. Gårdlavets julefest d. 30. nov. 2003, vedligeholdelse

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

SBi 2006:15 Folkeskolens udeanlæg. Otte eksempler

SBi 2006:15 Folkeskolens udeanlæg. Otte eksempler SBi 2006:15 Folkeskolens udeanlæg Otte eksempler Folkeskolens udeanlæg Otte eksempler Folkeskolens udeanlæg Otte eksempler Karen Attwell Benny Schytte SBi 2006:15 Statens Byggeforskningsinstitut 2006

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Boliger ved Ringstedvej 29-31

Boliger ved Ringstedvej 29-31 Boliger ved Ringstedvej 29-31 Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning

Læs mere

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE KOLOFON Dette Idékatalog til næraktivitetsområdet er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Landskab & Arkitektur og Bosch & Fjord APS i marts 2009 DESIGN,

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere