FORANDRINGSTEORI. Gældende for:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORANDRINGSTEORI. Gældende for:"

Transkript

1 FORANDRINGSTEORI Evaluering af projekter under Region Syddanmarks uddannelsespulje Gældende for: Projektnavn: Uddannelse til Kloge Hænder Projektperiode: Projektejer: Syddansk Erhvervsskole Odense Vejle 2015

2 BESKRIVELSE AF AKTIVITETER OG DERES VEJ TIL EFFEKTER Aktiviteter Trin på vejen Trin på vejen Trin på vejen Effekter på regionalt niveau Indsats rettet mod lærere og elever i folkeskolen (den primære målgruppe) Udvikling af undervisningskoncept for folkeskolelærere og elever, som introducerer digitale produktionsteknologier via FabLa Indsats rettet mod lærere og elever fra EUD/EUX området Udvikling af undervisningskoncept for erhvervsskolelærere og elever, som introducerer digitale produktionsteknologier via FabLa Vejledningsindsats rettet mod lærere og elever fra EUD/EUX området og folkeskolen. Folkeskolelærerne afvikler læringsforløb og gennemfører workshops med det nye undervisningskoncept i FabLa Erhvervsskolelærerne afvikler læringsforløb og gennemfører workshops med det nye undervisningskoncept i FabLa Vejlederne fra SDE og UU forestår afviklingen af modulerne om vejledning i læringsforløbene for folkeskolen. Folkeskolelærere får viden om og redskaber til, at vejlede og inspirere elever hen i mod en EUD/EUX uddannelse Eleverne deltager aktivt i aktiviteterne i læringsforløbet, og prøver kræfter med digitale højteknologiske produktionsmetoder. Erhvervsskolelærere får viden om og redskaber til, at vejlede og inspirere elever hen i mod en videregående teknisk erhvervsuddannelse. Eleverne deltager aktivt i aktiviteterne i læringsforløbet, og prøver kræfter med digitale højteknologiske produktionsmetoder. Lærere og vejledere fra folkeskolen får viden om og redskaber til, at vejlede og inspirere elever hen i mod en EUD/EUX uddannelse. Flere folkeskoleelever får kendskab til EUD/EUX Eleverne oplever koblingen mellem digitale medier og praktisk fremstilling gennem workshops på FabLab og via introducerende læringsforlø Flere EUD/EUX elever får kendskab til de Eleverne oplever koblingen mellem digitale medier og praktisk fremstilling gennem workshops på FabLab og via introducerende læringsforlø Flere folkeskoleelever får kendskab til EUD/EUX via forløbene og det udarbejdede materiale. en erhvervsrettet grunduddannelse, og har forstået værdien af en entreprenøriel tankegang, (et makers mindset ) en erhvervsrettet grunduddannelse, og har forstået værdien af en entreprenøriel tankegang, (et makers mindset ) en erhvervsrettet grunduddannelse. Flere folkeskoleelever fatter erhvervsrettede tekniske grund Flere EUD/EUX elever fatter Større fokus på gennemførelse hos elever, idet videreuddannelsesmulighederne forudsætter gennemførelse Flere folkeskoleelever fatter erhvervsrettede tekniske grund Regionsrådets målsætninger: 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse 20% flere på en ungdomsårgang gennemfører en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til i % af drengene på en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse i forhold til Uddannelsesbarometerets indikatorer: 2.1: En stigning i søgningen til de erhvervsfaglige uddannelser på 3%. 3.1: En forbedring i gennemførselstallene på 3% 4.1: En stigning i overgangen til videregående uddannelse på 15% Tilrettelægning og koordinering af indsatsen ift. Koncepterne for A og B. Udvælgelse /udarbejdelse af Vejledningsmateriale. Vejlederne fra EAL forestår afviklingen af modulerne om vejledning i læringsforløbene for folkeskolen.. Lærere og vejledere fra erhvervsskolen får viden om og redskaber til, at vejlede og inspirere elever hen i mod en videregående teknisk erhvervsuddannelse. Flere EUD/EUX elever får kendskab til de uddannelser via forløbene og det udarbejdede materiale. en erhvervsrettet videregående teknisk uddannelse. Flere EUD/EUX elever fatter 2

3 AKTIVITET A: INDIKATORER, SUCCESKRITERIER OG DOKUMENTATION Aktiviteter Trin på vejen Trin på vejen Trin på vejen Effekter på regionalt niveau Indsats rettet mod lærere og elever i folkeskolen (den primære målgruppe) Udvikling af undervisningskoncept for folkeskolelærere og elever, som introducerer digitale produktionsteknologier via FabLa Samarbejdsparterne når til enighed om vision, form og indhold i læringsforløbene, og arbejdet med at tilrettelægge workshops sættes i gang. Læringskonceptet er færdigudviklet, og planlægningsarbejdet er sat i gang. Der er indgået samarbejdsaftaler med folkeskoler, og udpeget medarbejdere fra skolerne. Beskrivelse: Folkeskolelærerne afvikler læringsforløb og gennemfører workshops med det nye undervisningskoncept i FabLa Folkeskolelærere indgår og underviser i projektets læringsforløb, sammen med medarbejdere fra EAL. 20 folkeskoleklasser (estimeret 440 elever) har deltaget i læringsforløb på FabLa Samtlige workshops for folkeskoleelever og deres lærere er gennemført. Folkeskolelærere får viden om og redskaber til, at vejlede og inspirere elever hen i mod en EUD/EUX uddannelse. Eleverne deltager aktivt i aktiviteterne i læringsforløbet, og prøver kræfter med digitale højteknologiske produktionsmetoder. Folkeskolelærerne er bedre klædt på til at vejlede og inspirere til EUD/EUX Eleverne vurderer selv, at de deltager aktivt. Eleverne angiver selv at have prøvet højteknologiske produktionsmetoder 40% af de deltagende folkeskolelærere føler sig bedre klædt på, ift, at kunne vejlede eleverne med deres valg af karriere. 70 % af de deltagende elever vurderer selv, at de har deltaget aktivt og har prøvet højteknologiske produktionsmetoder. Flere folkeskoleelever får kendskab til EUD/EUX grunduddannelserne. Eleverne oplever koblingen mellem digitale medier og praktisk fremstilling gennem workshops på FabLab og via introducerende læringsforlø Flere folkeskolelever har fået kendskab til EUD/EUX. Eleverne har opnået grundlæggende kompetencer i brug af 3d programmer og computerstyrede maskiner. 80 % af de deltagende elever angiver at have fået øget kendskab til EUD/EUX 70% af eleverne kan under vejledning fremstille virtuelle og fysiske modeller af deres egne designs. Beskrivelse: en erhvervsrettet grunduddannelse, og har forstået værdien af en entreprenøriel tankegang, (et makers mindset ) Eleverne har fået kendskab til hvilke muligheder en EUD/EUX uddannelse giver. Eleverne har gentagne gange prøvet at gå fra problem til idé, udvikling, produktion og afprøvning. 70% af eleverne føler, at de har bedre forudsætninger for at bruge deres kvalifikationer fra skolen i erhvervsrettede sammenhænge, samt kan se værdien af arbejde, udført med en kombination af hoved og hænder. Beskrivelse: Flere folkeskoleelever fatter erhvervsrettede tekniske grund Undersøgelse viser, at eleverne har fået større interesse for en erhvervsrettet teknisk grunduddannelse efter deltagelse i forløbet. 20% af de elever, der har deltaget i forløbet, indikerer øget interesse for en karrierevej over EUD/EUX, end før deltagelse i forløbet. Søgningen til EUD/EUX mærkes i vejledningen. Regionsrådets målsætninger: 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en erhvervsuddannelse. 20% flere på en ungdomsårgang gennemfører en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til i 2010 Uddannelsesbarometerets indikatorer: 2.1: Der forventes en stigning i søgningen til de erhvervsfaglige uddannelser på 3%. Fungerende hjemmeside, samarbejdsaftaler, netværksdiagram, gant diagram og koncept/undervisningsplan. Holdlister Måling: Elever og lærere udspørges før og efter. og efter. Elevernes tegninger og produkter. og efter Måling foretaget af Epinion. Antal besøg på projektets og skolernes hjemmesider. Interviews af vejledere. 3

4 AKTIVITET B: INDIKATORER, SUCCESKRITERIER OG DOKUMENTATION Aktiviteter Trin på vejen Trin på vejen Trin på vejen Effekter på regionalt niveau Indsats rettet mod lærere og elever fra EUD/EUX området Udvikling af undervisningskoncept for erhvervsskolelærere og elever, som introducerer digitale produktionsteknologier via FabLa Samarbejdsparterne når til enighed om vision, form og indhold i læringsforløbene, og arbejdet med at tilrettelægge workshops sættes i gang. Læringskonceptet er færdigudviklet, og planlægningsarbejdet er sat i gang. Der er udpeget medarbejdere fra de pædagogiske afdelinger. Beskrivelse: Erhvervsskolelærerne afvikler læringsforløb og gennemfører workshops med det nye undervisningskoncept i FabLa Erhvervsskolelærere indgår og underviser i projektets læringsforløb, sammen med medarbejdere fra EAL. 10 EUD/EUX grundforløbshold (estimeret 180 elever) har deltaget i læringsforløb på FabLa Samtlige workshops for EUD/EUX elever og deres lærere er gennemført. Erhvervsskolelærere får viden om og redskaber til, at vejlede og inspirere elever hen i mod en videregående teknisk erhvervsuddannelse. Eleverne deltager aktivt i aktiviteterne i læringsforløbet, og prøver kræfter med digitale højteknologiske produktionsmetoder. Erhvervsskolelærerne er bedre klædt på til at vejlede ift til en videregående uddannelse. Eleverne vurderer selv, at de deltager aktivt. Eleverne angiver selv at have prøvet højteknologiske produktionsmetoder 40% af de deltagende erhvervsskolelærere føler sig bedre klædt på, ift. at kunne vejlede eleverne med deres valg af karriere. 80 % af de deltagende elever vurderer selv, at de har deltaget aktivt og har prøvet højteknologiske produktionsmetoder. Flere EUD/EUX elever får kendskab til de Eleverne oplever koblingen mellem digitale medier og praktisk fremstilling gennem workshops på FabLab og via introducerende læringsforlø Flere EUD/EUX elever har fået kendskab til de videregående tekniske Eleverne har opnået grundlæggende kompetencer i brug af 3d programmer og computerstyrede maskiner. 80 % af de deltagende elever angiver at have fået øget kendskab til de 80% af eleverne kan under vejledning fremstille virtuelle og fysiske modeller af deres egne designs. Beskrivelse: en erhvervsrettet grunduddannelse, og har forstået værdien af en entreprenøriel tankegang, (et makers mindset ) Eleverne har fået kendskab til hvilke muligheder en EUD/EUX uddannelse giver. Eleverne har gentagne gange prøvet at gå fra problem til idé, udvikling, produktion og afprøvning. 70% af eleverne føler, at de har bedre forudsætninger for at bruge deres kvalifikationer fra EUD/EUX ift. en videregående uddannelse, samt kan se værdien af arbejde, udført med en kombination af hoved og hænder. Flere EUD/EUX elever fatter Større fokus på gennemførelse hos elever. idet videreuddannelsesmulighederne forudsætter gennemførelse Eleverne har fået større interesse for en videregående teknisk uddannelse og er opmærksomme på, at optagelse forudsætter en gennemført grunduddannelse. 20% af de elever, der har deltaget i forløbet indikerer øget interesse for en videregående teknisk uddannelse. Der forventes en forbedring i gennemførselstallene på 3% Søgningen til de uddannelser mærkes i vejledningen hos EAL. Regionsrådets målsætninger: 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en erhvervsuddannelse. 20% flere på en ungdomsårgang gennemfører en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til i 2010 Uddannelsesbarometerets indikatorer: 2.1: Der forventes en stigning i søgningen til de erhvervsfaglige uddannelser på 3%. Fungerende hjemmeside, samarbejdsaftaler, netværksdiagram, gant diagram og koncept/undervisningsplan. Holdlister Koncept/undervisningsplan Måling: Elever og lærere udspørges før og efter. og efter. Elevernes tegninger og produkter. og efter Måling foretaget af Epinion. Antal besøg på projektets og skolernes hjemmesider. Interviews af vejledere. Data fra HPØG. 4

5 AKTIVITET C: INDIKATORER, SUCCESKRITERIER OG DOKUMENTATION Aktiviteter Trin på vejen Trin på vejen Trin på vejen Effekter på regionalt niveau Vejledningsindsats rettet mod lærere og elever fra EUD/EUX området og folkeskolen. Vejlederne fra SDE og UU forestår afviklingen af modulerne om vejledning i læringsforløbene for folkeskolen. Lærere og vejledere fra folkeskolen får viden om og redskaber til, at vejlede og inspirere elever hen i mod en EUD/EUX uddannelse. Flere folkeskoleelever får kendskab til EUD/EUX via forløbene og det udarbejdede materiale. en erhvervsrettet grunduddannelse. Flere folkeskoleelever fatter erhvervsrettede tekniske grund Tilrettelægning og koordinering af indsatsen ift. Koncepterne for A og B. Udvælgelse /udarbejdelse af Vejledningsmateriale. Samarbejdsparterne når til enighed om vision, form og vejledningsindhold i læringsforløbene, og arbejdet med at udarbejde vejledningsmaterialet sættes i gang. Læringskoncept og vejledningsmateriale er færdigudviklet, og planlægningsarbejdet er sat i gang. Der er udpeget vejledere fra EAL, UU og SDE. Samarbejdsaftaler, netværksdiagram, gantdiagram færdigt koncept/undervisningsplan, samt vejledningsmateriale. Vejlederne fra EAL forestår afviklingen af modulerne om vejledning i læringsforløbene for folkeskolen. 20 folkeskoleklasser (estimeret 440 elever) har deltaget i læringsforløbene. 10 EUD/EUX grundforløbshold (estimeret 180 elever) har deltaget i læringsforløbene. Samtlige workshops for folkeskoleelever og EUD/EUX elever er gennemført. Holdlister Koncept/undervisningsplan Lærere og vejledere fra erhvervsskolen får viden om og redskaber til, at vejlede og inspirere elever hen i mod en videregående teknisk erhvervsuddannelse. Lærere og vejledere fra folkeskolerne er bedre klædt på til at vejlede og inspirere elever hen i mod en EUD/EUX uddannelse. Lærere og vejledere fra Erhvervsskolerne er bedre klædt på til at vejlede og inspirere elever hen i mod en videregående teknisk uddannelse. 40% af de deltagende lærere og vejledere føler sig bedre klædt på, ift. at kunne vejlede eleverne med deres valg af karriere. Måling: lærere og vejledere udspørges før og efter. Antal download af vejlednings materiale fra projektets hjemmeside. Flere EUD/EUX elever får kendskab til de videregående tekniske uddannelser via forløbene og det udarbejdede materiale. Flere folkeskolelever har fået kendskab til EUD/EUX. Flere EUD/EUX elever har fået kendskab til de 80 % af de deltagende elever angiver at have fået øget kendskab til de grundlæggende og og efter. en erhvervsrettet videregående teknisk uddannelse. Eleverne har fået kendskab til hvilke job og videreuddannelses muligheder en EUD/EUX uddannelse giver. 70% af eleverne føler, at de har bedre forudsætninger for at bruge deres kvalifikationer fra skolen i erhvervsrettede sammenhænge. og efter. Flere EUD/EUX elever fatter Undersøgelse viser, at eleverne har fået større interesse for en EUD/EUX grund eller videregående teknisk uddannelse. Søgningen til de tekniske uddannelser mærkes i vejledningerne hos SDE og EAL. 20% af de elever, der har deltaget i forløbene, indikerer øget interesse for en EUD/EUD grund eller videregående teknisk uddannelse. Antallet af foreløbige tilmeldinger, til de grundlæggende og uddannelser, stiger i en grad, så grundlaget for at nå uddannelsesbarometerets indikatorer er tilstede. Måling foretaget af Epinion. Interviews af vejledere. Udtræk af tilmeldingstal. Regionsrådets målsætninger: 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse 20% flere på en ungdomsårgang gennemfører en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til i % af drengene på en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse, i forhold til Uddannelsesbarometerets indikatorer: 2.1: En stigning i søgningen til de erhvervsfaglige uddannelser på 3%. 3.1: En forbedring i gennemførselstallene på 3% 4.1: En stigning i overgangen til videregående uddannelse på 15% 5

6 IMPLEMENTERING Aktiviteter Trin på vejen Trin på vejen Trin på vejen Effekter på regionalt niveau Særlige opmærksomhedspunkter for implementering: Inddragelse af vejledning på SDE er et væsentligt aspekt af projektet, og organiseringen af vejledningen er derfor vigtig. Den nuværende organisering af vejledningen på SDE kan bremse for en vellykket udbredelse/implementering. Vi bliver derfor nødt til sideløbende at arbejde med at optimere denne, for at skabe de bedste betingelser for projektets gennemførelse og for vejledningen på SDE. Der ligger desuden en risikofaktor for erhvervsuddannelsesinstitutionerne i, at den øgede søgning til EUD/EUX, som projektet forventes at skabe, ikke må føre til en negativ gennemførselsprocent. Kendskabet til uddannelserne, og den kvalificerede vejledning til uddannelserne er derfor centrale i omstillingen til entreprenøriel didaktik og introduktionen til et makers mindset. Det teoretiske grundlag, for dette projekt vil fuldt udfoldet radikalt ændre skolernes lokale undervisningsplaner, bygningsmæssige rammer et Da det bærende dannelsesideal må betegnes som et paradigmeskifte, vil projektet kunne møde modstand. EUDs evne til, at omstille sig er derfor en væsentlig risikofaktor, som får betydning for, om projektet får succes. Det er derfor vigtigt at få forklaret, at entreprenøriel didaktik er et felt af muligheder og ikke et: enten eller. Det er afgørende, at alle parter har forstået begrebet entreprenøriel didaktik. Man må imidlertid have øje for, om introduktionen af entreprenøriel didaktik er tilstrækkeligt til at sikre en succesfuld omstilling. Der skal derfor være fokus på, om motivationen hos eleverne fortsætter. If you can dream it youcando it! 6

7 FORANKRING Aktiviteter Trin på vejen Trin på vejen Trin på vejen Overvejelser omkring forankring: Gennem projektperioden skal der etableres netværksrelationer i regionen, både på tværs af erhvervsuddannelsesinstitutioner og mellem erhvervsuddannelsesinstitutioner og folkeskoler, som kan danne grundlag for en udbredelse af konceptet. I relation til folkeskolerne skal vejledningssamarbejdet styrkes, og koblingen mellem erhvervsrettede tekniske uddannelser og folkeskolens læringsplaner udbygges, i form af kloge hænder forløb på flere skoler. I samarbejdet med andre erhvervsskoler, skal der udvikles læringsforløb til flere fagretninger, så konceptet kan bredes ud til flere pædagogiske afdelinger på SDE og til flere uddannelsesinstitutioner, således at brugen af FabLabs og koblingen af højteknologiske fremstillingsprocesser med vigtigheden af godt håndværk bredes ud i regionen. En uvidenskabelig undersøgelse viser, at der på landsplan er mange lignende tiltag i gang. Vi forventer derfor, at der i de kommende år bliver rig lejlighed til at erfaringsudveksle med mange andre skoler/institutioner. Påstanden er altså, at forankringen er sikret alene i kraft af den udviklingsretning, vi bevæger os i. Alle uddannelser indeholder kompetencemål hvor ord som; innovation, entreprenørskab og iværksætteri indgår. Mange skoler enten har eller er ved at tage afsked med den fagopdelte curriculum til fordel for problembaseret læring. Når PBL forløb er implementeret på EUD uddannelserne, vil der være skabt en fælles platform for EUD og de videregående uddannelser, der gør det muligt for elever og studerende at samarbejde direkte om et fælles projekt. (hvor brugen af et FabLab selvfølgelig indgår) Alle materialer, der udarbejdes i forbindelse med projektet, vil være tilgængelige på projektets hjemmeside i en længere periode efter projektets afslutning. 7

8 HYPOTESER Projektets væsentligste hypoteser Hypotese 1: Hvis folkeskoleelever oplever leg og eksperimenterer med digitale og højteknologiske produktionsformer, vil deres (særligt drenges) interesse i de tekniske erhvervsuddannelser stige, fordi de får et bredere og mere retvisende billede af mulighederne med en erhvervsuddannelse. Hypotese 2: Hvis EUD/EUX elever oplever nye og spændende redskaber og metoder, samt leg med faget, øges gennemførselsprocenten, fordi eleverne motiveres fagligt. Hypotese 3: Hvis EUD/EUX motiveres fagligt, og får interesse for arbejdsformen, øges søgningen til de videregående uddannelser, fordi mulighederne for videreuddannelse bliver tydelig og attraktiv. Hypotese 4: Hvis Vejledningerne på folkeskolerne har større fokus på de tekniske erhvervsuddannelser, vil flere drenge søge optagelse på EUD/EUX, fordi uddannelsesmulighederne præsenteres på lige fod med gymnasiet. 8

9 INDGÅEDE AFTALER OMKRING FØR OG EFTERMÅLING Målgruppe for survey/før og eftermåling: Folkeskoleelever 8-9 klasse Tidsplan for før og eftermåling: Dato Forandringsteori er færdig: Epinion sender spørgeskemaudkast til Region Syddanmark/projektet: Efterår 2015 Kommentarer til spørgeskema sendes til Region Syddanmark/Epinion (projektet): Efterår 2015 Kontaktoplysninger leveres til evalueringen (projektet): Senest 15. december 2015 Test af spørgeskema (Epinion): December 2015 Igangsættelse af førmåling (baseline): 8. og 9. klasse Januar juni 2017 Igangsættelse af eftermåling: 8. og 9. klasse April Nytår 2017 Andre oplysninger og kilder/input til evalueringen: 9

10 EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE 1 3 DK 8000 AARHUS C T: E: W: EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F DK 2200 COPENHAGEN T: E: W: AUSTRIA DENMARK GERMANY GREENLAND NORWAY SWEDEN UNITED KINGDOM VIETNAM

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 1.2 FORMÅL MED OPGAVEN... 4 1.3 BAGGRUND... 4 1.4 MÅLGRUPPE FOR OPGAVEN...

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015. HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2. Survival Skills...

Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015. HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2. Survival Skills... Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015 Indhold HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2 Survival Skills... 4 Campus bygger bro... 6 Samarbejde og videndeling

Læs mere

U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg

U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Tlf: 96287700 www.vildbjerg-skole.dk Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 5 U. Pædagogiske processer -

Læs mere

Favntag med kollektiv vejledning. Anders Ladegaard Centerleder UU-Lillebælt

Favntag med kollektiv vejledning. Anders Ladegaard Centerleder UU-Lillebælt Favntag med kollektiv vejledning Anders Ladegaard Centerleder UU-Lillebælt Hvorfor et kollektivt og gruppebaseret fokus Vigtige beslutninger tager man ikke i ensomhed. Et opgør med individuelle vejledere

Læs mere

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Den Digitale Erhvervsskole løfter udfordringer og imødekommer uddannelsespolitiske målsætninger ved at integrere it-værktøjer i undervisningspraksis på de erhvervsrettede

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan Gymnasiet HTX Skjern Overgang til videregående uddannelse 2015 Baggrund for de iværksatte indsatser: Overgang til videregående uddannelse Gymnasiet HTX Skjern har, med udgangspunkt i opgørelsen

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

EUD 10 Erhverv og Sundhed

EUD 10 Erhverv og Sundhed EUD 10 Erhverv og Sundhed Indhold Formål og hensigt... 3 Elevens udbytte... 4 Tilrettelæggelse af EUD10 - Erhverv og Sundhed... 5 Undervisningsforløbets organisering... 5 Linjer på EUD 10 Erhverv og Sundhed...

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Dette skema vedrører ansøgning af timer til udviklingsprojekter i 2012 i VIA, (jf. Organisering af forsknings- og udviklingsindsatsen i 2010 2012). Det er en forudsætning for succesfuld bevilling, at projekterne

Læs mere

Gruppe A. Differentiering:

Gruppe A. Differentiering: Gruppe A Differentiering: Differentiering i tegneundervisning normalt seende/ farveblinde (specielt i 3D tegning) Udfordring: Støttefag afvikling, struktur, indhold At have flere elever fra forskellige

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen Jesper Lund Aarhus, den 2. maj 2013 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

10. KLASSE GRUNDFORLØB

10. KLASSE GRUNDFORLØB 10. KLASSE GRUNDFORLØB 1 MED SPOT PÅ HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN din opskrift til en spændende fremtid! VELKOMMEN TIL HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN En anderledes 10. klasse eller starten på en spændende

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Innovation, Science og Inklusion 2015. Slutrapport af ISI 2015

Innovation, Science og Inklusion 2015. Slutrapport af ISI 2015 Innovation, Science og Inklusion 2015 Slutrapport af ISI 2015 Kort rapport Målsætning og succeskriterier ISI 2015 havde i starten som målsætning at forbedre unges færdigheder inden for naturfag samt at

Læs mere

Forslag om EUD10 Aarhus

Forslag om EUD10 Aarhus Forslag om EUD10 Aarhus 12. maj 2015 Erhvervsskolernes forslag til EUD10 i Aarhus Kommune /aku Erhvervsskolerne i Aarhus foreslår, at den erhvervsrettede linje i 10. klasse - EUD10 - fra skoleåret 2016

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en:

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en: Notat A.1 NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail akr@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 LEAN I FORENINGSLIVET Uddannelsesforløb

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan 2016-2017

Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan 2016-2017 Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan 2016-2017 2016-2017 -- Syddansk Uddannelsesaftale / Handlingsplan 2016-17 -- s.3 Forord s.4 De strategiske rammer s.6 Status på de fire målsætninger s.8 Erfaringer

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 15 1 Forord Forord v. Carl Holst Hvorfor skal vi satse på uddannelse? Det er både et middel til det gode liv for den enkelte og en nødvendig forudsætning

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Styrkelse af produktionsskolerne For unge der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde

Læs mere

Etablering af uddannelsesforum

Etablering af uddannelsesforum Dato: 18.11.15 Rettet af: Alje Version: 4 Projekt: Etablering af uddannelsesforum Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund og formål Etablering af uddannelsesforum

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt i

Læs mere

Udskoling og ungdomsuddannelse

Udskoling og ungdomsuddannelse Udskoling og Det langsigtede mål med indsatserne i udskolingen er, at andelen af unge på Frederiksberg der gennemfører en skal øges. Frederiksberg Kommune vil opnå dette mål via en række sammenhængende

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Hotel og Restaurationsskolen, København

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Forslag til intensivt undervisningsforløb for fagligt svage elever i 9. klasse

Forslag til intensivt undervisningsforløb for fagligt svage elever i 9. klasse Forslag til intensivt undervisningsforløb for fagligt svage elever i 9. klasse Skole- og dagtilbudsafdelingen Oktober2015 Billeder: Colourbox.com 1 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Kort projektbeskrivelse:

Kort projektbeskrivelse: Kort projektbeskrivelse: 10.- klassecentret i Holbæk Kommune har udarbejdet et digitalt uddannelsesparathedsvurderingsredskab, uddannelsesparat.dk. Redskabet ønskes nu afprøvet på alle kommunens udskolingsskoler,

Læs mere

Evaluering (aktiviteter, effekt, forankring)

Evaluering (aktiviteter, effekt, forankring) Initiativ Evaluering (aktiviteter, effekt, forankring) Personale Angiv antallet af ledere, lærere eller øvrigt personale, som har været i berøring med indsatserne. Elever Angiv antallet af elever, som

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det.

Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det. Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det. Hul igennem til de videregående uddannelser ved direktør Michael Johansson 16. september

Læs mere

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 10 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Projekttitel Skole Projektleder og projektdeltagere Håndværk og design - nyt fag med ny didaktik Skolen ved Bülowsvej Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Ekstern

Læs mere

Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse

Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse Baggrund Gennem Pro-erhverv har man på Fyn gennem de sidste år udviklet et godt samarbejde

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse - Young Skills Baggrund og formål v./ Flemming Olsen, Børne- Kulturdirektør i Herlev Kommune - Unge Rollemodeller - Indslag af TV-Ishøj- introduceret

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Fagretning Mekanik, transport og logistik

Fagretning Mekanik, transport og logistik Fagretning Mekanik, transport og logistik Fra idé til udformning og drift Fællesskab mellem fagene hvad har mekanikere, chauffører og lagerfolk egentlig til fælles? Brainstorm vi var LANGT omkring! Men

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme:

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme: NOTAT Forsøgs- og udviklingsmidler, 2014/15 12. marts 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0012786-1 Skoleafdelingen Undervisningsudvalget råder over en særlig forsøgs- og udviklingspulje, som udvalget hvert

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Vendsyssel. 2 Udfordring 1: FremKom

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE

FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE : HANSENBERG : BUSINESS KOLDING : KOLDING HF & VUC : AMU : LO : DANSK BYGGERI : DANSK INDUSTRI : PRODUKTIONSSKOLEN : SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN : KOLDING KOMMUNE Virksomhederne

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

www.eva.dk Motivation i praksis Oplæg på Produktionsskolernes årsmøde 28. april 2016 Ved Områdechef Camilla Hutters

www.eva.dk Motivation i praksis Oplæg på Produktionsskolernes årsmøde 28. april 2016 Ved Områdechef Camilla Hutters www.eva.dk Motivation i praksis Oplæg på Produktionsskolernes årsmøde 28. april 2016 Ved Områdechef Camilla Hutters Hvad er EVA? EVA s formål er at udforske og udvikle kvaliteten inden for ungdomsuddannelserne

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Halsnæs Kommune har med den brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau formuleret en ambition om løfte det faglige niveau. Børn, Unge og

Læs mere

Ansøgningsprocedure 7. november 2012

Ansøgningsprocedure 7. november 2012 Ansøgningsprocedure 7. november 2012 2 Hvem kan søge? Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelser (herefter betegnet erhvervsskoler) kan ansøge om midler fra puljen. Det

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen 5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen På Ellemarkskolen har 7. klasse normalt skolebod en gang om året. Her tjener de penge til deres kommende lejrskole. I dette skoleår har skoleboden

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 3 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 3 Matematikken i førskolealderen 3 Matematikken i indskolingen

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Stk. 1 Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå kompetencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 FORORD 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere