På Sjælland afholdes kurserne på: Octavia Kursus- og Konferencecenter Maglegårdsvej Roskilde Tlf eller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På Sjælland afholdes kurserne på: Octavia Kursus- og Konferencecenter Maglegårdsvej 10 4000 Roskilde Tlf. 4634-6200. eller"

Transkript

1 B R A N D S O F T Kursuskalender Forår 2012 Tlf Kurser - første halvår 2012 Forårets kurser Du kan læse mere om kurserne på vores hjemmeside Du kan også rekvirere en særskilt kursusbeskrivelse hos Brandsoft Support. Alle kurser er inkl. frokost og anden forplejning. Undervisningen starter kl på heldags- og formiddagskurser. Der serveres morgenkaffe og rundstykker m.m. fra ca. kl Halvdags kursus formiddag afsluttes med frokost fra kl kl Halvdags kursus eftermiddag starter med frokost fra kl kl Der serveres eftermiddagskaffe ca. kl Ved tilmelding til 2 halvdagskurser samme dag (for- og eftermiddag) betales samme pris som for heldags kursus. Hvis kurser, som ikke er datofastsatte, modtager så mange tilmeldinger, at de kan afholdes (min. 5 deltagere), vil de snarest herefter blive datofastsat og kursusdeltagerne kontaktet med tilbud om denne dato. Derved håber vi at kunne tilfredsstille flere brugeres ønsker om kurser. På Sjælland afholdes kurserne på: Octavia Kursus- og Konferencecenter Maglegårdsvej Roskilde Tlf eller EG Data A/S (max. 12 deltagere) Lautrupvang Ballerup Tlf

2 I Jylland afholdes kurserne enten på: 3F s Kursusejendom - Langsøhus Vestre Ringvej Silkeborg Tlf eller Brandsoft EG Data A/S (max. 8 deltagere) Industrivej Syd 13 C, Birk 7400 Herning Tlf eller EG Data A/S (max. 12 deltagere) Kokholm 3A 6000 Kolding Tlf Tilmelding skal ske ved hjælp af vedlagte tilmeldingsformular, som enten returneres pr. post, eller pr. fax på nr Bemærk venligst: På grund af stramninger på kursusstederne skal tilmelding være os i hænde senest 5 uger før kursusdato. Der tages forbehold for evt. aflysning eller flytning af kurser ved mindre end 5 deltagere. Ca. 14 dage før kursusdato udsendes bekræftelse, deltagerliste samt kørselsvejledning. Har du brug for hjælp til at finde evt. overnatning i forbindelse med deltagelse af kursus, er vi gerne behjælpelig med anvisning af muligheder, ligesom det er muligt af booke overnatning på Langsøhus samt Octavia. Der kan generelt være op til 15 deltagere pr. hold, og holdene vil blive fyldt efter "først til mølle"- princippet. Normalt er der 8-10 deltagere pr. kursus. Se ved hver af de øvrige kursusbeskrivelser, hvor mange deltagere der kan være pr. hold. Holdene vil også her blive fyldt efter "først til mølle"- princippet. Vær venligst opmærksom på kursets angivne undervisningsniveau, som er fastsat på forhånd.

3 Kursuskalender Silkeborg/Herning/Kolding Kursusnr Dato Tidspunkt Kursus Pris /5 Formidling af regnskabet Langsøhus Silkeborg /6 Formidling af regnskabet EG Kolding / Kirkeregnskab 1 - Langsøhus Silkeborg /6 PC-Modul til FLØS - EG Herning / Kirkegårdssystem 1 - Langsøhus Silkeborg /5 Graversystem begynder Langsøhus Silkeborg 1.250,00? = kursusdato fastsættes når tilstrækkeligt deltagerantal er opnået. Kursuskalender Roskilde/Ballerup Kursusnr Dato Tidspunkt Kursus Pris / Formidling af regnskabet - EG Ballerup? = kursusdato fastsættes når tilstrækkeligt deltagerantal er opnået ? Formidling af regnskabet / Kirkeregnskab 1 - Slagteriskolen Roskilde PC-Modul til FLØS / Slagteriskolen Roskilde / Kirkegårdssystem 1 - Slagteriskolen Roskilde Graversystem begynder / Slagteriskolen Roskilde 1.250,00

4 Kursusbeskrivelser Kirkeregnskab 1 Kursets formål er at lære dig de daglige funktioner omkring oprettelse af et kirkeregnskab og daglig anvendelse heraf. Desuden vises kort funktioner omkring elektronisk bilagsscanning. Henvender sig også til den nyvalgte kasserer eller regnskabsfører. Vi arbejder i Brandsoft Kirkeregnskab WEB bl.a. med: - Oprettelse af regnskab - Oprettelse og tilpasning af kontoplanen - Oprettelse og anvendelse af momskoder - Indtastning af daglige bogføringer - Oprettelse og ajourføring af budget - Muligheder for udskrifter Kurset forudsætter kendskab til Windows på brugerniveau, og henvender sig til kasserer/- regnskabsfører med kendskab til kirkeregnskab. Kirkeregnskab 2 Kursets formål er at lære dig de daglige funktioner omkring debitorstyring og fakturering. Desuden vises kort funktioner omkring elektronisk bilagsscanning. Vi arbejder i Brandsoft Kirkeregnskab WEB bl.a. med: - Debitorstyring, herunder anvendelse af rente/rykker procedure - Debitor indbetalinger, manuel/automatisk udligning af poster - Almindelig fakturering - Overførsel af fakturadata til PBS - Indlæsning og bogføring af indbetalinger fra banken Kurset forudsætter kendskab til Windows på brugerniveau, og at du har gennemgået kurset Regnskab 1 eller har tilsvarende kendskab. Kurset henvender sig til kasserer/regnskabesfører med kendskab til regnskab.

5 Formidling af regnskabet: Kursets formål er at vise dig udskriftsmuligheder samt rutiner omkring regnskabsaflæggelse/-rapportering i forhold til menighedsråd og Provsti. Kurset henvender sig til daglige brugere af Brandsoft Kirkeregnskab. Under hele kurset arbejder du i dine egne data. Du skal medbringe de nødvendige adgangskoder til regnskabsprogrammet på kirkeportal.dk samt økonomiportalen skema.brandsoft.dk. Vi starter med at gennemgå opbygningen af kvartalsrapporten samt interne udskrifter til regnskabsaflæggelse. Opbygningen af disse og tilpasningsmulighederne. Herefter gennemgås aflevering af kvartalsrapporten. Vi ser på, hvilke udskrifter, der giver menighedsrådet det bedste overblik over sognets økonomi. Vi gennemgår brug af dimensioner (formål, projekt og sted) i bogføringen, hvordan du kan udnytte dem i budgetlægningen samt rapportering og mulighederne for dimensionsopdeling i udskrifterne. Vi ser på mulighederne for tilpasning og evt. oprydning af arts- og formålskontoplanen. Der kan være artskonti, der måske med fordel kan spærres for bogføring, ligesom underformålskonti kan slettes eller omdøbes. Den nye snitflade til indlæsning af bogføringsbilaget vedr. FLØS løn introduceres. Denne mulighed kan vælges fra 1. februar 2012 og giver mulighed for mere detaljeret kontering af lønnen. Der vises brug af scannermodul i sammenhæng med f.eks. et eksternt bogføringsbureau. Vi undersøger, om der er fejl i vores regnskabsposteringer. Vi gennemgår værktøjer til at lede efter mulige konteringsfejl. Det kan være i primoposteringerne, anvendelse af formålskonti fra driftskonti på anlægskonti samt anvendelse af formålskonti fra anlægskonti på driftskonti. Kurset forudsætter kendskab til Windows på brugerniveau, og at du har gennemgået kurset Regnskab 1 eller har tilsvarende kendskab. Kurset henvender sig til kasserer/regnskabsfører med kendskab til regnskab.

6 Kirkegårdssystem 1 Kursets formål er at lære dig at oprette gravsteder med de grundlæggende oplysninger: begravede, debitorer, aftaler og legater. Herunder simpel søgning i gravsteder. Vi arbejder i Brandsoft Kirkegårdssystem WEB bl.a. med: - Oprettelse af stamoplysninger vedr. kirkegården - Opbygning/implementering af nummersystem vedr. gravsteder - Brug og oprettelse af afdeling - Stamoplysninger vedr. debitor, opsætning af debitor - Registrering af gravsteder med afdøde og pårørende - Stamoplysninger vedr. varer, opsætning af varer - Oprettelse af arbejdslister, tilknytning til varer - Registrering af aftaler på gravsteder - Oprettelse af legataftaler og deres tilknytning til aftaler - Simple søgninger i gravstedskartoteket Brandsoft Kirkegårdsprogrammet til Windows eller WEB anvendes. Kurset forudsætter kendskab til kirkegårdens opbygning samt Windows på brugerniveau. Kurset henvender sig til personale på kirkegården med daglige administrative opgaver. Kirkegårdssystem 2 Kursets formål er at lære dig at kunne foretage daglig fakturering samt årlig fakturering på baggrund af registrerede aftaler herunder ajourføring af varepriser. Desuden gennemgås procedurer omkring nulstilling/sletning/omdøbning af gravsteder. Vi arbejder i Brandsoft Kirkegårdssystem WEB bl.a. med: - Udskrift og brug af arbejdslister - Almindelig fakturering til bedemænd m.m. - Afregning af årlige aftaler (årsfakturering) - Vedligeholdelse af priser på varer - Sletning/omdøbning af gravsteder - Flytning af begravede fra et gravsted til et andet - Nulstilling og gensalg af gravsteder - Fornyelse af gravsteder - Dataudveksling med kasserer ved hjælp af diskette - Avanceret søgning, filtersystem og sortering Brandsoft Kirkegårdsprogrammet til Windows eller WEB anvendes. Kurset forudsætter kendskab til Windows på brugerniveau samt at du har gennemgået kurset Kirkegård 1, eller at du har tilsvarende kendskab. Kurset henvender sig til personale på kirkegården med daglige administrative opgaver.

7 Kirkegårdssystem 3 Kursets formål er at lære dig de specielle funktioner omkring forbrug på aftaler samt udførelse af aftaler på bestemte datoer eller helligdage. Du skal ligeledes kunne foretage daglig fakturering samt årlig fakturering på baggrund af registrerede aftaler, herunder ajourføring af varepriser. Vi arbejder i Brandsoft Kirkegårdssystem WEB bl.a. med: - Registrering af udført antal på aftaler - Udførelse af aftaler på bestemte datoer/helligdage - Deling af aftaler mellem flere gravstedsdebitorer - Avanceret søgning, filtersystem, sortering - Brug af grafik på gravsteder - Papirløs udskrivning til bl.a. arkiveringsformål - Brug af gravstedsegenskaber Brandsoft Kirkegårdsprogrammet til Windows eller WEB anvendes. Kurset forudsætter kendskab til Windows på brugerniveau samt at du har gennemgået kurserne Kirkegård 1 og 2 eller tilsvarende. Kurset henvender sig til personale på kirkegården med daglige administrative opgaver. Kirkegårdssystem 4 Udnytter du alle mulighederne i kirkegårdssystemet? Kursets formål er at gå i dybden med de mange forskellige muligheder, der er for at styre tilbud, aftaler og legater. Vi arbejder i Brandsoft Kirkegårdssystem WEB bl.a. med: - Oprettelse, udskrivning og accept af tilbud - Oprettelse og udskrivning af ordre / ordrebekræftelser samt overførsel af ordre til aftaler/legataftaler, udført arbejde og fakturering - Oprettelse af standard ydelser / obligatoriske ydelser samt overførsel af disse til aftaler og oprettelse - Udskrivning af legattilbud samt overførsel af disse til legater og legataftaler. Brandsoft Kirkegårdsprogrammet til Windows eller WEB anvendes. Der forudsættes et grundigt kendskab til oprettelse af legater og aftaler på et gravsted samt afregning af disse og kendskab til Windows på brugerniveau, eller at du har gennemgået kurserne Kirkegårdssystem 1, 2 og 3 eller har tilsvarende kendskab. Kurset henvender sig primært til den øvede bruger, der gerne vil kunne udnytte flere af systemets mere avancerede funktioner til styring af aftaler og legater.

8 Kirkegårdssystem WEB - Årsfakturering Kursets formål er at lade dig foretage din egen årlige fakturering på baggrund af dine registrerede aftaler - herunder ajourføring af varepriser. Her arbejder du bl.a.i dine egne data med: - Aftalers opbygning - Procedure ved årsfakturering - Deling af aftalers afregning mellem flere debitorer - Vedligeholdelse af priser på varer - Udført arbejde Brandsoft Kirkegårdsprogrammet til Windows eller WEB anvendes. Kurset forudsætter kendskab til Windows på brugerniveau samt at du har gennemgået kurset Kirkegårdssystem begynder, eller at du har tilsvarende kendskab. Kurset henvender sig til personale på kirkegården med daglige administrative opgaver. Halvdags kursus. Pris kr ,- eksklusiv moms. Deltagere min. 4 - max. 6. Kirkegårdssystem WEB - Årsafslutning Kursets formål er at lade dig foretage dine årligt tilbagevendende arbejdsopgaver omkring udløb af gravsteder. Her arbejder du bl.a.i dine egne data med: - Nulstilling og gensalg af gravsteder - Fornyelse af gravsteder - Procedure omkring udløb af legat Brandsoft Kirkegårdsprogrammet til Windows WEB anvendes. Kurset forudsætter kendskab til Windows på brugerniveau samt at du har gennemgået kurset Kirkegårdssystem begynder, eller at du har tilsvarende kendskab. Kurset henvender sig til personale på kirkegården med daglige administrative opgaver. Halvdags kursus. Pris kr ,- eksklusiv moms. Deltagere min. 4 - max. 6.

9 Layout 1 Kursets formål er at du skal kunne oprette og udskrive simple breve fra Brandsoft Kirkegårdssystemet. Vi arbejder i Brandsoft Kirkegårdssystem WEB bl.a. med: - Word dokumenter - Layout - Felter - Feltformatering - Tekstformatering - Arkiveringsmuligheder. Brandsoft Kirkegårdsprogrammet til Windows eller WEB anvendes. Der forudsættes kendskab til Word og kirkegårdssystemet samt Windows på almindeligt brugerniveau. Du skal kunne oprette og redigere et Word dokument, og du skal have overblik over gravstedskartoteket. Kurset henvender sig til brugere, der selv vil kunne oprette og redigere simple breve i kirkegårdssystemet. Layout 2 Layoutsystemet har mange anvendelsesmuligheder, og formålet med dette kursus er at gå i dybden med de mere specielle funktioner og anvendelsesmuligheder, der findes i layoutsystemet og i Word. Vi arbejder i Brandsoft Kirkegårdssystem WEB bl.a. med: - Flere forskellige Word dokumenter - Skrifttyper - Tabulering - Hjemfaldsbreve med fornyelsespriser - Breve om mislighold - Tabeller i Word. Brandsoft Kirkegårdsprogrammet til Windows eller WEB anvendes. Det forudsættes, at du har gennemgået kurset Layout 1 eller at du har kendskab til layoutsystemet og at du har et godt kendskab til Word samt til Windows på brugerniveau. Kurset henvender sig primært til øvede brugere, der gerne vil udnytte layoutsystemets mere avancerede funktioner.

10 Graversystem - Begynder Kursets formål er at du skal kunne anvende de fleste funktioner i graversystemet. Vi arbejder i Brandsoft Graversystem til WEB bl.a. med: - Stamoplysninger - Varekartoteket - Gravstedskartoteket - Fornyelser - Nulstilling - Arbejdslister - Fakturering - Forskellige søgemuligheder - Diverse udskrifter - Sikkerhedskopiering. Brandsoft Graversystem til WEB anvendes. Der forudsættes kendskab til Windows på brugerniveau samt kendskab til kirkegårdens opbygning. Dette kursus henvender sig til alle brugere af graversystemet. Graversystem WEB - Udvidet årsafslutning Kursets formål er at du skal kunne anvende de årligt tilbagevendende arbejdsopgaver omkring udløb af gravsteder, legater mm. Vi arbejder bl.a. med: - Nulstilling af udløbet gravsted - Fornyelse af gravsted - Fornyelsesbrev - Sletning af aftaler - Brandsoft Graversystem til WEB anvendes. Der forudsættes kendskab til Windows på brugerniveau samt kendskab til Brandsoft Graversystem på WEB svarende til Graversystem Begynder. Dette kursus henvender sig til alle brugere af graversystemet på WEB. Halvdags kursus. Pris kr ,- eksklusiv moms. Deltagere min. 4 - max. 6.

11 Graversystem WEB - Udvidet fakturering Kursets formål er at du skal kunne foretage de årligt tilbagevendende arbejdsopgaver omkring dannelse og udskrift af årsfakturering. Vi arbejder bl.a. med: - Aftalers opbygning - Dannelse af fakturaer - Udskrift af fakturaer - Varepriser Brandsoft Graversystem til WEB anvendes. Der forudsættes kendskab til Windows på brugerniveau samt kendskab til Brandsoft Graversystem på WEB svarende til Graversystem Begynder. Dette kursus henvender sig til alle brugere af graversystemet på WEB. Halvdags kursus. Pris kr ,- eksklusiv moms. Deltagere min. 4 - max. 6. Kortmodul Kirkegårdssystemet kan udvides med et kortmodul, så du kan se de data, du har på kirkegården, grafisk. Formålet med dette kursus er at du skal kunne anvende kortmodulet og dets daglige funktioner, eller at give dig et godt beslutningsgrundlag for anskaffelse af kortmodulet, hvis du ikke allerede har det. Vi arbejder i Brandsoft Kirkegårdssystem WEB bl.a. med: - Filterfunktion og kort - Opdeling af lag i kortet - Tilknytning af id-nøgler så gravsted og kort hænger sammen - Placering af vinduer - 2-skærms opsætning - Flere filtre vist på samme kort Brandsoft Kirkegårdsprogrammet til WEB anvendes. Da man på kurset gennemgår alle funktioner i forbindelse med kortmodulet forudsættes et grundigt kendskab til gravstedskartoteket og et godt overblik over kirkegårdsprogrammet samt kendskab til Windows. Kurset henvender sig til alle brugere af kortmodulet eller brugere, der ønsker at anskaffe det, men som gerne vil vide noget mere.

12 Brandsoft PC-Modul til FLØS, Windows I stedet for manuel indberetning på blanketter kan man anvende programmet Brandsoft PC-Modul til FLØS, hvorfra indberetning til Stiftet foregår ved indsendelse af datafil med lønindberetningen. Kursets formål er at du skal kunne anvende de grundlæggende funktioner i Brandsoft PC- Modul til FLØS. Vi arbejder bl.a. med: - Opstart af programmet - Stamoplysninger - Medarbejderkartoteket - oprettelse og ændring - Indberetning af faste- og variable lønarter samt fravær - Programmets sorterings- og søgemuligheder - Udskrifter - Indberetning til Stiftet Der forudsættes kendskab til Windows på brugerniveau samt kendskab til Folkekirkens Lønsystems opbygning. Dette kursus henvender sig til alle nye brugere af Brandsoft PC- Modul til FLØS. Halvdags kursus. Pris kr ,- eksklusiv moms. Årsafslutning Bemærk at dette kursus kun afholdes i begyndelsen af året - lige omkring udsendelse at den nye programversion, så du kan nå at færdiggøre Regnskabsskemaet for det afsluttede år. Kursets formål er at lære dig procedurer og rutiner omkring udførelse af årsafslutning for 2011 af et kirkeregnskab, herunder udfærdigelse af regnskabsskemaet. Vi arbejder i Brandsoft Kirkeregnskab til WEB bl.a. med: - Årsafslutningen af regnskab Introduktion til regnskabsskemaet Automatisk overførsel af tal til Økonomiportalens regnskabsskema. - Start på regnskabsåret Brandsoft Kirkeregnskab til Windows WEB anvendes. Kurset forudsætter, at du er daglig bruger af Brandsoft Kirkeregnskab, at du har kendskab til Windows på brugerniveau, samt at du skal have gennemgået kurset Regnskab 1 eller at du har tilsvarende kendskab. Kurset henvender sig til kasserer eller regnskabsfører med kendskab til kirkeregnskab.

13 Ny kontoplan 2011 (foreløbigt program) På grund af ændrede forudsætninger for programmet er de allerede planlagte kurser i ugerne aflyst. De vil blive erstattet af nyt kursus 24. og 25. marts Dette kursus drejer sig om de ændringer, der sker i forbindelse med indførelse af den formålsbestemte kontoplan fra 2011, nye momsregler fra 2010 samt de nye Årsbudget- og Årsregnskabsskemaer. Formålet med kurset er at give deltagerne kendskab til de ændringer, der sker i programmet, så man efter kurset er parat til at arbejde i praksis med sit eget regnskab. Vi arbejder i Brandsoft Kirkeregnskab til WEB bl.a. med: - Introduktion til den nye kontoplan - Nye regler omkring moms - Oprettelse af budget Budgetskema 2011 Brandsoft Kirkeregnskab til Windows eller WEB anvendes. Kurset forudsætter, at du er daglig bruger af Brandsoft Kirkeregnskab, at du har kendskab til Windows på brugerniveau, samt at du skal have gennemgået kurset Regnskab 1 eller at du har tilsvarende kendskab. Kurset henvender sig til kasserer eller regnskabsfører med kendskab til kirkeregnskab. Halvdags kursus. Pris kr ,- eksklusiv moms. Brandsoft kalender Formålet med kurset er at give deltagerne kendskab til Brandsoft Kalender, så man efter kurset er parat til at arbejde i praksis med den. Vi arbejder i Brandsoft Kalender til WEB bl.a. med: - Introduktion til kalender - Administrator rettigheder - Oprettelse af brugere, ressourcer og aftaletyper - Oprettelse og ajourføring af aftaler Kurset forudsætter, at du har kendskab til Windows på brugerniveau. Kurset henvender sig til brugere af kalender. Halvdags kursus. Pris kr ,- eksklusiv moms.

14 Tilmelding: Tilmelding til kursus skal være BRANDSOFT i hænde senest 5 uger før kursusdato. Husk at påføre kursusdeltageres fulde navn, samt at angive kontorets navn. Kursusnr. Navn på deltager. Kontorets/sognets navn og adresse: Indsend denne blanket i udfyldt stand - eller fax på nr Du er også velkommen til at sende en mail til

Nye kurser vedr. Brandsoft Kirkeregnskab:

Nye kurser vedr. Brandsoft Kirkeregnskab: Nye kurser vedr. Brandsoft Kirkeregnskab: Revideret 1.december 2011 På baggrund af en del henvendelser fra kasserere og regnskabsførere, der har ønsket mere overblik over programmets faciliteter og uddata,

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Kursusprogram Forår 2013

Kursusprogram Forår 2013 Kursusprogram Forår 2013 Åbne kurser Firmahold Tips & Tricks i Advosys 4 Intro, tips & tricks til Microsoft Office UNIK ADVOSYS KURSUSPROGRAM Kursusoversigt Kursusdatoer i Vejle angives: V 10/4 Kursusdatoer

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2013

Kursusprogram Efterår 2013 Kursusprogram Efterår 2013 Åbne kurser Firmahold Tips & Tricks i Advosys 4 Intro, tips & tricks til Microsoft Office UNIK ADVOSYS KURSUSPROGRAM Kursusoversigt Kursusdatoer i Vejle angives: V 10/9 Kursusdatoer

Læs mere

BRANDSOFT. Nyhedsbrev OBS! Brandsoft 1984-2009 25 år DECEMBER 2009 STATUS FOR 2009 OG 25 ÅR PÅ BAGEN. I dette nyhedsbrev

BRANDSOFT. Nyhedsbrev OBS! Brandsoft 1984-2009 25 år DECEMBER 2009 STATUS FOR 2009 OG 25 ÅR PÅ BAGEN. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev DECEMBER 2009 Deltag i vores Julekonkurrence Se side 9 BRANDSOFT I dette nyhedsbrev Status for 2009 1 Ny medarbejder 2 Hjemmesider 2 Backup via internet 2 25 år med Brandsoft 4 Kurser 8 Ny kontoplan

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare?

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare? ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016

Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016 Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016 Underviser: Annie Niebuhr Januar/februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forberedelse til årsafslutning 2014 / huskeliste... 4 Periodisering... 5 Kontrol

Læs mere

Kursuskalender 2014. Microsoft Dynamics NAV C5 2014

Kursuskalender 2014. Microsoft Dynamics NAV C5 2014 Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics NAV C5 2014 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics NAV Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 3 Dynamics NAV Finans - Grundlæggende 4 Dynamics NAV Finans -

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics C5 Årsafslutning 6

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

kts kastrup IT-kursuskatalog

kts kastrup IT-kursuskatalog kts kastrup IT-kursuskatalog Københavns Tekniske Skole Københavns Tekniske Skoles kursuscenter i Kastrup udbyder en række AMU-kurser indenfor IT, som spænder fra kurser i kontor- og grafiske programmer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Kursuskalender. Microsoft Dynamics NAV

Kursuskalender. Microsoft Dynamics NAV Kursuskalender Microsoft Dynamics NAV Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics NAV Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 3 Dynamics NAV Finans - Grundlæggende 4 Dynamics NAV Finans - Udvidet 5 Dynamics

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere