UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM"

Transkript

1 UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 17. april 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Jørgen Gawinetski og statsautoriseret revisor John Tyrrestrup U 08/07 FC Nordsjælland A/S (Advokat Thomas Berg) mod Konkurrencerådet ved Konkurrencestyrelsen (Kammeradvokaten ved Advokat Jacob Pindborg) Indledning og påstande Furesø (tidligere Farum) Kommune (i det følgende: Kommunen) har fremlejet Farum Park Idræts og Kulturcenter (i det følgende Farum Park) til FC Nordsjælland A/S (i det følgende: FC Nordsjælland) til brug for hotel, konference og restaurationsvirksomhed. Statsamtet København (nu Statsforvaltningen Hovedstaden) har som tilsynsmyndighed fundet, at lejen for Farum Park er under den normale markedsleje, og pålagt Kommunen at bringe den

2 - 2 - ulovlige kommunalstøtte til ophør og at genforhandle lejekontrakten med henblik på at bringe lejen i overensstemmelse med markedslejen. Tilsynsmyndigheden har endvidere anmodet Konkurrencestyrelsen om at vurdere, om der er grundlag for at anvende konkurrencelovens 11a, hvorefter støtte, som til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed er ydet ved hjælp af offentlige midler, og som ikke er lovlig i henhold til offentligretlig regulering, kan påbydes bragt til ophør eller tilbagebetalt, hvis støtten direkte eller indirekte har til formål eller som følge at forvride konkurrencen. Konkurrencestyrelsen har partshørt FC Nordsjælland over et udkast af 2. marts 2007 til afgørelse i sagen, hvorefter FC Nordsjælland har modtaget konkurrenceforvridende støtte på 3,5 mio. kr. fra Kommunen ved at have betalt en leje væsentligt under markedslejen. I udkastet indstiller Konkurrencestyrelsen til Konkurrencerådet, at FC Nordsjælland efter konkurrencelovens 11a pålægges at tilbagebetale beløbet med renter til Kommunen. I forbindelse med partshøringen over det nævnte udkast til afgørelse har FC Nordsjælland anmodet om fuldstændig aktindsigt i sagen. Konkurrencestyrelsen og Konkurrencerådet har imidlertid truffet afgørelse om, at visse dokumenter eller dele heraf undtages fra aktindsigt, fordi de er interne arbejdsdokumenter eller fordi FC Nordsjællands interesse i at kunne benytte sit kendskab til dem findes at burde vige for afgørende hensyn til andre private interesser, idet de indeholder drifts eller forretningshemmeligheder. Afgørelsen om at nægte FC Nordsjælland fuld aktindsigt er stadfæstet af Konkurrenceankenævnet. Under sagen har FC Nordsjælland nedlagt påstand om, at Konkurrencerådet skal give FC Nordsjælland fuld aktindsigt i det materiale, herunder interne arbejdsdokumenter, som er i Konkurrencerådets besiddelse i forbindelse med den sag, som Konkurrencerådet har indledt mod FC Nordsjælland. Konkurrencerådet har påstået frifindelse. Konkurrencestyrelsens høring af FC Nordsjælland I det ovenfor nævnte udkast til afgørelse af 2. marts 2007 skrev Konkurrencestyrelsen, at FC Nordsjælland havde modtaget konkurrenceforvridende støtte på 3,5 mio. kr. fra Kommunen

3 - 3 - ved at have betalt en leje væsentligt under markedslejen, og indstillede til Konkurrencerådet, at FC Nordsjælland efter konkurrencelovens 11a blev pålagt at tilbagebetale beløbet med renter til Kommunen. Konkurrencestyrelsen havde beregnet kravet på grundlag af materiale, som HORESTA (hotel, restaurant og turisterhvervets brancheorganisation) havde indsamlet om en række 4 stjernede konferencecentre, og som oprindelig var anvendt i en sagkyndig udtalelse, som Kommunen havde bestilt hos HORESTA med henblik på at vurdere, om fremlejevilkårene mellem Kommunen og FC Nordsjælland afveg fra markedsvilkårene for sammenlignelige lejemål. HORESTA havde på basis af en undersøgelse af 30 konferencehotellers svar vurderet, at en lejeafgift på 12,5 % af omsætningen ville være markedskonform, og Konkurrencestyrelsen fandt efter en frasortering af de medlemmer, der kun havde 3 stjerner, således at beregningen skete på grundlag af svar fra de resterende 14 medlemmer, at den gennemsnitlige lejeafgift var på 14,79 % af omsætningen. I modsætning hertil havde Farum Park haft en gennemsnitlig lejeafgift på 8,6 % af omsætningen, og idet Konkurrencestyrelsen i sit udkast lagde de 12,5 % til grund, beregnedes fordelen ved for lav leje til de ovenfor anførte 3,5 mio. kr. Dette udkast til afgørelse blev den 2. marts 2007 er sendt i partshøring hos FC Nordsjælland, der herefter anmodede om fuldstændig aktindsigt og om, at afgørelsen i sagen blev udsat, indtil FC Nordsjælland efter at have fået fuldstændig aktindsigt havde afgivet sin udtalelse i sagen. Konkurrencestyrelsen gav den 20. marts 2007 FC Nordsjælland aktindsigt i sagen som part, men undtog fra aktindsigten en række dokumenter, som efter Styrelsens opfattelse var interne arbejdsdokumenter. Endvidere anonymiserede Konkurrencestyrelsen de kursus og konferencecentre, der indgik i HORESTAs undersøgelse, og i sin egen markedsundersøgelse foretog Konkurrencestyrelsen anonymisering af oplysninger om omsætningstal mv. fra de adspurgte virksomheder. Akterne i sagen Der er i alt 93 akter i sagen ifølge den liste, som er udarbejdet af Konkurrencerådet og Konkurrencestyrelsen. De akter, som Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet helt eller delvis har undtaget fra aktindsigt, er følgende:

4 Internt notat: af 22/9 06, undtaget fra aktindsigt, jf. fvl Internt notat: af 27/9 06, undtaget fra aktindsigt, jf. fvl Internt notat: Telefonnotat ifm. samtale med Benedikte Rosenbrinck af 9. januar 2007, ʺTal for typisk lejeafgift for hotel og konferencecentreʺ, delvist undtaget fra aktindsigt, jf. fvl Internt notat: af 13/2 07, undtaget fra aktindsigt, jf. fvl Internt notat: af 19/2 07, undtaget fra aktindsigt, jf. fvl Internt notat: af 1/3 07, undtaget fra aktindsigt, jf. fvl Indgående: Mail fra Benedikte Rosenbrinck, HORESTA, af 1/3 07 ʺLejeafgiftsprocenter for konferencecentreʺ, vedhæftet regneark 49. Internt notat: af 2/3 07, undtaget fra aktindsigt, jf. fvl Indgående: Brev fra Quality Hotel Marina, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 55. Indgående: Brev fra Hotel Maribo Søpark, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 56. Indgående: Brev fra Konferencecenter Klarskovgaard, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 57. Indgående: Brev fra Hotel Fjordgården, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 58. Indgående: Brev fra Hotel Frederik d. II, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 59. Indgående: Brev fra KolleKolle Konferencehotel, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 60. Indgående: Brev fra Vilcon Hotel og Konferencegaard, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 61. Indgående: Brev fra Odder Parkhotel, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 62. Indgående: Brev fra Toruplund Hotel og Konferencecenter, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 66. Indgående: Brev fra Byggecentrum, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 67. Indgående: Brev fra Sørup Herregaard, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 68. Indgående: Brev fra Aarslev Kro & Hotel, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 69. Indgående: Brev fra Fuglesangcentret, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1,

5 Indgående: Brev fra Kongebrogaarden, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 71. Indgående: Brev fra Quality Hotel Høje Taastrup, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 72. Indgående: Brev fra Radisson SAS Limfjord Hotel, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf fvl. 15, stk. 1, 73. Indgående: Brev fra Sophienberg Slot, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 78. Indgående: Mail fra Best Western Torvehallerne A/S, af 23. marts 2007, ʺKonkurrencestyrelsens markedsundersøgelseʺ. Besvarelse er vedhæftet, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 79. Indgående: Mail fra Karlslunde Strand FerieCenter, af 23. marts 2007, ʺBrev til Karlslunde Strand FerieCenterʺ. Besvarelse er vedhæftet, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 80. Indgående: Fax fra Best Western Hotel Schaumburg, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 81. Indgående: Mail fra Best Western Torvehallerne A/S, af 23. marts 2007, ʺKonkurrencestyrelsens markedsundersøgelseʺ. Besvarelse er vedhæftet, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, (dobbeltjournalisering svarer til akt 78) 82. Indgående: Fax fra Hotel Ebeltoft Strand, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 83. Indgående: Mail fra Best Western Torvehallerne A/S, af 23. marts 2007, ʺKonkurrencestyrelsens markedsundersøgelseʺ. Besvarelse er vedhæftet, svar på spm. 1 6 undtaget fra aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, (dobbeltjournalisering svarer til akt 78) 85. Indgående: Brev fra Hotel Brøndby Park, ʺMarkedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgiftʺ, svar på spm. 1 6 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. 15, stk. 1, 93. Internt notat: af 19/4 2007, undtaget fra aktindsigt, jf. fvl. 12. Konkurrencestyrelsens afslag på aktindsigt Efter at FC Nordsjælland den 11. april 2007 havde anmodet om at modtage samtlige udeladte oplysninger, udleverede Konkurrencestyrelsen navnene på de kursus og konferencecentre, som HORESTA havde anvendt som sammenligningsgrundlag, men afviste at udlevere de resterende oplysninger. Det hedder herom i Konkurrencestyrelsens afslag af 19. april 2007: Undtagelse fra aktindsigt for så vidt angår interne arbejdsdokumenter: Som anført i styrelsens brev af 20. marts 2007 er akterne 14, 16, 39, 40, 44 og 49 interne arbejdsdokumenter udfærdiget af styrelsen til eget brug i forbindelse med behandlingen

6 - 6 - af den aktuelle sag. Akt 25 er ligeledes et internt arbejdsdokument indeholdende dels et referat af en telefonsamtale, dels sagsbehandlernes interne og foreløbige overvejelser vedrørende sagen. Efter forvaltningslovens 12 stk. 1, omfatter retten til aktindsigt ikke interne arbejdsdokumenter af ovenstående karakter. Efter 12 stk. 2, kan interne arbejdsdokumenter dog ikke undtages aktindsigt, hvis de indeholder ʺoplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og som alene indeholdes i interne arbejdsdokumenterʺ. Ingen af de ovennævnte akter indeholder oplysninger af en sådan karakter, at det berettiger til aktindsigt med hjemmel i 12 stk. 2. Efter lovens 13 har parter i en sag, uanset bestemmelserne i 12, ret til aktindsigt i interne arbejdsdokumenter, ʺsom foreligger i endelig form, når 1. dokumenterne alene gengiver indholdet af myndighedens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse 2. dokumenterne alene indeholder en gengivelse af oplysninger, som myndigheden har pligt til at notere efter lov om offentlighed i forvaltningen, eller 3. dokumenterne er selvstændige dokumenter, der er udarbejdet af en myndighed for at tilvejebringe bevismæssigt eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder.ʺ Bortset fra akt 25 er ingen af de nævnte akter interne dokumenter af en sådan karakter, at aktindsigt kan gives med hjemmel i 13. For så vidt angår akt 25 er der givet aktindsigt i den del af dokumentet, der indeholder referatet af telefonsamtalen, jf. 13, nr. 2, hvorimod sagsbehandlerens interne, foreløbige overvejelser anført i fortsættelse heraf er undtaget med hjemmel i 12, stk. 1, nr. 1. Styrelsen fastholder derfor, at akterne 14, 16, 39, 40, 44 og 49 samt den del af akt 25, der indeholder sagsbehandlerens overvejelser, ikke er undergivet aktindsigt i medfør af forvaltningsloven. Undtagelse fra aktindsigt for så vidt angår anonymiserede oplysninger: Efter forvaltningslovens 15 kan retten til aktindsigt bl.a. begrænses, ʺi det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser... ʺ. Konkurrencestyrelsen har ved fremsendelsen af sagens akter den 20. marts 2007 efter en konkret vurdering undtaget oplysninger om driftsforhold, leje /forpagtningsforhold, leje /forpagtningsafgifter og omsætningstal for konferencecentre. Hertil kommer navnene på de kursus og konferencecentre, som indberetter oplysninger til HORESTAs normtalsanalyse. Oplysningerne er undtaget med henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1. Oplysningerne indgik i akterne 18 24, 27, 45, og og er undtaget specifikt dvs. således at Deres klient i overensstemmelse med 15, stk. 2, blevet meddelt aktindsigt i den øvrige del af disse akter. Efter en fornyet vurdering finder styrelsen dog, at der kan meddeles aktindsigt i navnene på kursus og konferencecentrene, som indberetter oplysninger til HORESTAs normtalsanalyse, og som af styrelsen anvendes som sammenligningsgrundlag for Farum Park idræts og kulturcenter. I overensstemmelse hermed vedlægges akterne 18 24, 27 og 45 uden overstregning af navnene på listen over kursus og konferencecentre. For så vidt angår oplysninger om driftsforhold, leje /forpagtningsforhold, leje /forpagtningsafgifter og omsætningstal for konferencecentre indeholdt i akterne 45, og 66 70, er det derimod fortsat styrelsens opfattelse, at der efter en konkret vurdering er nærliggende risiko for, at indrømmelse af aktindsigt i disse oplysninger vil kunne skade

7 - 7 - de konferencecentre, som oplysningerne angår. Der er tale om ikke offentligt tilgængelige oplysninger om de enkelte konferencecentres omkostningsstruktur og omsætningsforhold, der blandt andet kan bruges til at opnå indsigt i konferencecentrenes prissætningsmuligheder. Styrelsen skønner, at disse oplysninger er af en sådan karakter, at de vil kunne misbruges i konkurrencemæssig sammenhæng. Styrelsen har samtidig lagt vægt på, at Deres klient uagtet det manglende kendskab til disse specifikke oplysninger fortsat er i stand til at varetage sine interesser under sagen på betryggende vis. For det første vil Deres klient med udgangspunkt i de nu udleverede navne på de omhandlende kursus og konferencecentre kunne vurdere sammenligningsgrundlaget for den i sagen fastsatte markedslejeafgiftsprocent. Hertil kommer, at styrelsen alene lægger en gennemsnitsbetragtning til grund for fastsættelsen af lejeafgiftsprocenten. Styrelsen fastholder derfor, at oplysningerne i akterne 45, og om driftsforhold, leje /forpagtningsforhold, leje /forpagtningsafgifter og omsætningstal er undtaget fra aktindsigt.ʺ Klagen til Konkurrenceankenævnet og Konkurrencerådets fremsendelse af akterne FC Nordsjælland indbragte afgørelsen af 19. april 2007 for Konkurrenceankenævnet med påstand om aktindsigt i samtlige udeladte oplysninger. Konkurrencerådet, der påstod sin afgørelse stadfæstet, sendte Konkurrenceankenævnet en liste over akterne i Konkurrencerådets sag indtil den 20. marts 2007 (akterne 1 70) og gav under ankenævnsbehandlingen FC Nordsjælland aktindsigt i akter tilgået Konkurrencestyrelsen efter den 20. marts 2007 (akterne 71 93), idet Konkurrencestyrelsen dog under henvisning til forvaltningslovens 12, stk. 1, og 15, stk. 1, undtog interne arbejdsdokumenter og foretog anonymisering af omsætningstal mv. i kursusog konferencecentres svar på spørgsmål i forbindelse med Styrelsens markedsundersøgelse. Det anførtes herom i Konkurrencerådets brev af 14. maj 2007 nærmere: Konkret drejer det sig om følgende: Interne arbejdsdokumenter: Akt 93 er undtaget med henvisning til forvaltningslovens 13. Drifts og forretningshemmeligheder: Undtaget i akterne 71 73, og 85. Oplysningerne er undtaget med henvisning til forvaltningsloven 15, stk. 1. De undtagne oplysninger er af samme art, som de oplysninger, styrelsen allerede har undtaget i akterne og Begrundelserne er tilsvarende de samme.

8 - 8 - Herudover vedlægges en oversigt indeholdende to tabeller1 vedrørende indholdet af henholdsvis akt 45 og akterne 54 62, 66 73, samt 85. Tabel 1 i bilaget vedrører HORESTAs beregnede af leje /forpagtningsafgiftsprocenter på basis af indhentede regnskabsdata for 30 konferencecentre (jf. akt 45) og angiver, hvor mange af de listede konferencecentre, der har en leje /forpagtningsafgiftsprocent i 3 definerede intervaller. Tabel 2 i bilaget vedrører styrelsens markedsundersøgelse (jf. akterne 54 62, 66 73, samt 85) og angiver antallet af centre, der har besvaret bekræftende eller benægtende på spørgsmål 1, 2 og 6 i undersøgelsen. De to tabeller giver Dem mulighed for at vurdere spredningen i leje/forpagtningsafgiftsprocenterne, som opgjort af HORESTA i akt 45, samt mulighed for at vurdere spredningen i besvarelserne af styrelsens markedsundersøgelse for så vidt angår spørgsmål 1, 2 og 6. FC Nordsjællands argumentation over for Konkurrenceankenævnet Konkurrenceankenævnets kendelse gengav FC Nordsjællands argumentation for påstanden om fuld aktindsigt således: FC Nordsjælland har anført, at for så vidt angår aktindsigt i interne arbejdsdokumenter har FC Nordsjælland ingen mulighed for at verificere, hvorvidt nægtelse af aktindsigt er i overensstemmelse med reglerne eller ej, idet FC Nordsjælland ikke har mulighed for at se akterne. Det overlades derfor til ankenævnet at vurdere, om afslag på aktindsigt heri er berettiget. For så vidt angår manglende aktindsigt vedrørende de 29 hoteller og konferencecentre, herunder oplysninger om driftsforhold, leje og forpagtningsforhold, leje og forpagtningsafgifter og omsætningstallene for konferencecentrene, bemærkes at der alene kan nægtes aktindsigt, såfremt oplysningerne om virksomhedernes drifts og forretningsforhold afgørende vil kunne skade disse virksomheders konkurrenceevne eller i øvrigt kunne medføre væsentlige økonomiske skadevirkninger for disse, jf. ʺafgørende hensynʺ i forvaltningslovens 15. Det er således alene i tilfælde af, at der vil ske afgørende økonomiske skadevirkninger, at der kan nægtes aktindsigt. FC Nordsjælland har svært ved at se, og det er ej heller på nogen som helst måde dokumenteret, at der kan ske afgørende skadevirkninger for de 29 hoteller og konferencecentre, som er medtaget i statistikken i forbindelse med udarbejdelse af normtalsanalysen. Det er blandt andet nødvendigt for FC Nordsjælland at konstatere, hvem der udlejer/bortforpagter til de 29 ʺkonkurrerendeʺ hoteller og konferencecentre, da det selvfølgelig har betydning, såfremt det er koncernforbundne parter. FC Nordsjælland er bekendt med, at dette forhold gør sig gældende for i hvert fald to af de i analysen medtagne hoteller og konferencecentre. 1 Tabellerne er gengivet nedenfor i forbindelse med gengivelsen af de bemærkninger fra Konkurrencerådet, som Konkurrenceankenævnet tiltrådte i sin afgørelse i sagen af 6. september 2007.

9 - 9 - Dernæst er der i forbindelse med udlejning/bortforpagtning store individuelle forskelle alt afhængig af beliggenhed, målgruppe, faciliteter, bygningernes alder m.v. Endvidere siger det jo sig selv, at lejefastsættelsen i allerhøjeste grad er afhængig af, hvorvidt lejeren indtræder i en allerede eksisterende drift af restauration, hotel og konferencecenter, eller hvorvidt der er tale om nyetablering af en sådan virksomhed. Det er således ganske umuligt at vurdere korrektheden af HORESTAʹs og dermed Konkurrencestyrelsens såkaldte ʺnormtalʺ, medmindre FC Nordsjælland har mulighed for at se beregningerne efter ʺi sømmeneʺ. Det er ganske urimeligt, at en afgørelse skal baseres på et normtal, hvis beregning FC Nordsjælland ikke har mulighed for at efterprøve. I det hele taget er der så mange individuelle forskelle, at det er ganske og aldeles urimeligt, såfremt oplysninger herom tilbageholdes overfor FC Nordsjælland. Hertil kommer det faktum, at FC Nordsjælland på ingen måde forretningsmæssigt kan drage nytte af oplysningerne om de påståede konkurrerende virksomheder. Virksomhederne er simpelthen så forskellige. Det følger af forvaltningslovens 13, nr. 3, at FC Nordsjælland har ret til aktindsigt. Denne bestemmelse er netop medtaget som specialbestemmelse (lex specialis) i modsætning til forvaltningslovens 15, som er lex generalis i denne forbindelse. Ligeledes er forvaltningslovens 12, stk. 2, lex specialis i denne sammenhæng således, at FC Nordsjælland i henhold til forvaltningslovens 12, stk. 2, 13, nr. 3, og 15 er berettiget til og Konkurrencestyrelsen forpligtet til at meddele de ønskede oplysninger. Hertil kommer, at såfremt det bliver nødvendigt for FC Nordsjælland at indbringe sagen for domstolene, så vil de nu tilbageholdte oplysninger kunne kræves fremlagt, og domstolene vil utvivlsomt give pålæg herom, jf. retsplejelovens regler herom. Det burde være indlysende klart, at FC Nordsjælland ikke kan dømmes på baggrund af et materiale, som FC Nordsjælland ikke har kendskab til. Det følger af såvel retsplejelovens regler herom samt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og deri indeholdte principper, som tillige gælder indenfor den civile lovgivning. Fortsat nægtelse af fuld aktindsigt vil blot medføre, at denne sag vil blive indbragt for domstolene i tilfælde af, at afgørelserne vil gå FC Nordsjælland imod. Det bemærkes i øvrigt, at ingen af de 29 hoteller og konferencecentre på nogen som helst måde er at betragte som konkurrenter til FC Nordsjællands restaurations og hoteldrift i Farum Park. Hvordan kan man eksempelvis sammenligne Hotel Legoland og FC Nordsjællands virksomhed? Der er tale om helt forskellige varer og udbud, som ikke kan sammenlignes. I den forbindelse bemærkes, at ingen af FC Nordsjællands såkaldte ʺ29 konkurrenterʺ har klaget. Til det af Konkurrencerådet anførte under sagen for Konkurrenceankenævnet bemærkes, at det er usædvanlig mange ord, hvormed man fra Konkurrencerådets side finder det nødvendigt at forsvare sine synspunkter om hemmeligholdelse af det materiale, hvorpå Konkurrencestyrelsen har udarbejdet sit udkast til en afgørelse. Det strider mod alle retsprincipper, at den ʺtiltalteʺ ikke har adgang til selv at gennemgå det materiale, som ligger til grund for ʺtiltalenʺ og en eventuel afgørelse. Konkurrencerådets argumentation over for Konkurrenceankenævnet Konkurrenceankenævnets kendelse gengav Konkurrencerådets argumentation for påstanden om stadfæstelse af afgørelsen således:

10 Konkurrencestyrelsen har med henvisning til forvaltningslovens 12, stk. 1, undtaget akterne 14, 16, 39, 40, 44 og 49 samt en del af akt 25 med henvisning til, at der er tale om interne arbejdsdokumenter, der er udfærdiget af styrelsen til eget brug i forbindelse med behandlingen af den aktuelle sag. Som ankenævnet kan konstatere, er der tale om akter med interne og i visse tilfælde foreløbige notater samt interne mails og skabeloner. Akt 25 er ligeledes et internt arbejdsdokument indeholdende dels et referat af en telefonsamtale, dels sagsbehandlernes egne foreløbige overvejelser vedrørende sagen. Ingen af disse dokumenter, bortset fra akt 25, indeholder oplysninger af en sådan karakter, at det berettiger til aktindsigt med hjemmel i 12, stk. 2, eller 13. For så vidt angår akt 25 er der givet aktindsigt i den del af dokumentet. der indeholder referatet af telefonsamtalen, jf. 13, nr. 2, hvorimod sagsbehandlerens foreløbige overvejelser anført i fortsættelse heraf er undtaget med hjemmel i 12, stk. 1, nr. 1. Dette er meddelt FC Nordsjælland i brevet af 19. april Rådet fastholder derfor, at akterne 14, 16, 39, 40, 44 og 49 samt den del af akt 25, der indeholder sagsbehandlerens overvejelser, ikke er undergivet aktindsigt i medfør af forvaltningsloven. For så vidt de undtagne oplysninger vedrørende drifts og forretningshemmeligheder bemærkes, at Konkurrencestyrelsen efter en konkret vurdering har undtaget oplysninger om driftsforhold, leje /forpagtningsforhold, leje /forpagtningsafgifter og omsætningstal for de enkelte konferencecentre. Oplysningerne, der er indeholdt i akterne 45, og 66 70, er undtaget med henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1. Det er specifikke, enkeltstående oplysninger, der er undtaget, således at klager i overensstemmelse med 15, stk. 2, har fået aktindsigt i den resterende del af de pågældende akter. Oplysningerne undtaget i akterne og er svar på i alt seks spørgsmål indhentet af Konkurrencestyrelsen i forbindelse med en markedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgift. Spørgsmålene drejer sig om, hvorvidt de adspurgte konferencehoteller har indgået leje eller forpagtningsaftale. De adspurgte har tillige oplyst omsætningen i 2005 for drift af konferencecenter, størrelse af lejeafgift/forpagtningsafgift, om leje eller forpagtningsafgift er et fast årligt beløb eller en procentsats af omsætningen samt evt. sammenfald mellem ejerskab og driften af konferencehotellet. Svarene på alle seks spørgsmål er undtaget. I akt 45 indgår leje og forpagtningsafgifter for 2005 opgjort som procent af omsætningen for de hoteller, som HORESTA har indsamlet regnskabsdata for, og som indgår i HORESTAʹs beregning af en gennemsnitlig lejeafgiftsprocent. Styrelsen har modtaget tallene fra HORESTA, men alene i anonymiseret form (hotel A, B, C osv.). Styrelsen har fundet, at de pågældende leje og forpagtningsafgifter i akt 45 var omfattet af 15, stk. 1. Konkurrencerådet fastholder under henvisning til begrundelsen i styrelsens afgørelse af 19. april 2007, at oplysningerne vedrørende driftsforhold, leje /forpagtningsforhold, leje /forpagtningsafgifter og omsætningstal med rette er undtaget fra aktindsigt. Efter forvaltningslovens 15 skal der foretages en afvejning af partens interesse i at kunne benytte kendskab til dokumenterne til varetagelse af sine interesser over for afgørende hensyn til andre private eller offentlige interesser. Der er i overensstemmelse med 15, stk. 1, foretaget en konkret og individuel vurdering af, a) om de oplysninger, som er undtaget, kan rubriceres som oplysninger om drifts og forretningsforhold,

11 b) om der er nærliggende for, at aktindsigt i disse oplysninger vil kunne påføre de pågældende kursus og konferencecenter skade, samt c) hvis interesser de pågældende konferencecentres eller klagers der vejer tungest. For så vidt angår oplysningerne indhentet i forbindelse med styrelsens markedsundersøgelse er rådet opmærksom på, at graden af følsomhed varierer. F.eks. må oplysninger om det enkelte centers omsætning og lejeafgiftsforhold og værdier alle betegnes som både væsentlige og særdeles fortrolige oplysninger om drifts og forretningsforhold. Lejeafgiften indgår således som en vigtig og tungtvejende del af de pågældende konferencecentres omkostninger, og oplysningerne herom bidrager til et indblik i det enkelte konferencecenters omkostningsstruktur og råderum i forbindelse med prissætningen af centrets aktiviteter. Heroverfor står oplysninger om selve driftsformen dvs. om centret indgår i et lejeforhold, et forpagtningsafgiftsforhold eller om lokaliteterne er ejet af driftsherre selv m.v. Rådet har under den foreliggende sag vurderet, om kendskab hertil kan udgøre forretningshemmeligheder. Oplysningerne indgår som svar på spørgsmål 1, 2 og 6 i styrelsens markedsundersøgelse. Driftsformen som sådan har betydning i forhold til centrets dispositioner og dermed for centrets prissætningsmuligheder. F.eks. indebærer en forpagtningsaftale ifølge HORESTA ofte begrænsninger af centrets driftsmæssige manøvremuligheder, idet forpagtningsaftaler i modsætning til lejeaftaler ofte indeholder en række krav til forpagter, der ligger ud over almindelige lejevilkår om vedligeholdelse og lignende. Selv om det ikke kan udelukkes, at oplysninger om driftsformen for nogle centres vedkommende er almindeligt kendt især i branchen eller i lokalområdet har rådet ikke kunnet afvise, at oplysninger herom af visse centre kan anses som en forretningshemmelighed, fordi det kan give konkurrenter en indikation af centrets bundethed henholdsvis manøvremuligheder i en konkurrencesituation. For at imødegå risikoen for, at aktindsigt i oplysninger om driftsformen skader de pågældende kursus og konferencecentre, finder rådet det derfor rettest fortsat ikke at oplyse, hvilke besvarelser konkret navngivne kursus og konferencecentre har givet på spørgsmål 1, 2 og 6. For at stille FC Nordsjælland bedst muligt i forhold til en bedømmelse af Konkurrencestyrelsens beregningsgrundlag har styrelsen i stedet lavet en oversigt med en summering af svarene på spørgsmål 1, 2 og 6 (tabel 2 i ankesagens bilag E). Hvad angår listerne med leje /forpagtningsafgiftsprocenter fra HORESTA er der ligeledes tale om væsentlige og dermed følsomme forretningshemmeligheder. Styrelsen har vurderet, at det ved at kombinere disse oplysninger med listerne med navne på de deltagende konferencecentre vil være muligt at identificere enkelte konferencecentres konkrete leje /forpagtningsafgift. Herved vil FC Nordsjælland kunne tilegne sig indblik i et væsentligt element i konferencecentres omkostningsstruktur. Netop oplysningernes følsomme karakter er da også baggrunden for, at HORESTA alene har fremsendt listerne med leje og forpagtningsafgifter i akt 45 i anonymiseret form, idet HORESTA i videst muligt omfang har ønsket at bevare de deltagende centres fortrolighed. Styrelsen har accepteret modtagelsen i anonymiseret form, idet denne i sin indstilling til rådet under alle omstændigheder lægger en gennemsnitbetragtning til grund og således ikke isoleret set har fundet interesse i de enkelte centres afgiftsprocenter. Det kan tilføjes, at listen med leje /forpagtningsafgifter alene er anvendt til vurdering af spredningen mellem de enkelte centres afgiftsprocenter. Svarende til det foran anførte har styrelsen i stedet lavet en oversigt indeholdende en intervalinddeling af leje og forpagtningsafgifter beregnet af HORESTA på basis af regnskabstal for 30 henholdsvis 20 medlemmer (tabel 1 i ankesagens bilag E). De to nævnte tabeller har følgende indhold:

12 TABEL 1 Intervalinddeling af leje /forpagtningsafgifter beregnet af HORESTA på basis af regnskabstal indhentet for 30 medlemmer (jf. akt 45). Interval: Centre af liste med 30 Centre af liste med 20 <=10. pct. af omsætningen pct. af omsætningen >20 pct. omsætningen 7 3 TABEL 2 Summering af besvarelser på spørgsmål 1, 2 og 6 i markedsundersøgelsen af i alt 28 konferencecentre (jf. akt , 66 73, og 85). Besvarelser Centre i liste på 28 Samlet antal besvarelser 22 Centre med lejeaftale (jf. spm. 1) 8 Centre med forpagtningsaftale (jf. spm. 2) 5 Center med hverken eller (jf. spm. 1 og 2) 9 Centre med samme drifts og ejerherre (jf. spm. 6) 13 Centre med forskellig drifts og ejerherre (jf. spm. 6) 8 Sammenfattende gælder for alle oplysninger undtaget efter 15, stk. 1, at der er tale om oplysninger, som FC Nordsjælland for langt de flestes vedkommende ikke vil kunne få på anden måde, ligesom det for de flestes oplysningers vedkommende vil være ulovligt efter konkurrencelovens 6 at udveksle disse mellem konkurrenter. Kendskab til oplysningerne vil kunne misbruges både af konkurrenter samt af større kunder f.eks. rejsebureauer og større virksomheder under forhandling med konferencecentrene om priser og rabatter ved aftag af centrenes aktiviteter. I den forbindelse bør det ved en risikovurdering som den foreliggende tillægges betydning, at forvaltningsloven ikke opstiller begrænsninger for anvendelsen af oplysninger modtaget ved aktindsigt. Udover FC Nordsjællands mulighed for at anvende oplysningerne i konkurrencemæssig sammenhæng vil der ligeledes kunne påføres de pågældende konferencecentre økonomisk skade, hvis oplysningerne, der netop ikke er undergivet restriktioner, kommer til andres kendskab; f.eks. konkurrenter og kunder. Kendskab til omsætning, lejeafgift, lejeforhold og afregningsform af lejeafgift (dvs. hvorvidt den f.eks. er omsætningsafhængig) kan bruges til at skabe et indtryk af, hvor bundet konferencecentret er af sine omkostninger set i forhold til centerets omsætningsmuligheder. Viden om, at et center har en høj fast (ikkeomsætningsafhængig) lejeafgift, er anvendelig i en konkurrencesituation, idet en konkurrent, der ønsker at presse centeret ud af markedet, har store fordele ved at kende centerets prismæssige smertegrænse (dvs. hvor prisen sættes så lavt, at de variable omkostninger ikke dækkes). Tilsvarende kan større kunder under en forhandling anvende kendskab til et centers råderum i forbindelse med prissætningen set i forhold til centerets omkostninger, til at vide, om et center kan presses ned i pris. Det er derfor rådets opfattelse, at meddelelse af aktindsigt i de i sagen ekstraherede oplysninger vil medføre en nærliggende risiko for anvendelse til skade for de pågældende kursus og konferencecentres konkurrenceevne. Om omfanget af denne risiko skal det uddybende anføres, at FC Nordsjælland ligesom de øvrige konferencecentre i undersøgelsen driver konference og

13 kursusaktiviteter her i landet og herunder hotel og restaurationsdrift inden for kategorien ʺ4 stjernerʺ. FC Nordsjælland vil med de pågældende oplysninger f.eks. kunne indrette sin forretnings og prisstrategi i forhold til de pågældende 4 stjernede konferencecentre ud fra sin viden om, hvorvidt de må antages at være omkostningsmæssigt presset eller ej. FC Nordsjælland vil f.eks. kunne lade sin viden indgå i overvejelser om eventuelle driftsudvidelser eller målrettede markedsføringstiltag. Det bemærkes for god ordens skyld, at Farum Park idræts og kulturcenter ikke længere drives formelt af FC Nordsjælland selv men af Farum Park Sports og Konferencecenter. FC Nordsjælland indgår dog i koncernfællesskab med Farum Park Sports og Konferencecenter og har stor interesse i centrets drift, idet klager står bag alle øvrige aktiviteter på Farum Park. De skadelige virkninger ved en aktindsigt skal afvejes overfor klagers interesse i at få indsigt i oplysningerne. Formålet med adgangen til aktindsigt er at give parten mulighed for at gøre sig bekendt med det materiale og de oplysninger, der findes i sagen, og hermed mulighed for at korrigere eller supplere disse oplysninger, inden afgørelse træffes. Som anført er oplysninger om konkrete økonomiske forhold omsætning, lejeafgiftsværdier m.v. som udgangspunkt af mere følsom art for det enkelte kursus og konferencecenter end oplysninger om f.eks. driftsformen. Imidlertid fastholder rådet efter en sådan interesseafvejning, at FC Nordsjælland med de oplysninger, som selskabet er i besiddelse af, har behørig mulighed for at varetage sine interesser og dermed ikke bør gives indsigt i yderligere oplysninger i sagen. Det skyldes, at styrelsen i sin afgørelse alene lægger en gennemsnitsbetragtning til grund for opgørelsen af markedslejeafgiften og dermed støtten fra Farum kommune til FC Nordsjælland. FC Nordsjælland har med den givne aktindsigt fuldt kendskab til, hvilke konferencecentres leje /forpagtningsafgifter der ligger til grund for gennemsnitsbetragtningen og hvordan disse er udvalgt, ligesom FC Nordsjælland har mulighed for at bedømme spredningen i leje/lejeforpagtningsprocenterne samt mulighed for at vurdere spredningen i besvarelserne af styrelsens markedsundersøgelse for så vidt angår spørgsmål 1, 2 og 6. Set i denne sammenhæng har FC Nordsjælland f.eks. ingen reel interesse i at vide, hvilke konkrete konferencecentre der har en leje eller en forpagtningsaftale. FC Nordsjælland har dermed mulighed for at udtale sig om, hvorvidt selskabet finder sammenligningsgrundlaget rimeligt og herunder komme med bemærkninger til dette samt øvrige forhold vedrørende styrelsens beregningsgrundlag. Sådanne eventuelle bemærkninger fra FC Nordsjælland, herunder om hvorvidt den af styrelsen udregnede gennemsnitlige lejeafgiftsprocent måtte være repræsentativ eller andre forhold vedrørende styrelsens udregninger eller beregningsgrundlag, bør herefter bedømmes i tilknytning til behandlingen af hovedsagen. Med henvisning til ovenstående finder rådet, at FC Nordsjælland trods de konkret omhandlede begrænsninger i adgangen til aktindsigt er i stand til at varetage sine interesser i hovedsagen. En afvejning af FC Nordsjællands interesse i at få kendskab til de pågældende oplysninger over for den risiko for skadevirkning, som aktindsigt i oplysningerne vil påføre de pågældende kursus og konferencecentre, bør derfor falde ud til fordel for kursus og konferencecentrene. Rådet fastholder sammenfattende, at oplysningerne i akterne 45, og om driftsforhold, leje /forpagtningsforhold, leje /forpagtningsafgifter og omsætningstal med rette er undtaget fra aktindsigt. Konkurrenceankenævnets afgørelse

14 Konkurrenceankenævnet stadfæstede ved kendelse af 6. september 2007 den påklagede afgørelse med følgende bemærkninger: Ankenævnet har gennemgået samtlige akter i sagen. Af de grunde, der er anført af Konkurrencerådet, tiltræder ankenævnet, at FC Nordsjælland ikke har krav på yderligere aktindsigt. Ankenævnet stadfæster derfor de gjorte indskrænkninger i FC Nordsjællands ret til aktindsigt. Forklaringer Direktør Allan K. Pedersen har forklaret, at han er bestyrelsesformand for FC Nordsjælland. Lejen ifølge lejeaftalen fra 2002 afspejlede, at der var lavkonjunktur, og at der ikke tidligere havde ligget noget lignende i Farum. Det kan man se af resultaterne for de første år, og i dag er det en forretning, der lige løber rundt, de tidligere år var der væsentligt underskud. Tanken var at tilbyde et center for sportsverdenen, dvs. svømmere, vægtløftere, håndboldforbundet, grupper fra Team Danmark og DBU, og som stiller andre krav end en typisk konferencegæst, idet de skal have sportsfaciliteter, særlig forplejning i store portioner, da de har høj forbrænding. Derfor står priserne ikke i forhold til udgifterne. Typisk indlogerer sportsudøverne sig 4 personer på et almindeligt værelse, og det giver stor slitage, ligesom det også medfører øgede udgifter, at sportsfolk bader flere gange om dagen. Det er også et larmende klientel, så det er ikke så spændende for andre gæster at bo sammen med. Lejeaftalen skal genforhandles i Da man i 2000 aftalte lejens størrelse, skete det efter undersøgelse af prisniveauet på dette tidspunkt, og man havde bl.a. den daværende formand for HORESTA med til at foretage vurderingen, hvorefter man aftalte en trappeleje. Det har ikke megen relevans at sammenligne Farum Park med Kongebrogården eller Kollekolle, idet Farum Park er så særegent, at der ikke findes tilsvarende andetsteds i landet. Farum Park er medlem af HORESTA, og han finder det underligt at opleve, at HORESTA udtaler sig uden at tale med dem. Han driver selv sammen med en anden Hotel Ebeltoft Strand, som han købte i januar Han tror ikke, at de selv kan få oplysningerne fra HORESTA, højst i anonymiseret form.

15 Farum Park har ikke kørt særlig godt, og man har for tiden ikke midler til at genopbygge stedet, der efterhånden er lidt nedslidt. Han kan ikke forestille sig, at de vil eller overhovedet kan misbruge de oplysninger, som de ønsker at få gennem begæringen om aktindsigt. Farum Park er en helt anden forretning end de andre centre, som indgår i undersøgelsen. Ca. 20 % af landets hoteller og konferencecentre, især uden for de større byer, er i øvrigt ikke medlemmer af HORESTA. Økonomidirektør Carsten Pedersen har forklaret, at han har været ansat i FC Nordsjælland siden De første par år havde man underskud på driften på op til ca. 4 mio. kr., men efter at Allan K. Petersen kom til i 2002, kom der balance på driften, der i de seneste par år har givet et overskud på mellem og kr. årligt. Der er dagligt ca. 50 spisende sportsfolk, ligesom udenlandske sportshold kommer i træningslejr. Det er sportsfaciliteterne, der trækker kunder til, idet hotellet ligger midt i et industri og parcelhuskvarter, således at det i øvrigt kun er sælgere til virksomheder i området mellem Farum og Allerød, der bor der. Parternes synspunkter for Sø og Handelsretten Parterne har for Sø og Handelsretten med rettens indforståelse indgået en procesaftale om, at retten til brug for sin afgørelse i sagen får samtlige dokumenter stillet til rådighed i deres fulde ordlyd, men at FC Nordsjælland er indforstået med kun at få aktindsigt i disse dokumenter, i det omfang hvori der træffes bestemmelse herom ved den endelige afgørelse i sagen. Procesaftalen indebærer således, at det forhold, at sagen behandles ved retten i den borgerlige retsplejes former, ikke indebærer nogen udvidelse af FC Nordsjællands adgang til at gøre sig bekendt med sagens dokumenter ud over den adgang til aktindsigt, som FC Nordsjælland efter rettens dom i sagen vil have krav på efter reglerne i Forvaltningsloven. FC Nordsjællands advokat har gentaget sine synspunkter for Konkurrenceankenævnet og har særlig fremhævet, at FC Nordsjælland efter Forvaltningslovens 9 10 som udgangspunkt har krav på fuldstændig aktindsigt i alle sagens akter, og at bestemmelserne i som undtagelser fra en hovedregel skal undergives en indskrænkende fortolkning.

16 FC Nordsjælland har uden at have set de pågældende dokumenter ingen mulighed for at vurdere, i hvilket omfang de akter, som Konkurrencerådet har undtaget fra aktindsigt under henvisning til, at de er interne arbejdsdokumenter, indeholder oplysninger om faktiske forhold, som er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og som FC Nordsjælland derfor har krav på at få aktindsigt i efter Forvaltningslovens 12, stk. 2. På tilsvarende måde kan FC Nordsjælland ikke uden selv at have gennemset de pågældende dokumenter vide, om FC Nordsjælland har krav på aktindsigt i de såkaldt interne arbejdsdokumenter efter Forvaltningslovens 13, nr. 3, fordi der er tale om selvstændige dokumenter, der er udarbejdet for at tilvejebringe bevismæssig eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder, således at FC Nordsjælland efter denne bestemmelse har krav på aktindsigt, selv om dokumentet er et internt arbejdspapir. Formodningen må imidlertid være for, at interne overvejelser alene skrives på såkaldte referatark eller lignende. I det omfang interne arbejdspapirer indgår i sagen som akter, må formodningen være for, at de skal undergives aktindsigt. De oplysninger, som Konkurrencerådet og Konkurrencestyrelsen især har undtaget fra FC Nordsjællands adgang til aktindsigt, er de dokumenter, som danner grundlaget for den opgørelse af lejeniveauet for såkaldt sammenlignelige virksomheder, som Konkurrencemyndighederne baserer deres udkast til afgørelse på. Det er de oplysninger, som fremgår bl.a. af akt nr. 45, og som FC Nordsjælland ingen som helst mulighed har for at tage til genmæle overfor, medmindre FC Nordsjælland får adgang til minutiøst at gennemgå grundlaget for opgørelserne for at se, om der er reel sammenlignelighed mellem forholdene for de enkelte andre hotel og konferencecentre og for FC Nordsjælland og Farum Park. Det er FC Nordsjællands klare opfattelse, at Farum Park er et helt unikt sted, som ikke kan sammenlignes med andre hotel og konferencecentre, navnlig fordi Farum Park har et klientel, som stiller ganske andre krav end de krav, som de andre hotel og konferencecentre mødes med af deres kunder, ligesom Farum Park er udsat for meget mere slid og må servere meget større portioner end de andre centre. For at komme til bunds i disse sammenligninger er FC Nordsjælland imidlertid nødt til at have adgang til spørgeskemaerne og de heri indeholdte besvarelser i deres helhed.

17 Det er velkendt, at statistikker kan opstilles på mange måder, og at man ikke bør stole på en statistik, som man ikke selv grundigt har undersøgt grundlaget for. Det kan ikke være rimeligt, at Konkurrencerådet i en konkurrencesag som den foreliggende, der drejer sig om, hvor vidt FC Nordsjælland har betalt for lav leje, har fuld adgang til alle oplysninger i det talmæssige materiale, som skal danne grundlag for afgørelsen, mens FC Nordsjælland nægtes adgang hertil og alene kan få adgang til at se visse tabelmæssige oplysninger udarbejdet af konkurrencemyndighederne uden selv at have mulighed for at efterprøve grundlaget herfor. Det strider mod det krav til Equality of Arms, som efter Menneskeretsdomstolens praksis indeholdes i EMRK artikel 6. FC Nordsjælland har en særegen position i markedet, fordi Farum Park henvender sig til et helt specielt sportsklientel, hvorimod de andre hotel og konkurrencecentre, som er undersøgt, henvender sig til et helt andet og meget mere bredt klientel. FC Nordsjælland kan derfor ikke misbruge oplysningerne fra undersøgelserne, og frygten herfor kan derfor ikke begrunde, at FC Nordsjælland afskæres fra den fuldstændige aktindsigt i sagen, som bør være en selvfølge også i konkurrencesager. Konkurrencerådets advokat har foruden de synspunkter, som blev gjort gældende for Konkurrenceankenævnet, henvist til, at såvel Konkurrencerådet som Konkurrenceankenævnet, som har særlige forudsætninger herfor og særlig erfaring hermed, har foretaget en grundig vurdering af, i hvilket omfang FC Nordsjællands ret til aktindsigt bør vige for afgørende hensyn til private interesser i, at de følsomme oplysninger, som danner grundlag for undersøgelserne, som er refereret i akt nr. 45, beskyttes mod, at FC Nordsjælland misbruger dem. Efter konkurrencelovens 13 er sager efter konkurrenceloven undtaget fra offentlighedslovens område, og herved har lovgiver samtidig tilkendegivet, at også i aktindsigtssager efter Forvaltningsloven skal tages særligt hensyn til, at konkurrencemyndighederne i forbindelse med deres sagsbehandling kommer i besiddelse af meget følsomme oplysninger. Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet har gennemgået hver enkelt akt for at se, om der var noget, der måtte undtages fra aktindsigt af hensyn til myndighedernes egen sagsbehandling, idet der var tale om interne arbejdsdokumenter, eller af hensyn til

18 afgørende private interesser i hemmeligholdelse af oplysninger, der er særligt følsomme for de virksomheder, som har afgivet dem til brug for konkurrencemyndighedernes sagsbehandling. For at give FC Nordsjælland det bedst mulige grundlag for at varetage sine interesser har Konkurrencerådet i anonymiseret og aggregeret form givet FC Nordsjælland de oplysninger, som har måttet undtages fra aktindsigt. Der kan ikke gives videre aktindsigt i grundlaget for de statistiske oplysninger, heller ikke i anonymiseret form, idet FC Nordsjælland, selv om afsenderen af de enkelte svar er anonymiseret, let vil kunne gætte, hvem der har afgivet de pågældende svar. Sø og Handelsrettens afgørelse Retten har gennemgået de dokumenter, hvori der ved Konkurrencerådets og Konkurrenceankenævnets afgørelser er meddelt FC Nordsjælland A/S afslag på aktindsigt under henvisning til, at de pågældende dokumenter mv. er interne arbejdsdokumenter. Der er tale om mails og notater mv., hvorved medarbejdere i Konkurrencestyrelsen på sagens forskellige stadier har forelagt sagen for Styrelsens direktion og for Konkurrencerådet og dets sekretariat. Retten finder, at FC Nordsjælland A/S for at kunne varetage sit tarv i forbindelse med sagen ikke har nogen rimelig interesse i at gøre sig bekendt med disse interne arbejdsdokumenter, som i vidt omfang blot er forarbejder til det udkast til afgørelse, over hvilket FC Nordsjælland A/S er blevet hørt ved fremsendelsen af notatet fra Rådsmødet den 2. marts 2007, og den interesse, som FC Nordsjælland A/S måtte have i at gøre sig bekendt med disse dokumenter, må efter rettens opfattelse under alle omstændigheder vige for afgørende hensyn til beskyttelse af konkurrencemyndighedernes interne beslutningsproces. Det nævnte udkast til afgørelse bygger i væsentlig grad på oplysninger, som konkurrencemyndighederne har modtaget fra HORESTA, og som i udkastet til afgørelse præsenteres i en bearbejdet form. Disse oplysninger fremgår af akt nr. 45, hvori FC Nordsjælland A/S har fået aktindsigt, men med udstregning af to tabellers talmæssige oplysninger om det procentvise forhold mellem omsætning og husleje eller forpagtningsafgift for de kursus og konferencecentre, som er omfattet af undersøgelsen, og

19 som i de pågældende tabeller blot er angivet med et bogstav eller et tal, der ikke henviser til de lister over kursus og konferencecentre, hvori FC Nordsjælland har fået aktindsigt. I forhold til den påtænkte afgørelse, over hvilken partshøringen af FC Nordsjælland er foretaget, er det væsentlige i bilag 45 ifølge rettens gennemgang af dette bilag ikke så meget oplysningerne om, hvilke hoteller og konferencecentre som har svaret på henvendelsen, som de talmæssige oplysninger, som de har givet, og som er gengivet i bilag 45. Efter at have gennemgået de talmæssige oplysninger og den måde, hvorpå de er anvendt i udkastet til afgørelse, finder retten, at FC Nordsjælland A/S som følge af den manglende modtagelse af de talmæssige oplysninger i tabellerne ikke har nogen reel mulighed for at imødegå den måde, hvorpå Konkurrencerådet i sit udkast til afgørelse har anvendt de pågældende talmæssige oplysninger, medmindre også FC Nordsjælland A/S får mulighed for selv at bearbejde disse talmæssige oplysninger, hvilket forudsætter, at FC Nordsjælland A/S får aktindsigt også i disse talmæssige oplysninger om det procentuelle forhold mellem omsætning og husleje eller forpagtningsafgift for de 30, henholdsvis 20 virksomheder, der indgår i de to tabeller i dokumentet. Det er således rettens opfattelse, at FC Nordsjælland A/S for at have reel mulighed for at imødegå et helt centralt punkt i analyserne og beregningerne i udkastet til Konkurrencerådets afgørelse er nødt til at være i besiddelse af de talmæssige oplysninger, således at FC Nordsjælland A/S selv kan foretage den bearbejdelse af tallene, som er nødvendig for at imødegå Konkurrencerådets analyser og beregninger. Det bemærkes herved, at aktindsigt i de talmæssige oplysninger ikke vil give FC Nordsjælland A/S nogen oplysning om det enkelte kursus eller konferencecenters forhold mellem omsætning og husleje eller forpagtningsafgift, endsige deres konkrete omsætning og husleje eller forpagtningsafgift. I de pågældende tabeller angives de enkelte hoteller således som nævnt ovenfor alene med et tal eller bogstav, og der gives ikke nogen oplysning om, hvilket kursuseller konferencecenter der gemmer sig bag det enkelte bogstav eller tal. FC Nordsjælland A/S har modtaget kopi af de spørgeskemaer, som Konkurrencestyrelsen har udsendt i forbindelse med sin Markedsundersøgelse af konferencecentres leje /forpagtningsafgift, men har ikke fået aktindsigt i svarene på spørgeskemaerne, idet der er foretaget udstregning af samtlige svar på spørgeskemaerne. Undersøgelsen er efter det oplyste foretaget efter udsendelsen af udkastet af 2. marts 2007 til

20 Konkurrencerådets afgørelse, således at resultaterne fra undersøgelsen vel ikke er indgået i det udkast til afgørelse fra Konkurrencerådet, som FC Nordsjælland A/S er blevet partshørt over, men det er oplyst, at resultaterne af markedsundersøgelsen vil indgå i sagens fortsatte behandling. Retten har gennemgået besvarelserne af spørgeskemaerne og finder, at FC Nordsjælland A/S ikke har rimelig mulighed for at forsvare sig mod konkurrencemyndighedernes anvendelse af de oplysninger, der vil kunne udledes af besvarelserne, medmindre FC Nordsjælland A/S får adgang til alle de oplysninger, der fremgår af besvarelserne, dog bortset fra oplysningen om, hvilken virksomhed der har afgivet det pågældende svar. En gennemgang af svarene viser således en betydelig variation mellem virksomhedernes lejeforhold, som vil være af afgørende betydning for den nærmere vurdering af forholdet mellem omsætning og husleje eller forpagtningsafgift. For at kunne varetage sine interesser under sagen er FC Nordsjælland A/S derfor nødt til at have disse oplysninger, således at FC Nordsjælland A/S kan bearbejde dem og angive sine synspunkter på deres anvendelighed som led i konkurrencemyndighedernes analyser og beregninger i forhold til FC Nordsjælland A/S virksomhed. Det bemærkes herved, at retten i mangel af oplysninger om det modsatte må gå ud fra, at oplysningerne i svarene på spørgeskemaerne, herunder de regnskabsmæssige oplysninger, i forvejen i vidt omfang er offentligt tilgængelige, herunder via cvr.dk. Retten finder på denne baggrund, at FC Nordsjælland A/S skal have aktindsigt i svarene på spørgeskemaerne i anonymiseret form, således at FC Nordsjælland A/S ikke får oplysning om, hvilken virksomhed der har afgivet det pågældende svar. Efter sagens resultat skal hver part bære egne omkostninger. T H I K E N D E S F O R R E T Konkurrencerådet ved Konkurrencestyrelsen skal give FC Nordsjælland A/S aktindsigt i: de talmæssige oplysninger om det procentvise forhold mellem omsætning og husleje eller forpagtningsafgift for 30, henholdsvis 20 kursus og konferencecentre, som fremgår af de to tabeller i akt nr. 45, side 4 5, og

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager IKA foreningen af offentlige indkøbere den 16. juni 2011 Retsgrundlaget med kendelser og eksempler fra praksis v/morten Kroon Advokat (H), Partner Udbudsdirektivets artikel 6 Side 2 1. Viger for: (1) bestemmelser

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF FARUM PARK IDRÆTS- OG KULTURCENTER

AFTALE OM LEJE AF FARUM PARK IDRÆTS- OG KULTURCENTER 22-06 2011 4/0120-0100-0142 /NVH PUNKT 3: RÅDSMØDET 22. JUNI 2011 AFTALE OM LEJE AF FARUM PARK IDRÆTS- OG KULTURCENTER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 K E N D E L S E aktindsigt Dansk Byggeri (advokat Johan Iversen Møller, København) mod Sønderborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben,

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000.

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000. Kendelse af 14. december 2001. 01-128.543. Andelskasse skulle have foretaget individuelle hensættelser i stedet for generelle hensættelser på landbrugsengagementer. Bank- og sparekasselovens 31, stk. 2

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere