Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling den 18. maj 2015"

Transkript

1 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5 fuldmagter ud af i alt 157 andele. 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og foreslog herefter Henning Svane som dirigent, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig, idet indkaldelsen og regnskabet var sendt ud til tiden. Dirigenten konstaterede endvidere at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet mindst en 1/5 af foreningens andelshavere ifølge vedtægterne skal være til stede, hvilket svarer til 32 ud af de Formandens beretning Sidste år talte vi om: Altaner Der har været 5 års eftersyn af altanerne, og de fejl der blev konstateret er udbedret. Fremtidige skader forårsaget af forkert betjening af vinduerne vil ske for egen regning. Det vil kun være udbedring af konstruktionsmæssige skader, som påhviler ejendommen. Vandskader Afløbene i kældrene er blevet lukket, hvilket gerne skulle have afhjulpet de mange gener, som beboerne har været udsat for i forbindelse med oversvømmelse. I samme ombæring er kælderskakterne blevet overdækket, og selvom det er fristende, er det ikke tilladt at ryge ved kælderskakterne. Alt dette er med krav og godkendelse fra Københavns Kommune. Regnvandsafledning Igennem en årrække har vi arbejdet med et større projekt omkring vandafledning fra tagene til faskiner under græsplænerne. Men desværre viste det sig, at Københavns Kommune ikke var i stand til at dække det fulde etableringsbeløb, som vi var blevet lovet. Københavns Kommune kunne kun dække 2/3 af det fulde beløb ud af de kr. som projektet ville have kostet. Projektet er derfor annulleret. 1

2 I året der er gået, har vi arbejdet med: Vedligeholdelse på baggrund af tilstandsrapport På VVS fronten, er der sket udskiftning af varmtvandsbeholdere på Tycho Brahes Alle. I henholdsvis 2015 og 2016 udskiftes de resterende varmtvandsbeholdere. Vores rådgivende ingeniør har tjekket gavlen på Tycho Brahes Alle, og den er i god stand. Mureren er i gang med at pudse sokkelen på hele ejendommen på gårdsiden. Arbejdet fortsætter ind i 2015 og Haveudvalg Haveudvalget har eksisteret i 4 år, og har arbejdet med forskønnelse af gårdmiljøet. Planerne har taget fart, efter at faskine-projektet er annulleret. I første omgang er det området fra Højdevej nr. 45 til 57, der bliver taget under kærlig hånd. Den 11. april var der arbejdsdag, som I kunne se på opslaget i opgangene. Det kan bemærkes, at arbejdskraften på dagen bestod af haveudvalget, dele af bestyrelsen samt én beboer Halvtag Der er med tiden kommet flere store ladcykler til. Vi har derfor fået bygget et halvtag ved viceværtens rum ud for Højdevej nr. 35, da de kræver megen plads. Vi henstiller ejerne af disse store køretøjer til at benytte denne særligt byggede P-plads. IT Bestyrelsens IT redskaber er blevet opgraderet således, at det er mere tidssvarende og arbejdsbesparende. Facebook Bestyrelsen er nu kommet ind i det 21. århundrede, og derfor er det naturligt at bruge facebook som et samlingspunkt for beboerne. Der er på nuværende tidspunkt 21 medlemmer af gruppen. Lige nu arbejder vi på: Vandmålere Der er vedtaget en ny lov, som pålægger andelsboligforeninger at montere vandmålere på de varme vandledninger, men da vi har et et-strenget system, bliver vi nødsaget til at sætte på både koldt og varmt. Dog kan der være mulighed for at søge dispensation, såfremt udgifter ikke modsvarer besparelsen over en overskuelig periode. Bestyrelsen har søgt dispensation ved Københavns Kommune. Elevatorer Bestyrelsen har forhørt sig vedrørende etablering af elevatorer ved en virksomhed med ekspertise i ældre ejendomme. Bestyrelsen vurderer, at etableringsprisen er for høj og, at tilbygningsformen vil være klodset og uskøn. Projektet er annulleret. >>><<< Formanden sluttede sin beretning med en tak for et godt samarbejde i året som er gået til: vores vicevært, til de beboere, som giver en hånd med i det daglige, og ikke mindst til bestyrelsen. Formandens beretning blev sat til debat, hvorefter der var spørgsmål fra salen. 2

3 Vedr. krav om vandmålere Sp. Hvad betyder det, at vi har et etstrenget system, og hvorfor søger vi dispensation? Sv. Et etstrenget system er kendetegnet ved at der forsynes fra ét varmerør, der føres gennem de enkelte rum. Vi søger dispensation, fordi installeringen af vandmålerne vil blive dyrere for foreningen, end det der kunne spares. Vedr. regnvandsafledning og tilskud Sp. Københavns Kommune giver tilskud, er der søgt om dette? Sv. Ja, der er søgt, og da vi startede vores ansøgning, var vi blevet stillet i sigte, at vi ville få det fulde beløb dækket. Dog var Københavns Kommune (nu Hofor) kun villige til at dække 2/3, hvilket ville give foreningen en egen udgift på cirka kroner. Derfor er projektet stoppet. Vedr. cykelstativer Sp. Bliver cykelstativerne genetableret på muren, når murerarbejdet er færdigt? Sv. Der vil blive lavet et forsøg, med at bore nogle af stativerne fast i jorden. Men vi vil kigge på det igen. Vedr. overdækning til kælderskakter Sp. Kan taget på overdækningen blive renset en gang imellem? Sv. Det er skrevet på viceværtens liste, og der vil blive handlet på dette. Beretningen blev efter spørgsmålsrunden godkendt. 3. Regnskab Regnskabet blev gennemgået af foreningens kasserer Palle Pedersen. Herunder gennemgang af resultatopgørelsen samt aktiver og passiver. Andelskronen er blevet sat til et beløb af kr. pr. m². Efter gennemgangen var der spørgsmål fra salen. Vedr. note 19 Sp. Hvad betyder det, der står i note 19? Sv. Det betyder egentlig ikke noget, hvad renten er, for vi ikke har tænkt os at indfri swappen. Vi lader den køre, da den ikke har påvirket andelskronen. Vedr. renteswap Sp. Kan renteswappen blive værre? Sv. Svaret er ja, men ligesom svaret ovenfor er det ligegyldigt, da vi ikke har tænkt os at indfri den. Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget. 3

4 4. Forslag 1) Gæld v/bestyrelsen Bemyndigelse til omlægning af boligforeningens gæld samt evt. en forøgelse af gælden til max. 35 mill. kr. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 5. Budget Budgettet blev gennemgået ved kasserer Palle Pedersen, og der var ingen spørgsmål til det. Kassereren foreslår en regulering på 2,00 kr. pr. m2. for at få budgettet til at balancere. Budgettet blev godkendt. 6. Valg til bestyrelsen Formand Helge Mogensen blev genvalgt for en periode af 2 år. Formanden bemærker, at det er hans sidste opstilling til formand. Bestyrelsesmedlem Nico Danielsen blev genvalgt for en periode af 2 år. Som suppleanter til bestyrelsen blev Merethe Bratling og Michael Mogensen genvalgt. Begge er valgt for en periode af 1 år. 7. Valg af revision Revisionsfirmaet Gutfelt & Partnere A/S blev genvalgt. 8. Eventuelt Vedr. det digitale vaskeri Sp. Er den digitale vaskeløsning skrottet? Sv. Indtil videre ja dog holder bestyrelsen løbende øje med, hvad der sker på IT siden. Grunden til at bestyrelsen har valgt den digitale løsning fra, er at der ikke på nuværende tidspunkt kan findes et system, som er fleksibelt nok. Vedr. energimærkninger på hjemmesiden Sp. I energimærkningerne på hjemmesiden er det beskrevet, at ydermurerne og kælderen skal isoleres. Er det stadigt aktuelt? Sv. Det har været undersøgt, om der kunne sættes plader op på muren, men vi har ikke gjort videre. Det vil ikke give besparelse, og det er dyrt. Hvis varmepriser stiger, kan det komme på tale igen, men på nuværende tidspunkt afventes der. Vedr. træk fra gulvet over vaskekælderen Sp. Efter der er kommet hul i døren til vaskeriet, er gulvene i lejligheder ovenpå vaskeriet blevet koldere. Vil bestyrelsen handle på det? Sv. Bestyrelsen vil se nærmere på det. Vedr. sikkerhed Sp. Har der været flere forsøg på tyverier? Sv. På et tidspunkt for et par år siden blev problemet løst, da en beboer mente, at vedkommende boede et andet sted, end vedkommende gjorde. Efter det blev opklaret, har der ikke været noget. 4

5 Vedr. gelænderne i opgangene Sp. Er det muligt, at få lavet et eftersyn på gelænderne? Sv. Det er sat i værk. Kurt Thomsen kommer rundt og kigger. Afrundingsvis var der fra en andelshaver ros til bestyrelsen, hvilket vi siger mange tak for. >>><<< Generalforsamlingen sluttede kl. 20:35 i god ro og orden. 5

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere