MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION"

Transkript

1 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Etablering af lokale integrationspartnerskaber. 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og institution (kommune, AF, virksomhed, forening mv.):løft Livet SE-nummer/CVR/CPR: Adresse: Th. Bergsgade 6, 9900 Frederikshavn Tlf. nummer (til kontaktperson): eller Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden: (Med tegningsberettiget menes den person, der kan forpligte institutionen/virksomheden økonomisk) Navn på projektleder og kontaktperson: Lisa Sørensen, Saltebakken 42, 9900 Frederikshavn 2. Projektets titel og angivelse af pulje, der søges. (Det skal også fremgå, hvis ansøger i forbindelse med denne ansøgning ansøger om støtte til projektet fra andre af ministeriets puljer med angivelse af navne herpå) Etablering af lokale integrationspartnerskaber. Tidligere søgt: Styrkelse af Integrationsindsatsen samt Kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade København K

2 3. Projektperiode Dato for projektets start og sluttidspunkt. Der kan normalt ikke ydes støtte til udgifter, der vedrører aktiviteter, der er igangsat før eventuelt tilsagn fra Integrationsministeriet foreligger med ønske om forlængelse i 4 år til Ansøgt beløb inklusiv moms Bemærk at budgetskema, der er vedhæftet som bilag til dette ansøgningsskema, altid skal udfyldes og medsendes. Pr. år søges kr i alt på 4 år kr Projektets målgruppe(r) Er der tale om flere målgrupper, beskrives de særskilt. Hvor mange personer omfatter målgruppen, hvilke personer er der tale om, f.eks. køn, alder, forsørgelsesgrundlag mv.? Efter hvilke kriterier er målgruppen udvalgt og hvordan skabes der kontakt mellem målgruppen og projektet? Etniske minoriteter kvinder, mænd flest på starthjælp, nogle på kontanthjælp samt minoritetsunge. Det forventes at ca. 100 vil deltage i aktiviteterne. Nogle kun i en enkelt aktivitet andre vil deltage flere aktiviteter eller hele forløbet. Deltagerne henvender sig selv efter opsøgende arbejde og løbende informationsmøder m.m. samt mund til mund metoden Endvidere vil vore samarbejdspartnere også henvise minoriteter til at deltage hos os. 6. Har ansøger tidligere ansøgt/fået bevilget økonomisk støtte fra Integrationsministeriet til dette eller andre projekter Alle hidtidige ansøgninger oplyses, uanset om der er bevilliget støtte fra ministeriet eller ej. Projektleder har været ansat i projekt All Nations Club og Sport i Frederikshavn Firmaklubber Minoritetsunges deltagelse i klub og sportsliv i Frederikshavn Kommune, projektet havde stor succes og mange deltagere. År Journalnummer Ansøgt beløb, kr. Bevilliget beløb, kr. 7. Resumé af projektet Kort beskrivelse max 10 linier af projektets formål, hovedaktiviteter og forventede resultater. Målgruppe: Minoritetskvinder og mænd i alle aldre, flest på starthjælp, nogle på kontanthjælp samt minoritetsunge.

3 Gennem arbejde med: Faglige og idrætslige kurser Kvinders roller og rettigheder i samfundet etniske minoriteters ligestilling og lige adgang til arbejdsmarkedet finde rollemodeller for disse kvinder og mænd samt minoritetsunge, som kan medvirke til etnisk ligestilling kvalificere minoritetskvinder udenfor/på kanten af arbejdsmarkedet til et godt og sundt liv som individer (og mødre og opdragere i familien) og herunder med fokus på at skaffe nødvendige uddannelses- og praktikpladser, til at klare sig varigt på arbejdsmarkedet støtte minoritetsunge i søgen efter egen identitet og selvværd og integreret heri at hjælpe unge med at afdække og bruge uddannelses og jobmuligheder i samfundet Vi lægger vægt på: Forsøge at få ressourcerne i det enkelte menneske frem og afdækket Undervise i at leve sundt Hvad er livskvalitet Opleve og lære nyt Gennem vore kurser/foredrag m.m. få en bedre tilværelse Aktiviteter i projektet: Arbejds relateret: IT og jobsøgning Hjælp til oprettelse af CV jobprofil Hjælp til nydanskere til udformning af ansøgninger Hjælp til nydanskere til jobsøgning Kontakte arbejdsgivere inden jobsøgning, på den måde undgå forgæves søgning Mentor ved jobsøgning Virksomhedsbesøg Workshops start af egen virksomhed Foredragsrække: Rummelige Arb.marked Job og udd. Dansk kursus Skriftlig dansk kursus Hjælp til Teoriundervisning Kørekort IT og internet for øvede Cykeltræning Give unge og voksne et skub til at søge uddannelse med henblik på varig beskæftigelse Bedre samarbejde mellem danskere og nydanskere Bedre samarbejde på tværs multikulturelt I samarb. med jobcentret forsøge at få arbejdspladser med løntilskud I samarb. med jobcentret forsøge at få budpladser med løntilskud til unge drenge Kurser foredrag dansk kultur: Dansk kultur og danske traditioner Bagekursus, sykursus m.m. samtidig med oplæring i dansk kultur Ekskursioner til dansk kultur og info om kultur undervejs Sund mad kursus for mænd (mænd lærer udover sundhed at være i et køkken, som i deres kultur kun er for kvinder) Drengenetværk med indleven i dansk kultur og dansk menneskesyn. Synliggøre for de unge drenge at i Danmark er pigerne ligeværdige med drenge. forsøge at få flere danskere til at deltage i aktiviteterne (gennem netværk fortæller

4 vi om danskernes kultur og de etniske minoriteter om deres forskellige kulturer) Netværk: ungpigenetværk, f.eks..: smykkekursus, håndarb., friluftsliv, start to run kvindenetværk, f.eks..: håndarbejde, bagning, udflugter netværk for drenge og unge mænd, f.eks..: musik, klatrekursus, basket, kajakkursus netværk for mænd: Sund mad (madlavning), Skak, Yoga, Tai Chi arrangerer familiedage i projekt forløbet bedre samarbejde mellem danskere og nydanskere (inviterer danskere til at deltage) starte nye kurser og udsluse deltagerne i Frederikshavn Kommunes lokale idrætstilbud Andre kurser foredrag og workshops lektiehjælp foredrag f.eks..: hvorfor har jeg ondt i kroppen gymnastik, svømning, stavgang, løbetræning, afspænding m.m. vi vil inddrage KRAM og Gang i Danmark i vore kurser og andre kurser som etniske minoriteter får behov for undervejs

5 8. Baggrund for projektet Hvorfor er projektet relevant og på hvilke områder er projektet interessant for andre? Gennem øget velvære flere kundskaber bedre netværk skabe et bedre liv for flygtninge og deres familier her i Nordjylland Igennem denne proces vil etniske minoritetskvinder, -mænd samt minoritetsunge få: Mere viden Sundere livsstil Bedre netværk Mere oplysning Mere selvværd og selvtillid Der skabes hermed mulighed for varigt arbejde og hermed at gøre flygtninge indvandrere selvforsørgende Der er ikke lignende integrationstiltag i det Nordlige Jylland fra Skagen til Sæby. 9. Forudsætninger for at gennemføre projektet Hvad kvalificerer ansøger til at gennemføre projektet succesfuldt? Vi har mange års kendskab til flygtninge nogle gennem egen krigsflygtninge baggrund, samt mange års ansættelse ved Dansk Røde Kors flygtningecenter her i Frederikshavn nogle som frivillige med flygtningebaggrund. Min egen baggrund som projektleder har jeg fra: 20 års ansættelse som mellemleder ved MAN B&W Diesel, Teknonom uddannelse, teknisk uddannelse, Idrætslæreruddannelse, voksenunderviseruddannelse. Siden 2002 har jeg arbejdet med integration. både som ansat og frivillig samt 25 år som arbejdsleder og frivillig idrætsleder og som bestyrelsesmedlem i ungdomsarbejdet i Frederikshavn by og på amtsplan, Medvirket til dannelse af: Frhavn Svømmeskole samt Frhavn Vinterbadere I øvrigt modtog jeg i 2006 Integrationsprisen fra Frederikshavn kommunes Integrationsråd. Der kan søges yderligere oplysninger ved: Projektkoordinator Mogens Thomsen, Start og Vækst mob: , samt EVU projektadministrator Dora Morell tlf.: om Løft Livets netop afsluttede EU Socialfondsprojekt 10. Projektets formål Hvad ønskes opnået med projektet? Hvad er de umiddelbare mål ved projektets afslutning? Hvad er de mere langsigtede mål med projektet? Umiddelbare mål: Løft livet starter en god cirkel for alle deltagerne Deltagerne lærer nye mennesker at kende fra andre kulturer Deltagerne kommer ud blandt andre Netværket Løft Livet giver fællesskab mange kulturer imellem Deltagerne for motion og viden, det giver øget selvtillid Sammen får vi integration og nye oplevelser Langsigtede mål: Endnu flere flygtninge indvandrere har fået fodfæste på det danske arbejdsmarked og at skabe gode sociale netværk, til gavn for alle både nye og gamle danskere

6 De unge for gode netværk med andre unge danske og nydanske og kommer i gang med uddannelse Nydanskere på lang sigt får en sundere livsstil (deltager i KRAM og gang i Danmark) Nydanskere får bedre indblik i den danske kultur Umiddelbare mål: Løft livet starter en god cirkel for alle deltagerne Deltagerne lærer nye mennesker at kende fra andre kulturer Deltagerne kommer ud blandt andre Netværket Løft Livet giver fællesskab mange kulturer imellem Deltagerne for motion og viden, det giver øget selvtillid Sammen får vi integration og nye oplevelser Langsigtede mål: At endnu flere flygtninge indvandrere har fået fodfæste på det danske arbejdsmarked at skabe gode sociale netværk, til gavn for alle både nye og gamle danskere forsøge at uddanne frivillige til at deltage i projektet (dette er vanskeligt da frivilligheden i Danmark er faldende og da nydanskere ikke kender dette begreb) Styrke indsats i forhold til danske deltagere på holdene, da samspillet mellem danskere og deltagere med anden etnisk baggrund er af stor betydning for integrationsindsatsen. Samspillet mellem kulturerne skaber forståelse og ligeværd for de nyankomne

7 11. Projektbeskrivelse Projektets indhold. Hvilke konkrete tiltag skal gennemføres, hvor, hvordan og af hvem? Hvilke arbejdsmetoder tænkes anvendt? Projektets indhold: se pkt. 7 Konkrete tiltag: Projektleder kontakter samarb. partnere og mulige nye samarb. partnere Kontakter skolerne for afholdelse af foredrag om projektetet. Starte med at inviterer til åben møde og fortælle om projektet. Gennem medierne og ved opslag gøre mulige kursister opmærksom på projektet Inviterer de forskellige grupper til familiedage og gennem spørgeskemaer tilrettelægge de rigtige faglige og idrætslige kurser for deltagerne På et senere tidspunkt udvide med familiedag med madlavning og fællesspisning Forsøge at leje filmen fra Nørrebro med vellykket integration, eller filmen: bedre end bekkam, som baggrund for debataftener. Herefter foredrag om det rummelige arbejdsmarked og herigennem gøre opmærksom at man hos os kan få hjælp til IT og jobsøgning samt mentor ved jobsøgning. Tilknyttede medarbejdere deltager i netværk samt underviser i faglige og idrætslige fag (se pkt. 7. samt eksterne undervisere til specielle fag.) (se vedlagt tilknyttede medarb.) SOMMERSKOLE: Oprette ekstra kurser i skolerne/sprogskolernes sommerferie, hvor nydanskerne har mere tid og energi til at deltage. Dette vil få flere til at benytte sig af projektets tilbud. 12. Geografi Hvilke kommuner/geografiske områder er omfattet af projektet? Frederikshavn Ny kommune omfattende, Sæby, Frederikshavn og Skagen

8 13. Projektets delmål, succeskriterier og forventede resultater Hvilke konkrete resultater forventes opnået med projektet. Delmål og succeskriterierne bør være optimistiske, realistiske og målbare, se også punkt 20. DELMÅL: Infomøder: (ca. antal pr. gang 20) Ved opslag og meddelelse i: lokalradio, Lokalavis og mund til mund metoden oplyse om mødet for alle nydanskere eller evt. møde kun for kvinder unge. På dette møde oplyses om projektet og samtidig opfordres både nydanskere og gamle danskere til at deltage. Vi vil uddele spørgeskemaer og herigennem undersøge hvilke faglige kurser m.m. de (nydanskerne) har lyst til og brug for at deltage i. Jobrelaterede kurser/workshops/foredrag Der startes med et foredrag om det rummelige arbejdsmarked i samarb. med LO Samt tilbud om hjælp til: IT og jobsøgning Hjælp til oprettelse af CV jobprofil Hjælp til nydanskere til udformning af ansøgninger Hjælp til nydanskere til jobsøgning Kontakte arbejdsgivere inden jobsøgning, på den måde undgå forgæves søgning Mentor ved jobsøgning (kan påvirke i positiv retning for jobsøger) Senere i forløbet vil vi udvide med udflugt til arbejdspladser Evt. tænke i mentorordning ligesom Esbjerg ordningen Idrætshold a` 10 gange: (2-5 forskellige idrætsgrene pr. kvartal) Vi vil igangsætte f. eks: basket, stavgang, løbetræning, cykeltræning, aerobic, svømning. Med hensyntagen til de forudgående spørgeskemaer (infomøder) Faglige kurser a`10 gange (eller efter behov) Vi vil igangsætte f.eks.: Dansk, engelsk, lektiehjælp, cykeltræning, hjælp til teoriundervisning, IT, sykursus, pilefletning, 1. hjælpskursus, musik og Sund Kost Kurserne igangsættes med hensyntagen til de forudgående spørgeskemaer (infomøde) Familiedag: (efter årstid og behov) Inviterer hele familien både nydanskere og gamle danskere Til en hyggelig dag med mulighed for at snuse til aktiviteterne og med uddeling af smagsprøver m.m. Her forsøger vi at hverve nye kunder og gennem samtaler søge nye interessefelter/kurser Unge på uddannelse/ (efter ønske fra de unge) Orienterer og give de unge et skub til uddannelse (dette er især nødvendig for de unge piger) Danskere deltager i aktiviteterne (håber vi kan formå at få 2 nye danske med i kurser,

9 foredrag hvert kvartal) Samarbejde på tværs: (er ikke målbart) Gennem hele projektet arbejdes på at få de etniske grupper til at samarbejde. Det er en vanskelig opgave som vi vil arbejde meget på. Her vil meget små fremskridt være et stort fremskridt for os. Projektleder vil hvert kvartal evaluere over kurser m.m. som er afholdt i kvartalet. Der skrives ca linier herom: Hvad multikulturelt skete der i dette kvartal? Har vi påvirket noget/nogen i positiv retning? Forøget livskvalitet Hvert kvartal vil vi forsøge at få en nydansker til at skrive en god historie om vellykket integration og dermed forøget livskvalitet. Vi vil forsøge at få de gode historier i Nordjyske Stiftstidende, de lokale aviser samt udbredelse via LO Frederikshavn s store netværk.

10 14. Hvordan skal de opsatte delmål og succeskriterier måles/vurderes Hvordan vurderes og kontrolleres, at de opsatte delmål opfyldes, hvordan opgøres, om succeskriterierne er nået? Hvilken metoder bruges til evaluering af projektet? Ved at oprette interne statusrapporter, hvor deltager antal noteres evt. med deltagerens underskrift For opfyldelse af delmål påtænkes en evaluering kvartalsvis på baggrund af statusrapporter En slut evaluering sammen med eksterne samarbejdspartnere, hvor statusrapporter og den kvartalsvise evaluering vil danne baggrund for en slutrapport. 15. Information/formidling Hvordan formidles projektets resultater og erfaringer til andre? Hvem er målgruppen for formidlingen? Videndeling mellem eksterne samarbejdspartnere og slutrapporten tænkes sendt til Frederikshavn Byråd, Frederikshavn Kommunes integrationsråd, arbejdsgiverorganisationerne, faglige organisationer, det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR), det Regionale Beskæftigelse Råd (RBR) og andre som måtte ønske den. Resultaterne vil desuden være tilgængelige på vores hjemmeside 16. Projektets samspil med andre initiativer Hvorledes koordineres projektet med andre eksisterende eller planlagte projekter. Hvordan indgår projektet i den øvrige integrations- og arbejdsmarkedsindsats? Organisation og styring: Løft Livet i samarb. med LO Frederikshavn LO står for regnskabet og lønudbetaling til undervisere samt forskellige koordinerende opgaver med externe aktører og samarbejdspartnere. Løft Livet vil være basen for underviseren, projektleder vil løbende følge op. Der vil være månedlig møde med underviserne for evaluering af undervisningen og igangsætning af nye tiltag. Underviseren skal i mange tilfælde fungere som en form for coach, da de unge og deres mødre har mange uløselige problemer i hverdagen. Dette gennemarbejder lærergruppen løbende via samtaler med projektleder. Projektleder vil gennem samarbejdspartnere prøve at løse nogle af kursisternes problemer Løft Livets Samarbejdspartnere: - Hovedsamarb. partner: LO Frederikshavn v/formand Cai Møller (løn og regnskab) - Sprogskolen AOF (rekruttering af mødre/forældre til projektet) - Frederikshavn Ny kommune: Sund By (vil arrangere kurser hos os) Kommunens Familieafdeling (anbefaler os)

11 Arbejdsformidlingen (måske aftale om formidling af bybudpladser, kommunen betaler %vis for at få nydanske drenge, som er på kanten af loven i gang) Den kommunale børnetandklinik (afholder kurser hos os) Frederikshavn bibliotek (samarbejde lektiehjælp) UU Vendsyssel: (arrangerer kursus hos os) Ungdomsskolen (samarb. lektiehjælp m.m.) SSP konsulent (samarb. omkring unge) Uddannelsesrådgivning (arr. rådgivn. 1. mdl. hos os) Verdensklassen/Modtageklassen Ørnevejens Skole Hånbækskolens andensprogslærere - Frederikshavn Multietniske forening (samarb. omkring arrangementer, udflugter) - Dansk Røde Kors Sæby og Skagen (samarb. omkring arrangementer, udflugter) - FUF Frhavn Ungdoms Fællesråd (rådgiver os) - Ungdomsgården Hånbæk (samarb. omkring arrangementer) - Boligforeningen Hånbæk (samarb. omkring arrangementer) Vi er i dialog med Arbejdsmarkedsudvalget, Jobcentret, Revalideringscentret, Projektafdelingen, Frederikshavn Kommunes Integrationsafsnittet og Frederikshavn Kommunes Integrationsråd samt Frederikshavn Kommunes Familieafsnittet. Vi har samarbejde med Sund By, Dansk Røde Kors i Skagen og Sæby, Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole og deres integrationsindsats, ungdomsrådgivningen UU Vendsyssel, Frederikshavn Multietniske Forening og LO Frederikshavn og deres netværk/medlemsorganisationer. 17. Projektets organisering Hvordan organiseres projektet, og hvem er ansvarlig for de enkelte dele af projektet? Projektet organiseres af Løft Livet i samarbejde med LO Frederikshavn Projektleder Lisa Sørensen, 18. Forankring Hvordan sikres forankring af projektet og videreførelse efter den planlagte projektperiode? Projektet forsøges forankret via Frederikshavn Kommunes Arbejdsmarkedsforvaltning hvorunder integration hører, som ét af de permanente tilbud kommunen har i integrationsarbejdet.

12 19. Projektets tidsplan og milepæle Tidsplan for de forskellige aktiviteter, samt hvornår de enkelte delmål forudsættes at være nået? Infomøder: juni - september december marts 2008 Idrætshold: nye hold starter hvert kvartal Faglige kurser: fornødent antal deltagere er samlede Familiedage: efter deltagernes ønsker/behovstyret Samarbejde på tværs: løbende i forhold til eksterne samarbejdspartnere Praktik/praksis: min. 3 foredrag/workshops i kvartalet Hjælp til ansøgninger: daglig efter deltagernes ønsker og behov Rådgivning: løbende efter deltagernes ønsker og behov 20. Særlige spørgsmål vedrørende succeskriterier Succeskriterier kan være: Antal deltagere fordelt på køn og alder. Antal etniske minoritetsforeninger, der er involveret i projektet. Antal nye ledere og trænere fordelt på alder og køn. Angiv andre særlige forhold, der er relevant for det enkelte projekt. 21. Indhentelse af børneattester Såfremt projektet eller dele af projektet indebærer, at en eller flere personer som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, skal børneattest, jf. 36 i bekendtgørelsen om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister, indhentes for de pågældende personer. Indebærer projektet eller dele af projektet en direkte kontakt med børn under 15 år? JA_x Nej 22. Underskrift af tilskudsansvarlig. Hvis rubrikken ikke er udfyldt vil ansøgningen blive returneret ubehandlet. Jeg bekræfter hermed under strafansvar, at de oplysninger, jeg har givet, er rigtige. Urigtige oplysninger medfører bortfald af tilsagn og er undergivet straffelovens regler om strafansvar for afgivelse af urigtige oplysninger i retsforhold, der vedkommer det offentlige, jf. straffelovens 163. Dato Underskrift

13 BUDGETSKEMA Budgettet bør omfatte hele projektet dvs. også dele, som støttes fra anden side samt egenfinansiering. Alle beløb angives inklusiv moms. Under indtægter skal ikke medregnes allerede afholdte aktiviteter og lønudgifter. Under udgifter skal det tydeligt fremgå, hvad de anførte udgifter omfatter. F.eks. skal det under overskriften Løn angives løn til projektleder, løn til projektmedarbejdere, løn til administrativt personale mv. 1. Indtægter Integrationsministeriet Medfinansiering Egenfinansiering Indtægter i alt, kr. 2. Udgifter Løn Ekstern bistand Aktivitetsudgifter Anskaffelser Formidling/evaluering Revision Øvrige driftsudgifter Udgifter i alt, kr. 3. Resultat (Indtægter - udgifter), kr.

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere