EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN"

Transkript

1 EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1

2 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til rådighed for LÆR AT TACKLE-kursusudbydere. I SurveyXact anvendes spørgeskemaer, som printes ud på papir til kursisterne, der udfylder skemaet. Skemaerne indsamles, og svarene tastes ind i SurveyXact. Herefter kan man trække data ud og få dem vist i overskuelige tabeller og figurer. Alt sammen lettere end når man arbejder med spørgeskemaer på papir. Formålet med redskabet er, at kursusudbyderen løbende kan indsamle viden om kurserne og deltagerne. Denne viden skal bruges som løbende dokumentation og kvalitetssikring af kurset. Med redskabet kan man nemt indsamle og analysere data på: Kursisternes baggrund (køn, alder, ægteskabelige status, etnisk baggrund, beskæftigelse, diagnose) Kursisternes tilfredshed med kurset Kursisternes udbytte af kurset Rekruttering Frafald samt årsager til frafald SUPPORT Hvis du har brug for mere viden eller hjælp ud over denne brugervejledning, tilbyder Komiteen for Sundhedsoplysning et kort 3 timers kursus i brugen af SurveyXact. Se mere på hjemmesiden eller kontakt projektkoordinator Ann Sofie Nilsson (se kontaktoplysninger nedenfor). Der er også mulighed for at få support pr. mail eller telefon. Du skal altid kontakte Komiteen for Sundhedsoplysning, hvis du har brug for support: Ann Sofie Nilsson, projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning Tlf Når du logger dig på SurveyXact, vil du på alle sider se et telefonnummer til SurveyXact s support hotline. Dette nummer kan du ikke benytte. 2

3 SÅDAN BRUGER DU REDSKABET TRIN FOR TRIN I det følgende beskrives trin for trin, hvordan du bruger evalueringsredskabet. TRIN 1: LOGIN Gå ind på hjemmesiden Alle brugerorganisationer har hvert sit område i systemet. Man har ikke adgang til hinandens data. Første gang du bruger SurveyXact, skal du gøre følgende: 1. Bed Komiteen for Sundhedsoplysning oprette dig som bruger. Du modtager en mail herfra med oplysninger om dit brugernavn. 2. Du modtager herefter en mail fra SurveyXact. I mailen er der 2 links. Klik på det første link. Nu kommer du til en side, hvor du skal taste brugernavn og adgangskode ind. 3. Dit brugernavn er: dit navn (fornavn og efternavn). Tast en adgangskode ind 2 gange. Du bestemmer selv, hvad adgangskoden skal være. TRIN 2: UDFYLDELSE AF SPØRGESKEMAER Spørgeskemaerne, der skal bruges til evalueringen, kan hentes på I det følgende anvendes LÆR AT TACKLE kronisk sygdom som eksempel. Det er samme procedure for alle kurser, der ikke har en særlig evaluering tilknyttet. GENNEMFØRTE Koordinatoren printer og deler spørgeskemaet LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, gennemførte 2015 ud til kursisterne den sidste kursusgang (modul 6 for LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, LÆR AT TACKLE kroniske smerter samt LÆR AT TACKLE job og sygdom og modul 7 for LÆR AT TACKLE angst og depression). Alle deltagere skal udfylde og aflevere et skema, inden de går hjem. Afsæt gerne 10 minutter til dette og oplys om, at den sidste kursusgang tager 10 minutter længere end de øvrige. På den måde kan kursisterne udfylde skemaerne i ro og mag. En deltager regnes for at have gennemført, hvis vedkommende har deltaget på 4 eller flere moduler. 3

4 FRAFALDNE Spørgeskemaet LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, frafaldne 2015 printes og sendes til kursister, der har deltaget på 3 eller færre moduler. På afkrydsningsskemaet, som instruktørerne udfylder for hvert modul, kan man se, om en deltager er faldet fra. En deltager regnes for frafalden, hvis vedkommende har deltaget på 3 eller færre moduler. Kursister der har været tilmeldt kurset, men ikke er mødt op til nogen moduler, eller som har meldt fra før kursusstart, medregnes ikke her. Der bør være en frankeret svarkuvert med i forsendelsen, så deltageren let kan returnere det udfyldte skema. Det er en god idé at rykke for svar, hvis man ikke får skemaet retur. Der er nemlig værdifuld viden at hente hos de kursister, der er faldet fra: Hvad er årsagen til frafaldet? Er der noget, man kan gøre anderledes for at fastholde kursisterne? Hvis man ikke har modtaget skemaet efter ca. 15 dage, anbefales det at sende et nyt skema og svarkuvert med et følgebrev, hvor man minder kursisten om, at man endnu ikke har modtaget skemaet. OVERSIGT OVER SPØRGESKEMAER LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, gennemførte 2015 LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, frafaldne 2015 LÆR AT TACKLE kroniske smerter, gennemførte 2015 LÆR AT TACKLE kroniske smerter, frafaldne 2015 LÆR AT TACKLE angst og depression, gennemførte 2015 LÆR AT TACKLE angst og depression, frafaldne 2015 LÆR AT TACKLE job og sygdom, gennemførte 2015 * LÆR AT TACKLE job og sygdom, frafaldne 2015 * *Skemaerne LÆR AT TACKLE job og sygdom, gennemførte 2015 og LÆR AT TACKLE job og sygdom, frafaldne 2015 ligger ikke tilgængelige på men udleveres efter kursusudbyder har afsluttet forpligtigelser i forhold til den effektevaluering som udføres af Aarhus Universitetshospital og SFI. Hvis du er i tvivl om hvilket skema der skal benyttes, eller har andre spørgsmål så kontakt: Ann Sofie Nilsson, projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning Tlf

5 TRIN 3: INDTASTNING AF SPØRGESKEMAER Når du er logget ind, kan du se en oversigt over dine målinger, der ligger i forskellige mapper. Du har adgang til mapper, der svarer til de kurser din kommune har licens og abonnement til. LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Sygdom G 15 forkortelsen dækker over LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, Gennemførte 2015 (her indtastes besvarelser fra kursister, der gennemfører kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom i Sygdom F 15 - forkortelsen dækker over LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, Frafaldne 2015 (her indtastes besvarelser fra kursister, der frafalder kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom i I disse to mapper skal du kun indtaste LÆR AT TACKLE kronisk sygdom kurser, der er afsluttet i LÆR AT TACKLE kroniske smerter Smerte G 15 forkortelsen står for LÆR AT TACKLE kroniske smerter, Gennemførte 2015 (her indtastes besvarelser fra kursister, der gennemfører kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter i Smerte F 15 - forkortelsen står for LÆR AT TACKLE kroniske smerter, Frafaldne 2015 (her indtastes besvarelser fra kursister, der frafalder kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter i I disse to mapper skal du kun indtaste LÆR AT TACKLE kroniske smerter kurser, der er afsluttet i LÆR AT TACKLE angst og depression A og D G 15 forkortelsen står for LÆR AT TACKLE angst og depression, Gennemførte 2015 (her indtastes besvarelser fra kursister, der gennemfører kurset LÆR AT TACKLE angst og depression i A og D F 15 - forkortelsen står for LÆR AT TACKLE angst og depression, Frafaldne 2015 (her indtastes besvarelser fra kursister, der frafalder kurset LÆR AT TACKLE angst og depression i I disse to mapper skal du kun indtaste LÆR AT TACKLE angst og depression kurser, der er afsluttet i LÆR AT TACKLE job og sygdom Hvis I som kursusudbyder bidrager til effektevalueringen skal du være opmærksom på, at mapperne for LÆR AT TACKLE job og sygdom først bliver oprettet i SurveyXact, efter I har bidraget med to kurser til effektevalueringen. 5

6 J og S G 15 forkortelsen står for LÆR AT TACKLE job og sygdom, Gennemførte 2015 (her indtastes besvarelser fra kursister, der gennemfører kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom i J og S F 15 - forkortelsen står for LÆR AT TACKLE job og sygdom, Frafaldne 2015 (her indtastes besvarelser fra kursister, der frafalder kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom i I disse to mapper skal du kun indtaste LÆR AT TACKLE job og sygdom kurser, der er afsluttet i 2015 og som ikke har været en del af den effektevaluering, som udføres af Aarhus Universitetshospital og SFI. PROCEDURE FOR INDTASTNING 1. Koordinatoren taster alle kursisternes svar ind i SurveyXact, efter de blev udfyldt helst inden 15 dage. 2. Gå ind på 3. Skriv brugernavn og adgangskode. 4. Herefter kommer du ind til en side, hvor du kan se, hvilken organisation du er tilknyttet, fx Andeby Kommune. 5. Højreklik på brugerorganisationen for at åbne den. Herefter kan du vælge hvilken mappe, du vil indtaste besvarelser i, fx Sygdom G Klik på den rigtige mappe (fx Sygdom G 15 ). 7. Fjern markeringen ved Indtastning ved nøgle. 8. Klik på Opret. 9. OBS: Du kan opleve, at et skema ikke åbner. Det kan evt. skyldes, at du ikke har givet tilladelse til at åbne et nyt vindue. Hvis du ikke har det, er der en bjælke øverst på skærmen. Bjælken har som regel følgende tekst: Et pop up-vindue blev blokeret. Hvis du vil se dette pop up-vindue eller se yderligere indstillinger, skal du klikke her. Klik på bjælken. Du kan nu se tre valgmuligheder. Vælg Tillad altid pop up-vinduer fra dette websted... Klik ja i det vindue, der åbner. Klik forsøg igen i det andet vindue, der åbner. Det er nu muligt at se det oprettede skema. 10. I distributionsform markeres papir. 11. Lad feltet for stå tomt. 12. Klik på næste. 13. Skriv dato for kursets opstart (dd-mm-åååå), navn(e) på underviser(e) samt ét nummer for hvert skema (fx 1, 2, 3). 14. Notér det samme nummer på det tilsvarende skema i papir. 15. Klik på næste. 16. Nu kan du indtaste dit skema. 17. Når det første skema er tastet ind, klikker du på afslut og fortsætter indtastningen af resten af skemaerne. HVIS DU BLIVER AFBRUDT UNDER INDTASTNINGEN SurveyXact gemmer løbende dine indtastninger. For hver gang du klikker på næste og dermed går til næste side, er forrige side gemt på SurveyXact s server. 6

7 Hvis du bliver afbrudt midt i en indtastning, kan du gå ind senere og fortsætte, hvor du stoppede, hvis du ikke har lukket det skema du var i gang med i SurveyXact. Hvis skemaet er blevet lukket og du blot indtaster det hele på ny (opretter en ny indtastning), vil de første svar blive registreret to gange. For at undgå dette, skal du ringe eller sende en mail til Komiteen for Sundhedsoplysning, og oplyse undersøgelsens navn og nummer på skemaet, fx Kolding Kommune Sygdom G 15. Skema 8. Du vil herefter få tilsendt en kode på mail. 1. Du skal følge den samme vejledning til indtastning som før. 2. I stedet for at fjerne markering ved Indtastning ved nøgle, skal du skrive koden. 3. Klik på indtast. 4. Du kan nu fortsætte med skemaet hvor du stoppede. TRIN 4: ANALYSE AF SPØRGESKEMAER Når du er færdig med indtastning af spørgeskemaerne fra et eller flere kurser, kan du analysere de indtastede data. I SurveyXact s analysemodul er der mange muligheder. Herunder følger er en kort guide til, hvordan du kan opbygge de mest almindelige analyser i SurveyXact. Hvis du vil vide mere, er der nederst på siden i SurveyXact et link til Brugerhåndbog til SurveyXact. Kapitel 13 omhandler analyser og giver et overblik over hvilke muligheder, der findes og hvordan man gør. ANALYSEMULIGHEDER 1. Klik på fanen Analyse. 2. Herefter kommer du til en side, hvor du kan se de forskellige analysemuligheder. a. Frekvens kan du bruge til de lukkede spørgsmål (spørgsmålene hvor kursisterne har sat kryds). b. Observationer kan du bruge til at lave lister med svar på de åbne spørgsmål (spørgsmål hvor kursisterne har svaret ved selv at skrive tal eller tekst). 3. Vælg nu hvilken type graf eller tabel du gerne vil have vist ved at trykke på det tilsvarende ikon. 4. Der åbnes nu et vindue, hvor du kan se alle spørgsmålene fra spørgeskemaet. Vælg nu det spørgsmål du gerne vil have vist som en graf/tabel. 5. Ved at trykke vælg flere eller vælg alle i højre hjørne når du tilføjer en graf/tabel, kan du få vist grafer/tabeller for flere eller alle spørgsmål ved blot et enkelt klik. 6. For at tilføje endnu en graf/tabel skal du trykke på ikonet tilføj i venstre side af skærmen. Hver gang du har foretaget en indtastning, opdateres dit datasæt, så du hele tiden laver analyser på det nyeste datasæt. 7

8 TILFØJ ET FILTER Ofte vil der blive afholdt flere kurser i løbet af et år. Hvis du laver analysen som vist ovenfor, vil du få vist de samlede tal det vil sige tal for alle de kurser, der er indtastet i det pågældende år (fx. Hvis du kun ønsker at se tal for det sidst afholdte kursus eller tal for kurser afholdt af bestemte instruktører, kan du sætte et såkaldt filter over dine data. 1. Tryk på filter-ikonet, som er indikeret med et lyn i sidepanelet til højre 2. Klik på Anden variabel under tilføj filter. Der åbner nu et nyt vindue med en liste over spørgeskemaets spørgsmål. 3. Rul helt ned til Dato for opstart af kursus og markér denne. 4. I feltet til venstre vælger du =. 5. I tekstfeltet til højre skrives dato for opstart af kursus (dd-mm-åååå) 6. Tryk på ok Nu har du sat et filter op, der sørger for at alle analyser, der nu bliver lavet, kun vil omhandle dette specifikke kursus. Du kan finde mere om filtre i Brugerhåndbogens kapitel om arbejdet med analyser. Hvis du vil fjerne et filter igen skal du: 1. Trykke på filter-ikonet, som er indikeret med et lyn 2. Hold pilen over det filter, du har lavet, og tryk på fjern Nu har du fjernet filteret, og vil igen kunne lave analyser på alle besvarelserne. ANALYSER AF SAMMENHÆNGE I nogle tilfælde vil det være interessant at undersøge den umiddelbare sammenhæng mellem to spørgsmål. Dette kan vi gøre ved hjælp af frekvens opdelt. 1. Vælg frekvens opdelt (tabel) 2. Vælg hvilke variable, der skal medtages. Vælg fx køn 3. Vælg herefter opdelingsvariabel, dvs. den variabel der skal bruges til opdelingen. Vælg fx Hvor tilfreds har du samlet set været med kurset? Du kan nu se en krydstabel, der viser hhv. de mandlige og kvindelige kursisters tilfredshed med kurset. Når man arbejder med denne type krydstabeller, skal man være varsom med sin tolkning af sammenhængene mellem to variable, fx sammenhængen mellem køn og tilfredshed. Tabellerne kan ikke med sikkerhed sige, at fx tilfredshed hænger sammen med ens køn, men de kan give en god indikation af, at der er en sammenhæng. 8

9 AT GEMME RAPPORTER 1. Du har mulighed for at gemme din analyse som en rapport på din computer a. Vælg Eksporter. b. Vælg herefter fx word eller et andet format du ønsker rapporten i. c. Tryk på hent fil d. Du kan nu arbejde med rapporten i et word-dokument. 2. Du kan også udskrive din rapport direkte fra SurveyXact. Det gør du ved at trykke på printerikonet i venstre side. EVT. SKRI 9

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere