BCVIEW. BørsCustom. Sådan gør jeg, hvis jeg vil - Januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BCVIEW. BørsCustom. Sådan gør jeg, hvis jeg vil - Januar 2015"

Transkript

1 BCVIEW Sådan gør jeg, hvis jeg vil - Januar 2015 Oprette en ny View gruppe Side 2 Oprette et View med et basisinstrument Side 2 Kopiére et View Side 4 Skifte Basisinstrument i et View Side 5 Oprette et nyt element Side 5 Oprette en element stak (flere Y-akser) Side 8 Indlægge en graf i et element Side 9 Indlægge et signal i et element Side 12 Ændre en graf Side 14 Definere/bruge en Q - knap Side 15 Tegne trendlinier Side 19 Indsætte tekst Side 21 Indsætte mærke Side 22 Se værdierne på graferne Side 24 Ændre startdato i et View Side 24 Oprette et nyt valutakryds Side 25 Oprette et Spread Side 26 Oprette/Udføre et job Side 28 Oprette en instrumentgruppe Side 30 Opsætning af en "Performance' analyse Side 32 Opsætning af et indeks på en instrumentgruppe Side 36 Udskrive View(s) Side 37 Eksportere Views/Data Side 41 Se liste over Short Keys Side 42 Have yderligere Hjælp Side 43 BørsCustom Søren Frichs Vej 38 K, 1.sal, DK 8230 Åbyhøj Tlf. (45) ,

2 BCVIEW side 2 af 43 Oprette en ny View gruppe Såfremt jeg ønsker at oprette et View skal dette altid placeres i en View gruppe. En View gruppe er altså en gruppe af Views, som tidligere er blevet oprettet. Vil jeg åbne et tidligere oprettet View (hvor der måske er lavet forskellige analyser etc.) ja, så kan jeg vælge menuen Views/Open by Group. Herefter aktiveres listen af forskellige View Groups. Hvis jeg dobbeltklikker på venstre museknap, medens jeg peger på en af View Grupperne, så vil Gruppen blive åbnet og en liste af Views fremkommer. Jeg kan herefter åbne de i View Gruppen indsatte Views. Såfremt jeg ønsker at oprette en ny View Gruppe, kan dette gøres på flg. måde 1. Tryk Views i topmenuen og vælg Open by Group; List of View Groups bliver aktiveret 2. Vælg den View gruppe hvorover der skal indsættes en ny; Tryk én gang på venstre museknap 3. Tryk på højre museknap, mens du peger på ovennævnte View gruppe 4. Tryk på New 5. Angiv et navn for den nye View gruppe (der må ikke være 2 grupper med det samme navn), og klik på Create knappen. Den nye gruppe bliver oprettet; hvorefter du kan aktivere gruppen ved at pege på den og dobbeltklikke på venstre museknap. Såfremt du skal oprette nye Views i gruppen - via List of Instruments, så er det er en fordel at aktivere gruppen, da systemet foreslår den sidst aktiverede View gruppe som defaultadresse for nye Views. Oprette et View med et basisinstrument Såfremt jeg ønsker at åbne/oprette et nyt View kan dette gøres på flere måder - Via menuen Views eller via menuen Instruments. Her vælger jeg at gøre det via menuen Views; men princippet er det samme, uanset hvilken menu der vælges. 1. Tryk Views i topmenuen og vælg Fast Open/Create Flg. Dialog åbnes -

3 BCVIEW side 3 af 43 Princippet er nu - Find instrument, vælg View navn/gruppe samt find skabelon og opret/åben derefter Viewet. Vedr. skabeloner skal der knyttes enkelte kommentarer - En skabelon er et View som, når der trykkes på knappen Create - kopieres, og hvori det ønskede instrument indlægges som basisgraf. Skabeloner ligger i menu Views/Options/Templates. Du kan således oprette dine egne skabeloner ved at oprette Views under denne menu. Såfremt du har et View, som du ønsker at anvende som skabelon - ja, så kan du blot kopiere Viewet og Paste det til Templates (se afsnittet vedr. kopiering af Views). Skabeloner nedarves fra Superbrugeren - fuldstændig på samme måde som med signaler, funktioner og indikatorer. D.v.s. samtlige brugere har adgang til skabeloner oprettet hos Superbrugeren. Såfremt den enkelte bruger har en skabelon med samme navn som en af Superbrugerens skabeloner, ja så vil BCVIEW, når du bruger skabelonen, oprette et View på basis af din skabelon fremfor Superbrugerens. 2. Find det ønskede instrument, som skal være basisinstrument i det nyoprettede View. Du har flere muligheder, du kan - Skrive navnet/koden på det ønskede instrument Skrive en del af navnet/koden og derefter trykke F3. Systemet vil finde det instrument, der matcher bedst til det indtastede. Piletasterne kan herefter anvendes til at bladre frem/tilbage. Tryk på pilen til højre i indtastningsfeltet eller tryk på højre museknap mens du peger på et af felterne Code/Name. Herefter vil List of Instruments starte og det ønskede instrument kan udvælges ved at dobbeltklikke på venstre museknap. Listen vil fremkomme sorteret efter kode eller navn afhængig af om du har trykket på Code eller Name. Når du har valgt instrument, kan du trykke på knappen Find Existing Views. Såfremt der trykkes på denne knap, så vil BCVIEW scanne samtlige ViewGrupper, hvorefter samtlige Views indeholdende det angivne instrument som basisinstrument vil blive listet. Såfremt der dobbeltklikkes med venstre museknap på én af de i listen værende Views - ja, så vil dette View blive åbnet og dialogerne Existing Views og Fast Open/Create lukket Såfremt du ikke angiver et instrument - ja, så vil der blive oprettet et View uden basisgraf. 3. Når det ønskede instrument er fundet - vil felterne vedr. Viewet s navn og gruppe være udfyldt med defaultværdier. D.v.s. Viewets navn lig Instrumentets navn samt gruppen, hvori Viewet skal ligge, foreslås at være den gruppe, hvori der sidst blev indlagt Views. Såfremt der findes et View af samme navn i den angivne Viewgruppe, vil dette blive angivet i feltet under Viewgruppenavnet. Samtidig vil knappen Open blive tændt. Du kan således vælge ikke at oprette et nyt View, men blot åbne et tidligere oprettet View. Hertil skal dog knyttes den kommentar, at Viewet i så fald ikke nødvendigvis bliver som den ønskede skabelon. Såfremt du opretter et nyt View med samme navn og gruppe som et i forvejen eksisterende, skal du bekræfte at dette må overskrives. Du kan ændre Viewet s navn - Indtast navnet i feltet. Såfremt du ønsker at ændre den angivne Viewgruppe, har du flere muligheder. Du kan Skrive navnet på den ønskede gruppe Skrive en del af navnet og derefter trykke F3. Systemet vil finde den Viewgruppe der matcher bedst til det indtastede. Piletasterne kan herefter anvendes til at bladre frem/tilbage.

4 BCVIEW side 4 af 43 Tryk på pilen til højre i indtastningsfeltet eller tryk på højre museknap mens du peger på feltet ViewGroup. Herefter vil List of ViewGroups fremkomme og den ønskede gruppe kan udvælges ved at dobbeltklikke på venstre museknap. 4. Vælg skabelon (template). Du har flere muligheder, du kan - Skrive navnet på den ønskede skabelon Skrive en del af navnet og derefter trykke F3. Systemet vil finde den skabelon der matcher bedst til det indtastede. Piletasterne kan herefter anvendes til at bladre frem/tilbage. Tryk på pilen til højre i indtastningsfeltet eller tryk på højre museknap mens du peger på feltet Use template. Herefter vil List of Templates fremkomme. I bunden af listen findes et felt, hvori der kan være angivet en forklaring til de valgte skabelon. Såfremt skabelonen eksisterer på basis af et af dine egne Views, så har du selv mulighed for, at redigere i denne forklaring via ViewEditoren og Explanationknappen. Den ønskede skabelon kan udvælges ved at dobbeltklikke med venstre museknap. Såfremt du ikke angiver en skabelon (vælger den tomme skabelon), vil menu Select View Type blive aktiveret. Du skal nu vælge hvilken View type der skal oprettes. Hvis du vælger Normal graph View, vil der blive oprettet et View kun indeholdende basisgrafen (iøvrigt ellers som angivet under View Options). Hvis du derimod vælger Point & Figure View, vil der blive oprettet et View indeholdende Point & Figure med en stigningstakt på 1% og 3 reversaler. 5. Tryk på Create - Viewet bliver åbnet og dialogen Fast Open/Create lukket. Viewet ligger nu i den valgte Viewgruppe. Kopiére et View Såfremt jeg ønsker at kopiere et View fra en Viewgroup til en anden (eller til andre Windows programmer) - Såfremt Viewet er åbent på skærmen : 1. Aktiver Viewet. D.v.s. tryk på Viewet én gang med venstre museknap 2. Tryk Edit i topmenuen og vælg Copy View; Viewet bliver nu kopieret til klippebordet. D.v.s. Viewet kan nu Pastes i en anden Viewgroup eller f.eks indsættes i et andet Windows program (Word, Excel etc.) Når Viewet er kopieret kan du skifte til et andet Windows program og her indsætte fra klippebordet. 3. Vælg den Viewgroup hvori Viewet skal indsættes; Dobbeltklik på venstre museknap; List of Views bliver aktiveret 4. Peg på det View hvorover det kopierede View skal indsættes og tryk på højre museknap; Vælg Paste; Viewet bliver nu indsat i den nye Viewgroup. Såfremt der findes et View med samme navn i den nye gruppe - ja, så skal du angive et nyt navn for Viewet Såfremt Viewet ikke er åbent på skærmen : 1. Tryk Views i topmenuen og vælg Open by Group; List of View Groups bliver aktiveret

5 BCVIEW side 5 af Vælg den View gruppe hvorfra der skal kopiéres et View; Dobbeltklik på venstre museknap; List of Views bliver aktiveret 3. Tryk på højre museknap, mens du peger på det ønskede View 4. Vælg Copy; Viewet bliver nu kopieret til klippebordet. D.v.s. Viewet kan nu Pastes i en anden Viewgroup eller f.eks indsættes i et andet Windows program (Word, Excel etc.) Når Viewet er kopieret kan du skifte til et andet Windows program og her indsætte fra klippebordet. 5. Tryk Close i List of Views 6. Vælg den Viewgroup hvori Viewet skal indsættes; Dobbeltklik på venstre museknap; List of Views bliver aktiveret 7. Peg på det View hvorover det kopierede View skal indsættes og tryk på højre museknap; Vælg Paste; Viewet bliver nu indsat i den nye Viewgroup. Såfremt der findes et View med samme navn i den nye gruppe - ja, så skal du angive et nyt navn for Viewet Skifte Basisinstrument i et View 1. Tryk på højre museknap mens du peger på/under tidsaksen i Viewet. Herved startes ViewEditoren. 2. Tryk på venstre museknap mens du peger på et af felterne Code eller Name. Du har nu flere muligheder, du kan - Skrive navnet/koden på det ønskede instrument Skrive en del af navnet/koden og derefter trykke F3. Systemet vil finde det instrument der matcher bedst til det indtastede. Piletasterne kan herefter anvendes til at bladre frem/tilbage. Tryk på pilen til højre i indtastningsfeltet eller tryk på højre museknap mens du peger på et af felterne Code/Name. Herefter vil List of Instruments starte og det ønskede instrument kan udvælges ved at dobbeltklikke på venstre museknap. Listen vil fremkomme sorteret efter kode eller navn afhængig af om du har trykket på Code eller Name. 3. Når det ønskede instrument er fundet - tryk på Ok. Viewet vil blive genopbygget - baseret på det nye basisinstrument. Oprette et nyt element Et Element er et grafområde med en tilhørende Y-akse. Når man opretter et nyt element, opretter man således en ny Y-akse. Tidsaksen er fælles for de enkelte elementer og netop derfor kan et View indeholdende P&F ikke have flere elementer. Såfremt man ønsker, at oprette et nyt element i et View har man flere muligheder. Man kan - Oprette elementet via ViewEditoren Oprette elementet via Element Create knappen (knap nr. 6 ovenfra )

6 BCVIEW side 6 af 43 Oprette elementet via en Q - knap (knapperne til venstre i skærmbilledet) Såfremt det ønskede element skal indeholde en analyse/grafer etc. som ofte skal anvendes i andre Views vil anvendelse af Q - knapperne være langt det letteste. Anvendelse af Q-knapperne medfører, at man blot én gang skal opbygge elementet - nemlig når man definerer Q - knappen ( Se afsnittet: Definition og anvendelse af Q - knapper) Vi vil her tage udgangspunkt i punkt 2 - oprette elementet via Element Create knappen, ligesom vi vil tage udgangspunkt i 2 eksempler. Eksempel 1 Vi har et View som indeholder 1 element med en basisgraf, f.eks. Danske Bank A/S (Figur 1) og ønsker at indsætte et element indeholdende RSI beregnet for 14 perioder Danske Bank A/S Figur 1 Figur 2 Danske Bank A/S RSI( ;14) Tryk på Element Create knappen (knap nr. 6 ovenfra ) med venstre museknap. 2. Cursoren ændres til en graf indeholdende et kryds. Stil cursoren således at det nævnte kryds peger på/under tidsaksen og tryk én gang på venstre museknap. Der vil nu blive oprettet et element under det i forvejen eksisterende element. Det oprettede element vil indeholde basis-grafen; her Danske Bank A/S 3. Peg på det nye element (den nye Y-akse) ; uden at pege på grafen; og tryk højre museknap. ElementEditoren for element 2 vil blive startet. 4. Kryds i Procedure feltet 5. Peg på kassen efter teksten Procedure og tryk på højre museknap. List of Functions/Indica-tors vil blive aktiveret. 6. Find indikatoren RSI; peg på den og dobbeltklik med venstre museknap. Programmet returnerer til elementeditoren, hvor listen med argumenter bliver udfyldt.

7 BCVIEW side 7 af Såfremt et argument, f.eks. tidshorisonten, skal ændres; peg på argumentet (n) og dobbeltklik med venstre museknap; du kan herefter ændre i feltet Value (her skal stå 14) 8. Såfremt du ønsker at aktivere GrafEditoren (ændre farven på grafen, ændre graftypen, sætte datatypen etc. ) skal du pege på listen af grafer (til venstre midt for i elementeditoren) og dobbeltklikke på grafens navn (se under Sådan ændrer jeg grafen ). 9. Øverst i ElementEditoren kan du definere Y-aksen. F.eks kan du her sætte Min = 0 og Max = Tryk Ok i ElementEditoren; RSI vil blive beregnet og vist som angivet Eksempel 2 Vi ønsker at indsætte yderligere et element i Viewet fra eksempel 1. Det nye element skal indeholde Volume for vores BasisInstrument; her Danske Bank A/S. Det nye Element skal indsættes under RSI elementet (d.v.s. det bliver element 3 målt fra toppen af Viewet). Danske Bank A/S RSI( ;14) Danske Bank A/S [Volume] ,50 Figur Tryk på Element Create knappen (knap nr. 6 ovenfra ) med venstre museknap. 2. Cursoren ændres til en graf indeholdende et kryds. Stil cursoren således at det nævnte kryds peger på/under tidsaksen og tryk én gang på venstre museknap. Der vil nu blive oprettet et element under de i forvejen eksisterende elementer. Det oprettede element vil indeholde basisgrafen; her Danske Bank A/S; visende f.eks. kursudviklingen. 3. Da det fortsat skal være BasisInstrumentet, som skal vises i elementet; Peg på grafen i elementet og tryk på højre museknap; herefter aktiveres GrafEditoren (Denne viser; Hvad der skal vises og Hvordan)

8 BCVIEW side 8 af Tryk Graftype lig Column og Datatype lig Volume. Evt. kan grafens farve ændres ved at trykke på knappen Colour; og derefter vælge farven. 5. Tryk Ok i GrafEditoren; Volume vil blive vist som angivet. Oprette en element stak (flere Y-akser) En Element stak er flere elementer placeret ovenpå hinanden d.v.s. flere Y-akser på det samme grafområde. Du har mulighed for at indsætte lige så mange Y-akser, som du ønsker. Har man mere end 4 bliver det dog hurtigt uoverskueligt. Vi vil tage udgangspunkt i et eksempel. Eksempel 3 Vi har et View som indeholder 1 element med en basisgraf f.eks. Gold Cash og ønsker at indsætte et nyt element indeholdende en graf visende USD/DKK. Vi har altså 2 elementer, som har instrumenter hvis kursniveau ligger væsentligt fra hinanden og ønsker derfor 2 Y-akser (1 til venstre og 1 til højre for grafområdet). Figur 4 Figur 5 1. Tryk på Element Stack Create knappen (knap nr. 12 ovenfra ) med venstre museknap. 2. Stil cursoren således at krydset i cursoren peger på det element på hvilket det nye element skal placeres ovenpå. Tryk én gang på venstre museknap. Der bliver indsat et nyt element ovenpå det eksisterende. Basisinstrumentet i Viewet vil blive indsat og kursaksen vil blive placeret i modsat side af eksisterende akse. Den nye akse vil altså her blive placeret til venstre for grafområdet. Da basisinstrumentet i Viewet er Gold Cash vil grafen således blive indlagt ovenpå den eksisterende og det ser derfor ud som om, at der kun er en graf (nemlig Gold Cash ) men rent faktisk ligger der 2 grafer. Farven på værdiangivelserne vil få samme farve som den indlagte graf (dette kan dog slås fra i ElementEditoren (Use Color))

9 BCVIEW side 9 af 43 3 Peg på grafområdet (uden at ramme grafen) og tryk højre museknap. Edit Element dialogen bliver aktiveret og du skal vælge hvilket element du ønsker at ændre. Vælg element 2. ElementEditoren Aktiveres. 4 Tryk på knappen foran Kode og Navn. Angiv herefter det nye instrument USD/DKK. Du har i ElementEditoren mulighed for evt. at flytte aksen til højre eller venstre. 5. Tryk Ok i ElementEditoren og Viewet vil blive vist som angivet Indlægge en graf i et element Såfremt man ønsker, at lægge endnu en graf ind i et Element har man flere muligheder. Man kan - Indlægge grafen via ElementEditoren Indlægge grafen via Graph Create knappen (knap nr. 7 ovenfra ) Indlægge grafen via en Easy Icon - knap (knapperne markeret Q1, Q2...) Såfremt den ønskede graf skal repræsentere en analyse (f.eks. et glidende gennemsnit) og såfremt denne ofte skal anvendes i andre Elementer/Views vil anvendelse af Q - knapperne være langt det letteste. Anvendelse af Q-knapperne medfører, at man blot én gang skal opbygge grafen - nemlig når man definerer Q - knappen ( Se afsnittet: Definition og anvendelse af Q - knapper) Vi vil her tage udgangspunkt i punkt 2 - Indlægge grafen via Graph Create knappen, ligesom vi vil tage udgangspunkt i 2 eksempler. Eksempel 4 Vi har et View som indeholder 1 element med en basisgraf, f.eks. Danske Bank A/S (Figur 6) og ønsker at indsætte en graf repræsenterende et 50 perioders Simpelt Glidende gennemsnit Danske Bank A/S Danske Bank A/S MovAv( ;50;1) Figur 6 Figur

10 BCVIEW side 10 af Tryk på Graph Create knappen (knap nr. 7 ovenfra ) med venstre museknap. 2. Cursoren ændres til en graf indeholdende et kryds. Stil cursoren således at det nævnte kryds peger på det element hvori der skal indlægges en ny graf; tryk én gang på venstre museknap. GraphEditoren vil herefter blive aktiveret 3. Kryds i Procedure feltet 4. Peg på kassen efter teksten Procedure og tryk på højre museknap. List of Functions/Indicators vil blive aktiveret. 5. Find indikatoren MovAv; peg på den og dobbeltklik med venstre museknap. Programmet returnerer til GraphEditoren, hvor listen med argumenter bliver udfyldt. 6. Såfremt et argument, f.eks. tidshorisonten, skal ændres; peg på argumentet (n) og dobbeltklik med venstre museknap; du kan herefter ændre i feltet Value (her skal stå 50) 7. Den ønskede graftype angives samt datatype angives. Såfremt du vælger graftype lig simpel samt datatype lig High betyder det; du vil få beregnet det glidende gennemsnit på High kurser og graftypen vil blive simpel graf. 8. Du kan ændre grafens farve ved at klikke på feltet Color. 9. Tryk Ok i GraphEditoren; Det glidende gennemsnit vil blive beregnet og vist som angivet Eksempel 5 Vi har et View som indeholder 1 element med en basisgraf, f.eks. Aktieindeks KAXPI (Figur 8) og ønsker at indsætte yderligere 2 indeks Finland HEX og Sweden SXAXPI. Derudover ønsker vi data indekseret med 1. januar 1999 som basisdato samt basisværdien 100. Endelig skal samtlige indeks omregnes til samme møntenhed DKK. KAXPI Figur 8 Figur 9 KAXPI HEX SXAXPI DKK

11 BCVIEW side 11 af Tryk på Graph Create knappen (knap nr. 7 ovenfra ) med venstre museknap. 2. Cursoren ændres til en graf indeholdende et kryds. Stil cursoren således at det nævnte kryds peger på det element hvori der skal indlægges en ny graf; tryk én gang på venstre museknap. GraphEditoren vil herefter blive aktiveret 3. Aktivér Code og Name feltet ved at klikke på cirklen foran teksten Code/Name. 4 Tryk på venstre museknap mens du peger på et af felterne Code eller Name. Du har nu flere muligheder, du kan Skrive navnet/koden på det ønskede instrument Skrive en del af navnet/koden og derefter trykke F3. Systemet vil finde det instrument der matcher bedst til det indtastede. Piletasterne kan herefter anvendes til at bladre frem/tilbage. Tryk på pilen til højre i indtastningsfeltet eller tryk på højre museknap mens du peger på et af felterne Code/Name. Herefter vil List of Instruments starte og det ønskede instrument kan udvælges ved at dobbeltklikke på venstre museknap. Listen vil fremkomme sorteret efter kode eller navn afhængig af om du har trykket på Code eller Name. 5. Angiv ønskede graph type, Data type og Color 6. Tryk Ok i GraphEditoren; Den angivne graf vil blive indlagt i billedet 7. Gentag punkterne Når du har indlagt det ønskede antal grafer skal du aktivere ElementEditoren. Det er i elementeditoren vi skal angive de ting, som skal være fælles for graferne i elementet. Peg på elementet (uden at pege på en graf) og tryk på høje museknap 9. Klik på feltet Rebased. Felterne Base date og Base value bliver aktiveret 10. Angiv evt. basisdatoen samt basisværdien for indekseringen. Hvis basisdatoen ikke angives bliver den automatisk sat til den første dato i Viewet. Hvis basisværdien ikke angives bliver den automatisk sat til I feltet Currency kan angives en valuta (ISO kode). Du har flere muligheder, du kan ligesom ved aktiveringen af List of Instruments - Skrive navnet koden på den ønskede valuta Skrive en del af navnet og derefter trykke F3. Systemet vil finde den valuta der matcher bedst til det indtastede. Piletasterne kan herefter anvendes til at bladre frem/tilbage. Tryk på pilen til højre i indtastningsfeltet eller tryk på højre museknap mens du peger på feltet. Herefter vil List of Currencies starte og den ønskede valuta kan udvælges ved at dobbeltklikke på venstre museknap. En forudsætning for omregning til den angivne valuta er naturligvis at de nødvendige valutakryds er oprettet og opdateret i systemet. 12. Tryk Ok i ElementEditoren; Data vil blive omregnet til den angivne valuta og indekseret..

12 BCVIEW side 12 af 43 Indlægge et signal i et element Såfremt man ønsker, at lægge et signal ind i et Element har man flere muligheder. Man kan - Indlægge signalet via ElementEditoren Indlægge signalet via en Easy Icon - knap (knapperne markeret Q1, Q2...) Anvendelse af Q-knapperne medfører, at man blot én gang skal opbygge signalet - nemlig når man definerer Q - knappen ( Se afsnittet: Definition og anvendelse af Q - knapper) Eksempel 6 Vi har et View som indeholder 1 element med en basisgraf, F.eks. DS 8% st.lån 2003 (Figur 10) og ønsker at indsætte et meget simpelt signal kaldet GD_Cross, som giver - Køb, når et stigende kortsigtet glidende gennemsnit går op igennem et stigende langsigtet glidende gennemsnit og Salg, når et faldende kortsigtet glidende gennemsnit går ned igennem et faldende langsigtet glidende gennemsnit. Signalet GD_Cross kan se ud på flg. måde - LONG Rising (MovAv(P;n1;type)) AND Rising (MovAv(P;n2;type)) AND MovAv(P;n1;type) > MovAv(P;n2;type) - Gå long når (d.v.s. køb) - Det korte snit stiger OG - Det lange snit stiger OG - Det korte snit er over det lange SHORT Falling(MovAv(P;n1;type)) AND Falling(MovAv(P;n2;type)) AND MovAv(P;n1;type) < MovAv(P;n1;type) -Gå short når (d.v.s. sælg) - Det korte snit falder OG - Det lange snit falder OG - Det lange snit er over det korte P angiver instrumentet; Det kortsigtede glidende gennemsnit beregnes over n1 perioder og det langsigtede over n2 perioder; Type angiver hvilken type glidende gennemsnit, der skal anvendes. I dette eksempel sættes argumenterne således til; P=Danske Bank A/S, n1=10, n2=40, type=1 Signalet skal hænge på grafen for Danske Bank A/S, d.v.s. pilende som angiver signal skal tegnes med udgangspunkt på grafen.

13 BCVIEW side 13 af 43 Danske Bank A/S Danske Bank A/S GD_Cross( ;10;40;1) ,5 150,0 147,5 145,0 142,5 140,0 137,5 135,0 132,5 130,0 127,5 125,0 122,5 120,0 117,5 115,0 112,5 Figur 10 Figur ,5 150,0 147,5 145,0 142,5 140,0 137,5 135,0 132,5 130,0 127,5 125,0 122,5 120,0 117,5 115,0 112,5 1. Peg på det element, hvori signalet skal indlægges (uden at pege på grafen); og tryk højre museknap. ElementEditoren vil blive aktiveret. 2. Peg på grafen Danske Bank A/S i listen af Graphs/Signals (til venstre midt for i element-editoren) og klik på højre museknap. Graph Menu bliver aktiveret. Signalet bliver hængt på den graf, du peger på, når du trykker højre museknap. Såfremt signalet ikke skal hænge på en graf men på elementet, skal du blot pege på en tom linie i listen af Graphs/Signals. 3. Vælg Add New Signal. SignalEditoren vil herefter blive aktiveret. 4. Peg på kassen efter teksten Signal og tryk på højre museknap. List of Signals vil blive aktiveret. 5. Find signalet GD_Cross; peg på den og dobbeltklik med venstre museknap. BCVIEW returnerer til SignalEditoren, hvor listen med argumenter for signalet bliver udfyldt med dine defaultværdier (såfremt du har indlagt defaultværdier - ellers værdierne 0). 6. Såfremt et argument, f.eks. her tidshorisonten skal ændres; peg på argumentet (n1) og dobbeltklik med venstre museknap; du kan herefter ændre i feltet Value (her skal stå 10). Tilsvarende sættes værdien for n2 (her til 40). 7. Marker hvilke signaler der skal inkluderes - LONG, EXIT LONG, SHORT, EXIT SHORT. Du kan naturligvis kun få angivet de signaler, som er defineret i signalet - her altså kun LONG og SHORT. 8. Du kan ændre signalets farve ved at klikke på feltet Color. 9. Tryk Ok i SignalEditoren; Der returneres til ElementEditoren. 10. Tryk Ok i ElementEditoren; Signalet vil blive beregnet og vist som angivet

14 BCVIEW side 14 af 43 Ændre en graf HOVEDPRINCIPPET når man ønsker at ændre noget er; PEG PÅ DET DU VIL ÆNDRE OG TRYK HØJRE MUSEKNAP eller VÆLG MENU VIEWS/EDIT OG DOBBELTKLIK PÅ VENSTRE MUSEKNAP MENS DU PEGER PÅ DET OBJEKT, DER SKAL ÆNDRES Såfremt man ønsker, at ændre en graf - hvad der vises / hvordan det vises - kan man Peg på grafen og tryk på højre museknap; herefter aktiveres GrafEditoren Angiv ønskede graph type, Data type, Color og/eller evt. procedure/argumenter til procedure. Vælg menu Views/Edit. Dobbeltklik på venstre museknap mens du peger på den ønskede graf i View Structure Dialogen; herefter aktiveres GrafEditoren Peg på det element, hvori grafen ligger, og tryk på højre museknap; herefter aktiveres ElementEditoren. Du kan nu aktivere GraphEditoren for de enkelte grafer ved at pege på den ønskede graf i listen af grafer (til venstre midt for i ElementEditoren) og dobbeltklikke på grafens navn. Angiv ønskede graph type, Data type, Color og/eller evt. procedure/argumenter til procedure Ændringen figur 12-Figur 13 udføres ved at pege på grafen og trykke på højre museknap. Ændre Graph type fra simpel til Bar Chart samt ændre farven fra sort til rød. Danske Bank A/S ,0 147,5 145,0 142,5 140,0 137,5 135,0 132,5 130,0 127,5 125,0 122,5 120,0 117,5 115,0 112,5 Figur 12 Figur 13 Danske Bank A/S ,5 150,0 147,5 145,0 142,5 140,0 137,5 135,0 132,5 130,0 127,5 125,0 122,5 120,0 117,5 115,0 112,5 110,0

15 BCVIEW side 15 af 43 Definere en Q - knap,,....., Q-knapperne er rækken af knapper til venstre i skærmbilledet. Du kan selv bestemme såvel Q knappernes udseende som deres funktion. Anvendelse af Q-knapperne medfører, at man blot én gang skal opbygge f.eks et element - nemlig når man definerer Q - knappen. Q knappernes udseende er vigtig. Jo mere Q-knappernes udseende siger om Q-knappernes funktion desto større glæde får du af at have Q-knapperne. Når du har defineret funktionen på knappen ja, så skal du jo også helst kunne huske, hvad der gemmer sig bag knappen en måned senere. Du kan indsætte såvel en bitmap som tekst på knapperne. De øverste 12 knappers funktion er fast-definerede, hvorimod du selv kan definere de øvrige op til 100 knapper. De øverste 12 knapper er låst fast i skærmbilledet, hvorimod du kan bladre i de resterende 100 kapper ved at trykke på pilene i bunden af knappe-rækken. Såvel knappernes udseende som deres funktion defineres ved at pege på den Q-knap der skal defineres og derefter trykke på højre museknap. Eksempel 7 Vi ønsker at definere en Q-knap. Q-knappen skal indlægge et Simpelt Glidende Gennemsnit beregnet på basisgrafen i et allerede eksisterende element. Definition: 1. Peg på den Q-knap, der skal defineres, og klik på højre museknap. 2. Angiv Quick Command Type lig med Graph 3. Klik på Edit Graph knappen. En GraphEditor vil blive aktiveret. 4. Kryds i Procedure feltet 5. Peg på kassen efter teksten Procedure og tryk på højre museknap. List of Functions/Indica-tors vil blive aktiveret. 6. Find indikatoren MovAv; peg på den og dobbeltklik med venstre museknap. Programmet returnerer til GraphEditoren, hvor listen med argumenter bliver udfyldt. 7. Såfremt et argument, f.eks. tidshorisonten, skal ændres; peg på argumentet (n) og dobbeltklik med venstre museknap; du kan herefter ændre i feltet Value. 8. Den ønskede graftype samt datatype angives. Såfremt du vælger graftype lig simpel samt datatype lig Close betyder det; du vil få beregnet det glidende gennemsnit på Close kursen (værdien) og graftypen vil blive simpel. 9. Du kan ændre grafens farve ved at klikke på feltet Color. 10. Tryk Ok i GraphEditoren. 11. Indtast en beskrivelse af hvad Q-knappen udfører i Text feltet. Den indtastede beskrivelse vil blive vist i Message linien når man klikker én gang med venstre museknap på Q-knappen

16 BCVIEW side 16 af Klik evt. på Go back (det kan anbefales). Dette felt indikerer hvorvidt cursoren efter anvendelse af Q-knappen skal returnere til værdien før du aktiverede Q-knappen. Sagt med andre ord; ved aktivering af Q-knappen kan du kun anvende knappen én gang. Skal knappen bruges flere gange må du hver gang aktivere knappen 13. Vælg Bitmap selected. og vælg herefter en bitmap, som ligner grafen for det glidende snit (f.eks. den længst til venstre i øverste række). Tryk på Color knappen og vælg samme farve som du valgte til det glidende gennemsnit. Skriv herefter evt. en tekst til knappen. Du har 2 linier til rådighed. Jo mere tekst du indtaster desto længere bliver knapperne. Skriv f.eks MovAv i linie 1 og antallet af perioder for det glidende gennemsnit i linie 2 f.eks Tryk Close; Q-knappen er hermed defineret. Anvendelse : 1. Klik med venstre museknap på den ønskede Q-knap. Bjælken på knappen bliver grøn og Message linien vil angive hvad knappen udfører. 2. Peg på det element hvori det Simple Glidende Gennemsnit skal beregnes på basisgrafen. Det er krydset på iconen, der er afgørende for, hvad du peger på. 3. Klik én gang på venstre museknap og funktionen bliver udført. I dette tilfælde bliver det Simple Glidende Gennemsnit beregnet på basisgrafen. D.v.s. hvis du anvender knappen på et element hvor RSI er angivet som værende basisgraf - ja, så vil der blive beregnet et Simpelt Glidende Gennemsnit på RSI etc. Eksempel 8 Vi ønsker at definere en Q-knap. Q-knappen skal indlægge et Element indeholdende RSI beregnet på 24 perioder som basisgraf. Max-værdien på Y-aksen skal være 100 og Min-værdien 0. Der skal ind-lægges elementtrendlinier ved værdierne 25 og 75. Endelig skal elementet indeholde et Exponentielt Glidende Gennemsnit på RSI beregnet for 10 perioder. Definition: 1. Peg på den Q-knap, der skal defineres, og klik på højre museknap. 2. Angiv Quick Command Type lig med Element 3. Klik på Edit Element knappen. En ElementEditor vil blive aktiveret. 4. Kryds i Procedure feltet 5. Peg på kassen efter teksten Procedure og tryk på højre museknap. List of Functions/Indica-tors vil blive aktiveret. 6. Find indikatoren RSI; peg på den og dobbeltklik med venstre museknap. Programmet returnerer til elementeditoren, hvor listen med argumenter bliver udfyldt. 7. Såfremt et argument, f.eks. tidshorisonten, skal ændres; peg på argumentet og klik med venstre museknap; du kan herefter ændre i feltet Value (her skal stå 24)

17 BCVIEW side 17 af Såfremt du ønsker at aktivere GraphEditoren (ændre farven på grafen, ændre graftypen, sætte datatypen etc. ) skal du pege på listen af grafer (til venstre midt for i elementeditoren) og dobbeltklikke på grafens navn; i dette eksempel vil der stå Base Graph. 9. Øverst i elementeditoren kan du definere Y-aksen. Sæt Max = 100 og Min = Vi skal nu indlægge 2 Elementtrendlinier. Peg på listen af trendlinier (til højre midtfor i ElementEditoren) og klik på højre museknap. En menu vil fremkomme - vælg Add New. En TrendlineEditor vil herefter blive aktiveret. 11. Angiv Start time f.eks. 1/ samt Start value 25 Angiv End time f.eks 1/ samt End value 25 Afkryds Extend backward og Extend forward - dette betyder at det angivne starttidspunkt og sluttidspunkt kan angives vilkårligt, da linierne altid vil dække hele elementet. Angiv evt. Style lig Dot og en anden Color. 12. Gentag punkt 10 og 11 for indlægning af trendlinie ved værdien Vi skal nu indlægge endnu en graf i elementet, nemlig - det glidende gennemsnit. Peg på listen af grafer (til venstre midt for i ElementEditoren) og klik på højre museknap. En menu vil fremkomme - vælg Add New. En GraphEditor vil herefter blive aktiveret 14. Kryds i Procedure feltet 15. Peg på kassen efter teksten Procedure og tryk på højre museknap. List of Functions/Indicators vil blive aktiveret. 16. Find indikatoren MovAv; peg på den og dobbeltklik med venstre museknap. Programmet returnerer til GraphEditoren, hvor listen med argumenter bliver udfyldt. 17. Såfremt et argument, f.eks. tidshorisonten, skal ændres; peg på argumentet og dobbeltklik med venstre museknap; du kan herefter ændre i feltet Value (her skal stå 10) 18. Den ønskede graftype samt datatype angives. Såfremt du vælger graftype lig simpel samt datatype lig Close betyder det; du vil få beregnet det glidende gennemsnit på Close kurser (værdier) og graftypen vil blive simpel. 19. Du kan ændre grafens farve ved at klikke på feltet Color. 20. Tryk Ok i GraphEditoren; Der returneres til ElementEditoren for Q-knappen. Listen over Graphs vil nu vise, at der er 2 grafer - Base graph samt MovAv(Base graph;10;2). 21. Tryk Ok i ElementEditoren. 22. Indtast en beskrivelse af hvad Q-knappen udfører i Text feltet. Den indtastede beskrivelse vil blive vist i Message linien når man klikker én gang med venstre museknap på Q-knappen 23. Klik evt. på Go back (det kan anbefales). Dette felt indikerer hvorvidt cursoren efter anvendelse af Q-knappen skal returnere til værdien før du aktiverede Q-knappen. Sagt med andre ord; ved aktivering af Q-knappen kan du kun anvende knappen én gang. Skal knappen bruges flere gange må du hver gang aktivere knappen 24. Vælg Bitmap selected. og vælg herefter en bitmap, som ligner et element indeholde RSI (f.eks. nr 2 fra højre i øverste række). Tryk på Color knappen og vælg samme farve som du valgte til RSI grafen. Skriv herefter evt. en tekst til knappen. Du har 2 linier til rådighed. Jo mere tekst du indtaster desto længere bliver knapperne. Skriv f.eks RSI24 i linie 1 og intet i linie 2.

18 BCVIEW side 18 af Tryk Close; Q-knappen er hermed defineret. Anvendelse : 1. Klik med venstre museknap på den ønskede Q-knap. Bjælken på knappen bliver grøn og Message linien vil angive hvad knappen udfører. 2. Peg på det element hvorover der skal indsættes et nyt element indeholdende det på Q-knappen definerede. Såfremt elementet skal indsættes som det nederste element i Viewet, skal du pege på tidsaksen. Det er krydset på iconen, der er afgørende for, hvad du peger på. 3. Klik én gang på venstre museknap og funktionen bliver udført. Eksempel 9 Vi ønsker at definere en Q-knap. Q-knappen skal indlægge et Signal kaldet GD_Cross. Definition: 1. Peg på den Q-knap, der skal defineres, og klik på højre museknap. 2. Angiv Quick Command Type lig med Signal Graph 3. Klik på Edit Signal Graph knappen. En SignalEditor vil blive aktiveret. 4. Peg på kassen efter teksten Signal og tryk på højre museknap. List of Signals vil blive aktiveret. 5. Find Signalet GD_Cross; peg på den og dobbeltklik med venstre museknap. Programmet returnerer til SignalEditoren, hvor listen med argumenter bliver udfyldt. 6. Såfremt et argument, f.eks. tidshorisonten, skal ændres; peg på argumentet (n) og dobbeltklik med venstre museknap; du kan herefter ændre i feltet Value. 7. De ønskede signaler angives - LONG, EXIT LONG, SHORT, EXIT SHORT. 8. Du kan ændre signalets farve ved at klikke på feltet Color. 9. Tryk Ok i SignalEditoren. 10. Indtast en beskrivelse af hvad Q-knappen udfører i Text feltet. Den indtastede beskrivelse vil blive vist i Message linien når man klikker én gang med venstre museknap på Q-knappen 11. Klik evt. på Go back (det kan anbefales). Dette felt indikerer hvorvidt cursoren efter anvendelse af Q-knappen skal returnere til værdien før du aktiverede Q-knappen. Sagt med andre ord; ved aktivering af Q-knappen kan du kun anvende knappen én gang. Skal knappen bruges flere gange må du hver gang aktivere knappen 12. Vælg Bitmap selected. og vælg herefter en bitmap som indikerer, at det er et signal som er indlagt på knappen (f.eks. nr 3 fra højre i nederste række). Skriv herefter evt. en tekst til knappen. Du har 2 linier til rådighed. Jo mere tekst du indtaster desto længere bliver knapperne. Skriv f.eks GD i linie 1 og Cross i linie Tryk Close; Q-knappen er hermed defineret.

19 BCVIEW side 19 af 43 Anvendelse : 1. Klik med venstre museknap på den ønskede Q-knap. Bjælken på knappen bliver grøn og Message linien vil angive hvad knappen udfører. 2. Hvis signalet skal hænge på en graf - Peg på grafen, hvorpå signalet skal hænge. Det er krydset på iconen, der er afgørende for, hvad du peger på. Hvis signalet skal hænge på et element - Peg på det element, hvorpå signalet skal hænge. Det er krydset på iconen, der er afgørende for, hvad du peger på. 3. Klik én gang på venstre museknap og signalet bliver beregnet og indlagt. Tegne trendlinier En forudsætning for, at du kan tegne trendlinier i et element er; at Show trend lines er afkrydset i ElementEditoren. 1. Peg på elementet (uden at pege på en graf) og klik på højre museknap. ElementEditoren bliver aktiveret. 2. Feltet Show trend lines skal være afkrydset; hvis ikke - Klik på feltet Show trend lines. 3. Tryk Ok; ElementEditoren lukkes Såfremt du ønsker at tegne trendlinier skal du - 1. Klik med venstre museknap på trendlinieknappen (knap nr. 8 ovenfra ). Bjælken på knappen bliver grøn; Message linien vil angive hvilken trendlinie du p.t. kan tegne. Cursoren vil skifte til en blyant. 2. Peg evt. på trendlinieknappen og klik på højre museknap; Trend Line Options vil blive aktiveret. Såfremt du ikke vil ændre Trend Line Options; gå til punkt 9 3. Angiv hvilken type trendlinie (Create options) du vil tegne, ved at klikke på knappen foran typen. 4. Angiv evt. Follow options. Såfremt du vælger Follow graph minimum / Follow graph maximum må du også angive Points to consider in extremes 5. Angiv, hvorvidt trendlinien skal tilhøre et element, en graf eller et instrument. Tilhøre instrumentet : trendlinien vil også blive vist i andre Views, hvor instrumentet indgår. Tilhøre en graf: (et instrument, et glidende gennemsnit, RSI etc.) trendlinien tilhører således grafen og vil blive slettet såfremt du f.eks sletter grafen eller f.eks. ændrer argumenterne til grafen Tilhøre et element: trendlinien bliver ved med at fremkomme i elementet uanset du udskifter instrumentet/ proceduren etc.

20 BCVIEW side 20 af Du kan markere ønskede niveauer ved Fibonacci Retracement/Targets ved at pege på feltet foran det ønskede niveau og trykke én gang på venstre museknap. Niveauet vil blive markeret med flueben. 7. Angiv hvorvidt trendlinier skal Extend Forward / Extend Backward. 8. Tryk Ok; Trendline options lukkes og du kan nu tegne den ønskede trendlinie. 9. Hvis du har angivet, at cursoren skal følge en graf - Peg på grafen (spidsen af blyanten) når du starter med at tegne trendlinien. Fremgangsmåden herefter afhænger af, hvilken type trendlinie du ønsker at tegne, men typisk er proceduren; Peg på det ønskede startpunkt - tryk på venstre museknap og hold den nede indtil du har fundet næste punkt for trendlinien; slip herefter museknappen. Evt. afvigelser fra denne fremgangsmåde vil fremgå af message -linien (den nederste linie i BCVIEW, hvor meddelelser fra systemet til brugeren fremkommer). Trendlinien bliver tegnet og vil tilhøre elementet, grafen eller instrumentet - alt efter den angivne trendlinieopsætning. - Hvis du skal tegne en trendlinie, som skal tilhøre en graf, og du ikke peger på en graf når du påbegynder tegningen - ja, så vil trendlinien automatisk komme til at tilhøre elementet. - Hvis du skal tegne en trendlinie, som skal tilhøre et instrument, og du ikke peger på instrumentgrafen når du påbegynder tegningen - ja, så vil trendlinien automatisk komme til at tilhøre den graf du evt. peger på eller det element du evt. peger på; når du påbegynder tegningen Ændre en trendlinies tilhørsforhold 1. Peg på elementet (uden at pege på en graf) og klik på højre museknap. ElementEditoren bliver aktiveret. 2. Trendlinierne er listet midt for til højre i elementeditoren. 3. Peg på den trendlinie i listen, som skal ændres f.eks. fra instrumenttrendlinie til graftrendlinie, og klik på højre museknap. En menu bliver aktiveret. 4. Tryk på den knap, der angiver den ønskede ændring, f.eks ->Graph. Trendliniens tilhørsforhold bliver herefter ændret til det angivne. Såfremt en instrument-trendlinie skal ændres til en graftrendlinie, vil det således medføre, at trendlinien ikke fremover vil blive vist i andre Views, hvor instrumentet indgår - medmindre, du naturligvis tegner den igen i et af disse Views. Parallelforskyd en trendlinie 1. Tryk på Move knappen (knap nr. 5 ovenfra ) 2. Peg på den trendlinie der skal flyttes (det er krydset i cursoren, der er afgørende for, hvad du peger på). Tryk på venstre museknap og hold den nede mens du flytter trendlinien. Slip museknappen når den ønskede position for trendlinien er fundet. Obs. Når du flytter trendlinien følges Follow options i Trend Line Options. Se ovenfor punkt 2.

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

1. Stak og kort. 1. Vælg New Stack i File menu - - Vælg: Save. 2. Vælg No for at ændre størrelsen på kortet.

1. Stak og kort. 1. Vælg New Stack i File menu - - Vælg: Save. 2. Vælg No for at ændre størrelsen på kortet. 1. Stak og kort 1. Vælg New Stack i File menu - - Vælg: Save. 2. Vælg No for at ændre størrelsen på kortet. 3. Vælg 14-640x480 i Standard Hyperstudio Card. 4. Klik Ok. 1 I Windows ser det sådan ud. Vælg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS e-service Titelblok i OrCAD Capture og Capture CIS Side 1 af 11 Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : April 2003, Release 14.2/9.2.3,

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet.

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Microstation brugermøde 10. og 11. november 2008. Indlæg af Else-Marie Lorenzen. Vejdirektoratet Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Som det første

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Prepress Serigrafi Grafisk Tekniker Grundforløb. Opgave: Klistermærker i flere farver

Prepress Serigrafi Grafisk Tekniker Grundforløb. Opgave: Klistermærker i flere farver Grafisk Tekniker Grundforløb Opgave: Klistermærker i flere farver I denne opgave skal der skabes et antal klistermærker i flere farver. Temaet er frit. Husk at der i serigrafi skal laves ramme for hver

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør.

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Du kan oprette blogs på 3 forskellige niveauer i e-learn.sdu.dk:

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup Rybners Teknisk Skole Tømrer afdeling Frank Kleemann Aarestrup Opstart Start programmet og vælg Template måleenhed Millimeters Start Sketchup Velkommen til Sketchup brugerflade! Sketchup Opstart 2 Introduktion

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Serigrafisk tryk af bogomslag i flere farver

Serigrafisk tryk af bogomslag i flere farver i flere farver Opgaven består i at lave et omslag til en bog med softcover i A5 størrelse. Omslaget trykkes i serigrafi i flere farver. Bogen produceres herefter i Bogbind. Der arbejdes i serigrafi i grupper

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Grafisk Tekniker Digitalprint. Klistermærker med og skærelinjer og metalfarver

Grafisk Tekniker Digitalprint. Klistermærker med og skærelinjer og metalfarver Grafisk Tekniker Digitalprint Klistermærker med og skærelinjer og metalfarver Klistermærker med metalfarver - opgave En lille serie forskellige klistermærker skal tegnes i Illustrator max tre styk. Der

Læs mere

Manual til udvidet abonnement

Manual til udvidet abonnement Manual til udvidet abonnement April 2009 info@bookscan.dk (alle tal er fiktive) 1 LOG PÅ s. 3 FORSIDEN s. 4 TOP 500 s. 5 FORMATER s. 7 TIMELINE OG TRENDED TIMELINE s. 8 CHART WITH PROMPTS s. 14 SKEMASÆTNING

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for User admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for User admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som hører til din konto, tryk

Læs mere

Grafisk Tekniker Grundforløb. Serigrafisk tryk af smudsomslag i flere farver til hardcoverbog

Grafisk Tekniker Grundforløb. Serigrafisk tryk af smudsomslag i flere farver til hardcoverbog i flere farver til hardcoverbog Opgaven består i at lave et smudsomslag til en bog med hardcover i A5-størrelse. Omslaget trykkes i serigrafi i flere farver. Bogen produceres herefter i Bogbind. Der arbejdes

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates For at få SketchUp til at virke skal programmet først sættes op Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates Herefter vælges Window -> Entity Info Kontroller at units er i

Læs mere

Adobe Elements Lektion 2

Adobe Elements Lektion 2 Adobe Elements Lektion 2 Så er det igen tid til at lege lidt med billeder. Jeg går ud fra, at du nu har fået opsat Elements efter de anvisninger du fik i sidste lektion. Start Elements op Gå ind i Edit

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes.

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. De tre trin Trin 1 Opret ny bruger Som optæller af skarvkolonier får du her mulighed

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Brug af gallerier på fotorammenviborg.dk

Brug af gallerier på fotorammenviborg.dk Brug af gallerier på fotorammenviborg.dk En lille vejledning fra Margaret Skovsen Åbn din browser*) og tast navnet på dit galleri. Det vil typisk være af typen xxx.fotorammenviborg.dk eller xxxy.fotorammenviborg.dk,

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Introduktion til TI-Interactive!

Introduktion til TI-Interactive! Introduktion til TI-Interactive! TI-Interactive! er et program, som befinder sig i grænseområdet mellem almindelig tekstbehandling, regneark og egentlige tunge matematikprogrammer. Man kan gøre mange af

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

Guide til Digital kursusevaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på og klik på login

Guide til Digital kursusevaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på  og klik på login 1: Start med at gå ind på www.bb.au.dk og klik på login 2: Indtast dine loginoplysninger (WAYF login) 3: Klik på COURSES i den øverste menu 4: Klik på det undervisningsforløb du ønsker at evaluere 5: For

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Workshop G3 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 1

Workshop G3 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 1 Workshop G3 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 1 FØR I BEGYNDER......1 ELEMENT SELECTION...2 TEGNEVÆRKTØJER...4 ARRAY / ALONG ELEMENT...4 STRETCH...6 MOVE TO CONTACT...7 BREAK ELEMENT...8 COPY FENCE

Læs mere

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Bevægelses analyse med SkillSpector Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Hvad er SkillSpector SkillSpector er software program til video baseret bevægelses analyse. Der er følgende muligheder med

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

8A IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

8A IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES EasyDraw EasyDraw er den tegnemetode man kan bruge når man tegner enkle blokke. Denne blyant og papir metode gør det muligt at tegne streger og buer, inddele i firkanter og rektangler. Linjerne må tegnes,

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Initialmåling for deltager

Initialmåling for deltager Initialmåling for deltager Kundedemo - Demohold Deltagerkode - leif Kendt pensum Mulig tilvækst 25% 25% af de pensum relaterede spørgsmål blev besvaret rigtigt. I gang med tekstbehandling 1 Tilpasse opsætning

Læs mere