BCVIEW. BørsCustom. Sådan gør jeg, hvis jeg vil - Januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BCVIEW. BørsCustom. Sådan gør jeg, hvis jeg vil - Januar 2015"

Transkript

1 BCVIEW Sådan gør jeg, hvis jeg vil - Januar 2015 Oprette en ny View gruppe Side 2 Oprette et View med et basisinstrument Side 2 Kopiére et View Side 4 Skifte Basisinstrument i et View Side 5 Oprette et nyt element Side 5 Oprette en element stak (flere Y-akser) Side 8 Indlægge en graf i et element Side 9 Indlægge et signal i et element Side 12 Ændre en graf Side 14 Definere/bruge en Q - knap Side 15 Tegne trendlinier Side 19 Indsætte tekst Side 21 Indsætte mærke Side 22 Se værdierne på graferne Side 24 Ændre startdato i et View Side 24 Oprette et nyt valutakryds Side 25 Oprette et Spread Side 26 Oprette/Udføre et job Side 28 Oprette en instrumentgruppe Side 30 Opsætning af en "Performance' analyse Side 32 Opsætning af et indeks på en instrumentgruppe Side 36 Udskrive View(s) Side 37 Eksportere Views/Data Side 41 Se liste over Short Keys Side 42 Have yderligere Hjælp Side 43 BørsCustom Søren Frichs Vej 38 K, 1.sal, DK 8230 Åbyhøj Tlf. (45) ,

2 BCVIEW side 2 af 43 Oprette en ny View gruppe Såfremt jeg ønsker at oprette et View skal dette altid placeres i en View gruppe. En View gruppe er altså en gruppe af Views, som tidligere er blevet oprettet. Vil jeg åbne et tidligere oprettet View (hvor der måske er lavet forskellige analyser etc.) ja, så kan jeg vælge menuen Views/Open by Group. Herefter aktiveres listen af forskellige View Groups. Hvis jeg dobbeltklikker på venstre museknap, medens jeg peger på en af View Grupperne, så vil Gruppen blive åbnet og en liste af Views fremkommer. Jeg kan herefter åbne de i View Gruppen indsatte Views. Såfremt jeg ønsker at oprette en ny View Gruppe, kan dette gøres på flg. måde 1. Tryk Views i topmenuen og vælg Open by Group; List of View Groups bliver aktiveret 2. Vælg den View gruppe hvorover der skal indsættes en ny; Tryk én gang på venstre museknap 3. Tryk på højre museknap, mens du peger på ovennævnte View gruppe 4. Tryk på New 5. Angiv et navn for den nye View gruppe (der må ikke være 2 grupper med det samme navn), og klik på Create knappen. Den nye gruppe bliver oprettet; hvorefter du kan aktivere gruppen ved at pege på den og dobbeltklikke på venstre museknap. Såfremt du skal oprette nye Views i gruppen - via List of Instruments, så er det er en fordel at aktivere gruppen, da systemet foreslår den sidst aktiverede View gruppe som defaultadresse for nye Views. Oprette et View med et basisinstrument Såfremt jeg ønsker at åbne/oprette et nyt View kan dette gøres på flere måder - Via menuen Views eller via menuen Instruments. Her vælger jeg at gøre det via menuen Views; men princippet er det samme, uanset hvilken menu der vælges. 1. Tryk Views i topmenuen og vælg Fast Open/Create Flg. Dialog åbnes -

3 BCVIEW side 3 af 43 Princippet er nu - Find instrument, vælg View navn/gruppe samt find skabelon og opret/åben derefter Viewet. Vedr. skabeloner skal der knyttes enkelte kommentarer - En skabelon er et View som, når der trykkes på knappen Create - kopieres, og hvori det ønskede instrument indlægges som basisgraf. Skabeloner ligger i menu Views/Options/Templates. Du kan således oprette dine egne skabeloner ved at oprette Views under denne menu. Såfremt du har et View, som du ønsker at anvende som skabelon - ja, så kan du blot kopiere Viewet og Paste det til Templates (se afsnittet vedr. kopiering af Views). Skabeloner nedarves fra Superbrugeren - fuldstændig på samme måde som med signaler, funktioner og indikatorer. D.v.s. samtlige brugere har adgang til skabeloner oprettet hos Superbrugeren. Såfremt den enkelte bruger har en skabelon med samme navn som en af Superbrugerens skabeloner, ja så vil BCVIEW, når du bruger skabelonen, oprette et View på basis af din skabelon fremfor Superbrugerens. 2. Find det ønskede instrument, som skal være basisinstrument i det nyoprettede View. Du har flere muligheder, du kan - Skrive navnet/koden på det ønskede instrument Skrive en del af navnet/koden og derefter trykke F3. Systemet vil finde det instrument, der matcher bedst til det indtastede. Piletasterne kan herefter anvendes til at bladre frem/tilbage. Tryk på pilen til højre i indtastningsfeltet eller tryk på højre museknap mens du peger på et af felterne Code/Name. Herefter vil List of Instruments starte og det ønskede instrument kan udvælges ved at dobbeltklikke på venstre museknap. Listen vil fremkomme sorteret efter kode eller navn afhængig af om du har trykket på Code eller Name. Når du har valgt instrument, kan du trykke på knappen Find Existing Views. Såfremt der trykkes på denne knap, så vil BCVIEW scanne samtlige ViewGrupper, hvorefter samtlige Views indeholdende det angivne instrument som basisinstrument vil blive listet. Såfremt der dobbeltklikkes med venstre museknap på én af de i listen værende Views - ja, så vil dette View blive åbnet og dialogerne Existing Views og Fast Open/Create lukket Såfremt du ikke angiver et instrument - ja, så vil der blive oprettet et View uden basisgraf. 3. Når det ønskede instrument er fundet - vil felterne vedr. Viewet s navn og gruppe være udfyldt med defaultværdier. D.v.s. Viewets navn lig Instrumentets navn samt gruppen, hvori Viewet skal ligge, foreslås at være den gruppe, hvori der sidst blev indlagt Views. Såfremt der findes et View af samme navn i den angivne Viewgruppe, vil dette blive angivet i feltet under Viewgruppenavnet. Samtidig vil knappen Open blive tændt. Du kan således vælge ikke at oprette et nyt View, men blot åbne et tidligere oprettet View. Hertil skal dog knyttes den kommentar, at Viewet i så fald ikke nødvendigvis bliver som den ønskede skabelon. Såfremt du opretter et nyt View med samme navn og gruppe som et i forvejen eksisterende, skal du bekræfte at dette må overskrives. Du kan ændre Viewet s navn - Indtast navnet i feltet. Såfremt du ønsker at ændre den angivne Viewgruppe, har du flere muligheder. Du kan Skrive navnet på den ønskede gruppe Skrive en del af navnet og derefter trykke F3. Systemet vil finde den Viewgruppe der matcher bedst til det indtastede. Piletasterne kan herefter anvendes til at bladre frem/tilbage.

4 BCVIEW side 4 af 43 Tryk på pilen til højre i indtastningsfeltet eller tryk på højre museknap mens du peger på feltet ViewGroup. Herefter vil List of ViewGroups fremkomme og den ønskede gruppe kan udvælges ved at dobbeltklikke på venstre museknap. 4. Vælg skabelon (template). Du har flere muligheder, du kan - Skrive navnet på den ønskede skabelon Skrive en del af navnet og derefter trykke F3. Systemet vil finde den skabelon der matcher bedst til det indtastede. Piletasterne kan herefter anvendes til at bladre frem/tilbage. Tryk på pilen til højre i indtastningsfeltet eller tryk på højre museknap mens du peger på feltet Use template. Herefter vil List of Templates fremkomme. I bunden af listen findes et felt, hvori der kan være angivet en forklaring til de valgte skabelon. Såfremt skabelonen eksisterer på basis af et af dine egne Views, så har du selv mulighed for, at redigere i denne forklaring via ViewEditoren og Explanationknappen. Den ønskede skabelon kan udvælges ved at dobbeltklikke med venstre museknap. Såfremt du ikke angiver en skabelon (vælger den tomme skabelon), vil menu Select View Type blive aktiveret. Du skal nu vælge hvilken View type der skal oprettes. Hvis du vælger Normal graph View, vil der blive oprettet et View kun indeholdende basisgrafen (iøvrigt ellers som angivet under View Options). Hvis du derimod vælger Point & Figure View, vil der blive oprettet et View indeholdende Point & Figure med en stigningstakt på 1% og 3 reversaler. 5. Tryk på Create - Viewet bliver åbnet og dialogen Fast Open/Create lukket. Viewet ligger nu i den valgte Viewgruppe. Kopiére et View Såfremt jeg ønsker at kopiere et View fra en Viewgroup til en anden (eller til andre Windows programmer) - Såfremt Viewet er åbent på skærmen : 1. Aktiver Viewet. D.v.s. tryk på Viewet én gang med venstre museknap 2. Tryk Edit i topmenuen og vælg Copy View; Viewet bliver nu kopieret til klippebordet. D.v.s. Viewet kan nu Pastes i en anden Viewgroup eller f.eks indsættes i et andet Windows program (Word, Excel etc.) Når Viewet er kopieret kan du skifte til et andet Windows program og her indsætte fra klippebordet. 3. Vælg den Viewgroup hvori Viewet skal indsættes; Dobbeltklik på venstre museknap; List of Views bliver aktiveret 4. Peg på det View hvorover det kopierede View skal indsættes og tryk på højre museknap; Vælg Paste; Viewet bliver nu indsat i den nye Viewgroup. Såfremt der findes et View med samme navn i den nye gruppe - ja, så skal du angive et nyt navn for Viewet Såfremt Viewet ikke er åbent på skærmen : 1. Tryk Views i topmenuen og vælg Open by Group; List of View Groups bliver aktiveret

5 BCVIEW side 5 af Vælg den View gruppe hvorfra der skal kopiéres et View; Dobbeltklik på venstre museknap; List of Views bliver aktiveret 3. Tryk på højre museknap, mens du peger på det ønskede View 4. Vælg Copy; Viewet bliver nu kopieret til klippebordet. D.v.s. Viewet kan nu Pastes i en anden Viewgroup eller f.eks indsættes i et andet Windows program (Word, Excel etc.) Når Viewet er kopieret kan du skifte til et andet Windows program og her indsætte fra klippebordet. 5. Tryk Close i List of Views 6. Vælg den Viewgroup hvori Viewet skal indsættes; Dobbeltklik på venstre museknap; List of Views bliver aktiveret 7. Peg på det View hvorover det kopierede View skal indsættes og tryk på højre museknap; Vælg Paste; Viewet bliver nu indsat i den nye Viewgroup. Såfremt der findes et View med samme navn i den nye gruppe - ja, så skal du angive et nyt navn for Viewet Skifte Basisinstrument i et View 1. Tryk på højre museknap mens du peger på/under tidsaksen i Viewet. Herved startes ViewEditoren. 2. Tryk på venstre museknap mens du peger på et af felterne Code eller Name. Du har nu flere muligheder, du kan - Skrive navnet/koden på det ønskede instrument Skrive en del af navnet/koden og derefter trykke F3. Systemet vil finde det instrument der matcher bedst til det indtastede. Piletasterne kan herefter anvendes til at bladre frem/tilbage. Tryk på pilen til højre i indtastningsfeltet eller tryk på højre museknap mens du peger på et af felterne Code/Name. Herefter vil List of Instruments starte og det ønskede instrument kan udvælges ved at dobbeltklikke på venstre museknap. Listen vil fremkomme sorteret efter kode eller navn afhængig af om du har trykket på Code eller Name. 3. Når det ønskede instrument er fundet - tryk på Ok. Viewet vil blive genopbygget - baseret på det nye basisinstrument. Oprette et nyt element Et Element er et grafområde med en tilhørende Y-akse. Når man opretter et nyt element, opretter man således en ny Y-akse. Tidsaksen er fælles for de enkelte elementer og netop derfor kan et View indeholdende P&F ikke have flere elementer. Såfremt man ønsker, at oprette et nyt element i et View har man flere muligheder. Man kan - Oprette elementet via ViewEditoren Oprette elementet via Element Create knappen (knap nr. 6 ovenfra )

6 BCVIEW side 6 af 43 Oprette elementet via en Q - knap (knapperne til venstre i skærmbilledet) Såfremt det ønskede element skal indeholde en analyse/grafer etc. som ofte skal anvendes i andre Views vil anvendelse af Q - knapperne være langt det letteste. Anvendelse af Q-knapperne medfører, at man blot én gang skal opbygge elementet - nemlig når man definerer Q - knappen ( Se afsnittet: Definition og anvendelse af Q - knapper) Vi vil her tage udgangspunkt i punkt 2 - oprette elementet via Element Create knappen, ligesom vi vil tage udgangspunkt i 2 eksempler. Eksempel 1 Vi har et View som indeholder 1 element med en basisgraf, f.eks. Danske Bank A/S (Figur 1) og ønsker at indsætte et element indeholdende RSI beregnet for 14 perioder Danske Bank A/S Figur 1 Figur 2 Danske Bank A/S RSI( ;14) Tryk på Element Create knappen (knap nr. 6 ovenfra ) med venstre museknap. 2. Cursoren ændres til en graf indeholdende et kryds. Stil cursoren således at det nævnte kryds peger på/under tidsaksen og tryk én gang på venstre museknap. Der vil nu blive oprettet et element under det i forvejen eksisterende element. Det oprettede element vil indeholde basis-grafen; her Danske Bank A/S 3. Peg på det nye element (den nye Y-akse) ; uden at pege på grafen; og tryk højre museknap. ElementEditoren for element 2 vil blive startet. 4. Kryds i Procedure feltet 5. Peg på kassen efter teksten Procedure og tryk på højre museknap. List of Functions/Indica-tors vil blive aktiveret. 6. Find indikatoren RSI; peg på den og dobbeltklik med venstre museknap. Programmet returnerer til elementeditoren, hvor listen med argumenter bliver udfyldt.

7 BCVIEW side 7 af Såfremt et argument, f.eks. tidshorisonten, skal ændres; peg på argumentet (n) og dobbeltklik med venstre museknap; du kan herefter ændre i feltet Value (her skal stå 14) 8. Såfremt du ønsker at aktivere GrafEditoren (ændre farven på grafen, ændre graftypen, sætte datatypen etc. ) skal du pege på listen af grafer (til venstre midt for i elementeditoren) og dobbeltklikke på grafens navn (se under Sådan ændrer jeg grafen ). 9. Øverst i ElementEditoren kan du definere Y-aksen. F.eks kan du her sætte Min = 0 og Max = Tryk Ok i ElementEditoren; RSI vil blive beregnet og vist som angivet Eksempel 2 Vi ønsker at indsætte yderligere et element i Viewet fra eksempel 1. Det nye element skal indeholde Volume for vores BasisInstrument; her Danske Bank A/S. Det nye Element skal indsættes under RSI elementet (d.v.s. det bliver element 3 målt fra toppen af Viewet). Danske Bank A/S RSI( ;14) Danske Bank A/S [Volume] ,50 Figur Tryk på Element Create knappen (knap nr. 6 ovenfra ) med venstre museknap. 2. Cursoren ændres til en graf indeholdende et kryds. Stil cursoren således at det nævnte kryds peger på/under tidsaksen og tryk én gang på venstre museknap. Der vil nu blive oprettet et element under de i forvejen eksisterende elementer. Det oprettede element vil indeholde basisgrafen; her Danske Bank A/S; visende f.eks. kursudviklingen. 3. Da det fortsat skal være BasisInstrumentet, som skal vises i elementet; Peg på grafen i elementet og tryk på højre museknap; herefter aktiveres GrafEditoren (Denne viser; Hvad der skal vises og Hvordan)

8 BCVIEW side 8 af Tryk Graftype lig Column og Datatype lig Volume. Evt. kan grafens farve ændres ved at trykke på knappen Colour; og derefter vælge farven. 5. Tryk Ok i GrafEditoren; Volume vil blive vist som angivet. Oprette en element stak (flere Y-akser) En Element stak er flere elementer placeret ovenpå hinanden d.v.s. flere Y-akser på det samme grafområde. Du har mulighed for at indsætte lige så mange Y-akser, som du ønsker. Har man mere end 4 bliver det dog hurtigt uoverskueligt. Vi vil tage udgangspunkt i et eksempel. Eksempel 3 Vi har et View som indeholder 1 element med en basisgraf f.eks. Gold Cash og ønsker at indsætte et nyt element indeholdende en graf visende USD/DKK. Vi har altså 2 elementer, som har instrumenter hvis kursniveau ligger væsentligt fra hinanden og ønsker derfor 2 Y-akser (1 til venstre og 1 til højre for grafområdet). Figur 4 Figur 5 1. Tryk på Element Stack Create knappen (knap nr. 12 ovenfra ) med venstre museknap. 2. Stil cursoren således at krydset i cursoren peger på det element på hvilket det nye element skal placeres ovenpå. Tryk én gang på venstre museknap. Der bliver indsat et nyt element ovenpå det eksisterende. Basisinstrumentet i Viewet vil blive indsat og kursaksen vil blive placeret i modsat side af eksisterende akse. Den nye akse vil altså her blive placeret til venstre for grafområdet. Da basisinstrumentet i Viewet er Gold Cash vil grafen således blive indlagt ovenpå den eksisterende og det ser derfor ud som om, at der kun er en graf (nemlig Gold Cash ) men rent faktisk ligger der 2 grafer. Farven på værdiangivelserne vil få samme farve som den indlagte graf (dette kan dog slås fra i ElementEditoren (Use Color))

9 BCVIEW side 9 af 43 3 Peg på grafområdet (uden at ramme grafen) og tryk højre museknap. Edit Element dialogen bliver aktiveret og du skal vælge hvilket element du ønsker at ændre. Vælg element 2. ElementEditoren Aktiveres. 4 Tryk på knappen foran Kode og Navn. Angiv herefter det nye instrument USD/DKK. Du har i ElementEditoren mulighed for evt. at flytte aksen til højre eller venstre. 5. Tryk Ok i ElementEditoren og Viewet vil blive vist som angivet Indlægge en graf i et element Såfremt man ønsker, at lægge endnu en graf ind i et Element har man flere muligheder. Man kan - Indlægge grafen via ElementEditoren Indlægge grafen via Graph Create knappen (knap nr. 7 ovenfra ) Indlægge grafen via en Easy Icon - knap (knapperne markeret Q1, Q2...) Såfremt den ønskede graf skal repræsentere en analyse (f.eks. et glidende gennemsnit) og såfremt denne ofte skal anvendes i andre Elementer/Views vil anvendelse af Q - knapperne være langt det letteste. Anvendelse af Q-knapperne medfører, at man blot én gang skal opbygge grafen - nemlig når man definerer Q - knappen ( Se afsnittet: Definition og anvendelse af Q - knapper) Vi vil her tage udgangspunkt i punkt 2 - Indlægge grafen via Graph Create knappen, ligesom vi vil tage udgangspunkt i 2 eksempler. Eksempel 4 Vi har et View som indeholder 1 element med en basisgraf, f.eks. Danske Bank A/S (Figur 6) og ønsker at indsætte en graf repræsenterende et 50 perioders Simpelt Glidende gennemsnit Danske Bank A/S Danske Bank A/S MovAv( ;50;1) Figur 6 Figur

10 BCVIEW side 10 af Tryk på Graph Create knappen (knap nr. 7 ovenfra ) med venstre museknap. 2. Cursoren ændres til en graf indeholdende et kryds. Stil cursoren således at det nævnte kryds peger på det element hvori der skal indlægges en ny graf; tryk én gang på venstre museknap. GraphEditoren vil herefter blive aktiveret 3. Kryds i Procedure feltet 4. Peg på kassen efter teksten Procedure og tryk på højre museknap. List of Functions/Indicators vil blive aktiveret. 5. Find indikatoren MovAv; peg på den og dobbeltklik med venstre museknap. Programmet returnerer til GraphEditoren, hvor listen med argumenter bliver udfyldt. 6. Såfremt et argument, f.eks. tidshorisonten, skal ændres; peg på argumentet (n) og dobbeltklik med venstre museknap; du kan herefter ændre i feltet Value (her skal stå 50) 7. Den ønskede graftype angives samt datatype angives. Såfremt du vælger graftype lig simpel samt datatype lig High betyder det; du vil få beregnet det glidende gennemsnit på High kurser og graftypen vil blive simpel graf. 8. Du kan ændre grafens farve ved at klikke på feltet Color. 9. Tryk Ok i GraphEditoren; Det glidende gennemsnit vil blive beregnet og vist som angivet Eksempel 5 Vi har et View som indeholder 1 element med en basisgraf, f.eks. Aktieindeks KAXPI (Figur 8) og ønsker at indsætte yderligere 2 indeks Finland HEX og Sweden SXAXPI. Derudover ønsker vi data indekseret med 1. januar 1999 som basisdato samt basisværdien 100. Endelig skal samtlige indeks omregnes til samme møntenhed DKK. KAXPI Figur 8 Figur 9 KAXPI HEX SXAXPI DKK

11 BCVIEW side 11 af Tryk på Graph Create knappen (knap nr. 7 ovenfra ) med venstre museknap. 2. Cursoren ændres til en graf indeholdende et kryds. Stil cursoren således at det nævnte kryds peger på det element hvori der skal indlægges en ny graf; tryk én gang på venstre museknap. GraphEditoren vil herefter blive aktiveret 3. Aktivér Code og Name feltet ved at klikke på cirklen foran teksten Code/Name. 4 Tryk på venstre museknap mens du peger på et af felterne Code eller Name. Du har nu flere muligheder, du kan Skrive navnet/koden på det ønskede instrument Skrive en del af navnet/koden og derefter trykke F3. Systemet vil finde det instrument der matcher bedst til det indtastede. Piletasterne kan herefter anvendes til at bladre frem/tilbage. Tryk på pilen til højre i indtastningsfeltet eller tryk på højre museknap mens du peger på et af felterne Code/Name. Herefter vil List of Instruments starte og det ønskede instrument kan udvælges ved at dobbeltklikke på venstre museknap. Listen vil fremkomme sorteret efter kode eller navn afhængig af om du har trykket på Code eller Name. 5. Angiv ønskede graph type, Data type og Color 6. Tryk Ok i GraphEditoren; Den angivne graf vil blive indlagt i billedet 7. Gentag punkterne Når du har indlagt det ønskede antal grafer skal du aktivere ElementEditoren. Det er i elementeditoren vi skal angive de ting, som skal være fælles for graferne i elementet. Peg på elementet (uden at pege på en graf) og tryk på høje museknap 9. Klik på feltet Rebased. Felterne Base date og Base value bliver aktiveret 10. Angiv evt. basisdatoen samt basisværdien for indekseringen. Hvis basisdatoen ikke angives bliver den automatisk sat til den første dato i Viewet. Hvis basisværdien ikke angives bliver den automatisk sat til I feltet Currency kan angives en valuta (ISO kode). Du har flere muligheder, du kan ligesom ved aktiveringen af List of Instruments - Skrive navnet koden på den ønskede valuta Skrive en del af navnet og derefter trykke F3. Systemet vil finde den valuta der matcher bedst til det indtastede. Piletasterne kan herefter anvendes til at bladre frem/tilbage. Tryk på pilen til højre i indtastningsfeltet eller tryk på højre museknap mens du peger på feltet. Herefter vil List of Currencies starte og den ønskede valuta kan udvælges ved at dobbeltklikke på venstre museknap. En forudsætning for omregning til den angivne valuta er naturligvis at de nødvendige valutakryds er oprettet og opdateret i systemet. 12. Tryk Ok i ElementEditoren; Data vil blive omregnet til den angivne valuta og indekseret..

12 BCVIEW side 12 af 43 Indlægge et signal i et element Såfremt man ønsker, at lægge et signal ind i et Element har man flere muligheder. Man kan - Indlægge signalet via ElementEditoren Indlægge signalet via en Easy Icon - knap (knapperne markeret Q1, Q2...) Anvendelse af Q-knapperne medfører, at man blot én gang skal opbygge signalet - nemlig når man definerer Q - knappen ( Se afsnittet: Definition og anvendelse af Q - knapper) Eksempel 6 Vi har et View som indeholder 1 element med en basisgraf, F.eks. DS 8% st.lån 2003 (Figur 10) og ønsker at indsætte et meget simpelt signal kaldet GD_Cross, som giver - Køb, når et stigende kortsigtet glidende gennemsnit går op igennem et stigende langsigtet glidende gennemsnit og Salg, når et faldende kortsigtet glidende gennemsnit går ned igennem et faldende langsigtet glidende gennemsnit. Signalet GD_Cross kan se ud på flg. måde - LONG Rising (MovAv(P;n1;type)) AND Rising (MovAv(P;n2;type)) AND MovAv(P;n1;type) > MovAv(P;n2;type) - Gå long når (d.v.s. køb) - Det korte snit stiger OG - Det lange snit stiger OG - Det korte snit er over det lange SHORT Falling(MovAv(P;n1;type)) AND Falling(MovAv(P;n2;type)) AND MovAv(P;n1;type) < MovAv(P;n1;type) -Gå short når (d.v.s. sælg) - Det korte snit falder OG - Det lange snit falder OG - Det lange snit er over det korte P angiver instrumentet; Det kortsigtede glidende gennemsnit beregnes over n1 perioder og det langsigtede over n2 perioder; Type angiver hvilken type glidende gennemsnit, der skal anvendes. I dette eksempel sættes argumenterne således til; P=Danske Bank A/S, n1=10, n2=40, type=1 Signalet skal hænge på grafen for Danske Bank A/S, d.v.s. pilende som angiver signal skal tegnes med udgangspunkt på grafen.

13 BCVIEW side 13 af 43 Danske Bank A/S Danske Bank A/S GD_Cross( ;10;40;1) ,5 150,0 147,5 145,0 142,5 140,0 137,5 135,0 132,5 130,0 127,5 125,0 122,5 120,0 117,5 115,0 112,5 Figur 10 Figur ,5 150,0 147,5 145,0 142,5 140,0 137,5 135,0 132,5 130,0 127,5 125,0 122,5 120,0 117,5 115,0 112,5 1. Peg på det element, hvori signalet skal indlægges (uden at pege på grafen); og tryk højre museknap. ElementEditoren vil blive aktiveret. 2. Peg på grafen Danske Bank A/S i listen af Graphs/Signals (til venstre midt for i element-editoren) og klik på højre museknap. Graph Menu bliver aktiveret. Signalet bliver hængt på den graf, du peger på, når du trykker højre museknap. Såfremt signalet ikke skal hænge på en graf men på elementet, skal du blot pege på en tom linie i listen af Graphs/Signals. 3. Vælg Add New Signal. SignalEditoren vil herefter blive aktiveret. 4. Peg på kassen efter teksten Signal og tryk på højre museknap. List of Signals vil blive aktiveret. 5. Find signalet GD_Cross; peg på den og dobbeltklik med venstre museknap. BCVIEW returnerer til SignalEditoren, hvor listen med argumenter for signalet bliver udfyldt med dine defaultværdier (såfremt du har indlagt defaultværdier - ellers værdierne 0). 6. Såfremt et argument, f.eks. her tidshorisonten skal ændres; peg på argumentet (n1) og dobbeltklik med venstre museknap; du kan herefter ændre i feltet Value (her skal stå 10). Tilsvarende sættes værdien for n2 (her til 40). 7. Marker hvilke signaler der skal inkluderes - LONG, EXIT LONG, SHORT, EXIT SHORT. Du kan naturligvis kun få angivet de signaler, som er defineret i signalet - her altså kun LONG og SHORT. 8. Du kan ændre signalets farve ved at klikke på feltet Color. 9. Tryk Ok i SignalEditoren; Der returneres til ElementEditoren. 10. Tryk Ok i ElementEditoren; Signalet vil blive beregnet og vist som angivet

14 BCVIEW side 14 af 43 Ændre en graf HOVEDPRINCIPPET når man ønsker at ændre noget er; PEG PÅ DET DU VIL ÆNDRE OG TRYK HØJRE MUSEKNAP eller VÆLG MENU VIEWS/EDIT OG DOBBELTKLIK PÅ VENSTRE MUSEKNAP MENS DU PEGER PÅ DET OBJEKT, DER SKAL ÆNDRES Såfremt man ønsker, at ændre en graf - hvad der vises / hvordan det vises - kan man Peg på grafen og tryk på højre museknap; herefter aktiveres GrafEditoren Angiv ønskede graph type, Data type, Color og/eller evt. procedure/argumenter til procedure. Vælg menu Views/Edit. Dobbeltklik på venstre museknap mens du peger på den ønskede graf i View Structure Dialogen; herefter aktiveres GrafEditoren Peg på det element, hvori grafen ligger, og tryk på højre museknap; herefter aktiveres ElementEditoren. Du kan nu aktivere GraphEditoren for de enkelte grafer ved at pege på den ønskede graf i listen af grafer (til venstre midt for i ElementEditoren) og dobbeltklikke på grafens navn. Angiv ønskede graph type, Data type, Color og/eller evt. procedure/argumenter til procedure Ændringen figur 12-Figur 13 udføres ved at pege på grafen og trykke på højre museknap. Ændre Graph type fra simpel til Bar Chart samt ændre farven fra sort til rød. Danske Bank A/S ,0 147,5 145,0 142,5 140,0 137,5 135,0 132,5 130,0 127,5 125,0 122,5 120,0 117,5 115,0 112,5 Figur 12 Figur 13 Danske Bank A/S ,5 150,0 147,5 145,0 142,5 140,0 137,5 135,0 132,5 130,0 127,5 125,0 122,5 120,0 117,5 115,0 112,5 110,0

15 BCVIEW side 15 af 43 Definere en Q - knap,,....., Q-knapperne er rækken af knapper til venstre i skærmbilledet. Du kan selv bestemme såvel Q knappernes udseende som deres funktion. Anvendelse af Q-knapperne medfører, at man blot én gang skal opbygge f.eks et element - nemlig når man definerer Q - knappen. Q knappernes udseende er vigtig. Jo mere Q-knappernes udseende siger om Q-knappernes funktion desto større glæde får du af at have Q-knapperne. Når du har defineret funktionen på knappen ja, så skal du jo også helst kunne huske, hvad der gemmer sig bag knappen en måned senere. Du kan indsætte såvel en bitmap som tekst på knapperne. De øverste 12 knappers funktion er fast-definerede, hvorimod du selv kan definere de øvrige op til 100 knapper. De øverste 12 knapper er låst fast i skærmbilledet, hvorimod du kan bladre i de resterende 100 kapper ved at trykke på pilene i bunden af knappe-rækken. Såvel knappernes udseende som deres funktion defineres ved at pege på den Q-knap der skal defineres og derefter trykke på højre museknap. Eksempel 7 Vi ønsker at definere en Q-knap. Q-knappen skal indlægge et Simpelt Glidende Gennemsnit beregnet på basisgrafen i et allerede eksisterende element. Definition: 1. Peg på den Q-knap, der skal defineres, og klik på højre museknap. 2. Angiv Quick Command Type lig med Graph 3. Klik på Edit Graph knappen. En GraphEditor vil blive aktiveret. 4. Kryds i Procedure feltet 5. Peg på kassen efter teksten Procedure og tryk på højre museknap. List of Functions/Indica-tors vil blive aktiveret. 6. Find indikatoren MovAv; peg på den og dobbeltklik med venstre museknap. Programmet returnerer til GraphEditoren, hvor listen med argumenter bliver udfyldt. 7. Såfremt et argument, f.eks. tidshorisonten, skal ændres; peg på argumentet (n) og dobbeltklik med venstre museknap; du kan herefter ændre i feltet Value. 8. Den ønskede graftype samt datatype angives. Såfremt du vælger graftype lig simpel samt datatype lig Close betyder det; du vil få beregnet det glidende gennemsnit på Close kursen (værdien) og graftypen vil blive simpel. 9. Du kan ændre grafens farve ved at klikke på feltet Color. 10. Tryk Ok i GraphEditoren. 11. Indtast en beskrivelse af hvad Q-knappen udfører i Text feltet. Den indtastede beskrivelse vil blive vist i Message linien når man klikker én gang med venstre museknap på Q-knappen

16 BCVIEW side 16 af Klik evt. på Go back (det kan anbefales). Dette felt indikerer hvorvidt cursoren efter anvendelse af Q-knappen skal returnere til værdien før du aktiverede Q-knappen. Sagt med andre ord; ved aktivering af Q-knappen kan du kun anvende knappen én gang. Skal knappen bruges flere gange må du hver gang aktivere knappen 13. Vælg Bitmap selected. og vælg herefter en bitmap, som ligner grafen for det glidende snit (f.eks. den længst til venstre i øverste række). Tryk på Color knappen og vælg samme farve som du valgte til det glidende gennemsnit. Skriv herefter evt. en tekst til knappen. Du har 2 linier til rådighed. Jo mere tekst du indtaster desto længere bliver knapperne. Skriv f.eks MovAv i linie 1 og antallet af perioder for det glidende gennemsnit i linie 2 f.eks Tryk Close; Q-knappen er hermed defineret. Anvendelse : 1. Klik med venstre museknap på den ønskede Q-knap. Bjælken på knappen bliver grøn og Message linien vil angive hvad knappen udfører. 2. Peg på det element hvori det Simple Glidende Gennemsnit skal beregnes på basisgrafen. Det er krydset på iconen, der er afgørende for, hvad du peger på. 3. Klik én gang på venstre museknap og funktionen bliver udført. I dette tilfælde bliver det Simple Glidende Gennemsnit beregnet på basisgrafen. D.v.s. hvis du anvender knappen på et element hvor RSI er angivet som værende basisgraf - ja, så vil der blive beregnet et Simpelt Glidende Gennemsnit på RSI etc. Eksempel 8 Vi ønsker at definere en Q-knap. Q-knappen skal indlægge et Element indeholdende RSI beregnet på 24 perioder som basisgraf. Max-værdien på Y-aksen skal være 100 og Min-værdien 0. Der skal ind-lægges elementtrendlinier ved værdierne 25 og 75. Endelig skal elementet indeholde et Exponentielt Glidende Gennemsnit på RSI beregnet for 10 perioder. Definition: 1. Peg på den Q-knap, der skal defineres, og klik på højre museknap. 2. Angiv Quick Command Type lig med Element 3. Klik på Edit Element knappen. En ElementEditor vil blive aktiveret. 4. Kryds i Procedure feltet 5. Peg på kassen efter teksten Procedure og tryk på højre museknap. List of Functions/Indica-tors vil blive aktiveret. 6. Find indikatoren RSI; peg på den og dobbeltklik med venstre museknap. Programmet returnerer til elementeditoren, hvor listen med argumenter bliver udfyldt. 7. Såfremt et argument, f.eks. tidshorisonten, skal ændres; peg på argumentet og klik med venstre museknap; du kan herefter ændre i feltet Value (her skal stå 24)

17 BCVIEW side 17 af Såfremt du ønsker at aktivere GraphEditoren (ændre farven på grafen, ændre graftypen, sætte datatypen etc. ) skal du pege på listen af grafer (til venstre midt for i elementeditoren) og dobbeltklikke på grafens navn; i dette eksempel vil der stå Base Graph. 9. Øverst i elementeditoren kan du definere Y-aksen. Sæt Max = 100 og Min = Vi skal nu indlægge 2 Elementtrendlinier. Peg på listen af trendlinier (til højre midtfor i ElementEditoren) og klik på højre museknap. En menu vil fremkomme - vælg Add New. En TrendlineEditor vil herefter blive aktiveret. 11. Angiv Start time f.eks. 1/ samt Start value 25 Angiv End time f.eks 1/ samt End value 25 Afkryds Extend backward og Extend forward - dette betyder at det angivne starttidspunkt og sluttidspunkt kan angives vilkårligt, da linierne altid vil dække hele elementet. Angiv evt. Style lig Dot og en anden Color. 12. Gentag punkt 10 og 11 for indlægning af trendlinie ved værdien Vi skal nu indlægge endnu en graf i elementet, nemlig - det glidende gennemsnit. Peg på listen af grafer (til venstre midt for i ElementEditoren) og klik på højre museknap. En menu vil fremkomme - vælg Add New. En GraphEditor vil herefter blive aktiveret 14. Kryds i Procedure feltet 15. Peg på kassen efter teksten Procedure og tryk på højre museknap. List of Functions/Indicators vil blive aktiveret. 16. Find indikatoren MovAv; peg på den og dobbeltklik med venstre museknap. Programmet returnerer til GraphEditoren, hvor listen med argumenter bliver udfyldt. 17. Såfremt et argument, f.eks. tidshorisonten, skal ændres; peg på argumentet og dobbeltklik med venstre museknap; du kan herefter ændre i feltet Value (her skal stå 10) 18. Den ønskede graftype samt datatype angives. Såfremt du vælger graftype lig simpel samt datatype lig Close betyder det; du vil få beregnet det glidende gennemsnit på Close kurser (værdier) og graftypen vil blive simpel. 19. Du kan ændre grafens farve ved at klikke på feltet Color. 20. Tryk Ok i GraphEditoren; Der returneres til ElementEditoren for Q-knappen. Listen over Graphs vil nu vise, at der er 2 grafer - Base graph samt MovAv(Base graph;10;2). 21. Tryk Ok i ElementEditoren. 22. Indtast en beskrivelse af hvad Q-knappen udfører i Text feltet. Den indtastede beskrivelse vil blive vist i Message linien når man klikker én gang med venstre museknap på Q-knappen 23. Klik evt. på Go back (det kan anbefales). Dette felt indikerer hvorvidt cursoren efter anvendelse af Q-knappen skal returnere til værdien før du aktiverede Q-knappen. Sagt med andre ord; ved aktivering af Q-knappen kan du kun anvende knappen én gang. Skal knappen bruges flere gange må du hver gang aktivere knappen 24. Vælg Bitmap selected. og vælg herefter en bitmap, som ligner et element indeholde RSI (f.eks. nr 2 fra højre i øverste række). Tryk på Color knappen og vælg samme farve som du valgte til RSI grafen. Skriv herefter evt. en tekst til knappen. Du har 2 linier til rådighed. Jo mere tekst du indtaster desto længere bliver knapperne. Skriv f.eks RSI24 i linie 1 og intet i linie 2.

18 BCVIEW side 18 af Tryk Close; Q-knappen er hermed defineret. Anvendelse : 1. Klik med venstre museknap på den ønskede Q-knap. Bjælken på knappen bliver grøn og Message linien vil angive hvad knappen udfører. 2. Peg på det element hvorover der skal indsættes et nyt element indeholdende det på Q-knappen definerede. Såfremt elementet skal indsættes som det nederste element i Viewet, skal du pege på tidsaksen. Det er krydset på iconen, der er afgørende for, hvad du peger på. 3. Klik én gang på venstre museknap og funktionen bliver udført. Eksempel 9 Vi ønsker at definere en Q-knap. Q-knappen skal indlægge et Signal kaldet GD_Cross. Definition: 1. Peg på den Q-knap, der skal defineres, og klik på højre museknap. 2. Angiv Quick Command Type lig med Signal Graph 3. Klik på Edit Signal Graph knappen. En SignalEditor vil blive aktiveret. 4. Peg på kassen efter teksten Signal og tryk på højre museknap. List of Signals vil blive aktiveret. 5. Find Signalet GD_Cross; peg på den og dobbeltklik med venstre museknap. Programmet returnerer til SignalEditoren, hvor listen med argumenter bliver udfyldt. 6. Såfremt et argument, f.eks. tidshorisonten, skal ændres; peg på argumentet (n) og dobbeltklik med venstre museknap; du kan herefter ændre i feltet Value. 7. De ønskede signaler angives - LONG, EXIT LONG, SHORT, EXIT SHORT. 8. Du kan ændre signalets farve ved at klikke på feltet Color. 9. Tryk Ok i SignalEditoren. 10. Indtast en beskrivelse af hvad Q-knappen udfører i Text feltet. Den indtastede beskrivelse vil blive vist i Message linien når man klikker én gang med venstre museknap på Q-knappen 11. Klik evt. på Go back (det kan anbefales). Dette felt indikerer hvorvidt cursoren efter anvendelse af Q-knappen skal returnere til værdien før du aktiverede Q-knappen. Sagt med andre ord; ved aktivering af Q-knappen kan du kun anvende knappen én gang. Skal knappen bruges flere gange må du hver gang aktivere knappen 12. Vælg Bitmap selected. og vælg herefter en bitmap som indikerer, at det er et signal som er indlagt på knappen (f.eks. nr 3 fra højre i nederste række). Skriv herefter evt. en tekst til knappen. Du har 2 linier til rådighed. Jo mere tekst du indtaster desto længere bliver knapperne. Skriv f.eks GD i linie 1 og Cross i linie Tryk Close; Q-knappen er hermed defineret.

19 BCVIEW side 19 af 43 Anvendelse : 1. Klik med venstre museknap på den ønskede Q-knap. Bjælken på knappen bliver grøn og Message linien vil angive hvad knappen udfører. 2. Hvis signalet skal hænge på en graf - Peg på grafen, hvorpå signalet skal hænge. Det er krydset på iconen, der er afgørende for, hvad du peger på. Hvis signalet skal hænge på et element - Peg på det element, hvorpå signalet skal hænge. Det er krydset på iconen, der er afgørende for, hvad du peger på. 3. Klik én gang på venstre museknap og signalet bliver beregnet og indlagt. Tegne trendlinier En forudsætning for, at du kan tegne trendlinier i et element er; at Show trend lines er afkrydset i ElementEditoren. 1. Peg på elementet (uden at pege på en graf) og klik på højre museknap. ElementEditoren bliver aktiveret. 2. Feltet Show trend lines skal være afkrydset; hvis ikke - Klik på feltet Show trend lines. 3. Tryk Ok; ElementEditoren lukkes Såfremt du ønsker at tegne trendlinier skal du - 1. Klik med venstre museknap på trendlinieknappen (knap nr. 8 ovenfra ). Bjælken på knappen bliver grøn; Message linien vil angive hvilken trendlinie du p.t. kan tegne. Cursoren vil skifte til en blyant. 2. Peg evt. på trendlinieknappen og klik på højre museknap; Trend Line Options vil blive aktiveret. Såfremt du ikke vil ændre Trend Line Options; gå til punkt 9 3. Angiv hvilken type trendlinie (Create options) du vil tegne, ved at klikke på knappen foran typen. 4. Angiv evt. Follow options. Såfremt du vælger Follow graph minimum / Follow graph maximum må du også angive Points to consider in extremes 5. Angiv, hvorvidt trendlinien skal tilhøre et element, en graf eller et instrument. Tilhøre instrumentet : trendlinien vil også blive vist i andre Views, hvor instrumentet indgår. Tilhøre en graf: (et instrument, et glidende gennemsnit, RSI etc.) trendlinien tilhører således grafen og vil blive slettet såfremt du f.eks sletter grafen eller f.eks. ændrer argumenterne til grafen Tilhøre et element: trendlinien bliver ved med at fremkomme i elementet uanset du udskifter instrumentet/ proceduren etc.

20 BCVIEW side 20 af Du kan markere ønskede niveauer ved Fibonacci Retracement/Targets ved at pege på feltet foran det ønskede niveau og trykke én gang på venstre museknap. Niveauet vil blive markeret med flueben. 7. Angiv hvorvidt trendlinier skal Extend Forward / Extend Backward. 8. Tryk Ok; Trendline options lukkes og du kan nu tegne den ønskede trendlinie. 9. Hvis du har angivet, at cursoren skal følge en graf - Peg på grafen (spidsen af blyanten) når du starter med at tegne trendlinien. Fremgangsmåden herefter afhænger af, hvilken type trendlinie du ønsker at tegne, men typisk er proceduren; Peg på det ønskede startpunkt - tryk på venstre museknap og hold den nede indtil du har fundet næste punkt for trendlinien; slip herefter museknappen. Evt. afvigelser fra denne fremgangsmåde vil fremgå af message -linien (den nederste linie i BCVIEW, hvor meddelelser fra systemet til brugeren fremkommer). Trendlinien bliver tegnet og vil tilhøre elementet, grafen eller instrumentet - alt efter den angivne trendlinieopsætning. - Hvis du skal tegne en trendlinie, som skal tilhøre en graf, og du ikke peger på en graf når du påbegynder tegningen - ja, så vil trendlinien automatisk komme til at tilhøre elementet. - Hvis du skal tegne en trendlinie, som skal tilhøre et instrument, og du ikke peger på instrumentgrafen når du påbegynder tegningen - ja, så vil trendlinien automatisk komme til at tilhøre den graf du evt. peger på eller det element du evt. peger på; når du påbegynder tegningen Ændre en trendlinies tilhørsforhold 1. Peg på elementet (uden at pege på en graf) og klik på højre museknap. ElementEditoren bliver aktiveret. 2. Trendlinierne er listet midt for til højre i elementeditoren. 3. Peg på den trendlinie i listen, som skal ændres f.eks. fra instrumenttrendlinie til graftrendlinie, og klik på højre museknap. En menu bliver aktiveret. 4. Tryk på den knap, der angiver den ønskede ændring, f.eks ->Graph. Trendliniens tilhørsforhold bliver herefter ændret til det angivne. Såfremt en instrument-trendlinie skal ændres til en graftrendlinie, vil det således medføre, at trendlinien ikke fremover vil blive vist i andre Views, hvor instrumentet indgår - medmindre, du naturligvis tegner den igen i et af disse Views. Parallelforskyd en trendlinie 1. Tryk på Move knappen (knap nr. 5 ovenfra ) 2. Peg på den trendlinie der skal flyttes (det er krydset i cursoren, der er afgørende for, hvad du peger på). Tryk på venstre museknap og hold den nede mens du flytter trendlinien. Slip museknappen når den ønskede position for trendlinien er fundet. Obs. Når du flytter trendlinien følges Follow options i Trend Line Options. Se ovenfor punkt 2.

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup Rybners Teknisk Skole Tømrer afdeling Frank Kleemann Aarestrup Opstart Start programmet og vælg Template måleenhed Millimeters Start Sketchup Velkommen til Sketchup brugerflade! Sketchup Opstart 2 Introduktion

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Indhold. Brugermanual

Indhold. Brugermanual Indhold 1. Installering af pcon.planner ME... 3 1.1 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menubaren (ribbon)... 5 2.4 Arbejdsområdet...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Kilder: Troldspejlets Spilskolen, yoyogames.com

Kilder: Troldspejlets Spilskolen, yoyogames.com Kilder: Troldspejlets Spilskolen, yoyogames.com Indholdsfortegnelse Gamemaker 7.0... 3 Installation... 3 Det første spil.... 5 Trin 1: Spilidéen... 5 Trin 2: Grafik og lyd.... 6 Trin 3: Objekter og spilpladen....

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VÆRKTØJSKASSEN: NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VED JENS GRIEBEL DIGITAL KONSULENT, JENS@GRIEBEL.DK 1 Velkommen til MailChimp Denne guide vil hjælpe dig med at opsætte din første e-mail kampagne. Den vil også

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

01-04-2014 SketchUp 2014

01-04-2014 SketchUp 2014 01-04-2014 SketchUp 2014 Hans Lyche Dahl Heiselberg SKIVETS.DK Hans Heiselberg - Skive Tekniske Skole Side : 1/16 SketchUp i undervisningen SketchUp er et let tilgængeligt tegneprogram, hvor brugeren kommer

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Generelt taste kombinationer, som kan bruges både i Word, og næsten alle andre programmer.

Generelt taste kombinationer, som kan bruges både i Word, og næsten alle andre programmer. Generelt taste kombinationer, som kan bruges både i Word, og næsten alle andre programmer. (Undo) Fortryd handling du lige har gjort: (Redo). Fortryd det du lige har fortrudt Kopier: Sæt ind: I (nævnt

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere