GÆLDENDE FRA Navn på SFO. Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger. Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GÆLDENDE FRA 01.01. 2012. Navn på SFO. Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger. Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år"

Transkript

1 Navn på SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR EGESKOV SFO GÆLDENDE FRA Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år Antal børn i SFO en: 190 pr. 1. januar 2014 SFO ens normering: 343 personaletimer incl. leder, svarende til 9 fuldtidsstilling For at Egeskov SFO kan leve op til nedenstående mål, er det vigtigt at pointere, at målene er udarbejdet med en personalegruppe på 8 ansatte til 198 eftermiddagsbørn, og at vi ikke altid kan garantere, at vi når vores mål på dage med sygdom, kurser og ferie. Temaer Børn med særlige behov/særlige forudsætninger: Børn med særlig behov/særlige forudsætninger har ofte brug for ekstra støtte og omsorg for at blive en del af fællesskabet og for at opleve, at de er ligeværdige medlemmer af fællesskabet. Det er derfor vigtigt at have fokus på, hvordan man skal støtte disse børn, så de kan få oplevelsen af at de er ligeværdige medlemmer i fællesskabet og også får mulighed for læring Målsætninger at børnene oplever at være inkluderet i fællesskabet i SFO en at børnene møder forskellige læringsrum, og at der er rum og tid til både børne- og voksenstyrede aktiviteter. at der et tæt samarbejde med forældrene, og at forældrene oplever medarbejderstaben i SFO'en som en kompetent samarbejdspartner i arbejdet omkring børnenes udvikling. at der er tæt samarbejde med øvrige relevante samarbejdsparter om børnene i SFO At der ydes en ekstra indsats for at varetage de yngre børns behov i samdrevne institutioner For at leve op til ovenstående mål, vil personalet arbejde på, at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet. Personalet vil hjælpe børnene til at styrke og udvikle venskaber, samt få børnene til at forstå, at alle børn har ret til at være her. Personalet understøtter og udfordre børnene forskelligt, derved understøttes/udfordres de ens. - er aldersintegreret fra 0 2 klasse på samme etage, og 3. årgang på 1. sal - har en indretning, der lægger op til små og store legegrupper 1

2 både ude og inde. - har planlagte voksenstyrede aktiviteter, hvor der tages højde for venskabsgrupper i og på tværs af klasserne. - sætter flag og skilt op udenfor klassen, når et barn har fødselsdag. - giver mulighed for observationer af børnegrupperne under deres frie leg. - har eftermiddagssamling klassevis, hvor der orienteres om dagens planlagte voksenaktiviteter. - tildeler hvert barn én kontaktvoksen, der har den direkte kontakt til hjemmet samt til klassens lærere. Desuden sikrer barnets kontaktvoksne, det enkelte barns trivsel og udvikling. - har i gennemsnit 2 månedlige møder, hvor der kun drøftes børn i pædagoggruppen. Her udarbejdes handleplaner for det enkelte barn. Handleplaner, som alle er forpligtiget til at støtte op om. - består af tydelige, troværdige voksne, der har en anerkendende tilgang til alle børn. Alle ansatte har gennemført et KRAP kursus, deltaget i temadage om klasseledelse samt arbejder i team omkring børnene. - lærer børnene at håndtere konflikter, ved at være synlige voksne, der guider børnene gennem en konflikt. - Accepterer ikke mobning og grimt sprog Lektiehjælp Skole og fritid er to vigtige livsarenaer i børnenes liv, og i mange sammenhænge sker der en sammenfletning mellem de aktiviteter, der finder sted i de to arenaer. Eksempelvis oplever børnene, at de møder krav i skolen, som har betydning for børnenes aktiviteter i fritiden. Et meget konkret og håndgribeligt eksempel herpå er lektier. Når børnene befinder sig i SFO en er de i deres fritidsdel, og det derfor vigtigt, at de børn, der har lyst til at lave deres lektier kan få tid, fred og rum hertil i SFO en. Målsætning: At de børn, der har lyst til/behov for at lave deres lektier, kan få tid, fred og rum hertil i SFO en Vi giver børnene mulighed for at være et sted, hvor de i fred og ro kan få lavet deres lektier. 2

3 - tilbyder et lokale, hvor børnene i fred og ro kan få lavet deres lektier. - giver børnene mulighed for at lege skole i andre lokaler. Under denne leg får børnene ofte lavet deres lektier. - tilbyder hjælp til lektierne, når barnet henvender sig hos hjemsenderen eller den voksne, der er i køkkenet, ligesom det også er tilladt at sidde ved hjemsenderen og få lavet lektierne. Idræt og bevægelse Idræt og bevægelse er en stor del af de aktiviteter, der foregår i SFoerne. Med det brede sundhedsbegreb, der tillægger den fysiske udvikling og trivsel en stor betydning for børnenes udvikling, er idræt og bevægelse en vigtig del af de aktiviteter, der foregår i SFO. Målsætninger: At der i SFO en er fysisk rum både ude og inde, hvor der er plads til idræt og bevægelse At støtte børnene til at bevæge sig og dyrke idræt. At der samarbejdes med lokale idrætsforeninger i arbejdet med at fremme idræt og bevægelse for SFO børn. Vi i skoleåret 2010/2011 har gennemgået et 15 timers kursus udbudt af DGI Midtjylland. Kurset skal ses som et supplement til vores allerede aktive SFO dag og give personalet kendskab til nye bevægelseslege/aktiviteter samt mulighed for et øget samarbejde med interesserede idrætsklubber. Efter endt kursusrække kan Egeskov SFO kalde sig en Idræts leg og bevægelses SFO. - afholder årligt en fælles idræts/særlig sommerdag med Rødkærsbro, Bøgeskov og Overlund SFO - benytter gymnastiksalen 3 4 gange ugentligt, hvor børnene er opdelt i forskellige gruppe konstellationer hen over ugen. - udnytter børnenes behov for at danse og vise det for hinanden til f.eks. eftermiddagssamlingen eller til særligt indbudte shows, som børnene selv står for. Vi har ophængt et meget stort spejl i et fællesrum til samme formål. - har bordfodbold, bordtennis og wii, der alt sammen skaber muligheder for fysisk indendørsbevægelse. - planlægger ude aktiviteter der for eksempel kan være boldturneringer, skovture, løbe eller gå ture, drageflyvning, vandleg m.m.. - udnytter vores kælkebakke optimalt om vinteren. 3

4 - gennemfører de tillærte DGI aktiviteter, ligesom vi har investeret i rekvisitter, der skal bruges i forbindelse med de nye lege/aktiviteter. - har i tæt samarbejde med Bjerringbro håndboldklub en årlig tilbagevendende håndboldturnering i Bjerringbro hallen. - giver børnene kendskab til gamle og nye lege. - har en veletableret vognpark mooncar, løbehjul, rulleskøjter, waveboords m.m., der bliver udnyttet fuldt ud. - har et dejlig fysisk udendørs legeområde. Skole- og hjemsamarbejdet herunder forældreinddragelse I forhold til den nye forskning om en aktiv familiekultur og vigtigheden af børnenes relationer og fællesskaber er det vigtigt, at SFO en, skolen og hjemmet skaber et fællesskab omkring arbejdet med børnene. Målsætninger for forældresamarbejdet: At SFO aktivt fremmer forældrenes forståelse for betydningen af en aktiv familiekultur At SFO aktivt understøtter en aktiv familiekultur At der etableres en formel samarbejdsstruktur mellem SFO, skole og forældre omkring det enkelte barn. At der et tæt samarbejde med forældrene, og at forældrene oplever medarbejderstaben i SFO'en som en kompetent samarbejdspartner i arbejdet omkring børnenes udvikling. Målet for samarbejdet med lærere og skoleledelsen at lærerne og pædagogerne i arbejdet med helhedsskolen har et tæt samarbejde om at opnå fælles mål for børnenes udvikling, så der begge steder er fokus på børnenes både faglige og sociale udvikling at børnene føler en kontinuitet mellem skolen og SFO'en. at der sker en systematisk udveksling af viden om børnene mellem skolen og SFO. Vi forsøger at skabe en imødekommende og tryg dialog i vores samarbejde med forældrene. Vores første kontakt med en familie prioriteres meget højt. I vores samarbejde med lærerne sikrer vi, at vigtig viden omkring det enkelte barn og dets familie når hele vejen rundt i lærer- /pædagoggruppen. - afholder 20 minutters begyndersamtale med hvert barn og dets forældre. - tilknytter en kontaktvoksen til hvert barn/familie. 4

5 - afholder 2 gange årligt skole-hjem samtaler i sammen med skolen. Samtalen tager udgangspunkt i elevplanen, som pædagogerne har bidraget til. - afholder i samarbejde med skolen ét årligt forældremøde pr klasse. - bestræber sig på ved behov, at have tid til en daglig forældre snak ved aflevering/afhentning. - har, via sms eller kontaktbøger, en kultur for en skriftlig dag til dag information. - afholder 2 årlige forældre/barn engagementer. Talentshow i maj måned samt Lucia med forældrekaffe i december måned. - har ugentlig skemalagte teamsmøder med lærerne. - har pædagogerne 4 skemalagte undervisningstimer sammen med lærerne. - arbejder på at blive bedre til at guide forældrene i deres forældre roller - har en anerkendende og respektfuld kontakt til forældrene. - udsender hver d. 1. i måneden nyhedsbrev og aktivitetsplan. Kultur og natur Det er vigtigt, at børn får forskellige oplevelser og udfordres i forskellige sammenhænge og i forskellige arenaer. Det kan fx ske i mødet med naturen, mødet med andre kulturer, museumsoplevelser osv., der udfordrer børnenes forståelse af verden og udvider deres syn på verden. Målsætning At børnenes opfattelse af verden udfordres i SFO en via kulturog naturoplevelser. Vi, med det kendskab vi har til børn fra andre familiekulturer, er bevidste om, at vi skal møde børn og forældre under hensynstagen til deres familietraditioner og - kulturer. Vi udnytter de muligheder for oplevelser i den fantastiske natur, der omgiver Egeskovskolen. Desuden er vi opmærksom på kunstoplevelser i lokalområdet. - udnytter vores omkringliggende natur med ture til skov, bæk og å. 5

6 - inviterer, hvis vores økonomi tillader det, teaterforestillinger eller andre kulturelle oplevelser til vores SFO. - deltager i den lokale årlige kunstudstilling i april måned. - tænder bålet og serverer bål mad en gang månedligt hen over hele året. - fejrer igennem årets løb de forskellige danske højtider. - afholder Egeskov SFOens Talent show, hvor børnene får mulig hed for at optræde for kammerater, søskende og forældre. - tager SFO børnene fra 3. klasse med på juleindkøbstur til Viborg. Børns fællesskaber og venskaber Den nyere forskning omkring inkluderende fællesskaber viser, at det er i de sociale relationer i de inkluderende fællesskaber, at børnene lærer og udvikler sig. Derfor er det vigtigt, at hver enkelt SFO forholder sig til, hvor man støtter op om børns fællesskaber. Målsætninger: At SFO støtter op om børnenes fællesskaber At alle børn i SFO er skal have venskaber Vi har fokus på, at det enkelte barn oplever, at fritidsordningen er et rart sted at være, hvilket vi bl.a. mener, nødvendiggør, at børnene oplever forskellige relationer hinanden imellem og derved får opbygget venskabs- og fællesskabsgrupper. Vi lægger stor vægt på den frie. spontane og selvstændige leg/aktivitet, vekslet med voksenstyrede aktiviteter/lege. I vores aktivitetstilbud sikrer vi alsidighed, således at børnenes forskellige behov/ønsker for aktivitet tilgodeses. Vores SFO - har fokus på at børnene har nogle kammerater de kan være sammen med. - hjælper børnene med at indgå legeaftaler. - giver sjove fælles oplevelser til små og store grupper og på tværs af alder og køn. - giver børnene mulighed for selv at skabe venskaber gennem deres frie lege. - har indrettet SFOen i små legemiljøer, hvor der er mulighed for leg i mindre grupper. - starter fælles samling i hver klasse med egen kontaktpædagog. 6

7 - afholder månedlige børnemøder (uden børn, men om børn), hvor vi drøfter det enkelte barns trivsel Sprog og læselyst Sprog og læselyst er vigtig, da det er gennem sprog og læselyst, at børnene tilegner sig vigtige kommunikationsredskaber, der giver dem mulighed for at udtrykke følelser og behov samt at forstå andre. Det er derfor vigtigt, at der i SFO er fokus på udviklingen af børnenes sprog og læselyst. Målsætninger At SFO understøtter udviklingen af det enkelte barns sprog og læselyst, så barnet: o o Udvikler en følelse af at forstå sig selv og andre Udvikler evnen til at give udtryk for meninger, følelser og behov Vi som ansatte hele tiden er bevidste om os selv som rollemodeller. Vi er de gode eksempler, der understøtter børnene i deres sprogbrug hinanden imellem, ligesom vi hjælper dem med at sætte ord på deres følelser og behov for at de kan forstå sig selv og andre. - læser højt, laver quiz, ordlege og gåder til samlingen, hvor alle børn er sammen. - har tilgængelige børne- og faglitteratur passende til børnenes alder. - hjælper børnene med at forstå og løse konflikter. - stopper uhensigtsmæssig sprogbrug. - har engagerede pædagoger, der optræder som rolle modeller for børnene. Glidende overgange Langt de fleste børn modtager et dagtilbud, inden de når skolealderen, og mange børn modtager fra og med 4. kl. forskellige klubtilbud. Mange børn oplever en grad af utryghed ved overgangen fra dagtilbud til SFO og igen ved overgangen fra SFO til klubtilbud. Det er derfor vigtigt, at der er fokus på overgangene herunder sikring af udveksling af relevante oplysninger om det enkelte barn, der kan lette overgangene. Målsætninger At der sker et tæt samarbejde mellem dagtilbud og SFO, så man sikrer, at den pædagogiske indsats bygger på det samme grundlag, og at man får udvekslet viden om arbejdsmetoder, indsatsområder m.m. At der med henblik på at sikre glidende overgange udarbejdes en procedure for: 7

8 o Samarbejdet omkring overgangen fra Dagtilbud til SFO herunder hvordan man sikrer udveksling af relevante oplysninger om det enkelte barn o Samarbejdet omkring overgangen fra SFO til klubtilbud herunder hvordan man sikrer udveksling af relevante oplysninger om det enkelte barn At børnene føler tryghed ved overgangene. Vi i vores tætte SUF (sundhedsfremme) gruppesamarbejde med børnehaverne og Fristedet har et godt udgangspunkt for at få drøftet og opbygget et fælles pædagogisk grundlag for et godt børneliv i vores distrikt. - giver umiddelbart efter WEB indskrivning, kommende 0. klasse børn mulighed for at se skolen og møde de pædagoger, der skal være omkring dem ved skoleårets start. Desuden får de hilst på skole- og SFOleder. - gennemfører overdragelsesmøder i alle børnehaver, hvor vi får børn fra. Dvs. vi modtager oplysninger om kommende børn, der kan have brug for hjælp af den ene eller anden art. - afholder sammen med skolen et forældremøde umiddelbart før sommerferien. - afholder 20 minutters begyndersamtale for alle nye børn. Bar net modtager en indbydelse til et møde i SFOen, hvor kontaktpædagogen tager imod, viser rundet, fortæller om SFOen og ikke mindst får viden om barnet. - besøger Fristedet i samarbejde med skolen, da ikke alle børn i 3. klasse går i SFO. Direkte overlevering af børn, sker kun i forhold til SFO børn, der skal være opmærksomhed på. Læring via leg Der foregår læring gennem leg, da børnene gennem leg indgår i sociale relationer med andre børn. Børn udvikler derfor forskellige evner som fx forhandlingsevner, samarbejdsevner og organisations evner gennem leg. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at SFOerne forholder sig til, hvordan man gør det muligt for børnene at deltage i både spontane og planlagte lege, så der er en balance mellem børnestyrede og voksenstyrede lege/aktiviteter. Det er på den ene side vigtigt, at børnene oplever, at de kan være aktører i eget liv, og at de ved at tage initiativ kan påvirke de sociale fællesskaber de indgår i, mens det på den anden side er vigtigt, at de voksne igangsætter lege, hvor børnene leger sammen med andre, end de er vant til, og hvor de får udvidet deres horisont gennem nye lege. Målsætninger At der skabes plads og rum for børnestyrede aktiviteter 8

9 At der igangsættes voksenstyrede aktiviteter, der udvider børnenes horisont, og hvor der kan udvikles nye fællesskaber. At der arbejdes på at udvikle barnets kompetencer gennem leg. Vi er bevidste om, at børnene bl.a. lærer gennem leg og derfor skal der være tid, rum og mulighed for at børnene kan udforske sig selv og deres kammerater i den frie leg. Pædagogerne tilbyder forskellige aktiviteter, som børnene motiveres til at deltage i. - har ansat personale, der kan inspirere børnene. Vi lægger i vores omgang med børnene vægt på muligheder frem for begrænsninger. - bygger på fri leg ude og inde under voksent opsyn/tilsyn. - har indrettet sig med små legekroge, der giver mulighed for leg i mindre grupper. - har indrettet inspirerende værksteder og hyggelige fællesrum, der inspirere til leg og aktivitet. - tilbyder voksenstyrede aktiviteter, der tilgodeser og udvikler børnenes forskellige kompetencer - laver fælles projekter, hvor børnene oplever fællesskabets betydning. - har en alsidig aktivitetsplan, der veksler mellem værkstedsaktiviteter, udendørsaktiviteter, gymnastiksal og ture ud af hu set, brug af nærmiljøet og pige-/drenge aktiviteter. 9

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere