Inspiration til kompetenceudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til kompetenceudvikling"

Transkript

1 Inspiration til kompetenceudvikling

2 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes skal de nye kompetencer læres? Valg af læringskanaler...13 Trin 5 Uddannelsesmuligheder...15 Trin 5 Gennemførelse...17 Trin 6 Opfølgning...19 Trin 7 Værktøjer og hjælp...21 Kreditering...23

3 Inspiration til kompetenceudvikling 3

4 4

5 Indledning Kompetenceniveauet skal hæves blandt medarbejderne i industriens virk somheder. Det er en opgave, der står højt på DI og CO-industris liste over fælles indsatser. TekSams konsulenttjeneste kan hjælpe virksomhedernes samarbejdsog uddannelsesudvalg med at lave uddannelsesprojekter for medarbejderne. I denne pjece finder I inspiration til at komme i gang med arbejdet sammen med jeres virksomheds samarbejds- eller uddannelsesudvalg. Vi beskriver en række trin, som efter vores erfaring kan være nyttige at arbejde sig igennem for at skabe sammenhæng, mening og fremdrift i arbejdet. Hver enkelt trin er beskrevet, og kan selvfølgelig springes over, hvis det ikke passer ind i forhold til det, virksomheden vil arbejde med. Hvis I ønsker mere information om emnerne, er der hjælp at hente på: I kan også kontakte TekSam, hvis I ønsker inspiration eller hjælp til planlægning og gennemførelse af kompetenceudvikling i virksomheden. At arbejde med kompetenceudvikling i en virksomhed er som at planlægge en rejse for alle virksomhedens medarbejdere. Enhver rejse starter med at finde ud af, hvor vi er og hvor vi ønsker at komme hen. Når vi har det på plads, skal vi finde transportmidler, rejserute og rejseplan. Og endelig skal vi sikre os, at alle kommer med på rejsen. 5

6 6

7 Hvor er vi og hvor skal vi hen? TRIN 1 Det afgørende for succes med kompetenceudvikling er at tage udgangspunkt i virksomhedens virkelighed, som den er lige nu, samt at indsatsen understøtter virksomhedens strategi og udviklingsplaner. Har virksomheden en strategi, er det vigtigt at tage udgangspunkt i den, og konkretisere, hvad succes med strategien kræver af medarbejderne, så de klart kan se, hvilke kompetencer der skal bruges for at bidrage til at strategien bliver nået. Har virksomheden ikke en formuleret strategi, kan det være nyttigt at tage udgangs punkt i et fælles fremtidsbillede. Fremtidsbilledet etableres gennem et arbejde i samarbejdsudvalget, hvor SU i fællesskab tegner et billede af, hvordan de ser virksomheden om 5 år. Hvordan ser produkter, kunder, maskiner, processer, arbejdsorganisering kompetencer, osv ud? Arbejdet med at konkretisere strategi og fremtidsbillede kan med stor fordel suppleres med en SWOT analyse, der afdækker styrker, svagheder, muligheder og trusler i den nuværende situation, som der skal sættes ind overfor. Når ledelse og medarbejdere arbejder med SWOT analysen i fællesskab, kan det åbne op for nye synspunkter, som man ikke ser i hverdagen. 7

8 8

9 Afklaring af kompetencerne i virksomheden Det er en god ide at lave et kompetenceregnskab for at planlægge og styre indsatsen. Kompetenceregnskabet hjælper med at identificere flaskehalse i virksomheden. Der kan være områder eller bestemte kompetencer, hvor der er et stort behov for uddannelse her og nu. Der kan også være nogle medarbejdere, der har større behov for efteruddannelse end andre. En god medarbejdersamtale (MUS), med fokus på kompetencer er et godt udgangspunkt for at leder og medarbejder i fællesskab fastsætter nuværende og fremtidige kompetencer og niveauet for disse. Vælger man at registrere kompetencer, skal man som udgangspunkt kun registrere dem analyserne af fremtiden peger på, at der skal arbejdes med. Hvis alle kompetencer skal registreres, kan man løbe sur i arbejdet og bruge alle kræfterne her og ikke få selve uddannelserne iværksat. For at holde styr på nuværende kompetencer og ønsker om fremtidige, kan man med fordel anvende en kompetencematrix. Den giver et visuelt overblik over, hvilke kompetencer der mangler og hvilke medarbejdere, der har mest behov for indsats. Redskabet giver forskellige farver for de enkelte udviklingsbehov, når nuværende og fremtidig trin er lagt ind. TRIN 2 9 Matrixen kan frit hentes på

10 10

11 Formulering af et projekt Når der skal formuleres et projekt for en indsats, er det vigtigt af gøre opgaven konkret. Det anbefales, at man vælger et afgrænset område, så projektet ikke bliver for stort og uoverskueligt. Indsatsområdet kan f.eks. være:. Almen opkvalificering, dansk, regning osv.. Erhvervelse af eller vedligeholdelse af certifikater. Uddannelse ud fra medarbejder/virksomhedsønsker. Opkvalificering på udvalgte kompetencer TRIN 3 11 Det er ligeledes vigtigt, at det i virksomheden afklares, hvem der har hvilke opgaver i forhold til gennemførelsen, og at projektet er forankret i samarbejdsudvalget eller uddannelsesudvalget. Før et projekt startes, er det vigtigt, at alle er informeret. Informationen skal beskrive formål, mål, samt tidsramme. Er det muligt, skal alle medarbejdere også straks efter informationen have mulighed for en samtale, hvor den enkelte kan se, hvad det betyder for ham eller hende. Hvilke aktiviteter skal den enkelte igennem, hvornår og hvad skal der ske bagefter. Får man f.eks. nyt arbejdsområde, så de nye kompetencer bliver brugt og ikke glemt. Undervejs er det vigtigt at følge op, når den enkelte er i gang med kompetenceudviklingen. Hvordan går det? Er der nogle ting der er svære, er der noget der skal følges op på, og hvordan holder tidsplanen?

12 12

13 Hvorledes skal de nye kompetencer læres? Valg af læringskanaler. Nye kompetencer kan tilegnes på mange forskellige måder. For den enkelte medarbejder afhænger det bl.a. af, hvordan han eller hun lærer bedst, hvad der skal læres osv. Opkvalificering kan ske på flere måder. Det er ikke altid, at den eneste vej er kurser. Kurser giver ofte kun en teoretisk tilgang til et emne, og skal derefter følges op ved at teorien omsættes til praksis. Andre læringskanaler kan f.eks. være sidemandsoplæring, jobrotation, workshop osv. Her er det vigtigt at få klare aftaler om længden af læringen, hvem er ansvarlig for oplæringen, hvem er kontaktperson, hvis noget går galt, og endelig hvilket slutresultat der forventes. Det kan anbefales at aftaleskemaet fra: hentes til inspiration Kurser og andre læringskanaler kan også bruges som et miks for at opnå de bedste resultater. Medarbejderne vil have nemmere ved at opnå de nye kompetencer, når læringen er sat i system. Aftaleskema kan anvendes til de aktiviteter, der ikke har med kurser at gøre. På er der en lang række eksempler på andre læringskanaler og hvad de kan anvendes til. Skemaet er et Word dokument der kan redigeres efter behov. TRIN 4 13

14 14

15 Uddannelsesmuligheder Peger valget af læringskanal på et kursus, kan det ofte være svært at finde de rigtige uddannelsestilbud. Hvor findes kurserne? Skal det være leverandørkurser, AMU kurser eller er der andre aktører, der kan levere det ønskede. Et sted at starte kan være på Her er der et stort udbud af AMU kurser, hvor man med det samme kan se, hvor kurserne bliver udbudt, samt om der er ledige pladser på de planlagte hold. En anden mulighed er at kontakte et VEU-center. Centrene findes over hele landet og er en service, som kan tilbyde uvildig rådgivning om voksen- og efteruddannelse. Uanset hvor du bor, og i hvilken branche du er, har de et overblik over de grundlæggende almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser, samt støtte- og tilskudsmuligheder. VEU-centrene kan findes på TRIN 5 15

16 16

17 Gennemførelse TRIN 5 17 Når kurser og kompetenceudvikling er valgt, og selve uddannelsen sættes i gang, er det godt, at der er udvalgt nogle personer som ambassadører for gennemførelsen, så medarbejderne ikke føler sig glemt undervejs. De kurser, der er valgt, giver de det rigtige resultat? Er det, der bliver undervist i, forståeligt? Er kurserne anvendelige efterfølgende? Får medarbejderne mulighed for at bruge de nye kompetencer? Det er også en god ide, at der løbende kommunikeres ud om fremdriften, så medarbejderne kan følge med i planen. Går alt efter planen eller er der forsinkelser? Skal nogle af kurserne evt. justeres eller skal der vælges helt nye?

18 18

19 Opfølgning Under forløbet og bagefter, er det en god idé at følge op på effekten af uddannelses- og læringsaktiviteterne. Er målet nået, eller skal der yderligere aktiviteter til for at komme i mål? Hvad kan være næste skridt, så effekten ikke tabes på gulvet og ryger i glemmebogen? TRIN 6 19

20 20

21 Værktøjer og hjælp På ligger der værktøjer, som frit kan downloades. MUS skema kan frit anvendes som inspiration til kompetenceudviklingssamtaler. Det er et almindeligt Word dokument, som kan tilpasses virksomhedens behov. Aftaleskema kan anvendes til de aktiviteter, der ikke har med kurser at gøre. På er der en lang række eksempler på andre læringskanaler og hvad de kan anvendes til. Skemaet er et Word dokument der kan redigeres efter behov. Her kan du også læse mere om TekSam samt finde kontakt oplysninger. TekSam stiller konsulenter til hjælp hvis virksomhedens, samarbejds- eller uddannelsesudvalg ønsker at arbejde med et uddannelsesprojekt. Der er også hjælp at hente, hvis man ønsker inspiration til at komme i gang, eller få identificeret nuværende og fremtidige behov for kompetenceudvikling. TRIN 7 21

22 22 Ansvarshavende udgiver: TekSam sekretariatet DI og CO-industri Redaktion Samarbejdskonsulenter Dion Danekilde, DI Peter Dragsbæk, Co-industri grafisk tilrettelæggelse Jannie Jalloh Foto: istockphoto Tryk: DI

23

24 TekSam er et samarbejdsforum mellem DI og CO-industri. TekSam rådgiver og bistår samarbejdsudvalgene. Læs mere på CO-industri. Telefon: DI. Telefon:

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Sæt ord på dit job - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Indholdsfortegnelse Forord 3 Forord 4 Hvad kan du bruge pjecen til 5 Jobprofil 5 Hvad kan du bruge en jobprofil til 6 Eksempel på jobprofil

Læs mere

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser: Fødevarestyrelsen 13.05.2014 J.nr.: 2014-44-1419-00003/VIOG Kompetencehandlingsplan Baggrund I sommeren 2013 godkendte HSU Fødevarestyrelsens nye kompetencestrategi, og HSU besluttede, at den korte og

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

SAMSON AGRO får nyt. lønsystem. PlusLøn i praksis

SAMSON AGRO får nyt. lønsystem. PlusLøn i praksis SAMSON AGRO får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis SAMSON AGRO får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk DI 1787 København V Tlf.:

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere