For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober Kl ca

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00"

Transkript

1 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl ca Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN: SAGER TIL EFTERRETNING: Orientering Folkeskolereformen Læringsmiljøer udenfor skolehave mv Undervisningsmiljøvurdering TIL DRØFTELSE: Tilbagemeldinger fra forældremøder Skolebestyrelsesseminar den 7. og 8. november Trafik omkring skolen BESLUTNINGER: Nyt målstyringskoncept på skoleområdet Flyer:... 14

2 MØLHOLM SKOLE Mødedato: 6. oktober 2014 Side 10 Fraværende: Brit Andersen, ÅBEN DAGSORDEN: SAGER TIL EFTERRETNING: 9. Orientering. Formanden Første kursus for skolebestyrelser den 29. september Skolelederen 200-året for folkeskolen Temadage på 7. årgang Værtsskole for FISK Medarbejderrepræsentanterne Elevrådet til efterretning (J.nr.) KP Bilag: Sagsliste Beslutning: Godt kursus i Vingsted. Husk at melde afbud til arrangementer for skolebestyrelser. KP orienterede om 200 året. God start på konfirmationsundervisning med temauger. Vel afviklet kursus på skolen i FISK Vi skal huske at tage initiativ til at fejre lærerens dag Elevrådet: er i gang med at arrangere elevrådsfest i klasse. Jesper Bøj sidder i ansættelsesudvalget til ansættelse af ny skolesekretær. 10

3 MØLHOLM SKOLE Mødedato: 6. oktober 2014 Side Folkeskolereformen Skolen har nu i 2 måneder arbejdet med de nye tiltag i Folkeskolereformen, og der er mange positive elementer i reformen, hvor vi allerede er godt på vej og der er også mange forhold som det tager længere tid at implementere. Skoleledelsen samler op på de forskellige indsatser på møder i afdelingerne og ved besøg i klasserne Bevægelse i undervisningen er kommet godt i gang, og det er indtrykket, at eleverne får bevægelse ind på en naturlig måde i undervisningen. Vejret har været med indsatsen på området, og vi håber de gode takter også fortsætter selvom det nu bliver efterår og vinter. Det ene fællesrum i Grøn Fløj bliver reserveret til bevægelse. Lektiehjælp og fordybelse har haft en lidt langsommere opstart. Vi har forsøgt at lade klasselærerne være nøglepersoner i disse lektioner, men det har så betydet, at der ikke er mange naturfagslærere og matematiklærere til stede i lektionerne. Siden sommerferien har vi bevæget os fra lektiehjælp på klassen over til lektiehjælp på årgangen. Der er etableret fordybelse i musik og vi vil gerne kunne udbygge dette yderligere. Aktiviteter til fordybelse kunne være blindskrift, skak, modelbyggeri og meget mere. Vi vil arbejde med at få inviteret frivillige til at deltage i disse lektioner sidst på dagen. Med hensyn til målbaseret undervisning, så arbejder vi i dette skoleår med en temadag i januar fulgt op af en temaaften i marts måned, hvor medarbejderne får en grundig indførsel i at arbejde med målbaseret undervisning. (J.nr.) KP - til efterretning Bilag: Planlægningsarbejdet med Folkeskolereformen Beslutning: Til efterretning. Der er møde om fremtidens elevplaner den 17. november. 11. Læringsmiljøer udenfor skolehave mv. På sidste møde i skolebestyrelsen præsenterede Anita ideerne med læringsområder på skolens udearealer. Sammen med planlægningsgruppen er hun ved at lægge sidste hån på en masterplan sammen med Smidstrup/Skærup Skole og skoler fra Skanderborg Kommune. Anden runde i ansøgningerne til AP Møllerfonden er skudt i gang, men fonden inviterer ikke direkte til anlæg af udearealer det drejer sig mere om uddannelse af de medarbejdere, der skal arbejde med bør i de udearealer, der skal etableres. Derfor kigger udvalget nu på andre fonde, der kan støtte den del af projektet det er f.eks. Nordea og Egmontfonden. På mødet vil vi præsentere konkrete tegninger af en skolehave. - til efterretning Bilag: Beslutning: Til efterretning hvordan beskytter vi arealerne? 11

4 MØLHOLM SKOLE Mødedato: 6. oktober 2014 Side Undervisningsmiljøvurdering Eleverne på skolen har igen i 2014 vurderet eleverne undervisningsmiljø. Elevrådet har selv været med i processen og har i dette efterår en samling med temaet. Undervisningsmiljøet tegner godt på den måde, at der er sket en synlig forbedring i forhold til elevernes trivsel på skolen. Det er små ændringer, og eleverne påpeger også at der er en del at ønske sig endnu i forhold til de fysiske rammer på skolen. Det gælder blandt andet indeklima og toiletter. Alle klasselærere har fået papirerne på de enkelte klasser og har til opgave at arbejde med klasserne, hvis der er tydelige problemstillinger - til efterretning Bilag: se skolens hjemmeside under elevrådet Beslutning: Temadag om elevindflydelse i november måned. Til efterretning. TIL DRØFTELSE: 13. Tilbagemeldinger fra forældremøder Medlemmerne har været med ved alle forældremøder i august og september måned. Temaerne kan have været mange, og de nye medlemmer af bestyrelsen er blevet kastet ud i opgaven uden megen tid til forberedelse. Hvis der er tilbagemeldinger, så vil vi gerne kunne bruge dem i det videre arbejde i bestyrelsen. - at skolebestyrelsen drøfter tilbagemeldinger fra forældremøderne Beslutning: Centerklasserne: Hvad med temadage i centerklasserne? På mellemtrinnet spørgsmål om søskende til børn med ADHD. Forældreråd er etableret i centerklasserne stor interesse for at gøre en indsats. Praktiske udfordringer med SFO og blandt andet bustider og økonomi. Vigtigt at inddrage forældrene i arbejdet med skole og SFO. Hvad med lektiehjælp i centerklasserne? Almendelen: Oplevelse af at der ikke er så meget for eleverne på tværs af klasserne de er mere og mere låst i forhold til klasserne. Forældrene ønsker mere arbejde på tværs af årgangen. Fælles forældreråd på 4. årgang skal give mening for forældrene. 6. årgang havde møder to forskellige aftner hvor er fællesskabet? Gode oplevelser i øvrigt på møderne blev modtaget godt. Rent praktisk hvem tage kontakten til skolebestyrelsesmedlemmet? 12

5 MØLHOLM SKOLE Mødedato: 6. oktober 2014 Side Skolebestyrelsesseminar den 7. og 8. november skal på seminar sammen med skolens ledelse den 7. og 8. november på Rudbøl Grænsekro. Vi plejer at arbejde hårdt på dette seminar og samtidig er det også en god ramme for at lære hinanden bedre at kende. Vi skal blandt arbejde med, hvad vi gerne vil have Mølholm Skole skal kendes på og hvilke fingeraftryk denne bestyrelse har sat sig på Mølholm Skole om 2 år. - at skolebestyrelsen drøfter form og indhold på bestyrelsesseminaret Beslutning: Lave en ny udgave af Hvad vil vi? 2-års plan for skolebestyrelsen Erfaringsudvikling fra tidligere til nye medlemmer af skolebestyrelsen Målsætning og principper for skolen kritisk gennemgang? Skolens samarbejde med det omkringliggende samfund foreninger, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, frivillige og andre. Opfølgning på undervisning og holddannelse på årgangene. Gerne temaer fra centerklasserne. 15. Trafik omkring skolen Allerede i ugen op til skolestart fandt ledelsen ud af at de nye arbejdstidsregler betød at parkeringspladsen foran skolen hver morgen ville blive fyldt godt op. Når forældrene mødte op medbringende deres børn ville det blive et decideret problem at finde plads på skolens parkeringsplads. Derfor tog vi initiativ til en kampagne for at flytte aflevering af børn om på hallens parkeringsplads for at aflaste området foran skolen. Allerhelst så vi at børnene i videst mulig omfang selv transporterede sig i skole til fods eller på cykel, men det er et vilkår at mange forældre gerne vil aflevere børnene på skolen. Det skal nævnes at skolen har fået klager fra naboer på Tankegangen over parkeringer overfor indkørsler og biler, der har vendt op i indkørslerne. Det ser ud til at kampagnen har virket - mange forældre afleverer på hallens parkeringsplads og enkelte medarbejdere parkerer også på området. Vi har fået ønsker om at gøre parkeringsarealet ved hallen mere brugevenlig med opstregninger og evt. Kiss and Ride område. Det er et ønske, som skolen har sendt videre til Teknik og Miljø, som måske har ideer til at imødekomme dette ønske. I øjeblikket overvejer vi andre tiltag, der begrænser trafikken på Tankegangen yderligere herom mere på mødet. - at skolebestyrelsen drøfter trafikken omkring skolen Beslutning: Hvad er helhedsplanen for vores trafik. Cykel og gå-plan. Opstregninger af hallens P-plads. Hvad hedder helhedsløsningen? 13

6 MØLHOLM SKOLE Mødedato: 6. oktober 2014 Side 14 BESLUTNINGER: 16. Nyt målstyringskoncept på skoleområdet Med indførelsen af folkeskolereformen er der en ny målstyringskoncept på trapperne fra Undervisningsministeriet. Vi skal fortsat måle på de resultater, der er i folkeskolen. Ydermere skal der laves konkret målinger på elevernes trivsel. Samlet skal det registreres om eleverne får bedre resultater og trives bedre, som målet er med den nye folkeskolereform. Der er endnu ikke meget konkret på bordet fra ministeriets side, men Børne- og Familieudvalget har lavet en høringsrunde, hvor de gerne vi have tilbagemeldinger på tanker om målstyring. Formænd for skolebestyrelser og skoleledere er indkaldt til møde den 2. oktober for at høre mere om tankerne. Bilag til dette møde og brevet til formændene er vedlagt her til mødet. På baggrund af drøftelsen vil formanden lave et forslag til et høringssvar til Børne- og Familieudvalget. - at skolebestyrelsen drøfter og evt. beslutter et høringssvar til Børne- og Familieudvalget Bilag: Brev til formænd, Målstyrings- og kvalitetssikringsmodel, Overblik i forhold til målstyring og kvalitetssikring. Beslutning: Generelt positiv overfor at måle skolernes resultater som værktøj til at højne kvaliteten af undervisningen. Visionen for folkeskolen er jf. byrådets beslutning at have landets bedste folkeskole. Hvordan passer det ind i denne målsætning fra Børne- og Familieudvalget? Har byrådet tænkt sig at sætte midler af til at opnå det mål? Formuleres positivt. Flyer: Hvad skal der stå i nyhedsbrevet fra? Beslutning: Trafik, Læs den nye Undervisningsmiljøundersøgelse fra elevrådet 14

7 MØLHOLM SKOLE Mødedato: 6. oktober 2014 Side 15 _ Lars Hededal Anne Meldgaard Frandsen Steen Møller Heidi Hvingel Jørn Christensen Jesper Bøj Lars Buksti Brit Andersen Frederik Blyt Simon Skov Schøllhammer Mødet afsluttet kl

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Glumsø den 24. juni 2013 REFERAT Mødeleder: Henrik Deltagere: Dorthe, Henrik, Helle, Rikke, Alex, Lasse, Anne, Lene, Pia,

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Frederiksberg Ny Skole

Frederiksberg Ny Skole Referat af skolebestyrelsens møde onsdag den 27. august 2014 kl. 17 21 Første del af mødet er kursus med Per Carøe fra og forældre fra kl. 17 19. Tilstede: Lotte Trads Jensen, Anders Christian Hvid, Lea

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere