Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi"

Transkript

1 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten nærmer sig for tusindvis af nye studerende. Det er naturligt med tanke på, at en vellykket studiestart typisk fordrer, at der er ro på omkring boligsituationen, og at universitetsbyerne ikke ligefrem bugner med billige lejeboliger. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Diskussionerne for og imod forældrekøb tager ofte sit udgangspunkt i, hvorvidt det vil ende med at give et positivt resultat på den økonomiske bundlinje. Det er imidlertid med vores øjne et lidt forfejlet sted at starte diskussionerne, da der alligevel ikke kan gives nogle garantier for det endelige udfald. Den lidt kedelige sandhed er i stedet, at det i sidste ende kan vise sig at være en god forretning for nogle, mens det kan være en dyr affære for andre alt afhængig af især prisudviklingen på boligmarkedet og varigheden af ejerskabet af ejerlejligheden. Det centrale udgangspunkt for forældrekøb bør i stedet være et fokus på den samlede nytteværdi for familien, og at forældrenes privatøkonomi er robust nok til at give sig i kast med et sådan projekt, og derved har en stødpude mod de økonomiske risici, som forældrekøb trods alt indebærer. Hvis man herefter stadig ønsker at give sig i kast med forældrekøb, så kan man glæde sig over, at de rekordlave renter og de senere års faldende priser på ejerlejligheder sikrer, at økonomien i et forældrekøb aktuelt hænger bedre sammen end i mange år. Både i København og Aarhus er det muligt for forældrene at holde udgiften nede på mellem kroner om måneden det er med udgangspunkt i et afdragsfrit fastforrentet 3 %-lån. Set i forhold til 2006/2007 er der tale om et fald i det månedlige likviditetskrav på i omegnen af voldsomme %. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring Er man grundlæggende i tvivl om, hvorvidt et forældrekøb er den rigtige løsning for familien og i relation til ens egen private økonomi, er det i øvrigt værd at erindre, at det ikke er den eneste måde at hjælpe sit barn godt på vej i studentertilværelsen. I en lidt mindre målestok kan man alternativt give tilskud til studiebøger eller give hjælp til huslejen i en lejebolig via eksempelvis en skattefri gave. En far og en mor kan hver maksimalt give deres barn en gave på op til kroner om året, uden det bliver beskattet. Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig I denne analyse har vi set nærmere på økonomien i et forældrekøb, og vi kommer også ind på nogle af faldgruberne og de tanker, man skal gøre sig i forbindelse med forældrekøb. 1

2 Likviditetsunderskuddet for forældrene er begrænset Vi har set nærmere på økonomien i et forældrekøb i både København og Aarhus. Beregningerne ser på køb af en lejlighed på 50 kvadratmeter og køb af en lejlighed på 80 kvadratmeter, som barnet kan bo i sammen med en studiekammerat, og dermed dele udgifterne til husleje og faste omkostninger. Forældrene gør brug af virksomhedsordningen, hvor det er muligt at fratrække evt. underskud i topskatten. Et underskud vil opstå som en konsekvens af, at udgifterne til lejligheden i forbindelse med renteudgifter, ejendomsskat etc. overstiger indtægten fra den husleje barnet betaler. Som nævnt mener vi, at forældrekøb kræver en robust privatøkonomi. Det betyder også, at vi antager, at forældrene har friværdi i egen bolig, de kan bruge til at sikre 100 % realkreditfinansiering af lejligheden. Dvs. de maksimale 80 % af købssummen i ejerlejligheden belånes direkte med realkreditlån, mens de resterende 20 % optages som realkreditlån i egen bolig. Det er klart, at sidstnævnte kan skaleres ned i tilfælde af, at man har frie midler stående, og dermed kan man samlet set mindske det løbende likviditetsunderskud ved forældrekøbet. I beregningerne tager vi udgangspunkt i et afdragsfrit lån, for at se nærmere på den reelle omkostning ved forældrekøbet. Afdrag på realkreditlånet er jo som bekendt ikke en udgift men en opsparing til en selv. Vi benytter os endvidere af et fastforrentet 3 %-lån, der sikrer, at ens månedlige budget ikke er eksponeret over for udsving i renten, og samtidig sikrer man også friværdien i boligen i tilfælde af rentestigninger, der kan risikere at presse boligpriserne ned. Således vil kursværdien af ens gæld falde ved rentestigninger på et fastforrentet lån, og det betyder dermed også lavere restgæld ved indfrielse af lånet. Tabel 1: Økonomien i et forældrekøb for den studerende og for forældrene Fastforrentet 3 % med afdragsfrihed København Aarhus Størrelse af lejlighed 50 kvm. 80 kvm. 50 kvm. 80 kvm. Antaget delelejlighed til to? Nej Ja Nej Ja Købspris Årlig markedsleje pr. kvm Husleje pr. måned Boligsikring Månedlig husleje pr. lejer Forældre, Likviditetskrav Huslejeindtægt, årsbasis Fællesudgifter, ejerforening Ejendomsskat Renteudgifter til realkreditlån Skattemæssig opgørelse Skattebetaling/-besparelse Årligt over-/underskud Likviditetskrav pr. måned Kilde: Realkreditforeningen, Skat, home og egne beregninger 2

3 Som det ses af ovenstående tabel, kan man som forældre holde det månedlige likviditetsunderskud nede på små 600 kroner ved køb af en gennemsnitlig ejerlejlighed på 50 kvadratmeter i Københavns By til en pris på kroner. Det er klart, at der er tale om et beregningseksempel, og der vil være variation fra ejerlejlighed til ejerlejlighed i udgifterne til eksempelvis ejerforeningen og ejendomsskatten, og har man særlige ønsker til beliggenheden, så vil prisen helt automatisk kunne blive noget højere, og dermed også trække likviditetsunderskuddet op. Endelig kan der også være forskelle i markedslejen altså den minimumsleje, man må fastsætte huslejen til for den studerende, og dermed i sidste ende den indtægt, som forældrekøbet genererer. Det ser vi et tydeligt eksempel på i forskellen mellem Aarhus og København, hvor den studerende gennemsnitligt set vil kunne sidde billigere i lejligheden i Aarhus grundet lavere niveau for markedslejen, og dermed vil likviditetsunderskuddet for forældrene blive en tand højere end i København. Det er klart, at man som forældre ikke har et sigte om, at mindske likviditetsunderskuddet på bekostning af den studerende ved at presse huslejen op. Pointen ved forældrekøbet går jo en smule fløjten, hvis man ender på et udgiftsniveau, som ens barn ikke kan klare. Fokus vil i stedet ofte være på, at fastsætte den mindst mulige husleje uden at komme i karambolage med skattereglerne. Hvis man sætter markedslejen for lavt, vil ens barn således blive beskattet af differencen mellem, hvad Skat mener den gældende markedsleje er, og hvad man selv har sat huslejen til. Brug af FlexLån gør det billigere her og nu men med en højere renterisiko Hvis man alternativt overvejer at benytte sig af FlexLån til finansiering af forældrekøbet, skal man i sagens natur være opmærksom på den øgede renterisiko, man påtager sig både i forhold til likviditetssituation og restgældsudviklingen. Med de aktuelt rekordlave renter anbefaler vi, at man som minimum binder sin rente for en tre-årig periode på sit FlexLån. I nedenstående tabel 2 har vi lavet de samme beregninger som i ovenstående tabel 1 med undtagelse af, at det afdragsfrie fastforrentede lån nu er skiftet ud med et afdragsfrit F5-lån. Det mindsker renteudgifterne til realkreditlånet, og betyder dermed også, at det løbende likviditetsunderskud bedres, og rent faktisk ender med at blive vendt til et lille plus på bundlinjen. Tabel 2: Likviditetskravet ved forældrekøb og brug af afdragsfrit F5-lån Forældre, Likviditetskrav Fastforrentet 3 % med afdragsfrihed København Aarhus Størrelse af lejlighed 50 kvm. 80 kvm. 50 kvm. 80 kvm. Huslejeindtægt, årsbasis Fællesudgifter, ejerforening Ejendomsskat Renteudgifter til realkreditlån, F Skattemæssig opgørelse Skattebetaling/-besparelse Årligt over-/underskud Likviditetskrav pr. måned Kilde: Realkreditforeningen, Skat, home og egne beregninger 3

4 Økonomien i et forældrekøb hænger bedre sammen end længe set Selv om priserne på ejerlejligheder på det seneste har vendt snuden opad, så er priserne stadig langt fra tidligere højder. I København er priserne siden pristoppen i 2006 faldet med i omegnen af 25 %, mens de i Aarhus er nede med godt 15 %. Sammen med de ekstremt lave renter vi har i øjeblikket, betyder det helt automatisk, at den aktuelle økonomi i et forældrekøb hænger væsentligt bedre sammen end i mange år. Det månedlige likviditetskrav ved køb af en ejerlejlighed på 50 kvadratmeter og med udgangspunkt i et fastforrentet lån har således ikke været mindre end nu set over perioden fra 2004 og frem. Ser vi i forhold til, da likviditetsunderskuddet toppede tilbage i 2006/2007, er der tale om et fald i underskuddet på mellem %. I København toppede likviditetsunderskuddet for forældrekøb på 50 kvadratmeter lejlighed på hele kroner mod cirka 560 kroner i dag, mens man i Aarhus nåede op på et underskud på omtrent kroner mod i omegnen af 700 kroner nu. Figur 1: Økonomien i et forældrekøb hænger bedre sammen end i mange år Likviditetskrav, forældre, ejerlejlighed på 50 kvadratmeter København Aarhus K1 2005K3 2007K1 2008K3 2010K1 2011K3 2013K1 Kilde: Realkreditforeningen, Skat, home, Danmarks Statistik og egne beregninger Ingen garanti om, at der i princippet kan tjenes penge på forældrekøb Den på papiret gunstige økonomi i et forældrekøb kan til tider skabe overskrifter i stil med, at man nu kan tjene penge på forældrekøb. Det er imidlertid en sandhed med betydelige modifikationer. Ingen kender i sagens natur fremtiden, og der er flere variable, der har afgørende betydning for, hvorvidt forældrekøbet i sidste ende kommer til at give et samlet overskud eller underskud på den økonomiske bundlinje. For det første ved vi ikke, hvordan boligpriserne kommer til at udvikle sig over de kommende år. Selv om det aktuelt set er lysnet på markedet for ejerlejligheder, så er det ingen garanti mod fremtidige prisfald på boligmarkedet foranlediget af eksempelvis større rentestigninger eller nye skuffelser i dansk økonomi. For det andet er der usikkerhed omkring selve tidshorisonten af forældrekøbet. Det kan være, at ens barns boligbehov ændrer sig måske som følge af flytteplaner med kæreste, udlandsplaner eller ændringer i studieretning, der kan betyde et geografisk skifte. I disse tilfælde kan det medføre, at lejligheden skal sælges inden for en kortere årrække, og i forbindelse med både køb 4

5 og salg af fast ejendom indgår der betydelige faste omkostninger, der nemt kan løbe op i mere end kroner. Endelig er der også en likviditetsrisiko forbundet med køb, hvis man vælger at finansiere forældrekøbet med FlexLån - og især FlexLån med årlig rentetilpasning. Har man evt. også FlexLån i sin egen primære bolig, vil man i så fald blive dobbelt eksponeret over for udsving i renten. Helt på samme måde som man også bliver mere eksponeret over for risikoen for formuetab ved faldende boligpriser. Gode råd til huskesedlen i forbindelse med forældrekøb 1: Få snakket grundigt igennem om forældrekøb er den rigtige løsning for jer som forældre, og om I er villige til at give afkald på en del af jeres privatøkonomiske råderum. Og tænk også scenariet igennem, hvordan I vil have det, hvis forældrekøbet i sidste ende giver et økonomisk tab, men at jeres barn trods alt fik en god studietid. 2: Få en fornemmelse af om der er en anerkendelse fra barnets side i forhold til, at det skal være en mere langsigtet løsning uden der selvfølgelig kan gives garantier i sidste ende. Lav endvidere aftaler omkring, hvad man kan forvente af vedligeholdelse og pleje af lejligheden. Derved mindsker man risikoen for, at når lejligheden engang skal sælges, at den er blevet misligeholdt til skade for markedsværdien. 3: Tænk på hvorvidt lejlighed kan blive mere langsigtsholdbar, og man derved kan mindske udgifterne forbundet med køb og salg af bolig. Er lejligheden stor nok til, at en evt. kæreste kan flytte ind? Har man lyst til at blive boende, når man får job med en efterfølgende pæn lønstigning i forhold til SU-indkomst? Kan man selv som forældre få glæde af lejlighed til senior-tilværelsen? Kan lillebror/lillesøster få gavn af lejlighed? 4: Ved køb af lejlighed vær sikker på, at udlejning er tilladt i henhold til ejerforeningens vedtægter 5: Få rådgivning i forhold til skatteordninger i relation til forældrekøbet. Vi har taget udgangspunkt i den mest benyttede i form af virksomhedsordningen, men for nogle kan den såkaldte kapitalafkastordning bedre betale sig. 6: Få rådgivning omkring den rette markedsleje til huslejeposten evt. hos den pågældende ejendomsmægler. Få herefter lavet en lejekontrakt, der sikrer dig, at barnet kan opnå boligsikring. I relation til boligsikring skal man være opmærksom på de indkomstgrænser, der er afgørende for, at man kan modtage ydelsen. 7: Tænk nærmere over din renterisiko ved finansiering af køb, hvor du også inddrager din finansiering i eksisterende bolig. 8: Forældrekøb er ikke den eneste måde at hjælpe sit barn på i studietilværelsen det kan i stedet være via eksempelvis tilskud til studiebøger eller husleje. Det udgør i sagens natur en mindre økonomisk risiko end forældrekøbet. 9: Vær opmærksom på, at der er såkaldt asymmetri i beskatningen ved salg af lejligheden. Du bliver beskattet af evt. gevinst, men du får ikke fradrag ved formuetab. Man har i øvrigt mulighed for at sælge lejligheden videre til sit barn til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering. Bemærk dog, at lejligheden skal have en vurdering som en fri lejlighed og ikke som udlejet, hvor værdien typisk er lavere. Det kan derfor kræve, at man opsiger lejemål, og herefter får en ekstraordinær ejendomsvurdering hos Skat. 10: Forældrekøb bør ikke ses som en investering i kroner og øre det skal først og fremmest foretages, fordi man gerne vil hjælpe sit barn, og dermed er udgangspunktet nytteværdien for familien. Hvis man ønsker at investere sine penge, er der mere 5 fordelagtige måder at gøre dette på.

6 Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 6

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere