MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I"

Transkript

1 Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

2 Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives i love, og hvor mange sociale ydelser der fastsættes, kan intet erstatte det medmenneskelige samvær, som udføres i frivilligt arbejde. Vi har her i kommunen en så bred palet af frivillige sociale organisationer og foreninger, at man kun kan føle stor respekt for det frivillige arbejde, der udfoldes. Et sådant arbejde er værd at støtte og hjælpe videre til at blomstre og udfolde sig. Det forsøger vi at gøre med denne frivillighedspolitik, og derfor bygger politikken først og fremmest på de frivilliges egne ideer. Frivillighedsrådet har - som de frivillige sociale foreningers talerør - stået for processen, der har forløbet i et samarbejde mellem foreningerne, politikere og Social- og Sundhedsforvaltningen. Jeg håber, at denne politik fortsat udvikler sig til gavn og glæde for os alle i Tønder Kommune. Alt efter det omskrevne motto: Spørg ikke efter, hvad samfundet kan gøre for dig? Spørg i stedet: Hvad kan jeg gøre for samfundet?

3 Indledning/baggrund SIDE 3 D enne frivillighedspolitik er gældende for det frivillige sociale arbejde, der udføres af og for Tønder Kommunes borgere. Frivilligt socialt arbejde defineres som en frivillig indsats, der retter sig mod mennesker med særlige behov. For en nærmere definition henvises til Lov om Social Service 18. Tønder Kommune er arealmæssigt stor og tyndt befolket med mange aktive lokalsamfund, og det forsøger frivillighedspolitikken at tage højde for. Baggrunden for frivillighedspolitikken er at få skabt gode og tidssvarende vilkår for frivilligt socialt arbejde i hele kommunen. I processen med justering af målsætningerne, som blev godkendt i februar 2008, har Frivillighedsrådet og de frivillige sociale foreninger spillet en aktiv rolle i samarbejde med Socialudvalget og Social- og Sundhedsforvaltningen. Frivillighedsrådet har justeret målsætningerne og drøftet disse på et dialogmøde med Socialudvalget i oktober Efterfølgende blev målsætninger og indsatsområder diskuteret på et stormøde for frivillige sociale foreninger i november 2009, hvor også en del politikere var mødt. Efterfølgende havde foreningerne lejlighed til at komme med forslag til ændringer. Socialudvalget godkendte på den baggrund den nye, justerede frivillighedspolitik i foråret Politikkens målsætninger justeres løbende og mindst en gang hvert andet år. På den måde sikres en dynamisk og udviklingsorienteret frivillighedspolitik.

4 Formål SIDE 4 F ormålet med at formulere en frivillighedspolitik er at synliggøre rammer og retningslinjer for samarbejdet mellem Tønder Kommune og de frivillige sociale foreninger. Frivillighedspolitikken skal være med til at igangsætte, formidle og pleje det igangværende arbejde, ligesom den skal være en inspiration til udvikling og fornyelse. Desuden skal politikken styrke vilkårene og mangfoldigheden i det frivillige sociale arbejde. Lovgrundlag I følge 18 i Lov om Social Service skal kommunerne samarbejde med frivillige sociale foreninger og organisationer samt yde økonomisk støtte til disse. Formålet med 18 er, at medvirke til at forbedre samspillet mellem den frivillige indsats og de offentlige tilbud i lokalområdet. 18: Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. Stk. 4. Socialministeriet fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning.

5 Samarbejde SIDE 5 T ønder Kommune støtter de frivillige sociale foreninger på følgende måde: Yder økonomisk støtte efter Lov om Social Service 18 Har særlig kontaktperson til det frivillige sociale arbejde Udgiver oversigt over frivillige sociale foreninger og organisationer i kommunen Giver rådgivning, vejledning og hjælp til søgning af fonde Samarbejder med frivillige om konkrete projekter Nedsætter et frivillighedsråd Værdigrundlag T ønder Kommune og det frivillige sociale arbejde har brug for hinanden. Kommunen ser det frivillige sociale arbejde som et vigtigt supplement til kommunens indsats på det social- og sundhedsmæssige område. Et velfungerende samarbejde mellem Tønder Kommune og de frivillige sociale foreninger er med til, at Tønder Kommune får kendskab til de indsatser, der finder sted i de frivillige sociale foreninger og omvendt. Kendskab til hinandens indsatser er nødvendig for at sikre et godt samspil mellem dem. Tønder Kommune mener, at de frivilliges styrke er, at de med udgangspunkt i deres livserfaringer og engagement kan være med til at støtte mennesker, der på den ene eller anden måde har brug for hjælp og støtte. Tønder Kommune værdsætter og påskønner de frivilliges indsats og finder det værdifuldt, at borgere tager medansvar for løsning af opgaver indenfor social- og sundhedsområdet. Samarbejdet omkring det frivillige sociale arbejde skal ske med respekt for det frivillige arbejdes egenart og styrke, og de frivillige foreninger har selv ret til at vælge og prioritere deres opgaver. Tønder Kommune finder det vigtigt, at såvel mindre som større foreninger, organisationer eller projekter inden for det frivillige sociale arbejde synliggøres og tilgodeses i forbindelse med en aktiv frivillighedspolitik. Derfor støtter og medvirker kommunen aktivt til inspiration og dialog med de frivillige, ligesom den tiltræber, at de økonomiske vilkår for frivillighedsområdet svarer til målsætningernes intentioner.

6 Målsætninger SIDE 6 Målsætning 1: At skabe vilkår og forhold, der kan medvirke til en styrkelse af det frivillige sociale arbejde i lokalsamfundene i Tønder Kommune. Der arbejdes på at oprette frivilligcentre i kommunen, herunder at yde forenings- og formidlingsservice Målsætning 2: At skabe sammenhæng og formidle samarbejde mellem de frivillige sociale foreninger i området. Der afholdes årligt en frivillighedsdag/fest, og hvert fjerde år en frivillighedsmesse, hvor de frivillige kan udveksle erfaringer. Målsætning 3: At sikre en god dialog mellem Tønder Kommune og de frivillige sociale foreninger. Frivillighedsrådet fungerer som samarbejdsforum mellem kommunen og de frivillige sociale foreninger, bl.a. ved afholdelse af et årligt dialogmøde med Socialudvalget. Ligeledes holdes minimum et årligt stormøde, hvor gensidig information og inspiration er på dagsordenen. Målsætning 4: At Tønder Kommune sikrer, at forudsætningerne for et fortsat udvikling på det frivillige sociale område er til stede. Tønder Kommune skal udbrede kendskabet til/sikre at personalet kender frivillighedspolitikken. Desuden støtte oprettelse af nye foreninger - især foreninger, der er målrettet børn, unge og familier.

7 Målsætninger SIDE 7 Målsætning 5: At støtte dygtiggørelse og uddannelse af de frivillige. Det sikres ved, at vi understøtter dannelse af netværk på tværs af foreningerne samt afholdelse af den årlige frivillighedsdag. Ligeledes prioriteres støtte til uddannelse eller kurser. Målsætning 6: At sikre synlighed og viden om det frivillige sociale arbejde i Tønder Kommune og dermed fremme rekrutteringen af nye frivillige. Det sikres ved udgivelse af en oversigt over frivillige sociale foreninger, og ved at medvirke til at formidle de gode historier i relevante sammenhænge.

8 TØNDER KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Danavej Toftlund

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere