Fri idræt en børneret?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fri idræt en børneret?"

Transkript

1 august Fri idræt en børneret?

2 4 Danmark bryder FN s børnekonvention 8 Omsorgstandplejen i Danmark 2 Det er mit ønske, at alle, der beskæftiger sig professionelt med børn og unge og deres sundhed, får indblik i børnekonventionen, så de kan inddrage dens tankegang i deres daglige arbejde Børnekonventionen bør efter min mening indgå i deres uddannelse, så det at tænke i børneperspektiv falder dem naturligt. Else Guldager, konsulent, sundhedsplejersker og medlem af Børnerådet, på baggrund af, at Børnerådet og en række andre NGO er kritiserer Danmark for at overtræde FN s børnekonvention kort tid før, den danske regering skal møde til høring om konventionen i FN s Komite for Barnets Rettigheder i Genève. 18 Omsorgstandplejen blev indført ved lov i Danmark for 10 år siden, men den fungerer langt fra efter hensigten. Bl.a. er mindre end en tredjedel af det estimerede antal brugere tilmeldt omsorgstandplejen, ligesom visitationen i dag bliver udført af flere end 20 forskellige personalekategorier. Denne artikels forfattere anbefaler derfor, at der bl.a. etableres en systematisk og landsdækkende efteruddannelse for det tandlægefaglige personale. Revner, der driller - Hvorfor revner tanden? - Hvordan stiller vi diagnosen? - Behandling og forebyggelse? Op mod 10 procent af alle voksne får på et tidspunkt en dentininfraktion, der gør ondt. Lidelsen forekommer typisk hos patienter i årsalderen, men også Den Kommunale Tandpleje skal være på vagt, fortæller overtandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen ved Københavns Universitet, i dette trepartsinterview DANISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH DENTISTRY UDGIVES AF Tandlægernes Nye Landsforening Kompagnistræde 14 D 1208 København K Tlf Fax E-post: ISSN Medlem af Dansk Fagpresse De synspunkter, der kommer til udtryk i TNT er ikke nødvendigvis sammenfaldende med TNL s. Redaktionen forbeholder sig desuden ret til at redigere indsendte indlæg, og tager ikke ansvar for indlæg indsendt uopfordret. Det er kun tilladt at gengive artikler og andet materiale fra Tandlægernes Nye Tidsskrift og efter aftale med redaktionen.

3 30 Stillinger 22 Når ressourcerne er knappe - en beretning om tandpleje i Mozambique. De seneste tre år har tandlæge Arne Hede Jørgensen arbejdet som tandlæge i et af verdens fattigste lande Mozambique. Jobbet er hårdt og præget af dårlige tænder, alvorlige sygdomme, ganske lidt forebyggelse, men heldigvis også et spirende håb Kort og godt Leder Det skriver pressen Filialklinikleder Tandlæge Overtandlæge Klinikleder Cand.odont. Specialtandlæge 3 REDAKTION Lea Grønbæk (ansv.) Kærsangervej Rønnede Tlf Tandplejen: Næstved Kommunale Tandpleje Parkvej Næstved Tlf E-post: Dorte Mørkbak Volshøjvej Risskov Tlf Tandplejen: Ry Kommunale Tandpleje Bodalsvej Ry Tlf E-post: Poul Folke Christensen Plejlen Viborg Tlf Tandplejen: Vestre skole A. S. Ørstedsvej Viborg Tlf E-post: Kim Bitsch Lauridsen Rønnevej Næstved Tlf Tandplejen:Nørrevangsskolen Rosenkildevej Slagelse Tlf E-post: Henrik Wilfred Christensen Kollerødvej Allerød Tlf Tandplejen: Langebjergvej Humlebæk Tlf E-post: FAGLIG VIDENSKABELIG KONSULENT Poul Erik Petersen WHO, Department of Health Promotion, Prevention and Management of Noncommunicable Diseases (NMH/HPM) Avenue Appia Geneve 27 Schweiz Tlf E-post: INFORMATIONSCHEF Dorthe Mejlhede Mag.art., DJ E-post: REDAKTIONSSEKRETÆR Christina Sommer Journalist E-post: FORSIDE Henrik Pyndt Sørensen KLINIKABONNEMENT Årgang 2005 (12 numre) bestilles i sekretariatet. Pris kr. 842,- ekskl. moms ANNONCEEKSPEDITION DG Media AS Tlf DEADLINE REDAKTIONELT STOF Nr. 9/05: 25. juli udkommer den 1. sept. Nr. 10/05: 18. aug. udkommer den 3. okt. Nr. 11/05: 19. sept. udkommer den 1. nov. DEADLINE ANNONCER Se Tidsskriftet GRAFISK TILRETTELÆGNING Nina Grut MDD PRODUKTION OG TRYK DataGraf Auning AS

4 Danmark bryder FN s Børnekonvention 4 I 2006 er det 15 år siden, Danmark ratificerede FN s Børnekonvention. Men flere NGO er kritiserer den danske regering for at overtræde konventionens bestemmelser, også på sundhedsområdet. NGO erne opfordrer bl.a. regeringen til at ophøje konventionen til lov, mens børnene selv stiller forslag som højere moms på usunde madvarer, tilskud til idræt i fritiden og et bedre samarbejde om kost mellem børn og forældre. SARAH EGEBERG BENDTSEN Journalist Sodavandsautomater på skoler og for få gymnastiktimer. Den danske regering gør ikke nok for at sikre børn og unges sundhed, og derfor overtræder Danmark Konventionen om Børns Rettigheder, i daglig tale FN s Børnekonvention, mener flere danske NGO er. Kritikken falder, året før børnekonventionen kan fejre 15 års jubilæum i Danmark, og endnu mere alvorligt, kort tid før den danske regering den 26. september skal møde op i FN s Komite for Barnets Rettigheder i Genève til en høring om netop dette emne: Lever Danmark op til betingelserne i FN s børnekonvention? Sådanne høringer finder sted hver femte år, og i den forbindelse udarbejdes der både en officiel rapport om børn og unges vilkår i Danmark, men også supplerende rapporter, som en række uvildige instanser fra civilsamfundet, de såkaldte NGO er, står bag. I år er bl.a. Institut for Menneskerettigheder, UNICEF Danmark, Amnesty International og Red Barnet gået sammen om en rapport, mens også Børnerådet er kommet med sine vurderinger. Og konklusionerne er altså klare, NGO erne mener, at Danmark på flere punkter ikke lever op til børnekonventionen. Danmark halter bl.a. bagefter på sundhedsområdet, hvor vi i dag kæmper med problemer som overvægt, rygning og alkoholindtag blandt børn og unge. Deres alkoholforbrug er som bekendt alarmerende højt sammenlignet med andre lande i Europa, og Danmark er det land, hvor flest 15-årige har prøvet at være fulde. Også rygning udgør et stort problem for de unges sundhedstilstand, og ca. 15 procent af de årige ryger dagligt. Det tredje store sundhedsproblem blandt danske børn og unge er fedme og overvægt, som bl.a. kan medføre mobning og lavt selvværd, men også alvorlige følgesygdomme på længere sigt. Børnene ind i lovgivningen En af de NGO'er, der kritiserer den danske regering for ikke at gøre nok for at sikre børn og unges sundhed, er Børnerådet, der bl.a. finder det problematisk, at Danmark som et af de få nordiske lande har valgt ikke at indarbejde børnekonventionen i lovgivningen, på trods af opfordringer fra FN. Derudover forsømmer Danmark ifølge flere af de uvildige rapporter sin forpligtelse til at informere om børnekonventionen, samtidig med at en række af børnenes elementære rettigheder bliver overtrådt. - I Børnerådet mener vi naturligvis, at det første skridt er, at regeringen følger op på FN s henstilling om at inkorporere konventionen i den danske lovgivning, for vi er overbeviste om, at danske børns interesser og rettigheder derved vil blive sikret bedre. Derudover mener vi, at synet på børns rolle i samfundet vil ændre sig, i takt med at vi får øjnene op for deres behov for beskyttelse, siger konsulent, sundhedsplejerske og medlem af Børnerådet, Else Guldager. Hun påpeger, at en del andre lande har taget skridtet fuldt ud og inkorporeret konventionen i deres lovgivning: - Det gælder bl.a. Norge og Sverige, som på hver sin måde har efterlevet FN s opfordring. Hvor nordmændene har valgt at ophøje konventionens artikler til lov, har svenskerne indarbejdet konventionens grundholdninger i al lovgivning, fortæller Else Guldager. En rapport i børnehøjde Børnerådet har bl.a. til opgave at inddrage børn og unge i den offentlige debat, og det ligger derfor rådet meget på sinde at lytte til netop børn og unges synspunkter. Som optakt til den kommende høring i Genève holdt Børnerådet således to konferencer i efteråret 2004, hvor børn i alderen år debatterede fire vigtige emner, som påvirker deres hverdag, deriblandt sundhed. De ideer og synspunkter, børnene bragte på banen, blev samlet i rapporten Børnesyn, der sammen med Børnerådets egen rapport fungerer som supplement til den officielle rapport, Justitsmini-

5 BØRNEKONVENTIONEN FN s Børnekonvention blev vedtaget på FN s generalforsamling i 1989 for at sikre børns sociale, politiske, økonomiske og kulturelle rettigheder. I dag har 191 lande forpligtet sig til at overholde konventionens bestemmelser og kan i modsat fald kritiseres af andre lande og organisationer, eksempelvis FN s Børnekomite. Konventionen sikrer børns grundlæggende rettigheder til bl.a. mad, et sted at bo, sundhed, skolegang, fritid, ytringsfrihed og beskyttelse mod krig, vold og misbrug. Derudover forpligter konventionen medlemslandene til at informere befolkningen om konventionens bestemmelser og til at overføre dens principper til den nationale lovgivning. Konventionen kan med fordel tænkes ind i arbejdet med værdier, visioner og mål i Den Kommunale Tandpleje, men også de kommende sundhedscentre. FN s Børnekonvention indeholder 54 artikler og kan læses i sin fulde længde på Børnerådets hjemmeside, sw193.asp. Børn ønsker selv mere motion og foreslår, at der ydes offentlig støtte til idrætsaktiviteter i fritiden (Foto: Henrik Pyndt Sørensen). steriet har udarbejdet op til høringen i Komiteen for Barnets Rettigheder. - I forbindelse med sundhedsdebatten er det vigtigt at høre, hvad børnene selv mener om bl.a. overvægt og motion. Og børnene er faktisk godt inde i problemerne, så det er interessant at høre deres mening om, hvad der er på spil, og hvordan de ser på sundhedsmæssige spørgsmål, siger Else Guldager. På de to konferencer debatterede børnene bl.a. fedme, usund mad og motion, og der kom mange forskellige bud på, hvordan børn og unges sundhed kan blive bedre. En stor del af løsningen på fedmeproblemet er ifølge børnene et bedre samarbejde mellem børn og forældre omkring kost og motion, et større udbud af sund mad i skolernes frugtboder, en holdningsændring i forhold til hygge og slikindtag og flere og mere udfordrende idrætstimer i skolerne. - Børnene var også enige om, at det kan være svært ikke at falde for fristelsen til pizza, kage og sodavand, når udbuddet er så stort og så let tilgængeligt på for eksempel tankstationer, kiosker og fastfoodrestauranter. For ikke så nemt at blive lokket til at købe usunde varer, foreslog børnene en momsregulering, der gør usunde varer dyrere og sunde varer billigere. Og børnene mente desuden, at regeringen bør yde større tilskud til idrætsaktiviteter i

6 Usunde madvarer skal ikke forbydes, men hæv momsen på dem, så de bliver dyrere, foreslår børnene (Foto: Henrik Pyndt Sørensen). fritiden for at fjerne den økonomiske hindring, fortæller Else Guldager. Børn skal lære at tage stilling Forholdene på sundhedsområdet skal altså forbedres, både hvad angår alkohol, rygning og kost, men ifølge Else Guldager er forbud og restriktioner ikke vejen at gå. - Det hjælper ikke at udstikke vejledende retningslinjer for eksempelvis slikindtag eller at forbyde de unge at ryge, for forbud har det med at gøre tingene endnu mere tiltrækkende. Der skal andre strategier på bordet. For eksempel skal sundhedsplejersker, lærere, tandlæger og forældre i en kreativ dialog med de unge og ikke mindst lære dem selv at tage stilling og sige fra. Børn skal kunne håndtere fristelserne, og det kan de kun, hvis vi lærer dem at tage stilling i det hele taget. De skal kende og respektere deres egne grænser, siger Else Guldager. Det handler i meget høj grad om gruppepres og om at kunne være venner, selvom man siger nej tak til cigaretter og alkohol. Hvad angår problematikken omkring fedme og overvægt, er det ifølge Else Guldager afgørende med en generel holdningsændring hos både børn og voksne. - Vi skal revidere vores opfattelse af hygge og samvær hygge behøver ikke hænge sammen med Matadormix og sodavand, vi kan lige så godt spise jordbær og melon, lyder det fra Else Guldager. Børnekonventionen og sundhed i praksis Den bedste vej til ændringer på sundhedsområdet beskriver Else Guldager som en kombination af holdningsændringer hos både den enkelte og på gruppebasis, og ikke mindst en begrænsning af bombardementet med stimulering af usundt som sjovt. - Derudover er det mit ønske, at alle, der beskæftiger sig professionelt med børn og unge og deres sundhed, får indblik i børnekonventionen, så de kan inddrage dens tankegang i deres daglige arbejde. Det gælder både for tandlæger, sundhedsplejersker, læger osv. Børnekonventionen bør efter min mening indgå i deres uddannelse, så det at tænke i børneperspektiv falder dem naturligt, siger Else Guldager og uddyber: - Børnetandlægerne kan for eksempel arbejde med børnekonventionen ved at sætte sig ind i børnenes optik og starte en dialog med dem. Begynde at overveje, hvordan børn og unge selv ser på spørgsmål om tandsundhed, tænder og tandpleje. De må finde ud af, hvad børnene har af ønsker og behov og derefter tænke det ind i deres daglige arbejde og kontakt med børnene, siger Else Guldager. For at få inspiration til sundhedsarbejdet med børn og unge, anbefaler hun der bl.a. indeholder information om forskellige sundhedsrelaterede emner i forhold til børn og unges hverdag, eksempelvis arbejdsmiljø, kost og motion. BØRNERÅDET Børnerådet har eksisteret siden 1994 og er et statsligt nedsat råd, der er politisk og økonomisk uafhængigt. Det har syv medlemmer, som tilsammen repræsenterer en tværfaglig viden om børns opvækst, udvikling, skole-, kultur- og fritidsliv, sundhed og retsstilling. Børnerådets arbejde består i at sikre børns rettigheder, sætte fokus på deres forhold i samfundet og rådgive myndighederne i spørgsmål vedrørende børns vilkår. Rådet skal desuden vurdere danske børns levevilkår i forhold til FN s konvention om Barnets Rettigheder. Læs mere på Den danske regerings svar på anklagerne Tandlægernes Nye Tidsskrift ville gerne have haft en kommentar fra den danske regering til de kritikpunkter, bl.a. Børnerådet rejser i nærværende artikel. Det har desværre ikke været muligt, TNT er i stedet blevet henvist til den officielle rapport, regeringen har udarbejdet op til høringen i Genève den 26. september. Der er tale om Danmarks 3. rapport til FN s Børnekomité, den er fra august 2003 og indeholder en beskrivelse af de initiativer, Danmark har taget i årene for at sikre de rettigheder, der følger af FN s konvention om barnets rettigheder. I forbindelse med offentliggørelse af rapporten udtalte justitsminister Lene Espersen i en pressemeddelelse: Regeringen lægger stor vægt på, at alle danske børn er sikret de rettigheder, som følger af FN s børnekonvention. Det er vigtigt, at verdenssamfundet er opmærksom på børns rettigheder, og at der løbende tages initiativer til at forbedre børns vilkår. Rapporten kan læses i sin fulde længde på

7 7 NobelGuide perfect planning for perfect teeth Plan it. Predict it. Prepare prosthetics in advance. Then execute it all perfectly with the revolutionary NobelGuide. The concept transforms extraoral planning into clinical reality. Easily, accurately and fast. A custom-designed surgical template is created, based on your exact planning. You know the final position of the implants before you start. This allows the laboratory to make the prosthetic solution beforehand, so it can be delivered to the patient during the actual surgery. The multi-faceted NobelGuide concept adapts to any level of practice. You can still work with conventional model-based planning. Or you can plan digitally, using the NobelGuide software powered by Procera, which gives a perfect view of the patient's anatomy. For you, the revolutionary NobelGuide means unrivalled predictability. For the patient, it truly means Beautiful Teeth Now. Nobel Biocare AB 2005 For more information, contact your Nobel Biocare office or visit

8 Omsorgstandplejen i Danmark 8 LISA BØGE CHRISTENSEN (1), BØRGE HEDE (2) OG POUL ERIK PETERSEN (1) Introduktion Både danske og udenlandske undersøgelser har vist, at det befolkningsmindretal, som er afhængig af andres omsorg grundet fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, ofte har vanskeligt ved at udnytte det almene tandplejetilbud (1-4); denne gruppe af borgere har således en øget risiko for at modtage tandpleje uregelmæssigt eller slet ikke. Det drejer sig fortrinsvis om ældre borgere, som enten bor på plejecenter/ældrebolig, eller ældre, som bor i anden bolig, og som modtager omfattende praktisk hjælp i hverdagen. Udviklingen i tandstatus de sidste 30 år har generelt medført, at der er flere ældre, som har bevaret egne naturlige tænder, og dette er vist i såvel Danmark (5) som i udlandet (6-8). En sådan udvikling gælder antageligt også for gruppen af vanskeligt stillede ældre borgere. Det har desuden vist sig som et stigende problem, at orale sygdomme for alvor sætter ind, når ældre borgere bliver hjemmebundne og afhængige af andres hjælp (3). Det er endvidere velkendt, at denne svage gruppe af ældre personer hyppigt har et stort medicinforbrug, som kan føre til mundtørhed (9). Mundtørhed er ofte kombineret med mangelfuld mundhygiejne hos ældre og svage personer, og andre sygdomsfaktorer gør, at disse vanskeligt stillede mennesker udgør en særlig risikogruppe med hensyn til udvikling af orale lidelser såsom caries, parodontale lidelser samt mundslimhindelidelser (1, 3, 6, 7, 10-12). Udenlandske studier har påpeget, at tandlæger til tider er usikre på, hvordan orale problemer hos denne patientgruppe skal håndteres, især når behandling finder sted uden for det sædvanlige kliniske miljø (13-15), ligesom plejepersonalets viden om og holdning til tænder og tandpleje sjældent er optimal (16-1) Center for Sundhed og Samfund, Odontologisk Institut, Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse 2) Københavns Kommune, Amts- og omsorgstandplejen/tandlægekonsulenten 21). Der synes således at være en række barrierer for at gennemføre tandplejeprogrammer for denne relativt lille, men svage patientgruppe, som ikke selvstændigt kan tage vare på egen mundsundhed. Dette var baggrunden for, at de danske primærkommuner i 1986 fik mulighed for at give et særligt tilbud om tandpleje til personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (22). Tilbuddet blev kaldt omsorgstandpleje. Det var dog kun en beskeden del af kommunerne, der benyttede denne mulighed for at tage sig af de svage medborgere (23), og i 1994 blev det derfor ved en lovbaseret ordning pålagt kommunerne at styrke indsatsen (24). Det har været et gennemgående træk, at kommunerne selv kunne vælge, hvordan de ville organisere og administrere tilbuddet, dog skulle borgerens ret til frit behandlervalg respekteres. Sundhedsstyrelsen har i sin vejledning af 1994 (25) udførligt beskrevet, hvilken personkreds tilbuddet er rettet imod, og hvilke procedurer for visitation som skal følges; ca personer ville antageligt være berettiget til at modtage tilbuddet. Det anføres, at målgruppen for omsorgstandpleje er personer som bor på plejehjem samt personer, der bor i eget hjem/ældrebolig eller lignende med mange hjælpeforanstaltninger, som reelt kan sidestilles med plejehjemsbeboere. Loven sigter mod personer med varigt funktionstab, hvis egenomsorg er så begrænset, at de ikke kan udnytte eksisterende ordninger (25). Ud over den oprindeligt definerede målgruppe består målgruppen nu også af udviklingshæmmede og sindslidende patienter, som ikke har særlige odontologiske problemer, der kræver specialbehandling (26). Igen er det afgørende kriterium for at få tilbud om omsorgstandpleje, at egenomsorgen er så ringe, at patienterne har vanskeligt ved at få kontakt til det etablerede tandplejesystem, og at de har vanskeligt ved at bevare kontinuiteten i deres tandpleje (26). Omsorgstandplejens indhold skal omfatte forebyggelse af orale lidelser, regelmæssige tandundersøgelser samt nødvendige behandlinger. Der lægges vægt på, at tandplejetilbuddet baseres på et realistisk behandlingsbehov, dvs. der skal tages hensyn til patientens alder og almentilstand samt subjektive behov og ønsker. Det anføres videre, at det faglige ansvar for omsorgstandpleje mest hensigtsmæssigt varetages af tandlæger, men det anses relevant at tilknytte tandplejere til undersøgelse og behandling af denne patientgruppe, idet forebyggende aktiviteter udgør en betydelig del af det samlede tandplejetilbud til omsorgstandplejegruppen (26). Formålet med nærværende undersøgelse er at gøre status for omfang, organisation og indhold i det danske tandplejeprogram for

9 ABSTRACT I 1986 fik danske primærkommuner mulighed for at give et særligt tilbud om tandpleje til personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Tilbuddet blev kaldt omsorgstandpleje. Det var dog kun en beskeden del af kommunerne, der benyttede denne mulighed for at tage sig af de svage medborgere, og i 1994 blev det derfor ved en lovbaseret ordning pålagt kommunerne at styrke indsatsen. Formålet med nærværende artikel er at gøre status for omfang, organisation og indhold i det danske tandplejeprogram for omsorgsklientellet 10 år efter programmets indførelse. Desuden er hensigten at analysere eventuelle variationer med hensyn til opfyldelsen af sundhedsmyndighedernes krav og mål vedrørende dette tandplejeprogram. Mindre end en tredjedel af det estimerede antal brugere var tilmeldt omsorgstandplejen. Der var relativt flere borgere tilmeldt omsorgstandplejen i store kommuner, og hvor kommunen benyttede eget tandplejepersonale, ligesom efteruddannelse af tandplejepersonalet var mest udbredt i store kommuner. Tandplejeydelser af forebyggende karakter var hyppigst forekommende, men relativt få tandplejere var involveret i omsorgstandplejen. Visitation til omsorgstandplejen blev udført af flere end 20 forskellige personalekategorier. Det anbefales, at der etableres en systematisk og landsdækkende efteruddannelse for det tandlægefaglige personale, ligesom personale, der visiterer patienter til omsorgstandpleje, og andet personale, der assisterer denne svage patientgruppe med mundhygiejne og tandlægebesøg, løbende burde opdateres med hensyn til viden om tandsundhedsarbejde og tandplejebehov. Endelig bør tandplejere i langt højere grad involveres i arbejdet med omsorgstandplejen. 9 omsorgsklientellet 10 år efter programmets indførelse. Desuden er det hensigten at analysere eventuelle variationer med hensyn til opfyldelsen af sundhedsmyndighedernes krav til og mål for dette tandplejeprogram. Syddanmark omfatter, Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle Amter, medens Midtjylland omfatter Århus, Ringkøbing og Viborg Amter. Materiale og metoder Undersøgelsen omfattede alle danske primærkommuner samt Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune, i alt 270 kommuner. Data blev indhentet via et postomdelt spørgeskema, som blev sendt til kommunaldirektøren i den enkelte kommune. Kommunaldirektøren blev bedt om at videregive skemaet til den person, som var ansvarlig for omsorgstandplejen i kommunen. Der blev rykket ved manglende returnering af spørgeskema dels skriftligt, dels telefonisk. Der blev returneret i alt 226 besvarelser, svarende til en besvarelse på 84 %. En bortfaldsanalyse viste ikke systematisk frafald i relation til kommunestørrelse (antal indbyggere) og geografi. For at sikre validitet af svar blev spørgeskemaet prætestet af otte personer, som i deres daglige arbejde er ansvarlig for administration af omsorgstandpleje. Spørgeskemaet indeholdt udelukkende spørgsmål med lukkede svarkategorier, og der blev stillet spørgsmål vedrørende antal indbyggere i kommunen, herunder indbyggere på under 65 år henholdsvis 65 år og derover, procedurer for visitation til omsorgstandplejen, ressourceforbrug til administration, leverandører af omsorgstandpleje, arbejdsmiljø i omsorgstandplejen, efteruddannelse af personale, hyppigheden af forskellige behandlings- og forebyggelsesydelser samt spørgsmål relateret til etiske forhold og patientrettigheder. Data vedrørende befolkningsstørrelse blev efterfølgende valideret ud fra oplysninger fra Danmarks Statistik, og alle data blev herefter indlæst i SPSS. De deltagende kommuner er i Tabel 1 beskrevet med hensyn til antal indbyggere, leverandører af omsorgstandpleje, eventuel egenbetaling og geografi. Den geografiske opdeling omfatter Hovedstaden, som dækker Københavns og Frederiksberg Kommuner, Bornholms Regionskommune, Københavns Amt og Frederiksborg Amt. Sjælland dækker over de øvrige amter på Sjælland og Lolland-Falster. Nordjylland omfatter Nordjyllands Amt. Variabel % Kommunernes størrelse Små 45 Mellemstore 30 Store 25 Total 100 (n=226) Leverandører Kun internt personale 24 Kombination af interne og eksterne leverandører 46 Kun eksternt personale 31 Total 101 (n=220) Kommunerne fordelt på landsdele Hovedstaden 15 Sjælland + Lolland/Falster 22 Syddanmark (inkl. Fyn) 32 Midtjylland 21 Nordjylland 10 Total 100 (n=226) Egenbetaling Ja 92 Nej 8 Total 100 (n=209) Tabel 1 De deltagende kommuner procentvist fordelt efter indbyggerantal, leverandørstatus med hensyn til omsorgstandpleje, geografi samt efter eventuel opkrævning af egenbetaling for omsorgstandpleje.

10 10 Ved de bivariate analyser er størrelsen af den enkelte kommune og typen af leverandører af omsorgstandpleje anvendt som uafhængige variabler. Kommunerne er opdelt efter antal indbyggere. Store kommuner er kommuner med mere end indbyggere, små kommuner har indbyggere eller færre, og mellemstore kommuner har et indbyggertal på mellem og Med hensyn til leverandører af omsorgstandpleje er der anvendt tre kategorier: 1) interne leverandører af tandpleje, såfremt det kun er kommunens eget ansatte personale, som udfører omsorgstandpleje, 2) eksterne leverandører, hvis al omsorgstandpleje udføres af andre end kommunens egne ansatte, hvad enten det er tandlæger i amtstandplejen, praktiserende tandlæger, kliniske tandteknikere eller tandplejepersonale i en anden kommune, som udfører omsorgstandpleje, alene eller i fællesskab. Den tredje kategori 3) omfatter begge typer af leverandører. Data er rapporteret i form af gennemsnit og standarddeviationer, og der er anvendt non-parametrisk test for statistisk evaluering af forskelle i proportioner. Ved analyse af hyppigheden af udførte tandplejeydelser måtte der tages hensyn til, at store kommuner med mange omsorgstandplejepatienter alt andet lige antages at udføre tandplejeydelser med større hyppighed. For hver kommune blev der derfor foretaget en rangordning af de 23 tandplejeydelser, således at rangværdierne udtrykker hyppigheden af den enkelte ydelse i forhold til de øvrige ydelser i hver kommune. Rangværdierne kunne derefter analyseres kommunerne imellem uafhængig af kommunestørrelsen. Hyppigheden af ydelserne er rapporteret ved den gennemsnitlige rangværdi, og variationer er testet ved hjælp af non-parametrisk analyse (Kruskal-Wallis-test). Resultater Af svarene fremgik det, at i alt personer, heraf borgere over 65 år og borgere under 65 år, var tilmeldt omsorgstandplejen i de kommuner, som besvarede spørgeskemaet. Fordeling af leverandørtyper i relation til kommunestørrelse fremgår af Tabel 2. Tabel 3 viser fordelingen af omsorgsklientellet blandt borgere på 65 år og derover i relation til kommunens størrelse samt kommunens leverandører af omsorgstandpleje. Gennemsnitligt var 0,04 % af kommunernes borgere under 65 år indskrevet i omsorgstandplejen, i store kommuner var procentandelen 0,06. Tabel 4 viser procentandelen af omsorgspatienter inden for de enkelte amter og procentandelen af indbyggere på 65 år eller mere i hvert amt. På spørgsmålet om, hvem der visiterer borgere til omsorgstandplejen, blev der angivet mange forskellige personalegrupper. De hyppigste svar var dog visiterende sygeplejerske (60 %) og sygeplejerske på plejehjem (34 %). I langt de fleste kommuner var flere forskellige personalegrupper ansvarlige for visitation. I enkelte kommuner oplystes det, at visitationen blev foretaget af administrativt personale i forvaltningen og/eller af tandlæger. Besvarelserne viste, at 53 % af kommunerne (n=120) havde aftaler med praktiserende tandlæger, og 36 % af kommunerne (n=82) havde aftale om udførelse af omsorgstandpleje med kliniske tandteknikere; mange kommuner havde aftaler med begge de nævnte typer leverandører. En del kommuner havde aftale med amtstandplejen, og dette var især udbredt på Sjælland. Omregnet til fuldtidsbeskæftigede udgjorde den samlede arbejdsstyrke i omsorgstandplejen 64 tandlæger og 19 tandplejere. Ni ud af ti kommuner oplyste at opkræve egenbetaling af omsorgsklientellet, en betaling på gennemsnitligt 380 kr. årligt. Besvarelsen af spørgsmål vedrørende efteruddannelse, arbejdsmiljø og patientrettigheder i omsorgstandplejen er vist i Tabel 5-6. Det fremgår, at efteruddannelse for såvel tandlæger, tandplejere og klinikassistenter forekom langt hyppigere i store kommuner, mens efteruddannelse var mindre hyppig i kommuner med udelukkende eksterne leverandører (Tabel 5-6). I store kommuner oplystes det, at der i højere grad tages hensyn til arbejdsmiljøet, men i store kommuner blev det også tilkendegivet, at en del af personalet på grund af arbejdsmiljøet fravælger arbejde i omsorgstandplejen (Tabel 5-6). Skriftlige klager fra patienter eller pårørende forekom hyppigst i kommuner med alene Kommunestørrelse Små Mellemstore Store kommuner kommuner kommuner Kun internt personale Kun eksternt personale Kombination af internt og eksternt personale Total P < test Tabel 2 Procentvis fordeling af kommunerne i forhold til leverandørvalg og kommunestørrelse (n=220). Kommunestørrelse *** Procentandel af borgere 65+ år Små kommuner 2,3 (1,5) Mellemstore kommuner 2,7 (1,7) Store kommuner 3,6 (1,7) Type af leverandører *** Internt personale 3,4 (1,7) Eksternt personale 1,6 (1,1) Kombination af internt og eksternt personale 3,2 (1,6) *** P < (Kruskal-Wallis-test) Tabel 3 Gennemsnitlig procentandel af borgere 65 år og derover i omsorgstandplejen i relation til kommunernes størrelse og type af leverandør (standarddeviation angivet i parentes).

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 3 Indhold 1. Indledning... 1 2. Resume... 2 3. Baggrund og rammer for om-sorgstandplejen... 3 4. Generel

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Viden, der virker. Tandlægernes nye tidsskrift. Portræt af Inger Kjær Debat om fluor Det nye redaktionsudvalg. Inger Kjær, professor

Viden, der virker. Tandlægernes nye tidsskrift. Portræt af Inger Kjær Debat om fluor Det nye redaktionsudvalg. Inger Kjær, professor Viden, der virker Tandlægernes nye tidsskrift NR 12:December 10 Faktisk ved vi endnu ikke præcist, hvorfor en tand egentlig bryder frem. Eller ikke bryder frem eller misdannes. Det er blevet lidt af et

Læs mere

TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION

TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION 2004 TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION Maj 2004 Tandplejens struktur og organisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Den første kommunediætist i Danmark? Det Fede Topmøde Suhr s Videncenter N O. 7 4. A P R I L 2 0 0 5. 1 4. Å R G A N G

Den første kommunediætist i Danmark? Det Fede Topmøde Suhr s Videncenter N O. 7 4. A P R I L 2 0 0 5. 1 4. Å R G A N G Den første kommunediætist i Danmark? Det Fede Topmøde Suhr s Videncenter N O. 7 4. A P R I L 2 0 0 5. 1 4. Å R G A N G Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske Diætister Emdrupvej

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager!

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! 06/14 SOCIALRÅDGIVEREN Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! tema om misbrug det starter med en joint Borgeren skal fortjene sin ydelse Den aktive arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

Forebyggelse i kommunerne

Forebyggelse i kommunerne 2 juni 2002 Tema: Tidsskrift om forebyggelse Forebyggelse i kommunerne 4 15 24 12 Leder...s. 3 Tema: Forebyggelse i kommunerne Tæt på borgerne Kommunerne har ansvaret for en lang række opgaver, der har

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD?

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? social 1 / 2015 MARTS forskning NYT FRA SFI LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? ANBRAGTE BØRN TRIVES BEDST I FAMILIEPLEJE Indhold side

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Kommunernes Kostordninger & Kostpolitik i Daginstitutioner. En landsdækkende undersøgelse

Kommunernes Kostordninger & Kostpolitik i Daginstitutioner. En landsdækkende undersøgelse Kommunernes Kostordninger & Kostpolitik i Daginstitutioner En landsdækkende undersøgelse UdviklingsForum februar 2004 Kommunernes kostordninger og kostpolitik i daginstitutioner. En landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Voksentandpleje i Danmark

Voksentandpleje i Danmark Birthe Cortsen og Eskild Klausen Fredslund Voksentandpleje i Danmark Organisering af voksentandplejen i Danmark i sammenligning med de øvrige nordiske lande og i forhold til voksenbefolkningens risikoprofil

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

LIGHED I SUNDHED. Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund

LIGHED I SUNDHED. Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund LIGHED I SUNDHED Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund Lighed i sundhed Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund Sund By

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten 25. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 20 Den dyre stress Psykiske lidelser som stress og depression koster dyrt. Forsikringsselskaberne har fordoblet udbetalingerne på få år. Side 4 Giv

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere