Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering... 7 Barsel... 8 Bibliotek... 8 Brobygning Bøger Center for Undervisningsmidler (CFU) Easy Correct Efteruddannelse Eksamen Ekskursion Elektroniske abonnementer og relevante hjemmesider Elevfravær Evaluering og karaktergivning Faggrupper og faggrupperepræsentant Feriefridage Forkortelser Forsikring Fravær Fødselsdag Gavekassen Gæsteelever Holdenes årsnormer Information

2 Introkurser IT (herunder AV) Karaktergivning Klasserumsledelse - herunder styring af brugen af ny teknologi i de enkelte timer Koordinationsforum Lectio Lærerfravær Lyd og lys Lærerkollegiet Læsevejledning Mentorordning Den faglige mentor MIO - Medarbejderindflydelsesorgan Nyansatte lærere Omsorgsdage Pedeller Personalemøde Pædagogikum Rejseregler for Slagelse Gymnasium Rygning Samarbejdsudvalget/sikkerhedsudvalg Sekretærkontoret Skolebestyrelsen ved Slagelse Gymnasium Snyd med skriftlige opgaver Studiebog Studiecenter Studieplanen Studietur Studievejledning/Fastholdelsesvejledning Studievalg Sjælland

3 Sygdom Teamarbejde Tillidsrepræsentant Time-/fagfordeling Tjenesterejser, kurser og mundtlig censur Tutoraktivitet Vikardækning Virtuel undervisning og arbejd selv Bilag Vil du deltage i studietur? Bilag Studietur til Kære forældre og elever i 2.xx Bilag To whomever it may concern Bilag Studietur til Kære forældre og elever i 2.xx Administrationens telefonnr. og Slagelse Gymnasium Hovednummer Rektor Iver Grunnet Vicerektor Lotte Büchert Uddannelsesleder Mette Ehlers Uddannelsesleder Frantz Visti Hansen Uddannelsesleder Frode Sigurd Topsøe Uddannelsesleder MortenTommerup Administrationschef Rikke Ærboe Hansen Administrative fællesskabs indkøbschef Jytte Colling Studiesekretær Lotte Christiansen Regnskabsassistent Tina Vestergaard Studiesekretær Mette Abildgaard Studiesekretær Karina Peitersen Studiesekretær Merete Hoch Systemadministrator Lars Winther 3

4 IT-supporterelev Karsten Koefoed Hansen Bibliotekar Charlotte Olsen Bogkælder Studievejledning (lokale 19A) Studievejledning (lokale 19) Garderoben ved lærerværelset Lokale 11 (Alarmrum) Pedelkontoret (jo) Pedelkontoret (km) Kantinen Arkiv v/sekretærkontor Mobiltelefoner Pedel Knud Madsen Pedelmedhjælper Jens Olesen Pedelmedhjælper Keld Jensen Ejendomsserviceteknikerelev Jan Jensen Rektor Iver Grunnet Vicerektor Lotte Büchert Administrationschef Rikke Ærboe Hansen Fejlmelding af telefonerne: IT afdeling, lokale 45 Ansvarsområder i ledelsesteamet Rektor Iver Grunnet (IG) Tlf.: Skolens budgetter og økonomi Institutionsudvikling Personaleadministration Feriefridage Ansættelser Medarbejdersamtaler (MUS) Faggruppesamtaler (FGUS) Time-/fagfordeling, samt holdoprettelse Lærerefteruddannelse Repræsentation i Koordinationsforum Årsskrift Elevsamtaler Møder med bestyrelse, region og ministerium Møder med skolens udvalg, samt lærer- og elevgrupper Repræsentation i forhold til lokalsamfund, folkeskoler o.s.v. 4

5 Vicerektor Lotte Büchert (LB) Tlf.: Stedfortræder for rektor Personaleadministration Omsorgsdage IFL redaktør Personalehåndbog Repræsentation i skolebestyrelsen og MIO Repræsentation i Koordinationsforum Medarbejdersamtaler (MUS) Faggruppesamtaler (FGUS) Studievejledermøder Elevrådsmøder Oprettelse af lærerteam Intro-arrangement for nye elever HF-tutorordning Mentorordning Hjemmeside Optagelsesprøver International koordinator (Comenius) UTA - referencegruppe Ad hoc opgaver Ansvarlig for pædagogiske udviklingsprojekter vedr. sprog og kvalitetssikring Teaminspektor Uddannelsesleder Mette Ehlers (ME) Tlf.: Medarbejdersamtaler (MUS) Medansvarlig for Infoboard (storskærm) IFL- redaktør Personalehåndbog 8. og 10. klasser (intro-kurser og brobygning) Konsultationer (tovholder) Større skriftlige opgave (SSO) 2.hf Studieretningsprojekt (SRP) 3.g Studieretningsopgave (SRO) 2.g Dansk/historieopgave 1.g Historieopgave 1.hf Terminsprøver og skriftlig eksamen Mundtlig eksamen og årsprøver Sygeeksamen Koordinering af Studievalg Sjællands aktiviteter 5

6 Studiepraktik Koordinering af opgaver vedrørende elever med IT rygsække Ad hoc-opgaver Teaminspektor Uddannelsesleder Frantz Visti Hansen (FV) Tlf.: Medarbejdersamtaler (MUS) Medansvarlig for Infoboard (storskærm) HF(vu, projekttimer, studiebog m-m.) Pædagogisk udviklingsarbejde forsøg Almen studieforberedelse (AT) Pædagogiske dage Repræsentation i Koordinationsforum Pædagogiske samarbejdsprojekter Studieplaner Årskalender Team Danmark og MGK Projekt frivillig EasyCorrect Teaminspektor Lyd og lys Ad hoc-opgaver Uddannelsesleder Frode Sigurd Topsøe (FT) Tlf.: Lectio karakterer/generel ajourføring/skema Årsopgørelser Modul/elevtidsberegninger på studieretninger Studieretningsvalg grundforløb/studieretningsforløb Valgfag (opgørelse og fordeling) Mundtlig og skriftlig eksamen Indberetninger til UVM IT-udvalg Ad hoc-opgaver Uddannelsesleder Morten Tommerup (MT) Tlf.: Medarbejdersamtaler (MUS) Kursusledelse for pædagogikumkandidater Intern og ekstern kommunikation Talentkoordinator 6

7 Projektledelse Vejledningstiltag Teaminspektor Ad hoc-opgaver Administrationschef Rikke Ærboe Hansen Tlf.: Leder for TAP-personale Skolens budgetter og økonomi Lønregnskab for alle medarbejdere Årsnorm Timeregnskab Time-/fagfordeling, samt holdoprettelse Registrering af elevtid ved skr. opgaver/at Barsel Ad hoc-opgaver (administration) Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering Rektor er skolens interne leder Han forbliver på eller ved selve gymnasiebygningen og har ansvaret for: - at brandvæsenet bliver alarmeret - at evakueringsordre udsendes (eleverne skal tage tasker o. lign. med ud af klasserne, og dørene skal lukkes) - at vigtige papirer m.v. fjernes fra kontoret - at brandvæsenet modtager alle oplysninger, som har betydning for indsatsen. Vicerektor er skolens eksterne leder Hun begiver sig til sportspladsen og har ansvaret for: - at eleverne samles klassevis - at eleverne optælles - at rektor hurtigst muligt får besked om, hvorvidt alle elever er bragt i sikkerhed, og hvor savnede elever kan tænkes at opholde sig - at eleverne forbliver på sportspladsen, indtil anden ordre gives. Den enkelte lærer har ansvaret for, at de elever, som han/hun underviser på evakueringstidspunktet, bringes i sikkerhed på sportspladsen. Hvis branden opstår i frikvarteret, begiver eleverne sig straks til sportspladsen, og den lærer, som har undervist klassen i den forudgående time, har ansvaret for samling af eleverne klassevis. Ankommet til sportspladsen sørger lærerne for: - at holde klassen samlet - at foretage optælling 7

8 - at meddele vicerektor optællingsresultatet. Pedellen har ansvaret for, at ventilationsanlægget stoppes og bistår brandvæsenet ved spørgsmål af teknisk art. Ved brandvæsenets ankomst har brandinspektøren/vicebrandinspektøren det overordnede ansvar for den samlede indsats på selve bygningen. Såfremt det skønnes nødvendigt at flytte eleverne fra sportspladsen til en anden nærliggende lokalitet, har politiet ansvaret for, at dette sker på betryggende måde. Ved fjernevakuering følger vicerektor og lærerne med eleverne. Barsel Der henvises til de generelle regler for barsel som findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Senest 3 måneder før forventet fødsel meddeler den kommende mor terminsdatoen og i hvilket omfang man ønsker at udnytte graviditetsorloven (op til 6 uger før fødsel). En kommende far skal senest 4 uger før en forventet fødsel meddele, hvis man ønsker at holde fædreorlov (14 dage). Det er Rikke Ærboe (rh), der varetager indberetningen om ovenstående og efterfølgende forældreorlov til lønkontoret. Bibliotek Åbningstider: mandag-torsdag og fredag og Bibliotekar: Charlotte Olsen Telefon: Mail: Bibliotekets hjemmeside: Biblioteket består hovedsageligt af materialer fra dansk, historie, samfundsfag, matematik, idræt, drama og psykologi og at-litteratur. På biblioteket er der en række håndbøger som ikke udlånes. Bibliotekets samling bliver løbende udbygget i forhold til AT, studieretningsopgaver/projekter og ønsker fra faggrupperepræsentanter 8

9 Alle bøger på biblioteket er registreret i gymnasiets biblioteksbase. Fagdepoternes bøger i biologi, dansk, filosofi, fysik, geografi, historie, latin, matematik, oldtidskundskab og religion er også registreret og søgbare i gymnasiets biblioteksbase. Onlinedokumenter fra Faktalink og Forfatterweb er tilgængelige fra søgebasen. Bogdepotets samling er også søgbar i biblioteksbasen. Gymnasiets biblioteksbase kan du komme ind på fra alle computere på følgende link: https://gym.axielldrift.dk/sites/gyslgp/pub/search.html Søgning/Fjernlån Bibliotekaren hjælper både lærere og elever med at foretage søgninger i gymnasiets biblioteksbase eller andre relevante baser. Bibliotekaren er behjælpelig med at bestille materialer hjem fra andre biblioteker. Her skal læreren/eleven komme mindst 14 dage før eller tidligere for at være sikker på at materialet kan leveres til tiden. (skolen er med i regional kørselsordning). Introduktion til bibliotek/litteratursøgning Alle klasser skal have en introduktion til bibliotek og studiecenter. Dette kan være i forbindelse med ATforløb. I forbindelse med dansk/historie opgaven skal klasserne have en introduktion til søgebaser. Nye bøger Nye bøger er udstillet på biblioteket. Nyhedslister findes i gymnasiets database. AT-ressourcerum I forbindelse med AT-projekter kan der være udstillet materialer i ressourcerum (udlånes ikke). Dette aftales imellem lærere og bibliotekar. Udlån Alle lærere og elever er oprettet i biblioteksbasen. Lånernumre for lærere og elever er cpr.-nummer. Udlånstiden på biblioteksbøger er normalt 30 dage. Hvis materialet ikke bliver afleveret til tiden sendes sms 3 gange til eleven og dernæst udskrives en regning til eleven. Læreren får besked pr. mail. For at se sin udlånsstatus skal man logge ind med cpr.nr. og pinkode (sidste 4 cifre i cpr.nr.). Undervisningsbøger bliver også udlånt fra biblioteksbasen. Alle skal huske sygesikringskort eller studiekort ved udlån. PC adgang. Biblioteket har en stationær pc med printer og scanner til publikumsbrug. En bærbar pc står altid med adgang til gymnasiets biblioteksbase. Aviser Biblioteket abonnerer på følgende landsdækkende aviser: Berlingske Tidende, Information, Morgenavisen Jyllandsposten og Politiken. Der abonneres også på Sjællandske. Dagens aviser er på biblioteket. Aviserne gemmes en måned på hylder i Studecenteret. Tidsskrifter 9

10 Der abonneres på en række tidsskrifter. Nyeste numre udlånes ikke, men ældre numre kan udlånes hos bibliotekaren. Fysisk er tidsskrifterne placeret på skråhylder/reoler i Studiecenteret eller på biblioteket. Bibliotekaren har en liste over tidsskriftstitler. Studiecenter I Studiecenteret er der adgang fra skolen åbner og indtil skolen lukker. Her kan eleven finde et eksemplar af de bøger, der er i brug i samtlige fag. Bøgerne må kun anvendes i Studiecenteret/biblioteket og må ikke fjernes herfra. Alle bøgerne er forsynet med label og placeret under fagene samt registreret i biblioteksbasen. Brobygning Brobygning er betegnelsen for et koordineret samarbejde mellem 10. klasser og ungdomsuddannelserne, heriblandt gymnasieskolen. Således følger elever fra 10. klasse undervisningen på udvalgte ungdomsuddannelser i en uge ad gangen. På Slagelse Gymnasium har vi brobygningselever samlet i ét til to hold om ugen i perioden mellem efterårsferien og juleferien. Der bliver lavet et særskema for disse hold med skolens lærere som undervisere, og vi tilstræber at præsentere eleverne for en så bred vifte af gymnasiets og hf-uddannelsens fag som muligt. Disse undervisningsmoduler indgår i skolens time/fagfordeling. I skoleåret vil Slagelse Gymnasium og Xclass (10. klasse-centret i Slagelse) indgå i et samarbejde omkring et særligt brobygningsforløb for centrets elever. Bøger Bogansvarlig: Merete Hoch Tlf.: Bestilling og udlevering af bøger til klasser/hold og enkeltelever Daglig procedure: Bestilling af bøger til klasser og hold foregår pt. direkte via mail/lectio-besked til Merete. Da skolen er i en overgangsfase fra skift af et bogsystem til et andet, følger en konkret beskrivelse af bestillingsproceduren i løbet af efteråret Procedure ved skoleårets start: Bestilling af bøger til starten af skoleåret se ovenfor. Grundbøger, der bestilles til stamklasser, udleveres til eleverne en af de første skoledage. Faglærerne er ikke involveret her. Alle andre bøger, der er bestilt før sommerferien, udleveres løbende i de første uger af skoleåret. Disse 10

11 bøger hentes selv i kælderen. Midlertidigt udlån Elever kan altid låne bøger fra depotet i en tidsbegrænset periode, f.eks. i forbindelse med større skriftlige opgaver. Lærere kan låne bøger til projektundervisning, tværfaglige forløb eller andre korterevarende undervisningsforløb. Dette sker efter aftale med bogansvarlig. Romaner har altid en begrænset lånetid på 3 mdr. Bogaflevering Procedure ved skoleårets slutning (mest almindeligt): Elever i afgangsklasserne får ved skoleårets slutning hjemkaldt alle bøger, og elever på afsluttende hold får hjemkaldt alle bøger fra det pågældende fag. Lærerne behøver ikke at foretage sig noget i den forbindelse. For alle andre hold og elever, følger procedure senere. Bogaflevering midt i skoleåret: Det drejer sig typisk om romaner i dansk og sprogfagene, men kan naturligvis være hvilken som helst undervisningsbog, der kun er et begrænset antal bøger af. Procedure herfor følger til efteråret. Indkøb af bøger til undervisning Nye bøger til undervisningen kan efter aftale indkøbes af såvel fagrepræsentant, en faglærer eller den bogansvarlige på skolen. Indkøber fagrepræsentanten/læreren selv de ønskede bøger, skal bøgerne gennem den boganvarliges kontor for at blive registreret. Indkøb af nye bøger til de enkelte fag skal altid være aftalt med faggruppen. Center for Undervisningsmidler (CFU) Lærerne kan købe materialer fra CFU via denne side: Som login og password bruges lærerens personlige uni-login og password. Materialer bliver tilsendt én af CFU. Mange udsendelser kan streames. Spørg evt. bibliotekaren OL for mere information. Easy Correct Skolen har købt et antal licenser til det elektroniske retteprogram Easy Correct. Easy Correct fungerer på PC og Mac og integreres med Word. Det er ligegyldigt om eleverne benytter PC eller Mac. Konvertering af teksten eller upload til et andet program er unødvendigt, og det er heller ikke nødvendigt at være online for at anvende programmet. Opgaveretningen kan foregå direkte i Word. 11

12 Når læreren sender eller gemmer opgaven, kan eleven se alle markeringer/rettelser, uden at have Easy Correct installeret på sin maskine, da Easy Correct trækker på funktioner som i forvejen findes i Word, hvilket er en stor fordel. Ved at kombinere Easy Correct retteprogrammet med funktioner som Udklipsholder og Registrer Ændringer kan kvaliteten af rettearbejdet blive meget bedre. Ideen fra den procesorienterede skrivepædagogik om genafleveringer giver god mening, når programmet bruges. Se evt. mere på - eller spørg en kollega. FV kontaktes, hvis man vil have programmet, og HY er behjælpelig, hvis der er tekniske vanskeligheder. Efteruddannelse Efteruddannelsen kan foregå på følgende måder: Længerevarende kurser: De faglige foreninger, faggruppen eller andre kursusudbydere arrangerer kurser af flere dages varighed. Korterevarende kurser: De faglige foreninger,faggruppen eller andre kursusudbydere arrangerer kurser varende fra nogle få timer til en hel dag. Kollegial supervision på pædagogik og didaktik. Pædagogiske arrangementer: Koordinationsudvalget arrangerer pædagogiske dage/eftermiddage. Skolebaseret efteruddannelse: Skolen arrangerer kurser af forskellig varighed for dele af eller hele lærerkollegiet. Ansøgningsprocedure Længerevarende kurser: Ansøgning stiles til rektor om deltagelse i efteruddannelse. Kursusansøgninger ligger på Lectio/Dokumenter/MFA/Blanketter. Rektor fastsætter hvert år et maksimumbeløb pr. lærer til efteruddannelse. I gives max kr. inkl. transport og time/dagpenge. Der gives desuden en timetildeling fra øvrig tid-puljen på max. 3 x 7,4 time ved kursusdeltagelse i flerdageskurser med overnatning. Hvis kursusudgiften overstiger max. Beløbet kan man omregne timerne fra øvrig tid til penge, som kan medgå til at betale kursusudgiften. Hvis man ikke bliver optaget/ønsker at deltage på et bevilget kursus, bedes man straks meddele rektor dette, så pengene kan bruges til andre kurser. Indkomne ansøgninger behandles ad hoc. Korterevarende kurser: Kursusansøgninger indleveres til rektor. 12

13 Der gives ikke time/dagpenge til kurser uden overnatning. Indkomne ansøgninger behandles ad hoc. Eksamen Der afholdes skriftlig og mundtlig eksamen i maj-juni måned. Eksamensplan og eksamensinformationer omkring de praktiske forhold på Slagelse Gymnasium offentliggøres i Lectio. I forbindelse med eksamen uddeles der informationsmateriale, hvoraf det fremgår, hvilke regler der gælder og hvilke praktiske forhold der er omkring denne. Informationsmaterialet omfatter følgende: 1) Lærerens eksamenshåndbog til stx, hf og hf(e)-eksamen: Indeholder formelle krav og beskrivelser af eksamen, dvs. eksempelvis: Prøvekalender, undervisningsvejledninger specielt med henblik på eksamen, bekendtgørelser om karakterskala, prøver og eksamen.. 2) En folder på Lectio: Mundtlig eksamen maj juni kørsel time/dagpenge. Indeholder regler om transport til censorskole, samt regler for hotelophold i forbindelse med censoropgaver. Ekskursion Se Rejseregler. Elektroniske abonnementer og relevante hjemmesider Skolen har følgende elektroniske abonnementer: SkoDa Man logger sig på f.eks. InfoMedia med Skolekom-brugernavn og adgangskode. Under SkoDA ligger følgende portaler (på folkeskoleniveau ældste klasser): o Portalen Dansk historie.dk o Portalen Samfundsfaget.dk o Portalen Kristendomskundskab.dk Man logger på med UNI- C login. CFU (se Center for Undervisningsmidler ) Studienet (en elevopgavecentral) 13

14 Tryk på Log ind (øverst til højre på skærmen) og udfyld felterne og Kodeord: Skole1870 Kodeord: JZRPJ Når der ikke er flere point til rådighed meddeles dette til RH. Andre relevante hjemmesider: (Har links til en lang række uddannelsesmæssige hjemmesider.) (Center for Undervisningsmidler.) (Undervisningsministeriet.) (Ledige stillinger.) (Links til studierelevante hjemmesider.) (UddannelsesGuiden.dk. Link for studievejledere) (Dansk Institut for Gymnasiepædagogik) (Elektronisk mødested for undervisere) (hjemmesiden indeholder film, billeder og tekster) (om verdens lande, regioner og organisationer. Login fås hos Charlotte (ol)) (database med tekster, videoer m.m. Log på via SG s hjemmeside Biblioteket) Slagelse Gymnasiums hjemmeside: herunder bl.a.: Lectio Studieplanen Services: Intern bibliotekssøgning Udlånssøgning Vejledninger og fagbeskrivelser Downloads Elevfravær Fraværsregistrering føres i Lectio, både hvad angår fysisk fravær og aflevering af skriftlige opgaver. 1) Fysisk fravær: Den enkelte lærer skal have indtastet fravær for klasser/hold hurtigst muligt gerne efter endt undervisning hver dag og senest søndag kl i hver uge. Hver lærer fører de ikke tilstedeværende elever fraværende uanset årsag. Den lærer der har et hold med på ekskursion eller lign. afleverer en seddel til PE med de involverede elevers navne på, og så sørger PE for at godskrive elevernes fravær i anden undervisning den pågældende dag. Skriftligt fravær: Den enkelte lærer skal i begyndelsen af skoleåret angive det samlede antal opgaver og den tilknyttede elevtid. Elevtiden for forårssemesteret lægges også ind. Læreren registrerer derefter løbende opgaveaflevering/manglende aflevering i Lectio. Skulle en elev mod forventning aflevere for sent pga. sygdom, sløvhed eller andet, kan I træffe aftaler om aflevering i nærmeste fremtid. Her bruges feltet [Afl./Fr.100%] med en kommentar i elevnoten om for sent 14

15 afleveret + dato. Og skulle eleven igen mod forventning ikke aflevere, så overgår sagen til PE/MH. Alle elever med varsler afleverer gennem PE/MH, som så overtager registreringen Karina Peitersen(PE) og Merete Hoch(MH) er ansvarlig for det daglige arbejde med fravær, så det er vigtigt, at fristerne for angivelse af fravær bliver overholdt. Elever med fravær (sygdom eller andet) skal selv angive fraværsårsagen i Lectio. Orientering til eleverne varselsystemet Elever og lærer kan følge fraværet i Lectio. Forsømmelser/regler for fravær Når der i det efterfølgende tales om fravær/forsømmelser, tænkes der både på timeforsømmelser og på manglende aflevering af skriftligt arbejde. Ved for sent aflevering af skriftlige opgaver noteres: AFL. i feltet Elevkommentar, men opgaven krydses ikke af. Indkaldelse til samtale: Karina Peitersen(PE) og Merete Hoch(MH) sørger for i samråd med studievejlederne, at elever med for meget fravær bliver indkaldt til samtale hos en studievejleder. PE og MH står for den administrative del af fraværs-registreringen, og studievejlederne står for elevsamtaler. Konkret er proceduren: Eleven modtager et brev med indkaldelsen til samtale med studievejlederen. I samtalen bliver konsekvenserne ved at overtræde mødepligtsreglerne præciseret, og studievejlederen prøver at klarlægge baggrunden for forsømmelserne med henblik på en ændret adfærd. Eleven skriver endvidere under på at have været indkaldt til samtale. Skriftligt varsel: Hvis det store fravær fortsætter, vil eleven modtage en skriftlig advarsel/et skriftligt varsel. Med den skriftlige advarsel risikerer eleven at miste sin SU for en kortere eller længere periode (indtil det for store fravær ophører). Hvis fraværet herefter ikke bliver mindre, kan andre og alvorligere sanktioner træde i kraft: 1) Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke årskarakterer i det eller de pågældende fag, og evt. givne årskarakterer bortfalder. 2) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny. 3) Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Endelig er oprykning til næste klassetrin af en elev betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Hvis eleven har under 2,0 i karaktergennemsnit ved skoleårets afslutning, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering, herunder elevens fravær, vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt, kan rektor nægte en elev oprykning til næste klassetrin. 15

16 De gældende regler og sanktionsmuligheder findes mere uddybende beskrevet i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser Hvis skolen vurderer, at en elevs fravær er for stort, kan den til enhver tid kræve en lægeattest (som betales af eleven selv). Hvis skolen på baggrund af forsømmelsesregistreringen vurderer, at en elev ikke er studieaktiv, kan SU-styrelsen til enhver tid anmodes om at tilbageholde SU fra den 1. i en måned uden forudgående varsel. Eleven skal naturligvis efterfølgende have besked om, at hans/hendes SU bliver tilbageholdt og om årsagen til dette. Når eleven eventuelt igen er blevet studieaktiv, og fraværet klart er på vej ned, kan personen anmode skolen om at generhverve sin SU-ydelse. Rektor kan for den enkelte elev dispensere fra de beskrevne regler, hvis forsømmelserne er begrundet i ganske særlige forhold. Evaluering og karaktergivning Slagelse Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Skolen skal ifølge kvalitetsbekendtgørelsen, gymnasiebekendtgørelsen og HF-bekendtgørelsen fastlægge et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen samt lave en plan for evaluering af undervisningen. Systemet skal inddrage elever og aftagere i den løbende selvevaluering og kvalitetsudvikling. Kvalitetssystemet har et dobbelt formål. Internt giver kvalitetssystemet skolen et redskab til at sikre sig overblik over kvaliteten af uddannelse og undervisning. Eksternt giver kvalitetssystemet et billede af skolen. Resultatet af gennemførte evalueringer og de tilhørende opfølgningsplaner viser, hvordan skolen klarer sig på udvalgte områder. Det drejer sig både om, at kommende elever, forældre, lokalsamfund osv. kan danne sig et billede af skolen, og om at Undervisningsministeriet kan indhente oplysninger om skolens virke og resultater. Systemet skal beskrive, hvilke metoder og procedurer skolen vil gøre brug af i denne sammenhæng. I bekendtgørelsen tales der om, at systemet skal omfatte systematiske og regelmæssige selvevalueringer. Selvevaluering er en intern evaluering, hvor man undersøger et område med henblik på at dokumentere status samt forbedre praksis på området. Skolen skal vælge nogle nøgleområder, som omfattes af den løbende evaluering, og over en periode på 3 år skal skolen have evalueret de valgte nøgleområder. Evalueringerne skal resultere i skriftlige opfølgningsplaner, der indeholder forslag til justeringer og opstiller kvalitetsmål for det fremtidige arbejde. Opfølgningsplanerne skal beskrive, hvilke konkrete handlinger der vil blive iværksat for at forbedre indsatsen og udbyttet på et givent område, ligesom de skal indeholde en tidsplan for handlingernes udførelse. De seneste to opfølgningsplaner skal være tilgængelige på skolens hjemmeside. Kvalitetssystemet skal ifølge bekendtgørelsen dels omfatte nogle obligatoriske områder del nogle frivillige områder. Områderne kan inddeles i to hovedområder omhandlende organisationen og undervisningen: 16

17 Organisationen Obligatoriske områder Værdigrundlag Ledelsesorganisering Selvevaluering: strategi, procedure, gennemførelse, virkning, opfølgning Indberetninger fra censorer og andre eksterne evalueringer Lærerkvalifikationer Frivillige nøgleområder Undervisningen Obligatoriske områder Undervisningsevaluering Undervisnings- og arbejdsformers understøttelse af 1. Overgang fra grundskole 2. Faglig progression 3. Uddannelses formål 4. Overgang til videregående uddannelse Frivillige nøgleområder De frivillige nøgleområder kan f.eks. være: Frafald Arbejdsformer Progression Det skriftlige arbejde Elevernes lektielæsning Studieplanen Evalueringsplanen Elevindflydelse i undervisning Gennemførelsesvejledningen Efteruddannelse Det sociale liv på skolen Intern og ekstern kommunikation Administrativ ledelse Pædagogisk ledelse Samarbejdet med omverdenen Ekskursioner og studierejser De fysiske rammer Læremidler It Tosprogede elever Arbejdsmiljø for elever og ansatte Elevfester og andre elevarrangementer 17

18 Modtagelse af nye ansatte Kvalitetssystem Kvalitetssystemet og værdigrundlaget Slagelse Gymnasiums værdigrundlag, som kan ses på skolens hjemmeside, lægger vægt på at udvikle faglighed og kompetencer i en udviklingsorienteret skole præget af åbenhed, dialog og gensidig respekt, hvor demokrati, medindflydelse, ansvarlighed og engagement er i centrum. Skolens kvalitetsudviklingssystem er derfor baseret på inddragelse af elever, ansatte og øvrige interessenter. Kvalitetssystemet og organisationsstruktur Kvalitetssystemet og de udvalgte nøgleområder vedtages i bestyrelsen efter indstilling fra skolens ledelse. Procedurer for udvælgelse af nøgleområder Ledelsen igangsætter processen ved at indkalde forslag til nøgleområder fra MIO. Efter drøftelse i MIO fastlægger ledelsen de endelige nøgleområder for en 3-årig periode. Forslaget vedtages i bestyrelsen. Nøgleområder findes på skolens hjemme side. Skolens ledelse behandler i samarbejde med evalueringsgrupper (se nedenfor) resultaterne af selvevalueringerne og udarbejder opfølgningsplaner, som publiceres på skolens hjemmeside. Resultaterne kan indgå i en sammenligning med et udvalg af tilsvarende skoler og offentliggøres på hjemmesiden. Resultaterne af evalueringerne inddrages i organisationens udvikling og medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Desuden anvendes selvevalueringerne som hjælpeværktøj for det enkelte lærerteam/den enkelte lærer med henblik på udvikling/tilpasning af undervisningen. Hvert 3. år foretages blandt eleverne en elevmiljøundersøgelse. I forhold til medarbejderne gennemføres selvevaluering vedrørende trivsel i forbindelse med gennemførelsen af arbejdspladsvurderinger(apv). Procedure for evaluering Skolens nøgleområder kan læses på skolens hjemmeside. Nøgleområderne vælges for en 3-årig periode. For hvert nøgleområde nedsætter ledelsen en evalueringsgruppe. Evalueringsgrupperne følger nedenstående procedure: Statusbeskrivelse: Evalueringsgruppen udformer en statusbeskrivelse, dvs. belyser den aktuelle praksis på området. Evalueringsdesign: Evalueringsgruppen formulerer på baggrund af statusbeskrivelsen de spørgsmål, evalueringen skal fokusere på. 18

19 Gennemførelse Evalueringsgruppen beslutter evalueringsformen. Analyse Evalueringsgruppen indsamler og bearbejder evalueringens data, så de kan præsenteres i overskuelig form. Konklusioner Evalueringsgruppen fremlægger opfølgningsplan. Ledelsen iværksætter opfølgning. Indberetninger fra censorer og andre eksterne evalueringer Eventuelle censorindberetninger inddrages både ved udviklingen af undervisningens organisering og ved planlægningen af medarbejdernes kompetenceudvikling. Eventuelle eksterne evalueringer indgår i bedømmelsen af, hvordan rammerne for undervisningen fortsat udvikles og efterfølgende indarbejdes som et beslutningsgrundlag i opfølgningsplanen. Hvert år laves der en talmæssig oversigt over karakterfordelingen i de enkelte fag/niveauer. Oversigten kan indgå i en sammenligning med andre skoler/kurser. Lærernes kvalifikationer De overordnede retningslinjer for efteruddannelse fastlægges i koordinationsforummet. MUS gennemføres regelmæssigt. MUS har bl.a. til formål at sikre en løbende udvikling af medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer under hensyntagen til den enkelte lærers forudsætninger og behov på den ene side og skolens udviklingsplaner på den anden side. For nyansatte er der et modtagelsesprogram, hvor den nyansatte præsenteres for skolens kultur og personale, og der etableres tutorordning. I det første år efter ansættelsen er der samtaler med ledelsen om ansættelsesforhold og kompetenceudvikling samt trivsel på skolen. Undervisningsevaluering Beskrives i evalueringsplanen. Overgang fra grundskole til gymnasium Der gennemføres præsentationskurser og brobygningsforløb hvert år. Alle er forpligtede til at undervise på præsentationskurser og brobygningsforløb. Ledelsen, studievejlederne og udvalgte lærergrupper afholder mindst hvert andet år et møde med de afleverende skolers ledelse og lærere med henblik på overgangsproblemer. Der etableres lærersamarbejde med grundskolens lærere i udvalgte fag. Lærerkandidater følger grundskolens lærere i udvalgte fag. Faglig progression og undervisnings- og arbejdsformer i forhold til uddannelsens mål Belyses gennem evalueringsplanen. Overgang til videregående uddannelser 19

20 Studievejlederne indhenter hvert tredje år oplysninger om de tre seneste årganges situation med hensyn til uddannelse og/eller beskæftigelse. Oplysningerne danner grundlag for en evt. justering af undervisningen og udslusningsvejledningen. Oplysningerne kan endvidere danne basis for et samarbejde med videregående uddannelser om brobygningsaktiviteter af forskellig art. Evalueringsplan for Slagelse Gymnasium Gymnasiet 1. sem. Evaluering af den enkelte elev Undervisning Større projekter og skriftligt arbejde AP: Evaluering af elevers udbytte. Der gives en ikke medtællende karakter Prøver og eksaminer NV: Udarbejdelse af skriftligt produkt efterfulgt af faglig samtale. Der gives en ikke medtællende karakter Indgangsscreening i AP. Klassemøde. Karaktergivning. Klassemøde Løbende evaluering Indslusning og valg af studieretning. Samtale med studievejleder. Elevsamtaler Evaluerings -samtaler Efter hvert større forløb, min. to gange om året.: Elever og lærer(e) evaluerer undervisningen gerne skriftligt og anonymt. Resultatet drøftes og anvendes til justering af progression og niveau for undervisningen. Fastlæggelse af fokuspunkter som indskrives i studieplanen Jævnligt: Standpunkt i skriftligt arbejde, herunder uddybet evaluering af opgavers styrker og svagheder. Forskellige evalueringsforme r benyttes. Fremstilling af den enkelte klasses styrker, svagheder og fagligt niveau i det skriftlige arbejde sammenfattes på klassens konference. 20

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Evalueringsplan Formål: 1. Formålet med evaluering af undervisningen og den enkelte elev er at sikre det bedst mulige faglige udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for justering af undervisnings- og

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015 Uge 32: 3.-7. august AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF Sidste udgave 23. juni 2015 Mandag den 3. august Tirsdag den 4. august Onsdag den 5. august: Torsdag den 6. august: Fredag

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet.

Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet. Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet. 1. niveau: Elevernes udbytte mål hvilken Elevernes faglige standpunkt (summativt) Centralt stillede mål for Lærerne Ved opgaver, tests, prøver, karaktergivning,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF 24.06.13 Final Edition! De mest centrale aktiviteter bliver lagt i Lectio; men det er alligevel en god idé at notere sig de datoer, hvor man skal

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Kvalitet. Aabenraa Statsskole

Kvalitet. Aabenraa Statsskole Kvalitet på Aabenraa Statsskole 5.8.2013 1 Kvalitet på Aabenraa Statsskole På Aabenraa Statsskole udvikler og tilpasser medarbejdere og ledelse løbende STX og HFuddannelserne til gavn for elever og kursister.

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning

Læs mere

Evaluering på Vestfyns Gymnasium

Evaluering på Vestfyns Gymnasium Evaluering på Vestfyns Gymnasium Udkast til kvalitetssikringssystem og evalueringsplan (revideret version) Præsentation af systemet Sammenhæng mellem Kvalitetssikringssystemet og evalueringsplanen Den

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 1 Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 Fraværs- og fastholdelsespolitikken understøtter den del af skolens strategi, som omhandler fokus på, at den enkelte elev fastholdes og gennemfører uddannelsen.

Læs mere

Kategori Hvad evalueres Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning. Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb.

Kategori Hvad evalueres Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning. Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb. Faglig evaluering og studieaktivitet Alle elever i alle fag alle fag Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb./marts, maj) Karaktersamtale og/eller kommentar i Elevens generelle standpunkt

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder fra kvalitetssystemet, der løbende belyses, samt nøgleområder, der

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling December 2016 / opr. maj 2015 Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling Evalueringsplanen for Borupgaard Gymnasium beskriver de evalueringer, der udføres på

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Organisation (obligatoriske områder) Værdier, skole- og ledelsesorganisering Skolens værdigrundlag (og sammenhængen med selvevalueringen)

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Odder Gymnasiums system til kvalitetsudvikling

Odder Gymnasiums system til kvalitetsudvikling 1 Odder Gymnasiums system til kvalitetsudvikling April 2006 2 Indholdsfortegnelse I Præsentation af systemet Skolens udgangspunkt for kvalitetsudvikling side 1 1.a Kvalitetssystemet skema 1 side 2 Bemærkninger

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Nedenstående er en oversigt over aflønning af forskellige aktiviteter på skolen. Oversigten bygger på OK 2011 og indgåede aftaler på skolen. I tilfælde af modstrid

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2014-15 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 13 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrig team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 3 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret)

AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret) Uge 32: 4.-8. august AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret) Mandag den 4. august Tirsdag den 5. august Onsdag den

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2016-17 1 - et moderne gymnasium med stolte traditioner Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2016-2017 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder løbende med at

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag.

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-16. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2.A,B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

HVEM ER ANSVARLIG HVORNÅR. Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

HVEM ER ANSVARLIG HVORNÅR. Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2017-18 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere