Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering... 7 Barsel... 8 Bibliotek... 8 Brobygning Bøger Center for Undervisningsmidler (CFU) Easy Correct Efteruddannelse Eksamen Ekskursion Elektroniske abonnementer og relevante hjemmesider Elevfravær Evaluering og karaktergivning Faggrupper og faggrupperepræsentant Feriefridage Forkortelser Forsikring Fravær Fødselsdag Gavekassen Gæsteelever Holdenes årsnormer Information

2 Introkurser IT (herunder AV) Karaktergivning Klasserumsledelse - herunder styring af brugen af ny teknologi i de enkelte timer Koordinationsforum Lectio Lærerfravær Lyd og lys Lærerkollegiet Læsevejledning Mentorordning Den faglige mentor MIO - Medarbejderindflydelsesorgan Nyansatte lærere Omsorgsdage Pedeller Personalemøde Pædagogikum Rejseregler for Slagelse Gymnasium Rygning Samarbejdsudvalget/sikkerhedsudvalg Sekretærkontoret Skolebestyrelsen ved Slagelse Gymnasium Snyd med skriftlige opgaver Studiebog Studiecenter Studieplanen Studietur Studievejledning/Fastholdelsesvejledning Studievalg Sjælland

3 Sygdom Teamarbejde Tillidsrepræsentant Time-/fagfordeling Tjenesterejser, kurser og mundtlig censur Tutoraktivitet Vikardækning Virtuel undervisning og arbejd selv Bilag Vil du deltage i studietur? Bilag Studietur til Kære forældre og elever i 2.xx Bilag To whomever it may concern Bilag Studietur til Kære forældre og elever i 2.xx Administrationens telefonnr. og Slagelse Gymnasium Hovednummer Rektor Iver Grunnet Vicerektor Lotte Büchert Uddannelsesleder Mette Ehlers Uddannelsesleder Frantz Visti Hansen Uddannelsesleder Frode Sigurd Topsøe Uddannelsesleder MortenTommerup Administrationschef Rikke Ærboe Hansen Administrative fællesskabs indkøbschef Jytte Colling Studiesekretær Lotte Christiansen Regnskabsassistent Tina Vestergaard Studiesekretær Mette Abildgaard Studiesekretær Karina Peitersen Studiesekretær Merete Hoch Systemadministrator Lars Winther 3

4 IT-supporterelev Karsten Koefoed Hansen Bibliotekar Charlotte Olsen Bogkælder Studievejledning (lokale 19A) Studievejledning (lokale 19) Garderoben ved lærerværelset Lokale 11 (Alarmrum) Pedelkontoret (jo) Pedelkontoret (km) Kantinen Arkiv v/sekretærkontor Mobiltelefoner Pedel Knud Madsen Pedelmedhjælper Jens Olesen Pedelmedhjælper Keld Jensen Ejendomsserviceteknikerelev Jan Jensen Rektor Iver Grunnet Vicerektor Lotte Büchert Administrationschef Rikke Ærboe Hansen Fejlmelding af telefonerne: IT afdeling, lokale 45 Ansvarsområder i ledelsesteamet Rektor Iver Grunnet (IG) Tlf.: Skolens budgetter og økonomi Institutionsudvikling Personaleadministration Feriefridage Ansættelser Medarbejdersamtaler (MUS) Faggruppesamtaler (FGUS) Time-/fagfordeling, samt holdoprettelse Lærerefteruddannelse Repræsentation i Koordinationsforum Årsskrift Elevsamtaler Møder med bestyrelse, region og ministerium Møder med skolens udvalg, samt lærer- og elevgrupper Repræsentation i forhold til lokalsamfund, folkeskoler o.s.v. 4

5 Vicerektor Lotte Büchert (LB) Tlf.: Stedfortræder for rektor Personaleadministration Omsorgsdage IFL redaktør Personalehåndbog Repræsentation i skolebestyrelsen og MIO Repræsentation i Koordinationsforum Medarbejdersamtaler (MUS) Faggruppesamtaler (FGUS) Studievejledermøder Elevrådsmøder Oprettelse af lærerteam Intro-arrangement for nye elever HF-tutorordning Mentorordning Hjemmeside Optagelsesprøver International koordinator (Comenius) UTA - referencegruppe Ad hoc opgaver Ansvarlig for pædagogiske udviklingsprojekter vedr. sprog og kvalitetssikring Teaminspektor Uddannelsesleder Mette Ehlers (ME) Tlf.: Medarbejdersamtaler (MUS) Medansvarlig for Infoboard (storskærm) IFL- redaktør Personalehåndbog 8. og 10. klasser (intro-kurser og brobygning) Konsultationer (tovholder) Større skriftlige opgave (SSO) 2.hf Studieretningsprojekt (SRP) 3.g Studieretningsopgave (SRO) 2.g Dansk/historieopgave 1.g Historieopgave 1.hf Terminsprøver og skriftlig eksamen Mundtlig eksamen og årsprøver Sygeeksamen Koordinering af Studievalg Sjællands aktiviteter 5

6 Studiepraktik Koordinering af opgaver vedrørende elever med IT rygsække Ad hoc-opgaver Teaminspektor Uddannelsesleder Frantz Visti Hansen (FV) Tlf.: Medarbejdersamtaler (MUS) Medansvarlig for Infoboard (storskærm) HF(vu, projekttimer, studiebog m-m.) Pædagogisk udviklingsarbejde forsøg Almen studieforberedelse (AT) Pædagogiske dage Repræsentation i Koordinationsforum Pædagogiske samarbejdsprojekter Studieplaner Årskalender Team Danmark og MGK Projekt frivillig EasyCorrect Teaminspektor Lyd og lys Ad hoc-opgaver Uddannelsesleder Frode Sigurd Topsøe (FT) Tlf.: Lectio karakterer/generel ajourføring/skema Årsopgørelser Modul/elevtidsberegninger på studieretninger Studieretningsvalg grundforløb/studieretningsforløb Valgfag (opgørelse og fordeling) Mundtlig og skriftlig eksamen Indberetninger til UVM IT-udvalg Ad hoc-opgaver Uddannelsesleder Morten Tommerup (MT) Tlf.: Medarbejdersamtaler (MUS) Kursusledelse for pædagogikumkandidater Intern og ekstern kommunikation Talentkoordinator 6

7 Projektledelse Vejledningstiltag Teaminspektor Ad hoc-opgaver Administrationschef Rikke Ærboe Hansen Tlf.: Leder for TAP-personale Skolens budgetter og økonomi Lønregnskab for alle medarbejdere Årsnorm Timeregnskab Time-/fagfordeling, samt holdoprettelse Registrering af elevtid ved skr. opgaver/at Barsel Ad hoc-opgaver (administration) Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering Rektor er skolens interne leder Han forbliver på eller ved selve gymnasiebygningen og har ansvaret for: - at brandvæsenet bliver alarmeret - at evakueringsordre udsendes (eleverne skal tage tasker o. lign. med ud af klasserne, og dørene skal lukkes) - at vigtige papirer m.v. fjernes fra kontoret - at brandvæsenet modtager alle oplysninger, som har betydning for indsatsen. Vicerektor er skolens eksterne leder Hun begiver sig til sportspladsen og har ansvaret for: - at eleverne samles klassevis - at eleverne optælles - at rektor hurtigst muligt får besked om, hvorvidt alle elever er bragt i sikkerhed, og hvor savnede elever kan tænkes at opholde sig - at eleverne forbliver på sportspladsen, indtil anden ordre gives. Den enkelte lærer har ansvaret for, at de elever, som han/hun underviser på evakueringstidspunktet, bringes i sikkerhed på sportspladsen. Hvis branden opstår i frikvarteret, begiver eleverne sig straks til sportspladsen, og den lærer, som har undervist klassen i den forudgående time, har ansvaret for samling af eleverne klassevis. Ankommet til sportspladsen sørger lærerne for: - at holde klassen samlet - at foretage optælling 7

8 - at meddele vicerektor optællingsresultatet. Pedellen har ansvaret for, at ventilationsanlægget stoppes og bistår brandvæsenet ved spørgsmål af teknisk art. Ved brandvæsenets ankomst har brandinspektøren/vicebrandinspektøren det overordnede ansvar for den samlede indsats på selve bygningen. Såfremt det skønnes nødvendigt at flytte eleverne fra sportspladsen til en anden nærliggende lokalitet, har politiet ansvaret for, at dette sker på betryggende måde. Ved fjernevakuering følger vicerektor og lærerne med eleverne. Barsel Der henvises til de generelle regler for barsel som findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Senest 3 måneder før forventet fødsel meddeler den kommende mor terminsdatoen og i hvilket omfang man ønsker at udnytte graviditetsorloven (op til 6 uger før fødsel). En kommende far skal senest 4 uger før en forventet fødsel meddele, hvis man ønsker at holde fædreorlov (14 dage). Det er Rikke Ærboe (rh), der varetager indberetningen om ovenstående og efterfølgende forældreorlov til lønkontoret. Bibliotek Åbningstider: mandag-torsdag og fredag og Bibliotekar: Charlotte Olsen Telefon: Mail: Bibliotekets hjemmeside: Biblioteket består hovedsageligt af materialer fra dansk, historie, samfundsfag, matematik, idræt, drama og psykologi og at-litteratur. På biblioteket er der en række håndbøger som ikke udlånes. Bibliotekets samling bliver løbende udbygget i forhold til AT, studieretningsopgaver/projekter og ønsker fra faggrupperepræsentanter 8

9 Alle bøger på biblioteket er registreret i gymnasiets biblioteksbase. Fagdepoternes bøger i biologi, dansk, filosofi, fysik, geografi, historie, latin, matematik, oldtidskundskab og religion er også registreret og søgbare i gymnasiets biblioteksbase. Onlinedokumenter fra Faktalink og Forfatterweb er tilgængelige fra søgebasen. Bogdepotets samling er også søgbar i biblioteksbasen. Gymnasiets biblioteksbase kan du komme ind på fra alle computere på følgende link: https://gym.axielldrift.dk/sites/gyslgp/pub/search.html Søgning/Fjernlån Bibliotekaren hjælper både lærere og elever med at foretage søgninger i gymnasiets biblioteksbase eller andre relevante baser. Bibliotekaren er behjælpelig med at bestille materialer hjem fra andre biblioteker. Her skal læreren/eleven komme mindst 14 dage før eller tidligere for at være sikker på at materialet kan leveres til tiden. (skolen er med i regional kørselsordning). Introduktion til bibliotek/litteratursøgning Alle klasser skal have en introduktion til bibliotek og studiecenter. Dette kan være i forbindelse med ATforløb. I forbindelse med dansk/historie opgaven skal klasserne have en introduktion til søgebaser. Nye bøger Nye bøger er udstillet på biblioteket. Nyhedslister findes i gymnasiets database. AT-ressourcerum I forbindelse med AT-projekter kan der være udstillet materialer i ressourcerum (udlånes ikke). Dette aftales imellem lærere og bibliotekar. Udlån Alle lærere og elever er oprettet i biblioteksbasen. Lånernumre for lærere og elever er cpr.-nummer. Udlånstiden på biblioteksbøger er normalt 30 dage. Hvis materialet ikke bliver afleveret til tiden sendes sms 3 gange til eleven og dernæst udskrives en regning til eleven. Læreren får besked pr. mail. For at se sin udlånsstatus skal man logge ind med cpr.nr. og pinkode (sidste 4 cifre i cpr.nr.). Undervisningsbøger bliver også udlånt fra biblioteksbasen. Alle skal huske sygesikringskort eller studiekort ved udlån. PC adgang. Biblioteket har en stationær pc med printer og scanner til publikumsbrug. En bærbar pc står altid med adgang til gymnasiets biblioteksbase. Aviser Biblioteket abonnerer på følgende landsdækkende aviser: Berlingske Tidende, Information, Morgenavisen Jyllandsposten og Politiken. Der abonneres også på Sjællandske. Dagens aviser er på biblioteket. Aviserne gemmes en måned på hylder i Studecenteret. Tidsskrifter 9

10 Der abonneres på en række tidsskrifter. Nyeste numre udlånes ikke, men ældre numre kan udlånes hos bibliotekaren. Fysisk er tidsskrifterne placeret på skråhylder/reoler i Studiecenteret eller på biblioteket. Bibliotekaren har en liste over tidsskriftstitler. Studiecenter I Studiecenteret er der adgang fra skolen åbner og indtil skolen lukker. Her kan eleven finde et eksemplar af de bøger, der er i brug i samtlige fag. Bøgerne må kun anvendes i Studiecenteret/biblioteket og må ikke fjernes herfra. Alle bøgerne er forsynet med label og placeret under fagene samt registreret i biblioteksbasen. Brobygning Brobygning er betegnelsen for et koordineret samarbejde mellem 10. klasser og ungdomsuddannelserne, heriblandt gymnasieskolen. Således følger elever fra 10. klasse undervisningen på udvalgte ungdomsuddannelser i en uge ad gangen. På Slagelse Gymnasium har vi brobygningselever samlet i ét til to hold om ugen i perioden mellem efterårsferien og juleferien. Der bliver lavet et særskema for disse hold med skolens lærere som undervisere, og vi tilstræber at præsentere eleverne for en så bred vifte af gymnasiets og hf-uddannelsens fag som muligt. Disse undervisningsmoduler indgår i skolens time/fagfordeling. I skoleåret vil Slagelse Gymnasium og Xclass (10. klasse-centret i Slagelse) indgå i et samarbejde omkring et særligt brobygningsforløb for centrets elever. Bøger Bogansvarlig: Merete Hoch Tlf.: Bestilling og udlevering af bøger til klasser/hold og enkeltelever Daglig procedure: Bestilling af bøger til klasser og hold foregår pt. direkte via mail/lectio-besked til Merete. Da skolen er i en overgangsfase fra skift af et bogsystem til et andet, følger en konkret beskrivelse af bestillingsproceduren i løbet af efteråret Procedure ved skoleårets start: Bestilling af bøger til starten af skoleåret se ovenfor. Grundbøger, der bestilles til stamklasser, udleveres til eleverne en af de første skoledage. Faglærerne er ikke involveret her. Alle andre bøger, der er bestilt før sommerferien, udleveres løbende i de første uger af skoleåret. Disse 10

11 bøger hentes selv i kælderen. Midlertidigt udlån Elever kan altid låne bøger fra depotet i en tidsbegrænset periode, f.eks. i forbindelse med større skriftlige opgaver. Lærere kan låne bøger til projektundervisning, tværfaglige forløb eller andre korterevarende undervisningsforløb. Dette sker efter aftale med bogansvarlig. Romaner har altid en begrænset lånetid på 3 mdr. Bogaflevering Procedure ved skoleårets slutning (mest almindeligt): Elever i afgangsklasserne får ved skoleårets slutning hjemkaldt alle bøger, og elever på afsluttende hold får hjemkaldt alle bøger fra det pågældende fag. Lærerne behøver ikke at foretage sig noget i den forbindelse. For alle andre hold og elever, følger procedure senere. Bogaflevering midt i skoleåret: Det drejer sig typisk om romaner i dansk og sprogfagene, men kan naturligvis være hvilken som helst undervisningsbog, der kun er et begrænset antal bøger af. Procedure herfor følger til efteråret. Indkøb af bøger til undervisning Nye bøger til undervisningen kan efter aftale indkøbes af såvel fagrepræsentant, en faglærer eller den bogansvarlige på skolen. Indkøber fagrepræsentanten/læreren selv de ønskede bøger, skal bøgerne gennem den boganvarliges kontor for at blive registreret. Indkøb af nye bøger til de enkelte fag skal altid være aftalt med faggruppen. Center for Undervisningsmidler (CFU) Lærerne kan købe materialer fra CFU via denne side: Som login og password bruges lærerens personlige uni-login og password. Materialer bliver tilsendt én af CFU. Mange udsendelser kan streames. Spørg evt. bibliotekaren OL for mere information. Easy Correct Skolen har købt et antal licenser til det elektroniske retteprogram Easy Correct. Easy Correct fungerer på PC og Mac og integreres med Word. Det er ligegyldigt om eleverne benytter PC eller Mac. Konvertering af teksten eller upload til et andet program er unødvendigt, og det er heller ikke nødvendigt at være online for at anvende programmet. Opgaveretningen kan foregå direkte i Word. 11

12 Når læreren sender eller gemmer opgaven, kan eleven se alle markeringer/rettelser, uden at have Easy Correct installeret på sin maskine, da Easy Correct trækker på funktioner som i forvejen findes i Word, hvilket er en stor fordel. Ved at kombinere Easy Correct retteprogrammet med funktioner som Udklipsholder og Registrer Ændringer kan kvaliteten af rettearbejdet blive meget bedre. Ideen fra den procesorienterede skrivepædagogik om genafleveringer giver god mening, når programmet bruges. Se evt. mere på - eller spørg en kollega. FV kontaktes, hvis man vil have programmet, og HY er behjælpelig, hvis der er tekniske vanskeligheder. Efteruddannelse Efteruddannelsen kan foregå på følgende måder: Længerevarende kurser: De faglige foreninger, faggruppen eller andre kursusudbydere arrangerer kurser af flere dages varighed. Korterevarende kurser: De faglige foreninger,faggruppen eller andre kursusudbydere arrangerer kurser varende fra nogle få timer til en hel dag. Kollegial supervision på pædagogik og didaktik. Pædagogiske arrangementer: Koordinationsudvalget arrangerer pædagogiske dage/eftermiddage. Skolebaseret efteruddannelse: Skolen arrangerer kurser af forskellig varighed for dele af eller hele lærerkollegiet. Ansøgningsprocedure Længerevarende kurser: Ansøgning stiles til rektor om deltagelse i efteruddannelse. Kursusansøgninger ligger på Lectio/Dokumenter/MFA/Blanketter. Rektor fastsætter hvert år et maksimumbeløb pr. lærer til efteruddannelse. I gives max kr. inkl. transport og time/dagpenge. Der gives desuden en timetildeling fra øvrig tid-puljen på max. 3 x 7,4 time ved kursusdeltagelse i flerdageskurser med overnatning. Hvis kursusudgiften overstiger max. Beløbet kan man omregne timerne fra øvrig tid til penge, som kan medgå til at betale kursusudgiften. Hvis man ikke bliver optaget/ønsker at deltage på et bevilget kursus, bedes man straks meddele rektor dette, så pengene kan bruges til andre kurser. Indkomne ansøgninger behandles ad hoc. Korterevarende kurser: Kursusansøgninger indleveres til rektor. 12

13 Der gives ikke time/dagpenge til kurser uden overnatning. Indkomne ansøgninger behandles ad hoc. Eksamen Der afholdes skriftlig og mundtlig eksamen i maj-juni måned. Eksamensplan og eksamensinformationer omkring de praktiske forhold på Slagelse Gymnasium offentliggøres i Lectio. I forbindelse med eksamen uddeles der informationsmateriale, hvoraf det fremgår, hvilke regler der gælder og hvilke praktiske forhold der er omkring denne. Informationsmaterialet omfatter følgende: 1) Lærerens eksamenshåndbog til stx, hf og hf(e)-eksamen: Indeholder formelle krav og beskrivelser af eksamen, dvs. eksempelvis: Prøvekalender, undervisningsvejledninger specielt med henblik på eksamen, bekendtgørelser om karakterskala, prøver og eksamen.. 2) En folder på Lectio: Mundtlig eksamen maj juni kørsel time/dagpenge. Indeholder regler om transport til censorskole, samt regler for hotelophold i forbindelse med censoropgaver. Ekskursion Se Rejseregler. Elektroniske abonnementer og relevante hjemmesider Skolen har følgende elektroniske abonnementer: SkoDa Man logger sig på f.eks. InfoMedia med Skolekom-brugernavn og adgangskode. Under SkoDA ligger følgende portaler (på folkeskoleniveau ældste klasser): o Portalen Dansk historie.dk o Portalen Samfundsfaget.dk o Portalen Kristendomskundskab.dk Man logger på med UNI- C login. CFU (se Center for Undervisningsmidler ) Studienet (en elevopgavecentral) 13

14 Tryk på Log ind (øverst til højre på skærmen) og udfyld felterne og Kodeord: Skole1870 Kodeord: JZRPJ Når der ikke er flere point til rådighed meddeles dette til RH. Andre relevante hjemmesider: (Har links til en lang række uddannelsesmæssige hjemmesider.) (Center for Undervisningsmidler.) (Undervisningsministeriet.) (Ledige stillinger.) (Links til studierelevante hjemmesider.) (UddannelsesGuiden.dk. Link for studievejledere) (Dansk Institut for Gymnasiepædagogik) (Elektronisk mødested for undervisere) (hjemmesiden indeholder film, billeder og tekster) (om verdens lande, regioner og organisationer. Login fås hos Charlotte (ol)) (database med tekster, videoer m.m. Log på via SG s hjemmeside Biblioteket) Slagelse Gymnasiums hjemmeside: herunder bl.a.: Lectio Studieplanen Services: Intern bibliotekssøgning Udlånssøgning Vejledninger og fagbeskrivelser Downloads Elevfravær Fraværsregistrering føres i Lectio, både hvad angår fysisk fravær og aflevering af skriftlige opgaver. 1) Fysisk fravær: Den enkelte lærer skal have indtastet fravær for klasser/hold hurtigst muligt gerne efter endt undervisning hver dag og senest søndag kl i hver uge. Hver lærer fører de ikke tilstedeværende elever fraværende uanset årsag. Den lærer der har et hold med på ekskursion eller lign. afleverer en seddel til PE med de involverede elevers navne på, og så sørger PE for at godskrive elevernes fravær i anden undervisning den pågældende dag. Skriftligt fravær: Den enkelte lærer skal i begyndelsen af skoleåret angive det samlede antal opgaver og den tilknyttede elevtid. Elevtiden for forårssemesteret lægges også ind. Læreren registrerer derefter løbende opgaveaflevering/manglende aflevering i Lectio. Skulle en elev mod forventning aflevere for sent pga. sygdom, sløvhed eller andet, kan I træffe aftaler om aflevering i nærmeste fremtid. Her bruges feltet [Afl./Fr.100%] med en kommentar i elevnoten om for sent 14

15 afleveret + dato. Og skulle eleven igen mod forventning ikke aflevere, så overgår sagen til PE/MH. Alle elever med varsler afleverer gennem PE/MH, som så overtager registreringen Karina Peitersen(PE) og Merete Hoch(MH) er ansvarlig for det daglige arbejde med fravær, så det er vigtigt, at fristerne for angivelse af fravær bliver overholdt. Elever med fravær (sygdom eller andet) skal selv angive fraværsårsagen i Lectio. Orientering til eleverne varselsystemet Elever og lærer kan følge fraværet i Lectio. Forsømmelser/regler for fravær Når der i det efterfølgende tales om fravær/forsømmelser, tænkes der både på timeforsømmelser og på manglende aflevering af skriftligt arbejde. Ved for sent aflevering af skriftlige opgaver noteres: AFL. i feltet Elevkommentar, men opgaven krydses ikke af. Indkaldelse til samtale: Karina Peitersen(PE) og Merete Hoch(MH) sørger for i samråd med studievejlederne, at elever med for meget fravær bliver indkaldt til samtale hos en studievejleder. PE og MH står for den administrative del af fraværs-registreringen, og studievejlederne står for elevsamtaler. Konkret er proceduren: Eleven modtager et brev med indkaldelsen til samtale med studievejlederen. I samtalen bliver konsekvenserne ved at overtræde mødepligtsreglerne præciseret, og studievejlederen prøver at klarlægge baggrunden for forsømmelserne med henblik på en ændret adfærd. Eleven skriver endvidere under på at have været indkaldt til samtale. Skriftligt varsel: Hvis det store fravær fortsætter, vil eleven modtage en skriftlig advarsel/et skriftligt varsel. Med den skriftlige advarsel risikerer eleven at miste sin SU for en kortere eller længere periode (indtil det for store fravær ophører). Hvis fraværet herefter ikke bliver mindre, kan andre og alvorligere sanktioner træde i kraft: 1) Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke årskarakterer i det eller de pågældende fag, og evt. givne årskarakterer bortfalder. 2) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny. 3) Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Endelig er oprykning til næste klassetrin af en elev betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Hvis eleven har under 2,0 i karaktergennemsnit ved skoleårets afslutning, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering, herunder elevens fravær, vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt, kan rektor nægte en elev oprykning til næste klassetrin. 15

16 De gældende regler og sanktionsmuligheder findes mere uddybende beskrevet i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser Hvis skolen vurderer, at en elevs fravær er for stort, kan den til enhver tid kræve en lægeattest (som betales af eleven selv). Hvis skolen på baggrund af forsømmelsesregistreringen vurderer, at en elev ikke er studieaktiv, kan SU-styrelsen til enhver tid anmodes om at tilbageholde SU fra den 1. i en måned uden forudgående varsel. Eleven skal naturligvis efterfølgende have besked om, at hans/hendes SU bliver tilbageholdt og om årsagen til dette. Når eleven eventuelt igen er blevet studieaktiv, og fraværet klart er på vej ned, kan personen anmode skolen om at generhverve sin SU-ydelse. Rektor kan for den enkelte elev dispensere fra de beskrevne regler, hvis forsømmelserne er begrundet i ganske særlige forhold. Evaluering og karaktergivning Slagelse Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Skolen skal ifølge kvalitetsbekendtgørelsen, gymnasiebekendtgørelsen og HF-bekendtgørelsen fastlægge et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen samt lave en plan for evaluering af undervisningen. Systemet skal inddrage elever og aftagere i den løbende selvevaluering og kvalitetsudvikling. Kvalitetssystemet har et dobbelt formål. Internt giver kvalitetssystemet skolen et redskab til at sikre sig overblik over kvaliteten af uddannelse og undervisning. Eksternt giver kvalitetssystemet et billede af skolen. Resultatet af gennemførte evalueringer og de tilhørende opfølgningsplaner viser, hvordan skolen klarer sig på udvalgte områder. Det drejer sig både om, at kommende elever, forældre, lokalsamfund osv. kan danne sig et billede af skolen, og om at Undervisningsministeriet kan indhente oplysninger om skolens virke og resultater. Systemet skal beskrive, hvilke metoder og procedurer skolen vil gøre brug af i denne sammenhæng. I bekendtgørelsen tales der om, at systemet skal omfatte systematiske og regelmæssige selvevalueringer. Selvevaluering er en intern evaluering, hvor man undersøger et område med henblik på at dokumentere status samt forbedre praksis på området. Skolen skal vælge nogle nøgleområder, som omfattes af den løbende evaluering, og over en periode på 3 år skal skolen have evalueret de valgte nøgleområder. Evalueringerne skal resultere i skriftlige opfølgningsplaner, der indeholder forslag til justeringer og opstiller kvalitetsmål for det fremtidige arbejde. Opfølgningsplanerne skal beskrive, hvilke konkrete handlinger der vil blive iværksat for at forbedre indsatsen og udbyttet på et givent område, ligesom de skal indeholde en tidsplan for handlingernes udførelse. De seneste to opfølgningsplaner skal være tilgængelige på skolens hjemmeside. Kvalitetssystemet skal ifølge bekendtgørelsen dels omfatte nogle obligatoriske områder del nogle frivillige områder. Områderne kan inddeles i to hovedområder omhandlende organisationen og undervisningen: 16

17 Organisationen Obligatoriske områder Værdigrundlag Ledelsesorganisering Selvevaluering: strategi, procedure, gennemførelse, virkning, opfølgning Indberetninger fra censorer og andre eksterne evalueringer Lærerkvalifikationer Frivillige nøgleområder Undervisningen Obligatoriske områder Undervisningsevaluering Undervisnings- og arbejdsformers understøttelse af 1. Overgang fra grundskole 2. Faglig progression 3. Uddannelses formål 4. Overgang til videregående uddannelse Frivillige nøgleområder De frivillige nøgleområder kan f.eks. være: Frafald Arbejdsformer Progression Det skriftlige arbejde Elevernes lektielæsning Studieplanen Evalueringsplanen Elevindflydelse i undervisning Gennemførelsesvejledningen Efteruddannelse Det sociale liv på skolen Intern og ekstern kommunikation Administrativ ledelse Pædagogisk ledelse Samarbejdet med omverdenen Ekskursioner og studierejser De fysiske rammer Læremidler It Tosprogede elever Arbejdsmiljø for elever og ansatte Elevfester og andre elevarrangementer 17

18 Modtagelse af nye ansatte Kvalitetssystem Kvalitetssystemet og værdigrundlaget Slagelse Gymnasiums værdigrundlag, som kan ses på skolens hjemmeside, lægger vægt på at udvikle faglighed og kompetencer i en udviklingsorienteret skole præget af åbenhed, dialog og gensidig respekt, hvor demokrati, medindflydelse, ansvarlighed og engagement er i centrum. Skolens kvalitetsudviklingssystem er derfor baseret på inddragelse af elever, ansatte og øvrige interessenter. Kvalitetssystemet og organisationsstruktur Kvalitetssystemet og de udvalgte nøgleområder vedtages i bestyrelsen efter indstilling fra skolens ledelse. Procedurer for udvælgelse af nøgleområder Ledelsen igangsætter processen ved at indkalde forslag til nøgleområder fra MIO. Efter drøftelse i MIO fastlægger ledelsen de endelige nøgleområder for en 3-årig periode. Forslaget vedtages i bestyrelsen. Nøgleområder findes på skolens hjemme side. Skolens ledelse behandler i samarbejde med evalueringsgrupper (se nedenfor) resultaterne af selvevalueringerne og udarbejder opfølgningsplaner, som publiceres på skolens hjemmeside. Resultaterne kan indgå i en sammenligning med et udvalg af tilsvarende skoler og offentliggøres på hjemmesiden. Resultaterne af evalueringerne inddrages i organisationens udvikling og medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Desuden anvendes selvevalueringerne som hjælpeværktøj for det enkelte lærerteam/den enkelte lærer med henblik på udvikling/tilpasning af undervisningen. Hvert 3. år foretages blandt eleverne en elevmiljøundersøgelse. I forhold til medarbejderne gennemføres selvevaluering vedrørende trivsel i forbindelse med gennemførelsen af arbejdspladsvurderinger(apv). Procedure for evaluering Skolens nøgleområder kan læses på skolens hjemmeside. Nøgleområderne vælges for en 3-årig periode. For hvert nøgleområde nedsætter ledelsen en evalueringsgruppe. Evalueringsgrupperne følger nedenstående procedure: Statusbeskrivelse: Evalueringsgruppen udformer en statusbeskrivelse, dvs. belyser den aktuelle praksis på området. Evalueringsdesign: Evalueringsgruppen formulerer på baggrund af statusbeskrivelsen de spørgsmål, evalueringen skal fokusere på. 18

19 Gennemførelse Evalueringsgruppen beslutter evalueringsformen. Analyse Evalueringsgruppen indsamler og bearbejder evalueringens data, så de kan præsenteres i overskuelig form. Konklusioner Evalueringsgruppen fremlægger opfølgningsplan. Ledelsen iværksætter opfølgning. Indberetninger fra censorer og andre eksterne evalueringer Eventuelle censorindberetninger inddrages både ved udviklingen af undervisningens organisering og ved planlægningen af medarbejdernes kompetenceudvikling. Eventuelle eksterne evalueringer indgår i bedømmelsen af, hvordan rammerne for undervisningen fortsat udvikles og efterfølgende indarbejdes som et beslutningsgrundlag i opfølgningsplanen. Hvert år laves der en talmæssig oversigt over karakterfordelingen i de enkelte fag/niveauer. Oversigten kan indgå i en sammenligning med andre skoler/kurser. Lærernes kvalifikationer De overordnede retningslinjer for efteruddannelse fastlægges i koordinationsforummet. MUS gennemføres regelmæssigt. MUS har bl.a. til formål at sikre en løbende udvikling af medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer under hensyntagen til den enkelte lærers forudsætninger og behov på den ene side og skolens udviklingsplaner på den anden side. For nyansatte er der et modtagelsesprogram, hvor den nyansatte præsenteres for skolens kultur og personale, og der etableres tutorordning. I det første år efter ansættelsen er der samtaler med ledelsen om ansættelsesforhold og kompetenceudvikling samt trivsel på skolen. Undervisningsevaluering Beskrives i evalueringsplanen. Overgang fra grundskole til gymnasium Der gennemføres præsentationskurser og brobygningsforløb hvert år. Alle er forpligtede til at undervise på præsentationskurser og brobygningsforløb. Ledelsen, studievejlederne og udvalgte lærergrupper afholder mindst hvert andet år et møde med de afleverende skolers ledelse og lærere med henblik på overgangsproblemer. Der etableres lærersamarbejde med grundskolens lærere i udvalgte fag. Lærerkandidater følger grundskolens lærere i udvalgte fag. Faglig progression og undervisnings- og arbejdsformer i forhold til uddannelsens mål Belyses gennem evalueringsplanen. Overgang til videregående uddannelser 19

20 Studievejlederne indhenter hvert tredje år oplysninger om de tre seneste årganges situation med hensyn til uddannelse og/eller beskæftigelse. Oplysningerne danner grundlag for en evt. justering af undervisningen og udslusningsvejledningen. Oplysningerne kan endvidere danne basis for et samarbejde med videregående uddannelser om brobygningsaktiviteter af forskellig art. Evalueringsplan for Slagelse Gymnasium Gymnasiet 1. sem. Evaluering af den enkelte elev Undervisning Større projekter og skriftligt arbejde AP: Evaluering af elevers udbytte. Der gives en ikke medtællende karakter Prøver og eksaminer NV: Udarbejdelse af skriftligt produkt efterfulgt af faglig samtale. Der gives en ikke medtællende karakter Indgangsscreening i AP. Klassemøde. Karaktergivning. Klassemøde Løbende evaluering Indslusning og valg af studieretning. Samtale med studievejleder. Elevsamtaler Evaluerings -samtaler Efter hvert større forløb, min. to gange om året.: Elever og lærer(e) evaluerer undervisningen gerne skriftligt og anonymt. Resultatet drøftes og anvendes til justering af progression og niveau for undervisningen. Fastlæggelse af fokuspunkter som indskrives i studieplanen Jævnligt: Standpunkt i skriftligt arbejde, herunder uddybet evaluering af opgavers styrker og svagheder. Forskellige evalueringsforme r benyttes. Fremstilling af den enkelte klasses styrker, svagheder og fagligt niveau i det skriftlige arbejde sammenfattes på klassens konference. 20

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag.

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-16. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2.A,B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Ledelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11

Ledelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11 Ledelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11 Åge Weigelt Rektor Tlf.: 87 34 80 15 og 40101914 Mail: aaw@viby-gym.dk Overordnet ansvar for pædagogisk, administrativ og økonomisk ledelse over for bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16 Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø skoleåret 2015/16 Senest redigeret 10.08.2015 Uge Dato Aktivitet, tidspunkt m.v. JUL 31 Man.27.7. MARNAV: Kontor åbner AUG 32 Man.3.8. HF: Kontor åbner og personale

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Orientering til nye lærere 2013

Orientering til nye lærere 2013 Orientering til nye lærere 2013 1 Kære nye kollega. I dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som vi håber kan være til nytte i forbindelse med dit nye job på Aalborg Katedralskole. På skolens

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

1220 København K 10.april 2015

1220 København K 10.april 2015 Styrelsen for undervisning og kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K 10.april 2015 Vedrørende Sags nr: 108.09M.271 Skolens har modtaget Kvalitetsstyrelsens svar på skolebesøget d.29.januar og

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYE KOLLEGER skoleåret 2015/16 HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS www.hj-gym.dk

INTRODUKTION TIL NYE KOLLEGER skoleåret 2015/16 HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS www.hj-gym.dk INTRODUKTION TIL NYE KOLLEGER skoleåret 2015/16 HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS www.hj-gym.dk Kære nye medarbejder. På skolens vegne vil jeg gerne byde dig hjerteligt velkommen til din nye arbejdsplads.

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering og de dertilhørende procedurer og evalueringer Christianshavns Gymnasium 2007 Side 1 af 22 Præsentation af kvalitetsplanen

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere