Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering... 7 Barsel... 8 Bibliotek... 8 Brobygning Bøger Center for Undervisningsmidler (CFU) Easy Correct Efteruddannelse Eksamen Ekskursion Elektroniske abonnementer og relevante hjemmesider Elevfravær Evaluering og karaktergivning Faggrupper og faggrupperepræsentant Feriefridage Forkortelser Forsikring Fravær Fødselsdag Gavekassen Gæsteelever Holdenes årsnormer Information

2 Introkurser IT (herunder AV) Karaktergivning Klasserumsledelse - herunder styring af brugen af ny teknologi i de enkelte timer Koordinationsforum Lectio Lærerfravær Lyd og lys Lærerkollegiet Læsevejledning Mentorordning Den faglige mentor MIO - Medarbejderindflydelsesorgan Nyansatte lærere Omsorgsdage Pedeller Personalemøde Pædagogikum Rejseregler for Slagelse Gymnasium Rygning Samarbejdsudvalget/sikkerhedsudvalg Sekretærkontoret Skolebestyrelsen ved Slagelse Gymnasium Snyd med skriftlige opgaver Studiebog Studiecenter Studieplanen Studietur Studievejledning/Fastholdelsesvejledning Studievalg Sjælland

3 Sygdom Teamarbejde Tillidsrepræsentant Time-/fagfordeling Tjenesterejser, kurser og mundtlig censur Tutoraktivitet Vikardækning Virtuel undervisning og arbejd selv Bilag Vil du deltage i studietur? Bilag Studietur til Kære forældre og elever i 2.xx Bilag To whomever it may concern Bilag Studietur til Kære forældre og elever i 2.xx Administrationens telefonnr. og Slagelse Gymnasium Hovednummer Rektor Iver Grunnet Vicerektor Lotte Büchert Uddannelsesleder Mette Ehlers Uddannelsesleder Frantz Visti Hansen Uddannelsesleder Frode Sigurd Topsøe Uddannelsesleder MortenTommerup Administrationschef Rikke Ærboe Hansen Administrative fællesskabs indkøbschef Jytte Colling Studiesekretær Lotte Christiansen Regnskabsassistent Tina Vestergaard Studiesekretær Mette Abildgaard Studiesekretær Karina Peitersen Studiesekretær Merete Hoch Systemadministrator Lars Winther 3

4 IT-supporterelev Karsten Koefoed Hansen Bibliotekar Charlotte Olsen Bogkælder Studievejledning (lokale 19A) Studievejledning (lokale 19) Garderoben ved lærerværelset Lokale 11 (Alarmrum) Pedelkontoret (jo) Pedelkontoret (km) Kantinen Arkiv v/sekretærkontor Mobiltelefoner Pedel Knud Madsen Pedelmedhjælper Jens Olesen Pedelmedhjælper Keld Jensen Ejendomsserviceteknikerelev Jan Jensen Rektor Iver Grunnet Vicerektor Lotte Büchert Administrationschef Rikke Ærboe Hansen Fejlmelding af telefonerne: IT afdeling, lokale 45 Ansvarsområder i ledelsesteamet Rektor Iver Grunnet (IG) Tlf.: Skolens budgetter og økonomi Institutionsudvikling Personaleadministration Feriefridage Ansættelser Medarbejdersamtaler (MUS) Faggruppesamtaler (FGUS) Time-/fagfordeling, samt holdoprettelse Lærerefteruddannelse Repræsentation i Koordinationsforum Årsskrift Elevsamtaler Møder med bestyrelse, region og ministerium Møder med skolens udvalg, samt lærer- og elevgrupper Repræsentation i forhold til lokalsamfund, folkeskoler o.s.v. 4

5 Vicerektor Lotte Büchert (LB) Tlf.: Stedfortræder for rektor Personaleadministration Omsorgsdage IFL redaktør Personalehåndbog Repræsentation i skolebestyrelsen og MIO Repræsentation i Koordinationsforum Medarbejdersamtaler (MUS) Faggruppesamtaler (FGUS) Studievejledermøder Elevrådsmøder Oprettelse af lærerteam Intro-arrangement for nye elever HF-tutorordning Mentorordning Hjemmeside Optagelsesprøver International koordinator (Comenius) UTA - referencegruppe Ad hoc opgaver Ansvarlig for pædagogiske udviklingsprojekter vedr. sprog og kvalitetssikring Teaminspektor Uddannelsesleder Mette Ehlers (ME) Tlf.: Medarbejdersamtaler (MUS) Medansvarlig for Infoboard (storskærm) IFL- redaktør Personalehåndbog 8. og 10. klasser (intro-kurser og brobygning) Konsultationer (tovholder) Større skriftlige opgave (SSO) 2.hf Studieretningsprojekt (SRP) 3.g Studieretningsopgave (SRO) 2.g Dansk/historieopgave 1.g Historieopgave 1.hf Terminsprøver og skriftlig eksamen Mundtlig eksamen og årsprøver Sygeeksamen Koordinering af Studievalg Sjællands aktiviteter 5

6 Studiepraktik Koordinering af opgaver vedrørende elever med IT rygsække Ad hoc-opgaver Teaminspektor Uddannelsesleder Frantz Visti Hansen (FV) Tlf.: Medarbejdersamtaler (MUS) Medansvarlig for Infoboard (storskærm) HF(vu, projekttimer, studiebog m-m.) Pædagogisk udviklingsarbejde forsøg Almen studieforberedelse (AT) Pædagogiske dage Repræsentation i Koordinationsforum Pædagogiske samarbejdsprojekter Studieplaner Årskalender Team Danmark og MGK Projekt frivillig EasyCorrect Teaminspektor Lyd og lys Ad hoc-opgaver Uddannelsesleder Frode Sigurd Topsøe (FT) Tlf.: Lectio karakterer/generel ajourføring/skema Årsopgørelser Modul/elevtidsberegninger på studieretninger Studieretningsvalg grundforløb/studieretningsforløb Valgfag (opgørelse og fordeling) Mundtlig og skriftlig eksamen Indberetninger til UVM IT-udvalg Ad hoc-opgaver Uddannelsesleder Morten Tommerup (MT) Tlf.: Medarbejdersamtaler (MUS) Kursusledelse for pædagogikumkandidater Intern og ekstern kommunikation Talentkoordinator 6

7 Projektledelse Vejledningstiltag Teaminspektor Ad hoc-opgaver Administrationschef Rikke Ærboe Hansen Tlf.: Leder for TAP-personale Skolens budgetter og økonomi Lønregnskab for alle medarbejdere Årsnorm Timeregnskab Time-/fagfordeling, samt holdoprettelse Registrering af elevtid ved skr. opgaver/at Barsel Ad hoc-opgaver (administration) Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering Rektor er skolens interne leder Han forbliver på eller ved selve gymnasiebygningen og har ansvaret for: - at brandvæsenet bliver alarmeret - at evakueringsordre udsendes (eleverne skal tage tasker o. lign. med ud af klasserne, og dørene skal lukkes) - at vigtige papirer m.v. fjernes fra kontoret - at brandvæsenet modtager alle oplysninger, som har betydning for indsatsen. Vicerektor er skolens eksterne leder Hun begiver sig til sportspladsen og har ansvaret for: - at eleverne samles klassevis - at eleverne optælles - at rektor hurtigst muligt får besked om, hvorvidt alle elever er bragt i sikkerhed, og hvor savnede elever kan tænkes at opholde sig - at eleverne forbliver på sportspladsen, indtil anden ordre gives. Den enkelte lærer har ansvaret for, at de elever, som han/hun underviser på evakueringstidspunktet, bringes i sikkerhed på sportspladsen. Hvis branden opstår i frikvarteret, begiver eleverne sig straks til sportspladsen, og den lærer, som har undervist klassen i den forudgående time, har ansvaret for samling af eleverne klassevis. Ankommet til sportspladsen sørger lærerne for: - at holde klassen samlet - at foretage optælling 7

8 - at meddele vicerektor optællingsresultatet. Pedellen har ansvaret for, at ventilationsanlægget stoppes og bistår brandvæsenet ved spørgsmål af teknisk art. Ved brandvæsenets ankomst har brandinspektøren/vicebrandinspektøren det overordnede ansvar for den samlede indsats på selve bygningen. Såfremt det skønnes nødvendigt at flytte eleverne fra sportspladsen til en anden nærliggende lokalitet, har politiet ansvaret for, at dette sker på betryggende måde. Ved fjernevakuering følger vicerektor og lærerne med eleverne. Barsel Der henvises til de generelle regler for barsel som findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Senest 3 måneder før forventet fødsel meddeler den kommende mor terminsdatoen og i hvilket omfang man ønsker at udnytte graviditetsorloven (op til 6 uger før fødsel). En kommende far skal senest 4 uger før en forventet fødsel meddele, hvis man ønsker at holde fædreorlov (14 dage). Det er Rikke Ærboe (rh), der varetager indberetningen om ovenstående og efterfølgende forældreorlov til lønkontoret. Bibliotek Åbningstider: mandag-torsdag og fredag og Bibliotekar: Charlotte Olsen Telefon: Mail: Bibliotekets hjemmeside: Biblioteket består hovedsageligt af materialer fra dansk, historie, samfundsfag, matematik, idræt, drama og psykologi og at-litteratur. På biblioteket er der en række håndbøger som ikke udlånes. Bibliotekets samling bliver løbende udbygget i forhold til AT, studieretningsopgaver/projekter og ønsker fra faggrupperepræsentanter 8

9 Alle bøger på biblioteket er registreret i gymnasiets biblioteksbase. Fagdepoternes bøger i biologi, dansk, filosofi, fysik, geografi, historie, latin, matematik, oldtidskundskab og religion er også registreret og søgbare i gymnasiets biblioteksbase. Onlinedokumenter fra Faktalink og Forfatterweb er tilgængelige fra søgebasen. Bogdepotets samling er også søgbar i biblioteksbasen. Gymnasiets biblioteksbase kan du komme ind på fra alle computere på følgende link: https://gym.axielldrift.dk/sites/gyslgp/pub/search.html Søgning/Fjernlån Bibliotekaren hjælper både lærere og elever med at foretage søgninger i gymnasiets biblioteksbase eller andre relevante baser. Bibliotekaren er behjælpelig med at bestille materialer hjem fra andre biblioteker. Her skal læreren/eleven komme mindst 14 dage før eller tidligere for at være sikker på at materialet kan leveres til tiden. (skolen er med i regional kørselsordning). Introduktion til bibliotek/litteratursøgning Alle klasser skal have en introduktion til bibliotek og studiecenter. Dette kan være i forbindelse med ATforløb. I forbindelse med dansk/historie opgaven skal klasserne have en introduktion til søgebaser. Nye bøger Nye bøger er udstillet på biblioteket. Nyhedslister findes i gymnasiets database. AT-ressourcerum I forbindelse med AT-projekter kan der være udstillet materialer i ressourcerum (udlånes ikke). Dette aftales imellem lærere og bibliotekar. Udlån Alle lærere og elever er oprettet i biblioteksbasen. Lånernumre for lærere og elever er cpr.-nummer. Udlånstiden på biblioteksbøger er normalt 30 dage. Hvis materialet ikke bliver afleveret til tiden sendes sms 3 gange til eleven og dernæst udskrives en regning til eleven. Læreren får besked pr. mail. For at se sin udlånsstatus skal man logge ind med cpr.nr. og pinkode (sidste 4 cifre i cpr.nr.). Undervisningsbøger bliver også udlånt fra biblioteksbasen. Alle skal huske sygesikringskort eller studiekort ved udlån. PC adgang. Biblioteket har en stationær pc med printer og scanner til publikumsbrug. En bærbar pc står altid med adgang til gymnasiets biblioteksbase. Aviser Biblioteket abonnerer på følgende landsdækkende aviser: Berlingske Tidende, Information, Morgenavisen Jyllandsposten og Politiken. Der abonneres også på Sjællandske. Dagens aviser er på biblioteket. Aviserne gemmes en måned på hylder i Studecenteret. Tidsskrifter 9

10 Der abonneres på en række tidsskrifter. Nyeste numre udlånes ikke, men ældre numre kan udlånes hos bibliotekaren. Fysisk er tidsskrifterne placeret på skråhylder/reoler i Studiecenteret eller på biblioteket. Bibliotekaren har en liste over tidsskriftstitler. Studiecenter I Studiecenteret er der adgang fra skolen åbner og indtil skolen lukker. Her kan eleven finde et eksemplar af de bøger, der er i brug i samtlige fag. Bøgerne må kun anvendes i Studiecenteret/biblioteket og må ikke fjernes herfra. Alle bøgerne er forsynet med label og placeret under fagene samt registreret i biblioteksbasen. Brobygning Brobygning er betegnelsen for et koordineret samarbejde mellem 10. klasser og ungdomsuddannelserne, heriblandt gymnasieskolen. Således følger elever fra 10. klasse undervisningen på udvalgte ungdomsuddannelser i en uge ad gangen. På Slagelse Gymnasium har vi brobygningselever samlet i ét til to hold om ugen i perioden mellem efterårsferien og juleferien. Der bliver lavet et særskema for disse hold med skolens lærere som undervisere, og vi tilstræber at præsentere eleverne for en så bred vifte af gymnasiets og hf-uddannelsens fag som muligt. Disse undervisningsmoduler indgår i skolens time/fagfordeling. I skoleåret vil Slagelse Gymnasium og Xclass (10. klasse-centret i Slagelse) indgå i et samarbejde omkring et særligt brobygningsforløb for centrets elever. Bøger Bogansvarlig: Merete Hoch Tlf.: Bestilling og udlevering af bøger til klasser/hold og enkeltelever Daglig procedure: Bestilling af bøger til klasser og hold foregår pt. direkte via mail/lectio-besked til Merete. Da skolen er i en overgangsfase fra skift af et bogsystem til et andet, følger en konkret beskrivelse af bestillingsproceduren i løbet af efteråret Procedure ved skoleårets start: Bestilling af bøger til starten af skoleåret se ovenfor. Grundbøger, der bestilles til stamklasser, udleveres til eleverne en af de første skoledage. Faglærerne er ikke involveret her. Alle andre bøger, der er bestilt før sommerferien, udleveres løbende i de første uger af skoleåret. Disse 10

11 bøger hentes selv i kælderen. Midlertidigt udlån Elever kan altid låne bøger fra depotet i en tidsbegrænset periode, f.eks. i forbindelse med større skriftlige opgaver. Lærere kan låne bøger til projektundervisning, tværfaglige forløb eller andre korterevarende undervisningsforløb. Dette sker efter aftale med bogansvarlig. Romaner har altid en begrænset lånetid på 3 mdr. Bogaflevering Procedure ved skoleårets slutning (mest almindeligt): Elever i afgangsklasserne får ved skoleårets slutning hjemkaldt alle bøger, og elever på afsluttende hold får hjemkaldt alle bøger fra det pågældende fag. Lærerne behøver ikke at foretage sig noget i den forbindelse. For alle andre hold og elever, følger procedure senere. Bogaflevering midt i skoleåret: Det drejer sig typisk om romaner i dansk og sprogfagene, men kan naturligvis være hvilken som helst undervisningsbog, der kun er et begrænset antal bøger af. Procedure herfor følger til efteråret. Indkøb af bøger til undervisning Nye bøger til undervisningen kan efter aftale indkøbes af såvel fagrepræsentant, en faglærer eller den bogansvarlige på skolen. Indkøber fagrepræsentanten/læreren selv de ønskede bøger, skal bøgerne gennem den boganvarliges kontor for at blive registreret. Indkøb af nye bøger til de enkelte fag skal altid være aftalt med faggruppen. Center for Undervisningsmidler (CFU) Lærerne kan købe materialer fra CFU via denne side: Som login og password bruges lærerens personlige uni-login og password. Materialer bliver tilsendt én af CFU. Mange udsendelser kan streames. Spørg evt. bibliotekaren OL for mere information. Easy Correct Skolen har købt et antal licenser til det elektroniske retteprogram Easy Correct. Easy Correct fungerer på PC og Mac og integreres med Word. Det er ligegyldigt om eleverne benytter PC eller Mac. Konvertering af teksten eller upload til et andet program er unødvendigt, og det er heller ikke nødvendigt at være online for at anvende programmet. Opgaveretningen kan foregå direkte i Word. 11

12 Når læreren sender eller gemmer opgaven, kan eleven se alle markeringer/rettelser, uden at have Easy Correct installeret på sin maskine, da Easy Correct trækker på funktioner som i forvejen findes i Word, hvilket er en stor fordel. Ved at kombinere Easy Correct retteprogrammet med funktioner som Udklipsholder og Registrer Ændringer kan kvaliteten af rettearbejdet blive meget bedre. Ideen fra den procesorienterede skrivepædagogik om genafleveringer giver god mening, når programmet bruges. Se evt. mere på - eller spørg en kollega. FV kontaktes, hvis man vil have programmet, og HY er behjælpelig, hvis der er tekniske vanskeligheder. Efteruddannelse Efteruddannelsen kan foregå på følgende måder: Længerevarende kurser: De faglige foreninger, faggruppen eller andre kursusudbydere arrangerer kurser af flere dages varighed. Korterevarende kurser: De faglige foreninger,faggruppen eller andre kursusudbydere arrangerer kurser varende fra nogle få timer til en hel dag. Kollegial supervision på pædagogik og didaktik. Pædagogiske arrangementer: Koordinationsudvalget arrangerer pædagogiske dage/eftermiddage. Skolebaseret efteruddannelse: Skolen arrangerer kurser af forskellig varighed for dele af eller hele lærerkollegiet. Ansøgningsprocedure Længerevarende kurser: Ansøgning stiles til rektor om deltagelse i efteruddannelse. Kursusansøgninger ligger på Lectio/Dokumenter/MFA/Blanketter. Rektor fastsætter hvert år et maksimumbeløb pr. lærer til efteruddannelse. I gives max kr. inkl. transport og time/dagpenge. Der gives desuden en timetildeling fra øvrig tid-puljen på max. 3 x 7,4 time ved kursusdeltagelse i flerdageskurser med overnatning. Hvis kursusudgiften overstiger max. Beløbet kan man omregne timerne fra øvrig tid til penge, som kan medgå til at betale kursusudgiften. Hvis man ikke bliver optaget/ønsker at deltage på et bevilget kursus, bedes man straks meddele rektor dette, så pengene kan bruges til andre kurser. Indkomne ansøgninger behandles ad hoc. Korterevarende kurser: Kursusansøgninger indleveres til rektor. 12

13 Der gives ikke time/dagpenge til kurser uden overnatning. Indkomne ansøgninger behandles ad hoc. Eksamen Der afholdes skriftlig og mundtlig eksamen i maj-juni måned. Eksamensplan og eksamensinformationer omkring de praktiske forhold på Slagelse Gymnasium offentliggøres i Lectio. I forbindelse med eksamen uddeles der informationsmateriale, hvoraf det fremgår, hvilke regler der gælder og hvilke praktiske forhold der er omkring denne. Informationsmaterialet omfatter følgende: 1) Lærerens eksamenshåndbog til stx, hf og hf(e)-eksamen: Indeholder formelle krav og beskrivelser af eksamen, dvs. eksempelvis: Prøvekalender, undervisningsvejledninger specielt med henblik på eksamen, bekendtgørelser om karakterskala, prøver og eksamen.. 2) En folder på Lectio: Mundtlig eksamen maj juni kørsel time/dagpenge. Indeholder regler om transport til censorskole, samt regler for hotelophold i forbindelse med censoropgaver. Ekskursion Se Rejseregler. Elektroniske abonnementer og relevante hjemmesider Skolen har følgende elektroniske abonnementer: SkoDa Man logger sig på f.eks. InfoMedia med Skolekom-brugernavn og adgangskode. Under SkoDA ligger følgende portaler (på folkeskoleniveau ældste klasser): o Portalen Dansk historie.dk o Portalen Samfundsfaget.dk o Portalen Kristendomskundskab.dk Man logger på med UNI- C login. CFU (se Center for Undervisningsmidler ) Studienet (en elevopgavecentral) 13

14 Tryk på Log ind (øverst til højre på skærmen) og udfyld felterne og Kodeord: Skole1870 Kodeord: JZRPJ Når der ikke er flere point til rådighed meddeles dette til RH. Andre relevante hjemmesider: (Har links til en lang række uddannelsesmæssige hjemmesider.) (Center for Undervisningsmidler.) (Undervisningsministeriet.) (Ledige stillinger.) (Links til studierelevante hjemmesider.) (UddannelsesGuiden.dk. Link for studievejledere) (Dansk Institut for Gymnasiepædagogik) (Elektronisk mødested for undervisere) (hjemmesiden indeholder film, billeder og tekster) (om verdens lande, regioner og organisationer. Login fås hos Charlotte (ol)) (database med tekster, videoer m.m. Log på via SG s hjemmeside Biblioteket) Slagelse Gymnasiums hjemmeside: herunder bl.a.: Lectio Studieplanen Services: Intern bibliotekssøgning Udlånssøgning Vejledninger og fagbeskrivelser Downloads Elevfravær Fraværsregistrering føres i Lectio, både hvad angår fysisk fravær og aflevering af skriftlige opgaver. 1) Fysisk fravær: Den enkelte lærer skal have indtastet fravær for klasser/hold hurtigst muligt gerne efter endt undervisning hver dag og senest søndag kl i hver uge. Hver lærer fører de ikke tilstedeværende elever fraværende uanset årsag. Den lærer der har et hold med på ekskursion eller lign. afleverer en seddel til PE med de involverede elevers navne på, og så sørger PE for at godskrive elevernes fravær i anden undervisning den pågældende dag. Skriftligt fravær: Den enkelte lærer skal i begyndelsen af skoleåret angive det samlede antal opgaver og den tilknyttede elevtid. Elevtiden for forårssemesteret lægges også ind. Læreren registrerer derefter løbende opgaveaflevering/manglende aflevering i Lectio. Skulle en elev mod forventning aflevere for sent pga. sygdom, sløvhed eller andet, kan I træffe aftaler om aflevering i nærmeste fremtid. Her bruges feltet [Afl./Fr.100%] med en kommentar i elevnoten om for sent 14

15 afleveret + dato. Og skulle eleven igen mod forventning ikke aflevere, så overgår sagen til PE/MH. Alle elever med varsler afleverer gennem PE/MH, som så overtager registreringen Karina Peitersen(PE) og Merete Hoch(MH) er ansvarlig for det daglige arbejde med fravær, så det er vigtigt, at fristerne for angivelse af fravær bliver overholdt. Elever med fravær (sygdom eller andet) skal selv angive fraværsårsagen i Lectio. Orientering til eleverne varselsystemet Elever og lærer kan følge fraværet i Lectio. Forsømmelser/regler for fravær Når der i det efterfølgende tales om fravær/forsømmelser, tænkes der både på timeforsømmelser og på manglende aflevering af skriftligt arbejde. Ved for sent aflevering af skriftlige opgaver noteres: AFL. i feltet Elevkommentar, men opgaven krydses ikke af. Indkaldelse til samtale: Karina Peitersen(PE) og Merete Hoch(MH) sørger for i samråd med studievejlederne, at elever med for meget fravær bliver indkaldt til samtale hos en studievejleder. PE og MH står for den administrative del af fraværs-registreringen, og studievejlederne står for elevsamtaler. Konkret er proceduren: Eleven modtager et brev med indkaldelsen til samtale med studievejlederen. I samtalen bliver konsekvenserne ved at overtræde mødepligtsreglerne præciseret, og studievejlederen prøver at klarlægge baggrunden for forsømmelserne med henblik på en ændret adfærd. Eleven skriver endvidere under på at have været indkaldt til samtale. Skriftligt varsel: Hvis det store fravær fortsætter, vil eleven modtage en skriftlig advarsel/et skriftligt varsel. Med den skriftlige advarsel risikerer eleven at miste sin SU for en kortere eller længere periode (indtil det for store fravær ophører). Hvis fraværet herefter ikke bliver mindre, kan andre og alvorligere sanktioner træde i kraft: 1) Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke årskarakterer i det eller de pågældende fag, og evt. givne årskarakterer bortfalder. 2) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny. 3) Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Endelig er oprykning til næste klassetrin af en elev betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Hvis eleven har under 2,0 i karaktergennemsnit ved skoleårets afslutning, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering, herunder elevens fravær, vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt, kan rektor nægte en elev oprykning til næste klassetrin. 15

16 De gældende regler og sanktionsmuligheder findes mere uddybende beskrevet i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser Hvis skolen vurderer, at en elevs fravær er for stort, kan den til enhver tid kræve en lægeattest (som betales af eleven selv). Hvis skolen på baggrund af forsømmelsesregistreringen vurderer, at en elev ikke er studieaktiv, kan SU-styrelsen til enhver tid anmodes om at tilbageholde SU fra den 1. i en måned uden forudgående varsel. Eleven skal naturligvis efterfølgende have besked om, at hans/hendes SU bliver tilbageholdt og om årsagen til dette. Når eleven eventuelt igen er blevet studieaktiv, og fraværet klart er på vej ned, kan personen anmode skolen om at generhverve sin SU-ydelse. Rektor kan for den enkelte elev dispensere fra de beskrevne regler, hvis forsømmelserne er begrundet i ganske særlige forhold. Evaluering og karaktergivning Slagelse Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Skolen skal ifølge kvalitetsbekendtgørelsen, gymnasiebekendtgørelsen og HF-bekendtgørelsen fastlægge et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen samt lave en plan for evaluering af undervisningen. Systemet skal inddrage elever og aftagere i den løbende selvevaluering og kvalitetsudvikling. Kvalitetssystemet har et dobbelt formål. Internt giver kvalitetssystemet skolen et redskab til at sikre sig overblik over kvaliteten af uddannelse og undervisning. Eksternt giver kvalitetssystemet et billede af skolen. Resultatet af gennemførte evalueringer og de tilhørende opfølgningsplaner viser, hvordan skolen klarer sig på udvalgte områder. Det drejer sig både om, at kommende elever, forældre, lokalsamfund osv. kan danne sig et billede af skolen, og om at Undervisningsministeriet kan indhente oplysninger om skolens virke og resultater. Systemet skal beskrive, hvilke metoder og procedurer skolen vil gøre brug af i denne sammenhæng. I bekendtgørelsen tales der om, at systemet skal omfatte systematiske og regelmæssige selvevalueringer. Selvevaluering er en intern evaluering, hvor man undersøger et område med henblik på at dokumentere status samt forbedre praksis på området. Skolen skal vælge nogle nøgleområder, som omfattes af den løbende evaluering, og over en periode på 3 år skal skolen have evalueret de valgte nøgleområder. Evalueringerne skal resultere i skriftlige opfølgningsplaner, der indeholder forslag til justeringer og opstiller kvalitetsmål for det fremtidige arbejde. Opfølgningsplanerne skal beskrive, hvilke konkrete handlinger der vil blive iværksat for at forbedre indsatsen og udbyttet på et givent område, ligesom de skal indeholde en tidsplan for handlingernes udførelse. De seneste to opfølgningsplaner skal være tilgængelige på skolens hjemmeside. Kvalitetssystemet skal ifølge bekendtgørelsen dels omfatte nogle obligatoriske områder del nogle frivillige områder. Områderne kan inddeles i to hovedområder omhandlende organisationen og undervisningen: 16

17 Organisationen Obligatoriske områder Værdigrundlag Ledelsesorganisering Selvevaluering: strategi, procedure, gennemførelse, virkning, opfølgning Indberetninger fra censorer og andre eksterne evalueringer Lærerkvalifikationer Frivillige nøgleområder Undervisningen Obligatoriske områder Undervisningsevaluering Undervisnings- og arbejdsformers understøttelse af 1. Overgang fra grundskole 2. Faglig progression 3. Uddannelses formål 4. Overgang til videregående uddannelse Frivillige nøgleområder De frivillige nøgleområder kan f.eks. være: Frafald Arbejdsformer Progression Det skriftlige arbejde Elevernes lektielæsning Studieplanen Evalueringsplanen Elevindflydelse i undervisning Gennemførelsesvejledningen Efteruddannelse Det sociale liv på skolen Intern og ekstern kommunikation Administrativ ledelse Pædagogisk ledelse Samarbejdet med omverdenen Ekskursioner og studierejser De fysiske rammer Læremidler It Tosprogede elever Arbejdsmiljø for elever og ansatte Elevfester og andre elevarrangementer 17

18 Modtagelse af nye ansatte Kvalitetssystem Kvalitetssystemet og værdigrundlaget Slagelse Gymnasiums værdigrundlag, som kan ses på skolens hjemmeside, lægger vægt på at udvikle faglighed og kompetencer i en udviklingsorienteret skole præget af åbenhed, dialog og gensidig respekt, hvor demokrati, medindflydelse, ansvarlighed og engagement er i centrum. Skolens kvalitetsudviklingssystem er derfor baseret på inddragelse af elever, ansatte og øvrige interessenter. Kvalitetssystemet og organisationsstruktur Kvalitetssystemet og de udvalgte nøgleområder vedtages i bestyrelsen efter indstilling fra skolens ledelse. Procedurer for udvælgelse af nøgleområder Ledelsen igangsætter processen ved at indkalde forslag til nøgleområder fra MIO. Efter drøftelse i MIO fastlægger ledelsen de endelige nøgleområder for en 3-årig periode. Forslaget vedtages i bestyrelsen. Nøgleområder findes på skolens hjemme side. Skolens ledelse behandler i samarbejde med evalueringsgrupper (se nedenfor) resultaterne af selvevalueringerne og udarbejder opfølgningsplaner, som publiceres på skolens hjemmeside. Resultaterne kan indgå i en sammenligning med et udvalg af tilsvarende skoler og offentliggøres på hjemmesiden. Resultaterne af evalueringerne inddrages i organisationens udvikling og medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Desuden anvendes selvevalueringerne som hjælpeværktøj for det enkelte lærerteam/den enkelte lærer med henblik på udvikling/tilpasning af undervisningen. Hvert 3. år foretages blandt eleverne en elevmiljøundersøgelse. I forhold til medarbejderne gennemføres selvevaluering vedrørende trivsel i forbindelse med gennemførelsen af arbejdspladsvurderinger(apv). Procedure for evaluering Skolens nøgleområder kan læses på skolens hjemmeside. Nøgleområderne vælges for en 3-årig periode. For hvert nøgleområde nedsætter ledelsen en evalueringsgruppe. Evalueringsgrupperne følger nedenstående procedure: Statusbeskrivelse: Evalueringsgruppen udformer en statusbeskrivelse, dvs. belyser den aktuelle praksis på området. Evalueringsdesign: Evalueringsgruppen formulerer på baggrund af statusbeskrivelsen de spørgsmål, evalueringen skal fokusere på. 18

19 Gennemførelse Evalueringsgruppen beslutter evalueringsformen. Analyse Evalueringsgruppen indsamler og bearbejder evalueringens data, så de kan præsenteres i overskuelig form. Konklusioner Evalueringsgruppen fremlægger opfølgningsplan. Ledelsen iværksætter opfølgning. Indberetninger fra censorer og andre eksterne evalueringer Eventuelle censorindberetninger inddrages både ved udviklingen af undervisningens organisering og ved planlægningen af medarbejdernes kompetenceudvikling. Eventuelle eksterne evalueringer indgår i bedømmelsen af, hvordan rammerne for undervisningen fortsat udvikles og efterfølgende indarbejdes som et beslutningsgrundlag i opfølgningsplanen. Hvert år laves der en talmæssig oversigt over karakterfordelingen i de enkelte fag/niveauer. Oversigten kan indgå i en sammenligning med andre skoler/kurser. Lærernes kvalifikationer De overordnede retningslinjer for efteruddannelse fastlægges i koordinationsforummet. MUS gennemføres regelmæssigt. MUS har bl.a. til formål at sikre en løbende udvikling af medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer under hensyntagen til den enkelte lærers forudsætninger og behov på den ene side og skolens udviklingsplaner på den anden side. For nyansatte er der et modtagelsesprogram, hvor den nyansatte præsenteres for skolens kultur og personale, og der etableres tutorordning. I det første år efter ansættelsen er der samtaler med ledelsen om ansættelsesforhold og kompetenceudvikling samt trivsel på skolen. Undervisningsevaluering Beskrives i evalueringsplanen. Overgang fra grundskole til gymnasium Der gennemføres præsentationskurser og brobygningsforløb hvert år. Alle er forpligtede til at undervise på præsentationskurser og brobygningsforløb. Ledelsen, studievejlederne og udvalgte lærergrupper afholder mindst hvert andet år et møde med de afleverende skolers ledelse og lærere med henblik på overgangsproblemer. Der etableres lærersamarbejde med grundskolens lærere i udvalgte fag. Lærerkandidater følger grundskolens lærere i udvalgte fag. Faglig progression og undervisnings- og arbejdsformer i forhold til uddannelsens mål Belyses gennem evalueringsplanen. Overgang til videregående uddannelser 19

20 Studievejlederne indhenter hvert tredje år oplysninger om de tre seneste årganges situation med hensyn til uddannelse og/eller beskæftigelse. Oplysningerne danner grundlag for en evt. justering af undervisningen og udslusningsvejledningen. Oplysningerne kan endvidere danne basis for et samarbejde med videregående uddannelser om brobygningsaktiviteter af forskellig art. Evalueringsplan for Slagelse Gymnasium Gymnasiet 1. sem. Evaluering af den enkelte elev Undervisning Større projekter og skriftligt arbejde AP: Evaluering af elevers udbytte. Der gives en ikke medtællende karakter Prøver og eksaminer NV: Udarbejdelse af skriftligt produkt efterfulgt af faglig samtale. Der gives en ikke medtællende karakter Indgangsscreening i AP. Klassemøde. Karaktergivning. Klassemøde Løbende evaluering Indslusning og valg af studieretning. Samtale med studievejleder. Elevsamtaler Evaluerings -samtaler Efter hvert større forløb, min. to gange om året.: Elever og lærer(e) evaluerer undervisningen gerne skriftligt og anonymt. Resultatet drøftes og anvendes til justering af progression og niveau for undervisningen. Fastlæggelse af fokuspunkter som indskrives i studieplanen Jævnligt: Standpunkt i skriftligt arbejde, herunder uddybet evaluering af opgavers styrker og svagheder. Forskellige evalueringsforme r benyttes. Fremstilling af den enkelte klasses styrker, svagheder og fagligt niveau i det skriftlige arbejde sammenfattes på klassens konference. 20

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT) Administration Skolens administration består af følgende personer: Rektor Peter Kuhlman (PK): Overordnet ledelse, elevfravær 1g/1hf,MUS,FUS Vicerektor Orla Petersen (OP): Personale, mundtlig eksamen, elevfravær

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer, udvikler optimale kompetencer til at navigere

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

INDEKS Indledning 2 Folkestyret på Den frie Lærerskole 1. Stormødet 3 Forretningsudvalget 4 Øvrige udvalg under stormødet 6 2. Basisgruppen 10 3.

INDEKS Indledning 2 Folkestyret på Den frie Lærerskole 1. Stormødet 3 Forretningsudvalget 4 Øvrige udvalg under stormødet 6 2. Basisgruppen 10 3. INDEKS Indledning 2 Folkestyret på Den frie Lærerskole 1. Stormødet 3 Forretningsudvalget 4 Øvrige udvalg under stormødet 6 2. Basisgruppen 10 3. Årgangsmøde 10 4. Elevmøde 11 5. Læreruddannelsesudvalget

Læs mere

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen.

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. I N S T I T U T F O R F I L O S O F I P Æ D A G O G I K & R E L I G I O N S S T U D I E R I F P R Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. Rapport udarbejdet

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere