itvap Visualisering og projektkommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "itvap Visualisering og projektkommunikation"

Transkript

1 itvap Visualisering og projektkommunikation

2 Velkommen underviser + instruktører Underviser: Kirsten Bonde Sørensen - Designer, MA i retorik, Ph.D. i strategisk design Instruktører: Kasper Buhl Jakobsen - og Miguel Ruiz-Hansen -

3 visualisering hvad er det?

4 visualisering hvad er det? Wikepedia: DK: Visualisering, synliggørelse, (af latin visus = det sete ) bruges indenfor alternativ behandling i sammenhæng med spirituelt arbejde som et redskab... UK: Visualization is any technique for creating images, diagrams, or animations to communicate a message. Visualization through visual imagery has been an effective way to communicate both abstract and concrete ideas since the dawn of man. Examples from history inc lude cave paintings, Egyptian hieroglyphs,... Visualization today has ever-expanding applications in science, education, engineering (e.g., product visualization), interactive multimedia...

5 visualisering vi går igang

6 visualisering mindmaps som noter

7 visualisering mind mapping Mind Mapping: Diagrams that visually map information using branching and radial maps trace back centuries...some of the earliest examples of such graphical records were developed by Porphyry of Tyros, a noted thinker of the 3rd century, as he graphically visualized the concept categories of Aristotle. Teknikken er simpel og går ud på, at man udarbejder et mønster gerne bestående af både billeder, farver og tekst af fx dine tanker. Ved at lave et mønster frem for blot at notere lineært, som er den traditonelle metode, danner man anderledes forbindelser i hjernen, der gør det meget nemmere for én at strukturere og huske (Wikepedia, UK & DK version)

8

9

10

11

12 Opgave Mindmap denne forelæsning Hvordan gør man det? Start med navn forelæsning midt på siden (tværformat) Lav tråde ud til nye kapitler /temaer etc. Indiker, hvis nogle tråde hænger sammen Lav et nyt mind map senere, hvor du restrukturerer/reorganiserer

13 Overblik Program for dagen Introduktion Øvelser Kurset Baggrund Skitsering Kursusopgaven Tegne redskaber Mindmapping - i dag Geometriske former - torsdag Perspektiv - torsdag Sketch noting - evt. torsdag

14 Kurset Mål og indhold Formål Kurset vil give redskaber og metoder til visualisering af idéer herunder basal forståelse for grafiske virkemidler som farveforståelse og kompositon, formidling af idéer, samt sætte den studerende i stand til at kommunikere et projekt både internt i en projektgruppe og til mulige eksterne samarbejdspartnere. dvs: forskellige typer af visualisering - hvad man kan bruge dem til: forståelse, ideer, facilitering, kommunikation Kommunikation: hensigtsmæssighed, argumentation i.f.t. publikum

15 Indhold Komprimeret design proces Værktøjer til design proces Værktøjer til visuel og mundtlig præsentation Design konkurrence Kurset visualisering

16 Slutprodukt Planche eksempler

17 Kursus Krav Krav Proces afleveringer - dvs mange, mange skitser A2 Planche Eksamen, - igen mange skitser, der netop demonstrerer at I kan skitsere og har brugt skitsering.

18 Eksamen Bedømmelse Bedømmelse på baggrund af Mundtlig præsentation af planche + portefolio dvs. mange skitser, der viser jeres proces 7-skala, intern censur

19 Skitsering 2D (Blyant og markers) 2D visualisering (Photoshop) 3D visualisering (Rhino) 2D grafik og layout (Illustrator & InDesign) Scenarier Skabe en helhed Præsentation Kurset Værktøjer

20 Minimal opdeling Øvelser & Forelæsning

21 Uge 16 Intro til skitsering, visualisering Skitserings øvelser, mind mapping, sketchnoting 2D til 3D, perspektiv Uge 17 Skitsering og markers Målgruppe, personas, moodboards Forløbet Uge 16-23

22 Forløbet Uge Uge 18 Skitsering af mennesker Scenarier Uge 19 Grafik og fonte Ophængningsplan Mellemkritik Uge 20 3D visualisering

23 Forløbet Uge Uge 21 Vekslen mellem værktøjer Rendering og Photoshop Uge 22 Præsentationsteknik Uge 23 Plakat konkurrence

24 Hvorfor skitsere? Hvad skal vi bruge det til? Forskellige typer af skitsering

25 Skitsering Hvad er det at skitsere? Et værktøj til at tænke Undersøgelsesværktøj/externalisering Detaljeringsværktøj Analyseringsværktøj Afprøve idéer Kommunikationsværktøj - tværfagligt Diskussionsværktøj -invitere andre via visualiseringen

26 Skitsering Undersøgelser Funktion, form, oplevelse, værdier

27 Alt kan skitseres Scenarie, grafik, layout, præsentation...

28 Alt kan skitseres Design, scenarie...

29 Undersøgelsesværktøj Mange idéer If I have a thousand ideas and only one turns out to be good, I am satisfied. Alfred Nobel

30 Undersøgelsesværktøj At tænke gennem skitsen En eksternalisering af tanker, papiret taler tilbage, man reflekterer i handling, reflektion in action (Schön)

31 Undersøgelsesværktøj At tænke gennem skitsen Man opdager først om det er en god idé Når den er tegnet, afprøvet, modelleret Krøl ikke gamle idéer sammen De har lært jer noget og måske er der elementer kan bruges senere...og så skal I jo dokumentere jeres proces

32 Detaljeringsværktøj Opdagelse gennem skitsen Redskab til at undersøge sammenhænge fremfor resultater fra starten

33 Analyseringsværktøj Afprøvning af konceptet gennem skitsen

34 Diskussionsværktøj Invitere andre ind til debat gennem skitsen Eksempler og konkretisering nuancerer

35 Kommunikationsværktøj Tværfagligt Redskab til diskussion på en konkret og inkluderende måde

36 Skitserings proces Strukturering

37 Skitserings aktiviteter Referencer (samme domæne)

38 Skitserings aktiviteter Analogier (tvær domæne)

39 Skitserings aktiviteter Abstraktion

40 Skitserings aktiviteter Abstraktion Fokus og udvælgelse Lad former opstå Fortolkning af formen Forfinelse af formen

41 Kategorier: visualisering

42 Visualisering domæner jf. David Sibbet David Sibbet (2013) Visual Leaders New tools for visioning, management & organization change

43 4 different domains: Data visualization Graphic Design Visual Facilitation Cognitive visualization David Sibbet (2013) Visual Leaders new tools for visioning, management, & organization change

44 Data visualization: Scientific visualization Data Analytics Geodata Mapping Financial Analysis Simulation Modelling This domain includes scientific visualization of all kinds, financial and data analytics, modelling, geodata mapping, and all the other kinds of visualization that rely on powerful visualization software. (Sibbet, 2013 xvi)

45 Graphic Design: Presentation design Web design Magazine design Signage design App design Architectural design Learning material design Information map design etc. Everything that is made in the physical world and the world of media is designed by someone. Architects, engineers, software designers, professionals use of visualization as a core skill in the work for a long time...recently there has come an increased focus on methods and techniques. (Sibbet, 2013 xvi)

46 Visual Facilitation Visual practice Graphic recording Graphic facilitation Strategic visioning Scenario planning Rapid prototyping Decision support etc. This is a term for the growing practice of visually facilitating strategic planning, strategy implementation, team building, group problem solving, and the many types of group work.. (Sibbet, 2013 xvi)

47 Cognitive visualization: Visions Metaphors Mental models Frames of reference Paradigms Dream imagery This includes personal visions, metaphors, mental models and other frames of reference that guide and shape our behavior. It is the connection of these to their outer manifestations on charts and in media that makes visual material meaningful. It is an essential domain to include!...peter Senge...identifies visioning, mental models and systems thinking as (Sibbet, 2013 xvi)

48 Sibbet mangler een:

49 Undersøgelsesværktøj At tænke gennem skitsen En eksternalisering af tanker, papiret taler tilbage, man reflekterer i handling, reflektion in action (Schön)

50 design proces = tænkning At tænke gennem skitsen Robert E. Horn: Most people attack problem solving only within their own brains, without ever representing any part of the problem-solving process outside their own cranium. Even teachers of creative problem solving miss the value than can be gleaned from visually representing solutions or parts of solutions as they emerge (Horn; 213)

51 design proces = tænkning At tænke gennem skitsen Robert E. Horn:...Such externalization gives the mind more stable, albeit interim, data with which to work. Creativity is not a linear process. It has many loops and feedbacks, the productivity of which depend on initial and continual externalization of the creative problemsolving process (Horn; 213)

52 design proces = tænkning At tænke gennem skitsen In US Graphic designer Robert McKim s book: Experiences in visual thinking McKim introduced the distinction between producing complete pieces of art, the work of artists, and using visual tools in creative thinking...

53 design proces = tænkning At tænke gennem skitsen Mckim used his insights into the value of externalising thinking to develop an approach... the-quick-and-dirty-visual tools for visual thinking - not for presenting information. (Express-Test- Cycle)

54 Visual language, why?

55 Visual language jf. Robert E. Horn Robert E. Horn (1998) Visual Language -Global Communication for the 21st Century com/watch?v=rqndu evojygwatch?v=rqn DUeVojyg

56 Visual language Robert E. Horn Definition of Visual language by Robert E. Horn: 1. the integration of words, images, and shapes into a single communication unit. 2. the use of words and images or words and shapes to form a single communication unit.

57 Visual language Robert E. Horn synthesiser, visualizer - komplekse strategier, (backcasting) (syntese, sammenfatte til helhed)

58 vigtigt at kunne visualisere OG at kunne tegne, fordi:

59 typer af visualisering demonstrere ved eksamen Internal/eksternalisere: at tænke med hænderne, at tænke gennem skitsen Reflektion in action, Schön - proces Visualisere/kommunikere: ideer, problemer, visioner - proces og færdig ide etc.

60 design a unique way of thinking and acting Design, as a unique way of thinking and acting, does not have a long, well developed scholarly history. Other intellectual traditions, such as science and art, have enjoyed thousands of years of considered thought. But, in the Western tradition at the time of Socrates, Plato and Aristotle, design, as a focus of philosophic reflection was divided. The word philosophy is a compound word composed of two Greek root terms: philo and sophia. Philo is love and sophia is wisdom: thus the term philosophy means the love of wisdom. During the pre-socratic periode in Greece, the defined understanding of wisdom or sophia, was the knowing hand. Sophia was an integration of thinking and action, as well as reflection and production. Nelson & Stoltermann: The Design Way: Intentional Change in an Unpredictable World (2003)

61 Kursusforgløb

62 Kursets forløb Overlap og iteration Skitsering Scenarie 3D Grafik Layout Skitsering Scenarie 3D Grafik Scenarie Grafik Layout

63 Kursets forløb Den iterative design proces

64 Proces Skitsering

65 Proces Prøv mange idéer af

66 Proces Man bliver aldrig færdig

67 Redskaber

68 Nørreport 16 Architegn Butik

69 Tegneredskaber Blyanter Caran d ache 2B (evt også h og 6B)

70 Tegneredskaber Tusch bic pen Artline ErgoLine

71 Tegneredskaber Markers 2-3 cool grey (1, 3, 5) Farver i 2 nuancer

72 Sandpapir Tegneredskaber Diverse Hobbykniv Blåt skum Lim Manifold

73 Programmer Installeres Rhino, Vray, Photoshop, Illustrator, InDesign

74 Kursus side Info

75 Kursus opgaven

76 Design en trådløs, mobil højtaler Kursus opgave Design konkurrence Aflevering: A2 planche (+portefolio) Afgørelse af konkurrende d. 30. maj Bedste design Bedste layout Bedste fortolkning

77 Kursus opgave Grupper 1a. Robust 1b. Skrøbelig 2a. Maskulin 2b. Feminin 3a. Skarp 3b. Blød

78 Kursus opgave Krav til produktet Funktioner: 1-6 keyfeatures for eksempel: ON/OFF, PLAY, PAUSE, STOP, NEXT, BACK, VOLUME Fokus på: Placering Transportering Afspilning Overvejelser om kontekst Overvejelser om målgruppe Overvejelser om gruppens parametre

79 Kursus opgave Husk! Fokus på design fremfor koncept Må gerne være fedt koncept, men designet er vigtigst denne gang Design, funktion og koncept Ikke designe til jer selv

80 Kursus opgave Krav til produktet Valg af kontekst hænger sammen med keyword Valg af form hænger sammen med kontekst Valg af bruger hænger sammen med keyword + kontekst

81 Mind Mappings?

82 Mind mappings gennemgang, reflektioner etc.

83 Mind mappings udvikl hurtugt revideret mindmap

84 Sketchnoting

85

86

87

88

89 - Ramme - Tykke/ tynde streger - Bullet points - Struktur/ Overblik - Overskrifter - Pile - Tegninger Sketchnote by David Andersen

90 David Sibbet, Visual Leaders (2013) p.75

91 Sketchnote udvikl sketchnote over forelæsning

92 Skitserings øvelser

93 Perspektiv Principper

94 Perspektiv Typer af perspektiv Rigtigt? Forkert?

95 Perspektiv Typer af perspektiv Øvelse A: Tegne 10 kuber i 2. punkts perspektiv

96 Perspektiv Typer af perspektiv Øvelse B: Dele kuber og lægge til

97 Perspektiv Typer af perspektiv Two-point boxes One-point boxes Three-point boxes

98 Perspektiv Typer af perspektiv Øvelse C: Andre geometriske former

99 Til næste gang

100 Til d. 23.4! Installere programmer Købe tegne grej Læse artikler If kettles are from Venus... The Sketchnote Handbook by Mike Rohde - kap. 4

itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation

itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation Hej! Oskar Dalgaard Andersen oskarand@cs.au.dk Aviaja Borup Lynggaard Aviaja@cs.au.dk Overblik Program for dagen

Læs mere

itva itv P AP Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation

itva itv P AP Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation Velkommen underviser + instruktører Undervisere: Aviaja Borup Lynggaard, Designer fra AAA, ErhvervsPhD fra B&O, Indehaver

Læs mere

når dialog og værktøjer mødes Et speciale i Kommunikation af Sara Engvild Vejleder: Karsten Pedersen Roskilde Universitet 2013 Normalsider: 76,7

når dialog og værktøjer mødes Et speciale i Kommunikation af Sara Engvild Vejleder: Karsten Pedersen Roskilde Universitet 2013 Normalsider: 76,7 når dialog og værktøjer mødes Et speciale i Kommunikation af Sara Engvild Vejleder: Karsten Pedersen Roskilde Universitet 2013 Normalsider: 76,7 Dialogen i den visuelt faciliterende praksis når dialog

Læs mere

Webkanban - praktik og refleksion

Webkanban - praktik og refleksion Webkanban - praktik og refleksion Masterafhandling: Interaktionsdesign og Multimedier Per Thykjær Jensen Anslag: 139.947 Årskort: 19810234 Kontakt: URL: Vejleder: per@multimusen.dk http://multimusen.dk/webkanban/

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

SKITSEN UNDERSØGELSEN EKSPERIMENTET OG SØRØVERSNAK. Morten Cramer

SKITSEN UNDERSØGELSEN EKSPERIMENTET OG SØRØVERSNAK. Morten Cramer SKITSEN UNDERSØGELSEN EKSPERIMENTET OG SØRØVERSNAK Morten Cramer INDHOLD 0.0 // Resume - - 6 0.1 // Dansk - - 6 0.2 // Engelsk - - 7 1.0 // Introduktion til afhandlingen - - 8 1.1 // Indledning - Fire

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning Principopsætning på publikationer University of Copenhagen Vandret variant med logo til højre This is number 2 in the second volume in a series of publications of educational development projects made

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde En delvis afrapportering Af Bibliotekar Annemette Fage Bang Januar 2011 Indhold Baggrund:... 4 Projekt: Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde... 4 Uddannelseskompetencer

Læs mere

COOP rider nu på en ledelsesbølge

COOP rider nu på en ledelsesbølge tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 62013 Ledelsesmodel for næste generations ledere side 18 Lederudvikling hvad er det, og hvornår har det effekt? side 22 Bestyrelser i små virksomheder

Læs mere

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908 Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08 Reflekser om formidling af evalueringens fund og resultater specifikt i evalueringsrapporter fra teoribaserede evalueringer af forsøgs- og udviklingsprojekter.

Læs mere

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN OH SO SOCIAL En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN Speciale, Medieformidlet Kommunikation, Aalborg Universitet Vejleder:

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet. Konferencetemaer og oplægsholdere. The Future is IT. Are you ready to face it?

SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet. Konferencetemaer og oplægsholdere. The Future is IT. Are you ready to face it? SummIT 2015. 18. marts 2015. Centralværkstedet Konferencetemaer og oplægsholdere The Future is IT Are you ready to face it? LOKALEOVERSIGT: CENTRALVÆRKSTEDET USABILITY OG INTERAKTIONSDESIGN FUTURE TECHNOLOGIES

Læs mere

Stilladsering af læring i eportfolio

Stilladsering af læring i eportfolio Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013 2. semester 1. år Af: Bente Kjærgaard Stisen Carsten Jørgensen Anders Klitgaard Mølbæk Vejleder: Janni Nielsen Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013

Læs mere

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer - et studie af Extreme Programming Speciale af: Rasmus Jørgensen Tim Priergaard Rasmussen Kristian Fischer Vejledere: Peter H. Carstensen Lars B. Pedersen IT-højskolen

Læs mere

Indhold Informal Letters

Indhold Informal Letters Indhold Fælles Mål... 2 DIDAKTIK... 4 WRITING STRATEGIES IN ENGLISH... 5 WRITING PROCES... 6 GENRE... 7 How to continue a story... 7 Make a review... 8 Interviewing... 9 Summarising... 9 Write a back cover

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål.

Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål. Inholdsfortegnelse Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål....1 Problemformulering...2 Kapitel 1. Læsevejledning...3 1.2 Videnskabsteoretisk tilgang til opgaven....4

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 3 WEB 2.0 OG WISDOM OF CROWDS...15 4 SEMANTIC SOFTWARE PÅ NETTET...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 3 WEB 2.0 OG WISDOM OF CROWDS...15 4 SEMANTIC SOFTWARE PÅ NETTET... INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 1.1 KOMMUNIKATION UDEN GRÆNSER... 3 1.2 PROBLEMFELT... 4 1.3 LÆSEVEJLEDNING... 5 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 2.1 ABDUKTIV VIDENSKAB...

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere