44.. årgang. iif. nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "44.. årgang. iif. nr."

Transkript

1 årgang iif nr.

2 MAGASINETS FOTOKONKURRENCE T ag chanchen og vær med Den l. oktober er sidste frist for indsendelse af billeder til Spejdernes Magasins store fotokonkurrence, så du kan endnu nå at indsende dine bedste billeder. De tre grupper er: l. Situationsbilleder fra ture og lejre. 2. Landskabsbilleder. 3. Instruktive billeder. Læs i majnummeret af Spejdernes Magasin om de gode præmier. DEN LYS E SIDE Kære spejdere! Nede i Østerland var der engang to krukker, der hver aften kom til samme brønd for at blive fyldt med vand. Den ene krukke sagde:»åh, det er ganske uudholdeligt Her kommer vi hver aften til brønden, bliver fyldt og vender tomme tilbage«.»sådan ser jeg nu ikke på det«, svarede den anden krukke,»jeg mener, at vi hver aften kommer tomme hertil og vender fyldte tilbage«. Sådan går det ofte i livet. Vi mennesker har en forskellig opfattelse af den samme ting, - og sådan går det i vort spejderarbejde. Nogle spejdere kommer til møderne uden at være oplagt, og går faktisk hjem uden at noget har bundfældet sig. Andre møder med forventning om en god aften i gode kammeraters kreds, og de sidste får noget ud af det. I enhver trop og flok findes der drenge af begge slags. Trops- og flokførere kan lave møder og ture så gode, de vil, men hvis en dreng møder uoplagt og blasert, får han ikke noget virkelig ud af det. Til gengæld er der så heldigvis drenge - og jeg tror, det er de fleste - for hvem blot det at færdes i en kreds, der har samme idealer, som han selv, er en opmuntring og en hjælp, og som suger til sig af alle de ting, han hører og ser. Jeg vil Ønske for jer, at I må være den sidste krukke, der går fra»brønden«og føler sig fyldt af de idealer, som vi hylder i vort korps, og som har vist sig at kunne bære både i lyse og tunge tider. T. H. (Fra BrænderØg). l delle aammel': Forsidebilledet er fotograferet af Magasi nets fotograf, Jørgen Hansen, ved indvielsen af l. Rødovres nye tropshus. Magasinets fotokonkurrence Ny sang : Ud til ve rdens ende Den lyse side Tandlæge for en aften Ved lejrbålet: Spejderchefen hor ordet 103 Junglenyt Kampen om Roversværdet Kost med redningsreb Morseklubben Nyt frimærke med Dronningen Friluftsrådet beder om din hjælp Indianerudstilling i Aalborg Spejderhjælpen hjælper flygtningebørn 108 Spejder-Tidende

3 SPEJDERCHEFEN HAR ORDET Ved vort kongepars sølvbryllup havde jeg sammen med Ester Skjødt Petersen fra KFUK-Spejderne den fornøjelse på næsten danske spejderes vegne at bringe de fire spejderkorps lykønskninger og tak for megen hjælp og støtte fra vort kongehus. De fire spejderkorps havde som gave overbragt en sjælden plante til Fredensborg Slotspark. Du kan få den at se deroppe, når din vej falder forbi. Vi har senere modtaget følgende hilsen fra dronningen: For den dejlige sølvbryllupsgave i form af en sjælden og smuk hydrangia, som nu er plantet i Fredensborg Slotshave, beder min mand og jeg Det Danske Spejderkorps om at modtage vor hjerteligste tak. Ingrid. løvrigt står dette år i spejderjubilæernes tegn. Nu er det ikke mere os, men vore grønne kammerater i KFUM, der markerer begivenheden ved en stor lejr ved Moesgård Strand syd for Arhus. De»blå piger<<, altså Det Danske Pigespejderkorps, bliver også 50 år og fejrer det ved hele 7 lejre på Fyn med et stort samlet stævne i Odense. Disse begivenheder skulle være vel overstået, når du læser dette, og vi vil til begge begivenheder sende vore hjerteligste lykønskninger og spejderhilsener. Også i Finland fejrer både drenge- og pigespejderne deres 50-års jubilæum. Gunnar Mølgård fra KFUM-Spejderne og jeg var derovre og overbragte vore korps lykønskninger og hilsener og overrakte de finske spejdere en stenøkse fra Nationalmuseet. Det mest imponerende ved dette jubilæum var vel nok en stor parade i Helsingfors af drenge- og pigespejdere. Finlands præsident, Lady Baden Powell og biskoppen af Helsingfors talte til spejderne. De finske spejdere er meget dygtige, deres land er jo også som skabt til spejdersport. Paraden gjorde et godt indtryk, pigernes uniform og fremtræden nok så ensartet og stilfuld som drengenes. Er det ligesådan herhjemme? - jeg spørger kun. Af og til har jeg måttet refe~ ere breve som ikke var lutter ros af jeres opførsel i skovene. Mon det så ikke går an engang at anføre anerkendende ord fra skovens folk. Skovrider Just Holten i Nordsjælland skriver til Søllerød divisionen:»l anledning af, at drenge fra l. Holte trop ydede en udmærket tjeneste ved opdagelsen og slukningen af skovbranden i Ravnsholt skov den 14. maj, beder jeg divisionen overbringe nævnte trop distriktets tak for god hjælp og anerkendelse af troppens gode holdning.<< Det samme vil jeg gøre på korpsets og kammeraternes vegne. Holte trop har vist et godt eksempel til efterfølgelse. løvrigt findes i det sønderjydske blad»hejmdal<< en 4 spaltet artikel: Fem raske drenge afværger en faretruende plantagebrand. Det hedder videre i artiklen: Drengene, der alle er i alderen år, nemlig brødrene Peer og Bent Petersen, Karl Erik Jepsen, Karl Thastesen og K. Fohlmann alle fra Løgumkloster;.var taget på skovtur i Aved plantagen. Pludselig opdagede de, at det brændte på den modsatte side af den dybe Brede A. Fohlmann, der var på knallert, blev omgående sendt til Løgumkloster for at alarmere det frivillige brandværn. Derpå vadede og svømmede de fire drenge over det dybe vandløb og tog fat på slukningsarbejdet med grangrene. Da brandværnet nåede frem, konstaterede brandinspektør Bertelsen til sin store forundring, at drengene faktisk havde den ret omfattende plantagebrand under kontrol. Der var stadig meterhøje flammer i det ca. 150 m gange 100 m store brandområde, men drengene sprang rundt med deres grangrene og holdt ilden nede. Det lykkedes nu ret snart at få ilden slukket, da man først havde fået vand på slangerne. Skovfoged Schjær Jacobsen overrakte efter redningsarbejdet hver af drengene en påskønnelse nf deres indsats. På bladets spørgsmål: Hvorfra ved I, hvordan man bekæmper en skovbrand, svarer den 15-årige Peer Petersen:»Carl Erik og jeg er begge spejdere. Han er patruljefører i KFUM og jeg i Det Danske Spejderkorps, og der har vi lært lidt om bekæmpelse af brande. Først fik vi nedkæmpet ilden i et stort areal med græs, og da vi hørte brandbilen nærme sig, gik vi i gang med selve plantagen. Det lykkedes os at slukke halvdelen, inden det frivillige brandværn kom frem.<< Mon vi ikke også her kan bringe de raske drenge, spejdere og ikkespejdere vor tak og anerkendelse. >>Når det regner på præsten, drypper det på degnen«, siger et gammelt ordsprog, og det er ligesom disse begivenheder kaster en smule - måske tiltrængt - glans over os andre. Men lad dette nu ikke gå os til hovedet -»Pral ej af fædres ære, hver har kun sin- kan du ej spænde buen, er den ej din«. I må hver for sig prøve at føre jeres spejderidealer ud i praksis og vise folk, at der er alvor bag legen - lykke til. Thorkild. 103

4 KAMPEN OM E RYEKOL 1960 Hvert år afholder korpset en turnering mellem de bedste roversjak fra hele landet, det et»kampen om Roversværdet<<. Hver division har ret til at sende et sjak bestående af 3 rovere mellem 18 og 23 år, og turneringen består af 5 konkurrencer: Natløb efter selvtegnet skitse, orienteringsløb, forhindringsløb og opgaveløb samt en hemmelig opgave. Her følger en qeltagers beretning om den seneste sværdkamp, som fandt sted i st. bededagsferien. Kampen startede på Temnæs, men den skulle jo foregå på Ryekol. Det store årligt tilbagevendende spørgsmålstegn >>Den hemmelige opgave«begyndte nemlig allerede her at tage form, form af en kano, et kort og en startordre. Og hvad andet kunne det være, her i hvad vi ville kalde >>de tusind søers land<<, Jyllands hjerte, som i dag bankede som en forelsket teen-agers. Med andre ord, der blæste en stiv østlig kuling (Krusses vind, var der en, der kaldte den) og søen var krap. De ansvarliges nerver glødede, de andre frydede sig, og vi stormede i kanoerne, - sejladsen var nemlig, som alt, der har med roverfemkamp at gøre, på tid. - Ved første post fik vi udleveret krog, snøre og et søm, med den besked, at vi skulle fange vor aftensmad. Det næste var kapsejlads, og selvfølgelig var det under den, vi fangede vor fisk, derefter bueskydning og så en halv times tvungen spisepause, hvor vi samtidig befriede kanoen for indhold af H,O, sikken en lettelse. Det røde punkt, den springende tråd - eller hvad det nu hedder - i den hemmelige opgave, var at skabe interesse for kanosport, og en af opgaverne var derfor at lave en fuldstændig arbejdstegning over en kano og at skrive en mindre af- 104 handling om fremstillingsmulighederne på vore egne jagtmarker. Denne opgave var umulig at udføre fyldestgørende under de tilstedeværende forhold, men formålet med den var vel også kun at få os til at lugte nærmere til den kano vi sejlede i - at betragte den som en mulighed i stedet for at glemme den i konkurrenceiveren. - Jeg tror - og håber ikke, det har været frugtesløst, - for vort eget vedkommende har vi foreløbig planlagt en fælles kanotur for roverklan og skovmandspatrulje i lejede både, men derfra og til at blive selvejere er der unægteligt et spring. Nå, den halve time varede kun i 30 minutter, og før vi anede det, pløjede vi os videre i det våde element. Ved Fulbro måtte vi bære den over landevejen, og nu lå Mossø bred og mægtig forude. Næste opgave var at finde en flaske på kysten et nærmere angivet sted, men næppe var dette realiseret, før et fjernt råb nåede vore øren, og ude midt på søen (selvfølgelig i midten) var et sjak begyndt at bade - vi sprang i kanoen og galoperede gen- nem bølgerne. Men da vi, efter 5 minutters hårdt kalorieforbrug og med bronzekorset for livredning i tankerne, nåede frem til >>ulykkesstedet<<, blev vi mødt med ordene: >>Fortsæt I bare, vi fisker!<< For øvrigt kan vi oplyse, at hvis I nogensinde skulle kæntre i en kano, behøver I ikke at bekymre jer om rygsækkene, de flyder nemlig! - Flasken, vi havde fundet, skulle smugles gennem et toldsted, hvor vi bogstaveligt blev klædt af til skindet, tolderne var hårde, og der var kun 2 sjak, der snød dem. På grund af det hårde vejr, måtte vi hejke resten af vejen, 10 km til Ryekol. Vi har altid troet vore rovertvejer var vandrestave, men på denne tur blev de brugt som transportable tørrestativer for soveposer. På Ryekol fik vi, til alt held (for ellers var der mange, der ikke var blevet mætte den dag) tre store, lækre ørreder, som vi flåede og kogte. Natløbet. Efter kl. 23 blev natløbet skudt af. Det gik noget stærkere i år med at ridse en kortskitse ned og komme ud af vagten( af skade bliver man jo klog). Hvor var der mørkt derude, og hvor var der mange træ-

5 VERSVÆRDET Tekst: Sjak nr. 13 Illustrationer: OLE HØEGH POST rødder og sten, hvor vi løb. Personligt brugte jeg mere hænderne end fødderne på dette løb. Posterne var markeret af farvede nefa-lygter, og den ene var skyld i en lille ufrivillig udflugt, en såkaldt >>vildand«som slugte et par kostbare minutter. Orient~ringsløbet. Reveille - ja, der var en form for reveille - en lille ulveunge, der gik rundt og larmede med Ryekol's køkken gong-gong - derefter den sædvanlige morgenballade- toilette, havregrød, oprydning, morgenparade - og så - da vi løb op ad Galgebakken til startposten, tror jeg nok, at vi alle havde det psykiske mørkeste øjeblik. Bevistheden om de 20 km svært terræn, der lå forude, og de stive muskler fra de 25 km d er lå bagude, kulminerede op ad denne bakke. Men allerede på top ;>en, da det vældige terræn med de fjerne søer bredte sig forude, fik vi et åndeligt spark. Efter 1300 meter kompasgang stod vi på post l, hvor der var anbragt et kort til hvert sjak, derefter gik det slag i slag (sådan nogenlunde da) fra post til post, gennem, en skov, hvor vej på kortet ikke var vej i terrænet (der er kun en vejviser i sådan et tilfælde - højdekurverne). På punkt 70, en lille enligt beliggende bakketop, mellem Rye-Sønderskov og Salten Langsø, sank vi udmattet sammen efter gennemført orienteringsløb. Som altid er der her 5 minutters»frikvarter«inden forhindringsløbet, 5 minutter som kan benyttes efter behag. - Vi lå alle med hovederne nedad, gabene svøbt om en halv citron og kroppene spredt over højen, kort sagt i total dvaletilstand (citronsaft gør underværker i sådan en situation). Forhindringsløbet. Da vi startede på forhindringsløbet var vi friske, men kun de første 20 meter, thi som Kromann sagde, hang tungen ud af munden som et rødt slips. - På grund af vor reducerede tilstand var det en hård terrænbane. Den var 2 km lang og indledtes med et slalomløb (skiftevis springe over - og kravle under nogle træstolper), derefter forcering af mose med hængedynd, træklatring, pendulsving igennem 3 tove, armgang over en 15 høj kløft, træklatring med samtidig balancegang, gravning af spadedybt hul, hvorfra der skulle kastes 3 bomber 30 meter og tilsidst forcering af Salten Langsø, hvilket vil sige at vade 100 meter gennem l meter dybt, iskoldt vand. - Efter denne omgang fortærede vi et par brødskorper, og fik af de mægtig gavmilde dommere en kop lunken saltvand, som oprindelig skulle have været boullion (vi er dog sikre på, at meningen var god nok). Opgaveløbet. En halv time efter startede vi på opgaveløbet, og som så ofte før skruede vi hovederne af og løb til sydsiden af en sø, mens posten hang og grinede på nordsiden - nå, det kostede lidt ekstra fodsved og en balle til den skyldige, men så var det også glemt. - Det var et godt opgaveløb, lidt længere end tidligere, men virkelig godt. Opgaverne var kuglestød, skotsk pælekast og granatkast på første post, fremstilling af en tegneramme med tilhørende landskabsskitse på næste, derefter besvarelse af 20 spørgsmål om besættelsen (hvilket vistnok for de fleste glippede - faktisk flovt - tæppe!). Post 4 bestod af et interessant besøg på Gudenåmuseet, med tilhørende rapport og fremstilling af et stenredskab. Post 5 var snart det værste, med en stor forhammer smedede vi et lille søm - eller i hvert fald skyggen af det - mens smeden fik sig et billigt grin. Sidste post var ganske elementær, kortlæsning, pejling og afstandsbedømmelse. Endelig gav benene efter - og til alt held var der en bænk under os og en kop dampende varm the foran os - turneringen var slut - troede vi da, for om aftenen dansede vi skottedans, og der var nogen, der mente, det var en sjette diciplin. - Forøvrigt er charmen ved en sådan roverturnering mødet og samværet med rovere og førere fra hele landet, nogle gammelkendte - andre nye ansigter, men fælles for dem alle er kammerater, som heldigvis ikke her glemmes i konkurrencen. Til slut vil vi gerne have lov (for vi tror ikke det blev gjort på Ryekol) at råbe et virkeligt tjikkerlikker for de førere, der skabte landsturneringen vi tør vove at at påstå, det er den bedste, der endnu har været, og den bliver svær at overgå. Sjak nr. 13 Il, Arhus. 105

6 Det var Holger, der havde fået ideen til morseklubben, og både Ole, Hans og Mogens var straks med på ideen. Grundloven i klubben var, at man som en slags hemmeligt sprog skulle bruge morsealfabetet. Ved hjælp af en blyant og skolebordet kunne Holger, der sad i nederste hjørne af klassen, fortælle Per, som sad i det modsatte hjøne, at det snart ringede ud til frikvarter. Skrev de meddelelser til hinanden foregik det ved hjælp af prikker og streger, og så snart det begyndte at blive mørkt, brugte de lommelygterne. De boede alle fire i samme kvarter, men nogle hundrede meter fra hinanden. Holger kunne fra sit værelse se Pers vindue. Per kunne se over til Mogens, og Mogens kunne fra gavlvinduet i sine forældres villa se Oles hjem og vinduer. Ved en forud aftalt tid, sad de da hver aften ved vinduerne med deres lommelygter og morsede til hinanden og optrænede derved hver især en forrygende færdighed. Næste dag kontrollerede de så i skolen, hvem af dem der havde opfanget. >< flest rigtige meddelelser. Per var den, der havde rekorden, men Holger trængte ham hårdt, og Ole og Mogens sled bravt for at komme på højde med de to andre. Holger havde i flere dage i al hemmelighed tumlet med at lave et særligt blinkapparat af en kraftig lommelygte og en cigarkasse. Han var ivrigt fordybet i sine eksperimenter på sit værelse, da hans far bankede på og stak hovedet indenfor.»hvad, sovef'du?«spurgte hans far forbavset, og så sig omkring i det mørke værelse. >>Nej, jeg arbejder med et morseapparat«, svarede Holger inde fra mørket. >>Nå, jamen, jeg ville bare sige, at mor og jeg går nu. Pas nu godt på huset så længe«. >>Ja, det skal jeg nok<<, svarede Holger og lagde såmænd knap mærke til, at fordøren smækkede, da hans forældre gik. De andre ville nok kigge, når han kom så vidt, at han kunne vise sit nye apparat frem. Det var tydelig mere sikkert end blot en lommelygte, fordi det gik legende let i kontakten. Han lå på maven på gulvet i mørket og prøvede at tænde og slukke. Nu så det virkelig ud til, at det skulle lykkes, sådan som han MORSEKLUBBEN fortælling af ROBERT FISKER illustreret af OLE HANSEN 106

7 havde tænkt sig det. Bare han kunne få det afprøvet allerede i aften. - Han rettede sig pludselig op og lyttede. - Hvad var det for en støj. Det lød, som om nogen brækkede og skrabede med et eller andet i huset. Han blev helt stiv i kroppen og lyttede anstrengt. Lyden kom nede fra køkkenet. Han var helt alene i huset. Hvad kunne det mon være? Forsigtigt rejste han sig, lukkede døren op ud til gangen og listede hen til trappen.»den sidder spilleme godt fast«, hørte han en stemme hviske tæt ved sig. Han så sig forskrækket om i mørket. Vinduet for enden af gangen stod på klem. Hurtigt listede han derhen.»lad være med at skramle så meget<<, sagde en anden stemme. Holger kiggede forsigtigt ud. Han fik øje på et par mørke skikkelser, der stod nede ved bagdøren med en afblændet lygte. >>Er du sikker på, at der ikke er nogen hjemme?<< spurgte den første stemme. >>Ja, du så dem jo selv gå ud, og der er ikke et lys at se i hele huset<<, blev der svaret, >>så, nu tror jeg det lykkes«. Holger kunne mærke hjertet dunke i halsen. Indbrudstyve. Hvad skulle han stille op. Han kunne stikke ned ad trappen og løbe efter hjælp. Nej, det gik nok alligevel ikke. Fyrerne var kommet ind nu. Han kunne ikke slippe forbi dem. Han listede ind på sit værelse. Nedenunder hørte han de listende skridt fra de to indbrudstyve. Morseklubben! - Pers forældre havde telefon. Hvis han bare kunne få Per til vinduet. Han spejdede ud ad vinduet. Der var lys på Pers værelse, men hvordan fik han Per til at komme til vinduet. Nu var de inde i spisestuen nedenunder, kunne han høre. Han måtte finde på noget. Hvis han bare løb ud af huset, ville de se ham og stikke af med de ting, som de måske allerede havde stjålet. Pludselig kom han i tanker om sin slangebøsse. Han fik den fundet frem i m01rket - og rævehaglene, åbnede forsigtigt sit vindue og lagde et hagl i slangebøssen. Han kunne høre da haglet smældede mod muren ved siden af Pers vindue. Det tredie hagl ramte vinduet med et hårdt smæld. Der kom en skygge til syne FRILUFTSRÅDET BEDER OM DIN HJÆLP Hvem af dine handlende bruger papirsposer? Friluftsrådet arbejder for tiden med en meget vanskelig opgave, hvor du kan hjælpe os. Skovsvineriet, som du forhåbentlig kun kender af omtale, og navnlig svineriet langs vejene er stadig umådelig udbredt, og hovedsagen er, at de fleste mennesker ikke har noget at bære deres affald i, når de har været på skovtur eller biludflugt, og så smider de det langs vejene eller på det sted, hvor frokosten blev spist. I Amerika har man fundet på en udvej, idet masser af firmaer, som i forvejen uddeler poser til alle deres kunder, forsyner disse med en anmodning til kunden om at bru~ posen til affald og tage den med på skovtur. Det må vi også ind på her, og vi er i gang med at interessere firmaer for at gøre det samme med deres poser. Notabene: det duer selvfølgelig kun, hvis pcsen er holdbar og tæt og kan hænges op, således at affaldet ilrke omgående går ud igennem posen, men en række danske derovre, og Holger fik i en fart sin kasse op i vinduet og blinkede som en rasende med lygten. Straks efter blev lyset slukket i Pers værelse, og i stedet kom en blinkende lysprik til syne. Holger tog fat. Han rystede lidt på hånden, da han morsede: >>Skynd dig at ringe til politiet. Der er indbrudstyve i vores hus. Jeg. er alene hjemme. Det haster.<< Han blinkede hurtigt, som tegn på, at han sluttede. >>Forstået<< blinkede Per tilbage. Holger lyttede spændt, medens han sad i sit mørke værelse og ventede. Der var en overgang, hvor han var bange for, at Per alligevel ikke havde ringet til politiet. Pludselig firmaer bruger allerede poser af denne type. Nu kommer vi til din hjælp! Du holder øje med de poser, din mor får i de forskellige forretninger, or; så sender du den eller dem ind til os i en almindelig konvolut med dit navn og din adresse bag p:l og med ordet >>poser<< skrevet på forsiden i nederste hjørne til venstre. Friluftsrådets adresse er: Malmøgade 7, København ø. Vi forsyner alle de indsendte breve med et nummer, og vi trækker lod om 3 gevinster på kr. 50,-, kr. 25,- og kr. 10,- mellem indsenderne. Vi vil så henvende os til det firma, som har lavet posen og bede dem sætte en tekst på, hvor folk opfordres til at bruge posen til affald, når de tager på tur. Vi takker dig på forhånd for hjælpen. Vær nu energisk! Venlig hilsen Friluftsrådet blinkede det nede på vejen. Det måtte være Per. Han blinkede tilbage. >>Far og jeg er hernede,<< morsede Per,>> hvor er tyvene?<< >>Inde på kontoret<<, morsede Holger tilbage efter først at have lyttet sig til, hvor tyvene var. I det samme kom en bil lydløst glidende op foran nabovillaen og bag den endnu en bil. Pers far løb hen til bilerne, hvis lygter omgående blev slukket. Som lydløse skygger listede betjentene sig hen til hoveddøren og bagdøren, og et kvarter Senere kørte politiet af sted med de to uheldige indbrudstyve, mens Holger fulgte med Per og hans far hjem og fik en hårdt tiltrængt kop kaffe. 107

8 SPEJDERHJÆLPEN hjælper FLYGTNINGEBØRN Nu sker det snart! I dagene fra mand. d sønd. d. 18. september rykker alle danske pige- og drengespejdere ud for at arbejde for SPEJ DERHJÆLPEN. Det er første gang noget sådant sker herhjemme, så det bliver spændende at se, hvor mange penge vi kan indtjene til SPEJDERHJÆLPEN. Men det skal nok blive et fint resultat, når så mange samlet går ind for en opgave. Udnyt tiden inden den 12. september til at skaffe jer muligheder for at alle patruljens medlemmer bliver beskæftiget. Vi fortalte i sidste nr. af Spejdernes Magasin om den hjælp, vi skal yde på Grønland. Denne gang går vi geografisk set i modsat retning. Vi fortæller her lidt om arbejdet med flygtningebørnene fra Algier. Langt borte kan vi skimte nogle skikkelser, der bevæger sig henimod os. De vandrer på sletten, der strækker sig langt ud i horisonten. Det er slet ingen pæn slette. Den er nærmest en ørken af mange sten og hist og her lidt græs. Bag os kan vi se nogle højdedrag og længere borte bjergene. Her er bagende varmt, og den hede vind rejser støvet på sletten så det generer i øjnene. Vi er i den østlige del af Marokko lige ved grænsen ind til Algier. Hvad skal vi egentlig der? Jo, vi skal høre lidt om nogle børn - mange tusinde børn, der er flygtet fra Algier og har søgt tilflugt i Marokko, som ligger vest for Algier. De er flygtet, fordi der er krig i Algier, og når soldaterne er kommet frem til en landsby og begynder at skyde, så må alle de mennesker, der bor i landsbyen, skynde sig væk. Så tager de med sig alt, hvad de kan bære, men det er ikke så meget, for de mange små børn - de kan jo ikke selv gå så langt, og så må de bæres af deres mor. Mange af dem har gået i dagevis, inden de når ind i Marokko, hvor de kan være i sikkerhed, og mange af dem har næsten ingenting fået at spise og drikke, når de når frem til grænsen. Nu er skikkelserne nået nærmere frem, og vi kan se, at det er en mor og hendes tre børn. Moderen bærer det ene barn på sin ryg. Det er et lille barn, og det sidder i et stort tørklæde, som hun har bundet fast om sig. De to andre børn er lidt større, så de har måttet gå selv. De er snavsede og støvede, og deres tøj er laset. De er barbenede og ser meget trætte ud. Hvis vi virkelig havde været der selv - ikke bare forestillet os det, så var vi som spejdere straks gået hen og havde hjulpet dem. Det er jo en af de ting, man kan kende en spejder på, at han straks hjælper, hvis nogen trænger dertil. Og h,:,ad kunne vi så have gjort for denne mor og hendes børn? Først skulle de have noget at spise og drikke, og så skulle vi hjælpe dem hen et sted, hvor de rigtig kunne hvile sig. Den første hjælp fra Danmark var beklædningsgenstande. Her prøves de nye ska. Det lyder da nemt! Men det er det slet ikke. Det er tværtimod meget vanskeligt. For vores lille familie skal også have noget at spise i morgen og i overmorgen - ja, måske hele året og næste år med. For de kan jo ikke vende tilbage til deres landsby i Algier, før krigen er forbi, og det ved ingen af os, hvornår den er. Alligevel kunne vi nok klare det, hvis det kl,m vp.r denne mor og hendes tre 'l:iørri, inen der er mange, mange flere. Der er over mennesker fra Algier, der er flygtet ind i Marokko, og over halvdelen - godt af dem er børn og unge under 15 år. Alle disse børn og deres forældre har slet ingen ting selv. Hvis ikke andre hjælper dem, kan de ikke klare sig - så får de ingen steder, hvor de kan,sove, de får ingenting at spise, og hvis de bliver syge, er der ingen læge til at hjælpe dem. Alt dette ville vi nok kunne klare, hvis de var kommet til vores land. For her hos os har vi det så godt - vi bor i pæne huse, vi synes det er en selvfølge, at vi får mad hver dag, og hvis vi el' syge, så ringer vi blot efter lægen. Men. det land, alle de algierske flygtninge er kommet til, er et fattigt land. I hele området langs grænsen ligger der kun enkelte lands- 108

9 SYNG MED på en ny vandresang! Tekst og melodi: S. Sloth Carlsen Nu' der sol og smil og sommer på den danske landevej. Hør, det summer fra naturens alfeleg. Nu' der gry i somrens lyse dag, og nu ta'r du og jeg bort fra gadens lumre larm og hurlumhej. - Kom, så går vi ud til verdens ende, ud til horisontens lyse rand. Vi skal se eventyrets fakkel J:>rænde i sotlysets land. Nu'det slut med vintrens bitre kuld og frostens barske bid. Nu' der klang i somrens fagre melodi. Og nu hilser vi det lyse guld, der henter somren hid, henter dagens glød og nattens kogleri. - Kom, så går vi.... Når det glipper med de drømme, du har næret i det små, og din verden synes trist og hverdagsgrå. Mon du ser det lyse sommerskær, der strømmer fra det blå? Har du følt naturens puls og hjerte slå? " _..., l" ~ (\ t(o"i, ~ - Kom, så går vi S. Sloth Carlsen. " l ~ OCO I"IU"" """' ''" JfLiU s~-cf ~~~ l v l..-:::1 L..oJ ~VI UOTI~ VEf;>CEN HO- RI- SONTEN~ L.":~' SE... -~ ~ - 11 _r--::"_ ~ ~ 1 - '"---"' ~ 1\ I...ANO. Vi SI<A SE EVENT'J RETS TAI'I' t<e a~lor i ~t~-~s~t5 u.. -..;; e-+ ---e- - ;rn O byer hist og her, og det er slet ikke landsbyer, som vi kender dem. Det er måske små lerklinede hytter, hvor hele familien kun har eet rum. Møbler har de ikke noget af, det er de ikke vant til. De har nogle måtter på gulvet, og der ligger de også og sover. De er fattige mennesker, der ikke selv har for meget at spise - og så er det naturligvis også kun.meget lidt, de kan undvære for at hjælpe de mange tusinde flygtninge. Derfor er hjælp nødvendig for flygtningene, og en af SPEJDERHJÆLPENS opgaver vil være at hjælpe flygtningebørnene. Du kan se; at de har brug for vor hjælp. Gør derfor din indsats for SPEJDERHJÆLPEN. Du ved, at ingen kæde er stærkere end det svageste led. Vi har brug for en stærk kæde af spejdere over hele Danmark i ugen fra den september. På forhånd tak for din indsats. Skotte. 109

10 Når du hører ordet heik, begynder du måske allerede at spænde traveskoene på, men denne gang vil vil iføre os et par hvide klinik-træsko og vandre hen og prøve, hvordan det er at få foden under eget bor! Det er der en provins-klan, der har gjort, og nu skal du høre lidt nærmere om det: Vi mødtes på klinikken iført uniform = hvid kittel, og selv om nogle af kitlerne kom fra købmanden og farvehandleren, så det alligevel smart ud, når de blev taget omvendt på. De kliniske øvelser begynder. Efter afsyngelsen af Protesebagerens vise:»når mundvandet rinder i grøft og i grav«, satte tandlægen omgående sine»kolleger«i sving mej at tage aftryk af hinandens tænder. Hertil bruger man et pulverformigt materiale, der røres ud i vand; efter et par minutter i munden får det en konsistens som viskelæder, således at det kan fjernes forholdsvis nemt. Pulveret er lavet af tang - ikke tandlægetang, men hav-tang. Model-analyse. Henrik, der er farvehandler, støbte gips i aftrykkene, og 20 minutter efter kunne vi tage gipsmodellerne op. Uden at være besværet af >>patienten<< Dines kunne vi nu i ro og mag studere hans tandstilling. Det viste sig, at der var en tand, som sad næsten uden for tandrækken, fordi der var for lidt plads til alle tænder i underkæben. Vi lærte, at dette er et meget almindeligt fænomen i vor civiliserede verden. Det er jo sådan, at man i modsætning til kvægavl gør sit bedste for at bevare alle børn uanset små legemlige afvigelser fra den såkaldte ideal-form. Dines var altså sluppet lykkeligt gennem sin barndom med dette misforhold mellem tænder og kæbe, men desværre havde han temmelig stor tendens til caries - huller i tænderne - og når tænderne sidder skævt, er der ekstra risiko for huller. Vi besluttede os altså til at ekstrahere (udtrække) tanden, men ikke før vi var nået igennem programmet. Fortsat færdighed ved stolen. Bevæbnet med boremaskine påsat en lille»kop«pudsede Jørgen (kontorlærling) og Peter (maskinlærling) belægninger af tænderne med Lidt uvant i starten - men sjovt at prøve. Man kan bytte roller bagtefter! pulveriseret pimpsten. Det er sådan en slags kraftig tandbørstning, som gør tænder og fyldninger glatte, så madresterne ikke sætter sig fast. Desuden fjerner det eventuel tobakstjære og andre misfarvninger og lader os ane tændernes pæne lysegule farve. - Hvad for noget? Er sunde tænder da ikke hvide? Nej, det troede vi, men det forholder sig sådan, at en tand består af 3 lag: l) Tandmarven, den såkaldte nerve, der indeholder blodkar og nervetråde. SKOVMÆND En heik 1 Tandlæge (Ulve og spejd 2) Tandbenet, det samme som elfenben. 3) Emaljen. Eftersom emaljen på sunde tænder er glasklar, ser man tandbenet, der er lysegult. Så blev vi så kloge. Lidt om caries. Emaljen ligner også glas ved at være lige så hård. Det er egentlig mærkeligt, at der så kan gå hul i tænderne. Videnskaben kan ikke sige nøjagtigt, hvorledes processen forløber, men man ved, at nogle bestemte bakterier kan lave mælkesyre af sukkerstofferne, hvortil jo hører mel og dermed brød, hvoraf»blødt brød«som bekendt er værst. Denne mælkesyre kan beskadige emaljen, og på denne måde kommer det hele i gang. Altså bort med slikkestads og wienerbrød! Hvad gør tandlægen? Her var et område, som vi ikke kunne få lov til at bevæge os ind på ad den praktiske øvelses vej. Vi måtte nøjes med tandlægens forklaring på, hvordan han borer i tanden. Boremaskinen kan køre ca omdrejninger i minuttet, og hvis der er gear-udveksling til hur- Af SV 11 o Pas på det ikke går dine tænder således. Gå til tandlæge i tide!!

11 d formål: r en aften bør læse med) Locht. tigløb på, kan man komme op på omdrejninger. Det er 400 omdrejninger i s e k u n d e t. Men det mest utrolige er dog de luftdrevne turbinebor, der ikke trækkes af en el-motor, men drives af komprimeret luft. De kan køre op til omdrejninger i minuttet. Det er da godt, det ikke er patienten, men boret, der skal køre rundt! Fordelen ved stor hastighed er, at det gør mindre ondt, fordi der ikke opstår mærkbare rystelser. Desuden medgår der mindre tid, hvad der også er en behagelighed for patienten. Nå, vi borer altså ned i tanden og fjerner det angrebne tandvæv, og desuden borer vi lidt ekstra, så hullet får en sådan form, at fyldningen ikke falder ud igen. Samtidig sørger vi for, at der ikke bliver nogle kedelige hjørner, hvor maden let hænger i og skaber mulighed for nye huller i kanten. (Det hedder >>sekundær caries << på tandlægesk). Hullet fyldes. Tanden skal nu fyldes, og om nødvendigt lægger man i bunden et lag cement af en speciel art til at forhindre kulde og varme i at irritere tandmarven. Ovenpå lægger man sædvanligvis en sølvfyldning. Man har et pulver bestående af sølv, tin og zink. Det røres sammen med kviksølv, og man har nu et dejagtigt metal, der kan stoppes i hullet. Det er det, der lyder ligesom at gå på frostsne. (Så kunne vi altså godt have taget sneskoene med alligevel). Vi ved alle, at man ikke må spise den første time efter, for så lang tid tager det for sølvet at blive hårdt. Ved store huller kan det være nødvendigt at bruge støbte guldfyldninger, der er stærkere, men væsentlig dyrere. Til fortænder bruger man en speciel emalje-cement, der ser ud ligesom tanden, men er lettere forgængelig end metal. Vi bemærker, at tandlægen ikke bruger ordet >>plombe<<, fordi det ord betyder bly, og det fylder man jo ikke i tænderne nu til dags. Hvis hullet går ind til tandmarven, kan man af og til redde tanden ved at fjerne en større eller mindre del af marven, rodbehandling, ellers må tanden ud. Vi trækker tanden ud. Som jeg fortalte i begyndelsen, ville vi slutte vores aften med at trække en tand ud. Da vi havde drukket the - med studier over mere eller mindre usundt brød til - satte Dines sig godt til rette og fulgt af lystige tilråb fra os andre. Vi besluttede at være humane og bedøve tanden først. Det er nog.ot, der kan få stærke mænd til at besvime, (næsten) altid på grund af forskrækkelsen. Da Dines gabte højt op, fik han jaget sprøjtens 0,8 mm tykke kanyle ind i tandkødet langt tilbage i munden, og tandlægen sprøjtede et depot af bedøvevædske ind omkring følenerven, hvor den løber ind i underkæben oppe fra hjernen. Et par minutter prikkede det i læben som tegn på, at hele den pågældende side af underkæben var følelsesløs, og tanden blev lirket ud med en elevator. På udenbordsk betyder elevator blot en, der løfter, og deraf kommer selvfølgelig navnet på den lille løftestang, brækjernet, som blev anvendt. Mundrydderhymnen hører med! Til slut afsang vi Mundrydderhymnen, der ender således: Når dagens sidste patient bæres væk, går rydderen hjem til sin hund, den kaster sig over hans bredfyldte sæk med rester fra kæbe og mund - den frådser i stumper af tunge og kind, gingiva og cyster og skind. Nu begynder det at blive rigtig morsomt! Bemærk de foldede hænder bag den tapre patient. l<'år du blod på tanden? Så se, om ikke også din skovmandspatrulje kunne komme på en sådan hej k med formål. Værs'go' å' skyl! l 111

12 0»Chil Arne Sjøgaard, l. Ashøje flok Lørdag d. 19. marts blev Chil dræbt ved en ulykke. Hvor er det svært at forstå, at vi ikke mere skal sætte et kryds ud for Chil's navn. Nok har han kun været blandt os et par måneder, men i den tid lærte vi at sætte pris på den friske ulv. Han hørte ikke til dem, der uafbrudt skulle tiltrække sig opmærksomheden, men vandt ved sin optræden såvel kammerater som førere for sig - Og derfor vil vi altid mindes Chil, - og der vil altid være en tom plads i banden. Ak e la. Lyl her, oh ulve Nu er sommerferien forbi, og de fleste af jer har m åske gjort en kort eller længere rejse, med flokken i ulvelejr, med skolen på feriekoloni eller med jeres forældre på landet. Måske har nogle af ulvene i provinsen været en tur inde i København. Jeg håber, at I alle rigtig har nydt jeres ferie. Nu skal vi igang med arbejdet igen både i skolen og i flokken. Det bliver spændende at se, hvormeget I kan huske. Om Mowgli og hans venner fuldstændig er glemt. Øvede I jer måske lidt på de rigtige knob i ferien eller prøvede, om der var nogle af de mange blomster og planter som I så, I kunne kende igen? Vi glæder os til at se jer igen, og vi håber at se jer med et rigtigt stort ulvesmil Baden-Powell har skrevet et sted: Ulveunger er altid glade, de smiler, selvom de er udsat for vanskeligheder. Gør det ondt, så tager de også det med et smil. En u!veunge er altid glad God jagt Lily Sheeta, BF Claus Halle og Hjort, BA Leif Tvilum, 3. Odense flok. Chui, BF Ole Råhauge Rasmussen, Holger Danske flok. Glente, Peter Henningsen, 2. Kudu flok. Chil, BF Niels Øwre, Bjørneflokken. BF Frank Mollerup, l. Herlev, Vildmarksulvene. Kim, BF Lars Hjorth-Jensen, Gjøngernes flok. Jens Kragholm, Set. Jørgens flok, Svendborg. Paw, Augustenborg flok Bagheera, BF Niels Harms, 2. Ulf Jarl, Jagtulve flok. Thurø flok 3. Odense flok 6 ulve fra l. Skjern flak har været på 30 km vandring. De øvrige billeder på denne side er af vandrende ulve. l. Ballerup flok 4. Esbjerg flok 112

13 ULVEHYLET /f\ A \ \,. Ulvehylet kender du i din egen flok, men hvorledes ser det ud? Er I rigtige ulve, som du ser dem til venstre på de to tegninger, eller prøver:i at efterabe alle andre dyr. Prøv næste gang at være en rigtig ulv. Små glimt af ulvevisdom. En virkelig gave er det, når du giver noget til andre, som du selv kunne bruge. JUNGLEDYRENE tegnet og fortalt af ESKE og LILY HA THI Hathi, den store grå elefant, havde alle junglens dyr en voldsom respekt for. Det forstår man godt. Når man bare een gang har set den stå og rokke fra det ene forben til det andet, mens den samtidig fører snablen frem og tilbage over jorden. Alene dens størrelse gør, at man synes, det er indlysende, at når Hathi og hans sønner viste sig i junglen, var der ingen, der turde kny. Alle bøjede sig da også for Hathis bud, da han udråbte vandfreden, dengang da tørken ødelagde alle græsgange, og store øer dukkede op i Waingungafloden. Da var der så lidt vand tilbage, at det blot måt-1 te bruges til drikkevand - ikke ti4 bad, og ingen vovede at sætte sie: imod Hathis bud, for alle vidste, hvor klog han var, og at han havde oplevet så meget, at det var klogt at rette sig efter hans ord. Elefanterne ved også, at de gamle er kloge. De optræder altid i små flokke på og under anførelse af en gammel hanelefant. De går i gåsegang med en hun med sin unge i spidsen, så må farten rette sig efter ungen. Se det er klogt. Lær af den, når I færdes i bander. Sæt de små foran og lad dem sætte farten. I har sikkert alle hørt om de indiske elefanters hjælp til de indfødte i Indien. Elefanten kan oplæres til at flytte tunge træstammer, som det ellers krævede mange, mange mænd for at få flyttet. Se dyrene vidste altså meget før end menneskene, at den, der er gammel - og en elefant kan blive 70 år - har set så meget af livet, at han ved mere end andre, og derfor er det klogt at lytte til de gamle

14 Kast med redningsreb Både til 2. og l. klassesprøven skal man kunne kaste med redningsreb. Kravene til 2. klassesprøven er følgende: >>Kaste med 15 m redningsreb og ramme et 1,25 bredt mål i 12 m afstand 3 gange af 5 forsøg. << Kravene til l. klassesprøven er følgende: >> l) fra liggende stilling på 10 m afstand med redningsreb ramme et 3 m bredt mål. 2) med redningsrebet oprinket i den lukkede normalt pakkede rygsæk løbe 25 m med rygsækken på og derefter på 12 m afstand træffe et l m bredt m ål mindst 2 gange indenfor en tid af 60 sekunder fra starten.<< Enhver patrulje har naturligvis et redningsreb. Det skal ikke være for svært, men heller ikke tyndere, end at det kan bære en mand. Rebets længde skal være 15 m og i den ene ende forsynet med en haglpose eller en sandpose. Men det er dog tilstrækkeligt med en hesteknude. Den bedste af den slags er den såkaldte Lieberaths Hesteknude. På tegningen kan I se, hvordan den laves. Der må højst medgå 5 m reb til den. Den laves af et reb for sig - altså ikke af de yderste 5 m af et 20 m langt tov. Hvor lang hesteknuden skal være, kan man ikke afgøre på forhånd, det afhænger af tovets tykkelse, hvormeget der kan komme ud af de fem meter, men der går en forblø:i'fende stor del til at vikle om. Der slås først en knude på den ene ende af tovet. Dernæst lægges en del af tovet tre gange sammen som vist; foroven begyndes snoningen, og den gennemføres stramt til den nederste del, hvor tampen stikkes igennem Øjet. Derefter snor man opefter og stikker også der tampen igennem Øjet. På tampen laves derefter et Øje, som skal bruges til at gøre hesteknuden fast til redningsrebet m ed. I den ene ende af redningsrebet laves ligeledes et Øje, der må være så stort, at hesteknuden kan gå igennem det; den sidste tegning på figuren viser hesteknuden fastgjort til redningsrebet. Fig l Kastet er vigtigt. Nu mangler vi blot at lære at kaste med redningsrebet og senere hen at lære at ramme. Ved kastet gælder det om at få rebet til at vikle sig ud i hele sin længde uden knuder. Det skal man først træne i, og der må gåes frem på den rigtige måde ellers lærer man det aldrig. Jeg har set ved adskillige divisionsturneringer, at det er mere et lykketræf, om rebet når ud i sin fulde længde. Her er metoden: Rebet skydes op i venstre hånd og med uret (samme vej som urviserne går). Det vil sige inde fra kroppen og udefter. Det er faktisk stik imod alle regler for tovværksarbejde, men med kast er der andre hensyn at tage, nemlig at hesteknuden eller haglposen skal ligge yderst i det opskudte reb. - Når dette er gjort, skiller du et passende antal bugter af rebet fra og tager dem i h Øj re hånd. - Haglposen skal hænge tæt foran højre hånd, og ikke langt nede, for så svinger den på grund af sin tyngde anderledes end de bugter af reb, du har i hånden. Og svinger den anderledes, er den tilbøjelig til at gå ind og danne knude. Så kommer vi til selve kastet. Lad højre arm svinge strakt, men ikke stiv, i det lodrette plan, medens du i knæene følger svingningerne. Efter nogle - stadigt kraf- 114

15 tigere - sving åbner du roligt hånden og lader linen løbe ud. Du skal altså ikke give et kraftigt sving tilsidst, for så får rebet en forkert retning enten til en af siderne eller opad, fordi man ikke har tilstrækkelig sikkerhed i håndleddet. Du lærer hurtigt, hvornår du skal åbne hånden; det er ganske kort tid efter, at armen har passeret den lodrette stilling på vej fremefter. Den venstre hånd med resten af rebet holder du i den stilling, den var, da du viklede rebet op i venstre hånd til at begynde med. Pas på, at rebet ikke løber helt fra dig. Du kan lave en løkke i tampen og lægge den om venstre håndled for at forhindre dette. Sigt mod målet. Nu kommer det næste: At lære at ramme, for det er jo det, det til syvende og sidst gælder om. Og det er i høj grad et spørgsmål om øvelse. Men når man ved, at man kan kaste rebet helt ud behøver man kun at tænke på at ramme, og det letter det meget. Sving den højre arm. så den sigter mod målet; det er det eneste det kommer an på. Men - og det er af uhyre vigtighed - lad være med at give et ekstra skub på til sidst, for så får rebet uvægerligt en anden retning end svinget med armen havde. Som forklaret ovenfor, skal hånden blot roligt åbnes, og rebet glide ud. Kraften til kastet ligger i armsvinget Næste gang, du kaster med redningsreb, så prøv efter denne metode, og du skal se, hvilken forbedring der er i din evne både til at kaste og ramme. Når du har prøvet at kaste med et tørt reb, prøv da med et vådt reb. Det er vanskeligere, fordi rebet så er tungere og ikke så»levende«. Men det er nødvendigt at lære det, for får man brug for det til redning, er det jo ikke sikkert, at rebet første gang når ud til den druknende, og så vil det jo sige, at det er vådt, næste gang man skal forsøge. Man bør også senere Øve sig på at kaste rebet liggende; det kan man få brug for, når man ligger på isen og skal kaste mod en våge. Rebets pasning. Til slut et par ord om rebets pas- ning og ophængning. Rebet skal tørres i vind eller luft men ikke i sol, for så mørner det. Det skal have sin bestemte plads i patruljens materielskab, ikke ligge på bunden af dette, men være viklet op og hænge over en krog eller et søm. Skal du have det med på tur, kan du have det over den ene skulder, men det bør være forkortet på den måde, brandmændene forkorter det: ved hjælp af et kædestik som vist på fig. 3. LØkken af rebet sættes omkring et dørhåndtag eller en krog, og man lægger rebet som vist ved A Hånden stikkes ind gennem løkken a og rebet trækkes gennem løkken som angivet ved pilen, men kun et lille stykke, til man har dannet bugten b på B. Så stikker man hånden ind i b og haler som pilen viser en ny bugt igennem. På den måde bliver man ved helt ud til haglposen, som stikkes igennem den sidste bugt, hvorved kæden er låset. Dette kan gøres meget hurtigt. For frimærkeinteresserede: A. Finessen til slut er den, at kæden kan rives op med eet tag. Man stikker haglposen tilbage gennem den sidste bugt, og når man derefter holder haglposen, løber hele kæden op af sig selv. DRONNINGEN SOM SPEJDER Fællesrådets Førstedags-kuvert I oktober udkommer - som tidligere meddelt - et frimærke i anledning af Hendes Majestæt Dronningens jubilæum som spejder. Samtidig med dette frimærke udeiver Pigespejdernes Fællesråd en første-dags-kuvert, hvor man har fået lov at anvende Dronningens monogram. Bestillinger på disse kuverter sendes inden l. oktober d. å. til Pigespejdernes Fællesråd kassereren, frk. Helga Hansen Alsgade Kbh. V. ved indbetaling på postgirokonto nr : kr. 1,00 for l kuvert frankeret med l frimærke ( øre) kr. 2,35 for l kuvert frankeret med 4-blok. for at vinde en af præmierne i Magasinets fotokonkurrence. Husk at indsende billederne inden l. oktober. 115

16 INDIANERLEJR I AALBORG I forbindelse med»danish food fair-udstillingen«i Aalborg havde Valdemar Atterdag trop arrangeret en indianerudstilling. På Magasinets opfordring fortæller troppen følgende herom: Sidste år i november var vi i førerpatruljen blevet enige om at gå i gang i troppen med at lave indi-. inerudstyr efter bogen >> Indian crafts and lore«, en bog som I sikkert har læst om i Spejdernes Magasin, og som vort Depot forhandler. Vi gik i gang, og der var enighed i troppen om at gennemføre det som en tro kopi af»sioux-stammen«. Selv om vi var heldige at købe et parti spalt billigt, så blev vi dog hurtigt klar over, at skulle det hele gennemføres inden for et overskueligt tidsrum, så ville lommepengene ikke slå til, og tropskassen var meget slunken, så megen hjælp derfra kunne ikke påregnes. Der måtte altså noget mere til, f. eks. lave en udstilling. Efterhånden fik vi en plan klar, og vi fik kontakt m ed»danish food fair«, der også var interesseret, og fra byrådet fik vi tilladelse til at afholde udstillingen p å Skovbakken. Nu kom der ekstra tempo på i patruljerne for at få lavet indianerdragter og andet udstyr færdigt. Det lokale bibliotek blev gennempløjet for indianerlitteratur, ligesom den amerikanske ambassade udlånte indianerbøger til os. Hvad skete der så i patruljerne? Jo, tykke stammer blev til totempæle, en primitiv væv blev konstrueret, der blev vævet og broderet med per- ler. Skjolde, spyd, dragter i skind, mokkasiner, masker, fjerprydelse og meget mere blev fremstillet. Mange forskellige ting blev forarbejdet i ben, træ, kobber, bark, skind og råhud, bl. a. til trommer, horn, hår, fjer m. m. Abningen af udstillingen blev foretaget af divisionsrådsformanden, hofjægermester Jørgen Castenskjold, ligesom divisionschef Jens Hvass talte. Med bistand fra pigespejderne fra 4. Aalborg trop, der varetog de kvindelige sysler som at væve både med garn og perler, flette træbast, male mejs, arbejde i pottemagerværkstedet, var der nu nogle dage med aktivitet i indianerlejren. Der blev hver dag stegt en pattegris på spid samt et bøffellår (okse). Der var forevisning af indianerkulturfilm, og vi viste indianerdanse og ceremonier. Otto Walsted - Skrivende Pen - besøgte os. Han ankom til»danish food fair << med helikopter, hvor vi afhentede ham. TF red i spidsen på en hvid hest med et følge af stammens ældste. I lejren fortalte Otto Walstad om indianerstammer, og vor stamme fik overrakt en stander af Otto Walstad, som er høvding i Ottowa stammen. Vort arrangement gav os megen glæde og mange gode oplevelser, og vi fortsætter med vort nordamerikanske indianerliv i vort spejderarbejde. Væven i brug. KORPSMØNSTRING Den 23. april var vi i alt medlemmer Ulve Spejdere Skovmænd Rovere Førere og hjæ lpere Gilwell Korpsledelse Sidste år talte korpset 25,437, det er altså en fremgang på Jamboree-on-the-air vil finde sted mellem fredag den 21. oktober til søndag den 23. oktober. Vi fortæller mere herom i næste nr. af Spejdernes Magasin. Med en tee pee som dekorativ baggrund er spidstegningen i gang. - og så har han nu både venstre og højre arm ude til siderne! 116

17 SPEJDERNYT FRA NÆR OG FJERN Bronzekors for livredning I foråret skete der i Korinth en grim nedstyrtningsulykke som meget nemt kunne have fået langt alvorligere følger, end den fik. Under en floktur med Reventlowflokken, var der fotografering på Pigespejderskolens sportsplads. Medens banderne skulle fotograferes, løb Allan P etersen, der er 9 år gammel, hen til en 12 m dyb brønd, der er beliggende ved sportspladsen. Kun det ene cementdæksel var lagt over brønden, og da Allan sprang op på det tilbageblevne dæksel, vippede det pludseligt omkring og med et skrig styrtede Allan på hovedet i den 12 m dybe brøn. Til alt held var der ingen vand i brønden, og endnu mere heldigt var det, at cementdækslet styrtede foran Allan og tvang nogle trærødder og grene til side. TF Karl Leo Ferniss var til stede, og så snart ulykken var sket, organiserede han hjælpen, idet han sørgede for, at redningskorpset blev tilkaldt, ligesom han lod hente nogle redningsreb i en nærliggende spejderhytte. Så snart Karl Leo Ferniss havde fået redningsrebene, firede han det ene ned til Allan, der stadig stod på hovedet i brønden. Han fik Allan til at stikke sin ikke tilskadekomne hånd i rebets løkke, hvorefter Allan blev trukket op i siddende stilling. Derefter bandt han et andet redningsreb omkring en træstub og lod sig glide ned i brønden til Allan, som han nu kunne berolige og trøste. Det viste sig, at Allan havde slået et stort hul i baghovedet og endvidere kvæstet højre skulder og arm og højre fodled. Da redningskorpset kom, blev begge trukket op, og Allan førtes til Odense sygehus. På grund af sin resolutte og modige optræden har Karl Leo Ferniss modtaget korpsets bronzekors for livredning. Skotte. Asser Riig, Sorø Akadem i, har i hele tre uger været på sommerlejr i Sverige. Lejren var be- VESTERBRO division har haft en stor divisiansfest, hvori et større indianeroptrin vor med i under holdningen. liggende i Småland i et ganske pragtfuldt landskab ud til en 11 km lang sø, hvor der findes en ø med glenter, fiskeørne og andre sjældne fugle. Der var 2 km til nærmeste beboede sted, så det var et helt uberørt stykke natur, de 42 spejdere fik lejlighed til at færdes i. Det bedste ved det hele var, at denne grund har troppen fået stillet til rådighed, og opgaven var nu under sommerlejren at bygge et blokhus. De fornødne stammer, som har en længde af 9 meter og vejer ca. en ton pr. stk., var også stillet til rådighed for troppen. Huset vil, når det er færdigt, rumme en stor stue med pejs, et par mindre rum, køkken og entre. Troppen får fri dispositionsret over huset i vinterhalvåret og vil således kunne bruge det bl. a. i juleferien til skiture. Norsk Speid er gutt-forbund afholdt fra august jubilæumslejr ved Stavern. Også danske spejdertroppe deltog i lejren. Vi skal i næste nummer af Spejdernes Magasin fortælle om lejren. 117

18 Nørrejyske division havde en spændende divisionsturnering i store bededagsferien. Under det store natløb, der startede efter lejrbålet, skulle de 83 patruljer rundt til forskellige rumstationer for at samle udstyr til den spændende rumfart, der blev turneringens store oplevelse. Under turneringen havde spejderne lejlighed til at besigtige en»raket<<, der var placeret i et afspærret område i lejrens udkant. Området var forsynet med påskrifter om forbud mod tilnærmelse. Da alle spejderne efter natløbet var forsynet med rummasker, foregik den fantastiske rumfart. I en eventyrlig påklædning besteg divisionschef Jens H vass rumskibet, og under mængdens jubel steg den projektørbelyste raket til vejrs. Alt blev mørkt, og raketten var borte. Der var kun ildstriber og -kugler tilbage på nattehimlen. Alt foregik med fantasien på højeste plan. Ejer Bavnehøj divisionen havde en ekstra oplevelse til sine spejdere ved divisionsturneringen. Patruljeløbet blev startet ved a t startordren som kode blev nedkastet fra en flyvemaskine. Hjorte, Karl af Riises trop, har 5. år i træk vundet lejrsportskonkurrencen ved Vestsjællands divisionens turnering. Fint klaret! Spejderhjælpen i Norge, hvor de to norske pigespejderkorps har haft sine CC\ medlemmer i arbejde i tre dage, gav norske kr. Et fint resultat. Hvor meget når vi i september m åned? Husk at gøre din indsats ekstra god!! 118 Struer trop Hans Flaskgaard Christian Il. trop, Nyborg PF Leif Bøfcher-Jensen PA John Pedersen Tommy Østerlund 4. Sundby trop Torben Espergærde trop PF Gunnar Harder Andersen 3. Godthaab trop PF Søren Madsen Højbjerg-Skåde trop PF Niels Holm PF Jørn Ole Kofod SM Peder Nors l. Sønderborg trop SM Flemming Nissen 2. Godthaab trop PF Morten Kjærsgaard PA Flemming Fuglsang Nielsen l. Riisskov trop PF Mogens Fisker Flemming l. Gientofte trop PA Ole Dethlef Jensen PF Jes Christiansen l. Maribo trop PF Arne Christensen PA Troels Jørgensen PF Jørgen Larsen Erik Menveds trop PF Henrik Th em l. H.øng trop PF Uffe Andersen PF Erik Stanley-Jørgensen! 1':11]IDDftR~ j Struer trop PF Hans Flaskgaard SM Poul Vejlø Rasmussen Christian Il. trop, Nyborg Tommy Østerlund PF Finn Strandgård Jensen 3. Østerbro trop SM Thomas Dalgaard Frie Rovfugle trop, Toftlund SM Gert Dethlefsen Højbjerg-Skåde trop PF Niels Holm PF Jørn-Ole Kofod 2. Odense trop PF Finn Hove 5. Odense - Set. Georgs trop PF Jens Præstegaard Erik l llum Rasmussen 10. Odense - Blaekfeetstammen PF Preben J en sen PF Ove Løvendal Jørgensen Valdemar Atterdag trop SM Jan Jensen PF Erik Ruberg Andersen 6. Sundby trop Mogens Jensen.I ø rgen Olsen Ole Frode Olsen 5. Odense - Set. Georgs trop SM Jørgen Vagn Larsen SM Erik Herholdt Bytroppen, Nykøbing F. SM Hans Møller 100 km 6. Østerbro trop Ole Bastue Jacobsen Flemmin!;J Harboe Stig Ladmg Poul Wøldiche Jørgen Raun Hans Jørgen Petersen Aalborghus trop PF Knud Ole Richter- Mikkelsen Ib Lange Peter Larsen PA Henning Thomsen PF Ole H. Houmann Poul Steen Nielsen Finn Ørbæk Nielsen Kai Dennis Pedersen Per Frost Erik Westergaard Hans Peter Hansen PA Harald K. Ovesen Bellahøj trop Arne Øhr!laard Højbjerg-Skade trop PA Tam Gertz Arne Mygind Jørgen Jepsen Ole Dalloy Peter Nerup l O. A a r hus trop SM Jacob Jørgensen PF Max August Pedersen PA Per Lykke Christensen 90 km l. Emdrup trop SM Carsten Conrad SM Knud Jensen 6. Østerbra trop Bjørn Buchardt Larsen Henrik Steenbjerge Fl e mming Bo Hansen Jørgen Eider Jens Ni e lsen Verner Villensgaard Jensen 75 km Skærbæk trop SM Hans Oluf Olesen SM Niels Due Juelsminde trop PF Carsten Grave Niels Peter Møller Erik Menveds trop H~nrik Them 6. Østerbro trop Peter Lykke Rasch Gjøngernes trop Jørgen Søgeard Nielsen Jens Ingerslev Jensen 60 km l. Rødovre trop Lejf Jørgensen Jens B. Bentsen Jens Finkelstein Vagn Jørgensen Carsten Munch Peter R::>Senkrantz Johnny He rmann Jens Olsen Henrik Gungberg Jahn Be rthelsen Tors trop PF Kurt Gotfredsen Niels Nielsen Hans-Henrik Larsen PA Jens-Erik Martinussen 3. Østerbro trop PF Ole Nyby PA Børge Jensen Emil Moth Jan Nicolajsen Jørgen Kristensen 4. Godthaab trop PF John Christensen PA Erik Christensen Ove Mikkelsen Jørgen Larsen Mikkel Skov trop PF Lars Ohlson PF Mogens Jenfort PA Anders Bierrum PF Niels Tessing PA Jan Engell Andersen ~~ Kas:rup Sø PF Leo Gunnersen PA Torben Autrup PA Carlo Boldreel Espergærde trop Gunnar Harder Andersen l. Kolding trop PF Flemming Hessel PF Ole Knudsen Erik Menveds trop Jakab Buksti Torben Balvia Niels Kruseli l. Gientofte trop PA Klaus Falsing PA Ole Dethlef Jensen PF Ebbe Willumsen PA Jesper Høffding l. Ballerup trop PF Jan Bohart l. Maribo trop PF Jørgen Larsen PA Erik Kele PA Troels Jørgensen Laksetroppen, Randers PA Jørgen Christiansen PF Ni e ls Thostrup PA Palle Kretzschmar l. Riisskov trop Frank Holevang Jensen l. Bispebjerg trop Bjørn Bondesen Flemming Schultz PA Flemming Christensen 2. Herlev trop PF Hans Chr. Knudsen PA Lasse Dam Johan Rantzau trop Morten Kjølholt Erik L. Sørensen Jø rgen Worm Hans Peter Johansen Kaj Ni e lsen Poul lshøy Preben Christensen Erik Sørensen 6. Østerbro trop Jørgen Raun l. Emdrup trop PF Keld Jespersen Mikkel Skov trop PF Bent Larsen SM Peter Vest Nielsen PF Niels Teosing PA Anders Bierrum PA Jan Eng ell Andersen l. Grindsted trop Finn Johansen Gjøngernes trop Hein Warnaar Bellahøj trop PF Curt Warming Arne Øhr!laard Højbjerg-Skade trop PA Hans Chr. Caspersen PA Jesper Pauli

19 PA Niels Erik Larsen PA Tom Gertz Falkenes trop, Nørre Alslev PF Benny Stryg SM Bent Richart Stengearden trap PA Jørn Kelter l O. Aarhus trop PA Poul Erik Bærentzen 3. Godthaab trop PF Flemming Høyby Nielsen 2. Rønne trop Poul Munck Jensen 3. Østerbro trop PF Torben Ska aning To rs trop PA Hasse Løfberg 1. Nr. Snede trop PF Ib Kragel und PA Ivan Mortensen 4. Sundby trop PF Niels J. Aageard Nielsen Thøge r Larsens trop Søren Kristensen 1. Rødovre trop John Berthelsen Auguste nborg trop SM Magens Jacobsen PA Hans Jørgen Ho lst Marten Dreyer Erik Johansen Jan Kruse Steen Andersen Ole Ohlsson Dirch Jans Christian Dyrberg Hollænder 10. Aarhus trop PF Lennart Si esing PA Niels Carlsen Ste ngearde n trop John Schmidt Uffe Andersen PA Ivan Paulsen Kim Olsen Falke nes trop, Nø rre Alslev PF Benny Stryg PF Tom Nissen Pete rsen Neils Keinnicke Hø jbjerg Skåde trop HØGE patruljen Gjøngernes trop Jørgen A ss:~er Nielsen Klavs J uu l Jepsen Jørgen Søge ard Nielse n 1. Grindsted trop Jørgen Krejbjerg fa ;ja;\.~q~~ Preben Lindgaard Madsen ~7"JU'111.11~11:!~~ 1. Emdrup trop -=-- -"":::---;:: --:---=..._::-..-::-- PF Ole Odgaard 60 km 1. Kerteminde trop Mikkel Skov tro p PF l b Hansen Jesper Back Jensen Mogens Hansen Jens Sørensen Carsten Phillipsen Poul Erik Jørgensen Sorge nfri trop PF Kaj Diderichsen PA Hans Eiberg Johan Rantzau trop Morten Kjølholt 1. Ry trop PF Ole Steen Olesen PA Jes Nørgård Larsen Leo Kusk Sørensen Finn Back Hansen Jakob Hougård Pedersen Jørgen Andreasen Hammershøj trop Bent Kaspersen Poul Erik Andersen Claus Thougoord Gert Larsen J o han Hansen Flemming Kammersgaard Jess Jensen Niels Jørgen Christensen Erik Menveds trop Jakob Buksti Niels Kruseli 6. Sundby trop Mogens Jensen Steen O lsen Bjarne Andersen Preben Spiith Finn Pedersen 1. Ejby trop Niels Højland Flemmi ng Tinglefl Krist ian Remme Mogens Hansen Hobro-troppene ydede i foråret en værdifuld goodturn, idet de finkæmmede Bramslev bakker for konservesdåser, flasker, glasskår, papir og andet affald, så det smukke udflugtssted var klar til at modtage sommerens mange turister. Aalgaarde søspejdere har benyttet korpsets nye søspejdergrund Tornehage ved Holbæk under sommerlejren. Søren Kannes trop var i foråret på en vandretur til Glatved. Da troppen på hjemvejen passerede Højbjerg, blev de inviteret ind til en forfriskning hos gårdejer Svend Kruse, der i tilgift forærede troppen en gammel jumbe. Jumben blev straks indviet,. idet den blev belæsset med rygsække og lejrudrustning, hvorefter turen fortsatte hjem til Grenå. Troppen vil nu ombygge jumben til en spejderkærre. Christian II. trop, Nybor g. Troppens 40 års jubilæum fejredes søndag den 22. maj. Om formiddagen afholdtes i troppens hus en reception, ved hvilken der foruden flere tilsagn om udførelser af arbejder og gratis leverancer af materialer indkom et stort beløb, der muliggjorde oprettelsen af et byggefond, hvis midler skal anvendes til en udvidelse af huset, der efterhånden er blevet for lille. Om eftermiddagen udførte spejderne to store pionerarbejder: bygning af en >>abebro«og en meget stor gangbro over den 8 meter brede Ladegårdså i overværelse af ca. 300 tilskuere. Gram trop. havde tilrettelagt sommerlejren som en 10 dages cykletur Sydslesvig rundt. Ideen var at følge de gamle veje som studedrivervejen og transitvejen. Også Hedeby blev besøgt, ligesom Jybæk, der er Grams fadderskabsby. Patruljeførerne havde fået til opgave at berette om den nationale og historiske baggrund for besøget i Sydslesvig. vi bringer her et billede af Glostrup kolonnes nye tropshus, om hvilket vi tidligere hor fortalt i Spejdernes Magasin. På det andet billede modtager KC Ludvig Bentsen nøglen til huset of bog holder Ros lind, den tidl igere tropsrådsformand. 119

20 U D SALG september Fra vor udlejningsafdeling: Brugte telte, f. eks. 3 mands fra 50,00 Brugte luftmadrasser ,00 Brugte gaskogere (NF gr.) ,50 V ær reglementeret påklædt i det nye spejderår Spejderbluser... 22, Spejderhatte Spejderbælter Spejderbukser jernbanefløjl Tørklæder 7,85 15,00-22,00 22,00-36,00 3,50-4,50 Spejderstrømper perlon ,00-10,00 uld/tråd ,00-12,00 Spejdertaske ,85 Ulve sweaters ,50-34,00 Ulvehuer ,85 Bælter m. regl. sp ,85 Mørkeblå bukser ,00-15,00 jernbanefløjl 21,00-24,00 TØrklæder ,50-4,50 Ulvestrømper perlon uld/tråd Ulvetaske 6,00-8,50 8,00-10,50 8,85 Knickers Stavlygter Regnfrakker Skindrester restpar af 2 cellet sorte, prima til meget lave uldne, blå og med element kvalitet, nedkhaki vurderings- 3,50 satte priser priser 19,85-28,50 UNDER UDSALGET gives 10 /o rabat på ski- og ankelstøvler SPEJDERSTRØMPER uld/ tråd 2. sortering % SWEATERS restdessins i prima norske, heluldne sweaters 18,50-28,50-38,50 FORSKELLIGE udstillingsgenstande, som soveposer, campingmøbler, teltsenge, kogesæt m. m. falmerle, ridsede og lignende realiseres billigt Fra tidligere år ved vi, at der blandt spejdernes forældre og andre campister er stor interesse for udlejningseffekterne. DERFOR: kom tidligt, men ikke før l. september. Spejdernes Magasin Red. : Kommunelærer J. B. Skotte Hansen Huginsvej 2, Bagsværd. Tell Spejderspart Red. Adjunkt Svend Ranvig Kongebravej 28, Sorø Korpskontor Frydendalsvej 32, København. Tell. VE 3666 Begges blades ekspedition : Korpskontoret Kontorlid: Lørdag 8-12 DET DANSKE SPEJDERKORPS DEPOT NØRRE FARIMAGSGADE 39 o København K o Telf. PA 4526 Odense: Klostervej 19 Telf. (09) Arhus: Frederiksgade 69 Telf. (061) Aalborg: Kong Hansgade l Tell. (031) Depotet er korpsets egen farretning og giver bonus til korpsels afdelinger FR. PALM GRElSEN BOGTRYKKERI. KBHVN

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine.

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine. Kapitel 1 Hun strækker sig på madrassen og gaber. Så sætter hun sig op på den tynde madras på gulvet, gnider øjnene og ser rundt i rummet. Madrasserne ligger tæt. Ved hendes side i det smalle rum er tæpperne

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Ude af sit gode skind

Ude af sit gode skind Svend Åg. Madsen Ude af sit gode skind Han er fyldt med bumser og hendes hud er ufattelig glat. Det er et slumpetræf at han har fået hende til bords. Men om et øjeblik er de færdige med at spise. Hun vil

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

KAPITEL 1 Forfølgeren

KAPITEL 1 Forfølgeren KAPITEL 1 Forfølgeren Jeg er på vej hen til de røde fodboldbaner på Vesterbro for at spille fodbold med min bedste ven, Tommy, og nogle drenge fra hans klasse på Oehlenschlægersgades Skole. Første skoledag

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere