44.. årgang. iif. nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "44.. årgang. iif. nr."

Transkript

1 årgang iif nr.

2 MAGASINETS FOTOKONKURRENCE T ag chanchen og vær med Den l. oktober er sidste frist for indsendelse af billeder til Spejdernes Magasins store fotokonkurrence, så du kan endnu nå at indsende dine bedste billeder. De tre grupper er: l. Situationsbilleder fra ture og lejre. 2. Landskabsbilleder. 3. Instruktive billeder. Læs i majnummeret af Spejdernes Magasin om de gode præmier. DEN LYS E SIDE Kære spejdere! Nede i Østerland var der engang to krukker, der hver aften kom til samme brønd for at blive fyldt med vand. Den ene krukke sagde:»åh, det er ganske uudholdeligt Her kommer vi hver aften til brønden, bliver fyldt og vender tomme tilbage«.»sådan ser jeg nu ikke på det«, svarede den anden krukke,»jeg mener, at vi hver aften kommer tomme hertil og vender fyldte tilbage«. Sådan går det ofte i livet. Vi mennesker har en forskellig opfattelse af den samme ting, - og sådan går det i vort spejderarbejde. Nogle spejdere kommer til møderne uden at være oplagt, og går faktisk hjem uden at noget har bundfældet sig. Andre møder med forventning om en god aften i gode kammeraters kreds, og de sidste får noget ud af det. I enhver trop og flok findes der drenge af begge slags. Trops- og flokførere kan lave møder og ture så gode, de vil, men hvis en dreng møder uoplagt og blasert, får han ikke noget virkelig ud af det. Til gengæld er der så heldigvis drenge - og jeg tror, det er de fleste - for hvem blot det at færdes i en kreds, der har samme idealer, som han selv, er en opmuntring og en hjælp, og som suger til sig af alle de ting, han hører og ser. Jeg vil Ønske for jer, at I må være den sidste krukke, der går fra»brønden«og føler sig fyldt af de idealer, som vi hylder i vort korps, og som har vist sig at kunne bære både i lyse og tunge tider. T. H. (Fra BrænderØg). l delle aammel': Forsidebilledet er fotograferet af Magasi nets fotograf, Jørgen Hansen, ved indvielsen af l. Rødovres nye tropshus. Magasinets fotokonkurrence Ny sang : Ud til ve rdens ende Den lyse side Tandlæge for en aften Ved lejrbålet: Spejderchefen hor ordet 103 Junglenyt Kampen om Roversværdet Kost med redningsreb Morseklubben Nyt frimærke med Dronningen Friluftsrådet beder om din hjælp Indianerudstilling i Aalborg Spejderhjælpen hjælper flygtningebørn 108 Spejder-Tidende

3 SPEJDERCHEFEN HAR ORDET Ved vort kongepars sølvbryllup havde jeg sammen med Ester Skjødt Petersen fra KFUK-Spejderne den fornøjelse på næsten danske spejderes vegne at bringe de fire spejderkorps lykønskninger og tak for megen hjælp og støtte fra vort kongehus. De fire spejderkorps havde som gave overbragt en sjælden plante til Fredensborg Slotspark. Du kan få den at se deroppe, når din vej falder forbi. Vi har senere modtaget følgende hilsen fra dronningen: For den dejlige sølvbryllupsgave i form af en sjælden og smuk hydrangia, som nu er plantet i Fredensborg Slotshave, beder min mand og jeg Det Danske Spejderkorps om at modtage vor hjerteligste tak. Ingrid. løvrigt står dette år i spejderjubilæernes tegn. Nu er det ikke mere os, men vore grønne kammerater i KFUM, der markerer begivenheden ved en stor lejr ved Moesgård Strand syd for Arhus. De»blå piger<<, altså Det Danske Pigespejderkorps, bliver også 50 år og fejrer det ved hele 7 lejre på Fyn med et stort samlet stævne i Odense. Disse begivenheder skulle være vel overstået, når du læser dette, og vi vil til begge begivenheder sende vore hjerteligste lykønskninger og spejderhilsener. Også i Finland fejrer både drenge- og pigespejderne deres 50-års jubilæum. Gunnar Mølgård fra KFUM-Spejderne og jeg var derovre og overbragte vore korps lykønskninger og hilsener og overrakte de finske spejdere en stenøkse fra Nationalmuseet. Det mest imponerende ved dette jubilæum var vel nok en stor parade i Helsingfors af drenge- og pigespejdere. Finlands præsident, Lady Baden Powell og biskoppen af Helsingfors talte til spejderne. De finske spejdere er meget dygtige, deres land er jo også som skabt til spejdersport. Paraden gjorde et godt indtryk, pigernes uniform og fremtræden nok så ensartet og stilfuld som drengenes. Er det ligesådan herhjemme? - jeg spørger kun. Af og til har jeg måttet refe~ ere breve som ikke var lutter ros af jeres opførsel i skovene. Mon det så ikke går an engang at anføre anerkendende ord fra skovens folk. Skovrider Just Holten i Nordsjælland skriver til Søllerød divisionen:»l anledning af, at drenge fra l. Holte trop ydede en udmærket tjeneste ved opdagelsen og slukningen af skovbranden i Ravnsholt skov den 14. maj, beder jeg divisionen overbringe nævnte trop distriktets tak for god hjælp og anerkendelse af troppens gode holdning.<< Det samme vil jeg gøre på korpsets og kammeraternes vegne. Holte trop har vist et godt eksempel til efterfølgelse. løvrigt findes i det sønderjydske blad»hejmdal<< en 4 spaltet artikel: Fem raske drenge afværger en faretruende plantagebrand. Det hedder videre i artiklen: Drengene, der alle er i alderen år, nemlig brødrene Peer og Bent Petersen, Karl Erik Jepsen, Karl Thastesen og K. Fohlmann alle fra Løgumkloster;.var taget på skovtur i Aved plantagen. Pludselig opdagede de, at det brændte på den modsatte side af den dybe Brede A. Fohlmann, der var på knallert, blev omgående sendt til Løgumkloster for at alarmere det frivillige brandværn. Derpå vadede og svømmede de fire drenge over det dybe vandløb og tog fat på slukningsarbejdet med grangrene. Da brandværnet nåede frem, konstaterede brandinspektør Bertelsen til sin store forundring, at drengene faktisk havde den ret omfattende plantagebrand under kontrol. Der var stadig meterhøje flammer i det ca. 150 m gange 100 m store brandområde, men drengene sprang rundt med deres grangrene og holdt ilden nede. Det lykkedes nu ret snart at få ilden slukket, da man først havde fået vand på slangerne. Skovfoged Schjær Jacobsen overrakte efter redningsarbejdet hver af drengene en påskønnelse nf deres indsats. På bladets spørgsmål: Hvorfra ved I, hvordan man bekæmper en skovbrand, svarer den 15-årige Peer Petersen:»Carl Erik og jeg er begge spejdere. Han er patruljefører i KFUM og jeg i Det Danske Spejderkorps, og der har vi lært lidt om bekæmpelse af brande. Først fik vi nedkæmpet ilden i et stort areal med græs, og da vi hørte brandbilen nærme sig, gik vi i gang med selve plantagen. Det lykkedes os at slukke halvdelen, inden det frivillige brandværn kom frem.<< Mon vi ikke også her kan bringe de raske drenge, spejdere og ikkespejdere vor tak og anerkendelse. >>Når det regner på præsten, drypper det på degnen«, siger et gammelt ordsprog, og det er ligesom disse begivenheder kaster en smule - måske tiltrængt - glans over os andre. Men lad dette nu ikke gå os til hovedet -»Pral ej af fædres ære, hver har kun sin- kan du ej spænde buen, er den ej din«. I må hver for sig prøve at føre jeres spejderidealer ud i praksis og vise folk, at der er alvor bag legen - lykke til. Thorkild. 103

4 KAMPEN OM E RYEKOL 1960 Hvert år afholder korpset en turnering mellem de bedste roversjak fra hele landet, det et»kampen om Roversværdet<<. Hver division har ret til at sende et sjak bestående af 3 rovere mellem 18 og 23 år, og turneringen består af 5 konkurrencer: Natløb efter selvtegnet skitse, orienteringsløb, forhindringsløb og opgaveløb samt en hemmelig opgave. Her følger en qeltagers beretning om den seneste sværdkamp, som fandt sted i st. bededagsferien. Kampen startede på Temnæs, men den skulle jo foregå på Ryekol. Det store årligt tilbagevendende spørgsmålstegn >>Den hemmelige opgave«begyndte nemlig allerede her at tage form, form af en kano, et kort og en startordre. Og hvad andet kunne det være, her i hvad vi ville kalde >>de tusind søers land<<, Jyllands hjerte, som i dag bankede som en forelsket teen-agers. Med andre ord, der blæste en stiv østlig kuling (Krusses vind, var der en, der kaldte den) og søen var krap. De ansvarliges nerver glødede, de andre frydede sig, og vi stormede i kanoerne, - sejladsen var nemlig, som alt, der har med roverfemkamp at gøre, på tid. - Ved første post fik vi udleveret krog, snøre og et søm, med den besked, at vi skulle fange vor aftensmad. Det næste var kapsejlads, og selvfølgelig var det under den, vi fangede vor fisk, derefter bueskydning og så en halv times tvungen spisepause, hvor vi samtidig befriede kanoen for indhold af H,O, sikken en lettelse. Det røde punkt, den springende tråd - eller hvad det nu hedder - i den hemmelige opgave, var at skabe interesse for kanosport, og en af opgaverne var derfor at lave en fuldstændig arbejdstegning over en kano og at skrive en mindre af- 104 handling om fremstillingsmulighederne på vore egne jagtmarker. Denne opgave var umulig at udføre fyldestgørende under de tilstedeværende forhold, men formålet med den var vel også kun at få os til at lugte nærmere til den kano vi sejlede i - at betragte den som en mulighed i stedet for at glemme den i konkurrenceiveren. - Jeg tror - og håber ikke, det har været frugtesløst, - for vort eget vedkommende har vi foreløbig planlagt en fælles kanotur for roverklan og skovmandspatrulje i lejede både, men derfra og til at blive selvejere er der unægteligt et spring. Nå, den halve time varede kun i 30 minutter, og før vi anede det, pløjede vi os videre i det våde element. Ved Fulbro måtte vi bære den over landevejen, og nu lå Mossø bred og mægtig forude. Næste opgave var at finde en flaske på kysten et nærmere angivet sted, men næppe var dette realiseret, før et fjernt råb nåede vore øren, og ude midt på søen (selvfølgelig i midten) var et sjak begyndt at bade - vi sprang i kanoen og galoperede gen- nem bølgerne. Men da vi, efter 5 minutters hårdt kalorieforbrug og med bronzekorset for livredning i tankerne, nåede frem til >>ulykkesstedet<<, blev vi mødt med ordene: >>Fortsæt I bare, vi fisker!<< For øvrigt kan vi oplyse, at hvis I nogensinde skulle kæntre i en kano, behøver I ikke at bekymre jer om rygsækkene, de flyder nemlig! - Flasken, vi havde fundet, skulle smugles gennem et toldsted, hvor vi bogstaveligt blev klædt af til skindet, tolderne var hårde, og der var kun 2 sjak, der snød dem. På grund af det hårde vejr, måtte vi hejke resten af vejen, 10 km til Ryekol. Vi har altid troet vore rovertvejer var vandrestave, men på denne tur blev de brugt som transportable tørrestativer for soveposer. På Ryekol fik vi, til alt held (for ellers var der mange, der ikke var blevet mætte den dag) tre store, lækre ørreder, som vi flåede og kogte. Natløbet. Efter kl. 23 blev natløbet skudt af. Det gik noget stærkere i år med at ridse en kortskitse ned og komme ud af vagten( af skade bliver man jo klog). Hvor var der mørkt derude, og hvor var der mange træ-

5 VERSVÆRDET Tekst: Sjak nr. 13 Illustrationer: OLE HØEGH POST rødder og sten, hvor vi løb. Personligt brugte jeg mere hænderne end fødderne på dette løb. Posterne var markeret af farvede nefa-lygter, og den ene var skyld i en lille ufrivillig udflugt, en såkaldt >>vildand«som slugte et par kostbare minutter. Orient~ringsløbet. Reveille - ja, der var en form for reveille - en lille ulveunge, der gik rundt og larmede med Ryekol's køkken gong-gong - derefter den sædvanlige morgenballade- toilette, havregrød, oprydning, morgenparade - og så - da vi løb op ad Galgebakken til startposten, tror jeg nok, at vi alle havde det psykiske mørkeste øjeblik. Bevistheden om de 20 km svært terræn, der lå forude, og de stive muskler fra de 25 km d er lå bagude, kulminerede op ad denne bakke. Men allerede på top ;>en, da det vældige terræn med de fjerne søer bredte sig forude, fik vi et åndeligt spark. Efter 1300 meter kompasgang stod vi på post l, hvor der var anbragt et kort til hvert sjak, derefter gik det slag i slag (sådan nogenlunde da) fra post til post, gennem, en skov, hvor vej på kortet ikke var vej i terrænet (der er kun en vejviser i sådan et tilfælde - højdekurverne). På punkt 70, en lille enligt beliggende bakketop, mellem Rye-Sønderskov og Salten Langsø, sank vi udmattet sammen efter gennemført orienteringsløb. Som altid er der her 5 minutters»frikvarter«inden forhindringsløbet, 5 minutter som kan benyttes efter behag. - Vi lå alle med hovederne nedad, gabene svøbt om en halv citron og kroppene spredt over højen, kort sagt i total dvaletilstand (citronsaft gør underværker i sådan en situation). Forhindringsløbet. Da vi startede på forhindringsløbet var vi friske, men kun de første 20 meter, thi som Kromann sagde, hang tungen ud af munden som et rødt slips. - På grund af vor reducerede tilstand var det en hård terrænbane. Den var 2 km lang og indledtes med et slalomløb (skiftevis springe over - og kravle under nogle træstolper), derefter forcering af mose med hængedynd, træklatring, pendulsving igennem 3 tove, armgang over en 15 høj kløft, træklatring med samtidig balancegang, gravning af spadedybt hul, hvorfra der skulle kastes 3 bomber 30 meter og tilsidst forcering af Salten Langsø, hvilket vil sige at vade 100 meter gennem l meter dybt, iskoldt vand. - Efter denne omgang fortærede vi et par brødskorper, og fik af de mægtig gavmilde dommere en kop lunken saltvand, som oprindelig skulle have været boullion (vi er dog sikre på, at meningen var god nok). Opgaveløbet. En halv time efter startede vi på opgaveløbet, og som så ofte før skruede vi hovederne af og løb til sydsiden af en sø, mens posten hang og grinede på nordsiden - nå, det kostede lidt ekstra fodsved og en balle til den skyldige, men så var det også glemt. - Det var et godt opgaveløb, lidt længere end tidligere, men virkelig godt. Opgaverne var kuglestød, skotsk pælekast og granatkast på første post, fremstilling af en tegneramme med tilhørende landskabsskitse på næste, derefter besvarelse af 20 spørgsmål om besættelsen (hvilket vistnok for de fleste glippede - faktisk flovt - tæppe!). Post 4 bestod af et interessant besøg på Gudenåmuseet, med tilhørende rapport og fremstilling af et stenredskab. Post 5 var snart det værste, med en stor forhammer smedede vi et lille søm - eller i hvert fald skyggen af det - mens smeden fik sig et billigt grin. Sidste post var ganske elementær, kortlæsning, pejling og afstandsbedømmelse. Endelig gav benene efter - og til alt held var der en bænk under os og en kop dampende varm the foran os - turneringen var slut - troede vi da, for om aftenen dansede vi skottedans, og der var nogen, der mente, det var en sjette diciplin. - Forøvrigt er charmen ved en sådan roverturnering mødet og samværet med rovere og førere fra hele landet, nogle gammelkendte - andre nye ansigter, men fælles for dem alle er kammerater, som heldigvis ikke her glemmes i konkurrencen. Til slut vil vi gerne have lov (for vi tror ikke det blev gjort på Ryekol) at råbe et virkeligt tjikkerlikker for de førere, der skabte landsturneringen vi tør vove at at påstå, det er den bedste, der endnu har været, og den bliver svær at overgå. Sjak nr. 13 Il, Arhus. 105

6 Det var Holger, der havde fået ideen til morseklubben, og både Ole, Hans og Mogens var straks med på ideen. Grundloven i klubben var, at man som en slags hemmeligt sprog skulle bruge morsealfabetet. Ved hjælp af en blyant og skolebordet kunne Holger, der sad i nederste hjørne af klassen, fortælle Per, som sad i det modsatte hjøne, at det snart ringede ud til frikvarter. Skrev de meddelelser til hinanden foregik det ved hjælp af prikker og streger, og så snart det begyndte at blive mørkt, brugte de lommelygterne. De boede alle fire i samme kvarter, men nogle hundrede meter fra hinanden. Holger kunne fra sit værelse se Pers vindue. Per kunne se over til Mogens, og Mogens kunne fra gavlvinduet i sine forældres villa se Oles hjem og vinduer. Ved en forud aftalt tid, sad de da hver aften ved vinduerne med deres lommelygter og morsede til hinanden og optrænede derved hver især en forrygende færdighed. Næste dag kontrollerede de så i skolen, hvem af dem der havde opfanget. >< flest rigtige meddelelser. Per var den, der havde rekorden, men Holger trængte ham hårdt, og Ole og Mogens sled bravt for at komme på højde med de to andre. Holger havde i flere dage i al hemmelighed tumlet med at lave et særligt blinkapparat af en kraftig lommelygte og en cigarkasse. Han var ivrigt fordybet i sine eksperimenter på sit værelse, da hans far bankede på og stak hovedet indenfor.»hvad, sovef'du?«spurgte hans far forbavset, og så sig omkring i det mørke værelse. >>Nej, jeg arbejder med et morseapparat«, svarede Holger inde fra mørket. >>Nå, jamen, jeg ville bare sige, at mor og jeg går nu. Pas nu godt på huset så længe«. >>Ja, det skal jeg nok<<, svarede Holger og lagde såmænd knap mærke til, at fordøren smækkede, da hans forældre gik. De andre ville nok kigge, når han kom så vidt, at han kunne vise sit nye apparat frem. Det var tydelig mere sikkert end blot en lommelygte, fordi det gik legende let i kontakten. Han lå på maven på gulvet i mørket og prøvede at tænde og slukke. Nu så det virkelig ud til, at det skulle lykkes, sådan som han MORSEKLUBBEN fortælling af ROBERT FISKER illustreret af OLE HANSEN 106

7 havde tænkt sig det. Bare han kunne få det afprøvet allerede i aften. - Han rettede sig pludselig op og lyttede. - Hvad var det for en støj. Det lød, som om nogen brækkede og skrabede med et eller andet i huset. Han blev helt stiv i kroppen og lyttede anstrengt. Lyden kom nede fra køkkenet. Han var helt alene i huset. Hvad kunne det mon være? Forsigtigt rejste han sig, lukkede døren op ud til gangen og listede hen til trappen.»den sidder spilleme godt fast«, hørte han en stemme hviske tæt ved sig. Han så sig forskrækket om i mørket. Vinduet for enden af gangen stod på klem. Hurtigt listede han derhen.»lad være med at skramle så meget<<, sagde en anden stemme. Holger kiggede forsigtigt ud. Han fik øje på et par mørke skikkelser, der stod nede ved bagdøren med en afblændet lygte. >>Er du sikker på, at der ikke er nogen hjemme?<< spurgte den første stemme. >>Ja, du så dem jo selv gå ud, og der er ikke et lys at se i hele huset<<, blev der svaret, >>så, nu tror jeg det lykkes«. Holger kunne mærke hjertet dunke i halsen. Indbrudstyve. Hvad skulle han stille op. Han kunne stikke ned ad trappen og løbe efter hjælp. Nej, det gik nok alligevel ikke. Fyrerne var kommet ind nu. Han kunne ikke slippe forbi dem. Han listede ind på sit værelse. Nedenunder hørte han de listende skridt fra de to indbrudstyve. Morseklubben! - Pers forældre havde telefon. Hvis han bare kunne få Per til vinduet. Han spejdede ud ad vinduet. Der var lys på Pers værelse, men hvordan fik han Per til at komme til vinduet. Nu var de inde i spisestuen nedenunder, kunne han høre. Han måtte finde på noget. Hvis han bare løb ud af huset, ville de se ham og stikke af med de ting, som de måske allerede havde stjålet. Pludselig kom han i tanker om sin slangebøsse. Han fik den fundet frem i m01rket - og rævehaglene, åbnede forsigtigt sit vindue og lagde et hagl i slangebøssen. Han kunne høre da haglet smældede mod muren ved siden af Pers vindue. Det tredie hagl ramte vinduet med et hårdt smæld. Der kom en skygge til syne FRILUFTSRÅDET BEDER OM DIN HJÆLP Hvem af dine handlende bruger papirsposer? Friluftsrådet arbejder for tiden med en meget vanskelig opgave, hvor du kan hjælpe os. Skovsvineriet, som du forhåbentlig kun kender af omtale, og navnlig svineriet langs vejene er stadig umådelig udbredt, og hovedsagen er, at de fleste mennesker ikke har noget at bære deres affald i, når de har været på skovtur eller biludflugt, og så smider de det langs vejene eller på det sted, hvor frokosten blev spist. I Amerika har man fundet på en udvej, idet masser af firmaer, som i forvejen uddeler poser til alle deres kunder, forsyner disse med en anmodning til kunden om at bru~ posen til affald og tage den med på skovtur. Det må vi også ind på her, og vi er i gang med at interessere firmaer for at gøre det samme med deres poser. Notabene: det duer selvfølgelig kun, hvis pcsen er holdbar og tæt og kan hænges op, således at affaldet ilrke omgående går ud igennem posen, men en række danske derovre, og Holger fik i en fart sin kasse op i vinduet og blinkede som en rasende med lygten. Straks efter blev lyset slukket i Pers værelse, og i stedet kom en blinkende lysprik til syne. Holger tog fat. Han rystede lidt på hånden, da han morsede: >>Skynd dig at ringe til politiet. Der er indbrudstyve i vores hus. Jeg. er alene hjemme. Det haster.<< Han blinkede hurtigt, som tegn på, at han sluttede. >>Forstået<< blinkede Per tilbage. Holger lyttede spændt, medens han sad i sit mørke værelse og ventede. Der var en overgang, hvor han var bange for, at Per alligevel ikke havde ringet til politiet. Pludselig firmaer bruger allerede poser af denne type. Nu kommer vi til din hjælp! Du holder øje med de poser, din mor får i de forskellige forretninger, or; så sender du den eller dem ind til os i en almindelig konvolut med dit navn og din adresse bag p:l og med ordet >>poser<< skrevet på forsiden i nederste hjørne til venstre. Friluftsrådets adresse er: Malmøgade 7, København ø. Vi forsyner alle de indsendte breve med et nummer, og vi trækker lod om 3 gevinster på kr. 50,-, kr. 25,- og kr. 10,- mellem indsenderne. Vi vil så henvende os til det firma, som har lavet posen og bede dem sætte en tekst på, hvor folk opfordres til at bruge posen til affald, når de tager på tur. Vi takker dig på forhånd for hjælpen. Vær nu energisk! Venlig hilsen Friluftsrådet blinkede det nede på vejen. Det måtte være Per. Han blinkede tilbage. >>Far og jeg er hernede,<< morsede Per,>> hvor er tyvene?<< >>Inde på kontoret<<, morsede Holger tilbage efter først at have lyttet sig til, hvor tyvene var. I det samme kom en bil lydløst glidende op foran nabovillaen og bag den endnu en bil. Pers far løb hen til bilerne, hvis lygter omgående blev slukket. Som lydløse skygger listede betjentene sig hen til hoveddøren og bagdøren, og et kvarter Senere kørte politiet af sted med de to uheldige indbrudstyve, mens Holger fulgte med Per og hans far hjem og fik en hårdt tiltrængt kop kaffe. 107

8 SPEJDERHJÆLPEN hjælper FLYGTNINGEBØRN Nu sker det snart! I dagene fra mand. d sønd. d. 18. september rykker alle danske pige- og drengespejdere ud for at arbejde for SPEJ DERHJÆLPEN. Det er første gang noget sådant sker herhjemme, så det bliver spændende at se, hvor mange penge vi kan indtjene til SPEJDERHJÆLPEN. Men det skal nok blive et fint resultat, når så mange samlet går ind for en opgave. Udnyt tiden inden den 12. september til at skaffe jer muligheder for at alle patruljens medlemmer bliver beskæftiget. Vi fortalte i sidste nr. af Spejdernes Magasin om den hjælp, vi skal yde på Grønland. Denne gang går vi geografisk set i modsat retning. Vi fortæller her lidt om arbejdet med flygtningebørnene fra Algier. Langt borte kan vi skimte nogle skikkelser, der bevæger sig henimod os. De vandrer på sletten, der strækker sig langt ud i horisonten. Det er slet ingen pæn slette. Den er nærmest en ørken af mange sten og hist og her lidt græs. Bag os kan vi se nogle højdedrag og længere borte bjergene. Her er bagende varmt, og den hede vind rejser støvet på sletten så det generer i øjnene. Vi er i den østlige del af Marokko lige ved grænsen ind til Algier. Hvad skal vi egentlig der? Jo, vi skal høre lidt om nogle børn - mange tusinde børn, der er flygtet fra Algier og har søgt tilflugt i Marokko, som ligger vest for Algier. De er flygtet, fordi der er krig i Algier, og når soldaterne er kommet frem til en landsby og begynder at skyde, så må alle de mennesker, der bor i landsbyen, skynde sig væk. Så tager de med sig alt, hvad de kan bære, men det er ikke så meget, for de mange små børn - de kan jo ikke selv gå så langt, og så må de bæres af deres mor. Mange af dem har gået i dagevis, inden de når ind i Marokko, hvor de kan være i sikkerhed, og mange af dem har næsten ingenting fået at spise og drikke, når de når frem til grænsen. Nu er skikkelserne nået nærmere frem, og vi kan se, at det er en mor og hendes tre børn. Moderen bærer det ene barn på sin ryg. Det er et lille barn, og det sidder i et stort tørklæde, som hun har bundet fast om sig. De to andre børn er lidt større, så de har måttet gå selv. De er snavsede og støvede, og deres tøj er laset. De er barbenede og ser meget trætte ud. Hvis vi virkelig havde været der selv - ikke bare forestillet os det, så var vi som spejdere straks gået hen og havde hjulpet dem. Det er jo en af de ting, man kan kende en spejder på, at han straks hjælper, hvis nogen trænger dertil. Og h,:,ad kunne vi så have gjort for denne mor og hendes børn? Først skulle de have noget at spise og drikke, og så skulle vi hjælpe dem hen et sted, hvor de rigtig kunne hvile sig. Den første hjælp fra Danmark var beklædningsgenstande. Her prøves de nye ska. Det lyder da nemt! Men det er det slet ikke. Det er tværtimod meget vanskeligt. For vores lille familie skal også have noget at spise i morgen og i overmorgen - ja, måske hele året og næste år med. For de kan jo ikke vende tilbage til deres landsby i Algier, før krigen er forbi, og det ved ingen af os, hvornår den er. Alligevel kunne vi nok klare det, hvis det kl,m vp.r denne mor og hendes tre 'l:iørri, inen der er mange, mange flere. Der er over mennesker fra Algier, der er flygtet ind i Marokko, og over halvdelen - godt af dem er børn og unge under 15 år. Alle disse børn og deres forældre har slet ingen ting selv. Hvis ikke andre hjælper dem, kan de ikke klare sig - så får de ingen steder, hvor de kan,sove, de får ingenting at spise, og hvis de bliver syge, er der ingen læge til at hjælpe dem. Alt dette ville vi nok kunne klare, hvis de var kommet til vores land. For her hos os har vi det så godt - vi bor i pæne huse, vi synes det er en selvfølge, at vi får mad hver dag, og hvis vi el' syge, så ringer vi blot efter lægen. Men. det land, alle de algierske flygtninge er kommet til, er et fattigt land. I hele området langs grænsen ligger der kun enkelte lands- 108

9 SYNG MED på en ny vandresang! Tekst og melodi: S. Sloth Carlsen Nu' der sol og smil og sommer på den danske landevej. Hør, det summer fra naturens alfeleg. Nu' der gry i somrens lyse dag, og nu ta'r du og jeg bort fra gadens lumre larm og hurlumhej. - Kom, så går vi ud til verdens ende, ud til horisontens lyse rand. Vi skal se eventyrets fakkel J:>rænde i sotlysets land. Nu'det slut med vintrens bitre kuld og frostens barske bid. Nu' der klang i somrens fagre melodi. Og nu hilser vi det lyse guld, der henter somren hid, henter dagens glød og nattens kogleri. - Kom, så går vi.... Når det glipper med de drømme, du har næret i det små, og din verden synes trist og hverdagsgrå. Mon du ser det lyse sommerskær, der strømmer fra det blå? Har du følt naturens puls og hjerte slå? " _..., l" ~ (\ t(o"i, ~ - Kom, så går vi S. Sloth Carlsen. " l ~ OCO I"IU"" """' ''" JfLiU s~-cf ~~~ l v l..-:::1 L..oJ ~VI UOTI~ VEf;>CEN HO- RI- SONTEN~ L.":~' SE... -~ ~ - 11 _r--::"_ ~ ~ 1 - '"---"' ~ 1\ I...ANO. Vi SI<A SE EVENT'J RETS TAI'I' t<e a~lor i ~t~-~s~t5 u.. -..;; e-+ ---e- - ;rn O byer hist og her, og det er slet ikke landsbyer, som vi kender dem. Det er måske små lerklinede hytter, hvor hele familien kun har eet rum. Møbler har de ikke noget af, det er de ikke vant til. De har nogle måtter på gulvet, og der ligger de også og sover. De er fattige mennesker, der ikke selv har for meget at spise - og så er det naturligvis også kun.meget lidt, de kan undvære for at hjælpe de mange tusinde flygtninge. Derfor er hjælp nødvendig for flygtningene, og en af SPEJDERHJÆLPENS opgaver vil være at hjælpe flygtningebørnene. Du kan se; at de har brug for vor hjælp. Gør derfor din indsats for SPEJDERHJÆLPEN. Du ved, at ingen kæde er stærkere end det svageste led. Vi har brug for en stærk kæde af spejdere over hele Danmark i ugen fra den september. På forhånd tak for din indsats. Skotte. 109

10 Når du hører ordet heik, begynder du måske allerede at spænde traveskoene på, men denne gang vil vil iføre os et par hvide klinik-træsko og vandre hen og prøve, hvordan det er at få foden under eget bor! Det er der en provins-klan, der har gjort, og nu skal du høre lidt nærmere om det: Vi mødtes på klinikken iført uniform = hvid kittel, og selv om nogle af kitlerne kom fra købmanden og farvehandleren, så det alligevel smart ud, når de blev taget omvendt på. De kliniske øvelser begynder. Efter afsyngelsen af Protesebagerens vise:»når mundvandet rinder i grøft og i grav«, satte tandlægen omgående sine»kolleger«i sving mej at tage aftryk af hinandens tænder. Hertil bruger man et pulverformigt materiale, der røres ud i vand; efter et par minutter i munden får det en konsistens som viskelæder, således at det kan fjernes forholdsvis nemt. Pulveret er lavet af tang - ikke tandlægetang, men hav-tang. Model-analyse. Henrik, der er farvehandler, støbte gips i aftrykkene, og 20 minutter efter kunne vi tage gipsmodellerne op. Uden at være besværet af >>patienten<< Dines kunne vi nu i ro og mag studere hans tandstilling. Det viste sig, at der var en tand, som sad næsten uden for tandrækken, fordi der var for lidt plads til alle tænder i underkæben. Vi lærte, at dette er et meget almindeligt fænomen i vor civiliserede verden. Det er jo sådan, at man i modsætning til kvægavl gør sit bedste for at bevare alle børn uanset små legemlige afvigelser fra den såkaldte ideal-form. Dines var altså sluppet lykkeligt gennem sin barndom med dette misforhold mellem tænder og kæbe, men desværre havde han temmelig stor tendens til caries - huller i tænderne - og når tænderne sidder skævt, er der ekstra risiko for huller. Vi besluttede os altså til at ekstrahere (udtrække) tanden, men ikke før vi var nået igennem programmet. Fortsat færdighed ved stolen. Bevæbnet med boremaskine påsat en lille»kop«pudsede Jørgen (kontorlærling) og Peter (maskinlærling) belægninger af tænderne med Lidt uvant i starten - men sjovt at prøve. Man kan bytte roller bagtefter! pulveriseret pimpsten. Det er sådan en slags kraftig tandbørstning, som gør tænder og fyldninger glatte, så madresterne ikke sætter sig fast. Desuden fjerner det eventuel tobakstjære og andre misfarvninger og lader os ane tændernes pæne lysegule farve. - Hvad for noget? Er sunde tænder da ikke hvide? Nej, det troede vi, men det forholder sig sådan, at en tand består af 3 lag: l) Tandmarven, den såkaldte nerve, der indeholder blodkar og nervetråde. SKOVMÆND En heik 1 Tandlæge (Ulve og spejd 2) Tandbenet, det samme som elfenben. 3) Emaljen. Eftersom emaljen på sunde tænder er glasklar, ser man tandbenet, der er lysegult. Så blev vi så kloge. Lidt om caries. Emaljen ligner også glas ved at være lige så hård. Det er egentlig mærkeligt, at der så kan gå hul i tænderne. Videnskaben kan ikke sige nøjagtigt, hvorledes processen forløber, men man ved, at nogle bestemte bakterier kan lave mælkesyre af sukkerstofferne, hvortil jo hører mel og dermed brød, hvoraf»blødt brød«som bekendt er værst. Denne mælkesyre kan beskadige emaljen, og på denne måde kommer det hele i gang. Altså bort med slikkestads og wienerbrød! Hvad gør tandlægen? Her var et område, som vi ikke kunne få lov til at bevæge os ind på ad den praktiske øvelses vej. Vi måtte nøjes med tandlægens forklaring på, hvordan han borer i tanden. Boremaskinen kan køre ca omdrejninger i minuttet, og hvis der er gear-udveksling til hur- Af SV 11 o Pas på det ikke går dine tænder således. Gå til tandlæge i tide!!

11 d formål: r en aften bør læse med) Locht. tigløb på, kan man komme op på omdrejninger. Det er 400 omdrejninger i s e k u n d e t. Men det mest utrolige er dog de luftdrevne turbinebor, der ikke trækkes af en el-motor, men drives af komprimeret luft. De kan køre op til omdrejninger i minuttet. Det er da godt, det ikke er patienten, men boret, der skal køre rundt! Fordelen ved stor hastighed er, at det gør mindre ondt, fordi der ikke opstår mærkbare rystelser. Desuden medgår der mindre tid, hvad der også er en behagelighed for patienten. Nå, vi borer altså ned i tanden og fjerner det angrebne tandvæv, og desuden borer vi lidt ekstra, så hullet får en sådan form, at fyldningen ikke falder ud igen. Samtidig sørger vi for, at der ikke bliver nogle kedelige hjørner, hvor maden let hænger i og skaber mulighed for nye huller i kanten. (Det hedder >>sekundær caries << på tandlægesk). Hullet fyldes. Tanden skal nu fyldes, og om nødvendigt lægger man i bunden et lag cement af en speciel art til at forhindre kulde og varme i at irritere tandmarven. Ovenpå lægger man sædvanligvis en sølvfyldning. Man har et pulver bestående af sølv, tin og zink. Det røres sammen med kviksølv, og man har nu et dejagtigt metal, der kan stoppes i hullet. Det er det, der lyder ligesom at gå på frostsne. (Så kunne vi altså godt have taget sneskoene med alligevel). Vi ved alle, at man ikke må spise den første time efter, for så lang tid tager det for sølvet at blive hårdt. Ved store huller kan det være nødvendigt at bruge støbte guldfyldninger, der er stærkere, men væsentlig dyrere. Til fortænder bruger man en speciel emalje-cement, der ser ud ligesom tanden, men er lettere forgængelig end metal. Vi bemærker, at tandlægen ikke bruger ordet >>plombe<<, fordi det ord betyder bly, og det fylder man jo ikke i tænderne nu til dags. Hvis hullet går ind til tandmarven, kan man af og til redde tanden ved at fjerne en større eller mindre del af marven, rodbehandling, ellers må tanden ud. Vi trækker tanden ud. Som jeg fortalte i begyndelsen, ville vi slutte vores aften med at trække en tand ud. Da vi havde drukket the - med studier over mere eller mindre usundt brød til - satte Dines sig godt til rette og fulgt af lystige tilråb fra os andre. Vi besluttede at være humane og bedøve tanden først. Det er nog.ot, der kan få stærke mænd til at besvime, (næsten) altid på grund af forskrækkelsen. Da Dines gabte højt op, fik han jaget sprøjtens 0,8 mm tykke kanyle ind i tandkødet langt tilbage i munden, og tandlægen sprøjtede et depot af bedøvevædske ind omkring følenerven, hvor den løber ind i underkæben oppe fra hjernen. Et par minutter prikkede det i læben som tegn på, at hele den pågældende side af underkæben var følelsesløs, og tanden blev lirket ud med en elevator. På udenbordsk betyder elevator blot en, der løfter, og deraf kommer selvfølgelig navnet på den lille løftestang, brækjernet, som blev anvendt. Mundrydderhymnen hører med! Til slut afsang vi Mundrydderhymnen, der ender således: Når dagens sidste patient bæres væk, går rydderen hjem til sin hund, den kaster sig over hans bredfyldte sæk med rester fra kæbe og mund - den frådser i stumper af tunge og kind, gingiva og cyster og skind. Nu begynder det at blive rigtig morsomt! Bemærk de foldede hænder bag den tapre patient. l<'år du blod på tanden? Så se, om ikke også din skovmandspatrulje kunne komme på en sådan hej k med formål. Værs'go' å' skyl! l 111

12 0»Chil Arne Sjøgaard, l. Ashøje flok Lørdag d. 19. marts blev Chil dræbt ved en ulykke. Hvor er det svært at forstå, at vi ikke mere skal sætte et kryds ud for Chil's navn. Nok har han kun været blandt os et par måneder, men i den tid lærte vi at sætte pris på den friske ulv. Han hørte ikke til dem, der uafbrudt skulle tiltrække sig opmærksomheden, men vandt ved sin optræden såvel kammerater som førere for sig - Og derfor vil vi altid mindes Chil, - og der vil altid være en tom plads i banden. Ak e la. Lyl her, oh ulve Nu er sommerferien forbi, og de fleste af jer har m åske gjort en kort eller længere rejse, med flokken i ulvelejr, med skolen på feriekoloni eller med jeres forældre på landet. Måske har nogle af ulvene i provinsen været en tur inde i København. Jeg håber, at I alle rigtig har nydt jeres ferie. Nu skal vi igang med arbejdet igen både i skolen og i flokken. Det bliver spændende at se, hvormeget I kan huske. Om Mowgli og hans venner fuldstændig er glemt. Øvede I jer måske lidt på de rigtige knob i ferien eller prøvede, om der var nogle af de mange blomster og planter som I så, I kunne kende igen? Vi glæder os til at se jer igen, og vi håber at se jer med et rigtigt stort ulvesmil Baden-Powell har skrevet et sted: Ulveunger er altid glade, de smiler, selvom de er udsat for vanskeligheder. Gør det ondt, så tager de også det med et smil. En u!veunge er altid glad God jagt Lily Sheeta, BF Claus Halle og Hjort, BA Leif Tvilum, 3. Odense flok. Chui, BF Ole Råhauge Rasmussen, Holger Danske flok. Glente, Peter Henningsen, 2. Kudu flok. Chil, BF Niels Øwre, Bjørneflokken. BF Frank Mollerup, l. Herlev, Vildmarksulvene. Kim, BF Lars Hjorth-Jensen, Gjøngernes flok. Jens Kragholm, Set. Jørgens flok, Svendborg. Paw, Augustenborg flok Bagheera, BF Niels Harms, 2. Ulf Jarl, Jagtulve flok. Thurø flok 3. Odense flok 6 ulve fra l. Skjern flak har været på 30 km vandring. De øvrige billeder på denne side er af vandrende ulve. l. Ballerup flok 4. Esbjerg flok 112

13 ULVEHYLET /f\ A \ \,. Ulvehylet kender du i din egen flok, men hvorledes ser det ud? Er I rigtige ulve, som du ser dem til venstre på de to tegninger, eller prøver:i at efterabe alle andre dyr. Prøv næste gang at være en rigtig ulv. Små glimt af ulvevisdom. En virkelig gave er det, når du giver noget til andre, som du selv kunne bruge. JUNGLEDYRENE tegnet og fortalt af ESKE og LILY HA THI Hathi, den store grå elefant, havde alle junglens dyr en voldsom respekt for. Det forstår man godt. Når man bare een gang har set den stå og rokke fra det ene forben til det andet, mens den samtidig fører snablen frem og tilbage over jorden. Alene dens størrelse gør, at man synes, det er indlysende, at når Hathi og hans sønner viste sig i junglen, var der ingen, der turde kny. Alle bøjede sig da også for Hathis bud, da han udråbte vandfreden, dengang da tørken ødelagde alle græsgange, og store øer dukkede op i Waingungafloden. Da var der så lidt vand tilbage, at det blot måt-1 te bruges til drikkevand - ikke ti4 bad, og ingen vovede at sætte sie: imod Hathis bud, for alle vidste, hvor klog han var, og at han havde oplevet så meget, at det var klogt at rette sig efter hans ord. Elefanterne ved også, at de gamle er kloge. De optræder altid i små flokke på og under anførelse af en gammel hanelefant. De går i gåsegang med en hun med sin unge i spidsen, så må farten rette sig efter ungen. Se det er klogt. Lær af den, når I færdes i bander. Sæt de små foran og lad dem sætte farten. I har sikkert alle hørt om de indiske elefanters hjælp til de indfødte i Indien. Elefanten kan oplæres til at flytte tunge træstammer, som det ellers krævede mange, mange mænd for at få flyttet. Se dyrene vidste altså meget før end menneskene, at den, der er gammel - og en elefant kan blive 70 år - har set så meget af livet, at han ved mere end andre, og derfor er det klogt at lytte til de gamle

14 Kast med redningsreb Både til 2. og l. klassesprøven skal man kunne kaste med redningsreb. Kravene til 2. klassesprøven er følgende: >>Kaste med 15 m redningsreb og ramme et 1,25 bredt mål i 12 m afstand 3 gange af 5 forsøg. << Kravene til l. klassesprøven er følgende: >> l) fra liggende stilling på 10 m afstand med redningsreb ramme et 3 m bredt mål. 2) med redningsrebet oprinket i den lukkede normalt pakkede rygsæk løbe 25 m med rygsækken på og derefter på 12 m afstand træffe et l m bredt m ål mindst 2 gange indenfor en tid af 60 sekunder fra starten.<< Enhver patrulje har naturligvis et redningsreb. Det skal ikke være for svært, men heller ikke tyndere, end at det kan bære en mand. Rebets længde skal være 15 m og i den ene ende forsynet med en haglpose eller en sandpose. Men det er dog tilstrækkeligt med en hesteknude. Den bedste af den slags er den såkaldte Lieberaths Hesteknude. På tegningen kan I se, hvordan den laves. Der må højst medgå 5 m reb til den. Den laves af et reb for sig - altså ikke af de yderste 5 m af et 20 m langt tov. Hvor lang hesteknuden skal være, kan man ikke afgøre på forhånd, det afhænger af tovets tykkelse, hvormeget der kan komme ud af de fem meter, men der går en forblø:i'fende stor del til at vikle om. Der slås først en knude på den ene ende af tovet. Dernæst lægges en del af tovet tre gange sammen som vist; foroven begyndes snoningen, og den gennemføres stramt til den nederste del, hvor tampen stikkes igennem Øjet. Derefter snor man opefter og stikker også der tampen igennem Øjet. På tampen laves derefter et Øje, som skal bruges til at gøre hesteknuden fast til redningsrebet m ed. I den ene ende af redningsrebet laves ligeledes et Øje, der må være så stort, at hesteknuden kan gå igennem det; den sidste tegning på figuren viser hesteknuden fastgjort til redningsrebet. Fig l Kastet er vigtigt. Nu mangler vi blot at lære at kaste med redningsrebet og senere hen at lære at ramme. Ved kastet gælder det om at få rebet til at vikle sig ud i hele sin længde uden knuder. Det skal man først træne i, og der må gåes frem på den rigtige måde ellers lærer man det aldrig. Jeg har set ved adskillige divisionsturneringer, at det er mere et lykketræf, om rebet når ud i sin fulde længde. Her er metoden: Rebet skydes op i venstre hånd og med uret (samme vej som urviserne går). Det vil sige inde fra kroppen og udefter. Det er faktisk stik imod alle regler for tovværksarbejde, men med kast er der andre hensyn at tage, nemlig at hesteknuden eller haglposen skal ligge yderst i det opskudte reb. - Når dette er gjort, skiller du et passende antal bugter af rebet fra og tager dem i h Øj re hånd. - Haglposen skal hænge tæt foran højre hånd, og ikke langt nede, for så svinger den på grund af sin tyngde anderledes end de bugter af reb, du har i hånden. Og svinger den anderledes, er den tilbøjelig til at gå ind og danne knude. Så kommer vi til selve kastet. Lad højre arm svinge strakt, men ikke stiv, i det lodrette plan, medens du i knæene følger svingningerne. Efter nogle - stadigt kraf- 114

15 tigere - sving åbner du roligt hånden og lader linen løbe ud. Du skal altså ikke give et kraftigt sving tilsidst, for så får rebet en forkert retning enten til en af siderne eller opad, fordi man ikke har tilstrækkelig sikkerhed i håndleddet. Du lærer hurtigt, hvornår du skal åbne hånden; det er ganske kort tid efter, at armen har passeret den lodrette stilling på vej fremefter. Den venstre hånd med resten af rebet holder du i den stilling, den var, da du viklede rebet op i venstre hånd til at begynde med. Pas på, at rebet ikke løber helt fra dig. Du kan lave en løkke i tampen og lægge den om venstre håndled for at forhindre dette. Sigt mod målet. Nu kommer det næste: At lære at ramme, for det er jo det, det til syvende og sidst gælder om. Og det er i høj grad et spørgsmål om øvelse. Men når man ved, at man kan kaste rebet helt ud behøver man kun at tænke på at ramme, og det letter det meget. Sving den højre arm. så den sigter mod målet; det er det eneste det kommer an på. Men - og det er af uhyre vigtighed - lad være med at give et ekstra skub på til sidst, for så får rebet uvægerligt en anden retning end svinget med armen havde. Som forklaret ovenfor, skal hånden blot roligt åbnes, og rebet glide ud. Kraften til kastet ligger i armsvinget Næste gang, du kaster med redningsreb, så prøv efter denne metode, og du skal se, hvilken forbedring der er i din evne både til at kaste og ramme. Når du har prøvet at kaste med et tørt reb, prøv da med et vådt reb. Det er vanskeligere, fordi rebet så er tungere og ikke så»levende«. Men det er nødvendigt at lære det, for får man brug for det til redning, er det jo ikke sikkert, at rebet første gang når ud til den druknende, og så vil det jo sige, at det er vådt, næste gang man skal forsøge. Man bør også senere Øve sig på at kaste rebet liggende; det kan man få brug for, når man ligger på isen og skal kaste mod en våge. Rebets pasning. Til slut et par ord om rebets pas- ning og ophængning. Rebet skal tørres i vind eller luft men ikke i sol, for så mørner det. Det skal have sin bestemte plads i patruljens materielskab, ikke ligge på bunden af dette, men være viklet op og hænge over en krog eller et søm. Skal du have det med på tur, kan du have det over den ene skulder, men det bør være forkortet på den måde, brandmændene forkorter det: ved hjælp af et kædestik som vist på fig. 3. LØkken af rebet sættes omkring et dørhåndtag eller en krog, og man lægger rebet som vist ved A Hånden stikkes ind gennem løkken a og rebet trækkes gennem løkken som angivet ved pilen, men kun et lille stykke, til man har dannet bugten b på B. Så stikker man hånden ind i b og haler som pilen viser en ny bugt igennem. På den måde bliver man ved helt ud til haglposen, som stikkes igennem den sidste bugt, hvorved kæden er låset. Dette kan gøres meget hurtigt. For frimærkeinteresserede: A. Finessen til slut er den, at kæden kan rives op med eet tag. Man stikker haglposen tilbage gennem den sidste bugt, og når man derefter holder haglposen, løber hele kæden op af sig selv. DRONNINGEN SOM SPEJDER Fællesrådets Førstedags-kuvert I oktober udkommer - som tidligere meddelt - et frimærke i anledning af Hendes Majestæt Dronningens jubilæum som spejder. Samtidig med dette frimærke udeiver Pigespejdernes Fællesråd en første-dags-kuvert, hvor man har fået lov at anvende Dronningens monogram. Bestillinger på disse kuverter sendes inden l. oktober d. å. til Pigespejdernes Fællesråd kassereren, frk. Helga Hansen Alsgade Kbh. V. ved indbetaling på postgirokonto nr : kr. 1,00 for l kuvert frankeret med l frimærke ( øre) kr. 2,35 for l kuvert frankeret med 4-blok. for at vinde en af præmierne i Magasinets fotokonkurrence. Husk at indsende billederne inden l. oktober. 115

16 INDIANERLEJR I AALBORG I forbindelse med»danish food fair-udstillingen«i Aalborg havde Valdemar Atterdag trop arrangeret en indianerudstilling. På Magasinets opfordring fortæller troppen følgende herom: Sidste år i november var vi i førerpatruljen blevet enige om at gå i gang i troppen med at lave indi-. inerudstyr efter bogen >> Indian crafts and lore«, en bog som I sikkert har læst om i Spejdernes Magasin, og som vort Depot forhandler. Vi gik i gang, og der var enighed i troppen om at gennemføre det som en tro kopi af»sioux-stammen«. Selv om vi var heldige at købe et parti spalt billigt, så blev vi dog hurtigt klar over, at skulle det hele gennemføres inden for et overskueligt tidsrum, så ville lommepengene ikke slå til, og tropskassen var meget slunken, så megen hjælp derfra kunne ikke påregnes. Der måtte altså noget mere til, f. eks. lave en udstilling. Efterhånden fik vi en plan klar, og vi fik kontakt m ed»danish food fair«, der også var interesseret, og fra byrådet fik vi tilladelse til at afholde udstillingen p å Skovbakken. Nu kom der ekstra tempo på i patruljerne for at få lavet indianerdragter og andet udstyr færdigt. Det lokale bibliotek blev gennempløjet for indianerlitteratur, ligesom den amerikanske ambassade udlånte indianerbøger til os. Hvad skete der så i patruljerne? Jo, tykke stammer blev til totempæle, en primitiv væv blev konstrueret, der blev vævet og broderet med per- ler. Skjolde, spyd, dragter i skind, mokkasiner, masker, fjerprydelse og meget mere blev fremstillet. Mange forskellige ting blev forarbejdet i ben, træ, kobber, bark, skind og råhud, bl. a. til trommer, horn, hår, fjer m. m. Abningen af udstillingen blev foretaget af divisionsrådsformanden, hofjægermester Jørgen Castenskjold, ligesom divisionschef Jens Hvass talte. Med bistand fra pigespejderne fra 4. Aalborg trop, der varetog de kvindelige sysler som at væve både med garn og perler, flette træbast, male mejs, arbejde i pottemagerværkstedet, var der nu nogle dage med aktivitet i indianerlejren. Der blev hver dag stegt en pattegris på spid samt et bøffellår (okse). Der var forevisning af indianerkulturfilm, og vi viste indianerdanse og ceremonier. Otto Walsted - Skrivende Pen - besøgte os. Han ankom til»danish food fair << med helikopter, hvor vi afhentede ham. TF red i spidsen på en hvid hest med et følge af stammens ældste. I lejren fortalte Otto Walstad om indianerstammer, og vor stamme fik overrakt en stander af Otto Walstad, som er høvding i Ottowa stammen. Vort arrangement gav os megen glæde og mange gode oplevelser, og vi fortsætter med vort nordamerikanske indianerliv i vort spejderarbejde. Væven i brug. KORPSMØNSTRING Den 23. april var vi i alt medlemmer Ulve Spejdere Skovmænd Rovere Førere og hjæ lpere Gilwell Korpsledelse Sidste år talte korpset 25,437, det er altså en fremgang på Jamboree-on-the-air vil finde sted mellem fredag den 21. oktober til søndag den 23. oktober. Vi fortæller mere herom i næste nr. af Spejdernes Magasin. Med en tee pee som dekorativ baggrund er spidstegningen i gang. - og så har han nu både venstre og højre arm ude til siderne! 116

17 SPEJDERNYT FRA NÆR OG FJERN Bronzekors for livredning I foråret skete der i Korinth en grim nedstyrtningsulykke som meget nemt kunne have fået langt alvorligere følger, end den fik. Under en floktur med Reventlowflokken, var der fotografering på Pigespejderskolens sportsplads. Medens banderne skulle fotograferes, løb Allan P etersen, der er 9 år gammel, hen til en 12 m dyb brønd, der er beliggende ved sportspladsen. Kun det ene cementdæksel var lagt over brønden, og da Allan sprang op på det tilbageblevne dæksel, vippede det pludseligt omkring og med et skrig styrtede Allan på hovedet i den 12 m dybe brøn. Til alt held var der ingen vand i brønden, og endnu mere heldigt var det, at cementdækslet styrtede foran Allan og tvang nogle trærødder og grene til side. TF Karl Leo Ferniss var til stede, og så snart ulykken var sket, organiserede han hjælpen, idet han sørgede for, at redningskorpset blev tilkaldt, ligesom han lod hente nogle redningsreb i en nærliggende spejderhytte. Så snart Karl Leo Ferniss havde fået redningsrebene, firede han det ene ned til Allan, der stadig stod på hovedet i brønden. Han fik Allan til at stikke sin ikke tilskadekomne hånd i rebets løkke, hvorefter Allan blev trukket op i siddende stilling. Derefter bandt han et andet redningsreb omkring en træstub og lod sig glide ned i brønden til Allan, som han nu kunne berolige og trøste. Det viste sig, at Allan havde slået et stort hul i baghovedet og endvidere kvæstet højre skulder og arm og højre fodled. Da redningskorpset kom, blev begge trukket op, og Allan førtes til Odense sygehus. På grund af sin resolutte og modige optræden har Karl Leo Ferniss modtaget korpsets bronzekors for livredning. Skotte. Asser Riig, Sorø Akadem i, har i hele tre uger været på sommerlejr i Sverige. Lejren var be- VESTERBRO division har haft en stor divisiansfest, hvori et større indianeroptrin vor med i under holdningen. liggende i Småland i et ganske pragtfuldt landskab ud til en 11 km lang sø, hvor der findes en ø med glenter, fiskeørne og andre sjældne fugle. Der var 2 km til nærmeste beboede sted, så det var et helt uberørt stykke natur, de 42 spejdere fik lejlighed til at færdes i. Det bedste ved det hele var, at denne grund har troppen fået stillet til rådighed, og opgaven var nu under sommerlejren at bygge et blokhus. De fornødne stammer, som har en længde af 9 meter og vejer ca. en ton pr. stk., var også stillet til rådighed for troppen. Huset vil, når det er færdigt, rumme en stor stue med pejs, et par mindre rum, køkken og entre. Troppen får fri dispositionsret over huset i vinterhalvåret og vil således kunne bruge det bl. a. i juleferien til skiture. Norsk Speid er gutt-forbund afholdt fra august jubilæumslejr ved Stavern. Også danske spejdertroppe deltog i lejren. Vi skal i næste nummer af Spejdernes Magasin fortælle om lejren. 117

18 Nørrejyske division havde en spændende divisionsturnering i store bededagsferien. Under det store natløb, der startede efter lejrbålet, skulle de 83 patruljer rundt til forskellige rumstationer for at samle udstyr til den spændende rumfart, der blev turneringens store oplevelse. Under turneringen havde spejderne lejlighed til at besigtige en»raket<<, der var placeret i et afspærret område i lejrens udkant. Området var forsynet med påskrifter om forbud mod tilnærmelse. Da alle spejderne efter natløbet var forsynet med rummasker, foregik den fantastiske rumfart. I en eventyrlig påklædning besteg divisionschef Jens H vass rumskibet, og under mængdens jubel steg den projektørbelyste raket til vejrs. Alt blev mørkt, og raketten var borte. Der var kun ildstriber og -kugler tilbage på nattehimlen. Alt foregik med fantasien på højeste plan. Ejer Bavnehøj divisionen havde en ekstra oplevelse til sine spejdere ved divisionsturneringen. Patruljeløbet blev startet ved a t startordren som kode blev nedkastet fra en flyvemaskine. Hjorte, Karl af Riises trop, har 5. år i træk vundet lejrsportskonkurrencen ved Vestsjællands divisionens turnering. Fint klaret! Spejderhjælpen i Norge, hvor de to norske pigespejderkorps har haft sine CC\ medlemmer i arbejde i tre dage, gav norske kr. Et fint resultat. Hvor meget når vi i september m åned? Husk at gøre din indsats ekstra god!! 118 Struer trop Hans Flaskgaard Christian Il. trop, Nyborg PF Leif Bøfcher-Jensen PA John Pedersen Tommy Østerlund 4. Sundby trop Torben Espergærde trop PF Gunnar Harder Andersen 3. Godthaab trop PF Søren Madsen Højbjerg-Skåde trop PF Niels Holm PF Jørn Ole Kofod SM Peder Nors l. Sønderborg trop SM Flemming Nissen 2. Godthaab trop PF Morten Kjærsgaard PA Flemming Fuglsang Nielsen l. Riisskov trop PF Mogens Fisker Flemming l. Gientofte trop PA Ole Dethlef Jensen PF Jes Christiansen l. Maribo trop PF Arne Christensen PA Troels Jørgensen PF Jørgen Larsen Erik Menveds trop PF Henrik Th em l. H.øng trop PF Uffe Andersen PF Erik Stanley-Jørgensen! 1':11]IDDftR~ j Struer trop PF Hans Flaskgaard SM Poul Vejlø Rasmussen Christian Il. trop, Nyborg Tommy Østerlund PF Finn Strandgård Jensen 3. Østerbro trop SM Thomas Dalgaard Frie Rovfugle trop, Toftlund SM Gert Dethlefsen Højbjerg-Skåde trop PF Niels Holm PF Jørn-Ole Kofod 2. Odense trop PF Finn Hove 5. Odense - Set. Georgs trop PF Jens Præstegaard Erik l llum Rasmussen 10. Odense - Blaekfeetstammen PF Preben J en sen PF Ove Løvendal Jørgensen Valdemar Atterdag trop SM Jan Jensen PF Erik Ruberg Andersen 6. Sundby trop Mogens Jensen.I ø rgen Olsen Ole Frode Olsen 5. Odense - Set. Georgs trop SM Jørgen Vagn Larsen SM Erik Herholdt Bytroppen, Nykøbing F. SM Hans Møller 100 km 6. Østerbro trop Ole Bastue Jacobsen Flemmin!;J Harboe Stig Ladmg Poul Wøldiche Jørgen Raun Hans Jørgen Petersen Aalborghus trop PF Knud Ole Richter- Mikkelsen Ib Lange Peter Larsen PA Henning Thomsen PF Ole H. Houmann Poul Steen Nielsen Finn Ørbæk Nielsen Kai Dennis Pedersen Per Frost Erik Westergaard Hans Peter Hansen PA Harald K. Ovesen Bellahøj trop Arne Øhr!laard Højbjerg-Skade trop PA Tam Gertz Arne Mygind Jørgen Jepsen Ole Dalloy Peter Nerup l O. A a r hus trop SM Jacob Jørgensen PF Max August Pedersen PA Per Lykke Christensen 90 km l. Emdrup trop SM Carsten Conrad SM Knud Jensen 6. Østerbra trop Bjørn Buchardt Larsen Henrik Steenbjerge Fl e mming Bo Hansen Jørgen Eider Jens Ni e lsen Verner Villensgaard Jensen 75 km Skærbæk trop SM Hans Oluf Olesen SM Niels Due Juelsminde trop PF Carsten Grave Niels Peter Møller Erik Menveds trop H~nrik Them 6. Østerbro trop Peter Lykke Rasch Gjøngernes trop Jørgen Søgeard Nielsen Jens Ingerslev Jensen 60 km l. Rødovre trop Lejf Jørgensen Jens B. Bentsen Jens Finkelstein Vagn Jørgensen Carsten Munch Peter R::>Senkrantz Johnny He rmann Jens Olsen Henrik Gungberg Jahn Be rthelsen Tors trop PF Kurt Gotfredsen Niels Nielsen Hans-Henrik Larsen PA Jens-Erik Martinussen 3. Østerbro trop PF Ole Nyby PA Børge Jensen Emil Moth Jan Nicolajsen Jørgen Kristensen 4. Godthaab trop PF John Christensen PA Erik Christensen Ove Mikkelsen Jørgen Larsen Mikkel Skov trop PF Lars Ohlson PF Mogens Jenfort PA Anders Bierrum PF Niels Tessing PA Jan Engell Andersen ~~ Kas:rup Sø PF Leo Gunnersen PA Torben Autrup PA Carlo Boldreel Espergærde trop Gunnar Harder Andersen l. Kolding trop PF Flemming Hessel PF Ole Knudsen Erik Menveds trop Jakab Buksti Torben Balvia Niels Kruseli l. Gientofte trop PA Klaus Falsing PA Ole Dethlef Jensen PF Ebbe Willumsen PA Jesper Høffding l. Ballerup trop PF Jan Bohart l. Maribo trop PF Jørgen Larsen PA Erik Kele PA Troels Jørgensen Laksetroppen, Randers PA Jørgen Christiansen PF Ni e ls Thostrup PA Palle Kretzschmar l. Riisskov trop Frank Holevang Jensen l. Bispebjerg trop Bjørn Bondesen Flemming Schultz PA Flemming Christensen 2. Herlev trop PF Hans Chr. Knudsen PA Lasse Dam Johan Rantzau trop Morten Kjølholt Erik L. Sørensen Jø rgen Worm Hans Peter Johansen Kaj Ni e lsen Poul lshøy Preben Christensen Erik Sørensen 6. Østerbro trop Jørgen Raun l. Emdrup trop PF Keld Jespersen Mikkel Skov trop PF Bent Larsen SM Peter Vest Nielsen PF Niels Teosing PA Anders Bierrum PA Jan Eng ell Andersen l. Grindsted trop Finn Johansen Gjøngernes trop Hein Warnaar Bellahøj trop PF Curt Warming Arne Øhr!laard Højbjerg-Skade trop PA Hans Chr. Caspersen PA Jesper Pauli

19 PA Niels Erik Larsen PA Tom Gertz Falkenes trop, Nørre Alslev PF Benny Stryg SM Bent Richart Stengearden trap PA Jørn Kelter l O. Aarhus trop PA Poul Erik Bærentzen 3. Godthaab trop PF Flemming Høyby Nielsen 2. Rønne trop Poul Munck Jensen 3. Østerbro trop PF Torben Ska aning To rs trop PA Hasse Løfberg 1. Nr. Snede trop PF Ib Kragel und PA Ivan Mortensen 4. Sundby trop PF Niels J. Aageard Nielsen Thøge r Larsens trop Søren Kristensen 1. Rødovre trop John Berthelsen Auguste nborg trop SM Magens Jacobsen PA Hans Jørgen Ho lst Marten Dreyer Erik Johansen Jan Kruse Steen Andersen Ole Ohlsson Dirch Jans Christian Dyrberg Hollænder 10. Aarhus trop PF Lennart Si esing PA Niels Carlsen Ste ngearde n trop John Schmidt Uffe Andersen PA Ivan Paulsen Kim Olsen Falke nes trop, Nø rre Alslev PF Benny Stryg PF Tom Nissen Pete rsen Neils Keinnicke Hø jbjerg Skåde trop HØGE patruljen Gjøngernes trop Jørgen A ss:~er Nielsen Klavs J uu l Jepsen Jørgen Søge ard Nielse n 1. Grindsted trop Jørgen Krejbjerg fa ;ja;\.~q~~ Preben Lindgaard Madsen ~7"JU'111.11~11:!~~ 1. Emdrup trop -=-- -"":::---;:: --:---=..._::-..-::-- PF Ole Odgaard 60 km 1. Kerteminde trop Mikkel Skov tro p PF l b Hansen Jesper Back Jensen Mogens Hansen Jens Sørensen Carsten Phillipsen Poul Erik Jørgensen Sorge nfri trop PF Kaj Diderichsen PA Hans Eiberg Johan Rantzau trop Morten Kjølholt 1. Ry trop PF Ole Steen Olesen PA Jes Nørgård Larsen Leo Kusk Sørensen Finn Back Hansen Jakob Hougård Pedersen Jørgen Andreasen Hammershøj trop Bent Kaspersen Poul Erik Andersen Claus Thougoord Gert Larsen J o han Hansen Flemming Kammersgaard Jess Jensen Niels Jørgen Christensen Erik Menveds trop Jakob Buksti Niels Kruseli 6. Sundby trop Mogens Jensen Steen O lsen Bjarne Andersen Preben Spiith Finn Pedersen 1. Ejby trop Niels Højland Flemmi ng Tinglefl Krist ian Remme Mogens Hansen Hobro-troppene ydede i foråret en værdifuld goodturn, idet de finkæmmede Bramslev bakker for konservesdåser, flasker, glasskår, papir og andet affald, så det smukke udflugtssted var klar til at modtage sommerens mange turister. Aalgaarde søspejdere har benyttet korpsets nye søspejdergrund Tornehage ved Holbæk under sommerlejren. Søren Kannes trop var i foråret på en vandretur til Glatved. Da troppen på hjemvejen passerede Højbjerg, blev de inviteret ind til en forfriskning hos gårdejer Svend Kruse, der i tilgift forærede troppen en gammel jumbe. Jumben blev straks indviet,. idet den blev belæsset med rygsække og lejrudrustning, hvorefter turen fortsatte hjem til Grenå. Troppen vil nu ombygge jumben til en spejderkærre. Christian II. trop, Nybor g. Troppens 40 års jubilæum fejredes søndag den 22. maj. Om formiddagen afholdtes i troppens hus en reception, ved hvilken der foruden flere tilsagn om udførelser af arbejder og gratis leverancer af materialer indkom et stort beløb, der muliggjorde oprettelsen af et byggefond, hvis midler skal anvendes til en udvidelse af huset, der efterhånden er blevet for lille. Om eftermiddagen udførte spejderne to store pionerarbejder: bygning af en >>abebro«og en meget stor gangbro over den 8 meter brede Ladegårdså i overværelse af ca. 300 tilskuere. Gram trop. havde tilrettelagt sommerlejren som en 10 dages cykletur Sydslesvig rundt. Ideen var at følge de gamle veje som studedrivervejen og transitvejen. Også Hedeby blev besøgt, ligesom Jybæk, der er Grams fadderskabsby. Patruljeførerne havde fået til opgave at berette om den nationale og historiske baggrund for besøget i Sydslesvig. vi bringer her et billede af Glostrup kolonnes nye tropshus, om hvilket vi tidligere hor fortalt i Spejdernes Magasin. På det andet billede modtager KC Ludvig Bentsen nøglen til huset of bog holder Ros lind, den tidl igere tropsrådsformand. 119

20 U D SALG september Fra vor udlejningsafdeling: Brugte telte, f. eks. 3 mands fra 50,00 Brugte luftmadrasser ,00 Brugte gaskogere (NF gr.) ,50 V ær reglementeret påklædt i det nye spejderår Spejderbluser... 22, Spejderhatte Spejderbælter Spejderbukser jernbanefløjl Tørklæder 7,85 15,00-22,00 22,00-36,00 3,50-4,50 Spejderstrømper perlon ,00-10,00 uld/tråd ,00-12,00 Spejdertaske ,85 Ulve sweaters ,50-34,00 Ulvehuer ,85 Bælter m. regl. sp ,85 Mørkeblå bukser ,00-15,00 jernbanefløjl 21,00-24,00 TØrklæder ,50-4,50 Ulvestrømper perlon uld/tråd Ulvetaske 6,00-8,50 8,00-10,50 8,85 Knickers Stavlygter Regnfrakker Skindrester restpar af 2 cellet sorte, prima til meget lave uldne, blå og med element kvalitet, nedkhaki vurderings- 3,50 satte priser priser 19,85-28,50 UNDER UDSALGET gives 10 /o rabat på ski- og ankelstøvler SPEJDERSTRØMPER uld/ tråd 2. sortering % SWEATERS restdessins i prima norske, heluldne sweaters 18,50-28,50-38,50 FORSKELLIGE udstillingsgenstande, som soveposer, campingmøbler, teltsenge, kogesæt m. m. falmerle, ridsede og lignende realiseres billigt Fra tidligere år ved vi, at der blandt spejdernes forældre og andre campister er stor interesse for udlejningseffekterne. DERFOR: kom tidligt, men ikke før l. september. Spejdernes Magasin Red. : Kommunelærer J. B. Skotte Hansen Huginsvej 2, Bagsværd. Tell Spejderspart Red. Adjunkt Svend Ranvig Kongebravej 28, Sorø Korpskontor Frydendalsvej 32, København. Tell. VE 3666 Begges blades ekspedition : Korpskontoret Kontorlid: Lørdag 8-12 DET DANSKE SPEJDERKORPS DEPOT NØRRE FARIMAGSGADE 39 o København K o Telf. PA 4526 Odense: Klostervej 19 Telf. (09) Arhus: Frederiksgade 69 Telf. (061) Aalborg: Kong Hansgade l Tell. (031) Depotet er korpsets egen farretning og giver bonus til korpsels afdelinger FR. PALM GRElSEN BOGTRYKKERI. KBHVN

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os.

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os. Gyldendal For pokker da Mor fnyser, så der kommer ild ud af hendes næsebor. Har du set den anden? Hun rækker guldøreringen med den funklende brillant op mod mig. Jeg ryster hovedet og rynker næse. Den

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Steen Dorumlu Christensen. Noget i Klemme. Børnekrimi

Steen Dorumlu Christensen. Noget i Klemme. Børnekrimi Steen Dorumlu Christensen Noget i Klemme Børnekrimi Kapitel 1 onsdag aften BUMP! Klemme er alene hjemme. Med husets egne lyde og sms erne fra mor. Hej Klemme-mus. Mødet er snart slut. Jeg skriver når vi

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til:

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: 1 Professoren -går i skole! Forkortet læseprøve 2015 af Kim Christensen Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: Annette Thomsen, Hundemassør. Dyrehospitalet Sønderborg. Århus Dyrehospital. Hvor

Læs mere

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar.

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. 1 Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. Vi skal bare væk fra den gård, sagde Tue. Så langt som muligt, sagde

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor.

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Mormor var ved at fjerne de visne blomster i haven og havde slet ikke set, at Gro var gået

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Jeg forstår ikke, hvorfor Mesteren valgte Zakæus.

Jeg forstår ikke, hvorfor Mesteren valgte Zakæus. Dagbogsbladene De følgende sider printes på groft karduspapir, som efterfølgende krølles sammen og lægges i en balje med en blanding af vand, kaffegrums, soja, cola eller lignende. Når papiret har ligget

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Troels Træben - Skattejagt

Troels Træben - Skattejagt Dette løb er afholdt på en familieweekend med børn i alderen 1-13 år, hvor forældre og bedsteforældre også deltog. Løbet kunne fange specielt børnene fra 3-10 år, de yngre hyggede sig med at være med,

Læs mere

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2.

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2. Karla og Gert skal på ferie. To personer ankommer i skib til Mombasa i Kenya. De skal møde en person på Hotel Royal. Her får de udleveret et kort over dele af det centrale Afrika. Kapitel 1. Mig og min

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT 1. EXT TOGPERRON MIDDAG Vi ser en tom togperron. Der er klip mellem titelskilte og billeder af den tomme perron. Der er helt stille. En svag baggrundsstøj er det eneste

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT. Fortalt og tegnet af Lea Letén

Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT. Fortalt og tegnet af Lea Letén Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT Fortalt og tegnet af Lea Letén FORORD Dette er en bog om lungekræft for de mindre børn i alderen 3-6 år. Med sin ligefremme og dagligdags indfaldsvinkel giver

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Lanternefest Lys i mørket

Lanternefest Lys i mørket Lanternefest Lys i mørket Efterårets tiltagende mørke får os til at ønske at tænde lys. Børnene synger: Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne. Skinne højt mit lys, skinne højt mit lys, skinne højt

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere