NaturHelse. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NaturHelse. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet"

Transkript

1 NaturHelse Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 21 årgang 2006 nr. 2 Et æbletræ fra Fejø I dette nummer bl.a: Kommer bevidstheden før kroppen Energi LYS - Svingninger Hømopati og molekylær kommunikation Menneskets energikrop hvad er vi? Er LNS en samfundspolitisk faktor? Hver femte er som os!

2 Natur Helse udgives af Landsorganisation NaturSundshedsrådet. ISSN Oplag 3300 Bladgruppen Ansvarsh. redaktør: Bo Steen Jensen Lay-out & it-medarbejder: Kim Roar, Kirogaarden Copyright: Natur Helse Almene info: LNS-bestyrelse Formand/IT Jan Helge Kofod-Jensen Næstformand/forskning Mogens Erich Sekretariat/markedting Bo Steen Jensen Kasser Kirsten Kragh Alm.medlemmer Henrik Isager Ole Hjort Vera M. Sekretariat Jorcks Passage 1A, København K tlf.: Hj.side: Skriftelige indlæg til Natur Helse sendes til Vi lægger vægt på at, kildeangivelse samt dit eget navn og adresse er påført. Vi kan dog, i specielle tilfælde bringe artikler under synonym, men redaktionen skal kende dit navn og adresse Artikler skrevet af andre en bestyrelsen/bladgruppen udtrykker ikke nødvendigvis LNS s holdninger. Der tages forbehold for taste/skrive fejl Natur Helse udkomme 3-4 gange årligt. Bladet vil også være at finde på vores hjemmeside. Fra redattionen Med denne udgave af Natur Helse er høstens årstid i fuldt flor. En årstid med vilde og stærke farver i naturen, de store skydramaer på himlen, de ofte stadigt lune eftermiddage og de mulmede aftner til hygge og fordybelse, en årstid jeg personligt sætter meget pris på. Vi har denne gang som hovedtema begrebet Energi, belyst fra flere Indfaldsvinkler. Derudover en opsang til de ulydige forbruger af Lægen Claus Hanke. Lidt om hømopatiens historie.. En omtale af et forsknings projekt, der kan danne basis for en forklaring og forståelse at dette uforklarlige Noget mange af os betjener os af, i vores arbejde som komplementære behandlereet oplæg til Tema Mødet i oktober. Det afholdes tirsdag d. 17. oktober kl i Valby Medborgerhus, pris 30 kr Vi ønsker vore læsere god læselyst Ude i verdenen Natur Helse erfarer med interesse, at interessen for naturlig helbredelse beder sig i alle samfundslag. Fra bl.a. det engelske kongehus og videre ud i samfundet. Senest har prins Charles udtalt sig. Han har i en tale opfordret læger til at bruge komplementær medicin, til at behandle bl.a. sukkersyge og hjertesygdomme. Han opfordre også lægerne til at stole mindre på den konventionelle medicinske behandlingsform. Og i stedet have en holistisk indgangsvinkel til behandlingsforløbet. Og også beskæftige sig mere med den forebyggende indsats, kost og sund levevis. Nr.: Side 2

3 Et spændende ord? Et fyord? Eller bare et misforstået og ofte forkert anvendt ord? Inden for den alternative/komplementære verden bruges ordet ofte med så mange forskellige betydninger, at ordet på det nærmeste ikke har nogen betydning tilbage. Samtidigt oplever man hos grupper, der kan betegnes som komplementære behandlergrupper, nærmest en art angst for ordet. Hvorfor? Er det, fordi ordet på en ensidig måde opleves som hørende til det religiøse tågeland, og derfor ikke kan være en betegnelse på elementer i en fysiologisk responderende behandling? Spiritualitet betyder åndelighed. Og hvad er det så? En art vågenhed over for? Vel først og fremmest en dimension, der kunne kaldes den menneskelige lim. Pr. tradition synes begrebet at være i modsætning til/hævet op over den almindelige menneskelige handlings dagligdag. Men kan spiritualitet forvises til kun at være noget religiøst? Efter min mening ikke. Den spirituelle dimension i mennesket er andet og mere end det religiøse. For mig er det hele vores tankeverden, og her kommer jeg så til at gøre op med sondringen mellem intellekt og ånd, en sondring, som delvis baserer sig på den kristne kirkes traditionelle tiltagen sig eneret på. (Glimrende udredning af denne problematik findes i bogen Europas religion kristendom og ateisme af Lasse Brandstrup). Sondringen baserer sig desuden også på det naturvidenskabelige princips postulerede frakendelse af den åndelige dimension. Spiritualitet? Det er altså opgøret mellem pragmatikken og kirkens eneret, der skaber kløften. I den vestlige verdens menneske og livsbillede findes der et sært og uafklaret begrebsområde, som gør, at ordene ånd, sind, sjæl bruges vilkårligt som synonyme uden nogen egentlig afklaret definition på, om de nu også er det; eller i virkeligheden er forskellige. Samtidigt skelnes der mellem hjertes energier og intellektet/det praktiske fysiske liv. En skelnen jeg personligt finder ødelæggende for en holistisk indgang til tilværelsen. Jeg brugte tidligere definitionen den menneskelige lim om begrebet spiritualitet, og det gjorde jeg, fordi jeg mener, at ingen handling, fysisk eller anden, kan foregå, uden at den spirituelle dimension er til stede, bevidst eller ikke. Det er den, der direkte eller indirekte styrer etikken i handlinger og tanker. Derfor forstår jeg ikke den angst, jeg ofte ser udtrykt over for begrebet spiritualitet, bl.a. hos visse grupper af komplementære behandlere, og ikke mindst hos en stor del af de lægevidenskabeligt baserede behandlere. Hvis der er en bevidst og ansvarlig holdning bag den behandling, disse mennesker tilbyder og udfører, så er den pr. definition spirituelt styret. Spirituel i ordets og begrebets rene betydning. Renset for religiøse og dogmatiserede begrænsninger og skyklapper. Bo Steen Jensen Nr.: Side 3

4 Kommer bevidstheden før kroppen Lægen, akupunktøren og den spirituelle psykoterapeut Kurt Lindekilde, holdt Onsdag d. 9 august et foredrag, hvor han præsenterede begrebet zero point field En epokegørende ny måde at forstå quantum fysics på, måde som involverer det som hedder zero point field og som har betydning for vor evne til selvhealing, samt for selvudvikling og hele vor spirituelle forståelse af livet. -zero point field (ZPF) -et kosmisk felt, vi alle lever i, en livskraft a la The force fra Star Wars -ZPF s betydning for sjæl, sundhed, sygdom -ZPF og det spirituelle, selvudvikling og det at heale sig selv - et nyt koncept -ZPF, klassisk fysik og quantum fysics - en ny videnskab beviser det guddommeliges eksistens. Her under en kort gennemgang af begrebet. Kurt Lindekilde har lovet Natur Helse en bredere og måske knapt så tung artikel omkring begrebet i vores december nummer. Kombinationen af klassisk fysik, quantum fysics og zero point field samt case stories peger på, at det psykiske og det spirituelle spiller en langt større rolle for vor sundhed end lægevidenskaben har lyst til at anerkende. Videnskaben viser godt nok, hvor Gud sidder i hjernen, men tør ikke tage skridtet fuldt ud og antage Gud som en arbejdshypotese. Sundhed og sygdom udelukkende baseret på lægevidenskab - altså på mål og vægt - tager udgangspunkt i, at kroppen Nr.: Side 4 er fysisk og KUN eksisterer i tid og rum. Desuden antages det i denne forståelse, at bevidsthed er et biprodukt af hjernen. En sådan form for videnskab har pr. definition fraskrevet sig en række healingsmuligheder. Der er dog en ganske bred vifte af muligheder, som baserer sig på bestemte principper for selvhealing. Forståelse af hvad zero point field er, fremmer mulighed for selvhealing og selvudvikling. Faktisk kan enhver sygdom heales, men det er ikke enhver person beskåret at lade sig heale for hvad som helst. Selvhealing såvel som dybere former for selvudvikling forudsætter en åbenhed ind i, hvad vi kunne kalde for de guddommelige lag. I visse terapiformer, kan fysiske sygdomme uforklarligt heales af den indre healer, ligesom man også kender til mirakuløse helbredelser. Selvhealingens muligheder sættes i relief af beretninger, som tyder på, at sjælen flytter med, når man transplanterer organer! Mange aspekter af selvhealing og selvudvikling handler om barndomstraumer samt forskellige grader af stress f.eks. fra udfordringer på arbejdspladsen eller i familielivet. Disse traumer og udfordringer kan have et omfang, som det ikke er muligt at se i øjnene, og som derfor fejes ind under gulvtæppet d.v.s. gemmes væk i kroppens organer. Siden hen kan sygdom opstå ud fra denne ubevidste side af mennesket.

5 Vi står her med et nyt koncept, som rummer tiltag til bedre at håndtere de forskellige aspekter af selvhealing og selvudvikling. I mangel af bedre kalder jeg dette koncept for The Art of Spiritual Medicine eller spirituel lægekunst. For at åbne sig for kroppens iboende selvhealingskraft er der brug for at se nærmere på visse begreber såsom - er du kun dit ego eller er du åben for at forbinde dig med Selvet (dit Højere Selv )? - den uendelige kraftkilde(zpf) manifesterer sig, du åbner dig for dit Højere Selv - det sår som egoet ikke kan heale men som Spirit kan heale - den holografiske forståelse af mennesket - betydningen af synkronicitet, det underbevidste, det dagsbevidste og det overbevidste - den indre healer - konsensusvirkeligheden og lægevidenskabens fremmedgørende effekt - at se sin sygdom som en udviklingsvej ( sin dharma ) Mennesket har intet legeme adskilt fra sjælen, thi det som kaldes legeme, er en del af sjælen, nemlig så meget som opfattes gennem de fem sanser, hovedindgangene til sjælen i denne tidsalder William Blake As you think so you shall be Kurt Lindekilde læge, akupunktør og spirituel psykoterapeut Denne synsmåde er for mig (redaktøren) at se netop det vi alternative/komplementære har manglet for at kunne argumentere og debattere med den etablerede lægevidenskab. Og den kan bruges til det endelige og meget nødvendige opgør med Dechardes og Newton. Deres urmodel var en interessant vej, men også en blindgyde. Fysikken har for længst opfattet det. Lægevidenskaben mangler stadigt at opleve denne Aha oplevelse. Fra redaktøren Næste nummer af Natur Helse vil komme i december, så pas på det ikke drukner i julekatalogerne. Til vinterdagene med duftende urtete, eller en god kop kaffe, alt efter vane og smag, vil redaktionen bruge efteråret til at finde spændende bøger omkring nogle af de temaer vi har haft på siderne i dette nummer. Vi modtager altid meget gerne artikler, evt. anmeldelser og andet stof af interesse for vore læsere. Deadline 15. november. Og udgivelse forventes i første uge i december. Stof til bladet modtages på Mail: som vedhæftet word dokument.(andet format kontakt Nr.: Side 5

6 Energi LYS - Svingninger I tiden bruges Ordet Energi ofte. Hvad menes der med dette? Kan det fx være: Lys, farver, et træ, et menneske, en mave, olie, benzin, elektricitet eller? Som jeg ser ordet Energi, er det vibration, elektrisk betegnet som en svingnings frekvens, herefter i artiklen kaldt svingning. kan vi sanse andet kan vi alle ikke endnu. Også hver celle/ hvert organ i kroppen har sin egen svingning/ sit eget svingningsmønster. Alle svingninger påvirker hinanden, og derfor er vi også, uden at vi er bevidste om dette i en fortsat udvikling, via bare det at bevæge sig gennem dette tankeskabte/ Svingningsskabte liv. Alt hvad vi kan opfatte har en eller anden form for svingning, for ellers kan vi ikke opfatte den med vores sanser. Og med de fysiske sanser som vi har til rådighed, er det endog et meget lille område vi kan sanse. Nogle af de stærkeste påvirkninger vi kan få er, Lys, farve og lyd, da de er tættest på kærnen det Guddommelige. Skabelse processen lidt kort fortalt Først var der Mørke Så kom ORDET Svingninger. Alt her efter er Svingninger på forskellige niveauer Farve Blå, Grøn, Gul og Rød Lyd Lydbølger, toner Form Former, faconer geometriske figurer Liv Bevidsthed, Celler, væv, organer Skabelse Udvikling Energi er et ord vi bruger for hvad? En eller anden form for opsamlet effekt/ ressource, som så også er Svingning? Det handler så ikke om at samle en eller anden energi til en given ydelse, men at se/skifte svingningsniveau, hvis vi ser nærmere på Svingningerne. Er de så ikke en del af selve skabelsesprocessen/udviklingen? Ovenstående bygger alt liv på, der er mange niveauer af dette forløb, noget I denne artikel vi jeg herunder gå dybere ind i emnet LYS, speciel det elektriske lys og dettes svingninger som vi omgiver os med. Levende lys bål flammer og brugen af tusmørke, vil jeg ikke ind på her, (ja og så er der også brugen af krystaller og farvefiltre, som har et højere sving-nings niveau end tør farver for ikke at glemme de fantastiske lysfarver, som kan komme til os i meditation). Nr.: Side 6

7 Min baggrund for at skrive denne artikel er bl.a. 20 års uddannelse hos Bob Moore, 40 år i el-branchen, samt den menneskelige parallel til computer verdenen. Sollyset, som er det stærkeste svingningsmønster vi umiddelbart er i kontakt med, indeholder hele farvespektret, kan bl.a. ses i en regnbue og gengiver derfor også hele farvespektret, hvor det bestråler. Lyset kan kun gengive, hvad det selv indeholder. Er det, det samme som, at det vi ser i andre mennesker, mange gange er sider af os selv. Det som kaldes Spejleffekten? Kunstigt lys derimod. Her kan vi selv gøre noget for at forbedre vore omgivelser. En lyskilde (el-pære) er ikke bare en lyskilde. Der kan være meget stor forskel på hvilke farve spektrum som en lyskilde udsender. Nogle, specielt de nye energipærer har et meget lille farve spektrum, (kan dette også paralleliseres over til os selv, og den i tiden mere og mere begrænset livsforståelse) Hvis man vil se forskellen, kan man fx have EN lyskilde til at belyse et billede, som indeholder mange farver (ses hvis billedet tages ud i sollys a.) : - Belys billedet med lyskilden i et rum uden sollys. Tag et foto af billedet, uden brug af blitz. - Skift lyskilden til en anden type og tag et nyt foto. Når man så efterfølgende sammenligner billederne, kan man lettere se forskellen. a. Der er forskel på en sollys (farve 100%) og en såkaldt dagslys pære (farve 87%) Ved valg af belysningskilde til læsnings brug, skal man også vide, at farve kvaliteten er vigtigere end lysstyrken. Nr.: Side 7 Øjnene slapper bedre af, når lyset ikke er for kraftigt, samt at lyset indeholder alle farverne, Fx en gløde pære eller en halogen pærer med lysdæmper på.. Energipærer, hører efter min mening til på havegange og køkkentrapper, hvor de skal brænde længe, og uden det store elforbrug, (man kun skal kunne se, hvor man går). Nogle energi pærer og lysrør har også en længere tændtid (før den lyser med fuld styrke). Lysrør, her er igen nogle ting, man skal tage i betragtning, De blinker 100 gange i sekundet (50Hz) hvilket ikke alle måske opdager, men det belaster hjernen, for den opfanger det, samt hvilket farvespektrum lysrørene indeholder. Med lysrør har man dog nogle muligheder. Man kan købe armaturer med højfrekvensspoler ( til Hz.), dem er der normalt også mulighed for at tilkoble en lille speciel lysdæmper (et potmeter), derudover har man et større valg af lysrør. Jeg bruger som regel 90er serien med farve gengivelse på 90-96%. Om mit eget hjem: Her har jeg i stuen kun halogen pærer. Alle med mulighed for lys regulering og fokusering på områder, fx et læseområde, et billede, en plante, et hygge hjørne. I salen : Her har jeg en ring rundt langs væggene af højfrekvens lysarm-aturer med farve 95 rør med dæmper på. Jeg har lavet en lysliste på 10cm. 10cm. nede fra loftet, som skjuler armaturerne, således at rummet er oplyst af indirekte lys langs loft og vægge.

8 Leve tid. Husk alle lyskilder bør udskiftes efter en given tid, da deres lysstyrke er faldende efter et hvis antal drift timer. Dansk Standard nr. 700 (DS700) og den nye norm EN , beskriver krav til belysning i arbejdslokaler (værksteder, kontorer, forretninger m.m.). Mit ønske med denne artikel er, at skabe en bevidstgørelse omkring nogle af alle de svingninger/svingningsmønstre, som vi omgiver os med, samt at dette mønster kan parallel føres til mange andre ting i livet KH Jan Helge Kofod-Jensen Hømopati og molekylær kommunikation I NaturHelse nr. 1, 2006 har jeg læst artiklen på side tre Homøopati virker ikke. Jeg har kun et skuldertræk til overs for undersøgelsen og vil her redegøre hvorfor: For et par år siden fik jeg bogen The Field der er skrevet af Lynne McTaggart, som måske er mest kendt for bogen What doctors don t tell you. I kapitel fire skriver hun om den franske videnskabsmand Jacques Benveniste, der på en finurlig måde kom til at bevise, hvorfor homøopati virker. Han var ved at undersøge hvide blodlegemers reaktion på allergener. Hans assistent kom ved en fejltagelse til at fortynde opløsningen så meget, at der var for få molekyler tilbage af stoffet til at skabe en reaktion. Men reaktionen kom alligevel. Benveniste vidste intet om homøopati men kom i kontakt med en homøopat, der forklarede ham, at det var sådan homøopati virkede. Han lavede derfor forsøg, hvor opløsningen var så fortyndet, at der garanteret ikke var et eneste molekyle tilbage, af Nr.: Side 8 de antistoffer han arbejdede med. Han opdagede at jo tyndere (højere potens) desto højere virkning. Benveniste startede samarbejde med fem forskellige laboratorier verden over, som skulle gentage hans forsøg uafhængigt af hinanden. Deres undersøgelser bekræftede hans resultater. Benveniste indså, at hvis vand var i stand til at bære og gemme information om molekyler, så ville det få indflydelse på vores forståelse af hvordan molekyler taler sammen i vores kroppe, idet alle vores celler er omgivet af vand. Han begyndte nu at undersøge den måde molekylerne kommunikerer i en levende celle. Hvis den sædvanlige teori (QSAR) Quantitative strukture-activity Relationship. (en teori der går ud på at molekylerne er afhængige af at støde sammen for at udveksle information.* Om cellerne kan kommunikere afhænger af en tilfældighed, dvs. om de tilfældigt møder en de

9 passer sammen med den såkaldte keykeyhole teori) ikke passede, kunne det være fordi hvert molekyle havde sin egen frekvens signatur. Derfor ville molekyler med det matchende spektrum af frekvenser, tune ind på den frekvens og det kunne være over store afstande, på samme måde som radiosignaler virker, eller som stemmegafler kan bringe hinanden i svingning og skabe resonans. Når to molekyler på den måde resonerer, vil de begynde at skabe resonans med andre molekyler i den biokemiske reaktion. Hans eksperimenter viste at molekyler ikke var afhængige af at skulle støde sammen, men af elektromagnetiske signaler lavere end 20 khz. Fra 1991 demonstrerede Benveniste, at han kunne overføre specifikke molekylære signaler ved hjælp af en forstærker og elektromagnetiske spoler. Få år senere var han i stand til at optage og afspille disse signaler ved hjælp af en multimedie computer. Han optog molekylets aktiviteter på en computer og afspillede det overfor et biologisk system, der normalt var sensitivt overfor netop denne substans. Hver gang reagerede det biologisk system, som om det havde været i kontakt med stoffer og igangsatte den biologiske kædereaktion. Han optog også de molekylære signaler på computeren og sendte dem via til andre laboratorier, hvor de havde den sammen effekt på biologiske systemer, når de blev afspillet. På den måde beviste Benveniste, at Nr.: Side 9 kommunikationen mellem molekylerne ikke er mekanisk, hvor molekylerne udveksler informationerne ved at støde tilfældigt sammen. Der er tale om elektromagnetiske signaler (informationer). Vand er i stand til at bære og gemme disse informationer, men de kunne lige så godt komme fra et lydkort på en computer. Det forklarer, hvorfor man kan tage blod fra en patient over i en lille skål. Dryppe et homøopatisk middel i blodet i skålen og se patienten reagere på det. Her er patienten netop ikke i kontakt med sit levende blod i skålen, men modtager elektromagnetiske signaler fra det. Med homøopatisk midler er der en usikkerhedsfaktor, som Benveniste blev klar over. Levende væsner kan påvirke molekylære signaler! Nogle mennesker kan ved deres blotte nærvær og deres elektromagnetiske felt, ændre molekylernes struktur eller form, så informationerne de sender ændres eller blokeres. Der skal uendeligt lidt til, før informationerne ændres nok til, at de ikke resonerer med receptorcellerne. Giver man en sådan person et homøopatisk middel i hånden i fem minutter, vil al molekylær aktivitet og signaler være slettet. Benveniste havde netop en i sit team, som dette skete for hele tiden. Han gik derfor over til at bruge robotter til at håndtere potenteringen. Hvis man ikke tager højde for dette fænomen i videnskabelige analyser og undersøgelser, så er analyserne værdiløse. Benveniste beviste hermed også, at det ikke er ligegyldigt hvad vi udsætter os selv for af frekvenser, om det er høj eller lavfrekvenser, så påvirker de vores celler.

10 Man har jo netop undersøgt og bevist at bestemt musik har en gunstig virkning på helbredet. Jeg vil i øvrigt anbefale læsning af bogen The Field. Den er godt nok ikke oversat fra engelsk, men meget let læselig. Netop informationsudveksningen over lange afstande beskrives både på molekylært, atomart men også på kvante plan. Kvantepartikler er jo de mindste partikler, som endda kun eksisterer som potentiale indtil de måles eller observeres, hvorefter de kollapser til fysisk stof. Det må få os til at stille spørgsmålet: Om alt fysisk stof så kun eksisterer, fordi vi er enige om at observere det? Hvad er så kvanten inden den måles eller observeres? Og udsender den elektromagnetiske bølger, i og med at den kan måles? Er vi helt ude og berøre det åndelige plan med kvantefysikken? Den beskriver også forsøg der skal undersøge hvor i hjernen hukommelsen findes, og om den overhovedet findes der? Bogen stimulerer nysgerrigheden, det er der ingen tvivl om. Jette Møller Ibsen Dybbølgade Sønderborg tlf Kilder: McTaggart Lynn, The Field, First published by HarperCollins Publishers 2001, denne udgave er 3. udgave. ISBN Bag i bogen er der en fyldestgørende bibliograf over de artikler der er anvendt til at beskrive ovenstående. Bl.a. Benveniste, J: From water memory to digital biology, Network: The scientific and Medical Review, 1999; 69: Nr.: Side 10

11 Helbredelse ad åndelig vej gennem Bruno Grönings lære lægeligt bevisligt Informationsforedrag ved lægerne Steen Blom og Oliver Bonifer som vil fremlægge dokumenterede beretninger om helbredelser, og ved disse gå ind i den lægelige dokumentation. Til dette foredrag er alle læger og andre repræsentanter indenfor sundhedssektoren, såvel som interesserede, velkomne. Helbredelser bliver endnu hyppigt kritisk betragtet af læger, når de er kommet ad rent åndelig vej. I Bruno Gröning Vennekredsen, som blev oprettet af den kendte helbreder Bruno Gröning ( ), sker der atter og atter helbredelser, der fra lægelig side blev anset for uhelbredelige. Medicinsk-Videnskabelige Faggruppe bliver der ikke lavet undersøgelser, diagnosticeret eller behandlet. Medikamenter bliver hverken anbefalet, ordineret eller frarådet. Ligeledes bliver hverken lægebesøg, indtagelse af medicin, behandlinger eller operative indgreb frarådet. I Tyskland og det tilgrænsende udland har Den Medicinsk-Videnskabelige Faggruppe (MWF) i Bruno Gröning Vennekredsen eksisteret siden Den har gjort det til sin opgave at dokumentere og lægeligt bevise åndelig helbredelse gennem Bruno Grönings lære. Leder er den tyske læge Dr. Med. Gerhard Blättner. De internationale lægegrupper tæller i dag over læger og andre behandlergrupper. Dermed kan der føres bevis for, at organiske, kroniske, ja selv degenerative sygdomme kan helbredes ad åndelig vej. Der sker også helbredelser for narkomani. Unge bliver bl.a. fri for allergi og depressioner. Denne viden er tilgængelig for alle foredragsholderne. I Bruno Gröning Vennekredsen og Den Dokumenterede succesberetninger kan læses på Internet: Nærmere information på telefon: Marianne Kienitz Informationsforedragene bliver afholdt: Kolding: Søndag den 1. oktober 2006 kl ca Sted: Danhostel Kolding Vandre hjem, Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding Fri entré Nr.: Side 11

12 Sønderborg: Søndag den 1. oktober 2006 kl ca Sted: Sønderborg Bibliotek, rum 8, Kongevej 19-37, 6400 Sønderborg Fri entré Holstebro: Lørdag den 7. oktober 2006 kl ca Sted: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A 7500 Holstebro Fri entré Ålborg: Lørdag den 7. oktober 2006 kl ca Sted: Vejgård Bibliotek, Hadsundvej Ålborg Fri entré Viborg: Søndag den 8. oktober 2006 kl ca Sted: VUC i Viborg, Rosenstræde 6, 8800 Viborg Fri entré Næstved: Lørdag den 14. oktober 2006 kl ca Sted: Grønnegades Kaserne Kulturcenter Grønnegade 10, lokale nr. 217 Fri entré Helsingør: Søndag den 15. oktober 2006 kl ca Sted: Helsingør gl. Toldkammer, Kulturhuset,ved Helsingør Station, Lille sal Fri entré København / Valby: Søndag den 15. oktober 2006 kl ca Sted: Valby Medborgerhus, 5. sal, Toftegårdsplads, Valby Fri entré Polen forbyder GMO. Det polske Parlament har forbudt at producere og anvende GMO i foder. Der spås polske landmænd katastrofale økonomiske konsekvenser. Mon der bliver krig mellem EU og Polen? I hvert fald indeholder beslutningen et spændingsfelt. Og vi kunne spørge om to ting, hvorfor er det ikke den Danske Regering der gør det? Lars Mikkelsen har læste det i LandsbrugsAvisen d.9 8 Hvorfor kommer den art nyheder ikke frem i Landsdækkende dagblade eller public service medier. Os bekendt har den ikke været fremme der. Tak til Lars Mikkelsen for hans opmærksomme øjne. Redaktionen. Nr.: Side 12

13 Selskab til fremme af brobygning og fremme af komplementære terapier i sygeplejen Dette nye faglige selskab for sygeplejersker blev oprettet juni 2005, og godkendt af Dansk Sygeplejeråd i februar Hermed er FS-KOMP det første sygeplejefaglige selskab indenfor vores interessefelt i Skandinavien der reelt er godkendt som selskab af sin egen faglige organisation. Det mener vi også er et signal til omverdenen. Medlemskabet betyder også, at vore selskab fungerer under og arbejder indenfor samme faglige og etiske principper som i øvrigt er gældende for sygeplejen. Herigennem har vi som selskab opnået at få samme platform som de igennem en del år har haft i engelsk og amerikansk sygepleje. Det engelske selskab : Complementary Therapies in Nursing Forum i regi af Royal College of Nursing,- er en stor inspirationskilde for os. Netop her i oktober afholdes der i England, Liverpool en stort anlagt konference under titlen: Whose Therapy is it anyway A collaborative approach to successful interation of complementary therapies. Programmet viser, at vi i Danmark er langt bagefter indenfor udvikling og brobygning på dette område i sygeplejen og sundhedsvæsnet som helhed i Danmark. Men vi har taget de første skridt. Selskabet betragter selv sit arbejdsfelt, som et udviklings og et pionerarbejde indenfor sygeplejen, der ud fra vores bedste overbevisning vil blive til glæde både for sygeplejens målgrupper og for sygeplejen som fag og virksomhedsområde. Denne position og grundtanke præger samtidig selskabets arbejdsmåder og prioriteringer. I de første år er indkredsning og kortlægning af feltet i sygeplejen såvel i praksis, teoretisk, juridisk og etisk opprioriteret. Inspireret af bl.a. de grundlæggende sundhedsfilosofier indenfor det komplementære felt vil vi medvirke til at fremme og styrke en sygepleje, der bygger på et tværvidenskabeligt grundlag, arbejder ud fra et helhedssyn og er rettet mod at styrke menneskets sundhed og selvhelbredende kræfter. En sygepleje, der vil opprioritere sygeplejerskens rolle som den kvalificerede anden i relationen det enkelte menneskes eget ansvar for eget liv. Helhedsperspektivet betinger netop at der også indtænkes det omgivende miljø og et opgør med, at sundhedsvæsnet er et af de mest usunde steder at opholde sig i længere tid. Indenfor området brobygning og fremme af kvalificeret faglig og tværfaglig dialog indenfor dette udviklingsområde er opprioriteret. Men der forestår bestemt et væsentligt afklarende og forberedende arbejde. Grundlaget for formidling og brobygning vil være kortlægning af de komplementære terapiformer der i dag anvendes i sygeplejen. I den kortlægning vil indgå et overblik over sygeplejerskers uddannelser, viden og erfaringer indenfor feltet. Nr.: Side 13

14 Dette tiltag vil forudsætte tilskud af ressourcer, som vi endnu ikke har adgang til. Desuden er begrebsafklaring indenfor området, præcisering af faglig etik, en fagbibliografi over central litteratur og kortlægning af forskning på området nogle af de første skridt vie r gået i gang. Mere udadvendt virksomhed skal bygge på det fælles faglige grundlag vi er ved at indkredse. Vi er i gang med etablering og deltagelse i internationalt samarbejde. Formålet hermed er at udveksle erfaringer og optimere både kendskab til og implementeringen af ny viden. Kendte brugerorganisationer med relation til sundhedsområdet håber vi vil være nogle af de adgange der vil kunne anvendes, som ramme for en åben dialog indenfor feltet. Aktiv deltagelse direkte i den sundhedspolitiske debat forventer vi naturligt vil indgå i takt med selskabets konsolidering. Det helt fundamentale forventes at være konsolidering af en naturlig ramme for drøftelser, afklaring og præcisering af sygeplejens faglige ståsted i relation til implementering og udvikling af komplementær terapi i sygeplejen regi af det offentlige sundhedsvæsnen. Civil ulydighed? Danskerne mener åbenbart at de selv ved hvad de har glæde af. Trods div. skal vi kalde det skræmmekampagner, køber flere og flere kosttilskud. Undersøgelser viser at omkring 50 % af danskerne dagligt benytter kosttilskud. Så selv om bl.a. formanden for Motions og Ernæringsrådet udtaler at kosttilskud er ganske overflødige, og andre hetzer mod antioxidanter. Så virker det som om ganske mange oplever at det sunde varierede kost ikke har det næringsindhold det påstås at have. Internationale undersøgelser har også påvist at næringsindholdet i dagligfødeemnerne i løbet af de seneste 50 år er faldet med % Om den almindelige dansker så opfatter dette via intuitiv registrering eller bare forøger af forebygge mangler, var måske mere relevant at undersøge. Nr.: Side 14

15 Er du medlem af Landsorganisation NaturSundshedsrådet. Vores formål er bl.a. At støtte holistisk inspireret forskning om naturhelbredelsens muligheder, herunder den spirituelle vinkel. At varetage alternative behandleres faglige, økonomiske og sociale interesser. At samle interesserede inden for den alternative/komplementære sundhedssektor. At stå for det holistiske syn på livsvilkår og menneskets rolle i samfundet samt at virke for sidestilling med og brobygning til den etablerede sundhedssektor. At fremme kendskabet, til alternative/ komplementære behandlingsmetoder og anerkendelsen af disse i samfundet, samt anerkendelsen af naturmedicin, kosttilskud og terapeutisk kost. At arbejde på at sikre at brugerne får en høj faglig kvalitet gennem information og registrering. At arbejde for at offentlig økonomisk støtte også i den alternative/komplementære sektor. Behandling må følge brugeren. At arbejde for kvalitetsforbedring, forebyggelse og udvikling inden for området. At skabe interesse for offentlig og privat støtte til alternativt forskningsarbejde samt aktivt at bidrage hertil. At udbygge det internationale samarbejde inden for området. Udgangspunktet for ovennævnte formål er en forståelse af mennesket som en helhed af krop, sjæl og ånd, og at mennesket og dets sygdomme også skal forstås og behandles på naturens egne præmisser. Alle med interesse for det komplementære/alternative kan blive støtte/personlig medlem af LNS fordelene for dig/ jer er dette: Bladet Natur Helse 3-4 gange årligt Nyhedsbreve 6-8 gange årligt Mulighed for deltagelse i vores debat møder. Se læs mere på hj.side: Er du enkeltbehandler har du ud over ovenstående adgang til: Vores koda/gramex ordning Mulighed for en billigere erhvervs ansvarsforsikring Se læs mere på hj.side: For skoler, erhverv og patient/ forebyggelses foreninger se oplys ninger på vores hj.side : Nr.: Side 15

16 Medlemmer i LNS 2006 Branche Organisationer: Erhverv: Kirsten Gersbøll, Drømmetydning Storegade 54 C 8500 Grenå Rådgivning Om Blomster og Naturmed Margot Skaarup Vandmøllevej 15 Fannerup 8560 Kolind N.L.P. Terapi og Personlig Vejled. Anna Marie Thomsen Hjembækvej 42 Sangstrup 8500 Grenå tlf Anja-Cajs Malthe-Bruun Anja Malthe Bruun Havmøllevej Ebeltoft tlf. Iris Christiansen Fys, Massage og Zoneterapi Solskrænten Grenå tlf. Sussan Caroll Silvernale Rosenmetoden Fuglsangvej Grenå tlf. Gert Elbæk Karlson Akupunktur Skovbrynet Grenå tlf. Helmuth Mortensen Zoneterapi og Massage Boelskilde Vejle Øst tlf. Allergica AMBA Allergica AMBA Hagemannsvej Silkeborg tlf Solspejlet-Antroposofisk Bogstue Elspeth Larsen Frederiksborggade 41 st København K. tlf Body SDS A/S Bengt Valentino Andersen Egedal 1 A 2690 Karlslunde tlf Urtegartneriet v/ Kirsten og Erik V Nielsen Buskhedevej Silkeborg tlf Clean Beauty Jørgen Jensen Silkeborgvej 53 Alling 8680 Ry tlf Berthelsen Health Group Walgerholm Værløse tlf Marianne Hansen Byagervej 108 B 8330 Beder tlf. Ulrik Dige Fælhøjvej 5 Jebjerg 7870 Roslev tlf. Erik Kirchheiner Nørrebrogade 22, København N. tlf. Din/Jeres adresse - opdatering til LNS. Vil Du/I være venlige, at holde os opdateret med jeres adresse, tlf, og , m.m. I kan indtaste Din/Jeres ændringer på vores hjemmeside under kontakt. Nr.: Side 16 Pharma Scandia Lyngbyvej Gentofte tlf Kehlet s Miljø Vejlbygade 30 A 8240 Risskov tlf Clearvision Lone Thomsen Østbanegade København Ø. tlf Vital-Arkitekten Ruth Landbo Henriksen Bredgade 45 C 1260 København K. tlf Tandlæge Lene Bonnevie Peder Skramsgade København K. tlf

17 Merkur Den Almennyttige Andelskasse Henrik Pla Sct. Clemenstorv Århus C. tlf Natur Energi Aps Rypevang Allerød ANDIelectromedical Kanalstræde Holbæk tlf Danplus Danplus Sofienhøjvej 1 st København S. tlf B.S.D.S.-massørterapeut Atle Hedvard Butterup Byvej Regstrup tlf Life Spice Production Aps Birgit Helen Jørgensen Sportsvej 26 Nødebo 3480 Fredensborg tlf VindVind Hospitalsvej 3, 3.th 2000 Frederiksberg tlf Danolan Magnetsengetøj Niels Erik Beck Bønstrupvej Vamdrup tlf Mælk og Honning Mælk og Honning Valby Tingsted Valby tlf Den Grønne Butik v/ Jørgen Nielsen Brogårdsvej 25, st.mf 2820 Gentofte tlf Merkur Den Almennyttige Andelskasse Merkur Bispensgade 16, 1 POSTBOKS Ålborg tlf PRE-JET Bøgedevej 14 Slimminge 4100 Ringsted tlf Dansk Helios Østerkovvej 2 Pjedsted 7000 Fredericia tlf Sundhedskost Peer M Christiansen Frederiks Alle Århus C. tlf Slowlife v/ Berg/Gøtzsche Svendborgvej 334 Åstrup 5600 Fåborg tlf Merkur Den Almennyttige Andelskasse MerkurBank Vesterbrogade 40 1 th 1620 København V. tlf Helsam A/S Helsam A/S Rønsdam 1 Ragebøl 6400 Sønderborg tlf Dansk Helsemiddel Center ApS Henrik Jensen Birkholmvej 4 Osted 4000 Roskilde tlf Panacea Helse Tommy Kobberskov Yderholmen Ballerup tlf Seksualterapi & Spirituelle rejser Pia Struck Jorcks Passage 1A, 4 sal 1162 København K. tlf Bioforce Danmark A/S Bioforce Danmark A/S Håndværkervej 17 B 8643 Ans By tlf Den Danske Kinesiologiskole V/Anne Straarup Møllemarksvej Ruds- Vedby tlf John Boel Akupunktur ApS John Boel Industrivej Nord Avlum tlf Sundhedsministeriet, Departementet Andreas Jull Sørensen Slotsholmsgade 12, København K. tlf. Nr.: Side 17

18 Fejlbehandlede Patienter Birthe Lundquist Toftevangen Helsinge tlf Galebevægelsen Kaja Garupe Dr. Abildgaards Alle 15, st.tv 1955 Frederiksberg C. tlf Forebyggelse og Patient organisationer: Landsforeningen Røgfrit Miljø c/o Ove Bendtsen Assensgade 12, 5.th København Ø. tlf Fore. mod skadeligt Dentalmateriale IngeLis Marchant Sandstumpvej Grenå tlf Dansk Vegetarforening Dansk Vegetarforening Tornestykket Vanløse tlf Vegana Danmarks Veganerforeningen v/ Bent M.Muus Brøndbyøster Torv 6 7.th Brøndby tlf ParaDISCO Kim Hjortholm Vennemindevej 25 4.th København Ø. tlf Foreningen Antroposofisk Sygehus V/ Gunilla Lindroos Englystvej Frederikssund tlf Biodynamisk Jordbrug Frederiksgade 72, B Århus C. tlf GONGforening overtoning og lydhealing Susanne Eskildsen Sneglebo Roskilde tlf May Day Tamara Thérèsa Mosegaard Rundforbivej 2 Trødrød 2960 Rungsted Kyst tlf sft AnneBirte Rasmussen Ålborggade 19, 4.tv 8000 Århus C. tlf Sundhed for AllePatientgruppen Henning Christensen Johan Krohns Vej 9, 1. lej Valby tlf Thorshøjgård Støtteforening Ulrik Irgens Rådyrvænget Allerød tlf Fejlbehandlede Patienter Birthe Lundquist Toftevangen Helsinge tlf Galebevægelsen Kaja Garupe Dr. Abildgaards Alle 15, st.tv 1955 Frederiksberg C. tlf Center for Sundhed V/Gunilla Lindroos Englystvej Frederikssund tlf Landsforeningen til Forebyggelse af Kræf. Lena Agger Langelandsgade 16 st. tv Århus C. tlf Naturhelbredelsens Fremme v/rita Nyholm Vasevej Birkerød tlf Biodynamisk Forskningsforening JensOtto Andersen Landsbyvænget 7 Herskind 8464 Galten tlf Vaccinationsforum Else Jensen Dønnevældevej Græsted tlf LAP Eva Rasmussen Klingenberg 15, 2th Odense C. tlf Nr.: Side 18

19 Skt Michaels Patientskole V/ Marianne Schønemann Baumgartensvej Odense C. tlf Mercurius Therapeuticum c/o Hans Jørgen Abildgaard Kong Georgs Vej 15 st Frederiksberg tlf Peter Johansen Ryparken 76, 2 th København Ø. tlf Skoler: Center for Multi Inkarnations Terapi v/ Bettina Jørgensen Snorresgade 8, st.tv 2300 København S. tlf Alfa-Omega Instituttet v/ Anne-Grete Hav Hermansen Forårsvej 16, 2920 Sharlottenlund tlf Skolen Psykospirituel Vejledning og udd. Ingelise Emby Stakkeledet Hørsholm tlf TriNadi Kreative Udviklingsterapeuter Bente Ploug Søndre Jernbanevej Hillerød tlf zcd Vendsyssel Helseskole Ebba Thomsen Volstrupvej 105 Hørmested 9870 Sindal tlf Kullerup Kurser Ingolf Plesner Kullerup Byvej 2 A Kullerup 5853 Ørbæk tlf Skolen for Helsepraktik Skolen for Helsepraktik Hammershusvej 3 F 7400 Herning tlf Mandala Kunstskole Birgit & Eskild Tjalve Vengevej 19 Søballe 8660 Skanderborg tlf Naturlig Klinik og Uddannelsescenter Sanne Luisa Behrendt Hårlevvejen 23 Endeslev 4652 Hårlev tlf Institut for Kraniesakral Terapi Karin Sønderby Næsgade Assens tlf Riekiskolen Jette Nilsson Vingetoften Herlev tlf Skolen på Møllegården Kirsten Kragh og Mogens Ehrich Møllegårdsvej 3 Osted 4000 Roskilde tlf Akupunkturskolen i Skibby v/ Elsebeth Lægaard Svanholm Alle Skibby tlf Institut for Optimal Næring Helhedsorent. Terapi og Forskning Teglgårdstrædet 4F, 1 Sundhedshuset 1452 København K. tlf Bell Healerskole v/bodil Sylvest Bell Langekærgårdsvej 2 Evetofte 3370 Melby tlf Den gamle Kjøbmandsgaard Hanna Francisca Thuesen, Reikimester Hovkrog 3 Dysted 4684 Holme-Olstrup tlf Hjertets Vej, selvudvikling og livskunst v/annalise Stourup Nyrupvej 15, st Nyrup tlf Hastrup Centret Jan Helge Kofod-Jensen Gl Havdrupvej Gadstrup tlf Alternativ Balance Center Britta Paaske Torvet 1 A 4690 Haslev tlf Nr.: Side 19

20 ABC Center Clauss Paaske Regstrupvej 51 Aunslev 5800 Nyborg tlf Frederikssund Healerskole v/ Gudrun Christensen Acasievej Frederikssund tlf Energihuset, Healer Skole Sven Riis Jensen Holmvej 22 Astrup 6780 Skærbæk tlf IN2SPIRIT Healerskole Jef Munk Juel Martinussen Saunte Bygade 14 Saunte 3100 Hornbæk tlf ZOTERA Vestjyllands Zoneterapeutsk. Anne-Mette Duelund Fiskergade Varde tlf Healerskolen Healerskolen Linnésgade 14, 1.sal 1361 København K. tlf Dansk Skole for Tankefelt Terapi Heilesen & Mygind Skovbovej 10 Tornby 9850 Hirtshals tlf Roots, skole og behandlingscenter Kim Helgesensgade 7 st København Ø. tlf Vitale acadamy of divinity Zaenia Jensen Ågade Næstved tlf Dansk Reiki Center Chamille Sofie Snerle Winther Ørslevvej Vordingborg tlf Søren Winkel Skuderløse Husrække Haslev tlf Human Education Group David Camacho Birkeparken Åbyhøj tlf Clairvoyance Uddannelsen Artemis Maya Fridan Svalevej Hellerup tlf. ReikiSkolen Danmark v/anny Petersen Svinget 52, 1.tv 3060 Espergærde tlf Zoneterapeutskolen, Vedbæk v/ Birgitte Bendjellal Krogholmgårdsvej 50 Trørød 2950 Vedbæk tlf Healerskole Bodil Lous Roskilde Bodil Lous Roskilde Helse-Hus Vindingevej 3 B 4000 Roskilde tlf zcd AlternaZoneterapeutskolen i Skive Susanne Berthelsen Frederiksgade 2 C, 1.tv 7800 Skive tlf Kosmos Center Aps v/inge & Steen Landsy Bjelkes Allé København N. tlf Skolen for Polaritetsterapi Gitte Larsen Bredgade Malling tlf Naturmedicinsk Kursuscenter v/tommy Aagaard Petersen Bodenhoffs Plads 8, st.th 1430 København K. tlf Skandinavisk Astrologiskole Karl Aage Jensen Nørrebrogade 66 D, København N. tlf Rosenmetoden Bjørn Herold Olsen Spergelmarken Søborg tlf Nr.: Side 20

Tankeformernes intelligens

Tankeformernes intelligens Tankeformernes intelligens Af Merete Gundersen Hypotese for tankeformer Tanker = bevidsthed = bølgelængde = magnetisme = lys = er evigt eksisterende i kosmos. Tanker responderer på lys, lyd, farve, duft,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Naturhelbrederen Dit alternativ... UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Clairvoyance er at kunne se et andet menneskes energifelt. Har du evnerne og lysten til at hjælpe

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

AstrologiHusets Mini-messe

AstrologiHusets Mini-messe AstrologiHusets Mini-messe Åndelig føde for krop og sjæl Lørdag-søndag 2. og 3. august 2014 kl. 10-18 Program Foredragsliste Lørdag Søndag Tid Navn Tema Tid Navn Tema 10.45-11.45 Heidi Wulff Healing 10.45-11.45

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 For tilmelding til arrangementer: telefon nr. 2366 7494 - bedst pr. sms, eller e-mail cpuviborg@gmail.com, skriv arrangement og medlems nr.

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Helse- og Sundhedsmesse i Lunden, Silkeborg d. 18. og 19. oktober 2014 UDSTILLER BESKRIVELSE KONTAKT STAND. GRATIS Irisanalyser hvor

Helse- og Sundhedsmesse i Lunden, Silkeborg d. 18. og 19. oktober 2014 UDSTILLER BESKRIVELSE KONTAKT STAND. GRATIS Irisanalyser hvor Helse- og Sundhedsmesse i Lunden, Silkeborg d. 18. og 19. oktober 2014 UDSTILLER BESKRIVELSE KONTAKT STAND Akupunkturklinikken GRATIS Irisanalyser hvor Tlf. 87 62 01 60 19 v. Poul Bech man ser kroppens

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

www.positive-vibes.nu

www.positive-vibes.nu www.positive-vibes.nu http://www.huffingtonpost.com/2013/10/28/body-on-yoga_n_4109595.html Velkommen til Kundaliniyoga Kundalini er bevidsthedens og vitalitetens yoga. Den er kendt som hverdagens yoga.

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig.

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig. 15.09.2016 September meditation Episode 3 Velkommen til den tredje episode af september meditations serien. Jeg hedder Merethe Bonnesen, og de syv ærkeengle fra første episode er netop trådt ind i feltet

Læs mere

Styrke & Helbred. Forord

Styrke & Helbred. Forord Forord I 2011 lavede Bengt og jeg bogen Kunsten at give slip som fik en overvældende god modtagelse af både anmeldere og læsere. Fordi processen var så givende for os begge, besluttede vi at lave endnu

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

SIQ - Spirituel Intelligens

SIQ - Spirituel Intelligens Institut for Holisme og Forskning SIQ - Spirituel Intelligens SIQ - Spirituel Intelligens Livskilden 2004 Livskilden Gl. Strandvej 199 A 3060 Espergærde 4913 4869 e-mail: livskilden@post.tele.dk www.livskilden.org

Læs mere

Tanker er af natur elektriske og magnetiske Af Merete Gundersen Copyright 2008

Tanker er af natur elektriske og magnetiske Af Merete Gundersen Copyright 2008 Tanker er af natur elektriske og magnetiske Af Merete Gundersen Copyright 2008 Sjælskontakt giver højere tænkning Tanker er af natur elektrisk magnetiske og de styrer vores celleaktivitet. Vores tanker

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen:

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen: Foredrag på Helsemessen I Parkhallen, Kolding 29. og 30. oktober 2011. Åbningstider: kl. 10-17 begge dage ENTRE: kr. 60,- /dag incl. alle foredrag. 40 behandlerstande og 20 foredrag herunder med bl.a.

Læs mere

FENG SHUI - Forebygge eller helbrede?

FENG SHUI - Forebygge eller helbrede? Af Feng Shui Master Torben Hecksher http://www.fengshuimaster.dk FENG SHUI - Forebygge eller helbrede? De færreste boliger og kontorer er fra starten opført efter feng shui principperne, og derfor bliver

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Naturlig hjælp til en god søvn

Naturlig hjælp til en god søvn Naturlig hjælp til en god søvn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Søvnproblemer Søvnen kaldes også den store helbreder, og en dyb og sund søvn kan udligne mange

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning Rådgivning Information Indsigt Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning www.clairvoyantforeningen.dk Hvad er clairvoyance Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer

1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer 1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer Holstebro 2014 Sjælsro Skolerne V. Helle Nemborg Velkommen til Sjælsro Velkommen til Clairvoyant Healer uddannelsen. Det glæder mig, at du fandt vejen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt

Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt HR Uddannelse Etnicitet er noget man er født med, men den får først betydning når man præsenteres for andre etniske grupper. (Plum,

Læs mere

Vertikal Healing 5-trinsmodel Vertical Healing er udviklet af den tyske læge Dr. Klinghardt

Vertikal Healing 5-trinsmodel Vertical Healing er udviklet af den tyske læge Dr. Klinghardt Vertikal Healing 5-trinsmodel Vertical Healing er udviklet af den tyske læge Dr. Klinghardt Når mennesker i dag vælger komplementær/ alternativ medicin og behandling sker det ofte som supplement til en

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

FORSTÅELSESMODEL FOR FDZ, FORENEDE DANSKE ZONETERAPEUTER 1999. Vedtaget på FDZ`s generalforsamling 13. marts 1999. Zonetrapi

FORSTÅELSESMODEL FOR FDZ, FORENEDE DANSKE ZONETERAPEUTER 1999. Vedtaget på FDZ`s generalforsamling 13. marts 1999. Zonetrapi FORSTÅELSESMODEL FOR FDZ, FORENEDE DANSKE ZONETERAPEUTER 1999 Vedtaget på FDZ`s generalforsamling 13. marts 1999 1 / 14 Denne version af forståelsesmodel for FDZ- zoneterapeuter er ikke statisk, den vil

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Et nyt perspektiv. Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste og hendes børn

Et nyt perspektiv. Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste og hendes børn Et nyt perspektiv Når du er kommet godt i gang med meditation, er du trådt ind på en sti, som kan føre dig til ny udvikling igennem hele livet. Der er mange måder at meditere på. Alle har som mål at skabe

Læs mere

Livskvalitet og dit hjerte Hjertepakken

Livskvalitet og dit hjerte Hjertepakken Livskvalitet og dit hjerte Hjertepakken 19 livskvalitetsforbedring ved holistisk forebyggelse af behandling af dårligt hjerte (hjerte-kar-sygdom) Dårligt hjerte en folkesygdom LIVSKVALITETS FORBEDRING

Læs mere

Qigong intro Velkomst E-guide

Qigong intro Velkomst E-guide Qigong intro Velkomst E-guide Vibeke Fraling, Qigong instruktør Kontakt: e-mail kontakt@vibekefraling.dk Telefon 28 83 07 13 www.vibekefraling.dk 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER QIGONG? 2 HVAD KAN QIGONG

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Mad og følelser Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Elisabeth Balslev Mad og følelser blot en brugsbog HOVEDLAND Mad og følelser 2003 Elisabeth Balslev og Forlaget Hovedland

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Vi mødes i fælles ånd, med ønsket om at hele os selv og andre. Indhold: Intro Fælles ramme og motivation Ansvar og organisering Konkret, hvad foregår

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Den lærende pædagog. Pædagogiske kompetencer i praksis. Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen. a r e n a e e r r

Den lærende pædagog. Pædagogiske kompetencer i praksis. Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen. a r e n a e e r r Den lærende pædagog Pædagogiske kompetencer i praksis Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen a r e n a e e r r Den lærende pædagog Pædagogiske kompetencer i praksis Redaktion: Flemming Andersen

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

DET flerdimensionelle menneske og bevidsthedens vej

DET flerdimensionelle menneske og bevidsthedens vej NY ARTIKELSERIE Liv & Sjæl bringer her den anden af fire artikler i artikelserien DEN PSYKO- SPIRITUELLE VÆRKTØJSKASSE. Hver artikel rummer en spændende indføring i et emne samt helt konkrete værktøjer

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Livskvalitetspakken. Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne. Intensiv støtte til din personlige udvikling. Accelereret udviklingsforløb

Livskvalitetspakken. Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne. Intensiv støtte til din personlige udvikling. Accelereret udviklingsforløb Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne Intensiv støtte til din personlige udvikling Accelereret udviklingsforløb Over 6 måneder Kun 14.000 kr. inklusive materialer og selvhjælpsprogram (2001/2002,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Frihed. af Henriette Larsen

Frihed. af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen FRIHED Henriette Larsen, København 2016 Illustrationer og layout Maria Tønnessen www.byme&henry.com 1. udgave, 1. oplag ISBN 978-87-999041-0-5 FORORD

Læs mere

Betydning af berøring

Betydning af berøring Betydning af berøring Program: En øvelse om berøring kan berøring være nøglen? Berøring som redskab til godt samarbejde en skøn case. Nervesystemet hvordan påvirker det os? Berøringshormon - Oxytocin Forskellige

Læs mere