NaturHelse. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NaturHelse. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet"

Transkript

1 NaturHelse Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 21 årgang 2006 nr. 2 Et æbletræ fra Fejø I dette nummer bl.a: Kommer bevidstheden før kroppen Energi LYS - Svingninger Hømopati og molekylær kommunikation Menneskets energikrop hvad er vi? Er LNS en samfundspolitisk faktor? Hver femte er som os!

2 Natur Helse udgives af Landsorganisation NaturSundshedsrådet. ISSN Oplag 3300 Bladgruppen Ansvarsh. redaktør: Bo Steen Jensen Lay-out & it-medarbejder: Kim Roar, Kirogaarden Copyright: Natur Helse Almene info: LNS-bestyrelse Formand/IT Jan Helge Kofod-Jensen Næstformand/forskning Mogens Erich Sekretariat/markedting Bo Steen Jensen Kasser Kirsten Kragh Alm.medlemmer Henrik Isager Ole Hjort Vera M. Sekretariat Jorcks Passage 1A, København K tlf.: Hj.side: Skriftelige indlæg til Natur Helse sendes til Vi lægger vægt på at, kildeangivelse samt dit eget navn og adresse er påført. Vi kan dog, i specielle tilfælde bringe artikler under synonym, men redaktionen skal kende dit navn og adresse Artikler skrevet af andre en bestyrelsen/bladgruppen udtrykker ikke nødvendigvis LNS s holdninger. Der tages forbehold for taste/skrive fejl Natur Helse udkomme 3-4 gange årligt. Bladet vil også være at finde på vores hjemmeside. Fra redattionen Med denne udgave af Natur Helse er høstens årstid i fuldt flor. En årstid med vilde og stærke farver i naturen, de store skydramaer på himlen, de ofte stadigt lune eftermiddage og de mulmede aftner til hygge og fordybelse, en årstid jeg personligt sætter meget pris på. Vi har denne gang som hovedtema begrebet Energi, belyst fra flere Indfaldsvinkler. Derudover en opsang til de ulydige forbruger af Lægen Claus Hanke. Lidt om hømopatiens historie.. En omtale af et forsknings projekt, der kan danne basis for en forklaring og forståelse at dette uforklarlige Noget mange af os betjener os af, i vores arbejde som komplementære behandlereet oplæg til Tema Mødet i oktober. Det afholdes tirsdag d. 17. oktober kl i Valby Medborgerhus, pris 30 kr Vi ønsker vore læsere god læselyst Ude i verdenen Natur Helse erfarer med interesse, at interessen for naturlig helbredelse beder sig i alle samfundslag. Fra bl.a. det engelske kongehus og videre ud i samfundet. Senest har prins Charles udtalt sig. Han har i en tale opfordret læger til at bruge komplementær medicin, til at behandle bl.a. sukkersyge og hjertesygdomme. Han opfordre også lægerne til at stole mindre på den konventionelle medicinske behandlingsform. Og i stedet have en holistisk indgangsvinkel til behandlingsforløbet. Og også beskæftige sig mere med den forebyggende indsats, kost og sund levevis. Nr.: Side 2

3 Et spændende ord? Et fyord? Eller bare et misforstået og ofte forkert anvendt ord? Inden for den alternative/komplementære verden bruges ordet ofte med så mange forskellige betydninger, at ordet på det nærmeste ikke har nogen betydning tilbage. Samtidigt oplever man hos grupper, der kan betegnes som komplementære behandlergrupper, nærmest en art angst for ordet. Hvorfor? Er det, fordi ordet på en ensidig måde opleves som hørende til det religiøse tågeland, og derfor ikke kan være en betegnelse på elementer i en fysiologisk responderende behandling? Spiritualitet betyder åndelighed. Og hvad er det så? En art vågenhed over for? Vel først og fremmest en dimension, der kunne kaldes den menneskelige lim. Pr. tradition synes begrebet at være i modsætning til/hævet op over den almindelige menneskelige handlings dagligdag. Men kan spiritualitet forvises til kun at være noget religiøst? Efter min mening ikke. Den spirituelle dimension i mennesket er andet og mere end det religiøse. For mig er det hele vores tankeverden, og her kommer jeg så til at gøre op med sondringen mellem intellekt og ånd, en sondring, som delvis baserer sig på den kristne kirkes traditionelle tiltagen sig eneret på. (Glimrende udredning af denne problematik findes i bogen Europas religion kristendom og ateisme af Lasse Brandstrup). Sondringen baserer sig desuden også på det naturvidenskabelige princips postulerede frakendelse af den åndelige dimension. Spiritualitet? Det er altså opgøret mellem pragmatikken og kirkens eneret, der skaber kløften. I den vestlige verdens menneske og livsbillede findes der et sært og uafklaret begrebsområde, som gør, at ordene ånd, sind, sjæl bruges vilkårligt som synonyme uden nogen egentlig afklaret definition på, om de nu også er det; eller i virkeligheden er forskellige. Samtidigt skelnes der mellem hjertes energier og intellektet/det praktiske fysiske liv. En skelnen jeg personligt finder ødelæggende for en holistisk indgang til tilværelsen. Jeg brugte tidligere definitionen den menneskelige lim om begrebet spiritualitet, og det gjorde jeg, fordi jeg mener, at ingen handling, fysisk eller anden, kan foregå, uden at den spirituelle dimension er til stede, bevidst eller ikke. Det er den, der direkte eller indirekte styrer etikken i handlinger og tanker. Derfor forstår jeg ikke den angst, jeg ofte ser udtrykt over for begrebet spiritualitet, bl.a. hos visse grupper af komplementære behandlere, og ikke mindst hos en stor del af de lægevidenskabeligt baserede behandlere. Hvis der er en bevidst og ansvarlig holdning bag den behandling, disse mennesker tilbyder og udfører, så er den pr. definition spirituelt styret. Spirituel i ordets og begrebets rene betydning. Renset for religiøse og dogmatiserede begrænsninger og skyklapper. Bo Steen Jensen Nr.: Side 3

4 Kommer bevidstheden før kroppen Lægen, akupunktøren og den spirituelle psykoterapeut Kurt Lindekilde, holdt Onsdag d. 9 august et foredrag, hvor han præsenterede begrebet zero point field En epokegørende ny måde at forstå quantum fysics på, måde som involverer det som hedder zero point field og som har betydning for vor evne til selvhealing, samt for selvudvikling og hele vor spirituelle forståelse af livet. -zero point field (ZPF) -et kosmisk felt, vi alle lever i, en livskraft a la The force fra Star Wars -ZPF s betydning for sjæl, sundhed, sygdom -ZPF og det spirituelle, selvudvikling og det at heale sig selv - et nyt koncept -ZPF, klassisk fysik og quantum fysics - en ny videnskab beviser det guddommeliges eksistens. Her under en kort gennemgang af begrebet. Kurt Lindekilde har lovet Natur Helse en bredere og måske knapt så tung artikel omkring begrebet i vores december nummer. Kombinationen af klassisk fysik, quantum fysics og zero point field samt case stories peger på, at det psykiske og det spirituelle spiller en langt større rolle for vor sundhed end lægevidenskaben har lyst til at anerkende. Videnskaben viser godt nok, hvor Gud sidder i hjernen, men tør ikke tage skridtet fuldt ud og antage Gud som en arbejdshypotese. Sundhed og sygdom udelukkende baseret på lægevidenskab - altså på mål og vægt - tager udgangspunkt i, at kroppen Nr.: Side 4 er fysisk og KUN eksisterer i tid og rum. Desuden antages det i denne forståelse, at bevidsthed er et biprodukt af hjernen. En sådan form for videnskab har pr. definition fraskrevet sig en række healingsmuligheder. Der er dog en ganske bred vifte af muligheder, som baserer sig på bestemte principper for selvhealing. Forståelse af hvad zero point field er, fremmer mulighed for selvhealing og selvudvikling. Faktisk kan enhver sygdom heales, men det er ikke enhver person beskåret at lade sig heale for hvad som helst. Selvhealing såvel som dybere former for selvudvikling forudsætter en åbenhed ind i, hvad vi kunne kalde for de guddommelige lag. I visse terapiformer, kan fysiske sygdomme uforklarligt heales af den indre healer, ligesom man også kender til mirakuløse helbredelser. Selvhealingens muligheder sættes i relief af beretninger, som tyder på, at sjælen flytter med, når man transplanterer organer! Mange aspekter af selvhealing og selvudvikling handler om barndomstraumer samt forskellige grader af stress f.eks. fra udfordringer på arbejdspladsen eller i familielivet. Disse traumer og udfordringer kan have et omfang, som det ikke er muligt at se i øjnene, og som derfor fejes ind under gulvtæppet d.v.s. gemmes væk i kroppens organer. Siden hen kan sygdom opstå ud fra denne ubevidste side af mennesket.

5 Vi står her med et nyt koncept, som rummer tiltag til bedre at håndtere de forskellige aspekter af selvhealing og selvudvikling. I mangel af bedre kalder jeg dette koncept for The Art of Spiritual Medicine eller spirituel lægekunst. For at åbne sig for kroppens iboende selvhealingskraft er der brug for at se nærmere på visse begreber såsom - er du kun dit ego eller er du åben for at forbinde dig med Selvet (dit Højere Selv )? - den uendelige kraftkilde(zpf) manifesterer sig, du åbner dig for dit Højere Selv - det sår som egoet ikke kan heale men som Spirit kan heale - den holografiske forståelse af mennesket - betydningen af synkronicitet, det underbevidste, det dagsbevidste og det overbevidste - den indre healer - konsensusvirkeligheden og lægevidenskabens fremmedgørende effekt - at se sin sygdom som en udviklingsvej ( sin dharma ) Mennesket har intet legeme adskilt fra sjælen, thi det som kaldes legeme, er en del af sjælen, nemlig så meget som opfattes gennem de fem sanser, hovedindgangene til sjælen i denne tidsalder William Blake As you think so you shall be Kurt Lindekilde læge, akupunktør og spirituel psykoterapeut Denne synsmåde er for mig (redaktøren) at se netop det vi alternative/komplementære har manglet for at kunne argumentere og debattere med den etablerede lægevidenskab. Og den kan bruges til det endelige og meget nødvendige opgør med Dechardes og Newton. Deres urmodel var en interessant vej, men også en blindgyde. Fysikken har for længst opfattet det. Lægevidenskaben mangler stadigt at opleve denne Aha oplevelse. Fra redaktøren Næste nummer af Natur Helse vil komme i december, så pas på det ikke drukner i julekatalogerne. Til vinterdagene med duftende urtete, eller en god kop kaffe, alt efter vane og smag, vil redaktionen bruge efteråret til at finde spændende bøger omkring nogle af de temaer vi har haft på siderne i dette nummer. Vi modtager altid meget gerne artikler, evt. anmeldelser og andet stof af interesse for vore læsere. Deadline 15. november. Og udgivelse forventes i første uge i december. Stof til bladet modtages på Mail: som vedhæftet word dokument.(andet format kontakt Nr.: Side 5

6 Energi LYS - Svingninger I tiden bruges Ordet Energi ofte. Hvad menes der med dette? Kan det fx være: Lys, farver, et træ, et menneske, en mave, olie, benzin, elektricitet eller? Som jeg ser ordet Energi, er det vibration, elektrisk betegnet som en svingnings frekvens, herefter i artiklen kaldt svingning. kan vi sanse andet kan vi alle ikke endnu. Også hver celle/ hvert organ i kroppen har sin egen svingning/ sit eget svingningsmønster. Alle svingninger påvirker hinanden, og derfor er vi også, uden at vi er bevidste om dette i en fortsat udvikling, via bare det at bevæge sig gennem dette tankeskabte/ Svingningsskabte liv. Alt hvad vi kan opfatte har en eller anden form for svingning, for ellers kan vi ikke opfatte den med vores sanser. Og med de fysiske sanser som vi har til rådighed, er det endog et meget lille område vi kan sanse. Nogle af de stærkeste påvirkninger vi kan få er, Lys, farve og lyd, da de er tættest på kærnen det Guddommelige. Skabelse processen lidt kort fortalt Først var der Mørke Så kom ORDET Svingninger. Alt her efter er Svingninger på forskellige niveauer Farve Blå, Grøn, Gul og Rød Lyd Lydbølger, toner Form Former, faconer geometriske figurer Liv Bevidsthed, Celler, væv, organer Skabelse Udvikling Energi er et ord vi bruger for hvad? En eller anden form for opsamlet effekt/ ressource, som så også er Svingning? Det handler så ikke om at samle en eller anden energi til en given ydelse, men at se/skifte svingningsniveau, hvis vi ser nærmere på Svingningerne. Er de så ikke en del af selve skabelsesprocessen/udviklingen? Ovenstående bygger alt liv på, der er mange niveauer af dette forløb, noget I denne artikel vi jeg herunder gå dybere ind i emnet LYS, speciel det elektriske lys og dettes svingninger som vi omgiver os med. Levende lys bål flammer og brugen af tusmørke, vil jeg ikke ind på her, (ja og så er der også brugen af krystaller og farvefiltre, som har et højere sving-nings niveau end tør farver for ikke at glemme de fantastiske lysfarver, som kan komme til os i meditation). Nr.: Side 6

7 Min baggrund for at skrive denne artikel er bl.a. 20 års uddannelse hos Bob Moore, 40 år i el-branchen, samt den menneskelige parallel til computer verdenen. Sollyset, som er det stærkeste svingningsmønster vi umiddelbart er i kontakt med, indeholder hele farvespektret, kan bl.a. ses i en regnbue og gengiver derfor også hele farvespektret, hvor det bestråler. Lyset kan kun gengive, hvad det selv indeholder. Er det, det samme som, at det vi ser i andre mennesker, mange gange er sider af os selv. Det som kaldes Spejleffekten? Kunstigt lys derimod. Her kan vi selv gøre noget for at forbedre vore omgivelser. En lyskilde (el-pære) er ikke bare en lyskilde. Der kan være meget stor forskel på hvilke farve spektrum som en lyskilde udsender. Nogle, specielt de nye energipærer har et meget lille farve spektrum, (kan dette også paralleliseres over til os selv, og den i tiden mere og mere begrænset livsforståelse) Hvis man vil se forskellen, kan man fx have EN lyskilde til at belyse et billede, som indeholder mange farver (ses hvis billedet tages ud i sollys a.) : - Belys billedet med lyskilden i et rum uden sollys. Tag et foto af billedet, uden brug af blitz. - Skift lyskilden til en anden type og tag et nyt foto. Når man så efterfølgende sammenligner billederne, kan man lettere se forskellen. a. Der er forskel på en sollys (farve 100%) og en såkaldt dagslys pære (farve 87%) Ved valg af belysningskilde til læsnings brug, skal man også vide, at farve kvaliteten er vigtigere end lysstyrken. Nr.: Side 7 Øjnene slapper bedre af, når lyset ikke er for kraftigt, samt at lyset indeholder alle farverne, Fx en gløde pære eller en halogen pærer med lysdæmper på.. Energipærer, hører efter min mening til på havegange og køkkentrapper, hvor de skal brænde længe, og uden det store elforbrug, (man kun skal kunne se, hvor man går). Nogle energi pærer og lysrør har også en længere tændtid (før den lyser med fuld styrke). Lysrør, her er igen nogle ting, man skal tage i betragtning, De blinker 100 gange i sekundet (50Hz) hvilket ikke alle måske opdager, men det belaster hjernen, for den opfanger det, samt hvilket farvespektrum lysrørene indeholder. Med lysrør har man dog nogle muligheder. Man kan købe armaturer med højfrekvensspoler ( til Hz.), dem er der normalt også mulighed for at tilkoble en lille speciel lysdæmper (et potmeter), derudover har man et større valg af lysrør. Jeg bruger som regel 90er serien med farve gengivelse på 90-96%. Om mit eget hjem: Her har jeg i stuen kun halogen pærer. Alle med mulighed for lys regulering og fokusering på områder, fx et læseområde, et billede, en plante, et hygge hjørne. I salen : Her har jeg en ring rundt langs væggene af højfrekvens lysarm-aturer med farve 95 rør med dæmper på. Jeg har lavet en lysliste på 10cm. 10cm. nede fra loftet, som skjuler armaturerne, således at rummet er oplyst af indirekte lys langs loft og vægge.

8 Leve tid. Husk alle lyskilder bør udskiftes efter en given tid, da deres lysstyrke er faldende efter et hvis antal drift timer. Dansk Standard nr. 700 (DS700) og den nye norm EN , beskriver krav til belysning i arbejdslokaler (værksteder, kontorer, forretninger m.m.). Mit ønske med denne artikel er, at skabe en bevidstgørelse omkring nogle af alle de svingninger/svingningsmønstre, som vi omgiver os med, samt at dette mønster kan parallel føres til mange andre ting i livet KH Jan Helge Kofod-Jensen Hømopati og molekylær kommunikation I NaturHelse nr. 1, 2006 har jeg læst artiklen på side tre Homøopati virker ikke. Jeg har kun et skuldertræk til overs for undersøgelsen og vil her redegøre hvorfor: For et par år siden fik jeg bogen The Field der er skrevet af Lynne McTaggart, som måske er mest kendt for bogen What doctors don t tell you. I kapitel fire skriver hun om den franske videnskabsmand Jacques Benveniste, der på en finurlig måde kom til at bevise, hvorfor homøopati virker. Han var ved at undersøge hvide blodlegemers reaktion på allergener. Hans assistent kom ved en fejltagelse til at fortynde opløsningen så meget, at der var for få molekyler tilbage af stoffet til at skabe en reaktion. Men reaktionen kom alligevel. Benveniste vidste intet om homøopati men kom i kontakt med en homøopat, der forklarede ham, at det var sådan homøopati virkede. Han lavede derfor forsøg, hvor opløsningen var så fortyndet, at der garanteret ikke var et eneste molekyle tilbage, af Nr.: Side 8 de antistoffer han arbejdede med. Han opdagede at jo tyndere (højere potens) desto højere virkning. Benveniste startede samarbejde med fem forskellige laboratorier verden over, som skulle gentage hans forsøg uafhængigt af hinanden. Deres undersøgelser bekræftede hans resultater. Benveniste indså, at hvis vand var i stand til at bære og gemme information om molekyler, så ville det få indflydelse på vores forståelse af hvordan molekyler taler sammen i vores kroppe, idet alle vores celler er omgivet af vand. Han begyndte nu at undersøge den måde molekylerne kommunikerer i en levende celle. Hvis den sædvanlige teori (QSAR) Quantitative strukture-activity Relationship. (en teori der går ud på at molekylerne er afhængige af at støde sammen for at udveksle information.* Om cellerne kan kommunikere afhænger af en tilfældighed, dvs. om de tilfældigt møder en de

9 passer sammen med den såkaldte keykeyhole teori) ikke passede, kunne det være fordi hvert molekyle havde sin egen frekvens signatur. Derfor ville molekyler med det matchende spektrum af frekvenser, tune ind på den frekvens og det kunne være over store afstande, på samme måde som radiosignaler virker, eller som stemmegafler kan bringe hinanden i svingning og skabe resonans. Når to molekyler på den måde resonerer, vil de begynde at skabe resonans med andre molekyler i den biokemiske reaktion. Hans eksperimenter viste at molekyler ikke var afhængige af at skulle støde sammen, men af elektromagnetiske signaler lavere end 20 khz. Fra 1991 demonstrerede Benveniste, at han kunne overføre specifikke molekylære signaler ved hjælp af en forstærker og elektromagnetiske spoler. Få år senere var han i stand til at optage og afspille disse signaler ved hjælp af en multimedie computer. Han optog molekylets aktiviteter på en computer og afspillede det overfor et biologisk system, der normalt var sensitivt overfor netop denne substans. Hver gang reagerede det biologisk system, som om det havde været i kontakt med stoffer og igangsatte den biologiske kædereaktion. Han optog også de molekylære signaler på computeren og sendte dem via til andre laboratorier, hvor de havde den sammen effekt på biologiske systemer, når de blev afspillet. På den måde beviste Benveniste, at Nr.: Side 9 kommunikationen mellem molekylerne ikke er mekanisk, hvor molekylerne udveksler informationerne ved at støde tilfældigt sammen. Der er tale om elektromagnetiske signaler (informationer). Vand er i stand til at bære og gemme disse informationer, men de kunne lige så godt komme fra et lydkort på en computer. Det forklarer, hvorfor man kan tage blod fra en patient over i en lille skål. Dryppe et homøopatisk middel i blodet i skålen og se patienten reagere på det. Her er patienten netop ikke i kontakt med sit levende blod i skålen, men modtager elektromagnetiske signaler fra det. Med homøopatisk midler er der en usikkerhedsfaktor, som Benveniste blev klar over. Levende væsner kan påvirke molekylære signaler! Nogle mennesker kan ved deres blotte nærvær og deres elektromagnetiske felt, ændre molekylernes struktur eller form, så informationerne de sender ændres eller blokeres. Der skal uendeligt lidt til, før informationerne ændres nok til, at de ikke resonerer med receptorcellerne. Giver man en sådan person et homøopatisk middel i hånden i fem minutter, vil al molekylær aktivitet og signaler være slettet. Benveniste havde netop en i sit team, som dette skete for hele tiden. Han gik derfor over til at bruge robotter til at håndtere potenteringen. Hvis man ikke tager højde for dette fænomen i videnskabelige analyser og undersøgelser, så er analyserne værdiløse. Benveniste beviste hermed også, at det ikke er ligegyldigt hvad vi udsætter os selv for af frekvenser, om det er høj eller lavfrekvenser, så påvirker de vores celler.

10 Man har jo netop undersøgt og bevist at bestemt musik har en gunstig virkning på helbredet. Jeg vil i øvrigt anbefale læsning af bogen The Field. Den er godt nok ikke oversat fra engelsk, men meget let læselig. Netop informationsudveksningen over lange afstande beskrives både på molekylært, atomart men også på kvante plan. Kvantepartikler er jo de mindste partikler, som endda kun eksisterer som potentiale indtil de måles eller observeres, hvorefter de kollapser til fysisk stof. Det må få os til at stille spørgsmålet: Om alt fysisk stof så kun eksisterer, fordi vi er enige om at observere det? Hvad er så kvanten inden den måles eller observeres? Og udsender den elektromagnetiske bølger, i og med at den kan måles? Er vi helt ude og berøre det åndelige plan med kvantefysikken? Den beskriver også forsøg der skal undersøge hvor i hjernen hukommelsen findes, og om den overhovedet findes der? Bogen stimulerer nysgerrigheden, det er der ingen tvivl om. Jette Møller Ibsen Dybbølgade Sønderborg tlf Kilder: McTaggart Lynn, The Field, First published by HarperCollins Publishers 2001, denne udgave er 3. udgave. ISBN Bag i bogen er der en fyldestgørende bibliograf over de artikler der er anvendt til at beskrive ovenstående. Bl.a. Benveniste, J: From water memory to digital biology, Network: The scientific and Medical Review, 1999; 69: Nr.: Side 10

11 Helbredelse ad åndelig vej gennem Bruno Grönings lære lægeligt bevisligt Informationsforedrag ved lægerne Steen Blom og Oliver Bonifer som vil fremlægge dokumenterede beretninger om helbredelser, og ved disse gå ind i den lægelige dokumentation. Til dette foredrag er alle læger og andre repræsentanter indenfor sundhedssektoren, såvel som interesserede, velkomne. Helbredelser bliver endnu hyppigt kritisk betragtet af læger, når de er kommet ad rent åndelig vej. I Bruno Gröning Vennekredsen, som blev oprettet af den kendte helbreder Bruno Gröning ( ), sker der atter og atter helbredelser, der fra lægelig side blev anset for uhelbredelige. Medicinsk-Videnskabelige Faggruppe bliver der ikke lavet undersøgelser, diagnosticeret eller behandlet. Medikamenter bliver hverken anbefalet, ordineret eller frarådet. Ligeledes bliver hverken lægebesøg, indtagelse af medicin, behandlinger eller operative indgreb frarådet. I Tyskland og det tilgrænsende udland har Den Medicinsk-Videnskabelige Faggruppe (MWF) i Bruno Gröning Vennekredsen eksisteret siden Den har gjort det til sin opgave at dokumentere og lægeligt bevise åndelig helbredelse gennem Bruno Grönings lære. Leder er den tyske læge Dr. Med. Gerhard Blättner. De internationale lægegrupper tæller i dag over læger og andre behandlergrupper. Dermed kan der føres bevis for, at organiske, kroniske, ja selv degenerative sygdomme kan helbredes ad åndelig vej. Der sker også helbredelser for narkomani. Unge bliver bl.a. fri for allergi og depressioner. Denne viden er tilgængelig for alle foredragsholderne. I Bruno Gröning Vennekredsen og Den Dokumenterede succesberetninger kan læses på Internet: Nærmere information på telefon: Marianne Kienitz Informationsforedragene bliver afholdt: Kolding: Søndag den 1. oktober 2006 kl ca Sted: Danhostel Kolding Vandre hjem, Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding Fri entré Nr.: Side 11

12 Sønderborg: Søndag den 1. oktober 2006 kl ca Sted: Sønderborg Bibliotek, rum 8, Kongevej 19-37, 6400 Sønderborg Fri entré Holstebro: Lørdag den 7. oktober 2006 kl ca Sted: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A 7500 Holstebro Fri entré Ålborg: Lørdag den 7. oktober 2006 kl ca Sted: Vejgård Bibliotek, Hadsundvej Ålborg Fri entré Viborg: Søndag den 8. oktober 2006 kl ca Sted: VUC i Viborg, Rosenstræde 6, 8800 Viborg Fri entré Næstved: Lørdag den 14. oktober 2006 kl ca Sted: Grønnegades Kaserne Kulturcenter Grønnegade 10, lokale nr. 217 Fri entré Helsingør: Søndag den 15. oktober 2006 kl ca Sted: Helsingør gl. Toldkammer, Kulturhuset,ved Helsingør Station, Lille sal Fri entré København / Valby: Søndag den 15. oktober 2006 kl ca Sted: Valby Medborgerhus, 5. sal, Toftegårdsplads, Valby Fri entré Polen forbyder GMO. Det polske Parlament har forbudt at producere og anvende GMO i foder. Der spås polske landmænd katastrofale økonomiske konsekvenser. Mon der bliver krig mellem EU og Polen? I hvert fald indeholder beslutningen et spændingsfelt. Og vi kunne spørge om to ting, hvorfor er det ikke den Danske Regering der gør det? Lars Mikkelsen har læste det i LandsbrugsAvisen d.9 8 Hvorfor kommer den art nyheder ikke frem i Landsdækkende dagblade eller public service medier. Os bekendt har den ikke været fremme der. Tak til Lars Mikkelsen for hans opmærksomme øjne. Redaktionen. Nr.: Side 12

13 Selskab til fremme af brobygning og fremme af komplementære terapier i sygeplejen Dette nye faglige selskab for sygeplejersker blev oprettet juni 2005, og godkendt af Dansk Sygeplejeråd i februar Hermed er FS-KOMP det første sygeplejefaglige selskab indenfor vores interessefelt i Skandinavien der reelt er godkendt som selskab af sin egen faglige organisation. Det mener vi også er et signal til omverdenen. Medlemskabet betyder også, at vore selskab fungerer under og arbejder indenfor samme faglige og etiske principper som i øvrigt er gældende for sygeplejen. Herigennem har vi som selskab opnået at få samme platform som de igennem en del år har haft i engelsk og amerikansk sygepleje. Det engelske selskab : Complementary Therapies in Nursing Forum i regi af Royal College of Nursing,- er en stor inspirationskilde for os. Netop her i oktober afholdes der i England, Liverpool en stort anlagt konference under titlen: Whose Therapy is it anyway A collaborative approach to successful interation of complementary therapies. Programmet viser, at vi i Danmark er langt bagefter indenfor udvikling og brobygning på dette område i sygeplejen og sundhedsvæsnet som helhed i Danmark. Men vi har taget de første skridt. Selskabet betragter selv sit arbejdsfelt, som et udviklings og et pionerarbejde indenfor sygeplejen, der ud fra vores bedste overbevisning vil blive til glæde både for sygeplejens målgrupper og for sygeplejen som fag og virksomhedsområde. Denne position og grundtanke præger samtidig selskabets arbejdsmåder og prioriteringer. I de første år er indkredsning og kortlægning af feltet i sygeplejen såvel i praksis, teoretisk, juridisk og etisk opprioriteret. Inspireret af bl.a. de grundlæggende sundhedsfilosofier indenfor det komplementære felt vil vi medvirke til at fremme og styrke en sygepleje, der bygger på et tværvidenskabeligt grundlag, arbejder ud fra et helhedssyn og er rettet mod at styrke menneskets sundhed og selvhelbredende kræfter. En sygepleje, der vil opprioritere sygeplejerskens rolle som den kvalificerede anden i relationen det enkelte menneskes eget ansvar for eget liv. Helhedsperspektivet betinger netop at der også indtænkes det omgivende miljø og et opgør med, at sundhedsvæsnet er et af de mest usunde steder at opholde sig i længere tid. Indenfor området brobygning og fremme af kvalificeret faglig og tværfaglig dialog indenfor dette udviklingsområde er opprioriteret. Men der forestår bestemt et væsentligt afklarende og forberedende arbejde. Grundlaget for formidling og brobygning vil være kortlægning af de komplementære terapiformer der i dag anvendes i sygeplejen. I den kortlægning vil indgå et overblik over sygeplejerskers uddannelser, viden og erfaringer indenfor feltet. Nr.: Side 13

14 Dette tiltag vil forudsætte tilskud af ressourcer, som vi endnu ikke har adgang til. Desuden er begrebsafklaring indenfor området, præcisering af faglig etik, en fagbibliografi over central litteratur og kortlægning af forskning på området nogle af de første skridt vie r gået i gang. Mere udadvendt virksomhed skal bygge på det fælles faglige grundlag vi er ved at indkredse. Vi er i gang med etablering og deltagelse i internationalt samarbejde. Formålet hermed er at udveksle erfaringer og optimere både kendskab til og implementeringen af ny viden. Kendte brugerorganisationer med relation til sundhedsområdet håber vi vil være nogle af de adgange der vil kunne anvendes, som ramme for en åben dialog indenfor feltet. Aktiv deltagelse direkte i den sundhedspolitiske debat forventer vi naturligt vil indgå i takt med selskabets konsolidering. Det helt fundamentale forventes at være konsolidering af en naturlig ramme for drøftelser, afklaring og præcisering af sygeplejens faglige ståsted i relation til implementering og udvikling af komplementær terapi i sygeplejen regi af det offentlige sundhedsvæsnen. Civil ulydighed? Danskerne mener åbenbart at de selv ved hvad de har glæde af. Trods div. skal vi kalde det skræmmekampagner, køber flere og flere kosttilskud. Undersøgelser viser at omkring 50 % af danskerne dagligt benytter kosttilskud. Så selv om bl.a. formanden for Motions og Ernæringsrådet udtaler at kosttilskud er ganske overflødige, og andre hetzer mod antioxidanter. Så virker det som om ganske mange oplever at det sunde varierede kost ikke har det næringsindhold det påstås at have. Internationale undersøgelser har også påvist at næringsindholdet i dagligfødeemnerne i løbet af de seneste 50 år er faldet med % Om den almindelige dansker så opfatter dette via intuitiv registrering eller bare forøger af forebygge mangler, var måske mere relevant at undersøge. Nr.: Side 14

15 Er du medlem af Landsorganisation NaturSundshedsrådet. Vores formål er bl.a. At støtte holistisk inspireret forskning om naturhelbredelsens muligheder, herunder den spirituelle vinkel. At varetage alternative behandleres faglige, økonomiske og sociale interesser. At samle interesserede inden for den alternative/komplementære sundhedssektor. At stå for det holistiske syn på livsvilkår og menneskets rolle i samfundet samt at virke for sidestilling med og brobygning til den etablerede sundhedssektor. At fremme kendskabet, til alternative/ komplementære behandlingsmetoder og anerkendelsen af disse i samfundet, samt anerkendelsen af naturmedicin, kosttilskud og terapeutisk kost. At arbejde på at sikre at brugerne får en høj faglig kvalitet gennem information og registrering. At arbejde for at offentlig økonomisk støtte også i den alternative/komplementære sektor. Behandling må følge brugeren. At arbejde for kvalitetsforbedring, forebyggelse og udvikling inden for området. At skabe interesse for offentlig og privat støtte til alternativt forskningsarbejde samt aktivt at bidrage hertil. At udbygge det internationale samarbejde inden for området. Udgangspunktet for ovennævnte formål er en forståelse af mennesket som en helhed af krop, sjæl og ånd, og at mennesket og dets sygdomme også skal forstås og behandles på naturens egne præmisser. Alle med interesse for det komplementære/alternative kan blive støtte/personlig medlem af LNS fordelene for dig/ jer er dette: Bladet Natur Helse 3-4 gange årligt Nyhedsbreve 6-8 gange årligt Mulighed for deltagelse i vores debat møder. Se læs mere på hj.side: Er du enkeltbehandler har du ud over ovenstående adgang til: Vores koda/gramex ordning Mulighed for en billigere erhvervs ansvarsforsikring Se læs mere på hj.side: For skoler, erhverv og patient/ forebyggelses foreninger se oplys ninger på vores hj.side : Nr.: Side 15

16 Medlemmer i LNS 2006 Branche Organisationer: Erhverv: Kirsten Gersbøll, Drømmetydning Storegade 54 C 8500 Grenå Rådgivning Om Blomster og Naturmed Margot Skaarup Vandmøllevej 15 Fannerup 8560 Kolind N.L.P. Terapi og Personlig Vejled. Anna Marie Thomsen Hjembækvej 42 Sangstrup 8500 Grenå tlf Anja-Cajs Malthe-Bruun Anja Malthe Bruun Havmøllevej Ebeltoft tlf. Iris Christiansen Fys, Massage og Zoneterapi Solskrænten Grenå tlf. Sussan Caroll Silvernale Rosenmetoden Fuglsangvej Grenå tlf. Gert Elbæk Karlson Akupunktur Skovbrynet Grenå tlf. Helmuth Mortensen Zoneterapi og Massage Boelskilde Vejle Øst tlf. Allergica AMBA Allergica AMBA Hagemannsvej Silkeborg tlf Solspejlet-Antroposofisk Bogstue Elspeth Larsen Frederiksborggade 41 st København K. tlf Body SDS A/S Bengt Valentino Andersen Egedal 1 A 2690 Karlslunde tlf Urtegartneriet v/ Kirsten og Erik V Nielsen Buskhedevej Silkeborg tlf Clean Beauty Jørgen Jensen Silkeborgvej 53 Alling 8680 Ry tlf Berthelsen Health Group Walgerholm Værløse tlf Marianne Hansen Byagervej 108 B 8330 Beder tlf. Ulrik Dige Fælhøjvej 5 Jebjerg 7870 Roslev tlf. Erik Kirchheiner Nørrebrogade 22, København N. tlf. Din/Jeres adresse - opdatering til LNS. Vil Du/I være venlige, at holde os opdateret med jeres adresse, tlf, og , m.m. I kan indtaste Din/Jeres ændringer på vores hjemmeside under kontakt. Nr.: Side 16 Pharma Scandia Lyngbyvej Gentofte tlf Kehlet s Miljø Vejlbygade 30 A 8240 Risskov tlf Clearvision Lone Thomsen Østbanegade København Ø. tlf Vital-Arkitekten Ruth Landbo Henriksen Bredgade 45 C 1260 København K. tlf Tandlæge Lene Bonnevie Peder Skramsgade København K. tlf

17 Merkur Den Almennyttige Andelskasse Henrik Pla Sct. Clemenstorv Århus C. tlf Natur Energi Aps Rypevang Allerød ANDIelectromedical Kanalstræde Holbæk tlf Danplus Danplus Sofienhøjvej 1 st København S. tlf B.S.D.S.-massørterapeut Atle Hedvard Butterup Byvej Regstrup tlf Life Spice Production Aps Birgit Helen Jørgensen Sportsvej 26 Nødebo 3480 Fredensborg tlf VindVind Hospitalsvej 3, 3.th 2000 Frederiksberg tlf Danolan Magnetsengetøj Niels Erik Beck Bønstrupvej Vamdrup tlf Mælk og Honning Mælk og Honning Valby Tingsted Valby tlf Den Grønne Butik v/ Jørgen Nielsen Brogårdsvej 25, st.mf 2820 Gentofte tlf Merkur Den Almennyttige Andelskasse Merkur Bispensgade 16, 1 POSTBOKS Ålborg tlf PRE-JET Bøgedevej 14 Slimminge 4100 Ringsted tlf Dansk Helios Østerkovvej 2 Pjedsted 7000 Fredericia tlf Sundhedskost Peer M Christiansen Frederiks Alle Århus C. tlf Slowlife v/ Berg/Gøtzsche Svendborgvej 334 Åstrup 5600 Fåborg tlf Merkur Den Almennyttige Andelskasse MerkurBank Vesterbrogade 40 1 th 1620 København V. tlf Helsam A/S Helsam A/S Rønsdam 1 Ragebøl 6400 Sønderborg tlf Dansk Helsemiddel Center ApS Henrik Jensen Birkholmvej 4 Osted 4000 Roskilde tlf Panacea Helse Tommy Kobberskov Yderholmen Ballerup tlf Seksualterapi & Spirituelle rejser Pia Struck Jorcks Passage 1A, 4 sal 1162 København K. tlf Bioforce Danmark A/S Bioforce Danmark A/S Håndværkervej 17 B 8643 Ans By tlf Den Danske Kinesiologiskole V/Anne Straarup Møllemarksvej Ruds- Vedby tlf John Boel Akupunktur ApS John Boel Industrivej Nord Avlum tlf Sundhedsministeriet, Departementet Andreas Jull Sørensen Slotsholmsgade 12, København K. tlf. Nr.: Side 17

18 Fejlbehandlede Patienter Birthe Lundquist Toftevangen Helsinge tlf Galebevægelsen Kaja Garupe Dr. Abildgaards Alle 15, st.tv 1955 Frederiksberg C. tlf Forebyggelse og Patient organisationer: Landsforeningen Røgfrit Miljø c/o Ove Bendtsen Assensgade 12, 5.th København Ø. tlf Fore. mod skadeligt Dentalmateriale IngeLis Marchant Sandstumpvej Grenå tlf Dansk Vegetarforening Dansk Vegetarforening Tornestykket Vanløse tlf Vegana Danmarks Veganerforeningen v/ Bent M.Muus Brøndbyøster Torv 6 7.th Brøndby tlf ParaDISCO Kim Hjortholm Vennemindevej 25 4.th København Ø. tlf Foreningen Antroposofisk Sygehus V/ Gunilla Lindroos Englystvej Frederikssund tlf Biodynamisk Jordbrug Frederiksgade 72, B Århus C. tlf GONGforening overtoning og lydhealing Susanne Eskildsen Sneglebo Roskilde tlf May Day Tamara Thérèsa Mosegaard Rundforbivej 2 Trødrød 2960 Rungsted Kyst tlf sft AnneBirte Rasmussen Ålborggade 19, 4.tv 8000 Århus C. tlf Sundhed for AllePatientgruppen Henning Christensen Johan Krohns Vej 9, 1. lej Valby tlf Thorshøjgård Støtteforening Ulrik Irgens Rådyrvænget Allerød tlf Fejlbehandlede Patienter Birthe Lundquist Toftevangen Helsinge tlf Galebevægelsen Kaja Garupe Dr. Abildgaards Alle 15, st.tv 1955 Frederiksberg C. tlf Center for Sundhed V/Gunilla Lindroos Englystvej Frederikssund tlf Landsforeningen til Forebyggelse af Kræf. Lena Agger Langelandsgade 16 st. tv Århus C. tlf Naturhelbredelsens Fremme v/rita Nyholm Vasevej Birkerød tlf Biodynamisk Forskningsforening JensOtto Andersen Landsbyvænget 7 Herskind 8464 Galten tlf Vaccinationsforum Else Jensen Dønnevældevej Græsted tlf LAP Eva Rasmussen Klingenberg 15, 2th Odense C. tlf Nr.: Side 18

19 Skt Michaels Patientskole V/ Marianne Schønemann Baumgartensvej Odense C. tlf Mercurius Therapeuticum c/o Hans Jørgen Abildgaard Kong Georgs Vej 15 st Frederiksberg tlf Peter Johansen Ryparken 76, 2 th København Ø. tlf Skoler: Center for Multi Inkarnations Terapi v/ Bettina Jørgensen Snorresgade 8, st.tv 2300 København S. tlf Alfa-Omega Instituttet v/ Anne-Grete Hav Hermansen Forårsvej 16, 2920 Sharlottenlund tlf Skolen Psykospirituel Vejledning og udd. Ingelise Emby Stakkeledet Hørsholm tlf TriNadi Kreative Udviklingsterapeuter Bente Ploug Søndre Jernbanevej Hillerød tlf zcd Vendsyssel Helseskole Ebba Thomsen Volstrupvej 105 Hørmested 9870 Sindal tlf Kullerup Kurser Ingolf Plesner Kullerup Byvej 2 A Kullerup 5853 Ørbæk tlf Skolen for Helsepraktik Skolen for Helsepraktik Hammershusvej 3 F 7400 Herning tlf Mandala Kunstskole Birgit & Eskild Tjalve Vengevej 19 Søballe 8660 Skanderborg tlf Naturlig Klinik og Uddannelsescenter Sanne Luisa Behrendt Hårlevvejen 23 Endeslev 4652 Hårlev tlf Institut for Kraniesakral Terapi Karin Sønderby Næsgade Assens tlf Riekiskolen Jette Nilsson Vingetoften Herlev tlf Skolen på Møllegården Kirsten Kragh og Mogens Ehrich Møllegårdsvej 3 Osted 4000 Roskilde tlf Akupunkturskolen i Skibby v/ Elsebeth Lægaard Svanholm Alle Skibby tlf Institut for Optimal Næring Helhedsorent. Terapi og Forskning Teglgårdstrædet 4F, 1 Sundhedshuset 1452 København K. tlf Bell Healerskole v/bodil Sylvest Bell Langekærgårdsvej 2 Evetofte 3370 Melby tlf Den gamle Kjøbmandsgaard Hanna Francisca Thuesen, Reikimester Hovkrog 3 Dysted 4684 Holme-Olstrup tlf Hjertets Vej, selvudvikling og livskunst v/annalise Stourup Nyrupvej 15, st Nyrup tlf Hastrup Centret Jan Helge Kofod-Jensen Gl Havdrupvej Gadstrup tlf Alternativ Balance Center Britta Paaske Torvet 1 A 4690 Haslev tlf Nr.: Side 19

20 ABC Center Clauss Paaske Regstrupvej 51 Aunslev 5800 Nyborg tlf Frederikssund Healerskole v/ Gudrun Christensen Acasievej Frederikssund tlf Energihuset, Healer Skole Sven Riis Jensen Holmvej 22 Astrup 6780 Skærbæk tlf IN2SPIRIT Healerskole Jef Munk Juel Martinussen Saunte Bygade 14 Saunte 3100 Hornbæk tlf ZOTERA Vestjyllands Zoneterapeutsk. Anne-Mette Duelund Fiskergade Varde tlf Healerskolen Healerskolen Linnésgade 14, 1.sal 1361 København K. tlf Dansk Skole for Tankefelt Terapi Heilesen & Mygind Skovbovej 10 Tornby 9850 Hirtshals tlf Roots, skole og behandlingscenter Kim Helgesensgade 7 st København Ø. tlf Vitale acadamy of divinity Zaenia Jensen Ågade Næstved tlf Dansk Reiki Center Chamille Sofie Snerle Winther Ørslevvej Vordingborg tlf Søren Winkel Skuderløse Husrække Haslev tlf Human Education Group David Camacho Birkeparken Åbyhøj tlf Clairvoyance Uddannelsen Artemis Maya Fridan Svalevej Hellerup tlf. ReikiSkolen Danmark v/anny Petersen Svinget 52, 1.tv 3060 Espergærde tlf Zoneterapeutskolen, Vedbæk v/ Birgitte Bendjellal Krogholmgårdsvej 50 Trørød 2950 Vedbæk tlf Healerskole Bodil Lous Roskilde Bodil Lous Roskilde Helse-Hus Vindingevej 3 B 4000 Roskilde tlf zcd AlternaZoneterapeutskolen i Skive Susanne Berthelsen Frederiksgade 2 C, 1.tv 7800 Skive tlf Kosmos Center Aps v/inge & Steen Landsy Bjelkes Allé København N. tlf Skolen for Polaritetsterapi Gitte Larsen Bredgade Malling tlf Naturmedicinsk Kursuscenter v/tommy Aagaard Petersen Bodenhoffs Plads 8, st.th 1430 København K. tlf Skandinavisk Astrologiskole Karl Aage Jensen Nørrebrogade 66 D, København N. tlf Rosenmetoden Bjørn Herold Olsen Spergelmarken Søborg tlf Nr.: Side 20

Et ord med på vejen Tak for det gamle Goddag til det ny

Et ord med på vejen Tak for det gamle Goddag til det ny Natur Helse t i on en Natur LNS har 30 års jubilæum i april. Reserver Su 30 år d. 23. juni 2009 h ed 9 20 197 09 s r åd e t L a nd s or ga i sa nd n 24. årgang 2009 nr. 1 dagen, og deltag i festligholdelsen

Læs mere

Natur Helse. 23. årgang 2008 nr. 3. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Natur Helse. 23. årgang 2008 nr. 3. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet Natur Helse 23. årgang 2008 nr. 3 Stor konference i Sverige - alle er velkomne Mobilstråling i et bredere perspektiv Kampen for helbredelse i Bolivia Hvor bliver KAM-broen af? Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Læs mere

Natur Helse. Særnummer 4 ISSN 1396-6855 BEHANDLINGSFILOSOFI VED ENERGETISK ARBEJDE. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Natur Helse. Særnummer 4 ISSN 1396-6855 BEHANDLINGSFILOSOFI VED ENERGETISK ARBEJDE. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet Særnummer 4 ISSN 1396-6855 Natur Helse 19. årgang, 30 november 2004 Rapport fra Forskningsudvalgets temadag om: BEHANDLINGSFILOSOFI VED ENERGETISK ARBEJDE afholdt fredag d. 27. august 2004 i Valby Medborgerhus.

Læs mere

27. årgang 2012 nr. 2. www.lnsnatur.dk. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter

27. årgang 2012 nr. 2. www.lnsnatur.dk. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter 27. årgang 2012 nr. 2 www.lnsnatur.dk Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt Kære læser Velkommen til

Læs mere

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 NaturHelse Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 www.lnsnatur.dk I dette nummer bl.a: - Generalforsamlingen i LNS - Mindeord ved Torsten Dinesen Skjernes bortgang

Læs mere

30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG

30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG 30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG Redaktionen 2 LNS - det naturlige samlingspunkt Kære læser På side 3 i bladet opfordrer vi dig til

Læs mere

28. årgang 2013 nr. 1. www.lnsnatur.dk. Generalforsamling Monsantos - eller alles fremtid? HVP vaccination Helseklummen

28. årgang 2013 nr. 1. www.lnsnatur.dk. Generalforsamling Monsantos - eller alles fremtid? HVP vaccination Helseklummen 28. årgang 2013 nr. 1 www.lnsnatur.dk Generalforsamling Monsantos - eller alles fremtid? HVP vaccination Helseklummen Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt Kære læsere Endnu en gang

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Bevidsthedsmedicin /// 13. Behandling og konnumikationskunst /// 16. Medicinens fundamentalisme /// 18. Også i dette nummer

SAB-NYT. Leder /// 3. Bevidsthedsmedicin /// 13. Behandling og konnumikationskunst /// 16. Medicinens fundamentalisme /// 18. Også i dette nummer S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Bevidsthedsmedicin /// 13 Behandling og konnumikationskunst /// 16 Medicinens fundamentalisme

Læs mere

27. årgang 2012 nr. 3. www.lnsnatur.dk. Generalforsamling 2013 Har du en forfatter i maven? Klip din billet til messen Helseklummen

27. årgang 2012 nr. 3. www.lnsnatur.dk. Generalforsamling 2013 Har du en forfatter i maven? Klip din billet til messen Helseklummen 27. årgang 2012 nr. 3 www.lnsnatur.dk Generalforsamling 2013 Har du en forfatter i maven? Klip din billet til messen Helseklummen Redaktionen 2 LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt Kære læser

Læs mere

28. årgang 2013 nr. 3. Klip dit E-RESPONSKORT Klip din billet til Sund Livstil TCM-behandler frifundet Så vigtige er bierne! WWW.LNSNATUR.

28. årgang 2013 nr. 3. Klip dit E-RESPONSKORT Klip din billet til Sund Livstil TCM-behandler frifundet Så vigtige er bierne! WWW.LNSNATUR. 28. årgang 2013 nr. 3 Klip dit E-RESPONSKORT Klip din billet til Sund Livstil TCM-behandler frifundet Så vigtige er bierne! WWW.LNSNATUR.DK Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS 2 er et gratis, uafhængigt tidsskrift om alternativ tænkning, levevis og behandling, som udgives af Foreningen LYS-strejfet. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Adresse:

Læs mere

Natur Helse. Tema: Børn. Graviditet Fødsel Trivsel, kost Nyheder. 25. årgang 2010 nr. 3. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Natur Helse. Tema: Børn. Graviditet Fødsel Trivsel, kost Nyheder. 25. årgang 2010 nr. 3. Landsorganisationen NaturSundhedsrådet Natur Helse 25. årgang 2010 nr. 3 Landsorganisationen NaturSundhedsrådet Tema: Børn Graviditet Fødsel Trivsel, kost Nyheder Redaktionen Fra redaktøren LNS det naturlige samlingspunkt Velkommen til vores

Læs mere

zoneconnection TFT forløser traumer Brug de nye medier Anette leder efter det ene sekund Vind ny bog Nogen læser hænder Mette læser fødder

zoneconnection TFT forløser traumer Brug de nye medier Anette leder efter det ene sekund Vind ny bog Nogen læser hænder Mette læser fødder ZoneConnection Terapeutforening zoneconnection - terapeutforeningen - årgang 12 - nr. 5-201 4 Styrk din vibration Tag et iskoldt bad Vind ny bog Brug de nye medier Nogen læser hænder Mette læser fødder

Læs mere

"ES G "ESTIL +URSUSCENTRET LYS

ES G ESTIL +URSUSCENTRET LYS 2 er et gratis, uafhængigt tidsskrift om alternativ tænkning, levevis og behandling, som udgives af Foreningen LYS-strejfet. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Adresse:

Læs mere

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010 Nr. 1 Februar 2010 Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

Tegn og Mal med intuition

Tegn og Mal med intuition Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: 0309165 Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003 Forord I forbindelse

Læs mere

Nyhedsbrev august 13. Indhold:

Nyhedsbrev august 13. Indhold: Nyhedsbrev august 13 Indhold: 1) Aktiviteter i centeret (side 1) - Faste terapeuter (side 2) - Faste ugentlige aktiviteter (side 5) - Kurser, workshops og foredrag (side 7) 2) Sundhedsdagene på Frb.: aktiviteter

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Anni og overgivelsen /// 5. Mirza og drømmene /// 15. Fakta om drømmetydning /// 21. Sundhedsautorisation /// 29

SAB-NYT. Leder /// 3. Anni og overgivelsen /// 5. Mirza og drømmene /// 15. Fakta om drømmetydning /// 21. Sundhedsautorisation /// 29 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Anni og overgivelsen /// 5 Mirza og drømmene /// 15 Fakta om drømmetydning /// 21 Sundhedsautorisation

Læs mere

bedre psykiatri BEDRE PSYKIATRI

bedre psykiatri BEDRE PSYKIATRI Eventyr for begyndere Samme udfordringer, nye spilleregler Rundt om psykiatrien Kan man have en sindslidelse og samtidig være sund? 2/2009 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende 02 Tid til forandring

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre Healing Healing har sine rødder i shamanismen. Den måde naturfolkene overalt på kloden har plejet det syge på, er grundlæggende vidt forskelligt fra den moderne kliniske måde at gøre det på. Grænserne

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt Projektrapport og forslag til opfølgende projekt UdviklingsForum 2008 Kolofon Pausen i børnehaven Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum og Ulla Steen Christiansen Undersøgelsen der er

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere