En tand bedre på sociale medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En tand bedre på sociale medier"

Transkript

1 En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt

2 !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Forår)2014)! Vejleder:!Henriette!Lungholt! Gruppenr.:!5! 8.!semester! Retning:!Kommunikation! Fuld!for! og!efternavn!for!alle!gruppens!medlemmer!samt!underskrift:! Cille!Bjerring!Larsen!! Nadia!Kruse!Gormsen!! Saliha!Alacahan!! Signe!Nørgaard!!!!!!!! Projekttitel:!En!tand!bedre!på!sociale!medier!! Anslag!og!sideantal(projekt!modtages!ikke!ved!overskridelse):! !W!76!normalsider! Dato!for!aflevering:! 22.!maj!2014!!! Humanistisk!Informatik!!Aalborg!Universitet,!A.!C.!Meyers!Vænge!15,!2450!København!SV.!

3 Indholdsfortegnelse! Indledning...3! Problemfelt1og1problemformulering...4! Afgrænsning...7! Læsevejledning...8! Valg1af1teorier...8! Videnskabsteoretisk1tilgang...9! Hermeneutikken1som1videnskabsteoretisk1tilgang... 10! Mening... 10! Fortolkning... 10! Forståelseshorisont... 11! Cirklen... 11! Social!konstruktion!i!samtalen... 13! Metodisk1design... 14! Spørgeskema... 16! Fordele!og!ulemper!ved!spørgeskema... 17! Repræsentativitet,!validitet!og!reliabilitet... 17! Refleksivitet!over!metoden... 19! Personligt1interview1og1fokusgruppeinterview... 20! Personlige!interview... 21! Fokusgruppeinterview... 22! Sekundære!data... 25! Casebeskrivelse... 25! Tanker1om1sociale1medier... 26! Samfundet1og1de1nye1teknologier... 27! Netværkssamfundet... 27! Mediernes1og1forbrugerens1rolle1i1informationssamfundet... 28! Sociale1medier1i1samfundet... 30! Teori1om1sociale1medier... 31! Præsentation1af1facebook... 32! Kommunikation1på1sociale1medier... 33! Virksomheder1på1sociale1medier... 36! Succes!på!sociale!medier... 37! Strategi!på!sociale!medier... 38! Tandlægerne1ved1Søerne1på1sociale1medier... 40! Kampagneplanlægning... 42! Kampagneplatform... 42! Præsentation1af1teori... 43! Redegørelse1for1teori... 45! Situationsanalyse... 46! Danskerne!og!tandlæger... 47! Søgning!efter!tandlæger... 48! Tandlægerne!ved!Søerne!på!facebook... 49! Afsender... 53! Forretning... 53! Teknologi... 54!! 1!

4 Sanset... 54! Ledelse... 55! Selvfremstilling... 56! Mål... 58! Interessenter... 61! Målgruppen... 63! De!eksisterende!patienter... 64! Potentielle!Patienter... 65! Valg1af1kommunikationsform... 67! Delkonklusion... 70! Handlingsplan... 70! Medievalg... 71! Indhold... 73! Tema... 74! Modtagerforståelse... 75! Energi... 79! Tillid... 83! Udformning... 84! Kommunikator... 88! Effektmåling... 90! Budgetmæssige1overvejelser... 92! Risikoanalyse... 93! Delkonklusion... 95! Kommunikationsprodukt... 95! Strategi1på1facebook... 96! Retningslinjer... 96! Informationer... 96! Design... 96! Virkemidler... 96! Dialog... 97! Sproget... 97! Takt!og!tone... 97! Temaer... 98! Måling... 98! Gantt!skema... 99! Conversation!Calendar... 99! Tandlægerne!ved!Søernes!aktivitetskalender:... 99! Delkonklusion...101! Diskussion...102! Jamen,1det1var1de1andre1der1startede...102! Om1at1planlægge1alt1og1finde1sin1stemme...103! At1holde1fast1i1en1professionel1rolle...104! Er1mange1likes1lig1med1meget1love?...105! Kritisk1refleksion1over1videnskabsteori1og1metode...106! Konklusion...108! Litteraturliste18.1Semester1Projektmodul ! Bilag...118!! 2!

5 ! Indledning Tendensen tyder på, at sundhed og livsstil præger danskernes hverdag, hvor der er fokus på faktorer, som kan forlænge livet og højne den generelle livskvalitet. Danskerne vurderede i 2013 deres sundhed og undersøgelsen fra Sundhedsstyrelsen peger på, at vi er blevet mere bevidste om, hvad der er godt for helbredet på længere sigt (Felholt & Igum Rasmussen, 2014). Men hvordan kombineres en investering i helbredet med en tid, hvor krisen stadig kradser en smule i den danske økonomi, og nogen kan have mistet tilliden til autoritære personer? Undersøgelser viser, at et besøg hos tandlægen er et af de steder, hvor danskerne sparer, når det kommer til at prioritere budgettet. Især blandt de unge mellem år er problemet størst. I sommeren 2013 fjernede sundhedsministeren et af de tilskud, som skulle sikre de unge muligheden for et billigere besøg hos tandlægen. I forbindelse med dette, har 30 % i denne aldersgruppe fravalgt et tandlægebesøg i budgettet, viser en undersøgelse fra Gallup og Nordea. En grund til dette er, ifølge Cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, Lone Kjærsgaard, at de unge ikke føler de får noget for deres penge, når de går til tandlægen. Hun vurderer ligeledes, at husleje og bøger prioriteres højere end tandlægebesøget. 15 % af den generelle befolkning har valgt tandlægen fra af økonomiske grunde hvilket viser, at problemet er størst blandt de unge (Skov Jakobsen, 2013). Unge under 30 år er kendt som Generation Y. De er kritiske og bevidste forbrugere, der ved hvad deres penge er værd. De forventer service og information, hvilket gør at de ikke er bange for at ytre deres mening. De er vokset op med sociale medier, under finanskrisen og masse muligheder i livet, derfor bør virksomheder være opmærksomme på de krav, denne generation stiller (Hall, 2013). De bruger sociale medier til at interagere tillidsfuldt med deres netværk og! 3!

6 finder her information. Ifølge filosoffen Niklas Luhmann, opfatter vi budskaber som sande, når de kommer fra ens netværk (Luhmann, 1999, p ). Men hvordan kan en tandlæge, der yder en service, de unge fravælger, imødekomme de kritiske unges behov for tillid og information? Grundet denne tillid, kan tandlæger udnytte de sociale mediers muligheder for interaktion og informationsdeling. Tandlægerne kan møde generationen der, hvor de er og bruge medierne til at servicere, informere og give dem mulighed for at interagere med dem. Dermed kan tandlægernes budskab og information ramme den generation, der forventer at få det meste serveret. Danskerne har generelt tillid til tandlæger(konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2011, p. 21), men tandlæger bør gøre en indsats for at følge udviklingen i det danske samfund. Det generelle fokus på sundhed, sociale mediers større magt og de kritiske forbrugere er faktorer, tandlæger skal have in mente, uanset om de kommunikerer til nye eller eksisterende patienter. Om en kombination af et servicefag som tandpleje og brugen af sociale medier kan udgøre en stærk platform, er netop hvad dette projekt ønsker at belyse. Problemfelt og problemformulering Danskerne har i stor grad taget de sociale medier til sig. Ifølge en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Yougov i 2013, er 81 % af den danske befolkning repræsenteret på sociale medier (Yougov, 2013, p. 6). Der kan derfor argumenteres for, at det er vigtigt at virksomheder har fokus på denne tendens, da de kan nå en stor del af deres kunder her. For at virksomheder kan opnå succes ved brugen, må de have en strategi for hvordan de vil bruge mediet. En strategi kan være vejen til denne succes og nogle målbare kriterier, kan hjælpe til at vurdere udbyttet af strategien. Virksomheder kan bruge sociale medier på forskellige måder, alt afhængig af hvilken type produkt de sælger, eller service de yder. Med udgangspunkt i, at! 4!

7 danskerne prioriterer sundhed og deres fremtidige velbefindende, mener vi det kunne være interessant at samarbejde med en virksomhed, der yder en service indenfor dette felt. Vi har fået mulighed for at samarbejde med Tandlægerne ved Søerne, der har en virksomhedsside på facebook. De er gået i gang med brugen uden en strategi og ønsker derfor retningslinjer for, hvordan de i fremtiden til tiltrække og fastholde ved hjælp af medierne. I Danmark er der en tendens til, at vi fortsætter ved den samme tandlæge, når vi først er patienter. Dette kan hænge sammen med, at patienter har den opfattelse, at de har den tandlæge, der er bedst for dem og de føler sig trygge, og de har været tilfredse med tandlægens ydelser (Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2011, p. 21). Ifølge Forbruger og Konkurrencestyrelsen, har 94 % af danskerne været til den samme tandlæge mere end en gang og 95 % ville tage til den samme igen (Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2011, p. 20). Tilliden til tandlæger har tendens til at stige over tid. Hvis en klinik ønsker at fastholde og opbygge tillid til deres patienter, kan det være attraktivt for tandlægerne at få dem som patienter i en tidlig alder. Ifølge Konkurrence -og Forbrugerstyrelsen, har 49 % af danskerne valgt en tandlæge som deres netværk har anbefalet (Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2011, p. 16). Hvis en tandlæge skal hverve flere patienter, må de derfor fokusere på at yde en service, så patienterne opnår tillid og anbefaler dem i deres netværk. Den danske befolkning skal, med få undtagelser, finde ny tandlæge og selv betale, når de har rundet 18 år. Hvis en tandlæge skal opbygge et tillidsforhold til patienter, som skal vare ved i, vurderer vi, at det er væsentligt, at de fokuserer på denne aldersgruppe. Tandlægebesøg er en udgift, der bliver nedprioriteret blandt de årige til fordel for andre økonomiske udgifter (TNS Gallup for Nordea, 2013, p. 7).! 5!

8 Vi ønsker derfor at undersøge, hvilke tiltag Tandlægerne ved Søerne kan gøre for at tiltrække patienter. De er i gang med at udarbejde en ny hjemmeside, som er i opstartsfasen. Det er ikke 100 % fastlagt, hvordan den skal udformes, men ifølge PR ansvarlig Kasper Lindh, er fokus på, at den skal få nye patienter til klinikken (Bilag 4 side 2). Vi vurderer, at det er mulighed for, at Tandlægerne ved Søerne kan samle sine kommunikationsindsatser. Vi vil i dette projekt redegøre for, hvorfor det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem kommunikationen på de forskellige anvendte medier i forbindelse med sammenhængen mellem produkt og service. Vi ser derfor grundlag for at lave en strategi, der inkluderer de nuværende samt nye patienter. For at nå de årige kan de bruge facebook som kommunikationskanal, hvor denne aldersgruppe der er mest(dr Medieforskning, 2014, p. 23). Vi vil undersøge hvordan Tandlægerne ved Søerne kan anvende sociale medier som et led i deres samlede kommunikationsstrategi. Herunder hvordan det kan blive et led i deres daglige markedsføring, som kan være med til at fastholde en relation til deres nuværende patienter og samtidig rekruttere nye, ved at interagere, kommunikere og være aktive på mediet. Strategien vil derfor både have fokus på de nuværende tiltag samt andre muligheder, som måske kan give et større udbytte i markedsføringen af klinikken. Dette leder os til følgende problemformulering: Hvordan kan Tandlægerne ved Søerne strategisk anvende sociale medier som et led i deres markedsføringsstrategi? Herunder vil vi fokusere på: Bør Tandlægerne ved Søerne fortsætte med deres nuværende sociale mediestrategi?! 6!

9 Hvordan en strategi for brugen af facebook kan anvendes som kontaktflade med nuværende samt nye patienter? Vi vurderer og varetager Tandlægernes ved Søernes professionelle kommunikationsindsats. Vi reflekterer over kommunikationens rolle i forhold til den forandringsproces, der forekommer ved at anvende sociale medier. Vi undersøger, hvorledes sociale medier bør formidles videre til ikke-fagfæller, der gør brug af disse medier(aalborg Universitet, 2013, pp ). Afgrænsning Problemformuleringen giver en naturlig afgrænsning i forhold til det område, vi vil undersøge. Vi ønsker at arbejde med en virksomheds brug af sociale medier og i forlængelse af dette, udarbejde en strategi, der skal implementeres i virksomheden. Projektet tager derfor udgangspunkt i en virksomhed, som giver det et virksomhedskommunikativt perspektiv. Vores case er Tandlægerne ved Søerne og på baggrund af projektets formelle omfang, afgrænses projektet til at omhandle én tandlæge i huset, Tandlægerne ved Søerne v. Michael Bonde Olsen, grundet et forskelligt strategisk sigte for de tre individuelle klinikker. Resultaterne kan som udgangspunkt ikke generaliseres til andre tandlægeklinikker eller virksomheder, da vi arbejder med en specifik tandlæge.vi ser virksomhedens produkt som en tandlægeydelse og service. Derudover analyserer vi ikke klinikkens interne kommunikation, da vi udelukkende ser på den eksterne kommunikation til og med patienterne via sociale medier. Vi arbejder ud fra to perspektiver i projektet, hvor vi ønsker at undersøge den nuværende brug af sociale medier og åbner op for, at denne kan videreudvikles gennem strategisk planlægning. Vi kan ikke vide, om strategien ville få et anderledes udfald, hvis klinikken ikke allerede havde taget facebook i brug.! 7!

10 I forhold til de nye patienter afgrænser vi os fra at se på, hvordan den danske befolkning generelt ville reagere på tilstedeværelsen. Med udgangspunkt i aktuelle undersøgelser, gennemgår vi ikke alle sociale medier, men udvælger dem, der er meste kendt og anvendt af den danske befolkning. Læsevejledning Det følgende afsnit giver nogle retningslinjer for, hvorledes vi har anvendt teorier i samspil med andre teorier. Dernæst følger en redegørelse for, hvordan vi inddrager og anvender sekundære undersøgelser. Valg af teorier I dette projekt har vi valgt at anvende Preben Sepstrup og Pernille Fruensgaard Øes (2013) model om kampagneplanlægning som gennemgående ramme for analysen. Herefter betegnet Sepstrups model. Vi vurderer, at den opstiller nogle punkter, virksomheden bør overveje før de implementerer sociale medier som kommunikationskanal. Vi er bevidste om, at Sepstrups teori omhandler kampagneplanlægning og derfor primært anvendes ved planlægning af kampagner, der løber over en begrænset periode. Vi tager udgangspunkt i modellens elementer til at udarbejde en virksomheds strategi for kommunikationen på et socialt medie. For at arbejde med det strategiske element på sociale medier, supplerer vi med anden relevant teori indenfor strategiarbejde og sociale medier. Vi får en overordnet forståelse for sociale medier, ved at inddrage Kaplan og Haenleins (2009) artikel Users of the world, unite!, som giver indsigt i de udfordringer og muligheder sociale medier giver. For at give indsigt i modtagerens respons på virksomhedens kommunikation på sociale medier, suppleres Sepstrups model med AIDA-modellen. Til at forstå sociale mediers rolle i personers hverdag, anvender vi den tyske! 8!

11 sociolog Niklas Luhmann (1999). Vi supplerer med Heine Andersen & Lars Bo Kaspersens (2007) kapitel om Luhmanns teori om opdeling af verden i netværk samt tillid og især systemtillid. Udover Luhmann, anvender vi Manuel Castells begreb netværkssamfundet, for at få dybere forståelse af samfundsudviklingen. Derudover supplerer vi med ngoel af Mie Femø Nielsens (2004) begreber om organisationers identitet, da vi vurderer, at en virksomhed skal definere sig selv, inden de begynder at kommunikere til deres modtagere. Vi anvender ligeledes Charlene Li og Josh Bernoffs (2009) teori Groundswell, som beskæftiger sig med kommunikation med understrømmen, som er følgerne på et socialt medie. Vi inddrager ligeledes Peter Svarres praktiske tilgang fra bogen Den Perfekte Storm (2011). Vi gør brug af flere sekundære undersøgelser. Grundet mængden af undersøgelser og længden af rapporterne, vedlægger vi ikke undersøgelserne som bilag, men henviser derimod til undersøgelserne i litteraturlisten. Vores indsamlede empiri vedlægger vi som empiri. Resultaterne af de to spørgeskemaundersøgelser findes i bilag 1 og 2. Det transskriberede fokusgruppeinterviewet er i bilag 3 og de personlige interview med den administrative del af klinikken foreligger i bilag 4 og 5. Vi anvender relevante udpluk af de forskellige undersøgelser i samspil med hinanden gennem projektet. Vi oversætter ikke engelske begreber, for at sikre der ikke går noget tabt i forståelsen. Videnskabsteoretisk tilgang I følgende afsnit vil vi redegøre for den humanvidenskabelige tilgang til projektet. Den udspringer af ønsket om at forstå Tandlægerne ved Søerne som organisation og deres kontekst og derigennem generere ny viden i forbindelse med analysen. For at kunne forstå disse aspekter og dermed analysere os frem til et svar på problemformuleringen, bruger vi den hermeneutiske tilgang i vores projekt.! 9!

12 Derudover anvender vi den socialkonstruktinistiske tilgang til at forstå målgruppen, gennem fortolkninger af de åriges udtalelser under et fokusgruppeinterview og vi her ser på den virkelighed, de konstruerer via deres sprog. Hermeneutikken som videnskabsteoretisk tilgang Hermeneutikken søger en dyberegående forståelse af menneskelig aktivitet og produkterne af sådanne aktiviteter (Collin & Køppe, 2000, p. 110). Vi anvender den hermeneutiske tilgang, idet vores fokus er at finde ud af, om Tandlægerne ved Søerne bør benytte en strategi, i forhold til at fastholde deres nuværende patienter og tiltrække nye og yngre patienter. Vi ønsker derfor at analysere og fortolke på patienternes aktivitet og de produkter, de genererer fra aktiviteterne. Produktet er den vane, målgruppen tillægger sig, hvad enten det er at gå til tandlæge eller deres brug af sociale medier. Aktiviteten er både at gå til tandlæge og det at agere og handle på sociale medier. Vi undersøger således deres tandlægevaner og brug af sociale medier. Mening Vurderer andre, at førnævnte aktivitet har høj status, vil personen se større mening i at udføre, idet det giver et indtryk af personen over de andre. Dette kaldes for personens intentionalitet; at man har en mening med de aktiviteter man udfører, uanset typen. (Collin & Køppe, 2000, p. 110). Ved at italesætte denne mening i forbindelse med tandlægevalg og sociale medier, fortolker vi på patienternes intentionalitet. Fortolkning Når vi fortolker respondenternes tandlægevaner og brug af sociale medier, skal vi være opmærksomme på at skelne mellem to slags meninger: på den ene side har de en mening, der er umiddelbar, individuel og subjektiv hvad giver mening i situationen? På den! 10!

13 anden side spiller det sociale ind, da andres menig om aktiviteten har en betydning (Collin & Køppe, 2000, p. 114). Det tolker vi til, at meningernes dobbelthed også spiller ind i læsningen af litteratur forfatterne har en intention med deres tekster og de er skrevet på forskellige tidspunkter og i forskellige miljøer, der har påvirket udformningen. Vi forholder os derfor kritisk og har forbehold overfor den litteratur og teori, vi anvender så vi er bevidste om hvordan vi bruger den. Vi arbejder ud fra, at en teori er skrevet med et bredt formål og når vi anvender den specifikt skal vi forstå, hvor den bidrager til forståelsen, men især også hvor den ikke gør. Forståelseshorisont Hans-Georg Gadamer introducerer begrebet forståelseshorisont, som dækker over det faktum, at vi forstår, hvad vi selv indeholder og føler. Taler man med en person, der har samme forståelseshorisont som én selv, kan man bedre forstå den aktivitet, denne udøver. Det er vigtigt at understrege, at denne forståelseshorisont ikke er en mening man aktivt har besluttet sig for at have, men som er kulturelt og tidsmæssigt betinget (Collin & Køppe, 2000, p. 119). Det vil sige, at når vi taler med interviewpersoner eller læser en tekst, så har personerne en mening og en forståelseshorisont, der er betinget af, hvad de svarer under interviewet og hvad forfatteren skriver i sin tekst. Cirklen Når vi tolker læst litteratur og transskriberede interviews, sker der en cirkelbevægelse, hvor vi løbende ændrer fortolkningen, desto flere informationer vi får, også kaldet den hermeneutiske cirkel (Collin & Køppe, 2000, p. 114). Vi forstår den sætning vi er i gang med at læse, men forstår den måske anderledes, når vi har læst teksten til ende. Det samme er gældende for gennemgangen af et interview vi forstår, hvad respondenten siger, men fortolker det måske anderledes, så snart interviewet er slut og vi kan sætte udtalelsen op mod helheden. Derudover er det vigtigt at se teksten og interviewet som endnu en del! 11!

14 af en større helhed af forfatterens liv og af interviewdeltagerens liv, herunder påvirkes helheden også af den kultur og den tid, personen lever i (Collin & Køppe, 2000, p. 116). Igen kommer vores forståelseshorisont i spil; den spiller ind på den cirkelbevægelse der er mellem os og helheden i det vi læser. De erfaringer, man har fra sin opvækst ud fra den kultur og den tid man lever i, giver forudsætninger for at forstå en ytring som afsenderen gerne vil have man forstår den. Desuden tilføjer Gadamer, at vi løbende stiller spørgsmål til den tekst, vi søger at fortolke og at vi ligeledes får svar på spørgsmålene, desto længere vi når i teksten. Dette understøtter igen den løbende cirkelbevægelse der er mellem læseren og teksten, hvor læseren kommer tættere og tættere på en forståelse af teksten, hvilket af Gadamer kaldes horisontsammensmeltning (Collin & Køppe, 2000, p. 121). Inden læsningen af en tekst, eller gennemgangen af et interview fremstilles der hypoteser i forhold til hvad vi forventer at få af information. Efterfølgende gennemgås hvorvidt hypotesen stemmer overens med den information man får ud af teksten eller interviewet (Collin & Køppe, 2000, p. 117). Inden vi indsamlede vores empiri, havde vi nogle hypoteser for, hvad vi forventer at få af informationer: Patienter er ikke klar over, at Tandlæger ved Søerne kan findes andre steder end pr telefon og via webside. Flere patienter ville følge og deltage på sociale medier, hvis de fik mulighed for at præge indholdet. Det kan være udfordrende for tandlægefaget, og servicefag generelt, at planlægge brugen af sociale medier Efter endt analyse vil hypoteserne inddrages for at blive accepteret eller forkastet.! 12!

15 I analysen af empirien kommer vi tættere på en forståelse, hvilket skal resultere i et svar på problemformuleringen. Vi havde nogle generelle tanker inden vi udformede problemformuleringen. Nogle mennesker vil nedprioritere tandlægen og er ikke klar over konsekvensen ved manglende tandlægebesøg. Derudover forestillede vi os, at en tandlæge kan få gavn af at yde service til deres patienter på forskellige medier. Den hermeneutiske cirkel gør, at vi løbende ændrer vores fortolkninger og dermed udvikler vores forståelse sig. Vi får mere viden og derfor forholder vi os kritisk overfor, om vi kan levere et endeligt svar på problemformuleringen, da vi ikke ved hvornår vi har opnået fuld forståelse. Derudover er sociale medier et felt der er i konstant udvikling, så vi kriterierne for brugen af sociale medier kan have ændret. Svaret vil være præget af den forståelse og horisontsammensmeltning, vi har opnået via de tekster, empiri og litteratur vi har anvendt og kunne være anderledes, hvis vi havde brugt anden information. Social konstruktion i samtalen I forbindelse med fokusgruppeinterviewene arbejder vi socialkonstruktionistisk. Under interviewet fortolker vi måden, hvorpå deltagerne konstruerer deres verden ved at kommunikere og interagere med hinanden. Facilitering af en samtale eller diskussion deltagerne imellem, muliggør skabelsen af en ny fremtid, som den ikke ville have set ud, hvis ikke deltagerne havde interageret og kommunikeret med hinanden. Når vi kigger på deltagerne med konstruktionistiske briller, udvisker vi faggrænserne og deltagerne bliver enkeltindivider, der ikke er farvet af deres baggrund (Gergen & Gergen, 2005, p. 52). Dette har vi søgt at tage højde for i sammensætningen af interviewdeltagere for at undgå, at de forud for undersøgelsen kan være præget af hinanden. Deltagerne bliver ikke! 13!

16 introduceret, dermed er de i realiteten anonyme overfor hinanden og har dermed antageligvis større potentiale for at ytre deres ærlige mening. I stedet for at observere interviewdeltagernes vaner, giver vi dem mulighed for at sætte ord på deres erfaringer og eventuelt diskutere sig frem til en, måske ikke ens, men en virkelighed der er tættere på hinanden end den virkelighed de kom ind med, inden interviewet startede. Vi beskriver ikke deres virkelighed, det gør de selv (Gergen & Gergen, 2005, p. 57). En kritik af den sociale konstruktion er, at den ligesom hermeneutikken ikke har krav om, at det er sandheden man finder frem til. Vi observerer, hvad deltageren finder frem til og derefter fortolker vi det hermeneutisk (Gergen & Gergen, 2005, p. 65). Som Kenneth J. Gergen og Mary Gergen pointerer, så finder vi ikke frem til sandheden gennem den sociale konstruktion. Vi søger at forstå interviewdeltagernes forståelse og finde ud af, hvordan interviewdeltagerne finder frem til deres sandhed i den sociale konstruktion. Vi kommer ikke frem til den endegyldige sandhed, men frem til en foreløbig sandhed for interviewdeltagerne (Gergen & Gergen, 2005, pp ). Ved at supplere det samfundsvidenskabelige fokusgruppeinterview med undersøgelser fra den naturvidenskabelige tradition, skabes et mere nuanceret billede på, hvorfor vores målgruppe agerer som den gør. Metodisk design Vi vil i nedenstående afsnit kortlægge det metodiske design som, projektet er bygget op om. Dernæst vil vi redegøre for fordele og ulemper ved de metoder, vi har valgt at anvende i forbindelse med indsamling af empiri. Vi har indsamlet empirien fra forskellige kilder, som! 14!

17 kan opdeles i nedenstående tre dele, der tilsammen danner grundlaget for en social mediestrategi. Spørgeskema Personligt Interview/ fokusgruppe Sekundære undersøgelser Denne måde at arbejde på er metodetriangulering, da vi anvender flere forskellige metoder til at opnå et nuanceret billede af situationen (I. Andersen, 2010, p. 165). Vi ønsker at undersøge flere sider af problemstillingen og arbejder ud fra et multidimensionalt perspektiv, som kræver brugen af flere metoder. Dette er grundet de aldersgrupper, vi når ud til via nogle metoder frem for andre, samt forskellen i den respons vi kan få, ved et skrevet svar og ved et socialt konstrueret svar (Halkier, 2009, p. 15). Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan disse forskellige måder eventuelt kan være modstridende, hvilket vil vi komme ind på i afsnittet Kritisk refleksion (s. 107). Vi gennemgår nu figurens tre delelementer og starter med vores primære undersøgelser, som er spørgeskema og interview. Vi redegør for, hvad vi ønsker at teste gennem vores empiri og hvordan vi griber det an! 15!

18 Spørgeskema Spørgeskemaundersøgelsen er opdelt i to, da vi har udarbejdet et til de unge som ikke er patienter hos Tandlægerne ved Søerne og et til eksisterende patienter (Bilag 1 og 2). I spørgeskemaundersøgelsen til de eksisterende patienter, har vi valgt både at anvende spørgeskemaer i fysisk form på klinikken samt digitalt, som tilbydes til dem, der ikke har lyst til at udfylde med det samme. Det elektroniske spørgeskema er også delt på Tandlægerne ved Søernes eksisterende facebookside. Grunden til denne todeling kommer gennem overvejelser af den tilstand eller situation, patienterne kan være under deres besøg i klinikken. Nogle kan være dårligt tilpas og kan dermed udfylde skemaet hjemme. Patienterne udvælges tilfældigt på og vi instruerer således personalet i, hvad de skal sige og lader dem afgøre om nogle patienter bør undlades at blive spurgt. Gennem undersøgelsen ønsker vi at finde frem til, hvor mange af de adspurgte der anvender sociale medier samt hvilke. Dernæst ønsker vi at vide, om de har kendskab til klinikkens eksisterende facebookside, om de kunne forestille sig at følge den, hvis de ikke allerede gør det og hvor tit de finder opdateringer fra Tandlægerne ved Søerne passende. I spørgeskemaerne til de unge potentielle patienter, er vi interesserede i deres brug af tandlæge og hvordan de vælger, hvis de skal skifte til en ny klinik. Ligeledes er vi interesserede i at vide, om de ville følge deres tandlæge på sociale medier. Spørgeskemaet blev delt i vores egne netværk på sociale medier over to gange, for at opnå stor spredning og for at ramme denne aldersgruppe. I begge undersøgelser spørger vi til hvilke sociale medier de anvender. Vi har udvalgt dem, der er mest kendte blandt den danske befolkning. Ifølge en undersøgelse fra Yougov fra 2013, er facebook, YouTube, Twitter, Google+ og LinkedIn blandt de meste kendte (Yougov, 2013). Vi har også tilføjet Instagram, da det ifølge en! 16!

19 undersøgelse fra DR i 2013 (DR Medieforskning, 2014), er det andet mest benyttede medie i Danmark. Vi ønsker i begge undersøgelser at kende til respondenternes forventninger til den information, de mener er interessant at få fra deres respektive tandlæger, gennem sociale medier. Vi beder om deltagernes køn og alder for at kunne kortlægge om der er nogen mønstre eller tendenser. Respondenterne vælger selv, om de ønsker at deltage, og vi har valgt at holde spørgeskemaet anonymt, med muligheden for at notere personlige oplysninger, da vi udlodder en præmie. Det gør vi for at vise vores taknemmelighed for patienternes hjælp, da empirien udgør en væsentlig del af projektets grobund. Ligeledes spørger vi om lov til at kontakte respondenterne senere med henblik på et uddybende miniinterview. Fordele og ulemper ved spørgeskema Metoden er nem at administrere og respondenterne kan deltage med det samme, eller når det passer ind. Muligheden for anonymitet gør det for nogle nemmere at deltage og kan give mere ærlige svar. Vi kan dog risikere, at nogle føler sig pressede til at deltage, da de gerne vil vinde en præmie. Det er ikke noget vi kan gøre noget ved, men blot være opmærksomme på i anvendelsen af vores data. Patienterne kan skrive deres kontaktinfo, med henblik på kontakt for uddybende spørgsmål. Med denne undgår store forskelle i svar, da vi opstiller spørgsmål, som giver konkrete målbare data (Bjerg & Villadsen, 2008, p. 39). Repræsentativitet, validitet og reliabilitet Vi har til undersøgelsen af de eksisterende patienter(bilag 1) valgt en bestemt patientgruppe, som danner grundlaget for den strategi vi vil udvikle. Denne undersøgelse gav 37 svar, hvilket ikke er repræsentativt i forhold til at kunne gå hermeneutisk til værks. Da der er ca patienter hos Tandlægerne ved Søerne, der ikke nødvendigvis alle er aktive, (Bilag 5, s. 2), vurderer vi ikke 37 besvarelser for disse er nok. En! 17!

20 løsning kunne være at holde de 37 besvarelser op imod de personer, der har været på klinikken i den periode, vi kørte besvarelserne. De er alle klinikkens patienter og nogle kommer oftere end andre og nogle har blot været der en gang, derfor kan der være forskel på deres besvarelser. Vi kan derfor ikke konkret vide, hvor mange personer, vi skal stille de 37 besvarelser op imod, før undersøgelsen er repræsentativ. Den metode, vi har valgt til at undersøge de eksisterende patienter giver os blot et indblik i deres karakteristika, så vi kan ikke lave en generalisering. Vi bruger derfor dette spørgeskema som indikator og guide til analysen og holder den op imod spørgeskemaundersøgelsen til de potentielle patienter, samt sekundær data. Spørgeskemaet til de potentielle nye patienter i aldersgruppen år fik 131 besvarelser. Vi vurderer ligeledes denne undersøgelse til ikke at være repræsentativ, da den andel svar vi har fået, ikke er nok i forhold til hvor mange personer der er i denne aldersgruppe i Danmark. Derudover er det er ukendt for os, hvordan undersøgelsen er blevet modtaget efter vi har spredt den og vi har ikke kendskab til responsen. Derfor betragter vi den som indikation på nogle tendenser og holder dem ligeledes op imod fokusgruppeinterviewet og sekundær undersøgelser. Validitet fortæller os, om vi har undersøgt det der var hensigten, eller om vi har spurgt på en måde, hvor vi har fået et andet svar. Det er så at sige kvaliteten af vores data (I. Andersen, 2010, p. 83). Vi har stillet lukkede spørgsmål med svarmuligheder for at sikre at deltagerne forstår spørgsmålene og dermed vurderer vi dataen til at være valid. Vi antager, at de fleste går til tandlægen, så vi kunne have spurgt en bredere målgruppe, end vi gør. I dette tilfælde ville vi kunne udvikle en strategi for, hvordan tandlæger generelt bør agere på sociale medier. Sådan en undersøgelse ville kræve en stor indsamling på omkring 1000 personer for at få et repræsentativt billede af, hvad! 18!

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22 CHRISTINA A.S. NIELSEN HENRIETTE K.

BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22 CHRISTINA A.S. NIELSEN HENRIETTE K. KOMMUNIKATIONSDESIGN FOR AT FAÅ UNGE UNIVERSITETSSTUDERENDE TIL AT GAÅ REGELMÆSSIGT TIL TANDLÆGE BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft

en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft Fresh Fitness en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft Charlotte Tanuan Stelsrud - chta - 280585 Lisa Løvendahl

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG Roskilde Universitet - Kommunikation 6. semester, forår 2014 - Alm. Projekt Vejleder: Henriette Bernhoff Lungholt Af: Christoffer Dangkel Jacobsen - studie nr. 47420,

Læs mere

Humanistisk Informatik 6. semester, Gruppe 19

Humanistisk Informatik 6. semester, Gruppe 19 Humanistisk Informatik 6. semester, Gruppe 19 ERMAN BOZDOGAN MIKKEL LYNGHOLM MADS BISP RASMUSSEN Vejleder: Søren Husted AALBORG UNIVERSITET 1 BA-HFC endelig.indd 1 20/05/14 12:26 2 ERMAN BOZDOGAN MIKKEL

Læs mere

1.0 Indledning. der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi.

1.0 Indledning. der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi. 1.0 Indledning Da finanskrisen ramte den vestlige verden i 2008, gik det hårdt ud over bankernes omdømme, da den generelle mening var, at bankerne bar en del af ansvaret for krisen (business.dk) i. Inden

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION DANMISSION og den UNGE MÅLGRUPPE - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION Roskilde Universitet juni 2015 Speciale i Kommunikation Af: Merle Bang Mikelsen Karen-Sofie

Læs mere

Lobbyisme i EU. 21 december 2011. Lobbyisme I EU. Skrevet af: Marc Møller Espersen. Rikke Windfeld Kroman. Christina Ihler Madsen. Taus A.T.

Lobbyisme i EU. 21 december 2011. Lobbyisme I EU. Skrevet af: Marc Møller Espersen. Rikke Windfeld Kroman. Christina Ihler Madsen. Taus A.T. Lobbyisme I EU Skrevet af: Marc Møller Espersen Rikke Windfeld Kroman Christina Ihler Madsen Taus A.T. Jørgensen Thor Lidegaard Vejleder: Bent Eisenreich Institution og uddannelsestrin: Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Annesofie Walther Petersen 44834 og Nanna Munch Schwartau 43989 anwape@ruc.dk og nmunchs@ruc.dk Jørgen Lerche Nielsen Kommunikation

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

Kommunikation mellem radiografer og studerende

Kommunikation mellem radiografer og studerende _ B a c h e l o r o p g a v e _ Kommunikation mellem radiografer og studerende Modul 14 opgave Radiograf uddannelsen: PH Metropol Afleveret 1. juni 2012 83.239 anslag (med mellemrum) Udarbejdet af Nabilla

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie E-branding og e-marketing af 3F et casestudie Astrid Isabella Brødsgaard Michelle Lyager Johansen Studienummer: 53178 Studienummer: 53179 e-mail: asisbr@ruc.dk e-mail: mlyager@ruc.dk Nagihan Celik Studienummer:

Læs mere

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 METODE... 11 3.0 VIDENSKABSTEORI... 19 4.0 DANSK DETAILHANDEL I PROVINSBYER... 21 5.0 TEORI... 22 6.0 ANALYSE...

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 METODE... 11 3.0 VIDENSKABSTEORI... 19 4.0 DANSK DETAILHANDEL I PROVINSBYER... 21 5.0 TEORI... 22 6.0 ANALYSE... Abstract Med projektet ønsker vi at undersøge, hvilke forhold der gør sig gældende i det oplevelsesorienterede samfund. Her er der særligt fokus på, hvordan nutidens forbrug og forbruger karakteriseres

Læs mere

Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen

Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen Maj 2013 Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen R o s k i l d e U n i v e r s i t e t M a s t e r i P

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere