En tand bedre på sociale medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En tand bedre på sociale medier"

Transkript

1 En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt

2 !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Forår)2014)! Vejleder:!Henriette!Lungholt! Gruppenr.:!5! 8.!semester! Retning:!Kommunikation! Fuld!for! og!efternavn!for!alle!gruppens!medlemmer!samt!underskrift:! Cille!Bjerring!Larsen!! Nadia!Kruse!Gormsen!! Saliha!Alacahan!! Signe!Nørgaard!!!!!!!! Projekttitel:!En!tand!bedre!på!sociale!medier!! Anslag!og!sideantal(projekt!modtages!ikke!ved!overskridelse):! !W!76!normalsider! Dato!for!aflevering:! 22.!maj!2014!!! Humanistisk!Informatik!!Aalborg!Universitet,!A.!C.!Meyers!Vænge!15,!2450!København!SV.!

3 Indholdsfortegnelse! Indledning...3! Problemfelt1og1problemformulering...4! Afgrænsning...7! Læsevejledning...8! Valg1af1teorier...8! Videnskabsteoretisk1tilgang...9! Hermeneutikken1som1videnskabsteoretisk1tilgang... 10! Mening... 10! Fortolkning... 10! Forståelseshorisont... 11! Cirklen... 11! Social!konstruktion!i!samtalen... 13! Metodisk1design... 14! Spørgeskema... 16! Fordele!og!ulemper!ved!spørgeskema... 17! Repræsentativitet,!validitet!og!reliabilitet... 17! Refleksivitet!over!metoden... 19! Personligt1interview1og1fokusgruppeinterview... 20! Personlige!interview... 21! Fokusgruppeinterview... 22! Sekundære!data... 25! Casebeskrivelse... 25! Tanker1om1sociale1medier... 26! Samfundet1og1de1nye1teknologier... 27! Netværkssamfundet... 27! Mediernes1og1forbrugerens1rolle1i1informationssamfundet... 28! Sociale1medier1i1samfundet... 30! Teori1om1sociale1medier... 31! Præsentation1af1facebook... 32! Kommunikation1på1sociale1medier... 33! Virksomheder1på1sociale1medier... 36! Succes!på!sociale!medier... 37! Strategi!på!sociale!medier... 38! Tandlægerne1ved1Søerne1på1sociale1medier... 40! Kampagneplanlægning... 42! Kampagneplatform... 42! Præsentation1af1teori... 43! Redegørelse1for1teori... 45! Situationsanalyse... 46! Danskerne!og!tandlæger... 47! Søgning!efter!tandlæger... 48! Tandlægerne!ved!Søerne!på!facebook... 49! Afsender... 53! Forretning... 53! Teknologi... 54!! 1!

4 Sanset... 54! Ledelse... 55! Selvfremstilling... 56! Mål... 58! Interessenter... 61! Målgruppen... 63! De!eksisterende!patienter... 64! Potentielle!Patienter... 65! Valg1af1kommunikationsform... 67! Delkonklusion... 70! Handlingsplan... 70! Medievalg... 71! Indhold... 73! Tema... 74! Modtagerforståelse... 75! Energi... 79! Tillid... 83! Udformning... 84! Kommunikator... 88! Effektmåling... 90! Budgetmæssige1overvejelser... 92! Risikoanalyse... 93! Delkonklusion... 95! Kommunikationsprodukt... 95! Strategi1på1facebook... 96! Retningslinjer... 96! Informationer... 96! Design... 96! Virkemidler... 96! Dialog... 97! Sproget... 97! Takt!og!tone... 97! Temaer... 98! Måling... 98! Gantt!skema... 99! Conversation!Calendar... 99! Tandlægerne!ved!Søernes!aktivitetskalender:... 99! Delkonklusion...101! Diskussion...102! Jamen,1det1var1de1andre1der1startede...102! Om1at1planlægge1alt1og1finde1sin1stemme...103! At1holde1fast1i1en1professionel1rolle...104! Er1mange1likes1lig1med1meget1love?...105! Kritisk1refleksion1over1videnskabsteori1og1metode...106! Konklusion...108! Litteraturliste18.1Semester1Projektmodul ! Bilag...118!! 2!

5 ! Indledning Tendensen tyder på, at sundhed og livsstil præger danskernes hverdag, hvor der er fokus på faktorer, som kan forlænge livet og højne den generelle livskvalitet. Danskerne vurderede i 2013 deres sundhed og undersøgelsen fra Sundhedsstyrelsen peger på, at vi er blevet mere bevidste om, hvad der er godt for helbredet på længere sigt (Felholt & Igum Rasmussen, 2014). Men hvordan kombineres en investering i helbredet med en tid, hvor krisen stadig kradser en smule i den danske økonomi, og nogen kan have mistet tilliden til autoritære personer? Undersøgelser viser, at et besøg hos tandlægen er et af de steder, hvor danskerne sparer, når det kommer til at prioritere budgettet. Især blandt de unge mellem år er problemet størst. I sommeren 2013 fjernede sundhedsministeren et af de tilskud, som skulle sikre de unge muligheden for et billigere besøg hos tandlægen. I forbindelse med dette, har 30 % i denne aldersgruppe fravalgt et tandlægebesøg i budgettet, viser en undersøgelse fra Gallup og Nordea. En grund til dette er, ifølge Cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, Lone Kjærsgaard, at de unge ikke føler de får noget for deres penge, når de går til tandlægen. Hun vurderer ligeledes, at husleje og bøger prioriteres højere end tandlægebesøget. 15 % af den generelle befolkning har valgt tandlægen fra af økonomiske grunde hvilket viser, at problemet er størst blandt de unge (Skov Jakobsen, 2013). Unge under 30 år er kendt som Generation Y. De er kritiske og bevidste forbrugere, der ved hvad deres penge er værd. De forventer service og information, hvilket gør at de ikke er bange for at ytre deres mening. De er vokset op med sociale medier, under finanskrisen og masse muligheder i livet, derfor bør virksomheder være opmærksomme på de krav, denne generation stiller (Hall, 2013). De bruger sociale medier til at interagere tillidsfuldt med deres netværk og! 3!

6 finder her information. Ifølge filosoffen Niklas Luhmann, opfatter vi budskaber som sande, når de kommer fra ens netværk (Luhmann, 1999, p ). Men hvordan kan en tandlæge, der yder en service, de unge fravælger, imødekomme de kritiske unges behov for tillid og information? Grundet denne tillid, kan tandlæger udnytte de sociale mediers muligheder for interaktion og informationsdeling. Tandlægerne kan møde generationen der, hvor de er og bruge medierne til at servicere, informere og give dem mulighed for at interagere med dem. Dermed kan tandlægernes budskab og information ramme den generation, der forventer at få det meste serveret. Danskerne har generelt tillid til tandlæger(konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2011, p. 21), men tandlæger bør gøre en indsats for at følge udviklingen i det danske samfund. Det generelle fokus på sundhed, sociale mediers større magt og de kritiske forbrugere er faktorer, tandlæger skal have in mente, uanset om de kommunikerer til nye eller eksisterende patienter. Om en kombination af et servicefag som tandpleje og brugen af sociale medier kan udgøre en stærk platform, er netop hvad dette projekt ønsker at belyse. Problemfelt og problemformulering Danskerne har i stor grad taget de sociale medier til sig. Ifølge en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Yougov i 2013, er 81 % af den danske befolkning repræsenteret på sociale medier (Yougov, 2013, p. 6). Der kan derfor argumenteres for, at det er vigtigt at virksomheder har fokus på denne tendens, da de kan nå en stor del af deres kunder her. For at virksomheder kan opnå succes ved brugen, må de have en strategi for hvordan de vil bruge mediet. En strategi kan være vejen til denne succes og nogle målbare kriterier, kan hjælpe til at vurdere udbyttet af strategien. Virksomheder kan bruge sociale medier på forskellige måder, alt afhængig af hvilken type produkt de sælger, eller service de yder. Med udgangspunkt i, at! 4!

7 danskerne prioriterer sundhed og deres fremtidige velbefindende, mener vi det kunne være interessant at samarbejde med en virksomhed, der yder en service indenfor dette felt. Vi har fået mulighed for at samarbejde med Tandlægerne ved Søerne, der har en virksomhedsside på facebook. De er gået i gang med brugen uden en strategi og ønsker derfor retningslinjer for, hvordan de i fremtiden til tiltrække og fastholde ved hjælp af medierne. I Danmark er der en tendens til, at vi fortsætter ved den samme tandlæge, når vi først er patienter. Dette kan hænge sammen med, at patienter har den opfattelse, at de har den tandlæge, der er bedst for dem og de føler sig trygge, og de har været tilfredse med tandlægens ydelser (Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2011, p. 21). Ifølge Forbruger og Konkurrencestyrelsen, har 94 % af danskerne været til den samme tandlæge mere end en gang og 95 % ville tage til den samme igen (Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2011, p. 20). Tilliden til tandlæger har tendens til at stige over tid. Hvis en klinik ønsker at fastholde og opbygge tillid til deres patienter, kan det være attraktivt for tandlægerne at få dem som patienter i en tidlig alder. Ifølge Konkurrence -og Forbrugerstyrelsen, har 49 % af danskerne valgt en tandlæge som deres netværk har anbefalet (Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2011, p. 16). Hvis en tandlæge skal hverve flere patienter, må de derfor fokusere på at yde en service, så patienterne opnår tillid og anbefaler dem i deres netværk. Den danske befolkning skal, med få undtagelser, finde ny tandlæge og selv betale, når de har rundet 18 år. Hvis en tandlæge skal opbygge et tillidsforhold til patienter, som skal vare ved i, vurderer vi, at det er væsentligt, at de fokuserer på denne aldersgruppe. Tandlægebesøg er en udgift, der bliver nedprioriteret blandt de årige til fordel for andre økonomiske udgifter (TNS Gallup for Nordea, 2013, p. 7).! 5!

8 Vi ønsker derfor at undersøge, hvilke tiltag Tandlægerne ved Søerne kan gøre for at tiltrække patienter. De er i gang med at udarbejde en ny hjemmeside, som er i opstartsfasen. Det er ikke 100 % fastlagt, hvordan den skal udformes, men ifølge PR ansvarlig Kasper Lindh, er fokus på, at den skal få nye patienter til klinikken (Bilag 4 side 2). Vi vurderer, at det er mulighed for, at Tandlægerne ved Søerne kan samle sine kommunikationsindsatser. Vi vil i dette projekt redegøre for, hvorfor det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem kommunikationen på de forskellige anvendte medier i forbindelse med sammenhængen mellem produkt og service. Vi ser derfor grundlag for at lave en strategi, der inkluderer de nuværende samt nye patienter. For at nå de årige kan de bruge facebook som kommunikationskanal, hvor denne aldersgruppe der er mest(dr Medieforskning, 2014, p. 23). Vi vil undersøge hvordan Tandlægerne ved Søerne kan anvende sociale medier som et led i deres samlede kommunikationsstrategi. Herunder hvordan det kan blive et led i deres daglige markedsføring, som kan være med til at fastholde en relation til deres nuværende patienter og samtidig rekruttere nye, ved at interagere, kommunikere og være aktive på mediet. Strategien vil derfor både have fokus på de nuværende tiltag samt andre muligheder, som måske kan give et større udbytte i markedsføringen af klinikken. Dette leder os til følgende problemformulering: Hvordan kan Tandlægerne ved Søerne strategisk anvende sociale medier som et led i deres markedsføringsstrategi? Herunder vil vi fokusere på: Bør Tandlægerne ved Søerne fortsætte med deres nuværende sociale mediestrategi?! 6!

9 Hvordan en strategi for brugen af facebook kan anvendes som kontaktflade med nuværende samt nye patienter? Vi vurderer og varetager Tandlægernes ved Søernes professionelle kommunikationsindsats. Vi reflekterer over kommunikationens rolle i forhold til den forandringsproces, der forekommer ved at anvende sociale medier. Vi undersøger, hvorledes sociale medier bør formidles videre til ikke-fagfæller, der gør brug af disse medier(aalborg Universitet, 2013, pp ). Afgrænsning Problemformuleringen giver en naturlig afgrænsning i forhold til det område, vi vil undersøge. Vi ønsker at arbejde med en virksomheds brug af sociale medier og i forlængelse af dette, udarbejde en strategi, der skal implementeres i virksomheden. Projektet tager derfor udgangspunkt i en virksomhed, som giver det et virksomhedskommunikativt perspektiv. Vores case er Tandlægerne ved Søerne og på baggrund af projektets formelle omfang, afgrænses projektet til at omhandle én tandlæge i huset, Tandlægerne ved Søerne v. Michael Bonde Olsen, grundet et forskelligt strategisk sigte for de tre individuelle klinikker. Resultaterne kan som udgangspunkt ikke generaliseres til andre tandlægeklinikker eller virksomheder, da vi arbejder med en specifik tandlæge.vi ser virksomhedens produkt som en tandlægeydelse og service. Derudover analyserer vi ikke klinikkens interne kommunikation, da vi udelukkende ser på den eksterne kommunikation til og med patienterne via sociale medier. Vi arbejder ud fra to perspektiver i projektet, hvor vi ønsker at undersøge den nuværende brug af sociale medier og åbner op for, at denne kan videreudvikles gennem strategisk planlægning. Vi kan ikke vide, om strategien ville få et anderledes udfald, hvis klinikken ikke allerede havde taget facebook i brug.! 7!

10 I forhold til de nye patienter afgrænser vi os fra at se på, hvordan den danske befolkning generelt ville reagere på tilstedeværelsen. Med udgangspunkt i aktuelle undersøgelser, gennemgår vi ikke alle sociale medier, men udvælger dem, der er meste kendt og anvendt af den danske befolkning. Læsevejledning Det følgende afsnit giver nogle retningslinjer for, hvorledes vi har anvendt teorier i samspil med andre teorier. Dernæst følger en redegørelse for, hvordan vi inddrager og anvender sekundære undersøgelser. Valg af teorier I dette projekt har vi valgt at anvende Preben Sepstrup og Pernille Fruensgaard Øes (2013) model om kampagneplanlægning som gennemgående ramme for analysen. Herefter betegnet Sepstrups model. Vi vurderer, at den opstiller nogle punkter, virksomheden bør overveje før de implementerer sociale medier som kommunikationskanal. Vi er bevidste om, at Sepstrups teori omhandler kampagneplanlægning og derfor primært anvendes ved planlægning af kampagner, der løber over en begrænset periode. Vi tager udgangspunkt i modellens elementer til at udarbejde en virksomheds strategi for kommunikationen på et socialt medie. For at arbejde med det strategiske element på sociale medier, supplerer vi med anden relevant teori indenfor strategiarbejde og sociale medier. Vi får en overordnet forståelse for sociale medier, ved at inddrage Kaplan og Haenleins (2009) artikel Users of the world, unite!, som giver indsigt i de udfordringer og muligheder sociale medier giver. For at give indsigt i modtagerens respons på virksomhedens kommunikation på sociale medier, suppleres Sepstrups model med AIDA-modellen. Til at forstå sociale mediers rolle i personers hverdag, anvender vi den tyske! 8!

11 sociolog Niklas Luhmann (1999). Vi supplerer med Heine Andersen & Lars Bo Kaspersens (2007) kapitel om Luhmanns teori om opdeling af verden i netværk samt tillid og især systemtillid. Udover Luhmann, anvender vi Manuel Castells begreb netværkssamfundet, for at få dybere forståelse af samfundsudviklingen. Derudover supplerer vi med ngoel af Mie Femø Nielsens (2004) begreber om organisationers identitet, da vi vurderer, at en virksomhed skal definere sig selv, inden de begynder at kommunikere til deres modtagere. Vi anvender ligeledes Charlene Li og Josh Bernoffs (2009) teori Groundswell, som beskæftiger sig med kommunikation med understrømmen, som er følgerne på et socialt medie. Vi inddrager ligeledes Peter Svarres praktiske tilgang fra bogen Den Perfekte Storm (2011). Vi gør brug af flere sekundære undersøgelser. Grundet mængden af undersøgelser og længden af rapporterne, vedlægger vi ikke undersøgelserne som bilag, men henviser derimod til undersøgelserne i litteraturlisten. Vores indsamlede empiri vedlægger vi som empiri. Resultaterne af de to spørgeskemaundersøgelser findes i bilag 1 og 2. Det transskriberede fokusgruppeinterviewet er i bilag 3 og de personlige interview med den administrative del af klinikken foreligger i bilag 4 og 5. Vi anvender relevante udpluk af de forskellige undersøgelser i samspil med hinanden gennem projektet. Vi oversætter ikke engelske begreber, for at sikre der ikke går noget tabt i forståelsen. Videnskabsteoretisk tilgang I følgende afsnit vil vi redegøre for den humanvidenskabelige tilgang til projektet. Den udspringer af ønsket om at forstå Tandlægerne ved Søerne som organisation og deres kontekst og derigennem generere ny viden i forbindelse med analysen. For at kunne forstå disse aspekter og dermed analysere os frem til et svar på problemformuleringen, bruger vi den hermeneutiske tilgang i vores projekt.! 9!

12 Derudover anvender vi den socialkonstruktinistiske tilgang til at forstå målgruppen, gennem fortolkninger af de åriges udtalelser under et fokusgruppeinterview og vi her ser på den virkelighed, de konstruerer via deres sprog. Hermeneutikken som videnskabsteoretisk tilgang Hermeneutikken søger en dyberegående forståelse af menneskelig aktivitet og produkterne af sådanne aktiviteter (Collin & Køppe, 2000, p. 110). Vi anvender den hermeneutiske tilgang, idet vores fokus er at finde ud af, om Tandlægerne ved Søerne bør benytte en strategi, i forhold til at fastholde deres nuværende patienter og tiltrække nye og yngre patienter. Vi ønsker derfor at analysere og fortolke på patienternes aktivitet og de produkter, de genererer fra aktiviteterne. Produktet er den vane, målgruppen tillægger sig, hvad enten det er at gå til tandlæge eller deres brug af sociale medier. Aktiviteten er både at gå til tandlæge og det at agere og handle på sociale medier. Vi undersøger således deres tandlægevaner og brug af sociale medier. Mening Vurderer andre, at førnævnte aktivitet har høj status, vil personen se større mening i at udføre, idet det giver et indtryk af personen over de andre. Dette kaldes for personens intentionalitet; at man har en mening med de aktiviteter man udfører, uanset typen. (Collin & Køppe, 2000, p. 110). Ved at italesætte denne mening i forbindelse med tandlægevalg og sociale medier, fortolker vi på patienternes intentionalitet. Fortolkning Når vi fortolker respondenternes tandlægevaner og brug af sociale medier, skal vi være opmærksomme på at skelne mellem to slags meninger: på den ene side har de en mening, der er umiddelbar, individuel og subjektiv hvad giver mening i situationen? På den! 10!

13 anden side spiller det sociale ind, da andres menig om aktiviteten har en betydning (Collin & Køppe, 2000, p. 114). Det tolker vi til, at meningernes dobbelthed også spiller ind i læsningen af litteratur forfatterne har en intention med deres tekster og de er skrevet på forskellige tidspunkter og i forskellige miljøer, der har påvirket udformningen. Vi forholder os derfor kritisk og har forbehold overfor den litteratur og teori, vi anvender så vi er bevidste om hvordan vi bruger den. Vi arbejder ud fra, at en teori er skrevet med et bredt formål og når vi anvender den specifikt skal vi forstå, hvor den bidrager til forståelsen, men især også hvor den ikke gør. Forståelseshorisont Hans-Georg Gadamer introducerer begrebet forståelseshorisont, som dækker over det faktum, at vi forstår, hvad vi selv indeholder og føler. Taler man med en person, der har samme forståelseshorisont som én selv, kan man bedre forstå den aktivitet, denne udøver. Det er vigtigt at understrege, at denne forståelseshorisont ikke er en mening man aktivt har besluttet sig for at have, men som er kulturelt og tidsmæssigt betinget (Collin & Køppe, 2000, p. 119). Det vil sige, at når vi taler med interviewpersoner eller læser en tekst, så har personerne en mening og en forståelseshorisont, der er betinget af, hvad de svarer under interviewet og hvad forfatteren skriver i sin tekst. Cirklen Når vi tolker læst litteratur og transskriberede interviews, sker der en cirkelbevægelse, hvor vi løbende ændrer fortolkningen, desto flere informationer vi får, også kaldet den hermeneutiske cirkel (Collin & Køppe, 2000, p. 114). Vi forstår den sætning vi er i gang med at læse, men forstår den måske anderledes, når vi har læst teksten til ende. Det samme er gældende for gennemgangen af et interview vi forstår, hvad respondenten siger, men fortolker det måske anderledes, så snart interviewet er slut og vi kan sætte udtalelsen op mod helheden. Derudover er det vigtigt at se teksten og interviewet som endnu en del! 11!

14 af en større helhed af forfatterens liv og af interviewdeltagerens liv, herunder påvirkes helheden også af den kultur og den tid, personen lever i (Collin & Køppe, 2000, p. 116). Igen kommer vores forståelseshorisont i spil; den spiller ind på den cirkelbevægelse der er mellem os og helheden i det vi læser. De erfaringer, man har fra sin opvækst ud fra den kultur og den tid man lever i, giver forudsætninger for at forstå en ytring som afsenderen gerne vil have man forstår den. Desuden tilføjer Gadamer, at vi løbende stiller spørgsmål til den tekst, vi søger at fortolke og at vi ligeledes får svar på spørgsmålene, desto længere vi når i teksten. Dette understøtter igen den løbende cirkelbevægelse der er mellem læseren og teksten, hvor læseren kommer tættere og tættere på en forståelse af teksten, hvilket af Gadamer kaldes horisontsammensmeltning (Collin & Køppe, 2000, p. 121). Inden læsningen af en tekst, eller gennemgangen af et interview fremstilles der hypoteser i forhold til hvad vi forventer at få af information. Efterfølgende gennemgås hvorvidt hypotesen stemmer overens med den information man får ud af teksten eller interviewet (Collin & Køppe, 2000, p. 117). Inden vi indsamlede vores empiri, havde vi nogle hypoteser for, hvad vi forventer at få af informationer: Patienter er ikke klar over, at Tandlæger ved Søerne kan findes andre steder end pr telefon og via webside. Flere patienter ville følge og deltage på sociale medier, hvis de fik mulighed for at præge indholdet. Det kan være udfordrende for tandlægefaget, og servicefag generelt, at planlægge brugen af sociale medier Efter endt analyse vil hypoteserne inddrages for at blive accepteret eller forkastet.! 12!

15 I analysen af empirien kommer vi tættere på en forståelse, hvilket skal resultere i et svar på problemformuleringen. Vi havde nogle generelle tanker inden vi udformede problemformuleringen. Nogle mennesker vil nedprioritere tandlægen og er ikke klar over konsekvensen ved manglende tandlægebesøg. Derudover forestillede vi os, at en tandlæge kan få gavn af at yde service til deres patienter på forskellige medier. Den hermeneutiske cirkel gør, at vi løbende ændrer vores fortolkninger og dermed udvikler vores forståelse sig. Vi får mere viden og derfor forholder vi os kritisk overfor, om vi kan levere et endeligt svar på problemformuleringen, da vi ikke ved hvornår vi har opnået fuld forståelse. Derudover er sociale medier et felt der er i konstant udvikling, så vi kriterierne for brugen af sociale medier kan have ændret. Svaret vil være præget af den forståelse og horisontsammensmeltning, vi har opnået via de tekster, empiri og litteratur vi har anvendt og kunne være anderledes, hvis vi havde brugt anden information. Social konstruktion i samtalen I forbindelse med fokusgruppeinterviewene arbejder vi socialkonstruktionistisk. Under interviewet fortolker vi måden, hvorpå deltagerne konstruerer deres verden ved at kommunikere og interagere med hinanden. Facilitering af en samtale eller diskussion deltagerne imellem, muliggør skabelsen af en ny fremtid, som den ikke ville have set ud, hvis ikke deltagerne havde interageret og kommunikeret med hinanden. Når vi kigger på deltagerne med konstruktionistiske briller, udvisker vi faggrænserne og deltagerne bliver enkeltindivider, der ikke er farvet af deres baggrund (Gergen & Gergen, 2005, p. 52). Dette har vi søgt at tage højde for i sammensætningen af interviewdeltagere for at undgå, at de forud for undersøgelsen kan være præget af hinanden. Deltagerne bliver ikke! 13!

16 introduceret, dermed er de i realiteten anonyme overfor hinanden og har dermed antageligvis større potentiale for at ytre deres ærlige mening. I stedet for at observere interviewdeltagernes vaner, giver vi dem mulighed for at sætte ord på deres erfaringer og eventuelt diskutere sig frem til en, måske ikke ens, men en virkelighed der er tættere på hinanden end den virkelighed de kom ind med, inden interviewet startede. Vi beskriver ikke deres virkelighed, det gør de selv (Gergen & Gergen, 2005, p. 57). En kritik af den sociale konstruktion er, at den ligesom hermeneutikken ikke har krav om, at det er sandheden man finder frem til. Vi observerer, hvad deltageren finder frem til og derefter fortolker vi det hermeneutisk (Gergen & Gergen, 2005, p. 65). Som Kenneth J. Gergen og Mary Gergen pointerer, så finder vi ikke frem til sandheden gennem den sociale konstruktion. Vi søger at forstå interviewdeltagernes forståelse og finde ud af, hvordan interviewdeltagerne finder frem til deres sandhed i den sociale konstruktion. Vi kommer ikke frem til den endegyldige sandhed, men frem til en foreløbig sandhed for interviewdeltagerne (Gergen & Gergen, 2005, pp ). Ved at supplere det samfundsvidenskabelige fokusgruppeinterview med undersøgelser fra den naturvidenskabelige tradition, skabes et mere nuanceret billede på, hvorfor vores målgruppe agerer som den gør. Metodisk design Vi vil i nedenstående afsnit kortlægge det metodiske design som, projektet er bygget op om. Dernæst vil vi redegøre for fordele og ulemper ved de metoder, vi har valgt at anvende i forbindelse med indsamling af empiri. Vi har indsamlet empirien fra forskellige kilder, som! 14!

17 kan opdeles i nedenstående tre dele, der tilsammen danner grundlaget for en social mediestrategi. Spørgeskema Personligt Interview/ fokusgruppe Sekundære undersøgelser Denne måde at arbejde på er metodetriangulering, da vi anvender flere forskellige metoder til at opnå et nuanceret billede af situationen (I. Andersen, 2010, p. 165). Vi ønsker at undersøge flere sider af problemstillingen og arbejder ud fra et multidimensionalt perspektiv, som kræver brugen af flere metoder. Dette er grundet de aldersgrupper, vi når ud til via nogle metoder frem for andre, samt forskellen i den respons vi kan få, ved et skrevet svar og ved et socialt konstrueret svar (Halkier, 2009, p. 15). Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan disse forskellige måder eventuelt kan være modstridende, hvilket vil vi komme ind på i afsnittet Kritisk refleksion (s. 107). Vi gennemgår nu figurens tre delelementer og starter med vores primære undersøgelser, som er spørgeskema og interview. Vi redegør for, hvad vi ønsker at teste gennem vores empiri og hvordan vi griber det an! 15!

18 Spørgeskema Spørgeskemaundersøgelsen er opdelt i to, da vi har udarbejdet et til de unge som ikke er patienter hos Tandlægerne ved Søerne og et til eksisterende patienter (Bilag 1 og 2). I spørgeskemaundersøgelsen til de eksisterende patienter, har vi valgt både at anvende spørgeskemaer i fysisk form på klinikken samt digitalt, som tilbydes til dem, der ikke har lyst til at udfylde med det samme. Det elektroniske spørgeskema er også delt på Tandlægerne ved Søernes eksisterende facebookside. Grunden til denne todeling kommer gennem overvejelser af den tilstand eller situation, patienterne kan være under deres besøg i klinikken. Nogle kan være dårligt tilpas og kan dermed udfylde skemaet hjemme. Patienterne udvælges tilfældigt på og vi instruerer således personalet i, hvad de skal sige og lader dem afgøre om nogle patienter bør undlades at blive spurgt. Gennem undersøgelsen ønsker vi at finde frem til, hvor mange af de adspurgte der anvender sociale medier samt hvilke. Dernæst ønsker vi at vide, om de har kendskab til klinikkens eksisterende facebookside, om de kunne forestille sig at følge den, hvis de ikke allerede gør det og hvor tit de finder opdateringer fra Tandlægerne ved Søerne passende. I spørgeskemaerne til de unge potentielle patienter, er vi interesserede i deres brug af tandlæge og hvordan de vælger, hvis de skal skifte til en ny klinik. Ligeledes er vi interesserede i at vide, om de ville følge deres tandlæge på sociale medier. Spørgeskemaet blev delt i vores egne netværk på sociale medier over to gange, for at opnå stor spredning og for at ramme denne aldersgruppe. I begge undersøgelser spørger vi til hvilke sociale medier de anvender. Vi har udvalgt dem, der er mest kendte blandt den danske befolkning. Ifølge en undersøgelse fra Yougov fra 2013, er facebook, YouTube, Twitter, Google+ og LinkedIn blandt de meste kendte (Yougov, 2013). Vi har også tilføjet Instagram, da det ifølge en! 16!

19 undersøgelse fra DR i 2013 (DR Medieforskning, 2014), er det andet mest benyttede medie i Danmark. Vi ønsker i begge undersøgelser at kende til respondenternes forventninger til den information, de mener er interessant at få fra deres respektive tandlæger, gennem sociale medier. Vi beder om deltagernes køn og alder for at kunne kortlægge om der er nogen mønstre eller tendenser. Respondenterne vælger selv, om de ønsker at deltage, og vi har valgt at holde spørgeskemaet anonymt, med muligheden for at notere personlige oplysninger, da vi udlodder en præmie. Det gør vi for at vise vores taknemmelighed for patienternes hjælp, da empirien udgør en væsentlig del af projektets grobund. Ligeledes spørger vi om lov til at kontakte respondenterne senere med henblik på et uddybende miniinterview. Fordele og ulemper ved spørgeskema Metoden er nem at administrere og respondenterne kan deltage med det samme, eller når det passer ind. Muligheden for anonymitet gør det for nogle nemmere at deltage og kan give mere ærlige svar. Vi kan dog risikere, at nogle føler sig pressede til at deltage, da de gerne vil vinde en præmie. Det er ikke noget vi kan gøre noget ved, men blot være opmærksomme på i anvendelsen af vores data. Patienterne kan skrive deres kontaktinfo, med henblik på kontakt for uddybende spørgsmål. Med denne undgår store forskelle i svar, da vi opstiller spørgsmål, som giver konkrete målbare data (Bjerg & Villadsen, 2008, p. 39). Repræsentativitet, validitet og reliabilitet Vi har til undersøgelsen af de eksisterende patienter(bilag 1) valgt en bestemt patientgruppe, som danner grundlaget for den strategi vi vil udvikle. Denne undersøgelse gav 37 svar, hvilket ikke er repræsentativt i forhold til at kunne gå hermeneutisk til værks. Da der er ca patienter hos Tandlægerne ved Søerne, der ikke nødvendigvis alle er aktive, (Bilag 5, s. 2), vurderer vi ikke 37 besvarelser for disse er nok. En! 17!

20 løsning kunne være at holde de 37 besvarelser op imod de personer, der har været på klinikken i den periode, vi kørte besvarelserne. De er alle klinikkens patienter og nogle kommer oftere end andre og nogle har blot været der en gang, derfor kan der være forskel på deres besvarelser. Vi kan derfor ikke konkret vide, hvor mange personer, vi skal stille de 37 besvarelser op imod, før undersøgelsen er repræsentativ. Den metode, vi har valgt til at undersøge de eksisterende patienter giver os blot et indblik i deres karakteristika, så vi kan ikke lave en generalisering. Vi bruger derfor dette spørgeskema som indikator og guide til analysen og holder den op imod spørgeskemaundersøgelsen til de potentielle patienter, samt sekundær data. Spørgeskemaet til de potentielle nye patienter i aldersgruppen år fik 131 besvarelser. Vi vurderer ligeledes denne undersøgelse til ikke at være repræsentativ, da den andel svar vi har fået, ikke er nok i forhold til hvor mange personer der er i denne aldersgruppe i Danmark. Derudover er det er ukendt for os, hvordan undersøgelsen er blevet modtaget efter vi har spredt den og vi har ikke kendskab til responsen. Derfor betragter vi den som indikation på nogle tendenser og holder dem ligeledes op imod fokusgruppeinterviewet og sekundær undersøgelser. Validitet fortæller os, om vi har undersøgt det der var hensigten, eller om vi har spurgt på en måde, hvor vi har fået et andet svar. Det er så at sige kvaliteten af vores data (I. Andersen, 2010, p. 83). Vi har stillet lukkede spørgsmål med svarmuligheder for at sikre at deltagerne forstår spørgsmålene og dermed vurderer vi dataen til at være valid. Vi antager, at de fleste går til tandlægen, så vi kunne have spurgt en bredere målgruppe, end vi gør. I dette tilfælde ville vi kunne udvikle en strategi for, hvordan tandlæger generelt bør agere på sociale medier. Sådan en undersøgelse ville kræve en stor indsamling på omkring 1000 personer for at få et repræsentativt billede af, hvad! 18!

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

AI som metode i relationsarbejde

AI som metode i relationsarbejde AI som metode i relationsarbejde - i forhold til unge med særlige behov Specialiseringsrapport Navn : Mette Kaas Sørensen Studienr: O27193 Mennesker med nedsat funktionsevne Vejleder: Birte Lautrop Fag:

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Kolde fakta og varme resultater

Kolde fakta og varme resultater Kolde fakta og varme resultater Den løbende evaluering af Kommunechat-projektet Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 6 medarbejdere i alt Amalie Agerbæk Forbedre

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet 9. Kursusgang Validitet og reliabilitet 20.04.09 1 På programmet Validitet og reliabilitet - i teori og praksis Midtvejsevaluering 17-18: Oplæg 18-19: El-biler Lectio 19-20: Amnesty Cykelgruppen 1 20-21:

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data. Tanja Miller og Trine Lolk Haslam

Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data. Tanja Miller og Trine Lolk Haslam Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data Tanja Miller og Trine Lolk Haslam Empiri indsamling Hvad er empiri? Hvad er forskellen mellem erfaring og empiri Hvad er kvalitative

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Frivilligheden på facebook

Frivilligheden på facebook Frivilligheden på facebook - Et stakeholderperspektiv på kommunikation af frivillighed Mathilde Kiær Larsen Studieretning: Cand.ling.merc. Virksomhedskommunikation Vejleder: Jette Eriksen-Benrós Afleveringsdato:

Læs mere

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred).

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred). 13. APRIL 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL SUNDHED ARTIKEL 25 På baggrund af 5. følgegruppemøde den 4. marts 2015 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder og SFI

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Projekt: Fagmodul, Kommunikation Line Lyngby Larsen Studienummer: 46316 Vejleder: Paul Metelmann Roskilde Universitet December 2015 Valg af restaurant

Projekt: Fagmodul, Kommunikation Line Lyngby Larsen Studienummer: 46316 Vejleder: Paul Metelmann Roskilde Universitet December 2015 Valg af restaurant Projekt: Fagmodul, Kommunikation Line Lyngby Larsen Studienummer: 46316 Vejleder: Paul Metelmann Roskilde Universitet December 2015 Valg af restaurant Indholdsfortegnelse Projektets oprindelse... 3 Problemformulering...

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund

Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund Telefoninterview med Christina Brøns Sund, kommunikationsmedarbejder ved Tønder Kommune. Torsdag den 28/2 kl. 15.30. De 7 faser af en interviewundersøgelse

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

BILAG 2. TEORI OG METODE

BILAG 2. TEORI OG METODE BILAG 2. TEORI OG METODE Teori Vi benytter os af kvalitativ metode. Det hører med til denne metode, at man har gjort rede for egne holdninger og opfattelser af anvendte begreber for at opnå transparens

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere