Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem"

Transkript

1 Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem

2 Indholdsfortegnelse Vejledning Indledning Brugervenlighedstestopgaver til sagsbehandlerdelen af Løsningen Brugervenlighedstestopgaver til selvbetjeningsdelen af Løsningen... 6 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 2 af 11

3 Vejledning Bilaget er færdigt, og Tilbudsgiver må ikke ændre i det. 1 Indledning I underbilaget angives eksempler på testopgaver, der kan indgå i brugervenlighedstest af Løsningens sagsbehandler og selvbetjeningsdel. Testopgaverne anvender personas, som er nærmere beskrevet i underbilag 2.11 og Brugervenlighedstestopgaver til sagsbehandlerdelen af Løsningen I nedenstående angives eksempler på en testopgaver, der kan anvendes i en brugervenlighedstest af Løsningens sagsbehandlerdel. Testopgaverne fokuserer på måling af om Løsningen er effektiv at anvende, intuitiv og tilfredsstillende at anvende for brugeren. Opgave 1 Opret og oplys ukompliceret sag Situation: Peter er netop blevet arbejdsløs og søger derfor kontant- eller uddannelseshjælp. Han har udfyldt alle oplysninger i ansøgningen korrekt og har vedlagt alle nødvendige dokumenter: - Kontoudtog for 3 måneder bagud for NemKonto (Peter har ikke andre konti), - Opsigelse fra café. Peter har ikke tidligere været i kontakt med ydelsessystemet. Han er ikke medlem af en A-kasse. Forventede handlinger fra sagsbehandler i Løsningen: - Opret sag i Løsningen - Gennemse Peters ansøgning og registrer data. Forsikr dig om, at grundlaget for at der kan træffes en afgørelse om ydelsen, er til stede. Der er ingen problemer og ingen uoverensstemmelser mellem Peters indtastninger og de tilgængelige oplysninger. Tid: 10 minutter. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 3 af 11

4 Opgave 2: Opret sag Situation: Karen har netop afsluttet et længere vikariat. Der er ikke umiddelbart udsigt til yderligere vikariater. Hun søger derfor kontanthjælp. Hun har udfyldt alle oplysninger i Selvbetjeningsløsningen korrekt. Hun har uploadet alle nødvendige dokumenter: - Kontoudtog for 6 måneder bagud for Nemkonto (Karen har ikke andre konti), - Dokumentation for vikariat Karen er ikke medlem af en A-kasse. Forventede handlinger fra sagsbehandler i Løsningen: - Gennemse Karens indtastede oplysninger og uploadede dokumenter. Der er ingen problemer. - Kontrollér Karens personlige forhold. Karen skriver i sin ansøgning, at hun har et kolonihavehus. - Skriv et brev til Karen, der anmoder om oplysninger om værdien af kolonihavehuset. Tid: 10 minutter. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 4 af 11

5 Opgave 3 - Tilføj oplysning til sag Situation: Karen har tidligere søgt om kontanthjælp, jf. testopgave 2. Sagsbehandleren har konkluderet, at det eneste, der stiller sig i vejen for ansøgningen, er Karens kolonihavehus. Derfor har sagsbehandleren bedt Karen om en vurdering af værdien af kolonihavehuset. Karen har nu pr. indsendt et nogenlunde læseligt foto af et brev fra sin ejendomsmægler med den ønskede vurdering. Forventede handlinger fra sagsbehandler i Løsningen: - Læs brevet fra ejendomsmægleren. - Beslut at kolonihavehuset ikke udgør en formue, der hindrer hjælp - Træf afgørelse om bevilling af ydelse og registrer afgørelsen i Løsningen. Tid: 5 minutter. Opgave 4 Sanktion Situation: Ydelsescenteret modtager en indstilling fra Jobcenteret om periodesanktion, fordi Bo er udeblevet fra jobsamtale. Bo har ikke reageret på Jobcenterets partshøring. Forventede handlinger fra sagsbehandler i Løsningen: - Træf afgørelse om periodesanktion pga. udeblivelse fra jobsamtale - Skriv afgørelsesbrev - Indberet periodesanktion i Løsningen Tid: 5 minutter KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 5 af 11

6 Opgave 5 - Tilfredshed Tilfredshed måles med et spørgeskema. Hver sagsbehandler, som er testdeltager i brugervenlighedstesten for sagsbehandlerdelen, skal efter at testseancen er gennemført, angive sin holdning til hver af følgende påstande: 1. Det nye ydelsessystem er nemt at bruge. 2. Det nye ydelsessystem er effektivt at bruge. 3. Det nye ydelsessystem er mindst lige så godt som det nuværende system. 4. Det nye ydelsessystem taler et sprog, som jeg forstår. 5. Det nye ydelsessystem er hjælpsomt. Holdningen skal angives på en skala fra 1 til 5: 1 - meget uenig, 2 - uenig, 3 - neutral, 4 - enig, 5 - meget enig Deltageren skal desuden have mulighed for at angive "ved ikke" eller "ønsker ikke at svare". Hvis testdeltageren vælger "ved ikke" eller "ønsker ikke at svare", skal testlederen bede testdeltageren om en begrundelse og opfordre testdeltageren til at vælge blandt mulighederne 1-5. Hvis testdeltageren fortsat ikke ønsker at angive en af mulighederne 1-5, behandles svaret som "ikke besvaret". 3 Brugervenlighedstestopgaver til selvbetjeningsdelen af Løsningen I nedenstående angives eksempler på en testopgave, der kan anvendes i en brugervenlighedstest af Løsningens selvbetjeningsdel. Testopgaverne fokuserer på måling af, om Løsningen er effektiv at anvende, intuitiv og tilfredsstillende at anvende for brugeren. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 6 af 11

7 Opgave 1 Ukompliceret ansøgning Persona: Peter. Formål: Undersøge om målgruppen kan udfylde en ukompliceret ansøgning om kontanthjælp- eller uddannelseshjælp. Situation: Testdeltageren skal hjælpe sin ven Peter. Peter er netop blevet fyret fra sit cafejob og ønsker at søge kontanthjælp. Peter har ikke tidligere søgt om kontanthjælp. Han har hverken bil eller opsparing. Peter bor hos en ven. Han er ikke medlem af en A-kasse. Forventede handlinger fra testdeltageren i Løsningen: - Udfyld ansøgningen på Peters vegne. - Når testdeltageren ønsker at uploade det første dokument, dvs. kontoudtog eller opsigelse fra arbejdsgiver, skal testlederen bede testdeltageren forklare, hvordan testdeltageren vil overføre oplysningerne til en form, hvor de kan uploades til systemet. Derefter skal testlederen anmode testdeltageren om at bruge de dokumenter, som findes i forvejen på computeren. - Følgende dokumenter findes i forvejen på computeren: Kontoudtog for de seneste 3 måneder for Peters NemKonto. Peter har ikke andre bankkonti. Opsigelse fra arbejdsgiver. - Afsend ansøgningen. Tid: 30 minutter. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 7 af 11

8 Opgave 2 Ansøgning Persona: Malou. Formål: Undersøge om målgruppen kan udfylde en ansøgning om kontanthjælp- eller uddannelseshjælp. Situation: Testdeltageren skal hjælpe sin veninde Malou. Malou har netop opgivet sin frisøruddannelse og ønsker at søge kontanthjælp. Malou har ikke bil. Hun bor i en lille og billig lejlighed. Malou er ikke medlem af en A-kasse. Forventede handlinger fra testdeltageren i Løsningen: - Udfyld ansøgningen på Malous vegne. - Når testdeltageren ønsker at uploade det første dokument, skal testlederen bede testdeltageren forklare, hvordan testdeltageren vil overføre oplysningerne til en form, hvor de kan uploades til systemet. Derefter skal testlederen anmode testdeltageren om at bruge de dokumenter, som findes i forvejen på computeren. - Følgende dokumenter findes i forvejen på computeren: Kontoudtog for de seneste 3 måneder for Malous NemKonto. Der står kr. på kontoen. De fleste af pengene stammer fra Malous børneopsparing, som hun fik udbetalt for ½ år siden. Malou har ikke andre bankkonti. Dokumentation vedrørende lejebolig. Dokumentation for framelding af uddannelse. - Afsend ansøgningen. Opgaven er løst, når testdeltageren afsender ansøgningen eller indser, at Malou ikke kan få kontanthjælp, fordi hendes formue er for stor. Tid: 30 minutter. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 8 af 11

9 Opgave 3 Enkeltydelse Persona: Karen. Formål: Undersøge om målgruppen kan udfylde ansøgning om enkeltydelse. Situation: Testdeltageren skal hjælpe sin veninde Karen. Karen modtager kontanthjælp. Da Karen tidligere i dag spiste morgenmad, røg der en flis af en kindtand, formodentlig fordi der var en lille sten i brødet. Karen har været akut hos sin tandlæge, som mente, at det vil koste ca kr. at få sat en krone på den beskadigede tand. Karen ønsker at søge hjælp fra kommunen til at få repareret sin tand. Forventede handlinger fra testdeltageren i Løsningen: - Udfyld ansøgningen på Karens vegne. - Afsend ansøgningen. Det er ikke en del af opgaven at undersøge, om Karen kan få hjælp fra kommunen i denne sag. Tid: 20 minutter. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 9 af 11

10 Opgave 4 Forståelse af "Min side" Krav RM16 Persona: Bo. Formål: Undersøge om et medlem af målgruppen kan forstå sine oplysninger på "Min side". Situation: Testdeltageren skal hjælpe sin ven Bo med at få svar på nogle spørgsmål om Bos kontanthjælp. Testdeltageren skal tilfredsstillende kunne besvare følgende spørgsmål fra Bo ud fra oplysningerne på Bos "Min side": 1. Hvornår får jeg næste gang kontanthjælp? 2. Hvor meget får jeg næste gang udbetalt i kontanthjælp? 3. Hvordan fremkommer dette beløb, dvs. forklar mig, hvordan de når frem til slutbeløbet? 4. Hvornår skal jeg næste gang møde hos kommunen? 5. Hvor skal jeg møde? 6. Jeg fik for nylig noget de kaldte "en sanktion". Hvad er det, og hvorfor fik jeg den? Kommentar: Sanktionen skyldes manglende fremmøde til jobsamtale i Jobcentret. 7. Jeg har fået ny mobil. Den har nummer Registrér det. Figuranten eller testlederen følger op på spørgsmålene, indtil de er tilfredsstillende besvaret. Tid: 45 minutter. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 10 af 11

11 Opgave 5 SMS besked Persona: Bo. Formål: Undersøge, om målgruppen kan forstå og reagere på SMS er, der er sendt fra Løsningen. Situation: Bo modtager kontanthjælp og har ansøgt via selvbetjeningsløsningen. Forventede handlinger fra testdeltageren i Løsningen: - Testdeltageren modtager en SMS med oplysning om, at der er nyt i hans sag. Testdeltageren skal forklare, hvad meddelelsen betyder, og hvad han skal foretage sig for at få yderligere information om meddelelsen. - Testdeltageren skal logge sig på Løsningen og se indholdet af nyheden, som fx kan være nyt om udbetalingsdatoen eller beløbet. Tid: Der er ingen tidskrav til opgaven. Opgave 6 Tilfredshed Tilfredshed måles med et spørgeskema. Hver testdeltager i brugervenlighedstesten for selvbetjeningsdelen skal, efter at testseancen er gennemført, angive sin holdning til hver af følgende påstande: 1. Selvbetjeningsløsningen er nemt at bruge. 2. Jeg føler mig tryg ved at bruge Selvbetjeningsløsningen. 3. Selvbetjeningsløsningen er mindst lige så god som det nuværende system med papirblanketter. 4. Selvbetjeningsløsningen taler et sprog, som jeg forstår. 5. Selvbetjeningsløsningen er hjælpsom. Målingen og vurderingen foregår på samme måde som beskrevet i det tilsvarende krav for sagsbehandlerdelen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 11 af 11

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE UNGE, SOM ER STOPPET ELLER UDENFOR UDDANNELSE BAGGRUND OG LIVSSITUATION Peter er 23 år og opvokset på Fyn i en mindre by, hvor han også har gået i gymnasiet.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

KOMMUNERNES KANALSTRATEGI

KOMMUNERNES KANALSTRATEGI KOMMUNERNES KANALSTRATEGI OG BORGERNES TILFREDSHED - TI L BORGERNES OPLEVELSER OG TILFREDSHED MED KOMMUNAL KOMMUNIKATION DIG FRA INDHOLDSFORTEGNELSE Offentlig kommunikation i forandring...3 Konklusioner...4

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Er digital post en god service for borgerne?

Er digital post en god service for borgerne? Er digital post en god service for borgerne? Resumé I april/maj 2014 blev der sendt et spørgeskema ud til 16.834 HK ansatte i danske kommuner og regioner. Formålet var at undersøge hvordan kommunernes

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om uddannelseshjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende

Læs mere