Der smides stadig mad ud. Dagligt/næsten dagligt. Ca. 3-4 gange om ugen. Et par gange om måneden. Sjældnere. Jeg/husstanden smider aldrig fødevarer ud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der smides stadig mad ud. Dagligt/næsten dagligt. Ca. 3-4 gange om ugen. Et par gange om måneden. Sjældnere. Jeg/husstanden smider aldrig fødevarer ud"

Transkript

1 Markedsanalyse 3. december 2013 Axelborg, Axeltorv København V T F E W Danskernes madspild af forskellige fødevarer Highlights: Det er især middagsrester, som smides ud De fødevaregrupper, som sjældent smides ud er æg, fisk og fersk kød. Forbrugerne er mest kede af, at smide fersk kød ud Middagsrester (kødet/retten) udgør en madspildsudfordring for forbrugerne. Danskerne smider stadig fødevarer ud, og denne analyse har undersøgt de forskelle der måtte være imellem fødevaregrupper i forhold til madspild. Analysen viser, at det oftest er i forbindelse med aftensmaden, at der er et madspild. Middagsrester (kødet/retten) udgør en madspildsudfordring for forbrugerne fordi det er noget de ofte smider ud og som de samtidig er de kede af at måtte smide ud. Der smides stadig mad ud Generelt er danskerne modstandere af madspild. Tidligere undersøgelser 1, har da også vist, at danskerne i stigende grad er blevet bevidst om at undgå madspild. Men rundt omkring i landet bliver der stadig smidt meget spiseligt mad ud, og derfor er det interessant at undersøge muligheder for yderligere tiltag for at mindske madspild. Hvor ofte må du / din husstand smide fødevarer ud, som I ikke kan spise op, eller som har overskredet sin holdbarhedsdato? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Dagligt/næsten dagligt Ca. 3-4 gange om ugen Et par gange om måneden Sjældnere Jeg/husstanden smider aldrig fødevarer ud Ved ikke 1 Se f.eks. Markedsanalyse om udviklingen i madspildet Udarbejdet af Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Stop Spild af Mad i april 2013.

2 De fleste danskere smider mad ud 3-4 gange om ugen eller et par gange om måneden. Spørgsmålet er stillet generelt og til fødevarer som sådan. Resultatet viser, at danskerne stadig smider en del af deres fødevarer ud. De fleste forbrugere smider nemlig mad ud 3-4 gange om ugen eller et par gange om måneden. Resultatet viser naturligt nok også, at det er de færreste, der slet ikke smider fødevarer ud. Dog er der ligeledes meget få, der dagligt smider mad ud. For at få en yderligere forståelse af de eventuelle forskelle, der måtte være for forskellige fødevaregrupper, har vi spurgt yderligere ind. Rester (tilbehør) fra aftensmaden smides oftest ud Vi har i undersøgelsen spurgt ind til en række forskellige typer af fødevarer for at finde frem til, hvor danskernes madspildsudfordringer især er. Her ser du en liste over forskellige typer af fødevarer. Hvor ofte må du/din husstand smide disse fødevarer ud? Rester fra middagsmåltidet, tilbehør til kødet/retten Rester fra middagsmåltidet, selve kødet/retten Frugt Rå grøntsager/rodfrugter/salat Brød Pålæg Mejeriprodukter Ris, pasta, gryn mv. (ej rester) Fersk eller frosset kød/fjerkræ (ej rester) Fersk eller frosset fisk (ej rester) Æg 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dagligt/næsten dagligt Ca. 3-4 gange om ugen Et par gange om måneden Sjældnere Jeg/husstanden smider aldrig disse ud Ved ikke Resultatet af fødevaretyperne er rangordnet efter, hvor ofte de smides ud. Madspildet opstår især i forbindelse med aftensmaden. De fødevaregrupper, som sjældent smides ud, er æg, fisk og fersk kød. Når man ser på besvarelserne ser det ud til, at forbrugerne hyppigst har madspild omkring aftensmaden. Middagsrester(tilbehør) er den type, som oftest smides ud. Det er 21% af forbrugerne, som smider middagsrester (tilbehør) ud minimum 3-4 gange om ugen. Dernæst kommer middagsrester (selve kødet/retten), som smides ud min. 3-4 gange om ugen af 15% af forbrugerne. Frugt og rå grøntsager, rodfrugter, salat og brød smides ud omtrent lige ofte, hvilket vil sige typisk et par gange om måneden eller sjældnere. Det samme gælder pålæg og mejeriprodukter. De fødevaregrupper, som kun sjældent smides ud er æg, fisk og fersk kød. Side 2 af 6

3 Danskerne er mest kede af, at smide fersk kød ud Vi har endvidere spurgt forbrugerne om, hvilke fødevaregrupper, de er mest kede af at smide ud for at undersøge, hvilke eventuelle forskelle, der findes. Hvilke af disse typer af fødevarer er du/din husstand mest kede af at smide ud? Fersk eller frosset kød/fjerkræ (ej rester) Rester fra middagsmåltidet, selve kødet/retten Pålæg Frugt Fersk eller frosset fisk Rå grøntsager/rodfrugter/salat Mejeriprodukter Rester fra middagsmåltidet, tilbehør til kødet/retten (f.eks. grøntsager, brød mv.) Brød Æg Ris, pasta, gryn mv. (ej rester) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Resultatet af fødevaretyperne, er rangordnet efter hvad man er mest ked af at smide ud. Resultatet viser, at den fødevaregruppe, som flest danskere er kede af at smide ud, er fersk eller frosset kød. Dette er måske ikke så overraskende set i et økonomisk perspektiv, da netop kødkategorien udgør den største post på husholdningsbudgettet 2. Imidlertid så vi i det tidligere resultat, at kød kun sjældent smides ud, hvilket indikerer, at kød ikke udgør den største madspildsudfordring for forbrugerne. Resultaterne viser endvidere, at forbrugerne er næstmest kede af at smide middagsrester (kødet/retten) ud. I forhold til, at vi ovenfor så, at netop dette smides næst hyppigst ud, er det tankevækkende, at man faktisk er rigtig ked af at smide det ud. Dermed udgør middagsrester (kødet/retten) en stor madspildsudfordring for forbrugerne. Dette resultat indikerer endvidere, at forbrugerne vil se en stor værdi i at blive bedre til ikke at smide disse madrester ud. Til sammenligning er forbrugerne ikke så kede af at smide middagsrester (tilbehør) ud, selvom det er den type, som oftest smides ud, idet kun 19% angiver dette. Der er relativt mange, der er kede af at smide pålæg og frugt ud, mens danskerne ikke er så kede af at smide ris, pasta, gryn samt æg ud. Æg er jo netop den fødevare, som man næsten aldrig smider ud, og dette kan være med til at forklare, at æg ikke står så højt på listen, netop fordi man ikke oplever, at der er et madspildsudfordring med æg. 2 Ifølge Danmarks Statistik udgør kød 25% af husstandens fødevareforbrug, hvilket er en større andel end de øvrige varegrupper. Side 3 af 6

4 Man glemmer at rydde op i køleskab og fryser Vi har undersøgt, hvad der efter forbrugernes egen vurdering er de vigtigste årsager til, at de må smide mad ud. Hvad er den typiske årsag til at du/din husstand er nødt til at smide mad ud? Maden har overskredet holdbarhedsdatoen/er blevet for gammel Jeg/vi har købt for store pakker/vi når ikke at spise maden Jeg/vi har købt for meget ind 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Jeg/vi kan ikke lide maden (F.eks. smager/lugter maden dårligt) Det kan ikke betale sig at gemme maden Andet Ved ikke Resultatet af årsagerne, er rangordnet efter udbredelse Overskreden holdbarhedsdato er typiske årsag til madspild hos flest. For langt de fleste forbrugere gælder, at de må smide mad ud fordi den er blevet for gammel, men store pakker og for meget købt ind angives også af en del forbrugere som årsager til at smide mad ud. Kun ganske få smider mad ud fordi det ikke kan betale sig at gemme maden, hvilket passer fint sammen med den udbredte modstand imod madspild hos forbrugerne. Forbrugerne virker med andre ord til at være indstillede på at undgå madspild om muligt. Udover årsagerne til at smide mad ud kan der også være en række forhindringer for at undgå madspild i hjemmene, og disse har vi spurgt ind til nedenfor. Side 4 af 6

5 Hvad er din største forhindring for at undgå madspild? Resultatet er rangordnet efter hvor mange, der har angivet emnet. Fødevarepakker passer ikke altid til single husstande. Den største enkeltstående forhindring i at undgå madspild er, at man glemmer at rydde op i køleskab og fryser. Afhængig af fødevarens placering i køleskabet kan man nemlig godt komme til at glemme at spise bestemte fødevarer inden de bliver for gamle og må kasseres. Derudover er der en relativ stor forhindring i, at man er single i husstanden, og mange fødevarer leveres i en pakkestørrelse, som passer til familier. Dette resultat stemmer godt overens med, at en tredjedel af forbrugerne nævner for store pakker som typiske madspildsårsag (se ovenfor). I dag består 39% af alle husstande af kun én person, ifølge Danmarks Statistik. En relativ stor del svarer ved ikke, hvilket betyder, at de ikke kender de største forhindringer for at undgå madspildet. Derfor vil det være oplagt, at foretage yderligere analyser af forbrugernes madspild i hjemmene. Afslutningsvist kan det konkluderes, at denne analyse viser, at det oftest er i forbindelse med aftensmaden, at der er et madspild. Middagsrester (kødet/retten) udgør en madspildsudfordring for forbrugerne, fordi det er noget, de ofte smider ud, og som de samtidig er kede af at måtte smide ud. Side 5 af 6

6 Metode Userneeds har gennemført undersøgelsen for Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Stop Spild Af Mad. Undersøgelsen er støttet økonomisk af VACUUM-SAVER.DK. Undersøgelsen er blevet gennemført i september 2013 blandt deltagere repræsentativt udvalgt for den danske befolkning. Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T E Marianne Gregersen København V F W

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Danskernes brug af reklame

Danskernes brug af reklame Danskernes brug af reklame TNS Gallup analyse 2011 Indhold 3 Husstandsomdelte tryksager anno 2011 5 Husstandsomdelte tryksager og Nej tak -debatten 7 De daglige indkøb og reklametryksagen 10 Antal tryksager

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse 2011-2013

Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse 2011-2013 Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse 2011-2013 Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse 2011-2013 Udarbejdet

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen 21. december 2004 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen Udarbejdet af: Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater......2

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Madindeks November 2014. Tal om mad. Pejlemærker på det madkulturelle område

Madindeks November 2014. Tal om mad. Pejlemærker på det madkulturelle område Madindeks November 2014 Tal om mad Pejlemærker på det madkulturelle område Hvordan måler man madkultur? Du står med de første tal fra Mad indeks i hånden. Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse,

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2015 2. ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN Hvad vil

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere