Gert Nørgaard Frederiksen orienterede inden mødet en omtale vedr. Rakkeby sognehus, som indeholdt en tak fra MR til PU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gert Nørgaard Frederiksen orienterede inden mødet en omtale vedr. Rakkeby sognehus, som indeholdt en tak fra MR til PU."

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 15. februar 2011 kl Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Astrupvej 181, Sindal Version: 1 Afbud fra Tove Brændstrup Gert Nørgaard Frederiksen orienterede inden mødet en omtale vedr. Rakkeby sognehus, som indeholdt en tak fra MR til PU. Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: 1 Ansøgning om 5% midler Sag: 5% midler (455) - Rubjerg Sogn Der bevilges kr ,- Ansøgning om 5% midler Rubjerg- Jelstrup-Lyngby MR søger om 5% midler til dækning af udgifter vdr. indhentning af salgsvurdering for h.h.v. præsteboligen i Rubjerg samt forpagtergården i Jelstrup. Samlet udgift kr ,50. Budgetrapport vedl. 2 Tilbygning til velfærdsbygning, Sct. Hans Sag: Tilbygning til velfærdsbygning (454) - Sankt Hans Sogn Tilbygning til velfærdsbygning, Sct. Hans Sct. Hans MR forhører sig om mulighed for at gå i gang med et tilbygningsprojekt til velfærdsbygning. Samlet pris inkl. moms beløber sig til kr ,00. MR fremsender overslag samt tegninger. 3 Finansieringsmulighed Sag: Varmeanlæg, Sct. Hans kirke (453) - Sankt Hans Sogn PU anerkender behovet. Skitseprojektet indplaceres i anlægsprioriteringen. Fremsendes til forhåndsvurdering i stiftet, idet projektet ventes at kunne finansieres i 2013 eller Ole Dybro og Per Pedersen tager en forhandling med menighedsrådet. Finansieringsmulighed Sct. Hans MR fremsender forslag til rådgivningsaftale med Energirådgiverne A/S samt finansieringsforslag i forbindelse med installering af varmeanlæg i kirken. 4 Projektforslag, Løkken sognegård Sag: Opførelse af sognehus (232) Løkken- Furreby Sogn Projektforslag, Løkken sognegård Løkken-Furreby MR fremsender projektforslag for Løkken sognegård til principiel godkendelse. Totalrådgivningen PU finder, at projektet er dyrt med en høj kvadratmeterpris. Der var på forhånd budgetteret med 7 mill., men projektet er med moms anslået til 11,5 mill. Det kan derfor blive nødvendigt med en særlig aftale med stiftet vedr. finansiering. PU fremsender projektet til stiftet med Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

2 forestås af Arkitektfirmaet Jørgen Ussing og arbejdets udførelse påregnes udsendt i indbudt licitation, i fagentrepriser. MR forventer af byggeriet kan gå i gang sidst på sommeren 2011, således at sognegården kan stå færdig sommeren 2012 Svar fra STØ vedr. rådgivningsaftale Tilbagemelding fra STØ vedr. udkast til rådgivningsaftale. henblik på en foreløbig vurdering hos diverse konsulenter. Det bemærkes, at PU forudsætter, at arkitekten påtager sig budgetansvar i forbindelse med byggeriet, jfr. stifts svar vedr. rådgivningsaftale. Hjørring Søndre Provsti, orienteringspunkter: 5 Bidrag til Informationstjenesten Sag: Informationstjenesten (64) - Aalborg Stift Bidrag til Informationstjenesten Formand for Informationstjenesten Poul Jacobsen, fremsender meddelelse om provstiernes bidrag til Informationstjensten for Samtidig inviteres der til det årlige medlemsmøde onsdag den 9. marts kl i Vadum Sognegård. 6 Udtalelse fra konsulenter vdr. teglgulv Sag: Restaurering af Vrå Kirke (87) - Vrå Sogn Udtalelse fra konsulenter vdr. teglgulv STØ har indhentet udtalelse hos den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet vdr. MR's ønske om udlægnig af nyt teglgulv i kirken. STØ henholder sig til den kgl. bygningsinspektørs udtalelse vdr. det hensigtsmæssige i, at der havde været fremsendt snittegninger med både det nuværende og det nye teglgulvs opbygning m.v. STØ godkender at de nye teglgulve udføres som ansøgt og meddeler at der skal indsendes 3 sæt tegninger som efterlyst af den kgl. bygningsinspektør. 7 Udtalelse fra konsulenter Sag: Restaurering af Vrå Kirke (87) - Vrå Sogn Udtalelse fra konsulenter STØ har indhentet udtalelser fra den kgl. bygningsinspektør, og Nationalmuseet vdr. forslag til udførelse af en ny alterskranke til kirken. STØ kan ikke på det foreliggende Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

3 godkende at kirkens eksisterende alterskranke fjernes. STØ skal kraftigt anbefale at MR lader kirkens alterskranke istandsætte som godkendt ved brev af 1/ Engangsvederlag, Hanne Bruus Storm Sag: Engangsvederlag (119) Engangsvederlag, Hanne Bruus Storm Meddelelse fra STØ vdr. udbetaling af engangsvederlag til organist ved Skallerup kirke. Som led i fordeling af lokallønspulje er der tildelt Hanne Bruus Storm et vederlag på kr ,38. 9 Ansættelsesbrev for kirkesanger Sag: Sankt Hans kirke (132) - Sankt Hans Sogn Ansættelsesbrev for kirkesanger Sct. Hans MR fremsende ansættelsesbrev for kirkesanger Lene Lund, som er ansat ved Sct. Hans kirke pr. 15. august Låneanvisning 6. og sidste rate Sag: Klokkestabel, Rakkeby kirke (137) - Rakkeby Sogn Låneanvisning 6. og sidste rate STØ fremsender låneanvisning på kr ,41 som 6. og sidste rate af bevilget lån på indtil kr vdr. opførelse af en ny klokkestabel m.v. 11 Låneanvisning 10. rate Sag: Ansøgning vdr. ombygning af kfbygning (175) - Rakkeby Sogn Låneanvisning 10. rate STØ fremsender låneanvisning på kr ,99 som 10. og sidste rate af bevilget lån på kr vdr. istandsættelse/ombygning/tilbygning af konfirmandbygningen ved Rakkeby præstegård. 12 Konsulentudtalelse vdr. højtstående grundvand Sag: Konsulentbistand vdr. fredningstid (441) - Sankt Olai Sogn Konsulentudtalelse vdr. højtstående grundvand Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

4 Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen fremsender notat fra besigtigelse på Sct. Olai kirkegård vdr. ønske om forlænget fredningstid p.g.a. problemer med vandfyldte grave. En løsning kan være at omlægge området til urnegrave, dette kræver en del forundersøgelser som MR skal sætte i værk inden en egentlig handlingsplan for aktiviteter udføres. 13 Råstofplan 2008 Sag: Råstofplan 2012 (457) Råstofplan 2008 Skrivelse fra Region Nordjylland vdr. revison af den gældende Råstofplan 2008 som nu er sendt ud i høring. Redegørelsen beskriver den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer i Region Nordjylland. Regionsrådet vil gerne have tilbagemelding med bud på, hvordan en evt. ny revideret Råstofplan 2012 skal se ud. 14 Udbedring af tagkonstruktionen i Vrensted Kirke Sag:(312) Udbedring Skrivelse fra Arkinord A/S vedr. gennemgang af udførte udbedringsarbejder, der nu er afsluttet. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

5 Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 1 Vedr. healthcareordning Sag: Healthcareordning (433) Udsættes til næste gang Vedr. healthcareordning : Modtaget materiale ang. Sct. Catharinæ kirkes healthcareordning. 2 Skovfyrvej 17 Sag: Tornby - Skovfyrvej 17, ny præstegård (299) - Tornby Sogn Taget til efterretning. LES sørger for, at pengene bliver reserveret. Skovfyrvej : ODY fremsender på Tornby- Vidstrup MR s vegne anmodning til PU om, at der kan reserveres kr ,00 af 5%- midlerne til istandsættelse af Skovfyrvej : Godkendt af LES, Poul Bach, Thomas Borrisholt, Jens Peter Madsen. Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 3 Bindslev - Plan for kirkegårdsudvidelse og træer generelt Sag: Bindslev kirkegård (389) Sender: Bindslev - Plan for kirkegårdsudvidelse og træer generelt - MBA : Kirkegårdskonsulenten fremsender til PU notat vedr. omlægning af skovkirkegården samt beplantning på kirkegårdens ældre del, Bindslev Kirkegård. Kirkegårdskonsulenten anbefaler, at MR lader en landskabsarkitekt med erfaring inden for kirkegårdsanlæg udarbejde et restaureringsprojekt for skovkirkegården. Det vil være mest hensigtsmæssigt at hele kirkegårdsafsnittet restaureres på én gang, frem for at udføre en etapevis restaurering. 4 Brev advokat Espersen vedr. digebrud, Tornby Sag: Tornby Kirke - dige (403) - Tornby Sogn Brev advokat Espersen vedr. digebrud Tornby : PU meddeler Advokatfa. Espersen, at MR ikke uden videre vil påtage sig skylden for digets kollaps, og anmoder om, at firmaets klient underbygger sin påstand med Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

6 sagligt belæg. I den forbindelse anmoder PU om kopi af sagsrapport fra Cowi til vurdering ved kirkegårdskonsulenten. I øvrigt blev der den afholdt møde med repræsentanter fra MR i sagen, og at der snarest indkaldes til et møde med den rådgiver, MR har antaget il genetablering af kirkegårdens østdige. Det er PU s håb, at mødet vil munde ud i en fælles beslutning om at retablere diget snarest muligt - dvs. når frosten tillader arbejdet. 5 Tornby-Vidstrup MR: Allonge til forpagtningskontrakt med Hoygard-Hestar ApS Sag: Tornby-Vidstrup: Tillæg til forpagtningskontrakt (342) - Tornby Sogn Tornby-Vidstrup MR: Allonge til forpagtningskontrakt med Hoygard-Hestar ApS : Tornby-Vidstrup MR fremsender 4 stk. "Allonge til forpagtningskontrakten med Hoygard-Hestar Aps" til PU s godkendelse : PU returnerer til Tornby-Vidstrup MR 3 stk. underskrevne "Allonge til forpagtningskontrakten med Hoygard-Hestar Aps". 6 Vedr. Sørigs andel i et evt. salg af Tversted præstegårdsforpagtning Sag: Tversted præstegårdsforpagtning (105) - Tversted Sogn Vedr. Sørigs andel i et evt. salg af Tversted præstegårdsforpagtning : ODY fremsender til Sørig MR svar fra stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen vedr. provenu-opgørelse og fordelingsnøgle, såfremt præstegårdsbruget sælges. Et provenu vil skulle deles mellem de siddende MR i pastoratet efter de enkelte sognes antal af medlemmer af folkekirken i hvert respektive sogne. I den aktuelle sag, hvor Sørig går væk fra pastoratet vil det kunne løses ved, at man indgår en aftale om, at Sørig bevarer en "andel" i et muligt provenu, såfremt præstegårdsbruget måtte blive solgt inden for en overskuelig fremtid. Derimod har Sørig ikke krav på en kapitalisering af en andel af præstegårdsbruget, såfremt det ikke bliver solgt. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

7 7 Høring vedr. vejforløb for ny lokalplan ved Horne kirke. Sag: Horne Kirke - ny lokalplan (424) Horne Sogn Høring vedr. vejforløb for ny lokalplan ved Horne kirke : STØ fremsender til kirkegårdskonsulenten anmodning om udtalelse vedr. materiale fra Hjørring Kommune vedr. vejforløb for ny lokalplan ved Horne Kirke. 8 Rådgivning, Mosbjerg Sognegård Sag: Mosbjerg Sognegård - varme (277) - Mosbjerg Sogn Rådgivning, Mosbjerg Sognegård : Lønborg fremsender til Mosbjerg MR kort notat vedr. trykvariationerne i radiatoranlægget mv. i Mosbjerg Sognegård. Per Lønborg Pedersen anfører, at det ikke er ualmindeligt at der konstateres mindre utætheder i et radiatoranlæg, som har stået stille i en længere periode. Det er også naturligt, at trykket i anlægget varierer som funktion af temperaturen i anlægget. Variationen bør dog ligge inden for intervallet 0,8 bar til 2,0 bar. 9 Mygdal Kirke, redegørelse vedr. opbygning af gulv Sag: Mygdal Kirke, trægulv (395) - Mygdal Sogn Mygdal Kirke, redegørelse vedr. opbygning af gulv : Per Lønborg Pedersen videresender til PU redegørelse fra fa. Christen Justesen A/S vedr. opbygning af gulv i Mygdal Kirke. 10 Byrum kirke - prøvekalkning m.v. Sag: Prøvekalkning, Byrum Kirke (329) - Byrum Sogn Byrum kirke - prøvekalkning m.v : STØ fremsender til Nationalmuseet skrivelser fra PU samt Læsø MR og forespørger, hvorvidt Bevaringsafdelingen har yderligere bemærkninger til sagen. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

8 11 Gravstedsaftale nr Sag: Legatgravsteder (91) Gravstedsaftale nr : STØ fremsender til Lendum MR meddelelse om, at aftale om gravstedsvedligeholdelse nr ikke er blevet betalt. Derfor anmoder STØ MR om at træffe beslutning om, hvad der videre skal ske i sagen : STØ meddeler Lendum MR, at der er foretaget indbetaling vedr. aftale nr Der henvises til STØ s brev af Uggerby sogn - aftale om gravstedsvedligeholdelse nr Sag: Legatgravsteder (91) Uggerby sogn - aftale om gravstedsvedligeholdelse nr : STØ fremsender til Uggerby MR meddelse om, at der ikke er foretaget indbetaling vedr. aftale om gravstedsvedligeholdelse nr og anmoder MR om at træffe beslutning om, hvad der videre skal ske i sagen. 13 Tornby Kirkegård, aftale vedr. gravstedsvedligeholdelse Sag: Legatgravsteder (91) Tornby Kirkegård, aftale vedr. gravstedsvedligeholdelse : PU videresender til STØ skrivelse ang. aftale vedr. gravstedsvedligeholdelse nr med anmodning om, at der fremsendes kreditnota til gravstedsejeren. 14 Kontoudtog kirker og embeder Sag: Regnskab 2010 (416) Kontoudtog kirker og embeder : KM fremsender til MR og PU kontoudtog for stiftsmidler og lån til alle MR, så MR kan få bogført status pr Rettelse til kontoudtog : KM fremsender nyt udtræk fra økonomisystemet pga. fejl i de kontoudtog, der tidligere er fremsendt. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

9 Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Ole Dybro Poul Bach Afbud Jens Peter Madsen Gert Nørgaard Frederiksen Tove Brændstrup Lisbeth Haasen Jensen Thomas Wagner Borrisholt Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

10 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 15. februar 2011 kl Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Astrupvej 181, Sindal Version: 1 Afbud fra Tove Brændstrup Gert Nørgaard Frederiksen orienterede inden mødet en omtale vedr. Rakkeby sognehus, som indeholdt en tak fra MR til PU. Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: 1 Ansøgning om 5% midler Sag: 5% midler (455) - Rubjerg Sogn Der bevilges kr ,- Ansøgning om 5% midler Rubjerg- Jelstrup-Lyngby MR søger om 5% midler til dækning af udgifter vdr. indhentning af salgsvurdering for h.h.v. præsteboligen i Rubjerg samt forpagtergården i Jelstrup. Samlet udgift kr ,50. Budgetrapport vedl. 2 Tilbygning til velfærdsbygning, Sct. Hans Sag: Tilbygning til velfærdsbygning (454) - Sankt Hans Sogn Tilbygning til velfærdsbygning, Sct. Hans Sct. Hans MR forhører sig om mulighed for at gå i gang med et tilbygningsprojekt til velfærdsbygning. Samlet pris inkl. moms beløber sig til kr ,00. MR fremsender overslag samt tegninger. 3 Finansieringsmulighed Sag: Varmeanlæg, Sct. Hans kirke (453) - Sankt Hans Sogn PU anerkender behovet. Skitseprojektet indplaceres i anlægsprioriteringen. Fremsendes til forhåndsvurdering i stiftet, idet projektet ventes at kunne finansieres i 2013 eller Ole Dybro og Per Pedersen tager en forhandling med menighedsrådet. Finansieringsmulighed Sct. Hans MR fremsender forslag til rådgivningsaftale med Energirådgiverne A/S samt finansieringsforslag i forbindelse med installering af varmeanlæg i kirken. 4 Projektforslag, Løkken sognegård Sag: Opførelse af sognehus (232) Løkken- Furreby Sogn Projektforslag, Løkken sognegård Løkken-Furreby MR fremsender projektforslag for Løkken sognegård til principiel godkendelse. Totalrådgivningen PU finder, at projektet er dyrt med en høj kvadratmeterpris. Der var på forhånd budgetteret med 7 mill., men projektet er med moms anslået til 11,5 mill. Det kan derfor blive nødvendigt med en særlig aftale med stiftet vedr. finansiering. PU fremsender projektet til stiftet med Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

11 forestås af Arkitektfirmaet Jørgen Ussing og arbejdets udførelse påregnes udsendt i indbudt licitation, i fagentrepriser. MR forventer af byggeriet kan gå i gang sidst på sommeren 2011, således at sognegården kan stå færdig sommeren 2012 Svar fra STØ vedr. rådgivningsaftale Tilbagemelding fra STØ vedr. udkast til rådgivningsaftale. henblik på en foreløbig vurdering hos diverse konsulenter. Det bemærkes, at PU forudsætter, at arkitekten påtager sig budgetansvar i forbindelse med byggeriet, jfr. stifts svar vedr. rådgivningsaftale. Hjørring Søndre Provsti, orienteringspunkter: 5 Bidrag til Informationstjenesten Sag: Informationstjenesten (64) - Aalborg Stift Bidrag til Informationstjenesten Formand for Informationstjenesten Poul Jacobsen, fremsender meddelelse om provstiernes bidrag til Informationstjensten for Samtidig inviteres der til det årlige medlemsmøde onsdag den 9. marts kl i Vadum Sognegård. 6 Udtalelse fra konsulenter vdr. teglgulv Sag: Restaurering af Vrå Kirke (87) - Vrå Sogn Udtalelse fra konsulenter vdr. teglgulv STØ har indhentet udtalelse hos den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet vdr. MR's ønske om udlægnig af nyt teglgulv i kirken. STØ henholder sig til den kgl. bygningsinspektørs udtalelse vdr. det hensigtsmæssige i, at der havde været fremsendt snittegninger med både det nuværende og det nye teglgulvs opbygning m.v. STØ godkender at de nye teglgulve udføres som ansøgt og meddeler at der skal indsendes 3 sæt tegninger som efterlyst af den kgl. bygningsinspektør. 7 Udtalelse fra konsulenter Sag: Restaurering af Vrå Kirke (87) - Vrå Sogn Udtalelse fra konsulenter STØ har indhentet udtalelser fra den kgl. bygningsinspektør, og Nationalmuseet vdr. forslag til udførelse af en ny alterskranke til kirken. STØ kan ikke på det foreliggende Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

12 godkende at kirkens eksisterende alterskranke fjernes. STØ skal kraftigt anbefale at MR lader kirkens alterskranke istandsætte som godkendt ved brev af 1/ Engangsvederlag, Hanne Bruus Storm Sag: Engangsvederlag (119) Engangsvederlag, Hanne Bruus Storm Meddelelse fra STØ vdr. udbetaling af engangsvederlag til organist ved Skallerup kirke. Som led i fordeling af lokallønspulje er der tildelt Hanne Bruus Storm et vederlag på kr ,38. 9 Ansættelsesbrev for kirkesanger Sag: Sankt Hans kirke (132) - Sankt Hans Sogn Ansættelsesbrev for kirkesanger Sct. Hans MR fremsende ansættelsesbrev for kirkesanger Lene Lund, som er ansat ved Sct. Hans kirke pr. 15. august Låneanvisning 6. og sidste rate Sag: Klokkestabel, Rakkeby kirke (137) - Rakkeby Sogn Låneanvisning 6. og sidste rate STØ fremsender låneanvisning på kr ,41 som 6. og sidste rate af bevilget lån på indtil kr vdr. opførelse af en ny klokkestabel m.v. 11 Låneanvisning 10. rate Sag: Ansøgning vdr. ombygning af kfbygning (175) - Rakkeby Sogn Låneanvisning 10. rate STØ fremsender låneanvisning på kr ,99 som 10. og sidste rate af bevilget lån på kr vdr. istandsættelse/ombygning/tilbygning af konfirmandbygningen ved Rakkeby præstegård. 12 Konsulentudtalelse vdr. højtstående grundvand Sag: Konsulentbistand vdr. fredningstid (441) - Sankt Olai Sogn Konsulentudtalelse vdr. højtstående grundvand Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

13 Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen fremsender notat fra besigtigelse på Sct. Olai kirkegård vdr. ønske om forlænget fredningstid p.g.a. problemer med vandfyldte grave. En løsning kan være at omlægge området til urnegrave, dette kræver en del forundersøgelser som MR skal sætte i værk inden en egentlig handlingsplan for aktiviteter udføres. 13 Råstofplan 2008 Sag: Råstofplan 2012 (457) Råstofplan 2008 Skrivelse fra Region Nordjylland vdr. revison af den gældende Råstofplan 2008 som nu er sendt ud i høring. Redegørelsen beskriver den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer i Region Nordjylland. Regionsrådet vil gerne have tilbagemelding med bud på, hvordan en evt. ny revideret Råstofplan 2012 skal se ud. 14 Udbedring af tagkonstruktionen i Vrensted Kirke Sag:(312) Udbedring Skrivelse fra Arkinord A/S vedr. gennemgang af udførte udbedringsarbejder, der nu er afsluttet. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

14 Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 1 Vedr. healthcareordning Sag: Healthcareordning (433) Udsættes til næste gang Vedr. healthcareordning : Modtaget materiale ang. Sct. Catharinæ kirkes healthcareordning. 2 Skovfyrvej 17 Sag: Tornby - Skovfyrvej 17, ny præstegård (299) - Tornby Sogn Taget til efterretning. LES sørger for, at pengene bliver reserveret. Skovfyrvej : ODY fremsender på Tornby- Vidstrup MR s vegne anmodning til PU om, at der kan reserveres kr ,00 af 5%- midlerne til istandsættelse af Skovfyrvej : Godkendt af LES, Poul Bach, Thomas Borrisholt, Jens Peter Madsen. Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 3 Bindslev - Plan for kirkegårdsudvidelse og træer generelt Sag: Bindslev kirkegård (389) Sender: Bindslev - Plan for kirkegårdsudvidelse og træer generelt - MBA : Kirkegårdskonsulenten fremsender til PU notat vedr. omlægning af skovkirkegården samt beplantning på kirkegårdens ældre del, Bindslev Kirkegård. Kirkegårdskonsulenten anbefaler, at MR lader en landskabsarkitekt med erfaring inden for kirkegårdsanlæg udarbejde et restaureringsprojekt for skovkirkegården. Det vil være mest hensigtsmæssigt at hele kirkegårdsafsnittet restaureres på én gang, frem for at udføre en etapevis restaurering. 4 Brev advokat Espersen vedr. digebrud, Tornby Sag: Tornby Kirke - dige (403) - Tornby Sogn Brev advokat Espersen vedr. digebrud Tornby : PU meddeler Advokatfa. Espersen, at MR ikke uden videre vil påtage sig skylden for digets kollaps, og anmoder om, at firmaets klient underbygger sin påstand med Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

15 sagligt belæg. I den forbindelse anmoder PU om kopi af sagsrapport fra Cowi til vurdering ved kirkegårdskonsulenten. I øvrigt blev der den afholdt møde med repræsentanter fra MR i sagen, og at der snarest indkaldes til et møde med den rådgiver, MR har antaget il genetablering af kirkegårdens østdige. Det er PU s håb, at mødet vil munde ud i en fælles beslutning om at retablere diget snarest muligt - dvs. når frosten tillader arbejdet. 5 Tornby-Vidstrup MR: Allonge til forpagtningskontrakt med Hoygard-Hestar ApS Sag: Tornby-Vidstrup: Tillæg til forpagtningskontrakt (342) - Tornby Sogn Tornby-Vidstrup MR: Allonge til forpagtningskontrakt med Hoygard-Hestar ApS : Tornby-Vidstrup MR fremsender 4 stk. "Allonge til forpagtningskontrakten med Hoygard-Hestar Aps" til PU s godkendelse : PU returnerer til Tornby-Vidstrup MR 3 stk. underskrevne "Allonge til forpagtningskontrakten med Hoygard-Hestar Aps". 6 Vedr. Sørigs andel i et evt. salg af Tversted præstegårdsforpagtning Sag: Tversted præstegårdsforpagtning (105) - Tversted Sogn Vedr. Sørigs andel i et evt. salg af Tversted præstegårdsforpagtning : ODY fremsender til Sørig MR svar fra stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen vedr. provenu-opgørelse og fordelingsnøgle, såfremt præstegårdsbruget sælges. Et provenu vil skulle deles mellem de siddende MR i pastoratet efter de enkelte sognes antal af medlemmer af folkekirken i hvert respektive sogne. I den aktuelle sag, hvor Sørig går væk fra pastoratet vil det kunne løses ved, at man indgår en aftale om, at Sørig bevarer en "andel" i et muligt provenu, såfremt præstegårdsbruget måtte blive solgt inden for en overskuelig fremtid. Derimod har Sørig ikke krav på en kapitalisering af en andel af præstegårdsbruget, såfremt det ikke bliver solgt. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

16 7 Høring vedr. vejforløb for ny lokalplan ved Horne kirke. Sag: Horne Kirke - ny lokalplan (424) Horne Sogn Høring vedr. vejforløb for ny lokalplan ved Horne kirke : STØ fremsender til kirkegårdskonsulenten anmodning om udtalelse vedr. materiale fra Hjørring Kommune vedr. vejforløb for ny lokalplan ved Horne Kirke. 8 Rådgivning, Mosbjerg Sognegård Sag: Mosbjerg Sognegård - varme (277) - Mosbjerg Sogn Rådgivning, Mosbjerg Sognegård : Lønborg fremsender til Mosbjerg MR kort notat vedr. trykvariationerne i radiatoranlægget mv. i Mosbjerg Sognegård. Per Lønborg Pedersen anfører, at det ikke er ualmindeligt at der konstateres mindre utætheder i et radiatoranlæg, som har stået stille i en længere periode. Det er også naturligt, at trykket i anlægget varierer som funktion af temperaturen i anlægget. Variationen bør dog ligge inden for intervallet 0,8 bar til 2,0 bar. 9 Mygdal Kirke, redegørelse vedr. opbygning af gulv Sag: Mygdal Kirke, trægulv (395) - Mygdal Sogn Mygdal Kirke, redegørelse vedr. opbygning af gulv : Per Lønborg Pedersen videresender til PU redegørelse fra fa. Christen Justesen A/S vedr. opbygning af gulv i Mygdal Kirke. 10 Byrum kirke - prøvekalkning m.v. Sag: Prøvekalkning, Byrum Kirke (329) - Byrum Sogn Byrum kirke - prøvekalkning m.v : STØ fremsender til Nationalmuseet skrivelser fra PU samt Læsø MR og forespørger, hvorvidt Bevaringsafdelingen har yderligere bemærkninger til sagen. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

17 11 Gravstedsaftale nr Sag: Legatgravsteder (91) Gravstedsaftale nr : STØ fremsender til Lendum MR meddelelse om, at aftale om gravstedsvedligeholdelse nr ikke er blevet betalt. Derfor anmoder STØ MR om at træffe beslutning om, hvad der videre skal ske i sagen : STØ meddeler Lendum MR, at der er foretaget indbetaling vedr. aftale nr Der henvises til STØ s brev af Uggerby sogn - aftale om gravstedsvedligeholdelse nr Sag: Legatgravsteder (91) Uggerby sogn - aftale om gravstedsvedligeholdelse nr : STØ fremsender til Uggerby MR meddelse om, at der ikke er foretaget indbetaling vedr. aftale om gravstedsvedligeholdelse nr og anmoder MR om at træffe beslutning om, hvad der videre skal ske i sagen. 13 Tornby Kirkegård, aftale vedr. gravstedsvedligeholdelse Sag: Legatgravsteder (91) Tornby Kirkegård, aftale vedr. gravstedsvedligeholdelse : PU videresender til STØ skrivelse ang. aftale vedr. gravstedsvedligeholdelse nr med anmodning om, at der fremsendes kreditnota til gravstedsejeren. 14 Kontoudtog kirker og embeder Sag: Regnskab 2010 (416) Kontoudtog kirker og embeder : KM fremsender til MR og PU kontoudtog for stiftsmidler og lån til alle MR, så MR kan få bogført status pr Rettelse til kontoudtog : KM fremsender nyt udtræk fra økonomisystemet pga. fejl i de kontoudtog, der tidligere er fremsendt. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

18 Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Ole Dybro Poul Bach Afbud Jens Peter Madsen Gert Nørgaard Frederiksen Tove Brændstrup Lisbeth Haasen Jensen Thomas Wagner Borrisholt Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 15.-16. april 2013 kl. 09.00-16.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Fastlæggelse

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:35 Henrik Lund forlod mødet kl. 16:20. Fælles: Godkendt og underskrevet.

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:35 Henrik Lund forlod mødet kl. 16:20. Fælles: Godkendt og underskrevet. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. december 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet

Læs mere

Anni Sloth deltager fra kl. 9.00 vedr. orientering om digitale kirkegårdskort

Anni Sloth deltager fra kl. 9.00 vedr. orientering om digitale kirkegårdskort Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg, HJØRRING NORDRE PROVSTI Provstiudvalgsmøde tirsdag den 11. april 2016 kl. 8.30 Mødested: Hjørring Sognegård, Torvet 4, Hjørring Anni Sloth deltager

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Fælles: Gennemgået og taget til efterretning. 1 Beholdningseftersyn 2010 Sag: Budget og regnskab 2010 (218)

Fælles: Gennemgået og taget til efterretning. 1 Beholdningseftersyn 2010 Sag: Budget og regnskab 2010 (218) Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 21. januar 2011 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Astrupvej 181, Sindal Version: 1 Afbud fra Gert Nørgaard Frederiksen

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødet startet kl. 13:00 Mødet afsluttet kl. 16:15 Provstisekretæren ikke tilstede

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Mødet sluttede 16.28. 0 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Mødet sluttede 16.28. 0 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. december kl. 13.00 Mødested: Hjørring egård Version: 1 Repræsentanter fra Tornby-Vidstrup MR deltager fra kl. 13.00.

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 2. maj 2013 kl. 17.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Budgetsamråd vedr. budget

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Afbud fra: Line Skovgaard Pedersen. Mogens Sørensen mødte ca. kl. 15:00 Mødepunkt

Læs mere

Fælles: Poul Bach gennemgår arket og regulerer med 0.6 % 1 Hjørring Provstiers anbefaling af honorarer til menighedsrådsmedlemmer 2013

Fælles: Poul Bach gennemgår arket og regulerer med 0.6 % 1 Hjørring Provstiers anbefaling af honorarer til menighedsrådsmedlemmer 2013 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 24. januar 2013 kl. 12.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 2 Afbud fra Lisbeth Waaentz

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Hjørring Fælles Provstiudvalg Referat for: Hjørring Nordre Provsti Provstiudvalgsmøde tirsdag den 12. januar 2016 kl. 12.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal Mødet startet kl.

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:45 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 16:05. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:45 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 16:05. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. november 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet

Læs mere

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Lisbeth Haasen Jensen. Der bevilges kr. 20.000,- til dækning af udgiften

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Lisbeth Haasen Jensen. Der bevilges kr. 20.000,- til dækning af udgiften Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 16. maj 2011 kl. 15.30 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 4, 9800 Hjørring Version: 2 Afbud: Lisbeth Haasen Jensen

Læs mere

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 4. april 2011 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 4, 9800 Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Fælles: Punkter indkommet efter udsendelse af dagsorden: Underskrevet. 0 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Punkter indkommet efter udsendelse af dagsorden: Underskrevet. 0 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 13.00 Mødested: Uggerby Gl. Skole, herefter Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Afbud fra: Mogens

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. oktober 2011 kl. 13.00 Mødested: Tornby, Lars-Erichs sommerhus Version: 1 Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen Hjørring Søndre

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 13. december 2011 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Sindal Præstegård Version: 1 Afbud fra Lisbeth Haasen Jensen,

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 20. marts 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Fælles: 1 Overført fra sidst: Revision

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 25. marts 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud fra Jens Peter Madsen Fælles:

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti.

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Afbud: Ingen Mødet sluttede kl. 17:30 Per Harfeld forlod mødet kl. 16:10 Jens

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 12. august 2014 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Version: 1 Afbud: Afbud fra Lisbeth Waaentz, Per Harfeld deltog

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 13.00 Mødested: Uggerby, dernæst Sindal

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 13.00 Mødested: Uggerby, dernæst Sindal Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 23. oktober 2014. Kl. 13.00 Mødested: Uggerby, dernæst Sindal Afbud fra: Mogens Sørensen, Lisbeth Waaentz Repræsentanter fra Bistrup, Sct. Olai

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. februar 2011. Kl. 17,00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. februar 2011. Kl. 17,00 Mødested: provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. februar 2011. Kl. 17,00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 10. august 2015. Kl. 9:00 Løkken Præstegård og kl. 10:30 Lien 2 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Mødet

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:10 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl.

Læs mere

Version: 1. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Version: 1. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 18. marts 2014 kl. 13.00 Mødested: Bjergby Præstegård, herefter hos Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version:

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:10 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 16:00. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:10 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl. 16:00. Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Orientering ved personalekonsulenten Dette punkt udgår,

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Mogens Sørensen, Lisbeth Waaentz forlod mødet Godkendt

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Mogens Sørensen, Lisbeth Waaentz forlod mødet Godkendt Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal Afbud: Mogens Sørensen, Lisbeth Waaentz

Læs mere

Deltagere: Gert Frederiksen, Henrik Lund, Mogens Sørensen, Per Harfeld, Jens Peter Madsen, Winnie Nørholm Rischel & Thomas Reinholdt Rasmussen

Deltagere: Gert Frederiksen, Henrik Lund, Mogens Sørensen, Per Harfeld, Jens Peter Madsen, Winnie Nørholm Rischel & Thomas Reinholdt Rasmussen Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 2. maj 2017. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Deltagere: Gert Frederiksen, Henrik

Læs mere

Fælles: TAKKEKORT FRA OLE. Afbud fra Jens Peter Madsen og Tove Brændstrup

Fælles: TAKKEKORT FRA OLE. Afbud fra Jens Peter Madsen og Tove Brændstrup Referat for Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 23. januar 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 2 Afbud fra Jens Peter Madsen og

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Se bilag. 1 Budget 2013 opfølgning på budgetsamråd den 29. august 2012.

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Se bilag. 1 Budget 2013 opfølgning på budgetsamråd den 29. august 2012. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 4. september 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud: Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 13. april 2010. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 13. april 2010. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 13. april 2010. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder 2009 (417) Referat

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 24. april 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 6/3-12 2. Godkendelse af dagsorden. 3. 677/

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti Dato: 15. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Mødet startet kl. 13:00 Mødet afsluttet kl. 17:45, Lisbeth

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 3 Sag: Lyng

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. august 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. august 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. august 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende: Afbud fra Ulla Toft. Der var takkekort fra Lis Lind og

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 13. juni kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Bjergby-Mygdal menighedsråd deltager i

Læs mere

Afbud: Line Skovgaard Pedersen, Mogens Sørensen mødte ca. kl. 15

Afbud: Line Skovgaard Pedersen, Mogens Sørensen mødte ca. kl. 15 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 11. februar 2014 kl. 13.00 (udsat fra den 28. januar 2014) Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 30. juli 2010. Kl. 09.00 Mødested: Konfirmandstuen i Gandrup

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 30. juli 2010. Kl. 09.00 Mødested: Konfirmandstuen i Gandrup Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 30. juli 2010. Kl. 09.00 Mødested: Konfirmandstuen i Gandrup Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for PU-medlem Villy Hejslet, der afgik ved døden den

Læs mere

PU møde 17. marts Kl. kl Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal

PU møde 17. marts Kl. kl Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 17. marts 2016. Kl. kl. 12.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Baggesvognsvej 1, Sindal Afbud: Lisbeth Waaentz Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 9. oktober 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 9. oktober 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 9. oktober 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Oversigt over afgivne kommentarer og Sag: Oversigt over afgivne kommentarer og (1190) Oversigt over

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Kim Eriksen. Øvrige mødt. 2 5% midler til

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 21. marts 2011.

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Deltagere: Ingen afbud, Lars-Erich Stephansen, Mogens Sørensen

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 26. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 26. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 26. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. december 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. december 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. december 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 PUK, Kvartalsrapport 3. kv. 2011

Læs mere

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Per Harfeld. 01 Vedtagelser under budgetmødet

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Per Harfeld. 01 Vedtagelser under budgetmødet Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. september kl. 9.45 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud: Per Harfeld Hjørring Nordre

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 12. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 12. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 12. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Åbningsbalance 2011 oplæg v/revisor, PWC Revisor havde meldt afbud pga. sygdom.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 20. august 2012. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 20. august 2012. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 20. august 2012. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 14. juni 2012 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 8. december 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 8. december 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. december 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Besigtelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 29. februar 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 29. februar 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 29. februar 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Det oprindelige møde den 29. februar 2012 blev aflyst. Mødet blev i stedet afholdt den 7. marts 2012.

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Afbud fra Elli. Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 10. september 2010. Kl. Mødested:

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 10. september 2010. Kl. Mødested: Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 10. september 2010. Kl. Mødested: Fraværende: Lise Østergaard, Bjarne Ø. Rasmussen, Morten Vive Antonie Poulsen fra Strøby Menighedsråd deltog under punkt

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. oktober 2012. Kl. Mødested: Provstikontoret, Kirkevænget 8, Magleby

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. oktober 2012. Kl. Mødested: Provstikontoret, Kirkevænget 8, Magleby Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. oktober 2012. Kl. Mødested: Provstikontoret, Kirkevænget 8, Magleby Afbud: Ebbe Jørgensen Punkt 25 - Gunnar Kjærgaard Larsen forlod mødet under PU behandling.

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 25. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel. Arne Waage Beck fraværende med afbud.

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 25. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel. Arne Waage Beck fraværende med afbud. Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 25. november 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Arne Waage Beck fraværende med afbud. Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.10.28 (858) Referat fra mødet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende Fraværende Rasmus Hejsel. Øvrige mødt. 2 Stiftet kvitter for

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Snesere, istandsættelse af Snesere Kirke

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 17. august 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 17. august 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 17. august 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentligt referat Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Energi besparelser i kirkerne

Læs mere

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2014. Referat

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2014. Referat Godkendt PU-møde 20. august 2014 2015 Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2014 Referat EGEDAL KOMMUNE Samrådet blev afholdt i Veksø Sognehus, Kirkestræde 8, 3670 Veksø, tirsdag den 17. juni 2014, klokken

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. maj 2016. Kl. 16,30 Mødested: Fraværende med afbud: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. maj 2016. Kl. 16,30 Mødested: Fraværende med afbud: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. maj 2016. Kl. 16,30 Mødested: Fraværende med afbud: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat af sidste møde

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. august 2011. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. august 2011. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. august 2011. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Fælles: 1 Revisionsprotokollater Hjørring Nordre og Søndre provstier. Revisionsprotokollater 2012 Sag: Revisionsprotokollater 2012 (977)

Fælles: 1 Revisionsprotokollater Hjørring Nordre og Søndre provstier. Revisionsprotokollater 2012 Sag: Revisionsprotokollater 2012 (977) Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 22. oktober kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Revisionsprotokollater Hjørring

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 29. september 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 29. september 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 29. september 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 5. november 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 5. november 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 5. november 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Morten Thaysen deltog ikke i punkterne 31 og 32. Mødepunkt 1 Aal - Regnskab og revisionsprotokollat

Læs mere

Referat for: Sønderborg Provstiudvalg PU møde 31. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret i Hørup

Referat for: Sønderborg Provstiudvalg PU møde 31. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret i Hørup Referat for: Sønderborg Provstiudvalg PU møde 31. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret i Hørup Mødepunkt 1 Afbud Ingen. 2 Godkendelse af dagsorden Revideret dagsorden godkendt. 3 Orientering

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. september 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. september 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. september 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Ansøgning til ombygning af kapel i Fabjerg.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 31. maj 2016. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Marius Nørgaard deltog i punkt 1

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 31. maj 2016. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Marius Nørgaard deltog i punkt 1 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 31. maj 2016. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Marius Nørgaard deltog i punkt 1 Mødepunkt 1 Orientering fra stiftsrådet v. Marius Nørgaard Sag: Stiftsrådet

Læs mere

Beslutning. Pkt. 7 blev ændret til et orienteringspunkt. Dagsorden blev herefter godkendt.

Beslutning. Pkt. 7 blev ændret til et orienteringspunkt. Dagsorden blev herefter godkendt. Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 10. marts 2016. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Mødedeltagere: Hanne Petersen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen,

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Gert Frederiksen, Thomas Borrisholt

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Gert Frederiksen, Thomas Borrisholt Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 19. juni 2012 kl. 13.00 Mødested: Horne menighedshus, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud:

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 23-01-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 2 Pkt./Sag / Emneord / Resume

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 23-01-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 2 Pkt./Sag / Emneord / Resume Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 23-01-2012 kl. 14.00 Mødested: Sognehuset, Holstebro Version: 2 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 513 / Mejdal præstebolig nyt projektforslag Mejdal

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 10. maj 2016 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Thomas Reinholdt Rasmussen (TRR), Provst

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 7. juli Kl Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Niels Christian Henneberg. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 7. juli 2017. Kl. 10.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Niels Christian Henneberg. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere

PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: OBS - afholdes i "Legestuen" i bygningen bag Hundige Kirke

PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: OBS - afholdes i Legestuen i bygningen bag Hundige Kirke Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: OBS - afholdes i "Legestuen" i bygningen bag Hundige Kirke Afbud fra Naima Simring. Provstiets byggesagkyndige Claes Skjernov

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovsteboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 5. december 2013. Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 29. marts 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokaler hos HMN Naturgas, Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 29. marts 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokaler hos HMN Naturgas, Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 29. marts 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokaler hos HMN Naturgas, Viborg Deltagere: Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Henvendelse til alle provstiets menighedsråd

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: konstitueret provst Anne Margrethe Hvas Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

2 Tilføjelser til dagsordenen Synsrapport fra Laurbjerg, punkt nr. 19. 6 Nyt fra FUSR Anders og Birgith orienterede. Der er nye vedtægter på vej.

2 Tilføjelser til dagsordenen Synsrapport fra Laurbjerg, punkt nr. 19. 6 Nyt fra FUSR Anders og Birgith orienterede. Der er nye vedtægter på vej. Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. juni 2015. Kl. 14.00 Mødested: Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelser til dagsordenen Synsrapport fra

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Per Harfeld

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Afbud: Per Harfeld Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. maj 2012 kl. 15.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud: Per Harfeld Hjørring Søndre

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 16. oktober 2013. Kl. 13.00 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 16. oktober 2013. Kl. 13.00 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 16. oktober 2013. Kl. 13.00 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Grethe Larsen På grund af indsat punkt nr. 2 er der

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen i fremsendte version 1 blev godkendt

1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen i fremsendte version 1 blev godkendt Referat for: Holmens og Østerbro Provstiudvalg PU møde 27. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret, Nyhavn 22 Til stede: Ejgil Bank Olesen (EBO), Ole Pagels (OP), Hans Ossowicki (HO), Anders Kindt

Læs mere

Mødedeltagere: Hanne Petersen, Villy S. Jørgensen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Thorkild Nielsen og Niels Iver Juul.

Mødedeltagere: Hanne Petersen, Villy S. Jørgensen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Thorkild Nielsen og Niels Iver Juul. Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 11. februar 2016. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars Mødedeltagere: Hanne Petersen, Villy S. Jørgensen, Axel H. Pedersen, Mogens

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gunnar Lorentsen

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gunnar Lorentsen Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Gunnar Lorentsen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Kirkehøjskolen

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 13. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkecentret, Hedensted. Referatet er godkendt

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 13. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkecentret, Hedensted. Referatet er godkendt Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 13. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Provstikonsulent Steen Otterstrøm orienterer Connie

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Birgit Sommer Mødepunkt 1 Budget 2015 - Fastsættelse af

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 8. september Kl. 13:00 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 8. september Kl. 13:00 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 8. september 2015. Kl. 13:00 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:45 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 25. august 2011 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Flemming Baatz Kristensen Til stede: Flemming Baatz Kristensen, Agnes Petterson, Georg Kjeldsen, Henning

Læs mere