STRÆK UD. når du kan. Nudgeløsninger til stillesiddende arbejdspladser. stræk ud når du kan 1. Skrivebord1_staa_roed.pdf 1 27/12/13 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRÆK UD. når du kan. Nudgeløsninger til stillesiddende arbejdspladser. stræk ud når du kan 1. Skrivebord1_staa_roed.pdf 1 27/12/13 16."

Transkript

1 krivebord1_staa_roed.pdf 1 27/12/ Skrivebord1_ staa_grøn.pdf Skrivebord1_staa_roed.pdf 1 27/12/ ivebord1_staa_roed_tryk copy.pdf :51:29 Skrivebord1_staa_roed.pdf 1 27/12/ STRÆ UD Nudgeløsninger til stillesiddende arbejdspladser stræk ud 1

2 INDhold INDLEDNING 3 Hvad er NUDGE? 4 NUDGE #1 STRÆ UD /skrivebordet 5 NUDGE #2 DRI VAND /skrivebordet 6 NUDGE #3 STRÆ UD /toilet, te-køkken, garderobe 7 NUDGE #4 STRÆ UD /kopirummet 8 NUDGE #5 TRÆD TIL /trappen 9 ELEENTOVERSIGT 10 Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, øbenhavn. arts 2014 ISBN: Projektledelse: ads ristoffer Lund anuskript og udvikling: Sille rukow, Stupid Studio & Andreas aaløe Jespersen, inudgeou Illustrationer: Sille rukow, Stupid Studio Grafisk design: Tegnestuen Trojka 2 stræk ud

3 INDLEDNING Flere og flere danskere har en stillesiddende hverdag. ange af os tilbringer mange timer på kontorstolen og i lænestolen. Vi bevæger os ikke så meget i det daglige og især ikke på jobbet. Når kroppen ikke bruges, øges risikoen for muskel- og ledskader; vi får oftere hovedpine og spændinger, og vi har mindre energi i hverdagen. Vores krop er skabt til at bevæge sig. en det ved vores hoved ikke nødvendigvis. Vi glemmer at røre os og drikke nok vand, vi er uopmærksomme på vores krops signaler, og vi venter med at gøre noget ved problemerne, til skaderne opstår. Også selvom vi godt ved, at vi burde gøre mere. Når der står mange hæve/sænke-borde på arbejdspladserne rundt om i landet, som hverken hæves eller sænkes, så må der noget andet og mere til end mere udstyr, flere formaninger og flere gode råd. Det er her, dette katalog kommer ind i billedet. Det bygger på nyere forståelse af, hvordan arbejdspladsen kan vise vej til en sundere adfærd. ed kataloget håber vi at kunne tilbyde ny inspiration og nye veje i forebyggelsen af muskel- og skeletbesvær. Det er tænkt som det lille puf i hverdagen, der skal til for at komme op af stolen. Løsningerne skal integreres der, hvor der er brug for dem - ved skrivebordet, på gangen, i kopirummet osv. Og så skal løsningerne kommunikere til kroppen og ikke kun til hovedet. ataloget består af en introduktion til nudge samt en beskrivelse af fem nudge-redskaber. De fem redskaber er lige til at implementere for en repræsentant for arbejdsmiljøorganisationen, og der er grundige instruktioner til hver af dem. Redskaberne bygger på to præmisser: 1. Variation i måden, vi sidder og står på, forebygger muskel- og skeletbesvær 2. Vi skal op og stå og gå flere gange i løbet af dagen det styrker vores kredsløb. ataloget er blevet til i samarbejde med Andreas aaløe Jespersen og Sille rukow, som har udviklet løsningerne hos Energistyrelsen og Nordania. Læs mere på Og hent kataloget på God fornøjelse! BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig ontor & Administration stræk ud 3

4 Hvad er NUDGE? Løsningerne i dette katalog bygger alle på nudge-tilgangen til adfærdsforandring. Nudge er engelsk for et lille venligt puf og er en metode der tager udgangspunkt i vores vaner, psykologi og opmærksomhed frem for blot at fokusere på, hvad vi ved og vil. ernen i nudge er, at de gode løsninger også skal være lette at bruge. For at opnå dette, anvendes en model fra den kognitive psykologi som skelner mellem to forskellige typer tænkning: Den refleksive og den automatiske tænkning. Den refleksive tænkning Den refleksive tænkning er den, vi bruger, når vi skal tænke abstrakt og langsigtet. Vi tænker refleksivt, når vi lærer, når vi koncentrerer os, og når vi står overfor problemer, som kræver komplekse løsninger. Den automatiske tænkning Den automatiske tænkning er omvendt den, vi bruger, når vi kører bil, når vi går på fortovet, og i alle andre situationer, hvor vi kan handle, uden først at skulle tænke videre over, hvordan vi gør. STRÆ UD Løsninger, der virker Vi er gode til at gøre nye ting, så længe vi tænker refleksivt, men desværre er denne evne begrænset af, at vi kun kan fokusere på én ting af gangen. En nudge-løsning fokuserer derfor på at tilbyde handlemuligheder, som spiller bedre sammen med vores automatiske tænkning. Dette kan man gøre ved at bruge tre principper for løsningerne: De skal være kontekstnære, intuitive og give feedback. ontekstnære Løsninger skal placeres i den sammenhæng, hvor der er brug for dem. Undervisning og kampagner er eksempler på løsninger, som giver os information løsrevet fra den situation, vi skal bruge dem i, og som forventer, at vi både husker og bruger informationen senere. Intuitive Løsninger skal være intuitive og lette at afkode. I stedet for at vise komplekse regler eller systemer, skal nudge-løsninger illustrere korrekte handlinger på en måde som vi kan spejle os i, uden at skulle tænke for meget over det. Feedback Løsninger skal give os en visuel og mærkbar feedback, hvor denne mangler. Uanset, hvor meget vi hører, at stillesiddende arbejde kan give ryg- eller nakke-/ skulderskader på længere sigt, så kan vi ikke mærke problemet på forhånd. Vores opmærksomhed flytter sig derfor på mere håndgribelige problemer. Nudge-tilgangen er ikke tænkt som en revolution af vores adfærd, men som en mere stringent måde at anvende velkendte redskaber, med en mærkbar respekt for de begrænsninger som et travlt arbejdsliv sætter for os. 4 stræk ud

5 Nudge #1 STRÆ UD /skrivebordet Udfordring Når vi sidder ned og arbejder, belaster vi samtidig kroppen. Problemet med belastninger opstår i overvejende grad, fordi vi mangler feedback i situationen og fordi vi ikke kan se de langsigtede konsekvenser af vores adfærd. Vi mærker først, at vi gør noget forkert, når skaden er sket. Nudge Vores handlinger er ofte et resultat af samspillet mellem vores egne intentioner og vores omgivelser. Når vi ikke bruger hæve-/ sænkebordet mere på kontoret, kan det hænge sammen med, at vi helt vanemæssigt sidder ned, når vi arbejder. Og vi bekræftes i denne adfærd, når vi ser, at alle andre også sidder ned. I et sundhedsperspektiv er det uheldigt, fordi den nødvendige feedback fra kroppen (fx ondt i ryggen) først opstår, når skaden er sket. unstig feedback skal derfor imitere kroppens feedback så godt som muligt. Dette kan gøres ved grafiske og intuitive symboler, som kan mærkes i kroppen, når vi ser dem. Feedbacken skal gives der, hvor der er brug for den, nemlig i selve beslutningssituationen, og instruktionerne skal være enkle og handlingsanvisende. Stærke signalfarver hjælper med til, at vi ikke overser budskabet, mens vi har travlt med det daglige arbejde. Skrivebord1_staa_roed.pdf 1 27/12/ Skrivebord1_sidde_roed.pdf 1 27/12/ FUND fra forsøgsarbejdspladserne: De langsigtede konsekvenser af at sidde stille i arbejdet er ikke synlige. Derfor skal løsningen sørge for dette. Løsning Nudge # 1 retter sig mod hæve-/sænkebordet og giver os den nødvendige feedback på rette tidspunkt - og er dermed en visualisering af den information, som vi mangler fra kroppen. De to sæt skilte motiverer os til, at vi kommer op og stå oftere, og til, at vi retter ryggen i kontorstolen. SÅDAN GØR DU: 1. Print eller tryk på kraftigt papir 2. Buk kort forneden 3. Placer ovenpå skærme + i øverste venstre hjørne af skrivebord + nær ved hæve-/ sænkeknapperne på skrivebordet. Hent elementet på PLAERING Skrivebord1_ staa_grøn.pdf 1 27/12/ Skrivebord1_ sidde_grøn.pdf 1 27/12/ STRÆ UD STRÆ UD Øverste venstre hjørne ovenpå skærm Ved siden af hæve-/sænke-knapper (til højre for medarbejderen) I venstre hjørne af skrivebord/på telefon eller lignende. stræk ud 5

6 Nudge #2 drik vand /skrivebordet Udfordring Vi skal alle bruge væske i hverdagen, men vi glemmer ofte at få drukket nok. Der er ikke nogen fast regel for, hvor meget vi skal drikke. en for mange af os gælder det, at vi drikker for lidt væske. Samtidig kan øget væskeindtag kombineres med mere bevægelse for når vi drikker mere væske, kan vi samtidig komme mere op at stå og gå, helt uden at skulle tænke over det. Nudge Hvad vi spiser og drikker, burde være bestemt af, hvad vi har lyst til. Alligevel ved vi fra adskillige eksperimenter, at særligt to faktorer spiller ind på, hvad vi vælger. Det første er synlighed: Vi spiser mere af det, vi kan se og mere i det hele taget, hvis vi konstant kan se buffeten, slikket osv. Den anden faktor er beslutningspunkter: De øjeblikke, hvor vi aktivt vælger noget, og de står i kontrast til de situationer, hvor vi helt automatisk griber ud efter mere. FUND fra forsøgsarbejdspladserne: Vi rejser os, når vi skal kopiere, til møde, drikke kaffe, på toilettet. Vi spiser og drikker det, der møder os på vores vej. Løsning Placer vand (i kander, flasker eller dunke) og glas inden for synsfeltet af medarbejdernes skriveborde. Sørg for, at kanderne fyldes op i løbet af dagen og udskiftes hver morgen og vær opmærksom på at sikre god hygiejne omkring vandet. Se illustrationer. SÅDAN GØR DU: 1. Placer fyldte gennemsigtige vandkander/ -flasker/-dunke nær skriveborde på en måde, så flest muligt kan se dem, mens de arbejder (gerne så tæt på hver enkelt skrivebord som muligt) 2. Placer fyldte vandkander/-flasker/-dunke ved kantinens udgange, således at medarbejdere naturligt møder disse på vej til deres skrivebord. Hent elementet på PLAERING Skrivebordet antinen 6 stræk ud

7 PLAAT3_70x100.indd :03:52 PLAAT3_70x100.indd :03:52 PLAAT3_70x100.indd :03:52 Nudge #3 stræk ud /toilet, te-køkken, garderobe Udfordring Udover at variere vores arbejdsstilling, bør vi huske at strække kroppen ud i løbet af dagen. en selvom der er mange fordele ved at strække ud, så føles det unaturligt at gøre på en arbejdsplads, hvor det let kan signalere useriøsitet, hvis vi rejser os op fra skrivebordet uden noget arbejdsrettet formål. Nudge I hverdagen på arbejdspladsen har vi det med at gøre som alle andre i det samme rum. Vi bruger så at sige andres adfærd til at afkode, hvad der føles naturligt og rigtigt at gøre. Samtidig virker det ikke så naturligt på de fleste at rejse sig op og lave strækøvelser i et åbent kontor, hvor borgernes, kundernes eller kollegaernes øjne hviler på os. I stedet for at bruge ressourcer på at ændre denne norm, kan man starte i det små, og udnytte, at der på arbejdspladsen findes adskillige steder, hvor normen ikke er så markant. Toiletter, printerrum, gangarealer, elevatorer og the-køkkener er alle sådanne rum. Handlingsanvisende og stærk visuel feedback i form af store, farverige plakater inspirerer til at strække ud på disse steder. Løsning Nudge # 3 er farverige plakater med store billeder, der viser den ønskede handling, leveret på det tidspunkt, hvor sandsynligheden for, at vi bruger den, er størst. Det skal således placeres strategisk på arbejdspladsen, så opfordringen til at strække ud, sker på et sted, hvor det føles mere naturligt at gøre det. SÅDAN GØR DU: 1. Print plakater i 70 x 100 cm eller bestil spejlstickers (alternativt print i A3) 2. læb op på fx toiletter, i printerrum, gang-arealer, elevatorer og the-køkkener. NB* - Plakater der matcher naturlig kropsstørrelse giver størst effekt - Sæt gerne op i nærheden af et spejl. Hent elementet på PLAERING stræk ud stræk ud stræk ud På toilet (kan produceres som klistermærke til spejl) Te-køkkener, garderober i øjenhøjde stræk ud 7

8 opirum_roed_tryk copy.pdf :26:54 opirum_groen_tryk copy.pdf :33:13 Nudge #4 stræk ud /kopirummet Udfordring Nudge # 3 er en god start, men det er ikke altid, at the-køkkener og garderrober egner sig til plakater. Derfor retter nudge # 4 sig mod kopirummet. FUND fra forsøgsarbejdspladserne: Den sociale norm på arbejdspladsen sætter lighedstegn mellem det at arbejde og det at sidde ned. Det forhindrer os i at strække ud og motionere i kontorlokalet, hvor det kan fremstå som tegn på useriøs adfærd. Løsning Nudge # 4 er, ligesom nudge # 3, farverige plakater med store billeder, der viser den ønskede handling, leveret på det tidspunkt, hvor sandsynligheden for, at vi bruger den, er størst. Det skal placeres i kopirummet, så opfordringen til at strække ud, sker på et sted, hvor det føles mere naturligt at gøre det. SÅDAN GØR DU (fortsat): 1. Print grønt & rødt skilt 2. læb op over eller til venstre for kopimaskine 3. Sørg for, at skilte sidder i øjenhøjde. Hent elementet på STRÆ UD PLAERING Over eller til venstre for kopimaskine i øjenhøjde 8 stræk ud

9 Trappe_roed_tryk copy.pdf :26:19 Trappe_groen_tryk copy.pdf :37:12 Nudge #5 træd til /trappen Udfordring Selv hvis vi har et ønske om at bevæge os mere, ender vi alligevel ofte med at tage elevatoren frem for trappen. Her går vi glip af ganske meget bevægelse på en arbejdsdag, og set over et år er der en betydelig sundhedsgevinst (samt en miljøbonus) ved at tage trappen. Nudge Vaner er bygget op omkring såkaldte cues, altså små stikord i omgivelserne. På en arbejdsplads er indgangen sådan et cue, som nemt fører til vores automatiske brug af elevatoren. Det hjælper altså ikke blot at fortælle sine kolleger, at de burde tage trappen frem for elevatoren. For at opnå effekt, skal vi skabe en ændring i konteksten, som bryder mønsteret og hjælper os til at etablere en ny og mere hensigtsmæssig vane. Løsning Tendensen til at tage elevatoren frem for trappen er typisk mere vane end beslutning. For at bryde vanehandlinger, så har vi brug for intuitiv og klar feedback, der hvor vanen har magten. SÅDAN GØR DU: 1. Print eller bestil mærkater 2. Sæt dem fast på gulvet ved trappeopog nedgange. Hent elementet på Forsøg har vist, at der skal ganske lidt til for at opnå en temmelig stor ændring i denne type vaner. Her er det en simpel handlingsanvisende instruktion i signalfarve, placeret lige præcis der, hvor den gamle vane begynder. TRÆD TIL PLAERING Trappe op- og nedgange stræk ud 9

10 Trappe_roed_tryk copy.pdf :26:19 Trappe_groen_tryk copy.pdf :37:12 PLAAT3_70x100.indd :03:52 PLAAT3_70x100.indd :03:52 opirum_roed_tryk copy.pdf :26:54 PLAAT3_70x100.indd :03:52 opirum_groen_tryk copy.pdf :33:13 ELEENTOVERSIGT Alle elementer er udviklet med henblik på, at de kan vælges til eller fra afhængig af arbejdspladsens behov. Tag, hvad I kan bruge - de er nemme at implementere. stræk ud stræk ud Vedhæftet finder du diverse elementer i printvenlige formater klar til udskrift og implementering. Hent elementerne på og læs mere på stræk ud Skrivebord1_ staa_grøn.pdf 1 27/12/ Skrivebord1_ sidde_grøn.pdf 1 27/12/ Skrivebord1_staa_roed.pdf 1 27/12/ STRÆ UD Skrivebord1_sidde_roed.pdf 1 27/12/ STRÆ UD TRÆD TIL STRÆ UD 10 stræk ud

11 stræk ud 11

12 stræk ud Flere og flere danskere har en stillesiddende hverdag. ange af os tilbringer mange timer på kontorstolen og i lænestolen. Vi bevæger os ikke så meget i det daglige og især ikke på jobbet. Når kroppen ikke bruges, øges risikoen for muskel- og ledskader; vi får oftere hovedpine og spændinger, og vi har mindre energi i hverdagen. Dette katalog bygger på nyere forståelse af, hvordan arbejdspladsen kan vise vej til en sundere adfærd. ed kataloget håber vi at kunne tilbyde ny inspiration og nye veje i forebyggelsen af muskel- og skeletbesvær. Det er tænkt som det lille puf i hverdagen, der skal til for at komme op af stolen. Løsningerne skal integreres der, hvor der er brug for dem ved skrivebordet, på gangen, i kopirummet osv. ataloget består af en introduktion til nudge samt en beskrivelse af fem nudge-redskaber. De fem redskaber er lige til at implementere for en repræsentant for arbejdsmiljøorganisationen, og der er grundige instruktioner til hver af dem. ataloget og redskaberne er udviklet i samarbejde med repræsentanter fra inudgeou hos Energistyrelsen og i Nordania. I BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/ Offentlig ontor & Administration samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for kontor- og administrationsområdet i stat, regioner, kommuner og den finansielle sektor om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i BrancheArbejdsmiljø- Rådet Finans / Offentlig ontor & Administration. BrancheArbejdsmiljøRådet bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale. I BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig ontor & Administration deltager repræsentanter for Finansministeriet, L, Danske Regioner, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, A, Finansforbundet, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Dansk Socialrådgiverforening, ommunale Organisationers Samarbejde, Offentlige Ansattes Organisationer, H / ommunal og H / Stat. Hent materialet på derligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på 12 stræk ud

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 1 Tag lederfrakken på Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle INDHOLD Lederskabet - tag lederfrakken

Læs mere

En arbejdsplads i bevægelse

En arbejdsplads i bevægelse TEMA Bevægelse på arbejdspladsen Idékatalog En arbejdsplads i bevægelse Ideer til fysisk aktivitet på kontoret En arbejdsplads i bevægelse Bevægelse er vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Derfor

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd.

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Udgivet af: Indhold God pædagogik gør mindre ondt Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K Oktober 2007

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere