STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01"

Transkript

1 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER

2 VILLA A 1 2B a. Master - Senator - Comfort 2b. President - Royal V-R-REGL 9 3. President - Royal

3 VILLA Master - Senator - Comfort - President N OPEN N 8. Royal 9. N N 10. Master - Senator - Comfort - President 11. Royal

4 VILLA 12. Master - Senator - Comfort - President 13. Royal 0.75 mm Master - Senator - Comfort - President UPPER LOWER 850ml

5 DK DANSK GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der kan opstå skade på personer og/eller ejendom, hvis ikke instruktionerne følges omhyggeligt. Inden start skal denne brugsanvisning samt den medfølgende tryksag "SIK- KERHEDSFORSKRIFTER" læses omhyggeligt. SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal udvises forsigtighed og opmærksomhed ved brugen. Symbolerne betyder: Læs instruktionsbogen og sikkerhedsmanualen inden maskinen tages i brug. Pas på udslyngede genstande. Hold tilskuerepåafstand. Brug altid høreværn. Denne maskine er ikke beregnet til kørsel på offentlig vej. Maskinen med monteret originalt tilbehør må køres på højst 10 hældning, uanset retning. Risiko for brandskader. Berør ikke lyddæmperen. BETJENINGSORGANER OG IN- STRUMENTER Pkt. 1-9, se figur REDSKABSLØFTER Pedal til at hæve frontmonteret tilbehør til transportstilling. Tilbehøret hæves ved at træde pedalen helt ned. Slip derefter pedalen, og redskabsløfteren låses nu i hævet stilling. Tilbehøret sænkes ved at træde pedalen ned så låsen udløses. Sænk redskabsløfteren til arbejdsstilling ved derefter at slippe langsomt med foden. 2A. DRIFTSBREMSE/KOBLING (Master - Senator - Comfort) Pedalen kombinerer både driftsbremse og kobling. Tre stillinger: 1. Pedalen sluppet - motoren tilkoblet. Maskinen bevæger sig fremad, hvis den er sat i gear. Driftsbremsen er ikke aktiveret. 2. Pedalen trådt halvt ned - motoren koblet fra, der kan skiftes gear. Driftsbremsen er ikke aktiveret. 3. Pedalen trådt helt ned - motoren koblet fra. Driftsbremsen er fuldt aktiveret. OBS! Hastigheden må ikke reguleres ved at lade koblingen glide. Vælg i stedet det korrekte gear, der giver den ønskede hastighed. 2B. DRIFTSBREMSE (President - Royal) Pedalen aktiverer maskinens bremsesystem. Tre stillinger: 1. Pedalen sluppet - driftsbremsen er ikke aktiveret. 2. Pedalen trådt halvt ned - motoren koblet fra. Driftsbremsen er ikke aktiveret. 3. Pedalen trådt helt ned - motoren koblet fra. Driftsbremsen er fuldt aktiveret. 3. PARKERINGSBREMSE Spærre til at låse bremsepedalen i nedtrådt stilling. Træd bremsepedalen helt ned. Før grebet mod højre og slip derpå bremsepedalen. Parkeringsbremsen frigøres ved at træde bremsepedalen ned og slippe den igen. Herved glider den fjederbelastede spærre til side. Kontroller at parkeringsbremsen er frigjort under kørslen. 5

6 DANSK DK 4. GEARPEDAL (President - Royal) Pedalen aktiverer den trinløse kraftoverføring. 1. Tryk pedalen ned med den forreste del af foden - maskinen kører fremad. 2. Pedalen er ikke påvirket - maskinen står stille. 3. Tryk pedalen ned med hælen - maskinen kører baglæns. Hastigheden reguleres med gearpedalen. Jo længere pedalen trykkes ned, jo hurtigere kører maskinen. 5. GAS-/CHOKERHÅNDTAG Håndtag til regulering af motorens omdrejningstal samt som choker ved koldstart. 1. Choker - ved start af kold motor. Chokerfunktionen sidder forrest i rillen. 2. Fuld gas - når maskinen arbejder, skal den altid køre med fuld gas. 3. Tomgang. 6. TÆNDINGSLÅS Tændingslåsen bruges til at starte og stoppe motoren. Den har fire stillinger: 1. Stopstilling - motoren er kortsluttet. Nøglen kan fjernes. 2/3. Kørestilling. 4. Startstilling - den elektriske startmotor aktiveres, når nøglen drejes til den fjederbelastede startstilling. Når motoren starter, slippes nøglen tilbage til kørestilling 2/3. 7. GEARSTANG (Master - Senator - Comfort) Gearstangen benyttes til at skifte mellem de fem fremadgående gear ( ), frigear (N), eller bakgear (R). Koblingspedalen skal trædes ned ved gearskift. OBS! Sørg for at maskinen står helt stille, inden der skiftes fra bak til frem eller omvendt. Hvis maskinen ikke vil gå i gear: slip koblingspedalen, træd den ned igen og sæt i gear igen. Maskinen må ikke tvinges i gear! 8. KRAFTUDTAG Kontakt til til- og frakobling af det elektromagnetiske kraftudtag til drift af frontmonteret tilbehør. To stillinger: 1. Tryk på kontaktens højre side - kraftudtaget kobles til. Symbolet lyser. 2. Tryk på kontaktens venstre side - kraftudtaget kobles fra. 9. UDKOBLINGSHÅNDTAG (President - Royal) Håndtag til at koble den trinløse kraftoverføring fra. Gør det muligt at skubbe maskinen uden at motoren er i gang. To stillinger: 1. Håndtaget trykket ind - kraftoverføringen koblet ind til normal kørsel. 2. Håndtaget trukket ud - kraftoverføringen koblet fra. Maskinen kan skubbes. Maskinen må ikke trækkes over længere strækninger eller med høj fart. Det kan beskadige kraftoverføringen. ANVENDELSESOMRÅDER Maskinen må kun bruges til følgende opgaver sammen med det anførte STIGA originale tilbehør: 1. Græsslåning Med klippeaggregat (92M) eller (107M). 2.Opsamlingafgræsogblade Med påhængs-opsamler (30") eller (42"). 3. Transport af græs og blade Med transportkærre (Standard), (Maxi) eller (Combi). Påhængskoblingen må højst belastes med en lodret kraft på 100 N. 6

7 DK DANSK Påløbskraften på påhængskoblingen fra tilkoblet udstyr må højst være 500 N. OBS! Kontakt Deres forsikringsselskab inden enhver brug af påhængsvogn. OBS! Denne maskine er ikke beregnet til kørsel på offentlig vej START OG KØRSEL MOTORHJELM Motorhjelmen skal afmonteres for at foretage eftersyn og vedligeholdelse af motor og batteri. Afmontering: 1. Løft de to låse i bagkanten (fig. 4). 2. Træk først motorhjelmen lidt bagud. Derefter kan den løftes af. Montering: 1. Fold sædet fremad. 2. Hold de øverste, forreste tappe på hjelmen ud for åbningerne i den forreste motorhjelm (fig. 5), dog uden at føre tappene ind (se punkt 4 nedenfor). 3. Sæt de nederste tappe på hjelmen ned i sporene i kofangeren. 4. Før de to tappe i siderne ind i sporene i den forreste motorhjelm. Tryk derpå hele hjelmen fremad. 5. Drej derpå de to hjelmlåse ned. Maskinen må ikke benyttes, uden at motorhjelmen er monteret. Der er risiko for at blive forbrændt og at komme i klemme. BENZINPÅFYLDNING Brug altid ren, blyfri benzin. Olieblandet 2-takts benzin må ikke bruges (fig. 6). OBS! Husk at normal blyfri benzin har begrænset holdbarhed, køb ikke mere benzin end De bruger på 30 dage. Miljøtilpasset benzin - såkaldt alkylatbenzin - kan benyttes med fordel. Denne type benzin har en sammensætning, der er mindre skadelig for både mennesker og natur. Benzin er meget brandfarlig. Benzin skal opbevares i beholdere, der er specielt beregnet hertil. Påfyld kun benzin ude i det fri og undlad tobaksrygning under påfyldningen. Fyld benzin på inden motoren startes. Tag aldrig tankdækslet af og fyld aldrig benzin på, når motoren er i gang eller stadig er varm. Fyld aldrig benzintanken helt op. Der skal være luft i tanken (= mindst hele påfyldningsrøret plus 1-2 cm øverst i tanken), så benzinen kan udvide sig uden at løbe over, når den varmes op. KONTROL AF OLIESTAND - MOTOR (Master - Senator - Comfort - President) Ved levering er motoren påfyldt olie SAE 30. Kontroller altid at oliestanden er korrekt, inden maskinen tages i brug. Maskinen skal stå vandret. Tør rent omkring oliepinden. Løsn den og træk den op. Tør den af. Sæt den helt ned og skru den fast. Skru den løs og træk den op igen. Aflæs oliestanden. Påfyld olie op til FULL -mærket hvis oliestanden er under dette mærke (fig. 7). KONTROL AF OLIESTAND - MOTOR (Royal) Ved levering er motoren påfyldt olie SAE 10W-40. Kontroller altid at oliestanden er korrekt, inden maskinen tages i brug. Maskinen skal stå vandret. Tør rent omkring oliepinden. Løsn den og træk den op. Tør den af. Sæt den helt ned uden at skrue den fast. Trækdenopigenogaflæsoliestanden.Påfyldolie op til UPPER - mærket hvis oliestanden er under dette mærke (fig. 8). SIKKERHEDSSYSTEM Denne maskine er udstyret med et sikkerhedssystem, der består af: - en afbryder ved gearstangen (kun Master, Senator, Comfort). - en afbryder ved bremsepedalen (kun President, Royal). - en afbryder i sædekonsollen (alle). 7

8 DANSK DK Maskinen kan kun startes når: - gearstangen er i frigear (gælder Master, Senator, Comfort. - bremsepedalen er trådt ned. - føreren sidder på sædet. Sikkerhedssystemets funktion skal altid kontrolleres, inden maskinen tages i brug! Med motoren i gang og føreren siddende på sædet foretages kontrollen på følgende måde: - sæt i gear, løft kroppen lidt - så skal motoren gå i stå (gælder Master, Senator, Comfort). - træd gearpedalen ned, så maskinen kører, slip gearpedalen igen - maskinen skal standse (gælder President, Royal). - slå kraftudtaget til - kraftudtaget skal koble fra. Hvis sikkerhedssystemet ikke fungerer, må maskinen ikke benyttes! Indlever maskinen til et serviceværksted til eftersyn. START 1. Luk benzinhanen op (fig. 9). 2. Kontroller at tændrørskablet er på plads. 3. Kontroller at kraftudtaget er koblet fra. 4a. Master - Senator - Comfort: Sæt gearstangen i frigear. 4b. President - Royal: Hold foden borte fra gearpedalen. 5. Koldstart - før gashåndtaget helt frem til chokerstilling. Varmstart - sæt gashåndtaget i fuldgasstilling (ca. 1 cm bag chokerstillingen). 6. Træd bremsepedalen i bund. 7. Drej tændingsnøglen og start motoren. 8. Når motoren starter, føres gashåndtaget gradvist til fuld gas, hvis chokeren har været benyttet. 9. Ved koldstart må maskinen ikke belastes lige efter starten. Lad motoren gå i nogle minutter først, så olien kan nå at blive varm. Under arbejdet skal motoren altid køres med fuld gas. STOP Slå kraftudtaget fra. Træk parkeringsbremsen til. Lad motoren gå i tomgang i 1-2 minutter. Stands motoren ved at dreje tændingsnøglen. Luk benzinhanen. Dette er særlig vigtigt, hvis maskinen skal transporteres på f.eks. en påhængsvogn. Hvis maskinen forlades uden opsyn, skal tændrørskablet tages af tændrøret. Tændingsnøglen skal også fjernes. Motoren kan være meget varm lige efter at den er standset. Undgå at berøre lyddæmper, cylinder eller køleribber. Det kan medføre forbrænding. TIPS OM KØRSLEN Vær omhyggelig med at sikre, at der er tilstrækkelig olie på motoren ved kørsel på skråninger (oliestand på FULL/UPPER ). Vær forsigtig på skråninger. Undgå at starte og stoppe pludseligt ved kørsel op eller ned ad en skråning. Kør aldrig på langs ad en skråning. Kør oppefra og ned, og nedefra og op. Under kørsel ned ad skråninger, der er stejlere end 20º, kan baghjulene lette fra jorden. Klippeaggregatet vil dog hindre maskinen i at tippe forlæns. Maskinen med monteret originalt tilbehør må køres på højst 10 hældning, uanset retning. Nedsæt hastigheden på skråninger og i skarpe sving, så maskinen ikke vælter, eller De mister herredømmet over maskinen. Drej ikke rattet helt ud ved kørsel i højeste gear og fuld gas. Maskinen kan vælte. Hold hænder og fingre borte fra sædekonsollen. Der er risiko for at komme i klemme. Kør aldrig uden motorhjelm. Kør aldrig med klippeaggregatet tilkoblet i hævet stilling. Det vil ødelægge drivremmen til aggregatet. 8

9 DK DANSK SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE SERVICEPROGRAM For hele tiden at holde maskinen i god stand med hensyn til pålidelighed og driftsikkerhed samt af miljøhensyn bør STIGAs Serviceprogram følges. Indholdet af dette program fremgår af det medleverede servicehæfte. Vi anbefaler, at al service udføres af et autoriseret værksted. Det garanterer at arbejdet udføres af uddannet personale og med originale reservedele. Ved hvert serviceeftersyn stemples servicehæftet. Et fuldtstemplet servicehæfte er et værdipapir, der forøger maskinens gensalgsværdi. KLARGØRING Hvor der ikke er angivet andet, skal al service og vedligeholdelse foretages, mens maskinen står stille med standset motor. Undgå at maskinen ruller ved altid at trække parkeringsbremsen til. Undgå utilsigtet start af motoren ved altid at standse motoren, fjerne tændkablet fra tændrøret og forbinde det til stel. Tag minusledningen af batteriet. RENGØRING For at reducere brandfaren skal motor, lyddæmper/katalysator, batteri og benzintank holdes rene og fri for græs, blade og olie. For at reducere brandfaren skal det regelmæssigt kontrolleres, at der ikke er utætheder for olie og/eller benzin. Hvis der benyttes en højtryksrenser, må strålen ikke rettes direkte mod kraftoverføringen. Spul ikke med vand på motoren. Brug en børste eller trykluft for at gøre den ren. MOTOROLIE (Master - Senator - Comfort - President) Motorolien skal skiftes første gang efter 5 timers drift, derefter for hver 50 timer eller en gang hver sæson. Olien skal skiftes hyppigere, for hver 25 timer eller mindst en gang hver sæson, hvis motoren belastes meget hårdt, eller hvis den omgivende temperatur er høj. Olien skal skiftes, når motoren er varm. Brug olie af god kvalitet (serviceklasse SF, SG eller SH). Motorolien kan være meget varm, hvis den tappes af lige efter standsning. Lad derfor motoren afkøle i nogle minutter, inden olien tappes af. Skru bundproppen ud (fig. 10). Den sidder på venstre side af motoren (maskinen set bagfra). Olien skal opsamles i et kar. Den skal afleveres på en genbrugsstation. Undgå at spilde olie på kileremmene. Skru bundproppen fast igen. Tag oliepinden op og påfyld ny olie op til FULL - mærket. Oliemængde: Master - 1,1 liter Senator, Comfort, President - 1,4 liter Olietype sommer (> 4 C): SAE 30 (SAE 10W-30 kan også anvendes. Olieforbruget kan dog blive større ved brugen af 10W-30. Oliestanden skal derfor kontrolleres hyppigere ved brug af denne olie). Olietype vinter (< 4 C): SAE 5W-30 (hvis denne olie ikke kan fås, bruges SAE 10W-30) Der må ikke bruges tilsætningsmidler i olien. Fyld ikke for meget olie på. Det kan resultere i, at motoren bliver for varm. MOTOROLIE (Royal) Motorolien skal skiftes første gang efter 20 timers drift, (eller i løbet af den første måned), derefter for hver 100 timer eller for hver 6 måneder. Olien skal skiftes, når motoren er varm. Brug olie af god kvalitet (serviceklasse SF, SG eller SH). Motorolien kan være meget varm, hvis den tappes af lige efter standsning. Lad derfor motoren afkøle i nogle minutter, inden olien tappes af. Skru aftapningsproppen ud i enden af røret (fig. 11). Olien skal opsamles i et kar. Den skal afleveres på en genbrugsstation. Undgå at spilde olie på kileremmene. 9

10 DANSK DK Skru aftapningsproppen fast igen. Kontroller at fiberpakningen og O-ringen i proppen er ubeskadigede og sidder korrekt. Tagoliepindenopogpåfyldnyolieoptil UP- PER -mærket. Oliemængde: Royal - 0,9 liter (= oliemængde ved olieskift. Totalt indeholder motoren 1,15 liter). Olietype til alle årstider: SAE 10W-40. Ved meget lave temperaturer (< -20 C) benyttes SAE 5W-30. Der må ikke bruges tilsætningsmidler i olien. Fyld ikke for meget olie på. Det kan resultere i, at motoren bliver for varm. LUFTFILTER - MOTOR Master-Senator-Comfort-President: Forfiltret skal renses en gang om året eller for hver 25 timer, afhængigt af hvad der først indtræffer. Papirfiltret skal renses en gang om året eller for hver 100 timer, afhængigt af hvad der først indtræffer. Royal: Luftfiltret (forfilter og papirfilter) skal renses for hver 3 måneder eller for hver 50 timer, afhængigt af hvad der først indtræffer. Papirfilteret skal udskiftes en gang om året eller for hver 200 timer. Alle modeller: OBS! Rens begge typer filter hyppigere, hvis maskinen arbejder under støvede forhold. 1. Tag luftfilterdækslet af (fig ). 2. Afmonter papirfilter og forfilter (= skumgummifilter). Vær forsigtig så der ikke kommer snavs i karburatoren. Gør luftfiltlerhuset rent. 3. Vask forfiltret i vand og flydende opvaskemiddel. Vrid det tørt. Hæld lidt olie på filtret og klem olien ind i filtret. 4. Papirfiltret renses således: bank det let mod en plan overflade. Hvis filtret er meget snavset, skal det skiftes. 5. Monter delene i omvendt rækkefølge. Der må ikke benyttes oliebaserede opløsningsmidler som f.eks. petroleum til rensning af papirfiltret. Sådanne opløsningsmidler vil ødelægge filtret. Der må ikke bruges trykluft til rensning af papirfiltret. Papirfiltret må ikke olieres. TÆNDRØR Tændrøret skal skiftes for hver 100 timer eller en gang pr. sæson. Skift af tændrør foretages med den tændrørsnøgle A med tværpind B, der ligger i værktøjsmappen. Motorfabrikanten anbefaler: Master - Senator - Comfort - President: Champion J19LM. Royal: NGK BPR5ES eller DENSO W16EPR-U. Korrekt elektrodeafstand: 0,75 mm (fig. 14). KØLELUFTINDTAG - MOTOR (Master - Senator - Comfort - President) Motoren er luftkølet. Hvis kølesystemet tilstoppes, tager motoren skade. Motoren skal rengøres for hver 100 timer eller mindst en gang om året. Tag blæserkappen af. Rens cylinderens køleribber, blæserhjulet og det roterende beskyttelsesgitter (fig. 15). Hvis De ofte slår tørt græs, skal motoren rengøres hyppigere. BATTERI Kontroller syrestanden regelmæssigt. Syrestanden skal være mellem UPPER og LO- WER -mærkerne på batteriet (fig. 16). Der må kun bruges batterivand til efterfyldning. Batterisyre er stærkt ætsende og kan give skader på hud og tøj. Brug gummihandsker og beskyttelsesbriller. Undgå at indånde syredampene. Vip ikke batteriet så meget, at batterisyren kan løbe ud på hænder eller tøj. Hvis det sker alligevel, skylles med rigeligt vand. Hvis batteripolerne er oxiderede, skal de renses. Rens batteripolerne med en stålbørste og smør dem med fedt. SMØRING - CHASSIS Maskinen har tre smørenipler på bagakslen, der skal smøres med universalfedt for hver 25 timer (fig. 17). Smør styrewiren med universalfedt et par gange pr. sæson. Samtlige plastlejer smøres med universalfedt et par gange pr. sæson. 10

11 DK DANSK Spædearmsleddene smøres med motorolie et par gange pr. sæson. Fyld et par dråber motorolie i begge ender af betjeningswirerne et par gange pr. sæson. Master-Senator-Comfort: Transakslen er påfyldt olie (SAE 80W-90) ved leveringen fra fabrikken. Hvis den ikke åbnes (må kun foretages af en fagmand), skal der normalt ikke påfyldes olie. STYREWIRE Styrwirenskaljusteresførstegangefter2-3timer, derpå for hver 25 timer. Styrewiren strammes ved at skrue møtrikkerne ind (fig. 18). Vigtigt! Styrewirens gevindstykke skal holdes fast ved justeringen, så wiren ikke bliver snoet. Hold fast med en skiftenøgle eller lignende på fladerne på gevindstykket. Styrewiren skal justeres, så alt slør er borte. Spænd ikke styrewiren for hårdt. Det kan medføre unødig slitage på styrwiren, trisser etc. PATENT - MØNSTER- BESKYTTELSE Denne maskine eller dele af den er omfattet af følgende patenter og mønsterbeskyttelse: (SE), (SE), SE00/00577 (PCT), SE00/00895 (PCT), (US) (SE). STIGA forbeholder sig ret til at ændre produkterne uden forudgående meddelelse 11

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER 8211-0288-02

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER 8211-0288-02 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER 8211-0288-02 VILLA 1. 2 3 1. 2A 1 2B 1 4 7 6 5 8 6 8 5 2a. Master - Senator 2b. President 2B V-R-REGL 1 4 10 6 5 9 8 2c. Royal 3. President - Royal VILLA 4. 95

Læs mere

STIGA VILLA SENATOR CLASSIC 8211-0210-08

STIGA VILLA SENATOR CLASSIC 8211-0210-08 STIGA VILLA SENATOR CLASSIC 8211-0210-08 Typ 1 1. 5. Villa Senator Typ 1 2. 6. Typ 2 3. 7. Typ 2 4. 8. 9. 13. J I 10. 14. 11. 15. 12. 16. 17. 21. K L 18. 22. 8 7 1 12 2 19. 23. 7 4 11 20. 24. 6 5 DK DANSK

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT BRUGSANVISNING 8211-0276-06

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT BRUGSANVISNING 8211-0276-06 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT BRUGSANVISNING 8211-0276-06 PARK 19 18 15 1. 2. 6 4 5 3 1 3. PARK 14 11 14 8 11 7 9 7 9 15 16 4. President - Comfort 5. Royal 13 7 14 11 8 9 13 7 14 8 9

Læs mere

STIGA VILLA VILLA 12 VILLA 14 HST VILLA 16 HST

STIGA VILLA VILLA 12 VILLA 14 HST VILLA 16 HST STIGA VILLA VILLA 12 VILLA 14 HST VILLA 16 HST BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...5 FI...12 DA..19 NO.27

Læs mere

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...6 FI...14 DA..22 NO.30

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

STIGA PARK 4WD PRO 25 PRO 20 PRO 16. PRO Svan

STIGA PARK 4WD PRO 25 PRO 20 PRO 16. PRO Svan STIGA PARK 4WD PRO 25 PRO 20 PRO 16 PRO Svan BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...8 FI...19 DA..30 NO.41

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

STIGA PARK DIESEL DIESEL 4WD

STIGA PARK DIESEL DIESEL 4WD STIGA PARK DIESEL DIESEL 4WD BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA..27 NO.37 DE...47 EN...58

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/2 DK Betjeningsvejledning Model Texas Sport 125 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...2 Forord...4

Læs mere

STIGA PARK PRO 18 PRO 16 PRESIDENT CLASSIC 8211-0211-06

STIGA PARK PRO 18 PRO 16 PRESIDENT CLASSIC 8211-0211-06 STIGA PARK PRO 18 PRO 16 PRESIDENT CLASSIC 8211-0211-06 7. Park Classic-President 11. 8. Park Pro16-Pro18 12. Park Classic-President 9. Park President 13. Park Pro16-Pro18 10. Park Pro16-Pro18 14. Park

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 BETJENINGSVEJLEDNING Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 Side 2 Tak fordi De valgte en Honda benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda benzinmotor GX120 GX160

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616

BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616 BETJENINGSVEJLEDNING HONDA PLÆNEKLIPPER UM536 UM616 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning. Side 2 E-SPEC mærkaten symboliserer de miljømæssige ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Monteringsanvisninger til modellerne:

Monteringsanvisninger til modellerne: Monteringsanvisninger til modellerne: 968999306/IZC Udstyret med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram Deck eller 968999347 CD48 Combi Deck Montering Pak enheden ud. Dæk Monter baghjulene ved hjælp af møtrikkerne

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 18 PRO 16 ROYAL PRESIDENT SENATOR

STIGA PARK PRO 20 PRO 18 PRO 16 ROYAL PRESIDENT SENATOR STIGA PARK PRO 20 PRO 18 PRO 16 ROYAL PRESIDENT SENATOR 8211-0276-01 PARK 20 19 16 1. 2. 6 2 4 5 3 1 3. PARK 10 11 14 11 7 9 7 9 4. Senator 5. President 7 14 8 11 9 13 7 14 11 8 9 15 15 16 6. Royal 7.

Læs mere

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Driftsvejledning

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA...27 NO..37 DE...47 EN...58 FR...68 NL...78

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09

STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09 STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 60 3x 5. LS 45 6. XTE 60 STOP I H 7. 8. 2 S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm

Læs mere

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK TEXAS Brændekløver Power Split 2600 HV - Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

Wheel Horse 523Dxi Traktor

Wheel Horse 523Dxi Traktor Form No. 3325-953 Wheel Horse 523Dxi Traktor Model No. 73590 20000000 og op Betjeningsvejledning Dansk (DK) Indledning Tak fordi du har købt et Toro-produkt. Hos Toro ønsker vi alle, at du bliver helt

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

Pladevibrator Type PL20

Pladevibrator Type PL20 Brugsanvisning Varenr.: 9049036 Pladevibrator Type PL20 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugermanual Pladevibrator PL20 Varenr.: 9049036 Beskrivelse: Benzindrevet

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

DK - Brugervejledning

DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend maskinen tages

Læs mere

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual Havetraktor PANTHER AJ110 4x4, 4x2 DK Brugermanual For STARJET AJ102/AJ102 4 4/AJ110/AG122 havetraktorer er brugermanualen blevet udvidet og tilpasset i de følgende kapitler: 1.2 HAVETRAKTORENS HOVEDDELE

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesmanual

Betjenings- og vedligeholdelsesmanual Betjenings- og vedligeholdelsesmanual Front-plæneklipper med bio-klip GTM 1350 GTM 1500 Tillykke med dit køb af denne De Wild GTM frontklipper. Du er nu den lykkelige ejer af en teknisk avanceret og miljøvenlig

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 GCV135 GCV160 MOTORNUMMER BETJENINGSVEJLEDNING HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 1 Tak fordi De købte en HONDA benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover

DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover Form No. 3372-719 Rev A DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover G017868 Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog gratis

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc

Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc Varenr.: 90 xx xxx Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen Varenr.: 90 16 517 I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning Rider 15V2 Rider 15V2 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning Rider 15V2 Rider 15V2 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 15V2 Rider 15V2 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 15V2 og Rider 15V2 AWD

Læs mere

ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015

ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015 ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015 0 FORORD Vi vil fra fabrikantens side gerne takke dig for at have valgt vores ATV som dit køretøj. Denne Brugermanual er udarbejdet for at sikre,

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Betjeningsvejledning for havetraktor.

Betjeningsvejledning for havetraktor. Betjeningsvejledning havetraktor Side 1 Betjeningsvejledning for havetraktor. Her følger en kort vejledning i betjening af de vigtigste greb/håndtag funktioner på havetraktoren. Benyttes til at regulere

Læs mere

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16)

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) FORORD Tak fordi du valgte en XT125-16 (XT250-16) motorcykel. I denne manual beskrives det, hvordan motorcyklen bruges korrekt, ligesom der oplyse om grundlæggende

Læs mere

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning STOP Højtydende Power Max 926/928/1028 OXE-sneslynge Modelnr. 38820 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38822 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38824 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3369-563

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B

Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B Side 1 af 11 Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B Bemærk: Ikke alle de omtalte modeller er afbilledet Side 2 af 11 VIGTIGE OPLYSNINGER: 1. Denne maskine er ikke egnet til

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere