Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen"

Transkript

1 19. årgang Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen Efter 10 år uden en landsdækkende sikkersexkampagne gennemførte Sundhedsstyrelsen i september kampagnen Uden kondom er I ikke alene i sengen. Det var sandelig også på tide! Beregninger baseret på tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser nemlig, at sexsygdomme årligt koster det danske samfund mere end ¾ milliard kroner. I 1997 blev der konstateret tilfælde af klamydia-smitte. Det tal var i 2007 steget til over det dobbelte Det reelle antal smittede skønnes dog at være En ny undersøgelse fra Sex & Samfund viser, at flere unge ville bruge kondom, hvis de var gratis.»gratis kondomer vil få unge til at bruge gummitutten langt oftere. Af de godt 600 unge som har svaret på, hvad der vil få dem til at bruge kondom oftere, er topscoreren med 53 pct. af stemmerne, at kondomerne skal være gratis«, udtaler Marianne Lomholt fra foreningen Sex & Samfund.»Vi er tilhængere af gratis kondomer, og vi anerkender de unges ønske. Men omvendt kan man give de unge lige så mange gratis kondomer, det skal være. Hvis man ikke samtidig forklarer dem, hvordan de skal bruges, og hvordan man beskytter sig mod f.eks. sexsygdomme, så hjælper det ikke«, fastslår Marianne Lomholt, der opfordrer til, at der sættes langt mere fokus på brug af kondomer ved rådgivning, undervisning og flere kampagner. Jeg er helt enig med Marianne Lomholt i at de to indsatsområder oplysning og gratis kondomer ikke kan stå alene. Manglende fokus på sex? NB: Forkortet af redationen Folketinget har besluttet at det fremover er kommunerne, der har ansvaret for den primære sundhedsmæssige forebyggelsesindsats, bl.a. baseret på de anbefalinger som Regeringens Forebyggelseskommission kom med i en rapport fra april Rapporten tager udgangspunkt i fire indsatsområder: nemlig kost, rygning, alkohol og motion populært kaldet KRAM. Men netop fordi rapporten hovedsageligt omhandler KRAM, er der risiko for at kommunerne overser forebyggelse af sexsygdomme, hvilket i værste fald vil betyde, at vi ikke får knækket den stigning, der er i sexsygdomme. Set i lyset af kommunernes anstrengte økonomi for 2010 kan jeg frygte, at der fremover ikke vil være tilstrækkeligt fokus på forebyggelse af smitte med hiv og andre seksuelt overførte sygdomme. Men det kan vise sig, at blive en dyr besparelse for samfundet, idet beregninger offentliggjort i bl.a. magasinet VI & HIV fastslår, at usikker sex årligt koster sundhedsvæsenet over 280 mio. kroner. Dertil kommer et produktionstab på godt 575 mio. kroner alt i alt bliver det mere end ¾ milliard kroner. Det er derfor god samfundsøkonomi at bruge nogle få millioner kroner på at uddele gratis kondomer til unge og andre seksuelt aktive, hvad enten det er til hetero- eller homoseksuelle. De seneste års medicinske fremskridt betyder, at rigtig mange hiv-smittede nu overlever denne sygdom. Men det forudsætter, at man dagligt indtager medicin med de bivirkninger, der som bekendt er ved al behandling. Derudover må hiv-smittede også leve med frygten for, at der behandlingen til trods alligevel kan opstå en af de talrige følgesygdomme, som måske endda vil kræve hospitalsindlæggelse eller permanent tab af arbejdsevne. Mørketallet er et problem! For nylig deltog jeg i den 3. nationale hiv-konference, hvor det endnu engang blev understreget, at det ikke er de velbehandlede hiv-smittede, som smitter, men at det derimod er dem, som endnu ikke er blevet testet og derfor ikke ved, at de er hiv-positive (mørketallet), som smitter andre med hiv. Derfor kan man konkludere, at indsatsen på dette område virker. Det er netop de mere end 25 års erfaring ført an af bl.a. STOP Aids og Hiv-Danmark med oplysning og rådgivning overfor hivsmittede, der har resulteret i, at kurven for nye hivsmittede ikke er steget. Derfor anbefaler jeg kommunerne at bruge erfaringerne fra hiv-området til nu at lade dem blive praksis for ALLE sexsygdomme. Rådgivning og uddeling af gratis kondomer til unge og seksuelt aktive er både god, billig og ikke mindst klog forebyggelse! NB: Se evt. Sundhedsstyrelsens kampagne på: Husk at forny dit kontingent for 2010 til Hiv-Danmark for at modtage post! Vi har vedlagt et indbetalingskort, hvis du ikke er tilmeldt PBS. Hiv-smittede betaler 150 kr. og pårørende 200 kr. Andre medlemstyper se venligst bagsiden. Husk at anføre navn og adresse tydeligt på blanketten! På forhånd tak, Hiv-Danmark.

2 HIV and your BODY Et uddannelsestilbud til dig, der også kan gøre en forskel for andre hiv-smittede Af Jens Peder Høeberg og Helle Andersen, Hiv-Danmarks repræsentanter i Hiv-Norden I foråret 2009 afholdt medicinalfirmaet Gilead og Hiv-Norden en workshop i Barcelona med navnet HIV and your BODY. Workshoppen beskæftigede sig primært med hiv-smittedes fysiske helbred og demonstrerede en metode til at forberede hiv-smittede i deres møde med sundhedsvæsenet. Workshoppen blev en stor succes, og Hiv-Norden besluttede efterfølgende at samarbejde med Gilead om HIV and your BODY -konceptet, så det udbredes til alle interesserede i Norden. Fire nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge og Island) har givet tilsagn om at deltage i et fællesnordisk projekt, der løber af stabelen i Stockholm i marts måned Det betyder, at hvert land nu skal i gang med at finde fem deltagere til projektet. Det tilstræbes, at de hiv-smittede skal være forskellige, hvad angår køn, seksualitet, alder og etnicitet. De udvalgte personer forpligter sig til at undervise andre hiv-smittede i HIV and your BODY, så så mange som muligt får del i denne viden. Det vi søger i dig! Der stilles ingen krav om deltagernes grad af åbenhed om deres hiv-status, men det er en forudsætning, at: Nyt fra ICAAC 49. ICAAC (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy), september, 2009, San Francisco, Californien Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg * Du taler og forstår engelsk, da uddannelsen vil foregå på engelsk. * Du er fortrolig med din seksualitet. * Du kan forpligte dig til at formidle din viden til andre hiv-smittede. Vores håb er, at der vil være interesserede hiv-smittede fra hele Danmark, som ønsker at deltage. Den 23. november 2009 er sidste frist for at melde sig som interesseret til uddannelsen. Efter den 30. november 2009 kontakter Helle Andersen og Jens Peder Høeberg de fem deltagere, som Danmark ønsker at stille med, og alle interesserede får hurtigst muligt derefter besked. Der er ingen udgifter forbundet med jobbet, hverken i forbindelse med uddannelsen, materialer, rejser, kost og San Francisco, USA, bød på mange spændende nyheder og opfølgninger på nogle af sommerens emner fra den internationale konference i Sydafrika. Her følger et lille udpluk! Forenklet hiv-behandling ved at udelade visse gængse medicingrupper var også et emne på ICAAC. Resultaterne fra undersøgelser med behandling af en mindre gruppe hiv-smittede alene på en kombination af proteasehæmmerne Reyataz og integrasehæmmeren Isentress vakte stor interesse. Det skyldes især behovet for at have et alternativ til hiv-behandling til de behandlingserfarne hiv-smittede, der har fået store bivirkninger ved brug af nukleosioder eller non-nukleosider. Et spansk forsøg i Madrid med Isentress viste yderligere, at dosering en gang daglig har vist sig at være lige så effektfuld som dosering to gange dag- 2 lig. Stoffets halveringstid er på omkring 29 timer, hvilket har fået forskerne til at interessere sig for at undersøge muligheden for en simplere dosering. Med brugen af Isentress registrerede man dog en højere mængde af stoffet bilirubin (gulligt stof, som udskilles fra leveren) blandt patientgruppen på én daglig dosis. Forskerne forklarer dog, at forskellen kan skyldes, at 57% af dem på én daglig dosis mod 23% af dem på to daglige dosis også var smittet med hepatitis C. Der var også nyt om integrasehæmmeren S/GSK fra medicinalfirmaet GlaxoSmithKline, som vi i september omtalte som et fremtidig muligt supplement til brugen af Norvir. Siden Sydafrika har yderligere syv nye kortvarige undersøgelser bekræftet, at integrasehæmmeren S/GSK er sikker. I San Francisco fremlagde medicinalfirmaet Gilead resultaterne fra GS som en forstærker (booster) på Reyataz og Norvir. GS-9350 er også blevet brugt i forbindelse med Truvada og integrasehæmmeren Eltegravir, som ellers har været afhængig af at blive forstærket med Norvir. Disse fire virksomme stoffer er nået til fase 2 forsøg (dvs. i forsøg med ikke smittede personer). GS-9350 synes ikke at påvirke fedtomsætningen og tillige at virke bedre sammen med andre typer hivmedicin end Norvir. Mediciner der effektivt kommer hen over blodhjerne barrieren... En hel ny behandlingæra for hiv ser måske dagens lys. I San Francisco har to hiv-mediciner vist sig effektive i forhold til at komme hen over blod-hjerne barrieren. Selv om man kan have umålelig virusmængde i blodet er det ingen garanti for, at al virus i kroppen kan holdes nede. Medicinalfirmaet Tibotec viste i den forbindelse interessant nyt om hiv-medicinen Prezista. Medicinkoncentra-

3 logi, eller i forbindelse med de kurser, som deltagerne efterfølgende holder. Disse udgifter dækkes af medicinalfirmaet Gilead. Det som du får! Hiv and your BODY -uddannelsen, finder sted i Stockholm marts Uddannelsen giver færdigheder i at stå frem og tale til en større forsamling. Deltagerne modtager et HIV and your BODY -diplom, og der vil afholdes et feedback-kursus i Stockholm Undervisningsmaterialet kan du se på Teksten er på engelsk og tysk, men oversættes på et tidspunkt til de nordiske sprog. Hvis du er interesseret og vil tilmelde dig eller ønsker yderligere informationer, så kontakt Jens Peder Høeberg pr.mail: eller få telefonnummeret gennem Hiv-Danmark på telefon Hiv-Danmark i CSF Af Bent Hansen, sekretariatschef Hiv-Danmark er efter ansøgning blevet valgt som medlem af EUs Hiv/Aidsforum for civilsamfundet (EU HIV/AIDS Civil Society Forum CSF). CSF mødes to gange om året, dels for at udveksle erfaringer på hiv/aids-området, dels for at give inspiration og anbefalinger til EU-Kommissionen om spørgsmål af interesse for de frivillige hiv/aids-organisationer i EU samt i EU s nabolande. Medlemskabet er for en 3-årig periode fra den 1. oktober i år til den 30. september Det første møde i det nyvalgte CSF finder sted i Luxembourg den december i år, og Hiv-Danmarks repræsentant er foreningens sekretariatschef Bent Hansen. Paraplyorganisationen Hiv-Europe er blevet genvalgt til CSF for en ny 3-årig periode. Hiv-Europes repræsentant i CSF er fortsat Hiv-Danmarks formand Henrik Arildsen. Tandlægeforening: hiv ingen hindring! Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV Korte nyheder: Isentress er blevet godkendt i EU til udvidet brug. Kaletra er blevet godkendt til en gang daglig dosis for personer, som skal påbegynde behandling. tionerne i blodet såvel som i væsken omkring hjernen (cerebrospinalvæsken) viste sig at være lige store med Prezista. Det giver håb for, at Prezista kan være én af de hiv-mediciner, der er bedre til at hæmme eventuelle reservoir af hiv, hvis den kan hæmme hiv i nervesystemet. Medicinalfirmaet Merck Sharp & Dohme kan vise lige så lovende resultater med deres medicin Isentress. I et ministudie oplevede næsten alle 18 personer, at have umålelige koncentrationer i hjernevæsken, selv om syv havde målelige mængder af hiv i blodet. Tandlægeforeningen lover at sætte øget fokus på, at der ikke er et fagligt belæg for at afvise en patient, der har oplyst, at vedkommende har hiv. Emnet er blevet aktualiseret efter en henvendelse fra Hiv-Danmark Vest om en uhensigtsmæssig adfærd fra tandlæge over for en hiv-smittet patient. Forhandlingsdirektør i Tandlægeforeningen, Henrik Hoffmann, skriver blandt andet i svar til Hiv-Danmark: Vi er selvfølgelig klar over hvilken risiko, der er for smitte mellem patient og behandler og den anden vej. Derfor er det da også vores opfattelse, at man ikke kan afvise at behandle en patient, der har oplyst, at vedkommende er hivpositiv, og tilføjer: De hygiejniske foranstaltninger skal netop foretages, uanset om man har kendskab til, at patienten er hiv-positiv eller er smittet med hepatitis B eller ej. Hiv-Danmark kontaktes med jævne mellemrum af hiv-smittede, der oplever, at der tages unødvendige forholdsregler hos deres tandlæge, eller at de ligefrem bliver afvist behandling. Dertil svarer Henrik Hoffmann, at Tandlægeforeningens medlemmer er blevet oplyst om de regler, som gælder. Han tilføjer i brevet, at han vil undersøge muligheden for igen at skrive noget om sagen i Tandlægebladet, ligesom han vil sikre sig, at dette emne bliver berørt på relevante kurser, som foreningen afholder.... og kort om livsstil Livsstilsundersøgelser blandt hiv-smittede viser, at tobak- og hashbrug sænker effekten af Reyataz. Ligeledes ser der ud til at være en sammenhæng rygning og indtagelse af alkohol og lavere mængde af Stocrin i blodet. Smågruppe 2010 Husk at ansøgningsfristen for støtte til smågrupper for hiv-smittede og pårørende i 2010 er fredag den 18. december Vi giver et tilsagn til støtte på op til kr. Grupper, som har modtaget støtte i 2009, skal indsende bilag, så de er Hiv- Danmark i hænde senest 31. december i år. Bilag og gruppenavn sendes til: Hiv-Danmark, Skindergade 44,2., 1159 København K, mrk. Smågruppe 2009.

4 Efterår 2009/Vinter 2010 ET STED FOR FOLK BERØRT AF HIV Skinderg. 21, kld Kbh K T Kl tirsdag, onsdag og torsdag Køkkenet åbent ml. kl KAFE KNUD Grundet forhøjede fødevarepriser ser vi os nødsaget til at hæve priserne. Med virkning fra 1. september gælder: Forret: 35 kr. Hovedret: 70 kr. Dessert: 30 kr. Se menu på Kafe Knuds hjemmeside på MALERGRUPPE Vi fortsætter med at male, snitte, sy, lime og andet i Kafe Knud. Har du lyst til at deltage, er du velkommen: Lørdag den 21. november, kl Du tilmelder dig hos Annette i Kafe Knud! Kontakt/udlejning Kafe Knud kan lånes/lejes til møder eller en fest. Ring og hør nærmere på T eller kontakt os på Genopslag: Rådgiver til Sikker6.info (tidligere AIDS-Linien) Sikker6.info søger en rådgiver på fuld tid. Stillingen ønskes besat fra 1. januar Sikker6. info er finansieret af Sundhedsministeriet og beliggende i centrum af København. Som rådgiver skal du besvare henvendelser via telefon, chat og brevkasse fra personer, der ønsker information og rådgivning om hiv, smitteveje, seksuelt overførbare sygdomme, sikker sex og nødprævention. Et indgående kendskab til disse områder er derfor en klar fordel. Sikker6.info er bemandet med frivillige rådgivere. En væsentlig del af dit arbejde består derfor i uddannelse, kvalificering og pleje af frivilliggruppen. Det sker blandt andet, ud over den daglige kontakt og koordinering, i form af tilrettelæggelse og afholdelse af internater og uddannelsesarrangementer. Andre attraktive kvalifikationer kunne være erfaring med fundraising, formidling, PR og projekt-arbejde. Som del af ansattegruppen på i alt fem rådgivere forventer vi, at du bidrager aktivt med ideer og nyskabelser på både det faglige og det sociale felt. Arbejdspladsen har en flad struktur, hvor ansvaret for såvel udførelse af arbejdsopgaver som kvalitetssikring og udvikling løses i fællesskab. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, som ligger i tidsrummet hverdage kl , weekender og helligdage kl Der arbejdes efter en turnusordning. Lønnen udgør kr. månedligt. Der er tilknyttet pensionsordning. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Erik Ladefoged, sikker6.info, på T eller Bent Hansen, Hiv-Danmark, på T Ansøgningen skal være modtaget senest 13. november 2009 kl på Sikker6.info, Skindergade 27, 2.sal, 1159 København K, mrk. Ansøgning. ET VÆRESTED FOR ALLE BERØRT AF HIV Kannikegade 18 Gn port over gården, 2. sal Århus C T Telefontid ma.-to. ml. kl Tirsdagscafé, ulige uger, kl Mobil til caféen kl på caféaftnerne. I vores tirsdagscafé kan du møde andre berørt af hiv på en hyggelig, uformel og afslappet måde. Husk tilmelding senest torsdagen før spisning, medmindre andet er angivet. 60 kr. for to retter, kaffe/te m/sødt 5 kr. Ved særlige arrangementer som grillaften, vildtaften mm. er priserne højere. Der er ingen tilmelding til foredragene, men vil du deltage i Café Lones fællesspisning en tirsdag, skal du huske at tilmelde dig. Tirsdag d. 17/11, kl Mortens Aften! Særlig pris. Tilmelding senest d.10/11! Tirsdag d. 1/12, kl World Aids Dag! Porresuppe m/ristet bacon & hjm.lavede brød croutoner. Ostegratineret mørksej m/svampe, pasta & salat. Sydgruppen Kolding Er du hiv-smittet og har du lyst til at møde andre med hiv? Så kom til vores andet cafémøde i Sydgruppen. Vi mødes tirsdag d. 8.december 2009 kl i Lobito, Dyrehavegårdsvej 38, 1.sal, Kolding C indgang via gården. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse hos: Anders Røge, rådgiver i Hiv-Danmark på M (mandag til fredag ) Solstrålenyt Så er det jul igen, og det vil Solstrålerne fejre med julefrokost den 22. november kl i Kafe Knud. For at deltage i spisningen koster det kr Husk, det er den første søndag i advent. Tilmelding eller Kafe Knud inden den 18. november. Vi glæder os til DU/I vil komme for at fejre, at det nu er jul igen. Solstrålerne er en aktivitetsgruppe i Hiv-Danmark. Den er for alle hiv-smittede og pårørende. Vi mødes den sidste tirsdag i måneden til hyggeligt samvær i Kafe Knud. Husk at tilmelde dig til spisning på T Vi glæder os til at møde dig. Find vej på hiv.dk! Sjælland og Øerne Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K Henvendelse på T mandag til fredag kl RÅDGIVNING I Jylland og PÅ Fyn Kannikegade 18, 8000 Århus C Henvendelse på T mandag til torsdag kl World Aids Day 2009 Kunstudstilling Fernisering i Café Lone kl Der bydes på lidt mundgodt. Vi glæder os til at se dig. Se mere på Tirsdag d. 15/12, kl Kun café Fredag d. 18/12, kl Julearrangement! Særligt arrangement. S.U. senest d.11/12!! Tirsdag d. 5/01/10, kl Café fra kl Hjm.lavet fiskesuppe m/hjm.bagt brød. Farsterrine m/auberginer, tomat & salat. Tirsdag d. 19/01/10, kl Café fra kl Brød m/røget laks. Poussiner på bund af rodfrugter, kartofler, hvidløg & salat. og allerede nu kan vi afsløre, at der er planlagt fest, nemlig en Nytårs Cure den 27. februar 2010 samt et flirte kursus i foråret Hold øje med Café Lones mail-liste og i VI&HIV. Nyt communitysite for folk berørt af hiv: se mere på hivmix.dk en patientforening i Danmark for hiv-smittede, pårørende, efterladte og andre berørt af hiv uanset køn, alder, seksualitet, politisk tilhørsforhold og etnisk baggrund. Hiv-Danmark er også paraplyorganisation for støttegrupper, andre patientforeninger og brugergrupper. Hiv- Danmark ledes af en bestyrelse, der er medlem af foreningen. VI&HIV ISSN Skindergade 44, Kbh. K T F REDAKTION Bent Hansen, ansvarhavende redaktør Morten Eiersted, redaktør, foto & layout Jes Vitting, informationsmedarbejder Vi modtager gerne indlæg til debat. Optræder du under alias, skal vi kende dit navn. Vi tager ikke ansvar for indlæg, der er sendt uopfordret til os, og vi forbeholder os ret til at redigere i indlæg. Send dit indlæg på . TIDSFRIST FOR INDLÆG December, deadline KONTINGENT PR. ÅR Enkeltmedlem (hiv-smittet): Pårørende medlem: Støttemedlem: Medlemsforening: Støttefirma eller -forening: 150 kr. 150 kr. 200 kr kr kr. Markér på din indbetaling, hvilket kontingent du betaler. Hiv-Danmark vil gerne kende antallet af hiv-smittede medlemmer. Det hjælper os, når vi søger om støtte hos fonde, i kommuner og i regioner. Dine personlige oplysninger (navn, adresse og ) videregives ikke til andre, og al post sendes i anonyme kuverter.

5 Universel tilgængelighed og menneskerettigheder World Aids Day - 1. december 2009 Kunstudstilling i Café Hiv-dk Lone og - Café Århus Lone C De udstillede kunstværker er alle fremstillet af hiv-smittede med tilknytning til Café Lone. Udstillingen er åben på hverdage kl (fred ) fra den december 2009 Fernisering tirsdag den 1. december kl , hvor der bydes på lidt mundgodt Kunstudstilling i Café Hiv-dk Lone og Café Lone Kannikegade Århus C 5

6 Små foto: Finn Brasen Bodymapping En skål for livet! Kom til World Aids Dags 2009 arrangement i København! Velkommen til reception den 1. december 2009 fra kl i DGI-byens foyer, Tietgensgade 65, 1704 København V. Anne Marie Helger styrer som konferencier de forskellige indslag og læser World Aids Dag-brevet. Der er premiere på dokumentarfilmen En skål for livet, der fortæller om processen bag bodymapping, Der er samme tid udgivelsesreception for bogen Et liv med hiv skrevet af Claus Christensen, der ligeledes har malet et af værkerne på udstillingen. Claus Christensen signerer sin nye bog. Elleve hiv-smittede har brudt tavsheden ved at stå frem og give et bud på, hvem de er: deres nutid, deres fortid og deres visioner for fremtiden. Med deres egne kroppe som udgangspunkt har de på et lærred, der er 220x110 cm, visualiseret deres tanker omkring hiv/aids ved hjælp af former, farver og tekster. Udstillingen kan ses fra mandag den 30. november til tirsdag den 1. december fra kl , hvor der også kan købes postkort og en Bodymapping-kalender for Vel mødt! 6 En varm tak for støtte fra AIDS-Fondet, medicinalfirmaerne Gilead og Merck Sharpe & Dohme, BGI- Byen, Hiv-Danmark samt ikke mindst Dialog Film.

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til:

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Eiersted Fra: Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Rye Eiersted Emne: Nyt fra Patientforeningen

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler HIV, liv & behandling Rejser, forsikringer, love og regler Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om nogle af de praktiske og juridiske problemer, der kan være i forbindelse

Læs mere

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand September 2013 23. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand I forbindelse med Priden i København lancerer Hiv-Danmark sin kampagne: Mere sex med hiv-smittede

Læs mere

Februar 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal. Sådan tilmelder du dig!

Februar 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal. Sådan tilmelder du dig! 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal Orienteringsaftner Af Jens Wilhelmsborg, formand for Medicinsk Udvalg I maj inviterer Hiv- Danmark og de infektionsmedicinske afdelinger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K

Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K Til stede: Helle Andersen, Jacob Hermansen, Jens Peder Høeberg, Sarah Aschieng, Helle Schnell, Bent Hansen, Solveig Roth, Kristian

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

NOVEMBER 06 Kritik af USA, et anliggende for Hiv-Danmark? Af Helle Schnell

NOVEMBER 06 Kritik af USA, et anliggende for Hiv-Danmark? Af Helle Schnell MAGAZINET Lille NOVEMBER 06 Kritik af USA, et anliggende for Hiv-Danmark? Af Helle Schnell Der er så mange andre lande, vi kan besøge, og dermed bidrage til en økonomisk positiv og medmenneskelig udvikling,

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K Til stede: Helle Andersen, Luise Bertelsen, Jens Peder Høeberg, Klaus Legau, Niels Pedersen, Stig Larsen, Solveig Roth, Kristian

Læs mere

hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Lørdag den 7. februar 2015 var ca. 40 deltagere samlet til Hiv-Danmark Dagen. Helle Andersen bød velkommen som foreningens formand. Hiv-Danmarks aktiviteter

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Orienteringsaftener Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg

Orienteringsaftener Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg 20. årgang Orienteringsaftener Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg Kom til en aften i maj måned på et ambulatorium i din region og bliv opdateret på medicin og forskning inden for hiv. Hiv-Danmark afvikler

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

AIDS-Fondets Priser 2012

AIDS-Fondets Priser 2012 HIV-DANMARK REDAKTION: MOE, AD ISSN 1902-7346 Prismodtagere 2012 Nina Friis-Møller (tv.) Preben Bakbo Sloth Soroptimisterne Ida Davidsen (th.) (Foto: AIDS-Fondet) Juni 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

April 2008 18. årgang

April 2008 18. årgang 18. årgang Årsberetning 2007 Nykonstaterede i Danmark 2007 Kursus for nykonstaterede 1 Indholdsfortegnelse Beretningsdel I 02 I normaliseringens skygge 04 Behandling i perspektiv 05 Fakta om Hiv-Danmark

Læs mere

ÅRSBERETNING. April 2010 20. årgang Årsberetning 2009 FOREBYGGELSE I PERSPEKTIV NYT FRA SAN FRANCISCO (CROI) TO NYE ANSATTE I ØST TILLÆG MED:

ÅRSBERETNING. April 2010 20. årgang Årsberetning 2009 FOREBYGGELSE I PERSPEKTIV NYT FRA SAN FRANCISCO (CROI) TO NYE ANSATTE I ØST TILLÆG MED: 20. årgang Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING FOREBYGGELSE I PERSPEKTIV NYT FRA SAN FRANCISCO (CROI) TO NYE ANSATTE I ØST TILLÆG MED: INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE 2010 KANDIDATER OG VEDTÆGTSÆNDRINGER 1 Formandsberetning

Læs mere

Din Medicin. Et hæfte, der kan hjælpe og støtte dig, når du skal begynde eller er under medicinsk behandling for hiv/aids.

Din Medicin. Et hæfte, der kan hjælpe og støtte dig, når du skal begynde eller er under medicinsk behandling for hiv/aids. Din Medicin Et hæfte, der kan hjælpe og støtte dig, når du skal begynde eller er under medicinsk behandling for hiv/aids. Indhold 3 4 5 6 6 8 9 10 11 13 15 16 23 24 25 Velkommen Håb og mirakler Immunforsvar

Læs mere

Volvo eller sportsvogn?

Volvo eller sportsvogn? 18. årgang Volvo eller sportsvogn? Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg, og Morten Eiersted, informationsmedarbejder Over 250 personer lagde vejen forbi Hiv-Danmarks orienteringsaften på Rigshospitalet.

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Trods fremskridt inden for behandling og en nærnormal livsprognose i Danmark oplever hivsmittede stadig, at de afvises af forsikringsselskaberne.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning LIVET MED HIV 3 Indledning 5 Facts om hiv og aids 17 At leve med hiv 29 Hiv og jura 37 Information og rådgivning Indledning Denne pjece indeholder information om hiv og aids og giver indsigt i sygdommen

Læs mere

ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010

ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010 ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010 Indhold: Bestyrelse og ugeplan Mandagsklubben Undervisning Onsdagsklubben Tilmelding og betaling Andre klubber Anden information Spillested: Vanggaardcentret Paludan Müllersvej

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Idekatalog for et nyt kommunalt indsatsområde Seksuel sundhed

Idekatalog for et nyt kommunalt indsatsområde Seksuel sundhed Idekatalog for et nyt kommunalt indsatsområde Seksuel sundhed - herunder forebyggelse af sexsygdomme, hiv/aids og uønskede graviditeter Idekatalog for et nyt kommunalt indsatsområde er udgivet af Sex &

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test HIV OG SIKKER SEX 3 Hiv, aids og dig 5 Sådan smitter hiv 9 Kondom beskyttter 17 Hvem, hvad, hvor om hiv 21 At leve med hiv 27 Hiv-test 33 Hiv-smittede og straffeloven 35 Information og rådgivning Hiv,

Læs mere

Hiv og aids. Hiv-infektionen, følgesygdomme og behandling. September 2002 SUNDHEDSSTYRELSEN

Hiv og aids. Hiv-infektionen, følgesygdomme og behandling. September 2002 SUNDHEDSSTYRELSEN Hiv og aids Hiv-infektionen, følgesygdomme og behandling September 2002 SUNDHEDSSTYRELSEN Denne pjece er udarbejdet af overlæge, dr.med. Jan Gerstoft og professor, dr.med. Court Pedersen Journalistisk

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

Min største frygt er, at jeg en dag vågner op og er død

Min største frygt er, at jeg en dag vågner op og er død Min største frygt er, at jeg en dag vågner op og er død Om mødet mellem hiv-smittede patienter fra etniske minoritetsgrupper og det danske sundhedssystem Rapport fra Hiv-Danmarks Brobyggerprojekt Hiv-Danmark

Læs mere

Hiv-Forum blev afholdt på Tune Kursuscenter (Tune Landbo skole) i Greve. I weekenden den 8. 9. maj, 2010.

Hiv-Forum blev afholdt på Tune Kursuscenter (Tune Landbo skole) i Greve. I weekenden den 8. 9. maj, 2010. Evaluering af Hiv-Forum 2010 Hiv-Forum blev afholdt på Tune Kursuscenter (Tune Landbo skole) i Greve. I weekenden den 8. 9. maj, 2010. Hvad synes du samlet om tilbuddet på Hiv-Forum 2010? Gennemsnit på

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Det er cool med kondom i Hørsholm

Det er cool med kondom i Hørsholm Det er cool med kondom i Hørsholm Kampagne for seksuel sundhed efterår 2010 de unge i Hørsholm Kommune (15-18 årige) Theis fra Filmskolen og Hørsholms unge 13. september til 13. oktober 2010 Klamydia giver

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22 Indhold Leder 3 Arbejdsmarkedsundersøgelsen 2001 4 En historie fra arbejdsmarkedet 5 Jeg sætter mig ikke i hver pause og taler om hiv 7 Formandens beretning 2002 8 Etiske retningslinier for samarbejde

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 6-7 Temamøder 8 Kurser 8 9 Rygestop 10 Motionstilbud 11 Hjertebilen, uderådgivning 11 12 Lad dig inspirere

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

MAGAZINET STOR NR. 4 DECEMBER 2003

MAGAZINET STOR NR. 4 DECEMBER 2003 MAGAZINET STOR NR. 4 DECEMBER 2003 Leder Hjemmetest af hiv, nej tak! Hiv: Levevilkår og livskvalitet Behandlingsproblemer Program for World Aids Dag 2003 Indhold Hjemmetest af hiv, nej tak! 2 WAD: Jeg

Læs mere

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital Nr. 40 18. november 2014 INDHOLD: Blod Management en succes Hurtigere behandling til hjertepatienter Brugerprocessen gør status Spørg når du spiser er tilbage Husk at tilmelde dig årets partnerskabskonference

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

2013 / Årsberetning. Kys fordommene farvel

2013 / Årsberetning. Kys fordommene farvel 2013 / Årsberetning Kys fordommene farvel FORSIDEFOTO: World AIDS Day-kampagnen 2013 KYS FORDOMME OM HIV FARVEL handlede om at nedbryde fordomme om hiv og hiv-smittede. Huxi Bach støttede kampagnen ved

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN PROJEKTFADDERSKAB FOR HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN Børnene var oprindeligt tiltænkt international adoption, men i forbindelse med adoptionsprocessen viste de

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Indhold Side HIV-smittet hvad NU?..................................................... 5 Hvad er HIV?.............................................................

Læs mere

fra Information i 2010 sagt, at vi taler om en risiko på 0,00000 et eller andet så der er ingen tvivl om, at det er hel usandsynlig lille risiko.

fra Information i 2010 sagt, at vi taler om en risiko på 0,00000 et eller andet så der er ingen tvivl om, at det er hel usandsynlig lille risiko. Kom til høring før World AIDS dag! Se vores foreløbige WAD-program for 2013 på side 3 i dette blad! Af Lars Thaysen, bestyrelsesmedlem Sådan skrev Information den 22. oktober 2010: Hvis man er en velbehandlet

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 45 nov. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Gilles Saussier En gave med mening Øjenkontakt. Det lille øjeblik, hvor barnet i tillid rækker hånden frem, det

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere