Årsrapport beretningen. n FDM etablerer FDM Sjællandsringen. n Stadig på den politiske dagsorden. n medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006 - beretningen. n FDM etablerer FDM Sjællandsringen. n Stadig på den politiske dagsorden. n 237.000 medlemmer"

Transkript

1 Årsrapport beretningen n FDM etablerer FDM Sjællandsringen n Stadig på den politiske dagsorden n medlemmer

2 Indhold Bilisternes talerør Medlem af FDM FDMs mange fordele FDMs mange ferietilbud Nøgletal FDMs organisation Kredskort Repræsentantskabet FDMs afdelinger FDM-udtalelser til medierne i bagsiden

3 rafiksikkerheden var i fokus FDM skrev under på European Safety Charter FDM stod bag kampagnen ænk for du kører Bilisternes talerør Medlemsfremgang i FDM 2006 bød igen på en flot medlemsfremgang. I løbet af året voksede medlemstallet fra til FDM kan således stadig bryste sig af at være il lykke med din nye bil. Folderen blev lagt i alle nyindregistrerede biler og havde primært fokus på, hvad man selv kan gøre for at øge sikkerheden for både sig selv og andre i trafikken. Danmarks største forbruger- og interesseorganisation. FDMs rolle som bilisternes talerør sætter store krav til, at al kommunikation med omverdenen afspejler kerneværdierne: Viden, troværdighed, dynamik og aktiv holdning. I FDM er vi bevidste om dette ansvar, og vi er stolte af at varetage medlemmernes interesse i det daglige Årets store barnestoletest gav FDM endnu en mulighed for at slå et slag for trafiksikkerheden. Budskabet var klart: Børn skal spændes fast, når de transporteres i bil, og barnestolen skal være godkendt. Men også andre af familiens kære kom i trafiksikkerhedens fokus. Det skete, da en crashtest arbejde. Ved flere lej- ligheder var FDM med til at sætte den politiske dagsorden til gavn for bilisterne. Netop trafiksikkerhed kom til at præge både mediedebatten og FDMs aktiviteter fra FDMs søsterorganisation, ADAC, viste, hvor store konsekvenser det kan få, hvis familiens kæledyr ikke Dette skete såvel gennem er forsvarligt spændt fast. i 2006 høringssvar, lobbyarbejde, Også andre crashtest fik aktiv mødedeltagelse i en række trafik- og forbrugerpolitiske råd og nævn både inden og uden for Danmarks grænser og ved at udtrykke holdninger til og kritik af trafik- eller forbrugerpolitiske forslag i medierne. omtale i både medierne, i Motor og på FDMs hjemmeside. Nogle bilmærker fik ros, mens andre dumpede. Dette gjaldt også EU s nye sikkerhedsbarriere til lastbiler, der skulle forhindre underkøring i forbindelse med et uheld, men efter crashtesten måtte FDM rafiksikkerhed i fokus rafiksikkerhed er fortsat en af FDMs og de øvrige søsterklubber advare om falsk tryghed. mange mærkesager. FDM arbejder for, at bilerne bliver stadig mere sikre, og trafikanterne får bedre køretekniske færdigheder, så antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken kan blive bragt ned. Derfor indledte FDM året med at ønske alle nybilsejere il lykke. I samarbejde med bilbranchen havde FDM udviklet en handskerumsfolder med et par få gode råd om trafiksikkerhed med titlen Netop trafiksikkerhed kom til at præge både mediedebatten og FDMs aktiviteter i Et af de større initiativer FDM stod bag, var kampagnen ænk før du kører, hvor FDM tog landet rundt for at tjekke bilisternes hovedstøtter, dæk, seler og barnestole. Oplysningskampagnen viste sig at være nødvendig. Ni ud af ti bilister fik justeret deres hovedstøtte, otte ud af ti havde ikke monteret barnestolen korrekt i bilen, og 60 % af bilerne havde et forkert dæktryk. I marts underskrev FDM European Safety Charter. Underskriften forpligter FDM til en række trafiksikkerhedsinitiativer, der skal være med til at bringe antallet af dræbte i Europa ned fra årligt til kun inden Derfor er det med stor glæde, at FDM kan notere sig, at 2006 også blev året med det laveste antal trafikdræbte i nyere tid. Klippekortsordning En af FDMs kerneværdier er aktiv holdning, og netop FDMs holdning kom flere gange til udtryk i mediedebatterne. I medierne skød en diskussion om klip i kørekortet for mobilsnak den trafikpolitiske debat i gang. FDMs melding fra første dag klar: Der er behov for mere viden om konsekvenserne af mobilsnak og længere erfaring med klippekortsordningen, før man fylder mere på ordningen. FDMs udmelding blev underbygget af, at der ikke var beviser for en væsentlig øget risiko ved at køre og tale i håndholdt mobil. En udmelding, der også blev bekræftet af en rapport fra Danmarks ransportforskning sidst på året. Senere på året blev der også foreslået klip i kørekortet for uopmærksomhed ved kørsel i bil og igen måtte FDM advare mod at udvande klippekortsordningen og påpege, at der allerede var muligheder for at straffe bilister for uopmærksomhed indenfor den gældende lovgivning. 3

4 Der var stor aktivitet på FDMbenzinpriser.dk il lykke med din nye bil blev præsenteret Danskerne fik mulighed for at tanke bioætanol Fra maj blev der indført lovkrav om, at børn under 135 cm skulle være fastspændt i godkendt sikkerhedsudstyr. Kravet blev også en del af klippekortsordningen. FDM benyttede lejligheden til at opfordre bilisterne til primært at placere små børn i barnestole på bagsædet af pe. FDM kæmper fortsat for, at der sker en omlægning til fordel for både miljø og sikkerhed. Derfor vil FDM følge skatteministerens arbejdsgruppe tæt og vil arbejde for, at der bliver skrevet et kommissorium, så arbejdsgruppen ikke blot bliver endnu en syltekrukke. hensyn til sikkerheden. Mens bilisterne var med til at fylde i hullet Brugerbetaling Forsøget med bompenge i Stockholm satte gang i snakken om bompenge i København. FDM gjorde flere gange opmærksom på, at bompenge i statskassen, var pengekassen til vejene ved at være tom. I hvert fald blev der ikke sat penge af til nye, banebrydende tiltag på vejene i finanslovsforliget, og flere kommuner blot var en ekstra bil- meldte ud, at de ville spare Mens bilisterne var skat, og at en bomring ikke på vejene. Konsekvensen ville løse infrastrukturens problemer. Hen ad vejen blev debatten løftet op på et højere plan, og ord som roadpricing kom til at præge avisoverskrifterne. FDM deltog med til at fylde i hullet i statskassen, var pengekassen til vejene ved at være tom af den manglende investering og vedligeholdelse af vejene er bl.a. store, dybe huller i vejene til fare for trafiksikkerheden og med risiko for ødelagte biler. En aktivt i debatten og meldte ud, at hvis registreringsafgiften blev sat ned, kunne konsekvens FDM aldrig undlader at gøre opmærksom på. FDM godt bakke op om, at de, der bruger vejene, også betaler for dem. Viden om bilisterne Viden er en af FDMs kerneværdier, og I det hele taget fyldte registreringsafgiften en del i mediedebatten. Men desværre blev 2006 heller ikke året, hvor regeringen fik gjort noget ved den tårnhøje danske registreringsafgift. FDM benyttede enhver lejlighed til at påpege, at registreringsafgiften skulle ned, og at en omlægning skulle ske i forhold til både miljø og sikkerhed. Dog tegnede der sig en snert af håb om en omlægning, da regeringen i slutningen af året endelig nedsatte en uformel arbejdsgrup- viden om vores medlemmer er vigtig, når vi skal varetage bilisternes interesser. I foråret gennemførte FDM en stor Gallupundersøgelse om brugtbilkøb for at få endnu mere viden om de danske bilejere. Undersøgelsen satte fokus på privathandel med bil og bilisternes rettigheder ved køb. Senere på året indledte FDM en større medlemsundersøgelse for at få større viden om medlemmernes oplevelse af FDM. Undersøgelsen skal blandt andet bruges til at tilpasse de mange medlemsfordele, så et medlemskab af FDM bliver mere attraktivt for endnu flere bilister. roværdighed er en af FDMs kerneværdier. Netop troværdigheden har i mange år været et problem for bilbranchen. Det blev flere gange illustreret ved, at uheldige bilejere måtte kæmpe mod forhandlere, fordi bilforhandlerne havde solgt katten i sækken. De dårlige klagemuligheder fik FDM og ni organisationer fra bilbranchen til at skrive under på, at de vil danne et fælles bilankenævn, som skal behandle forbrugerklager på autoområdet. En repræsentant fra FDM blev samtidig formand for det forretningsudvalg, der blev nedsat I den forbindelse. Fra 2007 vil forbrugerne få mulighed for at få behandlet sager i det nye ankenævn. FDM håber dog, at de fleste sager aldrig når så langt, at det vil være nødvendigt at klage var også året, hvor privatleasing fik sit gennembrud. FDM påpegede faldgruber ved leasingaftalerne og vil i 2007 fortsat arbejde for, at der kommer mere gennemsigtighed i kontrakter på privatleasingsområdet. Nye nummerplader og biobenzin re ud af fire danskere svarede i en undersøgelse, at de gerne ville have mulighed for at sætte en EU-nummerplade på deres bil. For at minde politikerne om, at der burde være en valgmulighed, sendte FDM ti ganske uofficielle EU-nummerplader til skatteordfører- 4

5 FDM blev hørt og snart får danskerne mulighed for at få EU-nummerplader ne og skatteministeren, justitsministeren samt transport- og energiministeren. Budskabet blev hørt, og i maj meddelte skatteministeren, at danskerne ville få mulighed for at få EU-nummerplader på ligente trafiksystemer også blev fremhævet som vejen frem. Sidst på året nedsatte regeringen Infrastrukturkommissionen, hvor også FDM som bilisternes talerør endte med at få en vigtig plads. deres biler. I hovedstaden steg p-afgifterne voldsomt, Benzinpriserne var også sædvanen tro et heftigt samtaleemne, og men også i andre dele af landet fik p-afgifterne et nøk den FDMbenzinpriser.dk blev anvendt flittigt til at sikre sig billig benzin. Benzinpriserne steg voldsomt fra foråret re ud af fire danskere svarede i en undersøgelse, at de gerne ville sætte en forkerte vej: opad. FDM undersøgte derfor afgifterne i i landets største kommuner, og resultatet viste, og hen over sommeren, at betalingsparkering nu er EU-nummerplade hvilket skabte fokus på miljøvenlige biler og miljørigtig ske byer. Det på trods af, at hverdag i mange, store dan- på deres bil kørsel, og gav megen trafik til FDMbenzinpriser.dk. Og så var 2006 året, hvor de danske bilister for første gang fik mulighed for at tanke benzin tilsat bioætanol. Et ønske der længe havde stået højt på FDMs ønskeliste efter gode der ikke er kommet bedre p-forhold. Også i landets lufthavne blev der skruet op for p-afgifterne. Det viste en undersøgelse foretaget af Motor, og heller ikke her var p-priserne altid lige gennemskuelige. erfaringer fra Sverige. FDM vil fortsat opfordre politikerne til at komme i gang med nye projekter og sætte højere mål, og FDM ser ingen hindring i at begynde med første generation af biobrændstofferne. Bilforsikring Færre uheld betød, at forsikringspræmien i FDM forsikring blev sat ned. Det var dog langt fra alle andre selskaber, der valgte den strategi. FDM gjorde sig, på vegne af bilisterne, til talsmand Variable hastigheder og tårnhøje p-afgifter Vejene og infrastrukturen fik stor opmærksomhed i FDM gjorde både i medierne og overfor politikerne opmærksom på, at der skulle sættes gang i arbejdet med variable hastigheder på motor- og landeveje. il FDMs tilfredshed foreslog nogle politikere højere hastigheder på udvalgte landeveje, ligesom intel- for, at forsikringsselskaberne tog et ekstra kig på de høje forsikringspræmier og lod færre skader komme forsikringstagerne til gode. I det hele taget varetog FDM bilisternes interesse i flere råd og nævn både i og uden for Danmark. Mange af de politiske tiltag, der blev diskuteret eller vedtaget, havde FDM, som landets største forbruger- og interesseorganisa-tion, sat et fingeraftryk på. 5

6 Motor fyldte 100 år Den nye hjemmeside gik i luften fik FDMs nyhedbrev for første gang Medlem af FDM FDMs medlemsblad Motor kunne fejre 100 års jubilæum i maj. Jubilæet blev brugt til at relancere bladet og jubilæumsnummeret førte medlemmerne 100 år tilbage i bilens og Motors historie. Men Motor var ikke den eneste jubilar i FDM Jyllandsringen fyldte 40 år. Derfor blev der afholdt fælles fødselsdag skrevne og elektroniske medier. Leasing blev som tidligere nævnt et af årets store samtaleemner, og Motor bragte derfor i samarbejde med juristerne en stor guide til privat leasing. Budskabet var klart: Læs det med småt. En praktisk test fra de svenske vinterveje fik FDM til at melde ud, at de danske bilister bør på FDM Jyllandsrin- sætte vinterdæk på bilen, En test fra de svenske gen i forbindelse med DCåbningsløbet, hvis de vil køre i vintervejret. som blev omdøbt til Motors jubilæumsløb. Op mod medlemmer valgte at tage vinterveje fik FDM til at melde ud, at de danske bilister burde sætte vinterdæk esten blev omtalt i Motors oktobernummer. esten viste også, at ESP er nærmest virkningsløs, på bilen imod tilbudet om gratis hvis man vælger sommerdæk i vintervejret. Konkur- entré til jubilæumsløbet og bidrog til at skabe gode og festlige rammer om mærkedagen. rencesituationen for Motor blev skærpet, da flere nye magasiner og aviser meldte deres ankomst på det danske På FDMs hjemmeside blev der oprettet en helt ny sektion med titlen netmotor, der gjorde det muligt at levere aktuelle bilnyheder til medlemmerne. Desuden blev samtlige artikler fra 1996 frem til i dag digitaliseret og lagt ud på medlemssiderne. marked. Konkurrencen fik Motor til at fokusere endnu mere på forbrugerstoffet, som også er et af FDMs kerneområder. I forhold til interessen for at indrykke annoncer i Motor, fik den øgede konkurrence ingen væsentlig betydning. Fra midten af året hjalp Motor et medlem med at finde den helt rigtige brugte bil, ligesom redaktionen viderebragte gode gør-det-selv tips. Både gruppetest og klassiske temaer om sommerdæk og vinterdæk fyldte Motor i Årets AutoIndex, hvor danske bilister tilkendegav deres mening om deres bil, var også et fast tema i Motor. Flere af Motors historier spredte sig til andre medier. Blandt andet fik en advarsel om fupmagere, der forsøger at franarre private bilsælgere penge på internettet en del omtale i både de Nyt FDM.dk FDMs nye hjemmeside gik i luften i marts. Siden betød et merindhold for både medlemmer og ikke-medlemmer. For medlemmer blev det muligt at modtage mails med nyheder, tilmelde sig et nyhedsbrev, ligesom der kom en del nyt indhold på medlemssiderne. Blandt andet blev der oprettet sektionssider med fokus på bilkøb og leasing, så det blev lettere at få et samlet overblik over de mange FDM råd. Det første elektroniske nyhedsbrev blev udsendt lige før sommerferien, og ved årets udgang havde næsten medlemmer valgt at tilmelde sig. Interessen for nyhedsbrevet blev illustreret ved, at samtlige nyhedsbreve havde en høj åbningsprocent sammenlignet med andre elektroniske nyhedsbreve. Nyhedsbrevene blev dermed et nyt bindeled til medlemmerne. Det nye website gav også mulighed for øget dialog med medlemmerne via nye kontaktformularer på websitet. Det betød, at flere valgte at kontakte FDM via mail eller FDMs hjemmeside, dog uden at det betød væsentligt færre telefonhenvendelser fra medlemmerne. FDMs ferierådgivning, ferie og fordele, mærkede også en stor interesse for at søge råd via mailen. Især var der mange spørgsmål om dækvalg og vejforhold. Nye medlemsfordele FDM valgte at sætte fokus på de mange medlemsfordele ved at køre reklamefilm på V2, annoncer på tekst-tv og lave indstik i Berlingske idende og Jyllands- Posten. Indsatsen blev bakket op af en række bannerannoncer, som genererede flere medlemmer. Alle FDMs fordele blev samlet i FDMs medlemsguide, som blev sendt ud sammen med Motor. I løbet af året blev der forhandlet flere og bedre rabatter med vores samarbejdspartnere. Det betød, at FDM valgte at opsige den eksisterende aftale med SEB-kort og i stedet indgå en aftale med Lån & Spar Bank om et gratis Master- Card. De mange, nye aftaler blev omtalt på medlemssiderne i Motor, ligesom 6

7 fdm.dk fdm-travel.dk Nyhedsbrev jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec Endnu en campingguide kom på gaden Udvikling i antal unikke besøg på FDMs websites fdm.dk løbende blev opdateret, når nye rabataftaler var på plads. Medlemmerne fik også en helt ny FDM spiseguide med store rabatter på en række restauranter over hele landet. Vejhjælp via Dansk Autohjælp var også i 2006 den mest efterspurgte rabataftale hos Rådgivning og retssager FDMs juridiske og tekniske rådgivning er fortsat en væsentlig årsag til at melde sig ind i FDM. Rådgivningens callcenter hjælper i løbet af året mange medlemmer med forbrugerrelaterede spørgsmål om bilen. Udover de FDM af FDMs medlemmer valgte så-ledes at gøre brug af FDM kæmpede for 31 medlemmer i retten, og flere sager traditionelle bilspørgsmål, henvendte mange medlemmer sig med spørgsmål FDMs tilbud om billig autohjælp i sing og import af biler. Hen- om nyere emner som lea- blev vundet eller forliget til medlemmernes over sommeren gav en øget Ferie og fordele stod også for at arrangere en række tilfredshed lyst til at investere i biler sig udslag i ekstra mange medlemshenvendelser. medlemsarrangementer som fx endagstur til biludstillingen i Genève, teaterforestillinger, Cirkusrevyen og racedage på FDM Jyllandsringen. FDM sendte intet mindre end 900 personer med fly, Samtidig satte medi- erne fokus på de problemstillinger, der kan opstå, når man køber brugt bil, og det medførte også en del spørgsmål fra bekymrede og forundrede medlemmer. bus og i bil til motorsportsløbet Le Mans. Det blev FDMs største motorsportstur til dato, og det kunne selv ikke et skuffende dansk Le Mans resultat ændre ved. Opslagsbogen Campingguiden blev revideret og opdateret med oplysninger om mere end europæiske pladser. Medlemmerne fik mulighed for at købe campingguiden med rabat, ligesom den blev solgt i en række boghandlerkæder. Som noget nyt indføres rabatordningen, ADAC SparCard. Ordningen gav campisterne mulighed for at spare betragtelige beløb på overnatninger på omkring pladser i Europa i visse perioder af året. FDM kæmpede for 31 medlemmer i retten, og flere sager blev vundet eller forliget til medlemmernes tilfredshed. En enkelt sag blev tabt, mens ganske få sager blev anket til en højere instans af enten FDM eller modparten. Nogle sager blev sendt til domstolene, fordi forhandlere ikke ønskede at efterleve forbrugerklagenævnets afgørelse, mens andre var resultatet af uoverensstemmelser, der ikke lod sig løse ved almindelig forhandling. Heldigvis nåede størstedelen af sagerne aldrig så langt, da mange potentielle retssager blev klaret via mægling gennem FDMs juridiske og tekniske rådgivning. 7

8 Seks nye testcentre åbnede Mange valgte at booke tid til syn via nettet FDM overtog KI FDMs mange fordele FDMs mange fordele FDM test og bilsyn kunne for alvor kalde sig landsdækkende i Seks nye testcentre blev placeret på landkortet, mens andre flyttede til nye og mere moderne lokaler. De nye testcentre blev placeret i Ringsted, Viby, Ballerup, Viborg, Silkeborg og Hjørring, mens testcenteret i Århus og Esbjerg flyttede til nye, større og mere moderne lokaler. Placeret ved en af Århus væsentligste indfaldsveje, vil testcenteret i Århus også fremover være med til at sikre FDM en stærk position i området. I flere af FDMs testcentre blev der etableret Bilistbutikker, hvor bilisterne fik mulighed for at købe bilrelateret udstyr. I marts valgte FDM at åbne testcentrene for ikke-medlemmer, dog med den forskel, at ikke-medlemmer skulle betale en højere pris for en FDM-test. Åbningen var et resultat af, at mange ikke-medlemmer i forvejen brugte FDM til syn, og at flere af disse kunder havde udvist interesse for også at få testet bilen. Øget konkurrence Især synsmarkedet var præget af hård konkurrence i Færdselsstyrelsens prognoser for antal af syn viste sig ikke at holde stik og fakta var, at langt færre biler end antaget fandt vej til de mange nye synshaller. Fra april blev det muligt at booke tid til syn via internettet, hvilket blev modtaget positivt af FDMs kunder. Det betød, at ved årets udgang blev 45 % af alle synsbookninger foretaget online. FDM valgte også at lave drivein syn på samtlige testcentre efter gode erfaringer fra forsøg på tre testcentre. FDM Sjællandsringen Ved at drive køretekniske anlæg og tilbyde uddannelse i køretekniske færdigheder På testområdet begyndte andre konkurrenter at markere sig, dog med væsentligt mindre omfattende har FDM gode muligheder for at sætte fokus på trafiksikkerhed, som er en vigtig mærkesag for FDM. produkter end FDMs brugtbilstest. FDM benyttede lejligheden Med amternes nedlæggelse fik FDM en unik mulighed for at Med amternes nedlæggelse fik FDM en enestående mulighed for at overtage det køretekniske anlæg i Roskilde, KI. til at udvikle nye testkoncepter og tilpasse de For at opnå samspil med for- overtage det køretekniske anlæg i eksisterende. Konkurrencen betød, at flere Roskilde, KI niske anlæg, FDM Jyllandsrineningens eksisterende køretek- fik øjnene op for test, og sammen med øget mediefokus på hvor galt det kunne gå, hvis man ikke testede bilen, blev 2006 et rekordår med en fremgang på 40 % i antallet af gennemførte test. gen, skiftede anlægget i Roskilde navn til FDM Sjællandsringen. Samtidig blev det besluttet at udbyde de samme kurser både øst og vest for Storebælt. Dog arrangeres der ikke deciderede motorløb på FDM Sjællandsringen, som reglerne er i dag. Der blev også arbejdet målrettet med kvalitetssikring. Som led i dette arbejde, blev der kigget på instruktioner og uddannelse for at sikre en ensartet udførelse af syn og test, ligesom der løbende blev gennemført blindtest og andre kvalitetskontroller. Erfaringer fra de mange test blev brugt til forbrugeroplysning i medierne. Bl.a. var testresultater med til at sætte fokus på, at mange biler kørte rundt med dårlige bremser på grund Opkøbet af anlægget i Roskilde betød, at FDM nu ejer to af de bedste køretekniske anlæg i Danmark. FDM planlægger blandt andet at udbyde teoretisk og praktisk undervisning i køreteknik for personer, der er ved at tage kørekort samt kørekurser for mere erfarende bilister. Desuden kan virksomheder leje sig ind på FDMs køretekniske anlæg og afholde særarrangementer. af manglende vedligeholdelse. De mange nye testcentre med en større geografisk dækning betød også, at det blev lettere at indgå nye forhandleraftaler om både test og syn. 40 år med FDM Jyllandsringen FDM Jyllandsringens 40 års jubilæum blev fejret sammen med Motor med jubilæumsløb i slutningen af april. Forud for sæsonen blev FDM Jyllandsringen renoveret og udbygget. Mange kursister deltog i årets løb i specialarrangementer, 8

9 DC-løbene på FDM Jyllandsringen var det helt store trækplaster køretekniske kurser, elevkurser, formelkurser eller specialkurser for motorcykler. Især formelkurserne og motorcykelkurserne var populære. FDM Jyllandsringen var også med til at afvikle Bilernes univers, hvor der både blev udstillet og kørt i veteran- og klassiske biler. Der blev vanen tro afholdt Sports Car Event, hvor der kunne afleveres 400 tkr. til Børnecancerfonden, ligesom den 2,3 km lange bane igen lagde asfalt til flere DCløb. ilskuermæssigt viste DC-løbene at være et stort trækplaster, hvilket blev illustreret ved, at der med tilskuere ved årets DM finale blev sat tilskuerrekord. FDM forsikring Mange medlemmer af FDM valgte at skifte deres tidligere forsikringsselskab ud med FDM forsikring. Det betød, at FDM forsikring ved udgangen af 2006 rundede policer, hvilket var over det forventede. FDMs medlemmer valgte især at tegne bil, hus og indboforsikring. Som følge af færre skader, valgte FDM forsikring at nedsætte kundepræmierne, hvilket var med til at sikre FDM forsikring en position som et af de selskaber med de laveste forsikringspræmier Antal medlemmer fra

10 Flest valgte at køre til Italien Stor interesse for Nordamerika Der blev satset ekstra på Østen FDMs mange ferietilbud Lysten til at rejse smittede også af på FDM travel. FDM travel opnåede et rekordsalg fordelt på både salg i bureauerne via telefonen og på nettet. I alt var der en fremgang på 18% i forhold til året før. Den stigende omsætning markerede, at FDM travel gennem mange års erfaring med kør-selv rejser, har opnået en position som førende specialist på individuelle rejser. Som den største arrangør af individuelle rejser til USA, smittede den øgede interesse for at tage på ferie i Nordamerika af på FDM travel. Bureauets store erfaring med og ekspertise i Fly n Drive-løsninger bidrog til en en fremgang i antallet af gæster, som blev sendt over Atlanten. FDM travels nyeste indsatsområder Østen, Australien, New Zealand, Sydafrika og Kina stod også for en pæn fremgang. Europa-salget blev udvidet, blandt andet fordi mange valgte at booke deres Europarejse via Årets kør-selv sommerferie hit var pastalandet Italien. Internettets mange nye muligheder medførte, at rejsebookingmønsteret ændrede sig markant. Mange valgte at booke fly og hotel online på mens bureauerne i højere grad blev brugt til mere komplicerede eller længerevarende rejser, hvor der var behov for eksperter til at vejlede. I bilistbutikken var der igen efterspørgsel på kortbøger, barnestole, sikkerhedsveste og andet sikkerhedsudstyr til bilferien, mens især salget af GPS-anlæg nåede nye højder. Singapore og Kina. Der blev lagt vægt på at tilbyde rejser tæt på lokalbefolkningen, hvor den rejsende selv kunne vælge mellem afslapnings- eller aktivitetsferie. FDM travel opbyggede også en markant position på rejser til Kina. Udover at Målrettede rejser På de interne linjer blev der arbejdet med at optimere salgsprocesserne, ligesom der blev investeret meget tid i løbende forbedringer på For at få et bedre grundlag for at tilbyde endnu bedre og mere målrettede produkter og få et endnu bedre samspil være en ny destination, adskilte Kina-rejserne sig primært fra FDM travels øvrige produkter ved at satse på ture med højtkvalificerede, danske guider. I skikataloget for sæsonen 2006/2007 blev der som noget nyt satset mere på snowboardmarkedet, som mange skientusiaster havde udvist interesse for. mellem salg på telefon, bureauerne og på internettet, blev 2006 også brugt til at gennemføre en rejseanalyse baseret på information fra salget af rejser. Desuden blev forretningsplanerne for de enkelte indsatsområder tilpasset og justeret. Øget indsat på nettet På nettet blev opgraderet med muligheden for selv at sammensætte rejser bestående af fly og hotel både fra FDM travels egne produkter og fra samarbejdspartnere. FDM travels kataloger blev justeret således, at der kom et bedre samspil mellem Internettets mange nye muligheder medførte, at rejsebookingmønsteret 2006 var det første år, hvor FDM travel fik succes med salg via internettet. Rigtig mange FDM travels kataloger og benyttede sig af den mulighed, og FDM travels inter- ændrede sig markant Mange af katalogerne blev udvidet med turforslag og beskrivelser af og tips til de forskellige rejseformer med opfordring til at søge mere inspiration og information på FDM travels hjemmeside. netsalg var med til at sikre FDM travels salgsfremgang. Både omsætningen og besøgstallet på FDM travels internetside steg i 2006, og det ugentlige nyhedsbrev, FDM travel Club, var med til at skabe øget interesse for FDM travels mange Østen og hailand var to af FDM travels store indsatsområder, hvilket blev afspejlet i to nye kataloger. I Østenkataloget var der forslag til rundrejser i lande som Cambodja, Vietnam, Malaysia, rejsetilbud. Der blev udviklet tre nye inspirationssites med rejseinspiration til nogle af FDM travels kernedestinationer: USA, Australien og New Zealand. Kunderne tog hurtigt siderne til sig, og 10

11 11

12 Nye flotte vinduesdekorationer på bureauerne Flere pladser med i den Europæiske rabatordning re pladser holdt vinteråbent brugte dem til at dele ud af deres egne rejsebeskrivelser og videregive tips til andre kunder. Beskrivelser af de mest besøgte byer samt en række turforslag er nogle af de bærende elementer på de nye sites. Hertil kommer beskrivelser af de største naturområder og nationalparker. Desuden kan de rejsende finde gode råd om planlægningen af rejsen, kør-selv tips og forslag til oplagte kør-selv ture. De tre inspirationssites bliver også brugt til at finde forslag til den videre rejse eller booke fly og hotel med udgangspunkt i den by, hvor den rejsende befinder sig. FDMs store viden om USA var også udgangspunktet for en række amerikansk inspirerede foredragsaftener i Århus, Ålborg, Odense, Lyngby og Næstved. Her blev USA præsenteret i ord og billeder og efterfølgende kunne gæsterne stille spørgsmål og bestille rejser hos FDMs rejsekonsulenter. Samtlige butiksvinduer fik ny vinduesdekorationer og enkelte af FDM travels bureauer blev renoveret, mens FDM travels kontor i Kolding flyttede til helt nye lokaler, hvor der også blev etableret en bilistbutik. FDM travel deltog på flere rejsemesser. Flere steder var FDM travel både repræsenteret med egen stand samtidig med, at FDM travel var at finde på den store fælles USA-stand. Camping Natur og camping er unægteligt bundet sammen. Som landets største forbrugerorganisation, ønskede FDM at være på forkant med miljøudviklingen blandt andet ved at skabe et bedre og grønt image for ferielandet Danmark. Det var baggrunden for at påbegynde arbejdet med at certificere FDMs 14 campingpladser, så de i løbet Forud for sæsonstarten blev der investeret i flere hytter, som viste sig at gøre stor nytte i sæsonen. På samtlige af FDMs campingpladser blev der arbejdet med at indføre tematisering på pladserne. Således blev der satset på wellness, fiskeri, dyrezoo, kajak og cykling og andre aktivitetsoplevelser for campisterne. FDM camping deltog i flere messer. Messerne blev brugt til at brande FDMs pladser som åbne for alle og oplyse om de forskellige temaer på pladserne. af 2007 kan få miljømærket EU-blomsten. Ved at iværksætte en målrettet miljøindsats ønskede FDM camping at give en håndsrækning til miljøet. Arbejdet med at opnå miljøblomsten medførte i slutningen af året, at angloppen fik Ishøjs miljøpris. Det gode vejr i skolernes sommerferie betød høj belægning på samtlige af FDMs campingpladser. En solrig og varm højsæson gav, sammen med en øget interesse for standpladser, en flot omsætningsfremgang for FDM camping. Desværre medførte efterårets FDM camping fik to nye campingpladser, Balka Strand og Bjerge Sydstrand, med i rabatordningen Camping stormflod store materielle skader for FDMs campingplads på hurø. Kravene fra Campingraadet i Danmark til campingpladserne Chèque som i alt omfatter 500 campingpladser i 18 Det gode vejr i skolernes blev skærpet i løbet af året. europæiske lande. Dermed var fem af FDMs campingpladser, Holbæk Fjord, Skive Fjord, Hegedal Strand, Balka Strand og Bjerge Strand med i samarbejdet, sommerferie betød høj belægning på samtlige af FDMs campingpladser Det betyder, at der frem til 2010 stilles større krav for at få tildelt tre stjerner. I Billund blev der opsat et selfservice check-in system til autocampere for at afhjælpe hvor campister kan opnå store besparelser i lavsæsonen. Lige før sommerferien problemer med ulovligt parkerede autocampere. og højsæsonen for camping blev FDMs nye campingportal lanceret. Portalen giver mulighed for at målrette information og lave særlige tilbud til landets campister. Lysten til at campere i sneen smittede også af på FDM camping. FDMs pladser i Billund, Holbæk og Bjerge holdt vinteråbent, og allerede før vintersæsonen kunne Holbæk melde alt udsolgt. 12

13 13

14 Nøgletal Indtægter: FDM forsikring FDM travel Medlemskontingent FDM camping FDM test og bilsyn Finansielle indtægter FDM køreteknik I alt Udgifter: Administration FDM forsikring Internet Juridisk og teknisk rådgivning Motor FDM camping FDM test og bilsyn FDM køreteknik Diverse Nye tiltag Markedsafdeling og salg- og medlemsservice FDM travel I alt Årets resultat

15 FDMs organisation - bestyrelsen Bent Halkier, formand samt forretningsudvalget Steen orp-hansen, næstformand samt forretningsudvalget Henning Pedersen forretningsudvalget Bent Lauritzen Hans Skytte Pedersen Ina-Maria Nielsen orkil Hattel Michael Mathiesen Peter Bang Jeppesen Lars Munk Mogens Christensen medarbejdervalgt age Svendsen medarbejdervalgt FDMs organisation - direktion og ledelse homas Møller homsen adm. direktør Carsten Møller økonomidirektør Barbara Borre Lange presse og kommunikation orben Kudsk politisk sekretariat Ingrid Falkenham marked Bo Christian Koch Motor Per Alkestrup juridisk og teknisk rådgivning Henning Pedersen FDM test og bilsyn Søren Dahlin FDM camping Jesper Ewald FDM travel indkøb Brian Andersen, FDM travel salg online Ulla Bruhn FDM travel salg offline 15

16 Kredskort : FDM kredse 1-55: FDM lokalområder (politikredse)

17 Repræsentantskabet Kreds 1 Pol.kr./lokalområde 1 Investeringskonsulent René Honoré Ribegade København Ø Advokat Bent Lauritzen Ny Vestergade København K Cand. jur. Louise Halkier Strandboulevarden 13, 2. tv 2100 København Ø Direktør Jan Holmegaard Jensen Ingeniørforeningen Kalvebodbrygge København V Advokat Michael Knop Hovedvagtsgade 6, København K 8 Kørelærer Karsten Kræmer Nordstrandparken Dragør Kreds 2 Pol.kr./lokalområde 3 Direktør Hans Skytte Pedersen Høyrups Alle Hellerup Investeringschef Peter Goldsmidt Jægersborg Allé Charlottenlund 4 Internetchef orben Weber Andersen Rude Vang Holte Overlæge Jens Juel hiis Kikhanebakken Holte Henrik Eugene Darville Hvidegårdsparken Kgs. Lyngby 5 Driftschef Kenth Sørensen Buddingevej Lyngby Salgsingeniør Finn Geslau Mårvænget Søborg Nicolai Geslau Knudsalle Kgs. Lyngby Kreds 3 Pol.kr./lokalområde 2 Vakant 6 Salgskonsulent Karl-Erik Høholt Jensen Strandbovej Hvidovre Civilingeniør Svend Carstensen Rødovrevej Rødovre 7 Lektor Ina-Maria Nielsen Gyvelvej 4, 1. sal tv Glostrup ekniker Jørgen Sjøland Baunevej aastrup Signe Fabritius de egnagel Niebuhr Gade 5, 2 th aastrup 22 Statsaut. revisor Knud Verner Westh St. Søstræde Rønne 55 Lærer Bergur Godtfred Breidablik 2B FO-100 orshavn Kreds 4 Pol.kr./lokalområde 9 Overlærer Lars Vange Søndermarken Espergærde Politiassistent orkil Hattel Kirsebærhaven Fredensborg Advokat Oluf Olsen Søndermarken Espergærde 10 Direktør Bent Byskov Montronics A/S Jespervej Hillerød Ingeniør Eggert Neistrup Skovbakken Farum 11 Salgskonsulent orben Carlsson Løngangen 8, st.tv Hundested 12 Ingeniør Stig Hoffmann Johansen Skolevej Havdrup Prokurist Jes Lyngsie Peterssæde 6, Svogerslev 4000 Roskilde Civiløkonom Mogens Lundbech Englerupvej 57 Kirke Sonnerup 4060 Kirke Såby Kreds 5 Pol.kr./lokalområde 14 aksator Kim Madsen Vallestrupvejen Holbæk El-installatør Carsten H. Jensen Nykøbingvej 72 Stigs Bjergby 4440 Mørkøv 15 Regionschef Palle Castbak Bredekildevej Kalundborg 16 Soc. pæd. Kjeld Krageskov Kisaq Søndermarksvej Dianalund 17 Administrationschef Helle Jürgensen Felixvej Slagelse 18 Reg. revisor Helge Christensen Sct. Peders Kirkeplads 13, 2.th Næstved Journalist Claus Würsten Carl Nielsens Vej Næstved 19 Major Steen orp-hansen Rosagervej Præstø 20 Politiassistent Dorte Larsen Bruntoftevej 1, Sørup 4863 Eskildstrup 21 Faglærer Finn Jensen Engtoften Nakskov Kreds 6 Pol.kr./lokalområde 23 Ingeniør Erling Uhrbrand Jensen Fredensgade Odense C Direktør P. H. Pedersen Svendborgvej Odense S Direktør E. Brix Jørgensen Blåklokkevej Odense SV 24 Møbelhandler Finn Boye Mellemvej Svendborg 17

18 Repræsentantskabet Radioforhandler Palle Pagel Hansen vedvej Svendborg 43 Værkfører Frede Borg-Jensen Splidholmvej 41, Gylling 8300 Odder 48 Aut. psykolog Poul Erik Jørgensen Kærmindevej Skive Direktør orben Holt Sct. Cathrinevej Hjørring 25 Politiassistent Michael Mathiesen Granvej Ullerslev 26 Pensionsrådgiver Ole Gundersen Pilehaven Assens 27 Lærer Ole Eggert Odensevej Middelfart Kreds 7 Pol.kr./lokalområde Ingeniør Jørgen Olsen Kildeparken Skanderborg 44 Skatterådgiver René Møller Jensen Buskelundtoften Silkeborg Kreds 8 Pol.kr./lokalområde 37 Radiotekniker homas Sindberg Martinsen Niels Kjeldsensvej Give 49 andlæge Knud Hagger Odgaard Landlystparken histed Kreds 9 Pol.kr./lokalområde 45 Direktør Lars Germann Egevangen Randers Advokat Niels Grønbæk Middelbovej Randers Kreds 10 Pol.kr./lokalområde 28 Værkstedsleder Ernst Kold Ravnskobbel Sønderborg 29 Politiassistent Lars Rydhard Skovbakken Aabenraa 30 Lærer Hjalmar Nielsen Carstensgade ønder 38 Inspektør Ib Poulsen Hårupvej Brædstrup Fuldmægtig Bodil Kolbæk Johannebjergparken Vejle Øst 46 Direktør John Bernth Madsen Æblerosevej 11 st. th Grenå 31 andlæge Lars Munk Nørregade Haderslev Glarmester Hans Aasberg Hulvej Horsens 42 Lærer Peter Bang Jeppesen Klokkerbakken Århus V Adm. direktør Michael Flintholm Lobeliavej Skødstrup Læge Arne Chr. Fiellau Orla Lehmanns Alle 7, 8000 Århus C Sekretariatschef Helle oft Hansen Lupinvej Hinnerup Filialdirektør Peter Sørensen Schenker A/S Jens Olsens Vej Århus N 39 Systemprogrammør age Gejl Nygårdparken 2, Gjellerup, 7400 Herning Ungdomsskoleinspektør Niels Jørn Jeppesen Østergårdsalle 7, Aulum 40 Skatteinspektør Marius rip Klostervænget Skjern 41 Elektromester Henning Pedersen Sarpsborgvej Struer Afdelingsdirektør Birger Føgh Bjerggade Struer 47 Autotekniker Johnni Bager Sønderhøjvej 11, Vinkel 8800 Viborg 50 Læge Erik Bruun Nielsen Kirstine Jensens Vej Nibe 51 Bankbestyrer Jørgen Maibom Møllevænget Vadum Bureauchef Poul-Erik Madsen C. h. Zahlesvej Aalborg SØ Logistikchef orben Egebo, Gabriel A/S Hjulmagervej Aalborg 52 Afdelingsdirektør Claus Brink eglvænget 92, Als 9560 Hadsund 53 Viceskoleinspektør Erik Husted Henriksen Langbaksmindevej Asaa 54 Advokat Bent Halkier Sct. Cathrinevej Hjørring 32 Områdechef Willi Weber Linde Allé Ribe 33 Forretningsfører Poul Adler Svanholm Birkedals Alle Esbjerg 34 Repræsentant H. P. høgersen Færøvej Grindsted 35 Projektchef Hans Verner Jensen Østerbyvej Fredericia 36 Direktør Bent Andersen Enebærparken 2, Vonsild 6000 Kolding Ingeniør Finn K. Møller Strandvænget Kolding

19 FDM afdelinger FDM test og bilsyn FDM travel FDM camping FDM køreteknik 22 10

20 FDM-udtalelser til medierne i 2006 Elektronisk skiltning, Ingeniøren, 24. februar 2006: De sidste par år har FDM skrevet til ministeren, at vi mener, der skal indføres variabel skiltning. Ministeren har svaret igen og igen, at der ikke var nok erfaring med metoden, men det er da noget, vi har nu. Stigende indtægter på parkering, Jyllands-Posten 11. maj 2006: Borgerne betaler i forvejen til veje og cykelstier over skattebilletten. Når nu kommunen indkradser så mange penge, har vi en forventning om, at pengene bliver brugt til p-huse eller p-pladser. Bompenge, Ritzau, 1. juni 2006: Folk bor nu engang, hvor de bor og arbejder, hvor de arbejder, og med de priser der er på biler og brændstoffer herhjemme, kører danskerne ikke på arbejde i bil med mindre, det er den eneste reelle mulighed. Derfor vil kørselsafgifter ikke have den ringeste effekt på trængslen i myldretiden, men alene blive endnu en belastning for danske familier og ikke mindst pendlere. Fotofælder, Berlingske idende, 12. juli 2006: Den måde politiet anvender automatisk trafikkontrol på, minder om en pengemaskine. Vi hører fra mange af vores medlemmer, at fartkontrollen er på steder, hvor det ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt er svært at se pointen. Variable hastigheder på landevejene, Ringkjøbing Amts Dagblad, 21. juli 2006: På motorvejene kan vi godt administrere de variable hastigheder, og det kan bilisterne også, hvis de indføres på landevejene. Når hastighedsgrænsen er afstemt efter forholdene, respekterer bilisterne dem også. Registreringsafgiften, Børsen, 31. juli 2006: Staten har gjort sig afhængig af det store provenu, der i øjeblikket vælter ind i statskassen fra den høje bilbeskatning. De har vænnet sig til de mange penge og kan ikke finde nogen løsning uden et statsligt indtægtstab. Det er hele baggrunden for, at der ikke bliver gjort noget fra regeringens side. Gulpladebiler, Århus Stiftstidende, 10. juni 2006: Problemet i Danmark er ikke, at afgiften på gulpladebiler er for lav, men at afgiften på almindelige biler er alt for høj. Firskovvej Kgs. Lyngby tlf

Årsrapport 2005 - beretningen. n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn. n Stadig flere medlemmer. n Flere fordele og rabatter CMYK 100-45-0-4

Årsrapport 2005 - beretningen. n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn. n Stadig flere medlemmer. n Flere fordele og rabatter CMYK 100-45-0-4 CMYK 100-45-0-4 Årsrapport 2005 - beretningen n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn n Stadig flere medlemmer n Flere fordele og rabatter FDM i 2005 side 3 FDM nøgletal side 6 Det gode råd side 8 Fritid side

Læs mere

Årsrapport 2004. Beretningen

Årsrapport 2004. Beretningen Årsrapport 2004 Beretningen Indhold I bilistens tjeneste side 2 FDM Koncernen - nøgletal side 6 Motor side 8 Medlemmer og omverden side 10 www.fdm.dk side 12 Rådgivning og forbruger beskyttelse side 14

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Indhold. FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1. Medlemmernes FDM... 6. En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8. Med FDM ud i verden...

Indhold. FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1. Medlemmernes FDM... 6. En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8. Med FDM ud i verden... Indhold FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1 Medlemmernes FDM... 6 En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8 Med FDM ud i verden...12 Koncernoversigt....14 Nøgletal....15 Resultatopgørelse og

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Hvorfor FORSIKRINGS e-nyt Det er os en stor glæde at kunne præsentere det første nummer af FORSIKRINGS e-nyt. Med dette elektroniske nyhedsbrev ønsker vi fremover

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

Køretekniske kurser for alle FDM Jyllands-Ringen. Kørekurser i person- og varevogne samt med campingvogn og trailer

Køretekniske kurser for alle FDM Jyllands-Ringen. Kørekurser i person- og varevogne samt med campingvogn og trailer Køretekniske kurser for alle FDM Jyllands-Ringen Kørekurser i person- og varevogne samt med campingvogn og trailer Lær din bil bedre at kende På trods af stadig sikrere biler med blokeringsfri bremser,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin.

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin. Til investorerne i I/S Difko XXVIII (28) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 NATIONALE TAL MÅNED BESØG PÅ WEB APP DOWNLOADS DOWNLOADS WEB + PC / MAC WEB + PC / MAC BIBZOOM RADIO LYTNINGER * BIBZOOM RADIO BRUGERE * PODCASTS WEB + PC /

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons 1 FAMILIEGAVEN Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons så er Familiegaven som skabt for dig og din virksomhed! 2 Opmærksomhed Med Familiegaven får du maksimal

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens Ny formand for Campingrådet Som det kan læses andetsteds i Campingrådet Informere stopper Jørn Rindum den 1. januar 2003 som formand for Campingrådet. Campingrådet vil hermed gerne takke Jørn Rindum for

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere