Årsrapport beretningen. n FDM etablerer FDM Sjællandsringen. n Stadig på den politiske dagsorden. n medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006 - beretningen. n FDM etablerer FDM Sjællandsringen. n Stadig på den politiske dagsorden. n 237.000 medlemmer"

Transkript

1 Årsrapport beretningen n FDM etablerer FDM Sjællandsringen n Stadig på den politiske dagsorden n medlemmer

2 Indhold Bilisternes talerør Medlem af FDM FDMs mange fordele FDMs mange ferietilbud Nøgletal FDMs organisation Kredskort Repræsentantskabet FDMs afdelinger FDM-udtalelser til medierne i bagsiden

3 rafiksikkerheden var i fokus FDM skrev under på European Safety Charter FDM stod bag kampagnen ænk for du kører Bilisternes talerør Medlemsfremgang i FDM 2006 bød igen på en flot medlemsfremgang. I løbet af året voksede medlemstallet fra til FDM kan således stadig bryste sig af at være il lykke med din nye bil. Folderen blev lagt i alle nyindregistrerede biler og havde primært fokus på, hvad man selv kan gøre for at øge sikkerheden for både sig selv og andre i trafikken. Danmarks største forbruger- og interesseorganisation. FDMs rolle som bilisternes talerør sætter store krav til, at al kommunikation med omverdenen afspejler kerneværdierne: Viden, troværdighed, dynamik og aktiv holdning. I FDM er vi bevidste om dette ansvar, og vi er stolte af at varetage medlemmernes interesse i det daglige Årets store barnestoletest gav FDM endnu en mulighed for at slå et slag for trafiksikkerheden. Budskabet var klart: Børn skal spændes fast, når de transporteres i bil, og barnestolen skal være godkendt. Men også andre af familiens kære kom i trafiksikkerhedens fokus. Det skete, da en crashtest arbejde. Ved flere lej- ligheder var FDM med til at sætte den politiske dagsorden til gavn for bilisterne. Netop trafiksikkerhed kom til at præge både mediedebatten og FDMs aktiviteter fra FDMs søsterorganisation, ADAC, viste, hvor store konsekvenser det kan få, hvis familiens kæledyr ikke Dette skete såvel gennem er forsvarligt spændt fast. i 2006 høringssvar, lobbyarbejde, Også andre crashtest fik aktiv mødedeltagelse i en række trafik- og forbrugerpolitiske råd og nævn både inden og uden for Danmarks grænser og ved at udtrykke holdninger til og kritik af trafik- eller forbrugerpolitiske forslag i medierne. omtale i både medierne, i Motor og på FDMs hjemmeside. Nogle bilmærker fik ros, mens andre dumpede. Dette gjaldt også EU s nye sikkerhedsbarriere til lastbiler, der skulle forhindre underkøring i forbindelse med et uheld, men efter crashtesten måtte FDM rafiksikkerhed i fokus rafiksikkerhed er fortsat en af FDMs og de øvrige søsterklubber advare om falsk tryghed. mange mærkesager. FDM arbejder for, at bilerne bliver stadig mere sikre, og trafikanterne får bedre køretekniske færdigheder, så antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken kan blive bragt ned. Derfor indledte FDM året med at ønske alle nybilsejere il lykke. I samarbejde med bilbranchen havde FDM udviklet en handskerumsfolder med et par få gode råd om trafiksikkerhed med titlen Netop trafiksikkerhed kom til at præge både mediedebatten og FDMs aktiviteter i Et af de større initiativer FDM stod bag, var kampagnen ænk før du kører, hvor FDM tog landet rundt for at tjekke bilisternes hovedstøtter, dæk, seler og barnestole. Oplysningskampagnen viste sig at være nødvendig. Ni ud af ti bilister fik justeret deres hovedstøtte, otte ud af ti havde ikke monteret barnestolen korrekt i bilen, og 60 % af bilerne havde et forkert dæktryk. I marts underskrev FDM European Safety Charter. Underskriften forpligter FDM til en række trafiksikkerhedsinitiativer, der skal være med til at bringe antallet af dræbte i Europa ned fra årligt til kun inden Derfor er det med stor glæde, at FDM kan notere sig, at 2006 også blev året med det laveste antal trafikdræbte i nyere tid. Klippekortsordning En af FDMs kerneværdier er aktiv holdning, og netop FDMs holdning kom flere gange til udtryk i mediedebatterne. I medierne skød en diskussion om klip i kørekortet for mobilsnak den trafikpolitiske debat i gang. FDMs melding fra første dag klar: Der er behov for mere viden om konsekvenserne af mobilsnak og længere erfaring med klippekortsordningen, før man fylder mere på ordningen. FDMs udmelding blev underbygget af, at der ikke var beviser for en væsentlig øget risiko ved at køre og tale i håndholdt mobil. En udmelding, der også blev bekræftet af en rapport fra Danmarks ransportforskning sidst på året. Senere på året blev der også foreslået klip i kørekortet for uopmærksomhed ved kørsel i bil og igen måtte FDM advare mod at udvande klippekortsordningen og påpege, at der allerede var muligheder for at straffe bilister for uopmærksomhed indenfor den gældende lovgivning. 3

4 Der var stor aktivitet på FDMbenzinpriser.dk il lykke med din nye bil blev præsenteret Danskerne fik mulighed for at tanke bioætanol Fra maj blev der indført lovkrav om, at børn under 135 cm skulle være fastspændt i godkendt sikkerhedsudstyr. Kravet blev også en del af klippekortsordningen. FDM benyttede lejligheden til at opfordre bilisterne til primært at placere små børn i barnestole på bagsædet af pe. FDM kæmper fortsat for, at der sker en omlægning til fordel for både miljø og sikkerhed. Derfor vil FDM følge skatteministerens arbejdsgruppe tæt og vil arbejde for, at der bliver skrevet et kommissorium, så arbejdsgruppen ikke blot bliver endnu en syltekrukke. hensyn til sikkerheden. Mens bilisterne var med til at fylde i hullet Brugerbetaling Forsøget med bompenge i Stockholm satte gang i snakken om bompenge i København. FDM gjorde flere gange opmærksom på, at bompenge i statskassen, var pengekassen til vejene ved at være tom. I hvert fald blev der ikke sat penge af til nye, banebrydende tiltag på vejene i finanslovsforliget, og flere kommuner blot var en ekstra bil- meldte ud, at de ville spare Mens bilisterne var skat, og at en bomring ikke på vejene. Konsekvensen ville løse infrastrukturens problemer. Hen ad vejen blev debatten løftet op på et højere plan, og ord som roadpricing kom til at præge avisoverskrifterne. FDM deltog med til at fylde i hullet i statskassen, var pengekassen til vejene ved at være tom af den manglende investering og vedligeholdelse af vejene er bl.a. store, dybe huller i vejene til fare for trafiksikkerheden og med risiko for ødelagte biler. En aktivt i debatten og meldte ud, at hvis registreringsafgiften blev sat ned, kunne konsekvens FDM aldrig undlader at gøre opmærksom på. FDM godt bakke op om, at de, der bruger vejene, også betaler for dem. Viden om bilisterne Viden er en af FDMs kerneværdier, og I det hele taget fyldte registreringsafgiften en del i mediedebatten. Men desværre blev 2006 heller ikke året, hvor regeringen fik gjort noget ved den tårnhøje danske registreringsafgift. FDM benyttede enhver lejlighed til at påpege, at registreringsafgiften skulle ned, og at en omlægning skulle ske i forhold til både miljø og sikkerhed. Dog tegnede der sig en snert af håb om en omlægning, da regeringen i slutningen af året endelig nedsatte en uformel arbejdsgrup- viden om vores medlemmer er vigtig, når vi skal varetage bilisternes interesser. I foråret gennemførte FDM en stor Gallupundersøgelse om brugtbilkøb for at få endnu mere viden om de danske bilejere. Undersøgelsen satte fokus på privathandel med bil og bilisternes rettigheder ved køb. Senere på året indledte FDM en større medlemsundersøgelse for at få større viden om medlemmernes oplevelse af FDM. Undersøgelsen skal blandt andet bruges til at tilpasse de mange medlemsfordele, så et medlemskab af FDM bliver mere attraktivt for endnu flere bilister. roværdighed er en af FDMs kerneværdier. Netop troværdigheden har i mange år været et problem for bilbranchen. Det blev flere gange illustreret ved, at uheldige bilejere måtte kæmpe mod forhandlere, fordi bilforhandlerne havde solgt katten i sækken. De dårlige klagemuligheder fik FDM og ni organisationer fra bilbranchen til at skrive under på, at de vil danne et fælles bilankenævn, som skal behandle forbrugerklager på autoområdet. En repræsentant fra FDM blev samtidig formand for det forretningsudvalg, der blev nedsat I den forbindelse. Fra 2007 vil forbrugerne få mulighed for at få behandlet sager i det nye ankenævn. FDM håber dog, at de fleste sager aldrig når så langt, at det vil være nødvendigt at klage var også året, hvor privatleasing fik sit gennembrud. FDM påpegede faldgruber ved leasingaftalerne og vil i 2007 fortsat arbejde for, at der kommer mere gennemsigtighed i kontrakter på privatleasingsområdet. Nye nummerplader og biobenzin re ud af fire danskere svarede i en undersøgelse, at de gerne ville have mulighed for at sætte en EU-nummerplade på deres bil. For at minde politikerne om, at der burde være en valgmulighed, sendte FDM ti ganske uofficielle EU-nummerplader til skatteordfører- 4

5 FDM blev hørt og snart får danskerne mulighed for at få EU-nummerplader ne og skatteministeren, justitsministeren samt transport- og energiministeren. Budskabet blev hørt, og i maj meddelte skatteministeren, at danskerne ville få mulighed for at få EU-nummerplader på ligente trafiksystemer også blev fremhævet som vejen frem. Sidst på året nedsatte regeringen Infrastrukturkommissionen, hvor også FDM som bilisternes talerør endte med at få en vigtig plads. deres biler. I hovedstaden steg p-afgifterne voldsomt, Benzinpriserne var også sædvanen tro et heftigt samtaleemne, og men også i andre dele af landet fik p-afgifterne et nøk den FDMbenzinpriser.dk blev anvendt flittigt til at sikre sig billig benzin. Benzinpriserne steg voldsomt fra foråret re ud af fire danskere svarede i en undersøgelse, at de gerne ville sætte en forkerte vej: opad. FDM undersøgte derfor afgifterne i i landets største kommuner, og resultatet viste, og hen over sommeren, at betalingsparkering nu er EU-nummerplade hvilket skabte fokus på miljøvenlige biler og miljørigtig ske byer. Det på trods af, at hverdag i mange, store dan- på deres bil kørsel, og gav megen trafik til FDMbenzinpriser.dk. Og så var 2006 året, hvor de danske bilister for første gang fik mulighed for at tanke benzin tilsat bioætanol. Et ønske der længe havde stået højt på FDMs ønskeliste efter gode der ikke er kommet bedre p-forhold. Også i landets lufthavne blev der skruet op for p-afgifterne. Det viste en undersøgelse foretaget af Motor, og heller ikke her var p-priserne altid lige gennemskuelige. erfaringer fra Sverige. FDM vil fortsat opfordre politikerne til at komme i gang med nye projekter og sætte højere mål, og FDM ser ingen hindring i at begynde med første generation af biobrændstofferne. Bilforsikring Færre uheld betød, at forsikringspræmien i FDM forsikring blev sat ned. Det var dog langt fra alle andre selskaber, der valgte den strategi. FDM gjorde sig, på vegne af bilisterne, til talsmand Variable hastigheder og tårnhøje p-afgifter Vejene og infrastrukturen fik stor opmærksomhed i FDM gjorde både i medierne og overfor politikerne opmærksom på, at der skulle sættes gang i arbejdet med variable hastigheder på motor- og landeveje. il FDMs tilfredshed foreslog nogle politikere højere hastigheder på udvalgte landeveje, ligesom intel- for, at forsikringsselskaberne tog et ekstra kig på de høje forsikringspræmier og lod færre skader komme forsikringstagerne til gode. I det hele taget varetog FDM bilisternes interesse i flere råd og nævn både i og uden for Danmark. Mange af de politiske tiltag, der blev diskuteret eller vedtaget, havde FDM, som landets største forbruger- og interesseorganisa-tion, sat et fingeraftryk på. 5

6 Motor fyldte 100 år Den nye hjemmeside gik i luften fik FDMs nyhedbrev for første gang Medlem af FDM FDMs medlemsblad Motor kunne fejre 100 års jubilæum i maj. Jubilæet blev brugt til at relancere bladet og jubilæumsnummeret førte medlemmerne 100 år tilbage i bilens og Motors historie. Men Motor var ikke den eneste jubilar i FDM Jyllandsringen fyldte 40 år. Derfor blev der afholdt fælles fødselsdag skrevne og elektroniske medier. Leasing blev som tidligere nævnt et af årets store samtaleemner, og Motor bragte derfor i samarbejde med juristerne en stor guide til privat leasing. Budskabet var klart: Læs det med småt. En praktisk test fra de svenske vinterveje fik FDM til at melde ud, at de danske bilister bør på FDM Jyllandsrin- sætte vinterdæk på bilen, En test fra de svenske gen i forbindelse med DCåbningsløbet, hvis de vil køre i vintervejret. som blev omdøbt til Motors jubilæumsløb. Op mod medlemmer valgte at tage vinterveje fik FDM til at melde ud, at de danske bilister burde sætte vinterdæk esten blev omtalt i Motors oktobernummer. esten viste også, at ESP er nærmest virkningsløs, på bilen imod tilbudet om gratis hvis man vælger sommerdæk i vintervejret. Konkur- entré til jubilæumsløbet og bidrog til at skabe gode og festlige rammer om mærkedagen. rencesituationen for Motor blev skærpet, da flere nye magasiner og aviser meldte deres ankomst på det danske På FDMs hjemmeside blev der oprettet en helt ny sektion med titlen netmotor, der gjorde det muligt at levere aktuelle bilnyheder til medlemmerne. Desuden blev samtlige artikler fra 1996 frem til i dag digitaliseret og lagt ud på medlemssiderne. marked. Konkurrencen fik Motor til at fokusere endnu mere på forbrugerstoffet, som også er et af FDMs kerneområder. I forhold til interessen for at indrykke annoncer i Motor, fik den øgede konkurrence ingen væsentlig betydning. Fra midten af året hjalp Motor et medlem med at finde den helt rigtige brugte bil, ligesom redaktionen viderebragte gode gør-det-selv tips. Både gruppetest og klassiske temaer om sommerdæk og vinterdæk fyldte Motor i Årets AutoIndex, hvor danske bilister tilkendegav deres mening om deres bil, var også et fast tema i Motor. Flere af Motors historier spredte sig til andre medier. Blandt andet fik en advarsel om fupmagere, der forsøger at franarre private bilsælgere penge på internettet en del omtale i både de Nyt FDM.dk FDMs nye hjemmeside gik i luften i marts. Siden betød et merindhold for både medlemmer og ikke-medlemmer. For medlemmer blev det muligt at modtage mails med nyheder, tilmelde sig et nyhedsbrev, ligesom der kom en del nyt indhold på medlemssiderne. Blandt andet blev der oprettet sektionssider med fokus på bilkøb og leasing, så det blev lettere at få et samlet overblik over de mange FDM råd. Det første elektroniske nyhedsbrev blev udsendt lige før sommerferien, og ved årets udgang havde næsten medlemmer valgt at tilmelde sig. Interessen for nyhedsbrevet blev illustreret ved, at samtlige nyhedsbreve havde en høj åbningsprocent sammenlignet med andre elektroniske nyhedsbreve. Nyhedsbrevene blev dermed et nyt bindeled til medlemmerne. Det nye website gav også mulighed for øget dialog med medlemmerne via nye kontaktformularer på websitet. Det betød, at flere valgte at kontakte FDM via mail eller FDMs hjemmeside, dog uden at det betød væsentligt færre telefonhenvendelser fra medlemmerne. FDMs ferierådgivning, ferie og fordele, mærkede også en stor interesse for at søge råd via mailen. Især var der mange spørgsmål om dækvalg og vejforhold. Nye medlemsfordele FDM valgte at sætte fokus på de mange medlemsfordele ved at køre reklamefilm på V2, annoncer på tekst-tv og lave indstik i Berlingske idende og Jyllands- Posten. Indsatsen blev bakket op af en række bannerannoncer, som genererede flere medlemmer. Alle FDMs fordele blev samlet i FDMs medlemsguide, som blev sendt ud sammen med Motor. I løbet af året blev der forhandlet flere og bedre rabatter med vores samarbejdspartnere. Det betød, at FDM valgte at opsige den eksisterende aftale med SEB-kort og i stedet indgå en aftale med Lån & Spar Bank om et gratis Master- Card. De mange, nye aftaler blev omtalt på medlemssiderne i Motor, ligesom 6

7 fdm.dk fdm-travel.dk Nyhedsbrev jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec Endnu en campingguide kom på gaden Udvikling i antal unikke besøg på FDMs websites fdm.dk løbende blev opdateret, når nye rabataftaler var på plads. Medlemmerne fik også en helt ny FDM spiseguide med store rabatter på en række restauranter over hele landet. Vejhjælp via Dansk Autohjælp var også i 2006 den mest efterspurgte rabataftale hos Rådgivning og retssager FDMs juridiske og tekniske rådgivning er fortsat en væsentlig årsag til at melde sig ind i FDM. Rådgivningens callcenter hjælper i løbet af året mange medlemmer med forbrugerrelaterede spørgsmål om bilen. Udover de FDM af FDMs medlemmer valgte så-ledes at gøre brug af FDM kæmpede for 31 medlemmer i retten, og flere sager traditionelle bilspørgsmål, henvendte mange medlemmer sig med spørgsmål FDMs tilbud om billig autohjælp i sing og import af biler. Hen- om nyere emner som lea- blev vundet eller forliget til medlemmernes over sommeren gav en øget Ferie og fordele stod også for at arrangere en række tilfredshed lyst til at investere i biler sig udslag i ekstra mange medlemshenvendelser. medlemsarrangementer som fx endagstur til biludstillingen i Genève, teaterforestillinger, Cirkusrevyen og racedage på FDM Jyllandsringen. FDM sendte intet mindre end 900 personer med fly, Samtidig satte medi- erne fokus på de problemstillinger, der kan opstå, når man køber brugt bil, og det medførte også en del spørgsmål fra bekymrede og forundrede medlemmer. bus og i bil til motorsportsløbet Le Mans. Det blev FDMs største motorsportstur til dato, og det kunne selv ikke et skuffende dansk Le Mans resultat ændre ved. Opslagsbogen Campingguiden blev revideret og opdateret med oplysninger om mere end europæiske pladser. Medlemmerne fik mulighed for at købe campingguiden med rabat, ligesom den blev solgt i en række boghandlerkæder. Som noget nyt indføres rabatordningen, ADAC SparCard. Ordningen gav campisterne mulighed for at spare betragtelige beløb på overnatninger på omkring pladser i Europa i visse perioder af året. FDM kæmpede for 31 medlemmer i retten, og flere sager blev vundet eller forliget til medlemmernes tilfredshed. En enkelt sag blev tabt, mens ganske få sager blev anket til en højere instans af enten FDM eller modparten. Nogle sager blev sendt til domstolene, fordi forhandlere ikke ønskede at efterleve forbrugerklagenævnets afgørelse, mens andre var resultatet af uoverensstemmelser, der ikke lod sig løse ved almindelig forhandling. Heldigvis nåede størstedelen af sagerne aldrig så langt, da mange potentielle retssager blev klaret via mægling gennem FDMs juridiske og tekniske rådgivning. 7

8 Seks nye testcentre åbnede Mange valgte at booke tid til syn via nettet FDM overtog KI FDMs mange fordele FDMs mange fordele FDM test og bilsyn kunne for alvor kalde sig landsdækkende i Seks nye testcentre blev placeret på landkortet, mens andre flyttede til nye og mere moderne lokaler. De nye testcentre blev placeret i Ringsted, Viby, Ballerup, Viborg, Silkeborg og Hjørring, mens testcenteret i Århus og Esbjerg flyttede til nye, større og mere moderne lokaler. Placeret ved en af Århus væsentligste indfaldsveje, vil testcenteret i Århus også fremover være med til at sikre FDM en stærk position i området. I flere af FDMs testcentre blev der etableret Bilistbutikker, hvor bilisterne fik mulighed for at købe bilrelateret udstyr. I marts valgte FDM at åbne testcentrene for ikke-medlemmer, dog med den forskel, at ikke-medlemmer skulle betale en højere pris for en FDM-test. Åbningen var et resultat af, at mange ikke-medlemmer i forvejen brugte FDM til syn, og at flere af disse kunder havde udvist interesse for også at få testet bilen. Øget konkurrence Især synsmarkedet var præget af hård konkurrence i Færdselsstyrelsens prognoser for antal af syn viste sig ikke at holde stik og fakta var, at langt færre biler end antaget fandt vej til de mange nye synshaller. Fra april blev det muligt at booke tid til syn via internettet, hvilket blev modtaget positivt af FDMs kunder. Det betød, at ved årets udgang blev 45 % af alle synsbookninger foretaget online. FDM valgte også at lave drivein syn på samtlige testcentre efter gode erfaringer fra forsøg på tre testcentre. FDM Sjællandsringen Ved at drive køretekniske anlæg og tilbyde uddannelse i køretekniske færdigheder På testområdet begyndte andre konkurrenter at markere sig, dog med væsentligt mindre omfattende har FDM gode muligheder for at sætte fokus på trafiksikkerhed, som er en vigtig mærkesag for FDM. produkter end FDMs brugtbilstest. FDM benyttede lejligheden Med amternes nedlæggelse fik FDM en unik mulighed for at Med amternes nedlæggelse fik FDM en enestående mulighed for at overtage det køretekniske anlæg i Roskilde, KI. til at udvikle nye testkoncepter og tilpasse de For at opnå samspil med for- overtage det køretekniske anlæg i eksisterende. Konkurrencen betød, at flere Roskilde, KI niske anlæg, FDM Jyllandsrineningens eksisterende køretek- fik øjnene op for test, og sammen med øget mediefokus på hvor galt det kunne gå, hvis man ikke testede bilen, blev 2006 et rekordår med en fremgang på 40 % i antallet af gennemførte test. gen, skiftede anlægget i Roskilde navn til FDM Sjællandsringen. Samtidig blev det besluttet at udbyde de samme kurser både øst og vest for Storebælt. Dog arrangeres der ikke deciderede motorløb på FDM Sjællandsringen, som reglerne er i dag. Der blev også arbejdet målrettet med kvalitetssikring. Som led i dette arbejde, blev der kigget på instruktioner og uddannelse for at sikre en ensartet udførelse af syn og test, ligesom der løbende blev gennemført blindtest og andre kvalitetskontroller. Erfaringer fra de mange test blev brugt til forbrugeroplysning i medierne. Bl.a. var testresultater med til at sætte fokus på, at mange biler kørte rundt med dårlige bremser på grund Opkøbet af anlægget i Roskilde betød, at FDM nu ejer to af de bedste køretekniske anlæg i Danmark. FDM planlægger blandt andet at udbyde teoretisk og praktisk undervisning i køreteknik for personer, der er ved at tage kørekort samt kørekurser for mere erfarende bilister. Desuden kan virksomheder leje sig ind på FDMs køretekniske anlæg og afholde særarrangementer. af manglende vedligeholdelse. De mange nye testcentre med en større geografisk dækning betød også, at det blev lettere at indgå nye forhandleraftaler om både test og syn. 40 år med FDM Jyllandsringen FDM Jyllandsringens 40 års jubilæum blev fejret sammen med Motor med jubilæumsløb i slutningen af april. Forud for sæsonen blev FDM Jyllandsringen renoveret og udbygget. Mange kursister deltog i årets løb i specialarrangementer, 8

9 DC-løbene på FDM Jyllandsringen var det helt store trækplaster køretekniske kurser, elevkurser, formelkurser eller specialkurser for motorcykler. Især formelkurserne og motorcykelkurserne var populære. FDM Jyllandsringen var også med til at afvikle Bilernes univers, hvor der både blev udstillet og kørt i veteran- og klassiske biler. Der blev vanen tro afholdt Sports Car Event, hvor der kunne afleveres 400 tkr. til Børnecancerfonden, ligesom den 2,3 km lange bane igen lagde asfalt til flere DCløb. ilskuermæssigt viste DC-løbene at være et stort trækplaster, hvilket blev illustreret ved, at der med tilskuere ved årets DM finale blev sat tilskuerrekord. FDM forsikring Mange medlemmer af FDM valgte at skifte deres tidligere forsikringsselskab ud med FDM forsikring. Det betød, at FDM forsikring ved udgangen af 2006 rundede policer, hvilket var over det forventede. FDMs medlemmer valgte især at tegne bil, hus og indboforsikring. Som følge af færre skader, valgte FDM forsikring at nedsætte kundepræmierne, hvilket var med til at sikre FDM forsikring en position som et af de selskaber med de laveste forsikringspræmier Antal medlemmer fra

10 Flest valgte at køre til Italien Stor interesse for Nordamerika Der blev satset ekstra på Østen FDMs mange ferietilbud Lysten til at rejse smittede også af på FDM travel. FDM travel opnåede et rekordsalg fordelt på både salg i bureauerne via telefonen og på nettet. I alt var der en fremgang på 18% i forhold til året før. Den stigende omsætning markerede, at FDM travel gennem mange års erfaring med kør-selv rejser, har opnået en position som førende specialist på individuelle rejser. Som den største arrangør af individuelle rejser til USA, smittede den øgede interesse for at tage på ferie i Nordamerika af på FDM travel. Bureauets store erfaring med og ekspertise i Fly n Drive-løsninger bidrog til en en fremgang i antallet af gæster, som blev sendt over Atlanten. FDM travels nyeste indsatsområder Østen, Australien, New Zealand, Sydafrika og Kina stod også for en pæn fremgang. Europa-salget blev udvidet, blandt andet fordi mange valgte at booke deres Europarejse via Årets kør-selv sommerferie hit var pastalandet Italien. Internettets mange nye muligheder medførte, at rejsebookingmønsteret ændrede sig markant. Mange valgte at booke fly og hotel online på mens bureauerne i højere grad blev brugt til mere komplicerede eller længerevarende rejser, hvor der var behov for eksperter til at vejlede. I bilistbutikken var der igen efterspørgsel på kortbøger, barnestole, sikkerhedsveste og andet sikkerhedsudstyr til bilferien, mens især salget af GPS-anlæg nåede nye højder. Singapore og Kina. Der blev lagt vægt på at tilbyde rejser tæt på lokalbefolkningen, hvor den rejsende selv kunne vælge mellem afslapnings- eller aktivitetsferie. FDM travel opbyggede også en markant position på rejser til Kina. Udover at Målrettede rejser På de interne linjer blev der arbejdet med at optimere salgsprocesserne, ligesom der blev investeret meget tid i løbende forbedringer på For at få et bedre grundlag for at tilbyde endnu bedre og mere målrettede produkter og få et endnu bedre samspil være en ny destination, adskilte Kina-rejserne sig primært fra FDM travels øvrige produkter ved at satse på ture med højtkvalificerede, danske guider. I skikataloget for sæsonen 2006/2007 blev der som noget nyt satset mere på snowboardmarkedet, som mange skientusiaster havde udvist interesse for. mellem salg på telefon, bureauerne og på internettet, blev 2006 også brugt til at gennemføre en rejseanalyse baseret på information fra salget af rejser. Desuden blev forretningsplanerne for de enkelte indsatsområder tilpasset og justeret. Øget indsat på nettet På nettet blev opgraderet med muligheden for selv at sammensætte rejser bestående af fly og hotel både fra FDM travels egne produkter og fra samarbejdspartnere. FDM travels kataloger blev justeret således, at der kom et bedre samspil mellem Internettets mange nye muligheder medførte, at rejsebookingmønsteret 2006 var det første år, hvor FDM travel fik succes med salg via internettet. Rigtig mange FDM travels kataloger og benyttede sig af den mulighed, og FDM travels inter- ændrede sig markant Mange af katalogerne blev udvidet med turforslag og beskrivelser af og tips til de forskellige rejseformer med opfordring til at søge mere inspiration og information på FDM travels hjemmeside. netsalg var med til at sikre FDM travels salgsfremgang. Både omsætningen og besøgstallet på FDM travels internetside steg i 2006, og det ugentlige nyhedsbrev, FDM travel Club, var med til at skabe øget interesse for FDM travels mange Østen og hailand var to af FDM travels store indsatsområder, hvilket blev afspejlet i to nye kataloger. I Østenkataloget var der forslag til rundrejser i lande som Cambodja, Vietnam, Malaysia, rejsetilbud. Der blev udviklet tre nye inspirationssites med rejseinspiration til nogle af FDM travels kernedestinationer: USA, Australien og New Zealand. Kunderne tog hurtigt siderne til sig, og 10

11 11

12 Nye flotte vinduesdekorationer på bureauerne Flere pladser med i den Europæiske rabatordning re pladser holdt vinteråbent brugte dem til at dele ud af deres egne rejsebeskrivelser og videregive tips til andre kunder. Beskrivelser af de mest besøgte byer samt en række turforslag er nogle af de bærende elementer på de nye sites. Hertil kommer beskrivelser af de største naturområder og nationalparker. Desuden kan de rejsende finde gode råd om planlægningen af rejsen, kør-selv tips og forslag til oplagte kør-selv ture. De tre inspirationssites bliver også brugt til at finde forslag til den videre rejse eller booke fly og hotel med udgangspunkt i den by, hvor den rejsende befinder sig. FDMs store viden om USA var også udgangspunktet for en række amerikansk inspirerede foredragsaftener i Århus, Ålborg, Odense, Lyngby og Næstved. Her blev USA præsenteret i ord og billeder og efterfølgende kunne gæsterne stille spørgsmål og bestille rejser hos FDMs rejsekonsulenter. Samtlige butiksvinduer fik ny vinduesdekorationer og enkelte af FDM travels bureauer blev renoveret, mens FDM travels kontor i Kolding flyttede til helt nye lokaler, hvor der også blev etableret en bilistbutik. FDM travel deltog på flere rejsemesser. Flere steder var FDM travel både repræsenteret med egen stand samtidig med, at FDM travel var at finde på den store fælles USA-stand. Camping Natur og camping er unægteligt bundet sammen. Som landets største forbrugerorganisation, ønskede FDM at være på forkant med miljøudviklingen blandt andet ved at skabe et bedre og grønt image for ferielandet Danmark. Det var baggrunden for at påbegynde arbejdet med at certificere FDMs 14 campingpladser, så de i løbet Forud for sæsonstarten blev der investeret i flere hytter, som viste sig at gøre stor nytte i sæsonen. På samtlige af FDMs campingpladser blev der arbejdet med at indføre tematisering på pladserne. Således blev der satset på wellness, fiskeri, dyrezoo, kajak og cykling og andre aktivitetsoplevelser for campisterne. FDM camping deltog i flere messer. Messerne blev brugt til at brande FDMs pladser som åbne for alle og oplyse om de forskellige temaer på pladserne. af 2007 kan få miljømærket EU-blomsten. Ved at iværksætte en målrettet miljøindsats ønskede FDM camping at give en håndsrækning til miljøet. Arbejdet med at opnå miljøblomsten medførte i slutningen af året, at angloppen fik Ishøjs miljøpris. Det gode vejr i skolernes sommerferie betød høj belægning på samtlige af FDMs campingpladser. En solrig og varm højsæson gav, sammen med en øget interesse for standpladser, en flot omsætningsfremgang for FDM camping. Desværre medførte efterårets FDM camping fik to nye campingpladser, Balka Strand og Bjerge Sydstrand, med i rabatordningen Camping stormflod store materielle skader for FDMs campingplads på hurø. Kravene fra Campingraadet i Danmark til campingpladserne Chèque som i alt omfatter 500 campingpladser i 18 Det gode vejr i skolernes blev skærpet i løbet af året. europæiske lande. Dermed var fem af FDMs campingpladser, Holbæk Fjord, Skive Fjord, Hegedal Strand, Balka Strand og Bjerge Strand med i samarbejdet, sommerferie betød høj belægning på samtlige af FDMs campingpladser Det betyder, at der frem til 2010 stilles større krav for at få tildelt tre stjerner. I Billund blev der opsat et selfservice check-in system til autocampere for at afhjælpe hvor campister kan opnå store besparelser i lavsæsonen. Lige før sommerferien problemer med ulovligt parkerede autocampere. og højsæsonen for camping blev FDMs nye campingportal lanceret. Portalen giver mulighed for at målrette information og lave særlige tilbud til landets campister. Lysten til at campere i sneen smittede også af på FDM camping. FDMs pladser i Billund, Holbæk og Bjerge holdt vinteråbent, og allerede før vintersæsonen kunne Holbæk melde alt udsolgt. 12

13 13

14 Nøgletal Indtægter: FDM forsikring FDM travel Medlemskontingent FDM camping FDM test og bilsyn Finansielle indtægter FDM køreteknik I alt Udgifter: Administration FDM forsikring Internet Juridisk og teknisk rådgivning Motor FDM camping FDM test og bilsyn FDM køreteknik Diverse Nye tiltag Markedsafdeling og salg- og medlemsservice FDM travel I alt Årets resultat

15 FDMs organisation - bestyrelsen Bent Halkier, formand samt forretningsudvalget Steen orp-hansen, næstformand samt forretningsudvalget Henning Pedersen forretningsudvalget Bent Lauritzen Hans Skytte Pedersen Ina-Maria Nielsen orkil Hattel Michael Mathiesen Peter Bang Jeppesen Lars Munk Mogens Christensen medarbejdervalgt age Svendsen medarbejdervalgt FDMs organisation - direktion og ledelse homas Møller homsen adm. direktør Carsten Møller økonomidirektør Barbara Borre Lange presse og kommunikation orben Kudsk politisk sekretariat Ingrid Falkenham marked Bo Christian Koch Motor Per Alkestrup juridisk og teknisk rådgivning Henning Pedersen FDM test og bilsyn Søren Dahlin FDM camping Jesper Ewald FDM travel indkøb Brian Andersen, FDM travel salg online Ulla Bruhn FDM travel salg offline 15

16 Kredskort : FDM kredse 1-55: FDM lokalområder (politikredse)

17 Repræsentantskabet Kreds 1 Pol.kr./lokalområde 1 Investeringskonsulent René Honoré Ribegade København Ø Advokat Bent Lauritzen Ny Vestergade København K Cand. jur. Louise Halkier Strandboulevarden 13, 2. tv 2100 København Ø Direktør Jan Holmegaard Jensen Ingeniørforeningen Kalvebodbrygge København V Advokat Michael Knop Hovedvagtsgade 6, København K 8 Kørelærer Karsten Kræmer Nordstrandparken Dragør Kreds 2 Pol.kr./lokalområde 3 Direktør Hans Skytte Pedersen Høyrups Alle Hellerup Investeringschef Peter Goldsmidt Jægersborg Allé Charlottenlund 4 Internetchef orben Weber Andersen Rude Vang Holte Overlæge Jens Juel hiis Kikhanebakken Holte Henrik Eugene Darville Hvidegårdsparken Kgs. Lyngby 5 Driftschef Kenth Sørensen Buddingevej Lyngby Salgsingeniør Finn Geslau Mårvænget Søborg Nicolai Geslau Knudsalle Kgs. Lyngby Kreds 3 Pol.kr./lokalområde 2 Vakant 6 Salgskonsulent Karl-Erik Høholt Jensen Strandbovej Hvidovre Civilingeniør Svend Carstensen Rødovrevej Rødovre 7 Lektor Ina-Maria Nielsen Gyvelvej 4, 1. sal tv Glostrup ekniker Jørgen Sjøland Baunevej aastrup Signe Fabritius de egnagel Niebuhr Gade 5, 2 th aastrup 22 Statsaut. revisor Knud Verner Westh St. Søstræde Rønne 55 Lærer Bergur Godtfred Breidablik 2B FO-100 orshavn Kreds 4 Pol.kr./lokalområde 9 Overlærer Lars Vange Søndermarken Espergærde Politiassistent orkil Hattel Kirsebærhaven Fredensborg Advokat Oluf Olsen Søndermarken Espergærde 10 Direktør Bent Byskov Montronics A/S Jespervej Hillerød Ingeniør Eggert Neistrup Skovbakken Farum 11 Salgskonsulent orben Carlsson Løngangen 8, st.tv Hundested 12 Ingeniør Stig Hoffmann Johansen Skolevej Havdrup Prokurist Jes Lyngsie Peterssæde 6, Svogerslev 4000 Roskilde Civiløkonom Mogens Lundbech Englerupvej 57 Kirke Sonnerup 4060 Kirke Såby Kreds 5 Pol.kr./lokalområde 14 aksator Kim Madsen Vallestrupvejen Holbæk El-installatør Carsten H. Jensen Nykøbingvej 72 Stigs Bjergby 4440 Mørkøv 15 Regionschef Palle Castbak Bredekildevej Kalundborg 16 Soc. pæd. Kjeld Krageskov Kisaq Søndermarksvej Dianalund 17 Administrationschef Helle Jürgensen Felixvej Slagelse 18 Reg. revisor Helge Christensen Sct. Peders Kirkeplads 13, 2.th Næstved Journalist Claus Würsten Carl Nielsens Vej Næstved 19 Major Steen orp-hansen Rosagervej Præstø 20 Politiassistent Dorte Larsen Bruntoftevej 1, Sørup 4863 Eskildstrup 21 Faglærer Finn Jensen Engtoften Nakskov Kreds 6 Pol.kr./lokalområde 23 Ingeniør Erling Uhrbrand Jensen Fredensgade Odense C Direktør P. H. Pedersen Svendborgvej Odense S Direktør E. Brix Jørgensen Blåklokkevej Odense SV 24 Møbelhandler Finn Boye Mellemvej Svendborg 17

18 Repræsentantskabet Radioforhandler Palle Pagel Hansen vedvej Svendborg 43 Værkfører Frede Borg-Jensen Splidholmvej 41, Gylling 8300 Odder 48 Aut. psykolog Poul Erik Jørgensen Kærmindevej Skive Direktør orben Holt Sct. Cathrinevej Hjørring 25 Politiassistent Michael Mathiesen Granvej Ullerslev 26 Pensionsrådgiver Ole Gundersen Pilehaven Assens 27 Lærer Ole Eggert Odensevej Middelfart Kreds 7 Pol.kr./lokalområde Ingeniør Jørgen Olsen Kildeparken Skanderborg 44 Skatterådgiver René Møller Jensen Buskelundtoften Silkeborg Kreds 8 Pol.kr./lokalområde 37 Radiotekniker homas Sindberg Martinsen Niels Kjeldsensvej Give 49 andlæge Knud Hagger Odgaard Landlystparken histed Kreds 9 Pol.kr./lokalområde 45 Direktør Lars Germann Egevangen Randers Advokat Niels Grønbæk Middelbovej Randers Kreds 10 Pol.kr./lokalområde 28 Værkstedsleder Ernst Kold Ravnskobbel Sønderborg 29 Politiassistent Lars Rydhard Skovbakken Aabenraa 30 Lærer Hjalmar Nielsen Carstensgade ønder 38 Inspektør Ib Poulsen Hårupvej Brædstrup Fuldmægtig Bodil Kolbæk Johannebjergparken Vejle Øst 46 Direktør John Bernth Madsen Æblerosevej 11 st. th Grenå 31 andlæge Lars Munk Nørregade Haderslev Glarmester Hans Aasberg Hulvej Horsens 42 Lærer Peter Bang Jeppesen Klokkerbakken Århus V Adm. direktør Michael Flintholm Lobeliavej Skødstrup Læge Arne Chr. Fiellau Orla Lehmanns Alle 7, 8000 Århus C Sekretariatschef Helle oft Hansen Lupinvej Hinnerup Filialdirektør Peter Sørensen Schenker A/S Jens Olsens Vej Århus N 39 Systemprogrammør age Gejl Nygårdparken 2, Gjellerup, 7400 Herning Ungdomsskoleinspektør Niels Jørn Jeppesen Østergårdsalle 7, Aulum 40 Skatteinspektør Marius rip Klostervænget Skjern 41 Elektromester Henning Pedersen Sarpsborgvej Struer Afdelingsdirektør Birger Føgh Bjerggade Struer 47 Autotekniker Johnni Bager Sønderhøjvej 11, Vinkel 8800 Viborg 50 Læge Erik Bruun Nielsen Kirstine Jensens Vej Nibe 51 Bankbestyrer Jørgen Maibom Møllevænget Vadum Bureauchef Poul-Erik Madsen C. h. Zahlesvej Aalborg SØ Logistikchef orben Egebo, Gabriel A/S Hjulmagervej Aalborg 52 Afdelingsdirektør Claus Brink eglvænget 92, Als 9560 Hadsund 53 Viceskoleinspektør Erik Husted Henriksen Langbaksmindevej Asaa 54 Advokat Bent Halkier Sct. Cathrinevej Hjørring 32 Områdechef Willi Weber Linde Allé Ribe 33 Forretningsfører Poul Adler Svanholm Birkedals Alle Esbjerg 34 Repræsentant H. P. høgersen Færøvej Grindsted 35 Projektchef Hans Verner Jensen Østerbyvej Fredericia 36 Direktør Bent Andersen Enebærparken 2, Vonsild 6000 Kolding Ingeniør Finn K. Møller Strandvænget Kolding

19 FDM afdelinger FDM test og bilsyn FDM travel FDM camping FDM køreteknik 22 10

20 FDM-udtalelser til medierne i 2006 Elektronisk skiltning, Ingeniøren, 24. februar 2006: De sidste par år har FDM skrevet til ministeren, at vi mener, der skal indføres variabel skiltning. Ministeren har svaret igen og igen, at der ikke var nok erfaring med metoden, men det er da noget, vi har nu. Stigende indtægter på parkering, Jyllands-Posten 11. maj 2006: Borgerne betaler i forvejen til veje og cykelstier over skattebilletten. Når nu kommunen indkradser så mange penge, har vi en forventning om, at pengene bliver brugt til p-huse eller p-pladser. Bompenge, Ritzau, 1. juni 2006: Folk bor nu engang, hvor de bor og arbejder, hvor de arbejder, og med de priser der er på biler og brændstoffer herhjemme, kører danskerne ikke på arbejde i bil med mindre, det er den eneste reelle mulighed. Derfor vil kørselsafgifter ikke have den ringeste effekt på trængslen i myldretiden, men alene blive endnu en belastning for danske familier og ikke mindst pendlere. Fotofælder, Berlingske idende, 12. juli 2006: Den måde politiet anvender automatisk trafikkontrol på, minder om en pengemaskine. Vi hører fra mange af vores medlemmer, at fartkontrollen er på steder, hvor det ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt er svært at se pointen. Variable hastigheder på landevejene, Ringkjøbing Amts Dagblad, 21. juli 2006: På motorvejene kan vi godt administrere de variable hastigheder, og det kan bilisterne også, hvis de indføres på landevejene. Når hastighedsgrænsen er afstemt efter forholdene, respekterer bilisterne dem også. Registreringsafgiften, Børsen, 31. juli 2006: Staten har gjort sig afhængig af det store provenu, der i øjeblikket vælter ind i statskassen fra den høje bilbeskatning. De har vænnet sig til de mange penge og kan ikke finde nogen løsning uden et statsligt indtægtstab. Det er hele baggrunden for, at der ikke bliver gjort noget fra regeringens side. Gulpladebiler, Århus Stiftstidende, 10. juni 2006: Problemet i Danmark er ikke, at afgiften på gulpladebiler er for lav, men at afgiften på almindelige biler er alt for høj. Firskovvej Kgs. Lyngby tlf

Indhold. FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1. Medlemmernes FDM... 6. En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8. Med FDM ud i verden...

Indhold. FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1. Medlemmernes FDM... 6. En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8. Med FDM ud i verden... Indhold FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1 Medlemmernes FDM... 6 En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8 Med FDM ud i verden...12 Koncernoversigt....14 Nøgletal....15 Resultatopgørelse og

Læs mere

Indhold. Bilisternes repræsentant... 4. FDM som forbrugerrepræsentant... 6. Samfundshensyn... 11. FDMs medlemstilbud og services...

Indhold. Bilisternes repræsentant... 4. FDM som forbrugerrepræsentant... 6. Samfundshensyn... 11. FDMs medlemstilbud og services... ÅRSBERENING 2012 FDM Danmarks største forbruger- og interesseorganisation FDM er med næsten en kvart million husstande som medlemmer landets største forbruger- og interesseorganisation. På den politiske

Læs mere

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 02 - Februar 2010-7. årgang Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Stil krav til limousinerne ellers bliver de taxiens stille død side 8 Loyal, myreflittig

Læs mere

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2013-10. årgang Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget side 12 Flex fuld af fejl Alle de store sjællandske taxiselskaber oplever, at afregninger

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

Udtjente dæks vej til et nyt liv

Udtjente dæks vej til et nyt liv Brancheblad udgivet af Dækbranchens Fællesråd ISSN 1901-9069 83. Årgang Maj 2010 Nr. 4 Udtjente dæks vej til et nyt liv 1.000.000 ton brugte dæk indsamlet i Sverige Side 4 Stor interesse for Auto Teknik

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Racismen trives i nattetimerne Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Racismen trives i nattetimerne Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2011-8. årgang Tonen er tunet i Taxa Selandia, der har sendt alle medarbejdere på kursus i korpsånd og kundeservice side 10 Nyt afgiftssystem har

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

03 April 2013. autobranchen.info BOLIGJOB-PLAN VANDT OVER REP-GRÆNSER»VI ER EN VÆKSTBRANCHE!«FRONTRUDER MED UDFORDRINGER

03 April 2013. autobranchen.info BOLIGJOB-PLAN VANDT OVER REP-GRÆNSER»VI ER EN VÆKSTBRANCHE!«FRONTRUDER MED UDFORDRINGER 03 April 2013 autobranchen.info BOLIGJOB-PLAN VANDT OVER REP-GRÆNSER»VI ER EN VÆKSTBRANCHE!«FRONTRUDER MED UDFORDRINGER Lad ikke udviklingen i moderne biler overhale dit værksted... 10 gode grunde TIL

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Han satser på assurandører Assurandørerne kan efterkomme efterspørgslen fra de kunder, som ønsker at få et besøg i hjemmet,

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Ny uddannelse er et hit Michael Noer og Frank Josephsen fra Topdanmark har netop afsluttet Finansforbundets nye tillidsmandsuddannelse,

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 4 - April 2015-12. årgang Taxisalget styrtdykker side 6 Vognmænd i vildrede Skal man købe dyrt og sælge hurtigt, købe billigt og køre bilen ned eller skal man

Læs mere

Branchen har brug for en modig minister

Branchen har brug for en modig minister Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2013-10. årgang Branchen har brug for en modig minister side 7 Plyndret af pirater En lokal pirattaxi har i årevis plyndret de rigtige taxier i

Læs mere

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013 05 Juni 2013 autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Danmark Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren cameleon.dk - 2013129 Nikolaj Nørup - kædekonsulent, Jylland AutoPartner byder Nikolaj

Læs mere

Fælles lov for bus og taxi skal løse EP-problem side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6

Fælles lov for bus og taxi skal løse EP-problem side 10. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 06 - Juni 2010-7. årgang Taxierhvervet får bedre uddannelser side 6 Politikerne har ikke brug for taxierhvervet, men vi har brug for dem hør Hans Engells bud

Læs mere

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring FIRMAIDRÆT Futsal. Alderen er ingen hindring Formandsmøde. Kvinderne på talerstolen 6 Årets leder startede som brokkerøv 8 Invitation til Åbne aktiviteter i DFIF 16 Nr. 1 Januar 2007 Magasinet fra LEDER

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s.

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2015 På vej mod fremtiden Tema med alt om planerne for det ny PTU s. 6-23 Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere