DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING"

Transkript

1 DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø

2 DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø

3 DPSP Update Januar 2015 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer DPSP fejrer 25 års jubilæum ved selskabets generalforsamling d. 12. marts 2015 i Aarhus. Den ordinære generalforsamling følges op af et spændende foredrag ved Svend Brinkmann samt en festmiddag. Vi glæder os til at møde rigtig mange af vore medlemmer. Psykoterapien har de seneste årtier på en gang høstet popularitet, er i stigende grad offentligt finansieret og hele tiden fortløbende udfordret på sin eksistens. Bevisførelse for værdien af vores arbejde = overlevelse, udvikling og fremtidssikring. Og vi er på vej. Den kognitive tradition satte fart på evidenshesten. Og traditionen blev på en og samme tid ufrivilligt til en trojansk hest for frugter af årtiers psykoterapeutisk praksis og en midlertidig tsunami for teoretisk udvikling af samme. Maskeret med præpositionen kognitiv blev humanismens dyder og psykoterapeutiske begreber og metoder fra forskellige andre traditioner som accept, forpligtelse, engagement, medfølelse og mindfullness i 0 erne og 10 erne lanceret på nye flasker. Det gode og nødvendige var, at metoderne restituerede en todimensionel psykoterapi til at være en både værdibaseret, vidensbaseret og integrativ praksis. Det nedbrydende, at et århundredes teoretiske ballast blev sat i parentes og erstattet af en bogstavlej. Som regel bestående af tre bogstaver. Måske skulle det til. Nyere psykoterapier bevæger sig asymptotisk i retning af at være fokuserede, systematiske og direktive samt integrative med anvendelse af forskellige effektive metoder der hviler på en klippegrund af almenpsykologisk viden og/eller velgennemprøvet praksis og teori, hvor de tidligere non-specifikke faktorer nu er specifikke evidensbaserede fællesfaktorer. Selvom evidensforskningen er en fest for psykoterapien ligger massive udfordringer foran: Eksempelvis forskning i kompleks metodeintegration, specifikke forandringsprocesser og neurale funktioner skal undersøges. Og hold nu fast. I offentligt regi er basale rammer for psykoterapi udfordret. Rundt om i psykiatrien foregår psykoterapeutiske forløb i skiftende samtalerum, uforudsigeligt fra session til session, og rum der er langt fra den kendte atmosfære af bogsamlinger, inspirerende udsmykning og tæpper på gulvet, som vi har fundet indlysende fordelagtigt for at skabe det terapeutiske rum. Det nye glatte og omskiftelige virker intuitivt forkert. Men hvad ved vi om det? Kan det have fordele? Hvordan reagerer patienterne? Hvordan trives psykologen? Søger stærke patienter mod private tilbud? Det fysiske møde er også udfordret. Teleydelser vinder frem, onlinetjenester, apps osv. i støt tempo. Det fordrer en proaktiv holdning, herunder en fordomsfri afprøvning og undersøgelse af muligheder, begrænsninger og risici. Psykoterapien slår rødder i den nye verden i verden. Alle DPSPs medlemmer ønskes et rigtig godt nytår! Klaus Pedersen Formand f. DPSP DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø

4 1.-2. december 2014 i Odense Kursus i Eksistentiel Psykoterapi Specialiseringsmodulet, anden teoretisk referenceramme (12 timer) v./ Vibe Strøier, cand. psych., specialist og supervisor Formålet med kurset er at give deltagerne en basal indføring i eksistentiel psykoterapi i dens fænomenologiske udformning, som den er udviklet af professor Ernesto Spinelli. Kurset tager udgangspunkt i Spinellis videnskabelige, teoretiske og kliniske arbejde og hans model: The Structural Model for Existential Practice. Der vil være en basal indføring i den eksistentiel - filosofiske grundlagsteori og kliniske teori, sammenhængen herimellem og empirisk forskning vedrørende den pågældende teori, samt indføring i eksistentiel psykoterapeutisk metode med eksempler fra klinisk praksis. Om underviseren: Vibe Strøier er cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi samt arbejds- og organisationspsykologi. Hun har mange års erfaring med såvel psykoterapi som udviklingsprocesser i organisationer. Tid og sted: Mandag og tirsdag d december Begge dage kl Morgenkaffe ½ time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Se nærmere på Deltagere: Max. 25 psykologer. Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr. 2600,-, andre akademikere kr. 3100,-. EAN-fakturering er ikke muligt. Bindende tilmelding: Senest d. 15.oktober 2014 via Litteratur: Ernesto Spinelli: Eksistentiel psykoterapi i praksis. Hans Reitzels forlag 2008 Mick Cooper: Eksistentielle terapier. Dansk Psykologisk forlag 2011 Meritering: Kurset er forhåndsgodkendt til Specialistuddannelsen i psykoterapi, voksne, specialiseringsmodulet, Anden teoretisk referenceramme (12 timer). Arrangører: DPSP-Fyn v/ Tina Malchow-Møller ( ), Henriette Rønhof Sloth, Malene Hinrichsen, Lykke Birkeland & Mette Riber DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø

5 Indkaldelse til generalforsamling, foredrag og middag 12. marts 2015 i Aarhus Vi indkalder hermed til generalforsamling og foredrag i DPSP d. 12. marts Efter foredraget er selskabet vært ved en middag. Vedlagt i vinterbrevet finder du DPSPs regnskab for Forslag til dagsordenen skal være indsendt mindst 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der ikke indkommer nye forslag til dagsorden, vil vedlagte dagsorden gælde som endelig dagsorden. Vi håber at se mange af vores medlemmer denne aften. Tid: Torsdag den 12. marts 2015 kl Sted: Restaurant SANS med Früd, Mejlgade 35B, 8000 Aarhus C Generalforsamling Foredrag v. Svend Brinkman Middag Bestyrelsesmedlemmer: På valg (alle genopstiller): Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasserer), Mette Vinum & Malene Hinrichsen (koordinator, Fyn-udvalget) Ikke på valg: Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), Anne Vonger Kaas & Henriette McKenzie Rønhof Sloth. Suppleanter: Opstiller til suppleantpost: Krista M. N. Straarup Ikke på valg: Werner Regli & Marie Louise Rørne Genopstiller ikke: Lone Adamsen (koordinator, Århus-udvalget) Det diagnosticerede liv: Svend Brinkmann, professor i psykolog, Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet, debattør og foredragsholder, Vi bevidner tilsyneladende en epidemisk vækst i de psykiatriske diagnosers udbredelse. I løbet af et år vil cirka 25 procent af os kunne få mindst én psykiatrisk diagnose. Omtrent 8-10 procent af befolkningen er på antidepressiv medicin. Hvordan forklarer vi eksplosionen i de psykiatriske diagnosers udbredelse? Er vi sygere end før? Eller har vores begreber om sygdom og sundhed ændret sig, så det er blevet en sygdom at have det svært? Hvad sker der med et samfund, der i stigende grad anskuer dets problemer gennem diagnosernes optik? Med udgangspunkt i disse spørgsmål vil Svend Brinkmann stille skarpt på diagnosekulturen og de udfordringer, vi her møder. Svend Brinkman er professor i psykolog ved Aalborg Universitet. Hans forskning foregår i grænsefladen mellem filsofi, kulturanalyse, etik og psykologi. Han er forfatter til adskillige bøger og artikler. Han har bla redigeret bogen Det diagnosticerede liv og har senest udgivet bogen Stå fast- et opgør med tidens udviklingstrang i Tilmelding er nødvendig til foredrag og middag, pr. mail til: Begrænset deltagerantal. NB: Angiv venligst om du deltager i foredrag, middag eller begge dele. Du vil herefter modtage en bekræftelse fra sekretær Lotte Dehli Arrangør: DPSP v/ Henriette McKenzie Rønhof Sloth, Mette Weiss Mose og Krista M. N. Straarup DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø

6 Dagsorden til DPSPs generalforsamling torsdag d. 12. marts Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år 6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 7. Behandling af indkomne forslag 8. Fastlæggelse af budget og kontingent 9. Valg af bestyrelse 10. Eventuelt Ad. pkt 6) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: Ændringsforslag til DPSP s vedtægter af 9. marts 2011: Nuværende 3: VIRKSOMHED: Formålet realiseres via: Afholdelse af arrangementer der kan være meritgivende i DPs specialistuddannelser, samt af årligt heldagsseminar. Arrangementerne afspejler bredden i dansk og international videnskabeligt funderet psykoterapi. Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte udvalg til varetagelse og udvikling af DPSPs aktiviteter. Udvalgsmedlemmer udpeges af bestyrelsen. Nedsatte udvalg refererer til DPSPs bestyrelse, og skal være med deltagelse af mindst et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen nedsætter et Århus-udvalg og et Fyn-udvalg til varetagelse af lokale aktiviteter med bistand fra DPSPs sekretær. Bestyrelsen nedsætter et Videotek-udvalg som bl.a. har til formål at opbygge og vedligeholde DPSPs Videotek med bistand fra DPSPs sekretær. Der skal sigtes mod at kursusbudgetter balancerer, således at der hverken opstår væsentligt underskud eller overskud for det enkelte kursus. Et kursusbudget skal indeholde oplysning om minimum antal betalende deltagere for kursets gennemførelse. Bestyrelsen kan dispensere fra kravet om, at et kursus ikke må give underskud. Ændringsforslag 3: Tredje bullet ændres til: Bestyrelsen nedsætter et Århus-udvalg, et Fyn-udvalg og et København-udvalg til varetagelse af lokale aktiviteter med bistand fra DPSPs sekretær. Fjerde bullet ændres til: Bestyrelsen nedsætter et Medietek-udvalg som bl.a. har til formål at opbygge og vedligeholde DPSPs medietek med bistand fra DPSPs sekretær. DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø

7 marts 2015 i Odense Kursus i Klinisk Sexologi v./ Bo Møhl, professor og uddannelsesansvarlig klinisk psykolog ved Psykiatrisk Center, København Via kurset vil deltagerne få mulighed for at tilegne sig viden om og erfaring med forskellige seksuelle vanskeligheder, relateret dels til somatisk sygdom og dels til psykiske lidelser, samt relevante interventionsmuligheder i forhold hertil. Formen for kursusdagene vil være en kombination af teoretiske oplæg og diskussion suppleret med eksempler fra den kliniske praksis og praktiske eksempler. Fokus vil især være på praksis og berøre emner som sexologi og sundhed, sexologi og somatisk sygdom, samt sexologi og samliv. Derudover vil der være fokus på sexologi og psykiske lidelser, idet opmærksomhed også rettes mod seksuelle vanskeligheders co-morbiditet med anden psykopatologi. Relevante (sexologiske) behandlingsstrategier præsenteres i relation til de forskellige seksuelle vanskeligheder. Temaer vil bl.a. være biopsykosociale seksualitetsteorier, lyst, ophidselse og orgasme, seksuelle forstyrrelser, seksuelle dysfunktioner, terapeut-klientpartner relationen, samt individuelle og par-terapeutiske sexologiske behandlingsstrategier. Bo Møhl er professor, cand. psych. & cand. mag. fra Københavns Universitet. Han er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi. Gennem mange år ansat ved Sexologisk Klinik på Rigshospitalet. Siden 2011 uddannelsesansvarlig klinisk psykolog ved Psykiatrisk Center, København. Han har skrevet flere artikler og bøger om en lang række kliniske psykologiske og sexologiske emner, ligesom han har omfattende undervisningserfaring. Desuden er han del af sexologisk forskningsgruppe ved Aalborg Universitet. Tid og sted: Onsdag den 25. marts 2015 kl torsdag den 26. marts 2015 kl Morgenkaffe begge dage ½ time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. (tæt ved banegården eller parkering ved Kvickly). Se nærmere på Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr. 2600,-. Andre akademikere kr. 3300,-. EAN-fakturering ikke mulig. Bindende tilmelding: Senest den 11. februar 2015 via Meritering: Godkendt til Tværgående modul: 3.6. Klinisk Sexologi, 12 timer. Arrangører: DPSP, Fyn v/henriette Rønhof Sloth ( ) & Mette Søndergaard Riber ( ) DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø

8 Fredag d. 8. maj 2015 Radisson Blu Scandinavia DPSPs Internationale Seminar i Aarhus John F. Clarkin Treating Personlity Disorders How to understand and treat difficult to treat patients with personality disorders? Professor i klinisk psykologi John F. Clarkin, PhD (USA) John F. Clarkin er professor i klinisk psykologi ved Weill Cornell Medical College i New York, og co-director ved Personality Disorders Institute of the New York Presbyterian Hospital, and the University Hospital of Cornell and Columbia og tidligere præsident for the International Society for Psychotherapy Research. Dr. Clarkin er internationalt anerkendt foredragsholder om moderne psykodynamisk objektrelationsteori. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om personlighedsforstyrrelser, differentieret terapiplanlægning og overføringsbaseret terapi (TFP), herunder bøgerne Psychotherapy for Borderline Personality: Focusing on Object Relations (2006) og Psychotherapy for Borderline Personality (1998) og er co-editor på det omfattende værk Major Theories of Personality disorder (2005). Det er derfor til stor glæde for selskabet, at John Clarkin har accepteret at komme til det internationale seminar i Aarhus i foråret De fleste af os klinikere har prøvet at sidde med klienter eller patienter, hvor vores sædvanlige forståelse og interventioner kommer til kort, og vi sidder måske tilbage med oplevelser af forvirring, magtesløshed eller irritation. John F. Clarkin tilbyder en integreret forståelse af disse patienter, som måske kan hjælpe til at sætte realistiske behandlingsmål og vise en mulig vej. Session 1: Difficult to Treat Patients with Personality Disorders Udviklingen i forståelsen af personlighedspatologi. Det fremhæves, at der er en tæt sammenhæng mellem patologiforståelsen og den behandlingsmæssige tilgang og herunder valg af psykoterapeutisk fokus og interventioner. DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø

9 Session 2: Patient Assessment and Treatment Contracting Der bruges et struktureret interview, hvis der er mistanke om personlighedspatologi. Interviewet har til formål at forstå patientens symptomer, samt patientens indre repræsentationer af selv og andre, som styrer adfærden i relationer. Interviewet efterfølges af forhandling om en mundtlig behandlingskontrakt, hvor behandlerens og patientens ansvar specificeres. Session 3: Early Treatment Phase Den tidlige behandlingsfase ved svær forstyrrelse af personligheden er ofte kendetegnet ved udfordringer af kontrakten, selvdestruktiv adfærd og trusler mod den fortsatte behandling. Session 4: Mid-Phase of Treatment and Termination Her er der mulighed for, at patienten kan få en dybere forståelse af vedkommendes repræsentationer af selv og andre gennem det terapeutiske arbejde med relationen til terapeuten samt relationen til nøglepersoner i patientens aktuelle liv. Patienten kan dermed udvikle en evne til at reflektere. Efter seminaret vil deltagerne være I stand til at 1. Beskrive adfærd og interne repræsentationer af selv og andre, som er karakteristiske for patienter med svær personlighedspatologi. 2. Forstå sammenhængen mellem personlighedspatologi og fokus i behandlingen. 3. Beskrive elementerne i en behandlingsmæssig kontrakt 4. Beskrive fortolkningsmæssige prioriteringer og processer samt reparation af alliancebrud i samarbejdet mellem patient og terapeut. 5. Forstå hvordan patienten progredierer fra handling til reaktion til refleksion. Tid og sted: 8. maj 2015 kl. 8:50-16:15. Morgenkaffe og registrering kl. 7:30. Radisson Blu Scandinavia, Banegårdspladsen 1, Aarhus. Deltagerpris: 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening, 1550 kr. inkl. moms for andre akademikere. Prisen inkluderer morgen- og frokostbuffet samt eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt. Tilmelding: Tilmelding foretages via Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding er fredag d. 27. marts Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden. Meritering: Seminaret søges godkendt i relevante specialistuddannelser. Arrangører: DPSP v/ole Karkov, Krista M. N. Straarup & Klaus Pedersen DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø

10 10. og 11. september; 19. og 20. november 2015 & 11. og 12. februar 2016 Udredning og behandling på psykodynamisk grundlag Operationaliseret Psykodynamisk Diagnose (OPD-2) v. Cand.psych. og ekstern lektor Ole Karkov Østergaard og de sidste to dage ved prof. Dr. med. Manfred Cierpka, Institut für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familietherapie, Universitetsklinikken i Heidelberg OPD-2 er et interviewbaseret instrument, som giver kursusdeltagerne et solidt kendskab til en international anerkendt udrednings- og behandlingsplanlægningsmetode. Kurset giver deltagerne redskaber til en systematisk og valideret udredning af hele personligheden på baggrund af hvilken, der kan formuleres terapeutiske fokusområder og interventioner. OPD-2 er anerkendt af de tyske forsikringsselskaber, mere end tyskere har været på kurset, og OPD-2 er oversat til ca.10 forskellige sprog deriblandt engelsk, kinesisk, japansk, spansk, tyrkisk og russisk. OPD-2 har specialmoduler til fx psykoterapi, retspsykiatri og misbrug. OPD-2 består af 5 akser, som gør det muligt nuanceret at beskrive (1) klientens motivation og forudsætninger for behandling, (2) interpersonelle mønstre, (3) indre konflikter og (4) personlighedsstruktur. OPD-2 bygger videre på Kernbergs strukturelle interview, men strukturdimensionen er mere eksplicit operationaliseret, og den inddrager samtidig den moderne interpersonelle relationsteori og den nyere udviklingspsykologi. OPD-2 er komplementær til ICD og DSM og ligger fint i forlængelse af Level of Personality Functioning i DSM V, sektion 3. En OPD udredning gør det dermed muligt at vurdere alvorlighedsgraden og karakteren af eventuelle personlighedsmæssige vanskeligheder, hvilket har stor betydning for behandlingens længde, tilrettelæggelse og forløb. Ole Karkov Østergård er certificeret OPD-2 træner. Han er ansat som psykolog i Studenterrådgivningen, ekstern lektor på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, lærer og supervisor på Institut for DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø

11 Gruppeanalyse i Aarhus, og han forsker i sammenhængen mellem forudsætninger for terapi, OPD- 2 fokusarbejde i korttids gruppeanalytisk psykoterapi og udbyttet af terapien. Manfred Cierpka er en international anerkendt forsker og formidler. Han har udgivet en lang række videnskabelige artikler og bøger. Han er editor for tidsskriftet psykoterapeut, medlem af 6 tidsskriftudvalg, videnskabelig leder for psykoterapiugen i Lindauer, samt formand for det videnskabelige psykoterapeutiske råd i Tyskland, som er ekspertorgan for den statslige anerkendelsen af psykoterapipraksis i Tyskland. Han har undervist i OPD over hele verden og taler et glimrende engelsk. Efter kurset vil deltagerne være i stand til at: Gennemføre et psykodynamisk diagnostisk interview Udrede og beskrive en klient/patient for forudsætninger for terapi, dysfunktionel relationsmønster, indre konflikter og personlighedsstruktur på baggrund af 1-2 timers interview Forstå sammenhængen mellem udredning og tilrettelæggelse af behandlingen Bevidst vælge behandlingsmetode og længde og kunne prioritere mellem en mere støttende og strukturorienteret terapi og en mere konfronterende og konflikt- eller relationsorienteret terapi Formulere specifikke foci for et psykoterapeutisk forløb Kurset henvender sig til psykologer og psykiatere indenfor forskellige behandlingstraditioner med interesse for fordybelse i udredning og terapiplanlægning. Det kan både være behandlere med mange års erfaring med udredning og terapi og nyuddannede, som med kurset vil få en systematisk indsigt i psykodynamisk teori og metode. Undervisningen består af oplæg fra undervisere samt deltagernes ratings af diagnostiske videointerviews, som først underviseren og senere (nogle af) deltagerne medbringer til kurset. Mulighed for at blive certificeret OPD rater. Tid og sted: Torsdag d. 10. og fredag d. 11. september 2015; torsdag d. 19. og fredag d. 20. november 2015; torsdag d. 11. og fredag d. 12. februar Alle dage fra kl Morgenkaffe ½ time før kursusstart på Danhostel Aarhus, Marienlundsvej 10, 8240 Risskov. Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: 7000 kr. for medlemmer af DPSP og 7500 kr. for andre akademikere. Bindende tilmelding: Senest d. 5. august 2015 via Meritering: Kurset forventes godkendt til Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik med 30 timer, Anden teoretisk referenceramme med 6 timer, samt Diagnostik og psykopatologi med 24 timer. Max 24 deltagere. Arrangør: DPSP-Aarhus v/ole Karkov Østergård DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø

12 Fredag d. x. oktober 2015 Radisson Blue Royal DPSPs Internationale seminar i København Finn Skårderud Hverdagens ondskab og psykopatiens ofre - Psykoterapeutisk intervention Personlighedspsykologien udgør et underliggende grundfjeld for de fleste af psykologiens enkeltdiscipliner og i særlig grad for den kliniske psykologi. Er man som menneske interesseret i selvindsigt og er man som kliniker engageret i vejledning, rådgivning og psykoterapi, så er personlighedspsykologien uomgængelig. I foråret 2014 er der for første gang udkommet en dansk grundbog Mærkelige Menneske som giver et integrativt perspektiv på personligheden. Bogen er bygget op på tre forskellige personlighedsniveauer, der spænder fra biologi og evolution over motiver, behov, mål og handlinger til kultur, samfund og de identitetsskabende fortællinger, som vi alle konstruerer for at meningsfylde og sammenbinde de ingredienser et menneskeliv består af. Det er en meget stor fornøjelse at kunne præsentere professor Finn Skårderud. Finn Skårderud er en central kliniker og forfatter i norsk psykiatri og inden for udvikling af mentaliseringsbaseret terapi. Han er internationalt anerkendt ekspert indenfor områder som personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser, har for nylig etableret Institut for Spiseforstyrrelser Vila Sult og har sammen med psykiatriprofessor Sigmund Karterud etableret Institut for Mentalisering i Oslo. Finn Skårderud er ledende overlæge ved Olse Universitetssygehus, arbejder med topidrætsudøvere for Norges Oympiske Komité, har sin egen praksis og er norsk TVs kommentater på Breivik sagen. På dette seminar vil han præsentere personligheden indenfor moderne psykodynamisk forståelse og udfolde begreber som selv og identitet samt de faktorer, der rammesætter den senmoderne personlighedsdannelse. Finn Skårderud har modtaget flere priser for sit arbejde. Finn Skårderud har et omfattende forfatterskab, hvoraf vi særligt kender ham for Uro - En rejse i det moderne selv og Sultekunstnerne. Seneste udgivelser er Psykiatribogen Krop sind og samfund (2010), Miljøterapibogen (2013) og Mærkelige Menneske (2014) DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø

13 Tid og sted: Fredag d. x. oktober 2015, kl. 8:50-16:30. Morgenkaffe og registrering kl. 7:30. Radisson Blu Royal, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Deltagerpris: 1190 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening 1650 kr. inkl. moms for andre akademikere Prisen inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt. Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, som ønsker at indmelde sig i DPSP, kan for 150 kr. i årskontingent melde sig ind via dpsp.dk Tilmelding: Tilmelding foretages via dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding er x. xx Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden. Meritering: Forventes godkendt med 6 timer i relevante specialistudddannelser Arrangører: DPSP v. Klaus Pedersen DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø

14 DPSP UPDATE: Internetbaserede psykologydelser og sidste nyt! Uddrag fra Online-udvalget og video-udvalgets debatmødet den 6. november 2014 Dansk Psykologforenings (DP) foreløbige rammer for internetbaserede psykologydelser: Udviklingschef Kira West indledte og understregede at fremlæggelsen er med forbehold for DP bestyrelsens behandling. DP har stærkt fokus på retningslinier og formidling af internetbaserede psykologydelser og vil samtidig referere til internationale retningslinier fra fx EFPA og APA. Internetbaserede behandlingstilbud skal være forskningsbaserede. Dansk Psykologforenings visioner og økonomi Werner Regli (WR) orienterede om, at DP s formand Eva Mathiasen og ledelsen har udtrykt positiv interesse for at understøtte psykologers brug af internetbaserede ydelser herunder etableringen af en hjemmeside i lighed med den Sveriges Psykologforbund(SP) har oprettet. I forbindelse hermed påpeges de økonomiske omkostninger, der er forbundet med etablering af en tilstrækkelig omfattende hjemmeside. Som kritisk revisor i DP kunne WR oplyse, at kritiske revisorer vil støtte ledelsen i denne proces. WR oplyste, at Fagnævnet foreløbigt har godkendt internet-supervision under forudsætning af face-to-face kontakt ved begyndelsen og afslutningen af et forløb. DP s konsultative Online-panel Det konsultative online panel er nu oprettet efter DP/GF beslutning Formål at betjene DP s medlemmer og bestyrelse med henblik på psykologers ydelser på nettet. Panelet skal evalueres ved næste generalforsamling i Panelmedlemmerne er følgende: Ann Sofie Bauer (ASB): Se psykologkampagnens portræt af ASB Iben Szatkowski (IS): Privat praksis og ekstern lektor ved DPU. Kim Mathiasen (KM): Se psykologkampagnens portræt af KM Kit Lisbeth Jensen (KLJ): uddannet Norge og USA. Online klinik med EU=APA Fra Offline til Online af Dansk Psykologisk Forlag. Aftenens debat danner et grundlag for planlægning af heldagsseminaret 20. nov Sidste nyt:kommunikationschef Mette Holsøe har efterfølgende oplyst til WR, at DP er i gang med omlægning af borgersitet og heri søger inspiration fra Sveriges Psykologforbunds hjemmeside Referent: Birgit Heine Vrang og Werner Regli DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø

15 Bestyrelsen: Formand: Klaus Pedersen Mail: Næstformand: Kirsten Rosenkrantz Grage Mail: Kasserer: Finn Korsaa Mail: Sekretariat: Sekretær: Lotte Dehli Mail: Telefontid: Tirsdag Tlf: Bestyrelsesmedlem: Henriette McKenzie Rønhof Stoth Mail: Bestyrelsesmedlem: Anne Vonger Kaas Mail: Bestyrelsesmedlem: Mette Vinum Mail: Bestyrelsesmedlem: Malene Hinrichsen Mail: Suppleant: Marie Louise Rørne Mail: Suppleant: Lone Gerup Adamsen Mail: Suppleant: Werner Regli Mail: Århus-udvalget: Lone Adamsen, Mette Weiss Mose, Ole Karkov Østergård, Krista Straarup, Maria Lægsgaard Kristensen & Klaus Pedersen Odense-udvalget: Malene Hinrichsen, Tina Malchow-Møller, Henriette McKenzie Rønhof Sloth & Lykke Birkeland Videotek-udvalget: Jens Berthelsen, Birgit Vrang, Birgitte Brun & Werner Regli Online udvalget: Werner Regli, Kim Mathiasen, Morten Fenger, Anne-Marie Thuesen, Anne Sophie Bauer, Iben Sejerøe-Szatkowski, Kit Lisbeth Jensen, Mehrak Salimi, Eric Allouche og Johan Eklund. DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø

16 DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update Januar 2015 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer DPSP fejrer 25 års jubilæum ved selskabets generalforsamling d. 12. marts 2015 i Aarhus. Den ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING HUSK: DPSP s generalforsamling den 14. marts 2012 i Århus! DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Januar 2012 Sundhedsstyrelsen har pr. 1. januar 2012 defineret individuel

Læs mere

Vinterbrev 2013/2014

Vinterbrev 2013/2014 Vinterbrev 2013/2014 Vinteren 2013/2014 DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Nye årgange uddannelsespsykologer i psykiatrien og i børne- og ungdomspsykiatrien starter

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Juni 2012 DPSPs internationale seminarer - om foråret i Århus og om efteråret i København - er blevet mødested for mange af vore

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update December 2012 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 2012 bød på nye politiske udfordringer. Bestyrelsen er i stigende omfang med, når det gælder udvikling af professionen

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update Juni 2013 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Selskabets 23. generalforsamling blev afholdt i Odense. Bestyrelse og suppleanter blev genvalgt og Henriette McKenzie

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING ΨDPSP VINTERBREV JANUAR 2010

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING ΨDPSP VINTERBREV JANUAR 2010 ΨDPSP VINTERBREV JANUAR 2010 Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer fejrer 20 års jubilæum! Prof. Leslie Greenberg besøger Danmark! DPSP update Januar 2010 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING VINTERBREV 2006/07

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING VINTERBREV 2006/07 VINTERBREV 2006/07 INFORMATION FRA BESTYRELSEN Kære medlem af DPSP Nu er tiden kommet til et vinterbrev med informationer om selskabets kommende aktiviteter. Bestyrelsen håber, at du finder aktiviteterne

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP. SOMMERBREV juni 2007

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP. SOMMERBREV juni 2007 DPSP SOMMERBREV juni 2007 1/11 Kære medlem af DPSP INFORMATION FRA BESTYRELSEN Nu er tiden kommet til det årlige sommerbrev med information om selskabets kommende aktiviteter. Tak fordi du støtter op om

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008 DPSP SOMMERBREV JUNI 2008 1 DPSP UPDATE Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Her har du de nyeste informationer om Selskabets udvikling og kommende aktiviteter. DPSP har nu 1295

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold 2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016 2. Hold Formål Formålet med uddannelsen er at uddanne specialister i klinisk sexologi. Regi Uddannelsen udgår fra Sexologisk Klinik Rigshospitalet,

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE SCANDIC AARHUS CITY 04.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI STOP DIGITALE OVERGREB NU! Red Barnet har en unik viden om bekæmpelse

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen

Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Det tredje hold stu derende har netop taget hul på professionsprogrammet i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet (AAU). Det sker, få måneder efter at de første

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og relationer... 2 1 Navn... 2 2 Relationer... 2 Kapitel 2: Vision, mission og værdier... 2 3 Vision... 2 4 Mission og værdier...

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere