Formuepleje Safe A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli juni regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formuepleje Safe A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår"

Transkript

1 2006/07 Årsrapport 1. juli juni regnskabsår

2 Det Den tid, der anvendes på rekognoscering og forberedelse er meget sjældent spildt. kongelige britiske tankkorps, 1918 uu Formuepleje Safe blev startet i skyggen af aktiekrakket i oktober Safe, engelsk: sikker, uskadt, tryg, pålidelighed. Paraplyen som ikon for det engelske mundheld: Saving for a rainy day. 5 års afkastmål: 60% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: 15% Maks. formuetab over 3-års perioder med 90% sandsynlighed. 2 / Årsrapport 2006/2007

3 Indholdsfortegnelse uu Kommunikationsmedarbejder Gitte Wenneberg og kommunikationschef Kristian Hansen, Formuepleje A/S Fakta om Formuepleje Safe A/S Hoved- og nøgletal... 5 Selskabets profil... 6 Headlines... 7 Markedsberetning Regnskabsberetning 2006/ Forventninger til fremtiden Bestyrelse direktion investeringskomité Managementaftale Corporate governance Finanskalender Ledelsens regnskabspåtegning De uafhængige revisorers påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for 1. juli juni Balance pr. 30. juni Pengestrømsopgørelse 1. juli juni Noter Årsrapport 2006/2007 / 3

4 Fakta om Formuepleje Safe A/S Navn og hjemsted Formuepleje Safe A/S Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C CVR.nr.: uu Bestyrelsen i Formuepleje Safe A/S. Fra venstre Carsten With Thygesen, formand Esben Vibe og Finn Morell. Regnskabsår Regnskabsår: 1. juli til 30. juni. Antal aktionærer pr. 30/ Depotbank Nordea Bank Danmark A/S Sct. Clemens Torv, DK-8000 Århus C Personkreds Bestyrelse Direktør, cand.oecon. Esben Vibe (formand) Tandlæge, cand.odont. Finn Morell Adm.direktør, cand.silv., E*MBA, HD(F) Carsten W. Thygesen Direktion Direktør, civiløkonom, Erik Møller Revision Statsaut. revisor Ivan Madsen Statsaut. revisor Ove Hartvigsen Busch-Sørensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Europaplads 2, DK-8000 Århus C Manager Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C Kursfastsættelse Selskabet er børsnoteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S, hvor aktierne kan handles i hele børsens åbningstid. Offentliggørelse af indre værdier og dagens børskurser Fondsbørsmeddelelser til OMX Den Nordiske Børs København A/S. Selskabets hjemmeside: På avisernes finanssider under danske børsnoterede selskaber. Marketmaking I forbindelse med børsnotering på OMX Den Nordiske Børs København A/S, har Formue pleje Safe A/S indgået aftale om marketmaking med Jyske Bank A/S. 4 / Årsrapport 2006/2007

5 Hoved- og nøgletal RESULTAT (1.000 kr.) 2002/03 (maj april 2003) 2003/04 (maj april 2004) 2004/05 (maj april 2005) maj-juni 2005 (omlægningsperiode) 2005/06 (juli juni 2006) 2006/07 (juli juni 2007) Investeringsresultat Aktier Obligationer Finansresultat, brutto Finansielle udgifter Finansresultat, netto Resultatafhængigt honorar Administrationsomk Resultat f/skat Skat Resultat e/skat BALANCE (1.000 kr.) Aktiver: % % % % % % Aktier ,2% ,4% ,9% ,7% ,7% ,8% Obligationer m.m ,0% ,7% ,0% ,5% ,0% ,8% Tilgodehavender ,4% ,4% ,1% ,3% ,3% ,9% Likvide beholdninger ,3% ,5% ,1% ,6% ,9% ,5% Passiver: % % % % % % Langfristet gæld ,2% ,4% ,3% ,8% ,6% ,8% Kortfristet gæld 663 0,1% ,3% ,6% ,7% ,6% ,8% Hensættelser ,8% ,1% ,4% ,2% 0 0,0% 0 0,0% Egenkapital ,8% ,1% ,8% ,2% ,8% ,6% NØGLETAL Resultat pr. aktie 1) 5,98 26,69 10,66 5,95 16,75 34,66 Indre værdi pr. aktie 2) 70,70 97,39 105,91 111,85 134,64 170,97 Stigning i indre værdi i % 9,2% 37,8% 8,7% 5,6% 20,4% 27,0% Officiel gennemsnitskurs 3) 139,31 173,81 Stigning i officiel gns.kurs 24,8% P/E 4) 11,8 3,6 9,9 3,1 8,0 4,9 Gearing 5) 3,1 3,5 3,4 3,3 1,8 1,6 Resultatgebyr 6) 10% 10% 10% 10% 10% 10% Omkostningsprocent 7) 0,50% 0,46% 0,35% 0,07% 0,36% 0,32% Antal aktier ultimo året 8) Gennemsnitligt antal aktier 9) Nøgletal er udarbejdet med udgangspunkt i Finansanalytikerforeningens anbefalinger. 1) Resultat efter skat / gns. antal aktier - se note 9. 2) Egenkapital ultimo / aktiekapital ultimo - se note 8. 3) Statusdagens officielle gennemsnitskurs på fondsbørsen. Selskabet blev børsnoteret den 12. april ) Børskurs (price) / resultat pr. aktie annualiseret (earning). I de år hvor selskabet ikke har været børsnoteret, er indre værdi anvendt som børskurs. 5) Gæld / ultimo egenkapital. 6) Resultatafhængigt honorar / resultat før omkostninger og skat. 7) Administrationsomkostninger / aktiver ultimo. 8) Nominel aktiekapital / stykstørrelse pr. aktie. 9) Gens. antal aktier korrigeret for kapitalforhøjelse i løbet af regnskabsåret. Årsrapport 2006/2007 / 5

6 Selskabets profil uu Direktør Erik Møller, Formuepleje Safe A/S. Formål Vedtægternes 1.2 Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst, der ligger over markedsafkastet via porteføljeinvestering i obligationer og aktier. Aktieporteføljen må på købstidspunktet udgøre maksimalt 90% af egenkapitalen. Investeringsfilosofi Fra selskabets start i 1988 har det været målet at skabe et afkast, der er bedre end det, en aktieinvestor i globale aktier kan opnå og med en risiko, der ikke bør være højere. Ved regnskabsårets afslutning har selskabet siden start givet et afkast på 1.600%. Til sammenligning har en investering i globale aktier givet et afkast på 205%. Konceptet Investeringskonceptet er den såkaldte tangentporteføljeteori, først beskrevet af Nobelpristageren James Tobin. Det bygger på at sammensætte en optimal portefølje med det bedste afkast/risikoforhold, der typisk ligger omkring 30-40% i aktier og 60-70% i obligationer. Denne portefølje skaleres derefter ved brug af finansiering med en faktor på ca. 1,5 til 2,5. Ved regnskabsårets afslutning er skaleringen via finansiering på 1,6. Varedeklaration Som et af de eneste investeringsprodukter i Danmark har selskabet en klar varedeklaration både på afkast og risiko. Varedeklarationen må ikke opfattes som en garanti, men som ambitiøse og realistiske mål. Afkastmål Afkast på 60% over rullende femårs perioder efter selskabsskat og omkostninger målt på udvikling i indre værdi. Målet er konkret, at selskabet i mere end 50% af tiden skal give et afkast, der er højere end 60%. Ved regnskabsårets afslutning har afkastet de seneste 5 år været 159% efter omkostninger og selskabsskat. Risikoramme Maksimalt tab af egenkapital på 15% målt over rullende treårs perioder målt med 90% sandsynlighed. Målet er konkret, at selskabet i maksimalt 10% af tilfældene må give underskud større end 15% målt over tre-årsperioder. Siden selskabets start har resultatet i 5% af tilfældene over tre-årsperioder været lavere end minus 15%. Ved regnskabsårets afslutning er begge mål således overholdt. 6 / Årsrapport 2006/2007

7 Headlines uu uu uu uu Investeringsresultat 686 mio. kr. Stigning i indre værdi 27,0% netto. Portefølje 10,2 mia. kr. 31% aktier og 69% obligationer og kontanter. Rekordoverskud på 35 kr. pr. aktie (EPS) For tiende regnskabsår i træk har Formuepleje Safe leveret et positivt afkast til aktionærerne. Formuepleje Safe ift. absolut afkastmål 60% over 5 år Indre værdi Selskabet Afkastmål Med et investeringsresultat før skat og omkostninger på 686 mio. kr. (220 mio. kr. i 2005/06) har selskabet opnået sit absolut bedste resultat siden starten i Resultatet er skabt på baggrund af positive afkast af både aktie- og obligationsporteføljen og selskabet har finansieret sig til en effektiv rente på under 1% Resultat og balance 2006/ / Resultat før skat og omk. 686,3 mio. kr. 220,4 mio. kr. Nettoresultat efter skat og omk. 574,9 mio. kr. 157,4 mio. kr. 30/ / Egenkapital mio. kr mio. kr. Investeringer mio. kr mio. kr. Fremmedfinansiering mio. kr mio. kr. Afkast Nettoafkastet til aktionærerne blev på 27,0%, hvilket er klart bedre end afkastmålet på 10% p.a. Til sammenligning gav verdensindekset for aktier (FT World) 15,6% og det danske obligationsindeks (J.P Morgan) gav 0,9% i afkast før skat og omkostninger. Afkast 2006/ /06 Nettoresultat efter skat og omkostninger blev på 575 mio. kr. (157 mio. kr. i 2005/06) eller knap 35 kr. pr. aktie, hvilket er selskabets hidtil største overskud pr. aktie. Selskabets egenkapital og investeringer blev fordoblet i løbet af året dels via aktieemissioner og dels via egenkapitalforrentning. Resultat pr. aktie (EPS) 34,66 kr. 16,75 kr. Investeringsresultat før skat og omk. 32,2% 28,5% Nettoresultat efter skat og omk. 27,0% 20,4% Budget for året afkastmål 10,0% 10,0% Afkast global aktieindeks (FTW) 15,6% 9,8% Afkast dansk obl. indeks (JPM) 0,9% -2,6% Årsrapport 2006/2007 / 7

8 Headlines Omkostninger og skat Selskabets samlede faste omkostninger målt ift. porteføljen er faldet i løbet af året fra 0,36% til nu 0,32%. Faldet skyldes primært den volumenrabat, selskabet opnår ved porteføljer over 1 mia. kr. Selskabet har nu passeret en portefølje på 10 mia. kr., hvorefter den marginale omkostningsprocent er 0,25% p.a. AFKAST Rullende 5-års afkast Afkast i % 175% 150% 125% 100% Omkostninger og skat 2006/ /06 75% 50% Omkostninger i % af portefølje 0,32% 0,36% Resultathonorar i % af inv. resultat 9,9% 10,0% Effektiv skatteprocent 1,8% 12,4% Selskabsskatteprocent 25,0% 28,0% 25% 0% RISIKO Rullende 3-års afkast Via en stram skattestyring er det lykkedes af holde selskabets effektive Afkast i % 200% Safe FT World skatteprocent nede på 1,8%. 150% Varedeklaration overholdt 100% Selskabets varedeklaration, der lyder på et afkast på 60% over 5 år og 50% et maksimalt formuetab på 15% er begge overholdt. 0% -50% -8% -45% -36% -22% -100% / Årsrapport 2006/2007

9 Markedsberetning uu Formueplejes investeringsgruppe. Fra venstre seniorkapitalforvalter Nicolai Borcher Hansen, kapital forvalter Peter Brink Madsen, investeringschef Søren Astrup, analytiker Anders Lund Larsen og analytiker René Rømer. Det seneste regnskabsår har været præget af flotte globale væksttal. I USA har diskussionen gået på, om krisen på boligmarkedet, ville trække den resterende del af økonomien med i recession. Trods generelle fald i huspriserne ligner det p.t. en sejr til optimisterne, da væksten i verdens største økonomi nu igen er på sporet. Samtidig har den europæiske økonomi det rigtigt godt. Primært trukket af eksport og investeringer er det erhvervslivet, der har taget førert røjen, mens vi fortsat må vente på den helt store europæiske forbrugsfest. Sammenholdt med fremgangen i USA og Europa betyder den fortsatte massive vækst i Emerging Markets herunder Kina, at verdensøkonomien styrer mod en rekordlang periode med vækst over trend. Vækstbilledet har selvsagt haft en kraftig indvirkning på rentemarkedet. Først og fremmest har den europæiske centralbank (ECB) anset det for nødvendigt at fortsætte med at hæve styringsrenten for at lette det inflationspres, der uvægerligt opstår i kølvandet på højkonjunkturer. Desuden er den 10-årige tyske statsrente steget pænt i perioden. 6% BNP vækst 31/ / Verden USA Europa Renteudvikling i Europa 1/ / ECB styringsrente 6% 10-årig tysk statsrente 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% % Årsrapport 2006/2007 / 9

10 Markedsberetning Den solide vækst i verdensøkonomien har ligeledes ført til stigende aktiekurser. Trods kombinationen af høje oliepriser, stigende råvarepriser og stigende renter har virksomhederne været i stand til at levere tocifrede vækstrater i indtjeningen, hvilket har sendt aktiemarkederne op. Frygten for en amerikansk recession, som skulle trække resten af verden med ned, er over året blevet afløst af en erkendelse af, at verdensøkonomien fortsat kører videre på den høje klinge, hvilket Relativ pris europæiske aktier kontra obligationer 40% 30% 20% 10% 0% Aktier er dyre tilsvarende har bidraget til stigende aktiekurser. -10% -20% Gns. for perioden Trods et solidt år på aktiemarkedet befinder vi os dog stadig i en situation, hvor aktiekurserne halter efter indtjeningen, da indtjeningen gennem længere tid er vokset hurtigere end aktiekurserne. Dette betyder, -30% -40% -50% Aktier er billige at aktier fortsat er attraktivt prisfastsat relativt til obligationer, selvom -60% året både har budt på stigende aktiekurser og stigende renter. -70% Global aktieindtjening og kursudvikling Indeks 1994 = 100 Kurs Indtjening Det forgangne år har det altoverskyggende tema på valutamarkedet været de såkaldte carry-trades. Udtrykket dækker over optagelse af lån til en lav rente og placering af disse penge til en høj rente. Anvendelsen af carry-trades har betydet, at valutaer med lav rente er blevet svækket, mens valutaer med høj rente er blevet styrket. Det har derfor i årets løb været en fordel at optage lån i eksempelvis schweizerfranc, sådan som selskabet har gjort det størstedelen af året. 200 Kursændringer i valutakurser fra 30/ til 30/ % % 15% NZD/DKK HUF/DKK TRY/DKK ISK/DKK 10% AUD/DKK 5% 0% GBP/DKK -5% CHF/DKK -10% -15% 0,0% JPY/DKK 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 17,5% Centralbankrente 10 / Årsrapport 2006/2007

11 Regnskabsberetning 2006/07 uu Regnskabschef Simon Friis-Therkelsen, Formuepleje Safe A/S Pæn fremgang i overskuddet I det forløbne regnskabsår har selskabet opnået et overskud før skat på kr. 585,3 mio. og kr. 574,9 mio. efter skat mod henholdsvis 179,6 mio. og kr. 157,4 mio. året før, hvorfor bestyrelsen betegner det opnåede resultat som meget tilfredsstillende. Investeringsresultaterne fik indre værdi til at stige fra 134,6 til 171 hvilket svarer til en procentfremgang på 27% efter alle omkostninger og selskabsskat. Ses der isoleret på de opnåede resultater i henholdsvis indtægter og udgifter for sig, fås følgende billede: Resultat 1/ / mio. kr Indtægter Obl. Renteudg. Derivater Res. honorar Adm.omk. Skat Overskud Udgifter Indtægter Udlandslån Renter Aktier Aktier giver størst overskud Selskabets samlede indtægter beløber sig til knap mio. Heraf stammer over halvdelen nærmere bestemt kr. 586 mio. fra aktiedelen. Beløbet består dels af kursgevinster på i alt kr. 525 mio. og dels af aktieudbytter på kr. 61 mio. Selskabets strategi med fuld udnyttelse af aktierammerne har dermed båret frugt. I lighed med tidligere regnskabsperioder har der i årets løb været anvendt afledte finansielle instrumenter såsom valutaterminsforretninger og optioner til brug for den taktiske risikostyring. For uddybning af derivatdelen henvises til afsnittet herom. Obligationsrenter Selskabets obligationsrenter udgør i alt kr. 208,7 mio. og baserer sig på en gennemsnitlig obligationsbeholdning på kr mio., hvilket svarer til en direkte rente på 4,5%. Obligationsfokus har uændret været i en bred vifte af danske realkreditobligationer. Gevinst på udlandslån for andet år i træk Finansieringsdelen har gennem perioden bestået af schweizerfranc og euro. Idet schweizerfrancen er faldet 5,5% i værdi overfor danske kroner, har det været indtægtsgivende for selskabet at medtage valutaen i låneporteføljen. I alt er der tjent kr. 202,1 mio. på den underliggende låneportefølje mod 29,8 mio. året før, hvorved selskabet har haft gevinst på valutalånene to år i træk. Udgifter Obligationer Renten på den toneangivende danske 10-årige statsobligation ligger ved udgangen af juni 2007 på 4,6% mod 4,1% året før. Rentestigningen har især været tydelig i andet halvår af regnskabsperioden, og har medført kurstab på obligationer. For selskabets vedkommende har de stigende obligationsrenter givet et kurstab på obligationsbeholdningen på kr. 88,4 mio. Selskabets renterisiko har været fastholdt på et lavt niveau i forhold til bestyrelsens overordnede rammer, ligesom der i Årsrapport 2006/2007 / 11

12 Regnskabsberetning 2006/07 perioden er anvendt obligationsfutures til taktisk at reducere risikoen. For uddybning af derivaterne henvises til afsnittet herom. Renter på udlandslån Selskabet har i regnskabsperioden anvendt en lånesammensætning bestående af schweizerfranc og euro. I forhold til et år siden, er lånerenterne på globalt plan en del højere. Eksempelvis har den Danske Nationalbank hævet styringsrenten fra 3% til 4,25%. Den Europæiske Centralbank har i samme periode hævet deres styringsrente fra 2,75% til nu 4%, mens centralbanken i Schweiz har hævet deres styringsrente fra 1,5% til 2,5%. Selskabets renteudgifter beløber sig i regnskabsperioden til kr. 102,5 mio., hvilket målt op mod låneporteføljen svarer til en direkte lånerente på 2,5%. Finansielle instrumenter Til brug for den taktiske risikostyring og investeringsstrategi, har selskabet anvendt finansielle instrumenter, såsom valutaterminsforretninger, obligationsfutures og optioner på valuta og aktier. Sammenlagt gav finansielle instrumenter et underskud på kr. 119,7 mio., og fordeler sig over følgende hovedområder: uu Valutalån Selskabet har primært optaget lån i schweizerfranc og sekundært i euro. Idet schweizerfrancen gennem året er faldet en del i værdi overfor DKK, er der successivt foretaget taktiske skift til euro-lån via brug af valutaterminsforretninger og valutaoptioner. Pr. statusdagen er schweizerfrancen endnu ikke styrket, hvorfor strategien isoleret har givet et tab på 130,8 mio. Resultatafhængigt honorar Der er indgået aftale om resultatafhængigt honorar med selskabets direktion og kapitalforvalter. Direktionen og kapitalforvalteren aflønnes med et resultatafhængigt honorar på henholdsvis 1% og 9% af selskabets overskud før skat og administrationsomkostninger. Før beregning af den resultatafhængige betaling, skal eventuelt forudgående års negative resultater modregnes. Der er i regnskabsåret 2006/07 beregnet et samlet resultatafhængigt honorar på kr. 68,2 mio. Der betales ikke honorar af nogen art hverken resultatafhængigt eller fast honorar - for investeringer, hvor manager i forvejen har indgået aftale om forvaltning. uu uu Aktier Valutarisikoen på de amerikanske aktier har i en del af året været afdækket. Dollaren er faldet, hvorfor valutakursafdækningen gav et overskud på kr. 5,4 mio. Der har i periodens løb været anvendt forskellige optionsstrategier, herunder call-optionskontrakter på det amerikanske S&P 500 indeks. Med udgangspunkt i en høj volatilitet i aktiemarkedet i foråret, blev der i maj solgt call-optionskontrakter på det tyske DAX-indeks. Samlet set har optionsstrategierne givet et tab på kr. 25,4 mio. Obligationer Til afdækning og styring af en del af renterisikoen, har der i periodens løb været anvendt amerikanske og europæiske obligationsfutures. Ved statusdagen 30. juni 2007 er der udelukkende brugt europæiske obligationsfutures, idet der forventes en større rentestigning i Europa end USA. Rentestigningen har givet en gevinst på selskabets obligationsfutures på i alt kr. 31,2 mio. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger dækker over det faste honorar til kapitalforvalter samt selskabets øvrige driftsomkostninger. Det faste honorar til kapitalforvalter beregnes udfra selskabets værdipapirportefølje og starter ved 0,50% faldende mod 0,25%. Selskabets samlede administrationsomkostninger blev på kr. 32,8 mio., hvilket i forhold til de samlede aktiver ultimo juni svarer til en omkostningsprocent på 0,32%. Skat Skattestyring er et væsentligt element i den indgåede managementaftale med kapitalforvalteren. Der tages således altid højde for de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med den løbende styring af selskabets investeringer og finansieringssammensætning. Bestyrelsen lægger stor vægt på at minimere skattebetalingen til glæde for den enkelte aktionær i selskabet. I det forgangne regnskabsår er der udgiftsført kr. 10,4 mio. til skat baseret på en indtjening på 585,3 mio. Dermed er den effektive skatteprocent nede på 1,8%. Baggrunden er primært, at aktiekursgevinster i selskabsregi over tre år ikke beskattes. Da det er selskabets hensigt at beholde aktierne i en længere årrække end de tre år, er der ikke afsat skat af de urealiserede aktiekursgevinster. 12 / Årsrapport 2006/2007

13 Balancesammensætning Kapitalfremskaffelse Kapitalanbringelse kr mio. 30. juni 2007 Værdien af selskabets samlede passiver udgør pr. 30. juni 2007 kr mio., hvoraf egenkapitalen udgør kr mio. svarende til en belåning på 1,6 gange egenkapitalen. Kontanter: 6% Tilgodehavender: 1% 4% Flex: 14% Asien: 2% Europa: 17% Af hensyn til en optimal skattestyring af udlandslån, optages valutalån USA: 11% typisk med 3 års løbetider. Renteterminerne rulles normalt med terminer på 1-3 måneder, hvorved selskabet drager fordel af de korte renteterminer, som har en billigere rentesats. På statusdagen er der optaget lån i schweizerfranc til en værdi på DKK mio. svarende til 35% af balancen, mens euro-lån udgør 17% af balancen. Via valutaterminsforretninger er låneoptagelsen i schweizerfranc omlagt til euro-lån, hvor- 4% : 10% 5% : 34% Flexgaranti: 4% 6% : 1% ved den reelle kapitalfremskaffelse er som vist på figuren. Kapitalfremskaffelse kr mio. 30. juni 2007 Anden gæld: 9% Egenkapital: 39% Investeringspolitikken på aktiesiden er lagt an på både en hensigtsmæssig spredning på enkeltaktier, brancher og geografisk dækning. Aktieinvesteringerne er således spredt på 117 individuelle selskaber, hvoraf de 10 største aktiepositioner kan ses på neden stående oversigt. De største aktiepositioner % af aktiebeh. 1 Alstom... 2,8% Euro: 52%* *) Omlægning af valutalån via valutaterminsforretninger er medtaget i opgørelsen De kortfristede gældsforpligtelser består af periodiseringer. Posten udgør kr. 878,5 mio. pr. 30. juni 2007 mod 32,4 året før. Investeringer Selskabets investeringer består af danske realkreditobligationer og en bred aktieportefølje af primært udenlandske aktier. Ved udgangen af juni måned 2007 udgjorde selskabets samlede investeringer kr mio. fordelt med kr mio. til aktieinvesteringer, kr mio. til danske obligationer, indestående i banken på kr. 568 mio. og øvrige tilgodehavender på kr. 94 mio. 2 Aegon NV.... 2,7% 3 AP Møller Mærsk... 2,6% 4 Conocophillips... 2,6% 5 Siemens... 2,6% 6 Vivendi... 2,5% 7 Constellation Brands... 2,4% 8 Teva Pharmaceutical... 2,3% 9 Caterpillar Tractor... 2,2% 10 Allianz AG... 2,2% Årsrapport 2006/2007 / 13

14 Regnskabsberetning 2006/07 Af selskabets samlede aktieinvesteringer på kr mio. er 55% investeret i europæiske aktier, 37% i amerikanske, 8% i japanske og øvrige asiatiske aktier. Foruden en bred geografisk spredning og en fornuftig selskabsspredning, er aktieinvesteringerne fordelt på en række brancher. I diagrammet vises selskabets brancheeksponering sammenholdt med det globale aktieindeks. Idet det ikke er selskabets politik at investere som verdensindekset, kan der forekomme betydelige afvigelser. Kapitalforvalteren allokerer investeringerne til de områder og branchesektorer, hvor der forventes størst afkastpotentiale under hensyn til risikoen. Sektorfordeling Formuepleje Safe FT World 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Forsyning Energi Materialer Industri Cyklisk Stabilt Medicinal Finans IT Telekom forbrug forbrug Kapitaludvidelser Selskabet har i regnskabsperioden gennemført i alt fire aktieemissioner i henholdsvis september 2006, februar 2007, april 2007 og juni Selskabets aktiekapital er ved disse aktieemissioner udvidet med i alt kr. 91,25 mio., hvorved aktiekapitalen ved udgangen af regnskabsåret udgør 231,5 mio. Emissionsprovenuet til selskabet udgør for de fire emissioner i alt kr mio. Alle aktieemissioner er gennemført til den højeste værdi af enten indre værdi eller børskursen den sidste tegningsdag i perioderne tillagt et emissionstillæg, hvorved der ikke er sket nogen værdiforringelse for eksisterende aktionærer i forbindelse med udstedelsen af de nye aktier. Pengestrømme Ændringen i likvide beholdninger er netto på kr. 310 mio. De gennemførte kapitalforhøjelser har tilført kr mio., mens der er optaget valutalån på kr mio. På investeringssiden er der købt obliga tioner for netto kr mio. og aktier for kr mio. Pengestrømme fra driftsaktivitet, herunder betalt skat, udgør kr. 961 mio. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb og indtil årsrapportens underskrivelse indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. Finansielle instrumenter Til brug for risikostyring og eksponeringsstrategien anvendes der finansielle instrumenter, hvis betydning og værdiregulering er anført i noterne under regnskabsafsnittet. På statusdagen var der solgt euro mod schweizerfranc, solgt call-optioner på det tyske Dax-indeks og solgt europæiske obligationsfutures. 14 / Årsrapport 2006/2007

15 Forventninger til fremtiden uu Investeringschef Søren Astrup, Formuepleje A/S Afkastforventningerne tager udgangspunkt i et forventet median afkast for aktier på 10% p.a. (inkl. aktieudbytter), et obligationsafkast på 4,5% og en finansieringsrente inkl. valutakursbevægelser på 3% p.a. Aktuelt vurderes det, at den globale vækst vil holde sig på et stabilt højt Kursudvikling Resultater Best case Budget Afkastmål niveau selvom væksten vil være svagt aftagende i forhold til 2005 og 2006, hvor tempoet for væksten i verdensøkonomien var historisk høj. 200 At det forholdsvis høje globale væksttempo kan holdes skyldes først og fremmest en forventet høj vækst i økonomierne i Europa og Asien, hvilket vil kompensere for, at den amerikanske vækst løjer en smule af. 175 Formuepleje Safe Worst case 150 Realrenterne i verdensøkonomien er fortsat lave i historisk perspektiv og virksomhedernes indtjeningsvækst vedbliver med at være ganske høj. Samtidig er aktiemarkederne generelt ikke dyre, når der vurderes udfra 125 gængse nøgletal. Sammenlignes aktieprisfastsættelsen med prisfastsættelsen på obligations- og kreditmarkederne, er aktier den billigste 100 aktivklasse. Derfor vil selskabet ved indgangen til det nye regnskabsår, udnytte rammerne for at investere i aktier maksimalt. 75 På baggrund af den høje vækst, og at den Europæiske Centralbank 50 forventes af hæve renten den kommende tid, er obligationsstrategien i FT World (DKK) selskabet lagt an på at have en meget lav rentefølsomhed. 25 CHF og andre lavrentevalutaer forventes at udgøre hovedparten af selskabets valutafinansiering over tid. Ved indgangen til det nye regn skabsår anvendes EUR-finansiering dog i den taktiske styring af låne- uu Kilder: Bloomberg og årsrapporter for Formuepleje Safe A/S finansieringen. Årsrapport 2006/2007 / 15

16 Bestyrelse direktion investeringskomité uu Bestyrelsesformand i Safe A/S, Esben Vibe Fordobling af aktionærer I det seneste regnskabsår er selskabets aktionærkreds vokset fra til aktionærer. Vi har derfor fundet det vigtigt at give en mere omfattende beskrivelse af selskabets aktiviteter og forklare ansvarsfordelingen mellem bestyrelse, direktion og samarbejdspartnere, bl.a. Formuepleje A/S, som yder rådgivning til både bestyrelse, direktion og aktionærer samt står for den operationelle styring. Formuepleje Safe selvstændig juridisk enhed Det børsnoterede selskab er en selvstændig juridisk enhed med aktionærer, hvoraf ingen ejer over 5% af selskabets aktiekapital. Generalforsamlingen Som i alle andre selskaber er generalforsamlingen selskabets øverste myndighed, og det er generalforsamlingen, der vælger selskabets bestyrelse til at varetage aktionærernes interesser. Da selskabet har regnskabsafslutning 30. juni afholdes generalforsamlingen normalt i oktober måned. Der indkaldes via annonce i Dag bladet Børsen 2-4 uger inden general forsamlingens afholdelse, samt pr. brev til navnenoterede aktionærer. Ansvarsfordeling Ansvaret for ledelse og drift af selskabet er opdelt i bestyrelse, direktion, investeringskomité samt rådgiver. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består jvf. vedtægterne af 3 medlemmer. I bestyrelsen er repræsenteret en stor grad af økonomisk og erhvervsmæssig erfaring. Bestyrelsesformanden Esben Vibe er uddannet cand.oecon. og har mere end 20 års erfaring fra finansverdenen, dels som arbitragechef i det daværende Aktivbanken og dels som tidligere koncernøkonomidirektør i Aarhus United A/S (tidl. Aarhus Oliefabrik A/S). Esben Vibe er idag direktør i advokatfirmaet DELACOUR. Finn Morell er tandlæge og har været aktionær i Formuepleje Safe siden selskabets start. Carsten With Thygesen er uddannet cand.silv., E*MBA og HD (F) og har 9 års erfaring fra Realkredit Danmark og er i dag administrerende direktør i HedeDanmark a/s. Der afholdes som minimum 4 bestyrelsesmøder om året, og der har det seneste regnskabsår været afholdt 11 møder. På møderne deltager udover bestyrelsen også selskabets direktør samt efter behov repræsentanter for rådgiveren, Formuepleje A/S. Til fremlæggelse på bestyrelsesmødet udarbejder direktion og rådgiver specificeret beslutningsgrundlag og information om markeds- og kursudvikling siden seneste møde. Mål og opgaver for bestyrelsen Bestyrelsen har formuleret selskabets overordnede mål til følgende: 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at selskabet opnår et resultat efter omkostninger og selskabsskat på 60% over en 5-årig tidshorisont. 3. at selskabet overholder de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed. 16 / Årsrapport 2006/2007

17 Bestyrelsens væsentligste ansvarsområder: Direktionens væsentligste ansvarsområder: uu den overordnede ledelse af selskabet. uu kontrol med daglig ledelse. uu at vurdere om ovenstående mål nås. uu godkende/justere strategiske investeringsrammer efter oplæg fra direktion og rådgiver. uu godkende prospekter, halvårs- og årsrapporter. uu lede selskabets generalforsamlinger og deltage i selskabets aktionær orienteringsdage (Formueplejedage). uu informere om bestyrelsens arbejde i kvartalsorienteringen (Formuemagasin) og på generalforsamlinger. uu indgå forretningsaftaler med bankforbindelser samt rådgiver. uu løbende vurdere om direktion, rådgiver samt bankforbindelser le- ver op til de opstillede mål og forventninger. Direktionen Bestyrelsen udpeger en direktør, som inden for de opstillede investerings- og risikorammer skal søge at sikre aktionærerne det bedst mulige risikojusterede afkast. Selskabets direktør, Erik Møller, er uddannet civiløkonom og er medstifter af Formuepleje A/S. Siden 1988 har han haft ansvaret for udvikling af konceptet bag Formueplejeselskaberne samt selskabernes resultater. Mål og opgaver for direktion Direktionen har som overordnet mål 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at selskabet opnår et resultat efter omkostninger og selskabsskat på 60% over en 5-årig tidshorisont. 3. at overholde de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed. uu selskabets strategiske og taktiske valg sikrer opfyldelsen af de tre overordnede mål. uu selskabets kapitalanbringelse til hver en tid foregår inden for ved- tægter, prospekter samt bestyrelsesbeslutninger om investeringsrammer samt risikoniveau. uu relevant strategisk input til bestyrelsens beslutninger. uu deltage i fastlæggelsen og godkendelsen af de taktiske investe- ringsbeslutninger i selskabets investeringskomité. uu selskabets forretningsvilkår samt overholdelse af engagements- rammer. uu udvikling af investerings- og forretningskoncept samt investerings- idéer for selskabet. uu udbredelse af kendskabet til selskabets investeringskoncept via artikler og foredrag. uu opretholdelse af børsnotering på Københavns Fondsbørs. uu selskabets investor relationspolitik via enhver form for kommuni- kation. uu administration og regnskaber samt kontakt til offentlige myndig- heder og forretningsforbindelser. uu at være bindeled mellem bestyrelse og rådgiver samt bestyrelse og aktionærer. uu rapportering som årsrapporter, delårsrapporter, kvartalsrapporter samt fondsbørsmeddelelser. uu prospekter, brochurer og tegningsmateriale. uu generalforsamling og formueplejedage. Direktionen deltager primært på det strategiske og taktiske niveau efter input fra rådgiver. Investeringskomité Selskabets investeringskomite består af direktøren, rådgivers investeringschef samt relevante eksperter. Investeringskomiteen afholder normalt møde hver 14. dag. På mødet fastlægges/ajourføres selskabets taktiske rammer, bl.a. aktieudnyttelsesprocent, regions- og sektorvalg på aktier, varighedsmål på obligationer, hedgeratios samt valg af finansieringsvalutaer. Årsrapport 2006/2007 / 17

18 Managementaftale uu Direktør Brian Leander, Formuepleje A/S Bestyrelsen har indgået managementaftale med Formuepleje A/S med det formål: uu at rådgive bestyrelse og direktion. uu at søge at opnå det højeste risikojusterede afkast indenfor investeringsrammerne. uu at varetage den daglige styring af selskabets investeringer og finansiering. uu at varetage selskabets investor relations efter instruks fra besty- relse og direktion. Mål og opgaver for rådgiver vedr. investering og finansiering 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at opfylde selskabets afkastmål som er at give et afkast, på 60% over en 5-årig tidshorisont. 3. at overholde de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed inden for de investeringsrammer, som er godkendt af bestyrelse og direktion. Formuepleje A/S har 20 års erfaring med kapitalforvaltning med speciale i investeringsselskaber som er udviklet til et egentligt koncept, kaldet Formueplejeselskaber, som idag omfatter syv børsnoterede selskaber med en samlet portefølje på 65 mia. kr. Managers væsentligste opgaver vedrørende investering er: uu at søge at fylde de tre overordende mål. uu at udarbejde beslutningsgrundlag til fremlæggelse i selskabets be- styrelse og investeringskomité til brug for fastlæggelse af selskabets strategiske og taktiske investeringsbeslutninger. uu den daglige overvågning og omlægning af selskabets værdi- papirer. uu at skabe et afkast der er bedre end de respektive markeder eller markedssegmenter, selskabet opererer indenfor. uu Markedssegmenter og benchmarks Aktier: FT World aktieindeks omregnet til danske kroner. Obligationer: J. P. Morgans danske obligationsindeks. Låneomk.: 3 mdrs. lånerente i DKK tillagt et fiktivt libortillæg på 0,5% p.a. 18 / Årsrapport 2006/2007

19 Mål og opgaver for manager vedr. Investor Relations Selskabets generelle informationspolitik har som overordnet mål at give alle aktionærer lige adgang til aktuel information om udvikling og strategi i selskabet. Rådgiver udarbejder udkast til følgende information efter instruks fra selskabets direktion: Månedlig aktionærinformation (Månedsrapporten) om afkast og markedsforhold via nyheds- . Kvartalsvis aktionærorientering (Formuemagasin) om afkast- udvikling, valuering af finansmarkederne og strategier, artikler om investeringer og investeringsprodukter. Beretning til halvårs- og årsrapporter. Præsentationsmateriale til generalforsamling årligt og aktionær- orienteringsmøder. Koncept- og risikobeskrivelser til prospekter. Artikler og foredrag for at udbrede kendskabet til selskabets inve- steringskoncept og resultater. uu uu uu uu uu uu Der må kun offentliggøres materiale og gives oplysninger om selskabet og selskabets investeringer til selskabets aktionærer og andre interessenter, herunder informationer på managers hjemmeside som er godkendt af selskabets direktion eller bestyrelse. Årsrapport 2006/2007 / 19

20 Corporate governance uu Bestyrelsesmedlem Carsten W. Thygesen, Formuepleje Safe A/S Selskabet følger Nørby-udvalgets anbefalinger Bestyrelsen har vurderet udviklingen i selskabets corporate governance bl.a. med udgangspunkt i Nørby-udvalgets anbefalinger. Selskabet vurderer at opfylde Nørby-udvalgets anbefalinger med følgende kommentarer. Minimering af interessekonflikter Grundlæggende lægger selskabets bestyrelse vægt på uafhængighed og forebyggelse af interessekonflikter i det forretningsmæssige samarbejde. Det er således et krav, at direktion og manager: Arbejdsdeling Bestyrelsens opgave er at sikre selskabets aktionærer det bedst mulige afkast inden for selskabets risikoramme. Der er i direktørkontrakt og managementaftale aftalt klare retningslinier for ansvarsfordeling mellem bestyrelse, direktion og manager. Generalforsamlingen For at give aktionærerne de bedste muligheder for at tage stilling til general forsamlingsanliggender indkaldes der til generalforsamling i Dagbladet Børsen med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel. Alle navnenoterede aktionærer modtager et brev med en dagsorden, der giver et fyldestgørende indtryk af dagsordenens punkter. uu Ikke må have indtægter via handel med værdipapirer. uu Ikke må modtage salgsprovision af nogen art. uu Ikke må handle selskabets aktier til og fra egenbeholdning. uu Ikke må være involveret i selskabets transaktioner vedr. ind- eller udlån. uu Ikke må have selskabets værdipapirer i depot. uu Ikke må modtage kontanter til indlån fra selskabet. uu Ikke må foretage udlån til selskabet. uu Ikke må foretage handelstransaktioner af nogen art med selskabet. Hertil kommer, at managementaftalen og direktørkontrakten indeholder et væsentligt sammenfaldende interessemotiv, idet administrator og direktion oppebærer et resultathonorar på henholdsvis 9% og 1% af selskabets investeringsresultat og eventuelle underskud skal modregnes først. Bestyrelsen Det anbefales af Nørby-udvalget, at mindst halvdelen af bestyrelsen er uafhængig. For at et bestyrelsesmedlem anses for uafhængigt, må det enkelte medlem ikke: uu være ansat eller have været ansat i selskabet inden for de seneste 5 år. uu være eller have været medlem af direktionen i selskabet. uu være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller have en økonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiver for selskabet. uu have en væsentlig strategisk interesse i selskabet som andet end aktionær. Alle selskabets bestyrelsesmedlemmer opfylder disse habilitetskrav. 20 / Årsrapport 2006/2007

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 japansk I et frit marked er overskud samfundets belønning til de, som tjener dets interesser. Kasud Unamori, stifter af Kyocera, industrikonglomerat

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S

Formuepleje Epikur A/S Formuepleje Epikur A/S Halvårsrapport 1. halvår 2009//2010 1. juli 2009-31. december 2009 // 19. regnskabsår Epikur Formuepleje Epikur A/S: også nøjsomhed har sin begrænsning. Den som ikke forstår det,

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår HALVÅrsrapport 1. halvår 2013//2014 Formuepleje Merkur A/S 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks. formuetab

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. 20. regnskabsår. 10. regnskabsår. halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008

Formuepleje Pareto A/S. 20. regnskabsår. 10. regnskabsår. halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008 Formuepleje Pareto A/S 20. regnskabsår 2008 09 10. regnskabsår halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008 Pareto 02 Formuepleje Pareto A/S Formuepleje Pareto er opkaldt efter den italienske økonom og

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 8. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 8. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje LimiTTellus A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 8. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. 20. regnskabsår. 12. regnskabsår. halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008

Formuepleje Merkur A/S. 20. regnskabsår. 12. regnskabsår. halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008 Formuepleje Merkur A/S 20. regnskabsår 2008 09 12. regnskabsår halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008 Merkur 02 Formuepleje Merkur A/S I et frit marked er overskud samfundets belønning til de, som

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. 20. regnskabsår. 9. regnskabsår. Årsrapport 1. juli 2007-30. juni 2008

Formuepleje Pareto A/S. 20. regnskabsår. 9. regnskabsår. Årsrapport 1. juli 2007-30. juni 2008 Formuepleje Pareto A/S 20. regnskabsår 2007 08 9. regnskabsår Årsrapport 1. juli 2007-30. juni 2008 Pareto 02 Formuepleje Pareto A/S Formuepleje Pareto er opkaldt efter den italienske økonom og filosof,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011//2012. Formuepleje Safe A/S. 1. juli 2011-31. december 2011 // 25. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2011//2012. Formuepleje Safe A/S. 1. juli 2011-31. december 2011 // 25. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2011//2012 Formuepleje Safe A/S 1. juli 2011-31. december 2011 // 25. regnskabsår Formuepleje Safe A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Årsrapport 2005/2006 4. februar 2005-30. juni 2006 Leonardo Den, som handler uden teori, er som kaptajnen, der står til søs uden søkort og kompas. da Vinci, 1452-1519 u Den vitruvianske mand er Formuepleje

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Safe A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 26. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Safe A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 26. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje Safe A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 26. regnskabsår Formuepleje Safe A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks.

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning

Formuepleje LimiTTellus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning Formuepleje LimiTTellus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning LimiTTellus FoRmuepleje LimiTTellus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Mellem

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning

Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Fokus FoRmuepleje Fokus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Mellem Formuepleje

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Epikur A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Epikur A/S Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje Epikur A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 22. regnskabsår Formuepleje Epikur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere