Formuepleje Safe A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli juni regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formuepleje Safe A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår"

Transkript

1 2006/07 Årsrapport 1. juli juni regnskabsår

2 Det Den tid, der anvendes på rekognoscering og forberedelse er meget sjældent spildt. kongelige britiske tankkorps, 1918 uu Formuepleje Safe blev startet i skyggen af aktiekrakket i oktober Safe, engelsk: sikker, uskadt, tryg, pålidelighed. Paraplyen som ikon for det engelske mundheld: Saving for a rainy day. 5 års afkastmål: 60% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: 15% Maks. formuetab over 3-års perioder med 90% sandsynlighed. 2 / Årsrapport 2006/2007

3 Indholdsfortegnelse uu Kommunikationsmedarbejder Gitte Wenneberg og kommunikationschef Kristian Hansen, Formuepleje A/S Fakta om Formuepleje Safe A/S Hoved- og nøgletal... 5 Selskabets profil... 6 Headlines... 7 Markedsberetning Regnskabsberetning 2006/ Forventninger til fremtiden Bestyrelse direktion investeringskomité Managementaftale Corporate governance Finanskalender Ledelsens regnskabspåtegning De uafhængige revisorers påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for 1. juli juni Balance pr. 30. juni Pengestrømsopgørelse 1. juli juni Noter Årsrapport 2006/2007 / 3

4 Fakta om Formuepleje Safe A/S Navn og hjemsted Formuepleje Safe A/S Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C CVR.nr.: uu Bestyrelsen i Formuepleje Safe A/S. Fra venstre Carsten With Thygesen, formand Esben Vibe og Finn Morell. Regnskabsår Regnskabsår: 1. juli til 30. juni. Antal aktionærer pr. 30/ Depotbank Nordea Bank Danmark A/S Sct. Clemens Torv, DK-8000 Århus C Personkreds Bestyrelse Direktør, cand.oecon. Esben Vibe (formand) Tandlæge, cand.odont. Finn Morell Adm.direktør, cand.silv., E*MBA, HD(F) Carsten W. Thygesen Direktion Direktør, civiløkonom, Erik Møller Revision Statsaut. revisor Ivan Madsen Statsaut. revisor Ove Hartvigsen Busch-Sørensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Europaplads 2, DK-8000 Århus C Manager Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C Kursfastsættelse Selskabet er børsnoteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S, hvor aktierne kan handles i hele børsens åbningstid. Offentliggørelse af indre værdier og dagens børskurser Fondsbørsmeddelelser til OMX Den Nordiske Børs København A/S. Selskabets hjemmeside: På avisernes finanssider under danske børsnoterede selskaber. Marketmaking I forbindelse med børsnotering på OMX Den Nordiske Børs København A/S, har Formue pleje Safe A/S indgået aftale om marketmaking med Jyske Bank A/S. 4 / Årsrapport 2006/2007

5 Hoved- og nøgletal RESULTAT (1.000 kr.) 2002/03 (maj april 2003) 2003/04 (maj april 2004) 2004/05 (maj april 2005) maj-juni 2005 (omlægningsperiode) 2005/06 (juli juni 2006) 2006/07 (juli juni 2007) Investeringsresultat Aktier Obligationer Finansresultat, brutto Finansielle udgifter Finansresultat, netto Resultatafhængigt honorar Administrationsomk Resultat f/skat Skat Resultat e/skat BALANCE (1.000 kr.) Aktiver: % % % % % % Aktier ,2% ,4% ,9% ,7% ,7% ,8% Obligationer m.m ,0% ,7% ,0% ,5% ,0% ,8% Tilgodehavender ,4% ,4% ,1% ,3% ,3% ,9% Likvide beholdninger ,3% ,5% ,1% ,6% ,9% ,5% Passiver: % % % % % % Langfristet gæld ,2% ,4% ,3% ,8% ,6% ,8% Kortfristet gæld 663 0,1% ,3% ,6% ,7% ,6% ,8% Hensættelser ,8% ,1% ,4% ,2% 0 0,0% 0 0,0% Egenkapital ,8% ,1% ,8% ,2% ,8% ,6% NØGLETAL Resultat pr. aktie 1) 5,98 26,69 10,66 5,95 16,75 34,66 Indre værdi pr. aktie 2) 70,70 97,39 105,91 111,85 134,64 170,97 Stigning i indre værdi i % 9,2% 37,8% 8,7% 5,6% 20,4% 27,0% Officiel gennemsnitskurs 3) 139,31 173,81 Stigning i officiel gns.kurs 24,8% P/E 4) 11,8 3,6 9,9 3,1 8,0 4,9 Gearing 5) 3,1 3,5 3,4 3,3 1,8 1,6 Resultatgebyr 6) 10% 10% 10% 10% 10% 10% Omkostningsprocent 7) 0,50% 0,46% 0,35% 0,07% 0,36% 0,32% Antal aktier ultimo året 8) Gennemsnitligt antal aktier 9) Nøgletal er udarbejdet med udgangspunkt i Finansanalytikerforeningens anbefalinger. 1) Resultat efter skat / gns. antal aktier - se note 9. 2) Egenkapital ultimo / aktiekapital ultimo - se note 8. 3) Statusdagens officielle gennemsnitskurs på fondsbørsen. Selskabet blev børsnoteret den 12. april ) Børskurs (price) / resultat pr. aktie annualiseret (earning). I de år hvor selskabet ikke har været børsnoteret, er indre værdi anvendt som børskurs. 5) Gæld / ultimo egenkapital. 6) Resultatafhængigt honorar / resultat før omkostninger og skat. 7) Administrationsomkostninger / aktiver ultimo. 8) Nominel aktiekapital / stykstørrelse pr. aktie. 9) Gens. antal aktier korrigeret for kapitalforhøjelse i løbet af regnskabsåret. Årsrapport 2006/2007 / 5

6 Selskabets profil uu Direktør Erik Møller, Formuepleje Safe A/S. Formål Vedtægternes 1.2 Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst, der ligger over markedsafkastet via porteføljeinvestering i obligationer og aktier. Aktieporteføljen må på købstidspunktet udgøre maksimalt 90% af egenkapitalen. Investeringsfilosofi Fra selskabets start i 1988 har det været målet at skabe et afkast, der er bedre end det, en aktieinvestor i globale aktier kan opnå og med en risiko, der ikke bør være højere. Ved regnskabsårets afslutning har selskabet siden start givet et afkast på 1.600%. Til sammenligning har en investering i globale aktier givet et afkast på 205%. Konceptet Investeringskonceptet er den såkaldte tangentporteføljeteori, først beskrevet af Nobelpristageren James Tobin. Det bygger på at sammensætte en optimal portefølje med det bedste afkast/risikoforhold, der typisk ligger omkring 30-40% i aktier og 60-70% i obligationer. Denne portefølje skaleres derefter ved brug af finansiering med en faktor på ca. 1,5 til 2,5. Ved regnskabsårets afslutning er skaleringen via finansiering på 1,6. Varedeklaration Som et af de eneste investeringsprodukter i Danmark har selskabet en klar varedeklaration både på afkast og risiko. Varedeklarationen må ikke opfattes som en garanti, men som ambitiøse og realistiske mål. Afkastmål Afkast på 60% over rullende femårs perioder efter selskabsskat og omkostninger målt på udvikling i indre værdi. Målet er konkret, at selskabet i mere end 50% af tiden skal give et afkast, der er højere end 60%. Ved regnskabsårets afslutning har afkastet de seneste 5 år været 159% efter omkostninger og selskabsskat. Risikoramme Maksimalt tab af egenkapital på 15% målt over rullende treårs perioder målt med 90% sandsynlighed. Målet er konkret, at selskabet i maksimalt 10% af tilfældene må give underskud større end 15% målt over tre-årsperioder. Siden selskabets start har resultatet i 5% af tilfældene over tre-årsperioder været lavere end minus 15%. Ved regnskabsårets afslutning er begge mål således overholdt. 6 / Årsrapport 2006/2007

7 Headlines uu uu uu uu Investeringsresultat 686 mio. kr. Stigning i indre værdi 27,0% netto. Portefølje 10,2 mia. kr. 31% aktier og 69% obligationer og kontanter. Rekordoverskud på 35 kr. pr. aktie (EPS) For tiende regnskabsår i træk har Formuepleje Safe leveret et positivt afkast til aktionærerne. Formuepleje Safe ift. absolut afkastmål 60% over 5 år Indre værdi Selskabet Afkastmål Med et investeringsresultat før skat og omkostninger på 686 mio. kr. (220 mio. kr. i 2005/06) har selskabet opnået sit absolut bedste resultat siden starten i Resultatet er skabt på baggrund af positive afkast af både aktie- og obligationsporteføljen og selskabet har finansieret sig til en effektiv rente på under 1% Resultat og balance 2006/ / Resultat før skat og omk. 686,3 mio. kr. 220,4 mio. kr. Nettoresultat efter skat og omk. 574,9 mio. kr. 157,4 mio. kr. 30/ / Egenkapital mio. kr mio. kr. Investeringer mio. kr mio. kr. Fremmedfinansiering mio. kr mio. kr. Afkast Nettoafkastet til aktionærerne blev på 27,0%, hvilket er klart bedre end afkastmålet på 10% p.a. Til sammenligning gav verdensindekset for aktier (FT World) 15,6% og det danske obligationsindeks (J.P Morgan) gav 0,9% i afkast før skat og omkostninger. Afkast 2006/ /06 Nettoresultat efter skat og omkostninger blev på 575 mio. kr. (157 mio. kr. i 2005/06) eller knap 35 kr. pr. aktie, hvilket er selskabets hidtil største overskud pr. aktie. Selskabets egenkapital og investeringer blev fordoblet i løbet af året dels via aktieemissioner og dels via egenkapitalforrentning. Resultat pr. aktie (EPS) 34,66 kr. 16,75 kr. Investeringsresultat før skat og omk. 32,2% 28,5% Nettoresultat efter skat og omk. 27,0% 20,4% Budget for året afkastmål 10,0% 10,0% Afkast global aktieindeks (FTW) 15,6% 9,8% Afkast dansk obl. indeks (JPM) 0,9% -2,6% Årsrapport 2006/2007 / 7

8 Headlines Omkostninger og skat Selskabets samlede faste omkostninger målt ift. porteføljen er faldet i løbet af året fra 0,36% til nu 0,32%. Faldet skyldes primært den volumenrabat, selskabet opnår ved porteføljer over 1 mia. kr. Selskabet har nu passeret en portefølje på 10 mia. kr., hvorefter den marginale omkostningsprocent er 0,25% p.a. AFKAST Rullende 5-års afkast Afkast i % 175% 150% 125% 100% Omkostninger og skat 2006/ /06 75% 50% Omkostninger i % af portefølje 0,32% 0,36% Resultathonorar i % af inv. resultat 9,9% 10,0% Effektiv skatteprocent 1,8% 12,4% Selskabsskatteprocent 25,0% 28,0% 25% 0% RISIKO Rullende 3-års afkast Via en stram skattestyring er det lykkedes af holde selskabets effektive Afkast i % 200% Safe FT World skatteprocent nede på 1,8%. 150% Varedeklaration overholdt 100% Selskabets varedeklaration, der lyder på et afkast på 60% over 5 år og 50% et maksimalt formuetab på 15% er begge overholdt. 0% -50% -8% -45% -36% -22% -100% / Årsrapport 2006/2007

9 Markedsberetning uu Formueplejes investeringsgruppe. Fra venstre seniorkapitalforvalter Nicolai Borcher Hansen, kapital forvalter Peter Brink Madsen, investeringschef Søren Astrup, analytiker Anders Lund Larsen og analytiker René Rømer. Det seneste regnskabsår har været præget af flotte globale væksttal. I USA har diskussionen gået på, om krisen på boligmarkedet, ville trække den resterende del af økonomien med i recession. Trods generelle fald i huspriserne ligner det p.t. en sejr til optimisterne, da væksten i verdens største økonomi nu igen er på sporet. Samtidig har den europæiske økonomi det rigtigt godt. Primært trukket af eksport og investeringer er det erhvervslivet, der har taget førert røjen, mens vi fortsat må vente på den helt store europæiske forbrugsfest. Sammenholdt med fremgangen i USA og Europa betyder den fortsatte massive vækst i Emerging Markets herunder Kina, at verdensøkonomien styrer mod en rekordlang periode med vækst over trend. Vækstbilledet har selvsagt haft en kraftig indvirkning på rentemarkedet. Først og fremmest har den europæiske centralbank (ECB) anset det for nødvendigt at fortsætte med at hæve styringsrenten for at lette det inflationspres, der uvægerligt opstår i kølvandet på højkonjunkturer. Desuden er den 10-årige tyske statsrente steget pænt i perioden. 6% BNP vækst 31/ / Verden USA Europa Renteudvikling i Europa 1/ / ECB styringsrente 6% 10-årig tysk statsrente 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% % Årsrapport 2006/2007 / 9

10 Markedsberetning Den solide vækst i verdensøkonomien har ligeledes ført til stigende aktiekurser. Trods kombinationen af høje oliepriser, stigende råvarepriser og stigende renter har virksomhederne været i stand til at levere tocifrede vækstrater i indtjeningen, hvilket har sendt aktiemarkederne op. Frygten for en amerikansk recession, som skulle trække resten af verden med ned, er over året blevet afløst af en erkendelse af, at verdensøkonomien fortsat kører videre på den høje klinge, hvilket Relativ pris europæiske aktier kontra obligationer 40% 30% 20% 10% 0% Aktier er dyre tilsvarende har bidraget til stigende aktiekurser. -10% -20% Gns. for perioden Trods et solidt år på aktiemarkedet befinder vi os dog stadig i en situation, hvor aktiekurserne halter efter indtjeningen, da indtjeningen gennem længere tid er vokset hurtigere end aktiekurserne. Dette betyder, -30% -40% -50% Aktier er billige at aktier fortsat er attraktivt prisfastsat relativt til obligationer, selvom -60% året både har budt på stigende aktiekurser og stigende renter. -70% Global aktieindtjening og kursudvikling Indeks 1994 = 100 Kurs Indtjening Det forgangne år har det altoverskyggende tema på valutamarkedet været de såkaldte carry-trades. Udtrykket dækker over optagelse af lån til en lav rente og placering af disse penge til en høj rente. Anvendelsen af carry-trades har betydet, at valutaer med lav rente er blevet svækket, mens valutaer med høj rente er blevet styrket. Det har derfor i årets løb været en fordel at optage lån i eksempelvis schweizerfranc, sådan som selskabet har gjort det størstedelen af året. 200 Kursændringer i valutakurser fra 30/ til 30/ % % 15% NZD/DKK HUF/DKK TRY/DKK ISK/DKK 10% AUD/DKK 5% 0% GBP/DKK -5% CHF/DKK -10% -15% 0,0% JPY/DKK 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 17,5% Centralbankrente 10 / Årsrapport 2006/2007

11 Regnskabsberetning 2006/07 uu Regnskabschef Simon Friis-Therkelsen, Formuepleje Safe A/S Pæn fremgang i overskuddet I det forløbne regnskabsår har selskabet opnået et overskud før skat på kr. 585,3 mio. og kr. 574,9 mio. efter skat mod henholdsvis 179,6 mio. og kr. 157,4 mio. året før, hvorfor bestyrelsen betegner det opnåede resultat som meget tilfredsstillende. Investeringsresultaterne fik indre værdi til at stige fra 134,6 til 171 hvilket svarer til en procentfremgang på 27% efter alle omkostninger og selskabsskat. Ses der isoleret på de opnåede resultater i henholdsvis indtægter og udgifter for sig, fås følgende billede: Resultat 1/ / mio. kr Indtægter Obl. Renteudg. Derivater Res. honorar Adm.omk. Skat Overskud Udgifter Indtægter Udlandslån Renter Aktier Aktier giver størst overskud Selskabets samlede indtægter beløber sig til knap mio. Heraf stammer over halvdelen nærmere bestemt kr. 586 mio. fra aktiedelen. Beløbet består dels af kursgevinster på i alt kr. 525 mio. og dels af aktieudbytter på kr. 61 mio. Selskabets strategi med fuld udnyttelse af aktierammerne har dermed båret frugt. I lighed med tidligere regnskabsperioder har der i årets løb været anvendt afledte finansielle instrumenter såsom valutaterminsforretninger og optioner til brug for den taktiske risikostyring. For uddybning af derivatdelen henvises til afsnittet herom. Obligationsrenter Selskabets obligationsrenter udgør i alt kr. 208,7 mio. og baserer sig på en gennemsnitlig obligationsbeholdning på kr mio., hvilket svarer til en direkte rente på 4,5%. Obligationsfokus har uændret været i en bred vifte af danske realkreditobligationer. Gevinst på udlandslån for andet år i træk Finansieringsdelen har gennem perioden bestået af schweizerfranc og euro. Idet schweizerfrancen er faldet 5,5% i værdi overfor danske kroner, har det været indtægtsgivende for selskabet at medtage valutaen i låneporteføljen. I alt er der tjent kr. 202,1 mio. på den underliggende låneportefølje mod 29,8 mio. året før, hvorved selskabet har haft gevinst på valutalånene to år i træk. Udgifter Obligationer Renten på den toneangivende danske 10-årige statsobligation ligger ved udgangen af juni 2007 på 4,6% mod 4,1% året før. Rentestigningen har især været tydelig i andet halvår af regnskabsperioden, og har medført kurstab på obligationer. For selskabets vedkommende har de stigende obligationsrenter givet et kurstab på obligationsbeholdningen på kr. 88,4 mio. Selskabets renterisiko har været fastholdt på et lavt niveau i forhold til bestyrelsens overordnede rammer, ligesom der i Årsrapport 2006/2007 / 11

12 Regnskabsberetning 2006/07 perioden er anvendt obligationsfutures til taktisk at reducere risikoen. For uddybning af derivaterne henvises til afsnittet herom. Renter på udlandslån Selskabet har i regnskabsperioden anvendt en lånesammensætning bestående af schweizerfranc og euro. I forhold til et år siden, er lånerenterne på globalt plan en del højere. Eksempelvis har den Danske Nationalbank hævet styringsrenten fra 3% til 4,25%. Den Europæiske Centralbank har i samme periode hævet deres styringsrente fra 2,75% til nu 4%, mens centralbanken i Schweiz har hævet deres styringsrente fra 1,5% til 2,5%. Selskabets renteudgifter beløber sig i regnskabsperioden til kr. 102,5 mio., hvilket målt op mod låneporteføljen svarer til en direkte lånerente på 2,5%. Finansielle instrumenter Til brug for den taktiske risikostyring og investeringsstrategi, har selskabet anvendt finansielle instrumenter, såsom valutaterminsforretninger, obligationsfutures og optioner på valuta og aktier. Sammenlagt gav finansielle instrumenter et underskud på kr. 119,7 mio., og fordeler sig over følgende hovedområder: uu Valutalån Selskabet har primært optaget lån i schweizerfranc og sekundært i euro. Idet schweizerfrancen gennem året er faldet en del i værdi overfor DKK, er der successivt foretaget taktiske skift til euro-lån via brug af valutaterminsforretninger og valutaoptioner. Pr. statusdagen er schweizerfrancen endnu ikke styrket, hvorfor strategien isoleret har givet et tab på 130,8 mio. Resultatafhængigt honorar Der er indgået aftale om resultatafhængigt honorar med selskabets direktion og kapitalforvalter. Direktionen og kapitalforvalteren aflønnes med et resultatafhængigt honorar på henholdsvis 1% og 9% af selskabets overskud før skat og administrationsomkostninger. Før beregning af den resultatafhængige betaling, skal eventuelt forudgående års negative resultater modregnes. Der er i regnskabsåret 2006/07 beregnet et samlet resultatafhængigt honorar på kr. 68,2 mio. Der betales ikke honorar af nogen art hverken resultatafhængigt eller fast honorar - for investeringer, hvor manager i forvejen har indgået aftale om forvaltning. uu uu Aktier Valutarisikoen på de amerikanske aktier har i en del af året været afdækket. Dollaren er faldet, hvorfor valutakursafdækningen gav et overskud på kr. 5,4 mio. Der har i periodens løb været anvendt forskellige optionsstrategier, herunder call-optionskontrakter på det amerikanske S&P 500 indeks. Med udgangspunkt i en høj volatilitet i aktiemarkedet i foråret, blev der i maj solgt call-optionskontrakter på det tyske DAX-indeks. Samlet set har optionsstrategierne givet et tab på kr. 25,4 mio. Obligationer Til afdækning og styring af en del af renterisikoen, har der i periodens løb været anvendt amerikanske og europæiske obligationsfutures. Ved statusdagen 30. juni 2007 er der udelukkende brugt europæiske obligationsfutures, idet der forventes en større rentestigning i Europa end USA. Rentestigningen har givet en gevinst på selskabets obligationsfutures på i alt kr. 31,2 mio. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger dækker over det faste honorar til kapitalforvalter samt selskabets øvrige driftsomkostninger. Det faste honorar til kapitalforvalter beregnes udfra selskabets værdipapirportefølje og starter ved 0,50% faldende mod 0,25%. Selskabets samlede administrationsomkostninger blev på kr. 32,8 mio., hvilket i forhold til de samlede aktiver ultimo juni svarer til en omkostningsprocent på 0,32%. Skat Skattestyring er et væsentligt element i den indgåede managementaftale med kapitalforvalteren. Der tages således altid højde for de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med den løbende styring af selskabets investeringer og finansieringssammensætning. Bestyrelsen lægger stor vægt på at minimere skattebetalingen til glæde for den enkelte aktionær i selskabet. I det forgangne regnskabsår er der udgiftsført kr. 10,4 mio. til skat baseret på en indtjening på 585,3 mio. Dermed er den effektive skatteprocent nede på 1,8%. Baggrunden er primært, at aktiekursgevinster i selskabsregi over tre år ikke beskattes. Da det er selskabets hensigt at beholde aktierne i en længere årrække end de tre år, er der ikke afsat skat af de urealiserede aktiekursgevinster. 12 / Årsrapport 2006/2007

13 Balancesammensætning Kapitalfremskaffelse Kapitalanbringelse kr mio. 30. juni 2007 Værdien af selskabets samlede passiver udgør pr. 30. juni 2007 kr mio., hvoraf egenkapitalen udgør kr mio. svarende til en belåning på 1,6 gange egenkapitalen. Kontanter: 6% Tilgodehavender: 1% 4% Flex: 14% Asien: 2% Europa: 17% Af hensyn til en optimal skattestyring af udlandslån, optages valutalån USA: 11% typisk med 3 års løbetider. Renteterminerne rulles normalt med terminer på 1-3 måneder, hvorved selskabet drager fordel af de korte renteterminer, som har en billigere rentesats. På statusdagen er der optaget lån i schweizerfranc til en værdi på DKK mio. svarende til 35% af balancen, mens euro-lån udgør 17% af balancen. Via valutaterminsforretninger er låneoptagelsen i schweizerfranc omlagt til euro-lån, hvor- 4% : 10% 5% : 34% Flexgaranti: 4% 6% : 1% ved den reelle kapitalfremskaffelse er som vist på figuren. Kapitalfremskaffelse kr mio. 30. juni 2007 Anden gæld: 9% Egenkapital: 39% Investeringspolitikken på aktiesiden er lagt an på både en hensigtsmæssig spredning på enkeltaktier, brancher og geografisk dækning. Aktieinvesteringerne er således spredt på 117 individuelle selskaber, hvoraf de 10 største aktiepositioner kan ses på neden stående oversigt. De største aktiepositioner % af aktiebeh. 1 Alstom... 2,8% Euro: 52%* *) Omlægning af valutalån via valutaterminsforretninger er medtaget i opgørelsen De kortfristede gældsforpligtelser består af periodiseringer. Posten udgør kr. 878,5 mio. pr. 30. juni 2007 mod 32,4 året før. Investeringer Selskabets investeringer består af danske realkreditobligationer og en bred aktieportefølje af primært udenlandske aktier. Ved udgangen af juni måned 2007 udgjorde selskabets samlede investeringer kr mio. fordelt med kr mio. til aktieinvesteringer, kr mio. til danske obligationer, indestående i banken på kr. 568 mio. og øvrige tilgodehavender på kr. 94 mio. 2 Aegon NV.... 2,7% 3 AP Møller Mærsk... 2,6% 4 Conocophillips... 2,6% 5 Siemens... 2,6% 6 Vivendi... 2,5% 7 Constellation Brands... 2,4% 8 Teva Pharmaceutical... 2,3% 9 Caterpillar Tractor... 2,2% 10 Allianz AG... 2,2% Årsrapport 2006/2007 / 13

14 Regnskabsberetning 2006/07 Af selskabets samlede aktieinvesteringer på kr mio. er 55% investeret i europæiske aktier, 37% i amerikanske, 8% i japanske og øvrige asiatiske aktier. Foruden en bred geografisk spredning og en fornuftig selskabsspredning, er aktieinvesteringerne fordelt på en række brancher. I diagrammet vises selskabets brancheeksponering sammenholdt med det globale aktieindeks. Idet det ikke er selskabets politik at investere som verdensindekset, kan der forekomme betydelige afvigelser. Kapitalforvalteren allokerer investeringerne til de områder og branchesektorer, hvor der forventes størst afkastpotentiale under hensyn til risikoen. Sektorfordeling Formuepleje Safe FT World 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Forsyning Energi Materialer Industri Cyklisk Stabilt Medicinal Finans IT Telekom forbrug forbrug Kapitaludvidelser Selskabet har i regnskabsperioden gennemført i alt fire aktieemissioner i henholdsvis september 2006, februar 2007, april 2007 og juni Selskabets aktiekapital er ved disse aktieemissioner udvidet med i alt kr. 91,25 mio., hvorved aktiekapitalen ved udgangen af regnskabsåret udgør 231,5 mio. Emissionsprovenuet til selskabet udgør for de fire emissioner i alt kr mio. Alle aktieemissioner er gennemført til den højeste værdi af enten indre værdi eller børskursen den sidste tegningsdag i perioderne tillagt et emissionstillæg, hvorved der ikke er sket nogen værdiforringelse for eksisterende aktionærer i forbindelse med udstedelsen af de nye aktier. Pengestrømme Ændringen i likvide beholdninger er netto på kr. 310 mio. De gennemførte kapitalforhøjelser har tilført kr mio., mens der er optaget valutalån på kr mio. På investeringssiden er der købt obliga tioner for netto kr mio. og aktier for kr mio. Pengestrømme fra driftsaktivitet, herunder betalt skat, udgør kr. 961 mio. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb og indtil årsrapportens underskrivelse indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. Finansielle instrumenter Til brug for risikostyring og eksponeringsstrategien anvendes der finansielle instrumenter, hvis betydning og værdiregulering er anført i noterne under regnskabsafsnittet. På statusdagen var der solgt euro mod schweizerfranc, solgt call-optioner på det tyske Dax-indeks og solgt europæiske obligationsfutures. 14 / Årsrapport 2006/2007

15 Forventninger til fremtiden uu Investeringschef Søren Astrup, Formuepleje A/S Afkastforventningerne tager udgangspunkt i et forventet median afkast for aktier på 10% p.a. (inkl. aktieudbytter), et obligationsafkast på 4,5% og en finansieringsrente inkl. valutakursbevægelser på 3% p.a. Aktuelt vurderes det, at den globale vækst vil holde sig på et stabilt højt Kursudvikling Resultater Best case Budget Afkastmål niveau selvom væksten vil være svagt aftagende i forhold til 2005 og 2006, hvor tempoet for væksten i verdensøkonomien var historisk høj. 200 At det forholdsvis høje globale væksttempo kan holdes skyldes først og fremmest en forventet høj vækst i økonomierne i Europa og Asien, hvilket vil kompensere for, at den amerikanske vækst løjer en smule af. 175 Formuepleje Safe Worst case 150 Realrenterne i verdensøkonomien er fortsat lave i historisk perspektiv og virksomhedernes indtjeningsvækst vedbliver med at være ganske høj. Samtidig er aktiemarkederne generelt ikke dyre, når der vurderes udfra 125 gængse nøgletal. Sammenlignes aktieprisfastsættelsen med prisfastsættelsen på obligations- og kreditmarkederne, er aktier den billigste 100 aktivklasse. Derfor vil selskabet ved indgangen til det nye regnskabsår, udnytte rammerne for at investere i aktier maksimalt. 75 På baggrund af den høje vækst, og at den Europæiske Centralbank 50 forventes af hæve renten den kommende tid, er obligationsstrategien i FT World (DKK) selskabet lagt an på at have en meget lav rentefølsomhed. 25 CHF og andre lavrentevalutaer forventes at udgøre hovedparten af selskabets valutafinansiering over tid. Ved indgangen til det nye regn skabsår anvendes EUR-finansiering dog i den taktiske styring af låne- uu Kilder: Bloomberg og årsrapporter for Formuepleje Safe A/S finansieringen. Årsrapport 2006/2007 / 15

16 Bestyrelse direktion investeringskomité uu Bestyrelsesformand i Safe A/S, Esben Vibe Fordobling af aktionærer I det seneste regnskabsår er selskabets aktionærkreds vokset fra til aktionærer. Vi har derfor fundet det vigtigt at give en mere omfattende beskrivelse af selskabets aktiviteter og forklare ansvarsfordelingen mellem bestyrelse, direktion og samarbejdspartnere, bl.a. Formuepleje A/S, som yder rådgivning til både bestyrelse, direktion og aktionærer samt står for den operationelle styring. Formuepleje Safe selvstændig juridisk enhed Det børsnoterede selskab er en selvstændig juridisk enhed med aktionærer, hvoraf ingen ejer over 5% af selskabets aktiekapital. Generalforsamlingen Som i alle andre selskaber er generalforsamlingen selskabets øverste myndighed, og det er generalforsamlingen, der vælger selskabets bestyrelse til at varetage aktionærernes interesser. Da selskabet har regnskabsafslutning 30. juni afholdes generalforsamlingen normalt i oktober måned. Der indkaldes via annonce i Dag bladet Børsen 2-4 uger inden general forsamlingens afholdelse, samt pr. brev til navnenoterede aktionærer. Ansvarsfordeling Ansvaret for ledelse og drift af selskabet er opdelt i bestyrelse, direktion, investeringskomité samt rådgiver. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består jvf. vedtægterne af 3 medlemmer. I bestyrelsen er repræsenteret en stor grad af økonomisk og erhvervsmæssig erfaring. Bestyrelsesformanden Esben Vibe er uddannet cand.oecon. og har mere end 20 års erfaring fra finansverdenen, dels som arbitragechef i det daværende Aktivbanken og dels som tidligere koncernøkonomidirektør i Aarhus United A/S (tidl. Aarhus Oliefabrik A/S). Esben Vibe er idag direktør i advokatfirmaet DELACOUR. Finn Morell er tandlæge og har været aktionær i Formuepleje Safe siden selskabets start. Carsten With Thygesen er uddannet cand.silv., E*MBA og HD (F) og har 9 års erfaring fra Realkredit Danmark og er i dag administrerende direktør i HedeDanmark a/s. Der afholdes som minimum 4 bestyrelsesmøder om året, og der har det seneste regnskabsår været afholdt 11 møder. På møderne deltager udover bestyrelsen også selskabets direktør samt efter behov repræsentanter for rådgiveren, Formuepleje A/S. Til fremlæggelse på bestyrelsesmødet udarbejder direktion og rådgiver specificeret beslutningsgrundlag og information om markeds- og kursudvikling siden seneste møde. Mål og opgaver for bestyrelsen Bestyrelsen har formuleret selskabets overordnede mål til følgende: 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at selskabet opnår et resultat efter omkostninger og selskabsskat på 60% over en 5-årig tidshorisont. 3. at selskabet overholder de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed. 16 / Årsrapport 2006/2007

17 Bestyrelsens væsentligste ansvarsområder: Direktionens væsentligste ansvarsområder: uu den overordnede ledelse af selskabet. uu kontrol med daglig ledelse. uu at vurdere om ovenstående mål nås. uu godkende/justere strategiske investeringsrammer efter oplæg fra direktion og rådgiver. uu godkende prospekter, halvårs- og årsrapporter. uu lede selskabets generalforsamlinger og deltage i selskabets aktionær orienteringsdage (Formueplejedage). uu informere om bestyrelsens arbejde i kvartalsorienteringen (Formuemagasin) og på generalforsamlinger. uu indgå forretningsaftaler med bankforbindelser samt rådgiver. uu løbende vurdere om direktion, rådgiver samt bankforbindelser le- ver op til de opstillede mål og forventninger. Direktionen Bestyrelsen udpeger en direktør, som inden for de opstillede investerings- og risikorammer skal søge at sikre aktionærerne det bedst mulige risikojusterede afkast. Selskabets direktør, Erik Møller, er uddannet civiløkonom og er medstifter af Formuepleje A/S. Siden 1988 har han haft ansvaret for udvikling af konceptet bag Formueplejeselskaberne samt selskabernes resultater. Mål og opgaver for direktion Direktionen har som overordnet mål 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at selskabet opnår et resultat efter omkostninger og selskabsskat på 60% over en 5-årig tidshorisont. 3. at overholde de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed. uu selskabets strategiske og taktiske valg sikrer opfyldelsen af de tre overordnede mål. uu selskabets kapitalanbringelse til hver en tid foregår inden for ved- tægter, prospekter samt bestyrelsesbeslutninger om investeringsrammer samt risikoniveau. uu relevant strategisk input til bestyrelsens beslutninger. uu deltage i fastlæggelsen og godkendelsen af de taktiske investe- ringsbeslutninger i selskabets investeringskomité. uu selskabets forretningsvilkår samt overholdelse af engagements- rammer. uu udvikling af investerings- og forretningskoncept samt investerings- idéer for selskabet. uu udbredelse af kendskabet til selskabets investeringskoncept via artikler og foredrag. uu opretholdelse af børsnotering på Københavns Fondsbørs. uu selskabets investor relationspolitik via enhver form for kommuni- kation. uu administration og regnskaber samt kontakt til offentlige myndig- heder og forretningsforbindelser. uu at være bindeled mellem bestyrelse og rådgiver samt bestyrelse og aktionærer. uu rapportering som årsrapporter, delårsrapporter, kvartalsrapporter samt fondsbørsmeddelelser. uu prospekter, brochurer og tegningsmateriale. uu generalforsamling og formueplejedage. Direktionen deltager primært på det strategiske og taktiske niveau efter input fra rådgiver. Investeringskomité Selskabets investeringskomite består af direktøren, rådgivers investeringschef samt relevante eksperter. Investeringskomiteen afholder normalt møde hver 14. dag. På mødet fastlægges/ajourføres selskabets taktiske rammer, bl.a. aktieudnyttelsesprocent, regions- og sektorvalg på aktier, varighedsmål på obligationer, hedgeratios samt valg af finansieringsvalutaer. Årsrapport 2006/2007 / 17

18 Managementaftale uu Direktør Brian Leander, Formuepleje A/S Bestyrelsen har indgået managementaftale med Formuepleje A/S med det formål: uu at rådgive bestyrelse og direktion. uu at søge at opnå det højeste risikojusterede afkast indenfor investeringsrammerne. uu at varetage den daglige styring af selskabets investeringer og finansiering. uu at varetage selskabets investor relations efter instruks fra besty- relse og direktion. Mål og opgaver for rådgiver vedr. investering og finansiering 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at opfylde selskabets afkastmål som er at give et afkast, på 60% over en 5-årig tidshorisont. 3. at overholde de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed inden for de investeringsrammer, som er godkendt af bestyrelse og direktion. Formuepleje A/S har 20 års erfaring med kapitalforvaltning med speciale i investeringsselskaber som er udviklet til et egentligt koncept, kaldet Formueplejeselskaber, som idag omfatter syv børsnoterede selskaber med en samlet portefølje på 65 mia. kr. Managers væsentligste opgaver vedrørende investering er: uu at søge at fylde de tre overordende mål. uu at udarbejde beslutningsgrundlag til fremlæggelse i selskabets be- styrelse og investeringskomité til brug for fastlæggelse af selskabets strategiske og taktiske investeringsbeslutninger. uu den daglige overvågning og omlægning af selskabets værdi- papirer. uu at skabe et afkast der er bedre end de respektive markeder eller markedssegmenter, selskabet opererer indenfor. uu Markedssegmenter og benchmarks Aktier: FT World aktieindeks omregnet til danske kroner. Obligationer: J. P. Morgans danske obligationsindeks. Låneomk.: 3 mdrs. lånerente i DKK tillagt et fiktivt libortillæg på 0,5% p.a. 18 / Årsrapport 2006/2007

19 Mål og opgaver for manager vedr. Investor Relations Selskabets generelle informationspolitik har som overordnet mål at give alle aktionærer lige adgang til aktuel information om udvikling og strategi i selskabet. Rådgiver udarbejder udkast til følgende information efter instruks fra selskabets direktion: Månedlig aktionærinformation (Månedsrapporten) om afkast og markedsforhold via nyheds- . Kvartalsvis aktionærorientering (Formuemagasin) om afkast- udvikling, valuering af finansmarkederne og strategier, artikler om investeringer og investeringsprodukter. Beretning til halvårs- og årsrapporter. Præsentationsmateriale til generalforsamling årligt og aktionær- orienteringsmøder. Koncept- og risikobeskrivelser til prospekter. Artikler og foredrag for at udbrede kendskabet til selskabets inve- steringskoncept og resultater. uu uu uu uu uu uu Der må kun offentliggøres materiale og gives oplysninger om selskabet og selskabets investeringer til selskabets aktionærer og andre interessenter, herunder informationer på managers hjemmeside som er godkendt af selskabets direktion eller bestyrelse. Årsrapport 2006/2007 / 19

20 Corporate governance uu Bestyrelsesmedlem Carsten W. Thygesen, Formuepleje Safe A/S Selskabet følger Nørby-udvalgets anbefalinger Bestyrelsen har vurderet udviklingen i selskabets corporate governance bl.a. med udgangspunkt i Nørby-udvalgets anbefalinger. Selskabet vurderer at opfylde Nørby-udvalgets anbefalinger med følgende kommentarer. Minimering af interessekonflikter Grundlæggende lægger selskabets bestyrelse vægt på uafhængighed og forebyggelse af interessekonflikter i det forretningsmæssige samarbejde. Det er således et krav, at direktion og manager: Arbejdsdeling Bestyrelsens opgave er at sikre selskabets aktionærer det bedst mulige afkast inden for selskabets risikoramme. Der er i direktørkontrakt og managementaftale aftalt klare retningslinier for ansvarsfordeling mellem bestyrelse, direktion og manager. Generalforsamlingen For at give aktionærerne de bedste muligheder for at tage stilling til general forsamlingsanliggender indkaldes der til generalforsamling i Dagbladet Børsen med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel. Alle navnenoterede aktionærer modtager et brev med en dagsorden, der giver et fyldestgørende indtryk af dagsordenens punkter. uu Ikke må have indtægter via handel med værdipapirer. uu Ikke må modtage salgsprovision af nogen art. uu Ikke må handle selskabets aktier til og fra egenbeholdning. uu Ikke må være involveret i selskabets transaktioner vedr. ind- eller udlån. uu Ikke må have selskabets værdipapirer i depot. uu Ikke må modtage kontanter til indlån fra selskabet. uu Ikke må foretage udlån til selskabet. uu Ikke må foretage handelstransaktioner af nogen art med selskabet. Hertil kommer, at managementaftalen og direktørkontrakten indeholder et væsentligt sammenfaldende interessemotiv, idet administrator og direktion oppebærer et resultathonorar på henholdsvis 9% og 1% af selskabets investeringsresultat og eventuelle underskud skal modregnes først. Bestyrelsen Det anbefales af Nørby-udvalget, at mindst halvdelen af bestyrelsen er uafhængig. For at et bestyrelsesmedlem anses for uafhængigt, må det enkelte medlem ikke: uu være ansat eller have været ansat i selskabet inden for de seneste 5 år. uu være eller have været medlem af direktionen i selskabet. uu være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller have en økonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiver for selskabet. uu have en væsentlig strategisk interesse i selskabet som andet end aktionær. Alle selskabets bestyrelsesmedlemmer opfylder disse habilitetskrav. 20 / Årsrapport 2006/2007

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Årsrapport 2005/2006 4. februar 2005-30. juni 2006 Leonardo Den, som handler uden teori, er som kaptajnen, der står til søs uden søkort og kompas. da Vinci, 1452-1519 u Den vitruvianske mand er Formuepleje

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 japansk I et frit marked er overskud samfundets belønning til de, som tjener dets interesser. Kasud Unamori, stifter af Kyocera, industrikonglomerat

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår HALVÅrsrapport 1. halvår 2013//2014 Formuepleje Merkur A/S 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks. formuetab

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Årsrapport 2006 CVR nr.: 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER Investeringsselskabet LUXOR A S Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER 2005 (Selskabets 32. regnskabsår)

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 29 10 56 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 ÅRSRAPPORT 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Hoved og nøgletal 06 Ledelsespåtegning 07 Revisors påtegning 08 Ledelsesberetning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Årsrapport 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere