Formuepleje Safe A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli juni regnskabsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formuepleje Safe A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår"

Transkript

1 2006/07 Årsrapport 1. juli juni regnskabsår

2 Det Den tid, der anvendes på rekognoscering og forberedelse er meget sjældent spildt. kongelige britiske tankkorps, 1918 uu Formuepleje Safe blev startet i skyggen af aktiekrakket i oktober Safe, engelsk: sikker, uskadt, tryg, pålidelighed. Paraplyen som ikon for det engelske mundheld: Saving for a rainy day. 5 års afkastmål: 60% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: 15% Maks. formuetab over 3-års perioder med 90% sandsynlighed. 2 / Årsrapport 2006/2007

3 Indholdsfortegnelse uu Kommunikationsmedarbejder Gitte Wenneberg og kommunikationschef Kristian Hansen, Formuepleje A/S Fakta om Formuepleje Safe A/S Hoved- og nøgletal... 5 Selskabets profil... 6 Headlines... 7 Markedsberetning Regnskabsberetning 2006/ Forventninger til fremtiden Bestyrelse direktion investeringskomité Managementaftale Corporate governance Finanskalender Ledelsens regnskabspåtegning De uafhængige revisorers påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for 1. juli juni Balance pr. 30. juni Pengestrømsopgørelse 1. juli juni Noter Årsrapport 2006/2007 / 3

4 Fakta om Formuepleje Safe A/S Navn og hjemsted Formuepleje Safe A/S Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C CVR.nr.: uu Bestyrelsen i Formuepleje Safe A/S. Fra venstre Carsten With Thygesen, formand Esben Vibe og Finn Morell. Regnskabsår Regnskabsår: 1. juli til 30. juni. Antal aktionærer pr. 30/ Depotbank Nordea Bank Danmark A/S Sct. Clemens Torv, DK-8000 Århus C Personkreds Bestyrelse Direktør, cand.oecon. Esben Vibe (formand) Tandlæge, cand.odont. Finn Morell Adm.direktør, cand.silv., E*MBA, HD(F) Carsten W. Thygesen Direktion Direktør, civiløkonom, Erik Møller Revision Statsaut. revisor Ivan Madsen Statsaut. revisor Ove Hartvigsen Busch-Sørensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Europaplads 2, DK-8000 Århus C Manager Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C Kursfastsættelse Selskabet er børsnoteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S, hvor aktierne kan handles i hele børsens åbningstid. Offentliggørelse af indre værdier og dagens børskurser Fondsbørsmeddelelser til OMX Den Nordiske Børs København A/S. Selskabets hjemmeside: På avisernes finanssider under danske børsnoterede selskaber. Marketmaking I forbindelse med børsnotering på OMX Den Nordiske Børs København A/S, har Formue pleje Safe A/S indgået aftale om marketmaking med Jyske Bank A/S. 4 / Årsrapport 2006/2007

5 Hoved- og nøgletal RESULTAT (1.000 kr.) 2002/03 (maj april 2003) 2003/04 (maj april 2004) 2004/05 (maj april 2005) maj-juni 2005 (omlægningsperiode) 2005/06 (juli juni 2006) 2006/07 (juli juni 2007) Investeringsresultat Aktier Obligationer Finansresultat, brutto Finansielle udgifter Finansresultat, netto Resultatafhængigt honorar Administrationsomk Resultat f/skat Skat Resultat e/skat BALANCE (1.000 kr.) Aktiver: % % % % % % Aktier ,2% ,4% ,9% ,7% ,7% ,8% Obligationer m.m ,0% ,7% ,0% ,5% ,0% ,8% Tilgodehavender ,4% ,4% ,1% ,3% ,3% ,9% Likvide beholdninger ,3% ,5% ,1% ,6% ,9% ,5% Passiver: % % % % % % Langfristet gæld ,2% ,4% ,3% ,8% ,6% ,8% Kortfristet gæld 663 0,1% ,3% ,6% ,7% ,6% ,8% Hensættelser ,8% ,1% ,4% ,2% 0 0,0% 0 0,0% Egenkapital ,8% ,1% ,8% ,2% ,8% ,6% NØGLETAL Resultat pr. aktie 1) 5,98 26,69 10,66 5,95 16,75 34,66 Indre værdi pr. aktie 2) 70,70 97,39 105,91 111,85 134,64 170,97 Stigning i indre værdi i % 9,2% 37,8% 8,7% 5,6% 20,4% 27,0% Officiel gennemsnitskurs 3) 139,31 173,81 Stigning i officiel gns.kurs 24,8% P/E 4) 11,8 3,6 9,9 3,1 8,0 4,9 Gearing 5) 3,1 3,5 3,4 3,3 1,8 1,6 Resultatgebyr 6) 10% 10% 10% 10% 10% 10% Omkostningsprocent 7) 0,50% 0,46% 0,35% 0,07% 0,36% 0,32% Antal aktier ultimo året 8) Gennemsnitligt antal aktier 9) Nøgletal er udarbejdet med udgangspunkt i Finansanalytikerforeningens anbefalinger. 1) Resultat efter skat / gns. antal aktier - se note 9. 2) Egenkapital ultimo / aktiekapital ultimo - se note 8. 3) Statusdagens officielle gennemsnitskurs på fondsbørsen. Selskabet blev børsnoteret den 12. april ) Børskurs (price) / resultat pr. aktie annualiseret (earning). I de år hvor selskabet ikke har været børsnoteret, er indre værdi anvendt som børskurs. 5) Gæld / ultimo egenkapital. 6) Resultatafhængigt honorar / resultat før omkostninger og skat. 7) Administrationsomkostninger / aktiver ultimo. 8) Nominel aktiekapital / stykstørrelse pr. aktie. 9) Gens. antal aktier korrigeret for kapitalforhøjelse i løbet af regnskabsåret. Årsrapport 2006/2007 / 5

6 Selskabets profil uu Direktør Erik Møller, Formuepleje Safe A/S. Formål Vedtægternes 1.2 Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst, der ligger over markedsafkastet via porteføljeinvestering i obligationer og aktier. Aktieporteføljen må på købstidspunktet udgøre maksimalt 90% af egenkapitalen. Investeringsfilosofi Fra selskabets start i 1988 har det været målet at skabe et afkast, der er bedre end det, en aktieinvestor i globale aktier kan opnå og med en risiko, der ikke bør være højere. Ved regnskabsårets afslutning har selskabet siden start givet et afkast på 1.600%. Til sammenligning har en investering i globale aktier givet et afkast på 205%. Konceptet Investeringskonceptet er den såkaldte tangentporteføljeteori, først beskrevet af Nobelpristageren James Tobin. Det bygger på at sammensætte en optimal portefølje med det bedste afkast/risikoforhold, der typisk ligger omkring 30-40% i aktier og 60-70% i obligationer. Denne portefølje skaleres derefter ved brug af finansiering med en faktor på ca. 1,5 til 2,5. Ved regnskabsårets afslutning er skaleringen via finansiering på 1,6. Varedeklaration Som et af de eneste investeringsprodukter i Danmark har selskabet en klar varedeklaration både på afkast og risiko. Varedeklarationen må ikke opfattes som en garanti, men som ambitiøse og realistiske mål. Afkastmål Afkast på 60% over rullende femårs perioder efter selskabsskat og omkostninger målt på udvikling i indre værdi. Målet er konkret, at selskabet i mere end 50% af tiden skal give et afkast, der er højere end 60%. Ved regnskabsårets afslutning har afkastet de seneste 5 år været 159% efter omkostninger og selskabsskat. Risikoramme Maksimalt tab af egenkapital på 15% målt over rullende treårs perioder målt med 90% sandsynlighed. Målet er konkret, at selskabet i maksimalt 10% af tilfældene må give underskud større end 15% målt over tre-årsperioder. Siden selskabets start har resultatet i 5% af tilfældene over tre-årsperioder været lavere end minus 15%. Ved regnskabsårets afslutning er begge mål således overholdt. 6 / Årsrapport 2006/2007

7 Headlines uu uu uu uu Investeringsresultat 686 mio. kr. Stigning i indre værdi 27,0% netto. Portefølje 10,2 mia. kr. 31% aktier og 69% obligationer og kontanter. Rekordoverskud på 35 kr. pr. aktie (EPS) For tiende regnskabsår i træk har Formuepleje Safe leveret et positivt afkast til aktionærerne. Formuepleje Safe ift. absolut afkastmål 60% over 5 år Indre værdi Selskabet Afkastmål Med et investeringsresultat før skat og omkostninger på 686 mio. kr. (220 mio. kr. i 2005/06) har selskabet opnået sit absolut bedste resultat siden starten i Resultatet er skabt på baggrund af positive afkast af både aktie- og obligationsporteføljen og selskabet har finansieret sig til en effektiv rente på under 1% Resultat og balance 2006/ / Resultat før skat og omk. 686,3 mio. kr. 220,4 mio. kr. Nettoresultat efter skat og omk. 574,9 mio. kr. 157,4 mio. kr. 30/ / Egenkapital mio. kr mio. kr. Investeringer mio. kr mio. kr. Fremmedfinansiering mio. kr mio. kr. Afkast Nettoafkastet til aktionærerne blev på 27,0%, hvilket er klart bedre end afkastmålet på 10% p.a. Til sammenligning gav verdensindekset for aktier (FT World) 15,6% og det danske obligationsindeks (J.P Morgan) gav 0,9% i afkast før skat og omkostninger. Afkast 2006/ /06 Nettoresultat efter skat og omkostninger blev på 575 mio. kr. (157 mio. kr. i 2005/06) eller knap 35 kr. pr. aktie, hvilket er selskabets hidtil største overskud pr. aktie. Selskabets egenkapital og investeringer blev fordoblet i løbet af året dels via aktieemissioner og dels via egenkapitalforrentning. Resultat pr. aktie (EPS) 34,66 kr. 16,75 kr. Investeringsresultat før skat og omk. 32,2% 28,5% Nettoresultat efter skat og omk. 27,0% 20,4% Budget for året afkastmål 10,0% 10,0% Afkast global aktieindeks (FTW) 15,6% 9,8% Afkast dansk obl. indeks (JPM) 0,9% -2,6% Årsrapport 2006/2007 / 7

8 Headlines Omkostninger og skat Selskabets samlede faste omkostninger målt ift. porteføljen er faldet i løbet af året fra 0,36% til nu 0,32%. Faldet skyldes primært den volumenrabat, selskabet opnår ved porteføljer over 1 mia. kr. Selskabet har nu passeret en portefølje på 10 mia. kr., hvorefter den marginale omkostningsprocent er 0,25% p.a. AFKAST Rullende 5-års afkast Afkast i % 175% 150% 125% 100% Omkostninger og skat 2006/ /06 75% 50% Omkostninger i % af portefølje 0,32% 0,36% Resultathonorar i % af inv. resultat 9,9% 10,0% Effektiv skatteprocent 1,8% 12,4% Selskabsskatteprocent 25,0% 28,0% 25% 0% RISIKO Rullende 3-års afkast Via en stram skattestyring er det lykkedes af holde selskabets effektive Afkast i % 200% Safe FT World skatteprocent nede på 1,8%. 150% Varedeklaration overholdt 100% Selskabets varedeklaration, der lyder på et afkast på 60% over 5 år og 50% et maksimalt formuetab på 15% er begge overholdt. 0% -50% -8% -45% -36% -22% -100% / Årsrapport 2006/2007

9 Markedsberetning uu Formueplejes investeringsgruppe. Fra venstre seniorkapitalforvalter Nicolai Borcher Hansen, kapital forvalter Peter Brink Madsen, investeringschef Søren Astrup, analytiker Anders Lund Larsen og analytiker René Rømer. Det seneste regnskabsår har været præget af flotte globale væksttal. I USA har diskussionen gået på, om krisen på boligmarkedet, ville trække den resterende del af økonomien med i recession. Trods generelle fald i huspriserne ligner det p.t. en sejr til optimisterne, da væksten i verdens største økonomi nu igen er på sporet. Samtidig har den europæiske økonomi det rigtigt godt. Primært trukket af eksport og investeringer er det erhvervslivet, der har taget førert røjen, mens vi fortsat må vente på den helt store europæiske forbrugsfest. Sammenholdt med fremgangen i USA og Europa betyder den fortsatte massive vækst i Emerging Markets herunder Kina, at verdensøkonomien styrer mod en rekordlang periode med vækst over trend. Vækstbilledet har selvsagt haft en kraftig indvirkning på rentemarkedet. Først og fremmest har den europæiske centralbank (ECB) anset det for nødvendigt at fortsætte med at hæve styringsrenten for at lette det inflationspres, der uvægerligt opstår i kølvandet på højkonjunkturer. Desuden er den 10-årige tyske statsrente steget pænt i perioden. 6% BNP vækst 31/ / Verden USA Europa Renteudvikling i Europa 1/ / ECB styringsrente 6% 10-årig tysk statsrente 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% % Årsrapport 2006/2007 / 9

10 Markedsberetning Den solide vækst i verdensøkonomien har ligeledes ført til stigende aktiekurser. Trods kombinationen af høje oliepriser, stigende råvarepriser og stigende renter har virksomhederne været i stand til at levere tocifrede vækstrater i indtjeningen, hvilket har sendt aktiemarkederne op. Frygten for en amerikansk recession, som skulle trække resten af verden med ned, er over året blevet afløst af en erkendelse af, at verdensøkonomien fortsat kører videre på den høje klinge, hvilket Relativ pris europæiske aktier kontra obligationer 40% 30% 20% 10% 0% Aktier er dyre tilsvarende har bidraget til stigende aktiekurser. -10% -20% Gns. for perioden Trods et solidt år på aktiemarkedet befinder vi os dog stadig i en situation, hvor aktiekurserne halter efter indtjeningen, da indtjeningen gennem længere tid er vokset hurtigere end aktiekurserne. Dette betyder, -30% -40% -50% Aktier er billige at aktier fortsat er attraktivt prisfastsat relativt til obligationer, selvom -60% året både har budt på stigende aktiekurser og stigende renter. -70% Global aktieindtjening og kursudvikling Indeks 1994 = 100 Kurs Indtjening Det forgangne år har det altoverskyggende tema på valutamarkedet været de såkaldte carry-trades. Udtrykket dækker over optagelse af lån til en lav rente og placering af disse penge til en høj rente. Anvendelsen af carry-trades har betydet, at valutaer med lav rente er blevet svækket, mens valutaer med høj rente er blevet styrket. Det har derfor i årets løb været en fordel at optage lån i eksempelvis schweizerfranc, sådan som selskabet har gjort det størstedelen af året. 200 Kursændringer i valutakurser fra 30/ til 30/ % % 15% NZD/DKK HUF/DKK TRY/DKK ISK/DKK 10% AUD/DKK 5% 0% GBP/DKK -5% CHF/DKK -10% -15% 0,0% JPY/DKK 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 17,5% Centralbankrente 10 / Årsrapport 2006/2007

11 Regnskabsberetning 2006/07 uu Regnskabschef Simon Friis-Therkelsen, Formuepleje Safe A/S Pæn fremgang i overskuddet I det forløbne regnskabsår har selskabet opnået et overskud før skat på kr. 585,3 mio. og kr. 574,9 mio. efter skat mod henholdsvis 179,6 mio. og kr. 157,4 mio. året før, hvorfor bestyrelsen betegner det opnåede resultat som meget tilfredsstillende. Investeringsresultaterne fik indre værdi til at stige fra 134,6 til 171 hvilket svarer til en procentfremgang på 27% efter alle omkostninger og selskabsskat. Ses der isoleret på de opnåede resultater i henholdsvis indtægter og udgifter for sig, fås følgende billede: Resultat 1/ / mio. kr Indtægter Obl. Renteudg. Derivater Res. honorar Adm.omk. Skat Overskud Udgifter Indtægter Udlandslån Renter Aktier Aktier giver størst overskud Selskabets samlede indtægter beløber sig til knap mio. Heraf stammer over halvdelen nærmere bestemt kr. 586 mio. fra aktiedelen. Beløbet består dels af kursgevinster på i alt kr. 525 mio. og dels af aktieudbytter på kr. 61 mio. Selskabets strategi med fuld udnyttelse af aktierammerne har dermed båret frugt. I lighed med tidligere regnskabsperioder har der i årets løb været anvendt afledte finansielle instrumenter såsom valutaterminsforretninger og optioner til brug for den taktiske risikostyring. For uddybning af derivatdelen henvises til afsnittet herom. Obligationsrenter Selskabets obligationsrenter udgør i alt kr. 208,7 mio. og baserer sig på en gennemsnitlig obligationsbeholdning på kr mio., hvilket svarer til en direkte rente på 4,5%. Obligationsfokus har uændret været i en bred vifte af danske realkreditobligationer. Gevinst på udlandslån for andet år i træk Finansieringsdelen har gennem perioden bestået af schweizerfranc og euro. Idet schweizerfrancen er faldet 5,5% i værdi overfor danske kroner, har det været indtægtsgivende for selskabet at medtage valutaen i låneporteføljen. I alt er der tjent kr. 202,1 mio. på den underliggende låneportefølje mod 29,8 mio. året før, hvorved selskabet har haft gevinst på valutalånene to år i træk. Udgifter Obligationer Renten på den toneangivende danske 10-årige statsobligation ligger ved udgangen af juni 2007 på 4,6% mod 4,1% året før. Rentestigningen har især været tydelig i andet halvår af regnskabsperioden, og har medført kurstab på obligationer. For selskabets vedkommende har de stigende obligationsrenter givet et kurstab på obligationsbeholdningen på kr. 88,4 mio. Selskabets renterisiko har været fastholdt på et lavt niveau i forhold til bestyrelsens overordnede rammer, ligesom der i Årsrapport 2006/2007 / 11

12 Regnskabsberetning 2006/07 perioden er anvendt obligationsfutures til taktisk at reducere risikoen. For uddybning af derivaterne henvises til afsnittet herom. Renter på udlandslån Selskabet har i regnskabsperioden anvendt en lånesammensætning bestående af schweizerfranc og euro. I forhold til et år siden, er lånerenterne på globalt plan en del højere. Eksempelvis har den Danske Nationalbank hævet styringsrenten fra 3% til 4,25%. Den Europæiske Centralbank har i samme periode hævet deres styringsrente fra 2,75% til nu 4%, mens centralbanken i Schweiz har hævet deres styringsrente fra 1,5% til 2,5%. Selskabets renteudgifter beløber sig i regnskabsperioden til kr. 102,5 mio., hvilket målt op mod låneporteføljen svarer til en direkte lånerente på 2,5%. Finansielle instrumenter Til brug for den taktiske risikostyring og investeringsstrategi, har selskabet anvendt finansielle instrumenter, såsom valutaterminsforretninger, obligationsfutures og optioner på valuta og aktier. Sammenlagt gav finansielle instrumenter et underskud på kr. 119,7 mio., og fordeler sig over følgende hovedområder: uu Valutalån Selskabet har primært optaget lån i schweizerfranc og sekundært i euro. Idet schweizerfrancen gennem året er faldet en del i værdi overfor DKK, er der successivt foretaget taktiske skift til euro-lån via brug af valutaterminsforretninger og valutaoptioner. Pr. statusdagen er schweizerfrancen endnu ikke styrket, hvorfor strategien isoleret har givet et tab på 130,8 mio. Resultatafhængigt honorar Der er indgået aftale om resultatafhængigt honorar med selskabets direktion og kapitalforvalter. Direktionen og kapitalforvalteren aflønnes med et resultatafhængigt honorar på henholdsvis 1% og 9% af selskabets overskud før skat og administrationsomkostninger. Før beregning af den resultatafhængige betaling, skal eventuelt forudgående års negative resultater modregnes. Der er i regnskabsåret 2006/07 beregnet et samlet resultatafhængigt honorar på kr. 68,2 mio. Der betales ikke honorar af nogen art hverken resultatafhængigt eller fast honorar - for investeringer, hvor manager i forvejen har indgået aftale om forvaltning. uu uu Aktier Valutarisikoen på de amerikanske aktier har i en del af året været afdækket. Dollaren er faldet, hvorfor valutakursafdækningen gav et overskud på kr. 5,4 mio. Der har i periodens løb været anvendt forskellige optionsstrategier, herunder call-optionskontrakter på det amerikanske S&P 500 indeks. Med udgangspunkt i en høj volatilitet i aktiemarkedet i foråret, blev der i maj solgt call-optionskontrakter på det tyske DAX-indeks. Samlet set har optionsstrategierne givet et tab på kr. 25,4 mio. Obligationer Til afdækning og styring af en del af renterisikoen, har der i periodens løb været anvendt amerikanske og europæiske obligationsfutures. Ved statusdagen 30. juni 2007 er der udelukkende brugt europæiske obligationsfutures, idet der forventes en større rentestigning i Europa end USA. Rentestigningen har givet en gevinst på selskabets obligationsfutures på i alt kr. 31,2 mio. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger dækker over det faste honorar til kapitalforvalter samt selskabets øvrige driftsomkostninger. Det faste honorar til kapitalforvalter beregnes udfra selskabets værdipapirportefølje og starter ved 0,50% faldende mod 0,25%. Selskabets samlede administrationsomkostninger blev på kr. 32,8 mio., hvilket i forhold til de samlede aktiver ultimo juni svarer til en omkostningsprocent på 0,32%. Skat Skattestyring er et væsentligt element i den indgåede managementaftale med kapitalforvalteren. Der tages således altid højde for de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med den løbende styring af selskabets investeringer og finansieringssammensætning. Bestyrelsen lægger stor vægt på at minimere skattebetalingen til glæde for den enkelte aktionær i selskabet. I det forgangne regnskabsår er der udgiftsført kr. 10,4 mio. til skat baseret på en indtjening på 585,3 mio. Dermed er den effektive skatteprocent nede på 1,8%. Baggrunden er primært, at aktiekursgevinster i selskabsregi over tre år ikke beskattes. Da det er selskabets hensigt at beholde aktierne i en længere årrække end de tre år, er der ikke afsat skat af de urealiserede aktiekursgevinster. 12 / Årsrapport 2006/2007

13 Balancesammensætning Kapitalfremskaffelse Kapitalanbringelse kr mio. 30. juni 2007 Værdien af selskabets samlede passiver udgør pr. 30. juni 2007 kr mio., hvoraf egenkapitalen udgør kr mio. svarende til en belåning på 1,6 gange egenkapitalen. Kontanter: 6% Tilgodehavender: 1% 4% Flex: 14% Asien: 2% Europa: 17% Af hensyn til en optimal skattestyring af udlandslån, optages valutalån USA: 11% typisk med 3 års løbetider. Renteterminerne rulles normalt med terminer på 1-3 måneder, hvorved selskabet drager fordel af de korte renteterminer, som har en billigere rentesats. På statusdagen er der optaget lån i schweizerfranc til en værdi på DKK mio. svarende til 35% af balancen, mens euro-lån udgør 17% af balancen. Via valutaterminsforretninger er låneoptagelsen i schweizerfranc omlagt til euro-lån, hvor- 4% : 10% 5% : 34% Flexgaranti: 4% 6% : 1% ved den reelle kapitalfremskaffelse er som vist på figuren. Kapitalfremskaffelse kr mio. 30. juni 2007 Anden gæld: 9% Egenkapital: 39% Investeringspolitikken på aktiesiden er lagt an på både en hensigtsmæssig spredning på enkeltaktier, brancher og geografisk dækning. Aktieinvesteringerne er således spredt på 117 individuelle selskaber, hvoraf de 10 største aktiepositioner kan ses på neden stående oversigt. De største aktiepositioner % af aktiebeh. 1 Alstom... 2,8% Euro: 52%* *) Omlægning af valutalån via valutaterminsforretninger er medtaget i opgørelsen De kortfristede gældsforpligtelser består af periodiseringer. Posten udgør kr. 878,5 mio. pr. 30. juni 2007 mod 32,4 året før. Investeringer Selskabets investeringer består af danske realkreditobligationer og en bred aktieportefølje af primært udenlandske aktier. Ved udgangen af juni måned 2007 udgjorde selskabets samlede investeringer kr mio. fordelt med kr mio. til aktieinvesteringer, kr mio. til danske obligationer, indestående i banken på kr. 568 mio. og øvrige tilgodehavender på kr. 94 mio. 2 Aegon NV.... 2,7% 3 AP Møller Mærsk... 2,6% 4 Conocophillips... 2,6% 5 Siemens... 2,6% 6 Vivendi... 2,5% 7 Constellation Brands... 2,4% 8 Teva Pharmaceutical... 2,3% 9 Caterpillar Tractor... 2,2% 10 Allianz AG... 2,2% Årsrapport 2006/2007 / 13

14 Regnskabsberetning 2006/07 Af selskabets samlede aktieinvesteringer på kr mio. er 55% investeret i europæiske aktier, 37% i amerikanske, 8% i japanske og øvrige asiatiske aktier. Foruden en bred geografisk spredning og en fornuftig selskabsspredning, er aktieinvesteringerne fordelt på en række brancher. I diagrammet vises selskabets brancheeksponering sammenholdt med det globale aktieindeks. Idet det ikke er selskabets politik at investere som verdensindekset, kan der forekomme betydelige afvigelser. Kapitalforvalteren allokerer investeringerne til de områder og branchesektorer, hvor der forventes størst afkastpotentiale under hensyn til risikoen. Sektorfordeling Formuepleje Safe FT World 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Forsyning Energi Materialer Industri Cyklisk Stabilt Medicinal Finans IT Telekom forbrug forbrug Kapitaludvidelser Selskabet har i regnskabsperioden gennemført i alt fire aktieemissioner i henholdsvis september 2006, februar 2007, april 2007 og juni Selskabets aktiekapital er ved disse aktieemissioner udvidet med i alt kr. 91,25 mio., hvorved aktiekapitalen ved udgangen af regnskabsåret udgør 231,5 mio. Emissionsprovenuet til selskabet udgør for de fire emissioner i alt kr mio. Alle aktieemissioner er gennemført til den højeste værdi af enten indre værdi eller børskursen den sidste tegningsdag i perioderne tillagt et emissionstillæg, hvorved der ikke er sket nogen værdiforringelse for eksisterende aktionærer i forbindelse med udstedelsen af de nye aktier. Pengestrømme Ændringen i likvide beholdninger er netto på kr. 310 mio. De gennemførte kapitalforhøjelser har tilført kr mio., mens der er optaget valutalån på kr mio. På investeringssiden er der købt obliga tioner for netto kr mio. og aktier for kr mio. Pengestrømme fra driftsaktivitet, herunder betalt skat, udgør kr. 961 mio. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb og indtil årsrapportens underskrivelse indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. Finansielle instrumenter Til brug for risikostyring og eksponeringsstrategien anvendes der finansielle instrumenter, hvis betydning og værdiregulering er anført i noterne under regnskabsafsnittet. På statusdagen var der solgt euro mod schweizerfranc, solgt call-optioner på det tyske Dax-indeks og solgt europæiske obligationsfutures. 14 / Årsrapport 2006/2007

15 Forventninger til fremtiden uu Investeringschef Søren Astrup, Formuepleje A/S Afkastforventningerne tager udgangspunkt i et forventet median afkast for aktier på 10% p.a. (inkl. aktieudbytter), et obligationsafkast på 4,5% og en finansieringsrente inkl. valutakursbevægelser på 3% p.a. Aktuelt vurderes det, at den globale vækst vil holde sig på et stabilt højt Kursudvikling Resultater Best case Budget Afkastmål niveau selvom væksten vil være svagt aftagende i forhold til 2005 og 2006, hvor tempoet for væksten i verdensøkonomien var historisk høj. 200 At det forholdsvis høje globale væksttempo kan holdes skyldes først og fremmest en forventet høj vækst i økonomierne i Europa og Asien, hvilket vil kompensere for, at den amerikanske vækst løjer en smule af. 175 Formuepleje Safe Worst case 150 Realrenterne i verdensøkonomien er fortsat lave i historisk perspektiv og virksomhedernes indtjeningsvækst vedbliver med at være ganske høj. Samtidig er aktiemarkederne generelt ikke dyre, når der vurderes udfra 125 gængse nøgletal. Sammenlignes aktieprisfastsættelsen med prisfastsættelsen på obligations- og kreditmarkederne, er aktier den billigste 100 aktivklasse. Derfor vil selskabet ved indgangen til det nye regnskabsår, udnytte rammerne for at investere i aktier maksimalt. 75 På baggrund af den høje vækst, og at den Europæiske Centralbank 50 forventes af hæve renten den kommende tid, er obligationsstrategien i FT World (DKK) selskabet lagt an på at have en meget lav rentefølsomhed. 25 CHF og andre lavrentevalutaer forventes at udgøre hovedparten af selskabets valutafinansiering over tid. Ved indgangen til det nye regn skabsår anvendes EUR-finansiering dog i den taktiske styring af låne- uu Kilder: Bloomberg og årsrapporter for Formuepleje Safe A/S finansieringen. Årsrapport 2006/2007 / 15

16 Bestyrelse direktion investeringskomité uu Bestyrelsesformand i Safe A/S, Esben Vibe Fordobling af aktionærer I det seneste regnskabsår er selskabets aktionærkreds vokset fra til aktionærer. Vi har derfor fundet det vigtigt at give en mere omfattende beskrivelse af selskabets aktiviteter og forklare ansvarsfordelingen mellem bestyrelse, direktion og samarbejdspartnere, bl.a. Formuepleje A/S, som yder rådgivning til både bestyrelse, direktion og aktionærer samt står for den operationelle styring. Formuepleje Safe selvstændig juridisk enhed Det børsnoterede selskab er en selvstændig juridisk enhed med aktionærer, hvoraf ingen ejer over 5% af selskabets aktiekapital. Generalforsamlingen Som i alle andre selskaber er generalforsamlingen selskabets øverste myndighed, og det er generalforsamlingen, der vælger selskabets bestyrelse til at varetage aktionærernes interesser. Da selskabet har regnskabsafslutning 30. juni afholdes generalforsamlingen normalt i oktober måned. Der indkaldes via annonce i Dag bladet Børsen 2-4 uger inden general forsamlingens afholdelse, samt pr. brev til navnenoterede aktionærer. Ansvarsfordeling Ansvaret for ledelse og drift af selskabet er opdelt i bestyrelse, direktion, investeringskomité samt rådgiver. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består jvf. vedtægterne af 3 medlemmer. I bestyrelsen er repræsenteret en stor grad af økonomisk og erhvervsmæssig erfaring. Bestyrelsesformanden Esben Vibe er uddannet cand.oecon. og har mere end 20 års erfaring fra finansverdenen, dels som arbitragechef i det daværende Aktivbanken og dels som tidligere koncernøkonomidirektør i Aarhus United A/S (tidl. Aarhus Oliefabrik A/S). Esben Vibe er idag direktør i advokatfirmaet DELACOUR. Finn Morell er tandlæge og har været aktionær i Formuepleje Safe siden selskabets start. Carsten With Thygesen er uddannet cand.silv., E*MBA og HD (F) og har 9 års erfaring fra Realkredit Danmark og er i dag administrerende direktør i HedeDanmark a/s. Der afholdes som minimum 4 bestyrelsesmøder om året, og der har det seneste regnskabsår været afholdt 11 møder. På møderne deltager udover bestyrelsen også selskabets direktør samt efter behov repræsentanter for rådgiveren, Formuepleje A/S. Til fremlæggelse på bestyrelsesmødet udarbejder direktion og rådgiver specificeret beslutningsgrundlag og information om markeds- og kursudvikling siden seneste møde. Mål og opgaver for bestyrelsen Bestyrelsen har formuleret selskabets overordnede mål til følgende: 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at selskabet opnår et resultat efter omkostninger og selskabsskat på 60% over en 5-årig tidshorisont. 3. at selskabet overholder de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed. 16 / Årsrapport 2006/2007

17 Bestyrelsens væsentligste ansvarsområder: Direktionens væsentligste ansvarsområder: uu den overordnede ledelse af selskabet. uu kontrol med daglig ledelse. uu at vurdere om ovenstående mål nås. uu godkende/justere strategiske investeringsrammer efter oplæg fra direktion og rådgiver. uu godkende prospekter, halvårs- og årsrapporter. uu lede selskabets generalforsamlinger og deltage i selskabets aktionær orienteringsdage (Formueplejedage). uu informere om bestyrelsens arbejde i kvartalsorienteringen (Formuemagasin) og på generalforsamlinger. uu indgå forretningsaftaler med bankforbindelser samt rådgiver. uu løbende vurdere om direktion, rådgiver samt bankforbindelser le- ver op til de opstillede mål og forventninger. Direktionen Bestyrelsen udpeger en direktør, som inden for de opstillede investerings- og risikorammer skal søge at sikre aktionærerne det bedst mulige risikojusterede afkast. Selskabets direktør, Erik Møller, er uddannet civiløkonom og er medstifter af Formuepleje A/S. Siden 1988 har han haft ansvaret for udvikling af konceptet bag Formueplejeselskaberne samt selskabernes resultater. Mål og opgaver for direktion Direktionen har som overordnet mål 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at selskabet opnår et resultat efter omkostninger og selskabsskat på 60% over en 5-årig tidshorisont. 3. at overholde de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed. uu selskabets strategiske og taktiske valg sikrer opfyldelsen af de tre overordnede mål. uu selskabets kapitalanbringelse til hver en tid foregår inden for ved- tægter, prospekter samt bestyrelsesbeslutninger om investeringsrammer samt risikoniveau. uu relevant strategisk input til bestyrelsens beslutninger. uu deltage i fastlæggelsen og godkendelsen af de taktiske investe- ringsbeslutninger i selskabets investeringskomité. uu selskabets forretningsvilkår samt overholdelse af engagements- rammer. uu udvikling af investerings- og forretningskoncept samt investerings- idéer for selskabet. uu udbredelse af kendskabet til selskabets investeringskoncept via artikler og foredrag. uu opretholdelse af børsnotering på Københavns Fondsbørs. uu selskabets investor relationspolitik via enhver form for kommuni- kation. uu administration og regnskaber samt kontakt til offentlige myndig- heder og forretningsforbindelser. uu at være bindeled mellem bestyrelse og rådgiver samt bestyrelse og aktionærer. uu rapportering som årsrapporter, delårsrapporter, kvartalsrapporter samt fondsbørsmeddelelser. uu prospekter, brochurer og tegningsmateriale. uu generalforsamling og formueplejedage. Direktionen deltager primært på det strategiske og taktiske niveau efter input fra rådgiver. Investeringskomité Selskabets investeringskomite består af direktøren, rådgivers investeringschef samt relevante eksperter. Investeringskomiteen afholder normalt møde hver 14. dag. På mødet fastlægges/ajourføres selskabets taktiske rammer, bl.a. aktieudnyttelsesprocent, regions- og sektorvalg på aktier, varighedsmål på obligationer, hedgeratios samt valg af finansieringsvalutaer. Årsrapport 2006/2007 / 17

18 Managementaftale uu Direktør Brian Leander, Formuepleje A/S Bestyrelsen har indgået managementaftale med Formuepleje A/S med det formål: uu at rådgive bestyrelse og direktion. uu at søge at opnå det højeste risikojusterede afkast indenfor investeringsrammerne. uu at varetage den daglige styring af selskabets investeringer og finansiering. uu at varetage selskabets investor relations efter instruks fra besty- relse og direktion. Mål og opgaver for rådgiver vedr. investering og finansiering 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at opfylde selskabets afkastmål som er at give et afkast, på 60% over en 5-årig tidshorisont. 3. at overholde de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 15% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed inden for de investeringsrammer, som er godkendt af bestyrelse og direktion. Formuepleje A/S har 20 års erfaring med kapitalforvaltning med speciale i investeringsselskaber som er udviklet til et egentligt koncept, kaldet Formueplejeselskaber, som idag omfatter syv børsnoterede selskaber med en samlet portefølje på 65 mia. kr. Managers væsentligste opgaver vedrørende investering er: uu at søge at fylde de tre overordende mål. uu at udarbejde beslutningsgrundlag til fremlæggelse i selskabets be- styrelse og investeringskomité til brug for fastlæggelse af selskabets strategiske og taktiske investeringsbeslutninger. uu den daglige overvågning og omlægning af selskabets værdi- papirer. uu at skabe et afkast der er bedre end de respektive markeder eller markedssegmenter, selskabet opererer indenfor. uu Markedssegmenter og benchmarks Aktier: FT World aktieindeks omregnet til danske kroner. Obligationer: J. P. Morgans danske obligationsindeks. Låneomk.: 3 mdrs. lånerente i DKK tillagt et fiktivt libortillæg på 0,5% p.a. 18 / Årsrapport 2006/2007

19 Mål og opgaver for manager vedr. Investor Relations Selskabets generelle informationspolitik har som overordnet mål at give alle aktionærer lige adgang til aktuel information om udvikling og strategi i selskabet. Rådgiver udarbejder udkast til følgende information efter instruks fra selskabets direktion: Månedlig aktionærinformation (Månedsrapporten) om afkast og markedsforhold via nyheds- . Kvartalsvis aktionærorientering (Formuemagasin) om afkast- udvikling, valuering af finansmarkederne og strategier, artikler om investeringer og investeringsprodukter. Beretning til halvårs- og årsrapporter. Præsentationsmateriale til generalforsamling årligt og aktionær- orienteringsmøder. Koncept- og risikobeskrivelser til prospekter. Artikler og foredrag for at udbrede kendskabet til selskabets inve- steringskoncept og resultater. uu uu uu uu uu uu Der må kun offentliggøres materiale og gives oplysninger om selskabet og selskabets investeringer til selskabets aktionærer og andre interessenter, herunder informationer på managers hjemmeside som er godkendt af selskabets direktion eller bestyrelse. Årsrapport 2006/2007 / 19

20 Corporate governance uu Bestyrelsesmedlem Carsten W. Thygesen, Formuepleje Safe A/S Selskabet følger Nørby-udvalgets anbefalinger Bestyrelsen har vurderet udviklingen i selskabets corporate governance bl.a. med udgangspunkt i Nørby-udvalgets anbefalinger. Selskabet vurderer at opfylde Nørby-udvalgets anbefalinger med følgende kommentarer. Minimering af interessekonflikter Grundlæggende lægger selskabets bestyrelse vægt på uafhængighed og forebyggelse af interessekonflikter i det forretningsmæssige samarbejde. Det er således et krav, at direktion og manager: Arbejdsdeling Bestyrelsens opgave er at sikre selskabets aktionærer det bedst mulige afkast inden for selskabets risikoramme. Der er i direktørkontrakt og managementaftale aftalt klare retningslinier for ansvarsfordeling mellem bestyrelse, direktion og manager. Generalforsamlingen For at give aktionærerne de bedste muligheder for at tage stilling til general forsamlingsanliggender indkaldes der til generalforsamling i Dagbladet Børsen med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel. Alle navnenoterede aktionærer modtager et brev med en dagsorden, der giver et fyldestgørende indtryk af dagsordenens punkter. uu Ikke må have indtægter via handel med værdipapirer. uu Ikke må modtage salgsprovision af nogen art. uu Ikke må handle selskabets aktier til og fra egenbeholdning. uu Ikke må være involveret i selskabets transaktioner vedr. ind- eller udlån. uu Ikke må have selskabets værdipapirer i depot. uu Ikke må modtage kontanter til indlån fra selskabet. uu Ikke må foretage udlån til selskabet. uu Ikke må foretage handelstransaktioner af nogen art med selskabet. Hertil kommer, at managementaftalen og direktørkontrakten indeholder et væsentligt sammenfaldende interessemotiv, idet administrator og direktion oppebærer et resultathonorar på henholdsvis 9% og 1% af selskabets investeringsresultat og eventuelle underskud skal modregnes først. Bestyrelsen Det anbefales af Nørby-udvalget, at mindst halvdelen af bestyrelsen er uafhængig. For at et bestyrelsesmedlem anses for uafhængigt, må det enkelte medlem ikke: uu være ansat eller have været ansat i selskabet inden for de seneste 5 år. uu være eller have været medlem af direktionen i selskabet. uu være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller have en økonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiver for selskabet. uu have en væsentlig strategisk interesse i selskabet som andet end aktionær. Alle selskabets bestyrelsesmedlemmer opfylder disse habilitetskrav. 20 / Årsrapport 2006/2007

Formuepleje Safe A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Safe A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det Den tid, der anvendes på rekognoscering og forberedelse er meget sjældent spildt. kongelige britiske tankkorps, 1918 5 års afkastmål: 60% Nettoafkast

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det store O fra Optimum blev brugt som ikon for selskabet, da det blev introduceret sidste år. 5 års afkastmål: 25% Nettoafkast efter selskabsskat

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Epikur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Epikur, Også nøjsomhed har sin begrænsning. Den som ikke forstår det, fejler ligeså meget, som den, hvis begær er umætteligt. græsk filosof, 341-270

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 japansk I et frit marked er overskud samfundets belønning til de, som tjener dets interesser. Kasud Unamori, stifter af Kyocera, industrikonglomerat

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 2. regnskabsår

Formuepleje LimiTTellus A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 2. regnskabsår 2006/07 Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 2. regnskabsår Leonardo Den, som handler uden teori, er som kaptajnen, der står til søs uden søkort og kompas. da Vinci, 1452-1519 Den vitruvianske mand er

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Formuepleje. LimiTTellus. Halvårsrapport 1. halvår 2010//2011. 1. juli 2010-31. december 2010 // 6. regnskabsår

Formuepleje. LimiTTellus. Halvårsrapport 1. halvår 2010//2011. 1. juli 2010-31. december 2010 // 6. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S Halvårsrapport 1. halvår 2010//2011 1. juli 2010-31. december 2010 // 6. regnskabsår LimiTTellus Formuepleje LimiTTellus A/S: Den, som handler uden teori, er som kaptajnen,

Læs mere

Årsrapport 2004/2005 FORMUEPLEJE PARETO A/S. 6. regnskabsår. Formuepleje Pareto A/S Vestre Palæ, Vester Allé 7 DK-8000 Århus C

Årsrapport 2004/2005 FORMUEPLEJE PARETO A/S. 6. regnskabsår. Formuepleje Pareto A/S Vestre Palæ, Vester Allé 7 DK-8000 Århus C Årsrapport 2004/2005 6. regnskabsår FORMUEPLEJE PARETO A/S Formuepleje Pareto A/S Vestre Palæ, Vester Allé 7 DK-8000 Århus C Indholdsfortegnelse Beretning Side Mål, midler og strategi... 3 Fakta om selskabet...

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016 PM INVEST ØRSTED ApS Dr Frandsens Vej 10 8950 Ørsted Årsrapport 1. juni 2015-31. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/09/2016 Peter Moeskjær Dirigent

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

Søndersøparken A/S CVR-nr

Søndersøparken A/S CVR-nr CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.12.13 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli december 2006

Formuepleje Pareto A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Pareto blev mest kendt for hans 20/80-observation. Pareto påviste, at gennem tiderne har formuefordelingen i de fleste samfund været sådan, at 20 %

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Formuepleje Triple Alfa Global Equities ApS CVR-nr

Formuepleje Triple Alfa Global Equities ApS CVR-nr Formuepleje Triple Alfa Global Equities ApS CVR-nr. 36 01 71 98 Årsrapport for regnskabsåret 23.06.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.03.15 Ivan Madsen Dirigent

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

HML FINANS ApS. Kystvejen Hirtshals. Årsrapport 1. januar december 2015

HML FINANS ApS. Kystvejen Hirtshals. Årsrapport 1. januar december 2015 HML FINANS ApS Kystvejen 2 9850 Hirtshals Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/03/2016 Henning Larsen Dirigent

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

Formuepleje Penta A/S

Formuepleje Penta A/S Halvårsrapport 2006/07 1. jli 2006-31. december 2006 Femkanten er Pentas ikon. Penta græsk, pente=fem. 5 års afkastmål: 90% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Investeringsmotto At dnytte de

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. 20. regnskabsår. 4. regnskabsår. halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008

Formuepleje Optimum A/S. 20. regnskabsår. 4. regnskabsår. halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008 Formuepleje Optimum A/S 20. regnskabsår 2008 09 4. regnskabsår halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008 Optimum 02 Formuepleje Optimum A/S 5 års afkastmål: 25% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008 Halvårsrapport 1. januar 2008 30. juni 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 28. august 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S Kigkurren

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Hecto A/S. Liljealle 17, 6920 Videbæk. Årsrapport for

Hecto A/S. Liljealle 17, 6920 Videbæk. Årsrapport for Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Hecto A/S Liljealle 17, 6920 Videbæk Årsrapport for 2015 CVR-nr. 15 14 76 01 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KEA II Holding ApS. Årsrapport for Gyngemose Parkvej Søborg. CVR-nr

KEA II Holding ApS. Årsrapport for Gyngemose Parkvej Søborg. CVR-nr Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 34 89 59 37 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere